Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0109
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0109_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; september 2001)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, utemeljenost interpelacije zoper ministra Janeza Kopača, zapostavljenost posamezne slovenske regije, centralizacija Slovenije, mnenje o regionalni politiki, privilegiranost prebivalcev Ljubljane, mnenje o povišanju cen alkohola, pomen terorističnih napadov, podpora zoperstavitve terorizmu z vojaškimi sredstvi, podpora vključitve slovenske vojske v obračunu z mednarodnim terorizmom

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
REGIONALNA POLITIKA
TERORIZEM


Abstract:

Raziskav sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje ocene in stališča respondentov o vprašanjih v vzezi z razvojem Slovenije v kontekstu razprav o regionalnem razvoju Slovenije. V luči dogodkov v New Yorku in Washingtonu anketiranci ocenjujejo pomen teorističnih napadov in uporabe vojaških sredstev za zoperstavitev terorizmu.

Methodology


Collection date: 17. september 2001 - 19. september 2001
Date of production: september 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0109 - Politbarometer PB9/01 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 69
 • number of units: 916

Variable list

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 13 Frequency
2001-09-15 916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 2001-09-15 2001-09-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 398
2 NEZADOVOLJNI 429
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 89

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 545
2 NEZADOVOLJNI 334
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 37

Valid range from 1 to 3

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 169 Frequency
2001-09-15 916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 2001-09-15 2001-09-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 268 Frequency
1 ZADOVOLJNI 398
2 NEZADOVOLJNI 429
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 89

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 367 Frequency
1 ZADOVOLJNI 545
2 NEZADOVOLJNI 334
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 37

Valid range from 1 to 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:

Value 466 Frequency
1 IZBOLJŠUJEJO 231
2 POSLABŠUJEJO 362
3 OSTAJAJO ISTE 279
4 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 44

Valid range from 1 to 4

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 565 Frequency
1 da, podpiram 546
2 ne, ne podpiram 253
3 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 117

Valid range from 1 to 3

V1_1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 664 Frequency
1 zelo neuspesno 52
2 . 148
3 nekje vmes 440
4 . 181
5 zelo uspesno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o 54
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 67

Valid range from 1 to 5

V2_1 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 763 Frequency
1 zelo neuspesno 38
2 . 85
3 nekje vmes 225
4 . 353
5 zelo uspesno 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o 60
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 73

Valid range from 1 to 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 862 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 205
3 nekje vmes 375
4 . 160
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 90

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 961 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 . 99
3 nekje vmes 306
4 . 287
5 zelo uspešno 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 107

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 1060 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 62
3 nekje vmes 131
4 . 299
5 zelo uspešno 324
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 69

Valid range from 1 to 6

V9 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARN

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1159 Frequency
1 zelo neuspešno 66
2 . 146
3 nekje vmes 367
4 . 139
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 181

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ : M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1258 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 128
3 nekje vmes 317
4 . 156
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 228
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 244

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1357 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 131
3 nekje vmes 267
4 . 244
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 157

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1456 Frequency
1 zelo neuspešno 76
2 . 160
3 nekje vmes 332
4 . 123
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 191
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 207

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1555 Frequency
1 zelo neuspešno 69
2 . 183
3 nekje vmes 295
4 . 170
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 165

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1654 Frequency
1 zelo neuspešno 20
2 . 84
3 nekje vmes 277
4 . 239
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 233
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 250

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1753 Frequency
1 zelo neuspešno 22
2 . 87
3 nekje vmes 310
4 . 240
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 190
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 207

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1852 Frequency
1 zelo neuspešno 25
2 . 104
3 nekje vmes 281
4 . 211
5 zelo uspešno 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 230
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 248

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1951 Frequency
1 zelo neuspešno 96
2 . 158
3 nekje vmes 323
4 . 139
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 174

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2050 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 134
3 nekje vmes 298
4 . 195
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 183
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 201

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2149 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 . 127
3 nekje vmes 307
4 . 171
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 250

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2248 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 111
3 nekje vmes 265
4 . 258
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 175
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 194

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2347 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 126
3 nekje vmes 284
4 . 230
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 160
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 179

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2446 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 . 72
3 nekje vmes 223
4 . 321
5 zelo uspešno 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 147

