Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1501
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1501_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2015)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

gospodarska kriza, znanje, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE, NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE, IZOBRAŽEVANJE, VREDNOTA, STALIŠČE, STRANKARSKA PRIPADNOST

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Družba znanja


Abstract:

V raziskavi se je spraševalo kakšen vpliv ima danes znanje na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes opravlja, koliko ljudi in na kakšne načine se dodatno izobražujejo, kakšni razlogi jih pri tem vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. Raziskava tudi tokrat posveča veliko pozornosti aktualnim dogodkom v slovenski politiki – podpora vladi in strankam, ocena nove vlade, mnenje o aktivni evtanaziji ter grožnja islamskega fundamentalizma za varnost v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 12. januar 2015 - 14. januar 2015
Date of production: 2015
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 28
 • number of units: 918

Version: oktober 2015

Additional information:

Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

Variable list

stat_reg Statistična regija

Value 13 Frequency
1 Pomurska 40
2 Podravska 146
3 Koroška 33
4 Savinjska 118
5 Zasavska 23
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 233
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 12

q1 Menite, da je znanje v Sloveniji

Value 22 Frequency
1 Premalo cenjeno 689
2 Ravno prav cenjeno 182
3 Preveč cenjeno 23
4 Ne vem (ne beri) 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 24

Valid range from 1 to 3

q2_1 Vaše dohodke?

Value 31 Frequency
1 Da 527
2 Ne 355
3 Ne vem (ne beri) 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 36

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 128 Frequency
1 Pomurska 40
2 Podravska 146
3 Koroška 33
4 Savinjska 118
5 Zasavska 23
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 233
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 12

q1 Menite, da je znanje v Sloveniji

Value 227 Frequency
1 Premalo cenjeno 689
2 Ravno prav cenjeno 182
3 Preveč cenjeno 23
4 Ne vem (ne beri) 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 24

Valid range from 1 to 3

q2_1 Vaše dohodke?

Value 326 Frequency
1 Da 527
2 Ne 355
3 Ne vem (ne beri) 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 36

Valid range from 1 to 2

q2_2 Varnost vaše zaposlitve?

Value 425 Frequency
1 Da 477
2 Ne 382
3 Ne vem (ne beri) 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 59

Valid range from 1 to 2

q2_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

Value 524 Frequency
1 Da 445
2 Ne 403
3 Ne vem (ne beri) 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 70

Valid range from 1 to 2

q3 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

Value 623 Frequency
1 Popolnoma 494
2 Delno 278
3 Sploh ne 117
4 Nikoli ni opravljal nobenega dela (ne beri) 18
5 Ne vem (ne beri) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 29

Valid range from 1 to 3

q4_1 Dodiplomski visokošolski študij

Value 722 Frequency
1 Da 64
2 Ne 854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 2

q4_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

Value 821 Frequency
1 Da 46
2 Ne 872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 2

q4_3 Višješolski študij

Value 920 Frequency
1 Da 18
2 Ne 900
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 2

q4_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

Value 1019 Frequency
1 Da 73
2 Ne 845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 2

q4_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

Value 1118 Frequency
1 Da 216
2 Ne 702
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 2

q4_6 V drugo dopolnilno izobraževanje

Value 1217 Frequency
1 Da 158
2 Ne 760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 2

q5 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Value 1316 Frequency
1 Lastna želja po tem znanju 235
2 Zahteva delodajalca 81
3 Možnost višje plače 13
4 Možnost pridobitve zaposlitve 44
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 0
-2 manjkajoča vrednost 524
5 Drugo (ne beri) 20
6 Ne vem (ne beri) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 545

Valid range from 1 to 9

q6 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Value 1415 Frequency
1 Da 335
2 Ne 583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 2

q7 Kaj je bilo največja ovira?

