Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0304
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0304_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Broder, Živa
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Uhan, Samo
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; april 2003)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v EU, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, strankarske preference, stališče o ameriško - koalicijskem posegu v Iraku, vloga pri obnovi Iraka, informiranost o zahtevah opozicije, odobravanje prenosa razprav v državnem zboru na TV, vedenje o organizirani prostituciji, mnenje o organizirani trgovini z ljudmi v Sloveniji, mnenje o objavi zaupnih podatkov iz arhiva UDBE, mnenje o začenjanju informativnega programa ob 19 uri

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o mnenju glede delovanja arhiva UDBA.

Methodology


Collection date: 22. april 2003 - 24. april 2003
Date of production: 2003-04
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0304 - Politbarometer PB4/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 66
 • number of units: 923

Variable list

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 390
2 NEZADOVOLJNI 474
3 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 59

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 577
2 NEZADOVOLJNI 323
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 23

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 da, podpiram 432
2 ne, ne podpiram 354
3 ne vem, b.o. 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 137

Valid range from 1 to 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 165 Frequency
1 ZADOVOLJNI 390
2 NEZADOVOLJNI 474
3 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 59

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 264 Frequency
1 ZADOVOLJNI 577
2 NEZADOVOLJNI 323
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 23

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 363 Frequency
1 da, podpiram 432
2 ne, ne podpiram 354
3 ne vem, b.o. 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 137

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 462 Frequency
1 zelo neuspešno 59
2 . 162
3 nekje vmes 495
4 . 152
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 34

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 561 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 . 159
3 nekje vmes 336
4 . 225
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 92

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 660 Frequency
1 zelo neuspešno 76
2 . 208
3 nekje vmes 393
4 . 153
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 68

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 759 Frequency
1 zelo neuspešno 21
2 . 65
3 nekje vmes 279
4 . 376
5 zelo uspešno 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 66

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 858 Frequency
1 zelo neuspešno 73
2 . 158
3 nekje vmes 382
4 . 161
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 108

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 957 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 125
3 nekje vmes 253
4 . 269
5 zelo uspešno 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 73

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1056 Frequency
1 zelo neuspešno 132
2 . 201
3 nekje vmes 279
4 . 154
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 124

Valid range from 1 to 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 1155 Frequency
1 zelo neuspešno 126
2 . 172
3 nekje vmes 264
4 . 186
5 zelo uspešno 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 128

Valid range from 1 to 6

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1254 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 32
3 finance, dušan mramor 56
4 gospodarstvo, tea petrin 11
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 42
6 kulturo, andreja rihter 11
7 notranje zadeve, rado bohinc 19
8 obrambo, anton grizold 15
9 okolje in prostor,janez kopač 11
10 pravosodje, ivan bizjak 7
11 promet in zveze, jakob presečnik 5
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 64
13 zdravje, dušan keber 29
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 40
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 14
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 221
99 ne vem, b.o. 318
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 346

Valid range from 1 to 99

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1353 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 12
3 finance, dušan mramor 13
4 gospodarstvo, tea petrin 7
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 15
6 kulturo, andreja rihter 12
7 notranje zadeve, rado bohinc 11
8 obrambo, anton grizold 14
9 okolje in prostor,janez kopač 11
10 pravosodje, ivan bizjak 1
11 promet in zveze, jakob presečnik 2
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 28
13 zdravje, dušan keber 18
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 13
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 4
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 761

Valid range from 1 to 99

MPOZ3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1452 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 5
3 finance, dušan mramor 2
4 gospodarstvo, tea petrin 2
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 7
6 kulturo, andreja rihter 5
7 notranje zadeve, rado bohinc 4
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 6
10 pravosodje, ivan bizjak 1
11 promet in zveze, jakob presečnik 7
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 11
13 zdravje, dušan keber 6
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 4
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 4
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 850

