Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP85
Main author(s):
 • Davis, James A.
Co-workers:
 • Kelly, Jonathan
 • Calvi, Gabriele
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Mohler, Peter Ph.
 • Scheuch, Erwin K.
Data file producer:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln, Nemčija; 1987)

Funding agency:

A: Science Research Foundation, Centralna banka Avstrije, vlada dežele Štajerske; GB: Nuffield Foundation; USA: National Science Foundation. Za ostale države podatki o financiranju niso na voljo.

Project number:

no information

Series:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Study Content

Keywords:

mediji, pravica do demonstracij, pravice ekstremnih družbenih skupin, pravice kriminalnih oseb, pravice osumljencev, enakost med spoloma, funkcije izobraževalnega sistema, pomoč države, državna intervencija, pravice staršev, pravice otrok, prisila, proračunska poraba, davki, vloga države, funkcije države, demografska vprašanja

Keywords ELSST:
DRŽAVNA POLITIKA, DRUŽBENA NEENAKOST, ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, IDENTITETA, DRŽAVLJANSTVO, DRŽAVLJANSTVO

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
naloge vlade
državljanske svoboščine
družina
neenakost
ekonomska politika
demografija


Abstract:

Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. Vsebina tokratnega vprašalnika, ki se kasneje deloma ponovi v ISSP90 in ISSP96, zajema stališča do varovanja človekovih pravic (pravica do protesta, svoboda tiska, vprašanje pristojnosti policije), vprašanje etičnosti kaznovanja v primeru dvoma o krivdi, ogroženost zaradi osebnih podatkov na računalnikih. Druga tema se nanaša na stališča glede poseganje države na področju sociale, kot je progresivno obdavčenje, v starševsko vzgojo, v osebne pravice kot je prepoved kajenja, in v gospodarstvo. Respondentje izbirajo področja, kje naj država po njihovem stori več, kot je ekologija, zaposlovanje, izobraževanje, vojska, kultura itd. Ocenjujejo vpliv družinskega okolja na napredovanje v življenju, enakost možnosti moških in žensk, in stališče do državno reguliranega izravnavanja možnosti žensk v družbi. Nato ocenjujejo pomen posameznih vzgojnih in izobraževalnih vsebin v šolskih programih, in odnos do državne popore šolajočim. Več vprašanj zadeva stališča o osebnem vplivu na politične odločitve, osebni moči, zanimanju za politiko ter oceno vpliva ostalih subjektov v političnem življenju, kot so sindikati, industrija. Demografski podatki zajemajo starost, spol, izobrazbo, poklic, zaposlitveni status, vernost, subjektivno oceno družbenega položaja in druge.

Methodology


Collection date: 1985 - 1986
Date of production: 1987
Country: Avstralija, Avstrija, Italija, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije (vključene so tudi mladoletne osebe stare od 16 do 18 let), Italije, Velike Britanije (izključeni so prebivalci škotskega višavja in otokov), ZRN in ZDA (neinstitucionalizirane osebe, ki govorijo angleščino).

Excluded: no information
Data collected by:

AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); A: IFES - Institut für Empirische Sozialforschung und Dr. Fessel + GFK - Institut für Marktforschung (Wien); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); GB: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: ZUMA - Zentrum für Umfragen, Methoden, und Analysen (Mannheim); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL)

Sampling procedure:

večstopenjski verjetnostni vzorec

Mode of data collection:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Weighting:

A, GB, I, USA: uteževanje; D: brez uteževanja; AUS: ni podatka

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ISSP85 - Podatki [datoteka podatkov], 1985

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 141
 • number of units: 7350

Variable list

V1 ZA STUDY NUMBER 1490

Value 13 Frequency
1490 7350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7350 1490 1490 1490 0

Valid range from 1490 to 1490

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7350 101490 801582 391924 247306

Valid range from 101490 to 801582

V3 COUNTRY

Value 31 Frequency
1 AUS 1528
2 D 1048
3 GB 1530
4 USA 677
5 A 987
8 I 1580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7350 1 8 3.87714 2.49179

Valid range from 1 to 8

V1 ZA STUDY NUMBER 1490

Value 1141 Frequency
1490 7350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7350 1490 1490 1490 0

Valid range from 1490 to 1490

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7350 101490 801582 391924 247306

Valid range from 101490 to 801582

V3 COUNTRY

Value 3139 Frequency
1 AUS 1528
2 D 1048
3 GB 1530
4 USA 677
5 A 987
8 I 1580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7350 1 8 3.87714 2.49179

Valid range from 1 to 8

V4 MEDIA PUBL DEFENSE PLANS

Value 4138 Frequency
1 NEWSPAPER ALLOWED 1447
2 GOVERNMENT PREVENT 5115
8 CANT CHOOSE 689
9 NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6562 1 2 1.77949 0.414624

Valid range from 1 to 9

V5 MEDIA PUBL ECONOM PLANS

Value 5137 Frequency
1 NEWSPAPER ALLOWED 4028
2 GOVERNMENT PREVENT 2510
8 CANT CHOOSE 689
9 NA 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6538 1 2 1.38391 0.486373

Valid range from 1 to 9

V6 OBEY LAWS WITHOUT EXCEPT

Value 6136 Frequency
1 OBEY THE LAW 2024
2 FOLLOW CONSCIENCE 4015
0 987
8 CANT CHOOSE 230
9 NA 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6039 1 2 1.66485 0.472084

Valid range from 0 to 9

V7 PUBLIC PROTEST MEETINGS

Value 7135 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 3899
2 PROBABLY ALLOWED 2100
3 PROBABLY NOT ALLOWED 528
4 DEFINIT NOT ALLOWED 429
8 CANT CHOOSE 282
9 NA 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6956 1 4 1.63873 0.867591

Valid range from 1 to 9

V8 PROTEST PUBLICATIONS

Value 8134 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 3245
2 PROBABLY ALLOWED 2209
3 PROBABLY NOT ALLOWED 865
4 DEFINIT NOT ALLOWED 568
8 CANT CHOOSE 284
9 NA 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6887 1 4 1.81937 0.945609

