Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0109
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0109_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; september 2001)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, utemeljenost interpelacije zoper ministra Janeza Kopača, zapostavljenost posamezne slovenske regije, centralizacija Slovenije, mnenje o regionalni politiki, privilegiranost prebivalcev Ljubljane, mnenje o povišanju cen alkohola, pomen terorističnih napadov, podpora zoperstavitve terorizmu z vojaškimi sredstvi, podpora vključitve slovenske vojske v obračunu z mednarodnim terorizmom

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
REGIONALNA POLITIKA
TERORIZEM


Povzetek:

Raziskav sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje ocene in stališča respondentov o vprašanjih v vzezi z razvojem Slovenije v kontekstu razprav o regionalnem razvoju Slovenije. V luči dogodkov v New Yorku in Washingtonu anketiranci ocenjujejo pomen teorističnih napadov in uporabe vojaških sredstev za zoperstavitev terorizmu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. september 2001 - 19. september 2001
Čas izdelave: september 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0109 - Politbarometer PB9/01 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 69
 • število enot: 916

Spremenljivke

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 13 Frekvenca
2001-09-15 916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 2001-09-15 2001-09-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 398
2 NEZADOVOLJNI 429
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 545
2 NEZADOVOLJNI 334
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 169 Frekvenca
2001-09-15 916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 2001-09-15 2001-09-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 268 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 398
2 NEZADOVOLJNI 429
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 367 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 545
2 NEZADOVOLJNI 334
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:

Vrednost 466 Frekvenca
1 IZBOLJŠUJEJO 231
2 POSLABŠUJEJO 362
3 OSTAJAJO ISTE 279
4 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 565 Frekvenca
1 da, podpiram 546
2 ne, ne podpiram 253
3 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 664 Frekvenca
1 zelo neuspesno 52
2 . 148
3 nekje vmes 440
4 . 181
5 zelo uspesno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o 54
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 763 Frekvenca
1 zelo neuspesno 38
2 . 85
3 nekje vmes 225
4 . 353
5 zelo uspesno 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o 60
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 862 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 205
3 nekje vmes 375
4 . 160
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 961 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 . 99
3 nekje vmes 306
4 . 287
5 zelo uspešno 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 1060 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 62
3 nekje vmes 131
4 . 299
5 zelo uspešno 324
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARN

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1159 Frekvenca
1 zelo neuspešno 66
2 . 146
3 nekje vmes 367
4 . 139
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ : M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1258 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 128
3 nekje vmes 317
4 . 156
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 228
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
672 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1357 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 131
3 nekje vmes 267
4 . 244
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1456 Frekvenca
1 zelo neuspešno 76
2 . 160
3 nekje vmes 332
4 . 123
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 191
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1555 Frekvenca
1 zelo neuspešno 69
2 . 183
3 nekje vmes 295
4 . 170
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1654 Frekvenca
1 zelo neuspešno 20
2 . 84
3 nekje vmes 277
4 . 239
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 233
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
666 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1753 Frekvenca
1 zelo neuspešno 22
2 . 87
3 nekje vmes 310
4 . 240
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 190
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1852 Frekvenca
1 zelo neuspešno 25
2 . 104
3 nekje vmes 281
4 . 211
5 zelo uspešno 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 230
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
668 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1951 Frekvenca
1 zelo neuspešno 96
2 . 158
3 nekje vmes 323
4 . 139
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2050 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 134
3 nekje vmes 298
4 . 195
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 183
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2149 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 . 127
3 nekje vmes 307
4 . 171
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
666 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2248 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 111
3 nekje vmes 265
4 . 258
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 175
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
722 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2347 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 126
3 nekje vmes 284
4 . 230
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 160
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2446 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 . 72
3 nekje vmes 223
4 . 321
5 zelo uspešno 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2545 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 95
3 nekje vmes 284
4 . 186
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 274
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
623 293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR B

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Vrednost 2644 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 . 98
3 nekje vmes 278
4 . 251
5 zelo uspešno 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 164
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2743 Frekvenca
1 koristilo bi ji 462
2 ne bi ji koristilo 253
3 ne vem, b.o. 183
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2842 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 494
2 glasoval bi proti vstopu 258
3 ne ve, b.o. 144
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 2941 Frekvenca
1 strinja se 446
2 ne strinja se 319
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 130
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 3040 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 124
3 nekaj vmes 358
4 . 236
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3139 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 87
3 nekaj vmes 235
4 . 321
5 najbolj zaupa 173
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3238 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 144
3 nekaj vmes 414
4 . 183
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3337 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 68
3 nekaj vmes 165
4 . 289
5 najbolj zaupa 296
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3436 Frekvenca
1 najmanj zaupa 103
2 . 255
3 nekaj vmes 377
4 . 73
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3535 Frekvenca
1 najmanj zaupa 86
2 . 224
3 nekaj vmes 324
4 . 162
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3634 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 132
3 nekaj vmes 301
4 . 278
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3733 Frekvenca
1 najmanj zaupa 42
2 . 96
3 nekaj vmes 292
4 . 270
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3832 Frekvenca
1 najmanj zaupa 238
2 . 190
3 nekaj vmes 251
4 . 106
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3931 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 81
3 nekaj vmes 298
4 . 329
5 najbolj zaupa 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 ŠE, KAKO ZAUPATE SLOVENSKEMU TOLARJU?

ŠE, KAKO ZAUPATE SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4030 Frekvenca
1 najmanj zaupa 20
2 . 67
3 nekaj vmes 277
4 . 347
5 najbolj zaupa 133
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4129 Frekvenca
1 da 672
2 ne 183
3 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4228 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 13
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 213
3 NSI-krscanska ljudska stranka 12
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 19
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 7
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 56
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 48
9 drugo 27
0 ne vem, b.o. 269
Sysmiss 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
403 513

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4327 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 80
3 NSI-krscanska ljudska stranka 7
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 6
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 4
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 26
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 29
9 drugo 19
0 ne vem, b.o. 297
Sysmiss 424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 721

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 4426 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 11
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 287
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 18
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 41
5 SMS-stranko mladih Slovenije 21
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 8
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 70
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 59
9 nisem šel na volitve 194
0 ne vem, b.o., drugo 185
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 207

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q574 SOCIALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE PRIPRAVLJ

SOCIALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE PRIPRAVLJA INTERPELACIJO ZOPER JANEZA KOPAČA, MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR, ZARADI NJEGOVEGA DOMNEVNO SPORNEGA RAVNANJA V PRIMERU SEDEŽA HOLDINGA SLOVENSKIH ELEKTRARN. ALI JE PO VEŠAM MNENJU INTERPELACIJA ZOPER MINISTRA KOPAČA UTEMELJENA ALI NE?

Vrednost 4525 Frekvenca
1 je utemeljena 319
2 ni utemeljena 294
3 ne vem, me ne zanima, b.o 279
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
613 303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q575 POLEMIKE OB DOLOČANJU SEDEŽA HOLDINGA KO

POLEMIKE OB DOLOČANJU SEDEŽA HOLDINGA KOT POMEMBNEGA DRŽAVNEGA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA NA NOVO ODPIRAJO VPRAŠANJA O REGIONALNI POLITIKI V SLOVENIJI. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

Vrednost 4624 Frekvenca
1 SLOVENIJA JE PREVEČ CENTRALISTIČNO VODENA, KAR ZA RAZVOJ CELOTNE DRŽAVE NI DOBRO 520
2 ZA DRŽAVO KOT JE SLOVENIJA JE BOLJE, ČE SO VSE KLJUČNE DRŽAVNE INSTITUCIJE V GLAVNEM MESTU 248
3 ne vem, me ne zanima,b.o. 125
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q576 MARSIKDO MENI, DA JE SLOVENIJA PREVEČ CE

MARSIKDO MENI, DA JE SLOVENIJA PREVEČ CENTRALIZIRANA. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE KAKO REŠITI TA PROBLEM? NAVEDLI VAM BOMO TRI MOŽNE REŠITVE, VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTO, KI JE NAJPRIMERNEJŠA ZA SLOVENSKE RAZMERE!

