Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij

Basic Study Information

ADP - IDNo: EGOOMR00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EGOOMR00_V1
Main author(s):
 • Ferligoj, Anuška
 • Kogovšek, Tina
 • Saris, Willem E.
 • Coenders, Germa
 • Hlebec, Valentina
Data file producer:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Center za metodologijo in informatiko
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Project number:

no information

Series:
 • SOCOM/Socialna omrežja

  Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja. Serija Socialna omrežja vključuje raziskave, katerih tema so omrežja socialne opore. Raziskave SOCOM92, SOCOM98, SOCOM00, SOCOM01, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 so izvedene na popolnih omrežjih, pri čemer je bila SOCOM92 narejena med člani študentske vlade, SOCOM98 in SOCOM01 med dijaki Gimnazije Bežigrad, SOCOM00 med dijaki Gimnazije Poljane, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 pa med študenti Družboslovne informatike. Za to serijo hranimo v ADP še tri raziskave in sicer EGOOMR00, SOCOP02 in SOCOP07. Raziskava EGOOMR00 je bila narejena na prebivalcih Ljubljane, na podlagi istega vprašalnika pa se je dve leti kasneje, na celotni populaciji Slovenije, izvedla še raziskava SOCOP02. Leta 2007 je bila izvedena še raziskava SOCOP07 na 80 študentih Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Raziskave SOCOP, ki se izvajajo že več let zapored in so namenjene testiranju merskega inštrumenta so narejene na kvotnih vzorcih.

Study Content

Keywords:

materiala opora, emocionalna opora, informacijska opora, socialna opora, prijateljevanje, denarna pomoč, ekstravertiranost, emocionalna stabilnost, ocena respondenta, egocentrična socialna omrežja

Keywords ELSST:
DRUŽBENA OPORA, SOCIALNA POMOČ, POMOČ, OSEBNOSTNA ZNAČILNOST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
omrežja socialne opore
značilnosti vezi v omrežjih
značilnosti članov omrežij
osebnostne značilnosti
demografski podatki


Abstract:

Namen raziskave je bilo preučevanje kakovosti (zanesljivosti in veljavnosti) merjenja značilnosti vezi v egocentričnih socialnih omrežjih. Pričakovano je bilo, da bodo bolj občutljiva vprašanja imela boljšo kakovost merjenja po telefonu (večja anonimosti), kognitivno zahtevnejša vprašanja pa v osebnem intervjuju. Bolj kakovostno bodo izmerjene vezi z bližnjimi alterji ter alterji, ki zagotavljajo emocionalno, informacijsko in finančno oporo. Na kakovost merjenja bodo vplivali tudi nekateri demografski dejavniki (spol, starost) in osebne značilnosti anketirancev. Merski lestvici za merjenje osebnostnih značilnosti ekstravertiranosti in emocionalne stabilnosti sta slovenski verziji merskega instrumenta, razvitega v okviru mednarodnega projekta "International Personality Item Pool" pod vodstvom prof. dr. L. Goldberga.

Methodology


Collection date: marec 2000 - junij 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. Zajeti samo prebivalci osrednje slovenske regije.

Excluded: no information
Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Enostavno slučajno vzorčenje. Vzorčenje je potekalo na osnovi seznama telefonskih naročnikov v ljubljanski omrežni skupini. Telefonske številke so bile izbrane slučajno. Znotraj gospodinjstva je bil anketiranec izbran po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Telefonska CATI anketa in osebno CAPI anketiranje na terenu.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EGOOMR00 - Alter - Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 87
 • number of units: 7223

Title of Data file: EGOOMR00 - Ego - Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 54
 • number of units: 1033

Variable list

TIEID ID posamezne vezi ego-alter

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 100101 204805 150539 29831.6

Valid range from 100101 to 204805

TIENUM ID posamezne vezi znotraj enega ego omrežja

Value 22 Frequency
1 1033
2 1030
3 1005
4 942
5 807
6 660
7 507
8 377
9 271
10 186
11 141
12 93
13 60
14 41
15 27
16 17
17 11
18 6
19 3
20 2
21 2
22 1
23 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 1 23 4.695 3.14575

Valid range from 1 to 23

EGOID ID ega

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 1001 2048 1505.34 298.319

Valid range from 1001 to 2048

TIEID ID posamezne vezi ego-alter

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 100101 204805 150539 29831.6

