Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP85
Glavni avtor(ji):
 • Davis, James A.
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kelly, Jonathan
 • Calvi, Gabriele
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Mohler, Peter Ph.
 • Scheuch, Erwin K.
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln, Nemčija; 1987)

Finančna podpora:

A: Science Research Foundation, Centralna banka Avstrije, vlada dežele Štajerske; GB: Nuffield Foundation; USA: National Science Foundation. Za ostale države podatki o financiranju niso na voljo.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

mediji, pravica do demonstracij, pravice ekstremnih družbenih skupin, pravice kriminalnih oseb, pravice osumljencev, enakost med spoloma, funkcije izobraževalnega sistema, pomoč države, državna intervencija, pravice staršev, pravice otrok, prisila, proračunska poraba, davki, vloga države, funkcije države, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
naloge vlade
državljanske svoboščine
družina
neenakost
ekonomska politika
demografija


Povzetek:

Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. Vsebina tokratnega vprašalnika, ki se kasneje deloma ponovi v ISSP90 in ISSP96, zajema stališča do varovanja človekovih pravic (pravica do protesta, svoboda tiska, vprašanje pristojnosti policije), vprašanje etičnosti kaznovanja v primeru dvoma o krivdi, ogroženost zaradi osebnih podatkov na računalnikih. Druga tema se nanaša na stališča glede poseganje države na področju sociale, kot je progresivno obdavčenje, v starševsko vzgojo, v osebne pravice kot je prepoved kajenja, in v gospodarstvo. Respondentje izbirajo področja, kje naj država po njihovem stori več, kot je ekologija, zaposlovanje, izobraževanje, vojska, kultura itd. Ocenjujejo vpliv družinskega okolja na napredovanje v življenju, enakost možnosti moških in žensk, in stališče do državno reguliranega izravnavanja možnosti žensk v družbi. Nato ocenjujejo pomen posameznih vzgojnih in izobraževalnih vsebin v šolskih programih, in odnos do državne popore šolajočim. Več vprašanj zadeva stališča o osebnem vplivu na politične odločitve, osebni moči, zanimanju za politiko ter oceno vpliva ostalih subjektov v političnem življenju, kot so sindikati, industrija. Demografski podatki zajemajo starost, spol, izobrazbo, poklic, zaposlitveni status, vernost, subjektivno oceno družbenega položaja in druge.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1985 - 1986
Čas izdelave: 1987
Država: Avstralija, Avstrija, Italija, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije (vključene so tudi mladoletne osebe stare od 16 do 18 let), Italije, Velike Britanije (izključeni so prebivalci škotskega višavja in otokov), ZRN in ZDA (neinstitucionalizirane osebe, ki govorijo angleščino).

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); A: IFES - Institut für Empirische Sozialforschung und Dr. Fessel + GFK - Institut für Marktforschung (Wien); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); GB: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: ZUMA - Zentrum für Umfragen, Methoden, und Analysen (Mannheim); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL)

Tip vzorca:

večstopenjski verjetnostni vzorec

Način zbiranja podatkov:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Uteževanje:

A, GB, I, USA: uteževanje; D: brez uteževanja; AUS: ni podatka

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP85 - Podatki [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 141
 • število enot: 7350

Spremenljivke

V1 ZA STUDY NUMBER 1490

Vrednost 13 Frekvenca
1490 7350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7350 1490 1490 1490 0

Vrednosti spremenljivk od 1490 do 1490

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7350 101490 801582 391924 247306

Vrednosti spremenljivk od 101490 do 801582

V3 COUNTRY

Vrednost 31 Frekvenca
1 AUS 1528
2 D 1048
3 GB 1530
4 USA 677
5 A 987
8 I 1580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7350 1 8 3.87714 2.49179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V1 ZA STUDY NUMBER 1490

Vrednost 1141 Frekvenca
1490 7350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7350 1490 1490 1490 0

Vrednosti spremenljivk od 1490 do 1490

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7350 101490 801582 391924 247306

Vrednosti spremenljivk od 101490 do 801582

V3 COUNTRY

Vrednost 3139 Frekvenca
1 AUS 1528
2 D 1048
3 GB 1530
4 USA 677
5 A 987
8 I 1580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7350 1 8 3.87714 2.49179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V4 MEDIA PUBL DEFENSE PLANS

Vrednost 4138 Frekvenca
1 NEWSPAPER ALLOWED 1447
2 GOVERNMENT PREVENT 5115
8 CANT CHOOSE 689
9 NA 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6562 1 2 1.77949 0.414624

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5 MEDIA PUBL ECONOM PLANS

Vrednost 5137 Frekvenca
1 NEWSPAPER ALLOWED 4028
2 GOVERNMENT PREVENT 2510
8 CANT CHOOSE 689
9 NA 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6538 1 2 1.38391 0.486373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6 OBEY LAWS WITHOUT EXCEPT

Vrednost 6136 Frekvenca
1 OBEY THE LAW 2024
2 FOLLOW CONSCIENCE 4015
0 987
8 CANT CHOOSE 230
9 NA 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6039 1 2 1.66485 0.472084

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V7 PUBLIC PROTEST MEETINGS

Vrednost 7135 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 3899
2 PROBABLY ALLOWED 2100
3 PROBABLY NOT ALLOWED 528
4 DEFINIT NOT ALLOWED 429
8 CANT CHOOSE 282
9 NA 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6956 1 4 1.63873 0.867591

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V8 PROTEST PUBLICATIONS

Vrednost 8134 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 3245
2 PROBABLY ALLOWED 2209
3 PROBABLY NOT ALLOWED 865
4 DEFINIT NOT ALLOWED 568
8 CANT CHOOSE 284
9 NA 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6887 1 4 1.81937 0.945609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9 PROTEST DEMONSTRATIONS

