Predstave o svetu leta 2000, 1967

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: IW200067
Glavni avtor(ji):
  • Boh, Katja
  • Galtung, Johan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Ornauer, H.
  • Tauber, Andreja
Izdelal datoteko podatkov:
ISU - Institut za sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; september 1967)

Finančna podpora:

Sklad Borisa Kidriča

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
POLITIKA - spori, varnost in mir
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
vprašanja o bodočnosti
mnenja o vojni in miru
dogmatizem in orientiranost v bodočnost


Povzetek:

Raziskava je namenjena percepciji in pričakovanjem v prihodnosti, s poudarkom na letu 2000. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o tem, koliko sploh razmišljajo o prihodnosti sveta in svoje države, percepciji leta 2000 kot bližnje ali daljnje prihodnosti, o tem, koliko se o prihodnosti pogovarjajo, poslušajo ali berejo. Sledijo vprašanja o tem, kakšna bo razlika med letom 2000 in danes, navedejo naboljšo in najslabšo možno stvar, ki bi se lahko zgodila leta 2000, s pomočjo 9-stopenjske letvice ocenijo življenje sedaj, pred 5 letimi, pričakovanje čez 5 let in pričakovanje leta 2000 in sicer zase, za svojo državo in cel svet. Nato izrazijo svoja pričakovanja, posebej tudi lastne upe/želje glede konkretnejših stvari, kot so: sreča, zadovoljstvo z delom, religioznost, materializem, družbeni uspeh, človeški odnosi, seksualna svoboda, družinske vrednote, količina prostega časa, socialne razlike, duševne bolezni, uporaba drog, kriminal, položaj žensk in mlajše generacije. Zanimiva ugotovitev: pričakovanje praviloma sovpada z željo, da bi se določena stvar zgodila. Anketirani izrazijo tudi pričakovanja o možnostih, ki jih bodo omogočili znanstveni dosežki: izbira otrokovega spola in drugih lastnosti, zdravljenje nevarnih bolezni, npr. raka, da ne bo vojn, uravnavanje vremena, potovanje na druge planete; za vsako izmed navedenih je postavljeno vprašanje, ali respondent stvar pričakuje in ali si to tudi želi. Naslednja vprašanja se nanašajo na pričakovanja respondentov v zvezi z vojno, oborožitvijo in doseganjem miru. Respondenti najprej izrazijo pričakovanja v zvezi z oborožitvijo: pričakujejo čez 5 let / 20 let / leta 2000 svetovno vojno, več orožja ali manj orožja; kaj bi se zgodilo z državo, če bi bila vključena v svetovno vojno, bi se država vojni lahko izognila, ali obstaja kaj, kar bi lahko preprečilo vojno z jedrskim orožjem, kaj bi bila posledica popolne razorožitve. Navedenih je 25 trditev, kako doseči svetovni mir, od predlogov na individualni do predlogov na mednarodni ravni, respondenti izrazijo strinjanje z vsakim od njih, izberejo tisto rešitev, ki naj bi najverjetneje zagotovila svetovni mir. Sledijo vprašanja o pričakovanjih v zvezi z mednarodnimi trendi: kako se bodo razvijali odnosi med socialističnimi in kapitalističnimi državami, med revnimi in bogatimi državami, med različnimi rasami. Navedenih je 16 držav, respondenti za vsako izmed njih povejo, ali je članica NATO pakta, Varšavskega pakta ali nobenega od teh. S pomočjo 20 trditev so merjene respondentove osebnostne lastnosti (idealizem, dogmatizem, konzevativizem, individualizem, ipd.), nekaj vprašanj se nanaša na oceno delovanja in pogledov mlajše in starejše generacije. Respondenti odgovorijo na vprašani, ali ima njihova država dovolj vpliva na mednarodnem področju in kako močno naj bo v svetovno dogajanje vključena, izmerjena je tudi respondentova lastna vključenost v socialno mrežo: kako močno se ga tičejo stvari, ki se dogajajo okrog njega, če je (aktiven) član kake politične ai verske organizacije, član koliko društev ali klubov je, je imel kdaj vodilno funkcijo v le-teh in ali je že kdaj javno(pisno – v časopisu ali ustno – na sestanku) izrazil lastno mnenje. Demografska vprašanja zajemajo: starost, spol, zakonski stan, izobrazbo, zaposlitveni status, panogo zaposlitve, zadovoljstvo s poklicem, kakšen poklic in v kateri panogi si želijo delati leta 2000, zaposlitev očeta, zaposlitev glave družine, dohodek respondenta in gospodinjstva, zadovoljstvo z dohodkom, velikost naselja, kako dolgo na tem naslovu že živi, bi si želel preseliti in kam , velikost rojstnega kraja, kdaj se je odselil od doma staršev in vernost. Del vprašanj o bodočnosti in odnosu do znanosti ter napredka so ponovili v ADP IDNo: SJM994.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 5 september 1967 - 15 september 1967
Čas izdelave: 1967
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Širše območje mesta Ljubljana .

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, stare od 15 do 40 let, ki živijo na stalnem naslovu v SR Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Institut za sociologijo

Tip vzorca:

V anketo so vključili 5 ljubljanskih občin: Bežigrad, Moste-Polje, Šiška, Vič-Rudnik in Ljubljana-Center. Razen zadnje občine vključujejo tudi manjša mesta in vasi. Vzorec raziskave je kvotni, dobljen na podlagi popisnih podatkov leta 1961, pri čemer so upoštevali: spol, starost, vir dohodka in izbrazba.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: IW200067 - Podatki [datoteka podatkov], 1967

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 194
  • število enot: 600

Spremenljivke

COUNTRY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 10 35 16.8767 8.27964

Vrednosti spremenljivk od 10 do 35

ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 13 9913 4963 2889.02

Vrednosti spremenljivk od 13 do 9913

DECK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

COUNTRY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 10 35 16.8767 8.27964

Vrednosti spremenljivk od 10 do 35

ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 13 9913 4963 2889.02

Vrednosti spremenljivk od 13 do 9913

DECK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V01_08 Q01. HOW MUCH WOULD YOU SAY THAT YOU THINK ABOUT THE FUTURE OF YOUR COUNTRY, NOT IN A COUPLE OF YEARS BUT, SAY, IN THE YEAR 2000?

Vrednost 4191 Frekvenca
1 VERY MUCH 41
2 SOME 181
3 A LITTLE 257
4 NOT AT ALL 118
0 DON_T KNOW 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 4 2.75712 0.847204

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V01_09 Q02. HOW MUCH WOULD YOU SAY THAT YOU THINK ABOUT THE FUTURE OF THE WHOLE WORLD, NOT IN A COUPLE OF YEARS, BUT, SAY, IN THE YEAR 2000?

Vrednost 5190 Frekvenca
1 VERY MUCH 45
2 SOME 193
3 A LITTLE 242
4 NOT AT ALL 115
0 DON_T KNOW 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
595 1 4 2.71765 0.861215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V01_10 Q03. SOME PEOPLE FEEL THAT THE YEAR 2000 IS FAR AWAY IN THE DISTANT FUTURE, OTHERS FEEL IT IS RATHER CLOSE IN THE NEAR FUTURE. WHAT DO YOU FEEL ABOUT THIS?

Vrednost 6189 Frekvenca
1 DISTANT 147
2 UNCERTAIN 89
3 CLOSE 351
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
587 1 3 2.34753 0.853725

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_11 QO4a. HOW OFTEN WOULD YOU SAY THAT YOU: ... TALK WITH SOMEBODY ABOUT THE FUTURE OF YOUR COUNTRY OR THE WORLD?

Vrednost 7188 Frekvenca
1 NEVER 96
2 LESS THAN ONCE A MONTH 172
3 ONCE A MONTH 148
4 ONCE A WEEK 75
5 MORE OFTEN 97
0 DON_T KNOW 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 1 5 2.83844 1.30759

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V01_12 QO4b. HOW OFTEN WOULD YOU SAY THAT YOU: ... WATCH OR LISTEN TO ITEMS ABOUT THE FUTURE OF YOUR COUNTRY OR THE WORLD IN RADIO OR TV?

Vrednost 8187 Frekvenca
1 NEVER 60
2 LESS THAN ONCE A MONTH 154
3 ONCE A MONTH 112
4 ONCE A WEEK 115
5 MORE OFTEN 143
0 DON_T KNOW 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
584 1 5 3.21747 1.34418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V01_13 QO4c. HOW OFTEN WOULD YOU SAY THAT YOU: ... READ ABOUT THE FUTURE OF YOUR COUNTRY OR THE WORLD IN A NEWSPAPER OR A BOOK?

