Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP00
Glavni avtor(ji):
 • International Social Survey Programme
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kelly, Jonathan
 • Guidorossi, Giovanna
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Park, Alison
 • Ward, Connor
 • Robert, Peter
 • Harkness, Janet
 • Cichomski, Bogdan
 • Kalgraff Skjak, Knut
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Luz-Guerrero, Linda
 • Khakhalina, Ludmila
 • Dimova, Lilia
 • Pammett, Jon
 • Onodera, Noriko
 • Toš, Niko
 • Vlachova-Plecita, Klara
 • Svallfors, Stefan
 • Diez Nicolas, Juan
 • Villaverde-Cabral, Manuel
 • Piscova, Magdalena
 • Papageorgiou, Bambos
 • Lemel, Yannick
 • Tabuns, Aivars
 • Lehmann, Carla
 • Ahmad, Q. K.
 • Goul Andersen, Jørgen
 • Haag, Franz
 • Orkin, F. M.
 • Celi-Scalon, Maria
 • Briceno-Leon, Roberto
 • Blom, Raimo
 • Billiet, Jaak
 • Curiel-Gutierrez, Federico
 • Fu, Yang-Chin
 • Uher, Rolf
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln (Köln, Nemčija; 2002)

Finančna podpora:

Podatki o financiranju niso na voljo.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ubogljivost kot element vzgoje, ekološke teme, ekološki problemi, gospodarski problemi, napredek, ekološka etika, svetost narave, profanost narave, pripravljenost za finančno delovanje v korist narave, ekološke navade, sortiranje odpadkov, vegetarjanstvo, politična ekološka angažiranost, poznavanje ekoloških problemov, učinek tople grede, radioaktivnost, ocena ekološke ogroženosti, onesnaženje zraka, onesnaženje vode, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
vzgoja
ekologija
ekološko obnašanje respondentov
ekološka angažiranost
poznavanje ekologije
ocena ekološke ogroženosti domačega okolja
demografija


Povzetek:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Tokratna raziskava, drugi modul na temo družbene neenakosti (glej: MEDNARODNA SPLOŠNA DRUŽBOSLOVNA ANKETA: ODNOS DO OKOLJA I, 1993), prinaša podatke iz naslednjih držav: Avstrije, Avstralije, Bolgarije, Kanade, Čila, Cipra, Češke, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Madžarske, Irske, Izraela, Italije, Japonske, Latvije, Mehike, Nizozemske, Nove Zelandije, Severne Irske, Norveške, Filipinov, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovenije, Slovaške, Španije, Švedske, Švice, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Začne se s stališči glede ubogljivosti pri vzgoji. Ekološka tematika zajema lestvico zaupanja v znanost. Stališča do pomena ekoloških problemov nasploh in v primerjavi z gospodarskimi problemi, napredkom, ekološko etiko, gledanje na naravo kot nekaj svetega ali profanega. Respondentje izražajo pripravljenost finančno delovati v prid okolju,poročajo o vsakdanjih ekoloških navadah, kot je sortiranje, vegetarjanstvo, ter o politični ekološki angažiranosti. Vmes je vrsta vprašanj, ki merijo znanje s področja ekologije, kot je učinek tople grede, nevarnost radioaktivnosti. Ocenjena je tudi ekološka ogroženost zaradi onesnaženosti zraka, voda itd. Dodan je obsežen blok demografskih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: januar 2000 - november 2001
Čas izdelave: 2002
Država: Avstrija, Avstralija, Bolgarija, Kanada, Čile, Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Japonska, Latvija, Mehika, Nizozemska, Nova Zelandija, Severna Irska, Norveška, Filipini, Poljska, Portugalska, Rusija, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija in Združene države Amerike
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstrije, Avstralije, Bolgarije, Kanade, Čila, Cipra, Češke, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Madžarske, Irske, Izraela, Italije, Japonske, Latvije, Mehike, Nizozemske, Nove Zelandije, Severne Irske, Norveške, Filipinov, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovenije, Slovaške, Španije, Švedske, Švice, Velike Britanije in Združenih držav Amerike (pri nekaterih državah so prisotna manjša odstopanja glede starosti respondentov).

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

A: IFES - Institut für Empirische Sozialforschung (Wien); NIRL: RES - Research and Evaluation Service (Dublin); SLO: CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana); S: SIFO; USA: NORC - National Opinion Research Center (Chicago - IL); CZ: SC and C (Praha); DK: Statistics Denmark (Copenhagen); SF: Statistics Finland (Helsinki); MEX: Centro de Estudion de Opinion (Guadalajara); N: Norwegian Gallup Institute AS (Oslo); P: Atitudes Sociais dos Portugueses (Lisboa); RUS: VCIOM (Moskva). Za ostale države podatki niso na voljo.

Tip vzorca:

različno po posameznih državah

Način zbiranja podatkov:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Uteževanje:

CND, CZ, RCH, E, GB, NIRL, RP, P, SF, RUS: uteževanje; BG, D, J, LV, N, NL, MEX, S, USA: brez uteževanja; AUS, A, DK, IL, NZ, CY, F, H, IRL, I, PL, SLO, SK, CH: ni podatka

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP00 - podatki [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 245
 • število enot: 26658

Spremenljivke

V1 ZA study number

Vrednost 13 Frekvenca
3440 31042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31042 0

Vrednosti spremenljivk od 3440 do 3440

V2 Respondent ID number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31042 0 200001103 3800000836.4 1902804352 1031534592

V3 Country

Vrednost 31 Frekvenca
1 AUS-Australia 0
2 D-W-Germany-West 974
3 D-E-Germany-East 527
4 GB-Great Britain 972
5 NIRL-Northern Ireland 745
6 USA-United States 1276
7 A-Austria 1011
8 H-Hungary 0
9 I-Italy 0
10 IRL-Ireland 1232
11 NL-Netherlands 1609
12 N-Norway 1452
13 S-Sweden 1067
14 CZ-Czech Republic 1244
15 SLO-Slovenia 1077
16 PL-Poland 0
17 BG-Bulgaria 1013
18 RUS-Russia 1705
19 NZ-New Zealand 1112
20 CDN-Canada 1115
21 RP-Philippines 1200
22 IL-Israel 1205
23 IL-Israel Arabs 0
24 J-Japan 1180
25 E-Spain 958
26 LV-Latvia 1000
27 SK-Slovak Republic 0
28 F-France 0
29 CY-Cyprus 0
30 P-Portugal 1000
31 RCH-Chile 1503
32 DK-Denmark 1069
33 CH-Switzerland 1006
34 BD-Bangladesh 0
35 BR-Brasil 0
36 YV-Venezuela 0
37 SF-Finland 1528
38 MEX-Mexico 1262
39 FLA-Flanders 0
40 ZA-South Africa 0
41 RC-Taiwan 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31042 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 38

V1 ZA study number

Vrednost 1209 Frekvenca
3440 31042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31042 0

