Mnenja o specializaciji urgentne medicine v Sloveniji, 2023

Basic Study Information

ADP - IDNo: MSUM23
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MSUM23_V1
Main author(s):
 • Petravić, Luka
 • Burger, Evgenija
 • Tiefengraber, Eva
 • Strnad, Matej
Co-workers:
 • Slavec, Ana
Data file producer:
UM MF - Strnad, Matej, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
UM MF - Petravić, Luka, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
UM MF - Tiefengraber, Eva, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
FMF, UL - Burger, Evgenija, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Maribor, Slovenija; 2023

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

no information

Study Content

Keywords ADP: medicina, urgentna medicina, mladina

Keywords ELSST:
ŠTUDIJ MEDICINE, STALIŠČE, SPECIALIZACIJA, ZDRAVSTVENA OSKRBA, DRUŽBENA STALIŠČA, ZAPOSLOVANJE MLADIH, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, POKLICNO USPOSABLJANJE, VEDENJE UČENCEV

Topic Classification CESSDA
Storitve in politike zdravstvene oskrbe
IZOBRAžEVANJE
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
DEMOGRAFIJA
IZOBRAŽEVANJE
DELOVNA IN ZAPOSLITVENA POLITIKA


Abstract:

Specialisti urgentne medicine so eden od temeljev za delovanje mreže urgentnih centrov v Sloveniji. Zaradi upada zanimanja za to specializacijo in prihoda novih generacij na trg dela je pomembno identificirati, njihov pogled na specializacijo urgentne medicine. Pomembno je ustvariti okolje, ki bo vabljivo za nove generacije zdravnikov in posledično pripomoglo k dovoljšnemu številu specializantov in specialistov, da bo na območju Slovenije nemoteno potekala oskrba prebivalstva z nujno medicino oskrbo. S tem namenom je bil pripravljen vprašalnik, ki je bil razposlan študentom obeh medicinskih fakultet v Sloveniji (v Ljubljani in Mariboru) ter zdravnikom, ki še niso izbrali specializacije. Namen je identificirati in predlagati sistemske rešitve, ki bi povečale zanimanje in vpis na specializacijo urgentne medicine.

Methodology


Collection date: 12. december 2022 - 08. januar 2023
Date of production: 2023
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru (vseh 6 letnikov ter absolventi), zdravniki pripravniki, zdravniki, ki opravljajo sekundariat ter sobni zdravniki.

Excluded:

Zdravniki specializanti in zdravniki specialisti.

Data collected by:

Petravić, Luka

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

V raziskavo so bili zajeti vsi študenti medicine in zdravniki, ki še niso izbrali specializacije, v Sloveniji v času izvajanja raziskave. Natančneje vsi študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru (vseh 6 letnikov ter absolventi), zdravniki pripravniki, zdravniki, ki opravljajo sekundariat in sobni zdravniki.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Mnenje o specializaciji urgentne medicine v Sloveniji, 2023. PUF [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Petravić, Luka; Burger, Evgenija; Tiefengraber, Eva; Strnad, Matej

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 39
 • number of units: 679

License: ccbync

Version: 13. julij 2023

Additional information:

1) Datoteka SPSS: a) Pod posebnimi pogoji je raziskovalcem in raziskovalkam za raziskovalni namen dostopna tudi SUF verzija datoteke, ki zajema originalne vrednosti spremenljivk 'poštna številka občine bivanja' in 'poštna številka občine želene specializacije'. b) Poštne številke so v regije uvrščene glede na aktualno stanje v letu 2023. Kjer se meje pošte niso prekrivale z regijskimi je bila načeloma izbrana regija kamor pošta sodi večinsko. = a) Under special conditions, researchers can also access the SUF version of the file for research purposes, which contains the original values of variables 'the postal code of the municipality of residence' and 'the postal code of the municipality of the desired residency'. b) Postal codes are classified into regions according to the current situation in 2023. Where the borders of the post office did not overlap with those of the region, the post office was in principle, classified in the region, in which most of the post office belongs.