Vrednost 9186 Frekvenca
1 NEVER 71
2 LESS THAN ONCE A MONTH 136
3 ONCE A MONTH 104
4 ONCE A WEEK 105
5 MORE OFTEN 171
0 DON_T KNOW 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
587 1 5 3.2879 1.40716

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V01_14 Q05. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE DIFFERENCE BETWEEN THE YEAR 2000 AND TODAY?

Vrednost 10185 Frekvenca
1 (MORE AUTOMATION/MORE MECHANISATION/MORE TECHNICAL PROGRESS 241
2 (FASTER, BETTER TRANSPORT/COMMUNICATIONS) 6
3 (HIGHER STANDARD OF LIVING/MORE LEISURE) 68
4 (LESS JOBS/MORE UNEMPLOYMENT/MORE SOCIAL PROBLEMS) 9
5 (LESS CONFLICT/MORE PEACE/MORE CO-OPERATION) 25
6 (MORE CONFLICT/LESS PEACE/LESS CO-OPERATION) 13
7 (MORE EQUALITY BETWEEN PEOPLE/BETWEEN NATIONS) 10
8 (OVERPOPULATION/STARVATION) 3
9 (OTHER) 140
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
515 1 9 3.98058 3.4097

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_15 Q06. IF YOU TRY TO IMAGINE THE YEAR 2000 IN THE BEST POSSIBLE LIGHT, WHAT DO YOU THINK WOULD BE THE BEST THING THAT COULD HAPPEN?

Vrednost 11184 Frekvenca
1 (WORLD PEACE/DISARMAMENT) 341
2 (ABSENCE OF WAR/NO WAR/CONTROL OF ATOMIC, NUCLEAR WEAPONS) 29
3 (UNITED WORLD/WORLD GOVERNMENT) 10
4 (POPULATION CONTROL/BETTER HEALTH/MEDICAL CURES/ENOUGH FOOD 39
5 (MORE EQUALITY, BETWEEN PEOPLE, BETWEEN NATIONS/MORE CO-OPE 29
6 (MORE AUTOMATION/MORE LEISURE/LESS WORK) 34
7 (MORE RELIGION) 1
8 (PERSONAL HOPES (WIN FOOTBALL POOLS), ETC) 15
9 (OTHER) 82
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
580 1 9 3.10172 2.99424

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_16 Q07. IF YOU IMAGINE THE YEAR 2000 IN THE WORST POSSIBLE LIGHT, WHAT DO YOU THIN WOULD BE THE WORST THING THAT COULD HAPPEN?

Vrednost 12183 Frekvenca
1 (EXTERMINATION/NUCLEAR WAR) 169
2 (WAR/MORE VIOLENCE (NUCLEAR/ATOMIC NOT MENTIONED)) 374
3 (CHINESE AGGRESSION/DOMINATION/ATTACK) 5
4 (WESTERN AGGRESSION (CAPITALIST) DOMINATION/ATTACK) 0
5 (EASTERN AGGRESSION (COMMUNIST) DOMINATION/ATTACK) 1
6 (OVERPOPULATION/STARVATION/FAMINE) 14
7 (MORE UNEMPLOYMENT/FINANCIAL COLLAPSE/ECONOMIC DEPRESSION) 6
8 (MORE MECHANISATION/MACHINES TAKE OVER/MORE ALIENATION) 0
9 (OTHER) 24
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 1 9 2.15683 1.70374

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_17 Q08a. HERE IS A PICTURE OF A LADDER WHERE THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIB LIFE FOR YOU AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE LIFE FOR YOU. WOULD YOU INDICATE ON THIS LADDER: ... WHERE YOU FEEL THAT YOU STAND AT THE PRESENT TIME?

Vrednost 13182 Frekvenca
1 1 0
2 2 14
3 3 44
4 4 99
5 5 269
6 6 107
7 7 52
8 8 8
9 9 6
0 DON_T KNOW 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 2 9 5.05008 1.2148

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_18 Q08b. HERE IS A PICTURE OF A LADDER WHERE THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIB LIFE FOR YOU AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE LIFE FOR YOU. WOULD YOU INDICATE ON THIS LADDER: ... WHERE YOU WOULD SAY YOU STOOD 5 YEARS AGO?

Vrednost 14181 Frekvenca
1 1 11
2 2 51
3 3 123
4 4 181
5 5 140
6 6 42
7 7 30
8 8 14
9 9 7
0 DON_T KNOW 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 9 4.24541 1.5119

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_19 Q08c. HERE IS A PICTURE OF A LADDER WHERE THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIB LIFE FOR YOU AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE LIFE FOR YOU. WOULD YOU INDICATE ON THIS LADDER: ... WHERE YOU THINK YOU WILL STAND IN 5 YEARS TIME?

Vrednost 15180 Frekvenca
1 1 1
2 2 4
3 3 25
4 4 42
5 5 140
6 6 173
7 7 138
8 8 62
9 9 13
0 DON_T KNOW 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 1 9 5.96823 1.37237

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_20 Q08d. HERE IS A PICTURE OF A LADDER WHERE THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIB LIFE FOR YOU AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE LIFE FOR YOU. WOULD YOU INDICATE ON THIS LADDER: ... WHERE YOU THINK YOU WILL STAND IN THE YEAR 2000?

Vrednost 16179 Frekvenca
1 MORE 19
2 ABOUT AS NOW 10
3 LESS 20
4 22
5 41
6 88
7 155
8 163
9 71
0 DON_T KNOW 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 9 6.70289 1.88937

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_21 Q09a. IF ON THIS LADDER, THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIBLE FUTURE FOR YOU COUNTRY AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE FUTURE FOR YOUR COUNTRY, WOULD YOU INDICATE ON THE LADDER: ... WHERE YOU FEEL YOUR COUNTRY STANDS AT THE PRESENT TIME?

Vrednost 17178 Frekvenca
1 MORE 2
2 ABOUT AS NOW 8
3 LESS 41
4 138
5 259
6 98
7 37
8 13
9 3
0 DON_T KNOW 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 9 4.95159 1.16785

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_22 Q09b. IF ON THIS LADDER, THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIBLE FUTURE FOR YOU COUNTRY AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE FUTURE FOR YOUR COUNTRY, WOULD YOU INDICATE ON THE LADDER: ... WHERE YOU WOULD SAY IT STOOD 5 YEARS AGO?

Vrednost 18177 Frekvenca
1 MORE 4
2 ABOUT AS NOW 31
3 LESS 121
4 193
5 153
6 64
7 22
8 8
9 3
0 DON_T KNOW 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 9 4.33222 1.30914

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_23 Q09c. IF ON THIS LADDER, THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIBLE FUTURE FOR YOU COUNTRY AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE FUTURE FOR YOUR COUNTRY, WOULD YOU INDICATE ON THE LADDER: ... WHERE YOU THINK IT WILL STAND IN 5 YEARS TIME?

Vrednost 19176 Frekvenca
1 MORE 4
2 ABOUT AS NOW 10
3 LESS 23
4 42
5 170
6 181
7 113
8 44
9 10
0 DON_T KNOW 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 9 5.74539 1.38623

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_24 Q09d. IF ON THIS LADDER, THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIBLE FUTURE FOR YOU COUNTRY AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE FUTURE FOR YOUR COUNTRY, WOULD YOU INDICATE ON THE LADDER: ... WHERE YOU THINK IT WILL STAND IN THE YEAR 2000?

Vrednost 20175 Frekvenca
1 MORE 15
2 ABOUT AS NOW 4
3 LESS 11
4 15
5 36
6 96
7 189
8 162
9 65
0 DON_T KNOW 6
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 1 9 6.87352 1.64579

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_25 Q10a. IF, ON THE SAME LADDER, THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIBLE FUTURE FOR THE WORLD AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE FUTURE FOR THE WORLD, WOULD YOU SHOW ME, ON THE LADDER: ... WHERE YOU FEEL THE WORLD STANDS AT THE PRESENT TIME?

Vrednost 21174 Frekvenca
1 MORE 1
2 ABOUT AS NOW 11
3 LESS 76
4 175
5 219
6 83
7 25
8 7
9 1
0 DON_T KNOW 1
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 1 9 4.65552 1.14672

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_26 Q10b. IF, ON THE SAME LADDER, THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIBLE FUTURE FOR THE WORLD AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE FUTURE FOR THE WORLD, WOULD YOU SHOW ME, ON THE LADDER: ... WHERE YOU WOULD SAY IT STOOD 5 YEARS AGO?

