Javno mnenje Črne Gore 2001/2: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore

Basic Study Information

ADP - IDNo: JMCG012
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_JMCG012_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Uhan, Samo
  • Hafner-Fink, Mitja
  • Štebe, Janez
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Demokratska Partija Socialista - Predsjedništvo

Project number:

no information

Series:
  • JMCG/Javno mnjenje Črne Gore

    Anketa Javno mnjenje Crne Gore je po zasnovi podobna drugim splošnim družboslovnim anketam, ki naj zagotovijo družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Pri zasnovi in izvedbi projekta so sodelovale tudi različne institucije iz preostalih delov bivše Jugoslavije, med njimi tudi Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij s Fakultete za družbene vede, ki je sodeloval pri izvedbi obeh raziskav v letu 2001.

Study Content

Keywords:

smer razvoja Črne Gore, zadovoljstvo s stanjem v republiki, odnosi med Črno Goro in Srbijo, zadovoljstvo z mednacionalnimi odnosi, zadovoljstvo z demokracijo, avtonomija Črne Gore, reševanje trenutne politične situacije, zadovoljstvo z materialnim položajem družine, nacionalna identiteta, kulturna identiteta, jezikovna identiteta, religijska identiteta, zaupanje v institucije, zaupanje v politike, strankarske preference, stališča do političnih koalicij, stališča do referenduma, samostojnost Č Gore, prednosti samostojnosti, slabosti samostojnosti, modeli držvno-pravnega statusa Črne Gore, spremljanje televizije, spremljanje radia, spremljanje tiska, izvor informacij, demografija

Keywords ELSST:
RAZVOJNA POLITIKA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, ZAUPANJE V VLADO, MNOŽIČNI MEDIJI, DRŽAVNA POLITIKA, KULTURNA IDENTITETA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
politična in socialna klima
preučevanje identitet
zaupanje
volitve in volilne orientacije
stališča o prihodnjem statusu Črne Gore
mediji
demografija


Abstract:

Cilj raziskave je bil razkriti razmere v Črni Gori v obdobju, ki ga zaznamujejo vprašanja v zvezi z njeno prihodnjo državno-pravno urejenostjo in nadaljnega obstoja federalne ustavno-pravne ureditve, katere članica je. Vsebinsko je anketa razdeljena na štiri dele. Prvi sklop prinaša oceno trenutnega stanja in poglede na prihodnji razvoj razmer v Črni Gori. Drugo poglavje je namenjeno analizi zaupanja v institucije in politike, medtem ko tretje vprašuje po prihodnjem državno-pravnem statusu Republike. Zadnji sklop pa je namenjen spremljanju množičnih medijev: televiziji, radia in tiska. Vprašalnik zaključuje blok demografskih vprašanj.

Methodology


Collection date: 9. marec 2001 - 20. marec 2001
Date of production: 2001
Country: Republika Črna Gora
Geographic coverage:

ozemlje Republike Črne Gore

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je dvostopenjski. V prvi fazi je bil na osnovi spiska volišč v Republiki opravljen sistematičen izbor (s slučajnim izhodiščem in fiksnim korakom) stotih anketnih okolišev. V drugem koraku pa je bilo znotraj posameznega volilnega mesta med volilnimi upravičenci naključno 30 oseb. Tudi v tem primeru je bilo izhodišče izbora določeno slučajno, korak pa je bil navzgor omejen na 10 enot.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Datoteka je uteža (WEI).

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: JMCG012 - Javno mnenje Crne Gore 2001/2 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 88
  • number of units: 1679

Variable list

ID broj upitnika

ID broj upitnika

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1682 1
1683 1
1684 1
1685 1

Valid range from 1 to 1685

P1 Glasao bi za... OCIJENE STANJA I PERSPEKTIVE

P1 Za 22. april ove godine zakazani su izbori za Skupštinu Republike Crne Gore. Molimo vas, da navedete ime političke partije, za koju ćete najverovatnije glasati... (Anketar, upiši odgovor i šifriraj!)

Value 22 Frequency
1 DPS - Demokratska partija socijalista 709
2 SNP - Socijalistička narodna partija - P. Bulatović 199
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 115
4 SDP - Socijaldemokratska partija 70
5 NS - Narodna stranka 33
6 SNS - Srbska narodna stranka 17
7 NSS - Narodna socijalistička stranka - M. Bulatović 29
8 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 48
9 DUA - Demokratska unija Albanaca 24
96 neka druga partija 17
97 još ne znam za koju 229
98 neću izaći na izbore 71
0 b. o. 94

Valid range from 1 to 96

P2 Najbliza politicka partija...

