Evrobarometer 77.2: Gospodarska in finančna kriza, telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, železniška konkurenca, proizvodnja in kakovost hrane ter spletna varnost, marec 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB772
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2014

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: konkurenčnost, proizvodnja in kakovost hrane, spletna varnost, oskrba s hrano, uporaba interneta, kazniva dejanja na internetu, politična stališča in politično vedenje, kultura, železnice, družba

Keywords ELSST:
TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA POMOČ, ŽELEZNIŠKI PROMET, HRANA IN PREHRANJEVANJE, INTERNET

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
DRUŽBA IN KULTURA
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
GOSPODARSKA IN FINANČNA KRIZA
TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA POMOČ PRI SOCIALNIH STORITVAH
ŽELEZNIŠKA KONKURENCA
PROIZVODNJA IN KAKOVOST HRANE
SPLETNA VARNOST


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, konkurenca železniških storitev, proizvodnja in kakovost hrane ter spletna varnost. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o uporabi, poznavanju in mnenju o telefonskih številkah za pomoč pri socialnih storitvah, o uporabi in mnenju glede sedanjega železniškega sistema ter mnenju o vplivu dodatne konkurence železniških storitev. Vprašani so tudi po mnenju o oskrbi s hrano, proizvodnji in kakovosti hrane, uporabi interneta ter njihovi zaskrbljenosti glede kaznivih dejanj na internetu. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, o posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Belgija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Bolgarija: 10. marec 2012 - 19. marec 2012, Ciper: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Češka: 10. marec 2012 - 23. marec 2012, Danska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Estonija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Finska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Francija: 10. marec 2012 - 24. marec 2012, Grčija: 10. marec 2012 - 23. marec 2012, Irska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Italija: 10. marec 2012 - 21. marec 2012, Latvija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Litva: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Luksemburg: 12. marec 2012 - 25. marec 2012, Madžarska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Malta: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Nemčija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Nizozemska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Poljska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Portugalska: 13. marec 2012 - 25. marec 2012, Romunija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Severna Irska: 12. marec 2012 - 25. marec 2012, Slovaška: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Slovenija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Španija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Švedska: 10. marec 2012 - 25. marec 2012, Velika Britanija: 10. marec 2012 - 25. marec 2012
Date of production: 2014
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12032.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: Ipsos MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hoffmann Kft, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12032.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12032.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.12032.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.12032.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.12032.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5598: Eurobarometer 77.2 (2012) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 521
  • number of units: 26593

Version: 3.0.0, doi:10.4232/1.12032

Variable list

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5598 GESIS STUDY ID ZA5598 26593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 5598 to 5598

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5598 GESIS STUDY ID ZA5598 26593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 5598 to 5598

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Value 31 Frequency
doi:10.4232/1.12032 26593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1521 Frequency
5598 GESIS STUDY ID ZA5598 26593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 5598 to 5598

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2520 Frequency
5598 GESIS STUDY ID ZA5598 26593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 5598 to 5598

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Value 3519 Frequency
doi:10.4232/1.12032 26593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

version GESIS ARCHIVE VERSION & DATE

Value 4518 Frequency
4.0.0 (2014-11-24) 26593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

edition DATASET EDITION

Value 5517 Frequency
1 ARCHIVE PRE-RELEASE 0
2 ARCHIVE EDITION 26593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 1 to 2

survey SURVEY IDENTIFICATION

Value 6516 Frequency
772 Eurobarometer 77.2 (March 2012) 26593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 772 to 772

caseid TNS CASE ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 1 to 969515

uniqid UNIQUE RESPONDENT ID (CASEID BY TNS COUNTRY CODE)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 1000001 to 42001090

tnscntry ORIGINAL TNS COUNTRY/SAMPLE ID

Value 9513 Frequency
1 BELGIQUE 1075
2 DANMARK 1008
4 ELLADA 1000
5 ESPANA 1003
6 SUOMI 1000
7 FRANCE 1024
8 IRELAND 1007
9 ITALIA 1037
10 LUXEMBOURG 506
11 NEDERLAND 1011
12 ÖSTERREICH 1001
13 PORTUGAL 1000
14 SVERIGE 1007
20 DEUTSCHLAND WEST 1001
21 DEUTSCHLAND OST 531
22 GREAT BRITAIN 1002
23 NORTHERN IRELAND 303
31 BALGARIJA 1000
32 KYPROS 503
33 CESKA REPUBLIKA 1002
34 EESTI 1001
35 MAGYARORSZAG 1010
36 LATVIA 1003
37 LIETUVA 1016
38 MALTA 499
39 POLSKA 1000
40 ROMANIA 1031
41 SLOVENSKA REPUBLIC 1000
42 SLOVENIJA 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 1 to 42

country COUNTRY/SAMPLE ID (SERIES STANDARD)