Vrednost 22173 Frekvenca
1 MORE 0
2 ABOUT AS NOW 30
3 LESS 99
4 215
5 164
6 65
7 21
8 3
0 DON_T KNOW 1
SYSMISS 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 2 8 4.35176 1.163

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

V01_27 Q10c. IF, ON THE SAME LADDER, THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIBLE FUTURE FOR THE WORLD AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE FUTURE FOR THE WORLD, WOULD YOU SHOW ME, ON THE LADDER: ... WHERE YOU THINK IT WILL STAND IN 5 YEARS TIME?

Vrednost 23172 Frekvenca
1 MORE 2
2 ABOUT AS NOW 9
3 LESS 32
4 90
5 157
6 172
7 97
8 33
9 6
0 DON_T KNOW 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 1 9 5.50167 1.37792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_28 Q10d. IF, ON THE SAME LADDER, THE TOP (9) REPRESENTS THE BEST POSSIBLE FUTURE FOR THE WORLD AND THE BOTTOM (1) THE WORST POSSIBLE FUTURE FOR THE WORLD, WOULD YOU SHOW ME, ON THE LADDER: ... WHERE YOU THINK IT WILL STAND IN THE YEAR 2000?

Vrednost 24171 Frekvenca
1 MORE 15
2 ABOUT AS NOW 14
3 LESS 13
4 16
5 45
6 98
7 177
8 147
9 69
0 DON_T KNOW 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
594 1 9 6.72559 1.78917

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V01_29 Q11a. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... PEOPLE WILL BE MORE HAPPY OR LESS HAPPY THAN THEY ARE TODAY?

Vrednost 25170 Frekvenca
1 MORE 240
2 ABOUT AS NOW 128
3 LESS 166
0 DON_T KNOW 65
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
534 1 3 1.86142 0.861677

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_30 Q11b. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... PEOPLE WILL BE MORE INTERESTED OR LESS INTERESTED IN INNER EXPERIENC AND INNER LIFE THAN THEY ARE TODAY?

Vrednost 26169 Frekvenca
1 MORE 278
2 ABOUT AS NOW 108
3 LESS 165
0 DON_T KNOW 48
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
551 1 3 1.79492 0.873682

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_31 Q11c. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... PEOPLE WILL ENJOY THEIR WORK MORE OR LESS THAN THEY DO TODAY?

Vrednost 27168 Frekvenca
1 MORE 221
2 ABOUT AS NOW 136
3 LESS 204
0 DON_T KNOW 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
561 1 3 1.9697 0.870637

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_32 Q11d. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... PEOPLE WILL BELIEVE MORE OR BELIEVE LESS IN THEIR RELIGION THAN THEY DO TODAY?

Vrednost 28167 Frekvenca
1 MORE 123
2 ABOUT AS NOW 125
3 LESS 294
0 DON_T KNOW 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
542 1 3 2.3155 0.81919

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_33 Q11e. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... PEOPLE WILL BE MORE INTERESTED OR LESS INTERESTED IN MATERIAL THINGS LIKE CARS ETC THAN THEY ARE TODAY?

Vrednost 29166 Frekvenca
1 MORE 431
2 ABOUT AS NOW 69
3 LESS 89
0 DON_T KNOW 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 3 1.41935 0.739345

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_34 Q11f. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... PEOPLE WILL BE MORE INTERESTED OR LESS INTERESTED IN SOCIAL SUCCESS THAN THEY ARE TODAY?

Vrednost 30165 Frekvenca
1 MORE 355
2 ABOUT AS NOW 131
3 LESS 82
0 DON_T KNOW 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 1 3 1.51937 0.734375

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_35 Q11g. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... PEOPLE WILL BE MORE KIND OR LESS KIND TO EACH OTHER THAN THEY ARE TODAY?

Vrednost 31164 Frekvenca
1 MORE 156
2 ABOUT AS NOW 159
3 LESS 252
0 DON_T KNOW 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 1 3 2.16931 0.831944

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_36 Q11h. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... PEOPLE WILL BE MORE INTERESTED OR LESS INTERESTED IN HAVING REALLY GOOD FRIENDS THAN THEY ARE TODAY?

Vrednost 32163 Frekvenca
1 MORE 255
2 ABOUT AS NOW 178
3 LESS 139
0 DON_T KNOW 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 1 3 1.7972 0.805493

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_37 Q11i. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... THERE WILL BE MORE SEXUAL FREEDOM OR LESS SEXUAL FREEDOM FOR YOUNG PEOPLE THAN THERE IS TODAY?

Vrednost 33162 Frekvenca
1 MORE 439
2 ABOUT AS NOW 90
3 LESS 42
0 DON_T KNOW 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
571 1 3 1.30473 0.599674

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_38 Q11j. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... PEOPLE WILL BE MORE ATTACHED OR LESS ATTACHED TO THEIR FAMILIES THAN THEY ARE TODAY?

Vrednost 34161 Frekvenca
1 MORE 165
2 ABOUT AS NOW 118
3 LESS 293
0 DON_T KNOW 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
576 1 3 2.22222 0.864322

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_39 Q11k. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... THERE WILL BE MORE DIVORCE OR LESS DIVORCE OR MARRIAGES THAN THERE IS TODAY?

Vrednost 35160 Frekvenca
1 MORE 429
2 ABOUT AS NOW 65
3 LESS 78
0 DON_T KNOW 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 1 3 1.38636 0.714638

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_40 Q11l. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... PEOPLE WILL HAVE MORE LEISURE OR LESS LEISURE TIME THAN THEY HAVE TODAY?

Vrednost 36159 Frekvenca
1 MORE 336
2 ABOUT AS NOW 64
3 LESS 173
0 DON_T KNOW 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
573 1 3 1.71553 0.899331

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_41 Q11m. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... THERE WILL BE MORE UNEMPLOYMENT OR LESS UNEMPLOYMENT THAN THERE IS TODAY?

Vrednost 37158 Frekvenca
1 MORE 367
2 ABOUT AS NOW 76
3 LESS 122
0 DON_T KNOW 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
565 1 3 1.56637 0.823805

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_42 Q11n. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... PEOPLE WILL BE MORE SIMILAR OR LESS SIMILAR TO EACH OTHER THAN THEY ARE TODAY?

Vrednost 38157 Frekvenca
1 MORE 200
2 ABOUT AS NOW 176
3 LESS 120
0 DON_T KNOW 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 1 3 1.83871 0.787653

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_43 Q11o. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... THERE WILL BE MORE DIFFERENCE OR LESS DIFFERENCE BETWEEN PEOPLE HIGH UP AND PEOPLE LOW DOWN IN SOCIETY THAN THERE IS TODAY?

Vrednost 39156 Frekvenca
1 MORE 254
2 ABOUT AS NOW 126
3 LESS 189
0 DON_T KNOW 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 1 3 1.88576 0.875704

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_44 Q11p. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... THERE WILL BE MORE MENTAL ILLNESS OR LESS MENTAL ILLNESS THAN THERE IS TODAY?

Vrednost 40155 Frekvenca
1 MORE 445
2 ABOUT AS NOW 47
3 LESS 79
0 DON_T KNOW 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
571 1 3 1.35902 0.712546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_45 Q11q. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... THERE WILL BE MORE USE OR LESS USE OF NARCOTICS AND DRUGS THAN THERE IS TODAY?

Vrednost 41154 Frekvenca
1 MORE 450
2 ABOUT AS NOW 50
3 LESS 53
0 DON_T KNOW 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
553 1 3 1.2821 0.628422

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_46 Q11r. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... THERE WILL BE MORE CRIMINALITY OR LESS CRIMINALITY THAN THERE IS TODAY?

Vrednost 42153 Frekvenca
1 MORE 434
2 ABOUT AS NOW 50
3 LESS 84
0 DON_T KNOW 31
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 1 3 1.3838 0.730213

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_47 Q11s. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... (CRIMINALITY) WILL BE MORE COMMON OR LESS COMMON WITH WOMEN IN LEADING POSITIONS THAN IT IS TODAY?

Vrednost 43152 Frekvenca
1 MORE 283
2 ABOUT AS NOW 133
3 LESS 129
0 DON_T KNOW 54
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
545 1 3 1.71743 0.823019

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_48 Q11t. WHAT DO YOU THINK WILL BE THE SITUATION IN YOUR COUNTRY BY THE YEAR 2000: DO YOU THINK THAT: ... (CRIMINALITY) WILL BE MORE COMMON OR LESS COMMON WITH YOUNG PEOPLE IN LEADING POSITIONS THAN IT IS TODAY?

