Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1401
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1401_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

gospodarska kriza, znanje, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Družba znanja


Povzetek:

Raziskava proučuje, kakšen vpliv ima danes znanje na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes opravlja, koliko ljudi in na kakšne načine se dodatno izobražujejo, kakšni razlogi jih pri tem vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. Raziskava tudi tokrat posveča veliko pozornosti aktualnim dogodkom v slovenski politiki – gospodarska kriza, okrepljen boj proti korupciji, nepravilnosti pri podeljevanju evropskih sredstev, zadeva Stožice, interpelacija ministra za infrastrukturo. Ugotavljalo se je ali se trendi glede podpore posameznih političnim strankam v lanskem letu, nadaljujejo tudi letos.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 13. januar 2014 - 16. januar 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 30
 • število enot: 904

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 330
2 vas (500-1999 prebivalcev) 186
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 133
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 255
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 55
2 Podravska 144
3 Koroška 31
4 Savinjska 124
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 17
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 232
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Ali menite, da je gospodarska kriza končala ali se bo nadaljevala tudi v letu 2014? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

q1 Ali menite, da je gospodarska kriza končala ali se bo nadaljevala tudi v letu 2014? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

Vrednost 31 Frekvenca
1 V glavnem smo prišli iz krize 49
2 Kriza se bo nekaj časa še nadaljevala 686
3 Najhujše šele prihaja 150
9 Ne vem (ne beri) 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

tip_kraj Naselje

Vrednost 130 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 330
2 vas (500-1999 prebivalcev) 186
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 133
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 255
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 229 Frekvenca
1 Pomurska 55
2 Podravska 144
3 Koroška 31
4 Savinjska 124
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 17
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 232
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Ali menite, da je gospodarska kriza končala ali se bo nadaljevala tudi v letu 2014? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

q1 Ali menite, da je gospodarska kriza končala ali se bo nadaljevala tudi v letu 2014? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

Vrednost 328 Frekvenca
1 V glavnem smo prišli iz krize 49
2 Kriza se bo nekaj časa še nadaljevala 686
3 Najhujše šele prihaja 150
9 Ne vem (ne beri) 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 Menite, da je znanje v Sloveniji

q2 Menite, da je znanje v Sloveniji

Vrednost 427 Frekvenca
1 Premalo cenjeno 700
2 Ravno prav cenjeno 134
3 Preveč cenjeno 41
4 Ne vem (ne beri) 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q3_1 Vaše dohodke? Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

q3_1 Vaše dohodke?

Vrednost 526 Frekvenca
1 Da 453
2 Ne 397
3 Ne vem (ne beri) 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_2 Varnost vaše zaposlitve? Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

q3_2 Varnost vaše zaposlitve?

Vrednost 625 Frekvenca
1 Da 389
2 Ne 412
3 Ne vem (ne beri) 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev? Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

q3_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

Vrednost 724 Frekvenca
1 Da 363
2 Ne 436
3 Ne vem (ne beri) 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala...

q4 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala...

Vrednost 823 Frekvenca
1 Popolnoma 552
2 Delno 209
3 Sploh ne 125
4 Nikoli ni opravljal nobenega dela (ne beri) 12
5 Ne vem (ne beri) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q5_1 Dodiplomski visokošolski študij Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_1 Dodiplomski visokošolski študij

Vrednost 922 Frekvenca
1 Da 61
2 Ne 843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

Vrednost 1021 Frekvenca
1 Da 31
2 Ne 873
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_3 Višješolski študij Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_3 Višješolski študij

Vrednost 1120 Frekvenca
1 Da 15
2 Ne 889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

Vrednost 1219 Frekvenca
1 Da 58
2 Ne 846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

Vrednost 1318 Frekvenca
1 Da 181
2 Ne 723
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5_6 V drugo dopolnilno izobraževanje Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_6 V drugo dopolnilno izobraževanje

Vrednost 1417 Frekvenca
1 Da 112
2 Ne 792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

q6 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Vrednost 1516 Frekvenca
1 Lastna želja po tem znanju 195
2 Zahteva delodajalca 83
3 Možnost višje plače 15
4 Možnost pridobitve zaposlitve 36
6 Ne vem (ne beri) 0
-2 manjkajoča vrednost 565
5 Drugo (ne beri) 8
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329 575

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q7 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

q7 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Vrednost 1615 Frekvenca
1 Da 321
2 Ne 583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Kaj je bilo največja ovira?

q8 Kaj je bilo največja ovira?