Vrednosti spremenljivk od 3440 do 3440

V2 Respondent ID number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31042 0 200001103 3800000836.4 1902804352 1031534592

V3 Country

Vrednost 3207 Frekvenca
1 AUS-Australia 0
2 D-W-Germany-West 974
3 D-E-Germany-East 527
4 GB-Great Britain 972
5 NIRL-Northern Ireland 745
6 USA-United States 1276
7 A-Austria 1011
8 H-Hungary 0
9 I-Italy 0
10 IRL-Ireland 1232
11 NL-Netherlands 1609
12 N-Norway 1452
13 S-Sweden 1067
14 CZ-Czech Republic 1244
15 SLO-Slovenia 1077
16 PL-Poland 0
17 BG-Bulgaria 1013
18 RUS-Russia 1705
19 NZ-New Zealand 1112
20 CDN-Canada 1115
21 RP-Philippines 1200
22 IL-Israel 1205
23 IL-Israel Arabs 0
24 J-Japan 1180
25 E-Spain 958
26 LV-Latvia 1000
27 SK-Slovak Republic 0
28 F-France 0
29 CY-Cyprus 0
30 P-Portugal 1000
31 RCH-Chile 1503
32 DK-Denmark 1069
33 CH-Switzerland 1006
34 BD-Bangladesh 0
35 BR-Brasil 0
36 YV-Venezuela 0
37 SF-Finland 1528
38 MEX-Mexico 1262
39 FLA-Flanders 0
40 ZA-South Africa 0
41 RC-Taiwan 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31042 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 38

V4 Solve economic problems:Priv enterprise

Vrednost 4206 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 3502
2 Agree 10263
3 Neither Agree nor Disagree 6891
4 Disagree 5012
5 Strongly Disagree 1912
8 Cant Choose, DK 2920
9 NA, refused 542
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27580 3462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5 Responsib gov: reduce income difference

Vrednost 5205 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 6826
2 Agree 11295
3 Neither Agree nor Disagree 4798
4 Disagree 4426
5 Strongly Disagree 1685
8 Cant Choose, DK 1584
9 NA, refused 428
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29030 2012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6 Highest priority in <Rs Country>

Vrednost 6204 Frekvenca
1 Order in Nation 13321
2 People more say 7352
3 Fight rising prices 5273
4 Protect freedom of speech 3360
0 NAV 188
8 Cant Choose, DK 1248
9 NA, refused 300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29306 1736

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V7 Next highest priority in <Rs Country>

Vrednost 7203 Frekvenca
1 Order in Nation 7455
2 People more say 7398
3 Fight rising prices 7953
4 Protect freedom of speech 5614
0 NAV 188
8 Cant Choose, DK 1935
9 NA, refused 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28420 2622

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V8 Science: believe too often in

Vrednost 8202 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 3272
2 Agree 11168
3 Neither Agree nor Disagree 6883
4 Disagree 5657
5 Strongly Disagree 1715
8 Cant Choose, DK 2017
9 NA, refused 330
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28695 2347

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9 Science: more harm than good

Vrednost 9201 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 1471
2 Agree 5286
3 Neither Agree nor Disagree 6413
4 Disagree 11028
5 Strongly Disagree 4645
8 Cant Choose, DK 1784
9 NA, refused 415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28843 2199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V10 Science: solve environmental problems

Vrednost 10200 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 1458
2 Agree 6887
3 Neither Agree nor Disagree 6296
4 Disagree 9552
5 Strongly Disagree 3730
8 Cant Choose, DK 2706
9 NA, refused 413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27923 3119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11 Worry: about future environment

Vrednost 11199 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 2799
2 Agree 8063
3 Neither Agree nor Disagree 4983
4 Disagree 9867
5 Strongly Disagree 3801
8 Cant Choose, DK 1195
9 NA, refused 334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29513 1529

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V12 Environment: modern life harms the

Vrednost 12198 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 3420
2 Agree 11767
3 Neither Agree nor Disagree 5559
4 Disagree 7505
5 Strongly Disagree 1424
8 Cant Choose, DK 1018
9 NA, refused 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29675 1367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13 Worry: progress harming environment

Vrednost 13197 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 1832
2 Agree 8037
3 Neither Agree nor Disagree 5645
4 Disagree 10295
5 Strongly Disagree 3100
8 Cant Choose, DK 1722
9 NA, refused 411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28909 2133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14 Environment: protect by economic growth

Vrednost 14196 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 4924
2 Agree 11691
3 Neither Agree nor Disagree 4978
4 Disagree 5533
5 Strongly Disagree 1366
8 Cant Choose, DK 2161
9 NA, refused 389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28492 2550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15 Animals: medical testing if save lives

Vrednost 15195 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 5520
2 Agree 12803
3 Neither Agree nor Disagree 4617
4 Disagree 4161
5 Strongly Disagree 2385
8 Cant Choose, DK 1218
9 NA, refused 338
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29486 1556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16 Economic growth: harms the environment

Vrednost 16194 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 1956
2 Agree 7201
3 Neither Agree nor Disagree 6945
4 Disagree 10196
5 Strongly Disagree 2226
8 Cant Choose, DK 2075
9 NA, refused 443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28524 2518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V17 Earth cannot continue support pres. rate

Vrednost 17193 Frekvenca
1 Strongly Agree 5021
2 Agree 10795
3 Neither Agree nor Disagree 5081
4 Disagree 4520
5 Strongly Disagree 1258
0 NAV 1000
8 Cant Choose, DK 3001
9 NA, refused 366
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26675 4367

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V18 Nature is sacred because ..

Vrednost 18192 Frekvenca
0 NAV 0
1 Sacred - by God 8809
2 Spiritual, sacred itself 7316
3 Important, not sacred 12300
8 Cant choose, DK 2322
9 NA, refused 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28425 2617

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V19 Protect enviro: pay much higher prices

Vrednost 19191 Frekvenca
0 NAV 0
1 Very willing 2046
2 Fairly willing 9328
3 Neither nor 7501
4 Fairly unwilling 6390
5 Very unwilling 4370
8 Cant Choose, Dk 1143
9 NA, refused 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29635 1407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V20 Protect enviro: pay much higher taxes

Vrednost 20190 Frekvenca
0 NAV 0
1 Very willing 1301
2 Fairly willing 6445
3 Neither nor 6678
4 Fairly unwilling 7962
5 Very unwilling 6874
8 Cant Choose, Dk 1494
9 NA, refused 288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29260 1782

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21 Protect en: cut your standard of living

Vrednost 21189 Frekvenca
0 NAV 0
1 Very willing 1717
2 Fairly willing 8176
3 Neither nor 7103
4 Fairly unwilling 7102
5 Very unwilling 5471
8 Cant Choose, Dk 1246
9 NA, refused 227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29569 1473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V22 To do about environment: too difficult

