Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EGOOMR00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EGOOMR00_V1
Glavni avtor(ji):
 • Ferligoj, Anuška
 • Kogovšek, Tina
 • Saris, Willem E.
 • Coenders, Germa
 • Hlebec, Valentina
Izdelal datoteko podatkov:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Finančna podpora:

Center za metodologijo in informatiko
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Serija:
 • SOCOM/Socialna omrežja

  Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja. Serija Socialna omrežja vključuje raziskave, katerih tema so omrežja socialne opore. Raziskave SOCOM92, SOCOM98, SOCOM00, SOCOM01, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 so izvedene na popolnih omrežjih, pri čemer je bila SOCOM92 narejena med člani študentske vlade, SOCOM98 in SOCOM01 med dijaki Gimnazije Bežigrad, SOCOM00 med dijaki Gimnazije Poljane, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 pa med študenti Družboslovne informatike. Za to serijo hranimo v ADP še tri raziskave in sicer EGOOMR00, SOCOP02 in SOCOP07. Raziskava EGOOMR00 je bila narejena na prebivalcih Ljubljane, na podlagi istega vprašalnika pa se je dve leti kasneje, na celotni populaciji Slovenije, izvedla še raziskava SOCOP02. Leta 2007 je bila izvedena še raziskava SOCOP07 na 80 študentih Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Raziskave SOCOP, ki se izvajajo že več let zapored in so namenjene testiranju merskega inštrumenta so narejene na kvotnih vzorcih.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

materiala opora, emocionalna opora, informacijska opora, socialna opora, prijateljevanje, denarna pomoč, ekstravertiranost, emocionalna stabilnost, ocena respondenta, egocentrična socialna omrežja

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture
Vsebinska področja ADP
omrežja socialne opore
značilnosti vezi v omrežjih
značilnosti članov omrežij
osebnostne značilnosti
demografski podatki


Povzetek:

Namen raziskave je bilo preučevanje kakovosti (zanesljivosti in veljavnosti) merjenja značilnosti vezi v egocentričnih socialnih omrežjih. Pričakovano je bilo, da bodo bolj občutljiva vprašanja imela boljšo kakovost merjenja po telefonu (večja anonimosti), kognitivno zahtevnejša vprašanja pa v osebnem intervjuju. Bolj kakovostno bodo izmerjene vezi z bližnjimi alterji ter alterji, ki zagotavljajo emocionalno, informacijsko in finančno oporo. Na kakovost merjenja bodo vplivali tudi nekateri demografski dejavniki (spol, starost) in osebne značilnosti anketirancev. Merski lestvici za merjenje osebnostnih značilnosti ekstravertiranosti in emocionalne stabilnosti sta slovenski verziji merskega instrumenta, razvitega v okviru mednarodnega projekta "International Personality Item Pool" pod vodstvom prof. dr. L. Goldberga.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 2000 - junij 2000
Čas izdelave: 2000
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ljubljana

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. Zajeti samo prebivalci osrednje slovenske regije.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Enostavno slučajno vzorčenje. Vzorčenje je potekalo na osnovi seznama telefonskih naročnikov v ljubljanski omrežni skupini. Telefonske številke so bile izbrane slučajno. Znotraj gospodinjstva je bil anketiranec izbran po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Telefonska CATI anketa in osebno CAPI anketiranje na terenu.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EGOOMR00 - Alter - Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 87
 • število enot: 7223

Naslov podatkovne datoteke: EGOOMR00 - Ego - Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 54
 • število enot: 1033

Spremenljivke

TIEID ID posamezne vezi ego-alter

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 100101 204805 150539 29831.6

Vrednosti spremenljivk od 100101 do 204805

TIENUM ID posamezne vezi znotraj enega ego omrežja

Vrednost 22 Frekvenca
1 1033
2 1030
3 1005
4 942
5 807
6 660
7 507
8 377
9 271
10 186
11 141
12 93
13 60
14 41
15 27
16 17
17 11
18 6
19 3
20 2
21 2
22 1
23 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 1 23 4.695 3.14575

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

EGOID ID ega

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 1001 2048 1505.34 298.319

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 2048

TIEID ID posamezne vezi ego-alter

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 100101 204805 150539 29831.6

