Naše poslanstvo

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Poslanstvo dolgotrajne digitalne hrambe ADP je trajnostno zasnovano zagotavljanje in promocija ciljnim uporabnikom namenjenih storitev prevzema, shranjevanja in dostopa do kakovostnih in za različne namene uporabnih raziskovalnih podatkov s področja družboslovja iz Slovenije in širše.

 

Ključne funkcije, ki jih izpolnjuje področno podatkovno središče ADP, so:

  • Pridobivanje pomembnih raziskovalnih podatkov s širokega nabora družboslovnih disciplin, ki so zanimivi za proučevanje slovenske družbe.
  • Ovrednotenje ponujenih raziskovalnih podatkov in izbor za prevzem. Prednost imajo podatki iz znanstveno pomembnih raziskav, ki so teoretsko in metodološko dobro zasnovane, še zlasti longitudinalni in mednarodno primerljivi podatki, ki vključujejo Slovenijo. Vlaganja v obravnavno podatkov morajo biti sorazmerna z njihovo vrednostjo in koristmi za nadaljnjo uporabo.
  • Prevzem in procesiranje podatkov in dokumentacije ter ustvarjanje metapodatkov z namenom priprave paketa za dolgotrajno digitalno hrambo (AIP), ter priprava za dostop in nadaljnjo uporabo za znanstvene, izobraževalne in druge namene.
  • Dolgotrajna digitalna hramba.
  • Zagotavljanje dostopa do raziskovalnih podatkov na način, ki zagotavlja enostavno in dobro seznanjeno uporabo za različne namene.
  • Usposabljanje raziskovalcev o načrtovanju, ravnanju in pripravi podatkov za izročanje v odprtem dostopu.
  • Aktivna promocija druge rabe podatkov skozi izobraževanje uporabnikov in spodbujanje medsebojne izmenjave znanja med uporabniki.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Naše poslanstvo. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/adp/poslanstvo/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost, MEDIANA

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si