Javno mnenje Črne Gore 2001/2: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: JMCG012
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_JMCG012_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Uhan, Samo
  • Hafner-Fink, Mitja
  • Štebe, Janez
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Demokratska Partija Socialista - Predsjedništvo

Serija:
  • JMCG/Javno mnjenje Črne Gore

    Anketa Javno mnjenje Crne Gore je po zasnovi podobna drugim splošnim družboslovnim anketam, ki naj zagotovijo družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Pri zasnovi in izvedbi projekta so sodelovale tudi različne institucije iz preostalih delov bivše Jugoslavije, med njimi tudi Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij s Fakultete za družbene vede, ki je sodeloval pri izvedbi obeh raziskav v letu 2001.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

smer razvoja Črne Gore, zadovoljstvo s stanjem v republiki, odnosi med Črno Goro in Srbijo, zadovoljstvo z mednacionalnimi odnosi, zadovoljstvo z demokracijo, avtonomija Črne Gore, reševanje trenutne politične situacije, zadovoljstvo z materialnim položajem družine, nacionalna identiteta, kulturna identiteta, jezikovna identiteta, religijska identiteta, zaupanje v institucije, zaupanje v politike, strankarske preference, stališča do političnih koalicij, stališča do referenduma, samostojnost Č Gore, prednosti samostojnosti, slabosti samostojnosti, modeli držvno-pravnega statusa Črne Gore, spremljanje televizije, spremljanje radia, spremljanje tiska, izvor informacij, demografija

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
politična in socialna klima
preučevanje identitet
zaupanje
volitve in volilne orientacije
stališča o prihodnjem statusu Črne Gore
mediji
demografija


Povzetek:

Cilj raziskave je bil razkriti razmere v Črni Gori v obdobju, ki ga zaznamujejo vprašanja v zvezi z njeno prihodnjo državno-pravno urejenostjo in nadaljnega obstoja federalne ustavno-pravne ureditve, katere članica je. Vsebinsko je anketa razdeljena na štiri dele. Prvi sklop prinaša oceno trenutnega stanja in poglede na prihodnji razvoj razmer v Črni Gori. Drugo poglavje je namenjeno analizi zaupanja v institucije in politike, medtem ko tretje vprašuje po prihodnjem državno-pravnem statusu Republike. Zadnji sklop pa je namenjen spremljanju množičnih medijev: televiziji, radia in tiska. Vprašalnik zaključuje blok demografskih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 9. marec 2001 - 20. marec 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Republika Črna Gora
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Črne Gore

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je dvostopenjski. V prvi fazi je bil na osnovi spiska volišč v Republiki opravljen sistematičen izbor (s slučajnim izhodiščem in fiksnim korakom) stotih anketnih okolišev. V drugem koraku pa je bilo znotraj posameznega volilnega mesta med volilnimi upravičenci naključno 30 oseb. Tudi v tem primeru je bilo izhodišče izbora določeno slučajno, korak pa je bil navzgor omejen na 10 enot.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Datoteka je uteža (WEI).

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: JMCG012 - Javno mnenje Crne Gore 2001/2 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 88
  • število enot: 1679

Spremenljivke

ID broj upitnika

ID broj upitnika

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1682 1
1683 1
1684 1
1685 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1685

P1 Glasao bi za... OCIJENE STANJA I PERSPEKTIVE

P1 Za 22. april ove godine zakazani su izbori za Skupštinu Republike Crne Gore. Molimo vas, da navedete ime političke partije, za koju ćete najverovatnije glasati... (Anketar, upiši odgovor i šifriraj!)

Vrednost 22 Frekvenca
1 DPS - Demokratska partija socijalista 709
2 SNP - Socijalistička narodna partija - P. Bulatović 199
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 115
4 SDP - Socijaldemokratska partija 70
5 NS - Narodna stranka 33
6 SNS - Srbska narodna stranka 17
7 NSS - Narodna socijalistička stranka - M. Bulatović 29
8 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 48
9 DUA - Demokratska unija Albanaca 24
96 neka druga partija 17
97 još ne znam za koju 229
98 neću izaći na izbore 71
0 b. o. 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

P2 Najbliza politicka partija...

(Ako nije navedena partija) P2 Ali ipak - da li vam je neka od političkih partija bliža, nego druge? Izaberite ime političke partije.