Valid range from 1 to 99

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1551 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 22
3 finance, dušan mramor 27
4 gospodarstvo, tea petrin 26
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 85
6 kulturo, andreja rihter 6
7 notranje zadeve, rado bohinc 43
8 obrambo, anton grizold 16
9 okolje in prostor,janez kopač 16
10 pravosodje, ivan bizjak 57
11 promet in zveze, jakob presečnik 7
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 24
13 zdravje, dušan keber 48
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 58
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 3
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 3
98 nobeno 142
99 ne vem, b.o. 312
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 340

Valid range from 1 to 99

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1650 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 11
3 finance, dušan mramor 20
4 gospodarstvo, tea petrin 11
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 19
6 kulturo, andreja rihter 2
7 notranje zadeve, rado bohinc 38
8 obrambo, anton grizold 16
9 okolje in prostor,janez kopač 11
10 pravosodje, ivan bizjak 18
11 promet in zveze, jakob presečnik 12
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 18
13 zdravje, dušan keber 24
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 16
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 706
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 707

Valid range from 1 to 99

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1749 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 6
3 finance, dušan mramor 3
4 gospodarstvo, tea petrin 10
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 11
6 kulturo, andreja rihter 2
7 notranje zadeve, rado bohinc 12
8 obrambo, anton grizold 4
9 okolje in prostor,janez kopač 3
10 pravosodje, ivan bizjak 8
11 promet in zveze, jakob presečnik 3
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 9
13 zdravje, dušan keber 13
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 8
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 2
19 informacijska družba, pavle gantar 3
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 825

Valid range from 1 to 99

Q662A ALI STE SE UDELEŽILI REFERENDUMA O ČLANS

ALI STE SE UDELEŽILI REFERENDUMA O ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI IN NATU?

Value 1848 Frequency
1 da, se je udeležil 731
2 ne, se ni udeležil 189
3 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 3

Valid range from 1 to 3

Q662B KAKO STE GLASOVALI V ZVEZI Z EVROPSKO UN

KAKO STE GLASOVALI V ZVEZI Z EVROPSKO UNIJO?

Value 1947 Frequency
1 ZA VSTOP 631
2 PROTI VSTOPU 33
3 b.o. 67
Sysmiss 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
664 259

Valid range from 1 to 3

Q662C IN KAKO STE GLASOVALI V ZVEZI Z NATO?

IN KAKO STE GLASOVALI V ZVEZI Z NATO?

Value 2046 Frequency
1 ZA VSTOP 480
2 PROTI VSTOPU 173
3 b.o. 77
Sysmiss 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
653 270

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2145 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 155
3 nekaj vmes 424
4 . 211
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 30

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2244 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 148
3 nekaj vmes 309
4 . 285
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 28

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2343 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 158
3 nekaj vmes 453
4 . 193
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 42

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2442 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 98
3 nekaj vmes 270
4 . 305
5 najbolj zaupa 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 32

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2541 Frequency
1 najmanj zaupa 108
2 . 271
3 nekaj vmes 387
4 . 76
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 72

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2640 Frequency
1 najmanj zaupa 150
2 . 243
3 nekaj vmes 304
4 . 147
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 54

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2739 Frequency
1 najmanj zaupa 103
2 . 192
3 nekaj vmes 352
4 . 201
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 34

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2838 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 99
3 nekaj vmes 323
4 . 264
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 84

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2937 Frequency
1 najmanj zaupa 216
2 . 208
3 nekaj vmes 257
4 . 136
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 55

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3036 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 112
3 nekaj vmes 315
4 . 323
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 43

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3135 Frequency
1 najmanj zaupa 22
2 . 60
3 nekaj vmes 293
4 . 366
5 najbolj zaupa 148
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 34

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 3234 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 59
3 nekaj vmes 250
4 . 376
5 najbolj zaupa 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 92

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 3333 Frequency
1 najmanj zaupa 141
2 . 166
3 nekaj vmes 258
4 . 207
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 84

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 3432 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 139
3 nekaj vmes 293
4 . 275
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 71

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3531 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 176
3 nekaj vmes 356
4 . 191
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 89

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3630 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 111
3 nekaj vmes 399
4 . 272
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 26

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3729 Frequency
1 da 676
2 ne 215
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 32