Value 10512 Frequency
1 FR - France 1024
2 BE - Belgium 1075
3 NL - The Netherlands 1011
4 DE-W - Germany - West 1001
5 IT - Italy 1037
6 LU - Luxembourg 506
7 DK - Denmark 1008
8 IE - Ireland 1007
9 GB-GBN - Great Britain 1002
10 GB-NIR Northern Ireland 303
11 GR - Greece 1000
12 ES -Spain 1003
13 PT - Portugal 1000
14 DE-E Germany East 531
15 - 0
16 FI - Finland 1000
17 SE - Sweden 1007
18 AT - Austria 1001
19 CY - Cyprus (Republic) 503
20 CZ - Czech Republic 1002
21 EE - Estonia 1001
22 HU - Hungary 1010
23 LV - Latvia 1003
24 LT - Lithuania 1016
25 MT - Malta 499
26 PL - Poland 1000
27 SK - Slovakia 1000
28 SI - Slovenia 1012
29 BG - Bulgaria 1000
30 RO - Romania 1031
31 TR - Turkey (NOT INCLUDED) 0
32 HR - Croatia (NOT INCLUDED) 0
33 CY-TCC - Cyprus TCC (NOT INCLUDED) 0
34 MK - Makedonia/FYROM (NOT INCLUDED) 0
35 ME - Montenegro (NOT INCLUDED) 0
41 NO - Norway (NOT INCLUDED) 0
42 CH - Switzerland (NOT INCLUDED) 0
43 IS - Iceland (NOT INCLUDED) 0
44 LI - Liechtenstein (NOT INCLUDED) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 1 to 44

isocntry COUNTRY CODE - ISO 3166

Value 11511 Frequency
AT 1001
BE 1075
BG 1000
CY 503
CZ 1002
DE-E 531
DE-W 1001
DK 1008
EE 1001
ES 1003
FI 1000
FR 1024
GB-GBN 1002
GB-NIR 303
GR 1000
HU 1010
IE 1007
IT 1037
LT 1016
LU 506
LV 1003
MT 499
NL 1011
PL 1000
PT 1000
RO 1031
SE 1007
SI 1012
SK 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

w1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0.322 to 3.039

de NATION - UNITED GERMANY (ONLY)

Value 13509 Frequency
0 Other countries 25061
1 DE - Germany (East+West) 1532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w3 WEIGHT UNITED GERMANY ONLY