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2545 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 95
3 nekje vmes 284
4 . 186
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 274
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
623 293

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR B

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Value 2644 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 98
3 nekje vmes 278
4 . 251
5 zelo uspešno 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 164
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 183

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2743 Frequency
1 koristilo bi ji 462
2 ne bi ji koristilo 253
3 ne vem, b.o. 183
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 201

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2842 Frequency
1 glasoval bi za vstop 494
2 glasoval bi proti vstopu 258
3 ne ve, b.o. 144
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 164

Valid range from 1 to 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 2941 Frequency
1 strinja se 446
2 ne strinja se 319
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 130
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 151

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 3040 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 124
3 nekaj vmes 358
4 . 236
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 58

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3139 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 87
3 nekaj vmes 235
4 . 321
5 najbolj zaupa 173
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 64

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3238 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 144
3 nekaj vmes 414
4 . 183
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 77

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3337 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 68
3 nekaj vmes 165
4 . 289
5 najbolj zaupa 296
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 60

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3436 Frequency
1 najmanj zaupa 103
2 . 255
3 nekaj vmes 377
4 . 73
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 87

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3535 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 224
3 nekaj vmes 324
4 . 162
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 83

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3634 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 132
3 nekaj vmes 301
4 . 278
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 64

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3733 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 96
3 nekaj vmes 292
4 . 270
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 101

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3832 Frequency
1 najmanj zaupa 238
2 . 190
3 nekaj vmes 251
4 . 106
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 85

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3931 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 81
3 nekaj vmes 298
4 . 329
5 najbolj zaupa 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 79

Valid range from 1 to 6

I11 ŠE, KAKO ZAUPATE SLOVENSKEMU TOLARJU?

ŠE, KAKO ZAUPATE SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4030 Frequency
1 najmanj zaupa 20
2 . 67
3 nekaj vmes 277
4 . 347
5 najbolj zaupa 133
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 72

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4129 Frequency
1 da 672
2 ne 183
3 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 61

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4228 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 13
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 213
3 NSI-krscanska ljudska stranka 12
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 19
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 7
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 56
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 48
9 drugo 27
0 ne vem, b.o. 269
Sysmiss 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 513

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4327 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 80
3 NSI-krscanska ljudska stranka 7
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 6
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 4
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 26
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 29
9 drugo 19
0 ne vem, b.o. 297
Sysmiss 424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 721

Valid range from 0 to 9

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 4426 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 11
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 287
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 18
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 41
5 SMS-stranko mladih Slovenije 21
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 8
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 70
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 59
9 nisem šel na volitve 194
0 ne vem, b.o., drugo 185
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 207

Valid range from 0 to 9

Q574 SOCIALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE PRIPRAVLJ

SOCIALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE PRIPRAVLJA INTERPELACIJO ZOPER JANEZA KOPAČA, MINISTRA ZA OKOLJE IN PROSTOR, ZARADI NJEGOVEGA DOMNEVNO SPORNEGA RAVNANJA V PRIMERU SEDEŽA HOLDINGA SLOVENSKIH ELEKTRARN. ALI JE PO VEŠAM MNENJU INTERPELACIJA ZOPER MINISTRA KOPAČA UTEMELJENA ALI NE?

Value 4525 Frequency
1 je utemeljena 319
2 ni utemeljena 294
3 ne vem, me ne zanima, b.o 279
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
613 303

Valid range from 1 to 3

Q575 POLEMIKE OB DOLOČANJU SEDEŽA HOLDINGA KO

POLEMIKE OB DOLOČANJU SEDEŽA HOLDINGA KOT POMEMBNEGA DRŽAVNEGA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA NA NOVO ODPIRAJO VPRAŠANJA O REGIONALNI POLITIKI V SLOVENIJI. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

Value 4624 Frequency
1 SLOVENIJA JE PREVEČ CENTRALISTIČNO VODENA, KAR ZA RAZVOJ CELOTNE DRŽAVE NI DOBRO 520
2 ZA DRŽAVO KOT JE SLOVENIJA JE BOLJE, ČE SO VSE KLJUČNE DRŽAVNE INSTITUCIJE V GLAVNEM MESTU 248
3 ne vem, me ne zanima,b.o. 125
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 148

Valid range from 1 to 3

Q576 MARSIKDO MENI, DA JE SLOVENIJA PREVEČ CE

MARSIKDO MENI, DA JE SLOVENIJA PREVEČ CENTRALIZIRANA. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE KAKO REŠITI TA PROBLEM? NAVEDLI VAM BOMO TRI MOŽNE REŠITVE, VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTO, KI JE NAJPRIMERNEJŠA ZA SLOVENSKE RAZMERE!

