Psihološki profil pandemije COVID-19 v Srbiji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo

Basic Study Information

ADP - IDNo: PPROSR20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PPROSR20_V1
Main author(s):
  • Lep, Žan
  • Hacin Beyazoglu, Kaja
  • Ilić, Sandra
  • Teovanović, Predrag
  • Damnjanović, Kaja
Co-workers:
  • Mreža psihosocijalnih inovacija = Mreža za psihosocialne inovacije
Data file producer:
LEP - Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju = Laboratorij za eksperimentalno psihologijo, Odeljenje za psihologiju = Oddelek za psihologijo, Filozofski fakultet = Filozofska fakulteta, Univerzitet u Beogradu = Univerza v Beogradu (Beograd, Srbija; september, 2020)

Funding agency:

Mreža psihosocijalnih inovacija = Mreža za psihosocialne inovacije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije = Ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

179033, 179018, P5-0062 (MPNTR, ARRS)

Study Content

Keywords ADP: epidemija, pandemija, kredibilnost informacij, psihološki odzivi, zaščitno vedenje, koronavirus, covid-19, Srbija, cepljenje

Keywords ELSST:
CEPLJENJE, COVID-19, ZAUPANJE

Topic Classification CESSDA
PSIHOLOGIJA
ZDRAVSTVO - Javno zdravje
Topic Classification CERIF
Psihologija
Topic Classification ADP
ZASKRBLJENOST ZARADI KORONAVIRUSA
SAMOZAŠČITNO VEDENJE
INFORMIRANJE/ZAUPANJE
DEMOGRAFIJA
ZDRAVJE/STIKI
CEPLJENJE
ŽIVLJENJSKI POGOJI/POLITIČNA OPREDELITEV


Abstract:

Hiter odziv prebivalstva in upoštevanje preventivnih ukrepov sta dva od najučinkovitejših načinov omejevanja širjenja okužb v zgodnjih fazah epidemije. Raziskava govori o tem, kako ljudje zaznavajo informacije o poteku širjenja koronavirusa, kako dobro so informirani ter kako se odzivajo na dogajanje v zvezi s širjenjem novega koronavirusa. Natančneje govori o tem, v kolikšni meri zaupajo različnim predstavnikom in ustanovam ter kako verodostojne se jim zdijo informacije, ki jih prejemajo od njih. V povezavi s tem raziskava preučuje tudi, kako so omenjene zaznave povezane z dejanskim in hipotetičnim (v primeru prisotnosti simptomov) upoštevanjem ukrepov za omejitev širjenja bolezni. Raziskava se osredotoča na zaznave in odzive prebivalcev ter njihove povezave s samozaščitnim vedenjem. Ker pa je zaradi svoje dolgotrajnosti epidemija COVID-19 dolgotrajen proces, povezan z dinamičnimi spremembami v družbi in v psiholoških odzivih in vedenju ljudi, je bil namen preučiti tudi, kakšne so razlike v zaznavah in vedenju ljudi v posameznih fazah epidemije. Raziskava se je zato izvajala v obliki dnevnih merjenj do ukinitve izrednih razmer ter dodatnimi merjenji od marca do avgusta 2020. Podatkovna datoteka je opremljena s Srbskimi labelami, pri čemer je med spremnimi gradivi dostopna sintaksa za prevod datoteke v angleški jezik. Podatkovna datoteka, hranjena v ADP, je končna, predhodne objave pa temeljijo na preliminarnih podatkih in zato lahko pride do odstopanj.

Methodology


Collection date: 8. marec 2020 - 16. avgust 2020
Date of production: 2020-09
Country: Srbija
Geographic coverage:

Srbija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Srbije.

Excluded:

Mladoletni prebivalci Republike Srbije (preverjanje z vprašanjem o starosti udeležencev), prebivalci brez dostopa do spleta.

Data collected by:

Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju = Laboratorij za eksperimentalno psihologijo, Odeljenje za psihologiju = Oddelek za psihologijo, Filozofski fakultet = Filozofska fakulteta

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

Priložnostno vzorčenje je potekalo na spletu (s pomočjo oglasov, ciljanih na vse polnoletne prebivalce Republike Srbije ter deljenjem omenjenih objav na različne strani in skupine na družbenih omrežjih ter portalih) in s pošiljanjem vabil po e-pošti (osebni seznami poštnih naslovov).

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Psihološki profil pandemije COVID-19 v Srbiji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Lep, Žan; Hacin Beyazoglu, Kaja; Ilić, Sandra; Teovanović, Predrag; Damnjanović, Kaja

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 124
  • number of units: 10746

License: ccby

Version: 27. julij 2021

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo = Data File available upon request

Variable list

status Status

Status

Value 13 Frequency
5 Delimično popunjena anketa 1772
6 Potpuno popunjena anketa 8974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 0

Valid range from 5 to 6

recnum Record number

Record number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 0 19 25838 11477.944 6981.466