Vrednost 31 Frekvenca
1 DPS - Demokratska partija socijalista 30
2 SNP - Socijalistička narodna partija - P. Bulatović 18
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 10
4 SDP - Socijaldemokratska partija 9
5 NS - Narodna stranka 12
6 SNS - Srbska narodna stranka 3
7 NSS - Narodna socijalistička stranka - M. Bulatović 3
8 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 0
9 DUA - Demokratska unija Albanaca 0
96 neka druga partija 6
97 ne znam, ne mogu ocijeniti 157
98 neću izaći na izbore 41
0 b. o. 106
Sysmiss 1260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

ID broj upitnika

ID broj upitnika

Vrednost 188 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1682 1
1683 1
1684 1
1685 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1685

P1 Glasao bi za... OCIJENE STANJA I PERSPEKTIVE

P1 Za 22. april ove godine zakazani su izbori za Skupštinu Republike Crne Gore. Molimo vas, da navedete ime političke partije, za koju ćete najverovatnije glasati... (Anketar, upiši odgovor i šifriraj!)

Vrednost 287 Frekvenca
1 DPS - Demokratska partija socijalista 709
2 SNP - Socijalistička narodna partija - P. Bulatović 199
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 115
4 SDP - Socijaldemokratska partija 70
5 NS - Narodna stranka 33
6 SNS - Srbska narodna stranka 17
7 NSS - Narodna socijalistička stranka - M. Bulatović 29
8 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 48
9 DUA - Demokratska unija Albanaca 24
96 neka druga partija 17
97 još ne znam za koju 229
98 neću izaći na izbore 71
0 b. o. 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

P2 Najbliza politicka partija...

(Ako nije navedena partija) P2 Ali ipak - da li vam je neka od političkih partija bliža, nego druge? Izaberite ime političke partije.

Vrednost 386 Frekvenca
1 DPS - Demokratska partija socijalista 30
2 SNP - Socijalistička narodna partija - P. Bulatović 18
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 10
4 SDP - Socijaldemokratska partija 9
5 NS - Narodna stranka 12
6 SNS - Srbska narodna stranka 3
7 NSS - Narodna socijalistička stranka - M. Bulatović 3
8 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 0
9 DUA - Demokratska unija Albanaca 0
96 neka druga partija 6
97 ne znam, ne mogu ocijeniti 157
98 neću izaći na izbore 41
0 b. o. 106
Sysmiss 1260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

P3 Partije pojedinacno ili u koalicijama...

P3 Da li se vi lično zalažete - da na predstojećim izborima istupe partije sa svojim listama pojedinačno - svaka partija za sebe - ili da partije sa srodnim programima istupe u koalicijama, po dvije ili više partija zajedno?

Vrednost 485 Frekvenca
1 partije pojedinačno 449
2 srodne partije u koalicijama 885
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P4 Glasao bi za koaliciju

P4 Ako bi na predstojećim izborima za Skupštinu Republike Crne Gore istupile dolje navedene koalicije, za koju bi od koalicija vi glasali?

Vrednost 584 Frekvenca
1 za koaliciju Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije DPS+SDP 337
2 za koaliciju Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Liberalnog saveza (DPS+ SDP+LSCG) 544
3 za koaliciju Socijalističke narodne partije, Narodne stranke i Srbske narodne stranke (Koalicija za Jugoslaviju) 322
4 za koaliciju Socijaldemokratske partije i Liberalnog saveza (SDP+LSCG) 21
5 za koaliciju Narodne socijalističke stranke i Srbske narodne stranke (NSS+SNS) 19
6 za druge koalicije ili pojedinačne partije 86
8 ne bi glasao 56
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 183
0 b. o. 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

P5 Crna Gora se u poslednje 3 godine razvij

P5 Kako ocijenjujete - gledajući u cjelini - da li se Crna Gora u posljednje tri godine razvijala...

Vrednost 683 Frekvenca
1 u dobrom pravcu 891
2 u lošem pravcu 383
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 296
0 b. o. 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P6 Zadovoljstvo drzavnopravnim polozajem CG

P6 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - sadašnjim državnopravnim položajem Republike Crne Gore unutar jugoslovenske federacije?

Vrednost 782 Frekvenca
1 da, zadovoljan sam 271
2 ne, nijesam zadovoljan 1084
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 222
0 b. o. 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P7 Zadovoljstvo odnosima izmedu Crne Gore i

P7 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - sadašnjim stanjem odnosa između Republike Crne Gore i Republike Srbije?

