Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI01_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2002)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

V5-0340-00 (CRP)

Series:
  • PB/Politbarometer, Slovenija

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami v družini, ocena slovenskega gospodarstva, ocena političnih in upravnih elit, ocena javnih zavodov in uslužnostnih dejavnosti, ocene delovanja državnih institucij in upravnih enot, Evropska unija, NATO in vojaške akcije zaveznikov, volilne preference in referendum, privatizacija bank, vatikanski sporazum, ne-oporečnost mesa v Sloveniji, ocena uspešnosti delovanja policije, povojni poboji, politične orientacije, ocena uspešnosti delovanja zdravnikov, priviligiranost določenih regij in mest, napad na ZDA in terorizem, cerkev in denacionalizacija, pomembni obiski v zadnjem letu, pomembnost dneva državnosti, umetna oploditev, gledanost informativnih oddaj, branje časopisov in revij, uporaba petard, varuh človekovih pravic in begunci, odnosi s sosednjimi državami

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
odnos do nekaterih aktualnih političnih vprašanj
pereči problemi in vprašanja v letu 2001
ocena državnih organov
zaupanje v institucije
volitve
strankarska opredeljevanja
mediji


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Združena datoteka podatkov raziskav politbarometer od januarja 2001 do decembra 2001.

Methodology


Collection date: 29. januar 2001 - 19. december 2001
Date of production: 2002
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Od PB1/97 dalje se v analizo uvaja sistem vzorčnih uteži, ki zmanjšujejo pristranost in napake v rezultatih kot posledice vzorčenja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu: mag. Slavko Kurdija, dr. Janez Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer" (v poročilu PB3/97).

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe javnomnjenjske raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PB_01 - Komulativna datoteka za PB leto 2001 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 222
  • number of units: 10154

Version: Druga izdaja.

Additional information:

Skladnost podatkov je preveril arhiv. Manjkajoče vrednosti je naknadno standardiziral arhiv.

Variable list

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 4228
2 NEZADOVOLJNI 4938
3 ne vem, b.o. 972
SYSMISS 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9166 1 2 1.53873 0.498525

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 5944
2 NEZADOVOLJNI 3883
3 ne vem, b.o. 286
SYSMISS 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9827 1 2 1.39514 0.488905

Valid range from 1 to 3

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

Value 31 Frequency
1 podpiram 6053
2 ne podpiram 2846
3 ne vem, b.o. 1207
SYSMISS 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8899 1 2 1.31981 0.466429

Valid range from 1 to 3

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

Value 1222 Frequency
1 ZADOVOLJNI 4228
2 NEZADOVOLJNI 4938
3 ne vem, b.o. 972
SYSMISS 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9166 1 2 1.53873 0.498525

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

Value 2221 Frequency
1 ZADOVOLJNI 5944
2 NEZADOVOLJNI 3883
3 ne vem, b.o. 286
SYSMISS 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9827 1 2 1.39514 0.488905

Valid range from 1 to 3

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

Value 3220 Frequency
1 podpiram 6053
2 ne podpiram 2846
3 ne vem, b.o. 1207
SYSMISS 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8899 1 2 1.31981 0.466429

Valid range from 1 to 3

V1 VLADA

Value 4219 Frequency
1 zelo neuspesno 646
2 . 1538
3 nekje vmes 4478
4 . 1724
5 zelo uspesno 287
6 ne vem,b.o. 443
SYSMISS 1038
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8673 1 5 2.93866 0.895958

Valid range from 1 to 6

V2 DRNOVSEK

Value 5218 Frequency
1 zelo neuspesno 442
2 . 944
3 nekje vmes 2442
4 . 3277
5 zelo uspesno 1596
6 ne vem,b.o. 454
SYSMISS 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8701 1 5 3.53339 1.06661

Valid range from 1 to 6

V3 DRZAVNI ZBOR

Value 6217 Frequency
1 zelo neuspesno 798
2 . 2211
3 nekje vmes 3855
4 . 1299
5 zelo uspesno 244
6 ne vem,b.o. 692
SYSMISS 1055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8407 1 5 2.75972 0.925017

Valid range from 1 to 6

V10 PAHOR

Value 7216 Frequency
1 zelo neuspesno 336
2 . 869
3 nekje vmes 2740
4 . 2644
5 zelo uspesno 839
6 ne vem,b.o. 859
SYSMISS 1867
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7428 1 5 3.37439 0.98267

Valid range from 1 to 6

V5 KUCAN

Value 8215 Frequency
1 zelo neuspesno 401
2 . 595
3 nekje vmes 1435
4 . 3075
5 zelo uspesno 3270
6 ne vem,b.o. 410
SYSMISS 968
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8776 1 5 3.93642 1.10211

Valid range from 1 to 6

V9 OPOZICIJA

Value 9214 Frequency
1 zelo neuspesno 659
2 . 1710
3 nekje vmes 3104
4 . 1066
5 zelo uspesno 199
6 ne vem,b.o. 1547
SYSMISS 1869
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6738 1 5 2.76788 0.931446

Valid range from 1 to 6

M1 M. ZA DELO

Value 10213 Frequency
1 zelo neuspesno 246
2 . 724
3 nekje vmes 1850
4 . 866
5 zelo uspesno 145
6 ne vem,b.o. 1537
SYSMISS 4786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3831 1 5 2.98434 0.907333

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE

Value 11212 Frequency
1 zelo neuspesno 364
2 . 806
3 nekje vmes 1542
4 . 1329
5 zelo uspesno 437
6 ne vem,b.o. 889
SYSMISS 4787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4478 1 5 3.1494 1.08176

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO

Value 12211 Frequency
1 zelo neuspesno 482
2 . 994
3 nekje vmes 1891
4 . 751
5 zelo uspesno 107
6 ne vem,b.o. 1141
SYSMISS 4788
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4225 1 5 2.76497 0.956885

