Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1401
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1401_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Data file producer:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

gospodarska kriza, znanje, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE, NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE, IZOBRAŽEVANJE, VREDNOTA, STALIŠČE, STRANKARSKA PRIPADNOST

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Družba znanja


Abstract:

Raziskava proučuje, kakšen vpliv ima danes znanje na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes opravlja, koliko ljudi in na kakšne načine se dodatno izobražujejo, kakšni razlogi jih pri tem vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. Raziskava tudi tokrat posveča veliko pozornosti aktualnim dogodkom v slovenski politiki – gospodarska kriza, okrepljen boj proti korupciji, nepravilnosti pri podeljevanju evropskih sredstev, zadeva Stožice, interpelacija ministra za infrastrukturo. Ugotavljalo se je ali se trendi glede podpore posameznih političnim strankam v lanskem letu, nadaljujejo tudi letos.

Methodology


Collection date: 13. januar 2014 - 16. januar 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 30
 • number of units: 904

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 330
2 vas (500-1999 prebivalcev) 186
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 133
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 55
2 Podravska 144
3 Koroška 31
4 Savinjska 124
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 17
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 232
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 12

q1 Ali menite, da je gospodarska kriza končala ali se bo nadaljevala tudi v letu 2014? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

q1 Ali menite, da je gospodarska kriza končala ali se bo nadaljevala tudi v letu 2014? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

Value 31 Frequency
1 V glavnem smo prišli iz krize 49
2 Kriza se bo nekaj časa še nadaljevala 686
3 Najhujše šele prihaja 150
9 Ne vem (ne beri) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 19

Valid range from 1 to 3

tip_kraj Naselje

Value 130 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 330
2 vas (500-1999 prebivalcev) 186
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 133
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 229 Frequency
1 Pomurska 55
2 Podravska 144
3 Koroška 31
4 Savinjska 124
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 17
7 Dolenjska 66
8 Osrednjeslovenska 232
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 12

q1 Ali menite, da je gospodarska kriza končala ali se bo nadaljevala tudi v letu 2014? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

q1 Ali menite, da je gospodarska kriza končala ali se bo nadaljevala tudi v letu 2014? Kateri od naslednjih odgovorov vam je najbližji?

Value 328 Frequency
1 V glavnem smo prišli iz krize 49
2 Kriza se bo nekaj časa še nadaljevala 686
3 Najhujše šele prihaja 150
9 Ne vem (ne beri) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 19

Valid range from 1 to 3

q2 Menite, da je znanje v Sloveniji

q2 Menite, da je znanje v Sloveniji

Value 427 Frequency
1 Premalo cenjeno 700
2 Ravno prav cenjeno 134
3 Preveč cenjeno 41
4 Ne vem (ne beri) 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 29

Valid range from 1 to 3

q3_1 Vaše dohodke? Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

q3_1 Vaše dohodke?

Value 526 Frequency
1 Da 453
2 Ne 397
3 Ne vem (ne beri) 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 54

Valid range from 1 to 2

q3_2 Varnost vaše zaposlitve? Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

q3_2 Varnost vaše zaposlitve?

Value 625 Frequency
1 Da 389
2 Ne 412
3 Ne vem (ne beri) 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 103

Valid range from 1 to 2

q3_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev? Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

q3_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

Value 724 Frequency
1 Da 363
2 Ne 436
3 Ne vem (ne beri) 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 105

Valid range from 1 to 2

q4 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala...

q4 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala...

Value 823 Frequency
1 Popolnoma 552
2 Delno 209
3 Sploh ne 125
4 Nikoli ni opravljal nobenega dela (ne beri) 12
5 Ne vem (ne beri) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 18

Valid range from 1 to 3

q5_1 Dodiplomski visokošolski študij Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_1 Dodiplomski visokošolski študij

Value 922 Frequency
1 Da 61
2 Ne 843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

q5_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

Value 1021 Frequency
1 Da 31
2 Ne 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

q5_3 Višješolski študij Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_3 Višješolski študij

Value 1120 Frequency
1 Da 15
2 Ne 889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

q5_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

Value 1219 Frequency
1 Da 58
2 Ne 846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

q5_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

Value 1318 Frequency
1 Da 181
2 Ne 723
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

q5_6 V drugo dopolnilno izobraževanje Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

q5_6 V drugo dopolnilno izobraževanje

Value 1417 Frequency
1 Da 112
2 Ne 792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

q6 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

q6 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Value 1516 Frequency
1 Lastna želja po tem znanju 195
2 Zahteva delodajalca 83
3 Možnost višje plače 15
4 Možnost pridobitve zaposlitve 36
6 Ne vem (ne beri) 0
-2 manjkajoča vrednost 565
5 Drugo (ne beri) 8
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329 575

Valid range from 1 to 6

q7 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

q7 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Value 1615 Frequency
1 Da 321
2 Ne 583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

q8 Kaj je bilo največja ovira?

q8 Kaj je bilo največja ovira?