Valid range from 1 to 9

V9 PROTEST DEMONSTRATIONS

Value 9133 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 2068
2 PROBABLY ALLOWED 1986
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1569
4 DEFINIT NOT ALLOWED 1315
8 CANT CHOOSE 243
9 NA 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6938 1 4 2.30715 1.09004

Valid range from 1 to 9

V10 OCCUPATION GOVT OFFICE

Value 10132 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 227
2 PROBABLY ALLOWED 477
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1957
4 DEFINIT NOT ALLOWED 4259
8 CANT CHOOSE 251
9 NA 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6920 1 4 3.48092 0.764462

Valid range from 1 to 9

V11 DAMAGE GOVT BUILDINGS

Value 11131 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 57
2 PROBABLY ALLOWED 33
3 PROBABLY NOT ALLOWED 362
4 DEFINIT NOT ALLOWED 6560
8 CANT CHOOSE 167
9 NA 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7012 1 4 3.91458 0.369233

Valid range from 1 to 9

V12 NATIONL ANTI-GOVT STRIKE

Value 12130 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 1083
2 PROBABLY ALLOWED 1406
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1322
4 DEFINIT NOT ALLOWED 3009
8 CANT CHOOSE 362
9 NA 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6820 1 4 2.91745 1.12957

Valid range from 1 to 9

V13 REVOLUT:PUBLIC MEETINGS

Value 13129 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 2014
2 PROBABLY ALLOWED 1901
3 PROBABLY NOT ALLOWED 971
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2109
8 CANT CHOOSE 236
9 NA 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6995 1 4 2.4539 1.19454

Valid range from 1 to 9

V14 REVOLUT:TEACH CHILDREN

Value 14128 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 421
2 PROBABLY ALLOWED 702
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1589
4 DEFINIT NOT ALLOWED 4045
8 CANT CHOOSE 370
9 NA 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6757 1 4 3.37013 0.902704

Valid range from 1 to 9

V15 REVOLUT:PUBLISH BOOKS

Value 15127 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 1851
2 PROBABLY ALLOWED 2485
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1029
4 DEFINIT NOT ALLOWED 1493
8 CANT CHOOSE 342
9 NA 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6858 1 4 2.31554 1.09149

Valid range from 1 to 9

V16 RACIST:PUBLIC MEETINGS

Value 16126 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 1301
2 PROBABLY ALLOWED 1558
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1352
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2714
8 CANT CHOOSE 306
9 NA 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6925 1 4 2.79119 1.15107

Valid range from 1 to 9

V17 RACIST:TEACH CHILDREN

Value 17125 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 368
2 PROBABLY ALLOWED 707
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1511
4 DEFINIT NOT ALLOWED 4223
8 CANT CHOOSE 367
9 NA 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6809 1 4 3.40828 0.879571

Valid range from 1 to 9

V18 RACIST:PUBLISH BOOKS

Value 18124 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 1362
2 PROBABLY ALLOWED 2038
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1203
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2234
8 CANT CHOOSE 361
9 NA 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6837 1 4 2.63025 1.13364

Valid range from 1 to 9

V19 KNOWN CRIM:POLICE TAIL

Value 19123 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 4570
2 PROBABLY ALLOWED 1250
3 PROBABLY NOT ALLOWED 175
4 DEFINIT NOT ALLOWED 200
0 987
8 CANT CHOOSE 53
9 NA 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6195 1 4 1.35513 0.692308

Valid range from 0 to 9

V20 KNOWN CRIM:TAP PHONE

Value 20122 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 1921
2 PROBABLY ALLOWED 1486
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1237
4 DEFINIT NOT ALLOWED 1413
0 987
8 CANT CHOOSE 125
9 NA 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6057 1 4 2.35364 1.15311

Valid range from 0 to 9

V21 KNOWN CRIM:OPEN MAIL

Value 21121 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 1261
2 PROBABLY ALLOWED 999
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1568
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2192
0 987
8 CANT CHOOSE 149
9 NA 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6020 1 4 2.77924 1.14866

Valid range from 0 to 9

V22 KNOWN CRIM:POLICE DETAIN

Value 22120 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 2022
2 PROBABLY ALLOWED 1586
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1057
4 DEFINIT NOT ALLOWED 1369
0 987
8 CANT CHOOSE 175
9 NA 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6034 1 4 2.29383 1.15398

Valid range from 0 to 9

V23 SUSPECT:POLICE TAIL

Value 23119 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 2929
2 PROBABLY ALLOWED 1817
3 PROBABLY NOT ALLOWED 679
4 DEFINIT NOT ALLOWED 742
0 987
8 CANT CHOOSE 78
9 NA 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6167 1 4 1.87579 1.02521

Valid range from 0 to 9

V24 SUSPECT:TAP PHONE

Value 24118 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 720
2 PROBABLY ALLOWED 1014
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1569
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2746
0 987
8 CANT CHOOSE 120
9 NA 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6049 1 4 3.04827 1.04669

Valid range from 0 to 9

V25 SUSPECT:OPEN MAIL

Value 25117 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 429
2 PROBABLY ALLOWED 555
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1594
4 DEFINIT NOT ALLOWED 3466
0 987
8 CANT CHOOSE 126
9 NA 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6044 1 4 3.33968 0.913216

Valid range from 0 to 9

V26 SUSPECT:POLICE DETAIN

Value 26116 Frequency
1 DEFINITELY ALLOWED 810
2 PROBABLY ALLOWED 1071
3 PROBABLY NOT ALLOWED 1385
4 DEFINIT NOT ALLOWED 2758
0 987
8 CANT CHOOSE 172
9 NA 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6024 1 4 3.01112 1.0833

