Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM972
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM972_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Zulehner, Paul M.
 • Tomka, Miklós
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1997)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Pastoralni forum, Dunaj

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ABR/Aufbruch

  ABR97; Aufbruch - New Departures, 97. V študijo je bilo vključenih 10 vzhodnoevropskih držav.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje informativnih oddaj, branje časopisov, spremljanje verskega tiska, zaupanje v medije, zadovoljstvo z življenjem, ocena finančnega stanja družine v časovni perspektivi, ocena zdravstvenega stanja, stališča o cerkvi, odnos do cerkve in religije v preteklem obdobju, naloge katoliške cerkve, ocena delovanja katološke cerkve, verske skupnosti v Sloveniji, odnos do delovanja civilnih institucij v okviru cerkve, financiranje cerkve, pripadnost cerkvi oziroma verski skupnosti, zakonski stan, odnos do slovenstva, nacionalni ponos, odnos do religije, odnos do krščanstva, vpliv verskega prepričanja na politična stališča, pripadnost cerkvi, odnos do boga, odnos do svetega pisma, vraževernost, cerkev in politika, naloge cerkve, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
VERA IN ODNOS DO CERKVE


Povzetek:

Anketa je izvedba mednarodnega vprašalnika, ki je v celoti posvečen stanju in spremembam v religioznosti in odnosu do cerkve v Srednji Evropi po koncu komunizma. Pri zasnovi vprašalnika so najbolj aktivno sodelovali avtorji iz Avstrije, Madžarske in Slovenije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 1997 - december 1997
Čas izdelave: 1997
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Za potrebe pričujoče raziskave je bila uporabljena polovica vzorca izbranih oseb, tako da je velikost ciljne populacije 1050 oseb. Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM972 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 308
 • število enot: 1011

Spremenljivke

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1008 1
1009 1
1010 1
1011 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1011

ZACCAS

Vrednost 22 Frekvenca
1011

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 31 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1008 1
1009 1
1010 1
1011 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1011

KEYSTRNG

KEYSTRING

Vrednost 1308 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1008 1
1009 1
1010 1
1011 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1011

ZACCAS

Vrednost 2307 Frekvenca
1011

KLJUC kljuc

KLJUČ

Vrednost 3306 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1008 1
1009 1
1010 1
1011 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1011

ID id

ID

Vrednost 4305 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1008 1
1009 1
1010 1
1490 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1490

QZURA začetek ob uri

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Vrednost 5304 Frekvenca
8 20
9 38
10 91
11 68
12 56
13 60
14 74
15 141
16 161
17 130
18 90
19 50
20 18
21 2
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 8 do 21

QZMIN začetek ob minut

MIN1 minut

Vrednost 6303 Frekvenca
0 199
1 2
2 3
55 49
57 1
58 3
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 58

Q1 KAKO POGOSTO SPREMLJA TV DNEVNIK?

V1. KAKO POGOSTO OBIČAJNO SPREMLJATE TELEVIZIJSKE DNEVNIKE OZ. POROČILA?

Vrednost 7302 Frekvenca
1 nikoli, redkeje kot enkrat na teden 74
2 vsaj enkrat ali večkrat tedensko (vendar ne vsak dan) 439
3 vsak dan 480
9 ne morem reči, kakor kdaj 14
0 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 KAKO POGOSTO POSLUŠA RA POROČILA?

V2. IN KAKO POGOSTO (NA SPLOŠNO) POSLUŠATE RADIJSKA POROČILA?

Vrednost 8301 Frekvenca
1 nikoli, redkeje kot enkrat na teden 192
2 vsaj enkrat ali večkrat tedensko (vendar ne vsak dan) 368
3 vsak dan 424
9 ne morem reči, kakor kdaj 26
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q3 KAKO POGOSTO NA RA ALI TV SPREMLJA VERSK

V3. IN KAKO POGOSTO NA RADIU ALI NA TELEVIZIJI SPREMLJATE VERSKE ODDAJE?

Vrednost 9300 Frekvenca
1 nikoli, redkeje kot enkrat na teden 620
2 vsaj enkrat ali večkrat tedensko (vendar ne vsak dan) 293
3 vsak dan 23
9 ne morem reči, zelo različno 68
0 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 KAKO POGOSTO BERE DNEVNE ČASOPISE, TEDNI

V4. KAKO POGOSTO BERETE DNEVNE ČASOPISE ALI/IN TEDNIKE?

Vrednost 10299 Frekvenca
1 nikoli, redkeje kot enkrat na teden 143
2 vsaj enkrat do večkrat tedensko 418
3 vsak dan 430
9 ne morem reči, zelo različno 20
0 b.o. 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5 ALI KDAJ KUPITE VERSKE ČASOPISE /REVIJE?

V5. ALI KDAJ, PRILOŽNOSTNO ALI PA REDNO KUPITE VERSKE ČASOPISE IN REVIJE?

Vrednost 11298 Frekvenca
1 ne 627
2 da, priložnostno 218
3 da, redno 165
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q6 ALI MEDIJEM NA SPLOŠNO:

V6. KAJ BI REKLI, ALI MEDIJEM NA SPLOŠNO (TEM, KI JIH VI POZNATE),

Vrednost 12297 Frekvenca
1 lahko verjamemo glede tega, kar poročajo o dogajanjih, ali da jim 316
2 ne smemo verjeti glede tega, kar poročajo o dogajanjih 174
3 "včasih lahko verjameš, včasih ne", "to je odvisno" 509
0 b.o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q7 Zivimo v svetu, ki je pokvarjen DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V7. Živimo v svetu, ki je pokvarjen

Vrednost 13296 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 75
2 pretežno ne soglašam 108
3 deloma soglašam, deloma pa ne 354
4 pretežno soglašam 231
5 popolnoma soglašam 219
9 ne vem, neodločen 17
0 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8 Vsakdo naj skrbi sam za svojo lastno sre DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V8. Vsakdo naj skrbi sam za svojo lastno srečo, ne pa da skrbi za svet

Vrednost 14295 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 157
2 pretežno ne soglašam 157
3 deloma soglašam, deloma pa ne 230
4 pretežno soglašam 247
5 popolnoma soglašam 190
9 ne vem, neodločen 23
0 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9 Če hočemo doseči izboljšanje sveta, ga m DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V9. Če hočemo doseči iz- boljšanje sveta, ga moramo najprej sprejeti takšnega, kakršen je

Vrednost 15294 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 44
2 pretežno ne soglašam 64
3 deloma soglašam, deloma pa ne 125
4 pretežno soglašam 277
5 popolnoma soglašam 461
9 ne vem, neodločen 32
0 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10 V našem svetu je ravno toliko dobrega ko DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V10. V našem svetu je ravno toliko dobrega kot zlega

Vrednost 16293 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 68
2 pretežno ne soglašam 166
3 deloma soglašam, deloma pa ne 224
4 pretežno soglašam 241
5 popolnoma soglašam 276
9 ne vem, neodločen 28
0 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11 Najbolje je, da se svetu prilagodimo DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V11. Najbolje, kar lahko naredimo je, da se svetu prilagodimo

Vrednost 17292 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 114
2 pretežno ne soglašam 124
3 deloma soglašam, deloma pa ne 185
4 pretežno soglašam 240
5 popolnoma soglašam 317
9 ne vem, neodločen 24
0 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12 Svet je bil vedno prizorišče greha DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V12. Svet je bil vedno prizorišče greha

Vrednost 18291 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 140
2 pretežno ne soglašam 119
3 deloma soglašam, deloma pa ne 180
4 pretežno soglašam 190
5 popolnoma soglašam 297
9 ne vem, neodločen 71
0 b.o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13 Povrniti bi se morale prijazne razmere i DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V13. Spet bi se morale povrniti prijazne razmere in čas izpred II. svetovne vojne

Vrednost 19290 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 326
2 pretežno ne soglašam 133
3 deloma soglašam, deloma pa ne 124
4 pretežno soglašam 100
5 popolnoma soglašam 124
9 ne vem, neodločen 189
0 b.o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14 Ljudje poboljšajo, potem se ukvarjajo s DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V14. Ljudje bi se morali najprej sami poboljšati, šele potem pa naj se ukvarjajo s svetom

Vrednost 20289 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 29
2 pretežno ne soglašam 33
3 deloma soglašam, deloma pa ne 116
4 pretežno soglašam 213
5 popolnoma soglašam 590
9 ne vem, neodločen 24
0 b.o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15 V svetu je na pretek čudovitih novih moz DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V15. V našem svetu je na pretek sijajnih novih možnosti

Vrednost 21288 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 52
2 pretežno ne soglašam 94
3 deloma soglašam, deloma pa ne 219
4 pretežno soglašam 261
5 popolnoma soglašam 342
9 ne vem, neodločen 36
0 b.o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q16 Drzave bi morale poskrbeti, da bi zavlad DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V16. Države bi morale po- skrbeti za to, da bi v našem svetu zavladal red

Vrednost 22287 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 27
2 pretežno ne soglašam 39
3 deloma soglašam, deloma pa ne 104
4 pretežno soglašam 247
5 popolnoma soglašam 573
9 ne vem, neodločen 13
0 b.o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q17 Od nas je odvisno, kakšen je svet, kjer DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V17. Samo od nas samih je odvisno, kakšen je svet, v katerem živimo

Vrednost 23286 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 69
2 pretežno ne soglašam 92
3 deloma soglašam, deloma pa ne 174
4 pretežno soglašam 227
5 popolnoma soglašam 424
9 ne vem, neodločen 16
0 b.o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q18 Sreče, miru ne moremo pričakovati od teg DANDANAŠNJI LAHKO OPAZIMO RAZLIČNE POGLEDE NA SVET. NAVEDEL VAM BOM POSAMEZNA STALIŠČA. VI PA, PROSIM, ZA VSAKEGA OD NJIH POVEJTE, ALI Z NJIM ...

V18. Izpolnitve sreče in miru ne moremo pri- čakovati od tega sveta, pač pa v onostranstvu

Vrednost 24285 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 406
2 pretežno ne soglašam 166
3 deloma soglašam, deloma pa ne 137
4 pretežno soglašam 84
5 popolnoma soglašam 80
9 ne vem, neodločen 119
0 b.o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q19 V KATEREM OBDOBJU SO BILI LJUDJE V SLOVE

V19. ČE POMISLITE NA MINULA DESETLETJA! V KATEREM OBDOBJU SO BILI LJUDJE V SLOVENIJI NAJBOLJ SREČNI?

Vrednost 25284 Frekvenca
1 pred II. svetovno vojno 118
2 med leti 1945 do preobrata 1989-1990, ali 572
3 v minulih 6-7 letih? 172
0 b.o. 145
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q20 KDAJ SO BILI LJUDJE NAJMANJ SREČNI?

V20. IN KDAJ SO BILI LJUDJE NAJMANJ SREČNI?

Vrednost 26283 Frekvenca
1 pred II. svetovno vojno 359
2 med leti 1945 do preobrata 1989-1990, ali 174
3 v minulih 6-7 letih? 248
0 b.o. 224
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q21 ČE PRESOJATE ZIVLJENJE, ALI BI REKLI, DA

V21. ČE PRESOJATE SVOJE CELOTNO ŽIVLJENJE NASPLOH, ALI BI REKLI, DA STE ... (le en odgovor)

Vrednost 27282 Frekvenca
5 zelo srečni 55
4 srečni 647
3 ne vem, neopredeljen, "kakor kdaj" 81
2 ne preveč srečni 202
1 sploh niste srečni 24
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q22 Malo lahko storijmo, za spremembo zivlje LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V22. Ljudje lahko le malo storijo, da bi spremenili tok svojega življenja

Vrednost 28281 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 263
2 pretežno ne soglašam, ali 204
3 deloma soglašam, deloma ne 204
4 pretežno soglašam 201
5 popolnoma soglašam 103
9 ne vem 28
0 b. o. 7
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q23 Zame ima zivljenje smisel le, ker je Bog LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V23. Zame ima življenje le en smisel, ker je Bog

Vrednost 29280 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 351
2 pretežno ne soglašam, ali 131
3 deloma soglašam, deloma ne 167
4 pretežno soglašam 130
5 popolnoma soglašam 165
9 ne vem 49
0 b. o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q24 Po mojem mnenju zivljenje nima smisla LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V24. Po mojem mnenju življenje nima nobenega smisla

Vrednost 30279 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 731
2 pretežno ne soglašam, ali 151
3 deloma soglašam, deloma ne 45
4 pretežno soglašam 30
5 popolnoma soglašam 29
9 ne vem 13
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q25 Bog vnaprej določa potek zivljenja LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V25. Bog vnaprej določa potek našega življenja

Vrednost 31278 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 381
2 pretežno ne soglašam, ali 121
3 deloma soglašam, deloma ne 163
4 pretežno soglašam 114
5 popolnoma soglašam 149
9 ne vem 66
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q26 Zivljenje smisel le, če mu ga daš sam LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V26. Življenje ima smisel le tedaj, če mu ga daš sam

Vrednost 32277 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 28
2 pretežno ne soglašam, ali 44
3 deloma soglašam, deloma ne 126
4 pretežno soglašam 262
5 popolnoma soglašam 520
9 ne vem 22
0 b. o. 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q27 Vsakdo si sam določa svojo usodo LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V27. Vsakdo si sam do- loča svojo usodo

Vrednost 33276 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 74
2 pretežno ne soglašam, ali 66
3 deloma soglašam, deloma ne 237
4 pretežno soglašam 277
5 popolnoma soglašam 329
9 ne vem 20
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q28 Čalost, trpljenja smisel le, če verjameš LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V28. Žalost in trpljenje imata smisel le te- daj, če verjameš v Boga

Vrednost 34275 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 357
2 pretežno ne soglašam, ali 128
3 deloma soglašam, deloma ne 167
4 pretežno soglašam 124
5 popolnoma soglašam 163
9 ne vem 53
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q29 Obstoja Bog, ki skrbi za vsakega posebej LJUDJE IMAJO RAZLIČNE POGLEDE NA ŽIVLJENJE. PROSIM VAS, DA ZA VSAKO OD SLEDEČIH TRDITEV POVESTE, ALI Z NJO SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE. PRI TEM SI POMAGAJTE S SPODNJO LESTVICO!

V29. Obstaja Bog, ki osebno bdi nad vsakim človekom posebej

Vrednost 35274 Frekvenca
1 sploh ne soglašam 285
2 pretežno ne soglašam, ali 95
3 deloma soglašam, deloma ne 138
4 pretežno soglašam 155
5 popolnoma soglašam 240
9 ne vem 81
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q30 zivljenje v druzini, sorodstvu

GLEDANO V CELOTI, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ ... V30. s svojim življenjem v družini, sorodstvu

Vrednost 36273 Frekvenca
1 1-sploh nisem zadovoljen 18
2 2 16
3 3 224
4 4 364
5 5-popolnoma sem zadovoljen 377
9 ne vem 5
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q31 z delom

GLEDANO V CELOTI, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ ... V31. s svojim delom

Vrednost 37272 Frekvenca
1 1-sploh nisem zadovoljen 43
2 2 43
3 3 235
4 4 359
5 5-popolnoma sem zadovoljen 298
9 ne vem 14
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q32 razmerje s prijatelji

GLEDANO V CELOTI, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ ... V32. s svojim razmerjem s prijatelji

Vrednost 38271 Frekvenca
1 1-sploh nisem zadovoljen 7
2 2 15
3 3 162
4 4 396
5 5-popolnoma sem zadovoljen 422
9 ne vem 7
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q33 trenutna materialna situacija druzine

GLEDANO V CELOTI, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ ... V33. s trenutno materialno situacijo vaše družine

Vrednost 39270 Frekvenca
1 1-sploh nisem zadovoljen 80
2 2 107
3 3 336
4 4 306
5 5-popolnoma sem zadovoljen 171
9 ne vem 7
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q34 FINANČNO STANJE GOSPODINJSTVA DANES S ST

V34. ČE PRIMERJATE FINANČNO SITUACIJO VAŠEGA GOSPODINJSTVA (OZ. GOSPODINJSTVA VAŠE DRUŽINE) S SITUACIJO PRED PETIMI, ŠESTIMI LETI, ALI BI REKLI, DA JE BILO TEDAJ ...

Vrednost 40269 Frekvenca
5 dosti boljše kot sedaj 191
4 nekoliko boljše 291
3 enako 313
2 nekoliko slabše 165
1 dosti slabše kot sedaj? 32
0 ne vem, b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q35 OCENA FINANČNE SITUACIJE GOSPODINJSTVA Č

V35. IN KAKŠNA BO PO VAŠI OCENI FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA (OZ. GOSPODINJSTVA VAŠE DRUŽINE) ČEZ PET LET?

Vrednost 41268 Frekvenca
5 dosti boljše kot sedaj 51
4 nekoliko boljše 239
3 enako 307
2 nekoliko slabše 191
1 dosti slabše kot sedaj? 51
0 ne vem, b. o. 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q36 SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE

V36. KAKO BI OPISALI SVOJE SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE? ALI BI REKLI, DA JE...

Vrednost 42267 Frekvenca
1 zelo dobro 126
2 dobro 396
3 še kar 325
4 ne posebej dobro 102
5 slabo 60
0 b. o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q37 q37 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V37.

Vrednost 43266 Frekvenca
1 1-Cerkev mnogim ljudem nudi duševno oporo 360
2 2 260
3 3 231
4 4 58
5 5-Cerkev mnoge ljudi spravlja v duševno odvisnost 67
0 b.o. 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q38 q38 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V38.

Vrednost 44265 Frekvenca
1 1-Cerkev se zanima predvsem za posvetno moč 194
2 2 166
3 3 342
4 4 121
5 5-Cerkev se zanima predvsem za onostransko odrešitev 106
0 b.o. 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q39 q39 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V39.

Vrednost 45264 Frekvenca
1 1-Cerkev nam ne more dati odgovorov na to, kako v tem življenju doseči srečo 289
2 2 153
3 3 242
4 4 147
5 5-Cerkev nam lahko da odgovore na to, kako v tem življenju doseči srečo 135
0 b.o. 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q40 q40 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V40.

Vrednost 46263 Frekvenca
1 1-Cerkev je naravni zaveznik revnih in nemočnih 239
2 2 167
3 3 358
4 4 86
5 5-Cerkev je naravni zaveznik bogatih in močnih 103
0 b.o. 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q41 q41 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V41.

Vrednost 47262 Frekvenca
1 1-Cerkev spoštuje vsako pošteno prepričanje 308
2 2 197
3 3 228
4 4 90
5 5-Cerkev sploh ne spoštuje drugih prepričanj 128
0 b.o. 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q42 q42 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V42.

Vrednost 48261 Frekvenca
1 1-Naloga cerkve je, da skrbi za bogoslužje 236
2 2 106
3 3 374
4 4 106
5 5-Naloga cerkve je, da pomaga ljudem 159
0 b.o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q43 q43 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V43.

Vrednost 49260 Frekvenca
1 1-Cerkev je ostanek preteklosti 100
2 2 74
3 3 196
4 4 133
5 5-Cerkev je institucija za vse čase 455
0 b.o. 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q44 q44 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V44.

Vrednost 50259 Frekvenca
1 1-V Sloveniji je cerkev bogata 307
2 2 196
3 3 328
4 4 59
5 5-V Sloveniji je cerkev revna 44
0 b.o. 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q45 q45 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V45.

Vrednost 51258 Frekvenca
1 1-Cerkev je skupnost verujočih 356
2 2 - 119
3 3 - 203
4 4 - 117
5 5-Cerkev je organizacija, ki ji gospodujejo škofje in duhovniki 186
0 b.o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q46 q46 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V46.

Vrednost 52257 Frekvenca
1 1-Cerkev ljudi uči resnice 409
2 2 172
3 3 255
4 4 61
5 5-Cerkev zavaja ljudi v zmote 65
0 b.o. 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q47 q47 S POMOČJO SLEDEČIH TRDITEV POVEJTE, KAKO GLEDATE NA CERKEV, KI JI (JE) PRIPADA(LA) VAŠA MATI OZIROMA V KATERI STE BILI ROJENI VI. ČE SE S POSAMEZNO TRDITVIJO POVSEM STRINJATE, POTEM IZBERITE NAJBLIŽJE STOJEČO ŠTEVILKO, TOREJ 1 ALI 5. V PRIMERU, DA SE S TRDITVIJO PRETEŽNO STRINJATE, VENDAR NE V CELOTI, POTEM IZBERITE ŠTEVILI 2 ALI 4. ČE PA SE VAM OBE NASPROTI POSTAVLJENI IZJAVI ZDITA V ENAKI MERI PRAVILNI ALI NEPRAVILNI, IZBERITE ŠTEVILO 3.

V47.

Vrednost 53256 Frekvenca
1 1-Namen cerkve je ljudi poučevati ljubezni do soljudi 189
2 2 93
3 3 487
4 4 81
5 5-Namen cerkve je ljudi poučevati ljubezni do Boga 122
0 b.o. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q48 RAZLIČNO SPOMINJAJO MINULIH ČASOV

V48. LJUDJE SE RAZLIČNO SPOMINJAJO MINULIH ČASOV. KAJ BI SAMI REKLI, DA ...

Vrednost 54255 Frekvenca
1 je bilo minulih 40 let obdobje nenehnega preganjanja cerkve, ali 219
2 je šlo za preganjanje cerkve le za krajša obdobja, ali 454
3 da v obdobju zadnjih 40 let pravzaprav sploh ni bilo preganjanja cerkve? 255
0 b. o. 82
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q49 VERNIKI TEDAJ ZAPOSTAVLJENI, ALI NISO BI

V49. MNOGI LJUDJE SO PREPRIČANI, DA SO BILI VERNIKI TEDAJ POSEBEJ ZAPOSTAVLJENI, DRUGI ZOPET, DA VERNIKI TEDAJ SPLOH NISO BILI POSEBEJ ZAPOSTAVLJENI. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE?

Vrednost 55254 Frekvenca
1 verniki so bili posebej zapostavljeni 417
2 verniki niso bili posebej zapostavljeni preidi na vpr. V52 435
9 ne vem 144
0 b.o 14
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q50 SORODNIK ALI ZNANEC KDAJ ZAPOSTAVLJEN ZA

V50. ALI JE BIL KDO V VAŠEM SORODSTVU ALI IZMED VAŠIH ZNANCEV KDAJ ZAPOSTAVLJEN ZARADI SVOJE VERNOSTI?

Vrednost 56253 Frekvenca
1 ne 426
2 da 138
8 mašilo 155
0 b. o. 46
" " 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q51 OSEBNO KAJ ZAPOSTAVLJEN ZARADI VERNOSTI

V51. ALI STE BILI VI OSEBNO KDAJ ZAPOSTAVLJENI ZARADI SVOJE VERNOSTI?

Vrednost 57252 Frekvenca
1 ne 528
2 da 81
8 mašilo 145
0 b. o. 13
" " 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q52 ŠTEVILO VERNIH DANES

V52. KAJ BI REKLI,...

Vrednost 58251 Frekvenca
1 da je danes vernih manj ljudi kot pred desetimi leti, ali 229
2 da je danes vernih več ljudi kot pred desetimi leti? 505
3 enako 186
9 "ne vem" 86
0 b.o. 4
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q53 ŠTEVILO VERNIH V NASLEDNJIH 10 LETIH

V53. IN KAJ MISLITE, ALI BO V NASLEDNJIH DESETIH LETIH ...

Vrednost 59250 Frekvenca
2 vernih več ljudi kot danes, ali 345
1 vernih manj ljudi kot danes? 260
3 enako 198
9 "ne vem" 201
0 b.o. 5
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q54 moralne probleme in stiske posameznika ALI MENITE, DA KATOLIŠKA CERKEV LAHKO DAJE ODGOVORE NA ...

V54. moralne probleme in stiske posameznika

Vrednost 60249 Frekvenca
1 da 498
2 ne 324
0 ne vem 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q55 probleme druzinskega zivljenja ALI MENITE, DA KATOLIŠKA CERKEV LAHKO DAJE ODGOVORE NA ...

V55. probleme družinskega življenja

Vrednost 61248 Frekvenca
1 da 434
2 ne 448
0 ne vem 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q56 vprašanja o smislu zivljenja ALI MENITE, DA KATOLIŠKA CERKEV LAHKO DAJE ODGOVORE NA ...

V56. vprašanja o smislu življenja

Vrednost 62247 Frekvenca
1 da 599
2 ne 283
0 ne vem 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q57 aktualne socialne probleme naše dezele ALI MENITE, DA KATOLIŠKA CERKEV LAHKO DAJE ODGOVORE NA ...

V57. aktualne socialne probleme naše dežele

Vrednost 63246 Frekvenca
1 da 339
2 ne 505
0 ne vem 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q58 problem obnove reda v javnem zivljenju ALI MENITE, DA KATOLIŠKA CERKEV LAHKO DAJE ODGOVORE NA ...

V58. vprašanja v zvezi z zagotovitvijo reda v javnem življenju

Vrednost 64245 Frekvenca
1 da 256
2 ne 568
0 ne vem 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q59 o nezaposlenosti ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V59. o nezaposlenosti

Vrednost 65244 Frekvenca
1 da 347
2 ne 570
0 ne vem 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q60 o splavu ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V60. o splavu

Vrednost 66243 Frekvenca
1 da 267
2 ne 679
0 ne vem 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q61 o izvenzakonskih razmerjih ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V61. o izvenzakonskih razmerjih

Vrednost 67242 Frekvenca
1 da 273
2 ne 667
0 ne vem 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q62 o naraščajočih socialnih razlikah ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V62. o naraščajočih socialnih razlikah

Vrednost 68241 Frekvenca
1 da 477
2 ne 424
0 ne vem 108
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q63 o problematiki Romov ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V63. o problematiki Romov (Ciganov)

Vrednost 69240 Frekvenca
1 da 374
2 ne 495
0 ne vem 141
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q64 o vladni politiki ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V64. o vladni politiki

Vrednost 70239 Frekvenca
1 da 192
2 ne 727
0 ne vem 91
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q65 o vsebini in stilu mnozičnih medijev ALI SODITE, DA JE PRIMERNO, DA SE CERKEV IZREKA O NASLEDNJIH VPRAŠANJIH ...

V65. o vsebini in stilu množičnih medijev

Vrednost 71238 Frekvenca
1 da 255
2 ne 622
0 ne vem 133
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q66 IZREKANJE KATOLIŠKE CERKVE V JAVNOSTI V

V66. KAJ MENITE, ALI SE JE KATOLIŠKA CERKEV V ZADNJIH 7-8 LETIH PREVEČ ALI PREMALO IZREKALA V JAVNOSTI?

Vrednost 72237 Frekvenca
1 preveč 333
2 premalo 126
3 ravno prav 432
0 nič ne vem, b.o. 118
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q67 ZIVLJENJE IN DELOVANJE KATOLIŠKE CERKVE

V67. ČE PRESOJATE ŽIVLJENJE IN DELOVANJE KATOLIŠKE CERKVE V ZADNJIH 7-8 LETIH, ALI BI REKLI, DA STE Z NJIM ...

Vrednost 73236 Frekvenca
1 povsem nezadovoljni 45
2 nezadovoljni 92
3 niti nezadovoljni, niti zadovoljni 355
4 zadovoljni 299
5 v celoti zadovoljni 38
9 me ne zanima, mi je vseeno, ne vem 167
0 b. o. 14
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q68_11 katoliška, rimokatoliška V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K11 katoliška, rimokatoliška

Vrednost 74235 Frekvenca
1 navede 977
2 ne navede 20
0 b. o., mašilo 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_12 grško (armensko) katoliška V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K12 grško (armensko) katoliška

Vrednost 75234 Frekvenca
1 navede 20
2 ne navede 904
0 b. o., mašilo 62
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_13 starokatoliška V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K13 starokatoliška

Vrednost 76233 Frekvenca
1 navede 29
2 ne navede 898
0 b. o., mašilo 60
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_14 pravoslavna V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K14 pravoslavna

Vrednost 77232 Frekvenca
1 navede 634
2 ne navede 333
0 b. o., mašilo 32
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_15 protestantska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K15 protestantska

Vrednost 78231 Frekvenca
1 navede 368
2 ne navede 585
0 b. o., mašilo 47
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_16 evangeličanska, luteranska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K16 evangeličanska, luteranska

Vrednost 79230 Frekvenca
1 navede 427
2 ne navede 524
0 b. o., mašilo 42
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_17 reformirana, kalvinistična V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K17 reformirana, kalvinistična

Vrednost 80229 Frekvenca
1 navede 12
2 ne navede 914
0 b. o., mašilo 61
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_18 judovska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K18 judovska, izraelitska

Vrednost 81228 Frekvenca
1 navede 108
2 ne navede 824
0 b. o., mašilo 57
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_19 adventistična V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K19 adventistična

Vrednost 82227 Frekvenca
1 navede 59
2 ne navede 871
0 b. o., mašilo 59
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_20 baptistična V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K20 baptistična

Vrednost 83226 Frekvenca
1 navede 69
2 ne navede 860
0 b. o., mašilo 59
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_21 vojska rešitve V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K21 vojska rešitve

Vrednost 84225 Frekvenca
1 navede 2
2 ne navede 925
0 b. o., mašilo 60
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_22 husistična, češka hus. V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K22 husistična, češka hus.

Vrednost 85224 Frekvenca
1 navede 2
2 ne navede 923
0 b. o., mašilo 62
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_23 metodistična V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K23 metodistična

Vrednost 86223 Frekvenca
1 navede 19
2 ne navede 907
0 b. o., mašilo 61
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_24 mormonska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K24 mormonska

Vrednost 87222 Frekvenca
1 navede 64
2 ne navede 871
0 b. o., mašilo 57
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_25 novo apostolska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K25 novoapostolska

Vrednost 88221 Frekvenca
1 navede 6
2 ne navede 922
0 b. o., mašilo 60
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_26 binkoštna V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K26 binkoštna

Vrednost 89220 Frekvenca
1 navede 36
2 ne navede 895
0 b. o., mašilo 58
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_27 unitarna, antitrinitarna V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K27 unitarna, antitrinitarna

Vrednost 90219 Frekvenca
1 navede 4
2 ne navede 924
0 b. o., mašilo 59
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_28 jehove priče V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K28 jehove priče

Vrednost 91218 Frekvenca
1 navede 593
2 ne navede 369
0 b. o., mašilo 34
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_29 mohamedanska, muslimanska, islamska V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K29 mohamedanska, muslimanska, islamska

Vrednost 92217 Frekvenca
1 navede 468
2 ne navede 487
0 b. o., mašilo 40
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_30 budistična V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K30 budistična

Vrednost 93216 Frekvenca
1 navede 126
2 ne navede 805
0 b. o., mašilo 57
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_31 skupnost za zavest krišne V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K31 skupnost za zavest Krišne

Vrednost 94215 Frekvenca
1 navede 288
2 ne navede 662
0 b. o., mašilo 42
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_32 scientološka V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K32 scientološka

Vrednost 95214 Frekvenca
1 navede 35
2 ne navede 893
0 b. o., mašilo 59
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_33 zdruzitvena cerkev, mun-cerkev V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K33 združitvena cerkev, mun-cerkev

Vrednost 96213 Frekvenca
1 navede 13
2 ne navede 913
0 b. o., mašilo 62
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_34 druga1 V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K34 druga

Vrednost 97212 Frekvenca
1 navede 39
2 ne navede 653
0 b. o., mašilo 202
" " 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_35 druga2 V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K35 druga

Vrednost 98211 Frekvenca
1 navede 9
2 ne navede 675
0 b. o., mašilo 208
" " 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q68_36 druga3 V68. ZA KATERE CERKVE OZ. CERKVENE SKUPNOSTI VESTE, DA DELUJEJO V DANAŠNJI SLOVENIJI? Anketar: vprašanje je odprto, šifriraj dobljene odgovore in nenavedene posebej izpiši. Na koncu vprašaj: ALI ŠE KAKŠNA?

K36 druga

Vrednost 99210 Frekvenca
1 navede 5
2 ne navede 678
0 b. o., mašilo 209
" " 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q69 Otroški vrtci V ZADNJIH LETIH SO SE POD OKRILJEM CERKVE ODPRLE RAZLIČNE USTANOVE. ALI BI VI REKLI, DA IMA CERKEV ŠE PREMALO OZ. ŽE PREVEČ NASLEDNJIH USTANOV:

V69. otroški vrtci

Vrednost 100209 Frekvenca
1 še premalo 329
2 že preveč 76
3 ravno prav 263
0 ne vem, b. o. 343

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q70 Sole V ZADNJIH LETIH SO SE POD OKRILJEM CERKVE ODPRLE RAZLIČNE USTANOVE. ALI BI VI REKLI, DA IMA CERKEV ŠE PREMALO OZ. ŽE PREVEČ NASLEDNJIH USTANOV:

V70. šole

Vrednost 101208 Frekvenca
1 še premalo 271
2 že preveč 96
3 ravno prav 385
0 ne vem, b. o. 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q71 Domovi za ostarele V ZADNJIH LETIH SO SE POD OKRILJEM CERKVE ODPRLE RAZLIČNE USTANOVE. ALI BI VI REKLI, DA IMA CERKEV ŠE PREMALO OZ. ŽE PREVEČ NASLEDNJIH USTANOV:

V71. domovi za ostarele

Vrednost 102207 Frekvenca
1 še premalo 555
2 že preveč 33
3 ravno prav 159
0 ne vem, b. o. 264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q72 ALI NAJ BI STROŠKE ZA TE USTANOVE PLAČEV

V72. KAJ MENITE, ALI NAJ BI STROŠKE ZA TE USTANOVE PLAČEVALI ...

Vrednost 103206 Frekvenca
1 izključno verniki, ali 215
2 izključno država? 299
3 vsak nekaj, država naj subvencionira, država naj plača en del 359
4 plača naj cerkev iz svojih lastnih sredstev 69
9 ne vem 22
0 b.o. 41
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q73 STE V PRETEKLEM LETU CERKVI DALI KAK PRI

V73. ČE NE UPOŠTEVATE PRILOŽNOSTNIH ALI NEDELJSKIH PRISPEVKOV, ALI STE VI ALI KDO OD ČLANOV VAŠE DRUŽINE V PRETEKLEM LETU CERKVI DALI KAK PROSTOVOLJNI DAR, ALI KAK PRISPEVEK?

Vrednost 104205 Frekvenca
1 ne 457
2 da 505
7 odklonitev odgovora 3
8 jaz ne, za druge člane družine pa ne vem 41
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q74 ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PLAČEVATI CERKV

V74. ČE BI SE ZA VZDRŽEVANJE VAŠE CERKVE POKAZALO KOT NUJA, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PLAČEVATI REDNI CERKVENI PRISPEVEK OZ. CERKVENI DAVEK?

Vrednost 105204 Frekvenca
1 ne 580
2 da (tudi: že plačujem) 322
7 odklonitev odgovora 12
0 ne vem b. o. 94
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q75 ALI TRENUTNO PRIPADATE KAKI CERKVI ALI V

V75. ALI TRENUTNO PRIPADATE KAKI CERKVI ALI VERSKI SKUPNOSTI?

Vrednost 106203 Frekvenca
1 ne 311
2 da --------------------vpr. V78 682
9 izrecno reče: "ne vem" 6
0 b. o. 6
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q76 KATERI OD SPODNJIH OPISOV VELJA ZA VAS?

V76. KATERI OD SPODNJIH OPISOV VELJA ZA VAS?

Vrednost 107202 Frekvenca
1 nisem krščen oz. nisem bil sprejet (vpisan) in ne pripadam nobeni cerkvi ali verski skupnosti --------------------na vpr. V83 64
2 sem krščen (sprejet), vendar kasneje nisem imel nobenih razmerij s to cerkvijo oz. versko skupnostjo na vpr. V83 238
3 sam sem iz cerkve (verske skupnosti) preskoči na vpr. V77 11
4 drugi odgovori --------------------na vpr. V83 18
8 mašilo 205
0 b. o. 11
" " 464

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q77 IZ KATERE CERKVE STE IZSTOPILI

V77. IZ KATERE CERKVE OZ. VERSKE SKUPNOSTI STE IZSTOPILI? (ANKETAR! DOBESEDNO ZABELEŽITI IMENA, KI SO OMENJENA IN JIH NI NA SEZNAMU)

Vrednost 108201 Frekvenca
11 katoliška, rimokatoliška preskočna vpr. V81 13
12 grško (armensko) katoliška preskoči na vpr. V81 1
13 starokatoliška --------------------na vpr. V81 0
20 pravoslavna --------------------na vpr. V81 0
33 protestantska --------------------na vpr. V82 0
34 evangeličanska, luteranska - preskoči na vpr. V82 0
35 reformirana, kalvinistična - preskoči na vpr. V82 0
40 judovska, izraelitska - pri tem in vseh ostalih odgovorih preskoči na vpr. K83 0
51 adventistična 0
52 baptistična 0
53 vojska rešitve 0
54 husistična, češka hus. 0
55 metodistična 0
56 mormonska 0
57 novo apostolska 0
58 binkoštna 0
59 unitarna, antitrinitarna . 0
60 jehove priče 0
81 mohamedanska, muslimanska, islamska 0
82 budistična 0
91 skupnost za zavest Krišne 0
92 scientološka 0
93 združevalna cerkev, mun-cerkev 0
99 druga, katera: 1
8 mašilo 321
0 b. o. (tudi odklonitev odgovora) 8
" " 667

Vrednosti spremenljivk od 11 do 99

Q78 POVEZANOST S CERKVIJO

V78. ALI SE ČUTITE Z VAŠO CERKVIJO ALI VERSKO SKUPNOSTJO

Vrednost 109200 Frekvenca
1 zelo tesno povezani, 38
2 tesno povezani, 313
3 slabo povezani ali 267
4 sploh nič povezani? 58
8 mašilo 116
0 b.o. 12
" " 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q79 KATERI CERKVI DANES PRIPADATE?

V79. KATERI CERKVI ALI VERSKI SKUPNOSTI DANES PRIPADATE? (Anketar! Dobesedno zabeleži imena, ki jih anketiranec omeni in jih ni na seznamu. Le en odgovor!)

Vrednost 110199 Frekvenca
11 katoliška, rimokatoliška 654
12 grško (armensko) katoliška 1
13 starokatoliška 0
20 pravoslavna 6
33 protestantska 0
34 evangeličanska, luteranska 2
35 reformirana, kalvinistična 0
40 judovska, izraelitska 0
51 adventistična 0
52 baptistična 1
53 vojska rešitve 0
54 husistična, češka hus. 0
55 metodistična 0
56 mormonska 0
57 novoapostolska 0
58 binkoštna 1
59 unitarna, antitrinitarna 0
60 jehove priče 5
81 mohamedanska, muslimanska, islamska 10
82 budistična 0
91 skupnost za zavest Krišne 0
92 scientološka 0
93 združitvena cerkev, mun-cerkev 1
99 druga, katera: 6
8 mašilo 114
0 b. o. (tudi odklonitev odgovora) 5
" " 205

Vrednosti spremenljivk od 11 do 99

Q80 KJE LAHKO DOSEZETE ODREŠENJE?

V80. ALI BI REKLI, DA LAHKO ODREŠENJE DOSEŽETE ...

Vrednost 111198 Frekvenca
1 le v cerkvi, ali (Anketar: imenujte cerkev vprašanega!) 207
2 lahko ga dosežete v vsaki cerkvi, ali 151
3 da lahko odrešenje dosežete tudi izven cerkve? 191
4 kaj takega kot je odrešenje sploh ne obstaja 31
8 mašilo 114
9 "ne vem" 100
0 b.o. 12
" " 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q81 ALI STE ŠLI K PRVEMU OBHAJILU?

(Le za katolike, starokatolike in pravoslavne) V81. ALI STE KOT OTROK ŠLI K PRVEMU OBHAJILU?

Vrednost 112197 Frekvenca
1 ne 30
2 da 665
3 ne vem 3
8 mašilo 105
0 b. o. 2
" " 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q82 ALI STE BILI PRI BIRMI OZ. KONFIRMACIJI?

(Le za katolike, starokatolike in pravoslavne: birma - za protestante: konfirmacija) V82. ALI STE BILI PRI BIRMI OZ. KONFIRMACIJI?

Vrednost 113196 Frekvenca
1 ne 33
2 da 661
3 ne vem 2
8 mašilo 107
0 b. o. 2
" " 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q83 KAKŠEN JE VAŠ ZAKONSKI STAN?

V83. KAKŠEN JE VAŠ ZAKONSKI STAN?

Vrednost 114195 Frekvenca
1 poročen in živim skupaj s partnerjem 607
2 poročen in živim ločeno od partnerja 11
3 vdovec 91
4 ločen 36
5 samski 220
6 živim v izvenzakonski skupnosti 40
0 b. o. 2
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q84 ALI IMATE OTROKE? (če da) KOLIKO?

V84. ALI IMATE KAJ OTROK? (če da) KOLIKO? Vpiši število otrok:

Vrednost 115194 Frekvenca
0 nimam otrok 241
1 enega otroka 208
2 dva otroka 391
3 tri otroke 128
4 štiri otroke 24
5 pet otrok 8
6 šest otrok 3
7 sedem otrok 4
8 osem ali več 2
9 b. o. 0
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q85 KAJ BI PREJ REKLI

V85. KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV NAJBOLJ ODRAŽA VAŠE POGLEDE NA ODGOVORNOST STARŠEV DO OTROK? (En odgovor!)

Vrednost 116193 Frekvenca
1 Dolžnost staršev je, da naredijo za svoje otroke največ, kar je mogoče, pa čeprav na račun lastnega odrekanja 860
2 Starši imajo svoje življenje in od njih ne moremo zahtevati, da bi se žrtvovali za dobro svojih otrok 68
3 ne eno, ne drugo 67
9 ne vem 12
0 b. o. 0
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q86 spoštovanje do drugih BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V86. spoštovanje do drugih

Vrednost 117192 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 162
2 2 159
3 3 109
4 4 108
5 5 93
6 6 88
7 7 90
8 8 58
9 9 45
10 10 38
11 11 16
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 13
99 neuvrščena "pričakovanja" 8
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q87 vztrajnost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V87. vztrajnost

Vrednost 118191 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 47
2 2 98
3 3 121
4 4 109
5 5 107
6 6 108
7 7 115
8 8 80
9 9 82
10 10 49
11 11 37
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 21
99 neuvrščena "pričakovanja" 12
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q88 marljivost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V88. marljivost

Vrednost 119190 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 73
2 2 107
3 3 122
4 4 109
5 5 104
6 6 102
7 7 101
8 8 97
9 9 74
10 10 53
11 11 24
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 13
99 neuvrščena "pričakovanja" 9
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q89 poslušnost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V89. poslušnost

Vrednost 120189 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 38
2 2 73
3 3 87
4 4 63
5 5 80
6 6 80
7 7 83
8 8 72
9 9 74
10 10 86
11 11 134
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 98
99 neuvrščena "pričakovanja" 19
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q90 da si vesel, veselje do zivljenja BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V90. da si vesel, imaš veselje do življenja

Vrednost 121188 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 329
2 2 117
3 3 75
4 4 77
5 5 65
6 6 66
7 7 64
8 8 47
9 9 43
10 10 48
11 11 29
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 18
99 neuvrščena "pričakovanja" 9
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q91 domiselnnost, bogata domišljija BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V91. domiselnost, bogata domišljija

Vrednost 122187 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 18
2 2 35
3 3 27
4 4 44
5 5 50
6 6 53
7 7 50
8 8 68
9 9 93
10 10 120
11 11 171
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 227
99 neuvrščena "pričakovanja" 31
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q92 verenost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V92. vernost

Vrednost 123186 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 59
2 2 59
3 3 40
4 4 49
5 5 40
6 6 41
7 7 51
8 8 60
9 9 70
10 10 66
11 11 125
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 292
99 neuvrščena "pričakovanja" 32
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q93 samostojnost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V93. samostojnost

Vrednost 124185 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 148
2 2 123
3 3 111
4 4 88
5 5 105
6 6 74
7 7 66
8 8 83
9 9 65
10 10 53
11 11 35
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 19
99 neuvrščena "pričakovanja" 18
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q94 varčnost BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V94. varčnost

Vrednost 125184 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 32
2 2 32
3 3 58
4 4 65
5 5 83
6 6 88
7 7 78
8 8 99
9 9 110
10 10 149
11 11 108
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 66
99 neuvrščena "pričakovanja" 14
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q95 nesebičnost, svoje deliti z drugimi BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V95. nesebičnost, pripravljenost svoje deliti z drugimi

Vrednost 126183 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 76
2 2 95
3 3 74
4 4 90
5 5 78
6 6 83
7 7 86
8 8 87
9 9 81
10 10 104
11 11 78
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 39
99 neuvrščena "pričakovanja" 17
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q96 strpnost do drugačnih navad BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V96. strpnost do drugačnih navad

Vrednost 127182 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 30
2 2 39
3 3 51
4 4 56
5 5 63
6 6 79
7 7 81
8 8 101
9 9 120
10 10 109
11 11 136
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 93
99 neuvrščena "pričakovanja" 29
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q97 da ima občutek odgovornosti BELA KUVERTA - KARTICE A TUKAJ, NA KARTICAH, IMAMO SEZNAM VRLIN, KI NAJ BI SE JIH NAUČILI OTROCI ZA KASNEJŠE ŽIVLJENJE. KAJ OD TEGA JE ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE? IN KAJ OD PREOSTALEGA SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO? (In tako naprej, dokler je to mogoče. Cilj spraševanja je oblikovati zaporedje. Če respondent obstane, potem začnite znova od zadaj:) IN KAJ OD TEGA SE VAM ZDI NAJMANJ POMEMBNO? KAJ OD PREOSTALEGA JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNO? (In tako dalje... dokler niso uvrščena vsa "pričakovanja")

V97. da ima občutek odgovornosti

Vrednost 128181 Frekvenca
1 1-najpomembnejše 73
2 2 87
3 3 121
4 4 116
5 5 105
6 6 94
7 7 88
8 8 95
9 9 87
10 10 60
11 11 29
12 12-najmanj pomembno, nazadnje pomembno 22
99 neuvrščena "pričakovanja" 10
0 ne vem, b. o. - za celo skupino odgovorov 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q98 otroci krščeni ALI SE VAM ZDI POMEMBNO, DA ...

V98. ... so otroci krščeni

Vrednost 129180 Frekvenca
1 da 654
2 ne 158
3 odvisno od okoliščin in od svojcev 186
0 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q99 zakon sklenjen s cerkveno poroko ALI SE VAM ZDI POMEMBNO, DA ...

V99. ... je zakon sklenjen s cerkveno poroko

Vrednost 130179 Frekvenca
1 da 532
2 ne 290
3 odvisno od okoliščin in od svojcev 179
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q100 cerkveni pogreb ALI SE VAM ZDI POMEMBNO, DA ...

V100. ... se opravi cerkveni pogreb

Vrednost 131178 Frekvenca
1 da 643
2 ne 182
3 odvisno od okoliščin in od svojcev 174
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q101 ALI STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

V101. ALI STE TRENUTNO ZAPOSLENI?

Vrednost 132177 Frekvenca
1 ne 510
2 da (tudi samostojni!) --------------------na vpr. V104 494
0 b.o. 2
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q102 DELOVNI STATUS

V102. ALI STE ....

Vrednost 133176 Frekvenca
1 pomagajoči družinski član --------------------na vpr. V108 34
2 družinski član brez zaposlitve - presna vpr. V108 54
3 vajenec (ali podobno šolanje) -- prena vpr. V108 1
4 študent, dijak --------------------na vpr. V108 81
5 doma skrbi za majhne otroke 5
6 upokojenec (pokojnina, starostna in invalidska pokojnina, trajna socialna pomoč) 275
7 nezaposlen 45
9 ostalo 10
8 mašilo 172
0 b.o. 0
" " 334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q103 POKLIC PREDEN STE PRENEHALI Z DELOM?

V103. KAKŠEN POKLIC STE IMELI (NAJDALJŠE OBDOBJE VAŠE ZAPOSLENOSTI) PREDEN STE PRENEHALI Z DELOM? PROSIM, OPIŠITE MI VAŠO TAKRATNO ZAPOSLITEV! (Izčrpno zapišite in takoj šifrirajte!) naz vprašanjem V106!

Vrednost 134175 Frekvenca
77 nobenega 30
11 vodilni uslužbenec (vsaj 50 podrejenih) 11
12 strokovnjak, fakultetno izobražen, intelektualec (če ni "11") 20
13 drugi uslužbenci brez fakultetne izobrazbe oz. nemanualni poklici 65
20 samostojni, izven kmetijstva 11
33 kvalificirani delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 85
34 priučeni in pomožni delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 86
40 samostojni na področju kmetijstva (lastna kmečka posest) 24
45 nesamostojni v kmetijstvu (vsi poklici v živinoreji ali poljedelstvu, v gozdarstvu in ribištvu 9
88 mašilo 219
99 ostali 10
0 b.o. 1
" " 440

Vrednosti spremenljivk od 11 do 77

Q104 SEDANJI POKLIC

V104. KAKŠEN POKLIC OPRAVLJATE SEDAJ? PROSIM OPIŠITE MI VAŠE DELO! (Izčrpno zabeleži in takoj šifriraj!)

Vrednost 135174 Frekvenca
77 nobenega 113
11 vodilni uslužbenec (vsaj 50 podrejenih) 20
12 strokovnjak, intelektualec (če ni "11") 104
13 drugi nestrokovni uslužbenci oz. nemanualni poklici 74
20 samostojni, izven kmetijstva 46
33 kvalificirani delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 157
34 priučeni in pomožni delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 54
40 samostojni na področju kmetijstva (lastna kmečka posest) 24
45 nesamostojni v kmetijstvu (vsi poklici v živinoreji ali poljedelstvu, v gozdarstvu in ribištvu) 2
88 mašilo 113
99 ostali 37
0 b.o. 6
" " 261

Vrednosti spremenljivk od 11 do 77

Q105 BREZPOSELNI V LETU 1997

V105. ALI STE BILI V TEM LETU (1997) KDAJ ZA KRAJŠI ALI DALJŠI ČAS BREZPOSELNI?

Vrednost 136173 Frekvenca
1 ne 526
2 da 71
3 mašilo 139
0 b.o 15
" " 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q106 LASTEN MESEČNI DOHODEK

V106. KAKŠEN JE VAŠ LASTNI MESEČNI DOHODEK, PO ODBITJU DAJATEV IN DAVKOV? PRI TEM UPOŠTEVAJTE PLAČO, POKOJNINO IN MOREBITNE DRUGE DODATNE DOHODKE? Vpišite znesek skupaj v Sit

Vrednost 137172 Frekvenca
996 več kot 996.000 0
999 ne vem 37
0 b. o. 324
360 1
400 1
500 1
702 1

Vrednosti spremenljivk od 360 do 996

Q107 ALI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZIVLJANJE?

V107. ALI VAŠ DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE?

Vrednost 138171 Frekvenca
4 v celoti zadostuje --------------------na vpr. V109 175
3 v precejšnji meri zadostuje 194
2 le v manjši meri zadostuje 252
1 sploh ne zadostuje 205
0 b. o. 41
" " 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q108 KDAJ BOSTE IMELI ZVLJENJSKI STANDARD, DA

V108. ČEZ KOLIKO LET BOSTE, PO VAŠI OCENI, DOSEGLI DOVOLJ VISOK ŽIVLJENJSKI STANDARD, DA BOSTE Z NJIM LAHKO ZADOVOLJNI?

Vrednost 139170 Frekvenca
1 1-2 leti 19
2 3-5 let 112
3 6-10 let 100
4 več kot 10 let 63
5 ni možnosti, nikoli 207
6 dosegel sem življenjski standard, s katerim sem lahko zadovoljen 116
8 mašilo 50
9 ne vem 215
0 b. o. 8
" " 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q109 q109 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V109.

Vrednost 140169 Frekvenca
1 1-Bogastvo narediživljenje srečnejše 69
2 2 76
3 3 158
4 4 144
5 5-Bogastvo še ne naredi življenja srečnejšega 557
9 ne vem 3
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q110 q110 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V110.

Vrednost 141168 Frekvenca
1 1-To, da imam prijatelje, je zame prav posebej dragoceno 659
2 2 182
3 3 98
4 4 39
5 5-Zame to, da imam prijatelje, ni posebno pomembno 28
9 ne vem 0
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q111 q111 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V111.

Vrednost 142167 Frekvenca
1 1-Ko z drugimi sodeluješ pri skupnem delu, je treba prevzeti lastno pobudo 299
2 2 190
3 3 368
4 4 50
5 5-Ko z drugimi sodeluješ pri skupnem delu, je bolje pobudo prepustiti drugim 65
9 ne vem 32
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q112 q112 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V112.

