Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 09.08.2019

Seznam raziskav za področje NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja

ID raziskave Naslov raziskave
EB621 Evrobarometer 62.1; oktober - december 2004: Prihodnost EU, poklicno izobraževanje, okolje, informacijska tehnologija na delovnem mestu in javne službe
EKOODL Analiza izkušenj v predhodnem postopku izbora lokacije odlagališča NSRAO: Mnenja lokalnih skupnosti
GOZD04 Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja
ISSP00 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II
ISSP93 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija
NEK Nuklearka Krško
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
POSAV92 Stališča občanov o razvojni problematiki Posavja
SJM002 Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)
SJM981 Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji
SJM973 Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža
SJM932 Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini
SJM903 Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si