Vrednost 44151 Frekvenca
1 MORE 406
2 ABOUT AS NOW 107
3 LESS 53
0 DON_T KNOW 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
566 1 3 1.37633 0.650177

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_49 Q12a. THIS WAS WHAT YOU THINK WILL HAPPEN BY THE YEAR 2000: ... WHAT YOU HOPE WILL HAPPEN: DO YOU HOPE THAT ... PEOPLE WILL BE MORE INTERESTED OR LESS INTERESTED IN INNER EXPERIENCE AND INNER LIFE THAN THEY ARE TODAY?

Vrednost 45150 Frekvenca
1 MORE 469
2 ABOUT AS NOW 63
3 LESS 35
0 DON_T KNOW 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 1 3 1.23457 0.550943

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_50 Q12b. THIS WAS WHAT YOU THINK WILL HAPPEN BY THE YEAR 2000: ... WHAT YOU HOPE WILL HAPPEN: DO YOU HOPE THAT ... PEOPLE WILL BELIEVE MORE OR BELIEVE LESS IN THEIR RELIGION THAN THEY DO TODAY?

Vrednost 46149 Frekvenca
1 MORE 140
2 ABOUT AS NOW 168
3 LESS 235
0 DON_T KNOW 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 1 3 2.17495 0.813152

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_51 Q12c. THIS WAS WHAT YOU THINK WILL HAPPEN BY THE YEAR 2000:... WHAT YOU HOPE WILL HAPPEN: DO YOU HOPE THAT ... PEOPLE WILL BE MORE INTERESTED OR LESS INTERESTED IN SOCIAL SUCCESS THAN THEY ARE TODAY?

Vrednost 47148 Frekvenca
1 MORE 379
2 ABOUT AS NOW 99
3 LESS 92
0 DON_T KNOW 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
570 1 3 1.49649 0.757497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_52 Q12d. THIS WAS WHAT YOU THINK WILL HAPPEN BY THE YEAR 2000:... WHAT YOU HOPE WILL HAPPEN: DO YOU HOPE THAT ... THERE WILL BE MORE SEXUAL FREEDOM OR LESS SEXUAL FREEDOM FOR YOUNG PEOPLE THAN THERE IS TODAY?

Vrednost 48147 Frekvenca
1 MORE 276
2 ABOUT AS NOW 136
3 LESS 162
0 DON_T KNOW 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
574 1 3 1.80139 0.851402

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_53 Q12e. THIS WAS WHAT YOU THINK WILL HAPPEN BY THE YEAR 2000: ... WHAT YOU HOPE WILL HAPPEN: DO YOU HOPE THAT ... PEOPLE WILL BE MORE ATTACHED OR LESS ATTACHED TO THEIR FAMILIES THAN THEY ARE TODAY?

Vrednost 49146 Frekvenca
1 MORE 408
2 ABOUT AS NOW 85
3 LESS 89
0 DON_T KNOW 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
582 1 3 1.45189 0.744634

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_54 Q12f. THIS WAS WHAT YOU THINK WILL HAPPEN BY THE YEAR 2000: ... WHAT YOU HOPE WILL HAPPEN: DO YOU HOPE THAT ... (CRIMINALITY) WILL BE MORE COMMON OR LESS COMMON WITH WOMEN IN LEADING POSITIONS THAN IT IS TODAY?

Vrednost 50145 Frekvenca
1 MORE 331
2 ABOUT AS NOW 131
3 LESS 112
0 DON_T KNOW 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
574 1 3 1.61847 0.792024

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_55 Q12g. THIS WAS WHAT YOU THINK WILL HAPPEN BY THE YEAR 2000:... WHAT YOU HOPE WILL HAPPEN: DO YOU HOPE THAT ... THERE WILL BE MORE PEOPLE OR LESS PEOPLE LIVING IN THE CITIES THAN THERE IS TODAY?

Vrednost 51144 Frekvenca
1 MORE 294
2 ABOUT AS NOW 84
3 LESS 196
0 DON_T KNOW 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
574 1 3 1.82927 0.908817

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_56 Q12h. THIS WAS WHAT YOU THINK WILL HAPPEN BY THE YEAR 2000: ... WHAT YOU HOPE WILL HAPPEN: DO YOU HOPE THAT ... THERE WILL BE MORE PEOPLE OR LESS PEOPLE HAVING MANUAL JOBS THAN THERE IS TODAY?

Vrednost 52143 Frekvenca
1 MORE 156
2 ABOUT AS NOW 58
3 LESS 367
0 DON_T KNOW 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
581 1 3 2.36317 0.877272

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_57 Q13a. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... IN THE YEAR 2000 SCIENTIFIC KNOWLEDGE WILL MAKE IT POSSIBLE TO DECIDE IN ADVANCE THE SEX OF ONE_S CHILD?

Vrednost 53142 Frekvenca
1 YES 283
2 UNCERTAIN 189
3 NO 119
0 DON_T KNOW 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 1 3 1.7225 0.777317

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_58 Q13b. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... WOULD YOU LIKE SCIENTIFIC KNOWLEDGE TO MAKE THIS POSSIBLE?

Vrednost 54141 Frekvenca
1 YES 418
2 UNCERTAIN 62
3 NO 114
0 DON_T KNOW 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
594 1 3 1.48822 0.796723

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_59 Q13c. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... IN THE YEAR 2000 SCIENTIFIC KNOWLEDGE WILL MAKE IT POSSIBLE TO DECIDE IN ADVANCE THE MAJOR FEATURES OF THE PERSONALITY OF ONE_S CHILD?

Vrednost 55140 Frekvenca
1 YES 123
2 UNCERTAIN 209
3 NO 258
0 DON_T KNOW 9
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
590 1 3 2.22881 0.770983

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_60 Q13d. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... WOULD YOU LIKE SCIENTIFIC KNOWLEDGE TO MAKE THIS POSSIBLE?

Vrednost 56139 Frekvenca
1 YES 352
2 UNCERTAIN 63
3 NO 177
0 DON_T KNOW 7
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
592 1 3 1.70439 0.898644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_61 Q13e. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... IN THE YEAR 2000 SCIENTIFIC KNOWLEDGE WILL MAKE IT POSSIBLE TO CURE DANGEROUS DISEASES LIKE CANCER?

Vrednost 57138 Frekvenca
1 YES 498
2 UNCERTAIN 93
3 NO 7
0 DON_T KNOW 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 1 3 1.17893 0.41305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_62 Q13f. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... WOULD YOU LIKE SCIENTIFIC KNOWLEDGE TO MAKE THIS POSSIBLE?

Vrednost 58137 Frekvenca
1 YES 589
2 UNCERTAIN 8
3 NO 1
0 DON_T KNOW 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 1 3 1.01672 0.140785

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_63 Q13g. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... IN THE YEAR 2000 SCIENTIFIC KNOWLEDGE WILL MAKE IT POSSIBLE TO DECIDE IN ADVANCE THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF A COUNTRY?

Vrednost 59136 Frekvenca
1 YES 298
2 UNCERTAIN 219
3 NO 75
0 DON_T KNOW 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
592 1 3 1.62331 0.699285

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_64 Q13h. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... WOULD YOU LIKE SCIENTIFIC KNOWLEDGE TO MAKE THIS POSSIBLE?

Vrednost 60135 Frekvenca
1 YES 524
2 UNCERTAIN 54
3 NO 15
0 DON_T KNOW 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 1 3 1.14165 0.415293

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_65 Q13i. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... IN THE YEAR 2000 SCIENTIFIC KNOWLEDGE WILL MAKE IT POSSIBLE TO ORGANIZE THE WORLD SO THAT THERE WILL BE NO WARS?

Vrednost 61134 Frekvenca
1 YES 180
2 UNCERTAIN 215
3 NO 196
0 DON_T KNOW 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 1 3 2.02707 0.797843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_66 Q13j. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... WOULD YOU LIKE SCIENTIFIC KNOWLEDGE TO MAKE THIS POSSIBLE?

Vrednost 62133 Frekvenca
1 YES 586
2 UNCERTAIN 9
3 NO 3
0 DON_T KNOW 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 1 3 1.02508 0.185865

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_67 Q13k. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... IN THE YEAR 2000 SCIENTIFIC KNOWLEDGE WILL MAKE IT POSSIBLE TO DECIDE IN ADVANCE WHAT THE WEATHER WILL BE LIKE?

Vrednost 63132 Frekvenca
1 YES 239
2 UNCERTAIN 190
3 NO 167
0 DON_T KNOW 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 1 3 1.87919 0.81715

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_68 Q13l. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... WOULD YOU LIKE SCIENTIFIC KNOWLEDGE TO MAKE THIS POSSIBLE?

Vrednost 64131 Frekvenca
1 YES 503
2 UNCERTAIN 36
3 NO 57
0 DON_T KNOW 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 1 3 1.25168 0.616644

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_69 Q13m. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... IN THE YEAR 2000 SCIENCE WILL MAKE IT POSSIBLE TO GO TO OTHER PLANETS (NOT INCLUDING THE MOON

Vrednost 65130 Frekvenca
1 YES 367
2 UNCERTAIN 182
3 NO 47
0 DON_T KNOW 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 1 3 1.46309 0.637996

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_70 Q13n. WE WOULD LIKE TO KNOW WHAT YOU FEEL ABOUT THE LIKELY ADVANCES IN SCIENCE BY THE YEAR 2000. DO YOU FEEL THAT: ... WOULD YOU LIKE SCIENTIFIC KNOWLEDGE TO MAKE THIS POSSIBLE?

Vrednost 66129 Frekvenca
1 YES 467
2 UNCERTAIN 61
3 NO 64
0 DON_T KNOW 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
592 1 3 1.31926 0.659001

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_71 Q14a. THINKING OF WAR, ARMS AND DISARMAMENT WHAT DO YOU THINK THE WORLD SITUATIO WILL BE LIKE IN 5 YEARS?

Vrednost 67128 Frekvenca
1 WORLD WAR 32
2 MORE ARMS 279
3 ABOUT AS NOW 171
4 PARTIAL DISARMAMENT 79
5 TOTAL DISARMAMENT? 1
0 DON_T KNOW 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
562 1 5 2.53381 0.809764

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V01_72 Q14a. THINKING OF WAR, ARMS AND DISARMAMENT WHAT DO YOU THINK THE WORLD SITUATIO WILL BE LIKE IN 20 YEARS?

Vrednost 68127 Frekvenca
1 WORLD WAR 116
2 MORE ARMS 187
3 ABOUT AS NOW 50
4 PARTIAL DISARMAMENT 158
5 TOTAL DISARMAMENT? 23
0 DON_T KNOW 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
534 1 5 2.59738 1.23613

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V01_73 Q14a. THINKING OF WAR, ARMS AND DISARMAMENT WHAT DO YOU THINK THE WORLD SITUATIO WILL BE LIKE IN THE YEAR 2000?

Vrednost 69126 Frekvenca
1 WORLD WAR 63
2 MORE ARMS 103
3 ABOUT AS NOW 43
4 PARTIAL DISARMAMENT 130
5 TOTAL DISARMAMENT? 141
0 DON_T KNOW 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
480 1 5 3.38125 1.4298

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

V01_74 Q15. WHAT DO YOU THINK WOULD BE THE CONSEQUENCE FOR YOUR COUNTRY IF IT WERE INVOLVED IN A THIRD WORLD WAR:

Vrednost 70125 Frekvenca
1 TOTAL DESTRUCTION 218
2 IRREPARABLE LOSSES 145
3 HEAVY LOSSES, BUT NOT IRREPARABLE 209
4 NOT SUCH HEAVY LOSSES? 17
0 DON_T KNOW 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 4 2.04244 0.916533

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V01_75 Q16. IF THERE WAS A WORLD WAR, DO YOU THINK YOUR COUNTRY COULD STAY OUT OF IT OR COULD IT NOT STAY OUT?

Vrednost 71124 Frekvenca
1 COULD STAY OUT 134
2 COULD NOT STAY OUT 443
0 DON_T KNOW 22
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
577 1 2 1.76776 0.422625

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V01_76 Q17. IF THERE WAS A WORLD WAR, DO YOU THINK IT WOULD BE MOST LIKELY TO BREAK OUT:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
561 1 3 2.32086 0.673803

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_77 Q18. DO YOU THINK THAT MAN CAN LEARN HOW TO AVOID WAR, OR IS IT NOT IN A MAN

Vrednost 73122 Frekvenca
1 BY ACCIDENT 412
2 BY EXTENSION OF A MINOR WAR 150
3 BY ONE BIG POWER ATTACKING ANOTHER BIG POWER? 0
0 DON_T KNOW 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
562 1 2 1.2669 0.442736

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V01_78 Q19. COULD YOU IMAGINE ANY VALUE, GOAL OR IDEAL THAT COULD JUSTIFY A WAR WITHOUT NUCLEAR WEAPONS?

Vrednost 74121 Frekvenca
1 YES 57
2 PERHAPS 21
3 NO 496
0 DON_T KNOW 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
574 1 3 2.76481 0.615746

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_05 Q19-01. WHAT VALUE, GOAL, OR IDEAL IS THIS?

Vrednost 75120 Frekvenca
1 (KEEP INDEPENDENCE/KEEP FREEDOM/KEEP DEMOCRACY/PREVENT DICT 42
2 (AGGRESSION TOWARDS US/BEING ATTACKED/ATTEMPT TO OPPRESS US 10
3 (WIN INDEPENDENCE/LIBERATION/WIN FREEDOM/SOCIAL REVOLUTION) 9
4 (PREVENT CHINESE EXPANSION, AGGRESSION) 0
5 (PREVENT RACIALISM/APARTHEID) 0
6 (PREVENT STARVATION/FAMINE) 3
7 (IF PERSUASION/OTHER SANCTIONS FAIL .....) 0
8 (TO MAKE A WORLD STATE/SUPERPOWER/WORLD HEGEMONY) 2
9 (OTHER) 10
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 524
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
76 1 9 2.80263 2.85666

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V02_06 Q20. COULD YOU IMAGINE ANY VALUE, GOAL OR IDEAL THAT COULD JUSTIFY A WAR WITH NUCLEAR WEAPONS?

Vrednost 76119 Frekvenca
1 YES 8
2 PERHAPS 8
3 NO 567
0 DON_T KNOW 16
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 1 3 2.95883 0.258903

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_07 Q20-01. WHAT VALUE, GOAL, OR IDEAL IS THIS?

Vrednost 77118 Frekvenca
1 (KEEP INDEPENDENCE/KEEP FREEDOM/KEEP DEMOCRACY/PREVENT DICT 7
2 (AGGRESSION TOWARDS US/BEING ATTACKED/ATTEMPT TO OPPRESS US 1
3 (WIN INDEPENDENCE/LIBERATION/WIN FREEDOM/SOCIAL REVOLUTION) 0
4 (PREVENT CHINESE EXPANSION, AGGRESSION) 3
5 (PREVENT RACIALISM/APARTHEID) 0
6 (PREVENT STARVATION/FAMINE) 1
7 (IF PERSUASION/OTHER SANCTIONS FAIL .....) 1
8 (TO MAKE A WORLD STATE/SUPERPOWER/WORLD HEGEMONY) 1
9 (OTHER) 1
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 1 9 3.4 2.87352

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V02_08 Q21. WHAT DO YOU THINK WOULD BE THE CONSEQUENCE OF GENERAL AND COMPLETE DISARMAMENT?

Vrednost 78117 Frekvenca
1 (WORLD PEACE/LESS PROBABILITY OF WAR/UNITED WORLD NO INTERN 207
2 (PERSONAL PEACE/LESS WORRY/LIFE HAPPIER) 30
3 (HIGHER STANDARD OF LIVING/MORE FREEDOM/MORE DEVELOPMENT) 196
4 (MORE MONEY AVAILABLE FOR OTHER THINGS) 43
5 (NO DIFFERENCE/SAME AS NOW) 11
6 (NO PEACE/STILL CONFLICT/OTHER STRESSES/OTHER WEAPONS) 11
7 (MORE UNEMPLOYMENT/DEPRESSION) 7
8 (OVERPOPULATION) 3
9 (OTHER) 35
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 1 9 2.82873 2.13695

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V02_09

Vrednost 79116 Frekvenca
1 AGREE 124
2 UNCERTAIN 144
3 DISAGREE 326
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
594 1 3 2.34007 0.801881

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_10 Q22b. TO OBTAIN PEACE ONE SHOULD START WITH THE SINGLE INDIVIDUAL EVERYWHERE AND MAKE HIM LESS AGGRESSIVE

Vrednost 80115 Frekvenca
1 AGREE 355
2 UNCERTAIN 115
3 DISAGREE 126
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 1 3 1.61577 0.812726

