Evrobarometer držav kandidatk, 2004.1; februar - marec 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB041
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; marec 2004)

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pričakovanja o življenju na splošno, pričakovanja o ekonomski situaciji v državi, pričakovanja o finančni situaciji respondentovega gospodinjstva, pričakovanja o zaposlitveni situaciji, pričakovanja o situaciji v službi, zaupanje v tisk, zaupanje v radio, zaupanje v televizijo, zaupanje v pravni sistem države, zaupanje v policijo, zaupanje v vojsko, zaupanje v verske institucije, zaupanje v vlado, zaupanje v parlament, zaupanje v Evropsko Unijo, zaupanje v politične stranke, podpora članstvu v Evropski Uniji, koristi od članstva v EU, vedenje o EU, informacije o širitvi, podoba EU v medijih, zaupanje v evropski parlament, zaupanje v evropsko komisijo, kriminal v državi, brezposlenost, imigracije, okolje, podpora enotni valuti, podpora skupni zunanji politiki, podpora skupni obrambni politiki, podpora ustavi EU, mnenje o globalizaciji, evropska identiteta, zadovoljstvo z demokracijo, volilna namera na prihajajočih volitvah v evropski parlament, pomembnost volitev v evropski parlament

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
SPLOŠEN RAZVOJ
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI
ZDRAVSTVO
INTERNET
VARNOST NA INTERNETU
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo odnos in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenjem v državi kandidatki, politično participacijo in zaupanjem v institucije, nacionalno in evropsko identiteto, informiranostjo in stališčih do EU, pomembnimi nacionalnimi in mednarodnimi temami, skupno zunanjo in varnostno politiko, znanjem in stališčih do širitve EU, volitvami v Evropski Parlament, globalizacijo, javnim zdravstvom in do otrok primernejše vsebine na medmrežju.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. februar - 17. marec 2004
Čas izdelave: 2004-03
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CCEB041 - Candidate Countries Eurobarometer, 2004.1; February - March 2004 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 474
  • število enot: 12124

Verzija: september 2005

Spremenljivke

ZANR ZA STUDY ID

Vrednost 13 Frekvenca
4246 12124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 4246 do 4246

EDITION ZA edition

Vrednost 22 Frekvenca
1 1st za edition - Sep 21, 2005 12124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0 1 9374 555.343 449.153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9374

ZANR ZA STUDY ID

Vrednost 1474 Frekvenca
4246 12124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 4246 do 4246

EDITION ZA edition

Vrednost 2473 Frekvenca
1 1st za edition - Sep 21, 2005 12124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0 1 9374 555.343 449.153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9374

COUNTRY Country code

Vrednost 4471 Frekvenca
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1004
5 Hungary 1012
6 Latvia 1006
7 Lithuania 1016
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1019
11 Slovakia 1053
12 Slovenia 1014
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0 0.339 2.703 1 0.61

Vrednosti spremenljivk od 0.338535872813076 do 2.702806386

WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0 0.0199 10.894 1 1.576

Vrednosti spremenljivk od 0.0199048230458294 do 10.8936692514565

W_2004 weight separating the groups of member / non member countries (laeken)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0 0.033 11.925 1 1.579

Vrednosti spremenljivk od 0.0329597296480988 do 11.9250572031058

Q0 RESPONDENTS STATUS

Vrednost 8467 Frekvenca
0 INAP - COUNTRY NE 2 4 6 7 9 12 13 5584
1 citizen 6133
2 permanent resident 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

Q2 Discuss political matters with others

Vrednost 9466 Frekvenca
1 frequently 2278
2 occasionally 6732
3 never 3053
8 DK / no opinion (spontaneous) 42
9 NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q3 Pesuading others to share view

Vrednost 10465 Frekvenca
1 often 1768
2 from time to time 3890
3 rarely 3207
4 never 3158
8 DK / no opinion (spontaneous) 78
9 NA 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.A Expectations next year: your life in general

Vrednost 11464 Frekvenca
1 the same 5188
2 worse 2955
3 better 3242
8 DK / no opinion (spontaneous) 712
9 NA 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.B Expectations next year: economic situation in [COUNTRY]

Vrednost 12463 Frekvenca
1 the same 3633
2 worse 4664
3 better 2684
8 DK / no opinion (spontaneous) 1105
9 NA 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.C Expectations next year: financial situation of your household

Vrednost 13462 Frekvenca
1 the same 5254
2 worse 3728
3 better 2428
8 DK / no opinion (spontaneous) 665
9 NA 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.D Expectations next year: employment situation in [COUNTRY]

Vrednost 14461 Frekvenca
1 the same 3787
2 worse 4348
3 better 2532
8 DK / no opinion (spontaneous) 1387
9 NA 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q4.E Expectations next year: your personal job situation

Vrednost 15460 Frekvenca
1 the same 5633
2 worse 1773
3 better 1901
8 DK / no opinion (spontaneous) 2200
9 NA 617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q5 Present personal situation comparing with five years ago

Vrednost 16459 Frekvenca
1 improved 3497
2 stayed about the same 3934
3 got worse 4523
8 DK / no opinion (spontaneous) 149
9 NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6 Expected personal situation in 5 years

Vrednost 17458 Frekvenca
1 improved 4541
2 stayed about the same 3600
3 get worse 2362
8 DK / no opinion (spontaneous) 1596
9 NA 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.1 Trust or NOT: The press

Vrednost 18457 Frekvenca
1 tend to trust 5874
2 tend not to trust 5186
8 DK / no opinion (spontaneous) 1014
9 NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.2 Trust or NOT: Radio

