Evrobarometer držav kandidatk, 2003.4; oktober - november 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB034
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; november 2003)

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

življenje v državah kandidatkah, politična participacija, zaupanje v institucije, nacionalna in evropska identiteta, informiranost in stališča do EU, pomembni domači in mednarodni problemi, skupna zunanja in varnostna politika, znanje in stališča o procesu širitve, prihodnost Evrope, evropske volitve, stališča do proračuna EU, zaupanje javno-mnenjskim raziskavam, podpora skupnemu odločanju, prednosti EU politik, goljufije v EU, ustava EU, evropska valuta

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA
KORUPCIJA


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo odnos in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenju v lastni državi, politični participaciji in zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, informiranosti in stališčih do EU, pomembnimi nacionalnimi in mednarodnimi temami, skupni zunanji in varnostni politiki, stališčih in znanju o procesu širitve, prihodnosti Evrope, evropskih volitvah, stališčih o goljufijah v škodo EU in njenega proračuna in zaupanju v javnomenjske raziskave.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. oktober - 10. november 2003
Čas izdelave: 2003-11
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CCEB034 - Candidate Countries Eurobarometer 2003.4; October-November 2003 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 580
  • število enot: 12165

Verzija: marec 2005

Spremenljivke

ZANR ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
3986 12165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 3986 do 3986

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 22 Frekvenca
1 1st Release as of March 20, 2005 12165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0 1 50010 592.633 1472.611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50010

ZANR ZA Study Number

Vrednost 1580 Frekvenca
3986 12165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 3986 do 3986

EDITION ZA Edition ID

Vrednost 2579 Frekvenca
1 1st Release as of March 20, 2005 12165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0 1 50010 592.633 1472.611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50010

UNIQID Unique respondent id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0 10000011 130001000 71927431.861 37423790.49

Vrednosti spremenljivk od 10000011 do 130001000

COUNTRY Country code

Vrednost 5576 Frekvenca
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1014
5 Hungary 1017
6 Latvia 1001
7 Lithuania 1015
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1040
11 Slovakia 1078
12 Slovenia 1000
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0 0.341 2.769 1 0.632

Vrednosti spremenljivk od 0.340628675937129 do 2.7685526995

WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0 0.02 11.067 1 1.593

Vrednosti spremenljivk od 0.0199855520683873 do 11.067110183899

Q0 RESPONDENT'S STATUS

Vrednost 8573 Frekvenca
0 INAP - not 4 6 in COUNTRY 10150
1 citizen 1579
2 permanent resident 436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

Q1 On the whole, how satisfied are you with your life in general?

Vrednost 9572 Frekvenca
1 Very satisfied 1211
2 Fairly satisfied 6074
3 Not very satisfied 3491
4 Not at all satisfied 1304
8 DK / no opinion 76
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2 Present personal situation comparing with five years ago

Vrednost 10571 Frekvenca
1 improved 3327
2 stayed about the same 4430
3 got worse 4274
8 DK / no opinion 124
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.A Expectations for the year to come: - your life in general

Vrednost 11570 Frekvenca
1 the same 5046
2 worse 2607
3 better 3640
8 DK / no opinion 857
9 refusal/NA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.B Expectations for the year to come: - the economic situation in [COUNTRY]

Vrednost 12569 Frekvenca
1 the same 3539
2 worse 4458
3 better 2912
8 DK / no opinion 1237
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.C Expectations for the year to come: - the financial situation of your household

Vrednost 13568 Frekvenca
1 the same 5162
2 worse 3506
3 better 2683
8 DK / no opinion 792
9 refusal/NA 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.D Expectations for the year to come: - the employment situation in [COUNTRY]

Vrednost 14567 Frekvenca
1 the same 3707
2 worse 4392
3 better 2399
8 DK / no opinion 1602
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3.E Expectations for the year to come: - your personal job situation

Vrednost 15566 Frekvenca
1 the same 5121
2 worse 1918
3 better 2113
8 DK / no opinion 2446
9 refusal/NA 567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4 Expected personal situation in 5 years

Vrednost 16565 Frekvenca
1 improved 4702
2 stayed about the same 3799
3 got worse 2227
8 DK / no opinion 1357
9 refusal/NA 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.A How often discuss political matters - with friends

Vrednost 17564 Frekvenca
1 never 2471
2 rarely 3410
3 occasionally 4127
4 frequently 2102
8 DK / no opinion 44
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.B How often discuss political matters - with your partner

Vrednost 18563 Frekvenca
1 never 3828
2 rarely 2724
3 occasionally 2917
4 frequently 1728
8 DK / no opinion 514
9 refusal/NA 454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.C How often discuss political matters - with other relatives

Vrednost 19562 Frekvenca
1 never 3055
2 rarely 4183
3 occasionally 3588
4 frequently 1219
8 DK / no opinion 93
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.D How often discuss political matters - with fellow workers

Vrednost 20561 Frekvenca
1 never 4469
2 rarely 2707
3 occasionally 2530
4 frequently 1207
8 DK / no opinion 792
9 refusal/NA 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5.E How often discuss political matters - with other people

