Študenti Univerze v Ljubljani na mednarodni izmenjavi, 2013

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: IZMDOM13
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_IZMDOM13_V1
Glavni avtor(ji):
  • Bojinović Fenko, Ana
  • Slavec, Ana
Izdelal datoteko podatkov:
Bojinović Fenko, Ana
Slavec, Ana

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2013

Finančna podpora:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

študentska izmenjava, zadovoljstvo študentov, veščine, znanja, zaposljivost

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Andragogika, stalno izobraževanje


Povzetek:

Raziskava je bila izvedena v okviru tedna Svobodne univerze (15.–19. 4. 2013). Cilj raziskave je bil primerjati študente UL na mednarodni izmenjavi (ta anketa) s tujimi študenti na izmenjavi na UL (ADP_IDNo. IZMTUJ13) glede na znanje, veščine in pogoje za študij . Glavni namen raziskave je zapolniti praznino na raziskovalnem področju, povezanim s spremljanjem mednarodne izmenjave v Sloveniji (konkretno na UL), saj nobena od institucij, povezanih z načrtovanje ali izvajanjem mednarodne izmenjave študentov tovrstnih podatkov ne zbira, kaj šele analizira. Namen te baze podatkov je omogočiti celostno analizo primerljivosti domačih (UL) in tujih študentov po znanju in veščinah, potrebnih za študij in pridobljenih skozi študij, po študijskih dosežkih in po študijskih pogojih. Najbolj daljnosežen cilj raziskave je na podlagi analize podatkov priporočiti izboljšanje načrtovanja in izvajanja programov mednarodne izmenjave na UL (in širše v Sloveniji) z namenom dviga kakovosti internacionalizacije slovenskega visokega šolstva ter hkrati možnosti izgradnje izobraževanja kot komponente mehke moči države v mednarodnih odnosih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 14. april 2013 - 18. april 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Prostorske enote niso določene.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Študenti Univerze v Ljubljani, ki so bili na mednarodni izmenjavi v akademskih letih od 2009/10 do 2012/13.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Slavec, Ana

Tip vzorca:

Mednarodna pisarna Univerze v Ljubljani je študentom v svoji bazi poslala vabilo k sodelovanju v raziskavi.

Način zbiranja podatkov:

Spletna anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: IZMDOM13 - Študenti Univerze v Ljubljani na mednarodni izmenjavi, 2013 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 36
  • število enot: 1141

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

itime Datum

Datum izpolnjevanja ankete

Vrednost 13 Frekvenca
15.04.2013 998
16.04.2013 101
17.04.2013 38
18.04.2013 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1141 0

Q1 V katerem akademskem letu ste bili na mednarodni izmenjavi? (V primeru, da se bili na več izmenjavah odgovarjajte za zadnjo izmenjavo.)

Q1 - V katerem akademskem letu ste bili na mednarodni izmenjavi? (V primeru, da se bili na več izmenjavah odgovarjajte za zadnjo izmenjavo.)

Vrednost 22 Frekvenca
1 Akademsko leto 2012/13 378
2 Akademsko leto 2011/12 367
3 Akademsko leto 2010/11 213
4 Akademsko leto 2009/10 177
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1135 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2 Na katero fakulteto ali akademijo na Univerzi v Ljubljani ste bili vpisani, ko ste odšli na mednarodno izmenjavo?

Q2 - Na katero fakulteto ali akademijo na Univerzi v Ljubljani ste bili vpisani, ko ste odšli na mednarodno izmenjavo?

Vrednost 31 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 1141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

itime Datum

Datum izpolnjevanja ankete

Vrednost 136 Frekvenca
15.04.2013 998
16.04.2013 101
17.04.2013 38
18.04.2013 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1141 0

Q1 V katerem akademskem letu ste bili na mednarodni izmenjavi? (V primeru, da se bili na več izmenjavah odgovarjajte za zadnjo izmenjavo.)

Q1 - V katerem akademskem letu ste bili na mednarodni izmenjavi? (V primeru, da se bili na več izmenjavah odgovarjajte za zadnjo izmenjavo.)

Vrednost 235 Frekvenca
1 Akademsko leto 2012/13 378
2 Akademsko leto 2011/12 367
3 Akademsko leto 2010/11 213
4 Akademsko leto 2009/10 177
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1135 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2 Na katero fakulteto ali akademijo na Univerzi v Ljubljani ste bili vpisani, ko ste odšli na mednarodno izmenjavo?

Q2 - Na katero fakulteto ali akademijo na Univerzi v Ljubljani ste bili vpisani, ko ste odšli na mednarodno izmenjavo?

