ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 08.01.2020

List of studies that were produced by S.N.

Study ID Title of the study
DLG66_91 Vrednote lokalnih voditeljev, 1966 in 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG_66 Mednarodna raziskava o političnih vrednotah, 1966
JJM90 Jugoslovansko javno mnenje 1990: Jugoslavija na prelomu krize
MLAAID97 Mladina in AIDS, 1997
MLAAID98 Mladina in AIDS, 1998
MLAVOJ97 Slovenska mladina in vojaški poklic 1997
NG82 Projekt Nova Gorica 2000: Sociološka in urbanistična vprašanja razvoja mesta
PV_94 Propaganda v vojni
RMM_92 Vloga množičnih medijev v srbsko-hrvaškem konfliktu
VOSLO94 Analiza vojne v Sloveniji
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si