Vrednost 21560 Frekvenca
1 never 4446
2 rarely 4140
3 occasionally 2627
4 frequently 749
8 DK / no opinion 161
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6 Pesuading others to share view

Vrednost 22559 Frekvenca
1 often 1675
2 from time to time 3802
3 rarely 3336
4 never 3104
8 DK / no opinion 200
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.A About how often do you watch the news on television

Vrednost 23558 Frekvenca
1 every day 7646
2 several times a week 2671
3 once or twice a week 964
4 less often 627
5 never 234
8 DK / no opinion 15
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.B About how often do you read the news in daily papers

Vrednost 24557 Frekvenca
1 every day 3151
2 several times a week 2557
3 once or twice a week 2217
4 less often 2342
5 never 1867
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8.C About how often do you listen to the news on the radio

Vrednost 25556 Frekvenca
1 every day 4873
2 several times a week 2441
3 once or twice a week 1242
4 less often 2010
5 never 1569
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.A Attention paid to news about: local politics

Vrednost 26555 Frekvenca
1 no attention at all 1647
2 a little attention 5975
3 a lot of attention 4408
8 DK / no opinion 94
9 refusal/NA 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.B Attention paid to news about: national politics

Vrednost 27554 Frekvenca
1 no attention at all 1238
2 a little attention 5450
3 a lot of attention 5369
8 DK / no opinion 85
9 refusal/NA 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.C Attention paid to news about: social issues, such as education, health care, poverty, etc.

Vrednost 28553 Frekvenca
1 no attention at all 748
2 a little attention 4239
3 a lot of attention 7062
8 DK / no opinion 89
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.D Attention paid to news about: the European Union

Vrednost 29552 Frekvenca
1 no attention at all 1845
2 a little attention 6153
3 a lot of attention 4015
8 DK / no opinion 129
9 refusal/NA 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.E Attention paid to news about: the economy

Vrednost 30551 Frekvenca
1 no attention at all 1595
2 a little attention 5711
3 a lot of attention 4694
8 DK / no opinion 138
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.F Attention paid to news about: sports

Vrednost 31550 Frekvenca
1 no attention at all 3913
2 a little attention 4402
3 a lot of attention 3712
8 DK / no opinion 112
9 refusal/NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.G Attention paid to news about: the environment

Vrednost 32549 Frekvenca
1 no attention at all 1976
2 a little attention 6100
3 a lot of attention 3899
8 DK / no opinion 163
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.H Attention paid to news about: foreign policy - international relationships

Vrednost 33548 Frekvenca
1 no attention at all 2368
2 a little attention 6049
3 a lot of attention 3564
8 DK / no opinion 156
9 refusal/NA 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9.I Attention paid to news about: culture

Vrednost 34547 Frekvenca
1 no attention at all 2027
2 a little attention 6105
3 a lot of attention 3837
8 DK / no opinion 171
9 refusal/NA 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.1 Trust or NOT: The written press

Vrednost 35546 Frekvenca
1 tend to trust 6250
2 tend not to trust 4838
8 DK / no opinion 1035
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.2 Trust or NOT: Radio

Vrednost 36545 Frekvenca
1 tend to trust 7928
2 tend not to trust 3168
8 DK / no opinion 1036
9 refusal/NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.3 Trust or NOT: Television

Vrednost 37544 Frekvenca
1 tend to trust 8403
2 tend not to trust 3130
8 DK / no opinion 601
9 refusal/NA 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.4 Trust or NOT: Justice / the [COUNTRY] legal system

Vrednost 38543 Frekvenca
1 tend to trust 4409
2 tend not to trust 6557
8 DK / no opinion 1147
9 refusal/NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.5 Trust or NOT: The police

Vrednost 39542 Frekvenca
1 tend to trust 5440
2 tend not to trust 5811
8 DK / no opinion 871
9 refusal/NA 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.6 Trust or NOT: The army

Vrednost 40541 Frekvenca
1 tend to trust 7129
2 tend not to trust 3474
8 DK / no opinion 1516
9 refusal/NA 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.7 Trust or NOT: The religious institutions

Vrednost 41540 Frekvenca
1 tend to trust 5680
2 tend not to trust 4837
8 DK / no opinion 1565
9 refusal/NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.8 Trust or NOT: Trade unions

Vrednost 42539 Frekvenca
1 tend to trust 3209
2 tend not to trust 6220
8 DK / no opinion 2631
9 refusal/NA 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.9 Trust or NOT: Political parties

Vrednost 43538 Frekvenca
1 tend to trust 1742
2 tend not to trust 9117
8 DK / no opinion 1238
9 refusal/NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.10 Trust or NOT: Civil service

Vrednost 44537 Frekvenca
1 tend to trust 4137
2 tend not to trust 6439
8 DK / no opinion 1539
9 refusal/NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.11 Trust or NOT: Big companies

Vrednost 45536 Frekvenca
1 tend to trust 3428
2 tend not to trust 6467
8 DK / no opinion 2208
9 refusal/NA 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.12 Trust or NOT: The [COUNTRY] government

Vrednost 46535 Frekvenca
1 tend to trust 4600
2 tend not to trust 6515
8 DK / no opinion 997
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.13 Trust or NOT: The [COUNTRY] parliament

