Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0304
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0304_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Broder, Živa
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Uhan, Samo
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; april 2003)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v EU, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, strankarske preference, stališče o ameriško - koalicijskem posegu v Iraku, vloga pri obnovi Iraka, informiranost o zahtevah opozicije, odobravanje prenosa razprav v državnem zboru na TV, vedenje o organizirani prostituciji, mnenje o organizirani trgovini z ljudmi v Sloveniji, mnenje o objavi zaupnih podatkov iz arhiva UDBE, mnenje o začenjanju informativnega programa ob 19 uri

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o mnenju glede delovanja arhiva UDBA.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 22. april 2003 - 24. april 2003
Čas izdelave: 2003-04
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0304 - Politbarometer PB4/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 66
 • število enot: 923

Spremenljivke

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 390
2 NEZADOVOLJNI 474
3 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 577
2 NEZADOVOLJNI 323
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, podpiram 432
2 ne, ne podpiram 354
3 ne vem, b.o. 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 165 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 390
2 NEZADOVOLJNI 474
3 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 264 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 577
2 NEZADOVOLJNI 323
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 363 Frekvenca
1 da, podpiram 432
2 ne, ne podpiram 354
3 ne vem, b.o. 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 462 Frekvenca
1 zelo neuspešno 59
2 . 162
3 nekje vmes 495
4 . 152
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 561 Frekvenca
1 zelo neuspešno 54
2 . 159
3 nekje vmes 336
4 . 225
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 660 Frekvenca
1 zelo neuspešno 76
2 . 208
3 nekje vmes 393
4 . 153
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 759 Frekvenca
1 zelo neuspešno 21
2 . 65
3 nekje vmes 279
4 . 376
5 zelo uspešno 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 858 Frekvenca
1 zelo neuspešno 73
2 . 158
3 nekje vmes 382
4 . 161
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 957 Frekvenca
1 zelo neuspešno 61
2 . 125
3 nekje vmes 253
4 . 269
5 zelo uspešno 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1056 Frekvenca
1 zelo neuspešno 132
2 . 201
3 nekje vmes 279
4 . 154
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 1155 Frekvenca
1 zelo neuspešno 126
2 . 172
3 nekje vmes 264
4 . 186
5 zelo uspešno 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1254 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 32
3 finance, dušan mramor 56
4 gospodarstvo, tea petrin 11
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 42
6 kulturo, andreja rihter 11
7 notranje zadeve, rado bohinc 19
8 obrambo, anton grizold 15
9 okolje in prostor,janez kopač 11
10 pravosodje, ivan bizjak 7
11 promet in zveze, jakob presečnik 5
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 64
13 zdravje, dušan keber 29
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 40
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 14
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 221
99 ne vem, b.o. 318
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
577 346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1353 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 12
3 finance, dušan mramor 13
4 gospodarstvo, tea petrin 7
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 15
6 kulturo, andreja rihter 12
7 notranje zadeve, rado bohinc 11
8 obrambo, anton grizold 14
9 okolje in prostor,janez kopač 11
10 pravosodje, ivan bizjak 1
11 promet in zveze, jakob presečnik 2
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 28
13 zdravje, dušan keber 18
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 13
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 4
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MPOZ3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1452 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 5
3 finance, dušan mramor 2
4 gospodarstvo, tea petrin 2
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 7
6 kulturo, andreja rihter 5
7 notranje zadeve, rado bohinc 4
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 6
10 pravosodje, ivan bizjak 1
11 promet in zveze, jakob presečnik 7
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 11
13 zdravje, dušan keber 6
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 4
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 4
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 850

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1551 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 22
3 finance, dušan mramor 27
4 gospodarstvo, tea petrin 26
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 85
6 kulturo, andreja rihter 6
7 notranje zadeve, rado bohinc 43
8 obrambo, anton grizold 16
9 okolje in prostor,janez kopač 16
10 pravosodje, ivan bizjak 57
11 promet in zveze, jakob presečnik 7
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 24
13 zdravje, dušan keber 48
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 58
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 3
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 3
98 nobeno 142
99 ne vem, b.o. 312
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1650 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 11
3 finance, dušan mramor 20
4 gospodarstvo, tea petrin 11
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 19
6 kulturo, andreja rihter 2
7 notranje zadeve, rado bohinc 38
8 obrambo, anton grizold 16
9 okolje in prostor,janez kopač 11
10 pravosodje, ivan bizjak 18
11 promet in zveze, jakob presečnik 12
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 18
13 zdravje, dušan keber 24
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 16
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 706
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 707

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1749 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 6
3 finance, dušan mramor 3
4 gospodarstvo, tea petrin 10
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 11
6 kulturo, andreja rihter 2
7 notranje zadeve, rado bohinc 12
8 obrambo, anton grizold 4
9 okolje in prostor,janez kopač 3
10 pravosodje, ivan bizjak 8
11 promet in zveze, jakob presečnik 3
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 9
13 zdravje, dušan keber 13
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 8
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 2
19 informacijska družba, pavle gantar 3
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q662A ALI STE SE UDELEŽILI REFERENDUMA O ČLANS

ALI STE SE UDELEŽILI REFERENDUMA O ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI IN NATU?