Valid range from 19 to 25838

datum Datum popunjavanja

Datum popunjavanja

Value 31 Frequency
01.04.2020 145
01.05.2020 111
01.07.2020 33
02.04.2020 216
02.05.2020 86
02.07.2020 65
02.08.2020 13
02.11.2020 1
03.04.2020 178
03.05.2020 117
03.07.2020 148
03.08.2020 22
04.04.2020 103
04.05.2020 58
04.07.2020 145
04.08.2020 37
05.04.2020 94
05.05.2020 100
05.07.2020 75
05.08.2020 52
06.04.2020 91
06.05.2020 105
06.06.2020 14
06.08.2020 26
07.04.2020 178
07.05.2020 82
07.06.2020 40
07.07.2020 1
08.03.2020 136
08.04.2020 189
08.05.2020 115
08.06.2020 17
08.07.2020 82
09.03.2020 195
09.04.2020 158
09.05.2020 95
09.06.2020 65
09.07.2020 78
10.03.2020 276
10.04.2020 62
10.05.2020 37
10.06.2020 48
10.07.2020 102
11.03.2020 267
11.04.2020 74
11.05.2020 48
11.06.2020 29
11.07.2020 50
12.03.2020 115
12.04.2020 130
12.05.2020 58
12.08.2020 29
13.03.2020 43
13.04.2020 116
13.05.2020 18
13.08.2020 82
14.03.2020 228
14.04.2020 178
14.05.2020 27
14.08.2020 60
15.03.2020 396
15.04.2020 112
15.08.2020 35
16.03.2020 380
16.04.2020 93
16.07.2020 1
16.08.2020 9
17.03.2020 251
17.04.2020 142
18.03.2020 241
18.04.2020 133
19.03.2020 50
19.04.2020 141
19.05.2020 1
20.03.2020 20
20.04.2020 89
21.03.2020 24
21.04.2020 304
22.03.2020 64
22.04.2020 206
23.03.2020 57
23.04.2020 98
24.03.2020 262
24.04.2020 104
24.05.2020 1
24.07.2020 1
25.03.2020 254
25.04.2020 93
25.08.2020 1
26.03.2020 216
26.04.2020 114
27.03.2020 138
27.04.2020 79
27.10.2020 1
28.03.2020 150
28.04.2020 71
28.06.2020 80
29.03.2020 183
29.04.2020 108
29.06.2020 100
30.03.2020 153
30.04.2020 54
30.06.2020 77
30.11.2020 1
31.03.2020 114
31.05.2020 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 0

status Status

Status

Value 1124 Frequency
5 Delimično popunjena anketa 1772
6 Potpuno popunjena anketa 8974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 0

Valid range from 5 to 6

recnum Record number

Record number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 0 19 25838 11477.944 6981.466

Valid range from 19 to 25838

datum Datum popunjavanja

Datum popunjavanja

Value 3122 Frequency
01.04.2020 145
01.05.2020 111
01.07.2020 33
02.04.2020 216
02.05.2020 86
02.07.2020 65
02.08.2020 13
02.11.2020 1
03.04.2020 178
03.05.2020 117
03.07.2020 148
03.08.2020 22
04.04.2020 103
04.05.2020 58
04.07.2020 145
04.08.2020 37
05.04.2020 94
05.05.2020 100
05.07.2020 75
05.08.2020 52
06.04.2020 91
06.05.2020 105
06.06.2020 14
06.08.2020 26
07.04.2020 178
07.05.2020 82
07.06.2020 40
07.07.2020 1
08.03.2020 136
08.04.2020 189
08.05.2020 115
08.06.2020 17
08.07.2020 82
09.03.2020 195
09.04.2020 158
09.05.2020 95
09.06.2020 65
09.07.2020 78
10.03.2020 276
10.04.2020 62
10.05.2020 37
10.06.2020 48
10.07.2020 102
11.03.2020 267
11.04.2020 74
11.05.2020 48
11.06.2020 29
11.07.2020 50
12.03.2020 115
12.04.2020 130
12.05.2020 58
12.08.2020 29
13.03.2020 43
13.04.2020 116
13.05.2020 18
13.08.2020 82
14.03.2020 228
14.04.2020 178
14.05.2020 27
14.08.2020 60
15.03.2020 396
15.04.2020 112
15.08.2020 35
16.03.2020 380
16.04.2020 93
16.07.2020 1
16.08.2020 9
17.03.2020 251
17.04.2020 142
18.03.2020 241
18.04.2020 133
19.03.2020 50
19.04.2020 141
19.05.2020 1
20.03.2020 20
20.04.2020 89
21.03.2020 24
21.04.2020 304
22.03.2020 64
22.04.2020 206
23.03.2020 57
23.04.2020 98
24.03.2020 262
24.04.2020 104
24.05.2020 1
24.07.2020 1
25.03.2020 254
25.04.2020 93
25.08.2020 1
26.03.2020 216
26.04.2020 114
27.03.2020 138
27.04.2020 79
27.10.2020 1
28.03.2020 150
28.04.2020 71
28.06.2020 80
29.03.2020 183
29.04.2020 108
29.06.2020 100
30.03.2020 153
30.04.2020 54
30.06.2020 77
30.11.2020 1
31.03.2020 114
31.05.2020 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10746 0

V1_1 Zabrinutost (pre pojave u Srbiji) Koliko ste (bili) zabrinuti zbog koronavirusa?

Pre pojave koronavirusa u Srbiji

Value 4121 Frequency
1 Nimalo zabrinut/a 3620
2 2 2306
3 3 2020
4 4 1289
5 5 566
6 Veoma zabrinut/a 892
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10693 53 1 6

Valid range from 1 to 6

V1_2 Zabrinutost (danas) Koliko ste (bili) zabrinuti zbog koronavirusa?

Danas

Value 5120 Frequency
1 Nimalo zabrinut/a 1295
2 2 1189
3 3 1670
4 4 2001
5 5 1911
6 Veoma zabrinut/a 2620
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10686 60 1 6

Valid range from 1 to 6

V2_1 Ozbiljnost (pre pojave u Srbiji) Kako procenjujete (ste procenjivali) ozbiljnost infekcije koronavirusom?

Pre pojave koronavirusa u Srbiji

Value 6119 Frequency
1 Uopšte nije ozbiljna 1643
2 2 1965
3 3 2483
4 4 1763
5 5 1102
6 Veoma je ozbiljna 1719
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10675 71 1 6

Valid range from 1 to 6

V2_2 Ozbiljnost (danas) Kako procenjujete (ste procenjivali) ozbiljnost infekcije koronavirusom?