Valid range from 100101 to 204805

TIENUM ID posamezne vezi znotraj enega ego omrežja

Value 286 Frequency
1 1033
2 1030
3 1005
4 942
5 807
6 660
7 507
8 377
9 271
10 186
11 141
12 93
13 60
14 41
15 27
16 17
17 11
18 6
19 3
20 2
21 2
22 1
23 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 1 23 4.695 3.14575

Valid range from 1 to 23

EGOID ID ega

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 1001 2048 1505.34 298.319

Valid range from 1001 to 2048

Q1 materialna opora-1.merjenje

Value 484 Frequency
0 ni imenovan-a 5501
1 imenovan-a 1722
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 0 1 0.238405 0.426138

Valid range from 0 to 1

Q2 informacijska opora-1.merjenje

Value 583 Frequency
0 ni imenovan-a 5459
1 imenovan-a 1764
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 0 1 0.24422 0.429653

Valid range from 0 to 1

Q3 druženje-1.merjenje

Value 682 Frequency
0 ni imenovan-a 3986
1 imenovan-a 3237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 0 1 0.448152 0.497339

Valid range from 0 to 1

Q4 emocionalna opora-1.merjenje

Value 781 Frequency
0 ni imenovan-a 5395
1 imenovan-a 1828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 0 1 0.25308 0.434807

Valid range from 0 to 1

Q5 finančna opora-1.merjenje

Value 880 Frequency
0 ni imenovan-a 5928
1 imenovan-a 1295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 0 1 0.179288 0.38362

Valid range from 0 to 1

DQ1 materialna opora-2.merjenje

Value 979 Frequency
0 ni imenovan-a 5365
1 imenovan-a 1858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 0 1 0.257234 0.43714

Valid range from 0 to 1

DQ2 informacijska opora-2.merjenje

Value 1078 Frequency
0 ni imenovan-a 5234
1 imenovan-a 1989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 0 1 0.27537 0.446732

Valid range from 0 to 1

DQ3 druženje-2.merjenje

Value 1177 Frequency
0 ni imenovan-a 3720
1 imenovan-a 3503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 0 1 0.484979 0.499809

Valid range from 0 to 1

DQ4 emocionalna opora-2.merjenje

Value 1276 Frequency
0 ni imenovan-a 5195
1 imenovan-a 2028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 0 1 0.28077 0.449406

Valid range from 0 to 1

DQ5 finančna opora-2.merjenje

Value 1375 Frequency
0 ni imenovan-a 5797
1 imenovan-a 1426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7223 0 1 0.197425 0.398083

Valid range from 0 to 1

PALQ1 zaporedno mesto imenovanja alterja-mat.opora-1.merjenje

Value 1474 Frequency
1 893
2 446
3 209
4 102
5 35
6 19
7 11
8 4
9 1
10 1
11 1
SYSMISS 5501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 1 11 1.88618 1.2571

Valid range from 1 to 11

PALQ2 zaporedno mesto imenovanja alterja-inf..opora-1.merjenje

Value 1573 Frequency
1 900
2 476
3 245
4 89
5 32
6 12
7 7
8 4
9 1
SYSMISS 5457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1766 1 9 1.84881 1.14368

Valid range from 1 to 9

PALQ3 zaporedno mesto imenovanja alterja-druženje-1.merjenje

Value 1672 Frequency
1 997
2 823
3 552
4 345
5 191
6 126
7 81
8 51
9 33
10 21
11 13
12 6
13 4
14 3
15 3
16 3
17 1
18 1
SYSMISS 3969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3254 1 18 2.86079 2.16304

Valid range from 1 to 18

PALQ4 zaporedno mesto imenovanja alterja-emoc.opora-1.merjenje

Value 1771 Frequency
1 931
2 473
3 249
4 104
5 42
6 17
7 10
8 3
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
SYSMISS 5386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1837 1 16 1.93032 1.38445

Valid range from 1 to 16

PALQ5 zaporedno mesto imenovanja alterja-fin.opora-1.merjenje

Value 1870 Frequency
1 817
2 283
3 114
4 49
5 23
6 7
7 3
8 2
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
SYSMISS 5919
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1304 1 14 1.67485 1.24329

Valid range from 1 to 14

PALDQ1 zaporedno mesto imenovanja alterja-mat.opora-2.merjenje

Value 1969 Frequency
1 922
2 499
3 254
4 118
5 40
6 18
7 7
8 2
9 1
SYSMISS 5362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1861 1 9 1.90005 1.17625

Valid range from 1 to 9

PALDQ2 zaporedno mesto imenovanja alterja-inf..opora-2.merjenje

Value 2068 Frequency
1 912
2 576
3 310
4 128
5 44
6 13
7 7
8 3
9 2
10 1
11 1
SYSMISS 5226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1997 1 11 1.96094 1.19722

Valid range from 1 to 11

PALDQ3 zaporedno mesto imenovanja alterja-druženje-2.merjenje

Value 2167 Frequency
1 992
2 871
3 640
4 413
5 241
6 150
7 87
8 56
9 27
10 17
11 13
12 8
13 6
14 3
15 2
SYSMISS 3697
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3526 1 15 2.91265 2.05368

Valid range from 1 to 15

PALDQ4 zaporedno mesto imenovanja alterja-emoc.opora-2.merjenje

Value 2266 Frequency
1 944
2 569
3 297
4 128
5 57
6 20
7 8
8 3
9 3
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
SYSMISS 5188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2035 1 15 2.00098 1.35237

Valid range from 1 to 15

PALDQ5 zaporedno mesto imenovanja alterja-fin.opora-2.merjenje

Value 2365 Frequency
1 832
2 358
3 154
4 58
5 19
6 8
7 4
SYSMISS 5790
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1433 1 7 1.68388 1.01449

Valid range from 1 to 7

Q6 pogostost stikov-1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 2464 Frequency
1 vsak dan 813
2 nekajkrat na teden 706
3 nekajkrat na mesec 509
4 približno enkrat na mesec 154
5 nekajkrat na leto 86
6 enkrat na leto ali manj 9
-1 628
98 2
99 2
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2277 1 6 2.13087 1.11252

Valid range from -1 to 99

Q7 bližina osebe-1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 2563 Frequency
1 ni blizu 27
2 110
3 478
4 720
5 zelo blizu 939
-1 628
98 2
99 5
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2274 1 5 4.07036 0.958612

Valid range from -1 to 99

Q8 pomembnost osebe-1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 2662 Frequency
1 ne pomambna 33
2 158
3 551
4 617
5 zelo pomembna 919
-1 628
98 2
99 1
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2278 1 5 3.97937 1.02623

Valid range from -1 to 99

Q9 spravljanje v slabo voljo-1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 2761 Frequency
1 pogosto 122
2 včasih 496
3 redko 712
4 nikoli 948
-1 628
98 2
99 1
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2278 1 4 3.09131 0.916594

Valid range from -1 to 99

Q101 tip odnosa 1. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 2860 Frequency
1 partner 206
2 oče ali mati 254
3 brat ali sestra 161
4 otrok 114
5 drug sorodnik 244
6 sodelavec 105
7 sočlan kakšne organizacije 18
8 sosed 103
9 prijatelj 998
10 svetovalec 11
11 drugo 64
-1 628
98 2
99 1
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2278 1 11 6.25505 3.13668

Valid range from -1 to 99

Q102 tip odnosa 2. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 2959 Frequency
1 partner 4
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 4
4 otrok 2
5 drug sorodnik 20
6 sodelavec 46
7 sočlan kakšne organizacije 19
8 sosed 51
9 prijatelj 402
10 svetovalec 80
11 drugo 65
-1 2215
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 1 11 8.75504 1.54694

Valid range from -1 to 11

Q103 tip odnosa 3. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 3058 Frequency
1 partner 1
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 1
4 otrok 0
5 drug sorodnik 2
6 sodelavec 2
7 sočlan kakšne organizacije 8
8 sosed 24
9 prijatelj 13
10 svetovalec 186
11 drugo 29
-1 2643
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 1 11 9.66165 1.21554

Valid range from -1 to 11

Q104 tip odnosa 4. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 3157 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 2
7 sočlan kakšne organizacije 7
8 sosed 16
9 prijatelj 0
10 svetovalec 4
11 drugo 7
-1 2873
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 6 11 8.5 1.55839

Valid range from -1 to 11

Q105 tip odnosa 5. izbira -1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 3256 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 1
7 sočlan kakšne organizacije 0
8 sosed 0
9 prijatelj 0
10 svetovalec 0
11 drugo 0
-1 2908
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 6 6 6 SYSMISS

Valid range from -1 to 11

Q11 dolžina poznanstva-1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 3355 Frequency
0 5
1 45
2 65
3 71
4 79
5 98
6 72
7 57
8 54
9 17
10 134
11 16
12 49
13 39
14 29
15 163
16 22
17 37
18 55
19 19
20 149
21 44
22 41
23 39
24 31
25 93
26 42
27 38
28 25
29 12
30 130
31 12
32 15
33 22
34 18
35 59
36 9
37 22
38 18
39 10
40 75
41 13
42 12
43 14
44 13
45 29
46 11
47 7
48 4
49 3
50 35
51 1
52 7
53 5
54 6
55 9
56 2
57 3
58 6
59 1
60 21
61 6
62 2
63 6
64 5
65 5
66 3
67 4
69 5
70 7
73 2
74 1
75 1
77 1
-1 628
98 1
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2280 0 77 21.3965 15.2767

Valid range from -1 to 98

Q12 spol alterja-1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 3454 Frequency
1 moški 1147
2 ženski 1134
-1 628
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2281 1 2 1.49715 0.500102

Valid range from -1 to 2

Q13 starost alterja-1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 3553 Frequency
0 1
1 2
4 1
7 1
10 1
11 1
12 2
13 4
14 1
15 6
16 4
17 5
18 33
19 21
20 44
21 51
22 46
23 63
24 39
25 65
26 48
27 40
28 50
29 26
30 78
31 25
32 40
33 37
34 30
35 78
36 41
37 42
38 43
39 19
40 118
41 30
42 42
43 41
44 37
45 70
46 39
47 27
48 38
49 28
50 121
51 24
52 36
53 27
54 30
55 49
56 17
57 25
58 31
59 13
60 80
61 11
62 26
63 23
64 24
65 55
66 12
67 21
68 14
69 5
70 50
71 3
72 13
73 18
74 8
75 17
76 7
77 8
78 15
79 6
80 11
81 4
82 1
83 1
84 2
85 1
86 1
88 3
91 1
92 1
-1 628
98 1
99 7
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2273 0 92 43.0471 16.2779

Valid range from -1 to 99

Q14 razdalja-1.merjenje-telefon/po alterjih

Value 3652 Frequency
1 15 minut ali manj 1133
2 15 do 30 minut 465
3 30 do 60 minut 169
4 1 ura ali več 182
5 stanuje v istem gospodinjstvu 332
-1 628
SYSMISS 4314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2281 1 5 2.17361 1.47334

Valid range from -1 to 5

TQ6 pogostost stikov-1.merjenje-osebni int.

Value 3751 Frequency
1 vsak dan 1121
2 nekajkrat na teden 1015
3 nekajkrat na mesec 849
4 približno enkrat na mesec 232
5 nekajkrat na leto 150
6 enkrat na leto ali manj 7
-1 934
99 6
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3374 1 6 2.19858 1.11945

Valid range from -1 to 99

TQ7 bližina osebe-1.merjenje-osebni int.

Value 3850 Frequency
1 ni blizu 30
2 159
3 796
4 1008
5 zelo blizu 1378
-1 934
98 1
99 8
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3371 1 5 4.05162 0.954611

Valid range from -1 to 99

TQ8 pomembnost osebe-1.merjenje-osebni int.

Value 3949 Frequency
1 ne pomambna 62
2 255
3 832
4 910
5 zelo pomembna 1314
-1 934
99 7
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3373 1 5 3.93655 1.04898

Valid range from -1 to 99

TQ9 spravljanje v slabo voljo-1.merjenje-osebni int.

Value 4048 Frequency
1 pogosto 190
2 včasih 753
3 redko 1025
4 nikoli 1407
-1 934
99 5
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3375 1 4 3.08119 0.926741

Valid range from -1 to 99

TQ101 tip odnosa 1. izbira -1.merjenje-osebni int.

Value 4147 Frequency
1 partner 315
2 oče ali mati 345
3 brat ali sestra 244
4 otrok 214
5 drug sorodnik 329
6 sodelavec 87
7 sočlan kakšne organizacije 26
8 sosed 237
9 prijatelj 1511
10 svetovalec 10
11 drugo 57
-1 934
99 5
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3375 1 11 6.27081 3.11252

Valid range from -1 to 99

TQ102 tip odnosa 2. izbira -1.merjenje-osebni int.

