Evrobarometer držav kandidatk, 2003.4; oktober - november 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: CCEB034
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Co-workers:
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Data file producer:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; november 2003)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Study Content

Keywords:

življenje v državah kandidatkah, politična participacija, zaupanje v institucije, nacionalna in evropska identiteta, informiranost in stališča do EU, pomembni domači in mednarodni problemi, skupna zunanja in varnostna politika, znanje in stališča o procesu širitve, prihodnost Evrope, evropske volitve, stališča do proračuna EU, zaupanje javno-mnenjskim raziskavam, podpora skupnemu odločanju, prednosti EU politik, goljufije v EU, ustava EU, evropska valuta

Keywords ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, ZAUPANJE, SOCIALNA VARNOST, EVROPSKA UNIJA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, MEDNARODNA POLITIKA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA
KORUPCIJA


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo odnos in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenju v lastni državi, politični participaciji in zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, informiranosti in stališčih do EU, pomembnimi nacionalnimi in mednarodnimi temami, skupni zunanji in varnostni politiki, stališčih in znanju o procesu širitve, prihodnosti Evrope, evropskih volitvah, stališčih o goljufijah v škodo EU in njenega proračuna in zaupanju v javnomenjske raziskave.

Methodology


Collection date: 10. oktober - 10. november 2003
Date of production: 2003-11
Country: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Sampling procedure:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CCEB034 - Candidate Countries Eurobarometer 2003.4; October-November 2003 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 580
  • number of units: 12165

Version: marec 2005

Variable list

ZANR ZA Study Number

Value 13 Frequency
3986 12165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 3986 to 3986

EDITION ZA Edition ID

Value 22 Frequency
1 1st Release as of March 20, 2005 12165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 1

ID Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0 1 50010 592.633 1472.611

Valid range from 1 to 50010

ZANR ZA Study Number

Value 1580 Frequency
3986 12165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 3986 to 3986

EDITION ZA Edition ID

Value 2579 Frequency
1 1st Release as of March 20, 2005 12165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 1

ID Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0 1 50010 592.633 1472.611

Valid range from 1 to 50010

UNIQID Unique respondent id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0 10000011 130001000 71927431.861 37423790.49

Valid range from 10000011 to 130001000

COUNTRY Country code

Value 5576 Frequency
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1014
5 Hungary 1017
6 Latvia 1001
7 Lithuania 1015
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1040
11 Slovakia 1078
12 Slovenia 1000
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 14

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0 0.341 2.769 1 0.632

Valid range from 0.340628675937129 to 2.7685526995

WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0 0.02 11.067 1 1.593

Valid range from 0.0199855520683873 to 11.067110183899

Q0 RESPONDENT'S STATUS

Value 8573 Frequency
0 INAP - not 4 6 in COUNTRY 10150
1 citizen 1579
2 permanent resident 436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 0 to 2

Q1 On the whole, how satisfied are you with your life in general?

Value 9572 Frequency
1 Very satisfied 1211
2 Fairly satisfied 6074
3 Not very satisfied 3491
4 Not at all satisfied 1304
8 DK / no opinion 76
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q2 Present personal situation comparing with five years ago

Value 10571 Frequency
1 improved 3327
2 stayed about the same 4430
3 got worse 4274
8 DK / no opinion 124
9 refusal/NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q3.A Expectations for the year to come: - your life in general

Value 11570 Frequency
1 the same 5046
2 worse 2607
3 better 3640
8 DK / no opinion 857
9 refusal/NA 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q3.B Expectations for the year to come: - the economic situation in [COUNTRY]

Value 12569 Frequency
1 the same 3539
2 worse 4458
3 better 2912
8 DK / no opinion 1237
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q3.C Expectations for the year to come: - the financial situation of your household

Value 13568 Frequency
1 the same 5162
2 worse 3506
3 better 2683
8 DK / no opinion 792
9 refusal/NA 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q3.D Expectations for the year to come: - the employment situation in [COUNTRY]

Value 14567 Frequency
1 the same 3707
2 worse 4392
3 better 2399
8 DK / no opinion 1602
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q3.E Expectations for the year to come: - your personal job situation

Value 15566 Frequency
1 the same 5121
2 worse 1918
3 better 2113
8 DK / no opinion 2446
9 refusal/NA 567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q4 Expected personal situation in 5 years

Value 16565 Frequency
1 improved 4702
2 stayed about the same 3799
3 got worse 2227
8 DK / no opinion 1357
9 refusal/NA 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q5.A How often discuss political matters - with friends

Value 17564 Frequency
1 never 2471
2 rarely 3410
3 occasionally 4127
4 frequently 2102
8 DK / no opinion 44
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q5.B How often discuss political matters - with your partner

Value 18563 Frequency
1 never 3828
2 rarely 2724
3 occasionally 2917
4 frequently 1728
8 DK / no opinion 514
9 refusal/NA 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q5.C How often discuss political matters - with other relatives