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO

Value 13210 Frequency
1 zelo neuspesno 398
2 . 912
3 nekje vmes 1721
4 . 1081
5 zelo uspesno 246
6 ne vem,b.o. 1005
SYSMISS 4791
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4358 1 5 2.96902 1.02357

Valid range from 1 to 6

M6 M. ZA KULTURO

Value 14209 Frequency
1 zelo neuspesno 148
2 . 457
3 nekje vmes 1688
4 . 1248
5 zelo uspesno 212
6 ne vem,b.o. 1609
SYSMISS 4792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3753 1 5 3.24487 0.88218

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE

Value 15208 Frequency
1 zelo neuspesno 183
2 . 567
3 nekje vmes 1830
4 . 1331
5 zelo uspesno 263
6 ne vem,b.o. 1189
SYSMISS 4791
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4174 1 5 3.22137 0.912865

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO

Value 16207 Frequency
1 zelo neuspesno 210
2 . 613
3 nekje vmes 1691
4 . 1189
5 zelo uspesno 242
6 ne vem,b.o. 1416
SYSMISS 4793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3945 1 5 3.16223 0.942862

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR

Value 17206 Frequency
1 zelo neuspesno 419
2 . 874
3 nekje vmes 1821
4 . 954
5 zelo uspesno 199
6 ne vem,b.o. 1094
SYSMISS 4793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4267 1 5 2.91563 1.00043

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE

Value 18205 Frequency
1 zelo neuspesno 311
2 . 856
3 nekje vmes 1703
4 . 1101
5 zelo uspesno 291
6 ne vem,b.o. 1099
SYSMISS 4793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4262 1 5 3.0481 1.01099

Valid range from 1 to 6

M11 M. ZA PROMET

Value 19204 Frequency
1 zelo neuspesno 196
2 . 696
3 nekje vmes 1812
4 . 930
5 zelo uspesno 160
6 ne vem,b.o. 1567
SYSMISS 4793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3794 1 5 3.0427 0.895706

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA SOLSTVO, ZNANOST IN SPORT

Value 20203 Frequency
1 zelo neuspesno 237
2 . 634
3 nekje vmes 1653
4 . 1374
5 zelo uspesno 294
6 ne vem,b.o. 1168
SYSMISS 4794
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4192 1 5 3.20372 0.971808

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVJE

Value 21202 Frequency
1 zelo neuspesno 268
2 . 654
3 nekje vmes 1597
4 . 1414
5 zelo uspesno 462
6 ne vem,b.o. 966
SYSMISS 4793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4395 1 5 3.26121 1.03293

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE

Value 22201 Frequency
1 zelo neuspesno 209
2 . 515
3 nekje vmes 1400
4 . 1739
5 zelo uspesno 650
6 ne vem,b.o. 843
SYSMISS 4798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4513 1 5 3.46665 1.02141

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUZBO

Value 23200 Frequency
1 zelo neuspesno 203
2 . 576
3 nekje vmes 1714
4 . 1029
5 zelo uspesno 178
6 ne vem,b.o. 1659
SYSMISS 4795
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3700 1 5 3.10892 0.913257

Valid range from 1 to 6

M17 SLUZBA VLADE ZA EVROPSKE ZADEVE

Value 24199 Frequency
1 zelo neuspesno 246
2 . 598
3 nekje vmes 1553
4 . 1501
5 zelo uspesno 419
6 ne vem,b.o. 1038
SYSMISS 4799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4317 1 5 3.28932 1.00941

Valid range from 1 to 6

EB1 SLO KORISTILO CLANSTVO V EU

Value 25198 Frequency
1 koristilo bi ji 4960
2 ne bi ji koristilo 3104
3 ne vem, b.o. 1979
SYSMISS 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8064 1 2 1.38492 0.486607

Valid range from 1 to 3

EBREF NA EU REFERENDUMU BI GLASOVAL...

Value 26197 Frequency
1 za vstop 5571
2 proti vstopu 2833
3 ne ve, b.o. 1634
SYSMISS 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8404 1 2 1.3371 0.472748

Valid range from 1 to 3

NATO1 SLO KOT CLANICA NATA

Value 27196 Frequency
1 strinja se 5211
2 ne strinja se 3305
3 ne ve, b.o. 1507
SYSMISS 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8516 1 2 1.38809 0.487345

Valid range from 1 to 3

I1 VLADI

Value 28195 Frequency
1 najmanj zaupa 766
2 . 1597
3 nekaj vmes 4174
4 . 2422
5 najbolj zaupa 664
6 ne vem,b.o. 355
SYSMISS 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9623 1 5 3.06453 1.00399

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE

Value 29194 Frequency
1 najmanj zaupa 547
2 . 1120
3 nekaj vmes 2686
4 . 3424
5 najbolj zaupa 1857
6 ne vem,b.o. 344
SYSMISS 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9634 1 5 3.51111 1.0994

Valid range from 1 to 6

I3 DRZAVNEMU ZBORU

Value 30193 Frequency
1 najmanj zaupa 633
2 . 1874
3 nekaj vmes 4581
4 . 1869
5 najbolj zaupa 433
6 ne vem,b.o. 553
SYSMISS 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9390 1 5 2.95687 0.922467

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

Value 31192 Frequency
1 najmanj zaupa 496
2 . 715
3 nekaj vmes 1822
4 . 3318
5 najbolj zaupa 3316
6 ne vem,b.o. 310
SYSMISS 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9667 1 5 3.85269 1.12586

Valid range from 1 to 6

I5 POLITICNIM STRANKAM

Value 32191 Frequency
1 najmanj zaupa 1332
2 . 2901
3 nekaj vmes 4110
4 . 742
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem,b.o. 708
SYSMISS 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9235 1 5 2.51023 0.892523