Vrednost 881 Frekvenca
1 da, zadovoljan sam 128
2 ne, nijesam zadovoljan 1326
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 144
0 b. o. 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P8 Zadovoljstvo medunacionalnima odnosima u

P8 Da li ste zadovoljni - ili ste nezadovoljni - stanjem međunacionalnih odnosa u Republici Crnoj Gori?

Vrednost 980 Frekvenca
1 da, zadovoljan sam 1045
2 ne, nijesam zadovoljan 309
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 230
0 b. o. 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P9 Crna Gora je stvorila visok stepen auton

P9 Republika Crna Gora je u posljednje tri godine stvorila visok stepen autonomije i samostalnosti u odnosu na Saveznu republiku Jugoslaviju. Da li to po vašem mišljenju znači ...

Vrednost 1079 Frekvenca
1 nešto dobro 1022
2 nešto loše 283
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 269
0 b. o. 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P10 Zadovoljstvo stanjem demokratije u Crnoj

P10 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - stanjem demokratije u Crnoj Gori?

Vrednost 1178 Frekvenca
1 vrlo nezadovoljan 142
2 nezadovoljan 275
3 ni zadovoljan, ni nezadovoljan 505
4 zadovoljan 548
5 vrlo zadovoljan 47
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 104
0 b. o. 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P11A razvoj privrede i preduzetnistva P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

a) za razvoj privrede i preduzetništva

Vrednost 1277 Frekvenca
1 više koristi 941
2 više štete 415
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 243
0 b. o. 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11B demokratija i ljudska prava P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

b) za demokratiju i ljudska prava

Vrednost 1376 Frekvenca
1 više koristi 1004
2 više štete 354
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 240
0 b. o. 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11C socijalna sigurnost radnika i penzionera P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

c) za veću socijalnu sigurnost radnika i penzionera

Vrednost 1475 Frekvenca
1 više koristi 959
2 više štete 366
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 262
0 b. o. 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11D ocuvanje crnogorskog identiteta i kultur P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

d) za očuvanje crnogorskog identiteta i kulture

Vrednost 1574 Frekvenca
1 više koristi 1035
2 više štete 304
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 232
0 b. o. 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11E odnosi izmedju Crnogoraca i drugih nacio P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

e) za odnose izmedju Crnogoraca i pripadnika drugih nacionalnosti u Crnoj Gori

Vrednost 1673 Frekvenca
1 više koristi 980
2 više štete 335
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 266
0 b. o. 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11K odnosi sa susjednim drzavama P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

k) za odnose sa susjednim državama

Vrednost 1772 Frekvenca
1 više koristi 1022
2 više štete 344
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 222
0 b. o. 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P11L materijalni polozaj vas i vase porodice P11 Postoje različiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više šteta...

l) za materijalni položaj vas i vaše porodice

Vrednost 1871 Frekvenca
1 više koristi 945
2 više štete 371
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 267
0 b. o. 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P12 Najbolje uredenje odnosa izmedu CG i Srbije

P12 Koje bi - po vašem mišljenju - bilo najbolje uređenje odnosa izmedu Republike Crne Gore i Srbije u buduće? (L)

Vrednost 1970 Frekvenca
1 SRJ na osnovu Ustava iz 1992. i ustavnih amandmana iz 2000 307
2 unitarna država - ukinuti federaciju SRJ i republike 40
3 Republika Crna Gora treba da bude samostalna i suverena država 758
4 savez nezavisnih i medjunarodno priznatih država Crne Gore i Srbije 314
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 172
0 b. o. 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13A Skupstina Republike CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

Skupština Republike CG

Vrednost 2069 Frekvenca
1 nimalo 153
2 malo 307
3 donekle 568
4 veoma 442
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 120
0 b. o. 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13B Vlada Republike CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

b) Vlada Republike CG

Vrednost 2168 Frekvenca
1 nimalo 238
2 malo 249
3 donekle 448
4 veoma 539
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 118
0 b. o. 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13C Predsjednik Republike CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

c) Predsjednik Republike CG

Vrednost 2267 Frekvenca
1 nimalo 258
2 malo 168
3 donekle 264
4 veoma 797
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 96
0 b. o. 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13D Crnogorski sudovi POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

d) Crnogorski sudovi

Vrednost 2366 Frekvenca
1 nimalo 212
2 malo 300
3 donekle 472
4 veoma 405
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 186
0 b. o. 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13E Policija Republike CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