Vrednost 334 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 1141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

Q2_rec_6 Združene fakultete/akademije glede na usmerjenost: Družboslovje in humanistika ter Naravoslovje, (bio) tehnika in medicina

Q2 - Na katero fakulteto ali akademijo na Univerzi v Ljubljani ste bili vpisani, ko ste odšli na mednarodno izmenjavo? (združene vrednosti)

Vrednost 433 Frekvenca
1 DruĹľboslovje in humanistika 869
2 Naravoslovje, (bio)tehnika in medicina 270
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1139 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4 Ste na mednarodno izmenjavo šli tekom dodiplomskega ali podiplomskega programa?

Q4 - Ste na mednarodno izmenjavo šli tekom dodiplomskega ali podiplomskega programa?

Vrednost 532 Frekvenca
1 Dodiplomski 946
2 Podiplomski 187
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1133 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q5 V kateri državi ste bili na mednarodni izmenjavi?

Q5 - V kateri državi ste bili na mednarodni izmenjavi?

Vrednost 631 Frekvenca
1 Albanija 0
2 Avstrija 67
3 Belgija 46
4 Bosna in Hercegovina 0
5 Bolgarija 1
6 Hrvaška 8
7 Ciper 1
8 Češka 60
9 ÄŚrna gora 1
10 Danska 31
11 Estonija 5
12 Finska 44
13 Francija 101
14 GrÄŤija 9
15 Irska 7
16 Islandija 6
17 Italija 44
18 Latvija 3
19 Litva 6
20 Luksemburg 0
21 MadĹľarska 1
22 Makedonija 0
23 Malta 4
24 NemÄŤija 167
25 Nizozemska 61
26 Norveška 17
27 Poljska 47
28 Portugalska 96
29 Romunija 1
30 Rusija 0
31 Srbija 0
32 Slovaška 8
33 Ĺ panija 173
34 Ĺ vedska 34
35 Ĺ vica 11
36 TurÄŤija 26
37 Ukrajina 0
38 Velika Britanija 46
39 * Druga evropska drĹľava 1
40 * Neevropska drĹľava 5
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1138 3 2 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

Q5_rec_1 Združene države v Zahodno, Južno, Srednjo in Vzhodno Evropo

Q5 - V kateri državi ste bili na mednarodni izmenjavi? (združene vrednosti)

Vrednost 730 Frekvenca
1 Zahodna Evropa 638
2 JuĹľna Evropa 353
3 Srednja in Vzhodna Evropa 132
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1123 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q7 V kateri državi (izven Evrope) ste bili na mednarodni izmenjavi?

Q7 - V kateri državi (izven Evrope) ste bili na mednarodni izmenjavi?

Vrednost 829 Frekvenca
1 ZDA 1
2 Avstralija 2
3 Nova Zelandija 0
4 Japonska 0
5 JuĹľna Koreja 1
6 Brazilija 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 1134
-1 Ni odgovoril 2
7 Drugo: 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 1137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q7_7_tex Drugo: (tekst)

Q7 - V kateri državi (izven Evrope) ste bili na mednarodni izmenjavi? (Drugo:)

Vrednost 928 Frekvenca
3 Kitajska 1
1 -1: Ni o 6
2 -2: Pres 1134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1140

Vrednosti spremenljivk od 3 do 3

Q8 Ali je bilo vaše predznanje, pridobljeno na domači fakulteti, primerljivo z znanjem študentov v tujini? 

Q8 - Ali je bilo vaše predznanje, pridobljeno na domači fakulteti, primerljivo z znanjem študentov v tujini?

Vrednost 1027 Frekvenca
1 Slabše od predznanja študentov v tujini. 147
2 Primerljivo (zelo podobno) predznanju študentov v tujini. 712
3 Boljše kot predznanje študentov v tujini. 247
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 29
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1106 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q9 Je bila vaša povprečna ocena v tujini višja, enaka ali nižja kot na domači univerzi (v zadnjem končanem letniku)?

Q9 - Je bila vaša povprečna ocena v tujini višja, enaka ali nižja kot na domači univerzi (v zadnjem končanem letniku)?