Vrednosti spremenljivk od 100101 do 204805

TIENUM ID posamezne vezi znotraj enega ego omrežja

Vrednost 286 Frekvenca
1 1033
2 1030
3 1005
4 942
5 807
6 660
7 507
8 377
9 271
10 186
11 141
12 93
13 60
14 41
15 27
16 17
17 11
18 6
19 3
20 2
21 2
22 1
23 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 1 23 4.695 3.14575

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

EGOID ID ega

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 1001 2048 1505.34 298.319

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 2048

Q1 materialna opora-1.merjenje

Vrednost 484 Frekvenca
0 ni imenovan-a 5501
1 imenovan-a 1722
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 0 1 0.238405 0.426138

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2 informacijska opora-1.merjenje

Vrednost 583 Frekvenca
0 ni imenovan-a 5459
1 imenovan-a 1764
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 0 1 0.24422 0.429653

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q3 druženje-1.merjenje

Vrednost 682 Frekvenca
0 ni imenovan-a 3986
1 imenovan-a 3237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 0 1 0.448152 0.497339

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q4 emocionalna opora-1.merjenje

Vrednost 781 Frekvenca
0 ni imenovan-a 5395
1 imenovan-a 1828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 0 1 0.25308 0.434807

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q5 finančna opora-1.merjenje

Vrednost 880 Frekvenca
0 ni imenovan-a 5928
1 imenovan-a 1295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 0 1 0.179288 0.38362

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

DQ1 materialna opora-2.merjenje

Vrednost 979 Frekvenca
0 ni imenovan-a 5365
1 imenovan-a 1858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 0 1 0.257234 0.43714

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

DQ2 informacijska opora-2.merjenje

Vrednost 1078 Frekvenca
0 ni imenovan-a 5234
1 imenovan-a 1989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 0 1 0.27537 0.446732

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

DQ3 druženje-2.merjenje

Vrednost 1177 Frekvenca
0 ni imenovan-a 3720
1 imenovan-a 3503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 0 1 0.484979 0.499809

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

DQ4 emocionalna opora-2.merjenje

Vrednost 1276 Frekvenca
0 ni imenovan-a 5195
1 imenovan-a 2028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 0 1 0.28077 0.449406

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

DQ5 finančna opora-2.merjenje

Vrednost 1375 Frekvenca
0 ni imenovan-a 5797
1 imenovan-a 1426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7223 0 1 0.197425 0.398083

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

PALQ1 zaporedno mesto imenovanja alterja-mat.opora-1.merjenje

Vrednost 1474 Frekvenca
1 893
2 446
3 209
4 102
5 35
6 19
7 11
8 4
9 1
10 1
11 1
SYSMISS 5501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1722 1 11 1.88618 1.2571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

PALQ2 zaporedno mesto imenovanja alterja-inf..opora-1.merjenje

Vrednost 1573 Frekvenca
1 900
2 476
3 245
4 89
5 32
6 12
7 7
8 4
9 1
SYSMISS 5457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1766 1 9 1.84881 1.14368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

PALQ3 zaporedno mesto imenovanja alterja-druženje-1.merjenje

Vrednost 1672 Frekvenca
1 997
2 823
3 552
4 345
5 191
6 126
7 81
8 51
9 33
10 21
11 13
12 6
13 4
14 3
15 3
16 3
17 1
18 1
SYSMISS 3969
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3254 1 18 2.86079 2.16304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

PALQ4 zaporedno mesto imenovanja alterja-emoc.opora-1.merjenje

Vrednost 1771 Frekvenca
1 931
2 473
3 249
4 104
5 42
6 17
7 10
8 3
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
SYSMISS 5386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1837 1 16 1.93032 1.38445

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

PALQ5 zaporedno mesto imenovanja alterja-fin.opora-1.merjenje

Vrednost 1870 Frekvenca
1 817
2 283
3 114
4 49
5 23
6 7
7 3
8 2
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
SYSMISS 5919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1304 1 14 1.67485 1.24329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

PALDQ1 zaporedno mesto imenovanja alterja-mat.opora-2.merjenje

Vrednost 1969 Frekvenca
1 922
2 499
3 254
4 118
5 40
6 18
7 7
8 2
9 1
SYSMISS 5362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1861 1 9 1.90005 1.17625