e) Policija Republike CG

Vrednost 2465 Frekvenca
1 nimalo 266
2 malo 278
3 donekle 448
4 veoma 462
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 132
0 b. o. 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13F Politicke partije u CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

f) Političke partije u CG

Vrednost 2564 Frekvenca
1 nimalo 196
2 malo 389
3 donekle 597
4 veoma 228
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 159
0 b. o. 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13G Crnogorska RTV POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

g) Crnogorska RTV

Vrednost 2663 Frekvenca
1 nimalo 266
2 malo 277
3 donekle 487
4 veoma 454
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 102
0 b. o. 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13H Dnevna stampa POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

h) Dnevna štampa

Vrednost 2762 Frekvenca
1 nimalo 155
2 malo 338
3 donekle 604
4 veoma 292
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 156
0 b. o. 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13I Srpska pravoslavna crkva u CG POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

i) Srpska pravoslavna crkva u CG

Vrednost 2861 Frekvenca
1 nimalo 219
2 malo 112
3 donekle 191
4 veoma 535
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 324
0 b. o. 273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13J Crnogorska pravoslavna crkva POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

j) Crnogorska pravoslavna crkva

Vrednost 2960 Frekvenca
1 nimalo 393
2 malo 97
3 donekle 194
4 veoma 288
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 359
0 b. o. 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13K Islamska vjerska zajednica POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

k) Islamska vjerska zajednica

Vrednost 3059 Frekvenca
1 nimalo 276
2 malo 87
3 donekle 155
4 veoma 346
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 401
0 b. o. 389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13L Vojska SR Jugoslavije POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

l) Vojska SR Jugoslavije

Vrednost 3158 Frekvenca
1 nimalo 550
2 malo 185
3 donekle 219
4 veoma 415
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 158
0 b. o. 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13M Predsjednik SR Jugoslavije POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

m) Predsjednik SR Jugoslavije

Vrednost 3257 Frekvenca
1 nimalo 677
2 malo 189
3 donekle 211
4 veoma 284
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 163
0 b. o. 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P13N Vlada SR Jugoslavije POVJERENJE U DRŽAVNE USTANOVE I POLITIČARE

n) Vlada SR Jugoslavije

Vrednost 3356 Frekvenca
1 nimalo 768
2 malo 163
3 donekle 181
4 veoma 214
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 187
0 b. o. 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P14 1. crnogorski politicar, koji uziva najv

P14 Molimo vas, da nam navedete ime i prezime crnogorskog političara, koji kod vas lično danas uživa najviše povjerenje?

Vrednost 3455 Frekvenca
1 M. Đukanović 644
2 S. Marović 55
3 F. Vujanović 18
4 P. Bulatović 165
5 M. Bulatović 30
6 Z. Žižić 4
7 S. Božović 2
8 S. Perović 96
9 M. Živković 12
10 M. Vicković 4
11 D. Šoć 33
12 P. Drećun 1
13 P. Popović 2
14 Ž. Rakčević 78
15 R. Krivokapić 3
18 F. Dinoša 27
19 M. Bardhi 31
20 ostalo 45
98 nijedan 122
99 ne znam, ne mogu ocijeniti 154
0 b. o. 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

P15 2. crnogorski politicar, koji uziva najv

P15 Možete navesti još jedno ime i prezime crnogorskog političara, koji uživa vaše povjerenje?

Vrednost 3554 Frekvenca
1 M. Đukanovićc 95
2 S. Marović 174
3 F. Vujanović 122
4 P. Bulatović 22
5 M. Bulatović 18
6 Z. Žižić 39
7 S. Božović 6
8 S. Perović 68
9 M. Živković 31
10 M. Vicković 20
11 D. Šoć 38
12 P. Drećun 5
13 P. Popović 4
14 Ž. Rakčevic 150
15 R. Krivokapić 13
16 D. Burzan 1
17 R. Rastoder 13
18 F. Dinoša 31
19 M. Bardhi 18
20 ostalo 85
98 nijedan 184
99 ne znam, ne mogu ocijeniti 252
0 b. o. 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