Vrednost 1126 Frekvenca
1 NiĹľja 170
2 Enaka 468
3 Višja 457
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 29
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1095 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10a Ste bili po obvladovanju veš Analitične sposobnosti

Q10a - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Analitične sposobnosti:

Vrednost 1225 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 113
2 Enako sem obvladal/a 532
3 Bolj sem obvladal/a 229
-99 Ne vem 156
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10b Ste bili po obvladovanju veš Znanstveno pisanje

Q10b - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Znanstveno pisanje:

Vrednost 1324 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 250
2 Enako sem obvladal/a 367
3 Bolj sem obvladal/a 244
-99 Ne vem 165
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10c Ste bili po obvladovanju veš Komunikacijske veščine (ustno sporočanje)

Q10c - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Komunikacijske veščine (ustno sporočanje):

Vrednost 1423 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 227
2 Enako sem obvladal/a 456
3 Bolj sem obvladal/a 312
-99 Ne vem 34
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10d Ste bili po obvladovanju veš Kritično vrednotenje

Q10d - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Kritično vrednotenje:

Vrednost 1522 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 154
2 Enako sem obvladal/a 538
3 Bolj sem obvladal/a 257
-99 Ne vem 80
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10e Ste bili po obvladovanju veš Reševanje problemov

Q10e - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Reševanje problemov:

Vrednost 1621 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 110
2 Enako sem obvladal/a 570
3 Bolj sem obvladal/a 248
-99 Ne vem 97
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10f Ste bili po obvladovanju veš Laboratorijsko delo

Q10f - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Laboratorijsko delo:

Vrednost 1720 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 104
2 Enako sem obvladal/a 178
3 Bolj sem obvladal/a 83
-99 Ne vem 653
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
365 776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10g Ste bili po obvladovanju veš Terensko delo

Q10g - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Terensko delo:

Vrednost 1819 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 89
2 Enako sem obvladal/a 223
3 Bolj sem obvladal/a 83
-99 Ne vem 625
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
395 746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10h Ste bili po obvladovanju veš Eksperimentalne veščine znotraj vaše discipline

Q10h - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Eksperimentalne veščine znotraj vaše discipline:

Vrednost 1918 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 114
2 Enako sem obvladal/a 343
3 Bolj sem obvladal/a 134
-99 Ne vem 418
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10i Ste bili po obvladovanju veš Znanje tujih jezikov

Q10i - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Znanje tujih jezikov:

Vrednost 2017 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 81
2 Enako sem obvladal/a 285
3 Bolj sem obvladal/a 650
-99 Ne vem 13
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10j Ste bili po obvladovanju veš Uporaba računalniških tehnologij (urejevalniki besedil, delo s preglednicami, priprava prezentacij, e-pošta ipd.)

Q10j - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Uporaba računalniških tehnologij (urejevalniki besedil, delo s preglednicami, priprava prezentacij, e-pošta ipd.):

Vrednost 2116 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 91
2 Enako sem obvladal/a 566
3 Bolj sem obvladal/a 243
-99 Ne vem 128
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10k Ste bili po obvladovanju veš Znanje programskih jezikov

Q10k - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Znanje programskih jezikov:

Vrednost 2215 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 170
2 Enako sem obvladal/a 305
3 Bolj sem obvladal/a 93
-99 Ne vem 455
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 573

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10l Ste bili po obvladovanju veš Iskanje informacij v različnih virih

Q10l - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Iskanje informacij v različnih virih:

Vrednost 2314 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 105
2 Enako sem obvladal/a 557
3 Bolj sem obvladal/a 250
-99 Ne vem 115
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10m Ste bili po obvladovanju veš Metodološke veščine (zbiranje in analiza podatkov)

Q10m - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Metodološke veščine (zbiranje in analiza podatkov):

Vrednost 2413 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 113
2 Enako sem obvladal/a 536
3 Bolj sem obvladal/a 181
-99 Ne vem 192
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10n Ste bili po obvladovanju veš Skupinsko delo

Q10n - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Skupinsko delo:

Vrednost 2512 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 110
2 Enako sem obvladal/a 648
3 Bolj sem obvladal/a 167
-99 Ne vem 103
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10o Ste bili po obvladovanju veš Voditeljske sposobnosti

Q10o - Ste bili po obvladovanju veščin primerljivi s tujimi študenti? Voditeljske sposobnosti:

Vrednost 2611 Frekvenca
1 Manj sem obvladal/a 122
2 Enako sem obvladal/a 522
3 Bolj sem obvladal/a 195
-99 Ne vem 188
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11 Ocenite, v kakšni meri je obvladovanje jezika, v katerem ste opravljali študijske obveznosti v tujini, vplivalo na vaš študijski uspeh.

Q11 - Ocenite, v kakšni meri je obvladovanje jezika, v katerem ste opravljali študijske obveznosti v tujini, vplivalo na vaš študijski uspeh.