Value 19562 Frequency
1 never 3055
2 rarely 4183
3 occasionally 3588
4 frequently 1219
8 DK / no opinion 93
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q5.D How often discuss political matters - with fellow workers

Value 20561 Frequency
1 never 4469
2 rarely 2707
3 occasionally 2530
4 frequently 1207
8 DK / no opinion 792
9 refusal/NA 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q5.E How often discuss political matters - with other people

Value 21560 Frequency
1 never 4446
2 rarely 4140
3 occasionally 2627
4 frequently 749
8 DK / no opinion 161
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q6 Pesuading others to share view

Value 22559 Frequency
1 often 1675
2 from time to time 3802
3 rarely 3336
4 never 3104
8 DK / no opinion 200
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q8.A About how often do you watch the news on television

Value 23558 Frequency
1 every day 7646
2 several times a week 2671
3 once or twice a week 964
4 less often 627
5 never 234
8 DK / no opinion 15
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q8.B About how often do you read the news in daily papers

Value 24557 Frequency
1 every day 3151
2 several times a week 2557
3 once or twice a week 2217
4 less often 2342
5 never 1867
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q8.C About how often do you listen to the news on the radio

Value 25556 Frequency
1 every day 4873
2 several times a week 2441
3 once or twice a week 1242
4 less often 2010
5 never 1569
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q9.A Attention paid to news about: local politics

Value 26555 Frequency
1 no attention at all 1647
2 a little attention 5975
3 a lot of attention 4408
8 DK / no opinion 94
9 refusal/NA 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q9.B Attention paid to news about: national politics

Value 27554 Frequency
1 no attention at all 1238
2 a little attention 5450
3 a lot of attention 5369
8 DK / no opinion 85
9 refusal/NA 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q9.C Attention paid to news about: social issues, such as education, health care, poverty, etc.

Value 28553 Frequency
1 no attention at all 748
2 a little attention 4239
3 a lot of attention 7062
8 DK / no opinion 89
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q9.D Attention paid to news about: the European Union

Value 29552 Frequency
1 no attention at all 1845
2 a little attention 6153
3 a lot of attention 4015
8 DK / no opinion 129
9 refusal/NA 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q9.E Attention paid to news about: the economy

Value 30551 Frequency
1 no attention at all 1595
2 a little attention 5711
3 a lot of attention 4694
8 DK / no opinion 138
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q9.F Attention paid to news about: sports

Value 31550 Frequency
1 no attention at all 3913
2 a little attention 4402
3 a lot of attention 3712
8 DK / no opinion 112
9 refusal/NA 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q9.G Attention paid to news about: the environment

Value 32549 Frequency
1 no attention at all 1976
2 a little attention 6100
3 a lot of attention 3899
8 DK / no opinion 163
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q9.H Attention paid to news about: foreign policy - international relationships

Value 33548 Frequency
1 no attention at all 2368
2 a little attention 6049
3 a lot of attention 3564
8 DK / no opinion 156
9 refusal/NA 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q9.I Attention paid to news about: culture

Value 34547 Frequency
1 no attention at all 2027
2 a little attention 6105
3 a lot of attention 3837
8 DK / no opinion 171
9 refusal/NA 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.1 Trust or NOT: The written press

Value 35546 Frequency
1 tend to trust 6250
2 tend not to trust 4838
8 DK / no opinion 1035
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.2 Trust or NOT: Radio

Value 36545 Frequency
1 tend to trust 7928
2 tend not to trust 3168
8 DK / no opinion 1036
9 refusal/NA 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.3 Trust or NOT: Television

Value 37544 Frequency
1 tend to trust 8403
2 tend not to trust 3130
8 DK / no opinion 601
9 refusal/NA 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.4 Trust or NOT: Justice / the [COUNTRY] legal system

Value 38543 Frequency
1 tend to trust 4409
2 tend not to trust 6557
8 DK / no opinion 1147
9 refusal/NA 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.5 Trust or NOT: The police

Value 39542 Frequency
1 tend to trust 5440
2 tend not to trust 5811
8 DK / no opinion 871
9 refusal/NA 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.6 Trust or NOT: The army

Value 40541 Frequency
1 tend to trust 7129
2 tend not to trust 3474
8 DK / no opinion 1516
9 refusal/NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.7 Trust or NOT: The religious institutions

Value 41540 Frequency
1 tend to trust 5680
2 tend not to trust 4837
8 DK / no opinion 1565
9 refusal/NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.8 Trust or NOT: Trade unions

Value 42539 Frequency
1 tend to trust 3209
2 tend not to trust 6220
8 DK / no opinion 2631
9 refusal/NA 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.9 Trust or NOT: Political parties

Value 43538 Frequency
1 tend to trust 1742
2 tend not to trust 9117
8 DK / no opinion 1238
9 refusal/NA 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.10 Trust or NOT: Civil service

Value 44537 Frequency
1 tend to trust 4137
2 tend not to trust 6439
8 DK / no opinion 1539
9 refusal/NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.11 Trust or NOT: Big companies