Value 14508 Frequency
0 25061
0.223801 12
0.224232 1
0.226327 1
0.227621 2
0.228607 1
0.229655 1
0.234954 9
0.24395 3
0.244073 4
0.245244 1
0.24586 1
0.250174 1
0.250605 1
0.254487 1
0.257568 1
0.259109 1
0.261943 3
0.262929 1
0.26564 2
0.270693 2
0.273343 1
0.276917 2
0.281908 10
0.291643 2
0.298298 1
0.299408 1
0.302612 1
0.304584 4
0.30939 1
0.311793 1
0.317647 1
0.320296 2
0.320851 1
0.325411 1
0.326643 1
0.326766 1
0.327074 5
0.327814 2
0.329108 1
0.329231 1
0.333421 2
0.333606 3
0.333853 1
0.335147 2
0.338782 1
0.339152 3
0.339213 1
0.346608 6
0.346669 1
0.354618 2
0.359733 1
0.362506 2
0.36343 3
0.366634 1
0.368544 3
0.369838 2
0.370454 1
0.373042 1
0.373597 3
0.375692 1
0.377972 1
0.381115 1
0.381546 1
0.384072 1
0.38438 1
0.387559 11
0.389845 1
0.389988 1
0.392268 5
0.394539 1
0.395595 4
0.39615 2
0.396334 2
0.397012 5
0.4014 1
0.401634 2
0.403236 3
0.403729 4
0.405331 4
0.409459 1
0.410307 1
0.411308 2
0.413436 1
0.415005 2
0.418148 10
0.420674 3
0.420859 1
0.421741 1
0.423546 1
0.42394 2
0.431249 1
0.432135 1
0.434258 1
0.435956 1
0.437558 2
0.438667 1
0.442683 2
0.44485 2
0.445075 2
0.445568 1
0.445692 3
0.445815 1
0.446739 2
0.447618 1
0.448649 1
0.449062 1
0.449142 1
0.449265 2
0.452962 1
0.455242 1
0.458262 1
0.458932 1
0.459864 2
0.46011 1
0.46158 1
0.463987 1
0.464468 3
0.466765 1
0.469846 4
0.470848 1
0.473977 2
0.476008 1
0.476264 2
0.476986 1
0.477487 9
0.477918 2
0.477949 1
0.478551 2
0.482232 1
0.482763 1
0.482884 2
0.483485 3
0.483967 1
0.485929 2
0.486545 3
0.486615 1
0.4879 2
0.488085 7
0.488147 1
0.490827 1
0.491659 1
0.493385 1
0.493836 1
0.495281 1
0.496123 1
0.496725 2
0.496774 1
0.49829 3
0.49893 1
0.499012 2
0.499485 1
0.500348 2
0.50121 2
0.501539 2
0.502502 1
0.503224 2
0.506835 1
0.508728 2
0.509483 2
0.509899 1
0.511168 1
0.512011 2
0.512973 1
0.513214 1
0.515814 2
0.516825 2
0.518279 2
0.520127 2
0.521399 1
0.522241 2
0.523948 2
0.529944 1
0.532328 1
0.534518 1
0.534759 2
0.53621 2
0.536805 2
0.536925 1
0.537286 1
0.537407 1
0.537442 1
0.537527 1
0.537935 2
0.539934 1
0.540416 1
0.540897 1
0.541386 2
0.543786 2
0.545206 1
0.547757 1
0.548411 1
0.551676 3
0.553278 2
0.553414 1
0.553895 3
0.554449 1
0.555682 1
0.556062 4
0.556113 1
0.556784 2
0.557868 2
0.558108 1
0.561042 1
0.561478 2
0.563815 6
0.565417 2
0.566157 2
0.566588 2
0.566895 3
0.566896 1
0.567015 1
0.567135 1
0.570867 2
0.572319 1
0.573755 1
0.573996 1
0.575153 1
0.576139 1
0.576885 2
0.577125 2
0.577486 1
0.580977 1
0.582116 3
0.583287 3
0.586614 1
0.586634 1
0.591809 4
0.592291 1
0.59635 1
0.596383 2
0.598188 1
0.598815 2
0.599123 1
0.600956 1
0.603003 4
0.603484 1
0.605285 1
0.605771 1
0.606825 1
0.607456 1
0.608058 1
0.610338 1
0.610946 1
0.611262 1
0.611509 1
0.616931 1
0.618163 1
0.620197 2
0.620695 2
0.620816 4
0.622621 1
0.623524 2
0.625434 1
0.626174 1
0.629361 1
0.630364 1
0.63061 2
0.632028 1
0.634184 1
0.636342 2
0.636526 1
0.639592 1
0.640435 1
0.640654 1
0.64164 2
0.64212 1
0.64392 2
0.646934 2
0.653286 2
0.653903 1
0.654149 3
0.654878 2
0.654998 3
0.655628 2
0.655689 1
0.656442 1
0.658216 2
0.658524 1
0.65885 2
0.662942 2
0.665108 1
0.665229 1
0.66583 3
0.666781 1
0.667212 2
0.667767 1
0.667828 2
0.67017 1
0.670232 1
0.67171 4
0.674256 1
0.679413 1
0.681838 2
0.685569 3
0.686191 1
0.688286 1
0.693216 1
0.6934 1
0.694235 1
0.695559 1
0.69568 3
0.696161 2
0.698929 1
0.702299 1
0.705549 1
0.70579 2
0.706632 2
0.709762 1
0.717344 3
0.719029 3
0.72649 1
0.72686 2
0.727353 2
0.731912 1
0.733112 1
0.733593 1
0.735671 1
0.736657 1
0.73678 2
0.736963 1
0.73715 2
0.738506 1
0.740574 2
0.745962 3
0.746146 2
0.748426 1
0.748919 1
0.749597 1
0.751446 1
0.751877 1
0.752008 2
0.752851 1
0.756943 1
0.758869 2
0.759831 1
0.761428 1
0.763092 1
0.763924 1
0.766419 2
0.766692 1
0.767898 3
0.768497 1
0.771903 1
0.774997 1
0.778496 1
0.779811 2
0.779914 2
0.782255 2
0.785107 1
0.785468 1
0.788477 3
0.789079 1
0.789199 1
0.78956 1
0.790282 1
0.791128 8
0.792669 1
0.794024 2
0.796782 1
0.797745 2
0.800754 3
0.802439 1
0.80292 2
0.806651 1
0.807457 1
0.808259 1
0.808698 1
0.811225 1
0.815197 1
0.819409 1
0.822616 1
0.825428 1
0.826872 1
0.827484 1
0.83001 1
0.831807 1
0.833371 2
0.836357 4
0.837223 2
0.838452 1
0.840485 1
0.845648 3
0.845723 1
0.848681 2
0.853953 1
0.856601 1
0.857862 1
0.860813 1
0.861295 2
0.862137 2
0.864906 1
0.865267 1
0.868396 4
0.871405 2
0.874294 1
0.87493 1
0.875738 2
0.875979 1
0.877395 1
0.881034 3
0.883561 3
0.885221 1
0.885367 3
0.885848 1
0.8897 2
0.891198 2
0.891385 8
0.893539 2
0.895236 1
0.896921 1
0.898531 2
0.898592 1
0.901488 1
0.903782 5
0.904022 1
0.904263 5
0.905587 1
0.910177 1
0.914552 1
0.916585 2
0.917864 3
0.922197 3
0.923761 1
0.925567 3
0.927854 3
0.927974 4
0.929057 4
0.93002 8
0.930326 1
0.931705 2
0.932668 5
0.933037 2
0.935256 1
0.938152 2
0.939692 1
0.939754 1
0.94013 6
0.940491 1
0.940732 1
0.941214 1
0.941815 3
0.942778 1
0.943139 2
0.946871 1
0.948011 1
0.948074 3
0.948917 1
0.949366 1
0.949398 3
0.950842 3
0.952527 5
0.953972 4
0.954814 1
0.954974 3
0.955898 2
0.956083 2
0.956138 2
0.958055 1
0.95999 2
0.962491 3
0.96397 1
0.964563 1
0.967091 1
0.969393 1
0.971785 3
0.973109 5
0.973831 1
0.976171 1
0.977322 1
0.979127 2
0.979488 1
0.981285 2
0.981655 5
0.982617 2
0.984543 3
0.985987 2
0.986769 1
0.987673 2
0.992487 2
0.9925 1
0.99345 7
0.993811 1
0.996579 3
0.9967 1
0.997903 4
0.998625 2
1.002356 1
1.002597 1
1.004884 3
1.005378 1
1.005486 3
1.005726 4
1.005847 2
1.006449 3
1.007411 2
1.009578 1
1.010431 1
1.01367 4
1.013791 1
1.019086 1
1.019797 2
1.023901 1
1.025281 1
1.025947 2
1.026308 2
1.027391 3
1.028234 2
1.029287 1
1.030641 2
1.03323 2
1.03365 2
1.036298 1
1.037975 1
1.040631 2
1.040809 2
1.042918 1
1.047612 2
1.048334 1
1.049417 6
1.052065 1
1.053509 3
1.059768 1
1.060972 1
1.062055 3
1.063619 1
1.064656 1
1.068314 1
1.070841 3
1.071865 2
1.07242 3
1.072887 1
1.07397 2
1.074693 1
1.075054 3
1.075809 2
1.080711 1
1.087571 1
1.094788 1
1.095515 2
1.096117 1
1.096719 2
1.096759 1
1.096959 1
1.099607 2
1.105694 1
1.106949 1
1.109576 1
1.111763 1
1.112245 2
1.112606 1
1.113449 6
1.114171 2
1.115735 3
1.116337 1
1.119828 1
1.120068 1
1.12055 3
1.120911 2
1.121031 5
1.121392 1
1.123077 1
1.125364 1
1.128012 1
1.129216 2
1.130419 1
1.133669 1
1.13415 1
1.138243 1
1.139687 1
1.14077 1
1.140891 2
1.141613 1
1.142455 3
1.14402 2
1.144637 1
1.14739 2
1.151482 1
1.152927 1
1.153769 1
1.154251 1
1.155093 1
1.156176 1
1.160028 5
1.168092 1
1.171101 3
1.173147 3
1.174471 3
1.177172 1
1.181091 3
1.182054 1
1.1841 2
1.18422 1
1.184581 3
1.186723 2
1.191037 1
1.191081 3
1.19409 7
1.195053 1
1.197339 2
1.208292 1
