Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2002)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
  • PB/Politbarometer, Slovenija

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami v družini, ocena slovenskega gospodarstva, ocena političnih in upravnih elit, ocena javnih zavodov in uslužnostnih dejavnosti, ocene delovanja državnih institucij in upravnih enot, Evropska unija, NATO in vojaške akcije zaveznikov, volilne preference in referendum, privatizacija bank, vatikanski sporazum, ne-oporečnost mesa v Sloveniji, ocena uspešnosti delovanja policije, povojni poboji, politične orientacije, ocena uspešnosti delovanja zdravnikov, priviligiranost določenih regij in mest, napad na ZDA in terorizem, cerkev in denacionalizacija, pomembni obiski v zadnjem letu, pomembnost dneva državnosti, umetna oploditev, gledanost informativnih oddaj, branje časopisov in revij, uporaba petard, varuh človekovih pravic in begunci, odnosi s sosednjimi državami

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
odnos do nekaterih aktualnih političnih vprašanj
pereči problemi in vprašanja v letu 2001
ocena državnih organov
zaupanje v institucije
volitve
strankarska opredeljevanja
mediji


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Združena datoteka podatkov raziskav politbarometer od januarja 2001 do decembra 2001.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 29. januar 2001 - 19. december 2001
Čas izdelave: 2002
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Od PB1/97 dalje se v analizo uvaja sistem vzorčnih uteži, ki zmanjšujejo pristranost in napake v rezultatih kot posledice vzorčenja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu: mag. Slavko Kurdija, dr. Janez Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer" (v poročilu PB3/97).

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe javnomnjenjske raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PB_01 - Komulativna datoteka za PB leto 2001 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 222
  • število enot: 10154

Verzija: Druga izdaja.

Dodatna pojasnila:

Skladnost podatkov je preveril arhiv. Manjkajoče vrednosti je naknadno standardiziral arhiv.

Spremenljivke

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 4228
2 NEZADOVOLJNI 4938
3 ne vem, b.o. 972
SYSMISS 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9166 1 2 1.53873 0.498525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 5944
2 NEZADOVOLJNI 3883
3 ne vem, b.o. 286
SYSMISS 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9827 1 2 1.39514 0.488905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

Vrednost 31 Frekvenca
1 podpiram 6053
2 ne podpiram 2846
3 ne vem, b.o. 1207
SYSMISS 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8899 1 2 1.31981 0.466429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Vrednost 1222 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 4228
2 NEZADOVOLJNI 4938
3 ne vem, b.o. 972
SYSMISS 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9166 1 2 1.53873 0.498525

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

Vrednost 2221 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 5944
2 NEZADOVOLJNI 3883
3 ne vem, b.o. 286
SYSMISS 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9827 1 2 1.39514 0.488905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

Vrednost 3220 Frekvenca
1 podpiram 6053
2 ne podpiram 2846
3 ne vem, b.o. 1207
SYSMISS 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8899 1 2 1.31981 0.466429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 VLADA

Vrednost 4219 Frekvenca
1 zelo neuspesno 646
2 . 1538
3 nekje vmes 4478
4 . 1724
5 zelo uspesno 287
6 ne vem,b.o. 443
SYSMISS 1038
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8673 1 5 2.93866 0.895958

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 DRNOVSEK

Vrednost 5218 Frekvenca
1 zelo neuspesno 442
2 . 944
3 nekje vmes 2442
4 . 3277
5 zelo uspesno 1596
6 ne vem,b.o. 454
SYSMISS 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8701 1 5 3.53339 1.06661

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 DRZAVNI ZBOR

Vrednost 6217 Frekvenca
1 zelo neuspesno 798
2 . 2211
3 nekje vmes 3855
4 . 1299
5 zelo uspesno 244
6 ne vem,b.o. 692
SYSMISS 1055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8407 1 5 2.75972 0.925017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 PAHOR

Vrednost 7216 Frekvenca
1 zelo neuspesno 336
2 . 869
3 nekje vmes 2740
4 . 2644
5 zelo uspesno 839
6 ne vem,b.o. 859
SYSMISS 1867
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7428 1 5 3.37439 0.98267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KUCAN

Vrednost 8215 Frekvenca
1 zelo neuspesno 401
2 . 595
3 nekje vmes 1435
4 . 3075
5 zelo uspesno 3270
6 ne vem,b.o. 410
SYSMISS 968
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8776 1 5 3.93642 1.10211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 OPOZICIJA

Vrednost 9214 Frekvenca
1 zelo neuspesno 659
2 . 1710
3 nekje vmes 3104
4 . 1066
5 zelo uspesno 199
6 ne vem,b.o. 1547
SYSMISS 1869
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6738 1 5 2.76788 0.931446

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 M. ZA DELO

Vrednost 10213 Frekvenca
1 zelo neuspesno 246
2 . 724
3 nekje vmes 1850
4 . 866
5 zelo uspesno 145
6 ne vem,b.o. 1537
SYSMISS 4786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3831 1 5 2.98434 0.907333

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE

Vrednost 11212 Frekvenca
1 zelo neuspesno 364
2 . 806
3 nekje vmes 1542
4 . 1329
5 zelo uspesno 437
6 ne vem,b.o. 889
SYSMISS 4787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4478 1 5 3.1494 1.08176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO

Vrednost 12211 Frekvenca
1 zelo neuspesno 482
2 . 994
3 nekje vmes 1891
4 . 751
5 zelo uspesno 107
6 ne vem,b.o. 1141
SYSMISS 4788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4225 1 5 2.76497 0.956885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO

Vrednost 13210 Frekvenca
1 zelo neuspesno 398
2 . 912
3 nekje vmes 1721
4 . 1081
5 zelo uspesno 246
6 ne vem,b.o. 1005
SYSMISS 4791
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4358 1 5 2.96902 1.02357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 M. ZA KULTURO

Vrednost 14209 Frekvenca
1 zelo neuspesno 148
2 . 457
3 nekje vmes 1688
4 . 1248
5 zelo uspesno 212
6 ne vem,b.o. 1609
SYSMISS 4792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3753 1 5 3.24487 0.88218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE

Vrednost 15208 Frekvenca
1 zelo neuspesno 183
2 . 567
3 nekje vmes 1830
4 . 1331
5 zelo uspesno 263
6 ne vem,b.o. 1189
SYSMISS 4791
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4174 1 5 3.22137 0.912865

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO

Vrednost 16207 Frekvenca
1 zelo neuspesno 210
2 . 613
3 nekje vmes 1691
4 . 1189
5 zelo uspesno 242
6 ne vem,b.o. 1416
SYSMISS 4793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3945 1 5 3.16223 0.942862

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR

Vrednost 17206 Frekvenca
1 zelo neuspesno 419
2 . 874
3 nekje vmes 1821
4 . 954
5 zelo uspesno 199
6 ne vem,b.o. 1094
SYSMISS 4793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4267 1 5 2.91563 1.00043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE

Vrednost 18205 Frekvenca
1 zelo neuspesno 311
2 . 856
3 nekje vmes 1703
4 . 1101
5 zelo uspesno 291
6 ne vem,b.o. 1099
SYSMISS 4793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4262 1 5 3.0481 1.01099

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 M. ZA PROMET

Vrednost 19204 Frekvenca
1 zelo neuspesno 196
2 . 696
3 nekje vmes 1812
4 . 930
5 zelo uspesno 160
6 ne vem,b.o. 1567
SYSMISS 4793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3794 1 5 3.0427 0.895706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA SOLSTVO, ZNANOST IN SPORT

Vrednost 20203 Frekvenca
1 zelo neuspesno 237
2 . 634
3 nekje vmes 1653
4 . 1374
5 zelo uspesno 294
6 ne vem,b.o. 1168
SYSMISS 4794
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4192 1 5 3.20372 0.971808

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVJE

Vrednost 21202 Frekvenca
1 zelo neuspesno 268
2 . 654
3 nekje vmes 1597
4 . 1414
5 zelo uspesno 462
6 ne vem,b.o. 966
SYSMISS 4793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4395 1 5 3.26121 1.03293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE

Vrednost 22201 Frekvenca
1 zelo neuspesno 209
2 . 515
3 nekje vmes 1400
4 . 1739
5 zelo uspesno 650
6 ne vem,b.o. 843
SYSMISS 4798
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4513 1 5 3.46665 1.02141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUZBO

Vrednost 23200 Frekvenca
1 zelo neuspesno 203
2 . 576
3 nekje vmes 1714
4 . 1029
5 zelo uspesno 178
6 ne vem,b.o. 1659
SYSMISS 4795
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3700 1 5 3.10892 0.913257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 SLUZBA VLADE ZA EVROPSKE ZADEVE

Vrednost 24199 Frekvenca
1 zelo neuspesno 246
2 . 598
3 nekje vmes 1553
4 . 1501
5 zelo uspesno 419
6 ne vem,b.o. 1038
SYSMISS 4799
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4317 1 5 3.28932 1.00941

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 SLO KORISTILO CLANSTVO V EU

Vrednost 25198 Frekvenca
1 koristilo bi ji 4960
2 ne bi ji koristilo 3104
3 ne vem, b.o. 1979
SYSMISS 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8064 1 2 1.38492 0.486607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF NA EU REFERENDUMU BI GLASOVAL...

Vrednost 26197 Frekvenca
1 za vstop 5571
2 proti vstopu 2833
3 ne ve, b.o. 1634
SYSMISS 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8404 1 2 1.3371 0.472748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 SLO KOT CLANICA NATA

Vrednost 27196 Frekvenca
1 strinja se 5211
2 ne strinja se 3305
3 ne ve, b.o. 1507
SYSMISS 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8516 1 2 1.38809 0.487345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 VLADI

Vrednost 28195 Frekvenca
1 najmanj zaupa 766
2 . 1597
3 nekaj vmes 4174
4 . 2422
5 najbolj zaupa 664
6 ne vem,b.o. 355
SYSMISS 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9623 1 5 3.06453 1.00399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE

Vrednost 29194 Frekvenca
1 najmanj zaupa 547
2 . 1120
3 nekaj vmes 2686
4 . 3424
5 najbolj zaupa 1857
6 ne vem,b.o. 344
SYSMISS 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9634 1 5 3.51111 1.0994

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRZAVNEMU ZBORU

Vrednost 30193 Frekvenca
1 najmanj zaupa 633
2 . 1874
3 nekaj vmes 4581
4 . 1869
5 najbolj zaupa 433
6 ne vem,b.o. 553
SYSMISS 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9390 1 5 2.95687 0.922467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

Vrednost 31192 Frekvenca
1 najmanj zaupa 496
2 . 715
3 nekaj vmes 1822
4 . 3318
5 najbolj zaupa 3316
6 ne vem,b.o. 310
SYSMISS 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9667 1 5 3.85269 1.12586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITICNIM STRANKAM

Vrednost 32191 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1332
2 . 2901
3 nekaj vmes 4110
4 . 742
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem,b.o. 708
SYSMISS 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9235 1 5 2.51023 0.892523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODISCEM

Vrednost 33190 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1179
2 . 2341
3 nekaj vmes 3684
4 . 1708
5 najbolj zaupa 353
6 ne vem,b.o. 679
SYSMISS 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9265 1 5 2.75337 1.01869

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI

Vrednost 34189 Frekvenca
1 najmanj zaupa 750
2 . 1476
3 nekaj vmes 3475
4 . 2983
5 najbolj zaupa 930
6 ne vem,b.o. 364
SYSMISS 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9614 1 5 3.1942 1.06075

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI

Vrednost 35188 Frekvenca
1 najmanj zaupa 448
2 . 1134
3 nekaj vmes 3327
4 . 3001
5 najbolj zaupa 1231
6 ne vem,b.o. 797
SYSMISS 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9141 1 5 3.37556 1.02281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVSCINI

Vrednost 36187 Frekvenca
1 najmanj zaupa 2640
2 . 2265
3 nekaj vmes 2643
4 . 1269
5 najbolj zaupa 622
6 ne vem,b.o. 526
SYSMISS 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9439 1 5 2.46689 1.21355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE

Vrednost 37186 Frekvenca
1 najmanj zaupa 327
2 . 913
3 nekaj vmes 3376
4 . 3712
5 najbolj zaupa 1129
6 ne vem,b.o. 501
SYSMISS 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9457 1 5 3.46558 0.942456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU

Vrednost 38185 Frekvenca
1 najmanj zaupa 217
2 . 752
3 nekaj vmes 3346
4 . 3771
5 najbolj zaupa 1489
6 ne vem,b.o. 400
SYSMISS 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9575 1 5 3.58099 0.920653

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 MEDIJEM

Vrednost 39184 Frekvenca
1 najmanj zaupa 218
2 . 584
3 nekaj vmes 2034
4 . 1884
5 najbolj zaupa 658
6 ne vem,b.o. 123
SYSMISS 4653
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5378 1 5 3.40536 0.972786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W BI SLI NA VOLITVE?

Vrednost 40183 Frekvenca
1 da 7336
2 ne 2245
3 ne vem, b.o. 423
SYSMISS 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9581 1 2 1.23432 0.423594

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 VOLIL BI...

Vrednost 41182 Frekvenca
0 ne vem, b.o. 2754
1 DESUS 70
2 LDS 2398
3 NSI 201
4 SLS+SKD 255
5 SMS 149
6 SNS 137
7 SDS 585
8 ZLSD 604
9 drugo 176
SYSMISS 2825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4575 1 9 4.05836 2.57945

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 SIMPATIJE

Vrednost 42181 Frekvenca
0 ne vem, b.o. 3231
1 DESUS 40
2 LDS 907
3 NSI 97
4 SLS+SKD 197
5 SMS 124
6 SNS 92
7 SDS 290
8 ZLSD 250
9 drugo 163
SYSMISS 4763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2160 1 9 4.44537 2.62118

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 OKTOBRA 2000 JE VOLIL

Vrednost 43180 Frekvenca
0 ne vem, b.o., drugo 2017
1 DESUS 127
2 LDS 3260
3 NSI 300
4 SLS+SKD 438
5 SMS 248
6 SNS 181
7 SDS 772
8 ZLSD 762
9 nisem sel na volitve 1870
SYSMISS 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6088 1 8 3.79846 2.37546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q597 PROGRAM ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR

Vrednost 44179 Frekvenca
1 je sli0al 353
2 ni sli0al 522
3 ne pozna 25
SYSMISS 9254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 1 2 1.59657 0.490866

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q597A JE PROGRAM POTREBEN ALI NE?

Vrednost 45178 Frekvenca
1 je potreben 663
2 ni potreben 61
3 ne vem, b.o. 174
SYSMISS 9256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 1 2 1.08425 0.277961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q597B KOLIKOKRAT STE V ZADNJEM LETU NA SVOJI U

Vrednost 46177 Frekvenca
1 nikoli 219
2 1x 159
3 1x do 3x 267
4 ve0 kot 3x v zadnjem 246
5 ne vem, b.o. 9
SYSMISS 9254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 1 4 2.60606 1.13312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q597C1 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Vrednost 47176 Frekvenca
1 DR0AVLJANSKE ZADEVE 442
2 PROMETNE ZADEVE 132
3 GRADBENE ZADEVE 55
4 GOSPODARSKE DEJAVNOS 21
5 kaj drugega 34
6 ne vem, b.o. 29
SYSMISS 9441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
684 1 5 1.64474 1.08272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q597C2 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Vrednost 48175 Frekvenca
1 DR0AVLJANSKE ZADEVE 56
2 PROMETNE ZADEVE 157
3 GRADBENE ZADEVE 38
4 GOSPODARSKE DEJAVNOS 18
5 kaj drugega 22
6 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 9863
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 1 5 2.28866 1.08239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q597C3 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Vrednost 49174 Frekvenca
1 DR0AVLJANSKE ZADEVE 4
2 PROMETNE ZADEVE 9
3 GRADBENE ZADEVE 33
4 GOSPODARSKE DEJAVNOS 9
5 kaj drugega 8
6 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63 1 5 3.12698 1.02378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q597C4 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Vrednost 50173 Frekvenca
1 DR0AVLJANSKE ZADEVE 0
2 PROMETNE ZADEVE 0
3 GRADBENE ZADEVE 2
4 GOSPODARSKE DEJAVNOS 6
5 kaj drugega 0
6 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 3 4 3.75 0.46291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q597D STE IMELI PRI UREJANJU ZADEV SLABO IZKU0

Vrednost 51172 Frekvenca
1 da 153
2 ne 538
3 se ne spominja, b.o. 23
SYSMISS 9440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 1 2 1.77858 0.415502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q597E KAKO JE TEKEL POSTOPEK?