Vrednost 9133 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 2068
2 PROBABLY ALLOWED 1986
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1569
4 DEFINIT NOT ALLOWED 1315
8 CANT CHOOSE 243
9 NA 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6938 1 4 2.30715 1.09004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V10 OCCUPATION GOVT OFFICE

Vrednost 10132 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 227
2 PROBABLY ALLOWED 477
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1957
4 DEFINIT NOT ALLOWED 4259
8 CANT CHOOSE 251
9 NA 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6920 1 4 3.48092 0.764462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11 DAMAGE GOVT BUILDINGS

Vrednost 11131 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 57
2 PROBABLY ALLOWED 33
3 PROBABLY NOT ALLOWED 362
4 DEFINIT NOT ALLOWED 6560
8 CANT CHOOSE 167
9 NA 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7012 1 4 3.91458 0.369233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V12 NATIONL ANTI-GOVT STRIKE

Vrednost 12130 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 1083
2 PROBABLY ALLOWED 1406
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1322
4 DEFINIT NOT ALLOWED 3009
8 CANT CHOOSE 362
9 NA 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6820 1 4 2.91745 1.12957

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13 REVOLUT:PUBLIC MEETINGS

Vrednost 13129 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 2014
2 PROBABLY ALLOWED 1901
3 PROBABLY NOT ALLOWED 971
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2109
8 CANT CHOOSE 236
9 NA 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6995 1 4 2.4539 1.19454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14 REVOLUT:TEACH CHILDREN

Vrednost 14128 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 421
2 PROBABLY ALLOWED 702
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1589
4 DEFINIT NOT ALLOWED 4045
8 CANT CHOOSE 370
9 NA 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6757 1 4 3.37013 0.902704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15 REVOLUT:PUBLISH BOOKS

Vrednost 15127 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 1851
2 PROBABLY ALLOWED 2485
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1029
4 DEFINIT NOT ALLOWED 1493
8 CANT CHOOSE 342
9 NA 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6858 1 4 2.31554 1.09149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16 RACIST:PUBLIC MEETINGS

Vrednost 16126 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 1301
2 PROBABLY ALLOWED 1558
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1352
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2714
8 CANT CHOOSE 306
9 NA 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6925 1 4 2.79119 1.15107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V17 RACIST:TEACH CHILDREN

Vrednost 17125 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 368
2 PROBABLY ALLOWED 707
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1511
4 DEFINIT NOT ALLOWED 4223
8 CANT CHOOSE 367
9 NA 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6809 1 4 3.40828 0.879571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V18 RACIST:PUBLISH BOOKS

Vrednost 18124 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 1362
2 PROBABLY ALLOWED 2038
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1203
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2234
8 CANT CHOOSE 361
9 NA 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6837 1 4 2.63025 1.13364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V19 KNOWN CRIM:POLICE TAIL

Vrednost 19123 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 4570
2 PROBABLY ALLOWED 1250
3 PROBABLY NOT ALLOWED 175
4 DEFINIT NOT ALLOWED 200
0 987
8 CANT CHOOSE 53
9 NA 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6195 1 4 1.35513 0.692308

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V20 KNOWN CRIM:TAP PHONE

Vrednost 20122 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 1921
2 PROBABLY ALLOWED 1486
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1237
4 DEFINIT NOT ALLOWED 1413
0 987
8 CANT CHOOSE 125
9 NA 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6057 1 4 2.35364 1.15311

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V21 KNOWN CRIM:OPEN MAIL

Vrednost 21121 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 1261
2 PROBABLY ALLOWED 999
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1568
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2192
0 987
8 CANT CHOOSE 149
9 NA 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6020 1 4 2.77924 1.14866

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V22 KNOWN CRIM:POLICE DETAIN

Vrednost 22120 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 2022
2 PROBABLY ALLOWED 1586
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1057
4 DEFINIT NOT ALLOWED 1369
0 987
8 CANT CHOOSE 175
9 NA 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6034 1 4 2.29383 1.15398

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V23 SUSPECT:POLICE TAIL

Vrednost 23119 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 2929
2 PROBABLY ALLOWED 1817
3 PROBABLY NOT ALLOWED 679
4 DEFINIT NOT ALLOWED 742
0 987
8 CANT CHOOSE 78
9 NA 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6167 1 4 1.87579 1.02521

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V24 SUSPECT:TAP PHONE

Vrednost 24118 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 720
2 PROBABLY ALLOWED 1014
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1569
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2746
0 987
8 CANT CHOOSE 120
9 NA 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6049 1 4 3.04827 1.04669

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V25 SUSPECT:OPEN MAIL

Vrednost 25117 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 429
2 PROBABLY ALLOWED 555
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1594
4 DEFINIT NOT ALLOWED 3466
0 987
8 CANT CHOOSE 126
9 NA 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6044 1 4 3.33968 0.913216

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V26 SUSPECT:POLICE DETAIN

Vrednost 26116 Frekvenca
1 DEFINITELY ALLOWED 810
2 PROBABLY ALLOWED 1071
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1385
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2758
0 987
8 CANT CHOOSE 172
9 NA 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6024 1 4 3.01112 1.0833

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V27 WORSE TYPE JUDIC MISTAKE

Vrednost 27115 Frekvenca
1 CONVICT INNOCENT 5204
2 GUILTY GO FREE 1316
8 CANT CHOOSE 677
9 NA 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6520 1 2 1.20184 0.401405

