Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM972
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM972_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Zulehner, Paul M.
 • Tomka, Miklós
Co-workers:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1997)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Pastoralni forum, Dunaj

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ABR/Aufbruch

  ABR97; Aufbruch - New Departures, 97. V študijo je bilo vključenih 10 vzhodnoevropskih držav.

Study Content

Keywords:

spremljanje informativnih oddaj, branje časopisov, spremljanje verskega tiska, zaupanje v medije, zadovoljstvo z življenjem, ocena finančnega stanja družine v časovni perspektivi, ocena zdravstvenega stanja, stališča o cerkvi, odnos do cerkve in religije v preteklem obdobju, naloge katoliške cerkve, ocena delovanja katološke cerkve, verske skupnosti v Sloveniji, odnos do delovanja civilnih institucij v okviru cerkve, financiranje cerkve, pripadnost cerkvi oziroma verski skupnosti, zakonski stan, odnos do slovenstva, nacionalni ponos, odnos do religije, odnos do krščanstva, vpliv verskega prepričanja na politična stališča, pripadnost cerkvi, odnos do boga, odnos do svetega pisma, vraževernost, cerkev in politika, naloge cerkve, strankarske preference

Keywords ELSST:
RELIGIJA, RELIGIOZNOST, CERKEV IN DRŽAVA, DRUŽBENE NAVADE, VREDNOTA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VERA IN ODNOS DO CERKVE


Abstract:

Anketa je izvedba mednarodnega vprašalnika, ki je v celoti posvečen stanju in spremembam v religioznosti in odnosu do cerkve v Srednji Evropi po koncu komunizma. Pri zasnovi vprašalnika so najbolj aktivno sodelovali avtorji iz Avstrije, Madžarske in Slovenije.

Methodology


Collection date: november 1997 - december 1997
Date of production: 1997
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Za potrebe pričujoče raziskave je bila uporabljena polovica vzorca izbranih oseb, tako da je velikost ciljne populacije 1050 oseb. Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM972 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 308
 • number of units: 1011

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1008 1
1009 1
1010 1
1011 1

Valid range from 1 to 1011

ZACCAS

Value 22 Frequency
1011

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
1008 1
1009 1
1010 1
1011 1

Valid range from 1 to 1011

KEYSTRNG

KEYSTRING

Value 1308 Frequency
1 1
2 1
3 1
1008 1
1009 1
1010 1
1011 1

Valid range from 1 to 1011

ZACCAS

Value 2307 Frequency
1011

KLJUC kljuc

KLJUČ

Value 3306 Frequency
1 1
2 1
3 1
1008 1
1009 1
1010 1
1011 1

Valid range from 1 to 1011

ID id

ID

Value 4305 Frequency
1 1
2 1
3 1
1008 1
1009 1
1010 1
1490 1

Valid range from 1 to 1490

QZURA začetek ob uri

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Value 5304 Frequency
8 20
9 38
10 91
11 68
12 56
13 60
14 74
15 141
16 161
17 130
18 90
19 50
20 18
21 2
" " 12

Valid range from 8 to 21

QZMIN začetek ob minut

MIN1 minut

Value 6303 Frequency
0 199
1 2
2 3
55 49
57 1
58 3
" " 11

Valid range from 0 to 58

Q1 KAKO POGOSTO SPREMLJA TV DNEVNIK?

V1. KAKO POGOSTO OBIČAJNO SPREMLJATE TELEVIZIJSKE DNEVNIKE OZ. POROČILA?

Value 7302 Frequency
1 nikoli, redkeje kot enkrat na teden 74
2 vsaj enkrat ali večkrat tedensko (vendar ne vsak dan) 439
3 vsak dan 480
9 ne morem reči, kakor kdaj 14
0 b.o. 4

Valid range from 1 to 3

Q2 KAKO POGOSTO POSLUŠA RA POROČILA?

V2. IN KAKO POGOSTO (NA SPLOŠNO) POSLUŠATE RADIJSKA POROČILA?

Value 8301 Frequency
1 nikoli, redkeje kot enkrat na teden 192
2 vsaj enkrat ali večkrat tedensko (vendar ne vsak dan) 368
3 vsak dan 424
9 ne morem reči, kakor kdaj 26
0 b.o. 1

Valid range from 1 to 3

Q3 KAKO POGOSTO NA RA ALI TV SPREMLJA VERSK

V3. IN KAKO POGOSTO NA RADIU ALI NA TELEVIZIJI SPREMLJATE VERSKE ODDAJE?

Value 9300 Frequency
1 nikoli, redkeje kot enkrat na teden 620
2 vsaj enkrat ali večkrat tedensko (vendar ne vsak dan) 293
3 vsak dan 23
9 ne morem reči, zelo različno 68
0 b.o. 7

Valid range from 1 to 3

Q4 KAKO POGOSTO BERE DNEVNE ČASOPISE, TEDNI

V4. KAKO POGOSTO BERETE DNEVNE ČASOPISE ALI/IN TEDNIKE?

Value 10299 Frequency
1 nikoli, redkeje kot enkrat na teden 143
2 vsaj enkrat do večkrat tedensko 418
3 vsak dan 430
9 ne morem reči, zelo različno 20
0 b.o. 0

Valid range from 1 to 3

Q5 ALI KDAJ KUPITE VERSKE ČASOPISE /REVIJE?

V5. ALI KDAJ, PRILOŽNOSTNO ALI PA REDNO KUPITE VERSKE ČASOPISE IN REVIJE?

Value 11298 Frequency
1 ne 627
2 da, priložnostno 218
3 da, redno 165
0 b.o. 1

Valid range from 1 to 3

Q6 ALI MEDIJEM NA SPLOŠNO:

V6. KAJ BI REKLI, ALI MEDIJEM NA SPLOŠNO (TEM, KI JIH VI POZNATE),

Value 12297 Frequency
1 lahko verjamemo glede tega, kar poročajo o dogajanjih, ali da jim 316
2 ne smemo verjeti glede tega, kar poročajo o dogajanjih 174
3 "včasih lahko verjameš, včasih ne", "to je odvisno" 509
0 b.o. 12

Valid range from 1 to 3

Q7 Zivimo v svetu, ki je pokvarjen DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V7. Živimo v svetu, ki je pokvarjen

Value 13296 Frequency
1 sploh ne soglašam 75
2 pretežno ne soglašam 108
3 deloma soglašam, deloma pa ne 354
4 pretežno soglašam 231
5 popolnoma soglašam 219
9 ne vem, neodločen 17
0 b.o. 7

Valid range from 1 to 5

Q8 Vsakdo naj skrbi sam za svojo lastno sre DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V8. Vsakdo naj skrbi sam za svojo lastno srečo, ne pa da skrbi za svet

Value 14295 Frequency
1 sploh ne soglašam 157
2 pretežno ne soglašam 157
3 deloma soglašam, deloma pa ne 230
4 pretežno soglašam 247
5 popolnoma soglašam 190
9 ne vem, neodločen 23
0 b.o. 7

Valid range from 1 to 5

Q9 Če hočemo doseči izboljšanje sveta, ga m DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V9. Če hočemo doseči iz- boljšanje sveta, ga moramo najprej sprejeti takšnega, kakršen je

Value 15294 Frequency
1 sploh ne soglašam 44
2 pretežno ne soglašam 64
3 deloma soglašam, deloma pa ne 125
4 pretežno soglašam 277
5 popolnoma soglašam 461
9 ne vem, neodločen 32
0 b.o. 8

Valid range from 1 to 5

Q10 V našem svetu je ravno toliko dobrega ko DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V10. V našem svetu je ravno toliko dobrega kot zlega

Value 16293 Frequency
1 sploh ne soglašam 68
2 pretežno ne soglašam 166
3 deloma soglašam, deloma pa ne 224
4 pretežno soglašam 241
5 popolnoma soglašam 276
9 ne vem, neodločen 28
0 b.o. 8

Valid range from 1 to 5

Q11 Najbolje je, da se svetu prilagodimo DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V11. Najbolje, kar lahko naredimo je, da se svetu prilagodimo

Value 17292 Frequency
1 sploh ne soglašam 114
2 pretežno ne soglašam 124
3 deloma soglašam, deloma pa ne 185
4 pretežno soglašam 240
5 popolnoma soglašam 317
9 ne vem, neodločen 24
0 b.o. 7

Valid range from 1 to 5

Q12 Svet je bil vedno prizorišče greha DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V12. Svet je bil vedno prizorišče greha

Value 18291 Frequency
1 sploh ne soglašam 140
2 pretežno ne soglašam 119
3 deloma soglašam, deloma pa ne 180
4 pretežno soglašam 190
5 popolnoma soglašam 297
9 ne vem, neodločen 71
0 b.o. 14

Valid range from 1 to 5

Q13 Povrniti bi se morale prijazne razmere i DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V13. Spet bi se morale povrniti prijazne razmere in čas izpred II. svetovne vojne

Value 19290 Frequency
1 sploh ne soglašam 326
2 pretežno ne soglašam 133
3 deloma soglašam, deloma pa ne 124
4 pretežno soglašam 100
5 popolnoma soglašam 124
9 ne vem, neodločen 189
0 b.o. 15

Valid range from 1 to 5

Q14 Ljudje poboljšajo, potem se ukvarjajo s DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V14. Ljudje bi se morali najprej sami poboljšati, šele potem pa naj se ukvarjajo s svetom

Value 20289 Frequency
1 sploh ne soglašam 29
2 pretežno ne soglašam 33
3 deloma soglašam, deloma pa ne 116
4 pretežno soglašam 213
5 popolnoma soglašam 590
9 ne vem, neodločen 24
0 b.o. 6

Valid range from 1 to 5

Q15 V svetu je na pretek čudovitih novih moz DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V15. V našem svetu je na pretek sijajnih novih možnosti

Value 21288 Frequency
1 sploh ne soglašam 52
2 pretežno ne soglašam 94
3 deloma soglašam, deloma pa ne 219
4 pretežno soglašam 261
5 popolnoma soglašam 342
9 ne vem, neodločen 36
0 b.o. 7

Valid range from 1 to 5

Q16 Drzave bi morale poskrbeti, da bi zavlad DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V16. Države bi morale po- skrbeti za to, da bi v našem svetu zavladal red

Value 22287 Frequency
1 sploh ne soglašam 27
2 pretežno ne soglašam 39
3 deloma soglašam, deloma pa ne 104
4 pretežno soglašam 247
5 popolnoma soglašam 573
9 ne vem, neodločen 13
0 b.o. 8

Valid range from 1 to 5

Q17 Od nas je odvisno, kakšen je svet, kjer DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V17. Samo od nas samih je odvisno, kakšen je svet, v katerem živimo

Value 23286 Frequency
1 sploh ne soglašam 69
2 pretežno ne soglašam 92
3 deloma soglašam, deloma pa ne 174
4 pretežno soglašam 227
5 popolnoma soglašam 424
9 ne vem, neodločen 16
0 b.o. 9

Valid range from 1 to 5

Q18 Sreče, miru ne moremo pričakovati od teg DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V18. Izpolnitve sreče in miru ne moremo pri- čakovati od tega sveta, pač pa v onostranstvu

Value 24285 Frequency
1 sploh ne soglašam 406
2 pretežno ne soglašam 166
3 deloma soglašam, deloma pa ne 137
4 pretežno soglašam 84
5 popolnoma soglašam 80
9 ne vem, neodločen 119
0 b.o. 19

Valid range from 1 to 5

Q19 V KATEREM OBDOBJU SO BILI LJUDJE V SLOVE

V19. ČE POMISLITE NA MINULA DESETLETJA! V KATEREM OBDOBJU SO BILI LJUDJE V SLOVENIJI NAJBOLJ SREČNI?