Vrednost 22188 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 2901
2 Agree 7733
3 Neither Agree Nor Disagree 4263
4 Disagree 11361
5 Strongly Disagree 3802
7 Refused 0
8 Cant Choose, Dk 685
9 NA 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30060 982

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V23 Do what is right costs money takes time

Vrednost 23187 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 2530
2 Agree 12630
3 Neither Agree Nor Disagree 8218
4 Disagree 4981
5 Strongly Disagree 1123
7 Refused 0
8 Cant Choose, Dk 1230
9 NA 330
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29482 1560

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V24 More important than protect environment

Vrednost 24186 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 2072
2 Agree 7706
3 Neither Agree Nor Disagree 7569
4 Disagree 9051
5 Strongly Disagree 3295
7 Refused 0
8 Cant Choose, Dk 986
9 NA 363
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29693 1349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V25 No point unless others do the same

Vrednost 25185 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 2910
2 Agree 8227
3 Neither Agree Nor Disagree 3776
4 Disagree 10820
5 Strongly Disagree 4225
7 Refused 0
8 Cant Choose, Dk 763
9 NA 321
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29958 1084

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V26 Many about environment exaggerated

Vrednost 26184 Frekvenca
1 Strongly Agree 1628
2 Agree 6869
3 Neither Agree Nor Disagree 5475
4 Disagree 9568
5 Strongly Disagree 4274
7 Refused 0
0 NAV 1000
8 Cant Choose, Dk 1845
9 NA 383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27814 3228

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V27 Antibiotics kill bacteria not viruses

Vrednost 27183 Frekvenca
0 NAV 0
1 Definitely true 8804
2 Probably true 10488
3 Probably not true 2500
4 Definitely untrue 1319
5 RCH: true 590
8 Cant Choose, DK 6956
9 NA, refused 385
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23701 7341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V28 Human beings developed from animals

Vrednost 28182 Frekvenca
0 NAV 0
1 Definitely true 7465
2 Probably true 10909
3 Probably not true 3153
4 Definitely untrue 4395
5 RCH: true 474
8 Cant Choose, DK 4244
9 NA, refused 402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26396 4646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V29 Man-made chemicals can cause cancer

Vrednost 29181 Frekvenca
0 NAV 0
1 Definitely true 5772
2 Probably true 11663
3 Probably not true 5758
4 Definitely untrue 2776
5 RCH: true 546
8 Cant Choose, DK 4179
9 NA, refused 348
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26515 4527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30 Exposed radioactivity results to die

Vrednost 30180 Frekvenca
0 NAV 0
1 Definitely true 4155
2 Probably true 8607
3 Probably not true 7604
4 Definitely untrue 6195
5 RCH: true 552
8 Cant Choose, DK 3576
9 NA, refused 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27113 3929

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31 Greenhouse effect: hole in earth atmosp

Vrednost 31179 Frekvenca
1 Definitely true 6974
2 Probably true 10400
3 Probably not true 2997
4 Definitely untrue 3810
5 RCH: true 560
0 NAV 1000
8 Cant Choose, DK 4895
9 NA, refused 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24741 6301

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V32 Greenhouse effect: use coal oil gas

Vrednost 32178 Frekvenca
0 NAV 0
1 Definitely true 9131
2 Probably true 12453
3 Probably not true 3043
4 Definitely untrue 1126
5 RCH: true 617
8 Cant Choose, DK 4318
9 NA, refused 354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26370 4672

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V33 Air pollution by cars for environment

Vrednost 33177 Frekvenca
0 NAV 0
1 Extremely dangerous 6500
2 Very dangerous 11145
3 Somewhat dangerous 10651
4 Not very dangerous 1798
5 Not dangerous at all 150
8 Cant Choose, Dk 521
9 NA, refused 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30244 798

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V34 Air pollution by cars for you + family

Vrednost 34176 Frekvenca
0 NAV 0
1 Extremely dangerous 5267
2 Very dangerous 8666
3 Somewhat dangerous 11553
4 Not very dangerous 4100
5 Not dangerous at all 457
8 Cant Choose, Dk 720
9 NA, refused 279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30043 999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V35 Air pollution by industry - environment

Vrednost 35175 Frekvenca
0 NAV 0
1 Extremely dangerous 9048
2 Very dangerous 12760
3 Somewhat dangerous 7671
4 Not very dangerous 746
5 Not dangerous at all 52
8 Cant Choose, Dk 546
9 NA, refused 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30277 765

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V36 Pesticides in farming - environment

Vrednost 36174 Frekvenca
0 NAV 0
1 Extremely dangerous 7117
2 Very dangerous 11240
3 Somewhat dangerous 9661
4 Not very dangerous 1831
5 Not dangerous at all 197
8 Cant Choose, Dk 770
9 NA, refused 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30046 996

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V37 Pollution river, lake - environment

Vrednost 37173 Frekvenca
0 NAV 0
1 Extremely dangerous 8759
2 Very dangerous 11630
3 Somewhat dangerous 7910
4 Not very dangerous 1733
5 Not dangerous at all 162
8 Cant Choose, Dk 666
9 NA, refused 182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30194 848

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V38 Rise world s temperature - environment

Vrednost 38172 Frekvenca
0 NAV 0
1 Extremely dangerous 7111
2 Very dangerous 10380
3 Somewhat dangerous 8042
4 Not very dangerous 2076
5 Not dangerous at all 266
8 Cant Choose, Dk 2970
9 NA, refused 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27875 3167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V39 Modifying the genes of certain crops

Vrednost 39171 Frekvenca
1 Extremely dangerous 4851
2 Very dangerous 7103
3 Somewhat dangerous 7570
4 Not very dangerous 4404
5 Not dangerous at all 1029
0 NAV 1000
8 Cant Choose, Dk 4879
9 NA, refused 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24957 6085

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V40 Gov+ord people: decide thems - laws

Vrednost 40170 Frekvenca
1 Decide themselves 5798
2 Pass laws 21341
0 NAV 0
8 Cant Choose, Dk 3599
9 NA,RP:none 304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27139 3903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V41 Gov+business: decide themselves - laws

Vrednost 41169 Frekvenca
1 Decide themselves 2245
2 Pass laws 26275
0 NAV 0
8 Cant Choose, Dk 2232
9 NA,RP:none 290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28520 2522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V42 To protect environment - this country...

Vrednost 42168 Frekvenca
1 More than enough 2120
2 About the right amount 10491
3 Too little 14346
0 NAV 1000
8 Cant choose 2875
9 NA, refused 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26957 4085

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V43 Which is making more effort to look ...

Vrednost 43167 Frekvenca
1 Business and industry 3446
2 People in general 13306
3 Both equally 7097
7 Neither of them 6
0 NAV 1000
8 Cant choose 5888
9 NA, refused 299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23855 7187

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V44 Which of these two is making more effort

Vrednost 44166 Frekvenca
1 Government 11374
2 Business and industry 3652
3 Both equally 7216
7 Neither of them 25
0 NAV 1000
8 Cant choose 7422
9 NA, refused 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22267 8775

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V45 Which of these two is making more effort

Vrednost 45165 Frekvenca
1 People in general 10946
2 Government 6325
3 Both equally 6860
7 Neither of them 6
0 NAV 1000
8 Cant choose 5566
9 NA, refused 339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24137 6905

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V46 International agreements should be made

Vrednost 46164 Frekvenca
1 Strongly Agree 12855
2 Agree 12815
3 Neither Agree Nor Disagree 1928
4 Disagree 822
5 Strongly Disagree 163
0 NAV 1000
8 Cant Choose 1202
9 NA 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28583 2459

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V47 Poorer countries to make less effort

Vrednost 47163 Frekvenca
1 Strongly Agree 3539
2 Agree 8766
3 Neither Agree Nor Disagree 4225
4 Disagree 8221
5 Strongly Disagree 3386
0 NAV 1000
8 Cant Choose 1498
9 NA 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28137 2905

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V48 Economic progress will slow down unless

Vrednost 48162 Frekvenca
0 NAV 0
1 Strongly Agree 3560
2 Agree 9964
3 Neither Agree Nor Disagree 6979
4 Disagree 5107
5 Strongly Disagree 1224
8 Cant Choose 3788
9 NA 420
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26834 4208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V49 In next five years a nuclear accident

Vrednost 49161 Frekvenca
1 Very likely 5591
2 Likely 11893
3 Unlikely 6120
4 Very unlikely 1949
0 NAV 1000
8 Cant Choose 4261
9 NA 228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25553 5489

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V50 Causes of pollution: Business, industry

Vrednost 50160 Frekvenca
0 NAV 0
1 A great deal of trust 583
2 Quite a lot of trust 2744
3 Some trust 9415
4 Not much trust 10757
5 Hardly any trust 5344
8 Cant Choose 1631
9 NA, refused 568
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28843 2199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V51 Causes of pollution: Environment. groups

Vrednost 51159 Frekvenca
0 NAV 0
1 A great deal of trust 5110
2 Quite a lot of trust 11640
3 Some trust 8609
4 Not much trust 2803
5 Hardly any trust 1053
8 Cant Choose 1353
9 NA, refused 474
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29215 1827

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V52 Causes of pollution: Government departm.

Vrednost 52158 Frekvenca
0 NAV 0
1 A great deal of trust 1119
2 Quite a lot of trust 6091
3 Some trust 12032
4 Not much trust 6844
5 Hardly any trust 2905
8 Cant Choose 1452
9 NA, refused 599
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28991 2051

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V53 Causes of pollution: Newspapers

Vrednost 53157 Frekvenca
0 NAV 0
1 A great deal of trust 1539
2 Quite a lot of trust 7152
3 Some trust 12157
4 Not much trust 5972
5 Hardly any trust 2367
8 Cant Choose 1253
9 NA, refused 602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29187 1855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V54 Causes of pollution: Radio or TV progr.

Vrednost 54156 Frekvenca
0 NAV 0
1 A great deal of trust 2088
2 Quite a lot of trust 9044
3 Some trust 12173
4 Not much trust 4488
5 Hardly any trust 1598
8 Cant Choose 1090
9 NA, refused 561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29391 1651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V55 Causes of pollution: University research

Vrednost 55155 Frekvenca
0 NAV 0
1 A great deal of trust 6805
2 Quite a lot of trust 12431
3 Some trust 7047
4 Not much trust 1633
5 Hardly any trust 670
8 Cant Choose 1936
9 NA, refused 520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28586 2456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V56 Effort: sort glass for recycling

Vrednost 56154 Frekvenca
0 NAV 0
1 Always 10228
2 Often 6576
3 Sometimes 5578
4 Never 4264
5 Recycling nav 4102
8 Cant Choose 58
9 NA, refused 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30748 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V57 No car driving for environmentel reasons

Vrednost 57153 Frekvenca
0 NAV 0
1 Always 840
2 Often 3145
3 Sometimes 7137
4 Never 9884
5 Car driving nav 9555
8 Cant Choose 233
9 NA, refused 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30561 481

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V58 Member of group to preserve environment

Vrednost 58152 Frekvenca
0 NAV 0
1 Yes 1794
2 No 28911
8 Cant Choose 39
9 NA, refused 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30705 337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V59 Last five year: signed a petition

Vrednost 59151 Frekvenca
0 NAV 0
1 Yes, I have 5796
2 No, I have not 24805
8 Cant choose,DK 27
9 NA, refused 414
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30601 441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V60 Last five year: given money a group

Vrednost 60150 Frekvenca
0 NAV 0
1 Yes, I have 5299
2 No, I have not 25255
8 Cant choose,DK 27
9 NA, refused 461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30554 488

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V61 Last five year: protest demonstration

Vrednost 61149 Frekvenca
1 Yes, I have 1094
2 No, I have not 28376
0 NAV 1011
8 Cant choose,DK 19
9 NA, refused 542
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29470 1572

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V62 Expressing what you believe about God

Vrednost 62148 Frekvenca
1 Dont believe in God 3254
2 Dk God; no way find out 2526
3 N God, but Higher Power 5450
4 Believing God some of the time 2350
5 Doubts, believe in God 4563
6 God exists no doubts about it 11446
0 NAV 0
8 Cant Choose, Dk 1057
9 NA, refused 396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29589 1453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V63 Describe the place where you live

Vrednost 63147 Frekvenca
1 Big city 6636
2 Suburbs of big city 4473
3 Small city or town 8284
4 Country village 6626
5 Farm, home in the country 1933
6 H: City-count-seat 0
0 NAP, NAV 2825
8 Cant Choose,DK 70
9 NA, refused 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27952 3090

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V64 Nuclear power stations - environment

Vrednost 64146 Frekvenca
1 Extremely dangerous 6614
2 Very dangerous 6052
3 Somewhat dangerous 5178
4 Not very dangerous 2009
5 Not dangerous at all 355
0 NAV 9814
8 Cant Choose, Dk 888
9 Na, refused 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20208 10834

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V65 Government should redistribute income

Vrednost 65145 Frekvenca
1 Strongly Agree 3574
2 Agree 6237
3 Neither Agree Nor Disagree 3801
4 Disagree 3618
5 Strongly Disagree 1895
0 Nap,nav 10821
8 Cant Choose 938
9 Na 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19125 11917

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V66 People can do little to change lives

Vrednost 66144 Frekvenca
1 Strongly Agree 1549
2 Agree 3879
3 Neither Agree Nor Disagree 2742
4 Disagree 7568
5 Strongly Disagree 3757
0 Nap,nav 10821
8 Cant Choose 567
9 Na 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19495 11547

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V67 People challenge authority too often

Vrednost 67143 Frekvenca
1 Strongly Agree 1306
2 Agree 4830
3 Neither Agree Nor Disagree 4029
4 Disagree 4765
5 Strongly Disagree 2370
0 Nap,nav 11936
8 Cant Choose 1615
9 Na 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17300 13742

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V68 People with money should be left enjoy

Vrednost 68142 Frekvenca
1 Strongly Agree 2518
2 Agree 7440
3 Neither Agree Nor Disagree 4507
4 Disagree 2265
5 Strongly Disagree 1145
0 Nap,nav 11936
8 Cant Choose 1060
9 Na 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17875 13167

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69 People follow conscience even break law

Vrednost 69141 Frekvenca
1 Strongly Agree 2083
2 Agree 6163
3 Neither Agree Nor Disagree 3570
4 Disagree 4152
5 Strongly Disagree 1598
0 Nap,nav 11936
8 Cant Choose 1378
9 Na 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17566 13476

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V70 Private enterprise needs control

Vrednost 70140 Frekvenca
1 Strongly Agree 3918
2 Agree 8189
3 Neither Agree Nor Disagree 3065
4 Disagree 1860
5 Strongly Disagree 574
0 Nap,nav 11936
8 Cant Choose 1336
9 Na 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17606 13436

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V71 All societies have inequalities

Vrednost 71139 Frekvenca
1 Strongly Agree 1072
2 Agree 4148
3 Neither Agree Nor Disagree 4257
4 Disagree 5366
5 Strongly Disagree 2298
0 Nap,nav 11936
8 Cant Choose 1807
9 Na 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17141 13901

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V72 Taking everything into account, better

Vrednost 72138 Frekvenca
1 Strongly Agree 783
2 Agree 4346
3 Neither Agree Nor Disagree 4812
4 Disagree 5125
5 Strongly Disagree 2278
0 Nap,nav 11936
8 Cant Choose 1628
9 Na 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17344 13698

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V73 RCH:Antibiotics kill bacteria not virus

Vrednost 73137 Frekvenca
1 Definitely true 144
2 Probably true 331
3 True 590
4 Probably not true 91
5 Definitely untrue 51
0 NAV 29539
8 Cant Choose, DK 290
9 NA, refused 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1207 29835

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V74 RCH:Human beings developed from animals

Vrednost 74136 Frekvenca
1 Definitely true 111
2 Probably true 297
3 True 474
4 Probably not true 181
5 Definitely untrue 198
0 NAV 29539
8 Cant Choose, DK 232
9 NA, refused 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1261 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V75 RCH:Man-made chemicals can cause cancer

Vrednost 75135 Frekvenca
1 Definitely true 160
2 Probably true 427
3 True 546
4 Probably not true 148
5 Definitely untrue 54
0 NAV 29539
8 Cant Choose, DK 161
9 NA, refused 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1335 29707

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V76 RCH:Exposed radioactivity results to die

Vrednost 76134 Frekvenca
1 Definitely true 184
2 Probably true 405
3 True 552
4 Probably not true 116
5 Definitely untrue 45
0 NAV 29539
8 Cant Choose, DK 194
9 NA, refused 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1302 29740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V77 RCH:Greenhouse effect:hole i earth atmos

Vrednost 77133 Frekvenca
1 Definitely true 193
2 Probably true 347
3 True 560
4 Probably not true 84
5 Definitely untrue 56
0 NAV 29539
8 Cant Choose, DK 258
9 NA, refused 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1240 29802

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V78 RCH:Greenhouse effect: use coal oil gas

Vrednost 78132 Frekvenca
1 Definitely true 175
2 Probably true 343
3 True 617
4 Probably not true 93
5 Definitely untrue 25
0 NAV 29539
8 Cant Choose, DK 243
9 NA, refused 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1253 29789

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V79 LV42:To protect environment-this country

Vrednost 79131 Frekvenca
1 Does very much 2
2 Rather much 41
3 Not very much 559
4 Almost nothing 334
0 NAV 30042
8 Cantsay 64
9 NA, refused 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 30106

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V80 LV43: Which suits you the best

Vrednost 80130 Frekvenca
1 All countries make sacrafices 377
2 Poorer countr.should do as much 516
0 NAV 30042
8 Cant say 107
9 NA, refused 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 30149

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V81 LV49:Matter o time nucl accid.cause prob

Vrednost 81129 Frekvenca
1 Strongly agree 150
2 Agree 430
3 Neither Agree nor disgaree 183
4 Disagree 86
5 Strongly disagree 19
0 NAV 30042
8 Cant choose 132
9 NA, refused 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 30174

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V200 SEX R: sex

Vrednost 82128 Frekvenca
1 Male 13964
2 Female 17064
9 NA, refused 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31028 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V201 AGE R: Age

Vrednost 83127 Frekvenca
15 32
16 16 years 143
17 143
18 GB:18 yrs or above 439
19 434
20 487
21 475
22 485
23 473
24 479
25 550
26 509
27 534
28 514
29 515
30 675
31 551
32 626
33 553
34 618
35 628
36 649
37 639
38 664
39 629
40 693
41 552
42 631
43 629
44 547
45 670
46 580
47 574
48 568
49 524
50 615
51 532
52 586
53 535
54 524
55 460
56 487
57 463
58 441
59 418
60 509
61 402
62 445
63 423
64 415
65 429
66 364
67 405
68 383
69 340
70 414
71 285
72 350
73 294
74 290
75 259
76 213
77 180
78 182
79 183
80 139
81 102
82 93
83 66
84 56
85 56
86 45
87 43
88 29
89 25
90 8
91 5
92 5
93 4
94 4
95 2
96 GB:96 yrs or older 2
99 NA, refused 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30922 120

Vrednosti spremenljivk od 15 do 99

V202 MARITAL R: Marital status

Vrednost 84126 Frekvenca
1 Marr,liv as mar 18498
2 Widowed 2509
3 Divorced 1961
4 Separated,but married 814
5 Single,never married 7036
9 NA,refused 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30818 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V203 COHAB R: Steady life-partner

Vrednost 85125 Frekvenca
1 Yes 2215
2 No 8866
0 NAP,married,no partner,NAV 19476
9 NA,refused 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11081 19961

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V204 EDUCYRS R: Education I: years in school

Vrednost 86124 Frekvenca
1 AUS: 0 or 1 yr 73
2 172
3 306
4 620
5 318
6 929
7 704
8 NZ:1-8 yrs 2628
9 N:7-9 yrs 2188
10 2056
11 NZ:9-11 yrs 3523
12 4516
13 NZ:12-13 yrs 2197
14 1688
15 NZ:14-16 yrs 1579
16 1613
17 NZ:17+ yrs 1051
18 728
19 321
20 300
21 101
22 56
23 22
24 23
25 25
26 6
27 1
28 4
29 2
30 9
31 1
32 2
35 6
36 1
40 1
42 1
70 1
94 Other educ,other answer 35
95 Still at school,N:+uni 366
96 Still at college,uni 556
97 No form school 552
0 NAV 745
98 Dont know 301
99 NA, refused 715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29281 1761

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V205 DEGREE R: Education II: categories

Vrednost 87123 Frekvenca
0 NAV 0
1 None;still at school,uni 746
2 Incpl primary 1723
3 Primary compl 6282
4 Incpl secondary 6215
5 Secondary compl 7609
6 Semi-higher,incompl uni. 3771
7 University compl 4394
98 DK 84
99 NA 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30740 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V206 A_DEGR Original education var: Austria

Vrednost 88122 Frekvenca
1 None 13
2 Primary compl Hauptschule 298
3 Apprenticeship compl 298
4 Middle school vocational 185
5 Secondary compl Matura 146
6 University, semi-higher comp 71
0 NAV 30031
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 30031

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

V207 BG_DEGR Original education: Bulgaria

Vrednost 89121 Frekvenca
1 None 21
2 Incompl primary 60
3 Primary compl 135
4 Incompl secondary 38
5 Secondary compl 423
6 University incompl 39
7 University degree 176
10 Basic compl,3-4 42
50 College completd 78
0 NAV 30029
99 DK, NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 30030

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V208 CDN_DEGR Original education: Canada

Vrednost 90120 Frekvenca
1 None 26
2 Some grade school 28
3 Finshed grade school 49
4 Some high school 165
5 Finished high school 239
6 College, CEGEP 331
7 Completed university 164
8 Graduate studies 93
0 NAV 29927
99 NA,refused 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1095 29947

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V209 CH_DEGR Original education: Switzerland

Vrednost 91119 Frekvenca
1 Primary school 123
2 Secondary school 39
3 Apprenticeship 419
4 Sec.higher qual,gymn 73
5 Master grade,spec.traing 120
6 Profess,techn.spec.higher qual 70
7 University 128
8 Other education 30
0 NAV 30036
99 DK, NA 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 30040

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V210 CZ_DEGR Original educ: Czech Republic

Vrednost 92118 Frekvenca
1 Incomplete primary 1
2 Primary completed 153
3 Lower vocational 328
4 General sec.,no diploma 183
5 Technical secondary 301
6 Academic secondary 123
7 Incpl tertiary 32
8 Tertiary,bachelor 15
9 Tert.master degr,post 108
0 NAV 29798
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1244 29798

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V211 D_DEGR Original education: Germany

Vrednost 93117 Frekvenca
1 Still at school 9
2 School left without qual 36
3 Lower secondary,Volkssch 632
4 Middle school 469
5 Secondary technical 91
6 Academic sec. Abitur 129
7 Special univ. qualif 8
8 University 123
9 Other qualification 3
0 NAV 29541
99 NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1500 29542

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V212 DK_DEGR Original education: Denmark

Vrednost 94116 Frekvenca
1 7 primary or shorter 143
2 8 primary school 62
3 9 primary school 127
4 10 primary school 258
5 Gymnasium general 279
6 Gymnasium,technical,comercial 93
7 Other 57
0 NAV 29973
99 DK, NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 30023

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V213 E_DEGR Original education: Spain

Vrednost 95115 Frekvenca
1 Incompl. Primary School 75
2 Primary School compl 242
3 Incompl. Secondary School 186
4 First degree profess.trng 41
5 Secondary School compl 95
6 Sec. degree profess.trng 65
7 Technical architecture 11
8 3 yrs university certificate 54
9 2 or 3 yrs university 6
10 Architecture,engineerg school 2
11 College degrees, 4 or 5 yrs 50
12 PhD 4
13 Master degree,post-college 2
14 Other non-official studies 2
97 No formal schooling 115
0 NAV 30084
99 NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 30092

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V214 GB_DEGR Original education: Britain

Vrednost 96114 Frekvenca
1 No sec. qualifications 653
2 CSE NIRL:GCSE+O-level 274
3 O-level or equivalent 228
4 A-level or equivalent 200
5 Higher below degree level 116
6 Degree, university o CNAA o diploma 202
7 Foreign or other qualification 39
0 NAV 29325
99 DK, NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1712 29330

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V215 IL_DEGR Original education: Israel

Vrednost 97113 Frekvenca
1 Incomplete Primary 80
2 Incompl. vocational 102
3 Vocational completed 113
4 Vocational with matric. 100
5 Incompl. academic 46
6 Academic completed 80
7 Academic with matric. 174
8 Post secondary 172
9 Incompl. university 84
10 University compl,BA 244
0 NAV 29837
99 NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1195 29847

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V216 IRL_DEGR Original education: Ireland

Vrednost 98112 Frekvenca
0 NAV 31042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 31042

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

V217 J_DEGR Original education: Japan

Vrednost 99111 Frekvenca
1 Primary completed 243
2 High school completed 518
3 Junior college compl 170
4 Finished university 172
5 Still at High school 45
6 Still at university 23
7 Others 2
0 NAV 29862
99 NA 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1173 29869

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V218 LV_DEGR Original education: Latvia

Vrednost 100110 Frekvenca
1 Incompl.primary 13
2 Primary completed 88
3 Incl.secondary,vocat.without sec 108
4 Secondary completed 219
5 Semi-higher,voc.with sec 336
6 Incompl. university 80
7 University completed,higher 156
0 NAV 30042
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 30042

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V219 MEX_DEGR Original education: Mexico

Vrednost 101109 Frekvenca
1 None, still at school 296
2 Primary school compl 282
3 Technical traing without sec 13
4 Secondary school 269
5 Techn traing after sec 47
6 High school compl 148
7 Techn traing after high school 47
8 University compl 135
9 Master degree 17
0 NAV 29780
99 NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1254 29788

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V220 N_DEGR Original education: Norway

Vrednost 102108 Frekvenca
1 Primary 156
2 Sec. vocational,incompl 112
3 Sec. academic,inc 129
4 Sec. voc., compl 267
5 Sec. acad., compl 249
6 Univ.,coll. <1 year 40
7 Univ.,coll. 1-2 yrs 124
8 Univ.,coll. 3-4 yrs 209
9 Univ.,coll. >=5 yrs 153
0 NAV 29590
99 NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1439 29603

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V221 NL_DEGR Original education: Netherlands

Vrednost 103107 Frekvenca
3 Basic educ.+vocational trng 548
4 Lower grammar,3yrs incompl 73
5 L grammar,3-5,class educ+trng 663
6 Incompl. class. educ 44
7 Univ.,technical univ,teacher 281
0 NAV 29433
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1609 29433

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V222 NZ_DEGR Original education: New Zealand

Vrednost 104106 Frekvenca
1 No formal sec. qualification 229
2 School qualification 305
3 Trade, professional certificate 287
4 Diploma below Bachelor 96
5 Bachelor s degree 114
6 Post-graduate qualification 63
0 NAV 29930
99 NA 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1094 29948

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V223 P_DEGR Original education: Portugal

Vrednost 105105 Frekvenca
1 No formal schooling 81
2 3 or less yrs school 105
3 4 yrs school, basic level 366
4 5-11yrs,sec+thrd cycle basic level 273
5 12 yrs of schooling 85
6 Higher education below degree level 41
7 University degree 49
0 NAV 30042
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 30042

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V224 RCH_DEGR Original education:Rep.o Chile

Vrednost 106104 Frekvenca
1 None 53
2 Incomplete primary 434
3 Primary completed 161
4 Incomplete secondary 238
5 Secondary completed 300
6 University incomplete 79
7 University completed 116
8 Incompl non-university higher 35
9 Compl non-university higher 80
0 NAV 29539
99 NA 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1496 29546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V225 RP_DEGR Original education: Philippines

Vrednost 107103 Frekvenca
1 None 13
2 Some elementary 147
3 Completed elementary 191
4 Some high school 168
5 Completed High school 249
6 Some vocational 18
7 Completed vocational 44
8 Some college 168
9 Completed college 199
10 Post college 3
0 NAV 29842
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 29842

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V226 RUS_DEGR Original education: Russia

Vrednost 108102 Frekvenca
0 31042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 31042

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

V227 S_DEGR Original education: Sweden

Vrednost 109101 Frekvenca
1 Primary or comprehensive 229
2 Vocational school (72-92) 127
3 Vocational school (post 92) 32
4 Vocational school (pre 72) 80
5 Alternative sec. school 29
6 Lower secondary school 46
7 3 o 4 yrs gymnasium 112
8 Gymnasium (academic) 20
9 Higher sec. school 33
10 University studies 113
11 University degree 210
0 NAV 29975
99 NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 30011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V228 SF_DEGR Original education: Finland

Vrednost 110100 Frekvenca
1 Incomplete primary 83
2 Primary school 191
3 Lower secondary 102
4 Vocational education 364
5 General upper second 126
6 Vocational college 346
7 Polytechnics 65
8 Lower uni degree 67
9 Higher uni degree 116
0 NAV 29514
99 NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1460 29582

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V229 SLO_DEGR Original education: Slovenia

Vrednost 11199 Frekvenca
1 Incomplete primary 66
2 Primary completed 239
3 Incomplete vocational 37
4 2-3 yrs vocational 249
5 4 yrs middle school 311
6 Incomplete university 28
7 Higher degree compl 60
8 University compl 80
0 NAV 29965
99 NA 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1070 29972

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V230 USA_DEGR Original education: USA

Vrednost 11298 Frekvenca
1 Less than high school 216
2 High school 661
3 Associate, Junior colege 90
4 Bachelors 213
5 Graduate 89
0 NAV 29766
98 DK 1
99 NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1269 29773

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V231 WRKST R: Current employment status

Vrednost 11397 Frekvenca
1 Employed-full time 13393
2 Employed-part time 2761
3 Empl-< part-time 647
4 Helpg family member 219
5 Unemployed 1536
6 Studt,school,vocat.trng 1686
7 Retired 5435
8 Housewife,home duties 3492
9 Permanently disabled 706
10 Oth,not i labour force 540
0 NAV 0
97 Refused 0
98 Dont know 0
99 NA 627
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30415 627

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V232 SPWRKST S-P: Current employment status

Vrednost 11496 Frekvenca
1 F-t empl,main job 9899
2 P-t empl,main job 1369
3 Less part-time 268
4 Help family member 147
5 Unemployed 694
6 Studt,school,educ 288
7 Retired 2795
8 Housewife,home duties 2399
9 Permanent disabled 475
10 Oth,n i lab force 228
0 NAV;n mar;n spou/partn 12000
97 Refused 0
98 Dont know 11
99 NA 469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18562 12480

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V233 ISCO88 R: Occupation ILO,ISCO 1988

Vrednost 11595 Frekvenca
1 D:Soldiers 3
2 D:Officers 2
100 Armed forces 9
110 Armed forces 61
111 N:Soldiers 0
112 N:Officers 0
1000 Legislators,senior off.+managers 47
1039 Undocumented 0
1100 Legislators and senior officials 17
1110 Legislators 14
1120 Senior government official 23
1130 Traditional chiefs+heads of villages 12
1140 Sen.officials of interest organisation 6
1141 Sen.officials of pol.party 3
1142 Sen.officials of empl+workers org 8
1143 Sen.off.of human+other interest org 5
1181 Undocumented 0
1190 Undocumented 0
1195 Undocumented 0
1200 Corporate managers 28
1210 Directors and chief executives 151
1220 Production+operations dep.manager 64
1221 Prod.+oper.managers in agriculture 2
1222 Prod.+oper.managers:manufacturing 34
1223 Prod.+oper.managers:construction 30
1224 Prod.+oper.managers:retail trade 16
1225 Prod.+oper.managers:hotels rest. 15
1226 Prod.+oper.managers:transport,comm 15
1227 Prod.+oper.managers:business serv. 11
1228 Prod.+oper.managers:cleaning 15
1229 Prod.+oper.dep. managers nec 185
1230 Other department managers 127
1231 Finance+administration dep.managers 72
1232 Personnel+industrial rel.dep.managers 12
1233 Sales+marketing dep.managers 34
1234 Advertising+pub.relations dep.managers 7
1235 Supply+distribution dep.managers 15
1236 Computing services dep.managers 11
1237 Research+development dep.managers 16
1238 Other department managers nec 8
1239 Other department managers 26
1240 USA:Misc.office supervisors 2
1250 PL:Military officer 1
1251 H,PL:High-grade military officer 1
1252 H,PL:Low-grade commissioned officer 1
1300 General managers 24
1310 General managers 245
1311 General managers in agriculture 17
1312 General managers in manufacture 28
1313 General managers in construction 14
1314 Gen.managers in wholesale+retail trade 176
1315 Gen.managers of rest.+hotels 68
1316 Gen.managers in transport+comm. 22
1317 General managers of business services 17
1318 Gen.managers in personal care,cleaning 4
1319 General managers nec 53
1320 N:Managers in non-specific trade areas 0
1322 Undocumented 0
1352 Undocumented 0
1383 Undocumented 0
1384 Undocumented 0
1400 Undocumented 0
1410 Undocumented 0
1446 Undocumented 0
1450 Undocumented 0
1814 Undocumented 0
2000 Professionals 126
2020 Undocumented 0
2100 Physical,math.+engineering science 20
2110 Physicists,chemists+rel.professionals 17
2111 Physicists, and astronomers 2
2112 Meteorologists 2
2113 Chemists 10
2114 Geologists and geophysicists 2
2120 Mathematicians, statisticians+rel.prof 2
2121 Mathematicians and related prof 3
2122 Statisticians 2
2130 Computing professionals 50
2131 Computing systems designers+analysts 100
2132 Computer programmers 22
2139 Computing professionals n.e.c. 26
2140 Architects,engineers+rel.profess 152
2141 Architects, town+traffic planners 36
2142 Civil engineers 58
2143 Electrical engineers 26
2144 Electronics+telecomm.engineers 14
2145 Mechanical engineers 34
2146 Chemical engineers 11
2147 Mining engineers,metallurgists+rel 5
2148 Cartographers and surveyors 5
2149 Architects,engineers+rel.prof 67
2199 Other natural scientist 0
2200 Life science+health professionals 11
2210 Life science professionals 17
2211 Biologist,botanist,zoologist+rel 14
2212 Pharmacologists, pathologists 7
2213 Agronomists+related professionals 13
2220 Health professionals 42
2221 Medical doctors 67
2222 Dentists 23
2223 Veterinarians 9
2224 Pharmacists 20
2229 Health professionals n.e.c. 18
2230 Nursing+midwifery professionals 170
2248 Undocumented 0
2280 Undocumented 0
2300 Teaching professionals 66
2310 College,uni+higher educ.teacher 126
2313 Undocumented 0
2315 Undocumented 0
2320 Secondary education teacher 343
2321 H:Secondary (high)-school teacher 12
2322 H:Teacher in vocational training 1
2330 Primary+pre-primary educ.teacher 68
2331 Primary educ.teaching prof 231
2332 Pre-primary educ.teaching prof 39
2333 Undocumented 0
2340 Special educ.teaching profess 33
2350 Other teaching profess,nec 72
2351 Education methods specialists 11
2352 School inspectors 9
2354 Undocumented 0
2359 Extra-systemic. teacher 30
2400 Other professionals 33
2401 Undocumented 0
2410 Business professionals 79
2411 Accountants 109
2412 Personnel+careers professionals 42
2418 Undocumented 0
2419 Business professionals n.e.c 92
2420 Legal professionals 39
2421 Lawyers 25
2422 Judges 6
2423 Undocumented 1
2429 Legal professionals nec 17
2430 Archivists,librarians+rel.info.prof 5
2431 Archivists and curators 5
2432 Librarians+rel.information prof. 19
2440 Social science+rel. prof. 33
2441 Economists 53
2442 Sociologists,anthropologists+rel 5
2443 Philosophers,historians+pol.scientist 4
2444 Philologists,translators+interpreter 16
2445 Psychologists 30
2446 Social work professionals 58
2450 Writers and creative artists 43
2451 Authors,journalists+other writers 53
2452 Sculptors, painters+rel.artists 31
2453 Composers, musicians+singers 20
2454 Choreographers and dancers 4
2455 Film, stage+rel.actors+directors 11
2460 Religious professionals 38
2470 Public service administrative prof 29
2477 Undocumented 1
2500 Education prof. n.e.c. 7
2510 N:Soc.scientific,juridical+techn.planng 0
2511 N:Economical+soc.scientific planng 3
2512 N:Juridical planning 5
2513 N:Technical+scientific planng 0
2519 N:Others within this group 1
2890 Undocumented 0
2919 Undocumented 0
3000 Technicians and related prof. 33
3100 Physical+engineering science techn. 20
3110 Physical+engineering science techn. 106
3111 Chemical+physical science techn. 30
3112 Civil engineering technicians 33
3113 Electrical engineering technicians 42
3114 Electronics+telecommunication techn 47
3115 Mechanical engineering technicians 40
3116 Chemical engineering technicians 16
3117 Mining and metallurgical techn. 1
3118 Draughtspersons 16
3119 Physical+engin.science techn.nec 83
3120 Computer associate professionals 52
3121 Computer assistants 36
3122 Computer equipment operators 21
3123 Industrial robot controllers 4
3130 Optical+electronic equipement oper 14
3131 Photographers+image+sound oper 11
3132 Broadcasting+telecommunications oper 7
3133 Medical equipment operators 9
3139 Optical+electronic operators nec 6
3140 Ship,aircraft controllers+techn. 6
3141 Ships engineers 7
3142 Ships deck officers and pilots 13
3143 Aircraft pilots+rel. professionals 11
3144 Air traffic pilots 4
3145 Air traffic safety technicians 2
3149 Undocumented 0
3150 Safety and quality inspectors 10
3151 Building and fire inspectors 5
3152 Safety, health+quality inspectors 36
3160 Undocumented 12
3181 Undocumented 0
3200 Life science+health ass.profess 27
3210 Life science technicians+rel.prof 30
3211 Life science technicians 37
3212 Agronomy and forestry technicians 13
3213 Farming and forestry advisers 2
3220 Modern health ass.professionals 44
3221 Medical assistants 54
3222 Sanitarians 4
3223 Dieticians and nutritionists 6
3224 Optometrists and opticians 2
3225 Dental assistants 22
3226 Physiotherapists+rel.ass.profess 35
3227 Veterinary assistants 6
3228 Pharmaceutical assistants 13
3229 Modern health ass.profess.nec 29
3230 Nursing+midwifery ass.professionals 104
3231 Nursing associate professionals 249
3232 Midwifery associate professionals 13
3233 Undocumented 0
3240 Trad.medicine practitioner+faith healer 0
3241 Traditional medicine practitioners 0
3242 Faith healers 0
3249 Undocumented 0
3266 Undocumented 0
3271 Undocumented 0
3300 Teaching associate professionals 9
3310 Primary educ.teachg ass.prof. 126
3320 Pre-primary educ. teachg ass. prof. 96
3326 Undocumented 0
3330 Spec.educ. teaching ass. prof. 23
3340 Other teaching associate profess 69
3341 N:Techers in technical college 6
3342 N:Other educational occ 0
3400 Other associate professionals 43
3405 Undocumented 1
3410 Finance+sales associate professionals 160
3411 Securities+finance dealers and brokers 20
3412 Insurance representatives 42
3413 Estate agents 33
3414 Travel consultants and organisers 8
3415 Technical+commercial sales represent 139
3416 Buyers 33
3417 Appraisers,valuers+auctioneers 20
3418 N:Customer consultant in a bank 8
3419 Finance+sales ass.professionals nec 42
3420 Business services agents+trade broker 30
3421 Trade brokers 3
3422 Clearing and forwarding agents 8
3423 Employment agents+labour contractors 16
3424 Undocumented 0
3429 Other business services agents nec 62
3430 Administrative ass.professionals 95
3431 Administrative secretaries+rel.prof 83
3432 Legal+rel.business ass. profess 51
3433 Bookkeepers 142
3434 Statistical,mathematical+rel.prof 8
3439 Administrative ass.profess. nec 72
3440 Customs,tax+rel.government prof 42
3441 Customs and border inspectors 5
3442 Government tax and excise officials 20
3443 Government social benefits officials 8
3444 Government licensing officials 4
3445 N:Public employment service worker 0
3446 Undocumented 0
3448 Undocumented 0
3449 Customs,tax+rel. government prof nec 22
3450 Police inspectors and detectives 30