P16A Milo Dukanovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

a) Milo Đukanović

Vrednost 3653 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 279
2 2 84
3 3 141
4 4 133
5 5-potpuno povjerenje 815
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 108
0 b. o. 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16B Svetozar Marovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

b) Svetozar Marović

Vrednost 3752 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 221
2 2 158
3 3 231
4 4 224
5 5-potpuno povjerenje 595
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 133
0 b. o. 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16C Filip Vujanovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

c) Filip Vujanović

Vrednost 3851 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 254
2 2 137
3 3 212
4 4 192
5 5-potpuno povjerenje 627
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 139
0 b. o. 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16D Momir Bulatovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

d) Momir Bulatović

Vrednost 3950 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 1080
2 2 135
3 3 107
4 4 42
5 5-potpuno povjerenje 73
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 120
0 b. o. 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16E Predrag Bulatovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

e) Predrag Bulatović

Vrednost 4049 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 910
2 2 142
3 3 117
4 4 89
5 5-potpuno povjerenje 205
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 104
0 b. o. 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16F Zoran Zizic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

f) Zoran Žižić

Vrednost 4148 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 1002
2 2 106
3 3 119
4 4 72
5 5-potpuno povjerenje 149
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 114
0 b. o. 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16G Slavko Perovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

g) Slavko Perović

Vrednost 4247 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 360
2 2 193
3 3 329
4 4 235
5 5-potpuno povjerenje 310
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 126
0 b. o. 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16H Miodrag Zivkovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

h) Miodrag Živković

Vrednost 4346 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 390
2 2 195
3 3 312
4 4 232
5 5-potpuno povjerenje 268
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 148
0 b. o. 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16I Zarko Rakcevic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

i) Žarko Rakčević

Vrednost 4445 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 406
2 2 134
3 3 240
4 4 242
5 5-potpuno povjerenje 396
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 131
0 b. o. 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16J Dragan Soc P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

j) Dragan Šoć

Vrednost 4544 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 581
2 2 279
3 3 265
4 4 153
5 5-potpuno povjerenje 140
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 131
0 b. o. 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16K Duško Jovanovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

k) Duško Jovanović

Vrednost 4643 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 941
2 2 175
3 3 139
4 4 48
5 5-potpuno povjerenje 69
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 155
0 b. o. 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16L Božidar Bojovic P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

l) Božidar Bojović

Vrednost 4742 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 919
2 2 149
3 3 126
4 4 85
5 5-potpuno povjerenje 85
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 161
0 b. o. 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16M Mehmet Bardhi P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

m) Mehmet Bardhi

Vrednost 4841 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 783
2 2 202
3 3 133
4 4 47
5 5-potpuno povjerenje 97
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 202
0 b. o. 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P16N Ferhat Dinosa P16 A sada ćemo vam navesti nekoliko imena crnogorskih političara. Molimo vas, da za svakog posebno ocijenite, da li u vašim očima uživa visoko povjerenje ili potpuno nepovjerenje?

n) Ferhat Dinoša

Vrednost 4940 Frekvenca
1 1-potpuno nepovjerenje 761
2 2 178
3 3 126
4 4 91
5 5-potpuno povjerenje 116
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 193
0 b. o. 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P17 Da li se slazete, da se o statusu Crne G DRŽAVNOPRAVNI STATUS CRNE GORE

P17 Da li se slažete - ili ne slažete - sa opredjeljenjem, da se o državnopravnom statusu Republike Crne Gore odlučuje isključivo putem referenduma?

Vrednost 5039 Frekvenca
1 da 1378
2 ne 85
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 150
0 b.o. 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P18 Da li bi vi ucestvovali na referendumu?

P18 Da li bi vi lično učestvovali na referendumu o državnopravnom statusu Republike Crne Gore?

Vrednost 5138 Frekvenca
1 da 1384
2 ne 75
9 ne znam 155
0 b.o. 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P19 Koja partija zastupa ideje o statusu CG,

P19 Koja od crnogorskih političkih partija zastupa ideje o državnopravnom statusu Republike CG, koje su najbliže vašim pogledima? Izaberite ime partije.

Vrednost 5237 Frekvenca
1 DPS - Demokratska partija socijalista 652
2 SDP - Socijaldemokratska partija 117
3 LSCG - Liberalni savez Crne Gore 208
4 SNP - Socijalistička narodna partija 222
5 NS - Narodna stranka 59
6 SNS - Srbska narodna stranka 21
7 NSS - Narodna socijalistička stranka 30
8 DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori 33
9 DUA - Demokratska unija Albanaca 24
96 neka druga partija 18
97 nijedna 63
98 ne znam, ne mogu ocijeniti 140
0 b. o. 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

P20 Na referendumu bi glasao...