Title of Data file: Mnenje o specializaciji urgentne medicine v Sloveniji, 2023. Odprti odgovori. SUF [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Petravić, Luka; Burger, Evgenija; Tiefengraber, Eva; Strnad, Matej

Format: *.xlsx - TABELE

 • number of variables: 2
 • number of units: 679

License: ccbync

Version: 14. julij 2023

Additional information:

2) Datoteka z odprtimi odgovori: a) Datoteka je raziskovalcem in raziskovalkam za raziskovalni namen dostopna na zahtevo. b) Vrstni red odprtih odgovorov je naključen in ga ne gre povezovati z enotami v glavni datoteki. = a) Data file with open questions is available under special conditions to researchers for research purposes. b) The order of the open answers is random and could not be linked to the units in the main file.

Variable list

V1 Spol

gender - Spol (V1)

Value 13 Frequency
1 Moški 191
2 Ženski 484
3 Drugo 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 1

Valid range from 1 to 3

V2 Medicinska fakulteta

fclty - Medicinska fakulteta (V2)

Value 22 Frequency
1 V Ljubljani 296
2 V Mariboru 382
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 1

Valid range from 1 to 2

V3 Trenutno opravljam

level - Trenutno opravljam (V3)

Value 31 Frequency
1 1. letnik 72
2 2. letnik 76
3 3. letnik 69
4 4. letnik 86
5 5. letnik 81
6 6. letnik 72
7 Absolventa 40
8 Pripravništvo 66
9 Sekundarij 20
10 Delo sobnega zdravnika_ce 25
11 Delo specializanta_tke 67
12 Delo specialista_tke 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 1

Valid range from 1 to 12

V1 Spol

gender - Spol (V1)

Value 139 Frequency
1 Moški 191
2 Ženski 484
3 Drugo 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 1

Valid range from 1 to 3

V2 Medicinska fakulteta

fclty - Medicinska fakulteta (V2)

Value 238 Frequency
1 V Ljubljani 296
2 V Mariboru 382
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 1

Valid range from 1 to 2

V3 Trenutno opravljam

level - Trenutno opravljam (V3)

Value 337 Frequency
1 1. letnik 72
2 2. letnik 76
3 3. letnik 69
4 4. letnik 86
5 5. letnik 81
6 6. letnik 72
7 Absolventa 40
8 Pripravništvo 66
9 Sekundarij 20
10 Delo sobnega zdravnika_ce 25
11 Delo specializanta_tke 67
12 Delo specialista_tke 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 1

Valid range from 1 to 12

V4 Letnik rojstva

birth - Letnik rojstva (V4)

Value 436 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 4 1987 2004 1998.378 3.084

Valid range from 1987 to 2004

V5_1_rgr Regija v kateri imate stalno prebivališče

Regija v kateri imate stalno prebivališče

Value 535 Frequency
1 Osrednjeslovenska regija 204
2 Zasavska regija 9
3 Posavska regija 28
4 Jugovzhodna Slovenija 36
5 Savinjska regija 93
6 Koroška regija 32
7 Primorsko-notranjska regija 6
8 Podravska regija 145
9 Pomurska regija 29
10 Gorenjska regija 43
11 Goriška regija 31
12 Obalno-kraška regija 22
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 1

Valid range from 1 to 12

V5_1r Poštna številka občine v kateri imate stalno prebivališče [rekodirano]

home - Poštna številka občine v kateri imate stalno prebivališče (V5_1)

Value 634 Frequency
1 zakrita vrednost, dostopna na zahtevo 679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 0

Valid range from 1 to 1

V5_2_rgr Regija v kateri bi radi specializirali

Regija v kateri bi radi specializirali

Value 733 Frequency
1 Osrednjeslovenska regija 254
2 Zasavska regija 7
3 Posavska regija 6
4 Jugovzhodna Slovenija 22
5 Savinjska regija 44
6 Koroška regija 23
7 Primorsko-notranjska regija 2
8 Podravska regija 223
9 Pomurska regija 13
10 Gorenjska regija 32
11 Goriška regija 14
12 Obalno-kraška regija 20
-97 Neustrezno 14
-3 Prekinjeno 4
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 19

Valid range from 1 to 12

V5_2r Poštna številka občine v kateri bi radi specializirali [rekodirano]

specialty - Poštna številka občine v kateri bi radi specializirali (V5_2)

Value 832 Frequency
1 zakrita vrednost, dostopna na zahtevo 679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 0

Valid range from 1 to 1

V6 Ali nameravate izbrati specializacijo urgentne medicine?