Valid range from 0 to 9

V27 WORSE TYPE JUDIC MISTAKE

Value 27115 Frequency
1 CONVICT INNOCENT 5204
2 GUILTY GO FREE 1316
8 CANT CHOOSE 677
9 NA 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6520 1 2 1.20184 0.401405

Valid range from 1 to 9

V28 COMPUTER THREAT PRIVACY

Value 28114 Frequency
1 VERY SERIOUS 1891
2 FAIRLY SERIOUS 1952
3 NOT A SERIOUS 1957
4 NOT A THREAT AT ALL 898
8 CANT CHOOSE 539
9 NA 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6698 1 4 2.27799 1.01669

Valid range from 1 to 9

V29 HOW MUCH INCOME TAX RICH

Value 29113 Frequency
1 MUCH LARGER PROP 1571
2 LARGER PROP 3105
3 SAME PROP 1404
4 SMALLER PROP 34
5 MUCH SMALLER PROP 17
0 987
8 CANT CHOOSE 138
9 NA 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6131 1 5 1.99217 0.729659

Valid range from 0 to 9

V30 GOVT REDISTRIBUTE WEALTH

Value 30112 Frequency
1 AGREE STRONGLY 1784
2 AGREE 2110
3 NEITHER NOR 1475
4 DISAGREE 1192
5 DISAGREE STRONGLY 648
8 CANT CHOOSE 2
9 NA 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7209 1 5 2.5575 1.2696

Valid range from 1 to 9

V31 RICH BETTER OPPORTUNITY

Value 31111 Frequency
1 AGREE STRONGLY 2253
2 AGREE 2859
3 NEITHER NOR 983
4 DISAGREE 908
5 DISAGREE STRONGLY 230
8 CANT CHOOSE 1
9 NA 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7233 1 5 2.17088 1.09849

Valid range from 1 to 9

V32 CHILD PROF BETTER OPPORT

Value 32110 Frequency
1 AGREE STRONGLY 1919
2 AGREE 2876
3 NEITHER NOR 1085
4 DISAGREE 1074
5 DISAGREE STRONGLY 270
8 CANT CHOOSE 1
9 NA 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7224 1 5 2.29402 1.12278

Valid range from 1 to 9

V33 FAMILY DETERMIN SUCCESS

Value 33109 Frequency
1 AGREE STRONGLY 1081
2 AGREE 2289
3 NEITHER NOR 1582
4 DISAGREE 1847
5 DISAGREE STRONGLY 413
8 CANT CHOOSE 2
9 NA 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7212 1 5 2.75347 1.15824

Valid range from 1 to 9

V34 UNIVERSITY OPPORT WOMEN

Value 34108 Frequency
1 MUCH BETTER F WOMEN 78
2 BETTER FOR WOMEN 197
3 NO DIFFERENCE 4782
4 WORSE FOR WOMEN 789
5 MUCH WORSE FOR WOMEN 78
0 987
8 CANT CHOOSE 338
9 NA 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5924 1 5 3.09993 0.511697

Valid range from 0 to 9

V35 JOB OPPORTUNITY WOMEN

Value 35107 Frequency
1 MUCH BETTER F WOMEN 98
2 BETTER FOR WOMEN 290
3 NO DIFFERENCE 2325
4 WORSE FOR WOMEN 2918
5 MUCH WORSE FOR WOMEN 471
0 987
8 CANT CHOOSE 174
9 NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6102 1 5 3.55293 0.770119

Valid range from 0 to 9

V36 INCOME WOMEN VS MEN

Value 36106 Frequency
1 ARE PAID MUCH BETTER 25
2 ARE PAID BETTER 95
3 NO DIFFERENCE 2649
4 ARE PAID WORSE 3530
5 ARE PAID MUCH WORSE 587
8 CANT CHOOSE 342
9 NA 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6886 1 5 3.66207 0.666082

Valid range from 1 to 9

V37 GOVT AID WOMEN SEEK JOB

Value 37105 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 1554
2 IN FAVOUR OF 2601
3 NEITHER NOR 2142
4 AGAINST 761
5 STRONGLY AGAINST 153
8 CANT CHOOSE 1
9 NA 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7211 1 5 2.35626 0.999429

Valid range from 1 to 9

V38 GOVT AID WOMEN HIGH EDUC

Value 38104 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 996
2 IN FAVOUR OF 2022
3 NEITHER NOR 3201
4 AGAINST 783
5 STRONGLY AGAINST 169
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7171 1 5 2.59657 0.937211

Valid range from 1 to 9

V39 WOMEN PREFERENCE IN JOBS

Value 39103 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 286
2 IN FAVOUR OF 597
3 NEITHER NOR 2363
4 AGAINST 2648
5 STRONGLY AGAINST 1275
8 CANT CHOOSE 1
9 NA 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7169 1 5 3.562 1.00395

Valid range from 1 to 9

V40 SCHOOL:READ WRITE MATH

Value 40102 Frequency
1 ESSENTIAL 5379
2 VERY IMPORTANT 708
3 FAIRLY IMPORTANT 133
4 NOT VERY IMPORTANT 11
5 NOT NEEDED 11
0 987
8 CANT CHOOSE 23
9 NA 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6242 1 5 1.16838 0.463028

Valid range from 0 to 9

V41 SCHOOL:SEX EDUCATION

Value 41101 Frequency
1 ESSENTIAL 1207
2 VERY IMPORTANT 1489
3 FAIRLY IMPORTANT 2138
4 NOT VERY IMPORTANT 918
5 NOT NEEDED 387
0 987
8 CANT CHOOSE 98
9 NA 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6139 1 5 2.63984 1.1407

Valid range from 0 to 9

V42 SCHOOL:RESPECT AUTHORITY

Value 42100 Frequency
1 ESSENTIAL 2327
2 VERY IMPORTANT 1902
3 FAIRLY IMPORTANT 1414
4 NOT VERY IMPORTANT 402
5 NOT NEEDED 149
0 987
8 CANT CHOOSE 51
9 NA 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6194 1 5 2.05457 1.03792