Danas

Value 7118 Frequency
1 Uopšte nije ozbiljna 832
2 2 1023
3 3 1433
4 4 1892
5 5 1980
6 Veoma je ozbiljna 3514
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10674 72 1 6

Valid range from 1 to 6

V3_1 Šansa ograničenja (pre pojave u Srbiji) Kako procenjujete (ste procenjivali) mogućnost da se širenje infekcije koronavirusom ograniči?

Pre pojave koronavirusa u Srbiji

Value 8117 Frequency
1 Šanse su veoma slabe 2222
2 2 1557
3 3 2240
4 4 1901
5 5 1140
6 Šanse su vrlo dobre 1558
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10618 128 1 6

Valid range from 1 to 6

V3_2 Šansa ograničenja (danas) Kako procenjujete (ste procenjivali) mogućnost da se širenje infekcije koronavirusom ograniči?

Danas

Value 9116 Frequency
1 Šanse su veoma slabe 2809
2 2 1766
3 3 1946
4 4 1736
5 5 984
6 Šanse su vrlo dobre 1383
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10624 122 1 6

Valid range from 1 to 6

V4_1 Strah (pre pojave u Srbiji) Da li se plašite (ste se plašili) infekcije koronavirusom?

Pre pojave koronavirusa u Srbiji

Value 10115 Frequency
1 Nimalo 3988
2 2 2258
3 3 1701
4 4 1208
5 5 540
6 Veoma 963
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10658 88 1 6

Valid range from 1 to 6

V4_2 Strah (danas) Da li se plašite (ste se plašili) infekcije koronavirusom?

Danas

Value 11114 Frequency
1 Nimalo 1945
2 2 1589
3 3 1579
4 4 1774
5 5 1484
6 Veoma 2290
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10661 85 1 6

Valid range from 1 to 6

V5_1 Učestalost razmišljanja (pre pojave u Srbiji) Koliko često razmišljate (ste razmišljali) o koronavirusu?

Pre pojave koronavirusa u Srbiji

Value 12113 Frequency
1 Nimalo 3133
2 2 2822
3 3 2028
4 4 1131
5 5 571
6 Veoma često 984
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10669 77 1 6

Valid range from 1 to 6

V5_2 Učestalost razmišljanja (danas) Koliko često razmišljate (ste razmišljali) o koronavirusu?

Value 13112 Frequency
1 Nimalo 864
2 2 1250
3 3 1361
4 4 1507
5 5 1698
6 Veoma često 3975
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10655 91 1 6

Valid range from 1 to 6

V6_1 Praćenje vesti o koronavirusu me uznemirava. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Praćenje vesti o koronavirusu me uznemirava.

Value 14111 Frequency
1 Uopšte se ne slažem 1644
2 2 1202
3 3 2199
4 4 1753
5 U potpunosti se slažem 3862
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10660 86 1 5

Valid range from 1 to 5

V6_2 Prikupljanje informacija o koronavirusu me smiruje. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Prikupljanje informacija o koronavirusu me smiruje.

Value 15110 Frequency
1 Uopšte se ne slažem 3730
2 2 1804
3 3 2808
4 4 1142
5 U potpunosti se slažem 1156
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10640 106 1 5

Valid range from 1 to 5

V6_3 Trenutno se u svakom razgovoru pomene koronavirus. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Trenutno se u svakom razgovoru na kraju pomene koronavirus.

Value 16109 Frequency
1 Uopšte se ne slažem 749
2 2 642
3 3 1133
4 4 1797
5 U potpunosti se slažem 6325
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10646 100 1 5

Valid range from 1 to 5

V6_4 Čini mi se da sam preplavljen/a vestima o koronavirusu. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Čini mi se da sam preplavljen/a vestima o koronavirusu.

Value 17108 Frequency
1 Uopšte se ne slažem 511
2 2 535
3 3 1239
4 4 1576
5 U potpunosti se slažem 6792
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10653 93 1 5

Valid range from 1 to 5

V6_5 Traženje drugih izvora ako ne dobijem nove informacije. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Ako ne dobijem nove informacije o koronavirusu iz izvora informacija koje redovno koristim, potražim druge izvore.

Value 18107 Frequency
1 Uopšte se ne slažem 3227
2 2 1584
3 3 2031
4 4 1262
5 U potpunosti se slažem 2541
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10645 101 1 5

Valid range from 1 to 5

V6_6 Ako mogu, gledam da se ne izlažem informacijama o COVID. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Ako mogu, gledam da se ne izlažem informacijama o koronavirusu.

Value 19106 Frequency
1 Uopšte se ne slažem 2254
2 2 1602
3 3 2489
4 4 1416
5 U potpunosti se slažem 2884
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10645 101 1 5

Valid range from 1 to 5

V6_7 Prestao/la sam da pratim informacije o koronavirusu. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Prestao/la sam da pratim informacije o koronavirusu.

Value 20105 Frequency
1 Uopšte se ne slažem 3494
2 2 1542
3 3 2084
4 4 1431
5 U potpunosti se slažem 2086
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10637 109 1 5

Valid range from 1 to 5

V6_8 Vesti o koronavirusu su mi dosadne. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Vesti o koronavirusu su mi dosadne.

Value 21104 Frequency
1 Uopšte se ne slažem 3514
2 2 1542
3 3 2264
4 4 1077
5 U potpunosti se slažem 2233
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10630 116 1 5

Valid range from 1 to 5

V6_9 Vesti o koronavirusu me opterećuju. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Vesti o koronavirusu me opterećuju.