Q1 - Ali nameravate izbrati specializacijo urgentne medicine? (V6)

Value 931 Frequency
1 Zagotovo da 21
2 Verjetno da 57
3 Verjetno ne 290
4 Absolutno ne 146
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 165
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 165

Valid range from 1 to 4

V7_rr Zakaj? (Zakaj?)

why - Zakaj? (V7)

Value 1030 Frequency
1 zakrita vrednost, dostopna na zahtevo 679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 0

V8_1 1. izbira spec

Q2 - 1. izbira spec (V8_1)

Value 1129 Frequency
1 Abdominalna kirurgija 10
2 Alergologija in klinična imunologija (odrasli) 0
3 Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivn 38
4 Dermatovenerologija 26
5 Družinska medicina 50
6 Fizikalna in rehabilitacijska medicina 4
7 Gastroenterologija 4
8 Ginekologija in porodništvo 31
9 Hematologija 1
10 Infektologija 15
11 Intenzivna medicina 2
12 Interna medicina 38
13 Internistična onkologija 4
14 Javno zdravje 5
15 Kardiologija in vaskularna medicina 17
16 Kardiovaskularna kirurgija 13
17 Klinična farmakologija 0
18 Klinična fiziologija 0
19 Klinična genetika 3
20 Klinična mikrobiologija 3
21 Maksilofacialna kirurgija 1
22 Nefrologija 3
23 Neonatologija 1
24 Nevrokirurgija 6
25 Nevrologija 13
26 Nuklearna medicina 3
27 Oftalmologija 14
28 Onkologija z radioterapijo 11
29 Ortopedska kirurgija 15
30 Otorinolaringologija 5
31 Otroška in mladostniška psihiatrija 9
32 Otroška kirurgija 4
33 Otroška nevrologija 1
34 Patologija 1
35 Pediatrija 42
36 Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija 12
37 Pnevmologija 4
38 Psihiatrija 16
39 Revmatologija 1
40 Sodna medicina 0
41 Splošna kirurgija 11
42 Torakalna kirurgija 5
43 Transfuzijska medicina 0
44 Travmatologija 11
45 Urgentna medicina 35
46 Urologija 5
47 Žilna kirurgija 0
48 Radiologija 18
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 165
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
511 168

Valid range from 1 to 48

V8_2 2. izbira spec

Q3 - 2. izbira spec (V8_2)

Value 1228 Frequency
1 Abdominalna kirurgija 11
2 Alergologija in klinična imunologija (odrasli) 3
3 Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivn 25
4 Dermatovenerologija 20
5 Družinska medicina 60
6 Fizikalna in rehabilitacijska medicina 7
7 Gastroenterologija 16
8 Ginekologija in porodništvo 24
9 Hematologija 3
10 Infektologija 15
11 Intenzivna medicina 3
12 Interna medicina 30
13 Internistična onkologija 6
14 Javno zdravje 0
15 Kardiologija in vaskularna medicina 16
16 Kardiovaskularna kirurgija 2
17 Klinična farmakologija 0
18 Klinična fiziologija 0
19 Klinična genetika 3
20 Klinična mikrobiologija 2
21 Maksilofacialna kirurgija 3
22 Nefrologija 4
23 Neonatologija 4
24 Nevrokirurgija 1
25 Nevrologija 15
26 Nuklearna medicina 6
27 Oftalmologija 7
28 Onkologija z radioterapijo 4
29 Ortopedska kirurgija 8
30 Otorinolaringologija 9
31 Otroška in mladostniška psihiatrija 5
32 Otroška kirurgija 5
33 Otroška nevrologija 4
34 Patologija 4
35 Pediatrija 35
36 Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija 11
37 Pnevmologija 5
38 Psihiatrija 18
39 Revmatologija 5
40 Sodna medicina 1
41 Splošna kirurgija 21
42 Torakalna kirurgija 4
43 Transfuzijska medicina 1
44 Travmatologija 16
45 Urgentna medicina 48
46 Urologija 1
47 Žilna kirurgija 1
48 Radiologija 13
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 165
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
505 174

Valid range from 1 to 48

V8_3 3. izbira spec

Q4 - 3. izbira spec (V8_3)

Value 1327 Frequency
1 Abdominalna kirurgija 4
2 Alergologija in klinična imunologija (odrasli) 4
3 Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivn 27
4 Dermatovenerologija 16
5 Družinska medicina 56
6 Fizikalna in rehabilitacijska medicina 9
7 Gastroenterologija 8
8 Ginekologija in porodništvo 28
9 Hematologija 8
10 Infektologija 15
11 Intenzivna medicina 15
12 Interna medicina 35
13 Internistična onkologija 3
14 Javno zdravje 6
15 Kardiologija in vaskularna medicina 8
16 Kardiovaskularna kirurgija 5
17 Klinična farmakologija 1
18 Klinična fiziologija 0
19 Klinična genetika 6
20 Klinična mikrobiologija 1
21 Maksilofacialna kirurgija 1
22 Nefrologija 5
23 Neonatologija 3
24 Nevrokirurgija 6
25 Nevrologija 9
26 Nuklearna medicina 3
27 Oftalmologija 11
28 Onkologija z radioterapijo 5
29 Ortopedska kirurgija 7
30 Otorinolaringologija 9
31 Otroška in mladostniška psihiatrija 7
32 Otroška kirurgija 6
33 Otroška nevrologija 3
34 Patologija 6
35 Pediatrija 41
36 Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija 8
37 Pnevmologija 6
38 Psihiatrija 12
39 Revmatologija 2
40 Sodna medicina 5
41 Splošna kirurgija 9
42 Torakalna kirurgija 3
43 Transfuzijska medicina 3
44 Travmatologija 8
45 Urgentna medicina 47
46 Urologija 5
47 Žilna kirurgija 2
48 Radiologija 13
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 165
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 179

Valid range from 1 to 48

V9_1 Ocenite kako pomembne so vam s: Sprejeti standardi in normativi important - Ocenite kako pomembne so vam spodnje postavke (V9)

Sprejeti standardi in normativi

Value 1426 Frequency
0 Sploh se ne strinjam 1
1 Se ne strinjam 5
2 Niti niti 39
4 Se strinjam 241
5 Povsem se strinjam 208
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 182
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
494 185

Valid range from 0 to 5

V9_2 Ocenite kako pomembne so vam s: Primerna plača important - Ocenite kako pomembne so vam spodnje postavke (V9)

Primerna plača

Value 1525 Frequency
0 Sploh se ne strinjam 6
1 Se ne strinjam 4
2 Niti niti 18
4 Se strinjam 158
5 Povsem se strinjam 309
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 182
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 184

Valid range from 0 to 5

V9_3 Ocenite kako pomembne so vam s: Primeren delavnik important - Ocenite kako pomembne so vam spodnje postavke (V9)

Primeren delavnik

Value 1624 Frequency
0 Sploh se ne strinjam 2
1 Se ne strinjam 4
2 Niti niti 16
4 Se strinjam 106
5 Povsem se strinjam 367
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 182
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 184

Valid range from 0 to 5

V9_4 Ocenite kako pomembne so vam s: Primerni delavni pogoji important - Ocenite kako pomembne so vam spodnje postavke (V9)

Primerni delavni pogoji

Value 1723 Frequency
0 Sploh se ne strinjam 2
1 Se ne strinjam 4
2 Niti niti 3
4 Se strinjam 71
5 Povsem se strinjam 414
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 182
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
494 185

Valid range from 0 to 5

V9_5 Ocenite kako pomembne so vam s: Odnosi s sodelavci important - Ocenite kako pomembne so vam spodnje postavke (V9)

Odnosi s sodelavci

Value 1822 Frequency
0 Sploh se ne strinjam 3
1 Se ne strinjam 0
2 Niti niti 16
4 Se strinjam 156
5 Povsem se strinjam 319
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 182
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
494 185

Valid range from 0 to 5

V9_6 Ocenite kako pomembne so vam s: Rešen stanovanjski problem important - Ocenite kako pomembne so vam spodnje postavke (V9)

Rešen stanovanjski problem

Value 1921 Frequency
0 Sploh se ne strinjam 9
1 Se ne strinjam 17
2 Niti niti 87
4 Se strinjam 183
5 Povsem se strinjam 199
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 182
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 184

Valid range from 0 to 5

V9_7 Ocenite kako pomembne so vam s: Beneficirano delo (prej v pokoj) important - Ocenite kako pomembne so vam spodnje postavke (V9)

Beneficirano delo (prej v pokoj)

Value 2020 Frequency
0 Sploh se ne strinjam 16
1 Se ne strinjam 54
2 Niti niti 164
4 Se strinjam 144
5 Povsem se strinjam 117
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 182
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 184

Valid range from 0 to 5

V9_8 Ocenite kako pomembne so vam s: Skrajšan delavnik important - Ocenite kako pomembne so vam spodnje postavke (V9)

Skrajšan delavnik

Value 2119 Frequency
0 Sploh se ne strinjam 8
1 Se ne strinjam 50
2 Niti niti 151
4 Se strinjam 169
5 Povsem se strinjam 117
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 182
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 184

Valid range from 0 to 5

V9_9 Ocenite kako pomembne so vam s: Akademsko udejstvovanje important - Ocenite kako pomembne so vam spodnje postavke (V9)

Akademsko udejstvovanje

Value 2218 Frequency
0 Sploh se ne strinjam 22
1 Se ne strinjam 53
2 Niti niti 144
4 Se strinjam 177
5 Povsem se strinjam 99
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 182
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 184

Valid range from 0 to 5

V9_10 Ocenite kako pomembne so vam s: Spoštovanje zdravnikov drugih specializacij important - Ocenite kako pomembne so vam spodnje postavke (V9)

Spoštovanje zdravnikov drugih specializacij

Value 2317 Frequency
0 Sploh se ne strinjam 17
1 Se ne strinjam 29
2 Niti niti 65
4 Se strinjam 159
5 Povsem se strinjam 225
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 182
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 184

Valid range from 0 to 5

V9_11 Ocenite kako pomembne so vam s: Možnost usklajevanja službenega in družinskega življenja important - Ocenite kako pomembne so vam spodnje postavke (V9)

Možnost usklajevanja službenega in družinskega življenja

Value 2416 Frequency
0 Sploh se ne strinjam 5
1 Se ne strinjam 3
2 Niti niti 19
4 Se strinjam 92
5 Povsem se strinjam 376
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 182
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 184

Valid range from 0 to 5

V10_rr Zakaj? (Zakaj?)

Q5 - Kaj bi vas absolutno prepričalo, da se odločite za specializacijo urgentne medicine? Razmišljajte kar se da na široko. (V10)

Value 2515 Frequency
1 zakrita vrednost, dostopna na zahtevo 679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 0

V11_1 Kakšna se vam zdi primerna mesečna plača postavka specializanta_ke urgentne medicine?

Q6 - Kakšna se vam zdi primerna mesečna plača postavka specializanta_ ke urgentne medicine? (V11_1)

Value 2614 Frequency
1 Od 1000 do 1500 EUR 7
2 Od 1500 do 2000 EUR 145
3 Od 2000 do 2500 EUR 184
4 Od 2500 do 3000 EUR 64
5 Od 3000 do 3500 EUR 28
6 Od 3500 do 4000 EUR 9
7 Od 4000 do 4500 EUR 2
8 Od 4500 do 5000 EUR 1
9 Od 5000 do 5500 EUR 1
10 Od 5500 do 6000 EUR 0
11 Od 6000 do 6500 EUR 3
12 Od 6500 do 7000 EUR 0
13 Od 7000 do 7500 EUR 0
14 Od 7500 do 8000 EUR 0
15 Od 8000 do 8500 EUR 0
16 Od 8500 do 9000 EUR 0
17 Od 9000 do 9500 EUR 0
18 Od 9500 do 10 000 EUR 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 234
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 235

Valid range from 1 to 18

V11_2 Kakšna se vam zdi primerna mesečna plača postavka specialista_ke urgentne medicine?