Vrednost 1848 Frekvenca
1 da, se je udeležil 731
2 ne, se ni udeležil 189
3 b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q662B KAKO STE GLASOVALI V ZVEZI Z EVROPSKO UN

KAKO STE GLASOVALI V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 1947 Frekvenca
1 ZA VSTOP 631
2 PROTI VSTOPU 33
3 b.o. 67
Sysmiss 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
664 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q662C IN KAKO STE GLASOVALI V ZVEZI Z NATO?

IN KAKO STE GLASOVALI V ZVEZI Z NATO?

Vrednost 2046 Frekvenca
1 ZA VSTOP 480
2 PROTI VSTOPU 173
3 b.o. 77
Sysmiss 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
653 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2145 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 155
3 nekaj vmes 424
4 . 211
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2244 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 148
3 nekaj vmes 309
4 . 285
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2343 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 158
3 nekaj vmes 453
4 . 193
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 2442 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 98
3 nekaj vmes 270
4 . 305
5 najbolj zaupa 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2541 Frekvenca
1 najmanj zaupa 108
2 . 271
3 nekaj vmes 387
4 . 76
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 2640 Frekvenca
1 najmanj zaupa 150
2 . 243
3 nekaj vmes 304
4 . 147
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 2739 Frekvenca
1 najmanj zaupa 103
2 . 192
3 nekaj vmes 352
4 . 201
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 2838 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 99
3 nekaj vmes 323
4 . 264
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2937 Frekvenca
1 najmanj zaupa 216
2 . 208
3 nekaj vmes 257
4 . 136
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3036 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 112
3 nekaj vmes 315
4 . 323
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3135 Frekvenca
1 najmanj zaupa 22
2 . 60
3 nekaj vmes 293
4 . 366
5 najbolj zaupa 148
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 3234 Frekvenca
1 najmanj zaupa 29
2 . 59
3 nekaj vmes 250
4 . 376
5 najbolj zaupa 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 3333 Frekvenca
1 najmanj zaupa 141
2 . 166
3 nekaj vmes 258
4 . 207
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 3432 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 139
3 nekaj vmes 293
4 . 275
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3531 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 176
3 nekaj vmes 356
4 . 191
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3630 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 111
3 nekaj vmes 399
4 . 272
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3729 Frekvenca
1 da 676
2 ne 215
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3828 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 156
3 NSI - krscanska ljudska stranka 17
4 SLS -slovenska ljudska stranka 30
5 SMS - stranka mladih Slovenije 19
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 19
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 78
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 60
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 276
Sysmiss 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 523

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3927 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 77
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SLS - slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 23
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 6
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 28
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 22
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 316
Sysmiss 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 722

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4026 Frekvenca
1 prej levo 285
2 v sredino 149
3 prej desno 184
4 b.o. 300
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
618 305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q663 VOJAŠKI SPOPADI V IRAKU SO KONČANI. REŽI

VOJAŠKI SPOPADI V IRAKU SO KONČANI. REŽIM SADAMA HUSEINA JE PADEL. ČE Z DANAŠNJE TOČKE OCENJUJETE AMERIŠKO-KOALICIJSKI POSEG V IRAKU, ALI GA... ?

Vrednost 4125 Frekvenca
1 POVSEM ODOBRAVATE 82
2 DELNO ODOBRAVATE 289
3 BOLJ ZAVRAČATE 223
4 POVSEM ZAVRAČATE 286
5 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q664 KDO NAJ BI V PRIHODNJE IMEL GLAVNO VLOGO

KDO NAJ BI V PRIHODNJE IMEL GLAVNO VLOGO PRI POLITIČNI IN GOSPODARSKI OBNOVI IRAKA?

Vrednost 4224 Frekvenca
1 ZDA IN KOALICIJSKE DRŽAVE 128
2 CELOTNA MEDNARODNA SKUPNOST NA ČELU Z OZN 546
3 ALI KDO DRUG 126
4 ne vem, b.o. 117
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q665A ALI KAJ VESTE O TAKO IMENOVANIH ŠESTIH Z

ALI KAJ VESTE O TAKO IMENOVANIH ŠESTIH ZAHTEVAH OPOZICIJE, KI NAJ BI JIH IZPOLNILA SLOVENSKA VLADA?

Vrednost 4323 Frekvenca
1 POZNAM V CELOTI 94
2 POZNAM LE DELOMA 248
3 O TEM NE VEM NIČESAR, ME NE ZANIMA 558
4 b.o. 17
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q665B ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

Vrednost 4422 Frekvenca
1 da, strinjam se 122
2 ne, ne strinjam se 151
3 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 650

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q665C ENA OD ZAHTEV JE TUDI, DA SE PO TV PRENA

ENA OD ZAHTEV JE TUDI, DA SE PO TV PRENAŠA CELOTEN POTEK RAZPRAV V DRŽAVNEM ZBORU. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 4521 Frekvenca
1 da, odobravam 521
2 ne, ne odobravam 315
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q666A ALI PO VAŠEM MNENJU POTEKA ORGANIZIRANA

ALI PO VAŠEM MNENJU POTEKA ORGANIZIRANA TRGOVINA Z LJUDMI TUDI PREKO SLOVENIJE IN V SLOVENIJI?