Value 22103 Frequency
1 Uopšte se ne slažem 1488
2 2 1050
3 3 1998
4 4 1838
5 U potpunosti se slažem 4249
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10623 123 1 5

Valid range from 1 to 5

V6_10 Osećam se bespomoćno kada je koronavirus u pitanju. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Osećam se bespomoćno kada je koronavirus u pitanju.

Value 23102 Frequency
1 Uopšte se ne slažem 2544
2 2 1602
3 3 2347
4 4 1477
5 U potpunosti se slažem 2651
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10621 125 1 5

Valid range from 1 to 5

V6_11 Zbog događaja mi je teško da se usredsredim na svoj posao. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Zbog razvoja događaja u vezi sa koronavirusom mi je teško da se usredsredim na svoj posao.

Value 24101 Frequency
1 Uopšte se ne slažem 3709
2 2 1553
3 3 1931
4 4 1218
5 U potpunosti se slažem 2219
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10630 116 1 5

Valid range from 1 to 5

V7 Simptomi u prošljoj nedelji

Da li ste tokom prošle nedelje imali neki od simptoma povezanih sa COVID-19 (poput kašlja, visoke temperature, respiratornih problema)?

Value 25100 Frequency
1 da 872
2 ne 9099
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 496
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9971 775

Valid range from 1 to 2

V8_1 Kontaktiranje medicinskog osoblja: da, poziv Da li ste kontaktirali medicinsko osoblje?

Da, pozvao/pozvala sam zdravstvenu ustanovu

Value 2699 Frequency
0 nije izabran 712
1 izabrani 162
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 496
-2 Skipped question (IF logic) 9374
-1 Unanswered question 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 9872

Valid range from 0 to 1

V8_2 Kontaktiranje medicinskog osoblja: da, poseta Da li ste kontaktirali medicinsko osoblje?

Da, otišao/otišla sam u zdravstvenu ustanovu

Value 2798 Frequency
0 nije izabran 729
1 izabrani 145
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 496
-2 Skipped question (IF logic) 9374
-1 Unanswered question 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 9872

Valid range from 0 to 1

V8_3 Kontaktiranje medicinskog osoblja: ne Da li ste kontaktirali medicinsko osoblje?

Ne

Value 2897 Frequency
0 nije izabran 278
1 izabrani 596
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 496
-2 Skipped question (IF logic) 9374
-1 Unanswered question 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 9872

Valid range from 0 to 1

V9_1 Ponašanje (simptomi): Samoizolacija Ako biste danas primetili da imate simptome povezane sa infekcijom koronavirusom, koliko je verovatno da biste uradili sledeće:

Samoizolacija (izbegavanje kontakta sa drugim ljudima)

Value 2996 Frequency
1 Sigurno ne 242
2 2 153
3 3 435
4 4 887
5 Sigurno da 8449
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 518
-2 Skipped question (IF logic) 1
-1 Unanswered question 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10166 580 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_2 Ponašanje (simptomi): Izbegavanje članova svoje porodice Ako biste danas primetili da imate simptome povezane sa infekcijom koronavirusom, koliko je verovatno da biste uradili sledeće:

Izbegavao/la bih članove svoje porodice

Value 3095 Frequency
1 Sigurno ne 471
2 2 264
3 3 680
4 4 1119
5 Sigurno da 7615
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 518
-2 Skipped question (IF logic) 1
-1 Unanswered question 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10149 597 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_3 Ponašanje (simptomi): Ne bih išao na posao Ako biste danas primetili da imate simptome povezane sa infekcijom koronavirusom, koliko je verovatno da biste uradili sledeće:

Ne bih išao/išla na posao

Value 3194 Frequency
1 Sigurno ne 771
2 2 159
3 3 372
4 4 453
5 Sigurno da 8367
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 518
-2 Skipped question (IF logic) 1
-1 Unanswered question 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10122 624 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_4 Ponašanje (simptomi): Pozvao bih zdravstvenu ustanovu Ako biste danas primetili da imate simptome povezane sa infekcijom koronavirusom, koliko je verovatno da biste uradili sledeće:

Pozvao/pozvala bih zdravstvenu ustanovu

Value 3293 Frequency
1 Sigurno ne 1012
2 2 420
3 3 1027
4 4 831
5 Sigurno da 6855
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 518
-2 Skipped question (IF logic) 1
-1 Unanswered question 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10145 601 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_5 Ponašanje (simptomi): Posetio bih zdravstvenu ustanovu Ako biste danas primetili da imate simptome povezane sa infekcijom koronavirusom, koliko je verovatno da biste uradili sledeće:

Posetio/posetila bih zdravstvenu ustanovu

Value 3392 Frequency
1 Sigurno ne 3207
2 2 918
3 3 1487
4 4 808
5 Sigurno da 3697
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 518
-2 Skipped question (IF logic) 1
-1 Unanswered question 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10117 629 1 5

Valid range from 1 to 5

V9_6 Ponašanje (simptomi): Brinuo bih se o ličnoj i higijeni svog doma Ako biste danas primetili da imate simptome povezane sa infekcijom koronavirusom, koliko je verovatno da biste uradili sledeće:

Brinuo/brinula bih se o ličnoj higijeni i higijeni svog doma

Value 3491 Frequency
1 Sigurno ne 68
2 2 46
3 3 275
4 4 413
5 Sigurno da 9342
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 518
-2 Skipped question (IF logic) 1
-1 Unanswered question 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10144 602 1 5

Valid range from 1 to 5

V10_1 Ponašanje (pre pojave u RS): Češće pranje ruka. Molimo procenite u kojoj meri bi se prikazane tvrdnje odnosile na vas pre prvog potvrđenog slučaja bolesti u Srbiji.

Češće sam prao/prala ruke.