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

PALDQ2 zaporedno mesto imenovanja alterja-inf..opora-2.merjenje

Vrednost 2068 Frekvenca
1 912
2 576
3 310
4 128
5 44
6 13
7 7
8 3
9 2
10 1
11 1
SYSMISS 5226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1997 1 11 1.96094 1.19722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

PALDQ3 zaporedno mesto imenovanja alterja-druženje-2.merjenje

Vrednost 2167 Frekvenca
1 992
2 871
3 640
4 413
5 241
6 150
7 87
8 56
9 27
10 17
11 13
12 8
13 6
14 3
15 2
SYSMISS 3697
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3526 1 15 2.91265 2.05368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

PALDQ4 zaporedno mesto imenovanja alterja-emoc.opora-2.merjenje

Vrednost 2266 Frekvenca
1 944
2 569
3 297
4 128
5 57
6 20
7 8
8 3
9 3
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
SYSMISS 5188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2035 1 15 2.00098 1.35237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

PALDQ5 zaporedno mesto imenovanja alterja-fin.opora-2.merjenje

Vrednost 2365 Frekvenca
1 832
2 358
3 154
4 58
5 19
6 8
7 4
SYSMISS 5790
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1433 1 7 1.68388 1.01449

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q6 pogostost stikov-1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 2464 Frekvenca
1 vsak dan 813
2 nekajkrat na teden 706
3 nekajkrat na mesec 509
4 približno enkrat na mesec 154
5 nekajkrat na leto 86
6 enkrat na leto ali manj 9
-1 628
98 2
99 2
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2277 1 6 2.13087 1.11252

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q7 bližina osebe-1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 2563 Frekvenca
1 ni blizu 27
2 110
3 478
4 720
5 zelo blizu 939
-1 628
98 2
99 5
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2274 1 5 4.07036 0.958612

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q8 pomembnost osebe-1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 2662 Frekvenca
1 ne pomambna 33
2 158
3 551
4 617
5 zelo pomembna 919
-1 628
98 2
99 1
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2278 1 5 3.97937 1.02623

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q9 spravljanje v slabo voljo-1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 2761 Frekvenca
1 pogosto 122
2 včasih 496
3 redko 712
4 nikoli 948
-1 628
98 2
99 1
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2278 1 4 3.09131 0.916594

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q101 tip odnosa 1. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 2860 Frekvenca
1 partner 206
2 oče ali mati 254
3 brat ali sestra 161
4 otrok 114
5 drug sorodnik 244
6 sodelavec 105
7 sočlan kakšne organizacije 18
8 sosed 103
9 prijatelj 998
10 svetovalec 11
11 drugo 64
-1 628
98 2
99 1
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2278 1 11 6.25505 3.13668

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q102 tip odnosa 2. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 2959 Frekvenca
1 partner 4
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 4
4 otrok 2
5 drug sorodnik 20
6 sodelavec 46
7 sočlan kakšne organizacije 19
8 sosed 51
9 prijatelj 402
10 svetovalec 80
11 drugo 65
-1 2215
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 1 11 8.75504 1.54694

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

Q103 tip odnosa 3. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 3058 Frekvenca
1 partner 1
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 1
4 otrok 0
5 drug sorodnik 2
6 sodelavec 2
7 sočlan kakšne organizacije 8
8 sosed 24
9 prijatelj 13
10 svetovalec 186
11 drugo 29
-1 2643
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
266 1 11 9.66165 1.21554

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

Q104 tip odnosa 4. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 3157 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 2
7 sočlan kakšne organizacije 7
8 sosed 16
9 prijatelj 0
10 svetovalec 4
11 drugo 7
-1 2873
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 6 11 8.5 1.55839

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

Q105 tip odnosa 5. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 3256 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 1
7 sočlan kakšne organizacije 0
8 sosed 0
9 prijatelj 0
10 svetovalec 0
11 drugo 0
-1 2908
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 6 6 6 SYSMISS

