Naše poslanstvo

Datum objave: 08. 04. 2017   Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

Poslanstvo dolgotrajne digitalne hrambe ADP je trajnostno zasnovano zagotavljanje in promocija ciljnim uporabnikom namenjenih storitev prevzema, shranjevanja in dostopa do kakovostnih in za različne namene uporabnih raziskovalnih podatkov s področja družboslovja iz Slovenije in širše.

 

Ključne funkcije, ki jih izpolnjuje področno podatkovno središče ADP, so:

  • Pridobivanje pomembnih raziskovalnih podatkov s širokega nabora družboslovnih disciplin, ki so zanimivi za proučevanje slovenske družbe.
  • Ovrednotenje ponujenih raziskovalnih podatkov in izbor za prevzem. Prednost imajo podatki iz znanstveno pomembnih raziskav, ki so teoretsko in metodološko dobro zasnovane, še zlasti longitudinalni in mednarodno primerljivi podatki, ki vključujejo Slovenijo. Vlaganja v obravnavno podatkov morajo biti sorazmerna z njihovo vrednostjo in koristmi za nadaljnjo uporabo.
  • Prevzem in procesiranje podatkov in dokumentacije ter ustvarjanje metapodatkov z namenom priprave paketa za dolgotrajno digitalno hrambo (AIP), ter priprava za dostop in nadaljnjo uporabo za znanstvene, izobraževalne in druge namene.
  • Dolgotrajna digitalna hramba.
  • Zagotavljanje dostopa do raziskovalnih podatkov na način, ki zagotavlja enostavno in dobro seznanjeno uporabo za različne namene.
  • Usposabljanje raziskovalcev o načrtovanju, ravnanju in pripravi podatkov za izročanje v odprtem dostopu.
  • Aktivna promocija druge rabe podatkov skozi izobraževanje uporabnikov in spodbujanje medsebojne izmenjave znanja med uporabniki.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Naše poslanstvo. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/adp/poslanstvo/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Evrobarometer 69.1, Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008, EC

 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si