1.210385 1
1.211421 1
1.214069 2
1.214912 1
1.21768 1
1.220676 1
1.222735 1
1.223017 1
1.223337 1
1.228272 1
1.228513 1
1.233924 1
1.236327 1
1.239285 1
1.239826 2
1.241391 2
1.241511 10
1.242595 4
1.243317 1
1.245724 2
1.246687 1
1.249094 3
1.252348 1
1.258602 2
1.259619 1
1.262574 2
1.263898 1
1.269796 1
1.270518 1
1.275092 2
1.280749 3
1.284359 3
1.285804 1
1.28784 1
1.290367 1
1.294831 2
1.296757 4
1.302173 1
1.303256 2
1.308236 1
1.308552 2
1.309755 3
1.309876 4
1.313727 1
1.315773 1
1.316062 1
1.316375 4
1.316496 1
1.317579 1
1.317819 1
1.324198 1
1.32793 1
1.330337 1
1.33154 2
1.331661 1
1.332985 1
1.335512 1
1.335595 1
1.34129 1
1.346502 1
1.35482 1
1.36151 1
1.371139 1
1.373065 2
1.376435 1
1.382332 1
1.38486 4
1.388591 1
1.391359 2
1.391961 1
1.392322 2
1.395331 3
1.410858 1
1.411098 1
1.414589 1
1.419523 1
1.425421 2
1.428791 1
1.430958 4
1.437698 1
1.439985 1
1.441068 1
1.445955 1
1.446695 3
1.450697 2
1.451419 1
1.454027 1
1.456233 1
1.466223 3
1.472241 2
1.473561 1
1.473926 2
1.476815 2
1.481509 2
1.48199 1
1.483555 1
1.48873 1
1.490175 1
1.490777 1
1.493786 1
1.496915 1
1.497878 1
1.503655 2
1.504257 1
1.505294 1
1.50883 1
1.509673 1
1.5122 1
1.520265 1
1.520626 1
1.523033 1
1.525199 1
1.533504 1
1.54229 2
1.543013 1
1.543855 1
1.545059 1
1.54554 1
1.549994 1
1.563353 3
1.564572 2
1.569371 1
1.570334 1
1.574427 1
1.578398 1
1.580565 1
1.581889 1
1.585399 1
1.588049 1
1.589231 1
1.589712 1
1.591518 1
1.593082 1
1.593443 1
1.604193 1
1.604878 2
1.609331 1
1.610294 3
1.610534 1
1.61222 2
1.612581 1
1.620524 1
1.636893 3
1.637977 4
1.64517 1
1.645439 1
1.645559 1
1.647485 1
1.660363 1
1.668307 1
1.670233 1
1.676904 1
1.689474 1
1.691076 1
1.691176 1
1.695266 3
1.700804 1
1.701286 2
1.716692 1
1.719821 1
1.721025 1
1.724034 1
1.741486 1
1.74281 1
1.74955 1
1.759299 6
1.760142 4
1.761947 1
1.771576 1
1.776872 1
1.789389 1
1.790232 1
1.794565 1
1.807563 1
1.807925 1
1.808406 6
1.808887 1
1.810573 1
1.811174 1
1.82646 1
1.828025 1
1.832839 3
1.83332 2
1.850412 1
1.851254 4
1.859198 1
1.86004 2
1.862086 1
1.863892 1
1.864975 1
1.873641 1
1.874845 1
1.87665 1
1.881103 1
1.881344 1
1.883631 1
1.900842 2
1.901685 2
1.907944 3
1.908786 1
1.909147 3
1.909749 3
1.915045 1
1.9201 3
1.932016 1
1.933701 1
1.954884 1
1.958856 1
1.962948 1
1.964874 1
1.965235 1
1.972095 10
1.976669 2
1.993519 1
1.997371 1
2.007601 1
2.011573 1
2.018915 1
2.019156 1
2.024452 2
2.04058 1
2.051412 1
2.061282 1
2.06718 1
2.073559 1
2.08066 2
2.081382 1
2.082826 1
2.085595 1
2.085956 1
2.095344 2
2.098834 1
2.113157 1
2.116407 3
2.11749 1
2.122064 1
2.136146 1
2.136748 1
2.149626 1
2.189465 1
2.200899 1
2.210649 1
2.212093 1
2.221722 1
2.223527 1
2.227017 2
2.241942 2
2.248441 1
2.251691 1
2.253135 1
2.268421 1
2.281781 1
2.28804 2
2.29478 3
2.302844 1
2.308501 1
2.317648 1
2.319815 1
2.320055 1
2.325592 1
2.332693 2
2.348942 1
2.351229 1
2.381198 1
2.388059 1
2.413575 1
2.428741 1
2.437527 1
2.45546 1
2.479773 1
2.483023 1
2.48531 1
2.486634 1
2.490605 1
2.494818 1
2.530565 1
2.545489 1
2.547776 2
2.589782 1
2.623603 1
2.633713 1
2.638889 1
2.663081 1
2.663322 1
2.712669 1
2.716761 1
2.741917 1
2.802458 1
2.845667 1
2.868415 1
2.97734 1
3.0173 1
3.214449 1
3.292804 1
3.408108 1
3.522811 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 3.522811