Q7 - Kakšna se vam zdi primerna mesečna plača postavka specialista_ ke urgentne medicine? (V11_2)

Value 2713 Frequency
1 Od 1000 do 1500 EUR 0
2 Od 1500 do 2000 EUR 3
3 Od 2000 do 2500 EUR 58
4 Od 2500 do 3000 EUR 91
5 Od 3000 do 3500 EUR 94
6 Od 3500 do 4000 EUR 68
7 Od 4000 do 4500 EUR 47
8 Od 4500 do 5000 EUR 27
9 Od 5000 do 5500 EUR 15
10 Od 5500 do 6000 EUR 17
11 Od 6000 do 6500 EUR 10
12 Od 6500 do 7000 EUR 5
13 Od 7000 do 7500 EUR 2
14 Od 7500 do 8000 EUR 0
15 Od 8000 do 8500 EUR 3
16 Od 8500 do 9000 EUR 0
17 Od 9000 do 9500 EUR 0
18 Od 9500 do 10 000 EUR 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 234
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 237

Valid range from 1 to 18

V12 Koliko ur bi največ delali skupaj eno izmeno?

Q8 - Koliko ur bi največ delali skupaj eno izmeno? (V12)

Value 2812 Frequency
1 do 8 ur 115
2 do 12 ur 260
3 do 24 ur 62
4 do 32 ur 6
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 234
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
443 236

Valid range from 1 to 4

V13 V kolikšni meri ste zaskrbljeni zaradi visokga nivoja zahtevnosti in stresa, ki ga zahteva delo urgentnega zdravnika?

Q9 - V kolikšni meri ste zaskrbljeni zaradi visokga nivoja zahtevnosti in stresa, ki ga zahteva delo urgentnega zdravnika? (V13)

Value 2911 Frequency
1 Sploh nisem zaskrbljen_a 35
2 Dokaj zasrkbljen_a 153
3 Zelo zasrkbljen_a 255
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 234
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
443 236

Valid range from 1 to 3

V14 So vaši starši ali drugi ožji sorodniki dejavni na področju urgentne medicine?

Q10 - So vaši starši ali drugi ožji sorodniki dejavni na področju urgentne medicine? (V14)

Value 3010 Frequency
1 Da 29
2 Ne 415
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 235
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 235

Valid range from 1 to 2

V15_1 Koliko bi posamezni ukrepi vpl: Benificiran delovni čas (prej v pokoj) Q11 - Koliko bi posamezni ukrepi vplivali na vašo odločitev o urg. medicini? (V15)

Benificiran delovni čas (prej v pokoj)

Value 319 Frequency
0 Zagotovo ne 23
1 Ne 90
2 Mogoče 160
3 Da 95
4 Zagotovo da 67
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 243
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 244

Valid range from 0 to 4

V15_2 Koliko bi posamezni ukrepi vpl: Krajši delavnik Q11 - Koliko bi posamezni ukrepi vplivali na vašo odločitev o urg. medicini? (V15)

Krajši delavnik

Value 328 Frequency
0 Zagotovo ne 9
1 Ne 30
2 Mogoče 95
3 Da 148
4 Zagotovo da 153
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 243
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 244

Valid range from 0 to 4

V15_3 Koliko bi posamezni ukrepi vpl: Višje urne postavke Q11 - Koliko bi posamezni ukrepi vplivali na vašo odločitev o urg. medicini? (V15)

Višje urne postavke

Value 337 Frequency
0 Zagotovo ne 5
1 Ne 29
2 Mogoče 64
3 Da 150
4 Zagotovo da 187
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 243
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 244

Valid range from 0 to 4

V15_4 Koliko bi posamezni ukrepi vpl: Dodatek za deficitarno specializacijo Q11 - Koliko bi posamezni ukrepi vplivali na vašo odločitev o urg. medicini? (V15)