Value 4723 Frequency
1 POMEMBNE DRŽAVNE INSTITUCIJE BI MORALI RAZPOREDITI TUDI PO DRUGIH REGIONALNIH SREDIŠČIH. 164
2 REGIONALNI CENTRI BI MORALE IMETI VEČJI VPLIV NA UREJANJE DRŽAVE. 212
3 PROMETNE POVEZAVE V DRŽAVI BI MORALE BITI TAKE, DA BI BILE VSE FUNKCIJE DRŽAVE LAHKO DOSTOPNE VSEM DRŽAVLJANKAM IN DRŽAVLJANOM, NE GLEDE NA TO, KJE ŽIVIJO. 426
4 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 114

Valid range from 1 to 4

Q577 ALI MENITE, DA SO LJUDJE, KI ŽIVIJO V LJ

ALI MENITE, DA SO LJUDJE, KI ŽIVIJO V LJUBLJANI, PRIVILIGIRANI GLEDE NA PREBIVALCE DRUGIH MEST V SLOVENIJI?

Value 4822 Frequency
1 da 584
2 ne 237
3 ne vem 73
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 95

Valid range from 1 to 3

Q578 V ČEM, MISLITE, DA SO PREBIVALCI LJUBLJA

V ČEM, MISLITE, DA SO PREBIVALCI LJUBLJANE PREDVSEM PRIVILIGIRANI GLEDE NA PREBIVALCE DRUGIH MEST? NAVEDITE PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI PRIVILEGIJ LJUBLJANČANOV! (ANKETAR: NE BERI!!!)

Value 4921 Frequency
1 več možnosti za šolanje in študij 65
2 boljši dostop do zdravstvenih uslug 41
3 višje plače, boljši standard 205
4 boljše možnosti za zaposlitev 118
5 boljša kulturna ponudba 27
6 boljša trgovska ponudba 31
7 drugo 53
8 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
540 376

Valid range from 1 to 8

Q579 ALI SE VAM ZDI, DA JE KATERA IZMED REGIJ

ALI SE VAM ZDI, DA JE KATERA IZMED REGIJ V SLOVENIJI POSEBEJ ZAPOSTAVLJENA? ČE DA, KATERA? (ANKETAR: NE BERI!!!)

Value 5020 Frequency
1 Pomurska 195
2 Podravska 61
3 Koroška 22
4 Savinjska 14
5 Zasavska 37
6 Spodnjeposavska 13
7 Jugovzhodna Slovenija 40
8 Osrednjeslovenska 9
9 Gorenjska 5
10 Notranjskokraška 13
11 Goriška 30
12 Obalnokraška 17
13 nobena regija ni zapostavljena 385
Sysmiss 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 75

Valid range from 1 to 13

Q580 ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PLAČATI 10 TOLA

ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PLAČATI 10 TOLARJEV VEČ ZA STEKLENICO PIVA IN 30 TOLARJEV VEČ ZA STEKLENICO VINA, ČE BI VEDELI, DA BO TA DENAR NAMENJEN IZGRADNJI BOLNIŠNIC IN KRAJŠIM ČAKALNIM DOBAM V ZDRAVSTVU?

Value 5119 Frequency
1 da, bil bi pripravljen 774
2 ne, ne bi bil pripravljen 72
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 70

Valid range from 1 to 3

Q581 V ZVEZI Z NEDAVNIMI TRAGIČNIMI DOGODKI V

V ZVEZI Z NEDAVNIMI TRAGIČNIMI DOGODKI V NEW YORKU IN WASHINGTONU VAS SPRAŠUJEMO, ALI SOGLAŠATE Z OCENO, DA TA TERORISTIČNA DEJANJA POMENIJO NAPAD - NE LE NA ZDA, TEMVEČ NA VES DEMOKRATIČNI SVET - ALI NE?