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V28 COMPUTER THREAT PRIVACY

Vrednost 28114 Frekvenca
1 VERY SERIOUS 1891
2 FAIRLY SERIOUS 1952
3 NOT A SERIOUS 1957
4 NOT A THREAT AT ALL 898
8 CANT CHOOSE 539
9 NA 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6698 1 4 2.27799 1.01669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V29 HOW MUCH INCOME TAX RICH

Vrednost 29113 Frekvenca
1 MUCH LARGER PROP 1571
2 LARGER PROP 3105
3 SAME PROP 1404
4 SMALLER PROP 34
5 MUCH SMALLER PROP 17
0 987
8 CANT CHOOSE 138
9 NA 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6131 1 5 1.99217 0.729659

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V30 GOVT REDISTRIBUTE WEALTH

Vrednost 30112 Frekvenca
1 AGREE STRONGLY 1784
2 AGREE 2110
3 NEITHER NOR 1475
4 DISAGREE 1192
5 DISAGREE STRONGLY 648
8 CANT CHOOSE 2
9 NA 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7209 1 5 2.5575 1.2696

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31 RICH BETTER OPPORTUNITY

Vrednost 31111 Frekvenca
1 AGREE STRONGLY 2253
2 AGREE 2859
3 NEITHER NOR 983
4 DISAGREE 908
5 DISAGREE STRONGLY 230
8 CANT CHOOSE 1
9 NA 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7233 1 5 2.17088 1.09849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V32 CHILD PROF BETTER OPPORT

Vrednost 32110 Frekvenca
1 AGREE STRONGLY 1919
2 AGREE 2876
3 NEITHER NOR 1085
4 DISAGREE 1074
5 DISAGREE STRONGLY 270
8 CANT CHOOSE 1
9 NA 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7224 1 5 2.29402 1.12278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V33 FAMILY DETERMIN SUCCESS

Vrednost 33109 Frekvenca
1 AGREE STRONGLY 1081
2 AGREE 2289
3 NEITHER NOR 1582
4 DISAGREE 1847
5 DISAGREE STRONGLY 413
8 CANT CHOOSE 2
9 NA 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7212 1 5 2.75347 1.15824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V34 UNIVERSITY OPPORT WOMEN

Vrednost 34108 Frekvenca
1 MUCH BETTER F WOMEN 78
2 BETTER FOR WOMEN 197
3 NO DIFFERENCE 4782
4 WORSE FOR WOMEN 789
5 MUCH WORSE FOR WOMEN 78
0 987
8 CANT CHOOSE 338
9 NA 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5924 1 5 3.09993 0.511697

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V35 JOB OPPORTUNITY WOMEN

Vrednost 35107 Frekvenca
1 MUCH BETTER F WOMEN 98
2 BETTER FOR WOMEN 290
3 NO DIFFERENCE 2325
4 WORSE FOR WOMEN 2918
5 MUCH WORSE FOR WOMEN 471
0 987
8 CANT CHOOSE 174
9 NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6102 1 5 3.55293 0.770119

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V36 INCOME WOMEN VS MEN

Vrednost 36106 Frekvenca
1 ARE PAID MUCH BETTER 25
2 ARE PAID BETTER 95
3 NO DIFFERENCE 2649
4 ARE PAID WORSE 3530
5 ARE PAID MUCH WORSE 587
8 CANT CHOOSE 342
9 NA 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6886 1 5 3.66207 0.666082

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V37 GOVT AID WOMEN SEEK JOB

Vrednost 37105 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 1554
2 IN FAVOUR OF 2601
3 NEITHER NOR 2142
4 AGAINST 761
5 STRONGLY AGAINST 153
8 CANT CHOOSE 1
9 NA 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7211 1 5 2.35626 0.999429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V38 GOVT AID WOMEN HIGH EDUC

Vrednost 38104 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 996
2 IN FAVOUR OF 2022
3 NEITHER NOR 3201
4 AGAINST 783
5 STRONGLY AGAINST 169
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7171 1 5 2.59657 0.937211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V39 WOMEN PREFERENCE IN JOBS

Vrednost 39103 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 286
2 IN FAVOUR OF 597
3 NEITHER NOR 2363
4 AGAINST 2648
5 STRONGLY AGAINST 1275
8 CANT CHOOSE 1
9 NA 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7169 1 5 3.562 1.00395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V40 SCHOOL:READ WRITE MATH

Vrednost 40102 Frekvenca
1 ESSENTIAL 5379
2 VERY IMPORTANT 708
3 FAIRLY IMPORTANT 133
4 NOT VERY IMPORTANT 11
5 NOT NEEDED 11
0 987
8 CANT CHOOSE 23
9 NA 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6242 1 5 1.16838 0.463028

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V41 SCHOOL:SEX EDUCATION

Vrednost 41101 Frekvenca
1 ESSENTIAL 1207
2 VERY IMPORTANT 1489
3 FAIRLY IMPORTANT 2138
4 NOT VERY IMPORTANT 918
5 NOT NEEDED 387
0 987
8 CANT CHOOSE 98
9 NA 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6139 1 5 2.63984 1.1407

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V42 SCHOOL:RESPECT AUTHORITY

Vrednost 42100 Frekvenca
1 ESSENTIAL 2327
2 VERY IMPORTANT 1902
3 FAIRLY IMPORTANT 1414
4 NOT VERY IMPORTANT 402
5 NOT NEEDED 149
0 987
8 CANT CHOOSE 51
9 NA 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6194 1 5 2.05457 1.03792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V43 SCHOOL:HISTORY LIT ARTS