Valid range from 0 to 9

V43 SCHOOL:HISTORY LIT ARTS

Value 4399 Frequency
1 ESSENTIAL 1375
2 VERY IMPORTANT 1769
3 FAIRLY IMPORTANT 2234
4 NOT VERY IMPORTANT 744
5 NOT NEEDED 50
0 987
8 CANT CHOOSE 54
9 NA 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6172 1 5 2.40457 0.988083

Valid range from 0 to 9

V44 SCHOOL:GOOD JUDGEMENT

Value 4498 Frequency
1 ESSENTIAL 3158
2 VERY IMPORTANT 2184
3 FAIRLY IMPORTANT 714
4 NOT VERY IMPORTANT 103
5 NOT NEEDED 33
0 987
8 CANT CHOOSE 45
9 NA 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6192 1 5 1.65455 0.787777

Valid range from 0 to 9

V45 SCHOOL:JOB TRAINING

Value 4597 Frequency
1 ESSENTIAL 2801
2 VERY IMPORTANT 2273
3 FAIRLY IMPORTANT 882
4 NOT VERY IMPORTANT 198
5 NOT NEEDED 54
0 987
8 CANT CHOOSE 37
9 NA 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6208 1 5 1.78077 0.866711

Valid range from 0 to 9

V46 SCHOOL:SCIENCE TECHNOLGY

Value 4696 Frequency
1 ESSENTIAL 1842
2 VERY IMPORTANT 2270
3 FAIRLY IMPORTANT 1708
4 NOT VERY IMPORTANT 294
5 NOT NEEDED 31
0 987
8 CANT CHOOSE 81
9 NA 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6145 1 5 2.08902 0.89816

Valid range from 0 to 9

V47 SCHOOL:CONCERN FOR OTHER

Value 4795 Frequency
1 ESSENTIAL 1839
2 VERY IMPORTANT 2090
3 FAIRLY IMPORTANT 1736
4 NOT VERY IMPORTANT 380
5 NOT NEEDED 126
0 987
8 CANT CHOOSE 68
9 NA 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6171 1 5 2.16772 0.99067

Valid range from 0 to 9

V48 SCHOOL:DISCIPLIN ORDER

Value 4894 Frequency
1 ESSENTIAL 2946
2 VERY IMPORTANT 1946
3 FAIRLY IMPORTANT 1030
4 NOT VERY IMPORTANT 213
5 NOT NEEDED 72
0 987
8 CANT CHOOSE 43
9 NA 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6207 1 5 1.79475 0.916644

Valid range from 0 to 9

V49 CHANGE CHANCE FOR UNIVER

Value 4993 Frequency
1 INCREASED A LOT 1533
2 INCREASED A LITTLE 1869
3 KEPT THE SAME AS NOW 2658
4 REDUCED A LITTLE 701
5 REDUCED A LOT 106
8 CANT CHOOSE 381
9 NA 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6867 1 5 2.4143 0.993008

Valid range from 1 to 9

V50 GOVT AID:LOW INCOM STUD

Value 5092 Frequency
1 GOV GIVE GRANTS 4269
2 GOV MAKE LOANS 1758
3 NO GOV ASSISTANCE 145
0 987
8 CANT CHOOSE 82
9 NA 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6172 1 3 1.33182 0.518407

Valid range from 0 to 9

V51 GOVT AID:HIGH ACHIEV STU

Value 5191 Frequency
1 GOV GIVE GRANTS 3482
2 GOV MAKE LOANS 2158
3 NO GOV ASSISTANCE 386
0 987
8 CANT CHOOSE 201
9 NA 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6026 1 3 1.48623 0.614804

Valid range from 0 to 9

V52 GOVT AID:AVG INCOM GRADE

Value 5290 Frequency
1 GOV GIVE GRANTS 1600
2 GOV MAKE LOANS 3210
3 NO GOV ASSISTANCE 1155
0 987
8 CANT CHOOSE 276
9 NA 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5965 1 3 1.9254 0.675553

Valid range from 0 to 9

V53 INTERV:CHLD USES DRUGS

Value 5389 Frequency
0 NAV 0
1 TAKE NO ACTION 68
2 GIVE WARNINGS 4195
3 TAKE CHILD FROM PAR 2840
8 CANT CHOOSE 121
9 NA 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7103 1 3 2.39026 0.507089

Valid range from 0 to 9

V54 INTERV:CHLD SKIP SCHOOL

Value 5488 Frequency
0 NAV 0
1 TAKE NO ACTION 123
2 GIVE WARNINGS 6481
3 TAKE CHILD FROM PAR 518
8 CANT CHOOSE 94
9 NA 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7122 1 3 2.05546 0.294854

Valid range from 0 to 9

V55 INTERV:CHLD STAYOUT LATE

Value 5587 Frequency
1 TAKE NO ACTION 486
2 GIVE WARNINGS 4961
3 TAKE CHILD FROM PAR 673
0 NAV 987
8 CANT CHOOSE 119
9 NA 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6120 1 3 2.03056 0.434139

Valid range from 0 to 9

V56 INTERV:CHLD IS NEGLECTED

Value 5686 Frequency
0 NAV 0
1 TAKE NO ACTION 148
2 GIVE WARNINGS 3298
3 TAKE CHILD FROM PAR 3570
8 CANT CHOOSE 200
9 NA 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7016 1 3 2.48774 0.540445

Valid range from 0 to 9

V57 INTERV:CHLD IS ABUSED

Value 5785 Frequency
0 NAV 0
1 TAKE NO ACTION 62
2 GIVE WARNINGS 1592
3 TAKE CHILD FROM PAR 5417
8 CANT CHOOSE 140
9 NA 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7071 1 3 2.75732 0.448723

Valid range from 0 to 9

V58 INTERV:CHLD NO MEDIC TRT

Value 5884 Frequency
1 TAKE NO ACTION 196
2 GIVE WARNINGS 2294
3 TAKE CHILD FROM PAR 3423
0 NAV 987
8 CANT CHOOSE 325
9 NA 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5913 1 3 2.54575 0.560585