gb NATION - UNITED KINGDOM (ONLY)

Value 15507 Frequency
0 Other countries 25288
1 GB - United Kingdom 1305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w4 WEIGHT UNITED KINGDOM ONLY

Value 16506 Frequency
0 25288
0.05948 13
0.064777 13
0.079298 19
0.082814 8
0.084232 14
0.085626 13
0.089396 5
0.091977 15
0.104172 7
0.108426 18
0.110778 13
0.113044 6
0.11759 23
0.119929 14
0.122548 6
0.124875 12
0.132099 9
0.137578 4
0.140003 19
0.145748 4
0.150936 13
0.156973 8
0.157069 6
0.163312 2
0.177821 10
0.184852 10
0.219943 6
0.228137 9
0.228368 1
0.236816 3
0.729953 2
0.738686 12
0.751723 2
0.76033 10
0.764507 13
0.786911 10
0.787544 6
0.796784 7
0.810707 7
0.812732 3
0.819947 8
0.822225 9
0.836401 9
0.845768 8
0.858805 8
0.871336 10
0.882474 5
0.88336 7
0.896271 9
0.907409 8
0.914244 5
0.917156 2
0.927661 8
0.928927 4
0.929813 2
0.939306 8
0.940065 11
0.943483 6
0.953862 7
0.955128 2
0.961583 1
0.965507 2
0.973101 1
0.975 4
0.983101 23
0.98348 2
0.987404 2
0.99348 9
1.001834 1
1.002593 2
1.01196 3
1.016643 20
1.022845 5
1.027275 12
1.027402 3
1.038414 6
1.047274 2
1.050185 14
1.055121 3
1.057653 3
1.057906 10
1.058286 1
1.063728 3
1.0655 9
1.06626 4
1.068665 3
1.068918 3
1.074234 7
1.078664 2
1.085372 4
1.089549 12
1.089803 5
1.089929 1
1.096258 8
1.100435 23
1.100688 4
1.110561 12
1.136635 12
1.137648 17
1.143976 1
1.14828 11
1.153216 2
1.155115 2
1.164988 4
1.16562 5
1.171696 1
1.177392 5
1.177518 3
1.183088 6
1.18891 5
1.196125 2
1.201314 1
1.206124 2
1.207896 3
1.208276 1
1.212706 9
1.213465 2
1.217642 6
1.220174 2
1.22549 2
1.22587 1
1.226503 1
1.237894 3
1.238907 2
1.239793 3
1.253336 13
1.257766 1
1.262323 4
1.269664 17
1.27055 4
1.274601 1
1.282575 5
1.288144 4
1.290549 2
1.29422 1
1.295232 2
1.301181 12
1.302574 3
1.316876 4
1.323332 1
1.327635 1
1.328015 3
1.335863 3
1.339913 8
1.340546 2
1.34852 4
1.349279 2
1.353456 3
1.355102 2
1.361051 5
1.361557 2
1.36219 3
1.368012 2
1.368898 2
1.373455 3
1.374341 3
1.381682 1
1.382568 3
1.384214 5
1.394593 1
1.395226 10
1.395859 4
1.396365 2
1.396618 14
1.406238 1
1.408516 2
1.416617 2
1.427755 1
1.429654 2
1.430287 5
1.442818 17
1.444843 3
1.45788 4
1.469018 1
1.479144 2
1.482309 1
1.482435 2
1.49003 1
1.492561 4
1.49851 10
1.50256 1
1.5037 4
1.504459 1
1.515724 5
1.517496 2
1.518003 1
1.538001 4
1.540406 5
1.551545 9
1.569645 1
1.604579 8
1.627363 3
1.636982 3
1.642172 5
1.643564 3
1.647614 1
1.65774 8
1.661917 3
1.665208 3
1.673815 2
1.685587 1
1.688245 13
1.699763 3
1.702041 1
1.711661 10
1.726217 2
1.72685 1
1.743051 11
1.761151 1
1.76786 1
1.776214 3
1.793428 1
1.79482 3
1.79925 2
1.808617 8
1.809376 1
1.824692 6
1.857854 9
1.858866 4
1.874182 7
1.886966 1
1.899244 2
1.902661 1
1.925698 3
1.928102 5
1.933672 4
1.942279 1
1.943671 5
1.960632 5
1.97734 5
1.996579 1
2.01316 3
2.041133 2
2.041766 1
2.049487 2
2.058474 1
2.07784 2
2.078472 2
2.086573 1
2.095433 1
2.123659 2
2.162265 3
2.210363 1
2.225805 1
2.23188 1
2.243525 3
2.249601 2
2.265296 1
2.271751 1
2.289345 2
2.329595 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 2.329595