Vrednost 4399 Frekvenca
1 ESSENTIAL 1375
2 VERY IMPORTANT 1769
3 FAIRLY IMPORTANT 2234
4 NOT VERY IMPORTANT 744
5 NOT NEEDED 50
0 987
8 CANT CHOOSE 54
9 NA 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6172 1 5 2.40457 0.988083

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V44 SCHOOL:GOOD JUDGEMENT

Vrednost 4498 Frekvenca
1 ESSENTIAL 3158
2 VERY IMPORTANT 2184
3 FAIRLY IMPORTANT 714
4 NOT VERY IMPORTANT 103
5 NOT NEEDED 33
0 987
8 CANT CHOOSE 45
9 NA 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6192 1 5 1.65455 0.787777

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V45 SCHOOL:JOB TRAINING

Vrednost 4597 Frekvenca
1 ESSENTIAL 2801
2 VERY IMPORTANT 2273
3 FAIRLY IMPORTANT 882
4 NOT VERY IMPORTANT 198
5 NOT NEEDED 54
0 987
8 CANT CHOOSE 37
9 NA 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6208 1 5 1.78077 0.866711

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V46 SCHOOL:SCIENCE TECHNOLGY

Vrednost 4696 Frekvenca
1 ESSENTIAL 1842
2 VERY IMPORTANT 2270
3 FAIRLY IMPORTANT 1708
4 NOT VERY IMPORTANT 294
5 NOT NEEDED 31
0 987
8 CANT CHOOSE 81
9 NA 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6145 1 5 2.08902 0.89816

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V47 SCHOOL:CONCERN FOR OTHER

Vrednost 4795 Frekvenca
1 ESSENTIAL 1839
2 VERY IMPORTANT 2090
3 FAIRLY IMPORTANT 1736
4 NOT VERY IMPORTANT 380
5 NOT NEEDED 126
0 987
8 CANT CHOOSE 68
9 NA 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6171 1 5 2.16772 0.99067

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V48 SCHOOL:DISCIPLIN ORDER

Vrednost 4894 Frekvenca
1 ESSENTIAL 2946
2 VERY IMPORTANT 1946
3 FAIRLY IMPORTANT 1030
4 NOT VERY IMPORTANT 213
5 NOT NEEDED 72
0 987
8 CANT CHOOSE 43
9 NA 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6207 1 5 1.79475 0.916644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V49 CHANGE CHANCE FOR UNIVER

Vrednost 4993 Frekvenca
1 INCREASED A LOT 1533
2 INCREASED A LITTLE 1869
3 KEPT THE SAME AS NOW 2658
4 REDUCED A LITTLE 701
5 REDUCED A LOT 106
8 CANT CHOOSE 381
9 NA 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6867 1 5 2.4143 0.993008

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V50 GOVT AID:LOW INCOM STUD

Vrednost 5092 Frekvenca
1 GOV GIVE GRANTS 4269
2 GOV MAKE LOANS 1758
3 NO GOV ASSISTANCE 145
0 987
8 CANT CHOOSE 82
9 NA 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6172 1 3 1.33182 0.518407

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V51 GOVT AID:HIGH ACHIEV STU

Vrednost 5191 Frekvenca
1 GOV GIVE GRANTS 3482
2 GOV MAKE LOANS 2158
3 NO GOV ASSISTANCE 386
0 987
8 CANT CHOOSE 201
9 NA 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6026 1 3 1.48623 0.614804

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V52 GOVT AID:AVG INCOM GRADE

Vrednost 5290 Frekvenca
1 GOV GIVE GRANTS 1600
2 GOV MAKE LOANS 3210
3 NO GOV ASSISTANCE 1155
0 987
8 CANT CHOOSE 276
9 NA 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5965 1 3 1.9254 0.675553

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V53 INTERV:CHLD USES DRUGS

Vrednost 5389 Frekvenca
0 NAV 0
1 TAKE NO ACTION 68
2 GIVE WARNINGS 4195
3 TAKE CHILD FROM PAR 2840
8 CANT CHOOSE 121
9 NA 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7103 1 3 2.39026 0.507089

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V54 INTERV:CHLD SKIP SCHOOL

Vrednost 5488 Frekvenca
0 NAV 0
1 TAKE NO ACTION 123
2 GIVE WARNINGS 6481
3 TAKE CHILD FROM PAR 518
8 CANT CHOOSE 94
9 NA 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7122 1 3 2.05546 0.294854

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V55 INTERV:CHLD STAYOUT LATE

Vrednost 5587 Frekvenca
1 TAKE NO ACTION 486
2 GIVE WARNINGS 4961
3 TAKE CHILD FROM PAR 673
0 NAV 987
8 CANT CHOOSE 119
9 NA 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6120 1 3 2.03056 0.434139

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V56 INTERV:CHLD IS NEGLECTED

Vrednost 5686 Frekvenca
0 NAV 0
1 TAKE NO ACTION 148
2 GIVE WARNINGS 3298
3 TAKE CHILD FROM PAR 3570
8 CANT CHOOSE 200
9 NA 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7016 1 3 2.48774 0.540445

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V57 INTERV:CHLD IS ABUSED

Vrednost 5785 Frekvenca
0 NAV 0
1 TAKE NO ACTION 62
2 GIVE WARNINGS 1592
3 TAKE CHILD FROM PAR 5417
8 CANT CHOOSE 140
9 NA 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7071 1 3 2.75732 0.448723

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V58 INTERV:CHLD NO MEDIC TRT

Vrednost 5884 Frekvenca
1 TAKE NO ACTION 196
2 GIVE WARNINGS 2294
3 TAKE CHILD FROM PAR 3423
0 NAV 987
8 CANT CHOOSE 325
9 NA 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5913 1 3 2.54575 0.560585