P20 Ako bi se sljedeće nedjelje održavao referendum o državnopravnom statusu Republike Crne Gore i ako bi pitanje glasilo: "Da li se slažete, da Republika Crna Gora postane samostalna i nezavisna država?" Kako bi vi glasali, za ili protiv?

Vrednost 5336 Frekvenca
1 za 987
2 protiv 399
8 ne bih učestvovao na referendumu 50
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 150
0 b. o. 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P21 Ako bi pitanje glasilo drukcije, glasao

(Ako je protiv) P21 Ako bi referendumsko pitanje glasilo: "Da li se slažete, da Republika Crna Gora postane samostalna, medunarodno priznata i nezavisna država, koja će potom sa Republikom Srbijom sklopiti savez nezavisnih država?" Kako bi vi glasali, za ili protiv?

Vrednost 5435 Frekvenca
1 za 74
2 protiv 234
8 ne bih učestvovao na referendumu 17
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 54
0 b. o. 1275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P22 Dio gradjana CG za samostalnost

P22 Koliki dio gradjana Republike Crne Gore će po vašem mišljenju glasati "za samostalnu i nezavisnu RCG"? (u %)

Vrednost 5534 Frekvenca
0 2
90 8
99 3
100 3
998 b. o. 88
999 ne znam, ne mogu ocijeniti 427
401 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

P23 Kada bi trebalo održati referendum?

P23 Kada bi po vašem mišljenju trebalo održati referendum o državno-pravnom položaju RCG?

Vrednost 5633 Frekvenca
1 odma posle izbora, najkasnije u junu ove godine 1066
2 odložiti do kraja godine 99
3 odložiti na par godina 53
4 nikada 152
9 ne znam, b. o. 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P24 Sadasnji materijalni polozaj vas i vase

P24 Kako ocijenjujete sadašnji materijalni položaj vas i vaše porodice?

Vrednost 5732 Frekvenca
1 vrlo loš 133
2 loš 309
3 ni dobar, ni loš 776
4 dobar 369
5 vrlo dobar 35
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 16
0 b. o. 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P25 Materijalni polozaj vase porodice prije

P25 A kakav je bio materijalni položaj vaše porodice prije tri godine?

Vrednost 5831 Frekvenca
1 mnogo lošiji nego danas 64
2 lošiji nego danas 356
3 jednak kao danas 876
4 bolji nego danas 254
5 mnogo bolji nego danas 30
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 45
0 b. o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P26 Materialni polozaj vas i vase porodice z

P26 A kako procijenjujete, kakav će biti materijalni položaj vas i vaše porodice za tri godine?

Vrednost 5930 Frekvenca
1 mnogo lošiji nego danas 17
2 lošiji nego danas 62
3 jednak kao danas 151
4 bolji nego danas 814
5 mnogo bolji nego danas 114
9 ne znam, ne mogu procijeniti 447
0 b. o. 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P27 Kojim putem najcesce saznajete za znacaj MEDIJSKA SCENA

P27 Kojim putem najčešče saznajete za značajne događaje, koji vas interesuju?

Vrednost 6029 Frekvenca
1 u društvu, razgovoru sa prijateljima 282
2 iz štampe 263
3 na radiju 55
4 na televiziji 871
5 u porodici 53
6 u preduzeću, na radnom mjestu 27
7 na drugi način 16
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 55
0 b. o. 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

P28A TV Crne Gore P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

a) TV Crne Gore

Vrednost 6128 Frekvenca
1 prati 1442
2 ne prati 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P28B RA Crne Gore P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

b) Radio Crne Gore

Vrednost 6227 Frekvenca
1 prati 674
2 ne prati 981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P28C Pobjeda P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

c) Pobjeda

Vrednost 6326 Frekvenca
1 prati 629
2 ne prati 1026

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P28D Vijesti P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

d) Vijesti

Vrednost 6425 Frekvenca
1 prati 921
2 ne prati 734

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P28E Dan P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

e) Dan

Vrednost 6524 Frekvenca
1 prati 324
2 ne prati 1331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P28F Politika P28 Da li redovno pratite koje od sljedecih novina ili RTV programa:

f) Politika

Vrednost 6623 Frekvenca
1 prati 210
2 ne prati 1444

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P29A 1. neobjektivan medij P29 Možete li da navedete TV ili radijski program, list ili magazin, koji vam se čini da nije objektivan i zbog toga kod vas nema povjerenja? (Dva odgovora!)