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

Q11 dolžina poznanstva-1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 3355 Frekvenca
0 5
1 45
2 65
3 71
4 79
5 98
6 72
7 57
8 54
9 17
10 134
11 16
12 49
13 39
14 29
15 163
16 22
17 37
18 55
19 19
20 149
21 44
22 41
23 39
24 31
25 93
26 42
27 38
28 25
29 12
30 130
31 12
32 15
33 22
34 18
35 59
36 9
37 22
38 18
39 10
40 75
41 13
42 12
43 14
44 13
45 29
46 11
47 7
48 4
49 3
50 35
51 1
52 7
53 5
54 6
55 9
56 2
57 3
58 6
59 1
60 21
61 6
62 2
63 6
64 5
65 5
66 3
67 4
69 5
70 7
73 2
74 1
75 1
77 1
-1 628
98 1
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2280 0 77 21.3965 15.2767

Vrednosti spremenljivk od -1 do 98

Q12 spol alterja-1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 3454 Frekvenca
1 moški 1147
2 ženski 1134
-1 628
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2281 1 2 1.49715 0.500102

Vrednosti spremenljivk od -1 do 2

Q13 starost alterja-1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 3553 Frekvenca
0 1
1 2
4 1
7 1
10 1
11 1
12 2
13 4
14 1
15 6
16 4
17 5
18 33
19 21
20 44
21 51
22 46
23 63
24 39
25 65
26 48
27 40
28 50
29 26
30 78
31 25
32 40
33 37
34 30
35 78
36 41
37 42
38 43
39 19
40 118
41 30
42 42
43 41
44 37
45 70
46 39
47 27
48 38
49 28
50 121
51 24
52 36
53 27
54 30
55 49
56 17
57 25
58 31
59 13
60 80
61 11
62 26
63 23
64 24
65 55
66 12
67 21
68 14
69 5
70 50
71 3
72 13
73 18
74 8
75 17
76 7
77 8
78 15
79 6
80 11
81 4
82 1
83 1
84 2
85 1
86 1
88 3
91 1
92 1
-1 628
98 1
99 7
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2273 0 92 43.0471 16.2779

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q14 razdalja-1.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 3652 Frekvenca
1 15 minut ali manj 1133
2 15 do 30 minut 465
3 30 do 60 minut 169
4 1 ura ali več 182
5 stanuje v istem gospodinjstvu 332
-1 628
SYSMISS 4314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2281 1 5 2.17361 1.47334

Vrednosti spremenljivk od -1 do 5

TQ6 pogostost stikov-1.merjenje-osebni int.

Vrednost 3751 Frekvenca
1 vsak dan 1121
2 nekajkrat na teden 1015
3 nekajkrat na mesec 849
4 približno enkrat na mesec 232
5 nekajkrat na leto 150
6 enkrat na leto ali manj 7
-1 934
99 6
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3374 1 6 2.19858 1.11945

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

TQ7 bližina osebe-1.merjenje-osebni int.

Vrednost 3850 Frekvenca
1 ni blizu 30
2 159
3 796
4 1008
5 zelo blizu 1378
-1 934
98 1
99 8
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3371 1 5 4.05162 0.954611

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

TQ8 pomembnost osebe-1.merjenje-osebni int.

Vrednost 3949 Frekvenca
1 ne pomambna 62
2 255
3 832
4 910
5 zelo pomembna 1314
-1 934
99 7
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3373 1 5 3.93655 1.04898

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

TQ9 spravljanje v slabo voljo-1.merjenje-osebni int.

Vrednost 4048 Frekvenca
1 pogosto 190
2 včasih 753
3 redko 1025
4 nikoli 1407
-1 934
99 5
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3375 1 4 3.08119 0.926741

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

TQ101 tip odnosa 1. izbira -1.merjenje-osebni int.

Vrednost 4147 Frekvenca
1 partner 315
2 oče ali mati 345
3 brat ali sestra 244
4 otrok 214
5 drug sorodnik 329
6 sodelavec 87
7 sočlan kakšne organizacije 26
8 sosed 237
9 prijatelj 1511
10 svetovalec 10
11 drugo 57
-1 934
99 5
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3375 1 11 6.27081 3.11252

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

TQ102 tip odnosa 2. izbira -1.merjenje-osebni int.

Vrednost 4246 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 3
4 otrok 0
5 drug sorodnik 16
6 sodelavec 51
7 sočlan kakšne organizacije 30
8 sosed 62
9 prijatelj 461
10 svetovalec 88
11 drugo 48
-1 3554
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 2 11 8.76316 1.30438

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

TQ103 tip odnosa 3. izbira -1.merjenje-osebni int.

Vrednost 4345 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 1
6 sodelavec 5
7 sočlan kakšne organizacije 6
8 sosed 11
9 prijatelj 20
10 svetovalec 185
11 drugo 26
-1 4060
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 5 11 9.76772 0.964376

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

TQ104 tip odnosa 4. izbira -1.merjenje-osebni int.

Vrednost 4444 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 5
7 sočlan kakšne organizacije 12
8 sosed 10
9 prijatelj 1
10 svetovalec 8
11 drugo 10
-1 4268
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 6 11 8.54348 1.77271

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

TQ105 tip odnosa 5. izbira -1.merjenje-osebni int.

Vrednost 4543 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 1
7 sočlan kakšne organizacije 0
8 sosed 1
9 prijatelj 0
10 svetovalec 0
11 drugo 4
-1 4308
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 6 11 9.66667 2.16025

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

TQ11 dolžina poznanstva-1.merjenje-osebni int.

Vrednost 4642 Frekvenca
0 12
1 64
2 96
3 97
4 115
5 131
6 73
7 93
8 72
9 34
10 182
11 24
12 59
13 49
14 42
15 182
16 37
17 35
18 91
19 50
20 274
21 62
22 64
23 47
24 34
25 164
26 24
27 34
28 38
29 27
30 202
31 21
32 45
33 33
34 22
35 87
36 21
37 29
38 28
39 18
40 122
41 14
42 24
43 22
44 13
45 39
46 16
47 21
48 24
49 16
50 73
51 9
52 21
53 12
54 11
55 19
56 8
57 4
58 6
59 3
60 14
61 2
62 6
63 7
64 1
65 11
66 6
67 4
68 2
69 2
70 13
71 1
72 4
73 1
75 4
76 2
77 3
78 2
79 1
-1 934
99 5
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3375 0 79 22.5724 15.7442

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

TQ12 spol alterja-1.merjenje-osebni int.

Vrednost 4741 Frekvenca
1 moški 1711
2 ženski 1669
-1 934
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3380 1 2 1.49379 0.500035

Vrednosti spremenljivk od -1 do 2

TQ13 starost alterja-1.merjenje-osebni int.

Vrednost 4840 Frekvenca
1 4
2 1
4 1
8 1
9 4
10 1
14 3
15 6
16 8
17 15
18 51
19 73
20 89
21 70
22 94
23 50
24 49
25 75
26 41
27 62
28 61
29 52
30 103
31 33
32 55
33 52
34 39
35 90
36 35
37 41
38 53
39 24
40 130
41 32
42 63
43 59
44 47
45 126
46 56
47 54
48 72
49 64
50 186
51 42
52 65
53 54
54 44
55 84
56 38
57 25
58 55
59 20
60 106
61 20
62 50
63 32
64 24
65 69
66 30
67 28
68 33
69 17
70 88
71 21
72 37
73 20
74 17
75 36
76 13
77 7
78 19
79 9
80 16
81 2
82 4
83 5
84 2
85 4
86 2
87 6
88 2
89 1
90 3
93 2
-1 934
99 3
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3377 1 93 44.2535 16.9292

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

TQ14 razdalja-1.merjenje-osebni int.

Vrednost 4939 Frekvenca
1 15 minut ali manj 1761
2 15 do 30 minut 602
3 30 do 60 minut 241
4 1 ura ali več 273
5 stanuje v istem gospodinjstvu 503
-1 934
SYSMISS 2909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3380 1 5 2.15828 1.49343

Vrednosti spremenljivk od -1 do 5

DQ6 pogostost stikov-2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 5038 Frekvenca
1 vsak dan 577
2 nekajkrat na teden 560
3 nekajkrat na mesec 519
4 približno enkrat na mesec 123
5 nekajkrat na leto 59
6 enkrat na leto ali manj 9
-1 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 1 6 2.21711 1.08569

Vrednosti spremenljivk od -1 do 6

DQ7 bližina osebe-2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 5137 Frekvenca
1 ni blizu 15
2 85
3 441
4 615
5 zelo blizu 691
-1 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 1 5 4.01895 0.93283

Vrednosti spremenljivk od -1 do 5

DQ8 pomembnost osebe-2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 5236 Frekvenca
1 ne pomambna 22
2 129
3 477
4 556
5 zelo pomembna 663
-1 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 1 5 3.92528 0.999374