Value 45536 Frequency
1 tend to trust 3428
2 tend not to trust 6467
8 DK / no opinion 2208
9 refusal/NA 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.12 Trust or NOT: The [COUNTRY] government

Value 46535 Frequency
1 tend to trust 4600
2 tend not to trust 6515
8 DK / no opinion 997
9 refusal/NA 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.13 Trust or NOT: The [COUNTRY] parliament

Value 47534 Frequency
1 tend to trust 3903
2 tend not to trust 7150
8 DK / no opinion 1064
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.16 Trust or NOT: The European Union

Value 48533 Frequency
1 tend to trust 6263
2 tend not to trust 3725
8 DK / no opinion 2134
9 refusal/NA 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.17 Trust or NOT: The United Nations

Value 49532 Frequency
1 tend to trust 6113
2 tend not to trust 3458
8 DK / no opinion 2544
9 refusal/NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.14 Trust or NOT: Non-governmental organizations

Value 50531 Frequency
1 tend to trust 4182
2 tend not to trust 4577
8 DK / no opinion 3340
9 refusal/NA 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q10.15 Trust or NOT: Charitable or voluntary organizations

Value 51530 Frequency
1 tend to trust 5575
2 tend not to trust 4108
8 DK / no opinion 2415
9 refusal/NA 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q11.A degree of attechment to - SETTLEMENT

Value 52529 Frequency
1 very attached 6508
2 fairly attached 4145
3 not very attached 1217
4 not at all attached 220
8 DK / no opinion 63
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q11.B degree of attechment to - REGION

Value 53528 Frequency
1 very attached 5434
2 fairly attached 4667
3 not very attached 1561
4 not at all attached 266
8 DK / no opinion 209
9 refusal/NA 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q11.C degree of attechment to - COUNTRY

Value 54527 Frequency
1 very attached 6863
2 fairly attached 4125
3 not very attached 865
4 not at all attached 182
8 DK / no opinion 107
9 refusal/NA 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q11.D degree of attechment to - EUROPE

Value 55526 Frequency
1 very attached 3361
2 fairly attached 4166
3 not very attached 2733
4 not at all attached 1301
8 DK / no opinion 573
9 refusal/NA 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q12 Proud to be [NATIONALITY]

Value 56525 Frequency
1 very proud 5806
2 fairly proud 4283
3 not very proud 1261
4 not at all proud 421
7 does not feel to be [nat] 165
8 DK / no opinion 187
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q13 European pride

Value 57524 Frequency
1 very proud 3030
2 fairly proud 5232
3 not very proud 1619
4 not at all proud 889
7 does not feel to be european 781
8 DK / no opinion 570
9 refusal/NA 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q14 In the near future you see yourself as ...?

Value 58523 Frequency
1 [NATIONALITY] only 4371
2 [NATIONALITY] and European 5830
3 European and [NATIONALITY] 808
4 European only 360
8 DK / no opinion 694
9 refusal/NA 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q15.1 When you think of the European Union, what comes first to your mind? And then? And then?

Value 59522 Frequency
1 Integration 165
2 Economy, positive 2309
3 Economy, negative, protectionism 1235
4 Factual or neutral 1568
5 Unspecified, negative 507
6 Emotional or image positivism 990
7 Country specific 55
8 Bright future 619
9 Loss of independence 136
10 Security 185
11 Colonization 140
12 Traveling 1068
13 Issues - positive 417
14 Issues - negative 118
15 Identity 128
16 Sceptical: accession 126
17 Sceptical: benefits 502
90 other, positive 160
91 other, negative 247
92 other, undecided 242
95 nothing 268
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 DK / no opinion 958
99 refusal/NA 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 99

Q15.2 When you think of the European Union, what comes first to your mind? And then? And then?

Value 60521 Frequency
1 Integration 65
2 Economy, positive 1136
3 Economy, negative, protectionism 513
4 Factual or neutral 638
5 Unspecified, negative 209
6 Emotional or image positivism 501
7 Country specific 57
8 Bright future 444
9 Loss of independence 83
10 Security 151
11 Colonization 81
12 Traveling 841
13 Issues - positive 526
14 Issues - negative 155
15 Identity 147
16 Sceptical: accession 48
17 Sceptical: benefits 215
90 other, positive 98
91 other, negative 121
92 other, undecided 121
95 nothing 23
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 0
99 no 2nd item mentioned 5992
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 99

Q15.3 When you think of the European Union, what comes first to your mind? And then? And then?