Valid range from 1 to 6

I6 SODISCEM

Value 33190 Frequency
1 najmanj zaupa 1179
2 . 2341
3 nekaj vmes 3684
4 . 1708
5 najbolj zaupa 353
6 ne vem,b.o. 679
SYSMISS 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9265 1 5 2.75337 1.01869

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI

Value 34189 Frequency
1 najmanj zaupa 750
2 . 1476
3 nekaj vmes 3475
4 . 2983
5 najbolj zaupa 930
6 ne vem,b.o. 364
SYSMISS 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9614 1 5 3.1942 1.06075

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI

Value 35188 Frequency
1 najmanj zaupa 448
2 . 1134
3 nekaj vmes 3327
4 . 3001
5 najbolj zaupa 1231
6 ne vem,b.o. 797
SYSMISS 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9141 1 5 3.37556 1.02281

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVSCINI

Value 36187 Frequency
1 najmanj zaupa 2640
2 . 2265
3 nekaj vmes 2643
4 . 1269
5 najbolj zaupa 622
6 ne vem,b.o. 526
SYSMISS 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9439 1 5 2.46689 1.21355

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE

Value 37186 Frequency
1 najmanj zaupa 327
2 . 913
3 nekaj vmes 3376
4 . 3712
5 najbolj zaupa 1129
6 ne vem,b.o. 501
SYSMISS 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9457 1 5 3.46558 0.942456

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU

Value 38185 Frequency
1 najmanj zaupa 217
2 . 752
3 nekaj vmes 3346
4 . 3771
5 najbolj zaupa 1489
6 ne vem,b.o. 400
SYSMISS 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9575 1 5 3.58099 0.920653

Valid range from 1 to 6

I15 MEDIJEM

Value 39184 Frequency
1 najmanj zaupa 218
2 . 584
3 nekaj vmes 2034
4 . 1884
5 najbolj zaupa 658
6 ne vem,b.o. 123
SYSMISS 4653
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5378 1 5 3.40536 0.972786

Valid range from 1 to 6

W BI SLI NA VOLITVE?

Value 40183 Frequency
1 da 7336
2 ne 2245
3 ne vem, b.o. 423
SYSMISS 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9581 1 2 1.23432 0.423594

Valid range from 1 to 3

W2 VOLIL BI...

Value 41182 Frequency
0 ne vem, b.o. 2754
1 DESUS 70
2 LDS 2398
3 NSI 201
4 SLS+SKD 255
5 SMS 149
6 SNS 137
7 SDS 585
8 ZLSD 604
9 drugo 176
SYSMISS 2825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4575 1 9 4.05836 2.57945

Valid range from 0 to 9

W3 SIMPATIJE

Value 42181 Frequency
0 ne vem, b.o. 3231
1 DESUS 40
2 LDS 907
3 NSI 97
4 SLS+SKD 197
5 SMS 124
6 SNS 92
7 SDS 290
8 ZLSD 250
9 drugo 163
SYSMISS 4763
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2160 1 9 4.44537 2.62118

Valid range from 0 to 9

Q510 OKTOBRA 2000 JE VOLIL

Value 43180 Frequency
0 ne vem, b.o., drugo 2017
1 DESUS 127
2 LDS 3260
3 NSI 300
4 SLS+SKD 438
5 SMS 248
6 SNS 181
7 SDS 772
8 ZLSD 762
9 nisem sel na volitve 1870
SYSMISS 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6088 1 8 3.79846 2.37546

Valid range from 0 to 9

Q597 PROGRAM ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR

Value 44179 Frequency
1 je sli0al 353
2 ni sli0al 522
3 ne pozna 25
SYSMISS 9254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 1 2 1.59657 0.490866

Valid range from 1 to 3

Q597A JE PROGRAM POTREBEN ALI NE?

Value 45178 Frequency
1 je potreben 663
2 ni potreben 61
3 ne vem, b.o. 174
SYSMISS 9256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 1 2 1.08425 0.277961

Valid range from 1 to 3

Q597B KOLIKOKRAT STE V ZADNJEM LETU NA SVOJI U

Value 46177 Frequency
1 nikoli 219
2 1x 159
3 1x do 3x 267
4 ve0 kot 3x v zadnjem 246
5 ne vem, b.o. 9
SYSMISS 9254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 1 4 2.60606 1.13312

Valid range from 1 to 5

Q597C1 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Value 47176 Frequency
1 DR0AVLJANSKE ZADEVE 442
2 PROMETNE ZADEVE 132
3 GRADBENE ZADEVE 55
4 GOSPODARSKE DEJAVNOS 21
5 kaj drugega 34
6 ne vem, b.o. 29
SYSMISS 9441
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
684 1 5 1.64474 1.08272

Valid range from 1 to 6

Q597C2 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Value 48175 Frequency
1 DR0AVLJANSKE ZADEVE 56
2 PROMETNE ZADEVE 157
3 GRADBENE ZADEVE 38
4 GOSPODARSKE DEJAVNOS 18
5 kaj drugega 22
6 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 9863
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 1 5 2.28866 1.08239

Valid range from 1 to 6

Q597C3 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Value 49174 Frequency
1 DR0AVLJANSKE ZADEVE 4
2 PROMETNE ZADEVE 9
3 GRADBENE ZADEVE 33
4 GOSPODARSKE DEJAVNOS 9
5 kaj drugega 8
6 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 1 5 3.12698 1.02378

Valid range from 1 to 6

Q597C4 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Value 50173 Frequency
1 DR0AVLJANSKE ZADEVE 0
2 PROMETNE ZADEVE 0
3 GRADBENE ZADEVE 2
4 GOSPODARSKE DEJAVNOS 6
5 kaj drugega 0
6 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 3 4 3.75 0.46291

Valid range from 1 to 6

Q597D STE IMELI PRI UREJANJU ZADEV SLABO IZKU0

Value 51172 Frequency
1 da 153
2 ne 538
3 se ne spominja, b.o. 23
SYSMISS 9440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 1 2 1.77858 0.415502

Valid range from 1 to 3

Q597E KAKO JE TEKEL POSTOPEK?

Value 52171 Frequency
1 BREZ TE0AV 437
2 Z MANJ0IMI TE0AVAMI 161
3 PRECEJ ZAPLETOV 72
4 NI BILO MOGO0E UREDI 17
5 ne vem, b.o. 27
SYSMISS 9440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 1 4 1.5182 0.78015

Valid range from 1 to 5

Q594 KAKO NAJ VLADA RAVNA PRI PRIVATIZACIJI B

Value 53170 Frequency
1 PRODA ZA CIM VISJO C 267
2 PRODA PREDVSEM DOMAC 1326
3 ne vem,b.o. 214
SYSMISS 8347
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1593 1 2 1.83239 0.373635

Valid range from 1 to 3

Q598 PODPIRA VATIKANSKI SPORAZUM?

Value 54169 Frequency
1 podpira 318
2 ne podpira 324
3 ne ve, b.o. 256
SYSMISS 9256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
642 1 2 1.50467 0.500368

Valid range from 1 to 3

Q599A KDO SE VAM VTISNIL V SPOMIN?

Value 55168 Frequency
1 Ku0an 65
2 Drnov0ek 53
3 Jan0a 2
4 Pahor 10
5 Bajuk 4
6 Jelin0i0 1
7 But 4
8 Rop 12
9 Katanec 61
10 Rudonja 43
11 Zahovi0 9
12 Manko0 18
13 0abot 9
14 drugo 0
15 ne vem, b.o. 271
SYSMISS 9592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 1 13 6.10997 4.20774

Valid range from 1 to 15

Q599B KDO SE VAM VTISNIL V SPOMIN?

LD ORIENTACIJA

Value 57166 Frequency
1 prej levo 3052
2 v sredino 1595
3 prej desno 1754
4 b.o. 3582
SYSMISS 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6401 1 3 1.79722 0.842503

Valid range from 1 to 4

LROJ LETO ROJSTVA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10004 0 83 54.9765 17.2736

Valid range from 0 to 83

IZOB IZOBRAZBA

Value 59164 Frequency
1 OSNOVNA 1876
2 POKLICNA 1641
3 SREDNJA 4510
4 VISOKA 1966
SYSMISS 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9993 1 4 2.65706 0.997181

Valid range from 1 to 4

TIPK KRAJ BIVANJA

Value 60163 Frequency
1 PODEZELJE 3475
2 MANJSI KRAJ 3390
3 VECJE MESTO 1300
4 V LJ., MB. 1849
SYSMISS 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10014 1 4 2.15209 1.09196

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

Value 61162 Frequency
1 V GOSPODARSTVU 2832
2 V NEGOSPODARSTVU 1745
3 SAMOZAPOSLEN 427
4 KMET 137
5 GOSPODINJA 262
6 UPOKOJENEC 3051
7 STUDENT 975
8 BREZPOSELN 528
9 DRUGO... 62
SYSMISS 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10019 1 9 3.92993 2.52922

Valid range from 1 to 9

REG1 VERNOST

Value 62161 Frequency
1 sem veren 4685
2 nisem veren 3303
3 nekaj vmes... 1854
4 zavrnil odg.,b.o. 169
SYSMISS 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9842 1 3 1.71236 0.762704

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

Value 63160 Frequency
1 moski 4170
2 zenska 5910
SYSMISS 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10080 1 2 1.58631 0.492519

Valid range from 1 to 2

QI ocena intervjuja

Value 64159 Frequency
1 dobro 9119
2 slabo 597
SYSMISS 438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9716 1 2 1.06145 0.240157

Valid range from 1 to 2

VZROK

Value 65158 Frequency
1 v gospodinjstvu odlo 4
2 neustrezna 0tevilka 1
3 izbrana oseba kljub 22
4 izbrana oseba za0asn 8
5 izbrane osebe kljub 2
6 nezmo0nost sodelovan 21
7 izrecno zvrnil sodel 27
8 drugo,...? 1
SYSMISS 10068
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 1 8 5.0814 1.8987

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 66157 Frequency
30 ->30 2231
45 30 - 45 2909
60 46 - 60 2482
99 61 - 2382
SYSMISS 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10004 30 99 58.234 25.0047

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 67156 Frequency
0 ne vem 3231
1 DESUS 110
2 LDS 3305
3 NSI 298
4 SLS+SKD 452
5 SMS 273
6 SNS 229
7 SDS 875
8 ZLSD 854
9 drugo 339
SYSMISS 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6735 1 9 4.18248 2.599

Valid range from 0 to 9

REGIJA

Value 68155 Frequency
1 POMURSKA 505
2 PODRAVSKA 1447
3 KORO[KA 284
4 SAVINJSKA 1201
5 GORENJSKA 911
6 ZASAVSKA 181
7 OSREDNJA 2536
8 SPOD. POSAVSKA 300
9 DOLENJSKA 320
10 GORI[KA 579
11 OBALNO-KRA[KA 489
12 KRA[KA 232
SYSMISS 1169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8985 1 12 5.75192 2.98318

Valid range from 1 to 12

WUTEZ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10154 0.381695 3.44282 0.999684 0.578862

Valid range from 0.381695 to 3.44282

Q599BB KDO SE VAM VTISNIL V SPOMIN?