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V59 INTERV:CHLD NOT SENT SCH

Vrednost 5983 Frekvenca
1 TAKE NO ACTION 1090
2 GIVE WARNINGS 4106
3 TAKE CHILD FROM PAR 689
0 NAV 987
8 CANT CHOOSE 351
9 NA 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5885 1 3 1.93186 0.54562

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V60 INTERV:CHLD ALLOW PORNO

Vrednost 6082 Frekvenca
1 TAKE NO ACTION 493
2 GIVE WARNINGS 4927
3 TAKE CHILD FROM PAR 617
0 NAV 987
8 CANT CHOOSE 210
9 NA 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6037 1 3 2.02054 0.428339

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V61 GOVT REQUIRES SEATBELTS

Vrednost 6181 Frekvenca
1 AGREE STRONGLY 3691
2 AGREE 2145
3 NEITHER NOR 775
4 DISAGREE 486
5 DISAGREE STRONGLY 168
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7265 1 5 1.80179 1.02532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V62 GOVT PROHIB PUBLIC SMOKN

Vrednost 6280 Frekvenca
1 AGREE STRONGLY 2419
2 AGREE 1966
3 NEITHER NOR 1417
4 DISAGREE 1110
5 DISAGREE STRONGLY 352
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7264 1 5 2.31305 1.21558

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V63 GOVT ENFORCE RETIREMENT

Vrednost 6379 Frekvenca
1 AGREE STRONGLY 1638
2 AGREE 2129
3 NEITHER NOR 1242
4 DISAGREE 1707
5 DISAGREE STRONGLY 542
8 CANT CHOOSE 1
9 NA 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7258 1 5 2.63985 1.26509

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V64 LITTLE CONTR OVER POLITC

Vrednost 6478 Frekvenca
1 AGREE 4580
2 DISAGREE 1715
3 162
4 208
5 53
8 CANT CHOOSE 536
9 NA 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6718 1 5 1.42795 0.75734

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V65 NO WORTH TALKING POLITIC

Vrednost 6577 Frekvenca
1 AGREE 3092
2 DISAGREE 2569
3 340
4 367
5 29
8 CANT CHOOSE 835
9 NA 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6397 1 5 1.69814 0.846036

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V66 AVG PERS INFL POLITICIAN

Vrednost 6676 Frekvenca
1 AGREE 1113
2 DISAGREE 4041
3 259
4 725
5 250
8 CANT CHOOSE 830
9 NA 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6388 1 5 2.21071 0.988298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V67 AVG PERS INFL LOCAL GOVT

Vrednost 6775 Frekvenca
1 AGREE 1121
2 DISAGREE 3407
3 271
4 690
5 199
0 987
8 CANT CHOOSE 563
9 NA 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5688 1 5 2.19814 1.00287

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V68 LIKE ME HAVE MUCH TO SAY

Vrednost 6874 Frekvenca
1 AGREE 1304
2 DISAGREE 3262
3 321
4 582
5 140
0 987
8 CANT CHOOSE 626
9 NA 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5609 1 5 2.10715 0.958166

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69 AVG PERS INFL GOVT DECIS

Vrednost 6973 Frekvenca
1 AGREE 483
2 DISAGREE 3900
3 203
4 817
5 314
0 987
8 CANT CHOOSE 523
9 NA 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5717 1 5 2.40161 1.01234

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V70 GOVT RESPONSIV TO PUBLIC

Vrednost 7072 Frekvenca
1 AGREE 1554
2 DISAGREE 3097
3 329
4 443
5 137
0 987
8 CANT CHOOSE 680
9 NA 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5560 1 5 2.01295 0.937618

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V71 INTEREST LOCAL ELECTIONS

Vrednost 7171 Frekvenca
1 AGREE 3133
2 DISAGREE 2172
3 252
4 291
5 72
0 987
8 CANT CHOOSE 330
9 NA 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5920 1 5 1.64814 0.868444

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V72 CONTROL WORLD AFFAIRS

Vrednost 7270 Frekvenca
1 AGREE 1880
2 DISAGREE 2565
3 428
4 491
5 122
0 987
8 CANT CHOOSE 772
9 NA 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5486 1 5 1.98104 0.98928

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V73 WORLD IS GETTING BETTER

Vrednost 7369 Frekvenca
1 AGREE 1114
2 DISAGREE 2859
3 389
4 607
5 239
0 987
8 CANT CHOOSE 1060
9 NA 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5208 1 5 2.23157 1.05566

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V74 GOVT CONTROL WAGES

Vrednost 7468 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 1248
2 IN FAVOUR OF 2136
3 NEITHER NOR 1363
4 AGAINST 1622
5 STRONGLY AGAINST 813
8 CANT CHOOSE 3
9 NA 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7182 1 5 2.8073 1.27836

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V75 GOVT CONTROL PRICES

Vrednost 7567 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 2357
2 IN FAVOUR OF 2620
3 NEITHER NOR 794
4 AGAINST 1007
5 STRONGLY AGAINST 418
8 CANT CHOOSE 3
9 NA 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7196 1 5 2.23694 1.21016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V76 CUTS IN GOVT SPENDING

Vrednost 7666 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 2401
2 IN FAVOUR OF 2465
3 NEITHER NOR 1239
4 AGAINST 872
5 STRONGLY AGAINST 207
8 CANT CHOOSE 3
9 NA 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7184 1 5 2.16746 1.10619

