ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 19.02.2020

List of studies by topic PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI

Study ID Title of the study
AZK01 Anketa o žrtvah kriminala, 2001
DEV73 Dojemanje deviantnosti, 1973
DEVIAC86 Deviacije na Slovenskem pred sto leti
EB722 Evrobarometer 72.2: Jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita, september-oktober 2009
EB735 Evrobarometer 73.5: Državljanska pravičnost, razvojna pomoč, Afrika in Evropska unija ter prehrambeno tveganje, junij 2010
EB751 Evrobarometer 75.1: Energija v Evropski uniji, državljanske pravice, e-komunikacije, notranji trg ter zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida, februar-marec 2011
EB751EP Evrobarometer 75.1 EP: Ženske v Evropski uniji, februar-marec 2011
EB761 Evrobarometer 76.1: Finančna in gospodarska kriza, finančne storitve, korupcija, razvojna pomoč in enakost med spoloma, september 2011
ICVS Mednarodna anketa o žrtvah kriminala: Podatki o seriji
ICVS_97 Mednarodna anketa o žrtvah kriminala, 1989-1997
KORUP Stališča o korupciji: Opis serije
KORUP01 Korupcijska klima: srednja in vzhodna Evropa
KORUP02 Stališča o korupciji 2002
KORUP03 Stališča o korupciji 2003
KORUP04 Stališča o korupciji 2004
KORUP05 Stališča o korupciji 2005
KORUP06 Stališča o korupciji 2006
KORUP07 Stališča o korupciji 2007
KORUP08 Stališča o korupciji 2008
KORUP09 Stališča o korupciji 2009
KORUPG02 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002
KORUPG06 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006
KORUPJ08 Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji 2008
KORUPN08 Pojavnost korupcije med novinarji v Sloveniji 2008
KORUP_04 Stališča o korupciji 2002-2004: Kumulativna datoteka
OBSOJE85 Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji
POLIC02 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC03 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC04 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC06 Stališča slovenske javnosti o policiji
TEROR01 Terorizem
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si