Vrednost 52171 Frekvenca
1 BREZ TE0AV 437
2 Z MANJ0IMI TE0AVAMI 161
3 PRECEJ ZAPLETOV 72
4 NI BILO MOGO0E UREDI 17
5 ne vem, b.o. 27
SYSMISS 9440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 1 4 1.5182 0.78015

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q594 KAKO NAJ VLADA RAVNA PRI PRIVATIZACIJI B

Vrednost 53170 Frekvenca
1 PRODA ZA CIM VISJO C 267
2 PRODA PREDVSEM DOMAC 1326
3 ne vem,b.o. 214
SYSMISS 8347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1593 1 2 1.83239 0.373635

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q598 PODPIRA VATIKANSKI SPORAZUM?

Vrednost 54169 Frekvenca
1 podpira 318
2 ne podpira 324
3 ne ve, b.o. 256
SYSMISS 9256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
642 1 2 1.50467 0.500368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q599A KDO SE VAM VTISNIL V SPOMIN?

Vrednost 55168 Frekvenca
1 Ku0an 65
2 Drnov0ek 53
3 Jan0a 2
4 Pahor 10
5 Bajuk 4
6 Jelin0i0 1
7 But 4
8 Rop 12
9 Katanec 61
10 Rudonja 43
11 Zahovi0 9
12 Manko0 18
13 0abot 9
14 drugo 0
15 ne vem, b.o. 271
SYSMISS 9592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 1 13 6.10997 4.20774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

Q599B KDO SE VAM VTISNIL V SPOMIN?

LD ORIENTACIJA

Vrednost 57166 Frekvenca
1 prej levo 3052
2 v sredino 1595
3 prej desno 1754
4 b.o. 3582
SYSMISS 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6401 1 3 1.79722 0.842503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ LETO ROJSTVA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10004 0 83 54.9765 17.2736

Vrednosti spremenljivk od 0 do 83

IZOB IZOBRAZBA

Vrednost 59164 Frekvenca
1 OSNOVNA 1876
2 POKLICNA 1641
3 SREDNJA 4510
4 VISOKA 1966
SYSMISS 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9993 1 4 2.65706 0.997181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK KRAJ BIVANJA

Vrednost 60163 Frekvenca
1 PODEZELJE 3475
2 MANJSI KRAJ 3390
3 VECJE MESTO 1300
4 V LJ., MB. 1849
SYSMISS 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10014 1 4 2.15209 1.09196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

Vrednost 61162 Frekvenca
1 V GOSPODARSTVU 2832
2 V NEGOSPODARSTVU 1745
3 SAMOZAPOSLEN 427
4 KMET 137
5 GOSPODINJA 262
6 UPOKOJENEC 3051
7 STUDENT 975
8 BREZPOSELN 528
9 DRUGO... 62
SYSMISS 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10019 1 9 3.92993 2.52922

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 VERNOST

Vrednost 62161 Frekvenca
1 sem veren 4685
2 nisem veren 3303
3 nekaj vmes... 1854
4 zavrnil odg.,b.o. 169
SYSMISS 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9842 1 3 1.71236 0.762704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

Vrednost 63160 Frekvenca
1 moski 4170
2 zenska 5910
SYSMISS 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10080 1 2 1.58631 0.492519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ocena intervjuja

Vrednost 64159 Frekvenca
1 dobro 9119
2 slabo 597
SYSMISS 438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9716 1 2 1.06145 0.240157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK

Vrednost 65158 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odlo 4
2 neustrezna 0tevilka 1
3 izbrana oseba kljub 22
4 izbrana oseba za0asn 8
5 izbrane osebe kljub 2
6 nezmo0nost sodelovan 21
7 izrecno zvrnil sodel 27
8 drugo,...? 1
SYSMISS 10068
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 1 8 5.0814 1.8987

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 66157 Frekvenca
30 ->30 2231
45 30 - 45 2909
60 46 - 60 2482
99 61 - 2382
SYSMISS 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10004 30 99 58.234 25.0047

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 67156 Frekvenca
0 ne vem 3231
1 DESUS 110
2 LDS 3305
3 NSI 298
4 SLS+SKD 452
5 SMS 273
6 SNS 229
7 SDS 875
8 ZLSD 854
9 drugo 339
SYSMISS 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6735 1 9 4.18248 2.599

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

REGIJA

Vrednost 68155 Frekvenca
1 POMURSKA 505
2 PODRAVSKA 1447
3 KORO[KA 284
4 SAVINJSKA 1201
5 GORENJSKA 911
6 ZASAVSKA 181
7 OSREDNJA 2536
8 SPOD. POSAVSKA 300
9 DOLENJSKA 320
10 GORI[KA 579
11 OBALNO-KRA[KA 489
12 KRA[KA 232
SYSMISS 1169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8985 1 12 5.75192 2.98318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

WUTEZ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10154 0.381695 3.44282 0.999684 0.578862

Vrednosti spremenljivk od 0.381695 do 3.44282

Q599BB KDO SE VAM VTISNIL V SPOMIN?