a) prvi odgovor

Vrednost 6722 Frekvenca
1 TV CG 114
2 YU INFO 44
3 TV ELMAG 22
4 TV MONTENA 6
6 OSTALE TV 23
7 RADIO CG 1
12 RADIO D 2
15 OSTALE RADIO STANICE 9
16 POBJEDA 43
17 VIJESTI 44
18 DAN 326
19 POLITIKA 24
20 BLIC 1
21 VECERNJE NOVOSTI 4
22 DRUGE NOVINE 3
82 1
99 ne znam, nemamo takvog 484
0 b. o. 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 82

P29B 2. neobjektivan medij P29 Možete li da navedete TV ili radijski program, list ili magazin, koji vam se čini da nije objektivan i zbog toga kod vas nema povjerenja? (Dva odgovora!)

b) drugi odgovor

Vrednost 6821 Frekvenca
1 TV CG 37
2 YU INFO 36
3 TV ELMAG 31
4 TV MONTENA 4
6 OSTALE TV 17
7 RADIO CG 1
9 RTS 1
10 2
12 RADIO D 2
14 1
15 0
16 POBJEDA 42
17 VIJESTI 33
18 DAN 94
19 POLITIKA 81
20 0
21 VECERNJE NOVOSTI 10
22 DRUGE NOVINE 9
82 0
99 ne znam, nemamo takvog 533
0 b. o. 722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

P30 Pol DEMOGRAFIJA

P30 Pol

Vrednost 6920 Frekvenca
1 muški 804
2 ženski 851

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

P31 Godina rodenja

P31 Godina rođenja:

Vrednost 7019 Frekvenca
0 1
7 1
9 1
80 41
81 33
82 25
83 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 83

P32 Nacionalna pripadnost

P32 Nacionalna pripadnost (upišite!)

Vrednost 7118 Frekvenca
1 crnogorska 812
2 crnogorsko-srpska 18
3 crnogorsko-islamska 5
4 srpska 311
5 srpsko-crnogorska 2
6 muslimanska 247
7 bošnjačka 23
8 albanska 148
9 hrvatska 14
10 jugoslovenska 42
11 ostalo 12
0 b.o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

P33 Skola

P33 Koje škole ste završili?

Vrednost 7217 Frekvenca
1 nedovršena osnovna škola (manje od 8 razreda) 200
2 završena osnovna škola 276
3 2-3 godišnja stručna zanatska i sl. škola 316
4 4-godišnja srednja škola (gimnazija, tehnička, učiteljska i sl.) 588
5 viša, visoka škola ili fakultet 252
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

P34 Da li ste zaposleni?

P34 Dali ste zaposleni?

Vrednost 7316 Frekvenca
1 da, zaposlen (takođe poljoprivrednik, privatni preduzetnik i.sl.) 697
2 osoba na školovanju, učenik, student 101
3 domaćica 261
4 penzioner 278
5 traži posao, nezaposlen 233
6 ostali nezaposleni 64
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

P35 Polozaj u zanimanju?

P35 Kakav je vaš sadašnji položaj u zanimanju? Kakav je bio vaš nekadašnji položaj u zanimanju?

Vrednost 7415 Frekvenca
1 nije zaposlen, nikad nije bio zaposlen 483
2 poljoprivrednik 91
3 privatnik, preduzetnik, zanatlija 110
4 zaposlen u privatnom preduzeću 124
5 zaposlen u nekadašnjem društvenom preduzeću (u transformaciji) 371
6 zaposlen u državnim ustanovama Republike Crne Gore (uprava, škole, zdravstvo, sudovi, opštine isl.) 229
7 zaposlen u državnim ustanovama SR Jugoslavije (SFRJ) 39
8 ostali zaposleni 62
0 b. o. 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

P36 Pripadate jednoj od crkva ili vjerskih z

P36 Da li pripadate jednoj od sledećih crkava ili vjerskih zajednica?

Vrednost 7514 Frekvenca
1 srpska pravoslavna crkva 503
2 crnogorska pravoslavna crkva 159
3 islamska vjerska zajednica 331
4 katolička crkva 69
5 druge crkve ili zajednice 2
6 nijednoj crkvi ili vjerskoj zajednici 431
9 ne znam, ne mogu ocijeniti 50
0 b. o. 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

P37 Kojim jezikom govorite u orodici?