Vrednost 47534 Frekvenca
1 tend to trust 3903
2 tend not to trust 7150
8 DK / no opinion 1064
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.16 Trust or NOT: The European Union

Vrednost 48533 Frekvenca
1 tend to trust 6263
2 tend not to trust 3725
8 DK / no opinion 2134
9 refusal/NA 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.17 Trust or NOT: The United Nations

Vrednost 49532 Frekvenca
1 tend to trust 6113
2 tend not to trust 3458
8 DK / no opinion 2544
9 refusal/NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.14 Trust or NOT: Non-governmental organizations

Vrednost 50531 Frekvenca
1 tend to trust 4182
2 tend not to trust 4577
8 DK / no opinion 3340
9 refusal/NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10.15 Trust or NOT: Charitable or voluntary organizations

Vrednost 51530 Frekvenca
1 tend to trust 5575
2 tend not to trust 4108
8 DK / no opinion 2415
9 refusal/NA 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.A degree of attechment to - SETTLEMENT

Vrednost 52529 Frekvenca
1 very attached 6508
2 fairly attached 4145
3 not very attached 1217
4 not at all attached 220
8 DK / no opinion 63
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.B degree of attechment to - REGION

Vrednost 53528 Frekvenca
1 very attached 5434
2 fairly attached 4667
3 not very attached 1561
4 not at all attached 266
8 DK / no opinion 209
9 refusal/NA 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.C degree of attechment to - COUNTRY

Vrednost 54527 Frekvenca
1 very attached 6863
2 fairly attached 4125
3 not very attached 865
4 not at all attached 182
8 DK / no opinion 107
9 refusal/NA 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.D degree of attechment to - EUROPE

Vrednost 55526 Frekvenca
1 very attached 3361
2 fairly attached 4166
3 not very attached 2733
4 not at all attached 1301
8 DK / no opinion 573
9 refusal/NA 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12 Proud to be [NATIONALITY]

Vrednost 56525 Frekvenca
1 very proud 5806
2 fairly proud 4283
3 not very proud 1261
4 not at all proud 421
7 does not feel to be [nat] 165
8 DK / no opinion 187
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13 European pride

Vrednost 57524 Frekvenca
1 very proud 3030
2 fairly proud 5232
3 not very proud 1619
4 not at all proud 889
7 does not feel to be european 781
8 DK / no opinion 570
9 refusal/NA 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14 In the near future you see yourself as ...?

Vrednost 58523 Frekvenca
1 [NATIONALITY] only 4371
2 [NATIONALITY] and European 5830
3 European and [NATIONALITY] 808
4 European only 360
8 DK / no opinion 694
9 refusal/NA 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.1 When you think of the European Union, what comes first to your mind? And then? And then?

Vrednost 59522 Frekvenca
1 Integration 165
2 Economy, positive 2309
3 Economy, negative, protectionism 1235
4 Factual or neutral 1568
5 Unspecified, negative 507
6 Emotional or image positivism 990
7 Country specific 55
8 Bright future 619
9 Loss of independence 136
10 Security 185
11 Colonization 140
12 Traveling 1068
13 Issues - positive 417
14 Issues - negative 118
15 Identity 128
16 Sceptical: accession 126
17 Sceptical: benefits 502
90 other, positive 160
91 other, negative 247
92 other, undecided 242
95 nothing 268
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 DK / no opinion 958
99 refusal/NA 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q15.2 When you think of the European Union, what comes first to your mind? And then? And then?

Vrednost 60521 Frekvenca
1 Integration 65
2 Economy, positive 1136
3 Economy, negative, protectionism 513
4 Factual or neutral 638
5 Unspecified, negative 209
6 Emotional or image positivism 501
7 Country specific 57
8 Bright future 444
9 Loss of independence 83
10 Security 151
11 Colonization 81
12 Traveling 841
13 Issues - positive 526
14 Issues - negative 155
15 Identity 147
16 Sceptical: accession 48
17 Sceptical: benefits 215
90 other, positive 98
91 other, negative 121
92 other, undecided 121
95 nothing 23
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 0
99 no 2nd item mentioned 5992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q15.3 When you think of the European Union, what comes first to your mind? And then? And then?

Vrednost 61520 Frekvenca
1 Integration 55
2 Economy, positive 445
3 Economy, negative, protectionism 214
4 Factual or neutral 287
5 Unspecified, negative 73
6 Emotional or image positivism 216
7 Country specific 22
8 Bright future 154
9 Loss of independence 47
10 Security 79
11 Colonization 28
12 Traveling 308
13 Issues - positive 251
14 Issues - negative 72
15 Identity 68
16 Sceptical: accession 13
17 Sceptical: benefits 72
90 other, positive 51
91 other, negative 49
92 other, undecided 65
95 nothing 26
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 0
99 no 3rd item mentioned 9570
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q16 Image of the European Union

Vrednost 62519 Frekvenca
1 very negative 527
2 fairly negative 1384
3 neutral 3397
4 fairly positive 4599
5 very positive 1780
8 DK / no opinion 454
9 refusal/NA 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.1 EU give the feeling of - ENTHUSIASM

Vrednost 63518 Frekvenca
1 mentioned 2199
2 did not mention 9280
8 DK / no opinion 589
9 refusal/NA 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.2 EU give the feeling of - HOPE

Vrednost 64517 Frekvenca
1 mentioned 7647
2 did not mention 4026
8 DK / no opinion 452
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.3 EU give the feeling of - TRUST

Vrednost 65516 Frekvenca
1 mentioned 4850
2 did not mention 6626
8 DK / no opinion 639
9 refusal/NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.4 EU give the feeling of - INDIFFERENCE

Vrednost 66515 Frekvenca
1 mentioned 1642
2 did not mention 9822
8 DK / no opinion 594
9 refusal/NA 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.5 EU give the feeling of - ANXIETY

Vrednost 67514 Frekvenca
1 mentioned 3176
2 did not mention 8337
8 DK / no opinion 549
9 refusal/NA 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.6 EU give the feeling of - MISTRUST

Vrednost 68513 Frekvenca
1 mentioned 2508
2 did not mention 8970
8 DK / no opinion 574
9 refusal/NA 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17.7 EU give the feeling of - REJECTION

Vrednost 69512 Frekvenca
1 mentioned 1108
2 did not mention 10239
8 DK / no opinion 677
9 refusal/NA 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.1 What EU means personally - PEACE

Vrednost 70511 Frekvenca
1 Mentioned 5749
2 Did not mention 5843
8 DK / no opinion 527
9 refusal/NA 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.2 What EU means personally - ECONOMIC PROSPERITY

Vrednost 71510 Frekvenca
1 Mentioned 5762
2 Did not mention 5849
8 DK / no opinion 511
9 refusal/NA 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.3 What EU means personally - SOCIAL PROTECTION

Vrednost 72509 Frekvenca
1 Mentioned 4844
2 Did not mention 6751
8 DK / no opinion 522
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.4 What EU means personally - FREEDOM TO TRAVEL, STUDY AND WORK ANYWHERE IN THE EU

Vrednost 73508 Frekvenca
1 Mentioned 7633
2 Did not mention 3966
8 DK / no opinion 521
9 refusal/NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.5 What EU means personally - CULTURAL DIVERSITY

Vrednost 74507 Frekvenca
1 Mentioned 4406
2 Did not mention 7178
8 DK / no opinion 537
9 refusal/NA 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.6 What EU means personally - STRONGER SAY IN THE WORLD

Vrednost 75506 Frekvenca
1 Mentioned 3877
2 Did not mention 7704
8 DK / no opinion 538
9 refusal/NA 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.7 What EU means personally - EURO

Vrednost 76505 Frekvenca
1 Mentioned 5851
2 Did not mention 5732
8 DK / no opinion 534
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.8 What EU means personally - UNEMPLOYMENT

Vrednost 77504 Frekvenca
1 Mentioned 2885
2 Did not mention 8688
8 DK / no opinion 544
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.9 What EU means personally - BUREAUCRACY

Vrednost 78503 Frekvenca
1 Mentioned 2779
2 Did not mention 8771
8 DK / no opinion 569
9 refusal/NA 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.10 What EU means personally - WASTE OF MONEY

Vrednost 79502 Frekvenca
1 Mentioned 2223
2 Did not mention 9355
8 DK / no opinion 539
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.11 What EU means personally - LOSS OF OUR CULTURAL IDENTITY

Vrednost 80501 Frekvenca
1 Mentioned 2044
2 Did not mention 9531
8 DK / no opinion 542
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.12 What EU means personally - MORE CRIME

Vrednost 81500 Frekvenca
1 Mentioned 2606
2 Did not mention 8956
8 DK / no opinion 553
9 refusal/NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.13 What EU means personally - NOT ENOUGH CONTROL AT EXTERNAL FRONTIERS

Vrednost 82499 Frekvenca
1 Mentioned 1974
2 Did not mention 9557
8 DK / no opinion 587
9 refusal/NA 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.14 What EU means personally - OTHER (SPONTANEOUS)

Vrednost 83498 Frekvenca
1 Mentioned 241
2 Did not mention 10811
8 DK / no opinion 539
9 refusal/NA 574
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.1 Being an EU citizen means: The right to move permanently to any country in the European Union

Vrednost 84497 Frekvenca
1 Mentioned 7463
2 Did not mention 3646
8 DK / no opinion 948
9 refusal/NA 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.2 Being an EU citizen means: The right to work in any country in the European Union

Vrednost 85496 Frekvenca
1 Mentioned 8827
2 Did not mention 2307
8 DK / no opinion 930
9 refusal/NA 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.3 Being an EU citizen means: The right to vote in local elections in the member state in which you reside/live, and which is not your home country

Vrednost 86495 Frekvenca
1 Mentioned 3407
2 Did not mention 7469
8 DK / no opinion 1179
9 refusal/NA 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.4 Being an EU citizen means: The right to vote in national elections in the member state in which you reside/live, and which is not your home country

Vrednost 87494 Frekvenca
1 Mentioned 3150
2 Did not mention 7694
8 DK / no opinion 1212
9 refusal/NA 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.5 Being an EU citizen means: The right to vote in European Parliament elections in the member state in which you reside/live, and which is not your home country

Vrednost 88493 Frekvenca
1 Mentioned 3465
2 Did not mention 7380
8 DK / no opinion 1211
9 refusal/NA 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.6 Being an EU citizen means: Access to healthcare and social welfare anywhere in the European Union

Vrednost 89492 Frekvenca
1 Mentioned 6846
2 Did not mention 4173
8 DK / no opinion 1039
9 refusal/NA 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.7 Being an EU citizen means: Being able to study in any European Union country

Vrednost 90491 Frekvenca
1 Mentioned 7893
2 Did not mention 3173
8 DK / no opinion 991
9 refusal/NA 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.8 Being an EU citizen means: Other (SPONTANEOUS)

Vrednost 91490 Frekvenca
1 Mentioned 513
2 Did not mention 9985
8 DK / no opinion 1015
9 refusal/NA 652
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q20 Preceived feeling in case of scrapped EU

Vrednost 92489 Frekvenca
1 very sorry 4804
2 indifferent 4494
3 very relieved 1108
8 DK / no opinion 1632
9 refusal/NA 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.1 Most important issues [COUNTRY] facing - Crime

Vrednost 93488 Frekvenca
1 mentioned 3522
2 did not mention 8346
8 DK / no opinion 259
9 refusal/NA 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.2 Most important issues [COUNTRY] facing - Public transports

Vrednost 94487 Frekvenca
1 mentioned 242
2 did not mention 11617
8 DK / no opinion 265
9 refusal/NA 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.3 Most important issues [COUNTRY] facing - Economic Situation

Vrednost 95486 Frekvenca
1 mentioned 4277
2 did not mention 7611
8 DK / no opinion 240
9 refusal/NA 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.4 Most important issues [COUNTRY] facing - Rising prices/inflation

Vrednost 96485 Frekvenca
1 mentioned 2706
2 did not mention 9167
8 DK / no opinion 253
9 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.5 Most important issues [COUNTRY] facing - Taxation

Vrednost 97484 Frekvenca
1 mentioned 1203
2 did not mention 10663
8 DK / no opinion 260
9 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.6 Most important issues [COUNTRY] facing - Unemployment

Vrednost 98483 Frekvenca
1 mentioned 5685
2 did not mention 6195
8 DK / no opinion 247
9 refusal/NA 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.7 Most important issues [COUNTRY] facing - Terrorism

Vrednost 99482 Frekvenca
1 mentioned 363
2 did not mention 11497
8 DK / no opinion 264
9 refusal/NA 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.8 Most important issues [COUNTRY] facing - Defence/Foreign affairs

Vrednost 100481 Frekvenca
1 mentioned 194
2 did not mention 11661
8 DK / no opinion 268
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.9 Most important issues [COUNTRY] facing - Housing

Vrednost 101480 Frekvenca
1 mentioned 606
2 did not mention 11255
8 DK / no opinion 264
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.10 Most important issues [COUNTRY] facing - Immigration

Vrednost 102479 Frekvenca
1 mentioned 347
2 did not mention 11514
8 DK / no opinion 264
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.11 Most important issues [COUNTRY] facing - Health care system

Vrednost 103478 Frekvenca
1 mentioned 2225
2 did not mention 9649
8 DK / no opinion 254
9 refusal/NA 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.12 Most important issues [COUNTRY] facing - The educational system

Vrednost 104477 Frekvenca
1 mentioned 700
2 did not mention 11160
8 DK / no opinion 265
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.13 Most important issues [COUNTRY] facing - Pensions

Vrednost 105476 Frekvenca
1 mentioned 1806
2 did not mention 10057
8 DK / no opinion 262
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.14 Most important issues [COUNTRY] facing - Protecting the environment

Vrednost 106475 Frekvenca
1 mentioned 357
2 did not mention 11499
8 DK / no opinion 268
9 refusal/NA 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21.15 Most important issues [COUNTRY] facing - Other (SPONTANEOUS)

Vrednost 107474 Frekvenca
1 mentioned 278
2 did not mention 11034
8 DK / no opinion 298
9 refusal/NA 555
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.1 Role of EU in - Crime

Vrednost 108473 Frekvenca
1 Positive 4156
2 Negative 2480
3 Neither positive nor negative 3890
8 DK / no opinion 1579
9 refusal/NA 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.2 Role of EU in - Public transports

Vrednost 109472 Frekvenca
1 Positive 3601
2 Negative 1245
3 Neither positive nor negative 5274
8 DK / no opinion 1971
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.3 Role of EU in - Economic Situation

Vrednost 110471 Frekvenca
1 Positive 6142
2 Negative 2106
3 Neither positive nor negative 2385
8 DK / no opinion 1483
9 refusal/NA 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.4 Role of EU in - Rising prices/inflation

Vrednost 111470 Frekvenca
1 Positive 2750
2 Negative 5031
3 Neither positive nor negative 2664
8 DK / no opinion 1665
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.5 Role of EU in - Taxation

Vrednost 112469 Frekvenca
1 Positive 2794
2 Negative 3828
3 Neither positive nor negative 3328
8 DK / no opinion 2149
9 refusal/NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.6 Role of EU in - Unemployment

Vrednost 113468 Frekvenca
1 Positive 4442
2 Negative 3296
3 Neither positive nor negative 2870
8 DK / no opinion 1492
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.7 Role of EU in - Terrorism

Vrednost 114467 Frekvenca
1 Positive 4197
2 Negative 2611
3 Neither positive nor negative 3405
8 DK / no opinion 1893
9 refusal/NA 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.8 Role of EU in - Defence/Foreign affairs

Vrednost 115466 Frekvenca
1 Positive 5849
2 Negative 1194
3 Neither positive nor negative 3099
8 DK / no opinion 1958
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.9 Role of EU in - Housing

Vrednost 116465 Frekvenca
1 Positive 2828
2 Negative 2010
3 Neither positive nor negative 5081
8 DK / no opinion 2176
9 refusal/NA 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.10 Role of EU in - Immigration

Vrednost 117464 Frekvenca
1 Positive 3169
2 Negative 3362
3 Neither positive nor negative 3456
8 DK / no opinion 2105
9 refusal/NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.11 Role of EU in - Health care system

Vrednost 118463 Frekvenca
1 Positive 4916
2 Negative 1578
3 Neither positive nor negative 3783
8 DK / no opinion 1820
9 refusal/NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.12 Role of EU in - The educational system

Vrednost 119462 Frekvenca
1 Positive 5858
2 Negative 1153
3 Neither positive nor negative 3347
8 DK / no opinion 1739
9 refusal/NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.13 Role of EU in - Pensions

Vrednost 120461 Frekvenca
1 Positive 3686
2 Negative 2153
3 Neither positive nor negative 4173
8 DK / no opinion 2087
9 refusal/NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.14 Role of EU in - Protecting the environment

Vrednost 121460 Frekvenca
1 Positive 6265
2 Negative 1057
3 Neither positive nor negative 2974
8 DK / no opinion 1800
9 refusal/NA 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.15 Role of EU in - Other (SPONTANEOUS)

Vrednost 122459 Frekvenca
1 Positive 372
2 Negative 824
3 Neither positive nor negative 1635
8 DK / no opinion 5347
9 refusal/NA 3987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.1 Afraid or NOT of - A world war

Vrednost 123458 Frekvenca
1 Afraid 7361
2 Not afraid 4495
8 DK / no opinion 269
9 refusal/NA 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.2 Afraid or NOT of - A nuclear conflict in Europe

Vrednost 124457 Frekvenca
1 Afraid 6312
2 Not afraid 5344
8 DK / no opinion 462
9 refusal/NA 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.3 Afraid or NOT of - A conventional war in Europe (not nuclear, bacteriological or chemical)

Vrednost 125456 Frekvenca
1 Afraid 5851
2 Not afraid 5527
8 DK / no opinion 732
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.4 Afraid or NOT of - The accidental launch of a nuclear missile

Vrednost 126455 Frekvenca
1 Afraid 6752
2 Not afraid 4782
8 DK / no opinion 585
9 refusal/NA 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.5 Afraid or NOT of - An accident in a nuclear power station

Vrednost 127454 Frekvenca
1 Afraid 8326
2 Not afraid 3342
8 DK / no opinion 452
9 refusal/NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.6 Afraid or NOT of - Spread of nuclear, bacteriological or chemical weapons of mass destruction

Vrednost 128453 Frekvenca
1 Afraid 7412
2 Not afraid 4111
8 DK / no opinion 593
9 refusal/NA 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.7 Afraid or NOT of - Ethnic conflicts in Europe

Vrednost 129452 Frekvenca
1 Afraid 6246
2 Not afraid 5208
8 DK / no opinion 658
9 refusal/NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.8 Afraid or NOT of - International terrorism

Vrednost 130451 Frekvenca
1 Afraid 8691
2 Not afraid 3022
8 DK / no opinion 411
9 refusal/NA 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.9 Afraid or NOT of - Organised crime

Vrednost 131450 Frekvenca
1 Afraid 8995
2 Not afraid 2761
8 DK / no opinion 367
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.10 Afraid or NOT of - Epidemics

Vrednost 132449 Frekvenca
1 Afraid 8196
2 Not afraid 3473
8 DK / no opinion 445
9 refusal/NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24A.1 Awareness: the European Union (EU)

Vrednost 133448 Frekvenca
1 Have heard of 11992
2 Haven’t heard of 93
8 DK / no opinion 65
9 refusal/NA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24B.1 Trust: the European Union (EU)

Vrednost 134447 Frekvenca
1 Tend to trust 7723
2 Tend not to trust 2662
8 DK / no opinion 1670
9 refusal/NA 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24A.2 Awareness: the United Nations (UN)

Vrednost 135446 Frekvenca
1 Have heard of 11500
2 Haven’t heard of 493
8 DK / no opinion 156
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24B.2 Trust: the United Nations (UN)

Vrednost 136445 Frekvenca
1 Tend to trust 7496
2 Tend not to trust 2344
8 DK / no opinion 2157
9 refusal/NA 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24A.3 Awareness: NATO

Vrednost 137444 Frekvenca
1 Have heard of 11657
2 Haven’t heard of 369
8 DK / no opinion 113
9 refusal/NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24B.3 Trust: NATO

Vrednost 138443 Frekvenca
1 Tend to trust 6395
2 Tend not to trust 3453
8 DK / no opinion 2141
9 refusal/NA 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24A.4 Awareness: the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Vrednost 139442 Frekvenca
1 Have heard of 7672
2 Haven’t heard of 3991
8 DK / no opinion 475
9 refusal/NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24B.4 Trust: the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Vrednost 140441 Frekvenca
1 Tend to trust 4987
2 Tend not to trust 1828
8 DK / no opinion 4688
9 refusal/NA 662
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24A.5 Awareness: the Council of Europe

Vrednost 141440 Frekvenca
1 Have heard of 9116
2 Haven’t heard of 2622
8 DK / no opinion 399
9 refusal/NA 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24B.5 Trust: the Council of Europe

Vrednost 142439 Frekvenca
1 Tend to trust 5627
2 Tend not to trust 2018
8 DK / no opinion 4159
9 refusal/NA 361
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24A.6 Awareness: the International Court of Justice in the Hague

Vrednost 143438 Frekvenca
1 Have heard of 9617
2 Haven’t heard of 2201
8 DK / no opinion 322
9 refusal/NA 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24B.6 Trust: the International Court of Justice in the Hague

Vrednost 144437 Frekvenca
1 Tend to trust 7034
2 Tend not to trust 1627
8 DK / no opinion 3124
9 refusal/NA 380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24A.7 Awareness: the European Court of Human Rights

Vrednost 145436 Frekvenca
1 Have heard of 9958
2 Haven’t heard of 1882
8 DK / no opinion 299
9 refusal/NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24B.7 Trust: the European Court of Human Rights

Vrednost 146435 Frekvenca
1 Tend to trust 7630
2 Tend not to trust 1425
8 DK / no opinion 2763
9 refusal/NA 347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24C.1 Awareness: The European Parliament

Vrednost 147434 Frekvenca
1 Have heard of 10333
2 Haven’t heard of 1541
8 DK / no opinion 257
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24D.1 Plays important role: The European Parliament

Vrednost 148433 Frekvenca
1 Plays important role 8581
2 Does not play important role 626
8 DK / no opinion 2716
9 refusal/NA 242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24E.1 Trust: The European Parliament

Vrednost 149432 Frekvenca
1 Tend to trust 6678
2 Tend not to trust 1737
8 DK / no opinion 3433
9 refusal/NA 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24C.2 Awareness: The European Commission

Vrednost 150431 Frekvenca
1 Have heard of 8733
2 Haven’t heard of 2942
8 DK / no opinion 443
9 refusal/NA 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24D.2 Plays important role: The European Commission

Vrednost 151430 Frekvenca
1 Plays important role 7273
2 Does not play important role 775
8 DK / no opinion 3743
9 refusal/NA 374
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24E.2 Trust: The European Commission

Vrednost 152429 Frekvenca
1 Tend to trust 5642
2 Tend not to trust 1764
8 DK / no opinion 4314
9 refusal/NA 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24C.3 Awareness: The Council of Ministers of the European Union

Vrednost 153428 Frekvenca
1 Have heard of 6991
2 Haven’t heard of 4450
8 DK / no opinion 669
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24D.3 Plays important role: The Council of Ministers of the European Union

Vrednost 154427 Frekvenca
1 Plays important role 6008
2 Does not play important role 896
8 DK / no opinion 4698
9 refusal/NA 563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24E.3 Trust: The Council of Ministers of the European Union

Vrednost 155426 Frekvenca
1 Tend to trust 4570
2 Tend not to trust 1693
8 DK / no opinion 5257
9 refusal/NA 645
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24C.4 Awareness: The Court of Justice of the European Communities

Vrednost 156425 Frekvenca
1 Have heard of 6602
2 Haven’t heard of 4797
8 DK / no opinion 715
9 refusal/NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24D.4 Plays important role: The Court of Justice of the European Communities

Vrednost 157424 Frekvenca
1 Plays important role 5774
2 Does not play important role 883
8 DK / no opinion 4834
9 refusal/NA 674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24E.4 Trust: The Court of Justice of the European Communities

Vrednost 158423 Frekvenca
1 Tend to trust 4887
2 Tend not to trust 1327
8 DK / no opinion 5202
9 refusal/NA 749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24C.5 Awareness: The European Ombudsman

Vrednost 159422 Frekvenca
1 Have heard of 5139
2 Haven’t heard of 6161
8 DK / no opinion 804
9 refusal/NA 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24D.5 Plays important role: The European Ombudsman

Vrednost 160421 Frekvenca
1 Plays important role 4212
2 Does not play important role 1314
8 DK / no opinion 5972
9 refusal/NA 667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24E.5 Trust: The European Ombudsman

Vrednost 161420 Frekvenca
1 Tend to trust 3599
2 Tend not to trust 1511
8 DK / no opinion 6304
9 refusal/NA 751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24C.6 Awareness: The European Central Bank