Vrednost 70153 Frekvenca
2 borut suklje 0
3 acimovic 0
4 alja berglez 0
5 Andrej Vizjak 0
6 andrej vrstovsek 0
7 baucar 0
8 bavcar 0
9 bergauer 0
10 bucar 0
11 bukovec 0
12 cerar zdenka 1
13 cop 0
14 cvetkovic 1
15 darja kaps,mohr 1
16 davo krni0ar 1
17 davo krnicar 1
18 dejan makarovic 1
19 delajo pediatricno k 4
20 derenda 2
21 dimitrij rupel 1
22 dimovski 1
23 direktor leka ajd 3
24 dr. 0uji0, ginekolog 5
25 drago jancar 1
26 du0an keber 1
27 dusan keber 4
28 franc rode 1
29 g. kovacic, dir.krke 3
30 gaspari 5
31 grega skocir 3
32 hanzik 1
33 igor bergant 1
34 ivan kne0evi0 7
35 Iztok 0op 2
36 iztok cop 1
37 janez vogrin 1
38 janja koren 1
39 jernej sugman 3
40 jonas z 1
41 jure kosir 1
42 kangler (poslanec) 1
43 karnicar 1
44 keber 1
45 kejzar 1
46 kolesar v spaniji 2
47 kosir 1
48 krnicar 1
49 ljubo 1
50 marica dobrovnik 2
51 martin strel 1
52 martina cufar 1
53 matjaz hanzek 5
54 milena mocivnik 2
55 mitja kunc 2
56 moja bodo0a 0ena 1
57 ni javna oseba 1
58 nogom. reprezentanca 1
59 nogometasi 1
60 nuncij ki odhaja 1
61 nusa derenda 2
62 osterc 1
63 osterc,nogomet 1
64 Petek_novinar 1
65 peter mankuc 2
66 petrin 1
67 plavalci 2
68 primozic peter 8
69 rajmond debevc 1
70 rihter 1
71 rode 0
72 rupel 0
73 rupel, bush 0
74 sagadin 0
75 saso hribar 0
76 sosed 0
77 spela pretnar 0
78 stefka kucan 0
79 svagan 0
80 Tof 0
81 tomaz humar 0
82 tomo kriznar 0
83 vekoslav grmic 0
84 veturini 0
85 veturini,svet.prvaka 0
86 vika poto0nik 0
87 vika potocnik 0
88 Vika Potocnik 0
89 vlado dimovski 0
90 vlodo dimovski 0
91 zdenka cerar 0
92 zoran jankovic 0
93 zvonka zupani0slavec 0
SYSMISS 10048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
106 12 70 41.0283 16.8248

Vrednosti spremenljivk od 2 do 93

I14 ZDRAVSTVU

Vrednost 71152 Frekvenca
1 najmanj zaupa 209
2 . 681
3 nekaj vmes 1930
4 . 1947
5 najbolj zaupa 641
6 ne vem,b.o. 128
SYSMISS 4618
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5408 1 5 3.39386 0.979641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q584A ODOBRAVATE VOJASKE AKCIJE ZAVEZNIKOV PRO

Vrednost 72151 Frekvenca
1 odobravam 709
2 niti-niti 291
3 nasprotujem 725
4 ne vem b.o. 143
SYSMISS 8286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1725 1 3 2.00928 0.911976

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q590 PREDSEDNIK VLADE RS JE...

Vrednost 73150 Frekvenca
1 Janez Drnovsek 736
2 Milan Kucan 39
3 Borut Pahor 25
4 Andrej Bajuk 3
5 drugo 5
6 ne vem, b.o. 112
SYSMISS 9234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 1 5 1.14604 0.532427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q5911 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Vrednost 74149 Frekvenca
1 LDS 329
2 SDS 25
3 ZLSD 46
4 SLS+SKD 36
5 NSI 13
6 DESUS 17
7 SNS 2
8 SMS 7
9 ne vem, b.o. 442
SYSMISS 9237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
475 1 8 1.89053 1.59397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5912 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Vrednost 75148 Frekvenca
1 LDS 46
2 SDS 40
3 ZLSD 138
4 SLS+SKD 106
5 NSI 16
6 DESUS 52
7 SNS 13
8 SMS 31
9 ne vem, b.o. 6
SYSMISS 9706
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
442 1 8 3.83484 1.86685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5913 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Vrednost 76147 Frekvenca
1 LDS 24
2 SDS 15
3 ZLSD 64
4 SLS+SKD 89
5 NSI 14
6 DESUS 109
7 SNS 9
8 SMS 51
9 ne vem, b.o. 4
SYSMISS 9775
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
375 1 8 4.792 1.97022

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5914 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Vrednost 77146 Frekvenca
1 LDS 11
2 SDS 6
3 ZLSD 43
4 SLS+SKD 50
5 NSI 11
6 DESUS 68
7 SNS 10
8 SMS 53
9 ne vem, b.o. 3
SYSMISS 9899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
252 1 8 5.19444 2.02324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5915 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Vrednost 78145 Frekvenca
1 LDS 5
2 SDS 1
3 ZLSD 5
4 SLS+SKD 14
5 NSI 3
6 DESUS 20
7 SNS 8
8 SMS 19
9 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10079
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 1 8 5.61333 2.0723

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5916 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Vrednost 79144 Frekvenca
1 LDS 2
2 SDS 3
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 2
6 DESUS 1
7 SNS 2
8 SMS 3
9 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 1 8 4.76923 2.80339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5917 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Vrednost 80143 Frekvenca
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 2
7 SNS 3
8 SMS 0
9 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 6 7 6.6 0.547723

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5918 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Vrednost 81142 Frekvenca
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 1
7 SNS 0
8 SMS 1
9 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 6 8 7 1.41421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5919 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Vrednost 82141 Frekvenca
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 0
7 SNS 0
8 SMS 0
9 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q592A POMEMBNO PODROCJE DELA VLADE V LETU 2002