(Ako nije navedena partija) P2 Ali ipak - da li vam je neka od političkih partija bliža, nego druge? Izaberite ime političke partije.

Value 31 Frequency
1 DPS - Demokratska partija socijalista 30
2 SNP - Socijalistička narodna partija - P. Bulatović 18
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 10
4 SDP - Socijaldemokratska partija 9
5 NS - Narodna stranka 12
6 SNS - Srbska narodna stranka 3
7 NSS - Narodna socijalistička stranka - M. Bulatović 3
8 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 0
9 DUA - Demokratska unija Albanaca 0
96 neka druga partija 6
97 ne znam, ne mogu ocijeniti 157
98 neću izaći na izbore 41
0 b. o. 106
Sysmiss 1260

Valid range from 1 to 96

ID broj upitnika

ID broj upitnika

Value 188 Frequency
1 1
2 1
3 1
1682 1
1683 1
1684 1
1685 1

Valid range from 1 to 1685

P1 Glasao bi za... OCIJENE STANJA I PERSPEKTIVE

P1 Za 22. april ove godine zakazani su izbori za Skupštinu Republike Crne Gore. Molimo vas, da navedete ime političke partije, za koju ćete najverovatnije glasati... (Anketar, upiši odgovor i šifriraj!)

Value 287 Frequency
1 DPS - Demokratska partija socijalista 709
2 SNP - Socijalistička narodna partija - P. Bulatović 199
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 115
4 SDP - Socijaldemokratska partija 70
5 NS - Narodna stranka 33
6 SNS - Srbska narodna stranka 17
7 NSS - Narodna socijalistička stranka - M. Bulatović 29
8 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 48
9 DUA - Demokratska unija Albanaca 24
96 neka druga partija 17
97 još ne znam za koju 229
98 neću izaći na izbore 71
0 b. o. 94

Valid range from 1 to 96

P2 Najbliza politicka partija...

(Ako nije navedena partija) P2 Ali ipak - da li vam je neka od političkih partija bliža, nego druge? Izaberite ime političke partije.

Value 386 Frequency
1 DPS - Demokratska partija socijalista 30
2 SNP - Socijalistička narodna partija - P. Bulatović 18
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 10
4 SDP - Socijaldemokratska partija 9
5 NS - Narodna stranka 12
6 SNS - Srbska narodna stranka 3
7 NSS - Narodna socijalistička stranka - M. Bulatović 3
8 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 0
9 DUA - Demokratska unija Albanaca 0
96 neka druga partija 6
97 ne znam, ne mogu ocijeniti 157
98 neću izaći na izbore 41
0 b. o. 106
Sysmiss 1260

Valid range from 1 to 96

P3 Partije pojedinacno ili u koalicijama...

P3 Da li se vi lično zalažete - da na predstojećim izborima istupe partije sa svojim listama pojedinačno - svaka partija za sebe - ili da partije sa srodnim programima istupe u koalicijama, po dvije ili više partija zajedno?

Value 485 Frequency
1 partije pojedinačno 449
2 srodne partije u koalicijama 885
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 321

Valid range from 1 to 2

P4 Glasao bi za koaliciju

P4 Ako bi na predstojećim izborima za Skupštinu Republike Crne Gore istupile dolje navedene koalicije, za koju bi od koalicija vi glasali?

Value 584 Frequency
1 za koaliciju Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije DPS+SDP 337
2 za koaliciju Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Liberalnog saveza (DPS+ SDP+LSCG) 544
3 za koaliciju Socijalističke narodne partije, Narodne stranke i Srbske narodne stranke (Koalicija za Jugoslaviju) 322
4 za koaliciju Socijaldemokratske partije i Liberalnog saveza (SDP+LSCG) 21
5 za koaliciju Narodne socijalističke stranke i Srbske narodne stranke (NSS+SNS) 19
6 za druge koalicije ili pojedinačne partije 86
8 ne bi glasao 56
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 183
0 b. o. 87

Valid range from 1 to 6

P5 Crna Gora se u poslednje 3 godine razvij

P5 Kako ocijenjujete - gledajući u cjelini - da li se Crna Gora u posljednje tri godine razvijala...

Value 683 Frequency
1 u dobrom pravcu 891
2 u lošem pravcu 383
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 296
0 b. o. 84

Valid range from 1 to 2

P6 Zadovoljstvo drzavnopravnim polozajem CG

P6 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - sadašnjim državnopravnim položajem Republike Crne Gore unutar jugoslovenske federacije?