Vrednost 2710 Frekvenca
1 Sploh ni negativno vplivalo. 749
2 Je nekoliko negativno vplivalo. 255
3 Je zelo negativno vplivalo. 31
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 100
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q12a Ocenite razlike v študijskih : Študijska obremenitev na  teden

Q12a - Ocenite razlike v študijskih pogojih med domačim in vam znanim tujim okoljem. Ali sta študijska obremenitev in zahtevnost pogojev za pristop k izpitu nižji, enaki, ali višji kot na vaši fakulteti/akademiji na Univerzi v Ljubljani? Študijska obremenitev na teden:

Vrednost 289 Frekvenca
1 NiĹľja kot na UL 349
2 Enaka kot na UL 280
3 Višja kot na UL 347
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 108
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 20
4 Ne vem 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q12b Ocenite razlike v študijskih : Zahtevnost pogojev za pristop k izpitu

Q12b - Ocenite razlike v študijskih pogojih med domačim in vam znanim tujim okoljem. Ali sta študijska obremenitev in zahtevnost pogojev za pristop k izpitu nižji, enaki, ali višji kot na vaši fakulteti/akademiji na Univerzi v Ljubljani? Zahtevnost pogojev za pristop k izpitu:

Vrednost 298 Frekvenca
1 NiĹľja kot na UL 346
2 Enaka kot na UL 382
3 Višja kot na UL 216
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 108
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
4 Ne vem 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13a Nadalje ocenite še razlike po: Dostopnost pedagogov (govorilne ure, e-komunikacija, konzultacije, tutorstvo) 

Q13a - Nadalje ocenite še razlike po naslednjih petih pogojih za študij. Ali so v tujini pogoji po teh kriterijih slabši, enaki ali boljši kot na vaši fakulteti na Univerzi v Ljubljani? Dostopnost pedagogov (govorilne ure, e-komunikacija, konzultacije, tutorstvo) :

Vrednost 307 Frekvenca
1 Slabši pogoji kot na UL 138
2 Enaki pogoji kot na UL 369
3 Boljši pogoji kot na UL 497
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 108
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
4 Ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13b Nadalje ocenite še razlike po: Dostop do literature (e-oblika, št. enot v knjižnici, baze podatkov)

Q13b - Nadalje ocenite še razlike po naslednjih petih pogojih za študij. Ali so v tujini pogoji po teh kriterijih slabši, enaki ali boljši kot na vaši fakulteti na Univerzi v Ljubljani? Dostop do literature (e-oblika, št. enot v knjižnici, baze podatkov):

Vrednost 316 Frekvenca
1 Slabši pogoji kot na UL 163
2 Enaki pogoji kot na UL 392
3 Boljši pogoji kot na UL 436
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 108
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
4 Ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13c Nadalje ocenite še razlike po: Pogoji za študij v knjižnici

Q13c - Nadalje ocenite še razlike po naslednjih petih pogojih za študij. Ali so v tujini pogoji po teh kriterijih slabši, enaki ali boljši kot na vaši fakulteti na Univerzi v Ljubljani? Pogoji za študij v knjižnici:

Vrednost 325 Frekvenca
1 Slabši pogoji kot na UL 103
2 Enaki pogoji kot na UL 337
3 Boljši pogoji kot na UL 527
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 108
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
4 Ne vem 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13d Nadalje ocenite še razlike po: Raziskovalna oprema (laboratoriji, računalniška in druga informacijsko-komunikacijska oprema, predavalnice)

Q13d - Nadalje ocenite še razlike po naslednjih petih pogojih za študij. Ali so v tujini pogoji po teh kriterijih slabši, enaki ali boljši kot na vaši fakulteti na Univerzi v Ljubljani? Raziskovalna oprema (laboratoriji, računalniška in druga informacijsko-komunika cijska oprema, predavalnice):

Vrednost 334 Frekvenca
1 Slabši pogoji kot na UL 126
2 Enaki pogoji kot na UL 308
3 Boljši pogoji kot na UL 471
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 108
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 11
4 Ne vem 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13e Nadalje ocenite še razlike po: Možnost vključitve v dodatne raziskovalne aktivnosti učiteljev

Q13e - Nadalje ocenite še razlike po naslednjih petih pogojih za študij. Ali so v tujini pogoji po teh kriterijih slabši, enaki ali boljši kot na vaši fakulteti na Univerzi v Ljubljani? Možnost vključitve v dodatne raziskovalne aktivnosti učiteljev:

Vrednost 343 Frekvenca
1 Slabši pogoji kot na UL 69
2 Enaki pogoji kot na UL 170
3 Boljši pogoji kot na UL 338
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 108
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 11
4 Ne vem 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
577 564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q14 Ali ste/bi vašo v tujini izbrano univerzo/fakulteto priporočili komu, ki se zanima za mednarodno izmenjavo, primarno zaradi kvalitetnega študijskega okolja?