P37 Kojim jezikom govorite u vašoj porodici? (Upišite!)

Vrednost 7613 Frekvenca
1 crnogorski 292
2 srpski 904
3 srpsko-hrvatski 166
4 bosnjacki 70
5 albanski 145
6 hrvatski 5
7 maternji 46
8 ostali 5
10 2
14 1
20 1
0 bez odgovora 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

P38 Koliko broji porodica?

P38 Koliko ukupno broji vaša porodica?

Vrednost 7712 Frekvenca
1 57
2 117
3 193
4 437
5 368
6 241
7 104
8 58
9 21
10 12
11 10
12 4
13 3
14 2
16 2
17 2
20 2
22 1
34 1
60 1
64 1
99 2
0 3
Sysmiss 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 64

P39 Punoljetnih osoba u porodici:

P39 Koliko je ponuljetnih osoba u vašoj porodici?

Vrednost 7811 Frekvenca
1 70
2 404
3 329
4 436
5 219
6 109
7 35
8 13
9 2
10 11
11 2
12 3
14 2
17 1
18 1
22 1
32 1
40 2
50 1
99 1
0 3
Sysmiss 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

P40A Broj osoba u Srbiji, YU: P40 Koliko članova vaše uže ili šire porodice živi van RCG?

a) broj osoba u Srbiji, Jugoslaviji

Vrednost 7910 Frekvenca
1 65
2 71
80 3
96 1
99 32
0 898
Sysmiss 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

P40B Broj osoba u drugim zemljama: P40 Koliko članova vaše uže ili šire porodice živi van RCG?

b) broj osoba u drugim zemljama

Vrednost 809 Frekvenca
1 113
2 104
60 2
80 1
99 25
0 927
Sysmiss 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 80

P41 Od kada zivi u CG?

P41 Da li vi od rodjenja živite na teritoriju RCG ili ste se kasnije doselili?

Vrednost 818 Frekvenca
1 rođen i živi na teritoriji RCG 1533
2 doselio se (sam ili sa porodicom) pre 1990 85
3 doselio se posle 1990 15
4 drugo, b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

P42 Politicka opredeljenja clanova porodice?

P42 Da li imaju punoljetni članovi vaše porodice politička opredjeljenja oko partija i samostalnosti RCG koja su srodna vašim - ili su bitno različita od vaših?

Vrednost 827 Frekvenca
1 opredjeljenja, jednaka mojim 740
2 srodna mojim 556
3 različita od mojih 84
4 bitno različita od mojih 21
9 ne mogu ocijeniti, b. o. 212
0 nemam porodice 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

P43 sifra opstine

P43 ŠIFRA OPŠTINE: (1 - 21)

Vrednost 836 Frekvenca
1 105
2 153
3 39
4 57
6 97
7 39
8 40
9 21
10 191
11 46
12 18
13 110
14 101
15 38
16 344
17 104
18 79
19 61
20 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

P46 broj posjeta

P46 Broj posjeta

Vrednost 845 Frekvenca
1 jedna 1253
2 dve 199
3 tri 67
4 četiri 23
5 pet 4
6 šest 0
Sysmiss 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

P47 vrijeme trajanja razgovora

P47 VRIJEME TRAJANJA RAZGOVORA MINUTA

Vrednost 854 Frekvenca
10 48
11 1
12 5
60 5
65 2
99 1
Sysmiss 83

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

P48 dan

P48 DATUM ANKETIRANJA: DAN

Vrednost 863 Frekvenca
1 1
3 5
5 3
9 46
10 190
11 163
12 116
13 148
14 169
15 217
16 172
17 228
18 111
19 11
20 3
25 3
30 2
Sysmiss 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

WEI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1679 0.75 1.356 0.985532 0.170396

Vrednosti spremenljivk od 0.75 do 1.356

WSKUP PREFERENCIJE

Vrednost 881 Frekvenca
0 b.o.
1 DPS
2 SNP
3 LSCG
4 SDP
5 NS
6 SNS
7 NSS
8 DSCG
9 DUA
96 drugo
97 ne znam
98 necu glasat

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2001). JMCG012 - Javno mnjenje Crne Gore 2001/2 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2002). Javno mnenje Črne Gore 2001/2: Stališča državljanov o državno-pravni ureditvi Republike Črne Gore [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: JMCG012. https://doi.org/10.17898/ADP_JMCG012_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si