Vrednosti spremenljivk od -1 do 5

DQ9 spravljanje v slabo voljo-2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 5335 Frekvenca
1 pogosto 99
2 včasih 415
3 redko 601
4 nikoli 732
-1 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 1 4 3.06443 0.91198

Vrednosti spremenljivk od -1 do 4

DQ101 tip odnosa 1. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 5434 Frekvenca
1 partner 150
2 oče ali mati 188
3 brat ali sestra 143
4 otrok 125
5 drug sorodnik 195
6 sodelavec 49
7 sočlan kakšne organizacije 6
8 sosed 115
9 prijatelj 834
10 svetovalec 4
11 drugo 38
-1 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 1 11 6.30753 3.08347

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

DQ102 tip odnosa 2. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 5533 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 1
4 otrok 0
5 drug sorodnik 16
6 sodelavec 33
7 sočlan kakšne organizacije 11
8 sosed 53
9 prijatelj 343
10 svetovalec 55
11 drugo 66
-1 6644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
579 2 11 8.88946 1.34584

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

DQ103 tip odnosa 3. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 5632 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 1
4 otrok 0
5 drug sorodnik 1
6 sodelavec 3
7 sočlan kakšne organizacije 10
8 sosed 14
9 prijatelj 8
10 svetovalec 162
11 drugo 17
-1 7007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 3 11 9.66204 1.11716

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

DQ104 tip odnosa 4. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 5731 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 1
6 sodelavec 2
7 sočlan kakšne organizacije 15
8 sosed 2
9 prijatelj 0
10 svetovalec 2
11 drugo 6
-1 7195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28 5 11 8 1.86587

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

DQ105 tip odnosa 5. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 5830 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 0
7 sočlan kakšne organizacije 0
8 sosed 0
9 prijatelj 0
10 svetovalec 0
11 drugo 0
-1 7223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

DQ11 dolžina poznanstva-2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 5929 Frekvenca
0 8
1 28
2 43
3 59
4 51
5 75
6 50
7 56
8 45
9 15
10 97
11 8
12 46
13 22
14 11
15 124
16 17
17 17
18 44
19 27
20 171
21 29
22 48
23 25
24 25
25 83
26 10
27 16
28 17
29 18
30 99
31 13
32 17
33 17
34 12
35 39
36 17
37 16
38 17
39 7
40 72
41 1
42 11
43 13
44 3
45 26
46 6
47 11
48 10
49 8
50 42
51 6
52 8
53 8
54 8
55 15
56 6
57 2
58 6
59 1
60 9
62 1
63 4
64 1
65 2
66 3
67 3
68 2
69 2
70 6
71 1
72 1
73 3
74 2
75 1
77 3
85 1
-1 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 0 85 22.4921 15.7632

Vrednosti spremenljivk od -1 do 85

DQ12 spol alterja-2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 6028 Frekvenca
1 moški 940
2 ženski 907
-1 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 1 2 1.49107 0.500056

Vrednosti spremenljivk od -1 do 2

DQ13 starost alterja-2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 6127 Frekvenca
1 1
2 2
6 1
9 1
10 2
12 2
13 2
14 2
15 4
16 4
17 6
18 31
19 34
20 44
21 37
22 38
23 27
24 44
25 56
26 26
27 34
28 34
29 33
30 57
31 18
32 35
33 29
34 22
35 40
36 25
37 17
38 21
39 14
40 86
41 15
42 29
43 31
44 24
45 71
46 22
47 26
48 36
49 41
50 126
51 17
52 35
53 29
54 19
55 43
56 28
57 14
58 18
59 10
60 68
61 7
62 21
63 12
64 7
65 30
66 11
67 14
68 20
69 10
70 49
71 8
72 21
73 12
74 13
75 19
76 4
77 10
78 11
79 6
80 12
81 1
82 4
83 4
84 1
85 1
86 1
87 1
89 2
90 1
92 1
93 1
95 1
-1 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 1 95 43.9507 17.0718

Vrednosti spremenljivk od -1 do 95

DQ14 razdalja-2.merjenje-telefon/po alterjih

Vrednost 6226 Frekvenca
1 15 minut ali manj 978
2 15 do 30 minut 318
3 30 do 60 minut 128
4 1 ura ali več 161
5 stanuje v istem gospodinjstvu 262
-1 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 1 5 2.13969 1.4852