Q14 - Ali ste/bi vašo v tujini izbrano univerzo/fakulteto priporočili komu, ki se zanima za mednarodno izmenjavo, primarno zaradi kvalitetnega študijskega okolja?

Vrednost 352 Frekvenca
1 DA 866
2 NE 157
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Ostalo 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 115
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15 Če želite v okviru proučeva (Vpišite besedilo)

Q15 - Če želite v okviru proučevanja primerljivosti znanja, veščin in študijskih pogojev študentov UL in tujim univerzitetnim okoljem podati še kakšno informacijo, ste dobrodošli.

Vrednost 361 Frekvenca
3 Anketa je preveč splošna. Sama sem bila najprej na izmenja 1
4 Bil sem izredno presenečen nad boljšimi odnosi med profeso 1
5 Bilo mi je všeč, da so skupine na predavanjih bile velike 1
6 Brez zamere, a Utrecht University je popolnoma zasenÄŤil Lju 1
7 Čee bi se dalo, bi se študijske izmenjave udeležila še e 1
8 Definitivno je izmenjava odlična izkušnja za študenta. Pr 1
9 Delavni ÄŤas knjiĹľnic bi moral biti med izpitnim obdobjem v 1
10 Dodala bi še edino to, da se v tujini profesorji bolj trudi 1
11 Določeni materialni pogoji so bili na višjem nivoju, a zgo 1
12 DrugaÄŤni pristopi v metodi dela, programi vÄŤasih teĹľko pr 1
13 Glavna prednost izbrane fakultete je bil dostop do tujega tr 1
14 Glavna prednost tuje univerze v primerjavi z UL, ki bi jo iz 1
15 Glede na to, da sem bila na izmenjavi na Poljskem, sem priÄŤ 1
16 Glede primerljivosti znanja lahko recem, da je Ekonomska fak 1
17 Imajo boljše čitalnice, več svetlobe, novejše, večje. Z 1
18 Izjemno sem bila presenečena in navdušena nad drugačnim p 1
19 Izmenjava je fantastiÄŤna. Pazite le kako in kaj se boste zm 1
20 Izmenjava je zivljenjska izkusnja, ki bi jo priporocil vsako 1
21 Izmenjava se mi zdi zelo dobra ideja. Sama sem se veliko nau 1
22 Izmenjave sem se udeležila kot študentka zadnjega letnika 1
23 Izmenjave sem se udeleĹľila zato da svojemu CV dodam toÄŤke 1
24 Jaz sem se udeležila študentske izmenjave na Univerzi na D 1
25 Kdor ne gre na študijsko izmenjavo zamudi eno izmed lepih Š1
26 Ker sem na arhitekturi mi je veliko pomenilo, da ima fakulte 1
27 Kljub trdemu delu, ki je več ali manj sprotno, je študijsk 1
28 Kot slabost študija na UL oz. na FF vidim predvsem to, da Š1
29 Kvaliteta študija na moji univerzi gostiteljici v Franciji 1
30 Ljubljana je študentom najbolj prijazno evropsko mesto. Kva 1
31 Manjše skupine študentov, kateri so men najboljšimi v svo 1
32 Medtem ko je zahtevnost zelo primerljiva z UL, je na tuji un 1
33 Meni osebno je bilo všeč da je v tujini veliko bolj usmerj 1
34 Menim, da bi se moral vsak študent za vsaj 1 semster udeleŠ1
35 Menim, da je potrebno v raziskavo vkljuÄŤiti tudi koncept Mo 1
36 menim, da je studijsko okolje na fakulteti v tujini bolj vzp 1
37 Menim, da se je v zadnjih letih, odkar veliko delamo preko e 1
38 Menim, da smo študenti, ki prihajamo iz programa Mednarodni 1
39 Menim, da so zahteve v tujini, konkretno na zahodu, precej v 1
40 Mislim, da je prevsem pomembno poudariti, da so bili na moji 1
41 Mislim, da ni toliko pomembno, kam se študent odpravi na iz 1
42 Moja fakulteta v Portu ima zelo dobre laboratorije, imajo tu 1
43 Moja izkušnja je, da je bil na KTH na Švedskem v okviru š 1
44 Moje mnenje je, da bi morala izmenjava biti obvezna. Ce ima 1
45 Moje osebno mnenje je da se slovenske univerze še vedno mor 1
46 Moje predznanje je bilo moÄŤno odvisno od predmeta, ker smo 1
47 Morda glede knjiĹľnic: v NemÄŤiji, kjer sem bila, je bila un 1
48 Morda malce mimo glavnega namena te raziskave, a vendarle - 1
49 Na erazmus izmenjavi sem zbiral podatke in pripravljal diplo 1
50 na fakulteti-gostiteljici so bili neprimerljivo boljši pogo 1
51 Na fakulteti, kjer sem študiral, je bilo precej več poudar 1
52 Na FDV nam primanjkuje praktiÄŤnih predmetov, ÄŤesar je na m 1
53 Na Finskem boljšu študijski pogoji, bolj dosledno in redno 1
54 Na finskem imajo veliko bolj sodobno opremo in prostore name 1
55 Na finskem so študenti veliko bolj samostojni, imajo boljš 1
56 Na izbrani fakulteti v tujini je bila veliko veÄŤja izbira p 1
57 Na izmenjavi sem bila v španskem mestecu Ciudad Real. Mesto 1
58 Na izmenjavi v VB nisem imel niti enega slabega profesorja. 1
59 Na kratko bom samo opisal nekaj glavnih razlik Akademije za 1
60 Na šoli, kjer sem opravljal izmenjavo, je bil velik poudare 1
61 na tujih univerzah je veliko profesorjev iz poslovnih voda i 1
62 Na UL je premalo projektnega in praktiÄŤnega dela ter vse pr 1
63 NaÄŤin dela v tujini se bistveno razlikuje po tem, da se izv 1
64 Nadvse priporočam raznovrstne oblike študijskih izmenjav, 1
65 Naj poudarim, da je šlo pri mojem primeru za \"slabše pred 1
66 Najbolj všeč mi je bil praktični pristop, pristop kjer sm 1
67 NajvÄŤeja prednost se mi je zdela dostopnost profesorjev, ki 1
68 Največjo razliko pri oceni kvalitete študijskega okolja je 1
69 NajveÄŤjo razliko vidim v raziskovalni infrastrukturi in rel 1
70 Nas studijski sistem se s svicarskim ne more primerjat v nob 1
71 Naši profesorji bi lahko bili veliko bolj odprti do študen 1
72 nenehen kontakt s profesorji in diskusija glede problema (š 1
73 Nisem informirana glede primerljivosti drugih fakultetet, ve 1
74 Nivo znanja se mi zdi dokaj boljši na UL. Kjub temu pa se m 1
75 Nujno je, da se študij podaja v digitalizirani obliki, da Š1
76 ObÄŤutek sem dobila, da je bilo na moji tuji univerzi laĹľje 1
77 Odnos profesorjev do studentov je neprimerno boljsi v tujini 1
78 Opomba: bila sem na erasmus praksi- eksperimentalno delo v l 1
79 Opravljala sem študijsko izmenjavo v Barceloni, ter prakso 1
80 osebno mi je bil sam študijski proces na Poljsem bolj všeÄ 1
81 p.s.: pri izbiri drĹľave ni mogoÄŤe izbrati drĹľav izven evr 1
82 Po izkušnji študijske zmenjave imam boljše mnenje o kvali 1
83 Po mojem mnenju je angleščina (ali drug tuji jezik) obvezn 1
84 Po moji izkušnji so v tujini standardi in kvaliteta dela na 1
85 Po mojih izkušnjah iz dveh izmenjav (na Poljskem in na Hrva 1
86 Pogoji za študij na Univerzi v Utrechtu so bili v času moj 1
87 Pojdite cim dlje stran! 1
88 Poleg njihove fakultete v campusu stoji še zgradba, kjer po 1
89 Poudarila bi veliko veÄŤjo dostopnost asistentov in profesor 1
90 Poudarila bi, da sem na izmenjavi pripravljala diplomsko nal 1
91 Pozdravljeni, k izpolnjenemu želim dodati še nekaj popo 1
92 Pravna fakulteta v NemÄŤiji gradi kvaliteto na kakovostnih p 1
93 pred izmenjavo so pricakovanja drugacna od koncnih izkusenj. 1
94 predavanja na MCI v Avstriji so bila obvezna. Predavanja in 1
95 Predavanja sem poslusal v anglescini, zato je bila morda kva 1
96 Predavanja so bila precej boljša; veliko več poudarka je b 1
97 Predavanja so bolje izvedena kot na domaci fakulteti 1
98 Predmetnik je za vsak semester drugačen in aktualnejši. P 1
99 PREDNOSTI študentov UN LJ - strokovno znanje - splošna r 1
100 Predvsem bi na UL koristilo veÄŤ praktiÄŤnega dela ter tudi 1
101 Predvsem bi rada izpostavila pozitivnost naÄŤina dela v razr 1