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3828 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 156
3 NSI - krscanska ljudska stranka 17
4 SLS -slovenska ljudska stranka 30
5 SMS - stranka mladih Slovenije 19
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 19
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 78
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 60
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 276
Sysmiss 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 523

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3927 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 77
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SLS - slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 23
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 6
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 28
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 22
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 316
Sysmiss 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 722

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4026 Frequency
1 prej levo 285
2 v sredino 149
3 prej desno 184
4 b.o. 300
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
618 305

Valid range from 1 to 4

Q663 VOJAŠKI SPOPADI V IRAKU SO KONČANI. REŽI

VOJAŠKI SPOPADI V IRAKU SO KONČANI. REŽIM SADAMA HUSEINA JE PADEL. ČE Z DANAŠNJE TOČKE OCENJUJETE AMERIŠKO-KOALICIJSKI POSEG V IRAKU, ALI GA... ?

Value 4125 Frequency
1 POVSEM ODOBRAVATE 82
2 DELNO ODOBRAVATE 289
3 BOLJ ZAVRAČATE 223
4 POVSEM ZAVRAČATE 286
5 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 43

Valid range from 1 to 5

Q664 KDO NAJ BI V PRIHODNJE IMEL GLAVNO VLOGO

KDO NAJ BI V PRIHODNJE IMEL GLAVNO VLOGO PRI POLITIČNI IN GOSPODARSKI OBNOVI IRAKA?

Value 4224 Frequency
1 ZDA IN KOALICIJSKE DRŽAVE 128
2 CELOTNA MEDNARODNA SKUPNOST NA ČELU Z OZN 546
3 ALI KDO DRUG 126
4 ne vem, b.o. 117
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 123

Valid range from 1 to 4

Q665A ALI KAJ VESTE O TAKO IMENOVANIH ŠESTIH Z

ALI KAJ VESTE O TAKO IMENOVANIH ŠESTIH ZAHTEVAH OPOZICIJE, KI NAJ BI JIH IZPOLNILA SLOVENSKA VLADA?

Value 4323 Frequency
1 POZNAM V CELOTI 94
2 POZNAM LE DELOMA 248
3 O TEM NE VEM NIČESAR, ME NE ZANIMA 558
4 b.o. 17
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 23

Valid range from 1 to 4

Q665B ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE?

Value 4422 Frequency
1 da, strinjam se 122
2 ne, ne strinjam se 151
3 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 650

Valid range from 1 to 3

Q665C ENA OD ZAHTEV JE TUDI, DA SE PO TV PRENA

ENA OD ZAHTEV JE TUDI, DA SE PO TV PRENAŠA CELOTEN POTEK RAZPRAV V DRŽAVNEM ZBORU. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Value 4521 Frequency
1 da, odobravam 521
2 ne, ne odobravam 315
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 87

Valid range from 1 to 3

Q666A ALI PO VAŠEM MNENJU POTEKA ORGANIZIRANA

ALI PO VAŠEM MNENJU POTEKA ORGANIZIRANA TRGOVINA Z LJUDMI TUDI PREKO SLOVENIJE IN V SLOVENIJI?

Value 4620 Frequency
1 da 692
2 ne 84
3 ne vem, b.o. 140
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 147

Valid range from 1 to 3

Q666B ALI POZNATE PRIMERE ORGANIZIRANE PROSTIT

ALI POZNATE PRIMERE ORGANIZIRANE PROSTITUCIJE KOT OBLIKE TRGOVINE Z LJUDMI?

Value 4719 Frequency
1 da 343
2 ne 527
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 53

Valid range from 1 to 3

Q666C OD KOD POZNATE TE PRIMERE?

OD KOD POZNATE TE PRIMERE?

Value 4818 Frequency
1 POZNAM JIH PREKO MEDIJEV 252
2 POZNAM JIH PREKO PRIJATELJEV, SORODNIKOV, ZNANCEV 61
3 OSEBNO POZNAM TE PRIMERE 25
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
338 585

Valid range from 1 to 4

Q667A ALI STE KAJ SLIŠALI O NOVI AFERI V ZVEZI

ALI STE KAJ SLIŠALI O NOVI AFERI V ZVEZI Z OBJAVO ZAUPNIH PODATKOV NA INTERNETU IZ ARHIVA UDBE?