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_11 Q22c. TO OBTAIN PEACE ONE SHOULD CREATE MORE PEACEFUL RELATIONS IN THE FAMILY, AT SCHOOL AND AT WORK

Vrednost 81114 Frekvenca
1 AGREE 483
2 UNCERTAIN 59
3 DISAGREE 53
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
595 1 3 1.27731 0.615791

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_12 Q22d. TO OBTAIN PEACE THE COLONIAL SYSTEM SHOULD BE ABOLISHED ALL OVER THE WORLD

Vrednost 82113 Frekvenca
1 AGREE 513
2 UNCERTAIN 61
3 DISAGREE 24
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 1 3 1.18227 0.479272

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_13 Q22e. TO OBTAIN PEACE HUNGER AND POVERTY SHOULD BE ABOLISHED ALL OVER THE WORLD

Vrednost 83112 Frekvenca
1 AGREE 544
2 UNCERTAIN 35
3 DISAGREE 20
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 3 1.12521 0.420243

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_14 Q22f. TO OBTAIN PEACE IT SHOULD BE POSSIBLE FOR PEOPLE TO CHOOSE THEIR GOVERNMENTS FREELY ALL OVER THE WORLD

Vrednost 84111 Frekvenca
1 AGREE 479
2 UNCERTAIN 93
3 DISAGREE 25
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 3 1.23953 0.516095

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_15 Q22g. TO OBTAIN PEACE ALL COUNTRIES SHOULD STOP INTERVENING IN THE INTERNAL AFFAIRS OF OTHER COUNTRIES

Vrednost 85110 Frekvenca
1 AGREE 513
2 UNCERTAIN 69
3 DISAGREE 17
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 3 1.17195 0.446631

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_16 Q22h. TO OBTAIN PEACE COUNTRIES SHOULD BE (POLITICALLY, SOCIALLY, ECONOMICALLY) MORE SIMILAR TO EACH OTHER THAN TODAY

Vrednost 86109 Frekvenca
1 AGREE 440
2 UNCERTAIN 99
3 DISAGREE 60
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 3 1.36561 0.658024

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_17 Q22i. TO OBTAIN PEACE AN ECONOMY BASED MAINLY ON PRIVATE OWNERSHIP SHOULD INTRODUCED ALL OVER THE WORLD

Vrednost 87108 Frekvenca
1 AGREE 99
2 UNCERTAIN 166
3 DISAGREE 327
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
592 1 3 2.38514 0.75646

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_18 Q22j. TO OBTAIN PEACE DEVELOPED COUNTRIES SHOULD GIVE MUCH MORE TECHNICAL ASSISTANCE AND AID TO DEVELOPING COUNTRIES THAN THEY DO TODAY

Vrednost 88107 Frekvenca
1 AGREE 455
2 UNCERTAIN 105
3 DISAGREE 33
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 1 3 1.28836 0.563066

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_19 Q22k. TO OBTAIN PEACE AN ECONOMY BASED MAINLY ON PUBLIC OWNERSHIP SHOULD BE INTRODUCED ALL OVER THE WORLD

Vrednost 89106 Frekvenca
1 AGREE 308
2 UNCERTAIN 173
3 DISAGREE 111
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
592 1 3 1.66723 0.773333

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_20 Q22l. TO OBTAIN PEACE THE GAP BETWEEN POOR AND RICH COUNTRIES SHOULD DISAPPEAR

Vrednost 90105 Frekvenca
1 AGREE 506
2 UNCERTAIN 68
3 DISAGREE 24
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 1 3 1.19398 0.486843

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_21 Q22m. TO OBTAIN PEACE AN ECONOMY BASED ON A MIXTURE OF PRIVATE AND PUBLIC OWNERSHIP SHOULD BE INTRODUCED ALL OVER THE WORLD.

Vrednost 91104 Frekvenca
1 AGREE 302
2 UNCERTAIN 171
3 DISAGREE 118
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 1 3 1.68866 0.784072

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_22 Q22n. TO OBTAIN PEACE COUNTRIES SHOULD BE MEMBERS OF MILITARY ALLIANCES, SO THAT NO COUNTRY OR GROUP OF COUNTRIES DARE ATTACK OTHERS

Vrednost 92103 Frekvenca
1 AGREE 257
2 UNCERTAIN 116
3 DISAGREE 221
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
594 1 3 1.93939 0.895763

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_23 Q22o. TO OBTAIN PEACE WE SHOULD HAVE GENERAL AND COMPLETE DISARMAMENT AS SOON AS POSSIBLE

Vrednost 93102 Frekvenca
1 AGREE 537
2 UNCERTAIN 43
3 DISAGREE 17
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 3 1.12898 0.411799

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_24 Q22p. TO OBTAIN PEACE COUNTRIES SHOULD WITHDRAW FROM MILITARY ALLIANCES

Vrednost 94101 Frekvenca
1 AGREE 397
2 UNCERTAIN 126
3 DISAGREE 70
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 1 3 1.44857 0.695887

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_25 Q22q. TO OBTAIN PEACE COUNTRIES SHOULD KEEP NATIONAL ARMIES

Vrednost 95100 Frekvenca
1 AGREE 166
2 UNCERTAIN 181
3 DISAGREE 245
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
592 1 3 2.13345 0.823161

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_26 Q22r. TO OBTAIN PEACE COUNTRIES SHOULD HAVE LESS TO DO WITH EACH OTHER AND BECOME MORE SELF-SUFFICIENT

Vrednost 9699 Frekvenca
1 AGREE 362
2 UNCERTAIN 100
3 DISAGREE 132
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
594 1 3 1.61279 0.82636

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_27 Q22s. TO OBTAIN PEACE WE SHOULD HAVE INCREASED TRADE, EXCHANGE AND CO-OPERATION BETWEEN COUNTRIES THAT ARE NOT ON FRIENDLY TERMS

Vrednost 9798 Frekvenca
1 AGREE 493
2 UNCERTAIN 74
3 DISAGREE 31
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 1 3 1.22742 0.529008

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_28 Q22t. TO OBTAIN PEACE POOR COUNTRIES ALL OVER THE WORLD SHOULD UNITE TO OBTAIN A BIGGER SHARE OF THE WEALTH OF THE WORLD

Vrednost 9897 Frekvenca
1 AGREE 293
2 UNCERTAIN 163
3 DISAGREE 135
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 1 3 1.73266 0.808598

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_29 Q22u. TO OBTAIN PEACE SMALL COUNTRIES ALL OVER THE WORLD SHOULD UNITE TO HAVE MORE INFLUENCE ON THE AFFAIRS OF THE WORLD

Vrednost 9996 Frekvenca
1 AGREE 345
2 UNCERTAIN 148
3 DISAGREE 95
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 1 3 1.57483 0.753987

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_30 Q22v. TO OBTAIN PEACE WE SHOULD IMPROVE THE UNITED NATIONS SO AS TO MAKE IT MORE EFFICIENT THAN IT IS TODAY

Vrednost 10095 Frekvenca
1 AGREE 535
2 UNCERTAIN 49
3 DISAGREE 12
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 1 3 1.12248 0.384705

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_31 Q22x. TO OBTAIN PEACE A WORLD LANGUAGE THAT CAN BE UNDERSTOOD IN ALL COUNTRIES SHOULD BE ADOPTED

Vrednost 10194 Frekvenca
1 AGREE 194
2 UNCERTAIN 114
3 DISAGREE 281
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 1 3 2.14771 0.886549

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_32 Q22y. TO OBTAIN PEACE WE SHOULD HAVE A STRONG INTERNATIONAL PEACE-KEEPING FORCE THAT CAN STOP AGGRESSION FROM ANY COUNTRY OR GROUP OF COUNTRIES

Vrednost 10293 Frekvenca
1 AGREE 401
2 UNCERTAIN 96
3 DISAGREE 97
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
594 1 3 1.48822 0.75989

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_33 Q22z. TO OBTAIN PEACE WE SHOULD HAVE A WORLD STATE WITH THE DISAPPEARANCE NATIONAL BORDERS AND AN EFFICIENT WORLD GOVERNMENT

Vrednost 10392 Frekvenca
1 AGREE 211
2 UNCERTAIN 145
3 DISAGREE 235
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 1 3 2.04061 0.868493

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_34 WOULD YOU RECOMMEND ANY OTHER WAY IN WHICH PEACE CAN BE OBTAINED? '

Vrednost 10491 Frekvenca
1 (NO, NOTHING) 565
2 (RECOMMENDATION AT PERSONAL, INDIVIDUAL LEVEL (OR REPETITIO 15
3 (RECOMMENDATION AT INTERNATIONAL LEVEL (OR REPETITION OF ID 10
4 (RECOMMENDATION AT SUPRA-NATIONAL LEVEL (OR REPETITION OF I 4
5 (NEGOTIATIONS BETWEEN NATIONS) 1
6 (EDUCATION/EXCHANGES/SOCIAL ISOLATION) 0
7 (CONTRACEPTION) 0
8 (UNIFIED CURRENCY) 0
9 (OTHER) 2
0 (DON_T KNOW) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 9 1.11223 0.617802

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V02_35_6 Q22-01. LOOKING THROUGH THE LIST AGAIN, WHICH ONE PROPOSAL WOULD YOU SAY IS MOST LIKELY TO LEAD TO PEACE?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 1 25 15.0731 7.28349

Vrednosti spremenljivk od 0 do 25

V02_37 Q24. DO YOU FEEL THAT THERE IS ANYTHING YOU YOURSELF CAN DO TOWARDS ACHIEVING PEACE?