Vrednost 4723 Frekvenca
1 POMEMBNE DRŽAVNE INSTITUCIJE BI MORALI RAZPOREDITI TUDI PO DRUGIH REGIONALNIH SREDIŠČIH. 164
2 REGIONALNI CENTRI BI MORALE IMETI VEČJI VPLIV NA UREJANJE DRŽAVE. 212
3 PROMETNE POVEZAVE V DRŽAVI BI MORALE BITI TAKE, DA BI BILE VSE FUNKCIJE DRŽAVE LAHKO DOSTOPNE VSEM DRŽAVLJANKAM IN DRŽAVLJANOM, NE GLEDE NA TO, KJE ŽIVIJO. 426
4 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q577 ALI MENITE, DA SO LJUDJE, KI ŽIVIJO V LJ

ALI MENITE, DA SO LJUDJE, KI ŽIVIJO V LJUBLJANI, PRIVILIGIRANI GLEDE NA PREBIVALCE DRUGIH MEST V SLOVENIJI?

Vrednost 4822 Frekvenca
1 da 584
2 ne 237
3 ne vem 73
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q578 V ČEM, MISLITE, DA SO PREBIVALCI LJUBLJA

V ČEM, MISLITE, DA SO PREBIVALCI LJUBLJANE PREDVSEM PRIVILIGIRANI GLEDE NA PREBIVALCE DRUGIH MEST? NAVEDITE PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI PRIVILEGIJ LJUBLJANČANOV! (ANKETAR: NE BERI!!!)

Vrednost 4921 Frekvenca
1 več možnosti za šolanje in študij 65
2 boljši dostop do zdravstvenih uslug 41
3 višje plače, boljši standard 205
4 boljše možnosti za zaposlitev 118
5 boljša kulturna ponudba 27
6 boljša trgovska ponudba 31
7 drugo 53
8 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
540 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q579 ALI SE VAM ZDI, DA JE KATERA IZMED REGIJ

ALI SE VAM ZDI, DA JE KATERA IZMED REGIJ V SLOVENIJI POSEBEJ ZAPOSTAVLJENA? ČE DA, KATERA? (ANKETAR: NE BERI!!!)

Vrednost 5020 Frekvenca
1 Pomurska 195
2 Podravska 61
3 Koroška 22
4 Savinjska 14
5 Zasavska 37
6 Spodnjeposavska 13
7 Jugovzhodna Slovenija 40
8 Osrednjeslovenska 9
9 Gorenjska 5
10 Notranjskokraška 13
11 Goriška 30
12 Obalnokraška 17
13 nobena regija ni zapostavljena 385
Sysmiss 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q580 ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PLAČATI 10 TOLA

ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PLAČATI 10 TOLARJEV VEČ ZA STEKLENICO PIVA IN 30 TOLARJEV VEČ ZA STEKLENICO VINA, ČE BI VEDELI, DA BO TA DENAR NAMENJEN IZGRADNJI BOLNIŠNIC IN KRAJŠIM ČAKALNIM DOBAM V ZDRAVSTVU?

Vrednost 5119 Frekvenca
1 da, bil bi pripravljen 774
2 ne, ne bi bil pripravljen 72
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q581 V ZVEZI Z NEDAVNIMI TRAGIČNIMI DOGODKI V

V ZVEZI Z NEDAVNIMI TRAGIČNIMI DOGODKI V NEW YORKU IN WASHINGTONU VAS SPRAŠUJEMO, ALI SOGLAŠATE Z OCENO, DA TA TERORISTIČNA DEJANJA POMENIJO NAPAD - NE LE NA ZDA, TEMVEČ NA VES DEMOKRATIČNI SVET - ALI NE?

