Socialno psihološki faktorji v načrtovanju družine 1975

Basic Study Information

ADP - IDNo: SPFND75
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SPFND75_V1
Main author(s):
  • Boh, Katja
Data file producer:
ISF - Institut za sociologijo in filozofijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1975)

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

družina, zakonska zveza, ženske, moški, spolni odnosi, kontracepcija, splav, regulacija rojstev, načrtovanje družine, kognitivne predstave respondentov, negativna motivacija, pozitivna motivacija, socialno-ekonomski dejavniki, psihološki dejavniki, kulturni dejavniki, demografija

Keywords ELSST:
DRUŽINSKO ŽIVLJENJE, NAČRTOVANJE DRUŽINE, DRUŽINA, NADZOR ROJSTEV, DRUŽINSKA POLITIKA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družina
odnos do kontracepcije
dejavniki načrtovanja družine
demografija


Abstract:

Namen raziskave je preučiti problematiko človeške reprodukcije in načrtovanja družine. Velik del je namenjen vlogi kontracepcije ter različnim socialnim, psihološkim in kulturnim dejavnikom, ki pospešujejo oziroma zavirajo njeno uporabo. Istočasno pa avtorji problematiko uporabe kontracepcije umestijo v kontekst načrtovanja družine.

Methodology


Collection date: april 1975 - junij 1975
Date of production: 1975
Country: (SR) Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje (SR) Slovenije.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Anketno populacijo sestavljajo naslednje skupine: pacientke na Inštitutu za raziskovanje družine v Ljubljani (N=100), pacientke v ambulanti bolnice v Slovenj Gradcu (N=24), skupina moških v Ljubljani in Slovenj Gradcu (N=33), zdravniki na tečaju za študij tretje stopnje na Zavodu za zdravstveno varstvo v Ljubljani (N=8), babice na seminarju v Materinski šoli v Ljubljani (N=25), študentke (N=20) in študenti (N=14) četrtega letnika Medicinske fakultete v Ljubljani.

Excluded: no information
Data collected by:

Institut za sociologijo in filozofijo

Sampling procedure:

Vzorec raziskave zajema pacientke iz Ljubljane in Slovenj Gradca ter specifične skupine, ki jih obravnavana problematika posebej zadeva (zdravniki, babice, študenti in študentke medicine).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Check access restriction with the ADP.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
SPFND75

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
SPFND75

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

  1. Boh, Katja (1975). SPFND75 - Socialno psihološki faktorji pri načrtovanju družine - poročilo raziskave [ostali dokumenti].
  2. Boh, Katja (1976). SPFND75 - Regulacija fertilnosti v različnih slojih slovenske družbe - poročilo raziskave I. Del [ostali dokumenti].
  3. Boh, Katja (1976). SPFND75 - Regulacija fertilnosti v različnih slojih slovenske družbe - poročilo o pilotni raziskavi II. Del [ostali dokumenti].

Related Publications

  1. Boh, Katja (1975). Socialno psihološki faktorji v načtovanju družine.
  2. Jovič, Marija (1977). Socialno-psihološki dejavniki pri načtovanju družine: Diplomska naloga.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Boh, K. (2003). Socialno psihološki faktorji v načrtovanju družine 1975 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SPFND75. https://doi.org/10.17898/ADP_SPFND75_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si