102 Predvsem bi rada poudarila, da me je presenetila dostopnost 1
103 Predvsem je bila zame najveÄŤja razlika v tem, da smo morali 1
104 Predvsem odnos profesorjev do študentov je v tujini veliko 1
105 Predvsem pozitiven je bil študijski program v katerem se pr 1
106 Predvsem se mi je zdela pomembna povezanost oz. interdiscipl 1
107 Prepotovala sem marsikatero drĹľavo, tako Evropsko kot izven 1
108 Preprosto, sam študij v tujini je temeljil na praktičnem d 1
109 Presenetila me je predvsem kakovost študija v tujini. Vsebi 1
110 Pri nas manjka študijskih čitalnic. CTK in NUK nista dovol 1
111 Primerjam lahko študij na UL in mojo izkušnjo kot ERASMUS 1
112 Primerljivost je vprašljiva zaradi drugačne naravnanosti f 1
113 profesorji so me obravnavali kot sebi enakovredno in imeli d 1
114 Prvo kot prvo, v našem šolskem sistemu je še očitna dedi 1
115 Rad bi omenil ogromne prednosti kampusov, ki jih pri nas ne 1
116 Rad bi samo poudaril, da je bil študij v Franciji veliko bo 1
117 Razlika je predvsem v tem, da je v NemÄŤiji velik del predme 1
118 razmere doma in v tujini so neprimerljive npr. doma se ucimo 1
119 Romunija je drĹľava, ki ponuja veliko, ÄŤe ste samoiniciativ 1
120 S celotnim študijskim programom smo začeli en teden pred \ 1
121 Sam sistem in organizacija izobraĹľevanja v izbrani drĹľavi 1
122 Sama osebno opazam drug pristop profesorjev, bolj sprosceno 1
123 Sama sem bila na tuji univerzi v programu pisanja diplomskeg 1
124 Sama sem bila nad Karlovo univerzo v Pragi navdušena predvs 1
125 Samo info glede mojih odgovorov \`ne vem\":v sklopu izmenjav 1
126 Samo to, da sem študiala NEMŠČINO in šla v NEMČIJO. Tor 1
127 sem študentom, ki ne vedo ali bi šli ali nebi šli na izme 1
128 Si bom dovolila biti kritična. 1) Po izkušnjah sodeč se 1
129 Slovenci imamo veliko težje študijske programe, kot jih im 1
130 Snov se na fakulteti za farmacijo ne podaja na celovit naÄŤi 1
131 SreÄŤno pri analizi. 1
132 Študij bazira na povsem oseben način. Njapomembejše kar 1
133 Ĺ tudij medicine se, vsaj v Sloveniji, smatra za enega najza 1
134 študij na gostujoči instituciji mi je bil všeč bistveno 1
135 Ĺ tudij na izbrani univerzi v VB je veliko bolj praktiÄŤno u 1
136 Ĺ tudij na Nizozemskem je bistveno bolj kvaliteten, saj se n 1
137 Ĺ tudij se na razliÄŤnih univerzah v Ĺ paniji zelo razlikuje 1
138 Študij v Madridu je veliko bolj sproščen in manj hektiče 1
139 Ĺ tudij v Sloveniji (vsaj prava in drugih druĹľboslovnih sme 1
140 Ĺ tudij v tujini je bil po zahtevnosti enak kot v Sloveniji; 1
141 študij v tujini je po mojih izkušnjah mnogo boljši od slo 1
142 Študijska izmenjava v tujini je nepozabna izkušnja, ki je 1
143 Študijski pogoji so bili na študiju v tujini neprimerno bo 1
144 Študijski proces na University of Copenhagen je boljši od 1
145 Ĺ tudijski program je bil veliko bolje zastavljen, bolj zaht 1
146 študijski programi za študente na izmenjavi so praviloma p 1
147 Ĺ tudiram grafiÄŤno oblikovanje in v tujini je bilo veÄŤ pro 1
148 T. i. upad kvalitete izobraĹľevalnega procesa na Filozofski 1
149 Tezko je primerjati dve fakulteti,saj imata popolnoma drugac 1
150 Tu na tuji fakulteti imajo študentje veliko več praktični 1
151 Tuje fakultete so veliko bolj zahtevne od domaÄŤih! 1
152 Tujina se splaÄŤa! ;) 1
153 UÄŤitelji v tujini so manj konzervativni, bolj odprti za ino 1
154 Univerza na Portugalskem, kjer sem opravljala študijsko izm 1
155 Univerza v Helsinkih naj si vzame UL za zgled. Od A do Ĺ˝. : 1