Value 3590 Frequency
1 nimalo 1396
2 delimično 3661
3 u potpunosti 4544
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1086
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9601 1145

Valid range from 1 to 3

V10_2 Ponašanje (pre pojave u RS): Nisam dirao lice. Molimo procenite u kojoj meri bi se prikazane tvrdnje odnosile na vas pre prvog potvrđenog slučaja bolesti u Srbiji.

Nisam dirao/dirala lice.

Value 3689 Frequency
1 nimalo 2401
2 delimično 5793
3 u potpunosti 1406
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1086
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9600 1146

Valid range from 1 to 3

V10_3 Ponašanje (pre pojave u RS): Izbegavanje bilo kakvog kontakta sa drugima. Molimo procenite u kojoj meri bi se prikazane tvrdnje odnosile na vas pre prvog potvrđenog slučaja bolesti u Srbiji.

Izbegavao/izbegavala sam bilo kakav kontakt sa drugim ljudima, čak i izdaleka

Value 3788 Frequency
1 nimalo 4771
2 delimično 3871
3 u potpunosti 962
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1086
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9604 1142

Valid range from 1 to 3

V10_4 Ponašanje (pre pojave u RS): Izbegavanje društvenim događajima. Molimo procenite u kojoj meri bi se prikazane tvrdnje odnosile na vas pre prvog potvrđenog slučaja bolesti u Srbiji.

Nisam prisustvovao/prisustvovala događajima na kojima je bilo puno ljudi.

Value 3887 Frequency
1 nimalo 3275
2 delimično 2859
3 u potpunosti 3466
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1086
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9600 1146

Valid range from 1 to 3

V10_5 Ponašanje (pre pojave u RS): Provođenje više vremena kod kuće. Molimo procenite u kojoj meri bi se prikazane tvrdnje odnosile na vas pre prvog potvrđenog slučaja bolesti u Srbiji.

Provodio/provodila sam više vremena kod kuće.

Value 3986 Frequency
1 nimalo 2497
2 delimično 3701
3 u potpunosti 3404
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1086
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9602 1144

Valid range from 1 to 3

V10_6 Ponašanje (pre pojave u RS): Češće praćenje vesti. Molimo procenite u kojoj meri bi se prikazane tvrdnje odnosile na vas pre prvog potvrđenog slučaja bolesti u Srbiji.

Češće sam pratio/pratila vesti.

Value 4085 Frequency
1 nimalo 3292
2 delimično 4104
3 u potpunosti 2195
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1086
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9591 1155

Valid range from 1 to 3

V10_7 Ponašanje (pre pojave u RS): Otkazanje putovanja u inostranstvo. Molimo procenite u kojoj meri bi se prikazane tvrdnje odnosile na vas pre prvog potvrđenog slučaja bolesti u Srbiji.

Otkazao/otkazala sam putovanje u inostranstvo.

Value 4184 Frequency
1 nimalo 4054
2 delimično 1160
3 u potpunosti 4254
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1086
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9468 1278

Valid range from 1 to 3

V10_8 Ponašanje (pre pojave u RS): Kupovina rezerve osnovnih protrepština. Molimo procenite u kojoj meri bi se prikazane tvrdnje odnosile na vas pre prvog potvrđenog slučaja bolesti u Srbiji.

Kupio/kupila sam osnovne protrepštine (na primer hranu) kako bih imao/imala rezerve.

Value 4283 Frequency
1 nimalo 5272
2 delimično 3226
3 u potpunosti 1095
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1086
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9593 1153

Valid range from 1 to 3

V10_9 Ponašanje (pre pojave u RS): Izbegavanje bliskog kontakta sa drugima Molimo procenite u kojoj meri bi se prikazane tvrdnje odnosile na vas pre prvog potvrđenog slučaja bolesti u Srbiji.

Izbegavao/izbegavala sam bliski kontakst sa drugim ljudima (na primer rukovanje).

Value 4382 Frequency
1 nimalo 3850
2 delimično 2999
3 u potpunosti 2755
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1086
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9604 1142

Valid range from 1 to 3

V10_10 Ponašanje (pre pojave u RS): Kupovina zaštitnih medicinskih sredstva. Molimo procenite u kojoj meri bi se prikazane tvrdnje odnosile na vas pre prvog potvrđenog slučaja bolesti u Srbiji.

Kupio/kupila sam zaštitna medicinska sredstva (na primer zaštitne maske, dezinfekciona sredstva).

Value 4481 Frequency
1 nimalo 4759
2 delimično 2861
3 u potpunosti 1971
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1086
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9591 1155

Valid range from 1 to 3

V11_1 Ponašanje (danas): Češće pranje ruka. Molimo procenite u kojoj meri se prikazane tvrdnje odnose na vas danas (od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom).

Češće perem ruke.

Value 4580 Frequency
1 nimalo 888
2 delimično 1932
3 u potpunosti 6772
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1092
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9592 1154

Valid range from 1 to 3

V11_2 Ponašanje (danas): Ne diram lice. Molimo procenite u kojoj meri se prikazane tvrdnje odnose na vas danas (od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom).

Ne diram lice.

Value 4679 Frequency
1 nimalo 1137
2 delimično 4954
3 u potpunosti 3486
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1092
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9577 1169

Valid range from 1 to 3

V11_3 Ponašanje (danas): Izbegavanje bilo kakav kontakt sa drugima Molimo procenite u kojoj meri se prikazane tvrdnje odnose na vas danas (od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom).

Izbegavam bilo kakav kontakt sa drugim ljudima, čak i izdaleka.

Value 4778 Frequency
1 nimalo 1438
2 delimično 4304
3 u potpunosti 3852
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1092
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9594 1152

Valid range from 1 to 3

V11_4 Ponašanje (danas): Izbegavanje društvenim događajima. Molimo procenite u kojoj meri se prikazane tvrdnje odnose na vas danas (od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom).