Value 782 Frequency
1 da, zadovoljan sam 271
2 ne, nijesam zadovoljan 1084
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 222
0 b. o. 77

Valid range from 1 to 2

P7 Zadovoljstvo odnosima izmedu Crne Gore i

P7 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - sadašnjim stanjem odnosa između Republike Crne Gore i Republike Srbije?

Value 881 Frequency
1 da, zadovoljan sam 128
2 ne, nijesam zadovoljan 1326
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 144
0 b. o. 56

Valid range from 1 to 2

P8 Zadovoljstvo medunacionalnima odnosima u

P8 Da li ste zadovoljni - ili ste nezadovoljni - stanjem međunacionalnih odnosa u Republici Crnoj Gori?

Value 980 Frequency
1 da, zadovoljan sam 1045
2 ne, nijesam zadovoljan 309
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 230
0 b. o. 71

Valid range from 1 to 2

P9 Crna Gora je stvorila visok stepen auton

P9 Republika Crna Gora je u posljednje tri godine stvorila visok stepen autonomije i samostalnosti u odnosu na Saveznu republiku Jugoslaviju. Da li to po vašem mišljenju znači ...

Value 1079 Frequency
1 nešto dobro 1022
2 nešto loše 283
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 269
0 b. o. 81

Valid range from 1 to 2

P10 Zadovoljstvo stanjem demokratije u Crnoj

P10 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - stanjem demokratije u Crnoj Gori?

Value 1178 Frequency
1 vrlo nezadovoljan 142
2 nezadovoljan 275
3 ni zadovoljan, ni nezadovoljan 505
4 zadovoljan 548
5 vrlo zadovoljan 47
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 104
0 b. o. 32

Valid range from 1 to 5

P11A razvoj privrede i preduzetnistva P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

a) za razvoj privrede i preduzetništva

Value 1277 Frequency
1 više koristi 941
2 više štete 415
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 243
0 b. o. 56

Valid range from 1 to 2

P11B demokratija i ljudska prava P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

b) za demokratiju i ljudska prava

Value 1376 Frequency
1 više koristi 1004
2 više štete 354
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 240
0 b. o. 57

Valid range from 1 to 2

P11C socijalna sigurnost radnika i penzionera P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

c) za veću socijalnu sigurnost radnika i penzionera

Value 1475 Frequency
1 više koristi 959
2 više štete 366
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 262
0 b. o. 68

Valid range from 1 to 2

P11D ocuvanje crnogorskog identiteta i kultur P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

d) za očuvanje crnogorskog identiteta i kulture

Value 1574 Frequency
1 više koristi 1035
2 više štete 304
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 232
0 b. o. 84

Valid range from 1 to 2

P11E odnosi izmedju Crnogoraca i drugih nacio P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

e) za odnose izmedju Crnogoraca i pripadnika drugih nacionalnosti u Crnoj Gori

Value 1673 Frequency
1 više koristi 980
2 više štete 335
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 266
0 b. o. 75

Valid range from 1 to 2

P11K odnosi sa susjednim drzavama P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

k) za odnose sa susjednim državama

Value 1772 Frequency
1 više koristi 1022
2 više štete 344
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 222
0 b. o. 66

Valid range from 1 to 2

P11L materijalni polozaj vas i vase porodice P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

l) za materijalni položaj vas i vaše porodice

Value 1871 Frequency
1 više koristi 945
2 više štete 371
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 267
0 b. o. 72

Valid range from 1 to 2

P12 Najbolje uredenje odnosa izmedu CG i Srbije

P12 Koje bi - po vašem mišljenju - bilo najbolje uređenje odnosa izmedu Republike Crne Gore i Srbije u buduće? (L)

Value 1970 Frequency
1 SRJ na osnovu Ustava iz 1992. i ustavnih amandmana iz 2000 307
2 unitarna država - ukinuti federaciju SRJ i republike 40
3 Republika Crna Gora treba da bude samostalna i suverena država 758
4 savez nezavisnih i medjunarodno priznatih država Crne Gore i Srbije 314
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 172
0 b. o. 63

Valid range from 1 to 4

P13A Skupstina Republike CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

Skupština Republike CG

Value 2069 Frequency
1 nimalo 153
2 malo 307
3 donekle 568
4 veoma 442
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 120
0 b. o. 65

Valid range from 1 to 4

P13B Vlada Republike CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

b) Vlada Republike CG

Value 2168 Frequency
1 nimalo 238
2 malo 249
3 donekle 448
4 veoma 539
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 118
0 b. o. 62

Valid range from 1 to 4

P13C Predsjednik Republike CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

c) Predsjednik Republike CG

Value 2267 Frequency
1 nimalo 258
2 malo 168
3 donekle 264
4 veoma 797
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 96
0 b. o. 72