Vrednosti spremenljivk od -1 do 5

Q6X pogostost stikov-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 6325 Frekvenca
1 vsak dan 1346
2 nekajkrat na teden 1209
3 nekajkrat na mesec 1066
4 približno enkrat na mesec 279
5 nekajkrat na leto 110
6 enkrat na leto ali manj 9
-1 3197
98 4
99 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4019 1 6 2.16024 1.06517

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q7X bližina osebe-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 6424 Frekvenca
1 ni blizu 21
2 142
3 775
4 1376
5 zelo blizu 1706
-1 3198
98 4
99 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4020 1 5 4.14527 0.885756

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q8X pomembnost osebe-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 6523 Frekvenca
1 ne pomambna 43
2 211
3 873
4 1199
5 zelo pomembna 1692
-1 3198
98 4
99 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4018 1 5 4.0667 0.969811

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q9X spravljanje v slabo voljo-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 6622 Frekvenca
1 pogosto 182
2 včasih 806
3 redko 1425
4 nikoli 1597
-1 3198
98 4
99 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4010 1 4 3.10648 0.877298

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q10X1 tip odnosa 1. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 6721 Frekvenca
1 partner 355
2 oče ali mati 425
3 brat ali sestra 290
4 otrok 255
5 drug sorodnik 431
6 sodelavec 155
7 sočlan kakšne organizacije 26
8 sosed 221
9 prijatelj 1725
10 svetovalec 16
11 drugo 120
-1 3198
98 5
99 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4019 1 11 6.25404 3.12219

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q10X2 tip odnosa 2. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 6820 Frekvenca
1 partner 6
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 8
4 otrok 2
5 drug sorodnik 43
6 sodelavec 73
7 sočlan kakšne organizacije 40
8 sosed 54
9 prijatelj 722
10 svetovalec 174
11 drugo 87
-1 6013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1210 1 11 8.76033 1.51706

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

Q10X3 tip odnosa 3. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 6919 Frekvenca
1 partner 3
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 1
4 otrok 0
5 drug sorodnik 7
6 sodelavec 3
7 sočlan kakšne organizacije 12
8 sosed 25
9 prijatelj 27
10 svetovalec 286
11 drugo 21
-1 6837
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
386 1 11 9.53109 1.39584

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

Q10X4 tip odnosa 4. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 7018 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 0
7 sočlan kakšne organizacije 18
8 sosed 10
9 prijatelj 1
10 svetovalec 5
11 drugo 3
-1 7185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38 2 11 7.89474 1.65692

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

Q10X5 tip odnosa 5. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 7117 Frekvenca
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 0
7 sočlan kakšne organizacije 2
8 sosed 0
9 prijatelj 0
10 svetovalec 0
11 drugo 1
-1 7220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 7 11 8.33333 2.3094

Vrednosti spremenljivk od -1 do 11

Q11X dolžina poznanstva-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 7216 Frekvenca
0 10
1 77
2 105
3 138
4 130
5 165
6 89
7 96
8 89
9 25
10 254
11 22
12 80
13 44
14 62
15 284
16 34
17 59
18 91
19 51
20 340
21 74
22 62
23 62
24 33
25 140
26 53
27 44
28 59
29 23
30 211
31 21
32 39
33 46
34 25
35 108
36 33
37 32
38 37
39 28
40 149
41 16
42 16
43 31
44 14
45 56
46 20
47 18
48 25
49 12
50 83
51 9
52 16
53 10
54 14
55 20
56 8
57 3
58 8
59 2
60 33
61 3
62 3
63 4
64 7
65 18
66 9
67 4
68 5
70 17
71 2
73 2
74 1
75 4
76 3
84 1
-1 3198
98 2
99 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4021 0 84 22.2027 15.6482

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q12X spol alterja-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 7315 Frekvenca
1 moški 2047
2 ženski 1978
-1 3198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4025 1 2 1.49143 0.499989