Vrednost 10689 Frekvenca
1 YES 33
2 PERHAPS 38
3 NO 516
0 DON_T KNOW 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
587 1 3 2.82283 0.508585

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_38 Q24-01. WHAT IS THIS?

Vrednost 10788 Frekvenca
1 (DO NOTHING/LEAVE THINGS ALONE) 515
2 (BE FRIENDLY TO PEOPLE/IMPROVE INTERPERSONAL RELATIONS INFL 13
3 (DO WORK BETTER/LIVE DECENTLY, HONESTLY/IMPROVE ONESELF) 12
4 (SOCIALISATION, EDUCATION OF CHILDREN/BRING CHILDREN UP TO 9
5 (PROTESTS/DEMONSTRATIONS/PRESSURE ON MEMBERS OF PARLIAMENT 22
6 (GIVE MORE FOR INTERNATIONAL AID) 0
7 (JOIN THE PEACE CORPS/TEACH IN UNDERDEVELOPED COUNTRIES) 4
8 (TRAVEL ABROAD/MORE TOURISM/EXCHANGES WITH FOREIGNERS) 0
9 (OTHER) 8
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 1 9 1.41166 1.34394

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V02_39 Q23-01. DO YOU THINK THAT THIS PROPOSAL WILL BE ACHIEVED BY THE YEAR 2000?

Vrednost 10887 Frekvenca
1 YES 101
2 PERHAPS 351
3 NO 130
0 DON_T KNOW 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
582 1 3 2.04983 0.628572

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_40 Q25. BETWEEN NOW AND THE YEAR 2000, WHAT DO YOU THINK IS MOST LIKELY TO HAPPEN TO THE RELATION BETWEEN CAPITALIST COUNTRIES AND SOCIALIST COUNTRIES? DO YOU THINK THAT:

Vrednost 10986 Frekvenca
1 THE MAJOR DIFFERENCES BETWEEN THE TWO SYSTEMS WILL DISAPPEA 97
2 THEY WILL ACCEPT THE DIFFERENCES AND LIVE IN PEACEFUL CO-EX 236
3 THEY WILL HAVE MAJOR CONFLICTS, BUT NOT WAR 146
4 THERE WILL BE A WAR BETWEEN THEM 63
0 DON_T KNOW 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
542 1 4 2.32288 0.900294

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V02_41 Q26. BETWEEN NOW AND THE YEAR 2000, WHAT DO YOU THINK IS MOST LIKELY TO HAPPEN TO THE RELATION BETWEEN RICH COUNTRIES AND POOR COUNTRIES? DO YOU THINK THAT:

Vrednost 11085 Frekvenca
1 THE GAP BETWEEN RICH AND POOR COUNTRIES WILL DISAPPEAR 86
2 THEY WILL ACCEPT THE DIFFERENCES AND LIVE IN PEACEFUL CO-EX 247
3 THERE WILL BE MAJOR CONFLICTS, BUT NOT WAR 179
4 THERE WILL BE A WAR BETWEEN THEM 36
0 DON_T KNOW 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
548 1 4 2.30109 0.810488

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V02_42 Q27. BETWEEN NOW AND THE YEAR 2000, WHAT DO YOU THINK IS MOST LIKELY TO HAPPEN TO THE RELATION BETWEEN THE DIFFERENT RACES IN THE WORLD? DO YOU THINK THAT:

Vrednost 11184 Frekvenca
1 PEOPLE WILL IGNORE THE DIFFERENCES BETWEEN THE RACES 97
2 THEY WILL ACCEPT THE DIFFERENCES AND LIVE IN PEACEFUL CO-EX 241
3 THERE WILL BE MAJOR CONFLICTS, BUT NOT WAR 154
4 THERE WILL BE A WAR BETWEEN THEM 57
0 DON_T KNOW 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 1 4 2.31148 0.881416

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V02_43 Q28a CZECHOSLOVAKIA

Vrednost 11283 Frekvenca
1 NATO 19
2 WARSAW TREATY 362
3 NEITHER 16
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
397 1 3 1.99244 0.297198

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_44 Q28b DENMARK

Vrednost 11382 Frekvenca
1 NATO 196
2 WARSAW TREATY 14
3 NEITHER 99
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
309 1 3 1.68608 0.926784

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_45 Q28c FINLAND

Vrednost 11481 Frekvenca
1 NATO 126
2 WARSAW TREATY 16
3 NEITHER 150
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 1 3 2.08219 0.970399

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_46 Q28d FRANCE

Vrednost 11580 Frekvenca
1 NATO 219
2 WARSAW TREATY 5
3 NEITHER 165
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 3 1.86118 0.985074

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_47 Q28e WEST GERMANY

Vrednost 11679 Frekvenca
1 NATO 398
2 WARSAW TREATY 10
3 NEITHER 15
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
423 1 3 1.09456 0.396123

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_48 Q28f ITALY

Vrednost 11778 Frekvenca
1 NATO 390
2 WARSAW TREATY 3
3 NEITHER 14
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
407 1 3 1.07617 0.373503

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_49 Q28g NETHERLANDS

Vrednost 11877 Frekvenca
1 NATO 244
2 WARSAW TREATY 7
3 NEITHER 66
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
317 1 3 1.43849 0.815302

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_50 Q28h NORWAY

Vrednost 11976 Frekvenca
1 NATO 190
2 WARSAW TREATY 9
3 NEITHER 102
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
301 1 3 1.70764 0.942112

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_51 Q28i POLAND

Vrednost 12075 Frekvenca
1 NATO 7
2 WARSAW TREATY 424
3 NEITHER 10
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
441 1 3 2.0068 0.196443

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_52 Q28j SOVIET UNION

Vrednost 12174 Frekvenca
1 NATO 13
2 WARSAW TREATY 413
3 NEITHER 14
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
440 1 3 2.00227 0.247988

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_53 Q28k SPAIN

Vrednost 12273 Frekvenca
1 NATO 209
2 WARSAW TREATY 6
3 NEITHER 122
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 1 3 1.74184 0.958266

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_54 Q28l SWEDEN

Vrednost 12372 Frekvenca
1 NATO 120
2 WARSAW TREATY 7
3 NEITHER 208
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 265
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
335 1 3 2.26269 0.955419

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_55 Q28m SWITZERLAND

Vrednost 12471 Frekvenca
1 NATO 39
2 WARSAW TREATY 3
3 NEITHER 355
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
397 1 3 2.79597 0.599818

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_56 Q28n UNITED KINGDOM

Vrednost 12570 Frekvenca
1 NATO 418
2 WARSAW TREATY 3
3 NEITHER 6
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
427 1 3 1.03513 0.249286

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_57 Q28o USA

Vrednost 12669 Frekvenca
1 NATO 435
2 WARSAW TREATY 2
3 NEITHER 9
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
446 1 3 1.04484 0.288752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_58 Q28p YUGOSLAVIA

Vrednost 12768 Frekvenca
1 NATO 19
2 WARSAW TREATY 47
3 NEITHER 383
0 DON_T KNOW/NO ANSWER 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 1 3 2.81069 0.488503

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_59 Q29a. IN THE HISTORY OF MANKIND THERE HAVE PROBABLY BEEN JUST A FEW REALLY GREAT THINKERS

Vrednost 12867 Frekvenca
1 AGREE 396
2 UNCERTAIN 121
3 DISAGREE 82
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 3 1.47579 0.723933

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_60 Q29b. IT IS ONLY WHEN A PERSON DEVOTES HIMSELF TO AN IDEAL OR A CAUSE THAT LIFE BECOMES MEANINGFUL