Value 1714 Frequency
1 Pomanjkanje denarja 158
2 Pomanjkanje časa 78
3 Nasprotovanje delodajalca 49
4 Drugo 36
-2 manjkajoča vrednost 583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 583

Valid range from 1 to 4

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 1813 Frequency
1 Da 255
2 Ne 561
3 Ne vem (ne beri) 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 88

Valid range from 1 to 2

q10 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q10 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1912 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 82
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 64
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 5
4 Pozitivna Slovenija– PS 28
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 11
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 28
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 23
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 4
9 Državljanska lista - DL 4
10 Zares 2
11 Solidarnost 22
12 drugo (anketar ne bere) 32
13 ne vem (anketar ne bere) 223
14 nobene (anketar ne bere) 282
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 631 1 11 3.85 3.114

Valid range from 1 to 11

q11 Vlada je napovedala okrepitev boja proti korupciji. Ali verjamete v iskrenost te napovedi?

q11 Vlada je napovedala okrepitev boja proti korupciji. Ali verjamete v iskrenost te napovedi?

Value 2011 Frequency
1 Da 219
2 Ne 640
3 Ne vem (ne beri) 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 45

Valid range from 1 to 2

q12 Predsednik Socialnih demokratov Igor Lukšič in minister Jernej Pikalo sta se v medijih znašla zaradi očitkov o nepravilnostih pri podeljevanju evropskih sredstev. Ali menite, da bi morala odstopiti s svojih političnih funkcij?

q12 Predsednik Socialnih demokratov Igor Lukšič in minister Jernej Pikalo sta se v medijih znašla zaradi očitkov o nepravilnostih pri podeljevanju evropskih sredstev. Ali menite, da bi morala odstopiti s svojih političnih funkcij?

Value 2110 Frequency
1 Da 566
2 Ne 165
3 Ne vem (ne beri) 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 173

Valid range from 1 to 2

q13 Ali menite, da bi moral obrambni minister Roman Jakič glede na obtožbe o vpletenosti v zadevo Stožice odstopiti?

q13 Ali menite, da bi moral obrambni minister Roman Jakič glede na obtožbe o vpletenosti v zadevo Stožice odstopiti?

Value 229 Frequency
1 Da 602
2 Ne 135
3 Ne vem (ne beri) 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 167

Valid range from 1 to 2

q14 Ali podpirate interpelacijo zoper ministra za infrastrukturo Sama Omerzela?

q14 Ali podpirate interpelacijo zoper ministra za infrastrukturo Sama Omerzela?

Value 238 Frequency
1 Da 436
2 Ne 240
3 Ne vem (ne beri) 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 228

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Spol Spol?

Value 247 Frequency
1 M 435
2 Ž 469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 256 Frequency
1 Osnovna ali manj 58
2 Poklicna 133
3 Srednja 378
4 Višja, visoka ali več 330
9 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 5

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

Value 265 Frequency
1 Pod 500 EUR 155
2 od 500 - 1000 438
3 nad 1000 - 2000 187
4 nad 2000 EUR 16
5 nima dohodkov 66
9 b.o. (anketar ne bere) 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 42

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 274 Frequency
1922 1
1923 2
1928 5
1929 2
1930 2
1931 4
1932 4
1933 4
1934 3
1935 7
1936 11
1937 10
1938 11
1939 6
1940 19
1941 11
1942 13
1943 16
1944 11
1945 9
1946 13
1947 13
1948 21
1949 13
1950 19
1951 24
1952 11
1953 12
1954 19
1955 24
1956 17
1957 16
1958 17
1959 14
1960 19
1961 16
1962 10
1963 17
1964 13
1965 17
1966 15
1967 13
1968 16
1969 16
1970 12
1971 20
1972 10
1973 8
1974 16
1975 19
1976 13
1977 14
1978 16
1979 17
1980 21
1981 15
1982 13
1983 24
1984 15
1985 14
1986 14
1987 13
1988 12
1989 10
1990 8
1991 10
1992 16
1993 9
1994 11
1995 2
-2 manjkajoča vrednost 3
9999 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 16 1922 1995 1963.672 17.158

Valid range from 1922 to 1995

STAROST starost

Value 283 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 16 19 92 50.328 17.158

Valid range from 19 to 92

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 292 Frequency
1 18-34 let 207
2 35-54 let 297
3 55 in več 384
-2 manjkajoča vrednost 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 16

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0 0.0787 4.277 1 1.029

Valid range from 0.078671639039336 to 4.2774011299435

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1401 - SLOVENSKI UTRIP JANUAR 2014, VPRAŠALNIK, Družba znanja [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2014). »Družba znanja«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. and Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1401. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1401_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si