Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1010
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1010_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stiki s tujci, zaupanje ljudem iz drugih držav, podpora vladi, strankarske preference, lokalne volitve

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
odnos Slovencev do pripadnikov drugih kultur
lokalne volitve


Povzetek:

Raziskava se osredotoča na lokalne volitve in odnos Slovencev do pripadnikov drugih kultur. Tik pred lokalnimi volitvami so anketiranci odgovarjali na vprašanja o tem, ali se nameravajo udeležiti volitev ter katero politično stranko in katero lokalno listo nameravajo volit. Raziskava se je dotaknila odzivov na nedavne poplave ter proučevala koliko prebivalci Slovenije zaupajo pripadnikom posamičnih drugih kultur, etničnih skupin in narodov, in s katerimi sploh imajo osebne izkušnje.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 27. september 2010 - 29. september 2010
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po ranking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 58
 • število enot: 913

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 194
2 vas (500-1999 prebivalcev) 211
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 239
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 22 Frekvenca
1 Urbano 532
2 Ruralno 381
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 31 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 145
3 Koroška 34
4 Savinjska 116
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 53
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

tip_kraj Naselje

Vrednost 158 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 194
2 vas (500-1999 prebivalcev) 211
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 239
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 257 Frekvenca
1 Urbano 532
2 Ruralno 381
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 356 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 145
3 Koroška 34
4 Savinjska 116
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 53
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Vrednost 455 Frekvenca
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 241
2 Ne 665
3 Ne vem (ne beri) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_1 Albanci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Albanci

Vrednost 554 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 37
2 67
3 86
4 32
5 popolnoma zaupam 11
6 15
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
233 680

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_2 Američani Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Američani

Vrednost 653 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 21
2 26
3 97
4 79
5 popolnoma zaupam 15
6 10
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
238 675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_3 Angleži Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Angleži

Vrednost 752 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 12
2 29
3 69
4 107
5 popolnoma zaupam 25
6 6
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242 671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_4 Avstrijci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Avstrijci

Vrednost 851 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 8
2 21
3 71
4 103
5 popolnoma zaupam 39
6 6
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242 671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_5 Arabci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Arabci

Vrednost 950 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 61
2 79
3 61
4 20
5 popolnoma zaupam 9
6 18
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 683

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_6 Bošnjaki oz. bosanski Muslimani Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Bošnjaki oz. bosanski Muslimani

Vrednost 1049 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 31
2 61
3 87
4 49
5 popolnoma zaupam 14
6 6
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242 671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_7 Francozi Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Francozi

Vrednost 1148 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 12
2 21
3 98
4 84
5 popolnoma zaupam 19
6 14
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
234 679

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_8 Hrvati Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Hrvati

Vrednost 1247 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 50
2 55
3 76
4 43
5 popolnoma zaupam 19
6 5
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
243 670

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_9 Indijci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Indijci

Vrednost 1346 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 21
2 53
3 97
4 34
5 popolnoma zaupam 14
6 29
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_10 Italijani Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Italijani

Vrednost 1445 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 20
2 52
3 99
4 51
5 popolnoma zaupam 15
6 11
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 676

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_11 Japonci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Japonci

Vrednost 1544 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 15
2 26
3 68
4 83
5 popolnoma zaupam 31
6 25
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 690

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_12 Judje Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Judje

Vrednost 1643 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 34
2 50
3 78
4 49
5 popolnoma zaupam 19
6 18
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 683

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_13 Kitajci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Kitajci

Vrednost 1742 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 23
2 56
3 99
4 31
5 popolnoma zaupam 17
6 22
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_14 Madžari Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Madžari

Vrednost 1841 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 13
2 39
3 112
4 58
5 popolnoma zaupam 16
6 10
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
238 675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_15 Makedonci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Makedonci

Vrednost 1940 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 10
2 45
3 84
4 78
5 popolnoma zaupam 22
6 9
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 674

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_16 Nemci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Nemci

Vrednost 2039 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 5
2 10
3 56
4 122
5 popolnoma zaupam 48
6 7
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
241 672

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_17 Romi Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Romi

Vrednost 2138 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 85
2 80
3 52
4 17
5 popolnoma zaupam 4
6 10
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
238 675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_18 Rusi Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Rusi

Vrednost 2237 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 20
2 49
3 111
4 41
5 popolnoma zaupam 14
6 13
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_19 Srbi Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Srbi

Vrednost 2336 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 22
2 34
3 99
4 65
5 popolnoma zaupam 22
6 6
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
242 671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_20 Afriški črnci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Afriški črnci

Vrednost 2435 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 33
2 53
3 88
4 37
5 popolnoma zaupam 11
6 26
Sysmiss 665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
222 691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_1 Albanci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Albanci

Vrednost 2534 Frekvenca
1 DA 365
2 NE 545
3 NE VEM, BREZ ODG. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_2 Američani q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Američani

Vrednost 2633 Frekvenca
1 DA 328
2 NE 581
3 NE VEM, BREZ ODG. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_3 Angleži q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Angleži

Vrednost 2732 Frekvenca
1 DA 320
2 NE 589
3 NE VEM, BREZ ODG. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_4 Avstrijci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Avstrijci

Vrednost 2831 Frekvenca
1 DA 557
2 NE 353
3 NE VEM, BREZ ODG. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_5 Arabci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Arabci

Vrednost 2930 Frekvenca
1 DA 135
2 NE 773
3 NE VEM, BREZ ODG. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_6 Bošnjaki q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Bošnjaki

Vrednost 3029 Frekvenca
1 DA 590
2 NE 320
3 NE VEM, BREZ ODG. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_7 Francozi q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Francozi

Vrednost 3128 Frekvenca
1 DA 282
2 NE 627
3 NE VEM, BREZ ODG. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_8 Hrvati q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Hrvati

Vrednost 3227 Frekvenca
1 DA 781
2 NE 129
3 NE VEM, BREZ ODG. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_9 Indijci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Indijci

Vrednost 3326 Frekvenca
1 DA 96
2 NE 809
3 NE VEM, BREZ ODG. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_10 Italijani q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Italijani

Vrednost 3425 Frekvenca
1 DA 532
2 NE 376
3 NE VEM, BREZ ODG. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_11 Japonci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Japonci

Vrednost 3524 Frekvenca
1 DA 101
2 NE 806
3 NE VEM, BREZ ODG. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_12 Judje q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Judje

Vrednost 3623 Frekvenca
1 DA 150
2 NE 736
3 NE VEM, BREZ ODG. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_13 Kitajci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Kitajci

Vrednost 3722 Frekvenca
1 DA 174
2 NE 732
3 NE VEM, BREZ ODG. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_14 Madžari q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Madžari

Vrednost 3821 Frekvenca
1 DA 360
2 NE 547
3 NE VEM, BREZ ODG. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_15 Makedonci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Makedonci

Vrednost 3920 Frekvenca
1 DA 525
2 NE 381
3 NE VEM, BREZ ODG. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_16 Nemci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Nemci

Vrednost 4019 Frekvenca
1 DA 592
2 NE 316
3 NE VEM, BREZ ODG. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_17 Romi q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Romi

Vrednost 4118 Frekvenca
1 DA 362
2 NE 545
3 NE VEM, BREZ ODG. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_18 Rusi q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Rusi

Vrednost 4217 Frekvenca
1 DA 253
2 NE 653
3 NE VEM, BREZ ODG. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_19 Srbi q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Srbi

Vrednost 4316 Frekvenca
1 DA 689
2 NE 219
3 NE VEM, BREZ ODG. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_20 Afriški črnci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Afriški črnci

Vrednost 4415 Frekvenca
1 DA 138
2 NE 768
3 NE VEM, BREZ ODG. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 4514 Frekvenca
1 DA 354
2 NE 454
3 Ne vem (ne beri) 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 4613 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 153
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 149
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 29
4 ZARES 19
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 21
6 Nova Slovenija- NSI 18
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 51
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 24
9 drugo (anketar ne bere) 15
11 nobene (anketar ne bere) 167
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 31
10 ne vem (anketar ne bere) 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
677 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q6 Se nameravate udeležiti letošnjih lokalnih volitev?

Se nameravate udeležiti letošnjih lokalnih volitev?

Vrednost 4712 Frekvenca
1 Da 722
2 Ne 133
3 Ne vem 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Bi na volitvah v občinski svet volili eno od lokalnih list ali katero od političnih strank? (če je odgovor stranka:) Katero?

Bi na volitvah v občinski svet volili eno od lokalnih list ali katero od političnih strank?

Vrednost 4811 Frekvenca
1 Lokalna lista 344
2 Socialni demokrati- SD 63
3 Slovenska demokratska stranka- SDS 68
4 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 17
5 ZARES 9
6 Slovenska ljudska stranka- SLS 12
7 Nova Slovenija- NSI 10
8 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 18
9 Slovenska nacionalna stranka- SNS 8
10 drugo (anketar ne bere) 13
12 nobene (anketar ne bere) 32
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 4
11 ne vem (anketar ne bere) 182
Sysmiss 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q8 Bi bilo za vašo občino dobro, če bi bil na volitvah ponovno izvoljen sedanji župan?

Bi bilo za vašo občino dobro, če bi bil na volitvah ponovno izvoljen sedanji župan?

Vrednost 4910 Frekvenca
1 Da 501
2 Ne 320
3 Ne vem 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Je bilo ukrepanje oblasti ob nedavnih poplavah po vašem mnenju ustrezno?

Je bilo ukrepanje oblasti ob nedavnih poplavah po vašem mnenju ustrezno?

Vrednost 509 Frekvenca
1 Da 509
2 Ne 290
3 ne vem (ne beri) 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Katero stališče v zvezi z obtožnim predlogov zoper peterico posameznikov na čelu z Janšo, vam je bližje:

Katero stališče v zvezi z obtožnim predlogov zoper peterico posameznikov na čelu z Janšo, vam je bližje:

Vrednost 518 Frekvenca
1 Obtožni predlog je rezultat neodvisnega dela preiskovalnih o 346
2 Obtožni predlog je politični konstrukt, namenjen diskreditac 253
3 Ne vem, ne eno ne drugo (ne beri) 314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Kakšne narodnosti ste?

Kakšne narodnosti ste?

Vrednost 527 Frekvenca
1 Slovenec 858
2 Italijan 1
3 Madžar 1
4 Avstrijec 0
5 Nemec 0
6 Hrvat 10
7 Srb 18
8 Črnogorec 3
9 Bošnjak ali Musliman (v etničnem smislu) 8
10 druge narodnosti 10
99 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Spol Spol?

Spol?

Vrednost 536 Frekvenca
1 M 435
2 Ž 478
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 545 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 75
2 Poklicna 94
3 Srednja 438
4 Višja, visoka ali več 300
9 Brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRoj ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 16 1921 1992 1959.062 16.216

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1992

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 16 18 89 50.938 16.216

Vrednosti spremenljivk od 18 do 89

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 572 Frekvenca
1 18-34 let 181
2 35-54 let 302
3 55 in več 414
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0 0.138 3.809 1 1.011

Vrednosti spremenljivk od 0.138383957993617 do 3.80890410958904

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (2010). SUTR1010 - Medkulturni odnosi, Slovenski utrip – oktober 2010 [ostali dokumenti].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1010. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1010_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si