Value 25284 Frequency
1 pred II. svetovno vojno 118
2 med leti 1945 do preobrata 1989-1990, ali 572
3 v minulih 6-7 letih? 172
0 b.o. 145
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q20 KDAJ SO BILI LJUDJE NAJMANJ SREČNI?

V20. IN KDAJ SO BILI LJUDJE NAJMANJ SREČNI?

Value 26283 Frequency
1 pred II. svetovno vojno 359
2 med leti 1945 do preobrata 1989-1990, ali 174
3 v minulih 6-7 letih? 248
0 b.o. 224
" " 6

Valid range from 1 to 3

Q21 ČE PRESOJATE ZIVLJENJE, ALI BI REKLI, DA

V21. ČE PRESOJATE SVOJE CELOTNO ŽIVLJENJE NASPLOH, ALI BI REKLI, DA STE ... (le en odgovor)

Value 27282 Frequency
5 zelo srečni 55
4 srečni 647
3 ne vem, neopredeljen, "kakor kdaj" 81
2 ne preveč srečni 202
1 sploh niste srečni 24
0 b.o. 2

Valid range from 1 to 5

Q22 Malo lahko storijmo, za spremembo zivlje LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V22. Ljudje lahko le malo storijo, da bi spremenili tok svojega življenja

Value 28281 Frequency
1 sploh ne soglašam 263
2 pretežno ne soglašam, ali 204
3 deloma soglašam, deloma ne 204
4 pretežno soglašam 201
5 popolnoma soglašam 103
9 ne vem 28
0 b. o. 7
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q23 Zame ima zivljenje smisel le, ker je Bog LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V23. Zame ima življenje le en smisel, ker je Bog

Value 29280 Frequency
1 sploh ne soglašam 351
2 pretežno ne soglašam, ali 131
3 deloma soglašam, deloma ne 167
4 pretežno soglašam 130
5 popolnoma soglašam 165
9 ne vem 49
0 b. o. 18

Valid range from 1 to 5

Q24 Po mojem mnenju zivljenje nima smisla LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V24. Po mojem mnenju življenje nima nobenega smisla

Value 30279 Frequency
1 sploh ne soglašam 731
2 pretežno ne soglašam, ali 151
3 deloma soglašam, deloma ne 45
4 pretežno soglašam 30
5 popolnoma soglašam 29
9 ne vem 13
0 b. o. 12

Valid range from 1 to 5

Q25 Bog vnaprej določa potek zivljenja LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V25. Bog vnaprej določa potek našega življenja

Value 31278 Frequency
1 sploh ne soglašam 381
2 pretežno ne soglašam, ali 121
3 deloma soglašam, deloma ne 163
4 pretežno soglašam 114
5 popolnoma soglašam 149
9 ne vem 66
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 5

Q26 Zivljenje smisel le, če mu ga daš sam LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V26. Življenje ima smisel le tedaj, če mu ga daš sam

Value 32277 Frequency
1 sploh ne soglašam 28
2 pretežno ne soglašam, ali 44
3 deloma soglašam, deloma ne 126
4 pretežno soglašam 262
5 popolnoma soglašam 520
9 ne vem 22
0 b. o. 9

Valid range from 1 to 5

Q27 Vsakdo si sam določa svojo usodo LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V27. Vsakdo si sam do- loča svojo usodo

Value 33276 Frequency
1 sploh ne soglašam 74
2 pretežno ne soglašam, ali 66
3 deloma soglašam, deloma ne 237
4 pretežno soglašam 277
5 popolnoma soglašam 329
9 ne vem 20
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

Q28 Čalost, trpljenja smisel le, če verjameš LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V28. Žalost in trpljenje imata smisel le te- daj, če verjameš v Boga

Value 34275 Frequency
1 sploh ne soglašam 357
2 pretežno ne soglašam, ali 128
3 deloma soglašam, deloma ne 167
4 pretežno soglašam 124
5 popolnoma soglašam 163
9 ne vem 53
0 b. o. 19

Valid range from 1 to 5

Q29 Obstoja Bog, ki skrbi za vsakega posebej LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V29. Obstaja Bog, ki osebno bdi nad vsakim človekom posebej

Value 35274 Frequency
1 sploh ne soglašam 285
2 pretežno ne soglašam, ali 95
3 deloma soglašam, deloma ne 138
4 pretežno soglašam 155
5 popolnoma soglašam 240
9 ne vem 81
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 5

Q30 zivljenje v druzini, sorodstvu

GLEDANO V CELOTI, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ ... V30. s svojim življenjem v družini, sorodstvu

Value 36273 Frequency
1 1-sploh nisem zadovoljen 18
2 2 16
3 3 224
4 4 364
5 5-popolnoma sem zadovoljen 377
9 ne vem 5
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

Q31 z delom

GLEDANO V CELOTI, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ ... V31. s svojim delom

Value 37272 Frequency
1 1-sploh nisem zadovoljen 43
2 2 43
3 3 235
4 4 359
5 5-popolnoma sem zadovoljen 298
9 ne vem 14
0 b. o. 19

Valid range from 1 to 5

Q32 razmerje s prijatelji

GLEDANO V CELOTI, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ ... V32. s svojim razmerjem s prijatelji

Value 38271 Frequency
1 1-sploh nisem zadovoljen 7
2 2 15
3 3 162
4 4 396
5 5-popolnoma sem zadovoljen 422
9 ne vem 7
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 5

Q33 trenutna materialna situacija druzine

GLEDANO V CELOTI, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ ... V33. s trenutno materialno situacijo vaše družine

Value 39270 Frequency
1 1-sploh nisem zadovoljen 80
2 2 107
3 3 336
4 4 306
5 5-popolnoma sem zadovoljen 171
9 ne vem 7
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 5

Q34 FINANČNO STANJE GOSPODINJSTVA DANES S ST

V34. ČE PRIMERJATE FINANČNO SITUACIJO VAŠEGA GOSPODINJSTVA (OZ. GOSPODINJSTVA VAŠE DRUŽINE) S SITUACIJO PRED PETIMI, ŠESTIMI LETI, ALI BI REKLI, DA JE BILO TEDAJ ...

Value 40269 Frequency
5 dosti boljše kot sedaj 191
4 nekoliko boljše 291
3 enako 313
2 nekoliko slabše 165
1 dosti slabše kot sedaj? 32
0 ne vem, b. o. 19

Valid range from 1 to 5

Q35 OCENA FINANČNE SITUACIJE GOSPODINJSTVA Č

V35. IN KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA (OZ. GOSPODINJSTVA VAŠE DRUŽINE) ČEZ PET LET?

Value 41268 Frequency
5 dosti boljše kot sedaj 51
4 nekoliko boljše 239
3 enako 307
2 nekoliko slabše 191
1 dosti slabše kot sedaj? 51
0 ne vem, b. o. 172

Valid range from 1 to 5

Q36 SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE

V36. KAKO BI OPISALI SVOJE SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE? ALI BI REKLI, DA JE...

Value 42267 Frequency
1 zelo dobro 126
2 dobro 396
3 še kar 325
4 ne posebej dobro 102
5 slabo 60
0 b. o. 2

Valid range from 1 to 5

Q37 q37 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V37.

Value 43266 Frequency
1 1-Cerkev mnogim ljudem nudi duševno oporo 360
2 2 260
3 3 231
4 4 58
5 5-Cerkev mnoge ljudi spravlja v duševno odvisnost 67
0 b.o. 35

Valid range from 1 to 5

Q38 q38 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V38.

Value 44265 Frequency
1 1-Cerkev se zanima predvsem za posvetno moč 194
2 2 166
3 3 342
4 4 121
5 5-Cerkev se zanima predvsem za onostransko odrešitev 106
0 b.o. 82

Valid range from 1 to 5

Q39 q39 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V39.

Value 45264 Frequency
1 1-Cerkev nam ne more dati odgovorov na to, kako v tem življenju doseči srečo 289
2 2 153
3 3 242
4 4 147
5 5-Cerkev nam lahko da odgovore na to, kako v tem življenju doseči srečo 135
0 b.o. 45

Valid range from 1 to 5

Q40 q40 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V40.

Value 46263 Frequency
1 1-Cerkev je naravni zaveznik revnih in nemočnih 239
2 2 167
3 3 358
4 4 86
5 5-Cerkev je naravni zaveznik bogatih in močnih 103
0 b.o. 58

Valid range from 1 to 5

Q41 q41 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V41.

Value 47262 Frequency
1 1-Cerkev spoštuje vsako pošteno prepričanje 308
2 2 197
3 3 228
4 4 90
5 5-Cerkev sploh ne spoštuje drugih prepričanj 128
0 b.o. 60

Valid range from 1 to 5

Q42 q42 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V42.

Value 48261 Frequency
1 1-Naloga cerkve je, da skrbi za bogoslužje 236
2 2 106
3 3 374
4 4 106
5 5-Naloga cerkve je, da pomaga ljudem 159
0 b.o. 30

Valid range from 1 to 5

Q43 q43 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V43.

Value 49260 Frequency
1 1-Cerkev je ostanek preteklosti 100
2 2 74
3 3 196
4 4 133
5 5-Cerkev je institucija za vse čase 455
0 b.o. 53

Valid range from 1 to 5

Q44 q44 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V44.

Value 50259 Frequency
1 1-V Sloveniji je cerkev bogata 307
2 2 196
3 3 328
4 4 59
5 5-V Sloveniji je cerkev revna 44
0 b.o. 77

Valid range from 1 to 5

Q45 q45 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V45.

Value 51258 Frequency
1 1-Cerkev je skupnost verujočih 356
2 2 - 119
3 3 - 203
4 4 - 117
5 5-Cerkev je organizacija, ki ji gospodujejo škofje in duhovniki 186
0 b.o. 30

Valid range from 1 to 5

Q46 q46 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V46.

Value 52257 Frequency
1 1-Cerkev ljudi uči resnice 409
2 2 172
3 3 255
4 4 61
5 5-Cerkev zavaja ljudi v zmote 65
0 b.o. 49

Valid range from 1 to 5

Q47 q47 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V47.

Value 53256 Frequency
1 1-Namen cerkve je ljudi poučevati ljubezni do soljudi 189
2 2 93
3 3 487
4 4 81
5 5-Namen cerkve je ljudi poučevati ljubezni do Boga 122
0 b.o. 39

Valid range from 1 to 5

Q48 RAZLIČNO SPOMINJAJO MINULIH ČASOV

V48. LJUDJE SE RAZLIČNO SPOMINJAJO MINULIH ČASOV. KAJ BI SAMI REKLI, DA ...

Value 54255 Frequency
1 je bilo minulih 40 let obdobje nenehnega preganjanja cerkve, ali 219
2 je šlo za preganjanje cerkve le za krajša obdobja, ali 454
3 da v obdobju zadnjih 40 let pravzaprav sploh ni bilo preganjanja cerkve? 255
0 b. o. 82
" " 1

Valid range from 1 to 3

Q49 VERNIKI TEDAJ ZAPOSTAVLJENI, ALI NISO BI

V49. MNOGI LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO BILI VERNIKI TEDAJ POSEBEJ ZAPOSTAVLJENI, DRUGI ZOPET, DA VERNIKI TEDAJ SPLOH NISO BILI POSEBEJ ZAPOSTAVLJENI. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE?

Value 55254 Frequency
1 verniki so bili posebej zapostavljeni 417
2 verniki niso bili posebej zapostavljeni preidi na vpr. V52 435
9 ne vem 144
0 b.o 14
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q50 SORODNIK ALI ZNANEC KDAJ ZAPOSTAVLJEN ZA

V50. ALI JE BIL KDO V VAŠEM SORODSTVU ALI IZMED VAŠIH ZNANCEV KDAJ ZAPOSTAVLJEN ZARADI SVOJE VERNOSTI?

Value 56253 Frequency
1 ne 426
2 da 138
8 mašilo 155
0 b. o. 46
" " 246

Valid range from 1 to 2

Q51 OSEBNO KAJ ZAPOSTAVLJEN ZARADI VERNOSTI

V51. ALI STE BILI VI OSEBNO KDAJ ZAPOSTAVLJENI ZARADI SVOJE VERNOSTI?

Value 57252 Frequency
1 ne 528
2 da 81
8 mašilo 145
0 b. o. 13
" " 244

Valid range from 1 to 2

Q52 ŠTEVILO VERNIH DANES

V52. KAJ BI REKLI,...

Value 58251 Frequency
1 da je danes vernih manj ljudi kot pred desetimi leti, ali 229
2 da je danes vernih več ljudi kot pred desetimi leti? 505
3 enako 186
9 "ne vem" 86
0 b.o. 4
" " 1

Valid range from 1 to 3

Q53 ŠTEVILO VERNIH V NASLEDNJIH 10 LETIH

V53. IN KAJ MISLITE, ALI BO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH ...

Value 59250 Frequency
2 vernih več ljudi kot danes, ali 345
1 vernih manj ljudi kot danes? 260
3 enako 198
9 "ne vem" 201
0 b.o. 5
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q54 moralne probleme in stiske posameznika ALI MENITE, DA KATOLIŠKA CERKEV LAHKO DAJE ODGOVORE NA ...

V54. moralne probleme in stiske posameznika

Value 60249 Frequency
1 da 498
2 ne 324
0 ne vem 189

Valid range from 1 to 2

Q55 probleme druzinskega zivljenja ALI MENITE, DA KATOLIŠKA CERKEV LAHKO DAJE ODGOVORE NA ...

V55. probleme družinskega življenja

Value 61248 Frequency
1 da 434
2 ne 448
0 ne vem 129

Valid range from 1 to 2

Q56 vprašanja o smislu zivljenja ALI MENITE, DA KATOLIŠKA CERKEV LAHKO DAJE ODGOVORE NA ...

V56. vprašanja o smislu življenja

Value 62247 Frequency
1 da 599
2 ne 283
0 ne vem 129

Valid range from 1 to 2

Q57 aktualne socialne probleme naše dezele ALI MENITE, DA KATOLIŠKA CERKEV LAHKO DAJE ODGOVORE NA ...

V57. aktualne socialne probleme naše dežele

Value 63246 Frequency
1 da 339
2 ne 505
0 ne vem 167

Valid range from 1 to 2

Q58 problem obnove reda v javnem zivljenju ALI MENITE, DA KATOLIŠKA CERKEV LAHKO DAJE ODGOVORE NA ...

V58. vprašanja v zvezi z zagotovitvijo reda v javnem življenju

Value 64245 Frequency
1 da 256
2 ne 568
0 ne vem 187

Valid range from 1 to 2

Q59 o nezaposlenosti ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V59. o nezaposlenosti

Value 65244 Frequency
1 da 347
2 ne 570
0 ne vem 94

Valid range from 1 to 2

Q60 o splavu ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V60. o splavu

Value 66243 Frequency
1 da 267
2 ne 679
0 ne vem 65

Valid range from 1 to 2

Q61 o izvenzakonskih razmerjih ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V61. o izvenzakonskih razmerjih

Value 67242 Frequency
1 da 273
2 ne 667
0 ne vem 71

Valid range from 1 to 2

Q62 o naraščajočih socialnih razlikah ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V62. o naraščajočih socialnih razlikah

Value 68241 Frequency
1 da 477
2 ne 424
0 ne vem 108
" " 2

Valid range from 1 to 2

Q63 o problematiki Romov ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V63. o problematiki Romov (Ciganov)

Value 69240 Frequency
1 da 374
2 ne 495
0 ne vem 141
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q64 o vladni politiki ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V64. o vladni politiki

Value 70239 Frequency
1 da 192
2 ne 727
0 ne vem 91
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q65 o vsebini in stilu mnozičnih medijev ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V65. o vsebini in stilu množičnih medijev

Value 71238 Frequency
1 da 255
2 ne 622
0 ne vem 133
" " 1

Valid range from 1 to 2

Q66 IZREKANJE KATOLIŠKE CERKVE V JAVNOSTI V

V66. KAJ MENITE, ALI SE JE KATOLIŠKA CERKEV V ZADNJIH 7-8 LETIH PREVEČ ALI PREMALO IZREKALA V JAVNOSTI?

Value 72237 Frequency
1 preveč 333
2 premalo 126
3 ravno prav 432
0 nič ne vem, b.o. 118
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q67 ZIVLJENJE IN DELOVANJE KATOLIŠKE CERKVE

V67. ČE PRESOJATE ŽIVLJENJE IN DELOVANJE KATOLIŠKE CERKVE V ZADNJIH 7-8 LETIH, ALI BI REKLI, DA STE Z NJIM ...

Value 73236 Frequency
1 povsem nezadovoljni 45
2 nezadovoljni 92
3 niti nezadovoljni, niti zadovoljni 355
4 zadovoljni 299
5 v celoti zadovoljni 38
9 me ne zanima, mi je vseeno, ne vem 167
0 b. o. 14
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q68_11 katoliška, rimokatoliška V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K11 katoliška, rimokatoliška

Value 74235 Frequency
1 navede 977
2 ne navede 20
0 b. o., mašilo 14

Valid range from 1 to 2

Q68_12 grško (armensko) katoliška V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K12 grško (armensko) katoliška

Value 75234 Frequency
1 navede 20
2 ne navede 904
0 b. o., mašilo 62
" " 25

Valid range from 1 to 2

Q68_13 starokatoliška V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K13 starokatoliška

Value 76233 Frequency
1 navede 29
2 ne navede 898
0 b. o., mašilo 60
" " 24

Valid range from 1 to 2

Q68_14 pravoslavna V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K14 pravoslavna

Value 77232 Frequency
1 navede 634
2 ne navede 333
0 b. o., mašilo 32
" " 12

Valid range from 1 to 2

Q68_15 protestantska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K15 protestantska

Value 78231 Frequency
1 navede 368
2 ne navede 585
0 b. o., mašilo 47
" " 11

Valid range from 1 to 2

Q68_16 evangeličanska, luteranska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K16 evangeličanska, luteranska

Value 79230 Frequency
1 navede 427
2 ne navede 524
0 b. o., mašilo 42
" " 18

Valid range from 1 to 2

Q68_17 reformirana, kalvinistična V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K17 reformirana, kalvinistična

Value 80229 Frequency
1 navede 12
2 ne navede 914
0 b. o., mašilo 61
" " 24

Valid range from 1 to 2

Q68_18 judovska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K18 judovska, izraelitska

Value 81228 Frequency
1 navede 108
2 ne navede 824
0 b. o., mašilo 57
" " 22

Valid range from 1 to 2

Q68_19 adventistična V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K19 adventistična

Value 82227 Frequency
1 navede 59
2 ne navede 871
0 b. o., mašilo 59
" " 22

Valid range from 1 to 2

Q68_20 baptistična V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K20 baptistična

Value 83226 Frequency
1 navede 69
2 ne navede 860
0 b. o., mašilo 59
" " 23

Valid range from 1 to 2

Q68_21 vojska rešitve V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K21 vojska rešitve

Value 84225 Frequency
1 navede 2
2 ne navede 925
0 b. o., mašilo 60
" " 24

Valid range from 1 to 2

Q68_22 husistična, češka hus. V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K22 husistična, češka hus.