Vrednost 162419 Frekvenca
1 Have heard of 7685
2 Haven’t heard of 3855
8 DK / no opinion 571
9 refusal/NA 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24D.6 Plays important role: The European Central Bank

Vrednost 163418 Frekvenca
1 Plays important role 6593
2 Does not play important role 778
8 DK / no opinion 4218
9 refusal/NA 576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24E.6 Trust: The European Central Bank

Vrednost 164417 Frekvenca
1 Tend to trust 5005
2 Tend not to trust 1576
8 DK / no opinion 4932
9 refusal/NA 652
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24C.7 Awareness: The European Court of Auditors

Vrednost 165416 Frekvenca
1 Have heard of 3959
2 Haven’t heard of 7271
8 DK / no opinion 872
9 refusal/NA 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24D.7 Plays important role: The European Court of Auditors

Vrednost 166415 Frekvenca
1 Plays important role 3609
2 Does not play important role 1112
8 DK / no opinion 6566
9 refusal/NA 878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24E.7 Trust: The European Court of Auditors

Vrednost 167414 Frekvenca
1 Tend to trust 2841
2 Tend not to trust 1508
8 DK / no opinion 6857
9 refusal/NA 959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24C.8 Awareness: The Committee of the Regions of the European Union

Vrednost 168413 Frekvenca
1 Have heard of 3478
2 Haven’t heard of 7677
8 DK / no opinion 943
9 refusal/NA 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24D.8 Plays important role: The Committee of the Regions of the European Union

Vrednost 169412 Frekvenca
1 Plays important role 3332
2 Does not play important role 1186
8 DK / no opinion 6797
9 refusal/NA 850
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24E.8 Trust: The Committee of the Regions of the European Union

Vrednost 170411 Frekvenca
1 Tend to trust 2635
2 Tend not to trust 1488
8 DK / no opinion 7098
9 refusal/NA 944
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24C.9 Awareness: The Social and Economic Committee of the European Union

Vrednost 171410 Frekvenca
1 Have heard of 3999
2 Haven’t heard of 7192
8 DK / no opinion 909
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24D.9 Plays important role: The Social and Economic Committee of the European Union

Vrednost 172409 Frekvenca
1 Plays important role 3874
2 Does not play important role 1044
8 DK / no opinion 6438
9 refusal/NA 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24E.9 Trust: The Social and Economic Committee of the European Union

Vrednost 173408 Frekvenca
1 Tend to trust 3052
2 Tend not to trust 1441
8 DK / no opinion 6767
9 refusal/NA 905
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24C.10 Awareness: The Convention on the future of the European Union

Vrednost 174407 Frekvenca
1 Have heard of 4209
2 Haven’t heard of 6991
8 DK / no opinion 900
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24D.10 Plays important role: The Convention on the future of the European Union

Vrednost 175406 Frekvenca
1 Plays important role 3789
2 Does not play important role 1088
8 DK / no opinion 6561
9 refusal/NA 727
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24E.10 Trust: The Convention on the future of the European Union

Vrednost 176405 Frekvenca
1 Tend to trust 2961
2 Tend not to trust 1473
8 DK / no opinion 6909
9 refusal/NA 822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q25 How much do you feel you know about the EU, its policies, its institutions?

Vrednost 177404 Frekvenca
0 DK / no opinion 0
1 Knows nothing at all 816
2 2 1465
3 3 2043
4 4 1806
5 5 2480
6 6 1331
7 7 1038
8 8 593
9 9 219
10 Knows a great deal 166
98 DK / no opinion 144
99 refusal/NA 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q26.1 True or False - The EU consists of 15 member states

Vrednost 178403 Frekvenca
1 True 8601
2 False 844
8 DK / no opinion 2674
9 refusal/NA 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q26.2 True or False - The European Community was created after WW1

Vrednost 179402 Frekvenca
1 True 3200
2 False 3080
8 DK / no opinion 5817
9 refusal/NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q26.3 True or False - The European flag is blue with yellow stars

Vrednost 180401 Frekvenca
1 True 10018
2 False 288
8 DK / no opinion 1807
9 refusal/NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q26.4 True or False - There are 15 stars on the European flag

Vrednost 181400 Frekvenca
1 True 7122
2 False 1550
8 DK / no opinion 3428
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q26.5 True or False - The HQs of the EU are in Brussels, Strasbourg and Luxembourg

Vrednost 182399 Frekvenca
1 True 7689
2 False 1111
8 DK / no opinion 3297
9 refusal/NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q26.6 True or False - The members of the EP are directly elected by the citizens of the EU

Vrednost 183398 Frekvenca
1 True 4292
2 False 2156
8 DK / no opinion 5637
9 refusal/NA 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q26.7 True or False - There is a President of the EU elected directly by all the citizens

Vrednost 184397 Frekvenca
1 True 2744
2 False 4029
8 DK / no opinion 5315
9 refusal/NA 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q26.8 True or False - The EU has its own anthem

Vrednost 185396 Frekvenca
1 True 4393
2 False 2570
8 DK / no opinion 5129
9 refusal/NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12165