Vrednost 143166 Frekvenca
1 1-Za pridobitev višjega položaja v poklicu je vredno vlaganje vsakršnih naporov 259
2 2 151
3 3 215
4 4 142
5 5-Pridobitev višjega položaja v poklicu dostikrat zahteva več naporov, kot pa je to vredno 195
9 ne vem 34
0 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q113 q113 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V113.

Vrednost 144165 Frekvenca
1 1-Zato da bi se zares dobro počutil, mi ni potrebno vzbujati pozornosti drugih 550
2 2 150
3 3 149
4 4 55
5 5-Zato da bi se zares dobro počutil, mi je potrebna pozornost drugih 67
9 ne vem 29
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q114 q114 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V114.

Vrednost 145164 Frekvenca
1 1-Čutim se dolžnega, da se pri delu kar se da potrudim, da bi dosegelčim boljši rezultat 706
2 2 183
3 3 70
4 4 20
5 5-Prav nič me ne sili, da bi se pri delu posebej trudil za doseganje čim boljšega rezultata 18
9 ne vem 6
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q115 q115 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V115.

Vrednost 146163 Frekvenca
1 1-Zelo se veselim, kadar se lahko naučim česa novega 728
2 2 162
3 3 81
4 4 16
5 5-Ni mi posebej v veselje, kadar se lahko naučim česa novega 11
9 ne vem 8
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q116 q116 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V116.

Vrednost 147162 Frekvenca
1 1-Za boljši dobitek rad sprejmem tveganje 339
2 2 212
3 3 218
4 4 93
5 5-Tudi za boljši dobitek nisem pripravljen sprejeti tveganja 110
9 ne vem 26
0 b. o. 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q117 q117 PRED VAMI JE 5-STOPENJSKA LESTVICA OD 1 DO 5. PREBRAL VAM BOM PARE NASPROTUJOČIH SI TRDITEV, VAS PA PROSIM, DA MI S POMOČJO TE 5-STOPENJSKE LESTVICE POVESTE, KATERA OD OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU. ŠTEVILKA "1" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S PRVO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO NAREDI ŽIVLJENJE SREČNEJŠE"). ŠTEVILKA "5" POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE Z DRUGO TRDITVIJO (NA PRIMER "BOGASTVO ŠE NE NAREDI ŽIVLJENJA SREČNEJŠEGA"). Z VMESNIMI ŠTEVILKAMI LAHKO STOPNJUJETE SVOJE MNENJE. ČE Z OBEMA TRDITVOMA SOGLAŠATE V ENAKI MERI, BOSTE IZBRALI SREDNJO ŠTEVILKO NA LESTVICI, TO JE "3". PROSIM POVEJTE MI PRI VSAKEM PARU TRDITEV TISTO

V117.

Vrednost 148161 Frekvenca
1 1-Več mi pomenijo napeti doživljaji kot napeti doživljaji 114
2 2 86
3 3 176
4 4 128
5 5-Mirno življenje mi pomeni več kot mirno življenje 489
9 ne vem 11
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q118 ZAUPANJE LJUDEM V118. ALI BI SAMI NASPLOH REKLI, DA

...

Vrednost 149160 Frekvenca
1 večini ljudi lahko zaupamo, ali da 155
2 pri tem človek ni nikoli dovolj previden 797
3 ne vem 53
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q119 ZAUPANJE RIJATELJEM

V119. ALI BI ZASE REKLI, DA SVOJIM PRIJATELJEM ...

Vrednost 150159 Frekvenca
5 čisto povsem zaupate, 103
4 v glavnem jim zaupate, 622
2 ne zaupate jim tako zelo, ali 158
1 jim sploh ne zaupate? 30
3 "deloma", "nekaterim da, drugim ne" 90
8 nimam prijateljev 2
9 "ne vem" 5
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q120 ZAUPANJE SLOVENCEM

V120. IN KOLIKO ZAUPATE SLOVENCEM, TAKO NA SPLOŠNO?

Vrednost 151158 Frekvenca
5 čisto povsem jim zaupam 26
4 v glavnem jim zaupam 534
3 niti jim zaupam, niti jim ne zaupam 84
2 ne zaupam jim tako zelo, ali 296
1 sploh jim ne zaupam 55
0 b.o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q121 Najraje sem drzavljan/ka Slo PROSIMO VAS, DA OB SPODNJIH TRDITVAH POVESTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

V121. Raje sem slovenski državljan, kot pa državljan katerekoli druge države sveta.

Vrednost 152157 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 58
2 pretežno se ne strinjam 50
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 109
4 pretežno se strinjam 152
5 v celoti se strinjam 623
9 ne vem 9
0 b. o. 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q122 Sram me je določenih stvari v Slo PROSIMO VAS, DA OB SPODNJIH TRDITVAH POVESTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

V122. So določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem.

Vrednost 153156 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 370
2 pretežno se ne strinjam 161
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 183
4 pretežno se strinjam 150
5 v celoti se strinjam 111
9 ne vem 28
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q123 Boljši svet, če bi bili vsi kot Slovenci PROSIMO VAS, DA OB SPODNJIH TRDITVAH POVESTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

V123. Svet bi bil boljši, če bi bilidi ljudje iz drugih držav bolj podobni Slovencem.

Vrednost 154155 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 313
2 pretežno se ne strinjam 167
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 233
4 pretežno se strinjam 102
5 v celoti se strinjam 80
9 ne vem 101
0 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q124 Slo je boljša dezela kot večina drugih PROSIMO VAS, DA OB SPODNJIH TRDITVAH POVESTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

V124. Na splošno je Slovenija boljša država kot večina drugih

Vrednost 155154 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 246
2 pretežno se ne strinjam 193
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 235
4 pretežno se strinjam 166
5 v celoti se strinjam 99
9 ne vem 64
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q125 Podpiraj svojo dezelo, tudi ko povzroča PROSIMO VAS, DA OB SPODNJIH TRDITVAH POVESTE, V KOLIKŠNI MERI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE?

V125. Ljudje bi morali podpirati svojo državo, pa četudi v čem nima prav

Vrednost 156153 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 181
2 pretežno se ne strinjam 128
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 170
4 pretežno se strinjam 223
5 v celoti se strinjam 282
9 ne vem 20
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q126 Ponosen sem na političen sistem v Slo KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V126. ... na njen politični sistem, kakršen je sedaj

Vrednost 157152 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 257
2 pretežno se ne strinjam 215
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 258
4 pretežno se strinjam 166
5 v celoti se strinjam 72
9 ne vem 38
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q127 Ponosen sem na pravice drzavljanov Slo KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V127. ... na pravice, kakršne imajo kot državljani Slovenije

Vrednost 158151 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 125
2 pretežno se ne strinjam 150
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 295
4 pretežno se strinjam 263
5 v celoti se strinjam 142
9 ne vem 30
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q128 Ponosen sem na obseg socialne pravičnost KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V128. ... na uveljavi- tev socialne pravičnosti

Vrednost 159150 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 234
2 pretežno se ne strinjam 221
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 318
4 pretežno se strinjam 129
5 v celoti se strinjam 54
9 ne vem 48
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q129 Ponosen sen na gospodarsko uspešnost KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V129. ... na slovenske gospodarske dosežke

Vrednost 160149 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 189
2 pretežno se ne strinjam 197
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 374
4 pretežno se strinjam 172
5 v celoti se strinjam 46
9 ne vem 26
0 b. o. 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q130 Ponosen sen na preteklost naše dezele KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V130. ... na preteklost (zgodovino) naše dežele

Vrednost 161148 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 83
2 pretežno se ne strinjam 93
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 279
4 pretežno se strinjam 299
5 v celoti se strinjam 192
9 ne vem 51
0 b. o. 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q131 Ponosen sen na lastnosti ljudi v naši de KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V131. ... na značaj ljudi v naši deželi

Vrednost 162147 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 41
2 pretežno se ne strinjam 114
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 369
4 pretežno se strinjam 293
5 v celoti se strinjam 146
9 ne vem 36
0 b. o. 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q132 Ponosen sem na dosezke Slovencev KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V132. ... na kulturne, umetniške in znanstvene dosežke

Vrednost 163146 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 14
2 pretežno se ne strinjam 42
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 191
4 pretežno se strinjam 359
5 v celoti se strinjam 361
9 ne vem 36
0 b. o. 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q133 Ponosen sem na lepoto narave naše dezele KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V133. ... na naravne lepote naše dežele

Vrednost 164145 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 10
2 pretežno se ne strinjam 5
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 29
4 pretežno se strinjam 146
5 v celoti se strinjam 813
9 ne vem 4
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q134 Ponosen sem na dosezke v športu KO OCENJUJEŠ SVOJO DEŽELO, SI LAHKO NA POSAMEZNA PODROČJA IN ASPEKTE BOLJ ALI MANJ PONOSEN. POVEJTE, PROSIM, OB VSAKI OD NASLEDNJIH TRDITEV, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE STRINJATE? Lestvica: DRŽAVLJANI SLOVENIJE SO LAHKO PONOSNI...

V134. ... na dosežke njenih športnikov

Vrednost 165144 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 8
2 pretežno se ne strinjam 14
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 100
4 pretežno se strinjam 273
5 v celoti se strinjam 597
9 ne vem 14
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q135 ŠT. PRIJATELJEV V PRIMERJAVI Z DRUGIMI

V135. ALI BI ZASE REKLI, DA ...

Vrednost 166143 Frekvenca
4 imate več prijateljev kot drugi ljudje 100
3 imate ravno toliko prijateljev kot drugi 673
2 imate manj prijateljev, kot drugi ljudje 128
1 nimate prijateljev preskoči na vpr. V137 11
9 ne vem, ne morem reči 92
0 b. o. 3
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q136 KOLIKO PRIJATELJEV (PRIJATELJIC) IMATE?

V136. KOLIKO PRIJATELJEV (PRIJATELJIC) IMATE?

Vrednost 167142 Frekvenca
1 enega, eno 27
2 dva 48
3 tri 111
4 štiri 97
5 pet 103
6 šest in več 561
8 nima prijateljev 9
0 b.o. 47
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q137 IMATE KMETIJO ALI OBDELOVALNO ZEMLJO?

V137. ALI IMATE LASTNO KMETIJO, ALI OBDELOVALNO ZEMLJO, NA KATERI PRIDELUJETE HRANO (PARCELO ALI ZELENJAVNI VRT)?

Vrednost 168141 Frekvenca
1 ne 422
2 da, (le) obdelovalno zemljo za lastne potrebe 481
3 da, lastno kmetijo, kmečko gospodarstvo 100
0 b. o. 6
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q138 osebni avto ALI IMATE V VAŠEM GOSPODINJSTVU ...