Valid range from 0 to 9

V59 INTERV:CHLD NOT SENT SCH

Value 5983 Frequency
1 TAKE NO ACTION 1090
2 GIVE WARNINGS 4106
3 TAKE CHILD FROM PAR 689
0 NAV 987
8 CANT CHOOSE 351
9 NA 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5885 1 3 1.93186 0.54562

Valid range from 0 to 9

V60 INTERV:CHLD ALLOW PORNO

Value 6082 Frequency
1 TAKE NO ACTION 493
2 GIVE WARNINGS 4927
3 TAKE CHILD FROM PAR 617
0 NAV 987
8 CANT CHOOSE 210
9 NA 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6037 1 3 2.02054 0.428339

Valid range from 0 to 9

V61 GOVT REQUIRES SEATBELTS

Value 6181 Frequency
1 AGREE STRONGLY 3691
2 AGREE 2145
3 NEITHER NOR 775
4 DISAGREE 486
5 DISAGREE STRONGLY 168
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7265 1 5 1.80179 1.02532

Valid range from 1 to 9

V62 GOVT PROHIB PUBLIC SMOKN

Value 6280 Frequency
1 AGREE STRONGLY 2419
2 AGREE 1966
3 NEITHER NOR 1417
4 DISAGREE 1110
5 DISAGREE STRONGLY 352
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7264 1 5 2.31305 1.21558

Valid range from 1 to 9

V63 GOVT ENFORCE RETIREMENT

Value 6379 Frequency
1 AGREE STRONGLY 1638
2 AGREE 2129
3 NEITHER NOR 1242
4 DISAGREE 1707
5 DISAGREE STRONGLY 542
8 CANT CHOOSE 1
9 NA 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7258 1 5 2.63985 1.26509

Valid range from 1 to 9

V64 LITTLE CONTR OVER POLITC

Value 6478 Frequency
1 AGREE 4580
2 DISAGREE 1715
3 162
4 208
5 53
8 CANT CHOOSE 536
9 NA 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6718 1 5 1.42795 0.75734

Valid range from 1 to 9

V65 NO WORTH TALKING POLITIC

Value 6577 Frequency
1 AGREE 3092
2 DISAGREE 2569
3 340
4 367
5 29
8 CANT CHOOSE 835
9 NA 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6397 1 5 1.69814 0.846036

Valid range from 1 to 9

V66 AVG PERS INFL POLITICIAN

Value 6676 Frequency
1 AGREE 1113
2 DISAGREE 4041
3 259
4 725
5 250
8 CANT CHOOSE 830
9 NA 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6388 1 5 2.21071 0.988298

Valid range from 1 to 9

V67 AVG PERS INFL LOCAL GOVT

Value 6775 Frequency
1 AGREE 1121
2 DISAGREE 3407
3 271
4 690
5 199
0 987
8 CANT CHOOSE 563
9 NA 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5688 1 5 2.19814 1.00287

Valid range from 0 to 9

V68 LIKE ME HAVE MUCH TO SAY

Value 6874 Frequency
1 AGREE 1304
2 DISAGREE 3262
3 321
4 582
5 140
0 987
8 CANT CHOOSE 626
9 NA 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5609 1 5 2.10715 0.958166

Valid range from 0 to 9

V69 AVG PERS INFL GOVT DECIS

Value 6973 Frequency
1 AGREE 483
2 DISAGREE 3900
3 203
4 817
5 314
0 987
8 CANT CHOOSE 523
9 NA 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5717 1 5 2.40161 1.01234

Valid range from 0 to 9

V70 GOVT RESPONSIV TO PUBLIC

Value 7072 Frequency
1 AGREE 1554
2 DISAGREE 3097
3 329
4 443
5 137
0 987
8 CANT CHOOSE 680
9 NA 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5560 1 5 2.01295 0.937618

Valid range from 0 to 9

V71 INTEREST LOCAL ELECTIONS

Value 7171 Frequency
1 AGREE 3133
2 DISAGREE 2172
3 252
4 291
5 72
0 987
8 CANT CHOOSE 330
9 NA 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5920 1 5 1.64814 0.868444

Valid range from 0 to 9

V72 CONTROL WORLD AFFAIRS

Value 7270 Frequency
1 AGREE 1880
2 DISAGREE 2565
3 428
4 491
5 122
0 987
8 CANT CHOOSE 772
9 NA 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5486 1 5 1.98104 0.98928

Valid range from 0 to 9

V73 WORLD IS GETTING BETTER

Value 7369 Frequency
1 AGREE 1114
2 DISAGREE 2859
3 389
4 607
5 239
0 987
8 CANT CHOOSE 1060
9 NA 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5208 1 5 2.23157 1.05566

Valid range from 0 to 9

V74 GOVT CONTROL WAGES

Value 7468 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 1248
2 IN FAVOUR OF 2136
3 NEITHER NOR 1363
4 AGAINST 1622
5 STRONGLY AGAINST 813
8 CANT CHOOSE 3
9 NA 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7182 1 5 2.8073 1.27836

Valid range from 1 to 9

V75 GOVT CONTROL PRICES

Value 7567 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 2357
2 IN FAVOUR OF 2620
3 NEITHER NOR 794
4 AGAINST 1007
5 STRONGLY AGAINST 418
8 CANT CHOOSE 3
9 NA 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7196 1 5 2.23694 1.21016

Valid range from 1 to 9

V76 CUTS IN GOVT SPENDING

Value 7666 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 2401
2 IN FAVOUR OF 2465
3 NEITHER NOR 1239
4 AGAINST 872
5 STRONGLY AGAINST 207
8 CANT CHOOSE 3
9 NA 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7184 1 5 2.16746 1.10619