Vrednost 5218 Frekvenca
1 da soglaša s to oceno 618
2 ne, ne soglaša s tako oceno 189
3 ne vem, b. o. 85
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q582A ALI ODOBRATAVE NAMERO ZDA IN VELIKEGA ŠT

ALI ODOBRATAVE NAMERO ZDA IN VELIKEGA ŠTEVILA DEMOKRATIČNIH DRŽAV IZ VSEH KONTINENTOV, DA SE MEDNARODNEMU TERORIZMU ZOPERSTAVIJO Z VSEMI, TUDI VOJAŠKIMI SREDSTVI - ALI NE?

Vrednost 5317 Frekvenca
1 da, odobrava 339
2 ne, ne odobrava 467
3 ne vem, b. o. 86
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q582B ALI NAJ SE SLOVENSKA DRŽAVA TUDI S SVOJO

ALI NAJ SE SLOVENSKA DRŽAVA TUDI S SVOJO VOJSKO PRIDRUŽI OBRAČUNU Z MEDNARODNIM TERORIZMOM - ALI NE?

Vrednost 5416 Frekvenca
1 da 144
2 ne 175
3 ne vem, b. o. 20
Sysmiss 577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
319 597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5515 Frekvenca
1 prej levo 289
2 v sredino 155
3 prej desno 163
4 b.o. 287
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
607 309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5614 Frekvenca
9 1
12 1
13 1
17 1
19 5
20 2
21 5
22 6
23 11
24 9
25 4
26 11
27 9
28 11
29 12
30 11
31 10
32 7
33 9
34 11
35 11
36 12
37 12
38 6
39 13
40 8
41 7
42 15
43 17
44 12
45 8
46 4
47 14
48 11
49 22
50 11
51 18
52 19
53 21
54 14
55 19
56 17
57 18
58 15
59 19
60 18
61 17
62 19
63 17
64 15
65 26
66 19
67 20
68 19
69 20
70 8
71 15
72 13
73 11
74 17
75 13
76 18
77 13
78 16
79 24
80 19
81 18
82 18
83 21
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 22 9 83 55.861 17.545

Vrednosti spremenljivk od 0 do 83

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5713 Frekvenca
1 OSNOVNA 159
2 KONČANA POKLICNA 131
3 KONČANA SREDNJA 440
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 164
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5812 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 304
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 295
3 V VEČJEM MESTU 117
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 179
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5911 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 251
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 147
3 SAMOZAPOSLEN 44
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 263
7 ŠTUDENT, DIJAK 101
8 BREZPOSELN 53
9 DRUGO... 3
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 6010 Frekvenca
1 sem veren 389
2 nisem veren 307
3 nekaj vmes... 177
4 zavrnil odg.,b.o. 22
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 619 Frekvenca
1 moški 384
2 ženska 516
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 628 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 843
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 53
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 637 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 1
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 5
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 1
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 3
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 7
8 drugo,...? 0
Sysmiss 899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 646 Frekvenca
30 - > 30 216
45 30 - 45 267
60 46 - 60 212
99 61 -> 199
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 22

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 655 Frekvenca
1 DESUS 17
2 LDS 293
3 NSI 19
4 SLS+SKD 39
5 SMS 14
6 SNS 11
7 SDS 82
8 ZLSD 77
9 drugo 46
0 ne vem 297
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 664 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 280
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 226
3 03 - Celje, Trbovlje 128
4 04 - Kranj 89
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 117
7 07 - Novo Mesto, Krsko 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA Regija

Vrednost 673 Frekvenca
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 153
3 KOROSKA 30
4 SAVINJSKA 114
5 GORENJSKA 87
6 ZASAVSKA 12
7 OSREDNJA 272
8 SPOD. POSAVSKA 28
9 DOLENJSKA 48
10 GORISKA 60
11 OBALNO-KRASKA 39
12 KRASKA 24
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 682 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 308
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 137
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 60
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 90
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 122
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0 0.431 2.64 0.999 0.632

Vrednosti spremenljivk od 0.430688179652016 do 2.64033805972626

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0109. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0109_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si