Value 1514 Frequency
1 Pomanjkanje denarja 174
2 Pomanjkanje časa 77
3 Nasprotovanje delodajalca 36
-2 manjkajoča vrednost 583
4 Drugo 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 631

Valid range from 1 to 3

q8 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1613 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 58
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 98
3 Pozitivna Slovenija– PS 7
4 Slovenska ljudska stranka- SLS 13
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 21
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 16
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 3
8 Državljanska lista - DL 1
9 Stranka Mira Cerarja – SMC 87
10 Zavezništvo Alenke Bratušek 3
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 0
12 Solidarnost 2
13 Združena levica 43
14 ne vem (anketar ne bere) 220
15 nobene (anketar ne bere) 251
16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 70
17 drugo (anketar ne bere) 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 566

Valid range from 1 to 13

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 1712 Frequency
1 Da 376
2 Ne 409
3 Ne vem (ne beri) 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 133

Valid range from 1 to 2

q10_1 Ocena prvih 100 dni mandata?

Value 1811 Frequency
1 1 Sploh nisem zadovoljen 136
2 2 219
3 3 379
4 4 92
5 5 Zelo sem zadovoljen 26
6 Ne vem (ne beri) 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 66

Valid range from 1 to 5

q11 Ali menite, da bo Cerarjeve vlada zdržala do konca mandata?

Value 1910 Frequency
1 Da 408
2 Ne 373
3 Ne vem (ne beri) 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 137

Valid range from 1 to 2

q12 Kako bi morali po vašem mnenju urediti vprašanje aktivne evtanazije, pri kateri bi zdravnik namerno pomagal umreti osebi, ki trpi zaradi neozdravljive bolezni? Katero stališče o taki evtanaziji je vam osebno najbližje?

Value 209 Frequency
1 Ostati mora prepovedana 156
2 Treba jo je dovoliti, kadar bolnik to izrecno zahteva 503
3 Izjemoma jo je treba dovoliti tudi, ko se bolnik o tem ne mo 198
4 Ne vem (ne beri) 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 61

Valid range from 1 to 3

q13 Ali predstavlja islamski fundamentalizem grožnjo za varnost v Sloveniji? Je po vašem mnenju

Value 218 Frequency
1 Največja grožnja 59
2 Ena od večjih groženj 156
3 Le manjša grožnja ali 357
4 Ne predstavlja nobene grožnje 301
5 ne vem (ne beri) 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 45

Valid range from 1 to 4

Spol Spol?

Value 227 Frequency
1 M 465
2 Ž 453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 236 Frequency
1 Osnovna ali manj 62
2 Poklicna 120
3 Srednja 381
4 Višja, visoka ali več 351
9 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 4

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 245 Frequency
1924 2
1927 3
1928 2
1930 3
1931 3
1932 6
1933 2
1934 3
1935 4
1936 9
1937 6
1938 7
1939 15
1940 8
1941 12
1942 13
1943 11
1944 19
1945 10
1946 15
1947 9
1948 15
1949 18
1950 21
1951 20
1952 21
1953 16
1954 20
1955 20
1956 17
1957 20
1958 14
1959 20
1960 15
1961 15
1962 20
1963 16
1964 15
1965 16
1966 10
1967 8
1968 18
1969 13
1970 16
1971 9
1972 9
1973 16
1974 15
1975 11
1976 9
1977 13
1978 17
1979 16
1980 13
1981 12
1982 19
1983 15
1984 19
1985 18
1986 14
1987 16
1988 18
1989 19
1990 22
1991 10
1992 10
1993 8
1994 11
1995 9
1996 1
9999 18
-2 manjkajoča vrednost 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 5

Valid range from 1924 to 9999

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 254 Frequency
1 Pod 500 139
2 500-1000 417
3 Nad 1000-2000 191
4 Nad 2000 19
5 Nima dohodkov 64
9 b.o. (anketar ne bere) 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 88

Valid range from 1 to 5

STAROST starost

Value 263 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 23 18 90 49.322 17.338

Valid range from 18 to 90

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 272 Frequency
1 18-34 let 234
2 35-54 let 277
3 55 in več 384
-2 manjkajoča vrednost 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 23

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 0 0.307 3.519 1 0.805

Valid range from 0.307342965215332 to 3.51864988558352

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2015). SUTR1501 - ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKI UTRIP, »Družba znanja«, JANUAR 2015 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2014). »Družba znanja«, SLOVENSKI UTRIP Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

NOTE: Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. and Besednjak Valič, T. (2015). Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1501. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1501_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si