Valid range from 1 to 9

V77 GOVT CREATE NEW JOBS

Value 7765 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 2546
2 IN FAVOUR OF 3228
3 NEITHER NOR 852
4 AGAINST 424
5 STRONGLY AGAINST 149
8 CANT CHOOSE 0
9 NA 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7199 1 5 1.94458 0.943889

Valid range from 1 to 9

V78 LESS GOVT REGUL BUSINESS

Value 7864 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 1064
2 IN FAVOUR OF 2473
3 NEITHER NOR 2336
4 AGAINST 1040
5 STRONGLY AGAINST 245
8 CANT CHOOSE 6
9 NA 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7158 1 5 2.57097 1.01899

Valid range from 1 to 9

V79 GOVT SUPPORT NEW TECHNOL

Value 7963 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 2289
2 IN FAVOUR OF 3466
3 NEITHER NOR 1054
4 AGAINST 318
5 STRONGLY AGAINST 76
8 CANT CHOOSE 2
9 NA 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7203 1 5 1.94849 0.856221

Valid range from 1 to 9

V80 GOVT SUPPORT DECL INDUST

Value 8062 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 1567
2 IN FAVOUR OF 2440
3 NEITHER NOR 1370
4 AGAINST 1408
5 STRONGLY AGAINST 416
8 CANT CHOOSE 2
9 NA 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7201 1 5 2.53701 1.19236

Valid range from 1 to 9

V81 REDUCE LENGTH WORK WEEK

Value 8161 Frequency
1 STRONGLY IN FAVOUR 1148
2 IN FAVOUR OF 2020
3 NEITHER NOR 1558
4 AGAINST 1769
5 STRONGLY AGAINST 732
8 CANT CHOOSE 3
9 NA 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7227 1 5 2.85015 1.24201

Valid range from 1 to 9

V82 GOVT SPEND:ENVIRONMENT

Value 8260 Frequency
1 MUCH MORE 1289
2 MORE 2425
3 SAME AS NOW 2656
4 LESS 438
5 MUCH LESS 113
8 CANT CHOOSE 246
9 NA 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6921 1 5 2.37307 0.911609

Valid range from 1 to 9

V83 GOVT SPEND:HEALTH

Value 8359 Frequency
1 MUCH MORE 1835
2 MORE 3114
3 SAME AS NOW 1853
4 LESS 270
5 MUCH LESS 71
8 CANT CHOOSE 95
9 NA 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7143 1 5 2.10794 0.863376

Valid range from 1 to 9

V84 GOVT SPEND:LAW ENFORCEMT

Value 8458 Frequency
1 MUCH MORE 819
2 MORE 2328
3 SAME AS NOW 3290
4 LESS 447
5 MUCH LESS 110
8 CANT CHOOSE 210
9 NA 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6994 1 5 2.52831 0.840054

Valid range from 1 to 9

V85 GOVT SPEND:EDUCATION

Value 8557 Frequency
1 MUCH MORE 1238
2 MORE 2941
3 SAME AS NOW 2553
4 LESS 286
5 MUCH LESS 42
8 CANT CHOOSE 156
9 NA 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7060 1 5 2.28513 0.819358

Valid range from 1 to 9

V86 GOVT SPEND:DEFENSE

Value 8656 Frequency
1 MUCH MORE 500
2 MORE 922
3 SAME AS NOW 2571
4 LESS 1747
5 MUCH LESS 1247
8 CANT CHOOSE 216
9 NA 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6987 1 5 3.3319 1.1279

Valid range from 1 to 9

V87 GOVT SPEND:RETIREMENT

Value 8755 Frequency
1 MUCH MORE 1265
2 MORE 3042
3 SAME AS NOW 2487
4 LESS 240
5 MUCH LESS 53
8 CANT CHOOSE 135
9 NA 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7087 1 5 2.26259 0.814447

Valid range from 1 to 9

V88 GOVT SPEND:UNEMPL BENEFT

Value 8854 Frequency
1 MUCH MORE 614
2 MORE 1672
3 SAME AS NOW 2748
4 LESS 1324
5 MUCH LESS 657
8 CANT CHOOSE 214
9 NA 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7015 1 5 2.96265 1.07265

Valid range from 1 to 9

V89 GOVT SPEND:CULTURE ARTS

Value 8953 Frequency
1 MUCH MORE 231
2 MORE 917
3 SAME AS NOW 2954
4 LESS 1722
5 MUCH LESS 1067
8 CANT CHOOSE 334
9 NA 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6891 1 5 3.35945 1.00367

Valid range from 1 to 9

V90 HH INCOME TAX TOO HIGH

Value 9052 Frequency
1 MUCH TOO HIGH 1640
2 TOO HIGH 2962
3 ABOUT RIGHT 1842
4 TOO LOW 26
5 MUCH TOO LOW 7
7 DOESNT APPLY TO ME 462
8 CANT CHOOSE 226
9 NA 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6477 1 5 2.04246 0.749441

Valid range from 1 to 9

V91 TAX ON BUSINESS+INDUSTRY

Value 9151 Frequency
1 MUCH TOO HIGH 814
2 TOO HIGH 1894
3 ABOUT RIGHT 2300
4 TOO LOW 877
5 MUCH TOO LOW 233
8 CANT CHOOSE 1070
9 NA 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6118 1 5 2.64384 1.00537

Valid range from 1 to 9

V92 GOVT PRIO:INFLATION JOBS

Value 9250 Frequency
1 DOWN INFLATION 2545
2 DOWN UNEMPLOYMENT 3882
8 CANT CHOOSE 747
9 NA 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6427 1 2 1.60401 0.489099

Valid range from 1 to 9

V93 POWER OF LABOUR UNIONS

Value 9349 Frequency
1 FAR TOO MUCH POWER 1843
2 TOO MUCH POWER 2018
3 ABOUT RIGHT 2214
4 TOO LITTLE POWER 508
5 FAR TOO LITTLE POWER 115
8 CANT CHOOSE 522
9 NA 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6698 1 5 2.25858 0.998441

Valid range from 1 to 9

V94 POWER BUSINESS+INDUSTRY

Value 9448 Frequency
1 FAR TOO MUCH POWER 880
2 TOO MUCH POWER 1904
3 ABOUT RIGHT 2797
4 TOO LITTLE POWER 562
5 FAR TOO LITTLE POWER 96
8 CANT CHOOSE 966
9 NA 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6239 1 5 2.53358 0.896425

Valid range from 1 to 9

V95 POWER OF GOVT

Value 9547 Frequency
1 FAR TOO MUCH POWER 1015
2 TOO MUCH POWER 1884
3 ABOUT RIGHT 2996
4 TOO LITTLE POWER 559
5 FAR TOO LITTLE POWER 158
8 CANT CHOOSE 588
9 NA 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6612 1 5 2.54038 0.931655

Valid range from 1 to 9

V96 GOVT ROLE:ELECTRIC POWER

Value 9646 Frequency
1 OWN IT 1849
2 CONTROL BUT NOT OWN 3667
3 NOT OWN NOT CONTROL 1181
8 CANT CHOOSE 506
9 NA 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6697 1 3 1.90025 0.66525

Valid range from 1 to 9

V97 GOVT ROLE:PUBL TRANSPORT

Value 9745 Frequency
1 OWN IT 1716
2 CONTROL BUT NOT OWN 3254
3 NOT OWN NOT CONTROL 1643
8 CANT CHOOSE 550
9 NA 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6613 1 3 1.98896 0.712667

Valid range from 1 to 9

V98 GOVT ROLE:STEEL INDUSTRY

Value 9844 Frequency
1 OWN IT 887
2 CONTROL BUT NOT OWN 2811
3 NOT OWN NOT CONTROL 2605
8 CANT CHOOSE 846
9 NA 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6303 1 3 2.27257 0.692679

Valid range from 1 to 9

V99 GOVT ROLE:BANKING INSURC

Value 9943 Frequency
1 OWN IT 724
2 CONTROL BUT NOT OWN 3181
3 NOT OWN NOT CONTROL 2565
8 CANT CHOOSE 694
9 NA 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6470 1 3 2.28454 0.653794

Valid range from 1 to 9

V100 GOVT ROLE:AUTOM INDUSTRY

Value 10042 Frequency
1 OWN IT 459
2 CONTROL BUT NOT OWN 2733
3 NOT OWN NOT CONTROL 3235
8 CANT CHOOSE 749
9 NA 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6427 1 3 2.43193 0.623106

Valid range from 1 to 9

V101 RESP:PROVID JOBS FOR ALL

Value 10141 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 2510
2 PROBABLY SHOULD BE 2510
3 PROBABLY SHOULD NOT 1271
4 DEFINITELY NOT BE 737
8 CANT CHOOSE 180
9 NA 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7028 1 4 2.03344 0.977995

Valid range from 1 to 9

V102 RESP:PRICES UNDER CONTRL

Value 10240 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 3720
2 PROBABLY SHOULD BE 2600
3 PROBABLY SHOULD NOT 586
4 DEFINITELY NOT BE 201
8 CANT CHOOSE 112
9 NA 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7107 1 4 1.61559 0.755856

Valid range from 1 to 9

V103 RESP:HEALTH CARE F SICK

Value 10339 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 4937
2 PROBABLY SHOULD BE 1957
3 PROBABLY SHOULD NOT 207
4 DEFINITELY NOT BE 63
8 CANT CHOOSE 57
9 NA 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7164 1 4 1.35734 0.583309

Valid range from 1 to 9

V104 RESP:PROVIDE FOR ELDERLY

Value 10438 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 4823
2 PROBABLY SHOULD BE 2129
3 PROBABLY SHOULD NOT 178
4 DEFINITELY NOT BE 39
8 CANT CHOOSE 56
9 NA 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7169 1 4 1.36295 0.559965

Valid range from 1 to 9

V105 RESP:ASSIST INDST GROWTH

Value 10537 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 2183
2 PROBABLY SHOULD BE 3332
3 PROBABLY SHOULD NOT 1144
4 DEFINITELY NOT BE 266
8 CANT CHOOSE 286
9 NA 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6925 1 4 1.92679 0.792975

Valid range from 1 to 9

V106 RESP:PROVIDE F UNEPMLOYD

Value 10636 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 1949
2 PROBABLY SHOULD BE 3224
3 PROBABLY SHOULD NOT 1288
4 DEFINITELY NOT BE 488
8 CANT CHOOSE 265
9 NA 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6949 1 4 2.04533 0.863005

Valid range from 1 to 9

V107 RESP:REDUCE INCOME DIFF

Value 10735 Frequency
1 DEFINITELY SHOULD BE 2482
2 PROBABLY SHOULD BE 2204
3 PROBABLY SHOULD NOT 1289
4 DEFINITELY NOT BE 860
8 CANT CHOOSE 375
9 NA 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6835 1 4 2.0771 1.02431

Valid range from 1 to 9

V108 HOURS WORKED WEEKLY

Value 10834 Frequency
1 ONE HOUR 0
2 TWO HOURS 1
4 6
5 3
6 5
7 6
8 23
9 8
10 23
11 4
12 23
13 3
14 12
15 33
16 16
17 2
18 18
19 9
20 109
21 10
22 13
23 7
24 29
25 29
26 6
27 8
28 14
29 1
30 75
31 3
32 29
33 9
34 9
35 127
36 46
37 108
38 214
39 109
40 805
41 23
42 71
43 41
44 33
45 177
46 30
47 10
48 67
49 8
50 196
51 5
52 13
53 8
54 12
55 66
56 13
58 7
59 1
60 140
63 2
64 1
65 27
66 4
67 1
69 2
70 39
71 1
72 10
73 1
75 11
76 3
78 2
80 31
82 1
83 1
84 11
85 6
86 1
87 1
89 3
90 5
94 1
95 3
96 16
0 4149
98 DONT KNOW 3
99 NO ANSWER 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3060 2 96 41.0788 14.1903

Valid range from 0 to 99

V109 CURRENT EMPLOYM STATUS

Value 10933 Frequency
1 276
2 3979
8 3000
9 95
9999 Inadeq, not stated 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4255 1 2 1.93514 0.246316

Valid range from 1 to 9999

V110 RESP:OCCUPATION

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6180 1 8999 1051.07 1991.25

Valid range from 0 to 9999

V111 RESP:INDUSTRY SECTOR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3349 1 937 136.878 237.523

Valid range from 0 to 999

V112 RESP:SELF EMPLOYED

Value 11230 Frequency
1 SELF EMPLOYED 578
2 SELF EMPLOYED WITH 131
3 WORKS FOR SO ELSE 4238
0 2272
9 NO ANSWER 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4947 1 3 2.73984 0.65287

Valid range from 0 to 9

V113 RESP:SUPERVISES OTHERS

Value 11329 Frequency
1 SUPERVISES OTHERS 1069
2 DOES NOT SUPERVISE 1662
0 4502
8 DONT KNOW 7
9 NO ANSWER 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2731 1 2 1.60857 0.48816

Valid range from 0 to 9

V114 PRIVATE VS PUBLIC SECTOR

Value 11428 Frequency
1 WORKS FOR GOVERNMENT 1045
2 DOES NOT 2697
0 3465
9 NO ANSWER 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3742 1 2 1.72074 0.448697

Valid range from 0 to 9

V115 REGION

Value 11527 Frequency
1 1150
2 728
3 869
4 985
5 761
6 468
7 181
8 364
9 571
10 147
11 78
0 Not available 1048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6302 1 11 4.34973 2.72635

Valid range from 0 to 11

V116 TRADE UNION MEMBERSHIP

Value 11626 Frequency
1 MEMBER 1896
2 NOT MEMBER 5327
9 NO ANSWER 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 1 2 1.73751 0.440021

Valid range from 1 to 9

V117 AGE

Value 11725 Frequency
1 251
2 316
3 302
4 287
5 237
6 187
16 16 years 14
17 17 years 8
18 65
19 57
20 88
21 104
22 111
23 124
24 120
25 132
26 110
27 117
28 107
29 108
30 136
31 103
32 117
33 107
34 101
35 107
36 113
37 112
38 117
39 136
40 114
41 125
42 119
43 79
44 99
45 94
46 109
47 114
48 93
49 90
50 84
51 94
52 70
53 97
54 67
55 90
56 87
57 61
58 111
59 84
60 95
61 84
62 109
63 73
64 97
65 88
66 58
67 62
68 60
69 49
70 65
71 66
72 53
73 40
74 46
75 41
76 38
77 34
78 29
79 29
80 31
81 23
82 19
83 11
84 18
85 11
86 3
87 6
88 4
89 3
92 2
93 1
96 1
99 No answer 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7224 1 96 36.0194 22.9937

Valid range from 1 to 99

V118 SEX

Value 11824 Frequency
1 MALE 3634
2 FEMALE 3712
9 NO ANSWER 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7346 1 2 1.50531 0.500006

Valid range from 1 to 9

V119 URBAN RURAL

Value 11923 Frequency
1 1219
2 1013
3 1215
4 1041
5 522
6 512
7 175
8 275
9 25
10 95
0 NAV 1048
99 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6092 1 10 3.5023 2.11781

Valid range from 0 to 99

V120 MARITAL STATUS

Value 12022 Frequency
1 MARRIED 4828
2 WIDOWED 550
3 DIVORCED 328
4 SEPARATED 101
5 NEVER MARRIED 1480
9 NO ANSWER 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7287 1 5 2.01949 1.60962

Valid range from 1 to 9

V121 HOUSEHOLD COMPOSITION

Value 12121 Frequency
1 751
2 1382
3 745
4 1132
5 898
6 662
7 740
8 240
9 291
10 143
11 39
12 10
13 3
14 1
15 70
16 17
17 15
18 7
19 2
20 1
21 1
22 1
23 21
24 5
25 2
26 1
27 1
28 8
29 1
30 3
31 4
32 1
99 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7198 1 32 4.65407 3.28991

Valid range from 1 to 99

V122 YEARS IN SCHOOL

Value 12220 Frequency
1 1 YEAR 1
2 6
3 11
4 14
5 18
6 102
7 104
8 1322
9 709
10 1231
11 738
12 1467
13 838
14 245
15 164
16 135
17 39
18 52
19 31
20 30
21 1
22 1
27 1
95 STILL AT SCHOOL 8
96 STILL AT COLLEGE 11
97 OTHER ANSWER 2
0 11
99 NO ANSWER 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7281 1 97 11.0332 5.18048

Valid range from 0 to 99

V123 EDUCATION CATEGORIES

Value 12319 Frequency
1 51
2 344
3 2816
4 1066
5 1190
6 548
7 888
8 284
9 134
0 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7321 1 9 4.4233 1.75739

Valid range from 0 to 9

V124 SPOUSE:YEARS IN SCHOOL

Value 12418 Frequency
1 1 YEAR 0
2 2 YEARS 0
3 1
4 4
5 3
6 17
7 23
8 166
9 435
10 226
11 177
12 417
13 237
14 87
15 65
16 58
17 18
18 18
19 4
20 3
0 4158
96 NO FORMAL SCHOOLING 2
97 DONT KNOW 1
98 NO ANSWER 129
99 NOT APPLICABLE 1101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1959 3 20 11.0868 2.39949

Valid range from 0 to 99

V125 SPOUSE:EDUCATION CATEG

Value 12517 Frequency
1 96
2 467
3 634
4 267
5 274
6 110
7 95
8 18
0 NAV 4158
97 1
98 129
99 1101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1961 1 8 3.48751 1.54984

Valid range from 0 to 99