Value 5218 Frequency
1 da soglaša s to oceno 618
2 ne, ne soglaša s tako oceno 189
3 ne vem, b. o. 85
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 109

Valid range from 1 to 3

Q582A ALI ODOBRATAVE NAMERO ZDA IN VELIKEGA ŠT

ALI ODOBRATAVE NAMERO ZDA IN VELIKEGA ŠTEVILA DEMOKRATIČNIH DRŽAV IZ VSEH KONTINENTOV, DA SE MEDNARODNEMU TERORIZMU ZOPERSTAVIJO Z VSEMI, TUDI VOJAŠKIMI SREDSTVI - ALI NE?

Value 5317 Frequency
1 da, odobrava 339
2 ne, ne odobrava 467
3 ne vem, b. o. 86
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 110

Valid range from 1 to 3

Q582B ALI NAJ SE SLOVENSKA DRŽAVA TUDI S SVOJO

ALI NAJ SE SLOVENSKA DRŽAVA TUDI S SVOJO VOJSKO PRIDRUŽI OBRAČUNU Z MEDNARODNIM TERORIZMOM - ALI NE?

Value 5416 Frequency
1 da 144
2 ne 175
3 ne vem, b. o. 20
Sysmiss 577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 597

Valid range from 1 to 3

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5515 Frequency
1 prej levo 289
2 v sredino 155
3 prej desno 163
4 b.o. 287
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
607 309

Valid range from 1 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5614 Frequency
9 1
12 1
13 1
17 1
19 5
20 2
21 5
22 6
23 11
24 9
25 4
26 11
27 9
28 11
29 12
30 11
31 10
32 7
33 9
34 11
35 11
36 12
37 12
38 6
39 13
40 8
41 7
42 15
43 17
44 12
45 8
46 4
47 14
48 11
49 22
50 11
51 18
52 19
53 21
54 14
55 19
56 17
57 18
58 15
59 19
60 18
61 17
62 19
63 17
64 15
65 26
66 19
67 20
68 19
69 20
70 8
71 15
72 13
73 11
74 17
75 13
76 18
77 13
78 16
79 24
80 19
81 18
82 18
83 21
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 22 9 83 55.861 17.545

Valid range from 0 to 83

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5713 Frequency
1 OSNOVNA 159
2 KONČANA POKLICNA 131
3 KONČANA SREDNJA 440
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 164
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 22

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5812 Frequency
1 NA PODEŽELJU 304
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 295
3 V VEČJEM MESTU 117
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 179
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 21

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5911 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 251
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 147
3 SAMOZAPOSLEN 44
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 263
7 ŠTUDENT, DIJAK 101
8 BREZPOSELN 53
9 DRUGO... 3
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 21

Valid range from 1 to 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 6010 Frequency
1 sem veren 389
2 nisem veren 307
3 nekaj vmes... 177
4 zavrnil odg.,b.o. 22
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 43

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 619 Frequency
1 moški 384
2 ženska 516
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 16

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 628 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 843
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 53
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 20

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 637 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 1
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 5
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 1
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 3
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 7
8 drugo,...? 0
Sysmiss 899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 899

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 646 Frequency
30 - > 30 216
45 30 - 45 267
60 46 - 60 212
99 61 -> 199
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 22

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 655 Frequency
1 DESUS 17
2 LDS 293
3 NSI 19
4 SLS+SKD 39
5 SMS 14
6 SNS 11
7 SDS 82
8 ZLSD 77
9 drugo 46
0 ne vem 297
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
598 318

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 664 Frequency
1 01 - Ljubljana 280
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 226
3 03 - Celje, Trbovlje 128
4 04 - Kranj 89
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 117
7 07 - Novo Mesto, Krsko 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA Regija

Value 673 Frequency
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 153
3 KOROSKA 30
4 SAVINJSKA 114
5 GORENJSKA 87
6 ZASAVSKA 12
7 OSREDNJA 272
8 SPOD. POSAVSKA 28
9 DOLENJSKA 48
10 GORISKA 60
11 OBALNO-KRASKA 39
12 KRASKA 24
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 7

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 682 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 308
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 137
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 60
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 90
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 122
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0 0.431 2.64 0.999 0.632

Valid range from 0.430688179652016 to 2.64033805972626

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0109. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0109_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer