Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962

Basic Study Information

ADP - IDNo: MKS62
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MKS62_V1
Main author(s):
  • Vreg, France
Data file producer:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1962)

Funding agency:

ni podatka

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

demografija, branje časopisov, najbolj zanimive vsebine, čas branja časopisov, branje revij, lastništvo radijskega sprejemnika, tehnični pogoji za spremljanje radijskiega programa, poslušanje radia, poslušanje tujih radijskih postaj, nakup novega radijskega sprejemnika, najbolj privlačne radijske vsebine, spremljanje informativnih oddaj, spremljanje glasbenih oddaj, gledanje televizije, obiskovanje kina, najljubši filmi, kaj vam nudi kino, kaj vas odvrača od kina, aktivnosti v prostem času, šport, konjički, glasba, igranje glasbenih inštrumentov, branje knjig, članstvo v družbeno-političnih organizacijah, članstvo v sindikatu

Keywords ELSST:
INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, MNOŽIČNI MEDIJI, BRANJE, BRALCI ČASOPISA, POSLUŠANJE RADIA, RADIJSKA POSTAJA, GLEDANJE TELEVIZIJE, OBISK KINEMATOGRAFOV, PROSTI ČAS

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
demografija
tiskani mediji
radio
televizija
kino
prosti čas
politične organizacije


Abstract:

Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) sega na področje raziskav medijev in komunikacijskih navad. Vprašalnik se prične z obsežnim sklopom demografskih vprašanj. Temu sledijo vprašanja v zvezi z branjem dnevnih časopisov in revij: katere časopise in revije respondenti berejo, katere teme jih najbolj zanimajo, kdaj navadno berejo in ali berejo tiskane medije iz drugih jugoslovanskih republik. Sklop vprašanj o radiju vsebuje problematiko tehničnih možnostih sprejema radijskega signala, vprašanja v zvezi s pogostostjo poslušanja radijskega programa, vsebino in kvaliteto radijskega sporeda. Sledijo vprašanja o gledanju televizije. V poglavju o obiskovanju kino predstav najdemo vprašanja o najljubših filmih in dejavnikih, ki vplivajo na pogostost obiskovanja kina. Sledita sklopa vprašanj o prostočasnih aktivnostih in članstvu v družbeno-političnih organizacijah, ki zaključujeta vprašalnik.

Methodology


Collection date: 18. marec 1962 - 31. marec 1962
Date of production: 1962
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje (Socialistične) Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci (Socialistične) Republike Slovenije, ki so dopolnili 14 let.

Excluded: no information
Data collected by:

Institut za sociologijo

Sampling procedure:

Vzorec raziskave MKS je dvostopenjski in stratificiran glede na dva kriterija: migracijski in regionalni. V prvi fazi vzorčenja je bilo oblikovanih 320 enakomerno razporejenih anketnih okolišev s po 500 prebivalci. V drugi fazi pa je bilo v posameznih okoliših iz kartoteke gospodinjstev v registru prebivalstva z metodo slučajnega izbora (metoda rojstnih datumov) izbranih 50 oseb. Na koncu so bile iz vzorca izločene še osebe, ki ob začetku raziskave še niso dopolnile 14 let starosti.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Check access restriction with the ADP.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
MKS62

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
MKS62

Materials of the Study

  1. Vreg, Franci (1962). MKS62 - Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Blejec, Marjan (1965). MKS62 - Plan in analiza vzorca za anketo o množičnih komunikacijskih sredstvih [ostali dokumenti].
  2. Stupan, Ana (1964). MKS62 - Radio 63 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti].
  3. Šetinc, Franc (1964). MKS62 - Tisk in publika; Po anketi o masovnih komunikacijskih sredstvih [ostali dokumenti].
  4. Tauber, Andreja (1966). Organizacija mreže izpraševalcev za sociološke raziskave.

Related Publications

  1. Institut za sociologijo (1963). Poročilo iz ankete o masovnih komunikacijskih sredstvih: Družbeno-politična aktivnost delavcev [ostali dokumenti].
  2. Franc, Šetinc (1964). Informativni bilten Št. 12 - Tisk in publika: Iz ankete o masovnih komunikacijskih sredstvih [ostali dokumenti].
  3. Saksida, Stane, Caserman, Andrej in Kroflič, Marjan (1965). Prosti čas delavcev v SR Sloveniji: Iz podatkov MKS 1962.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Vreg, F. (2002). Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih (MKS) 1962 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MKS62. https://doi.org/10.17898/ADP_MKS62_V1

COBISS.SI
Publication date: 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si