Valid range from 1 to 4

P13D Crnogorski sudovi POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

d) Crnogorski sudovi

Value 2366 Frequency
1 nimalo 212
2 malo 300
3 donekle 472
4 veoma 405
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 186
0 b. o. 80

Valid range from 1 to 4

P13E Policija Republike CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

e) Policija Republike CG

Value 2465 Frequency
1 nimalo 266
2 malo 278
3 donekle 448
4 veoma 462
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 132
0 b. o. 70

Valid range from 1 to 4

P13F Politicke partije u CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

f) Političke partije u CG

Value 2564 Frequency
1 nimalo 196
2 malo 389
3 donekle 597
4 veoma 228
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 159
0 b. o. 86

Valid range from 1 to 4

P13G Crnogorska RTV POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

g) Crnogorska RTV

Value 2663 Frequency
1 nimalo 266
2 malo 277
3 donekle 487
4 veoma 454
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 102
0 b. o. 68

Valid range from 1 to 4

P13H Dnevna stampa POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

h) Dnevna štampa

Value 2762 Frequency
1 nimalo 155
2 malo 338
3 donekle 604
4 veoma 292
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 156
0 b. o. 110

Valid range from 1 to 4

P13I Srpska pravoslavna crkva u CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

i) Srpska pravoslavna crkva u CG

Value 2861 Frequency
1 nimalo 219
2 malo 112
3 donekle 191
4 veoma 535
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 324
0 b. o. 273

Valid range from 1 to 4

P13J Crnogorska pravoslavna crkva POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

j) Crnogorska pravoslavna crkva

Value 2960 Frequency
1 nimalo 393
2 malo 97
3 donekle 194
4 veoma 288
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 359
0 b. o. 322

Valid range from 1 to 4

P13K Islamska vjerska zajednica POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

k) Islamska vjerska zajednica

Value 3059 Frequency
1 nimalo 276
2 malo 87
3 donekle 155
4 veoma 346
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 401
0 b. o. 389

Valid range from 1 to 4

P13L Vojska SR Jugoslavije POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

l) Vojska SR Jugoslavije

Value 3158 Frequency
1 nimalo 550
2 malo 185
3 donekle 219
4 veoma 415
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 158
0 b. o. 127

Valid range from 1 to 4

P13M Predsjednik SR Jugoslavije POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

m) Predsjednik SR Jugoslavije

Value 3257 Frequency
1 nimalo 677
2 malo 189
3 donekle 211
4 veoma 284
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 163
0 b. o. 131

Valid range from 1 to 4

P13N Vlada SR Jugoslavije POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

n) Vlada SR Jugoslavije

Value 3356 Frequency
1 nimalo 768
2 malo 163
3 donekle 181
4 veoma 214
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 187
0 b. o. 142

Valid range from 1 to 4

P14 1. crnogorski politicar, koji uziva najv

P14 Molimo vas, da nam navedete ime i prezime crnogorskog političara, koji kod vas lično danas uživa najviše povjerenje?

Value 3455 Frequency
1 M. Đukanović 644
2 S. Marović 55
3 F. Vujanović 18
4 P. Bulatović 165
5 M. Bulatović 30
6 Z. Žižić 4
7 S. Božović 2
8 S. Perović 96
9 M. Živković 12
10 M. Vicković 4
11 D. Šoć 33
12 P. Drećun 1
13 P. Popović 2
14 Ž. Rakčević 78
15 R. Krivokapić 3
18 F. Dinoša 27
19 M. Bardhi 31
20 ostalo 45
98 nijedan 122
99 ne znam, ne mogu ocijeniti 154
0 b. o. 128

Valid range from 1 to 20

P15 2. crnogorski politicar, koji uziva najv

P15 Možete navesti još jedno ime i prezime crnogorskog političara, koji uživa vaše povjerenje?

Value 3554 Frequency
1 M. Đukanovićc 95
2 S. Marović 174
3 F. Vujanović 122
4 P. Bulatović 22
5 M. Bulatović 18
6 Z. Žižić 39
7 S. Božović 6
8 S. Perović 68
9 M. Živković 31
10 M. Vicković 20
11 D. Šoć 38
12 P. Drećun 5
13 P. Popović 4
14 Ž. Rakčevic 150
15 R. Krivokapić 13
16 D. Burzan 1
17 R. Rastoder 13
18 F. Dinoša 31
19 M. Bardhi 18
20 ostalo 85
98 nijedan 184
99 ne znam, ne mogu ocijeniti 252
0 b. o. 263

Valid range from 1 to 20

P16A Milo Dukanovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

a) Milo Đukanović

Value 3653 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 279
2 2 84
3 3 141
4 4 133
5 5-potpuno povjerenje 815
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 108
0 b. o. 95

Valid range from 1 to 5

P16B Svetozar Marovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

b) Svetozar Marović

Value 3752 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 221
2 2 158
3 3 231
4 4 224
5 5-potpuno povjerenje 595
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 133
0 b. o. 94

Valid range from 1 to 5

P16C Filip Vujanovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

c) Filip Vujanović

Value 3851 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 254
2 2 137
3 3 212
4 4 192
5 5-potpuno povjerenje 627
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 139
0 b. o. 94

Valid range from 1 to 5

P16D Momir Bulatovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

d) Momir Bulatović

Value 3950 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 1080
2 2 135
3 3 107
4 4 42
5 5-potpuno povjerenje 73
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 120
0 b. o. 98

Valid range from 1 to 5

P16E Predrag Bulatovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

e) Predrag Bulatović

Value 4049 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 910
2 2 142
3 3 117
4 4 89
5 5-potpuno povjerenje 205
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 104
0 b. o. 88

Valid range from 1 to 5

P16F Zoran Zizic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

f) Zoran Žižić

Value 4148 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 1002
2 2 106
3 3 119
4 4 72
5 5-potpuno povjerenje 149
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 114
0 b. o. 92

Valid range from 1 to 5

P16G Slavko Perovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

g) Slavko Perović

Value 4247 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 360
2 2 193
3 3 329
4 4 235
5 5-potpuno povjerenje 310
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 126
0 b. o. 102

Valid range from 1 to 5

P16H Miodrag Zivkovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

h) Miodrag Živković

Value 4346 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 390
2 2 195
3 3 312
4 4 232
5 5-potpuno povjerenje 268
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 148
0 b. o. 110

Valid range from 1 to 5

P16I Zarko Rakcevic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

i) Žarko Rakčević

Value 4445 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 406
2 2 134
3 3 240
4 4 242
5 5-potpuno povjerenje 396
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 131
0 b. o. 106

Valid range from 1 to 5

P16J Dragan Soc P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

j) Dragan Šoć

Value 4544 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 581
2 2 279
3 3 265
4 4 153
5 5-potpuno povjerenje 140
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 131
0 b. o. 104

Valid range from 1 to 5

P16K Duško Jovanovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

k) Duško Jovanović

Value 4643 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 941
2 2 175
3 3 139
4 4 48
5 5-potpuno povjerenje 69
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 155
0 b. o. 128

Valid range from 1 to 5

P16L Božidar Bojovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

l) Božidar Bojović

Value 4742 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 919
2 2 149
3 3 126
4 4 85
5 5-potpuno povjerenje 85
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 161
0 b. o. 130

Valid range from 1 to 5

P16M Mehmet Bardhi P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

m) Mehmet Bardhi

Value 4841 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 783
2 2 202
3 3 133
4 4 47
5 5-potpuno povjerenje 97
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 202
0 b. o. 192

Valid range from 1 to 5

P16N Ferhat Dinosa P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

n) Ferhat Dinoša

Value 4940 Frequency
1 1-potpuno nepovjerenje 761
2 2 178
3 3 126
4 4 91
5 5-potpuno povjerenje 116
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 193
0 b. o. 190

Valid range from 1 to 5

P17 Da li se slazete, da se o statusu Crne G DRŽAVNOPRAVNI STATUS CRNE GORE

P17 Da li se slažete - ili ne slažete - sa opredjeljenjem, da se o državnopravnom statusu Republike Crne Gore odlučuje isključivo putem referenduma?

Value 5039 Frequency
1 da 1378
2 ne 85
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 150
0 b.o. 41

Valid range from 1 to 2

P18 Da li bi vi ucestvovali na referendumu?

P18 Da li bi vi lično učestvovali na referendumu o državnopravnom statusu Republike Crne Gore?

Value 5138 Frequency
1 da 1384
2 ne 75
9 ne znam 155
0 b.o. 41

Valid range from 1 to 2

P19 Koja partija zastupa ideje o statusu CG,

P19 Koja od crnogorskih političkih partija zastupa ideje o državnopravnom statusu Republike CG, koje su najbliže vašim pogledima? Izaberite ime partije.

Value 5237 Frequency
1 DPS - Demokratska partija socijalista 652
2 SDP - Socijaldemokratska partija 117
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 208
4 SNP - Socijalistička narodna partija 222
5 NS - Narodna stranka 59
6 SNS - Srbska narodna stranka 21
7 NSS - Narodna socijalistička stranka 30
8 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 33
9 DUA - Demokratska unija Albanaca 24
96 neka druga partija 18
97 nijedna 63
98 ne znam, ne mogu ocijeniti 140
0 b. o. 67

Valid range from 1 to 96

P20 Na referendumu bi glasao...

P20 Ako bi se sljedeće nedjelje održavao referendum o državnopravnom statusu Republike Crne Gore i ako bi pitanje glasilo: "Da li se slažete, da Republika Crna Gora postane samostalna i nezavisna država?" Kako bi vi glasali, za ili protiv?

Value 5336 Frequency
1 za 987
2 protiv 399
8 ne bih učestvovao na referendumu 50
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 150
0 b. o. 69

Valid range from 1 to 2

P21 Ako bi pitanje glasilo drukcije, glasao

(Ako je protiv) P21 Ako bi referendumsko pitanje glasilo: "Da li se slažete, da Republika Crna Gora postane samostalna, medunarodno priznata i nezavisna država, koja će potom sa Republikom Srbijom sklopiti savez nezavisnih država?" Kako bi vi glasali, za ili protiv?

Value 5435 Frequency
1 za 74
2 protiv 234
8 ne bih učestvovao na referendumu 17
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 54
0 b. o. 1275

Valid range from 1 to 2

P22 Dio gradjana CG za samostalnost

P22 Koliki dio gradjana Republike Crne Gore će po vašem mišljenju glasati "za samostalnu i nezavisnu RCG"? (u %)

Value 5534 Frequency
0 2
90 8
99 3
100 3
998 b. o. 88
999 ne znam, ne mogu ocijeniti 427
401 1

Valid range from 0 to 100

P23 Kada bi trebalo održati referendum?

P23 Kada bi po vašem mišljenju trebalo održati referendum o državno-pravnom položaju RCG?

Value 5633 Frequency
1 odma posle izbora, najkasnije u junu ove godine 1066
2 odložiti do kraja godine 99
3 odložiti na par godina 53
4 nikada 152
9 ne znam, b. o. 285

Valid range from 1 to 4

P24 Sadasnji materijalni polozaj vas i vase

P24 Kako ocijenjujete sadašnji materijalni položaj vas i vaše porodice?

Value 5732 Frequency
1 vrlo loš 133
2 loš 309
3 ni dobar, ni loš 776
4 dobar 369
5 vrlo dobar 35
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 16
0 b. o. 17

Valid range from 1 to 5

P25 Materijalni polozaj vase porodice prije

P25 A kakav je bio materijalni položaj vaše porodice prije tri godine?

Value 5831 Frequency
1 mnogo lošiji nego danas 64
2 lošiji nego danas 356
3 jednak kao danas 876
4 bolji nego danas 254
5 mnogo bolji nego danas 30
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 45
0 b. o. 29

Valid range from 1 to 5

P26 Materialni polozaj vas i vase porodice z

P26 A kako procijenjujete, kakav će biti materijalni položaj vas i vaše porodice za tri godine?

Value 5930 Frequency
1 mnogo lošiji nego danas 17
2 lošiji nego danas 62
3 jednak kao danas 151
4 bolji nego danas 814
5 mnogo bolji nego danas 114
9 ne znam, ne mogu procijeniti 447
0 b. o. 49

Valid range from 1 to 5

P27 Kojim putem najcesce saznajete za znacaj MEDIJSKA SCENA

P27 Kojim putem najčešče saznajete za značajne događaje, koji vas interesuju?

Value 6029 Frequency
1 u društvu, razgovoru sa prijateljima 282
2 iz štampe 263
3 na radiju 55
4 na televiziji 871
5 u porodici 53
6 u preduzeću, na radnom mjestu 27
7 na drugi način 16
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 55
0 b. o. 32

Valid range from 1 to 7

P28A TV Crne Gore P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

a) TV Crne Gore

Value 6128 Frequency
1 prati 1442
2 ne prati 213

Valid range from 1 to 2

P28B RA Crne Gore P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

b) Radio Crne Gore

Value 6227 Frequency
1 prati 674
2 ne prati 981

Valid range from 1 to 2

P28C Pobjeda P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

c) Pobjeda

Value 6326 Frequency
1 prati 629
2 ne prati 1026

Valid range from 1 to 2

P28D Vijesti P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

d) Vijesti

Value 6425 Frequency
1 prati 921
2 ne prati 734

Valid range from 1 to 2

P28E Dan P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

e) Dan

Value 6524 Frequency
1 prati 324
2 ne prati 1331

Valid range from 1 to 2

P28F Politika P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

f) Politika

Value 6623 Frequency
1 prati 210
2 ne prati 1444

Valid range from 1 to 2

P29A 1. neobjektivan medij P29 Možete li da navedete TV ili radijski program, list ili magazin, koji vam se čini da nije objektivan i zbog toga kod vas nema povjerenja? (Dva odgovora!)