Value 61520 Frequency
1 Integration 55
2 Economy, positive 445
3 Economy, negative, protectionism 214
4 Factual or neutral 287
5 Unspecified, negative 73
6 Emotional or image positivism 216
7 Country specific 22
8 Bright future 154
9 Loss of independence 47
10 Security 79
11 Colonization 28
12 Traveling 308
13 Issues - positive 251
14 Issues - negative 72
15 Identity 68
16 Sceptical: accession 13
17 Sceptical: benefits 72
90 other, positive 51
91 other, negative 49
92 other, undecided 65
95 nothing 26
96 Other, negative 0
97 Other, undecided 0
98 Nothing 0
99 no 3rd item mentioned 9570
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 99

Q16 Image of the European Union

Value 62519 Frequency
1 very negative 527
2 fairly negative 1384
3 neutral 3397
4 fairly positive 4599
5 very positive 1780
8 DK / no opinion 454
9 refusal/NA 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q17.1 EU give the feeling of - ENTHUSIASM

Value 63518 Frequency
1 mentioned 2199
2 did not mention 9280
8 DK / no opinion 589
9 refusal/NA 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q17.2 EU give the feeling of - HOPE

Value 64517 Frequency
1 mentioned 7647
2 did not mention 4026
8 DK / no opinion 452
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q17.3 EU give the feeling of - TRUST

Value 65516 Frequency
1 mentioned 4850
2 did not mention 6626
8 DK / no opinion 639
9 refusal/NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q17.4 EU give the feeling of - INDIFFERENCE

Value 66515 Frequency
1 mentioned 1642
2 did not mention 9822
8 DK / no opinion 594
9 refusal/NA 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q17.5 EU give the feeling of - ANXIETY

Value 67514 Frequency
1 mentioned 3176
2 did not mention 8337
8 DK / no opinion 549
9 refusal/NA 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q17.6 EU give the feeling of - MISTRUST

Value 68513 Frequency
1 mentioned 2508
2 did not mention 8970
8 DK / no opinion 574
9 refusal/NA 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q17.7 EU give the feeling of - REJECTION

Value 69512 Frequency
1 mentioned 1108
2 did not mention 10239
8 DK / no opinion 677
9 refusal/NA 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.1 What EU means personally - PEACE

Value 70511 Frequency
1 Mentioned 5749
2 Did not mention 5843
8 DK / no opinion 527
9 refusal/NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.2 What EU means personally - ECONOMIC PROSPERITY

Value 71510 Frequency
1 Mentioned 5762
2 Did not mention 5849
8 DK / no opinion 511
9 refusal/NA 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.3 What EU means personally - SOCIAL PROTECTION

Value 72509 Frequency
1 Mentioned 4844
2 Did not mention 6751
8 DK / no opinion 522
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.4 What EU means personally - FREEDOM TO TRAVEL, STUDY AND WORK ANYWHERE IN THE EU

Value 73508 Frequency
1 Mentioned 7633
2 Did not mention 3966
8 DK / no opinion 521
9 refusal/NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.5 What EU means personally - CULTURAL DIVERSITY

Value 74507 Frequency
1 Mentioned 4406
2 Did not mention 7178
8 DK / no opinion 537
9 refusal/NA 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.6 What EU means personally - STRONGER SAY IN THE WORLD

Value 75506 Frequency
1 Mentioned 3877
2 Did not mention 7704
8 DK / no opinion 538
9 refusal/NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.7 What EU means personally - EURO

Value 76505 Frequency
1 Mentioned 5851
2 Did not mention 5732
8 DK / no opinion 534
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.8 What EU means personally - UNEMPLOYMENT

Value 77504 Frequency
1 Mentioned 2885
2 Did not mention 8688
8 DK / no opinion 544
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.9 What EU means personally - BUREAUCRACY

Value 78503 Frequency
1 Mentioned 2779
2 Did not mention 8771
8 DK / no opinion 569
9 refusal/NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.10 What EU means personally - WASTE OF MONEY

Value 79502 Frequency
1 Mentioned 2223
2 Did not mention 9355
8 DK / no opinion 539
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.11 What EU means personally - LOSS OF OUR CULTURAL IDENTITY

Value 80501 Frequency
1 Mentioned 2044
2 Did not mention 9531
8 DK / no opinion 542
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.12 What EU means personally - MORE CRIME

Value 81500 Frequency
1 Mentioned 2606
2 Did not mention 8956
8 DK / no opinion 553
9 refusal/NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.13 What EU means personally - NOT ENOUGH CONTROL AT EXTERNAL FRONTIERS

Value 82499 Frequency
1 Mentioned 1974
2 Did not mention 9557
8 DK / no opinion 587
9 refusal/NA 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q18.14 What EU means personally - OTHER (SPONTANEOUS)

Value 83498 Frequency
1 Mentioned 241
2 Did not mention 10811
8 DK / no opinion 539
9 refusal/NA 574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q19.1 Being an EU citizen means: The right to move permanently to any country in the European Union

Value 84497 Frequency
1 Mentioned 7463
2 Did not mention 3646
8 DK / no opinion 948
9 refusal/NA 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q19.2 Being an EU citizen means: The right to work in any country in the European Union

Value 85496 Frequency
1 Mentioned 8827
2 Did not mention 2307
8 DK / no opinion 930
9 refusal/NA 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q19.3 Being an EU citizen means: The right to vote in local elections in the member state in which you reside/live, and which is not your home country

Value 86495 Frequency
1 Mentioned 3407
2 Did not mention 7469
8 DK / no opinion 1179
9 refusal/NA 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q19.4 Being an EU citizen means: The right to vote in national elections in the member state in which you reside/live, and which is not your home country

Value 87494 Frequency
1 Mentioned 3150
2 Did not mention 7694
8 DK / no opinion 1212
9 refusal/NA 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q19.5 Being an EU citizen means: The right to vote in European Parliament elections in the member state in which you reside/live, and which is not your home country

Value 88493 Frequency
1 Mentioned 3465
2 Did not mention 7380
8 DK / no opinion 1211
9 refusal/NA 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q19.6 Being an EU citizen means: Access to healthcare and social welfare anywhere in the European Union

Value 89492 Frequency
1 Mentioned 6846
2 Did not mention 4173
8 DK / no opinion 1039
9 refusal/NA 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q19.7 Being an EU citizen means: Being able to study in any European Union country

Value 90491 Frequency
1 Mentioned 7893
2 Did not mention 3173
8 DK / no opinion 991
9 refusal/NA 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q19.8 Being an EU citizen means: Other (SPONTANEOUS)

Value 91490 Frequency
1 Mentioned 513
2 Did not mention 9985
8 DK / no opinion 1015
9 refusal/NA 652
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q20 Preceived feeling in case of scrapped EU

Value 92489 Frequency
1 very sorry 4804
2 indifferent 4494
3 very relieved 1108
8 DK / no opinion 1632
9 refusal/NA 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.1 Most important issues [COUNTRY] facing - Crime

Value 93488 Frequency
1 mentioned 3522
2 did not mention 8346
8 DK / no opinion 259
9 refusal/NA 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.2 Most important issues [COUNTRY] facing - Public transports

Value 94487 Frequency
1 mentioned 242
2 did not mention 11617
8 DK / no opinion 265
9 refusal/NA 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.3 Most important issues [COUNTRY] facing - Economic Situation

Value 95486 Frequency
1 mentioned 4277
2 did not mention 7611
8 DK / no opinion 240
9 refusal/NA 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.4 Most important issues [COUNTRY] facing - Rising prices/inflation

Value 96485 Frequency
1 mentioned 2706
2 did not mention 9167
8 DK / no opinion 253
9 refusal/NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.5 Most important issues [COUNTRY] facing - Taxation

Value 97484 Frequency
1 mentioned 1203
2 did not mention 10663
8 DK / no opinion 260
9 refusal/NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.6 Most important issues [COUNTRY] facing - Unemployment

Value 98483 Frequency
1 mentioned 5685
2 did not mention 6195
8 DK / no opinion 247
9 refusal/NA 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.7 Most important issues [COUNTRY] facing - Terrorism

Value 99482 Frequency
1 mentioned 363
2 did not mention 11497
8 DK / no opinion 264
9 refusal/NA 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.8 Most important issues [COUNTRY] facing - Defence/Foreign affairs

Value 100481 Frequency
1 mentioned 194
2 did not mention 11661
8 DK / no opinion 268
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.9 Most important issues [COUNTRY] facing - Housing

Value 101480 Frequency
1 mentioned 606
2 did not mention 11255
8 DK / no opinion 264
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.10 Most important issues [COUNTRY] facing - Immigration

Value 102479 Frequency
1 mentioned 347
2 did not mention 11514
8 DK / no opinion 264
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.11 Most important issues [COUNTRY] facing - Health care system

Value 103478 Frequency
1 mentioned 2225
2 did not mention 9649
8 DK / no opinion 254
9 refusal/NA 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.12 Most important issues [COUNTRY] facing - The educational system

Value 104477 Frequency
1 mentioned 700
2 did not mention 11160
8 DK / no opinion 265
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.13 Most important issues [COUNTRY] facing - Pensions

Value 105476 Frequency
1 mentioned 1806
2 did not mention 10057
8 DK / no opinion 262
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.14 Most important issues [COUNTRY] facing - Protecting the environment

Value 106475 Frequency
1 mentioned 357
2 did not mention 11499
8 DK / no opinion 268
9 refusal/NA 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q21.15 Most important issues [COUNTRY] facing - Other (SPONTANEOUS)

Value 107474 Frequency
1 mentioned 278
2 did not mention 11034
8 DK / no opinion 298
9 refusal/NA 555
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.1 Role of EU in - Crime

Value 108473 Frequency
1 Positive 4156
2 Negative 2480
3 Neither positive nor negative 3890
8 DK / no opinion 1579
9 refusal/NA 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.2 Role of EU in - Public transports

Value 109472 Frequency
1 Positive 3601
2 Negative 1245
3 Neither positive nor negative 5274
8 DK / no opinion 1971
9 refusal/NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.3 Role of EU in - Economic Situation

Value 110471 Frequency
1 Positive 6142
2 Negative 2106
3 Neither positive nor negative 2385
8 DK / no opinion 1483
9 refusal/NA 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.4 Role of EU in - Rising prices/inflation

Value 111470 Frequency
1 Positive 2750
2 Negative 5031
3 Neither positive nor negative 2664
8 DK / no opinion 1665
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.5 Role of EU in - Taxation

Value 112469 Frequency
1 Positive 2794
2 Negative 3828
3 Neither positive nor negative 3328
8 DK / no opinion 2149
9 refusal/NA 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.6 Role of EU in - Unemployment

Value 113468 Frequency
1 Positive 4442
2 Negative 3296
3 Neither positive nor negative 2870
8 DK / no opinion 1492
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.7 Role of EU in - Terrorism

Value 114467 Frequency
1 Positive 4197
2 Negative 2611
3 Neither positive nor negative 3405
8 DK / no opinion 1893
9 refusal/NA 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.8 Role of EU in - Defence/Foreign affairs

Value 115466 Frequency
1 Positive 5849
2 Negative 1194
3 Neither positive nor negative 3099
8 DK / no opinion 1958
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.9 Role of EU in - Housing

Value 116465 Frequency
1 Positive 2828
2 Negative 2010
3 Neither positive nor negative 5081
8 DK / no opinion 2176
9 refusal/NA 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.10 Role of EU in - Immigration

Value 117464 Frequency
1 Positive 3169
2 Negative 3362
3 Neither positive nor negative 3456
8 DK / no opinion 2105
9 refusal/NA 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.11 Role of EU in - Health care system

Value 118463 Frequency
1 Positive 4916
2 Negative 1578
3 Neither positive nor negative 3783
8 DK / no opinion 1820
9 refusal/NA 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.12 Role of EU in - The educational system

Value 119462 Frequency
1 Positive 5858
2 Negative 1153
3 Neither positive nor negative 3347
8 DK / no opinion 1739
9 refusal/NA 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.13 Role of EU in - Pensions

Value 120461 Frequency
1 Positive 3686
2 Negative 2153
3 Neither positive nor negative 4173
8 DK / no opinion 2087
9 refusal/NA 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.14 Role of EU in - Protecting the environment

Value 121460 Frequency
1 Positive 6265
2 Negative 1057
3 Neither positive nor negative 2974
8 DK / no opinion 1800
9 refusal/NA 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q22.15 Role of EU in - Other (SPONTANEOUS)

Value 122459 Frequency
1 Positive 372
2 Negative 824
3 Neither positive nor negative 1635
8 DK / no opinion 5347
9 refusal/NA 3987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q23.1 Afraid or NOT of - A world war

Value 123458 Frequency
1 Afraid 7361
2 Not afraid 4495
8 DK / no opinion 269
9 refusal/NA 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q23.2 Afraid or NOT of - A nuclear conflict in Europe

Value 124457 Frequency
1 Afraid 6312
2 Not afraid 5344
8 DK / no opinion 462
9 refusal/NA 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q23.3 Afraid or NOT of - A conventional war in Europe (not nuclear, bacteriological or chemical)

Value 125456 Frequency
1 Afraid 5851
2 Not afraid 5527
8 DK / no opinion 732
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q23.4 Afraid or NOT of - The accidental launch of a nuclear missile

Value 126455 Frequency
1 Afraid 6752
2 Not afraid 4782
8 DK / no opinion 585
9 refusal/NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q23.5 Afraid or NOT of - An accident in a nuclear power station

Value 127454 Frequency
1 Afraid 8326
2 Not afraid 3342
8 DK / no opinion 452
9 refusal/NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q23.6 Afraid or NOT of - Spread of nuclear, bacteriological or chemical weapons of mass destruction

Value 128453 Frequency
1 Afraid 7412
2 Not afraid 4111
8 DK / no opinion 593
9 refusal/NA 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q23.7 Afraid or NOT of - Ethnic conflicts in Europe

Value 129452 Frequency
1 Afraid 6246
2 Not afraid 5208
8 DK / no opinion 658
9 refusal/NA 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q23.8 Afraid or NOT of - International terrorism

Value 130451 Frequency
1 Afraid 8691
2 Not afraid 3022
8 DK / no opinion 411
9 refusal/NA 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q23.9 Afraid or NOT of - Organised crime

Value 131450 Frequency
1 Afraid 8995
2 Not afraid 2761
8 DK / no opinion 367
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q23.10 Afraid or NOT of - Epidemics

Value 132449 Frequency
1 Afraid 8196
2 Not afraid 3473
8 DK / no opinion 445
9 refusal/NA 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24A.1 Awareness: the European Union (EU)

Value 133448 Frequency
1 Have heard of 11992
2 Haven’t heard of 93
8 DK / no opinion 65
9 refusal/NA 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24B.1 Trust: the European Union (EU)

Value 134447 Frequency
1 Tend to trust 7723
2 Tend not to trust 2662
8 DK / no opinion 1670
9 refusal/NA 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24A.2 Awareness: the United Nations (UN)

Value 135446 Frequency
1 Have heard of 11500
2 Haven’t heard of 493
8 DK / no opinion 156
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24B.2 Trust: the United Nations (UN)