Ne prisustvujem događajima na kojima ima puno ljudi.

Value 4877 Frequency
1 nimalo 976
2 delimično 1577
3 u potpunosti 7030
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1092
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9583 1163

Valid range from 1 to 3

V11_5 Ponašanje (danas): Provođenje više vremena kod kuće. Molimo procenite u kojoj meri se prikazane tvrdnje odnose na vas danas (od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom).

Više vremena provodim kod kuće.

Value 4976 Frequency
1 nimalo 795
2 delimično 2049
3 u potpunosti 6746
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1092
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9590 1156

Valid range from 1 to 3

V11_6 Ponašanje (danas): Češće praćenje vesti. Molimo procenite u kojoj meri se prikazane tvrdnje odnose na vas danas (od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom).

Češće pratim vesti.

Value 5075 Frequency
1 nimalo 1963
2 delimično 3981
3 u potpunosti 3630
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1092
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9574 1172

Valid range from 1 to 3

V11_7 Ponašanje (danas): Otkazanje putovanja u inostranstvo. Molimo procenite u kojoj meri se prikazane tvrdnje odnose na vas danas (od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom).

Od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom otkazao/otkazala sam putovanje u inostranstvo.

Value 5174 Frequency
1 nimalo 2547
2 delimično 946
3 u potpunosti 5941
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1092
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9434 1312

Valid range from 1 to 3

V11_8 Ponašanje (danas): Kupovina rezerve osnovnih protrepština. Molimo procenite u kojoj meri se prikazane tvrdnje odnose na vas danas (od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom).

Od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom kupio/kupila sam osnovne protrepštine (na primer hranu) kako bih imao/imala rezerve.

Value 5273 Frequency
1 nimalo 3217
2 delimično 4230
3 u potpunosti 2130
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1092
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9577 1169

Valid range from 1 to 3

V11_9 Ponašanje (danas): Izbegavanje bliskog kontakta sa drugima. Molimo procenite u kojoj meri se prikazane tvrdnje odnose na vas danas (od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom).

Izbegavam bliski kontakt sa drugim ljudima (npr. rukovanje).

Value 5372 Frequency
1 nimalo 1080
2 delimično 2282
3 u potpunosti 6194
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1092
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9556 1190

Valid range from 1 to 3

V11_10 Ponašanje (danas): Kupovina zaštitnih medicinskih sredstva. Molimo procenite u kojoj meri se prikazane tvrdnje odnose na vas danas (od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom).

Od kad je potvrđen prvi slučaj infekcije koronavirusom kupio/kupila sam zaštitna medicinska sredstva (na primer zaštitne maske, dezinfekciona sredstva).

Value 5471 Frequency
1 nimalo 2478
2 delimično 3762
3 u potpunosti 3330
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1092
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9570 1176

Valid range from 1 to 3

V12_1 Učestalost razgovora o COVID pre pojave u Srbiji Koliko ste vremena potrošili (trošite) na razgovor o koronavirusu sa svojim najbližjima (na primer sa članovima porodice, prijateljima itd)

Pre pojave koronavirusa u Srbiji

Value 5570 Frequency
1 Moji razgovori sa drugima se uopšte ne odnose na koronavirus 2492
2 Manji deo mojih razgovora se odnosi na koronavirus 4058
3 Moji razgovori se odnose na koronavirus u istoj meri u kojoj 2176
4 Veliki deo mojih razgovora se odnosi na koronavirus 753
5 Moji razgovori sa drugima se uglavnom odnose samo na koronav 96
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1101
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9575 1171 1 5

Valid range from 1 to 5

V12_2 Učestalost razgovora o COVID danas Koliko ste vremena potrošili (trošite) na razgovor o koronavirusu sa svojim najbližjima (na primer sa članovima porodice, prijateljima itd)

Danas

Value 5669 Frequency
1 Moji razgovori sa drugima se uopšte ne odnose na koronavirus 521
2 Manji deo mojih razgovora se odnosi na koronavirus 2088
3 Moji razgovori se odnose na koronavirus u istoj meri u kojoj 2834
4 Veliki deo mojih razgovora se odnosi na koronavirus 3461
5 Moji razgovori sa drugima se uglavnom odnose samo na koronav 659
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1101
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9563 1183 1 5

Valid range from 1 to 5

V13_1 Izvori informacija: televizija Gde pribavljate informacije o infekciji koronavirusom i širenju koronavirusa? Možete zaokružiti više odgovora.

Televizija

Value 5768 Frequency
0 nije izabran 4142
1 izabrani 5098
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1415
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9240 1506

Valid range from 0 to 1

V13_2 Izvori informacija: radio Gde pribavljate informacije o infekciji koronavirusom i širenju koronavirusa? Možete zaokružiti više odgovora.

Radio

Value 5867 Frequency
0 nije izabran 8654
1 izabrani 586
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1415
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9240 1506

Valid range from 0 to 1

V13_3 Izvori informacija: novine i časopisi Gde pribavljate informacije o infekciji koronavirusom i širenju koronavirusa? Možete zaokružiti više odgovora.

Novine i casopisi

Value 5966 Frequency
0 nije izabran 8411
1 izabrani 829
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1415
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9240 1506

Valid range from 0 to 1

V13_4 Izvori informacija: internet portali koji isporučuju vesti Gde pribavljate informacije o infekciji koronavirusom i širenju koronavirusa? Možete zaokružiti više odgovora.

Internet portali koji isporucuju vesti (na primer blic.rs, n1info.com i slicno)

Value 6065 Frequency
0 nije izabran 3067
1 izabrani 6173
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1415
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9240 1506

Valid range from 0 to 1

V13_5 Izvori informacija: društvene mreže Gde pribavljate informacije o infekciji koronavirusom i širenju koronavirusa? Možete zaokružiti više odgovora.