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V77 GOVT CREATE NEW JOBS

Vrednost 7765 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 2546
2 IN FAVOUR OF 3228
3 NEITHER NOR 852
4 AGAINST 424
5 STRONGLY AGAINST 149
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7199 1 5 1.94458 0.943889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V78 LESS GOVT REGUL BUSINESS

Vrednost 7864 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 1064
2 IN FAVOUR OF 2473
3 NEITHER NOR 2336
4 AGAINST 1040
5 STRONGLY AGAINST 245
8 CANT CHOOSE 6
9 NA 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7158 1 5 2.57097 1.01899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V79 GOVT SUPPORT NEW TECHNOL

Vrednost 7963 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 2289
2 IN FAVOUR OF 3466
3 NEITHER NOR 1054
4 AGAINST 318
5 STRONGLY AGAINST 76
8 CANT CHOOSE 2
9 NA 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7203 1 5 1.94849 0.856221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V80 GOVT SUPPORT DECL INDUST

Vrednost 8062 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 1567
2 IN FAVOUR OF 2440
3 NEITHER NOR 1370
4 AGAINST 1408
5 STRONGLY AGAINST 416
8 CANT CHOOSE 2
9 NA 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7201 1 5 2.53701 1.19236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V81 REDUCE LENGTH WORK WEEK

Vrednost 8161 Frekvenca
1 STRONGLY IN FAVOUR 1148
2 IN FAVOUR OF 2020
3 NEITHER NOR 1558
4 AGAINST 1769
5 STRONGLY AGAINST 732
8 CANT CHOOSE 3
9 NA 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7227 1 5 2.85015 1.24201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V82 GOVT SPEND:ENVIRONMENT

Vrednost 8260 Frekvenca
1 MUCH MORE 1289
2 MORE 2425
3 SAME AS NOW 2656
4 LESS 438
5 MUCH LESS 113
8 CANT CHOOSE 246
9 NA 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6921 1 5 2.37307 0.911609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V83 GOVT SPEND:HEALTH

Vrednost 8359 Frekvenca
1 MUCH MORE 1835
2 MORE 3114
3 SAME AS NOW 1853
4 LESS 270
5 MUCH LESS 71
8 CANT CHOOSE 95
9 NA 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7143 1 5 2.10794 0.863376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V84 GOVT SPEND:LAW ENFORCEMT

Vrednost 8458 Frekvenca
1 MUCH MORE 819
2 MORE 2328
3 SAME AS NOW 3290
4 LESS 447
5 MUCH LESS 110
8 CANT CHOOSE 210
9 NA 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6994 1 5 2.52831 0.840054

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V85 GOVT SPEND:EDUCATION

Vrednost 8557 Frekvenca
1 MUCH MORE 1238
2 MORE 2941
3 SAME AS NOW 2553
4 LESS 286
5 MUCH LESS 42
8 CANT CHOOSE 156
9 NA 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7060 1 5 2.28513 0.819358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V86 GOVT SPEND:DEFENSE

Vrednost 8656 Frekvenca
1 MUCH MORE 500
2 MORE 922
3 SAME AS NOW 2571
4 LESS 1747
5 MUCH LESS 1247
8 CANT CHOOSE 216
9 NA 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6987 1 5 3.3319 1.1279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V87 GOVT SPEND:RETIREMENT

Vrednost 8755 Frekvenca
1 MUCH MORE 1265
2 MORE 3042
3 SAME AS NOW 2487
4 LESS 240
5 MUCH LESS 53
8 CANT CHOOSE 135
9 NA 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7087 1 5 2.26259 0.814447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V88 GOVT SPEND:UNEMPL BENEFT

Vrednost 8854 Frekvenca
1 MUCH MORE 614
2 MORE 1672
3 SAME AS NOW 2748
4 LESS 1324
5 MUCH LESS 657
8 CANT CHOOSE 214
9 NA 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7015 1 5 2.96265 1.07265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V89 GOVT SPEND:CULTURE ARTS

Vrednost 8953 Frekvenca
1 MUCH MORE 231
2 MORE 917
3 SAME AS NOW 2954
4 LESS 1722
5 MUCH LESS 1067
8 CANT CHOOSE 334
9 NA 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6891 1 5 3.35945 1.00367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V90 HH INCOME TAX TOO HIGH

Vrednost 9052 Frekvenca
1 MUCH TOO HIGH 1640
2 TOO HIGH 2962
3 ABOUT RIGHT 1842
4 TOO LOW 26
5 MUCH TOO LOW 7
7 DOESNT APPLY TO ME 462
8 CANT CHOOSE 226
9 NA 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6477 1 5 2.04246 0.749441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V91 TAX ON BUSINESS+INDUSTRY

Vrednost 9151 Frekvenca
1 MUCH TOO HIGH 814
2 TOO HIGH 1894
3 ABOUT RIGHT 2300
4 TOO LOW 877
5 MUCH TOO LOW 233
8 CANT CHOOSE 1070
9 NA 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6118 1 5 2.64384 1.00537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V92 GOVT PRIO:INFLATION JOBS

Vrednost 9250 Frekvenca
1 DOWN INFLATION 2545
2 DOWN UNEMPLOYMENT 3882
8 CANT CHOOSE 747
9 NA 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6427 1 2 1.60401 0.489099

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V93 POWER OF LABOUR UNIONS

Vrednost 9349 Frekvenca
1 FAR TOO MUCH POWER 1843
2 TOO MUCH POWER 2018
3 ABOUT RIGHT 2214
4 TOO LITTLE POWER 508
5 FAR TOO LITTLE POWER 115
8 CANT CHOOSE 522
9 NA 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6698 1 5 2.25858 0.998441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V94 POWER BUSINESS+INDUSTRY

