Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MKS62
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MKS62_V1
Glavni avtor(ji):
  • Vreg, France
Izdelal datoteko podatkov:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1962)

Finančna podpora:

ni podatka

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demografija, branje časopisov, najbolj zanimive vsebine, čas branja časopisov, branje revij, lastništvo radijskega sprejemnika, tehnični pogoji za spremljanje radijskiega programa, poslušanje radia, poslušanje tujih radijskih postaj, nakup novega radijskega sprejemnika, najbolj privlačne radijske vsebine, spremljanje informativnih oddaj, spremljanje glasbenih oddaj, gledanje televizije, obiskovanje kina, najljubši filmi, kaj vam nudi kino, kaj vas odvrača od kina, aktivnosti v prostem času, šport, konjički, glasba, igranje glasbenih inštrumentov, branje knjig, članstvo v družbeno-političnih organizacijah, članstvo v sindikatu

Ključne besede ELSST:
INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, MNOŽIČNI MEDIJI, BRANJE, BRALCI ČASOPISA, POSLUŠANJE RADIA, RADIJSKA POSTAJA, GLEDANJE TELEVIZIJE, OBISK KINEMATOGRAFOV, PROSTI ČAS

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
demografija
tiskani mediji
radio
televizija
kino
prosti čas
politične organizacije


Povzetek:

Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) sega na področje raziskav medijev in komunikacijskih navad. Vprašalnik se prične z obsežnim sklopom demografskih vprašanj. Temu sledijo vprašanja v zvezi z branjem dnevnih časopisov in revij: katere časopise in revije respondenti berejo, katere teme jih najbolj zanimajo, kdaj navadno berejo in ali berejo tiskane medije iz drugih jugoslovanskih republik. Sklop vprašanj o radiju vsebuje problematiko tehničnih možnostih sprejema radijskega signala, vprašanja v zvezi s pogostostjo poslušanja radijskega programa, vsebino in kvaliteto radijskega sporeda. Sledijo vprašanja o gledanju televizije. V poglavju o obiskovanju kino predstav najdemo vprašanja o najljubših filmih in dejavnikih, ki vplivajo na pogostost obiskovanja kina. Sledita sklopa vprašanj o prostočasnih aktivnostih in članstvu v družbeno-političnih organizacijah, ki zaključujeta vprašalnik.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18. marec 1962 - 31. marec 1962
Čas izdelave: 1962
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje (Socialistične) Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci (Socialistične) Republike Slovenije, ki so dopolnili 14 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Institut za sociologijo

Tip vzorca:

Vzorec raziskave MKS je dvostopenjski in stratificiran glede na dva kriterija: migracijski in regionalni. V prvi fazi vzorčenja je bilo oblikovanih 320 enakomerno razporejenih anketnih okolišev s po 500 prebivalci. V drugi fazi pa je bilo v posameznih okoliših iz kartoteke gospodinjstev v registru prebivalstva z metodo slučajnega izbora (metoda rojstnih datumov) izbranih 50 oseb. Na koncu so bile iz vzorca izločene še osebe, ki ob začetku raziskave še niso dopolnile 14 let starosti.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Pogoje dostopa preveri v Arhivu.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
MKS62

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
MKS62

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Vreg, Franci (1962). MKS62 - Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Blejec, Marjan (1965). MKS62 - Plan in analiza vzorca za anketo o množičnih komunikacijskih sredstvih [ostali dokumenti].
  2. Stupan, Ana (1964). MKS62 - Radio 63 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti].
  3. Šetinc, Franc (1964). MKS62 - Tisk in publika; Po anketi o masovnih komunikacijskih sredstvih [ostali dokumenti].
  4. Tauber, Andreja (1966). Organizacija mreže izpraševalcev za sociološke raziskave.

Povezane objave

  1. Institut za sociologijo (1963). Poročilo iz ankete o masovnih komunikacijskih sredstvih: Družbeno-politična aktivnost delavcev [ostali dokumenti].
  2. Franc, Šetinc (1964). Informativni bilten Št. 12 - Tisk in publika: Iz ankete o masovnih komunikacijskih sredstvih [ostali dokumenti].
  3. Saksida, Stane, Caserman, Andrej in Kroflič, Marjan (1965). Prosti čas delavcev v SR Sloveniji: Iz podatkov MKS 1962.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Vreg, F. (2002). Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MKS62. https://doi.org/10.17898/ADP_MKS62_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si