Dodatek za deficitarno specializacijo

Value 346 Frequency
0 Zagotovo ne 7
1 Ne 47
2 Mogoče 100
3 Da 147
4 Zagotovo da 134
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 243
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 244

Valid range from 0 to 4

V15_5 Koliko bi posamezni ukrepi vpl: Finančna pomoč pri nakupu prve nepremičnine Q11 - Koliko bi posamezni ukrepi vplivali na vašo odločitev o urg. medicini? (V15)

Finančna pomoč pri nakupu prve nepremičnine

Value 355 Frequency
0 Zagotovo ne 9
1 Ne 67
2 Mogoče 92
3 Da 117
4 Zagotovo da 150
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 243
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 244

Valid range from 0 to 4

V15_6 Koliko bi posamezni ukrepi vpl: Sprejetje standardov in normativov Q11 - Koliko bi posamezni ukrepi vplivali na vašo odločitev o urg. medicini? (V15)

Sprejetje standardov in normativov

Value 364 Frequency
0 Zagotovo ne 5
1 Ne 27
2 Mogoče 79
3 Da 163
4 Zagotovo da 157
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 243
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
431 248

Valid range from 0 to 4

V15_7 Koliko bi posamezni ukrepi vpl: Sofinanciranje avtomobila / službeni avto Q11 - Koliko bi posamezni ukrepi vplivali na vašo odločitev o urg. medicini? (V15)

Sofinanciranje avtomobila / službeni avto

Value 373 Frequency
0 Zagotovo ne 32
1 Ne 117
2 Mogoče 125
3 Da 100
4 Zagotovo da 61
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 243
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 244

Valid range from 0 to 4

V15_8 Koliko bi posamezni ukrepi vpl: Kadrovska štipendija za čas študija Q11 - Koliko bi posamezni ukrepi vplivali na vašo odločitev o urg. medicini? (V15)

Kadrovska štipendija za čas študija

Value 382 Frequency
0 Zagotovo ne 39
1 Ne 81
2 Mogoče 121
3 Da 103
4 Zagotovo da 91
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprašanje 0
-3 Prekinjeno 243
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 244

Valid range from 0 to 4

V16 Zaporedna številka

Zaporedna številka respondenta

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 0 1 680 340.312 196.527

Valid range from 1 to 680

Materials of the Study

 1. Petravić, Luka et al. (2022). MSUM23 - Mnenje o specializaciji urgentne medicine - VPRAŠALNIK [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Petravić, Luka et al. (2024). Emergency physician personnel crisis: a survey on attitudes of new generations in Slovenia.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

NOTE: 1) Datoteka SPSS: a) Pod posebnimi pogoji je raziskovalcem in raziskovalkam za raziskovalni namen dostopna tudi SUF verzija datoteke, ki zajema originalne vrednosti spremenljivk 'poštna številka občine bivanja' in 'poštna številka občine želene specializacije'. b) Poštne številke so v regije uvrščene glede na aktualno stanje v letu 2023. Kjer se meje pošte niso prekrivale z regijskimi je bila načeloma izbrana regija kamor pošta sodi večinsko. = a) Under special conditions, researchers can also access the SUF version of the file for research purposes, which contains the original values of variables 'the postal code of the municipality of residence' and 'the postal code of the municipality of the desired residency'. b) Postal codes are classified into regions according to the current situation in 2023. Where the borders of the post office did not overlap with those of the region, the post office was in principle, classified in the region, in which most of the post office belongs.

NOTE: 2) Datoteka z odprtimi odgovori: a) Datoteka je raziskovalcem in raziskovalkam za raziskovalni namen dostopna na zahtevo. b) Vrstni red odprtih odgovorov je naključen in ga ne gre povezovati z enotami v glavni datoteki. = a) Data file with open questions is available under special conditions to researchers for research purposes. b) The order of the open answers is random and could not be linked to the units in the main file.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Petravić, L., Burger, E., Tiefengraber, E. and Strnad, M. (2023). Mnenja o specializaciji urgentne medicine v Sloveniji, 2023 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MSUM23. https://doi.org/10.17898/ADP_MSUM23_V1

COBISS.SI
Publication date: 2023
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si