Vrednost 83140 Frekvenca
1 SKRB ZA CISTO OKOLJE 252
2 REGIONALNI RAZVOJ 220
3 ZAGOTOVITEV STANOVAN 289
4 GRADNJA AVTOCEST 114
5 ne vem, b.o. 39
SYSMISS 9240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 1 4 2.30286 1.02416

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q592B POMEMBNO PODROCJE DELA VLADE V LETU 2002

Vrednost 84139 Frekvenca
1 BOJ PROTI KORUPCIJI 388
2 BIROKRATSKI POSTOPKO 222
3 ZAKLJUCITEV DENACION 138
4 UREDITEV PRIKRITIH G 102
SYSMISS 9304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 1 4 1.94588 1.04747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q517 ZAUPATE DA JE MESO V SLO NEOPORECNO?

Vrednost 85138 Frekvenca
1 zaupam 833
2 ne zaupam 280
3 ne vem,b.o. 68
SYSMISS 8973
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1113 1 2 1.25157 0.434112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q593A USPESNOST DELOVANJA SLO POLICIJE

Vrednost 86137 Frekvenca
1 najslabsa ocena 41
2 . 99
3 nekaj vmes 365
4 . 289
5 najboljsa ocena 91
6 ne vem,b.o. 27
SYSMISS 9242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 1 5 3.32768 0.963691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q593B JE SLOPOLICIJA PRI SVOJEM DELU USPESNA?

Vrednost 87136 Frekvenca
1 najslabsa ocena 42
2 . 122
3 nekaj vmes 403
4 . 235
5 najboljsa ocena 67
6 ne vem,b.o. 41
SYSMISS 9244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 1 5 3.18757 0.937214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q593C ALI POLICIJA KDAJ PREKORACUJE POOBLASTIL

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 1 5 3.17365 0.840963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q593D STE IMELI NEPRIJETNO IZKUSNJO S POLICIJO

Vrednost 89134 Frekvenca
1 sem imel 162
2 nisem imel 736
3 ne spomnim se,b.o. 12
SYSMISS 9244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 1 2 1.8196 0.384735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q595 POZNA IZJAVO V ZVEZI S POVOJNIMI POBOJI?

Vrednost 90133 Frekvenca
1 je slisal 659
2 ni slisal 221
3 ne vem,b.o. 28
SYSMISS 9246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 1 2 1.25114 0.433913

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q596 PODPIRA IZJAVO VLADE KI ZELI PRISPEVATI

Vrednost 91132 Frekvenca
1 podpira 618
2 ne podpira 197
3 ne vem,b.o. 93
SYSMISS 9246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 1 2 1.24172 0.428387

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SJMIME1 1. UGLEDNI POLITIK

Vrednost 92131 Frekvenca
1 Kucan 398
2 Drnovsek 227
3 Jansa 23
4 Pahor 42
5 Bajuk 6
6 Jelincic 1
7 But 6
8 Rop 8
9 drugo 37
10 ne vem, b.o. 158
SYSMISS 9248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 1 9 2.09091 1.97163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

SJMIME2 2. UGLEDNI POLITIK

Vrednost 93130 Frekvenca
1 Kucan 164
2 Drnovsek 321
3 Jansa 30
4 Pahor 59
5 Bajuk 9
6 Jelincic 0
7 But 10
8 Rop 22
9 drugo 86
10 ne vem, b.o. 178
SYSMISS 9275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 1 9 3.13409 2.63639

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q590A KDO JE PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 94129 Frekvenca
1 pravilen odgovor 736
2 nepravilen odgovor 72
3 ne ve, b.o. 112
SYSMISS 9234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 1 2 1.08911 0.285077

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6A USTAVNO SODISCE

Vrednost 95128 Frekvenca
1 zelo neuspe0no 378
2 . 659
3 nekje vmes 1196
4 . 622
5 zelo uspe0no 164
6 ne vem,b.o. 525
SYSMISS 6610
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3019 1 5 2.84598 1.05787

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 ZDENKA CERAR

Vrednost 96127 Frekvenca
1 zelo neuspe0no 164
2 . 337
3 nekje vmes 978
4 . 916
5 zelo uspe0no 448
6 ne vem,b.o. 656
SYSMISS 6655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2843 1 5 3.40345 1.06744

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V12 DUSAN KEBER

Vrednost 97126 Frekvenca
1 zelo neuspe0no 216
2 . 358
3 nekje vmes 793
4 . 664
5 zelo uspe0no 282
6 ne vem,b.o. 492
SYSMISS 7349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2313 1 5 3.18936 1.12595

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

MPOZ1 POZITIVNO MINISTRSTVO

Vrednost 98125 Frekvenca
1 delo, dru0ino in soc 25
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 42
4 gospodarske dejavnos 8
5 kmetijstvo, gozdarst 30
6 kulturo, andreja rih 9
7 notranje zadeve, rad 28
8 obrambo, anton grizo 13
9 okolje in prostor,ja 8
10 pravosodje, ivan biz 2
11 promet in zveze, jak 13
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 59
14 znanost in tehnologi 30
15 zunanje zadeve, dimi 40
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 213
19 ne ve, ne pozna, b.o 431
SYSMISS 9203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
520 1 18 12.5827 5.85049