Value 136445 Frequency
1 Tend to trust 7496
2 Tend not to trust 2344
8 DK / no opinion 2157
9 refusal/NA 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24A.3 Awareness: NATO

Value 137444 Frequency
1 Have heard of 11657
2 Haven’t heard of 369
8 DK / no opinion 113
9 refusal/NA 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24B.3 Trust: NATO

Value 138443 Frequency
1 Tend to trust 6395
2 Tend not to trust 3453
8 DK / no opinion 2141
9 refusal/NA 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24A.4 Awareness: the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Value 139442 Frequency
1 Have heard of 7672
2 Haven’t heard of 3991
8 DK / no opinion 475
9 refusal/NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24B.4 Trust: the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

Value 140441 Frequency
1 Tend to trust 4987
2 Tend not to trust 1828
8 DK / no opinion 4688
9 refusal/NA 662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24A.5 Awareness: the Council of Europe

Value 141440 Frequency
1 Have heard of 9116
2 Haven’t heard of 2622
8 DK / no opinion 399
9 refusal/NA 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24B.5 Trust: the Council of Europe

Value 142439 Frequency
1 Tend to trust 5627
2 Tend not to trust 2018
8 DK / no opinion 4159
9 refusal/NA 361
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24A.6 Awareness: the International Court of Justice in the Hague

Value 143438 Frequency
1 Have heard of 9617
2 Haven’t heard of 2201
8 DK / no opinion 322
9 refusal/NA 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24B.6 Trust: the International Court of Justice in the Hague

Value 144437 Frequency
1 Tend to trust 7034
2 Tend not to trust 1627
8 DK / no opinion 3124
9 refusal/NA 380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24A.7 Awareness: the European Court of Human Rights

Value 145436 Frequency
1 Have heard of 9958
2 Haven’t heard of 1882
8 DK / no opinion 299
9 refusal/NA 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24B.7 Trust: the European Court of Human Rights

Value 146435 Frequency
1 Tend to trust 7630
2 Tend not to trust 1425
8 DK / no opinion 2763
9 refusal/NA 347
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24C.1 Awareness: The European Parliament

Value 147434 Frequency
1 Have heard of 10333
2 Haven’t heard of 1541
8 DK / no opinion 257
9 refusal/NA 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24D.1 Plays important role: The European Parliament

Value 148433 Frequency
1 Plays important role 8581
2 Does not play important role 626
8 DK / no opinion 2716
9 refusal/NA 242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24E.1 Trust: The European Parliament

Value 149432 Frequency
1 Tend to trust 6678
2 Tend not to trust 1737
8 DK / no opinion 3433
9 refusal/NA 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24C.2 Awareness: The European Commission

Value 150431 Frequency
1 Have heard of 8733
2 Haven’t heard of 2942
8 DK / no opinion 443
9 refusal/NA 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24D.2 Plays important role: The European Commission

Value 151430 Frequency
1 Plays important role 7273
2 Does not play important role 775
8 DK / no opinion 3743
9 refusal/NA 374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24E.2 Trust: The European Commission

Value 152429 Frequency
1 Tend to trust 5642
2 Tend not to trust 1764
8 DK / no opinion 4314
9 refusal/NA 445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24C.3 Awareness: The Council of Ministers of the European Union

Value 153428 Frequency
1 Have heard of 6991
2 Haven’t heard of 4450
8 DK / no opinion 669
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24D.3 Plays important role: The Council of Ministers of the European Union

Value 154427 Frequency
1 Plays important role 6008
2 Does not play important role 896
8 DK / no opinion 4698
9 refusal/NA 563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24E.3 Trust: The Council of Ministers of the European Union

Value 155426 Frequency
1 Tend to trust 4570
2 Tend not to trust 1693
8 DK / no opinion 5257
9 refusal/NA 645
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24C.4 Awareness: The Court of Justice of the European Communities

Value 156425 Frequency
1 Have heard of 6602
2 Haven’t heard of 4797
8 DK / no opinion 715
9 refusal/NA 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24D.4 Plays important role: The Court of Justice of the European Communities

Value 157424 Frequency
1 Plays important role 5774
2 Does not play important role 883
8 DK / no opinion 4834
9 refusal/NA 674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24E.4 Trust: The Court of Justice of the European Communities

Value 158423 Frequency
1 Tend to trust 4887
2 Tend not to trust 1327
8 DK / no opinion 5202
9 refusal/NA 749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24C.5 Awareness: The European Ombudsman

Value 159422 Frequency
1 Have heard of 5139
2 Haven’t heard of 6161
8 DK / no opinion 804
9 refusal/NA 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24D.5 Plays important role: The European Ombudsman

Value 160421 Frequency
1 Plays important role 4212
2 Does not play important role 1314
8 DK / no opinion 5972
9 refusal/NA 667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24E.5 Trust: The European Ombudsman

Value 161420 Frequency
1 Tend to trust 3599
2 Tend not to trust 1511
8 DK / no opinion 6304
9 refusal/NA 751
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24C.6 Awareness: The European Central Bank

Value 162419 Frequency
1 Have heard of 7685
2 Haven’t heard of 3855
8 DK / no opinion 571
9 refusal/NA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24D.6 Plays important role: The European Central Bank

Value 163418 Frequency
1 Plays important role 6593
2 Does not play important role 778
8 DK / no opinion 4218
9 refusal/NA 576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24E.6 Trust: The European Central Bank

Value 164417 Frequency
1 Tend to trust 5005
2 Tend not to trust 1576
8 DK / no opinion 4932
9 refusal/NA 652
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24C.7 Awareness: The European Court of Auditors

Value 165416 Frequency
1 Have heard of 3959
2 Haven’t heard of 7271
8 DK / no opinion 872
9 refusal/NA 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24D.7 Plays important role: The European Court of Auditors

Value 166415 Frequency
1 Plays important role 3609
2 Does not play important role 1112
8 DK / no opinion 6566
9 refusal/NA 878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24E.7 Trust: The European Court of Auditors

Value 167414 Frequency
1 Tend to trust 2841
2 Tend not to trust 1508
8 DK / no opinion 6857
9 refusal/NA 959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24C.8 Awareness: The Committee of the Regions of the European Union

Value 168413 Frequency
1 Have heard of 3478
2 Haven’t heard of 7677
8 DK / no opinion 943
9 refusal/NA 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24D.8 Plays important role: The Committee of the Regions of the European Union

Value 169412 Frequency
1 Plays important role 3332
2 Does not play important role 1186
8 DK / no opinion 6797
9 refusal/NA 850
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24E.8 Trust: The Committee of the Regions of the European Union

Value 170411 Frequency
1 Tend to trust 2635
2 Tend not to trust 1488
8 DK / no opinion 7098
9 refusal/NA 944
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24C.9 Awareness: The Social and Economic Committee of the European Union

Value 171410 Frequency
1 Have heard of 3999
2 Haven’t heard of 7192
8 DK / no opinion 909
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24D.9 Plays important role: The Social and Economic Committee of the European Union

Value 172409 Frequency
1 Plays important role 3874
2 Does not play important role 1044
8 DK / no opinion 6438
9 refusal/NA 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24E.9 Trust: The Social and Economic Committee of the European Union

Value 173408 Frequency
1 Tend to trust 3052
2 Tend not to trust 1441
8 DK / no opinion 6767
9 refusal/NA 905
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24C.10 Awareness: The Convention on the future of the European Union

Value 174407 Frequency
1 Have heard of 4209
2 Haven’t heard of 6991
8 DK / no opinion 900
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24D.10 Plays important role: The Convention on the future of the European Union

Value 175406 Frequency
1 Plays important role 3789
2 Does not play important role 1088
8 DK / no opinion 6561
9 refusal/NA 727
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q24E.10 Trust: The Convention on the future of the European Union

Value 176405 Frequency
1 Tend to trust 2961
2 Tend not to trust 1473
8 DK / no opinion 6909
9 refusal/NA 822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q25 How much do you feel you know about the EU, its policies, its institutions?

Value 177404 Frequency
0 DK / no opinion 0
1 Knows nothing at all 816
2 2 1465
3 3 2043
4 4 1806
5 5 2480
6 6 1331
7 7 1038
8 8 593
9 9 219
10 Knows a great deal 166
98 DK / no opinion 144
99 refusal/NA 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 0 to 99

Q26.1 True or False - The EU consists of 15 member states

Value 178403 Frequency
1 True 8601
2 False 844
8 DK / no opinion 2674
9 refusal/NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q26.2 True or False - The European Community was created after WW1

Value 179402 Frequency
1 True 3200
2 False 3080
8 DK / no opinion 5817
9 refusal/NA 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q26.3 True or False - The European flag is blue with yellow stars

Value 180401 Frequency
1 True 10018
2 False 288
8 DK / no opinion 1807
9 refusal/NA 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q26.4 True or False - There are 15 stars on the European flag

Value 181400 Frequency
1 True 7122
2 False 1550
8 DK / no opinion 3428
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q26.5 True or False - The HQs of the EU are in Brussels, Strasbourg and Luxembourg

Value 182399 Frequency
1 True 7689
2 False 1111
8 DK / no opinion 3297
9 refusal/NA 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q26.6 True or False - The members of the EP are directly elected by the citizens of the EU

Value 183398 Frequency
1 True 4292
2 False 2156
8 DK / no opinion 5637
9 refusal/NA 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q26.7 True or False - There is a President of the EU elected directly by all the citizens

Value 184397 Frequency
1 True 2744
2 False 4029
8 DK / no opinion 5315
9 refusal/NA 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q26.8 True or False - The EU has its own anthem

Value 185396 Frequency
1 True 4393
2 False 2570
8 DK / no opinion 5129
9 refusal/NA 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12165 0

Valid range from 1 to 9

Q26.9 True or False - There are no borders between the member states of the EU

Value 186395 Frequency
1 True 7202
2