eu6 NATION GROUP EU6 (FOUNDER MEMBERS)

Value 17505 Frequency
0 Not country group 20939
1 EU6 5654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 4.836931

eu9 NATION GROUP EU9 (1973)

Value 19503 Frequency
0 Not country group 17619
1 EU9 8974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 5.701296

eu10 NATION GROUP EU10 (1981)

Value 21501 Frequency
0 Not country group 16619
1 EU10 9974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 6.108552

eu12_1 NATION GROUP EU12 (1986)

Value 23499 Frequency
0 Not country group 14616
1 EU12 11977
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 6.136074

eu12_2 NATION GROUP EU12 + DE-E (1990)

Value 25497 Frequency
0 Not country group 14085
1 EU12 + DE-E 12508
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w9 WEIGHT EU12+DE-E

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 6.117041

eu_nms3 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Value 27495 Frequency
0 Not country group 23585
1 EU NMS 3 (AT FI SE) 3008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w10 WEIGHT EU NMS 3

Value 28494 Frequency
0 23585
0.229059 146
0.261128 12
0.265778 12
0.290142 17
0.299651 4
0.300762 9
0.302844 31
0.327693 7
0.332413 7
0.336231 6
0.338522 4
0.341923 25
0.367466 2
0.372325 19
0.384195 3
0.385444 16
0.386347 12
0.39065 39
0.390928 5
0.396342 3
0.405322 22
0.433477 22
0.434593 6
0.435629 19
0.436392 1
0.437434 9
0.438475 3
0.443264 10
0.448331 3
0.481403 3
0.485757 5
0.492477 10
0.495046 2
0.496159 11
0.504747 1
0.533708 4
0.537405 2
0.55325 18
0.553699 11
0.554323 17
0.554944 2
0.55592 9
0.558766 5
0.565846 7
0.572361 14
0.584215 1
0.595901 6
0.59604 2
0.598971 5
0.600786 2
0.609132 12
0.620743 24
0.620864 7
0.622069 13
0.624013 16
0.632412 12
0.63616 1
0.641782 5
0.648446 11
0.649047 1
0.663441 23
0.669005 5
0.66901 1
0.67306 1
0.675794 6
0.676419 4
0.689083 8
0.691502 6
0.692349 4
0.692954 2
0.693564 8
0.708834 17
0.713348 6
0.716539 6
0.717398 5
0.718113 17
0.719927 38
0.721675 1
0.72331 1
0.727142 1
0.737848 10
0.739643 12
0.748052 23
0.75062 18
0.751226 1
0.755168 2
0.755851 5
0.75706 10
0.767538 16
0.770166 4
0.770385 1
0.771091 3
0.772543 16
0.773888 1
0.776164 4
0.777621 3
0.7925 2
0.793105 13
0.79625 6
0.80254 8
0.806011 6
0.809687 1
0.810384 4
0.816584 15
0.817241 21
0.820587 2
0.822013 20
0.828517 1
0.832348 8
0.83421 2
0.83837 3
0.838698 3
0.840888 16
0.842213 32
0.842334 10
0.842749 1
0.842858 6
0.843515 4
0.844269 5
0.845923 29
0.84658 2
0.847347 2
0.848005 17
0.85068 5
0.859499 12
0.864425 3
0.86713 27
0.868476 16
0.869351 2
0.870337 3
0.870637 5
0.871121 19
0.871847 6
0.873298 15
0.874059 5
0.87577 5
0.882156 10
0.887415 7
0.888838 1
0.890111 10
0.891028 3
0.891466 3
0.892232 11
0.894312 31
0.894531 1
0.896392 10
0.898215 2
0.903508 1
0.904384 2
0.906026 2
0.906902 1
0.909529 3
0.910405 3
0.912047 5
0.920124 2
0.921318 20
0.924418 5
0.929563 4
0.93123 3
0.934818 5
0.935037 4
0.936023 1
0.936316 4
0.937336 3
0.937405 5
0.938212 2
0.939197 21
0.940323 14
0.941387 8
0.941934 1
0.946094 23
0.960507 28
0.961968 16
0.962806 3
0.962844 26
0.968249 12
0.968732 2
0.969942 2
0.970398 6
0.978499 15
0.98671 3
0.988133 1
0.988448 11
0.988681 1
0.992622 18
0.99306 5
0.994496 16
0.994738 4
0.998424 1
1.001753 7
1.002146 24
1.014955 3
1.01594 2
1.018568 9
1.019662 22
1.021188 5
1.023964 7
1.028092 7
1.029448 7
1.030282 7
1.031924 27
1.033566 3
1.034223 12
1.040682 4
1.040901 2
1.042215 1
1.044076 1
1.044951 2
1.045937 6
1.04736 3
1.048455 8
1.048893 18
1.049987 27
1.050425 11
1.051192 9
1.052286 8
1.057997 13
1.065752 5
1.07451 4
1.077356 1
1.078314 3
1.079769 3
1.080203 8
1.08075 3
1.081626 25
1.083159 3
1.083925 7
1.084253 5
1.084366 2
1.092057 1
1.101113 1
1.111513 6
1.114484 7
1.116056 1
1.116658 1
1.116768 8
1.131985 5
1.135509 1
1.138147 8
1.139159 12
1.140086 5
1.140962 1
1.146874 2
1.148697 10
1.14983 2
1.151144 7
1.159245 1
1.160449 6
1.163135 15
1.1645 3
1.168551 13
1.169156 21
1.172784 3
1.17351 13
1.182673 13
1.184205 3
1.186936 7
1.194168 2
1.194277 3
1.199636 15
1.201393 1
1.202283 6
1.203749 1
1.204643 3
1.207633 1
1.212012 4
1.21325 8
1.213909 5
1.226005 10
1.22712 4
1.228434 3
1.247702 12
1.250876 2
1.254897 2
1.256727 8
1.264561 1
1.269196 6
1.27518 9
1.279012 3
1.283938 3
1.284705 21
1.287113 7
1.290945 1
1.293901 2
1.295324 4
1.29628 1
1.296747 4
1.307257 3
1.31273 11
1.315467 2
1.319624 24
1.321672 3
1.32543 6
1.325868 3
1.326877 2
1.329261 2
1.329664 4
1.333969 9
1.334027 1
1.336159 4
1.337582 3
1.337888 15
1.340205 16
1.352282 34
1.359056 2
1.361445 7
1.367359 5
1.370643 9
1.371998 7
1.376117 1
1.387174 2
1.396289 8
1.398888 3
1.407326 5
1.412682 1
1.421764 2
1.433008 13
1.440701 3
1.443774 7
1.477362 1
1.479244 4
1.479306 2
1.485703 4
1.486251 11
1.488987 1
1.497308 3
1.499848 2
1.516028 6
1.532668 1
1.539456 2
1.541208 4
1.575036 9
1.582339 2
1.583007 14
1.584341 4
1.587936 11
1.610038 12
1.610835 2
1.613353 1
1.613462 2
1.614228 2
1.61536 5
1.624191 3
1.628472 3
1.630978 2
1.639647 9
1.649712 1
1.65588 6
1.706517 1
1.709801 7
1.722525 1
1.728741 1
1.749016 2
1.784649 14
1.793769 1
1.795342 5
1.796287 7
1.800301 1
1.812414 1
1.815993 1
1.838886 5
1.8407 1
1.848727 9
1.848946 4
1.851573 2
1.859565 2
1.863615 3
1.872155 1
1.905216 1
1.953068 2
1.998928 3
2.00907 1
2.02148 3
2.026851 3
2.057091 1
2.082356 20
2.099545 6
2.153854 11
2.160628 2
2.230419 5
2.246345 1
2.261625 2
2.314548 1
2.342907 7
2.396854 16
2.402418 9
2.408465 2
2.444994 4
2.485514 5
2.651586 2
2.670818 10
2.724643 7
2.927485 3
3.230842 4
3.258782 2
3.595522 1
3.675837 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 3.675837

eu15 NATION GROUP EU15 (1995)