Value 85224 Frequency
1 navede 2
2 ne navede 923
0 b. o., mašilo 62
" " 24

Valid range from 1 to 2

Q68_23 metodistična V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K23 metodistična

Value 86223 Frequency
1 navede 19
2 ne navede 907
0 b. o., mašilo 61
" " 24

Valid range from 1 to 2

Q68_24 mormonska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K24 mormonska

Value 87222 Frequency
1 navede 64
2 ne navede 871
0 b. o., mašilo 57
" " 19

Valid range from 1 to 2

Q68_25 novo apostolska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K25 novoapostolska

Value 88221 Frequency
1 navede 6
2 ne navede 922
0 b. o., mašilo 60
" " 23

Valid range from 1 to 2

Q68_26 binkoštna V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K26 binkoštna

Value 89220 Frequency
1 navede 36
2 ne navede 895
0 b. o., mašilo 58
" " 22

Valid range from 1 to 2

Q68_27 unitarna, antitrinitarna V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K27 unitarna, antitrinitarna

Value 90219 Frequency
1 navede 4
2 ne navede 924
0 b. o., mašilo 59
" " 24

Valid range from 1 to 2

Q68_28 jehove priče V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K28 jehove priče

Value 91218 Frequency
1 navede 593
2 ne navede 369
0 b. o., mašilo 34
" " 15

Valid range from 1 to 2

Q68_29 mohamedanska, muslimanska, islamska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K29 mohamedanska, muslimanska, islamska

Value 92217 Frequency
1 navede 468
2 ne navede 487
0 b. o., mašilo 40
" " 16

Valid range from 1 to 2

Q68_30 budistična V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K30 budistična

Value 93216 Frequency
1 navede 126
2 ne navede 805
0 b. o., mašilo 57
" " 23

Valid range from 1 to 2

Q68_31 skupnost za zavest krišne V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K31 skupnost za zavest Krišne

Value 94215 Frequency
1 navede 288
2 ne navede 662
0 b. o., mašilo 42
" " 19

Valid range from 1 to 2

Q68_32 scientološka V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K32 scientološka

Value 95214 Frequency
1 navede 35
2 ne navede 893
0 b. o., mašilo 59
" " 24

Valid range from 1 to 2

Q68_33 zdruzitvena cerkev, mun-cerkev V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K33 združitvena cerkev, mun-cerkev

Value 96213 Frequency
1 navede 13
2 ne navede 913
0 b. o., mašilo 62
" " 23

Valid range from 1 to 2

Q68_34 druga1 V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K34 druga

Value 97212 Frequency
1 navede 39
2 ne navede 653
0 b. o., mašilo 202
" " 117

Valid range from 1 to 2

Q68_35 druga2 V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K35 druga

Value 98211 Frequency
1 navede 9
2 ne navede 675
0 b. o., mašilo 208
" " 119

Valid range from 1 to 2

Q68_36 druga3 V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K36 druga

Value 99210 Frequency
1 navede 5
2 ne navede 678
0 b. o., mašilo 209
" " 119

Valid range from 1 to 2

Q69 Otroški vrtci V ZADNJIH LETIH SO SE POD OKRILJEM CERKVE ODPRLE RAZLIČNE USTANOVE. ALI BI VI REKLI, DA IMA CERKEV ŠE PREMALO OZ. ŽE PREVEČ NASLEDNJIH USTANOV:

V69. otroški vrtci

Value 100209 Frequency
1 še premalo 329
2 že preveč 76
3 ravno prav 263
0 ne vem, b. o. 343

Valid range from 1 to 3

Q70 Sole V ZADNJIH LETIH SO SE POD OKRILJEM CERKVE ODPRLE RAZLIČNE USTANOVE. ALI BI VI REKLI, DA IMA CERKEV ŠE PREMALO OZ. ŽE PREVEČ NASLEDNJIH USTANOV:

V70. šole

Value 101208 Frequency
1 še premalo 271
2 že preveč 96
3 ravno prav 385
0 ne vem, b. o. 259

Valid range from 1 to 3

Q71 Domovi za ostarele V ZADNJIH LETIH SO SE POD OKRILJEM CERKVE ODPRLE RAZLIČNE USTANOVE. ALI BI VI REKLI, DA IMA CERKEV ŠE PREMALO OZ. ŽE PREVEČ NASLEDNJIH USTANOV:

V71. domovi za ostarele

Value 102207 Frequency
1 še premalo 555
2 že preveč 33
3 ravno prav 159
0 ne vem, b. o. 264

Valid range from 1 to 3

Q72 ALI NAJ BI STROŠKE ZA TE USTANOVE PLAČEV

V72. KAJ MENITE, ALI NAJ BI STROŠKE ZA TE USTANOVE PLAČEVALI ...

Value 103206 Frequency
1 izključno verniki, ali 215
2 izključno država? 299
3 vsak nekaj, država naj subvencionira, država naj plača en del 359
4 plača naj cerkev iz svojih lastnih sredstev 69
9 ne vem 22
0 b.o. 41
" " 6

Valid range from 1 to 4

Q73 STE V PRETEKLEM LETU CERKVI DALI KAK PRI

V73. ČE NE UPOŠTEVATE PRILOŽNOSTNIH ALI NEDELJSKIH PRISPEVKOV, ALI STE VI ALI KDO OD ČLANOV VAŠE DRUŽINE V PRETEKLEM LETU CERKVI DALI KAK PROSTOVOLJNI DAR, ALI KAK PRISPEVEK?

Value 104205 Frequency
1 ne 457
2 da 505
7 odklonitev odgovora 3
8 jaz ne, za druge člane družine pa ne vem 41
0 b.o. 5

Valid range from 1 to 7

Q74 ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PLAČEVATI CERKV

V74. ČE BI SE ZA VZDRŽEVANJE VAŠE CERKVE POKAZALO KOT NUJA, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PLAČEVATI REDNI CERKVENI PRISPEVEK OZ. CERKVENI DAVEK?

Value 105204 Frequency
1 ne 580
2 da (tudi: že plačujem) 322
7 odklonitev odgovora 12
0 ne vem b. o. 94
" " 3

Valid range from 1 to 7

Q75 ALI TRENUTNO PRIPADATE KAKI CERKVI ALI V

V75. ALI TRENUTNO PRIPADATE KAKI CERKVI ALI VERSKI SKUPNOSTI?

Value 106203 Frequency
1 ne 311
2 da --------------------vpr. V78 682
9 izrecno reče: "ne vem" 6
0 b. o. 6
" " 6

Valid range from 1 to 2

Q76 KATERI OD SPODNJIH OPISOV VELJA ZA VAS?

V76. KATERI OD SPODNJIH OPISOV VELJA ZA VAS?

Value 107202 Frequency
1 nisem krščen oz. nisem bil sprejet (vpisan) in ne pripadam nobeni cerkvi ali verski skupnosti --------------------na vpr. V83 64
2 sem krščen (sprejet), vendar kasneje nisem imel nobenih razmerij s to cerkvijo oz. versko skupnostjo na vpr. V83 238
3 sam sem iz cerkve (verske skupnosti) preskoči na vpr. V77 11
4 drugi odgovori --------------------na vpr. V83 18
8 mašilo 205
0 b. o. 11
" " 464

Valid range from 1 to 4

Q77 IZ KATERE CERKVE STE IZSTOPILI

V77. IZ KATERE CERKVE OZ. VERSKE SKUPNOSTI STE IZSTOPILI? (ANKETAR! DOBESEDNO ZABELEŽITI IMENA, KI SO OMENJENA IN JIH NI NA SEZNAMU)

Value 108201 Frequency
11 katoliška, rimokatoliška preskočna vpr. V81 13
12 grško (armensko) katoliška preskoči na vpr. V81 1
13 starokatoliška --------------------na vpr. V81 0
20 pravoslavna --------------------na vpr. V81 0
33 protestantska --------------------na vpr. V82 0
34 evangeličanska, luteranska - preskoči na vpr. V82 0
35 reformirana, kalvinistična - preskoči na vpr. V82 0
40 judovska, izraelitska - pri tem in vseh ostalih odgovorih preskoči na vpr. K83 0
51 adventistična 0
52 baptistična 0
53 vojska rešitve 0
54 husistična, češka hus. 0
55 metodistična 0
56 mormonska 0
57 novo apostolska 0
58 binkoštna 0
59 unitarna, antitrinitarna . 0
60 jehove priče 0
81 mohamedanska, muslimanska, islamska 0
82 budistična 0
91 skupnost za zavest Krišne 0
92 scientološka 0
93 združevalna cerkev, mun-cerkev 0
99 druga, katera: 1
8 mašilo 321
0 b. o. (tudi odklonitev odgovora) 8
" " 667

Valid range from 11 to 99

Q78 POVEZANOST S CERKVIJO

V78. ALI SE ČUTITE Z VAŠO CERKVIJO ALI VERSKO SKUPNOSTJO

Value 109200 Frequency
1 zelo tesno povezani, 38
2 tesno povezani, 313
3 slabo povezani ali 267
4 sploh nič povezani? 58
8 mašilo 116
0 b.o. 12
" " 207

Valid range from 1 to 4

Q79 KATERI CERKVI DANES PRIPADATE?

V79. KATERI CERKVI ALI VERSKI SKUPNOSTI DANES PRIPADATE? (Anketar! Dobesedno zabeleži imena, ki jih anketiranec omeni in jih ni na seznamu. Le en odgovor!)

Value 110199 Frequency
11 katoliška, rimokatoliška 654
12 grško (armensko) katoliška 1
13 starokatoliška 0
20 pravoslavna 6
33 protestantska 0
34 evangeličanska, luteranska 2
35 reformirana, kalvinistična 0
40 judovska, izraelitska 0
51 adventistična 0
52 baptistična 1
53 vojska rešitve 0
54 husistična, češka hus. 0
55 metodistična 0
56 mormonska 0
57 novoapostolska 0
58 binkoštna 1
59 unitarna, antitrinitarna 0
60 jehove priče 5
81 mohamedanska, muslimanska, islamska 10
82 budistična 0
91 skupnost za zavest Krišne 0
92 scientološka 0
93 združitvena cerkev, mun-cerkev 1
99 druga, katera: 6
8 mašilo 114
0 b. o. (tudi odklonitev odgovora) 5
" " 205

Valid range from 11 to 99

Q80 KJE LAHKO DOSEZETE ODREŠENJE?

V80. ALI BI REKLI, DA LAHKO ODREŠENJE DOSEŽETE ...

Value 111198 Frequency
1 le v cerkvi, ali (Anketar: imenujte cerkev vprašanega!) 207
2 lahko ga dosežete v vsaki cerkvi, ali 151
3 da lahko odrešenje dosežete tudi izven cerkve? 191
4 kaj takega kot je odrešenje sploh ne obstaja 31
8 mašilo 114
9 "ne vem" 100
0 b.o. 12
" " 205

Valid range from 1 to 4

Q81 ALI STE ŠLI K PRVEMU OBHAJILU?

(Le za katolike, starokatolike in pravoslavne) V81. ALI STE KOT OTROK ŠLI K PRVEMU OBHAJILU?

Value 112197 Frequency
1 ne 30
2 da 665
3 ne vem 3
8 mašilo 105
0 b. o. 2
" " 206

Valid range from 1 to 2

Q82 ALI STE BILI PRI BIRMI OZ. KONFIRMACIJI?

(Le za katolike, starokatolike in pravoslavne: birma - za protestante: konfirmacija) V82. ALI STE BILI PRI BIRMI OZ. KONFIRMACIJI?

Value 113196 Frequency
1 ne 33
2 da 661
3 ne vem 2
8 mašilo 107
0 b. o. 2
" " 206

Valid range from 1 to 2

Q83 KAKŠEN JE VAŠ ZAKONSKI STAN?

V83. KAKŠEN JE VAŠ ZAKONSKI STAN?

Value 114195 Frequency
1 poročen in živim skupaj s partnerjem 607
2 poročen in živim ločeno od partnerja 11
3 vdovec 91
4 ločen 36
5 samski 220
6 živim v izvenzakonski skupnosti 40
0 b. o. 2
" " 4

Valid range from 1 to 6

Q84 ALI IMATE OTROKE? (če da) KOLIKO?

V84. ALI IMATE KAJ OTROK? (če da) KOLIKO? Vpiši število otrok:

Value 115194 Frequency
0 nimam otrok 241
1 enega otroka 208
2 dva otroka 391
3 tri otroke 128
4 štiri otroke 24
5 pet otrok 8
6 šest otrok 3
7 sedem otrok 4
8 osem ali več 2
9 b. o. 0
" " 2

Valid range from 0 to 8

Q85 KAJ BI PREJ REKLI

V85. KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV NAJBOLJ ODRAŽA VAŠE POGLEDE NA ODGOVORNOST STARŠEV DO OTROK? (En odgovor!)

Value 116193 Frequency
1 Dolžnost staršev je, da naredijo za svoje otroke največ, kar je mogoče, pa čeprav na račun lastnega odrekanja 860
2 Starši imajo svoje življenje in od njih ne moremo zahtevati, da bi se žrtvovali za dobro svojih otrok 68
3 ne eno, ne drugo 67
9 ne vem 12
0 b. o. 0
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q86 spoštovanje do drugih BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V86. spoštovanje do drugih

Value 117192 Frequency
1 1-najpomembnejše 162
2 2 159
3 3 109
4 4 108
5 5 93
6 6 88
7 7 90
8 8 58
9 9 45
10 10 38
11 11 16
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 13
99 neuvrščena "pričakovanja" 8
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Valid range from 1 to 12

Q87 vztrajnost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V87. vztrajnost

Value 118191 Frequency
1 1-najpomembnejše 47
2 2 98
3 3 121
4 4 109
5 5 107
6 6 108
7 7 115
8 8 80
9 9 82
10 10 49
11 11 37
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 21
99 neuvrščena "pričakovanja" 12
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 25

Valid range from 1 to 12

Q88 marljivost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V88. marljivost

Value 119190 Frequency
1 1-najpomembnejše 73
2 2 107
3 3 122
4 4 109
5 5 104
6 6 102
7 7 101
8 8 97
9 9 74
10 10 53
11 11 24
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 13
99 neuvrščena "pričakovanja" 9
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 23

Valid range from 1 to 12

Q89 poslušnost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V89. poslušnost

Value 120189 Frequency
1 1-najpomembnejše 38
2 2 73
3 3 87
4 4 63
5 5 80
6 6 80
7 7 83
8 8 72
9 9 74
10 10 86
11 11 134
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 98
99 neuvrščena "pričakovanja" 19
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Valid range from 1 to 12

Q90 da si vesel, veselje do zivljenja BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V90. da si vesel, imaš veselje do življenja

Value 121188 Frequency
1 1-najpomembnejše 329
2 2 117
3 3 75
4 4 77
5 5 65
6 6 66
7 7 64
8 8 47
9 9 43
10 10 48
11 11 29
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 18
99 neuvrščena "pričakovanja" 9
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Valid range from 1 to 12

Q91 domiselnnost, bogata domišljija BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V91. domiselnost, bogata domišljija

Value 122187 Frequency
1 1-najpomembnejše 18
2 2 35
3 3 27
4 4 44
5 5 50
6 6 53
7 7 50
8 8 68
9 9 93
10 10 120
11 11 171
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 227
99 neuvrščena "pričakovanja" 31
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Valid range from 1 to 12

Q92 verenost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V92. vernost

Value 123186 Frequency
1 1-najpomembnejše 59
2 2 59
3 3 40
4 4 49
5 5 40
6 6 41
7 7 51
8 8 60
9 9 70
10 10 66
11 11 125
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 292
99 neuvrščena "pričakovanja" 32
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 27

Valid range from 1 to 12

Q93 samostojnost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V93. samostojnost

Value 124185 Frequency
1 1-najpomembnejše 148
2 2 123
3 3 111
4 4 88
5 5 105
6 6 74
7 7 66
8 8 83
9 9 65
10 10 53
11 11 35
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 19
99 neuvrščena "pričakovanja" 18
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 23

Valid range from 1 to 12

Q94 varčnost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V94. varčnost

Value 125184 Frequency
1 1-najpomembnejše 32
2 2 32
3 3 58
4 4 65
5 5 83
6 6 88
7 7 78
8 8 99
9 9 110
10 10 149
11 11 108
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 66
99 neuvrščena "pričakovanja" 14
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 29

Valid range from 1 to 12

Q95 nesebičnost, svoje deliti z drugimi BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V95. nesebičnost, pripravljenost svoje deliti z drugimi

Value 126183 Frequency
1 1-najpomembnejše 76
2 2 95
3 3 74
4 4 90
5 5 78
6 6 83
7 7 86
8 8 87
9 9 81
10 10 104
11 11 78
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 39
99 neuvrščena "pričakovanja" 17
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 23

Valid range from 1 to 12

Q96 strpnost do drugačnih navad BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V96. strpnost do drugačnih navad

Value 127182 Frequency
1 1-najpomembnejše 30
2 2 39
3 3 51
4 4 56
5 5 63
6 6 79
7 7 81
8 8 101
9 9 120
10 10 109
11 11 136
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 93
99 neuvrščena "pričakovanja" 29
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Valid range from 1 to 12

Q97 da ima občutek odgovornosti BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V97. da ima občutek odgovornosti

Value 128181 Frequency
1 1-najpomembnejše 73
2 2 87
3 3 121
4 4 116
5 5 105
6 6 94
7 7 88
8 8 95
9 9 87
10 10 60
11 11 29
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 22
99 neuvrščena "pričakovanja" 10
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Valid range from 1 to 12

Q98 otroci krščeni ALI SE VAM ZDI POMEMBNO, DA ...

V98. ... so otroci krščeni

Value 129180 Frequency
1 da 654
2 ne 158
3 odvisno od okoliščin in od svojcev 186
0 b. o. 13

Valid range from 1 to 3

Q99 zakon sklenjen s cerkveno poroko ALI SE VAM ZDI POMEMBNO, DA ...

V99. ... je zakon sklenjen s cerkveno poroko

Value 130179 Frequency
1 da 532
2 ne 290
3 odvisno od okoliščin in od svojcev 179
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 3

Q100 cerkveni pogreb ALI SE VAM ZDI POMEMBNO, DA ...

V100. ... se opravi cerkveni pogreb

Value 131178 Frequency
1 da 643
2 ne 182
3 odvisno od okoliščin in od svojcev 174
0 b. o. 12

Valid range from 1 to 3

Q101 ALI STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

V101. ALI STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Value 132177 Frequency
1 ne 510
2 da (tudi samostojni!) --------------------na vpr. V104 494
0 b.o. 2
" " 5

Valid range from 1 to 2

Q102 DELOVNI STATUS

V102. ALI STE ....

Value 133176 Frequency
1 pomagajoči družinski član --------------------na vpr. V108 34
2 družinski član brez zaposlitve - presna vpr. V108 54
3 vajenec (ali podobno šolanje) -- prena vpr. V108 1
4 študent, dijak --------------------na vpr. V108 81
5 doma skrbi za majhne otroke 5
6 upokojenec (pokojnina, starostna in invalidska pokojnina, trajna socialna pomoč) 275
7 nezaposlen 45
9 ostalo 10
8 mašilo 172
0 b.o. 0
" " 334

Valid range from 1 to 9

Q103 POKLIC PREDEN STE PRENEHALI Z DELOM?

V103. KAKŠEN POKLIC STE IMELI (NAJDALJŠE OBDOBJE VAŠE ZAPOSLENOSTI) PREDEN STE PRENEHALI Z DELOM? PROSIM, OPIŠITE MI VAŠO TAKRATNO ZAPOSLITEV! (Izčrpno zapišite in takoj šifrirajte!) naz vprašanjem V106!

Value 134175 Frequency
77 nobenega 30
11 vodilni uslužbenec (vsaj 50 podrejenih) 11
12 strokovnjak, fakultetno izobražen, intelektualec (če ni "11") 20
13 drugi uslužbenci brez fakultetne izobrazbe oz. nemanualni poklici 65
20 samostojni, izven kmetijstva 11
33 kvalificirani delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 85
34 priučeni in pomožni delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 86
40 samostojni na področju kmetijstva (lastna kmečka posest) 24
45 nesamostojni v kmetijstvu (vsi poklici v živinoreji ali poljedelstvu, v gozdarstvu in ribištvu 9
88 mašilo 219
99 ostali 10
0 b.o. 1
" " 440

Valid range from 11 to 77

Q104 SEDANJI POKLIC

V104. KAKŠEN POKLIC OPRAVLJATE SEDAJ? PROSIM OPIŠITE MI VAŠE DELO! (Izčrpno zabeleži in takoj šifriraj!)

Value 135174 Frequency
77 nobenega 113
11 vodilni uslužbenec (vsaj 50 podrejenih) 20
12 strokovnjak, intelektualec (če ni "11") 104
13 drugi nestrokovni uslužbenci oz. nemanualni poklici 74
20 samostojni, izven kmetijstva 46
33 kvalificirani delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 157
34 priučeni in pomožni delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 54
40 samostojni na področju kmetijstva (lastna kmečka posest) 24
45 nesamostojni v kmetijstvu (vsi poklici v živinoreji ali poljedelstvu, v gozdarstvu in ribištvu) 2
88 mašilo 113
99 ostali 37
0 b.o. 6
" " 261

Valid range from 11 to 77

Q105 BREZPOSELNI V LETU 1997

V105. ALI STE BILI V TEM LETU (1997) KDAJ ZA KRAJŠI ALI DALJŠI ČAS BREZPOSELNI?

Value 136173 Frequency
1 ne 526
2 da 71
3 mašilo 139
0 b.o 15
" " 260

Valid range from 1 to 2

Q106 LASTEN MESEČNI DOHODEK

V106. KAKŠEN JE VAŠ LASTNI MESEČNI DOHODEK, PO ODBITJU DAJATEV IN DAVKOV? PRI TEM UPOŠTEVAJTE PLAČO, POKOJNINO IN MOREBITNE DRUGE DODATNE DOHODKE? Vpišite znesek skupaj v Sit

Value 137172 Frequency
996 več kot 996.000 0
999 ne vem 37
0 b. o. 324
360 1
400 1
500 1
702 1

Valid range from 360 to 996

Q107 ALI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZIVLJANJE?

V107. ALI VAŠ DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE?

Value 138171 Frequency
4 v celoti zadostuje --------------------na vpr. V109 175
3 v precejšnji meri zadostuje 194
2 le v manjši meri zadostuje 252
1 sploh ne zadostuje 205
0 b. o. 41
" " 144

Valid range from 1 to 4

Q108 KDAJ BOSTE IMELI ZVLJENJSKI STANDARD, DA

V108. ČEZ KOLIKO LET BOSTE, PO VAŠI OCENI, DOSEGLI DOVOLJ VISOK ŽIVLJENJSKI STANDARD, DA BOSTE Z NJIM LAHKO ZADOVOLJNI?

Value 139170 Frequency
1 1-2 leti 19
2 3-5 let 112
3 6-10 let 100
4 več kot 10 let 63
5 ni možnosti, nikoli 207
6 dosegel sem življenjski standard, s katerim sem lahko zadovoljen 116
8 mašilo 50
9 ne vem 215
0 b. o. 8
" " 121

Valid range from 1 to 6

Q109 q109 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V109.

Value 140169 Frequency
1 1-Bogastvo narediživljenje srečnejše 69
2 2 76
3 3 158
4 4 144
5 5-Bogastvo še ne naredi življenja srečnejšega 557
9 ne vem 3
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 5

Q110 q110 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V110.

Value 141168 Frequency
1 1-To, da imam prijatelje, je zame prav posebej dragoceno 659
2 2 182
3 3 98
4 4 39
5 5-Zame to, da imam prijatelje, ni posebno pomembno 28
9 ne vem 0
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 5

Q111 q111 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V111.

Value 142167 Frequency
1 1-Ko z drugimi sodeluješ pri skupnem delu, je treba prevzeti lastno pobudo 299
2 2 190
3 3 368
4 4 50
5 5-Ko z drugimi sodeluješ pri skupnem delu, je bolje pobudo prepustiti drugim 65
9 ne vem 32
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

Q112 q112 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V112.

Value 143166 Frequency
1 1-Za pridobitev višjega položaja v poklicu je vredno vlaganje vsakršnih naporov 259
2 2 151
3 3 215
4 4 142
5 5-Pridobitev višjega položaja v poklicu dostikrat zahteva več naporov, kot pa je to vredno 195
9 ne vem 34
0 b. o. 15

Valid range from 1 to 5

Q113 q113 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V113.

Value 144165 Frequency
1 1-Zato da bi se zares dobro počutil, mi ni potrebno vzbujati pozornosti drugih 550
2 2 150
3 3 149
4 4 55
5 5-Zato da bi se zares dobro počutil, mi je potrebna pozornost drugih 67
9 ne vem 29
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 5

Q114 q114 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V114.

Value 145164 Frequency
1 1-Čutim se dolžnega, da se pri delu kar se da potrudim, da bi dosegelčim boljši rezultat 706
2 2 183
3 3 70
4 4 20
5 5-Prav nič me ne sili, da bi se pri delu posebej trudil za doseganje čim boljšega rezultata 18
9 ne vem 6
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

Q115 q115 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V115.

Value 146163 Frequency
1 1-Zelo se veselim, kadar se lahko naučim česa novega 728
2 2 162
3 3 81
4 4 16
5 5-Ni mi posebej v veselje, kadar se lahko naučim česa novega 11
9 ne vem 8
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 5

Q116 q116 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V116.

Value 147162 Frequency
1 1-Za boljši dobitek rad sprejmem tveganje 339
2 2 212
3 3 218
4 4 93
5 5-Tudi za boljši dobitek nisem pripravljen sprejeti tveganja 110
9 ne vem 26
0 b. o. 13

Valid range from 1 to 5

Q117 q117 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V117.

Value 148161 Frequency
1 1-Več mi pomenijo napeti doživljaji kot napeti doživljaji 114
2 2 86
3 3 176
4 4 128
5 5-Mirno življenje mi pomeni več kot mirno življenje 489
9 ne vem 11
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

Q118 ZAUPANJE LJUDEM V118. ALI BI SAMI NASPLOH REKLI, DA

...

Value 149160 Frequency
1 večini ljudi lahko zaupamo, ali da 155
2 pri tem človek ni nikoli dovolj previden 797
3 ne vem 53
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 2

Q119 ZAUPANJE RIJATELJEM

V119. ALI BI ZASE REKLI, DA SVOJIM PRIJATELJEM ...

Value 150159 Frequency
5 čisto povsem zaupate, 103
4 v glavnem jim zaupate, 622
2 ne zaupate jim tako zelo, ali 158
1 jim sploh ne zaupate? 30
3 "deloma", "nekaterim da, drugim ne" 90
8 nimam prijateljev 2
9 "ne vem" 5
0 b.o. 1

Valid range from 1 to 5

Q120 ZAUPANJE SLOVENCEM

V120. IN KOLIKO ZAUPATE SLOVENCEM, TAKO NA SPLOŠNO?

Value 151158 Frequency
5 čisto povsem jim zaupam 26
4 v glavnem jim zaupam 534
3 niti jim zaupam, niti jim ne zaupam 84
2 ne zaupam jim tako zelo, ali 296
1 sploh jim ne zaupam 55
0 b.o. 16

Valid range from 1 to 5

Q121 Najraje sem drzavljan/ka Slo PROSIMO VAS, DA OB SPODNJIH TRDITVAH POVESTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

V121. Raje sem slovenski državljan, kot pa državljan katerekoli druge države sveta.

Value 152157 Frequency
1 sploh se ne strinjam 58
2 pretežno se ne strinjam 50
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 109
4 pretežno se strinjam 152
5 v celoti se strinjam 623
9 ne vem 9
0 b. o. 10

Valid range from 1 to 5

Q122 Sram me je določenih stvari v Slo PROSIMO VAS, DA OB SPODNJIH TRDITVAH POVESTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

V122. So določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem.

Value 153156 Frequency
1 sploh se ne strinjam 370
2 pretežno se ne strinjam 161
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 183
4 pretežno se strinjam 150
5 v celoti se strinjam 111
9 ne vem 28
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

Q123 Boljši svet, če bi bili vsi kot Slovenci PROSIMO VAS, DA OB SPODNJIH TRDITVAH POVESTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

V123. Svet bi bil boljši, če bi bilidi ljudje iz drugih držav bolj podobni Slovencem.

Value 154155 Frequency
1 sploh se ne strinjam 313
2 pretežno se ne strinjam 167
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 233
4 pretežno se strinjam 102
5 v celoti se strinjam 80
9 ne vem 101
0 b. o. 15

Valid range from 1 to 5

Q124 Slo je boljša dezela kot večina drugih PROSIMO VAS, DA OB SPODNJIH TRDITVAH POVESTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

V124. Na splošno je Slovenija boljša država kot večina drugih

Value 155154 Frequency
1 sploh se ne strinjam 246
2 pretežno se ne strinjam 193
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 235
4 pretežno se strinjam 166
5 v celoti se strinjam 99
9 ne vem 64
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

Q125 Podpiraj svojo dezelo, tudi ko povzroča PROSIMO VAS, DA OB SPODNJIH TRDITVAH POVESTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

V125. Ljudje bi morali podpirati svojo državo, pa četudi v čem nima prav

Value 156153 Frequency
1 sploh se ne strinjam 181
2 pretežno se ne strinjam 128
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 170
4 pretežno se strinjam 223
5 v celoti se strinjam 282
9 ne vem 20
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

Q126 Ponosen sem na političen sistem v Slo KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V126. ... na njen politični sistem, kakršen je sedaj

Value 157152 Frequency
1 sploh se ne strinjam 257
2 pretežno se ne strinjam 215
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 258
4 pretežno se strinjam 166
5 v celoti se strinjam 72
9 ne vem 38
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 5

Q127 Ponosen sem na pravice drzavljanov Slo KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V127. ... na pravice, kakršne imajo kot državljani Slovenije

Value 158151 Frequency
1 sploh se ne strinjam 125
2 pretežno se ne strinjam 150
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 295
4 pretežno se strinjam 263
5 v celoti se strinjam 142
9 ne vem 30
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 5

Q128 Ponosen sem na obseg socialne pravičnost KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V128. ... na uveljavi- tev socialne pravičnosti

Value 159150 Frequency
1 sploh se ne strinjam 234
2 pretežno se ne strinjam 221
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 318
4 pretežno se strinjam 129
5 v celoti se strinjam 54
9 ne vem 48
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

Q129 Ponosen sen na gospodarsko uspešnost KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V129. ... na slovenske gospodarske dosežke

Value 160149 Frequency
1 sploh se ne strinjam 189
2 pretežno se ne strinjam 197
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 374
4 pretežno se strinjam 172
5 v celoti se strinjam 46
9 ne vem 26
0 b. o. 7

Valid range from 1 to 5

Q130 Ponosen sen na preteklost naše dezele KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V130. ... na preteklost (zgodovino) naše dežele

Value 161148 Frequency
1 sploh se ne strinjam 83
2 pretežno se ne strinjam 93
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 279
4 pretežno se strinjam 299
5 v celoti se strinjam 192
9 ne vem 51
0 b. o. 14

Valid range from 1 to 5

Q131 Ponosen sen na lastnosti ljudi v naši de KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V131. ... na značaj ljudi v naši deželi

Value 162147 Frequency
1 sploh se ne strinjam 41
2 pretežno se ne strinjam 114
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 369
4 pretežno se strinjam 293
5 v celoti se strinjam 146
9 ne vem 36
0 b. o. 12

Valid range from 1 to 5

Q132 Ponosen sem na dosezke Slovencev KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V132. ... na kulturne, umetniške in znanstvene dosežke

Value 163146 Frequency
1 sploh se ne strinjam 14
2 pretežno se ne strinjam 42
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 191
4 pretežno se strinjam 359
5 v celoti se strinjam 361
9 ne vem 36
0 b. o. 8

Valid range from 1 to 5

Q133 Ponosen sem na lepoto narave naše dezele KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V133. ... na naravne lepote naše dežele

Value 164145 Frequency
1 sploh se ne strinjam 10
2 pretežno se ne strinjam 5
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 29
4 pretežno se strinjam 146
5 v celoti se strinjam 813
9 ne vem 4
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 5

Q134 Ponosen sem na dosezke v športu KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V134. ... na dosežke njenih športnikov

Value 165144 Frequency
1 sploh se ne strinjam 8
2 pretežno se ne strinjam 14
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 100
4 pretežno se strinjam 273
5 v celoti se strinjam 597
9 ne vem 14
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 5

Q135 ŠT. PRIJATELJEV V PRIMERJAVI Z DRUGIMI

V135. ALI BI ZASE REKLI, DA ...

Value 166143 Frequency
4 imate več prijateljev kot drugi ljudje 100
3 imate ravno toliko prijateljev kot drugi 673
2 imate manj prijateljev, kot drugi ljudje 128
1 nimate prijateljev preskoči na vpr. V137 11
9 ne vem, ne morem reči 92
0 b. o. 3
" " 4

Valid range from 1 to 4

Q136 KOLIKO PRIJATELJEV (PRIJATELJIC) IMATE?

V136. KOLIKO PRIJATELJEV (PRIJATELJIC) IMATE?

Value 167142 Frequency
1 enega, eno 27
2 dva 48
3 tri 111
4 štiri 97
5 pet 103
6 šest in več 561
8 nima prijateljev 9
0 b.o. 47
" " 8

Valid range from 1 to 6

Q137 IMATE KMETIJO ALI OBDELOVALNO ZEMLJO?

V137. ALI IMATE LASTNO KMETIJO, ALI OBDELOVALNO ZEMLJO, NA KATERI PRIDELUJETE HRANO (PARCELO ALI ZELENJAVNI VRT)?

Value 168141 Frequency
1 ne 422
2 da, (le) obdelovalno zemljo za lastne potrebe 481
3 da, lastno kmetijo, kmečko gospodarstvo 100
0 b. o. 6
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q138 osebni avto ALI IMATE V VAŠEM GOSPODINJSTVU ...

V138. osebni avto

Value 169140 Frequency
1 ne 164
2 da 844
0 b.o. 3

Valid range from 1 to 2

Q139 centralno kurjavo ALI IMATE V VAŠEM GOSPODINJSTVU ...

V139. centralno kurjavo

Value 170139 Frequency
1 ne 189
2 da 821
0 b.o. 1

Valid range from 1 to 2

Q140 pralni stroj ALI IMATE V VAŠEM GOSPODINJSTVU ...

V140. pralni stroj

Value 171138 Frequency
1 ne 14
2 da 995
0 b.o. 2

Valid range from 1 to 2

Q141 KAKO DOLGO ZE ZIVITE V TEM KRAJU?

V141. KAKO DOLGO ŽE ŽIVITE V TEM KRAJU (V KRAJU BIVANJA)?

Value 172137 Frequency
1 manj kot eno leto 8
2 1 - 5 let 48
3 več kot 5 let (a ne od vedno) 493
4 od vedno --------------------na vpr. V143 458
0 b.o. 4

Valid range from 1 to 4

Q142 KJE STE ZIVELI V OTROŠTVU

V142. ALI STE V ČASU SVOJEGA OTROŠTVA ŽIVELI ...

Value 173136 Frequency
1 v velikem mestu, 85
2 v manjšem mestu, ali 100
3 na podeželju? 428
4 deloma v velikem mestu, deloma v manjšem mestu 9
5 deloma v velikem mestu, deloma na podeželju 6
6 deloma v manjšem mestu, deloma na podeželju 5
7 deloma v velikem mestu, deloma v manjšem mestu, deloma na podeželju 6
8 mašilo 127
0 b.o. 245

Valid range from 1 to 7

Q143 LETO ROJSTVA

V143. KATEREGA LETA STE BILI ROJENI? (Vpišite letnico rojstva)

Value 174135 Frequency
7 1
8 1
76 19
77 19
78 22
79 27
97 b. o. 4

Valid range from 7 to 79

Q144 kako pogosto je hodila mati v cerkev KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK...

V144. ... kako pogosto je tedaj hodila vaša mati v cerkev

Value 175134 Frequency
1 nikoli 160
2 redkeje 80
3 večkrat v letu (ob velikih praznikih) 122
4 najmanj 1x na mesec 88
5 tedensko (1x ali večkrat) 489
6 dnevno (1x ali večkrat) 41
8 ni poznal matere oz. očeta 8
9 ne vem 19
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 6

Q145 kako pogosto je hodil oče v cerkev KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK...

V145. ... kako pogosto je tedaj hodil vaš oče v cerkev

Value 176133 Frequency
1 nikoli 262
2 redkeje 99
3 večkrat v letu (ob velikih praznikih) 132
4 najmanj 1x na mesec 82
5 tedensko (1x ali večkrat) 347
6 dnevno (1x ali večkrat) 17
8 ni poznal matere oz. očeta 33
9 ne vem 28
0 b. o. 11

Valid range from 1 to 6

Q146 kako pogosto ste sami hodili v cerkev KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK...

V146. ... kako pogosto ste vi sami tedaj hodili v cerkev

Value 177132 Frequency
1 nikoli 138
2 redkeje 69
3 večkrat v letu (ob velikih praznikih) 83
4 najmanj 1x na mesec 64
5 tedensko (1x ali večkrat) 607
6 dnevno (1x ali večkrat) 38
8 ni poznal matere oz. očeta 1
9 ne vem 6
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 6

Q147 kako pogosto ste molili KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK...

V147. ... kako pogosto ste molili

Value 178131 Frequency
1 nikoli 188
2 redkeje 112
3 večkrat v letu (ob velikih praznikih) 64
4 najmanj 1x na mesec 40
5 tedensko (1x ali večkrat) 262
6 dnevno (1x ali večkrat) 318
8 ni poznal matere oz. očeta 1
9 ne vem 22
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 6

Q148 POGOSTSTO POGOVAROV O RELIGIJI IN VEROVA

V148. KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK ALI SE V VAŠI DRUŽINI NIKOLI NISTE, STE SE SAMO PRILOŽNOSTNO ALI PA STE SE POGOSTO POGOVARJALI O RELIGIJI IN VEROVANJU?

Value 179130 Frequency
1 nikoli 173
2 priložnostno 568
3 pogosto 191
4 ne vem, se ne spomnim 78
0 b. o. 1

Valid range from 1 to 3

Q149 STE IMELI V STANOVANJU KRIZ ALI SLIKO SV

V149. KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK, ALI STE IMELI V VAŠEM STANOVANJU OBEŠEN KRIŽ OZ. IKONO ALI SLIKO SVETNIKA?

Value 180129 Frequency
1 ne, se ne spomnim 284
2 da, vsaj eno od navedenega 724
0 b. o. 3

Valid range from 1 to 2

Q150 IMATE V STANOVANJU KRIZ, SLIKO SVETNIKA?

V150. ALI IMATE SEDAJ V VAŠEM STANOVANJU KRIŽ OZ. IKONO ALI SLIKO SVETNIKA?

Value 181128 Frequency
1 ne 358
2 da, vsaj eno od tega 649
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 2

Q151 STE KOT OTROK BILI NA ROMANJU?

V151. ALI STE KOT OTROK BILI KDAJ NA ROMANJU (BOŽJI POTI)?

Value 182127 Frequency
1 ne 531
2 da 474
0 b. o. 6

Valid range from 1 to 2

Q152 POGOSTSOST ROMANJA ZADNJIH 6 - 8 LET?

V152. ALI STE V PRETEKLIH 6 DO 8 LETIH BILI KDAJ - IN KAKO POGOSTO - NA ROMANJU?

Value 183126 Frequency
1 ne 661
2 enkrat 130
3 večkrat 216
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 3

Q153 ALI STE KOT OTROK OBISKOVALI VEROUK?

V153. ALI STE KOT OTROK OBISKOVALI VEROUK, PRIPRAVO ZA PRVO OBHAJILO, PRIPRAVO NA BIRMO? ČE DA, KOLIKO ČASA SKUPNO JE TO TRAJALO?

Value 184125 Frequency
1 ves čas osnovnega šolanja 664
2 nekaj let 139
3 nekaj mesecev 29
4 nekaj tednov 18
5 priložnostno, ob posameznih priložnostih 8
6 ne, nisem obiskoval 149
0 b. o. 4

Valid range from 1 to 6

Q154 veruje Boga MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V154. veruje v Boga

Value 185124 Frequency
1 brezpogojno 805
2 deloma 131
3 sploh ne 27
0 b. o. 48

Valid range from 1 to 3

Q155 redno moli MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V155. redno moli

Value 186123 Frequency
1 brezpogojno 582
2 deloma 292
3 sploh ne 86
0 b. o. 51

Valid range from 1 to 3

Q156 vsako nedeljo obiskuje cerkev MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V156. vsako nedeljo obiskuje cerkvene obrede

Value 187122 Frequency
1 brezpogojno 504
2 deloma 333
3 sploh ne 123
0 b. o. 51

Valid range from 1 to 3

Q157 se drzi zapovedi MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V157. se drži zapovedi

Value 188121 Frequency
1 brezpogojno 713
2 deloma 212
3 sploh ne 39
0 b. o. 47

Valid range from 1 to 3

Q158 se vzdrzi spolnih odnosov pred poroko MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V158. se vzdržuje spolnih odnosov pred poroko

Value 189120 Frequency
1 brezpogojno 132
2 deloma 236
3 sploh ne 553
0 b. o. 90

Valid range from 1 to 3

Q159 ne uporablja umetnih metod kontracepcije MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V159. ne uporablja umetnih metod preprečevanja nosečnosti

Value 190119 Frequency
1 brezpogojno 123
2 deloma 232
3 sploh ne 570
0 b. o. 86

Valid range from 1 to 3

Q160 skrbi za stare ljudi MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V160. skrbi za stare ljudi

Value 191118 Frequency
1 brezpogojno 595
2 deloma 325
3 sploh ne 48
0 b. o. 43

Valid range from 1 to 3

Q161 sodeluje pri dejavnostih v cerkveni skup MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V161. sodeluje pri dejavnostih v cerkveni skupnosti

Value 192117 Frequency
1 brezpogojno 424
2 deloma 396
3 sploh ne 139
0 b. o. 52

Valid range from 1 to 3

Q162 po svojih močeh skuša razveseljevati zna MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V162. po svojih močeh skuša razveseljevati znance

Value 193116 Frequency
1 brezpogojno 346
2 deloma 428
3 sploh ne 179
0 b. o. 58

Valid range from 1 to 3

Q163 se trudi dosegati čim boljše rezultate MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V163. se trudi dosegati čim boljše rezultate

Value 194115 Frequency
1 brezpogojno 351
2 deloma 422
3 sploh ne 181
0 b. o. 57

Valid range from 1 to 3

Q164 prepričuje druge ljudi, da je biti krist MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V164. prepričuje druge ljudi, da je prav, da si kristjan

Value 195114 Frequency
1 brezpogojno 179
2 deloma 280
3 sploh ne 493
0 b. o. 59

Valid range from 1 to 3

Q165 je ubogljiv do vsakokratno predpostavlje MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V165. da je vedno ubogljiv do predpostavljenih

Value 196113 Frequency
1 brezpogojno 190
2 deloma 341
3 sploh ne 415
0 b. o. 63
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q166 voliti krščanske politične stranke MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V166. da voli krščanske politične stranke

Value 197112 Frequency
1 brezpogojno 123
2 deloma 209
3 sploh ne 616
0 b. o. 63

Valid range from 1 to 3

Q167 opiral na zaupanja vredne ljudi TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V167. ... opiral na zaupanja vredne ljudi

Value 198111 Frequency
1 sploh se ne strinjam 68
2 pretežno se ne strinjam 70
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 234
4 pretežno se strinjam 303
5 v celoti se strinjam 274
9 ne vem 45
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 5

Q168 ravnal po tem, kar se je do zdaj obneslo TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V168. ... ravnal po tem, kar se je že do zdaj dobro obneslo

Value 199110 Frequency
1 sploh se ne strinjam 53
2 pretežno se ne strinjam 52
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 235
4 pretežno se strinjam 327
5 v celoti se strinjam 284
9 ne vem 45
0 b. o. 15

Valid range from 1 to 5

Q169 ravnal po tem, kar počne večina TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V169. ... ravnal po tem, kar počne večina ljudi

Value 200109 Frequency
1 sploh se ne strinjam 254
2 pretežno se ne strinjam 220
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 254
4 pretežno se strinjam 152
5 v celoti se strinjam 78
9 ne vem 35
0 b. o. 18

Valid range from 1 to 5

Q170 ravnal po svoji vesti TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V170. ... ravnal po svoji lastni vesti

Value 201108 Frequency
1 sploh se ne strinjam 14
2 pretežno se ne strinjam 32
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 94
4 pretežno se strinjam 226
5 v celoti se strinjam 614
9 ne vem 16
0 b. o. 15

Valid range from 1 to 5

Q171 ravnal po zakonih in uradnih predpisih TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V171. ... ravnal po zakonih in uradnih predpisih

Value 202107 Frequency
1 sploh se ne strinjam 40
2 pretežno se ne strinjam 43
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 156
4 pretežno se strinjam 297
5 v celoti se strinjam 423
9 ne vem 35
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 5

Q172 ravnal po tem, kar pravi cerkev TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V172. ... ravnal po tem, kar pravi cerkev

Value 203106 Frequency
1 sploh se ne strinjam 129
2 pretežno se ne strinjam 106
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 283
4 pretežno se strinjam 225
5 v celoti se strinjam 223
9 ne vem 29
0 b. o. 16

Valid range from 1 to 5

Q173 KATERI OD OPISOV RELIGIOZNOSTI USTREZEN

V173. KATERI OD SPODNJIH OPISOV JE NAJBOLJ USTREZEN VAM? (Le en odgovor!)