Vrednost 4620 Frekvenca
1 da 692
2 ne 84
3 ne vem, b.o. 140
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q666B ALI POZNATE PRIMERE ORGANIZIRANE PROSTIT

ALI POZNATE PRIMERE ORGANIZIRANE PROSTITUCIJE KOT OBLIKE TRGOVINE Z LJUDMI?

Vrednost 4719 Frekvenca
1 da 343
2 ne 527
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q666C OD KOD POZNATE TE PRIMERE?

OD KOD POZNATE TE PRIMERE?

Vrednost 4818 Frekvenca
1 POZNAM JIH PREKO MEDIJEV 252
2 POZNAM JIH PREKO PRIJATELJEV, SORODNIKOV, ZNANCEV 61
3 OSEBNO POZNAM TE PRIMERE 25
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
338 585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q667A ALI STE KAJ SLIŠALI O NOVI AFERI V ZVEZI

ALI STE KAJ SLIŠALI O NOVI AFERI V ZVEZI Z OBJAVO ZAUPNIH PODATKOV NA INTERNETU IZ ARHIVA UDBE?

Vrednost 4917 Frekvenca
1 da, je slišal 699
2 ne, ni slišal 194
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q667B ALI SE VAM ZDI OBJAVLJANJE TAKŠNIH PODAT

ALI SE VAM ZDI OBJAVLJANJE TAKŠNIH PODATKOV PRIMERNO ALI NEPRIMERNO?

Vrednost 5016 Frekvenca
1 je primerno 201
2 ni primerno 414
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
615 308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q668 TV SLOVENIJA JE PREDSTAVILA NOV KONCEPT

TV SLOVENIJA JE PREDSTAVILA NOV KONCEPT INFORMATIVNEGA PROGRAMA, KI SE ZAČENJA OB 19 URI. KAKŠNI SO VAŠI VTISI? SE VAM ZDI NOV KONCEPT...

Vrednost 5115 Frekvenca
1 BOLJŠI KOT PREDHODNI 290
2 SLABŠI KOT PREDHODNI 215
3 ENAKO DOBER KOD PREDHODNI 222
4 ne pozna, ne vem, b.o. 188
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5214 Frekvenca
13 1
15 2
17 1
18 1
19 2
20 3
21 6
22 3
23 4
24 6
25 5
26 12
27 11
28 6
29 7
30 21
31 13
32 7
33 8
34 10
35 14
36 15
37 14
38 8
39 13
40 15
41 10
42 19
43 19
44 11
45 8
46 12
47 15
48 16
49 17
50 17
51 15
52 21
53 23
54 14
55 13
56 11
57 15
58 16
59 10
60 20
61 16
62 17
63 17
64 19
65 19
66 24
67 12
68 17
69 13
70 12
71 12
72 17
73 15
74 13
75 15
76 14
77 14
78 13
79 19
80 22
81 16
82 17
83 15
84 23
85 19
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 3 13 85 56.339 17.926

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5313 Frekvenca
1 OSNOVNA 162
2 KONČANA POKLICNA 119
3 KONČANA SREDNJA 442
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 195
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5412 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 319
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 312
3 V VEČJEM MESTU 103
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 186
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5511 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 234
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 167
3 SAMOZAPOSLEN 28
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 18
6 UPOKOJENEC 308
7 ŠTUDENT, DIJAK 117
8 BREZPOSELN 37
9 DRUGO... 5
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 5610 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 57
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 125
3 NE, TO ME NE SKRBI 219
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 579 Frekvenca
1 sem veren 456
2 nisem veren 293
3 nekaj vmes... 141
4 zavrnil odg.,b.o. 30
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 588 Frekvenca
1 moški 367
2 ženska 556
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 597 Frekvenca
30 ->30 232
45 30 - 45 239
60 46 - 60 231
99 61 -> 218
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 3

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 606 Frekvenca
0 ne vem 316
1 DESUS 12
2 LDS 233
3 NSI 30
4 SLS 45
5 SMS 42
6 SNS 25
7 SDS 106
8 ZLSD 82
9 drugo 26
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 615 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 286
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 204
3 03 - Celje, Trbovlje 138
4 04 - Kranj 102
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 114
7 07 - Novo Mesto, Krsko 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 624 Frekvenca
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 128
3 KOROSKA 31
4 SAVINJSKA 114
5 GORENJSKA 99
6 ZASAVSKA 22
7 OSREDNJA 280
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 44
10 GORISKA 57
11 OBALNO-KRASKA 41
12 KRASKA 20
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 633 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 278
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 153
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 58
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 96
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 131
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 0.411 2.877 1 0.69

Vrednosti spremenljivk od 0.411103681147809 do 2.87675872224686

ANKETA

Vrednost 651 Frekvenca
2003-04-14 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 2003-04-14 2003-04-14

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0304. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0304_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si