Vrednost 9448 Frekvenca
1 FAR TOO MUCH POWER 880
2 TOO MUCH POWER 1904
3 ABOUT RIGHT 2797
4 TOO LITTLE POWER 562
5 FAR TOO LITTLE POWER 96
8 CANT CHOOSE 966
9 NA 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6239 1 5 2.53358 0.896425

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V95 POWER OF GOVT

Vrednost 9547 Frekvenca
1 FAR TOO MUCH POWER 1015
2 TOO MUCH POWER 1884
3 ABOUT RIGHT 2996
4 TOO LITTLE POWER 559
5 FAR TOO LITTLE POWER 158
8 CANT CHOOSE 588
9 NA 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6612 1 5 2.54038 0.931655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V96 GOVT ROLE:ELECTRIC POWER

Vrednost 9646 Frekvenca
1 OWN IT 1849
2 CONTROL BUT NOT OWN 3667
3 NOT OWN NOT CONTROL 1181
8 CANT CHOOSE 506
9 NA 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6697 1 3 1.90025 0.66525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V97 GOVT ROLE:PUBL TRANSPORT

Vrednost 9745 Frekvenca
1 OWN IT 1716
2 CONTROL BUT NOT OWN 3254
3 NOT OWN NOT CONTROL 1643
8 CANT CHOOSE 550
9 NA 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6613 1 3 1.98896 0.712667

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V98 GOVT ROLE:STEEL INDUSTRY

Vrednost 9844 Frekvenca
1 OWN IT 887
2 CONTROL BUT NOT OWN 2811
3 NOT OWN NOT CONTROL 2605
8 CANT CHOOSE 846
9 NA 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6303 1 3 2.27257 0.692679

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V99 GOVT ROLE:BANKING INSURC

Vrednost 9943 Frekvenca
1 OWN IT 724
2 CONTROL BUT NOT OWN 3181
3 NOT OWN NOT CONTROL 2565
8 CANT CHOOSE 694
9 NA 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6470 1 3 2.28454 0.653794

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V100 GOVT ROLE:AUTOM INDUSTRY

Vrednost 10042 Frekvenca
1 OWN IT 459
2 CONTROL BUT NOT OWN 2733
3 NOT OWN NOT CONTROL 3235
8 CANT CHOOSE 749
9 NA 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6427 1 3 2.43193 0.623106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101 RESP:PROVID JOBS FOR ALL

Vrednost 10141 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 2510
2 PROBABLY SHOULD BE 2510
3 PROBABLY SHOULD NOT 1271
4 DEFINITELY NOT BE 737
8 CANT CHOOSE 180
9 NA 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7028 1 4 2.03344 0.977995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V102 RESP:PRICES UNDER CONTRL

Vrednost 10240 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 3720
2 PROBABLY SHOULD BE 2600
3 PROBABLY SHOULD NOT 586
4 DEFINITELY NOT BE 201
8 CANT CHOOSE 112
9 NA 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7107 1 4 1.61559 0.755856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V103 RESP:HEALTH CARE F SICK

Vrednost 10339 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 4937
2 PROBABLY SHOULD BE 1957
3 PROBABLY SHOULD NOT 207
4 DEFINITELY NOT BE 63
8 CANT CHOOSE 57
9 NA 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7164 1 4 1.35734 0.583309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V104 RESP:PROVIDE FOR ELDERLY

Vrednost 10438 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 4823
2 PROBABLY SHOULD BE 2129
3 PROBABLY SHOULD NOT 178
4 DEFINITELY NOT BE 39
8 CANT CHOOSE 56
9 NA 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7169 1 4 1.36295 0.559965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V105 RESP:ASSIST INDST GROWTH

Vrednost 10537 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 2183
2 PROBABLY SHOULD BE 3332
3 PROBABLY SHOULD NOT 1144
4 DEFINITELY NOT BE 266
8 CANT CHOOSE 286
9 NA 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6925 1 4 1.92679 0.792975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V106 RESP:PROVIDE F UNEPMLOYD

Vrednost 10636 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 1949
2 PROBABLY SHOULD BE 3224
3 PROBABLY SHOULD NOT 1288
4 DEFINITELY NOT BE 488
8 CANT CHOOSE 265
9 NA 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6949 1 4 2.04533 0.863005

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V107 RESP:REDUCE INCOME DIFF

Vrednost 10735 Frekvenca
1 DEFINITELY SHOULD BE 2482
2 PROBABLY SHOULD BE 2204
3 PROBABLY SHOULD NOT 1289
4 DEFINITELY NOT BE 860
8 CANT CHOOSE 375
9 NA 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6835 1 4 2.0771 1.02431

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V108 HOURS WORKED WEEKLY

Vrednost 10834 Frekvenca
1 ONE HOUR 0
2 TWO HOURS 1
4 6
5 3
6 5
7 6
8 23
9 8
10 23
11 4
12 23
13 3
14 12
15 33
16 16
17 2
18 18
19 9
20 109
21 10
22 13
23 7
24 29
25 29
26 6
27 8
28 14
29 1
30 75
31 3
32 29
33 9
34 9
35 127
36 46
37 108
38 214
39 109
40 805
41 23
42 71
43 41
44 33
45 177
46 30
47 10
48 67
49 8
50 196
51 5
52 13
53 8
54 12
55 66
56 13
58 7
59 1
60 140
63 2
64 1
65 27
66 4
67 1
69 2
70 39
71 1
72 10
73 1
75 11
76 3
78 2
80 31
82 1
83 1
84 11
85 6
86 1
87 1
89 3
90 5
94 1
95 3
96 16
0 4149
98 DONT KNOW 3
99 NO ANSWER 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3060 2 96 41.0788 14.1903