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MPOZ2 POZITIVNO MINISTRSTVO

Vrednost 99124 Frekvenca
1 delo, dru0ino in soc 10
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 17
4 gospodarske dejavnos 4
5 kmetijstvo, gozdarst 11
6 kulturo, andreja rih 10
7 notranje zadeve, rad 16
8 obrambo, anton grizo 6
9 okolje in prostor,ja 7
10 pravosodje, ivan biz 3
11 promet in zveze, jak 2
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 22
14 znanost in tehnologi 28
15 zunanje zadeve, dimi 17
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o 1
SYSMISS 10000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 1 15 9.15033 4.7013

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MPOZ3 POZITIVNO MINISTRSTVO

Vrednost 100123 Frekvenca
1 delo, dru0ino in soc 3
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 9
4 gospodarske dejavnos 5
5 kmetijstvo, gozdarst 2
6 kulturo, andreja rih 2
7 notranje zadeve, rad 4
8 obrambo, anton grizo 8
9 okolje in prostor,ja 6
10 pravosodje, ivan biz 1
11 promet in zveze, jak 0
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 10
14 znanost in tehnologi 8
15 zunanje zadeve, dimi 4
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o 0
SYSMISS 10092
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 1 15 8.54839 4.4489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MNEG1 NEGATIVNO MINISTRSTVO

Vrednost 101122 Frekvenca
1 delo, dru0ino in soc 20
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 12
4 gospodarske dejavnos 25
5 kmetijstvo, gozdarst 72
6 kulturo, andreja rih 4
7 notranje zadeve, rad 31
8 obrambo, anton grizo 22
9 okolje in prostor,ja 48
10 pravosodje, ivan biz 36
11 promet in zveze, jak 15
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 26
14 znanost in tehnologi 41
15 zunanje zadeve, dimi 15
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 142
19 ne ve, ne pozna, b.o 436
SYSMISS 9209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
509 1 18 10.9686 5.48396

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MNEG2 NEGATIVNO MINISTRSTVO

Vrednost 102121 Frekvenca
1 delo, dru0ino in soc 7
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 6
4 gospodarske dejavnos 11
5 kmetijstvo, gozdarst 26
6 kulturo, andreja rih 5
7 notranje zadeve, rad 13
8 obrambo, anton grizo 10
9 okolje in prostor,ja 13
10 pravosodje, ivan biz 11
11 promet in zveze, jak 12
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 17
14 znanost in tehnologi 18
15 zunanje zadeve, dimi 8
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o 2
SYSMISS 9995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
157 1 15 8.61146 4.00904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MNEG3 NEGATIVNO MINISTRSTVO

Vrednost 103120 Frekvenca
1 delo, dru0ino in soc 6
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 8
4 gospodarske dejavnos 5
5 kmetijstvo, gozdarst 7
6 kulturo, andreja rih 2
7 notranje zadeve, rad 6
8 obrambo, anton grizo 3
9 okolje in prostor,ja 8
10 pravosodje, ivan biz 4
11 promet in zveze, jak 6
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 8
14 znanost in tehnologi 7
15 zunanje zadeve, dimi 2
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o 0
SYSMISS 10082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 1 15 7.95833 4.24409

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

I12 USTAVNEMU SODISCU

Vrednost 104119 Frekvenca
1 najmanj zaupa 303
2 . 883
3 nekaj vmes 2450
4 . 1526
5 najbolj zaupa 348
6 ne vem, b.o. 814
SYSMISS 3830
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5510 1 5 3.13303 0.944598

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SOLSTVU

Vrednost 105118 Frekvenca
1 najmanj zaupa 150
2 . 558
3 nekaj vmes 1726
4 . 1562
5 najbolj zaupa 405
6 ne vem, b.o. 188
SYSMISS 5565
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4401 1 5 3.34401 0.931661

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q583A ZAUPATE ZDRAVNIKU, DA O VAS NE BO GOVORI

Vrednost 106117 Frekvenca
1 zaupam 717
2 ne zaupam 171
3 vseeno mi je 27
4 ne vem, b.o. 34
SYSMISS 9205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 1 3 1.2459 0.49469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q583B BI ZELELI ZAUPNE ZDRAVNISKE OBRAVNAVE?

Vrednost 107116 Frekvenca
1 DA 779
2 NE 128
3 ne vem, b.o. 40
SYSMISS 9207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 1 2 1.14112 0.348342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q583C SO ZDRAVNIKI DOLZNI VAROVATI PACIENTOVO

Vrednost 108115 Frekvenca
1 SO DOLZNI VAROVATI 858
2 NISO DOLZNI VAROVATI 52
3 ne vem, b.o 38
SYSMISS 9206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 1 2 1.05714 0.232243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q584B SODELOVANJE SLO V PROTITERORISTI0NI KOAL

Vrednost 109114 Frekvenca
1 DEJAVNO VKLJU0ITI V 55
2 SODELOVATI LE PRI CI 411
3 SLOVENIJA NAJ SE V A 390
4 ne vem, b.o. 91
SYSMISS 9207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 1 3 2.39136 0.605912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q585 SLOVENIJA SODI MED...

Vrednost 110113 Frekvenca
1 ZAHODNE DRZAVE 165
2 SREDNJEEVROPSKE DRZA 574
3 DRZAVE JUGOVZHODNE E 76
4 v nobeno od omenjeni 12
5 ne vem, me ne zanima 119
SYSMISS 9208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 1 4 1.9214 0.586254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q586 ALI SE PO NAPADU NA ZDA PO0UTITE...

Vrednost 111112 Frekvenca
1 MANJ VARNO KOT PRED 282
2 ENAKO VARNO KOT PRED 611
3 BOLJ VARNO KOT PRED 11
4 neodlo0en 22
5 ne vem, b.o 18
SYSMISS 9210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 1 3 1.70022 0.484259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

Vrednost 112111 Frekvenca
1 IZBOLJSUJEJO 1309
2 POSLABSUJEJO 2192
3 OSTAJAJO ISTE 1688
4 ne vem, b.o. 255
SYSMISS 4710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5189 1 3 2.07304 0.756534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q574 INTERPELACIJO ZOPER MIN. KOPACA JE...

Vrednost 113110 Frekvenca
1 je utemeljena 319
2 ni utemeljena 294
3 ne vem, b.o 279
SYSMISS 9262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
613 1 2 1.47961 0.499992

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q575 MNENJE O REGIONALNI POLTIKI V SLO

Vrednost 114109 Frekvenca
1 PREVEC CENTRALISTICN 520
2 KLJUCNE INSTITUCIJE 248
3 ne vem, b.o. 125
SYSMISS 9261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 1 2 1.32292 0.467896

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q576 RESITEV PROBLEMA CENTRALIZACIJE

Vrednost 115108 Frekvenca
1 INSTITUCIJE TUDI V D 164
2 REG.CENTRI VECJI VPL 212
3 PROMETNE POVEZAVE ZA 426
4 ne vem, b.o. 90
SYSMISS 9262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 1 3 2.32668 0.793552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q577 SO LJUBLJANCANI PRIVILIGIRANI?

Vrednost 116107 Frekvenca
1 da 584
2 ne 237
3 ne vem 73
SYSMISS 9260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 1 2 1.28867 0.453421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q578 V CEM SO PREBIVALCI LJ.PRIVILIGIRANI?

Vrednost 117106 Frekvenca
1 moznosti za solanje 65
2 dostop do zdr.uslug 41
3 boljsi standard 205
4 moznosti za zaposlit 118
5 kulturna ponudba 27
6 trgovska ponudba 31
7 drugo 53
8 ne vem, b.o. 44
SYSMISS 9570
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
540 1 7 3.56667 1.65739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q579 KATERA OD REGIJ V SLO ZAPOSTAVLJENA?

Vrednost 118105 Frekvenca
1 Pomurska 195
2 Podravska 61
3 Koroska 22
4 Savinjska 14
5 Zasavska 37
6 Spodnjeposavska 13
7 JV Slovenija 40
8 Osrednjeslovenska 9
9 Gorenjska 5
10 Notranjskokraska 13
11 Goriska 30
12 Obalnokraska 17
13 nobena regija 385
SYSMISS 9313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 1 12 3.86623 3.55702

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q580 PRIPRAVLJENI PLACATI VEC ZA ALKOHOLNE PI

Vrednost 119104 Frekvenca
1 da, pripravljen 774
2 ne, nepripravljen 72
3 ne vem, b.o. 43
SYSMISS 9265
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 1 2 1.08511 0.279205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q581 JE NAPAD NA ZDA NAPAD NA DEMOK.SVET

Vrednost 120103 Frekvenca
1 da, soglasa 618
2 ne, ne soglasa 189
3 ne vem, b. o. 85
SYSMISS 9262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 1 2 1.2342 0.423761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q582A ODOBRATAVE NAPOVED VOJNE TERORIZMU Z VSE

Vrednost 121102 Frekvenca
1 da, odobrava 339
2 ne, ne odobrava 467
3 ne vem, b. o. 86
SYSMISS 9262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 1 2 1.5794 0.493961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q582B SE NAJ SLO S SVOJO VOJSKO PRIDRUZI OBRAC

Vrednost 122101 Frekvenca
1 da 144
2 ne 175
3 ne vem, b. o. 20
SYSMISS 9815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
319 1 2 1.54859 0.498415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q157 DO CESA JE CERKEV UPRAVICENA?

Vrednost 123100 Frekvenca
1 VRNITEV V NARAVI 130
2 DENARNA ODSKODNINA 204
3 BREZPOVRACILA 410
4 ne vem, b.o. 86
SYSMISS 9324
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 1 3 2.37634 0.764825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q571A VRNITEV POKLJUSKIH GOZDOV V NARAVI...

Vrednost 12499 Frekvenca
1 odobravam 184
2 ne odobravam 573
3 ne vem, b.o. 73
SYSMISS 9324
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 1 2 1.75694 0.429217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q571B JE ODLOCITEV MINISTRA BUTA...

Vrednost 12598 Frekvenca
1 strankarska odlocite 468
2 strokovna odlocitev 163
3 ne vem, b.o. 198
SYSMISS 9325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
631 1 2 1.25832 0.438058

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q571C PROTI VRNITVI BLEJSKEGA OTOKA V NARAVI..

Vrednost 12697 Frekvenca
1 odobravam 613
2 ne odobravam 141
3 ne vem, b.o. 76
SYSMISS 9324
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 1 2 1.187 0.390172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q571D JE ODLOCITEV MINISTRICE RIHTARJEVE...

Vrednost 12796 Frekvenca
1 strankarska odlocite 275
2 strokovna odlocitev 297
3 ne vem, b.o. 257
SYSMISS 9325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 1 2 1.51923 0.500067

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q572 KOMPROMISNA RE.ITEV ...

Vrednost 12895 Frekvenca
1 je sprejemljiva 465
2 ni sprejemljiva 192
3 ne vem, b.o. 169
SYSMISS 9328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
657 1 2 1.29224 0.455137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q573 PODPIRA ODLIKOVANJE PRED.DRZAVE NADSKOFU

Vrednost 12994 Frekvenca
1 podpiram 660
2 ne podpiram 119
3 ne vem, b.o. 49
SYSMISS 9326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 1 2 1.15276