Društvene mreže

Value 6164 Frequency
0 nije izabran 3507
1 izabrani 5733
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1415
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9240 1506

Valid range from 0 to 1

V13_6 Izvori informacija: Zvanične veb stranice javnih institucija Gde pribavljate informacije o infekciji koronavirusom i širenju koronavirusa? Možete zaokružiti više odgovora.

Zvanicne veb stranice javnih institucija (na primer Institut za javno zdravlje Srbije - Batut)

Value 6263 Frequency
0 nije izabran 4972
1 izabrani 4268
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1415
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9240 1506

Valid range from 0 to 1

V13_7 Izvori informacija: medicinsko osoblje Gde pribavljate informacije o infekciji koronavirusom i širenju koronavirusa? Možete zaokružiti više odgovora.

Direktno od medicinskog osoblja (na primer lekara)

Value 6362 Frequency
0 nije izabran 7243
1 izabrani 1997
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1415
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9240 1506

Valid range from 0 to 1

V14_1 Učestalost praćenja vesti: Prošle godine Koliko često pratite (ste pratili) vesti?

Prošle godine (pre pojave koronavirusa u Kini)

Value 6461 Frequency
1 Nikad 1483
2 Retko 2627
3 Povremeno 2522
4 Svaki dan 1986
5 Više puta dnevno 663
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1415
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9281 1465 1 5

Valid range from 1 to 5

V14_2 Učestalost praćenja vesti: Pre prvog slučaja u Srbiji Koliko često pratite (ste pratili) vesti?

Pre prvog potvrđenog slučaja infekcije koronavirusom u Srbiji

Value 6560 Frequency
1 Nikad 977
2 Retko 2495
3 Povremeno 2888
4 Svaki dan 2192
5 Više puta dnevno 716
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1415
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9268 1478 1 5

Valid range from 1 to 5

V14_3 Učestalost praćenja vesti: Nakon prvog slučaja u Srbiji Koliko često pratite (ste pratili) vesti?

Nakon prvog potvrđenog slučaja infekcije koronavirusom u Srbiji

Value 6659 Frequency
1 Nikad 374
2 Retko 1137
3 Povremeno 2158
4 Svaki dan 3461
5 Više puta dnevno 2147
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1415
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9277 1469 1 5

Valid range from 1 to 5

V15 Imam sve potrebne informacije o infekciji/širenju koronavirusa Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Čini mi se da imam sve potrebne informacije o infekciji koronavirusom i širenju koronavirusa.

Value 6758 Frequency
1 Nimalo se ne slažem 1472
2 2 1107
3 3 2249
4 4 2022
5 U potpunosti se slažem 2413
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1417
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9263 1483 1 5

Valid range from 1 to 5

V16 Dobro poznajem simptome i tok infekcije koronavirusom. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Čini mi se da dobro poznajem simptome i tok infekcije koronavirusom.

Value 6857 Frequency
1 Nimalo se ne slažem 824
2 2 919
3 3 2391
4 4 2575
5 U potpunosti se slažem 2549
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1417
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9258 1488 1 5

Valid range from 1 to 5

V17 Dobro poznajem mere predostrožnosti. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Dobro poznajem mere predostrožnosti protiv širenja koronavirusa.

Value 6956 Frequency
1 Nimalo se ne slažem 277
2 2 320
3 3 1181
4 4 2566
5 U potpunosti se slažem 4890
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1417
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9234 1512 1 5

Valid range from 1 to 5

V18 Deluje mi verovatno da ću se zaraziti koronavirusom. Molimo procenite u kojoj meri se slažete sa prikazanim tvrdnjama:

Deluje mi verovatno da ću se zaraziti koronavirusom.

Value 7055 Frequency
1 Nimalo se ne slažem 2706
2 2 2061
3 3 2854
4 4 862
5 U potpunosti se slažem 778
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1417
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9261 1485 1 5

Valid range from 1 to 5

V19_1 Poverenje: političari Molimo biste procenili svoje poverenje u sledeće ljude i institucije, uopšte (ovo pitanje se ne odnosi na koronavirus, niti na izveštavanje o koronavirusu, nego na poverenje u ljude i institucije uopšte).

Političari

Value 7154 Frequency
1 Nimalo nemam poverenja 6842
2 2 1071
3 3 901
4 4 224
5 U potpunosti imam poverjenja 225
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1419
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9263 1483 1 5

Valid range from 1 to 5

V19_2 Poverenje: Ministarstvo zdravlja Molimo biste procenili svoje poverenje u sledeće ljude i institucije, uopšte (ovo pitanje se ne odnosi na koronavirus, niti na izveštavanje o koronavirusu, nego na poverenje u ljude i institucije uopšte).

Ministarstvo zdravlja

Value 7253 Frequency
1 Nimalo nemam poverenja 3981
2 2 2030
3 3 1909
4 4 794
5 U potpunosti imam poverjenja 546
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1419
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9260 1486 1 5

Valid range from 1 to 5

V19_3 Poverenje: Institut za javno zdravlje Molimo biste procenili svoje poverenje u sledeće ljude i institucije, uopšte (ovo pitanje se ne odnosi na koronavirus, niti na izveštavanje o koronavirusu, nego na poverenje u ljude i institucije uopšte).

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“

Value 7352 Frequency
1 Nimalo nemam poverenja 2244
2 2 1765
3 3 2537
4 4 1599
5 U potpunosti imam poverjenja 1105
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1419
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9250 1496 1 5

Valid range from 1 to 5

V19_4 Poverenje: zdravstveni sistem u celini Molimo biste procenili svoje poverenje u sledeće ljude i institucije, uopšte (ovo pitanje se ne odnosi na koronavirus, niti na izveštavanje o koronavirusu, nego na poverenje u ljude i institucije uopšte).

Zdravstveni sistem u celini

Value 7451 Frequency
1 Nimalo nemam poverenja 2997
2 2 2127
3 3 2531
4 4 1067
5 U potpunosti imam poverjenja 552
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1419
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9274 1472 1 5

Valid range from 1 to 5

V19_5 Poverenje: lični lekari Molimo biste procenili svoje poverenje u sledeće ljude i institucije, uopšte (ovo pitanje se ne odnosi na koronavirus, niti na izveštavanje o koronavirusu, nego na poverenje u ljude i institucije uopšte).

Lični lekari

Value 7550 Frequency
1 Nimalo nemam poverenja 1172
2 2 1263
3 3 2639
4 4 2196
5 U potpunosti imam poverjenja 1979
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1419
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9249 1497 1 5

Valid range from 1 to 5

V19_6 Poverenje: naučnici Molimo biste procenili svoje poverenje u sledeće ljude i institucije, uopšte (ovo pitanje se ne odnosi na koronavirus, niti na izveštavanje o koronavirusu, nego na poverenje u ljude i institucije uopšte).

Naučnici

Value 7649 Frequency
1 Nimalo nemam poverenja 886
2 2 801
3 3 2476
4 4 2747
5 U potpunosti imam poverjenja 2340
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1419
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9250 1496 1 5

Valid range from 1 to 5

V19_7 Poverenje: tradicionalni mediji (televizija, radio, novine, časopisi) Molimo biste procenili svoje poverenje u sledeće ljude i institucije, uopšte (ovo pitanje se ne odnosi na koronavirus, niti na izveštavanje o koronavirusu, nego na poverenje u ljude i institucije uopšte).

Tradicionalni mediji (televizija, radio, novine, časopisi)

Value 7748 Frequency
1 Nimalo nemam poverenja 4068
2 2 2610
3 3 2159
4 4 314
5 U potpunosti imam poverjenja 105
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1419
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9256 1490 1 5

Valid range from 1 to 5

V19_8 Poverenje: društvene mreže Molimo biste procenili svoje poverenje u sledeće ljude i institucije, uopšte (ovo pitanje se ne odnosi na koronavirus, niti na izveštavanje o koronavirusu, nego na poverenje u ljude i institucije uopšte).

Društvene mreže

Value 7847 Frequency
1 Nimalo nemam poverenja 2987
2 2 2867
3 3 2702
4 4 538
5 U potpunosti imam poverjenja 160
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1419
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9254 1492 1 5

Valid range from 1 to 5

V20_1 Kredibilitet: Novinari Molimo procenite u kojoj meri smatrate da su informacije o koronavirusu verodostojne, kada ih navode sledeći izvori:

Novinari (na primer voditelji informativnog programa, izveštači sa terena...)

Value 7946 Frequency
1 Nimalo verodostojne 2290
2 2 2671
3 3 3270
4 4 806
5 U potpunosti verodostojne 227
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1420
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9264 1482 1 5

Valid range from 1 to 5

V20_2 Kredibilitet: Predstavnici Ministarstva zdravlja Molimo procenite u kojoj meri smatrate da su informacije o koronavirusu verodostojne, kada ih navode sledeći izvori:

Predstavnici Ministarstva zdravlja

Value 8045 Frequency
1 Nimalo verodostojne 2494
2 2 2268
3 3 2492
4 4 1297
5 U potpunosti verodostojne 708
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1420
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9259 1487 1 5

Valid range from 1 to 5

V20_3 Kredibilitet: Predstavnici Batut Molimo procenite u kojoj meri smatrate da su informacije o koronavirusu verodostojne, kada ih navode sledeći izvori:

Predstavnici Instituta za javno zdravlje Srbije (Batut)

Value 8144 Frequency
1 Nimalo verodostojne 1726
2 2 1748
3 3 2528
4 4 1971
5 U potpunosti verodostojne 1284
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1420
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9257 1489 1 5

Valid range from 1 to 5

V20_4 Kredibilitet: Predstavnici Lekarske komore Molimo procenite u kojoj meri smatrate da su informacije o koronavirusu verodostojne, kada ih navode sledeći izvori:

Predstavnici Lekarske komore

Value 8243 Frequency
1 Nimalo verodostojne 1630
2 2 1788
3 3 2877
4 4 1943
5 U potpunosti verodostojne 987
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1420
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9225 1521 1 5

Valid range from 1 to 5

V20_5 Kredibilitet: Lekari Molimo procenite u kojoj meri smatrate da su informacije o koronavirusu verodostojne, kada ih navode sledeći izvori:

Lekari (na primer kada gostuju u informativnom programu)

Value 8342 Frequency
1 Nimalo verodostojne 1624
2 2 1873
3 3 3115
4 4 1832
5 U potpunosti verodostojne 803
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1420
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9247 1499 1 5

Valid range from 1 to 5

V20_6 Kredibilitet: Naučnici Molimo procenite u kojoj meri smatrate da su informacije o koronavirusu verodostojne, kada ih navode sledeći izvori:

Naučnici (na primer farmaceuti, mikrobiolozi, epidemiolozi)

Value 8441 Frequency
1 Nimalo verodostojne 911
2 2 1193
3 3 2421
4 4 2838
5 U potpunosti verodostojne 1891
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5 Empty unit 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 1420
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9254 1492 1 5

Valid range from 1 to 5

V22 Pol:

Pol:

Value 8540 Frequency
1 muški 1790
2 ženski 7054
3 drugo 56
-99 Do not know 0
-98 Refused 0
-97 Invalid 0
-96 None of the above 0
-5