a) prvi odgovor

Value 6722 Frequency
1 TV CG 114
2 YU INFO 44
3 TV ELMAG 22
4 TV MONTENA 6
6 OSTALE TV 23
7 RADIO CG 1
12 RADIO D 2
15 OSTALE RADIO STANICE 9
16 POBJEDA 43
17 VIJESTI 44
18 DAN 326
19 POLITIKA 24
20 BLIC 1
21 VECERNJE NOVOSTI 4
22 DRUGE NOVINE 3
82 1
99 ne znam, nemamo takvog 484
0 b. o. 504

Valid range from 1 to 82

P29B 2. neobjektivan medij P29 Možete li da navedete TV ili radijski program, list ili magazin, koji vam se čini da nije objektivan i zbog toga kod vas nema povjerenja? (Dva odgovora!)

b) drugi odgovor

Value 6821 Frequency
1 TV CG 37
2 YU INFO 36
3 TV ELMAG 31
4 TV MONTENA 4
6 OSTALE TV 17
7 RADIO CG 1
9 RTS 1
10 2
12 RADIO D 2
14 1
15 0
16 POBJEDA 42
17 VIJESTI 33
18 DAN 94
19 POLITIKA 81
20 0
21 VECERNJE NOVOSTI 10
22 DRUGE NOVINE 9
82 0
99 ne znam, nemamo takvog 533
0 b. o. 722

Valid range from 1 to 22

P30 Pol DEMOGRAFIJA

P30 Pol

Value 6920 Frequency
1 muški 804
2 ženski 851

Valid range from 1 to 2

P31 Godina rodenja

P31 Godina rođenja:

Value 7019 Frequency
0 1
7 1
9 1
80 41
81 33
82 25
83 3

Valid range from 0 to 83

P32 Nacionalna pripadnost

P32 Nacionalna pripadnost (upišite!)

Value 7118 Frequency
1 crnogorska 812
2 crnogorsko-srpska 18
3 crnogorsko-islamska 5
4 srpska 311
5 srpsko-crnogorska 2
6 muslimanska 247
7 bošnjačka 23
8 albanska 148
9 hrvatska 14
10 jugoslovenska 42
11 ostalo 12
0 b.o. 21

Valid range from 1 to 11

P33 Skola

P33 Koje škole ste završili?

Value 7217 Frequency
1 nedovršena osnovna škola (manje od 8 razreda) 200
2 završena osnovna škola 276
3 2-3 godišnja stručna zanatska i sl. škola 316
4 4-godišnja srednja škola (gimnazija, tehnička, učiteljska i sl.) 588
5 viša, visoka škola ili fakultet 252
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 5

P34 Da li ste zaposleni?

P34 Dali ste zaposleni?

Value 7316 Frequency
1 da, zaposlen (takođe poljoprivrednik, privatni preduzetnik i.sl.) 697
2 osoba na školovanju, učenik, student 101
3 domaćica 261
4 penzioner 278
5 traži posao, nezaposlen 233
6 ostali nezaposleni 64
0 b. o. 19

Valid range from 1 to 6

P35 Polozaj u zanimanju?

P35 Kakav je vaš sadašnji položaj u zanimanju? Kakav je bio vaš nekadašnji položaj u zanimanju?

Value 7415 Frequency
1 nije zaposlen, nikad nije bio zaposlen 483
2 poljoprivrednik 91
3 privatnik, preduzetnik, zanatlija 110
4 zaposlen u privatnom preduzeću 124
5 zaposlen u nekadašnjem društvenom preduzeću (u transformaciji) 371
6 zaposlen u državnim ustanovama Republike Crne Gore (uprava, škole, zdravstvo, sudovi, opštine isl.) 229
7 zaposlen u državnim ustanovama SR Jugoslavije (SFRJ) 39
8 ostali zaposleni 62
0 b. o. 147

Valid range from 1 to 8

P36 Pripadate jednoj od crkva ili vjerskih z

P36 Da li pripadate jednoj od sledećih crkava ili vjerskih zajednica?

Value 7514 Frequency
1 srpska pravoslavna crkva 503
2 crnogorska pravoslavna crkva 159
3 islamska vjerska zajednica 331
4 katolička crkva 69
5 druge crkve ili zajednice 2
6 nijednoj crkvi ili vjerskoj zajednici 431
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 50
0 b. o. 110

Valid range from 1 to 6

P37 Kojim jezikom govorite u orodici?