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V109 CURRENT EMPLOYM STATUS

Vrednost 10933 Frekvenca
1 276
2 3979
8 3000
9 95
9999 Inadeq, not stated 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4255 1 2 1.93514 0.246316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9999

V110 RESP:OCCUPATION

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6180 1 8999 1051.07 1991.25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V111 RESP:INDUSTRY SECTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3349 1 937 136.878 237.523

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

V112 RESP:SELF EMPLOYED

Vrednost 11230 Frekvenca
1 SELF EMPLOYED 578
2 SELF EMPLOYED WITH 131
3 WORKS FOR SO ELSE 4238
0 2272
9 NO ANSWER 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4947 1 3 2.73984 0.65287

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V113 RESP:SUPERVISES OTHERS

Vrednost 11329 Frekvenca
1 SUPERVISES OTHERS 1069
2 DOES NOT SUPERVISE 1662
0 4502
8 DONT KNOW 7
9 NO ANSWER 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2731 1 2 1.60857 0.48816

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V114 PRIVATE VS PUBLIC SECTOR

Vrednost 11428 Frekvenca
1 WORKS FOR GOVERNMENT 1045
2 DOES NOT 2697
0 3465
9 NO ANSWER 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3742 1 2 1.72074 0.448697

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V115 REGION

Vrednost 11527 Frekvenca
1 1150
2 728
3 869
4 985
5 761
6 468
7 181
8 364
9 571
10 147
11 78
0 Not available 1048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6302 1 11 4.34973 2.72635

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11

V116 TRADE UNION MEMBERSHIP

Vrednost 11626 Frekvenca
1 MEMBER 1896
2 NOT MEMBER 5327
9 NO ANSWER 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 1 2 1.73751 0.440021

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V117 AGE

Vrednost 11725 Frekvenca
1 251
2 316
3 302
4 287
5 237
6 187
16 16 years 14
17 17 years 8
18 65
19 57
20 88
21 104
22 111
23 124
24 120
25 132
26 110
27 117
28 107
29 108
30 136
31 103
32 117
33 107
34 101
35 107
36 113
37 112
38 117
39 136
40 114
41 125
42 119
43 79
44 99
45 94
46 109
47 114
48 93
49 90
50 84
51 94
52 70
53 97
54 67
55 90
56 87
57 61
58 111
59 84
60 95
61 84
62 109
63 73
64 97
65 88
66 58
67 62
68 60
69 49
70 65
71 66
72 53
73 40
74 46
75 41
76 38
77 34
78 29
79 29
80 31
81 23
82 19
83 11
84 18
85 11
86 3
87 6
88 4
89 3
92 2
93 1
96 1
99 No answer 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7224 1 96 36.0194 22.9937

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V118 SEX

Vrednost 11824 Frekvenca
1 MALE 3634
2 FEMALE 3712
9 NO ANSWER 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7346 1 2 1.50531 0.500006

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V119 URBAN RURAL

Vrednost 11923 Frekvenca
1 1219
2 1013
3 1215
4 1041
5 522
6 512
7 175
8 275
9 25
10 95
0 NAV 1048
99 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6092 1 10 3.5023 2.11781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V120 MARITAL STATUS

Vrednost 12022 Frekvenca
1 MARRIED 4828
2 WIDOWED 550
3 DIVORCED 328
4 SEPARATED 101
5 NEVER MARRIED 1480
9 NO ANSWER 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7287 1 5 2.01949 1.60962

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V121 HOUSEHOLD COMPOSITION

Vrednost 12121 Frekvenca
1 751
2 1382
3 745
4 1132
5 898
6 662
7 740
8 240
9 291
10 143
11 39
12 10
13 3
14 1
15 70
16 17
17 15
18 7
19 2
20 1
21 1
22 1
23 21
24 5
25 2
26 1
27 1
28 8
29 1
30 3
31 4
32 1
99 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7198 1 32 4.65407 3.28991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V122 YEARS IN SCHOOL

Vrednost 12220 Frekvenca
1 1 YEAR 1
2 6
3 11
4 14
5 18
6 102
7 104
8 1322
9 709
10 1231
11 738
12 1467
13 838
14 245
15 164
16 135
17 39
18 52
19 31
20 30
21 1
22 1
27 1
95 STILL AT SCHOOL 8
96 STILL AT COLLEGE 11
97 OTHER ANSWER 2
0 11
99 NO ANSWER 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7281 1 97 11.0332 5.18048

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V123 EDUCATION CATEGORIES

Vrednost 12319 Frekvenca
1 51
2 344
3 2816
4 1066
5 1190
6 548
7 888
8 284
9 134
0 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7321 1 9 4.4233 1.75739

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V124 SPOUSE:YEARS IN SCHOOL

Vrednost 12418 Frekvenca
1 1 YEAR 0
2 2 YEARS 0
3 1
4 4
5 3
6 17
7 23
8 166
9 435
10 226
11 177
12 417
13 237
14 87
15 65
16 58
17 18
18 18
19 4
20 3
0 4158
96 NO FORMAL SCHOOLING 2
97 DONT KNOW 1
98 NO ANSWER 129
99 NOT APPLICABLE 1101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1959 3 20 11.0868 2.39949

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V125 SPOUSE:EDUCATION CATEG

Vrednost 12517 Frekvenca
1 96
2 467
3 634
4 267
5 274
6 110
7 95
8 18
0 NAV 4158
97 1
98 129
99 1101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1961 1 8 3.48751 1.54984