Vrednost 1714 Frekvenca
1 Pomanjkanje denarja 158
2 Pomanjkanje časa 78
3 Nasprotovanje delodajalca 49
4 Drugo 36
-2 manjkajoča vrednost 583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
321 583

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1813 Frekvenca
1 Da 255
2 Ne 561
3 Ne vem (ne beri) 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q10 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1912 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 82
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 64
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 5
4 Pozitivna Slovenija– PS 28
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 11
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 28
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 23
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 4
9 Državljanska lista - DL 4
10 Zares 2
11 Solidarnost 22
12 drugo (anketar ne bere) 32
13 ne vem (anketar ne bere) 223
14 nobene (anketar ne bere) 282
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 631 1 11 3.85 3.114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q11 Vlada je napovedala okrepitev boja proti korupciji. Ali verjamete v iskrenost te napovedi?

q11 Vlada je napovedala okrepitev boja proti korupciji. Ali verjamete v iskrenost te napovedi?

Vrednost 2011 Frekvenca
1 Da 219
2 Ne 640
3 Ne vem (ne beri) 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Predsednik Socialnih demokratov Igor Lukšič in minister Jernej Pikalo sta se v medijih znašla zaradi očitkov o nepravilnostih pri podeljevanju evropskih sredstev. Ali menite, da bi morala odstopiti s svojih političnih funkcij?

q12 Predsednik Socialnih demokratov Igor Lukšič in minister Jernej Pikalo sta se v medijih znašla zaradi očitkov o nepravilnostih pri podeljevanju evropskih sredstev. Ali menite, da bi morala odstopiti s svojih političnih funkcij?

Vrednost 2110 Frekvenca
1 Da 566
2 Ne 165
3 Ne vem (ne beri) 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q13 Ali menite, da bi moral obrambni minister Roman Jakič glede na obtožbe o vpletenosti v zadevo Stožice odstopiti?

q13 Ali menite, da bi moral obrambni minister Roman Jakič glede na obtožbe o vpletenosti v zadevo Stožice odstopiti?

Vrednost 229 Frekvenca
1 Da 602
2 Ne 135
3 Ne vem (ne beri) 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q14 Ali podpirate interpelacijo zoper ministra za infrastrukturo Sama Omerzela?

q14 Ali podpirate interpelacijo zoper ministra za infrastrukturo Sama Omerzela?

Vrednost 238 Frekvenca
1 Da 436
2 Ne 240
3 Ne vem (ne beri) 228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Spol Spol?

Vrednost 247 Frekvenca
1 M 435
2 Ž 469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 256 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 58
2 Poklicna 133
3 Srednja 378
4 Višja, visoka ali več 330
9 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

Vrednost 265 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 155
2 od 500 - 1000 438
3 nad 1000 - 2000 187
4 nad 2000 EUR 16
5 nima dohodkov 66
9 b.o. (anketar ne bere) 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 274 Frekvenca
1922 1
1923 2
1928 5
1929 2
1930 2
1931 4
1932 4
1933 4
1934 3
1935 7
1936 11
1937 10
1938 11
1939 6
1940 19
1941 11
1942 13
1943 16
1944 11
1945 9
1946 13
1947 13
1948 21
1949 13
1950 19
1951 24
1952 11
1953 12
1954 19
1955 24
1956 17
1957 16
1958 17
1959 14
1960 19
1961 16
1962 10
1963 17
1964 13
1965 17
1966 15
1967 13
1968 16
1969 16
1970 12
1971 20
1972 10
1973 8
1974 16
1975 19
1976 13
1977 14
1978 16
1979 17
1980 21
1981 15
1982 13
1983 24
1984 15
1985 14
1986 14
1987 13
1988 12
1989 10
1990 8
1991 10
1992 16
1993 9
1994 11
1995 2
-2 manjkajoča vrednost 3
9999 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 16 1922 1995 1963.672 17.158

Vrednosti spremenljivk od 1922 do 1995

STAROST starost

Vrednost 283 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 16 19 92 50.328 17.158

Vrednosti spremenljivk od 19 do 92

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 292 Frekvenca
1 18-34 let 207
2 35-54 let 297
3 55 in več 384
-2 manjkajoča vrednost 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0 0.0787 4.277 1 1.029

Vrednosti spremenljivk od 0.078671639039336 do 4.2774011299435

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1401 - SLOVENSKI UTRIP JANUAR 2014, VPRAŠALNIK, Družba znanja [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). »Družba znanja«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. in Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1401. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1401_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si