V138. osebni avto

Vrednost 169140 Frekvenca
1 ne 164
2 da 844
0 b.o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q139 centralno kurjavo ALI IMATE V VAŠEM GOSPODINJSTVU ...

V139. centralno kurjavo

Vrednost 170139 Frekvenca
1 ne 189
2 da 821
0 b.o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q140 pralni stroj ALI IMATE V VAŠEM GOSPODINJSTVU ...

V140. pralni stroj

Vrednost 171138 Frekvenca
1 ne 14
2 da 995
0 b.o. 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q141 KAKO DOLGO ZE ZIVITE V TEM KRAJU?

V141. KAKO DOLGO ŽE ŽIVITE V TEM KRAJU (V KRAJU BIVANJA)?

Vrednost 172137 Frekvenca
1 manj kot eno leto 8
2 1 - 5 let 48
3 več kot 5 let (a ne od vedno) 493
4 od vedno --------------------na vpr. V143 458
0 b.o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q142 KJE STE ZIVELI V OTROŠTVU

V142. ALI STE V ČASU SVOJEGA OTROŠTVA ŽIVELI ...

Vrednost 173136 Frekvenca
1 v velikem mestu, 85
2 v manjšem mestu, ali 100
3 na podeželju? 428
4 deloma v velikem mestu, deloma v manjšem mestu 9
5 deloma v velikem mestu, deloma na podeželju 6
6 deloma v manjšem mestu, deloma na podeželju 5
7 deloma v velikem mestu, deloma v manjšem mestu, deloma na podeželju 6
8 mašilo 127
0 b.o. 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q143 LETO ROJSTVA

V143. KATEREGA LETA STE BILI ROJENI? (Vpišite letnico rojstva)

Vrednost 174135 Frekvenca
7 1
8 1
76 19
77 19
78 22
79 27
97 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 7 do 79

Q144 kako pogosto je hodila mati v cerkev KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK...

V144. ... kako pogosto je tedaj hodila vaša mati v cerkev

Vrednost 175134 Frekvenca
1 nikoli 160
2 redkeje 80
3 večkrat v letu (ob velikih praznikih) 122
4 najmanj 1x na mesec 88
5 tedensko (1x ali večkrat) 489
6 dnevno (1x ali večkrat) 41
8 ni poznal matere oz. očeta 8
9 ne vem 19
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q145 kako pogosto je hodil oče v cerkev KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK...

V145. ... kako pogosto je tedaj hodil vaš oče v cerkev

Vrednost 176133 Frekvenca
1 nikoli 262
2 redkeje 99
3 večkrat v letu (ob velikih praznikih) 132
4 najmanj 1x na mesec 82
5 tedensko (1x ali večkrat) 347
6 dnevno (1x ali večkrat) 17
8 ni poznal matere oz. očeta 33
9 ne vem 28
0 b. o. 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q146 kako pogosto ste sami hodili v cerkev KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK...

V146. ... kako pogosto ste vi sami tedaj hodili v cerkev

Vrednost 177132 Frekvenca
1 nikoli 138
2 redkeje 69
3 večkrat v letu (ob velikih praznikih) 83
4 najmanj 1x na mesec 64
5 tedensko (1x ali večkrat) 607
6 dnevno (1x ali večkrat) 38
8 ni poznal matere oz. očeta 1
9 ne vem 6
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q147 kako pogosto ste molili KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK...

V147. ... kako pogosto ste molili

Vrednost 178131 Frekvenca
1 nikoli 188
2 redkeje 112
3 večkrat v letu (ob velikih praznikih) 64
4 najmanj 1x na mesec 40
5 tedensko (1x ali večkrat) 262
6 dnevno (1x ali večkrat) 318
8 ni poznal matere oz. očeta 1
9 ne vem 22
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q148 POGOSTSTO POGOVAROV O RELIGIJI IN VEROVA

V148. KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK ALI SE V VAŠI DRUŽINI NIKOLI NISTE, STE SE SAMO PRILOŽNOSTNO ALI PA STE SE POGOSTO POGOVARJALI O RELIGIJI IN VEROVANJU?

Vrednost 179130 Frekvenca
1 nikoli 173
2 priložnostno 568
3 pogosto 191
4 ne vem, se ne spomnim 78
0 b. o. 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q149 STE IMELI V STANOVANJU KRIZ ALI SLIKO SV

V149. KO STE BILI 11 DO 12-LETEN OTROK, ALI STE IMELI V VAŠEM STANOVANJU OBEŠEN KRIŽ OZ. IKONO ALI SLIKO SVETNIKA?

Vrednost 180129 Frekvenca
1 ne, se ne spomnim 284
2 da, vsaj eno od navedenega 724
0 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q150 IMATE V STANOVANJU KRIZ, SLIKO SVETNIKA?

V150. ALI IMATE SEDAJ V VAŠEM STANOVANJU KRIŽ OZ. IKONO ALI SLIKO SVETNIKA?

Vrednost 181128 Frekvenca
1 ne 358
2 da, vsaj eno od tega 649
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q151 STE KOT OTROK BILI NA ROMANJU?

V151. ALI STE KOT OTROK BILI KDAJ NA ROMANJU (BOŽJI POTI)?

Vrednost 182127 Frekvenca
1 ne 531
2 da 474
0 b. o. 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q152 POGOSTSOST ROMANJA ZADNJIH 6 - 8 LET?

V152. ALI STE V PRETEKLIH 6 DO 8 LETIH BILI KDAJ - IN KAKO POGOSTO - NA ROMANJU?

Vrednost 183126 Frekvenca
1 ne 661
2 enkrat 130
3 večkrat 216
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q153 ALI STE KOT OTROK OBISKOVALI VEROUK?

V153. ALI STE KOT OTROK OBISKOVALI VEROUK, PRIPRAVO ZA PRVO OBHAJILO, PRIPRAVO NA BIRMO? ČE DA, KOLIKO ČASA SKUPNO JE TO TRAJALO?

Vrednost 184125 Frekvenca
1 ves čas osnovnega šolanja 664
2 nekaj let 139
3 nekaj mesecev 29
4 nekaj tednov 18
5 priložnostno, ob posameznih priložnostih 8
6 ne, nisem obiskoval 149
0 b. o. 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q154 veruje Boga MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V154. veruje v Boga

Vrednost 185124 Frekvenca
1 brezpogojno 805
2 deloma 131
3 sploh ne 27
0 b. o. 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q155 redno moli MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V155. redno moli

Vrednost 186123 Frekvenca
1 brezpogojno 582
2 deloma 292
3 sploh ne 86
0 b. o. 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q156 vsako nedeljo obiskuje cerkev MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V156. vsako nedeljo obiskuje cerkvene obrede

Vrednost 187122 Frekvenca
1 brezpogojno 504
2 deloma 333
3 sploh ne 123
0 b. o. 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q157 se drzi zapovedi MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V157. se drži zapovedi

Vrednost 188121 Frekvenca
1 brezpogojno 713
2 deloma 212
3 sploh ne 39
0 b. o. 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q158 se vzdrzi spolnih odnosov pred poroko MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V158. se vzdržuje spolnih odnosov pred poroko

Vrednost 189120 Frekvenca
1 brezpogojno 132
2 deloma 236
3 sploh ne 553
0 b. o. 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q159 ne uporablja umetnih metod kontracepcije MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V159. ne uporablja umetnih metod preprečevanja nosečnosti

Vrednost 190119 Frekvenca
1 brezpogojno 123
2 deloma 232
3 sploh ne 570
0 b. o. 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q160 skrbi za stare ljudi MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V160. skrbi za stare ljudi

Vrednost 191118 Frekvenca
1 brezpogojno 595
2 deloma 325
3 sploh ne 48
0 b. o. 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q161 sodeluje pri dejavnostih v cerkveni skup MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V161. sodeluje pri dejavnostih v cerkveni skupnosti

Vrednost 192117 Frekvenca
1 brezpogojno 424
2 deloma 396
3 sploh ne 139
0 b. o. 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q162 po svojih močeh skuša razveseljevati zna MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V162. po svojih močeh skuša razveseljevati znance

Vrednost 193116 Frekvenca
1 brezpogojno 346
2 deloma 428
3 sploh ne 179
0 b. o. 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q163 se trudi dosegati čim boljše rezultate MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V163. se trudi dosegati čim boljše rezultate

Vrednost 194115 Frekvenca
1 brezpogojno 351
2 deloma 422
3 sploh ne 181
0 b. o. 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q164 prepričuje druge ljudi, da je biti krist MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V164. prepričuje druge ljudi, da je prav, da si kristjan

Vrednost 195114 Frekvenca
1 brezpogojno 179
2 deloma 280
3 sploh ne 493
0 b. o. 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q165 je ubogljiv do vsakokratno predpostavlje MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V165. da je vedno ubogljiv do predpostavljenih

Vrednost 196113 Frekvenca
1 brezpogojno 190
2 deloma 341
3 sploh ne 415
0 b. o. 63
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q166 voliti krščanske politične stranke MODRA KUVERTA - KARTICE B OBSTAJAJO RAZLIČNE PREDSTAVE O TEM, KAJ VSE MORA NEKDO IZPOLNJEVATI, DA BI SE LAHKO IMEL ZA VERNEGA KRISTJANA. NA TEH KARTICAH (Anketar: Razgrni kartice iz modre kuverte) SO ZAPISANE TAKE ZAHTEVE. PROSIM, RAZPOREDITE TE KARTICE GLEDE NA TO, ALI POSAMEZNA OZNAKA NEIZOGIBNO SODI K PODOBI O KRISTJANU, ALI LE DELOMA, ALI PA SPLOH NE. K podobi o kristjanu sodi, da ...

V166. da voli krščanske politične stranke

Vrednost 197112 Frekvenca
1 brezpogojno 123
2 deloma 209
3 sploh ne 616
0 b. o. 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q167 opiral na zaupanja vredne ljudi TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V167. ... opiral na zaupanja vredne ljudi

Vrednost 198111 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 68
2 pretežno se ne strinjam 70
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 234
4 pretežno se strinjam 303
5 v celoti se strinjam 274
9 ne vem 45
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q168 ravnal po tem, kar se je do zdaj obneslo TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V168. ... ravnal po tem, kar se je že do zdaj dobro obneslo

Vrednost 199110 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 53
2 pretežno se ne strinjam 52
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 235
4 pretežno se strinjam 327
5 v celoti se strinjam 284
9 ne vem 45
0 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q169 ravnal po tem, kar počne večina TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V169. ... ravnal po tem, kar počne večina ljudi

Vrednost 200109 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 254
2 pretežno se ne strinjam 220
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 254
4 pretežno se strinjam 152
5 v celoti se strinjam 78
9 ne vem 35
0 b. o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q170 ravnal po svoji vesti TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V170. ... ravnal po svoji lastni vesti

Vrednost 201108 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 14
2 pretežno se ne strinjam 32
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 94
4 pretežno se strinjam 226
5 v celoti se strinjam 614
9 ne vem 16
0 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q171 ravnal po zakonih in uradnih predpisih TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V171. ... ravnal po zakonih in uradnih predpisih

Vrednost 202107 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 40
2 pretežno se ne strinjam 43
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 156
4 pretežno se strinjam 297
5 v celoti se strinjam 423
9 ne vem 35
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q172 ravnal po tem, kar pravi cerkev TUDI O TEM, NA KAJ NAJ SE KRISTJAN OPIRA PRI SPREJEMANJU SVOJIH ODLOČITEV, SO RAZLIČNI POGLEDI. POVEJTE, PROSIM, ALI SE Z VSAKIM OD NAŠTETIH ... KRISTJAN NAJ BI SE PRI SVOJIH ODLOČITVAH VSELEJ ... Lestvica:

V172. ... ravnal po tem, kar pravi cerkev

Vrednost 203106 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 129
2 pretežno se ne strinjam 106
3 deloma se strinjam, deloma se ne strinjam 283
4 pretežno se strinjam 225
5 v celoti se strinjam 223
9 ne vem 29
0 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q173 KATERI OD OPISOV RELIGIOZNOSTI USTREZEN

V173. KATERI OD SPODNJIH OPISOV JE NAJBOLJ USTREZEN VAM? (Le en odgovor!)

Vrednost 204105 Frekvenca
1 sem religiozen skladno z naukom cerkve 177
2 sem religiozen na svoj lasten način 514
3 ne morem se odločiti, ali sem religiozen, ali ne - preskok na vpr.V177 119
4 nisem religiozen, nimam z religijo nobenih opravkov - ;preskok na vpr. V177 146
5 sploh nisem religiozen, menim, da je religija samoprevara - presna vpr. V177 42
0 b. o. 9
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q174 VPLIV VERSKEGA PREPRIČANJA NA POKLICNO D

V174. ALI BI REKLI, DA VAŠE VERSKO PREPRIČANJE VPLIVA NA VAŠO POKLICNO DEJAVNOST...

Vrednost 205104 Frekvenca
5 močno vpliva 19
4 še kar vpliva 51
3 ne vem 9
2 bolj malo vpliva 74
1 sploh ne vpliva 489
8 ne more odgovoriti na vprašanje, ni zaposlen 143
0 b.o. 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q175 VPLIV VERSKEGA PREPRIČANJA NA MEDČLOVEŠK

V175. ALI SODITE, DA VAŠE VERSKO PREPRIČANJE VPLIVA NA VAŠE ODNOSE Z LJUDMI?

Vrednost 206103 Frekvenca
5 močno vpliva 32
4 še kar vpliva 149
3 ne vem 23
2 bolj malo vpliva 147
1 sploh ne vpliva 394
8 mašilo 78
0 b.o. 3
" " 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q176 VPLIV VERSKEGA PREPRIČANJA NA POLITIČNA

V176. ALI VAŠE VERSKO PREPRIČANJE VPLIVA NA VAŠA POLITIČNA STALIŠČA?

Vrednost 207102 Frekvenca
5 močno vpliva 16
4 še kar vpliva 53
3 ne vem 40
2 bolj malo vpliva 123
1 sploh ne vpliva 512
8 mašilo 78
0 b.o. 5
" " 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q177 POKLIC OČETA

V177. KAKŠEN JE (BIL) POKLIC VAŠEGA OČETA (VEČINA ČASA NJEGOVE POKLICNE DEJAVNOSTI)? PROSIM OPIŠITE NJEGOVO TEDANJE DELO! (Če je več očetov, upotevati tistega, ki je za respondenta "pravi") (Izčrpno opiši in takoj šifriraj!)

Vrednost 208101 Frekvenca
77 ni imel poklica 37
11 vodilni uslužbenec (vsaj 50 podrejenih) 28
12 strokovnjak, fakultetno izobražen, intelektualec (če ni "11") 43
13 drugi uslužbenci brez fakultetne izobrazbe oz. nemanualni poklici 108
20 samostojni, izven kmetijstva 57
33 kvalificirani delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 280
34 priučeni in pomožni delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 158
40 samostojni na področju kmetijstva (lastna kmečka posest) 215
45 nesamostojni v kmetijstvu (vsi poklici v živinoreji ali poljedelstvu, v gozdarstvu in ribištvu 30
88 ne pozna očeta --------------------na vpr. V180 29
99 ostali 14
0 b.o. 10
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 11 do 77

Q178 IZOBRAZBA OČETA

V178. KAKŠNO ŠOLSKO IZOBRAZBO IMA (JE IMEL) VAŠ OČE?

Vrednost 209100 Frekvenca
1 manj kot šest razredov 108
2 6 - 8 razredov osnovne šole 426
3 sredja šola z maturo 280
4 visoka šola ali univerza 59
8 ne pozna očeta, mašilo 14
0 ne vem, b.o. 103
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q179 KATERI CERKVI PRIPADA (JE PRIPADAL) OČE?

V179. KATERI CERKVI ALI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADA OZ. JE PRIPADAL VAŠ OČE?

Vrednost 21099 Frekvenca
11 katoliška, rimokatoliška 835
12 grško (armensko) katoliška 0
13 starokatoliška 0
20 pravoslavna 27
33 protestantska 3
34 evangelijska, luteranska 5
35 reformirana, kalvinistična 0
40 judovska, izraelitska 0
51 adventistična 0
52 baptistična 0
53 vojska rešitve 0
54 husistična, češka hus. 0
55 metodistična 0
56 mormonska 0
57 novoapostolska 0
58 binkoštna 1
59 unitarna, antitrinitarna 0
60 jehove priče 1
81 mohamedanska, muslimanska, islamska 13
82 budistična 0
91 skupnost za zavest Krišne 0
92 scientološka 0
93 združevalna cerkev, mun-cerkev 0
94 drugi, navedite kateri: 1
1 nobeni verski skupnosti 76
2 izrecna odklonitev odgovora 1
4 ne vem 5
8 očeta nisem poznal, mašilo 15
0 b. o. 11
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 94

Q180 POKLIC MATERE

V180. KAKŠEN JE (BIL) POKLIC VAŠE MATERE (VEČINO ČASA NJENEGA ŽIVLJENJA)? PROSIM, OPIŠITE NJENO TEDANJE DELO! (Izčrpno opišite in takoj šifrirajte!)

Vrednost 21198 Frekvenca
77 mati je gospodinja, ni bila zaposlena 573
11 vodilni uslužbenec (vsaj 50 podrejenih) 5
12 strokovnjak, fakultetno izobražen, intelektualec (če ni "11") 31
13 drugi uslužbenci brez fakultetne izobrazbe oz. nemanualni poklici 114
20 samostojni, izven kmetijstva 13
33 kvalificirani delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 108
34 priučeni in pomožni delavec (izven izrecno poljedelskih poklicev) 97
40 samostojni na področju kmetijstva (lastna kmečka posest) 44
45 nesamostojni v kmetijstvu (vsi poklici v živinoreji ali poljedelstvu, v gozdarstvu in ribištvu 6
88 ni poznal matere preskok na vpr. 182 2
99 ostalo 13
0 b.o. 5

Vrednosti spremenljivk od 11 do 77

Q181 KATERI CERKVI PRIPADA OZ. JE PRIPADALA M

V181. KATERI CERKVI ALI VERSKI SKUPNOSTI PRIPADA OZ. JE PRIPADALA VAŠA MATI?

Vrednost 21297 Frekvenca
11 katoliška, rimskokatoliška 895
12 grško (armensko) katoliška 0
13 starokatoliška 0
20 ortodoksna 17
33 protestantska 2
34 evangelijska, luteranska 4
35 reformirana, kalvinistična 0
40 judovska, izraelitska 0
51 adventistična 1
52 baptistična 1
53 vojska rešitve 0
54 husistična, češka hus. 0
55 metodistična 0
56 mormonska 0
57 novo apostolska 0
58 binkoštna 1
59 unitarna, antitrinitarna 0
60 jehove priče 2
81 mohamedanska, muslimanska, islamska 14
82 budistična 0
91 krišna-zavest 0
92 scientološka 0
93 združevalna cerkev, mun-cerkev 0
94 drugi, kateri: 6
1 nobeni religijski skupnosti 50
2 izrecna odklonitev odgovora 1
4 ne vem 7
8 mati neznana, mašilo 1
0 b. o. 6
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 94

Q182 S KATERIM MNENJEM SE STRINJATE?

V182. S KATERO OD OBEH TRDITEV, KI VAM JIH NAVAJAM, BOLJ SOGLAŠATE? (En odgovor!)

Vrednost 21396 Frekvenca
1 "Ne glede na to, kakšne dobre in slabe lastnosti imajo naši starši, vedno jih moramo ljubiti in spoštovati" 790
2 "Ni naša dolžnost, da spoštujemo in ljubimo starše, ki s svojim ravnanjem in svojimi stališči tega ne zaslužijo" 134
9 neopredeljen, ne vem 80
0 b. o. 4
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q183 KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

V183. KAKŠNO ŠOLSKO IZOBRAZBO IMATE? (Če je potrebno, vprašajte dodatno, da bi lahko šifrirali)

Vrednost 21495 Frekvenca
1 manj kot 8 razredov osnovne šole (tudi: "nobene") 63
2 osemletna osnovna šola 221
3 poklicna šola, strokovna šola brez mature 255
4 srednja šola z maturo 314
5 matura in dopolnilna strokovna usposobljenost 20
6 višja šola 53
7 fakulteta, visoka šola 74
0 b.o. 5
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q184 ODNOS DO BOGA

V184. PROSIMO, POVEJTE, KATERA OD NASLEDNJIH IZJAV NAJBOLJE IZRAŽA VAŠ ODNOS DO BOGA? (Berite odgovore! Le en odgovor!)

Vrednost 21594 Frekvenca
1 ne verujem v Boga 117
2 ne vem, če je Bog in ne verjamem, da je to možno spoznati 74
3 ne verujem v utelešenega, osebnega Boga, verujem pa v to, da obstoja neka višja duhovna sila 317
4 včasih verujem v Boga, včasih pa ne 73
5 čeprav sem v dvomih, menim, da vendarle verujem v Boga 167
6 vem, da Bog zares obstaja in v to prav nič ne dvomim 247
0 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q185 ALI STE LASTNIK SVETEGA PISMA?

V185. ALI STE (VI OSEBNO, ALI ZAKONSKI PARTNER) LASTNIK CELOTNEGA SVETEGA PISMA, ALI LE NOVE ZAVEZE, ALI NE ENEGA, NE DRUGEGA?

Vrednost 21693 Frekvenca
3