156 Univerza v Ljubljani je zelo kvalitetna inštitucija, kljub 1
157 Uspešnost na fakulteti v tujini je bila v 90% odvisna od zn 1
158 V Avstriji je bil pristop k delu drugaÄŤen. Tudi uÄŤenci sam 1
159 V mojem konkretnem primeru je šlo za ta problem, da je kuri 1
160 V mojem primeru je že v sklopu študija bil predmet t.i. ra 1
161 V Nemčiji me je navdušila dostopnost študijskega gradiva, 1
162 V Nemčiji sem delala magistrsko nalogo. V Nemečiji študen 1
163 V Spaniji je bilo vec poudarka na studijah primerov, vec kon 1
164 V tujini je bolj sproščeno vzdušje, kljub temu pa se v os 1
165 V tujini je poudarek na bolj tehniÄŤnem znanju. ÄŚe primerja 1
166 V tujini mi je bil všeč odnos med profesorji in študenti 1
167 V tujini priprava na izpite zelo dobra. Zahtevnost vaj in na 1
168 V tujini se študente k delu bolj spodbuja, predavanja so bo 1
169 V tujini v okviru študijske izmenjave pišem magistrsko nal 1
170 V Veliki Britaniji imajo Ĺľe zelo dobro dodelane sisteme e-u 1
171 VeÄŤ smostojnega dela in manj brezglavega preposovanja s tab 1
172 Veliko manj \"kampanjskega\" uÄŤenja za izpite, tekom semest 1
173 Veliko prevec obvezne prisotnosti v UL, v primerjavi s tujin 1
174 Veliko več je bilo praktičnih vaj in znanj. Npr. šola nam 1
175 vsaj v nemčiji je vstop v akademske vode študentom zelo ol 1
176 Vsekakor je slovenski izobrazevalni sistem v primerjavi z mo 1
177 Vsi imamo prednosti in slabosti. Prednosti razvijajmo še na 1
178 Z Yildiz Technical University v Istanbulu sem bila nezadovol 1
179 Za študij na Univerzi v Leipzigu sem se odločil, zaradi kv 1
180 Zahtevnost glede študija v tujini je neprimerljiva zaradi m 1
181 Zanimivo je študirati v okolju, kjer je študij dejansko vr 1
182 Zanimivo je, da imajo v solskem letu okoli 30,predmetov. Pog 1
183 Zdi se mi da je vaše vprašanje o težavnosti napačno zast 1
184 Zelo me moti pretvorba ocen iz Slovenije v Angleški ocenjev 1
185 zelo pomembno je, da gre v resnici za neprimerljive prakse, 1
186 Zelo rada bi omenila dejstvo, da je zelo teĹľko pridobiti so 1
187 Znanje se v tujini podaja na drugaÄŤen naÄŤin. VeÄŤ je samos 1
188 Znanje, ki ga mi prinesemo sabo je precej višje kot znanje, 1
189 Že tri leta študiram v tujini in bi predvsem izpostavila i 1
190 Želel bi omeniti, da se študijski proces na UL premalo cen 1
191 Želela bi le komentirati svoje odgovore pri vprašanju o š 1
192 Želela bi si, da bi na naših univerzah študenti bili prim 1
193 življenjska izkušnja, 1
194 1
195 / 4
1 -1: Ni odgovoril 830
2 -3: Prekinjeno 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 945

Vrednosti spremenljivk od 3 do 195

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Bojinović Fenko, Ana in Slavec, Ana (2013). IZMDOM13 - Študenti UL na mednarodni izmenjavi [Vprašalnik].
  2. Bojinović Fenko, Ana in Slavec, Ana (2014). IZMDOM13 - Študenti Univerze v Ljubljani na mednarodni izmenjavi: Šifrant za spremenljivko Q15 [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

  1. Bojinović Fenko, Ana in Slavec, Ana (2013). Primerljivost študentov UL in tujih študentov na UL na mednarodni izmenjavi; znanje, veščine in pogoji za študij.

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Bojinović Fenko, A. in Slavec, A. (2014). Študenti Univerze v Ljubljani na mednarodni izmenjavi, 2013 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: IZMDOM13. https://doi.org/10.17898/ADP_IZMDOM13_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2014
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si