Value 4917 Frequency
1 da, je slišal 699
2 ne, ni slišal 194
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 30

Valid range from 1 to 3

Q667B ALI SE VAM ZDI OBJAVLJANJE TAKŠNIH PODAT

ALI SE VAM ZDI OBJAVLJANJE TAKŠNIH PODATKOV PRIMERNO ALI NEPRIMERNO?

Value 5016 Frequency
1 je primerno 201
2 ni primerno 414
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
615 308

Valid range from 1 to 3

Q668 TV SLOVENIJA JE PREDSTAVILA NOV KONCEPT

TV SLOVENIJA JE PREDSTAVILA NOV KONCEPT INFORMATIVNEGA PROGRAMA, KI SE ZAČENJA OB 19 URI. KAKŠNI SO VAŠI VTISI? SE VAM ZDI NOV KONCEPT...

Value 5115 Frequency
1 BOLJŠI KOT PREDHODNI 290
2 SLABŠI KOT PREDHODNI 215
3 ENAKO DOBER KOD PREDHODNI 222
4 ne pozna, ne vem, b.o. 188
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 196

Valid range from 1 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5214 Frequency
13 1
15 2
17 1
18 1
19 2
20 3
21 6
22 3
23 4
24 6
25 5
26 12
27 11
28 6
29 7
30 21
31 13
32 7
33 8
34 10
35 14
36 15
37 14
38 8
39 13
40 15
41 10
42 19
43 19
44 11
45 8
46 12
47 15
48 16
49 17
50 17
51 15
52 21
53 23
54 14
55 13
56 11
57 15
58 16
59 10
60 20
61 16
62 17
63 17
64 19
65 19
66 24
67 12
68 17
69 13
70 12
71 12
72 17
73 15
74 13
75 15
76 14
77 14
78 13
79 19
80 22
81 16
82 17
83 15
84 23
85 19
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 3 13 85 56.339 17.926

Valid range from 0 to 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5313 Frequency
1 OSNOVNA 162
2 KONČANA POKLICNA 119
3 KONČANA SREDNJA 442
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 195
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 5

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5412 Frequency
1 NA PODEŽELJU 319
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 312
3 V VEČJEM MESTU 103
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 186
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 3

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5511 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 234
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 167
3 SAMOZAPOSLEN 28
4 KMET 6
5 GOSPODINJA 18
6 UPOKOJENEC 308
7 ŠTUDENT, DIJAK 117
8 BREZPOSELN 37
9 DRUGO... 5
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 3

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 5610 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 57
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 125
3 NE, TO ME NE SKRBI 219
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 522

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 579 Frequency
1 sem veren 456
2 nisem veren 293
3 nekaj vmes... 141
4 zavrnil odg.,b.o. 30
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 33

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 588 Frequency
1 moški 367
2 ženska 556
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 597 Frequency
30 ->30 232
45 30 - 45 239
60 46 - 60 231
99 61 -> 218
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 3

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 606 Frequency
0 ne vem 316
1 DESUS 12
2 LDS 233
3 NSI 30
4 SLS 45
5 SMS 42
6 SNS 25
7 SDS 106
8 ZLSD 82
9 drugo 26
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 6

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 615 Frequency
1 01 - Ljubljana 286
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 204
3 03 - Celje, Trbovlje 138
4 04 - Kranj 102
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 114
7 07 - Novo Mesto, Krsko 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 624 Frequency
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 128
3 KOROSKA 31
4 SAVINJSKA 114
5 GORENJSKA 99
6 ZASAVSKA 22
7 OSREDNJA 280
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 44
10 GORISKA 57
11 OBALNO-KRASKA 41
12 KRASKA 20
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 10

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 633 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 278
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 153
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 58
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 96
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 131
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0 0.411 2.877 1 0.69

Valid range from 0.411103681147809 to 2.87675872224686

ANKETA

Value 651 Frequency
2003-04-14 923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 2003-04-14 2003-04-14

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0304. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0304_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si