Value 4246 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 3
4 otrok 0
5 drug sorodnik 16
6 sodelavec 51
7 sočlan kakšne organizacije 30
8 sosed 62
9 prijatelj 461
10 svetovalec 88
11 drugo 48
-1 3554
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 2 11 8.76316 1.30438

Valid range from -1 to 11

TQ103 tip odnosa 3. izbira -1.merjenje-osebni int.

Value 4345 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 1
6 sodelavec 5
7 sočlan kakšne organizacije 6
8 sosed 11
9 prijatelj 20
10 svetovalec 185
11 drugo 26
-1 4060
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 5 11 9.76772 0.964376

Valid range from -1 to 11

TQ104 tip odnosa 4. izbira -1.merjenje-osebni int.

Value 4444 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 5
7 sočlan kakšne organizacije 12
8 sosed 10
9 prijatelj 1
10 svetovalec 8
11 drugo 10
-1 4268
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 6 11 8.54348 1.77271

Valid range from -1 to 11

TQ105 tip odnosa 5. izbira -1.merjenje-osebni int.

Value 4543 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 1
7 sočlan kakšne organizacije 0
8 sosed 1
9 prijatelj 0
10 svetovalec 0
11 drugo 4
-1 4308
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 6 11 9.66667 2.16025

Valid range from -1 to 11

TQ11 dolžina poznanstva-1.merjenje-osebni int.

Value 4642 Frequency
0 12
1 64
2 96
3 97
4 115
5 131
6 73
7 93
8 72
9 34
10 182
11 24
12 59
13 49
14 42
15 182
16 37
17 35
18 91
19 50
20 274
21 62
22 64
23 47
24 34
25 164
26 24
27 34
28 38
29 27
30 202
31 21
32 45
33 33
34 22
35 87
36 21
37 29
38 28
39 18
40 122
41 14
42 24
43 22
44 13
45 39
46 16
47 21
48 24
49 16
50 73
51 9
52 21
53 12
54 11
55 19
56 8
57 4
58 6
59 3
60 14
61 2
62 6
63 7
64 1
65 11
66 6
67 4
68 2
69 2
70 13
71 1
72 4
73 1
75 4
76 2
77 3
78 2
79 1
-1 934
99 5
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3375 0 79 22.5724 15.7442

Valid range from -1 to 99

TQ12 spol alterja-1.merjenje-osebni int.

Value 4741 Frequency
1 moški 1711
2 ženski 1669
-1 934
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3380 1 2 1.49379 0.500035

Valid range from -1 to 2

TQ13 starost alterja-1.merjenje-osebni int.

Value 4840 Frequency
1 4
2 1
4 1
8 1
9 4
10 1
14 3
15 6
16 8
17 15
18 51
19 73
20 89
21 70
22 94
23 50
24 49
25 75
26 41
27 62
28 61
29 52
30 103
31 33
32 55
33 52
34 39
35 90
36 35
37 41
38 53
39 24
40 130
41 32
42 63
43 59
44 47
45 126
46 56
47 54
48 72
49 64
50 186
51 42
52 65
53 54
54 44
55 84
56 38
57 25
58 55
59 20
60 106
61 20
62 50
63 32
64 24
65 69
66 30
67 28
68 33
69 17
70 88
71 21
72 37
73 20
74 17
75 36
76 13
77 7
78 19
79 9
80 16
81 2
82 4
83 5
84 2
85 4
86 2
87 6
88 2
89 1
90 3
93 2
-1 934
99 3
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3377 1 93 44.2535 16.9292

Valid range from -1 to 99

TQ14 razdalja-1.merjenje-osebni int.

Value 4939 Frequency
1 15 minut ali manj 1761
2 15 do 30 minut 602
3 30 do 60 minut 241
4 1 ura ali več 273
5 stanuje v istem gospodinjstvu 503
-1 934
SYSMISS 2909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3380 1 5 2.15828 1.49343

Valid range from -1 to 5

DQ6 pogostost stikov-2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 5038 Frequency
1 vsak dan 577
2 nekajkrat na teden 560
3 nekajkrat na mesec 519
4 približno enkrat na mesec 123
5 nekajkrat na leto 59
6 enkrat na leto ali manj 9
-1 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 1 6 2.21711 1.08569

Valid range from -1 to 6

DQ7 bližina osebe-2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 5137 Frequency
1 ni blizu 15
2 85
3 441
4 615
5 zelo blizu 691
-1 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 1 5 4.01895 0.93283

Valid range from -1 to 5

DQ8 pomembnost osebe-2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 5236 Frequency
1 ne pomambna 22
2 129
3 477
4 556
5 zelo pomembna 663
-1 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 1 5 3.92528 0.999374

Valid range from -1 to 5

DQ9 spravljanje v slabo voljo-2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 5335 Frequency
1 pogosto 99
2 včasih 415
3 redko 601
4 nikoli 732
-1 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 1 4 3.06443 0.91198

Valid range from -1 to 4

DQ101 tip odnosa 1. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 5434 Frequency
1 partner 150
2 oče ali mati 188
3 brat ali sestra 143
4 otrok 125
5 drug sorodnik 195
6 sodelavec 49
7 sočlan kakšne organizacije 6
8 sosed 115
9 prijatelj 834
10 svetovalec 4
11 drugo 38
-1 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 1 11 6.30753 3.08347

Valid range from -1 to 11

DQ102 tip odnosa 2. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 5533 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 1
4 otrok 0
5 drug sorodnik 16
6 sodelavec 33
7 sočlan kakšne organizacije 11
8 sosed 53
9 prijatelj 343
10 svetovalec 55
11 drugo 66
-1 6644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 2 11 8.88946 1.34584

Valid range from -1 to 11

DQ103 tip odnosa 3. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 5632 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 1
4 otrok 0
5 drug sorodnik 1
6 sodelavec 3
7 sočlan kakšne organizacije 10
8 sosed 14
9 prijatelj 8
10 svetovalec 162
11 drugo 17
-1 7007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 3 11 9.66204 1.11716

Valid range from -1 to 11

DQ104 tip odnosa 4. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 5731 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 1
6 sodelavec 2
7 sočlan kakšne organizacije 15
8 sosed 2
9 prijatelj 0
10 svetovalec 2
11 drugo 6
-1 7195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28 5 11 8 1.86587

Valid range from -1 to 11

DQ105 tip odnosa 5. izbira -2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 5830 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 0
7 sočlan kakšne organizacije 0
8 sosed 0
9 prijatelj 0
10 svetovalec 0
11 drugo 0
-1 7223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

Valid range from -1 to 11

DQ11 dolžina poznanstva-2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 5929 Frequency
0 8
1 28
2 43
3 59
4 51
5 75
6 50
7 56
8 45
9 15
10 97
11 8
12 46
13 22
14 11
15 124
16 17
17 17
18 44
19 27
20 171
21 29
22 48
23 25
24 25
25 83
26 10
27 16
28 17
29 18
30 99
31 13
32 17
33 17
34 12
35 39
36 17
37 16
38 17
39 7
40 72
41 1
42 11
43 13
44 3
45 26
46 6
47 11
48 10
49 8
50 42
51 6
52 8
53 8
54 8
55 15
56 6
57 2
58 6
59 1
60 9
62 1
63 4
64 1
65 2
66 3
67 3
68 2
69 2
70 6
71 1
72 1
73 3
74 2
75 1
77 3
85 1
-1 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 0 85 22.4921 15.7632

Valid range from -1 to 85

DQ12 spol alterja-2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 6028 Frequency
1 moški 940
2 ženski 907
-1 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 1 2 1.49107 0.500056

Valid range from -1 to 2

DQ13 starost alterja-2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 6127 Frequency
1 1
2 2
6 1
9 1
10 2
12 2
13 2
14 2
15 4
16 4
17 6
18 31
19 34
20 44
21 37
22 38
23 27
24 44
25 56
26 26
27 34
28 34
29 33
30 57
31 18
32 35
33 29
34 22
35 40
36 25
37 17
38 21
39 14
40 86
41 15
42 29
43 31
44 24
45 71
46 22
47 26
48 36
49 41
50 126
51 17
52 35
53 29
54 19
55 43
56 28
57 14
58 18
59 10
60 68
61 7
62 21
63 12
64 7
65 30
66 11
67 14
68 20
69 10
70 49
71 8
72 21
73 12
74 13
75 19
76 4
77 10
78 11
79 6
80 12
81 1
82 4
83 4
84 1
85 1
86 1
87 1
89 2
90 1
92 1
93 1
95 1
-1 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 1 95 43.9507 17.0718

Valid range from -1 to 95

DQ14 razdalja-2.merjenje-telefon/po alterjih

Value 6226 Frequency
1 15 minut ali manj 978
2 15 do 30 minut 318
3 30 do 60 minut 128
4 1 ura ali več 161
5 stanuje v istem gospodinjstvu 262
-1 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 1 5 2.13969 1.4852

Valid range from -1 to 5

Q6X pogostost stikov-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 6325 Frequency
1 vsak dan 1346
2 nekajkrat na teden 1209
3 nekajkrat na mesec 1066
4 približno enkrat na mesec 279
5 nekajkrat na leto 110
6 enkrat na leto ali manj 9
-1 3197
98 4
99 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4019 1 6 2.16024 1.06517

Valid range from -1 to 99

Q7X bližina osebe-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 6424 Frequency
1 ni blizu 21
2 142
3 775
4 1376
5 zelo blizu 1706
-1 3198
98 4
99 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4020 1 5 4.14527 0.885756

Valid range from -1 to 99

Q8X pomembnost osebe-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 6523 Frequency
1 ne pomambna 43
2 211
3 873
4 1199
5 zelo pomembna 1692
-1 3198
98 4
99 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4018 1 5 4.0667 0.969811

Valid range from -1 to 99

Q9X spravljanje v slabo voljo-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 6622 Frequency
1 pogosto 182
2 včasih 806
3 redko 1425
4 nikoli 1597
-1 3198
98 4
99 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4010 1 4 3.10648 0.877298

Valid range from -1 to 99

Q10X1 tip odnosa 1. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 6721 Frequency
1 partner 355
2 oče ali mati 425
3 brat ali sestra 290
4 otrok 255
5 drug sorodnik 431
6 sodelavec 155
7 sočlan kakšne organizacije 26
8 sosed 221
9 prijatelj 1725
10 svetovalec 16
11 drugo 120
-1 3198
98 5
99 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4019 1 11 6.25404 3.12219

Valid range from -1 to 99

Q10X2 tip odnosa 2. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 6820 Frequency
1 partner 6
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 8
4 otrok 2
5 drug sorodnik 43
6 sodelavec 73
7 sočlan kakšne organizacije 40
8 sosed 54
9 prijatelj 722
10 svetovalec 174
11 drugo 87
-1 6013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1210 1 11 8.76033 1.51706

Valid range from -1 to 11

Q10X3 tip odnosa 3. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 6919 Frequency
1 partner 3
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 1
4 otrok 0
5 drug sorodnik 7
6 sodelavec 3
7 sočlan kakšne organizacije 12
8 sosed 25
9 prijatelj 27
10 svetovalec 286
11 drugo 21
-1 6837
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
386 1 11 9.53109 1.39584

Valid range from -1 to 11

Q10X4 tip odnosa 4. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 7018 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 1
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 0
7 sočlan kakšne organizacije 18
8 sosed 10
9 prijatelj 1
10 svetovalec 5
11 drugo 3
-1 7185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 2 11 7.89474 1.65692

Valid range from -1 to 11

Q10X5 tip odnosa 5. izbira -2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 7117 Frequency
1 partner 0
2 oče ali mati 0
3 brat ali sestra 0
4 otrok 0
5 drug sorodnik 0
6 sodelavec 0
7 sočlan kakšne organizacije 2
8 sosed 0
9 prijatelj 0
10 svetovalec 0
11 drugo 1
-1 7220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 7 11 8.33333 2.3094

Valid range from -1 to 11

Q11X dolžina poznanstva-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 7216 Frequency
0 10
1 77
2 105
3 138
4 130
5 165
6 89
7 96
8 89
9 25
10 254
11 22
12 80
13 44
14 62
15 284
16 34
17 59
18 91
19 51
20 340
21 74
22 62
23 62
24 33
25 140
26 53
27 44
28 59
29 23
30 211
31 21
32 39
33 46
34 25
35 108
36 33
37 32
38 37
39 28
40 149
41 16
42 16
43 31
44 14
45 56
46 20
47 18
48 25
49 12
50 83
51 9
52 16
53 10
54 14
55 20
56 8
57 3
58 8
59 2
60 33
61 3
62 3
63 4
64 7
65 18
66 9
67 4
68 5
70 17
71 2
73 2
74 1
75 4
76 3
84 1
-1 3198
98 2
99 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4021 0 84 22.2027 15.6482

Valid range from -1 to 99

Q12X spol alterja-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 7315 Frequency
1 moški 2047
2 ženski 1978
-1 3198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4025 1 2 1.49143 0.499989

Valid range from -1 to 2

Q13X starost alterja-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 7414 Frequency
0 3
3 1
4 4
5 2
6 3
7 1
8 2
10 4
11 2
12 4
13 2
14 8
15 13
16 10
17 32
18 46
19 62
20 100
21 101
22 94
23 80
24 59
25 89
26 60
27 83
28 75
29 53
30 115
31 49
32 66
33 72
34 49
35 111
36 85
37 53
38 78
39 49
40 195
41 46
42 63
43 84
44 44
45 133
46 51
47 56
48 90
49 60
50 195
51 40
52 69
53 56
54 46
55 82
56 33
57 34
58 58
59 36
60 135
61 26
62 41
63 46
64 37
65 86
66 32
67 36
68 33
69 20
70 96
71 22
72 34
73 26
74 13
75 39
76 17
77 9
78 15
79 9
80 20
81 3
82 7
83 2
84 2
85 5
86 5
87 3
88 4
92 1
93 1
-1 3198
98 2
99 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4016 0 93 43.319 16.769

Valid range from -1 to 99

Q14X razdalja-2.merjenje-telefon/po vprašanjih

Value 7513 Frequency
1 15 minut ali manj 2075
2 15 do 30 minut 731
3 30 do 60 minut 293
4 1 ura ali več 326
5 stanuje v istem gospodinjstvu 600
-1 3198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4025 1 5 2.16646 1.49223

Valid range from -1 to 5

Q6R obrnjena lestvica

Value 7612 Frequency
1 9
2 86
3 154
4 509
5 706
6 813
SYSMISS 4946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2277 1 6 4.86913 1.11252

Valid range from 1 to 6

TQ6R obrnjena lestvica

Value 7711 Frequency
1 7
2 150
3 232
4 849
5 1015
6 1121
SYSMISS 3849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3374 1 6 4.80142 1.11945

Valid range from 1 to 6

DQ6R obrnjena lestvica

Value 7810 Frequency
1 9
2 59
3 123
4 519
5 560
6 577
SYSMISS 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 1 6 4.78289 1.08569

Valid range from 1 to 6

Q6XR obrnjena lestvica

Value 799 Frequency
1 9
2 110
3 279
4 1066
5 1209
6 1346
SYSMISS 3204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4019 1 6 4.83976 1.06517

Valid range from 1 to 6

Q9R obrnjena lestvica

Value 808 Frequency
1 948
2 712
3 496
4 122
SYSMISS 4945
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2278 1 4 1.90869 0.916594

Valid range from 1 to 4

TQ9R obrnjena lestvica

Value 817 Frequency
1 1407
2 1025
3 753
4 190
SYSMISS 3848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3375 1 4 1.91881 0.926741

Valid range from 1 to 4

DQ9R obrnjena lestvica

Value 826 Frequency
1 732
2 601
3 415
4 99
SYSMISS 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 1 4 1.93557 0.91198

Valid range from 1 to 4

Q9XR obrnjena lestvica

Value 835 Frequency
1 1597
2 1425
3 806
4 182
SYSMISS 3213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4010 1 4 1.89352 0.877298

Valid range from 1 to 4

Q14R rekodirana

Value 844 Frequency
1 stanuje v istem gospodinjstvu 332
2 15 minut ali manj 1133
3 15 do 30 minut 465
4 30 do 60 minut 169
5 1 ura ali več 182
SYSMISS 4942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2281 1 5 2.44586 1.07963

Valid range from 1 to 5

TQ14R rekodirana

Value 853 Frequency
1 stanuje v istem gospodinjstvu 503
2 15 minut ali manj 1761
3 15 do 30 minut 602
4 30 do 60 minut 241
5 1 ura ali več 273
SYSMISS 3843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3380 1 5 2.4142 1.08066

Valid range from 1 to 5

DQ14R rekodirana

Value 862 Frequency
1 stanuje v istem gospodinjstvu 262
2 15 minut ali manj 978
3 15 do 30 minut 318
4 30 do 60 minut 128
5 1 ura ali več 161
SYSMISS 5376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1847 1 5 2.43043 1.09139

Valid range from 1 to 5

Q14XR rekodirana

Value 871 Frequency
1 stanuje v istem gospodinjstvu 600
2 15 minut ali manj 2075
3 15 do 30 minut 731
4 30 do 60 minut 293
5 1 ura ali več 326
SYSMISS 3198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4025 1 5 2.42112 1.0834

Valid range from 1 to 5

Access to data and documentation - Nesstar