Value 70153 Frequency
2 borut suklje 0
3 acimovic 0
4 alja berglez 0
5 Andrej Vizjak 0
6 andrej vrstovsek 0
7 baucar 0
8 bavcar 0
9 bergauer 0
10 bucar 0
11 bukovec 0
12 cerar zdenka 1
13 cop 0
14 cvetkovic 1
15 darja kaps,mohr 1
16 davo krni0ar 1
17 davo krnicar 1
18 dejan makarovic 1
19 delajo pediatricno k 4
20 derenda 2
21 dimitrij rupel 1
22 dimovski 1
23 direktor leka ajd 3
24 dr. 0uji0, ginekolog 5
25 drago jancar 1
26 du0an keber 1
27 dusan keber 4
28 franc rode 1
29 g. kovacic, dir.krke 3
30 gaspari 5
31 grega skocir 3
32 hanzik 1
33 igor bergant 1
34 ivan kne0evi0 7
35 Iztok 0op 2
36 iztok cop 1
37 janez vogrin 1
38 janja koren 1
39 jernej sugman 3
40 jonas z 1
41 jure kosir 1
42 kangler (poslanec) 1
43 karnicar 1
44 keber 1
45 kejzar 1
46 kolesar v spaniji 2
47 kosir 1
48 krnicar 1
49 ljubo 1
50 marica dobrovnik 2
51 martin strel 1
52 martina cufar 1
53 matjaz hanzek 5
54 milena mocivnik 2
55 mitja kunc 2
56 moja bodo0a 0ena 1
57 ni javna oseba 1
58 nogom. reprezentanca 1
59 nogometasi 1
60 nuncij ki odhaja 1
61 nusa derenda 2
62 osterc 1
63 osterc,nogomet 1
64 Petek_novinar 1
65 peter mankuc 2
66 petrin 1
67 plavalci 2
68 primozic peter 8
69 rajmond debevc 1
70 rihter 1
71 rode 0
72 rupel 0
73 rupel, bush 0
74 sagadin 0
75 saso hribar 0
76 sosed 0
77 spela pretnar 0
78 stefka kucan 0
79 svagan 0
80 Tof 0
81 tomaz humar 0
82 tomo kriznar 0
83 vekoslav grmic 0
84 veturini 0
85 veturini,svet.prvaka 0
86 vika poto0nik 0
87 vika potocnik 0
88 Vika Potocnik 0
89 vlado dimovski 0
90 vlodo dimovski 0
91 zdenka cerar 0
92 zoran jankovic 0
93 zvonka zupani0slavec 0
SYSMISS 10048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
106 12 70 41.0283 16.8248

Valid range from 2 to 93

I14 ZDRAVSTVU

Value 71152 Frequency
1 najmanj zaupa 209
2 . 681
3 nekaj vmes 1930
4 . 1947
5 najbolj zaupa 641
6 ne vem,b.o. 128
SYSMISS 4618
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5408 1 5 3.39386 0.979641

Valid range from 1 to 6

Q584A ODOBRAVATE VOJASKE AKCIJE ZAVEZNIKOV PRO

Value 72151 Frequency
1 odobravam 709
2 niti-niti 291
3 nasprotujem 725
4 ne vem b.o. 143
SYSMISS 8286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1725 1 3 2.00928 0.911976

Valid range from 1 to 4

Q590 PREDSEDNIK VLADE RS JE...

Value 73150 Frequency
1 Janez Drnovsek 736
2 Milan Kucan 39
3 Borut Pahor 25
4 Andrej Bajuk 3
5 drugo 5
6 ne vem, b.o. 112
SYSMISS 9234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 1 5 1.14604 0.532427

Valid range from 1 to 6

Q5911 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Value 74149 Frequency
1 LDS 329
2 SDS 25
3 ZLSD 46
4 SLS+SKD 36
5 NSI 13
6 DESUS 17
7 SNS 2
8 SMS 7
9 ne vem, b.o. 442
SYSMISS 9237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
475 1 8 1.89053 1.59397

Valid range from 1 to 9

Q5912 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Value 75148 Frequency
1 LDS 46
2 SDS 40
3 ZLSD 138
4 SLS+SKD 106
5 NSI 16
6 DESUS 52
7 SNS 13
8 SMS 31
9 ne vem, b.o. 6
SYSMISS 9706
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 1 8 3.83484 1.86685

Valid range from 1 to 9

Q5913 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Value 76147 Frequency
1 LDS 24
2 SDS 15
3 ZLSD 64
4 SLS+SKD 89
5 NSI 14
6 DESUS 109
7 SNS 9
8 SMS 51
9 ne vem, b.o. 4
SYSMISS 9775
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
375 1 8 4.792 1.97022

Valid range from 1 to 9

Q5914 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Value 77146 Frequency
1 LDS 11
2 SDS 6
3 ZLSD 43
4 SLS+SKD 50
5 NSI 11
6 DESUS 68
7 SNS 10
8 SMS 53
9 ne vem, b.o. 3
SYSMISS 9899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 1 8 5.19444 2.02324

Valid range from 1 to 9

Q5915 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Value 78145 Frequency
1 LDS 5
2 SDS 1
3 ZLSD 5
4 SLS+SKD 14
5 NSI 3
6 DESUS 20
7 SNS 8
8 SMS 19
9 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10079
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 1 8 5.61333 2.0723

Valid range from 1 to 9

Q5916 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Value 79144 Frequency
1 LDS 2
2 SDS 3
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 2
6 DESUS 1
7 SNS 2
8 SMS 3
9 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 1 8 4.76923 2.80339

Valid range from 1 to 9

Q5917 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Value 80143 Frequency
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 2
7 SNS 3
8 SMS 0
9 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 6 7 6.6 0.547723

Valid range from 1 to 9

Q5918 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Value 81142 Frequency
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 1
7 SNS 0
8 SMS 1
9 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 6 8 7 1.41421

Valid range from 1 to 9

Q5919 ALI LAHKO NASTEJETE STRANKE, IZ KATERIH

Value 82141 Frequency
1 LDS 0
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 SLS+SKD 0
5 NSI 0
6 DESUS 0
7 SNS 0
8 SMS 0
9 ne vem, b.o. 0
SYSMISS 10154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

Valid range from 0 to 9

Q592A POMEMBNO PODROCJE DELA VLADE V LETU 2002

Value 83140 Frequency
1 SKRB ZA CISTO OKOLJE 252
2 REGIONALNI RAZVOJ 220
3 ZAGOTOVITEV STANOVAN 289
4 GRADNJA AVTOCEST 114
5 ne vem, b.o. 39
SYSMISS 9240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 1 4 2.30286 1.02416

Valid range from 1 to 5

Q592B POMEMBNO PODROCJE DELA VLADE V LETU 2002

Value 84139 Frequency
1 BOJ PROTI KORUPCIJI 388
2 BIROKRATSKI POSTOPKO 222
3 ZAKLJUCITEV DENACION 138
4 UREDITEV PRIKRITIH G 102
SYSMISS 9304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 1 4 1.94588 1.04747

Valid range from 1 to 4

Q517 ZAUPATE DA JE MESO V SLO NEOPORECNO?

Value 85138 Frequency
1 zaupam 833
2 ne zaupam 280
3 ne vem,b.o. 68
SYSMISS 8973
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1113 1 2 1.25157 0.434112

Valid range from 1 to 3

Q593A USPESNOST DELOVANJA SLO POLICIJE

Value 86137 Frequency
1 najslabsa ocena 41
2 . 99
3 nekaj vmes 365
4 . 289
5 najboljsa ocena 91
6 ne vem,b.o. 27
SYSMISS 9242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 1 5 3.32768 0.963691

Valid range from 1 to 6

Q593B JE SLOPOLICIJA PRI SVOJEM DELU USPESNA?

Value 87136 Frequency
1 najslabsa ocena 42
2 . 122
3 nekaj vmes 403
4 . 235
5 najboljsa ocena 67
6 ne vem,b.o. 41
SYSMISS 9244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 1 5 3.18757 0.937214

Valid range from 1 to 6

Q593C ALI POLICIJA KDAJ PREKORACUJE POOBLASTIL

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 1 5 3.17365 0.840963

Valid range from 1 to 6

Q593D STE IMELI NEPRIJETNO IZKUSNJO S POLICIJO

Value 89134 Frequency
1 sem imel 162
2 nisem imel 736
3 ne spomnim se,b.o. 12
SYSMISS 9244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 1 2 1.8196 0.384735

Valid range from 1 to 3

Q595 POZNA IZJAVO V ZVEZI S POVOJNIMI POBOJI?

Value 90133 Frequency
1 je slisal 659
2 ni slisal 221
3 ne vem,b.o. 28
SYSMISS 9246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 1 2 1.25114 0.433913

Valid range from 1 to 3

Q596 PODPIRA IZJAVO VLADE KI ZELI PRISPEVATI

Value 91132 Frequency
1 podpira 618
2 ne podpira 197
3 ne vem,b.o. 93
SYSMISS 9246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 1 2 1.24172 0.428387

Valid range from 1 to 3

SJMIME1 1. UGLEDNI POLITIK

Value 92131 Frequency
1 Kucan 398
2 Drnovsek 227
3 Jansa 23
4 Pahor 42
5 Bajuk 6
6 Jelincic 1
7 But 6
8 Rop 8
9 drugo 37
10 ne vem, b.o. 158
SYSMISS 9248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 1 9 2.09091 1.97163

Valid range from 1 to 10

SJMIME2 2. UGLEDNI POLITIK

Value 93130 Frequency
1 Kucan 164
2 Drnovsek 321
3 Jansa 30
4 Pahor 59
5 Bajuk 9
6 Jelincic 0
7 But 10
8 Rop 22
9 drugo 86
10 ne vem, b.o. 178
SYSMISS 9275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 1 9 3.13409 2.63639

Valid range from 1 to 10

Q590A KDO JE PREDSEDNIK SLOVENSKE VLADE?

Value 94129 Frequency
1 pravilen odgovor 736
2 nepravilen odgovor 72
3 ne ve, b.o. 112
SYSMISS 9234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 1 2 1.08911 0.285077

Valid range from 1 to 3

V6A USTAVNO SODISCE

Value 95128 Frequency
1 zelo neuspe0no 378
2 . 659
3 nekje vmes 1196
4 . 622
5 zelo uspe0no 164
6 ne vem,b.o. 525
SYSMISS 6610
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3019 1 5 2.84598 1.05787

Valid range from 1 to 6

V8 ZDENKA CERAR

Value 96127 Frequency
1 zelo neuspe0no 164
2 . 337
3 nekje vmes 978
4 . 916
5 zelo uspe0no 448
6 ne vem,b.o. 656
SYSMISS 6655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2843 1 5 3.40345 1.06744

Valid range from 1 to 6

V12 DUSAN KEBER

Value 97126 Frequency
1 zelo neuspe0no 216
2 . 358
3 nekje vmes 793
4 . 664
5 zelo uspe0no 282
6 ne vem,b.o. 492
SYSMISS 7349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2313 1 5 3.18936 1.12595

Valid range from 1 to 6

MPOZ1 POZITIVNO MINISTRSTVO

Value 98125 Frequency
1 delo, dru0ino in soc 25
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 42
4 gospodarske dejavnos 8
5 kmetijstvo, gozdarst 30
6 kulturo, andreja rih 9
7 notranje zadeve, rad 28
8 obrambo, anton grizo 13
9 okolje in prostor,ja 8
10 pravosodje, ivan biz 2
11 promet in zveze, jak 13
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 59
14 znanost in tehnologi 30
15 zunanje zadeve, dimi 40
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 213
19 ne ve, ne pozna, b.o 431
SYSMISS 9203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 1 18 12.5827 5.85049

Valid range from 1 to 19

MPOZ2 POZITIVNO MINISTRSTVO

Value 99124 Frequency
1 delo, dru0ino in soc 10
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 17
4 gospodarske dejavnos 4
5 kmetijstvo, gozdarst 11
6 kulturo, andreja rih 10
7 notranje zadeve, rad 16
8 obrambo, anton grizo 6
9 okolje in prostor,ja 7
10 pravosodje, ivan biz 3
11 promet in zveze, jak 2
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 22
14 znanost in tehnologi 28
15 zunanje zadeve, dimi 17
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o 1
SYSMISS 10000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 1 15 9.15033 4.7013

Valid range from 1 to 19

MPOZ3 POZITIVNO MINISTRSTVO

Value 100123 Frequency
1 delo, dru0ino in soc 3
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 9
4 gospodarske dejavnos 5
5 kmetijstvo, gozdarst 2
6 kulturo, andreja rih 2
7 notranje zadeve, rad 4
8 obrambo, anton grizo 8
9 okolje in prostor,ja 6
10 pravosodje, ivan biz 1
11 promet in zveze, jak 0
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 10
14 znanost in tehnologi 8
15 zunanje zadeve, dimi 4
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o 0
SYSMISS 10092
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 1 15 8.54839 4.4489

Valid range from 1 to 19

MNEG1 NEGATIVNO MINISTRSTVO

Value 101122 Frequency
1 delo, dru0ino in soc 20
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 12
4 gospodarske dejavnos 25
5 kmetijstvo, gozdarst 72
6 kulturo, andreja rih 4
7 notranje zadeve, rad 31
8 obrambo, anton grizo 22
9 okolje in prostor,ja 48
10 pravosodje, ivan biz 36
11 promet in zveze, jak 15
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 26
14 znanost in tehnologi 41
15 zunanje zadeve, dimi 15
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 142
19 ne ve, ne pozna, b.o 436
SYSMISS 9209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
509 1 18 10.9686 5.48396

Valid range from 1 to 19

MNEG2 NEGATIVNO MINISTRSTVO

Value 102121 Frequency
1 delo, dru0ino in soc 7
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 6
4 gospodarske dejavnos 11
5 kmetijstvo, gozdarst 26
6 kulturo, andreja rih 5
7 notranje zadeve, rad 13
8 obrambo, anton grizo 10
9 okolje in prostor,ja 13
10 pravosodje, ivan biz 11
11 promet in zveze, jak 12
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 17
14 znanost in tehnologi 18
15 zunanje zadeve, dimi 8
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o 2
SYSMISS 9995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 1 15 8.61146 4.00904

Valid range from 1 to 19

MNEG3 NEGATIVNO MINISTRSTVO

Value 103120 Frequency
1 delo, dru0ino in soc 6
2 ekonomske odnose in 0
3 finance, anton rop 8
4 gospodarske dejavnos 5
5 kmetijstvo, gozdarst 7
6 kulturo, andreja rih 2
7 notranje zadeve, rad 6
8 obrambo, anton grizo 3
9 okolje in prostor,ja 8
10 pravosodje, ivan biz 4
11 promet in zveze, jak 6
12 solstvo in 0port, lu 0
13 zdravstvo, du0an keb 8
14 znanost in tehnologi 7
15 zunanje zadeve, dimi 2
16 malo gospodarstvo in 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o 0
SYSMISS 10082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 1 15 7.95833 4.24409

Valid range from 1 to 19

I12 USTAVNEMU SODISCU

Value 104119 Frequency
1 najmanj zaupa 303
2 . 883
3 nekaj vmes 2450
4 . 1526
5 najbolj zaupa 348
6 ne vem, b.o. 814
SYSMISS 3830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5510 1 5 3.13303 0.944598

Valid range from 1 to 6

I13 SOLSTVU

Value 105118 Frequency
1 najmanj zaupa 150
2 . 558
3 nekaj vmes 1726
4 . 1562
5 najbolj zaupa 405
6 ne vem, b.o. 188
SYSMISS 5565
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4401 1 5 3.34401 0.931661

Valid range from 1 to 6

Q583A ZAUPATE ZDRAVNIKU, DA O VAS NE BO GOVORI

Value 106117 Frequency
1 zaupam 717
2 ne zaupam 171
3 vseeno mi je 27
4 ne vem, b.o. 34
SYSMISS 9205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 1 3 1.2459 0.49469

Valid range from 1 to 4

Q583B BI ZELELI ZAUPNE ZDRAVNISKE OBRAVNAVE?

Value 107116 Frequency
1 DA 779
2 NE 128
3 ne vem, b.o. 40
SYSMISS 9207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 1 2 1.14112 0.348342

Valid range from 1 to 3

Q583C SO ZDRAVNIKI DOLZNI VAROVATI PACIENTOVO

Value 108115 Frequency
1 SO DOLZNI VAROVATI 858
2 NISO DOLZNI VAROVATI 52
3 ne vem, b.o 38
SYSMISS 9206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 1 2 1.05714 0.232243

Valid range from 1 to 3

Q584B SODELOVANJE SLO V PROTITERORISTI0NI KOAL

Value 109114 Frequency
1 DEJAVNO VKLJU0ITI V 55
2 SODELOVATI LE PRI CI 411
3 SLOVENIJA NAJ SE V A 390
4 ne vem, b.o. 91
SYSMISS 9207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 1 3 2.39136 0.605912

Valid range from 1 to 4

Q585 SLOVENIJA SODI MED...

Value 110113 Frequency
1 ZAHODNE DRZAVE 165
2 SREDNJEEVROPSKE DRZA 574
3 DRZAVE JUGOVZHODNE E 76
4 v nobeno od omenjeni 12
5 ne vem, me ne zanima 119
SYSMISS 9208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 1 4 1.9214 0.586254

Valid range from 1 to 5

Q586 ALI SE PO NAPADU NA ZDA PO0UTITE...

Value 111112 Frequency
1 MANJ VARNO KOT PRED 282
2 ENAKO VARNO KOT PRED 611
3 BOLJ VARNO KOT PRED 11
4 neodlo0en 22
5 ne vem, b.o 18
SYSMISS 9210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 1 3 1.70022 0.484259

Valid range from 1 to 5

Q4 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

Value 112111 Frequency
1 IZBOLJSUJEJO 1309
2 POSLABSUJEJO 2192
3 OSTAJAJO ISTE 1688
4 ne vem, b.o. 255
SYSMISS 4710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5189 1 3 2.07304 0.756534

Valid range from 1 to 4

Q574 INTERPELACIJO ZOPER MIN. KOPACA JE...

Value 113110 Frequency
1 je utemeljena 319
2 ni utemeljena 294
3 ne vem, b.o 279
SYSMISS 9262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
613 1 2 1.47961 0.499992

Valid range from 1 to 3

Q575 MNENJE O REGIONALNI POLTIKI V SLO

Value 114109 Frequency
1 PREVEC CENTRALISTICN 520
2 KLJUCNE INSTITUCIJE 248
3 ne vem, b.o. 125
SYSMISS 9261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 1 2 1.32292 0.467896

Valid range from 1 to 3

Q576 RESITEV PROBLEMA CENTRALIZACIJE

Value 115108 Frequency
1 INSTITUCIJE TUDI V D 164
2 REG.CENTRI VECJI VPL 212
3 PROMETNE POVEZAVE ZA 426
4 ne vem, b.o. 90
SYSMISS 9262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 1 3 2.32668 0.793552

Valid range from 1 to 4

Q577 SO LJUBLJANCANI PRIVILIGIRANI?

Value 116107 Frequency
1 da 584
2 ne 237
3 ne vem 73
SYSMISS 9260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 1 2 1.28867 0.453421

Valid range from 1 to 3

Q578 V CEM SO PREBIVALCI LJ.PRIVILIGIRANI?

Value 117106 Frequency
1 moznosti za solanje 65
2 dostop do zdr.uslug 41
3 boljsi standard 205
4 moznosti za zaposlit 118
5 kulturna ponudba 27
6 trgovska ponudba 31
7 drugo 53
8 ne vem, b.o. 44
SYSMISS 9570
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
540 1 7 3.56667 1.65739

Valid range from 1 to 8

Q579 KATERA OD REGIJ V SLO ZAPOSTAVLJENA?

Value 118105 Frequency
1 Pomurska 195
2 Podravska 61
3 Koroska 22
4 Savinjska 14
5 Zasavska 37
6 Spodnjeposavska 13
7 JV Slovenija 40
8 Osrednjeslovenska 9
9 Gorenjska 5
10 Notranjskokraska 13
11 Goriska 30
12 Obalnokraska 17
13 nobena regija 385
SYSMISS 9313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 1 12 3.86623 3.55702

Valid range from 1 to 13

Q580 PRIPRAVLJENI PLACATI VEC ZA ALKOHOLNE PI

Value 119104 Frequency
1 da, pripravljen 774
2 ne, nepripravljen 72
3 ne vem, b.o. 43
SYSMISS 9265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 1 2 1.08511 0.279205

Valid range from 1 to 3

Q581 JE NAPAD NA ZDA NAPAD NA DEMOK.SVET

Value 120103 Frequency
1 da, soglasa 618
2 ne, ne soglasa 189
3 ne vem, b. o. 85
SYSMISS 9262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 1 2 1.2342 0.423761

Valid range from 1 to 3

Q582A ODOBRATAVE NAPOVED VOJNE TERORIZMU Z VSE

Value 121102 Frequency
1 da, odobrava 339
2 ne, ne odobrava 467
3 ne vem, b. o. 86
SYSMISS 9262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 1 2 1.5794 0.493961

Valid range from 1 to 3

Q582B SE NAJ SLO S SVOJO VOJSKO PRIDRUZI OBRAC

Value 122101 Frequency
1 da 144
2 ne 175
3 ne vem, b. o. 20
SYSMISS 9815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 1 2 1.54859 0.498415

Valid range from 1 to 3

Q157 DO CESA JE CERKEV UPRAVICENA?

Value 123100 Frequency
1 VRNITEV V NARAVI 130
2 DENARNA ODSKODNINA 204
3 BREZPOVRACILA 410
4 ne vem, b.o. 86
SYSMISS 9324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 1 3 2.37634 0.764825

Valid range from 1 to 4

Q571A VRNITEV POKLJUSKIH GOZDOV V NARAVI...

Value 12499 Frequency
1 odobravam 184
2 ne odobravam 573
3 ne vem, b.o. 73
SYSMISS 9324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 1 2 1.75694 0.429217

Valid range from 1 to 3

Q571B JE ODLOCITEV MINISTRA BUTA...

Value 12598 Frequency
1 strankarska odlocite 468
2 strokovna odlocitev 163
3 ne vem, b.o. 198
SYSMISS 9325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
631 1 2 1.25832 0.438058

Valid range from 1 to 3

Q571C PROTI VRNITVI BLEJSKEGA OTOKA V NARAVI..

Value 12697 Frequency
1 odobravam 613
2 ne odobravam 141
3 ne vem, b.o. 76
SYSMISS 9324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 1 2 1.187 0.390172

Valid range from 1 to 3

Q571D JE ODLOCITEV MINISTRICE RIHTARJEVE...

Value 12796 Frequency
1 strankarska odlocite 275
2 strokovna odlocitev 297
3 ne vem, b.o. 257
SYSMISS 9325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 1 2 1.51923 0.500067

Valid range from 1 to 3

Q572 KOMPROMISNA RE.ITEV ...

Value 12895 Frequency
1 je sprejemljiva 465
2 ni sprejemljiva 192
3 ne vem, b.o. 169
SYSMISS 9328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 1 2 1.29224 0.455137

Valid range from 1 to 3

Q573 PODPIRA ODLIKOVANJE PRED.DRZAVE NADSKOFU

Value 12994 Frequency
1 podpiram 660
2 ne podpiram 119
3 ne vem, b.o. 49
SYSMISS 9326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 1 2 1.15276 0.359987

Valid range from 1 to 3

V11 GASPARI