P37 Kojim jezikom govorite u vašoj porodici? (Upišite!)

Value 7613 Frequency
1 crnogorski 292
2 srpski 904
3 srpsko-hrvatski 166
4 bosnjacki 70
5 albanski 145
6 hrvatski 5
7 maternji 46
8 ostali 5
10 2
14 1
20 1
0 bez odgovora 19

Valid range from 1 to 20

P38 Koliko broji porodica?

P38 Koliko ukupno broji vaša porodica?

Value 7712 Frequency
1 57
2 117
3 193
4 437
5 368
6 241
7 104
8 58
9 21
10 12
11 10
12 4
13 3
14 2
16 2
17 2
20 2
22 1
34 1
60 1
64 1
99 2
0 3
Sysmiss 12

Valid range from 1 to 64

P39 Punoljetnih osoba u porodici:

P39 Koliko je ponuljetnih osoba u vašoj porodici?

Value 7811 Frequency
1 70
2 404
3 329
4 436
5 219
6 109
7 35
8 13
9 2
10 11
11 2
12 3
14 2
17 1
18 1
22 1
32 1
40 2
50 1
99 1
0 3
Sysmiss 11

Valid range from 1 to 50

P40A Broj osoba u Srbiji, YU: P40 Koliko članova vaše uže ili šire porodice živi van RCG?

a) broj osoba u Srbiji, Jugoslaviji

Value 7910 Frequency
1 65
2 71
80 3
96 1
99 32
0 898
Sysmiss 52

Valid range from 1 to 96

P40B Broj osoba u drugim zemljama: P40 Koliko članova vaše uže ili šire porodice živi van RCG?

b) broj osoba u drugim zemljama

Value 809 Frequency
1 113
2 104
60 2
80 1
99 25
0 927
Sysmiss 52

Valid range from 1 to 80

P41 Od kada zivi u CG?

P41 Da li vi od rodjenja živite na teritoriju RCG ili ste se kasnije doselili?

Value 818 Frequency
1 rođen i živi na teritoriji RCG 1533
2 doselio se (sam ili sa porodicom) pre 1990 85
3 doselio se posle 1990 15
4 drugo, b. o. 22

Valid range from 1 to 3

P42 Politicka opredeljenja clanova porodice?

P42 Da li imaju punoljetni članovi vaše porodice politička opredjeljenja oko partija i samostalnosti RCG koja su srodna vašim - ili su bitno različita od vaših?

Value 827 Frequency
1 opredjeljenja, jednaka mojim 740
2 srodna mojim 556
3 različita od mojih 84
4 bitno različita od mojih 21
9 ne mogu ocijeniti, b. o. 212
0 nemam porodice 41

Valid range from 1 to 4

P43 sifra opstine

P43 ŠIFRA OPŠTINE: (1 - 21)

Value 836 Frequency
1 105
2 153
3 39
4 57
6 97
7 39
8 40
9 21
10 191
11 46
12 18
13 110
14 101
15 38
16 344
17 104
18 79
19 61
20 12

Valid range from 1 to 20

P46 broj posjeta

P46 Broj posjeta

Value 845 Frequency
1 jedna 1253
2 dve 199
3 tri 67
4 četiri 23
5 pet 4
6 šest 0
Sysmiss 109

Valid range from 1 to 6

P47 vrijeme trajanja razgovora

P47 VRIJEME TRAJANJA RAZGOVORA MINUTA

Value 854 Frequency
10 48
11 1
12 5
60 5
65 2
99 1
Sysmiss 83

Valid range from 999 to -999

P48 dan

P48 DATUM ANKETIRANJA: DAN

Value 863 Frequency
1 1
3 5
5 3
9 46
10 190
11 163
12 116
13 148
14 169
15 217
16 172
17 228
18 111
19 11
20 3
25 3
30 2
Sysmiss 65

Valid range from 1 to 1

WEI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1679 0.75 1.356 0.985532 0.170396

Valid range from 0.75 to 1.356

WSKUP PREFERENCIJE

Value 881 Frequency
0 b.o.
1 DPS
2 SNP
3 LSCG
4 SDP
5 NS
6 SNS
7 NSS
8 DSCG
9 DUA
96 drugo
97 ne znam
98 necu glasat

Valid range from 0 to 98

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2001). JMCG012 - Javno mnjenje Crne Gore 2001/2 [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2002). Javno mnenje Črne Gore 2001/2: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: JMCG012. https://doi.org/10.17898/ADP_JMCG012_V1

COBISS.SI
Publication date: 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si