Value 29493 Frequency
0 Not country group 11077
1 EU15 15516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 7.13432

eu_nms10 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Value 31491 Frequency
0 Not country group 17547
1 EU NMS 10 (CY CZ EE HU LV LT MT PL SK SI) 9046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 10.154433

eu25 NATION GROUP EU25 (2004)

Value 33489 Frequency
0 Not country group 2031
1 EU25 24562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 9.462243

eu27 NATION GROUP EU27 (2007)

Value 35487 Frequency
0 Not country group 0
1 EU27 26593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0.016697 to 9.623571

eu_nms12 NATION GROUP EU NMS 12 (2004/2007)

Value 37485 Frequency
0 Not country group 15516
1 EU NMS 12 (CY CZ EE HU LV LT MT PL SK SI BG RO) 11077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 8.894497

euroz15 NATION GROUP EURO ZONE 15 (2008)

Value 39483 Frequency
0 Not country group 12383
1 EURO ZONE 15 14210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w29 WEIGHT EURO ZONE 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 8.076148

euronz15 NATION GROUP NON-EURO ZONE 15 (2008)

Value 41481 Frequency
0 Not country group 14210
1 NON-EURO ZONE 15 12383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w30 WEIGHT NON-EURO ZONE 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 7.717712

euroz16 NATION GROUP EURO ZONE 16 (2009)

Value 43479 Frequency
0 Not country group 11383
1 EURO ZONE 16 15210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w81 WEIGHT EURO ZONE 16

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 8.495984

euronz16 NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 (2009)

Value 45477 Frequency
0 Not country group 15210
1 NON-EURO ZONE 16 11383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w82 WEIGHT NON-EURO ZONE 16

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 7.318695

euronznm NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 (2009)

Value 47475 Frequency
0 Not country group 18530
1 NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 8063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w84 WEIGHT NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 7.067396

euroz17 NATION GROUP EURO ZONE 17 (2011)

Value 49473 Frequency
0 Not country group 10382
1 EURO ZONE 17 16211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w89 WEIGHT EURO ZONE 17

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 9.022901

euronz17 NATION GROUP NON-EURO ZONE 17 (2011)

Value 51471 Frequency
0 Not country group 16211
1 NON-EURO ZONE 17 10382
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w90 WEIGHT NON-EURO ZONE 17

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 6.719247

cntrgr91 COUNTRY GROUP QB1A

Value 53469 Frequency
0 Not country group 11589
1 Target QB1A (FR BE NL IT DK GB GR ES PT EE HU MT PL SK RO) 15004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w91 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QB1A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 5.486482

cntrgr92 COUNTRY GROUP QB1B

Value 55467 Frequency
0 Not country group 24054
1 Target QB1B (DE IE) 2539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w92 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QB1B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 5.535373

cntrgr93 COUNTRY GROUP QB1C

Value 57465 Frequency
0 Not country group 8671
1 Target QB1C (DE DK IE GB GR PT FI SE CZ EE HU LV LT PL SK BG 17922
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w93 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QB1C

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 11.160073

cntrgr94 COUNTRY GROUP QB1D

Value 59463 Frequency
0 Not country group 18228
1 Target QB1D (DE GB GR AT LT MT PL SI) 8365
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w94 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QB1D

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 7.312813

cntrgr95 COUNTRY GROUP QB5A

Value 61461 Frequency
0 Not country group 12155
1 Target QB5A (NL DE DK IE GB GR PT SE HU LT MT PL SI RO) 14438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w95 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QB5A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 9.446507

cntrgr96 COUNTRY GROUP QB5B

Value 63459 Frequency
0 Not country group 15447
1 Target QB5B (FR BE IT ES FI AT CZ EE LV SK BG) 11146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w96 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QB5B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 6.71072

cntrgr97 COUNTRY GROUP QC

Value 65457 Frequency
0 Not country group (CY MT) 1002
1 Target QC 25591
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w97 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 9.283578

cntrgr98 COUNTRY GROUP QC7A & QC8A

Value 67455 Frequency
0 Not country group (GB-GBN GB-NIR CY MT) 2307
1 Target QC7A & QC8A 24286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

w98 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QC7A & QC8A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 10.093421

wextra WEIGHT EXTRAPOLATED POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 256.681854 to 147940.15625

q1_1 NATIONALITY: BELGIUM

Value 70452 Frequency
0 Not mentioned 25549
1 Mentioned 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

q1_2 NATIONALITY: DENMARK

Value 71451 Frequency
0 Not mentioned 25588
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

q1_3 NATIONALITY: GERMANY

Value 72450 Frequency
0 Not mentioned 25066
1 Mentioned 1527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

q1_4 NATIONALITY: GREECE

Value 73449 Frequency
0 Not mentioned 25572
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

q1_5 NATIONALITY: SPAIN

Value 74448 Frequency
0 Not mentioned 25605
1 Mentioned 988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0

Valid range from 0 to 1

q1_6 NATIONALITY: FRANCE

Value 75447 Frequency
0 Not mentioned 25518
1 Mentioned 1075
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26593 0