Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1501
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1501_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2015)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

gospodarska kriza, znanje, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Družba znanja


Povzetek:

V raziskavi se je spraševalo kakšen vpliv ima danes znanje na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes opravlja, koliko ljudi in na kakšne načine se dodatno izobražujejo, kakšni razlogi jih pri tem vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. Raziskava tudi tokrat posveča veliko pozornosti aktualnim dogodkom v slovenski politiki – podpora vladi in strankam, ocena nove vlade, mnenje o aktivni evtanaziji ter grožnja islamskega fundamentalizma za varnost v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 12. januar 2015 - 14. januar 2015
Čas izdelave: 2015
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 28
 • število enot: 918

Verzija: oktober 2015

Dodatna pojasnila:

Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

Spremenljivke

stat_reg Statistična regija

Vrednost 13 Frekvenca
1 Pomurska 40
2 Podravska 146
3 Koroška 33
4 Savinjska 118
5 Zasavska 23
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 233
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Menite, da je znanje v Sloveniji

Vrednost 22 Frekvenca
1 Premalo cenjeno 689
2 Ravno prav cenjeno 182
3 Preveč cenjeno 23
4 Ne vem (ne beri) 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_1 Vaše dohodke?

Vrednost 31 Frekvenca
1 Da 527
2 Ne 355
3 Ne vem (ne beri) 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 128 Frekvenca
1 Pomurska 40
2 Podravska 146
3 Koroška 33
4 Savinjska 118
5 Zasavska 23
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 233
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Menite, da je znanje v Sloveniji

Vrednost 227 Frekvenca
1 Premalo cenjeno 689
2 Ravno prav cenjeno 182
3 Preveč cenjeno 23
4 Ne vem (ne beri) 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_1 Vaše dohodke?

Vrednost 326 Frekvenca
1 Da 527
2 Ne 355
3 Ne vem (ne beri) 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_2 Varnost vaše zaposlitve?

Vrednost 425 Frekvenca
1 Da 477
2 Ne 382
3 Ne vem (ne beri) 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

Vrednost 524 Frekvenca
1 Da 445
2 Ne 403
3 Ne vem (ne beri) 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

Vrednost 623 Frekvenca
1 Popolnoma 494
2 Delno 278
3 Sploh ne 117
4 Nikoli ni opravljal nobenega dela (ne beri) 18
5 Ne vem (ne beri) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4_1 Dodiplomski visokošolski študij

Vrednost 722 Frekvenca
1 Da 64
2 Ne 854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

Vrednost 821 Frekvenca
1 Da 46
2 Ne 872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_3 Višješolski študij

Vrednost 920 Frekvenca
1 Da 18
2 Ne 900
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

Vrednost 1019 Frekvenca
1 Da 73
2 Ne 845
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

Vrednost 1118 Frekvenca
1 Da 216
2 Ne 702
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_6 V drugo dopolnilno izobraževanje

Vrednost 1217 Frekvenca
1 Da 158
2 Ne 760
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Vrednost 1316 Frekvenca
1 Lastna želja po tem znanju 235
2 Zahteva delodajalca 81
3 Možnost višje plače 13
4 Možnost pridobitve zaposlitve 44
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 0
-2 manjkajoča vrednost 524
5 Drugo (ne beri) 20
6 Ne vem (ne beri) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
373 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q6 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Vrednost 1415 Frekvenca
1 Da 335
2 Ne 583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Kaj je bilo največja ovira?

Vrednost 1514 Frekvenca
1 Pomanjkanje denarja 174
2 Pomanjkanje časa 77
3 Nasprotovanje delodajalca 36
-2 manjkajoča vrednost 583
4 Drugo 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
287 631

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q8 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1613 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 58
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 98
3 Pozitivna Slovenija– PS 7
4 Slovenska ljudska stranka- SLS 13
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 21
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 16
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 3
8 Državljanska lista - DL 1
9 Stranka Mira Cerarja – SMC 87
10 Zavezništvo Alenke Bratušek 3
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 0
12 Solidarnost 2
13 Združena levica 43
14 ne vem (anketar ne bere) 220
15 nobene (anketar ne bere) 251
16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 70
17 drugo (anketar ne bere) 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 566

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1712 Frekvenca
1 Da 376
2 Ne 409
3 Ne vem (ne beri) 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10_1 Ocena prvih 100 dni mandata?

Vrednost 1811 Frekvenca
1 1 Sploh nisem zadovoljen 136
2 2 219
3 3 379
4 4 92
5 5 Zelo sem zadovoljen 26
6 Ne vem (ne beri) 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q11 Ali menite, da bo Cerarjeve vlada zdržala do konca mandata?

Vrednost 1910 Frekvenca
1 Da 408
2 Ne 373
3 Ne vem (ne beri) 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Kako bi morali po vašem mnenju urediti vprašanje aktivne evtanazije, pri kateri bi zdravnik namerno pomagal umreti osebi, ki trpi zaradi neozdravljive bolezni? Katero stališče o taki evtanaziji je vam osebno najbližje?

Vrednost 209 Frekvenca
1 Ostati mora prepovedana 156
2 Treba jo je dovoliti, kadar bolnik to izrecno zahteva 503
3 Izjemoma jo je treba dovoliti tudi, ko se bolnik o tem ne mo 198
4 Ne vem (ne beri) 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q13 Ali predstavlja islamski fundamentalizem grožnjo za varnost v Sloveniji? Je po vašem mnenju

Vrednost 218 Frekvenca
1 Največja grožnja 59
2 Ena od večjih groženj 156
3 Le manjša grožnja ali 357
4 Ne predstavlja nobene grožnje 301
5 ne vem (ne beri) 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Spol Spol?

Vrednost 227 Frekvenca
1 M 465
2 Ž 453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 236 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 62
2 Poklicna 120
3 Srednja 381
4 Višja, visoka ali več 351
9 Brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 245 Frekvenca
1924 2
1927 3
1928 2
1930 3
1931 3
1932 6
1933 2
1934 3
1935 4
1936 9
1937 6
1938 7
1939 15
1940 8
1941 12
1942 13
1943 11
1944 19
1945 10
1946 15
1947 9
1948 15
1949 18
1950 21
1951 20
1952 21
1953 16
1954 20
1955 20
1956 17
1957 20
1958 14
1959 20
1960 15
1961 15
1962 20
1963 16
1964 15
1965 16
1966 10
1967 8
1968 18
1969 13
1970 16
1971 9
1972 9
1973 16
1974 15
1975 11
1976 9
1977 13
1978 17
1979 16
1980 13
1981 12
1982 19
1983 15
1984 19
1985 18
1986 14
1987 16
1988 18
1989 19
1990 22
1991 10
1992 10
1993 8
1994 11
1995 9
1996 1
9999 18
-2 manjkajoča vrednost 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 5

Vrednosti spremenljivk od 1924 do 9999

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 254 Frekvenca
1 Pod 500 139
2 500-1000 417
3 Nad 1000-2000 191
4 Nad 2000 19
5 Nima dohodkov 64
9 b.o. (anketar ne bere) 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

STAROST starost

Vrednost 263 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 23 18 90 49.322 17.338

Vrednosti spremenljivk od 18 do 90

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 272 Frekvenca
1 18-34 let 234
2 35-54 let 277
3 55 in več 384
-2 manjkajoča vrednost 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 0 0.307 3.519 1 0.805

Vrednosti spremenljivk od 0.307342965215332 do 3.51864988558352

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2015). SUTR1501 - ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKI UTRIP, »Družba znanja«, JANUAR 2015 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). »Družba znanja«, SLOVENSKI UTRIP Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

OPOMBA: Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. in Besednjak Valič, T. (2015). Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1501. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1501_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si