Vrednost 12966 Frekvenca
1 AGREE 457
2 UNCERTAIN 99
3 DISAGREE 44
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 1 3 1.31167 0.601498

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_61 Q29c. OF ALL THE DIFFERENT PHILOSOPHIES IN THE WORLD THERE IS PROBABLY ONLY ONE WHICH IS CORRECT

Vrednost 13065 Frekvenca
1 AGREE 266
2 UNCERTAIN 191
3 DISAGREE 142
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 3 1.79299 0.799593

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_62 Q29d. A PERSON WHO GETS ENTHUSIASTIC ABOUT TOO MANY CAUSES IS LIKELY TO BE A PRETTY "WISHY-WASHY" NONDESCRIPT SORT OF PERSON

Vrednost 13164 Frekvenca
1 AGREE 299
2 UNCERTAIN 167
3 DISAGREE 134
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 1 3 1.725 0.804438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_63 Q29e. TO COMPROMISE WITH OUR OPPONENTS IS DANGEROUS BECAUSE IT USUALLY LEADS TO THE BETRAYAL OF OUR OWN SIDE

Vrednost 13263 Frekvenca
1 AGREE 270
2 UNCERTAIN 205
3 DISAGREE 125
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 1 3 1.75833 0.775198

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_64 Q29f. THE WORST CRIME A PERSON COULD COMMIT IS TO ATTACK PUBLICLY THE PEOPLE WHO BELIEVE IN THE SAME THING HE DOES

Vrednost 13362 Frekvenca
1 AGREE 297
2 UNCERTAIN 140
3 DISAGREE 160
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 3 1.77052 0.845002

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_65 Q29g. A GROUP WHICH TOLERATES TOO MANY DIFFERENCES OF OPINION AMONG ITS MEMBERS CANNOT EXIST FOR LONG

Vrednost 13461 Frekvenca
1 AGREE 424
2 UNCERTAIN 91
3 DISAGREE 84
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 3 1.43239 0.725793

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_66 Q29h. IN THIS COMPLICATED WORLD THE ONLY WAY WE CAN KNOW WHAT IS GOING ON IS TO RELY ON LEADERS OR EXPERTS WHO CAN BE TRUSTED

Vrednost 13560 Frekvenca
1 AGREE 349
2 UNCERTAIN 123
3 DISAGREE 123
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
595 1 3 1.62017 0.806286

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_67 Q29i. IT IS OFTEN DESIRABLE TO RESERVE JUDGEMENT ABOUT WHAT IS GOING ON UNTIL ONE HAS HAD A CHANCE TO HEAR THE OPINIONS OF THOSE ONE RESPECTS

Vrednost 13659 Frekvenca
1 AGREE 392
2 UNCERTAIN 101
3 DISAGREE 105
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 1 3 1.52007 0.775741

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_68 Q29j. IN THE LONG RUN THE BEST WAY TO LIVE IS TO PICK FRIENDS AND ASSOCIATES WHOSE TASTES AND BELIEFS ARE THE SAME AS ONE_S OWN

Vrednost 13758 Frekvenca
1 AGREE 456
2 UNCERTAIN 59
3 DISAGREE 84
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 3 1.37896 0.718805

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_69 Q29k. THE MOST IMPORTANT THING IS NOT WORLDLY SUCCESS, BUT WHAT HAPPENS IN THE AFTERLIFE

Vrednost 13857 Frekvenca
1 AGREE 54
2 UNCERTAIN 87
3 DISAGREE 458
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 3 2.67446 0.632877

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_70 Q29l. THE MOST IMPORTANT THING IS NOT ONE

Vrednost 13956 Frekvenca
1 AGREE 149
2 UNCERTAIN 140
3 DISAGREE 308
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 3 2.26633 0.834102

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_71 Q29m. THE PRESENT IS ALL TOO OFTEN FULL OF UNHAPPINESS. IT IS ONLY THE FUTURE THAT COUNTS

Vrednost 14055 Frekvenca
1 AGREE 189
2 UNCERTAIN 122
3 DISAGREE 288
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 1 3 2.16528 0.877666

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_72 Q29n. IT IS BY RETURNING TO OUR GLORIOUS AND FORGOTTEN PAST THAT REAL SOCIAL PROGRESS CAN BE ACHIEVED

Vrednost 14154 Frekvenca
1 AGREE 215
2 UNCERTAIN 142
3 DISAGREE 240
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 3 2.04188 0.872735

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_73 Q29o. TO ACHIEVE THE HAPPINESS OF MANKIND IN THE FUTURE IT IS SOMETIMES NECESSARY TO PUT UP WITH INJUSTICES IN THE PRESENT

Vrednost 14253 Frekvenca
1 AGREE 306
2 UNCERTAIN 139
3 DISAGREE 153
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 1 3 1.74415 0.838614

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_74 Q29p. IF A MAN IS TO ACCOMPLISH HIS MISSION IN LIFE IT IS SOMETIMES NECESSARY TO GAMBLE "ALL OR NOTHING AT ALL"

Vrednost 14352 Frekvenca
1 AGREE 382
2 UNCERTAIN 110
3 DISAGREE 105
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 3 1.53601 0.775545

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_75 Q29q. HOWEVER MUCH THE WORLD AROUND HIM CHANGES, IT IS THE MORAL QUALITIES OF MAN THAT REALLY COUNT

Vrednost 14451 Frekvenca
1 AGREE 430
2 UNCERTAIN 116
3 DISAGREE 51
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 3 1.36516 0.635097

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_76 Q29r. EVERYTHING IS CHANGING SO RAPIDLY THESE DAYS THAT ONE HARDLY KNOWS WHAT IS RIGHT AND WHAT IS WRONG ANY LONGER

Vrednost 14550 Frekvenca
1 AGREE 343
2 UNCERTAIN 96
3 DISAGREE 155
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
594 1 3 1.6835 0.859917

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_77 Q29s. THE FUTURE IS SO UNCERTAIN THAT THE BEST THING ONE CAN DO IS TO LIVE FROM DAY TO DAY

Vrednost 14649 Frekvenca
1 AGREE 142
2 UNCERTAIN 133
3 DISAGREE 322
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 3 2.30151 0.829135

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V02_78 Q29t. A REALLY FUNDAMENTAL CHANGE IS NECESSARY IF THE WORLD IS TO BE A GOOD WORLD TO LIVE IN

Vrednost 14748 Frekvenca
1 AGREE 369
2 UNCERTAIN 150
3 DISAGREE 78
0 (DON_T KNOW/NO ANSWER) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 1 3 1.51256 0.715546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V03_05 Q30. WHEN YOU THINK OF THE OLDER GENERATION IN THIS COUNTRY, SAY PEOPLE WHO ARE OVER 50, DO YOU FIND THEY CO-OPERATE A LOT WITH PEOPLE IN OTHER COUNTRIES DO THEY NOT CO-OPERATE A LOT?

Vrednost 14847 Frekvenca
1 CO-OPERATE A LOT 366
2 DO NOT CO-OPERATE A LOT 135
0 DON_T KNOW 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 1 2 1.26946 0.444123

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V03_06 Q31. DO THEY (OLDER GENERATION) PROMOTE DOMESTIC PROGRESS AND DEVELOPMENT OR DO THEY HOLD BACK PROGRESS AND DEVELOPMENT?

Vrednost 14946 Frekvenca
1 PROMOTE PROGRESS 388
2 DO NOT PROMOTE PROGRESS 144
0 DON_T KNOW 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
532 1 2 1.27068 0.444728

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

V03_07 Q32. THINKING NOW OF THE YOUNGER GENERATION IN YOUR COUNTRY DO YOU THINK THAT WHEN THEY GROW OLDER, THEY WILL CO-OPERATE MORE, ABOUT THE SAME OR LESS WITH PEOPLE IN OTHER COUNTRIES THAN THE OLDER GENERATION?

Vrednost 15045 Frekvenca
1 MORE 338
2 ABOUT THE SAME 167
3 LESS 50
0 DON_T KNOW 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 1 3 1.48108 0.6562

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V03_08 Q33. DO YOU THINK THEY (YOUNGER GENERATION) WILL PROMOTE DOMESTIC PROGRESS AND DEVELOPMENT MORE, ABOUT THE SAME OR LESS THAN THE OLDER GENERATION?

Vrednost 15144 Frekvenca
1 MORE 348
2 ABOUT THE SAME 149
3 LESS 53
0 DON_T KNOW 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina