Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1010
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1010_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

1010 (None)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

stiki s tujci, zaupanje ljudem iz drugih držav, podpora vladi, strankarske preference, lokalne volitve

Keywords ELSST:
KULTURNI PLURALIZEM, KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, ETNIČNA SKUPINA, ETNIČNA MANJŠINA, LOKALNE VOLITVE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
odnos Slovencev do pripadnikov drugih kultur
lokalne volitve


Abstract:

Raziskava se osredotoča na lokalne volitve in odnos Slovencev do pripadnikov drugih kultur. Tik pred lokalnimi volitvami so anketiranci odgovarjali na vprašanja o tem, ali se nameravajo udeležiti volitev ter katero politično stranko in katero lokalno listo nameravajo volit. Raziskava se je dotaknila odzivov na nedavne poplave ter proučevala koliko prebivalci Slovenije zaupajo pripadnikom posamičnih drugih kultur, etničnih skupin in narodov, in s katerimi sploh imajo osebne izkušnje.

Methodology


Collection date: 27. september 2010 - 29. september 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po ranking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 58
 • number of units: 913

Version: februar 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 194
2 vas (500-1999 prebivalcev) 211
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 239
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 22 Frequency
1 Urbano 532
2 Ruralno 381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 31 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 145
3 Koroška 34
4 Savinjska 116
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 53
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 12

tip_kraj Naselje

Value 158 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 194
2 vas (500-1999 prebivalcev) 211
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 239
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 4

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 257 Frequency
1 Urbano 532
2 Ruralno 381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 356 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 145
3 Koroška 34
4 Savinjska 116
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 53
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 12

q1 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Value 455 Frequency
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 241
2 Ne 665
3 Ne vem (ne beri) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 7

Valid range from 1 to 2

q2_1 Albanci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Albanci

Value 554 Frequency
1 sploh ne zaupam 37
2 67
3 86
4 32
5 popolnoma zaupam 11
6 15
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 680

Valid range from 1 to 5

q2_2 Američani Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Američani

Value 653 Frequency
1 sploh ne zaupam 21
2 26
3 97
4 79
5 popolnoma zaupam 15
6 10
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 675

Valid range from 1 to 5

q2_3 Angleži Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Angleži

Value 752 Frequency
1 sploh ne zaupam 12
2 29
3 69
4 107
5 popolnoma zaupam 25
6 6
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 671

Valid range from 1 to 5

q2_4 Avstrijci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Avstrijci

Value 851 Frequency
1 sploh ne zaupam 8
2 21
3 71
4 103
5 popolnoma zaupam 39
6 6
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 671

Valid range from 1 to 5

q2_5 Arabci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Arabci

Value 950 Frequency
1 sploh ne zaupam 61
2 79
3 61
4 20
5 popolnoma zaupam 9
6 18
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 683

Valid range from 1 to 5

q2_6 Bošnjaki oz. bosanski Muslimani Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Bošnjaki oz. bosanski Muslimani

Value 1049 Frequency
1 sploh ne zaupam 31
2 61
3 87
4 49
5 popolnoma zaupam 14
6 6
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 671

Valid range from 1 to 5

q2_7 Francozi Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Francozi

Value 1148 Frequency
1 sploh ne zaupam 12
2 21
3 98
4 84
5 popolnoma zaupam 19
6 14
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 679

Valid range from 1 to 5

q2_8 Hrvati Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Hrvati

Value 1247 Frequency
1 sploh ne zaupam 50
2 55
3 76
4 43
5 popolnoma zaupam 19
6 5
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 670

Valid range from 1 to 5

q2_9 Indijci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Indijci

Value 1346 Frequency
1 sploh ne zaupam 21
2 53
3 97
4 34
5 popolnoma zaupam 14
6 29
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 694

Valid range from 1 to 5

q2_10 Italijani Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Italijani

Value 1445 Frequency
1 sploh ne zaupam 20
2 52
3 99
4 51
5 popolnoma zaupam 15
6 11
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 676

Valid range from 1 to 5

q2_11 Japonci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Japonci

Value 1544 Frequency
1 sploh ne zaupam 15
2 26
3 68
4 83
5 popolnoma zaupam 31
6 25
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 690

Valid range from 1 to 5

q2_12 Judje Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Judje

Value 1643 Frequency
1 sploh ne zaupam 34
2 50
3 78
4 49
5 popolnoma zaupam 19
6 18
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 683

Valid range from 1 to 5

q2_13 Kitajci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Kitajci

Value 1742 Frequency
1 sploh ne zaupam 23
2 56
3 99
4 31
5 popolnoma zaupam 17
6 22
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
226 687

Valid range from 1 to 5

q2_14 Madžari Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Madžari

Value 1841 Frequency
1 sploh ne zaupam 13
2 39
3 112
4 58
5 popolnoma zaupam 16
6 10
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 675

Valid range from 1 to 5

q2_15 Makedonci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Makedonci

Value 1940 Frequency
1 sploh ne zaupam 10
2 45
3 84
4 78
5 popolnoma zaupam 22
6 9
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 674

Valid range from 1 to 5

q2_16 Nemci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Nemci

Value 2039 Frequency
1 sploh ne zaupam 5
2 10
3 56
4 122
5 popolnoma zaupam 48
6 7
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 672

Valid range from 1 to 5

q2_17 Romi Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Romi

Value 2138 Frequency
1 sploh ne zaupam 85
2 80
3 52
4 17
5 popolnoma zaupam 4
6 10
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 675

Valid range from 1 to 5

q2_18 Rusi Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Rusi

Value 2237 Frequency
1 sploh ne zaupam 20
2 49
3 111
4 41
5 popolnoma zaupam 14
6 13
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 678

Valid range from 1 to 5

q2_19 Srbi Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Srbi

Value 2336 Frequency
1 sploh ne zaupam 22
2 34
3 99
4 65
5 popolnoma zaupam 22
6 6
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 671

Valid range from 1 to 5

q2_20 Afriški črnci Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

Afriški črnci

Value 2435 Frequency
1 sploh ne zaupam 33
2 53
3 88
4 37
5 popolnoma zaupam 11
6 26
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 691

Valid range from 1 to 5

q3_1 Albanci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Albanci

Value 2534 Frequency
1 DA 365
2 NE 545
3 NE VEM, BREZ ODG. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 3

Valid range from 1 to 2

q3_2 Američani q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Američani

Value 2633 Frequency
1 DA 328
2 NE 581
3 NE VEM, BREZ ODG. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 4

Valid range from 1 to 2

q3_3 Angleži q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Angleži

Value 2732 Frequency
1 DA 320
2 NE 589
3 NE VEM, BREZ ODG. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 4

Valid range from 1 to 2

q3_4 Avstrijci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Avstrijci

Value 2831 Frequency
1 DA 557
2 NE 353
3 NE VEM, BREZ ODG. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 3

Valid range from 1 to 2

q3_5 Arabci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Arabci

Value 2930 Frequency
1 DA 135
2 NE 773
3 NE VEM, BREZ ODG. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 5

Valid range from 1 to 2

q3_6 Bošnjaki q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Bošnjaki

Value 3029 Frequency
1 DA 590
2 NE 320
3 NE VEM, BREZ ODG. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 3

Valid range from 1 to 2

q3_7 Francozi q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Francozi

Value 3128 Frequency
1 DA 282
2 NE 627
3 NE VEM, BREZ ODG. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 4

Valid range from 1 to 2

q3_8 Hrvati q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Hrvati

Value 3227 Frequency
1 DA 781
2 NE 129
3 NE VEM, BREZ ODG. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 3

Valid range from 1 to 2

q3_9 Indijci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Indijci

Value 3326 Frequency
1 DA 96
2 NE 809
3 NE VEM, BREZ ODG. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 8

Valid range from 1 to 2

q3_10 Italijani q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Italijani

Value 3425 Frequency
1 DA 532
2 NE 376
3 NE VEM, BREZ ODG. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 5

Valid range from 1 to 2

q3_11 Japonci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Japonci

Value 3524 Frequency
1 DA 101
2 NE 806
3 NE VEM, BREZ ODG. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 6

Valid range from 1 to 2

q3_12 Judje q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Judje

Value 3623 Frequency
1 DA 150
2 NE 736
3 NE VEM, BREZ ODG. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 27

Valid range from 1 to 2

q3_13 Kitajci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Kitajci

Value 3722 Frequency
1 DA 174
2 NE 732
3 NE VEM, BREZ ODG. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 7

Valid range from 1 to 2

q3_14 Madžari q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Madžari

Value 3821 Frequency
1 DA 360
2 NE 547
3 NE VEM, BREZ ODG. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 6

Valid range from 1 to 2

q3_15 Makedonci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Makedonci

Value 3920 Frequency
1 DA 525
2 NE 381
3 NE VEM, BREZ ODG. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 7

Valid range from 1 to 2

q3_16 Nemci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Nemci

Value 4019 Frequency
1 DA 592
2 NE 316
3 NE VEM, BREZ ODG. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 5

Valid range from 1 to 2

q3_17 Romi q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Romi

Value 4118 Frequency
1 DA 362
2 NE 545
3 NE VEM, BREZ ODG. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 6

Valid range from 1 to 2

q3_18 Rusi q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Rusi

Value 4217 Frequency
1 DA 253
2 NE 653
3 NE VEM, BREZ ODG. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 7

Valid range from 1 to 2

q3_19 Srbi q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Srbi

Value 4316 Frequency
1 DA 689
2 NE 219
3 NE VEM, BREZ ODG. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 5

Valid range from 1 to 2

q3_20 Afriški črnci q3 Kaj pa vaše osebne izkušnje na tem področju? Imate ali pa ste kdaj imeli prijateljske, službene ali sorodstvene vezi ali stike z:

Afriški črnci

Value 4415 Frequency
1 DA 138
2 NE 768
3 NE VEM, BREZ ODG. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 7

Valid range from 1 to 2

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 4514 Frequency
1 DA 354
2 NE 454
3 Ne vem (ne beri) 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 105

Valid range from 1 to 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 4613 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 153
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 149
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 29
4 ZARES 19
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 21
6 Nova Slovenija- NSI 18
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 51
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 24
9 drugo (anketar ne bere) 15
11 nobene (anketar ne bere) 167
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 31
10 ne vem (anketar ne bere) 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
677 236

Valid range from 1 to 99

q6 Se nameravate udeležiti letošnjih lokalnih volitev?

Se nameravate udeležiti letošnjih lokalnih volitev?

Value 4712 Frequency
1 Da 722
2 Ne 133
3 Ne vem 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 58

Valid range from 1 to 2

q7 Bi na volitvah v občinski svet volili eno od lokalnih list ali katero od političnih strank? (če je odgovor stranka:) Katero?

Bi na volitvah v občinski svet volili eno od lokalnih list ali katero od političnih strank?

Value 4811 Frequency
1 Lokalna lista 344
2 Socialni demokrati- SD 63
3 Slovenska demokratska stranka- SDS 68
4 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 17
5 ZARES 9
6 Slovenska ljudska stranka- SLS 12
7 Nova Slovenija- NSI 10
8 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 18
9 Slovenska nacionalna stranka- SNS 8
10 drugo (anketar ne bere) 13
12 nobene (anketar ne bere) 32
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 4
11 ne vem (anketar ne bere) 182
Sysmiss 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
598 315

Valid range from 1 to 99

q8 Bi bilo za vašo občino dobro, če bi bil na volitvah ponovno izvoljen sedanji župan?

Bi bilo za vašo občino dobro, če bi bil na volitvah ponovno izvoljen sedanji župan?

Value 4910 Frequency
1 Da 501
2 Ne 320
3 Ne vem 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 92

Valid range from 1 to 2

q9 Je bilo ukrepanje oblasti ob nedavnih poplavah po vašem mnenju ustrezno?

Je bilo ukrepanje oblasti ob nedavnih poplavah po vašem mnenju ustrezno?

Value 509 Frequency
1 Da 509
2 Ne 290
3 ne vem (ne beri) 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 114

Valid range from 1 to 2

q10 Katero stališče v zvezi z obtožnim predlogov zoper peterico posameznikov na čelu z Janšo, vam je bližje:

Katero stališče v zvezi z obtožnim predlogov zoper peterico posameznikov na čelu z Janšo, vam je bližje:

Value 518 Frequency
1 Obtožni predlog je rezultat neodvisnega dela preiskovalnih o 346
2 Obtožni predlog je politični konstrukt, namenjen diskreditac 253
3 Ne vem, ne eno ne drugo (ne beri) 314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 314

Valid range from 1 to 2

q11 Kakšne narodnosti ste?

Kakšne narodnosti ste?

Value 527 Frequency
1 Slovenec 858
2 Italijan 1
3 Madžar 1
4 Avstrijec 0
5 Nemec 0
6 Hrvat 10
7 Srb 18
8 Črnogorec 3
9 Bošnjak ali Musliman (v etničnem smislu) 8
10 druge narodnosti 10
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 4

Valid range from 1 to 10

Spol Spol?

Spol?

Value 536 Frequency
1 M 435
2 Ž 478
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 545 Frequency
1 Osnovna ali manj 75
2 Poklicna 94
3 Srednja 438
4 Višja, visoka ali več 300
9 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 6

Valid range from 1 to 4

LetoRoj ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 16 1921 1992 1959.062 16.216

Valid range from 1921 to 1992

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 16 18 89 50.938 16.216

Valid range from 18 to 89

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 572 Frequency
1 18-34 let 181
2 35-54 let 302
3 55 in več 414
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 16

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0 0.138 3.809 1 1.011

Valid range from 0.138383957993617 to 3.80890410958904

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (2010). SUTR1010 - Medkulturni odnosi, Slovenski utrip – oktober 2010 [ostali dokumenti].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1010. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1010_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si