Vrednosti spremenljivk od -1 do 2

Q13X starost alterja-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 7414 Frekvenca
0 3
3 1
4 4
5 2
6 3
7 1
8 2
10 4
11 2
12 4
13 2
14 8
15 13
16 10
17 32
18 46
19 62
20 100
21 101
22 94
23 80
24 59
25 89
26 60
27 83
28 75
29 53
30 115
31 49
32 66
33 72
34 49
35 111
36 85
37 53
38 78
39 49
40 195
41 46
42 63
43 84
44 44
45 133
46 51
47 56
48 90
49 60
50 195
51 40
52 69
53 56
54 46
55 82
56 33
57 34
58 58
59 36
60 135
61 26
62 41
63 46
64 37
65 86
66 32
67 36
68 33
69 20
70 96
71 22
72 34
73 26
74 13
75 39
76 17
77 9
78 15
79 9
80 20
81 3
82 7
83 2
84 2
85 5
86 5
87 3
88 4
92 1
93 1
-1 3198
98 2
99 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4016 0 93 43.319 16.769

Vrednosti spremenljivk od -1 do 99

Q14X razdalja-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Vrednost 7513 Frekvenca
1 15 minut ali manj 2075
2 15 do 30 minut 731
3 30 do 60 minut 293
4 1 ura ali več 326
5 stanuje v istem gospodinjstvu 600
-1 3198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4025 1 5 2.16646 1.49223

Vrednosti spremenljivk od -1 do 5

Q6R obrnjena lestvica

Vrednost 7612 Frekvenca
1 9
2 86
3 154
4 509
5 706
6 813
SYSMISS 4946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2277 1 6 4.86913 1.11252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

TQ6R obrnjena lestvica

Vrednost 7711 Frekvenca
1 7
2 150
3 232
4 849
5 1015
6 1121
SYSMISS 3849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3374 1 6 4.80142 1.11945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

DQ6R obrnjena lestvica

Vrednost 7810 Frekvenca
1 9
2 59
3 123
4 519
5 560
6 577
SYSMISS 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 1 6 4.78289 1.08569

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q6XR obrnjena lestvica

Vrednost 799 Frekvenca
1 9
2 110
3 279
4 1066
5 1209
6 1346
SYSMISS 3204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4019 1 6 4.83976 1.06517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q9R obrnjena lestvica

Vrednost 808 Frekvenca
1 948
2 712
3 496
4 122
SYSMISS 4945
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2278 1 4 1.90869 0.916594

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TQ9R obrnjena lestvica

Vrednost 817 Frekvenca
1 1407
2 1025
3 753
4 190
SYSMISS 3848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3375 1 4 1.91881 0.926741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

DQ9R obrnjena lestvica

Vrednost 826 Frekvenca
1 732
2 601
3 415
4 99
SYSMISS 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 1 4 1.93557 0.91198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q9XR obrnjena lestvica

Vrednost 835 Frekvenca
1 1597
2 1425
3 806
4 182
SYSMISS 3213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4010 1 4 1.89352 0.877298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q14R rekodirana

Vrednost 844 Frekvenca
1 stanuje v istem gospodinjstvu 332
2 15 minut ali manj 1133
3 15 do 30 minut 465
4 30 do 60 minut 169
5 1 ura ali več 182
SYSMISS 4942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2281 1 5 2.44586 1.07963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TQ14R rekodirana

Vrednost 853 Frekvenca
1 stanuje v istem gospodinjstvu 503
2 15 minut ali manj 1761
3 15 do 30 minut 602
4 30 do 60 minut 241
5 1 ura ali več 273
SYSMISS 3843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3380 1 5 2.4142 1.08066

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

DQ14R rekodirana

Vrednost 862 Frekvenca
1 stanuje v istem gospodinjstvu 262
2 15 minut ali manj 978
3 15 do 30 minut 318
4 30 do 60 minut 128
5 1 ura ali več 161
SYSMISS 5376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1847 1 5 2.43043 1.09139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14XR rekodirana

Vrednost 871 Frekvenca
1 stanuje v istem gospodinjstvu 600
2 15 minut ali manj 2075
3 15 do 30 minut 731
4 30 do 60 minut 293
5 1 ura ali več 326
SYSMISS 3198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4025 1 5 2.42112 1.0834

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

5 - raziskave, zanimive kot poizkus konceptualizacije novega področja na priložnostnih vzorcih

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Ferligoj, A., Kogovšek, T., Saris, W., Coenders, G. in Hlebec, V. (2002). Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EGOOMR00. https://doi.org/10.17898/ADP_EGOOMR00_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si