Value 204105 Frequency
1 sem religiozen skladno z naukom cerkve 177
2 sem religiozen na svoj lasten način 514
3 ne morem se odločiti, ali sem religiozen, ali ne - preskok na vpr.V177 119
4 nisem religiozen, nimam z religijo nobenih opravkov - ;preskok na vpr. V177 146
5 sploh nisem religiozen, menim, da je religija samoprevara - presna vpr. V177 42
0 b. o. 9
" " 4

Valid range from 1 to 5

Q174 VPLIV VERSKEGA PREPRIČANJA NA POKLICNO D

V174. ALI BI REKLI, DA VAŠE VERSKO PREPRIČANJE VPLIVA NA VAŠO POKLICNO DEJAVNOST...

Value 205104 Frequency
5 močno vpliva 19
4 še kar vpliva 51
3 ne vem 9
2 bolj malo vpliva 74
1 sploh ne vpliva 489
8 ne more odgovoriti na vprašanje, ni zaposlen 143
0 b.o. 226

Valid range from 1 to 5

Q175 VPLIV VERSKEGA PREPRIČANJA NA MEDČLOVEŠK

V175. ALI SODITE, DA VAŠE VERSKO PREPRIČANJE VPLIVA NA VAŠE ODNOSE Z LJUDMI?

Value 206103 Frequency
5 močno vpliva 32
4 še kar vpliva 149
3 ne vem 23
2 bolj malo vpliva 147
1 sploh ne vpliva 394
8 mašilo 78
0 b.o. 3
" " 185

Valid range from 1 to 5

Q176 VPLIV VERSKEGA PREPRIČANJA NA POLITIČNA

V176. ALI VAŠE VERSKO PREPRIČANJE VPLIVA NA VAŠA POLITIČNA STALIŠČA?

Value 207102 Frequency
5 močno vpliva 16
4 še kar vpliva 53
3 ne vem 40
2 bolj malo vpliva 123
1 sploh ne vpliva 512
8 mašilo 78
0 b.o. 5
" " 184

Valid range from 1 to 5

Q177 POKLIC OČETA

V177. KAKŠEN JE (BIL) POKLIC VAŠEGA OČETA (VEČINA ČASA NJEGOVE POKLICNE DEJAVNOSTI)? PROSIM OPIŠITE NJEGOVO TEDANJE DELO! (Če je več očetov, upotevati tistega, ki je za respondenta "pravi") (Izčrpno opiši in takoj šifriraj!)

Value 208101 Frequency
77 ni imel poklica 37
11 vodilni uslužbenec (vsaj 50 podrejenih) 28
12 strokovnjak, fakultetno izobražen, intelektualec (če ni "11") 43
13 drugi uslužbenci brez fakultetne izobrazbe oz. nemanualni poklici 108
20 samostojni, izven kmetijstva 57
33 kvalificirani delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 280
34 priučeni in pomožni delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 158
40 samostojni na področju kmetijstva (lastna kmečka posest) 215
45 nesamostojni v kmetijstvu (vsi poklici v živinoreji ali poljedelstvu, v gozdarstvu in ribištvu 30
88 ne pozna očeta --------------------na vpr. V180 29
99 ostali 14
0 b.o. 10
" " 2

Valid range from 11 to 77

Q178 IZOBRAZBA OČETA

V178. KAKŠNO ŠOLSKO IZOBRAZBO IMA (JE IMEL) VAŠ OČE?

Value 209100 Frequency
1 manj kot šest razredov 108
2 6 - 8 razredov osnovne šole 426
3 sredja šola z maturo 280
4 visoka šola ali univerza 59
8 ne pozna očeta, mašilo 14
0 ne vem, b.o. 103
" " 21

Valid range from 1 to 4

Q179 KATERI CERKVI PRIPADA (JE PRIPADAL) OČE?

V179. KATERI CERKVI ALI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADA OZ. JE PRIPADAL VAŠ OČE?

Value 21099 Frequency
11 katoliška, rimokatoliška 835
12 grško (armensko) katoliška 0
13 starokatoliška 0
20 pravoslavna 27
33 protestantska 3
34 evangelijska, luteranska 5
35 reformirana, kalvinistična 0
40 judovska, izraelitska 0
51 adventistična 0
52 baptistična 0
53 vojska rešitve 0
54 husistična, češka hus. 0
55 metodistična 0
56 mormonska 0
57 novoapostolska 0
58 binkoštna 1
59 unitarna, antitrinitarna 0
60 jehove priče 1
81 mohamedanska, muslimanska, islamska 13
82 budistična 0
91 skupnost za zavest Krišne 0
92 scientološka 0
93 združevalna cerkev, mun-cerkev 0
94 drugi, navedite kateri: 1
1 nobeni verski skupnosti 76
2 izrecna odklonitev odgovora 1
4 ne vem 5
8 očeta nisem poznal, mašilo 15
0 b. o. 11
" " 17

Valid range from 1 to 94

Q180 POKLIC MATERE

V180. KAKŠEN JE (BIL) POKLIC VAŠE MATERE (VEČINO ČASA NJENEGA ŽIVLJENJA)? PROSIM, OPIŠITE NJENO TEDANJE DELO! (Izčrpno opišite in takoj šifrirajte!)

Value 21198 Frequency
77 mati je gospodinja, ni bila zaposlena 573
11 vodilni uslužbenec (vsaj 50 podrejenih) 5
12 strokovnjak, fakultetno izobražen, intelektualec (če ni "11") 31
13 drugi uslužbenci brez fakultetne izobrazbe oz. nemanualni poklici 114
20 samostojni, izven kmetijstva 13
33 kvalificirani delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 108
34 priučeni in pomožni delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 97
40 samostojni na področju kmetijstva (lastna kmečka posest) 44
45 nesamostojni v kmetijstvu (vsi poklici v živinoreji ali poljedelstvu, v gozdarstvu in ribištvu 6
88 ni poznal matere preskok na vpr. 182 2
99 ostalo 13
0 b.o. 5

Valid range from 11 to 77

Q181 KATERI CERKVI PRIPADA OZ. JE PRIPADALA M

V181. KATERI CERKVI ALI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADA OZ. JE PRIPADALA VAŠA MATI?

Value 21297 Frequency
11 katoliška, rimskokatoliška 895
12 grško (armensko) katoliška 0
13 starokatoliška 0
20 ortodoksna 17
33 protestantska 2
34 evangelijska, luteranska 4
35 reformirana, kalvinistična 0
40 judovska, izraelitska 0
51 adventistična 1
52 baptistična 1
53 vojska rešitve 0
54 husistična, češka hus. 0
55 metodistična 0
56 mormonska 0
57 novo apostolska 0
58 binkoštna 1
59 unitarna, antitrinitarna 0
60 jehove priče 2
81 mohamedanska, muslimanska, islamska 14
82 budistična 0
91 krišna-zavest 0
92 scientološka 0
93 združevalna cerkev, mun-cerkev 0
94 drugi, kateri: 6
1 nobeni religijski skupnosti 50
2 izrecna odklonitev odgovora 1
4 ne vem 7
8 mati neznana, mašilo 1
0 b. o. 6
" " 3

Valid range from 1 to 94

Q182 S KATERIM MNENJEM SE STRINJATE?

V182. S KATERO OD OBEH TRDITEV, KI VAM JIH NAVAJAM, BOLJ SOGLAŠATE? (En odgovor!)

Value 21396 Frequency
1 "Ne glede na to, kakšne dobre in slabe lastnosti imajo naši starši, vedno jih moramo ljubiti in spoštovati" 790
2 "Ni naša dolžnost, da spoštujemo in ljubimo starše, ki s svojim ravnanjem in svojimi stališči tega ne zaslužijo" 134
9 neopredeljen, ne vem 80
0 b. o. 4
" " 3

Valid range from 1 to 2

Q183 KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

V183. KAKŠNO ŠOLSKO IZOBRAZBO IMATE? (Če je potrebno, vprašajte dodatno, da bi lahko šifrirali)

Value 21495 Frequency
1 manj kot 8 razredov osnovne šole (tudi: "nobene") 63
2 osemletna osnovna šola 221
3 poklicna šola, strokovna šola brez mature 255
4 srednja šola z maturo 314
5 matura in dopolnilna strokovna usposobljenost 20
6 višja šola 53
7 fakulteta, visoka šola 74
0 b.o. 5
" " 6

Valid range from 1 to 7

Q184 ODNOS DO BOGA

V184. PROSIMO, POVEJTE, KATERA OD NASLEDNJIH IZJAV NAJBOLJE IZRAŽA VAŠ ODNOS DO BOGA? (Berite odgovore! Le en odgovor!)

Value 21594 Frequency
1 ne verujem v Boga 117
2 ne vem, če je Bog in ne verjamem, da je to možno spoznati 74
3 ne verujem v utelešenega, osebnega Boga, verujem pa v to, da obstoja neka višja duhovna sila 317
4 včasih verujem v Boga, včasih pa ne 73
5 čeprav sem v dvomih, menim, da vendarle verujem v Boga 167
6 vem, da Bog zares obstaja in v to prav nič ne dvomim 247
0 b. o. 16

Valid range from 1 to 6

Q185 ALI STE LASTNIK SVETEGA PISMA?

V185. ALI STE (VI OSEBNO, ALI ZAKONSKI PARTNER) LASTNIK CELOTNEGA SVETEGA PISMA, ALI LE NOVE ZAVEZE, ALI NE ENEGA, NE DRUGEGA?

Value 21693 Frequency