Vrednost 19456 Frekvenca
1 tend to trust 7428
2 tend not to trust 3610
8 DK / no opinion (spontaneous) 1028
9 NA 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.3 Trust or NOT: Television

Vrednost 20455 Frekvenca
1 tend to trust 7638
2 tend not to trust 3833
8 DK / no opinion (spontaneous) 611
9 NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.4 Trust or NOT: Justice / the [COUNTRY] legal system

Vrednost 21454 Frekvenca
1 tend to trust 4124
2 tend not to trust 6747
8 DK / no opinion (spontaneous) 1186
9 NA 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.5 Trust or NOT: The police

Vrednost 22453 Frekvenca
1 tend to trust 5369
2 tend not to trust 5753
8 DK / no opinion (spontaneous) 942
9 NA 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.6 Trust or NOT: The army

Vrednost 23452 Frekvenca
1 tend to trust 7390
2 tend not to trust 3049
8 DK / no opinion (spontaneous) 1608
9 NA 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.7 Trust or NOT: The religious institutions

Vrednost 24451 Frekvenca
1 tend to trust 5761
2 tend not to trust 4607
8 DK / no opinion (spontaneous) 1642
9 NA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.8 Trust or NOT: Trade unions

Vrednost 25450 Frekvenca
1 tend to trust 3119
2 tend not to trust 5959
8 DK / no opinion (spontaneous) 2895
9 NA 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.9 Trust or NOT: Political parties

Vrednost 26449 Frekvenca
1 tend to trust 1594
2 tend not to trust 9160
8 DK / no opinion (spontaneous) 1268
9 NA 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.10 Trust or NOT: Big companies

Vrednost 27448 Frekvenca
1 tend to trust 3315
2 tend not to trust 6386
8 DK / no opinion (spontaneous) 2315
9 NA 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.11 Trust or NOT: The [COUNTRY] government

Vrednost 28447 Frekvenca
1 tend to trust 4097
2 tend not to trust 7009
8 DK / no opinion (spontaneous) 936
9 NA 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.12 Trust or NOT: The [COUNTRY] parliament

Vrednost 29446 Frekvenca
1 tend to trust 3531
2 tend not to trust 7524
8 DK / no opinion (spontaneous) 987
9 NA 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.13 Trust or NOT: The European Union

Vrednost 30445 Frekvenca
1 tend to trust 6072
2 tend not to trust 3651
8 DK / no opinion (spontaneous) 2340
9 NA 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.14 Trust or NOT: The United Nations

Vrednost 31444 Frekvenca
1 tend to trust 6148
2 tend not to trust 3281
8 DK / no opinion (spontaneous) 2607
9 NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q7.15 Trust or NOT: Charitable or voluntary organizations

Vrednost 32443 Frekvenca
1 tend to trust 5932
2 tend not to trust 3796
8 DK / no opinion (spontaneous) 2297
9 NA 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q8 EU membership - good/bad

Vrednost 33442 Frekvenca
1 a good thing 5957
2 a bad thing 1613
3 neither good nor bad 3685
8 DK / no opinion (spontaneous) 847
9 NA 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q9 EU membership - country advantages

Vrednost 34441 Frekvenca
1 yes, it will 7185
2 no, it will not 2958
8 DK / no opinion (spontaneous) 1938
9 NA 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q10 Image of the European Union

Vrednost 35440 Frekvenca
1 very negative 450
2 fairly negative 1635
3 neutral 3796
4 fairly positive 4293
5 very positive 1475
8 DK / no opinion (spontaneous) 449
9 NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q11.1 EU means personally - PEACE

Vrednost 36439 Frekvenca
0 not mentioned 6368
1 Mentioned 5167
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 523
9 NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.2 EU means personally - ECONOMIC PROSPERITY

Vrednost 37438 Frekvenca
0 not mentioned 6840
1 Mentioned 4699
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 519
9 NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.3 EU means personally - DEMOCRACY

Vrednost 38437 Frekvenca
0 not mentioned 7032
1 Mentioned 4496
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 529
9 NA 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.4 EU means personally - SOCIAL PROTECTION

Vrednost 39436 Frekvenca
0 not mentioned 7632
1 Mentioned 3902
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 522
9 NA 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.5 EU means personally - FREEDOM TO TRAVEL, STUDY AND WORK ANYWHERE IN THE EU

Vrednost 40435 Frekvenca
0 not mentioned 4089
1 Mentioned 7446
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 528
9 NA 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.6 EU means personally - CULTURAL DIVERSITY

Vrednost 41434 Frekvenca
0 not mentioned 7205
1 Mentioned 4320
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 533
9 NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.7 EU means personally - STRONGER SAY IN THE WORLD

Vrednost 42433 Frekvenca
0 not mentioned 8064
1 Mentioned 3442
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 543
9 NA 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.8 EU means personally - EURO

Vrednost 43432 Frekvenca
0 not mentioned 6024
1 Mentioned 5495
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 538
9 NA 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.9 EU means personally - UNEMPLOYMENT

Vrednost 44431 Frekvenca
0 not mentioned 8775
1 Mentioned 2745
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 533
9 NA 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.10 EU means personally - BUREAUCRACY

Vrednost 45430 Frekvenca
0 not mentioned 8822
1 Mentioned 2663
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 567
9 NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.11 EU means personally - WASTE OF MONEY

Vrednost 46429 Frekvenca
0 not mentioned 9327
1 Mentioned 2167
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 558
9 NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.12 EU means personally - LOSS OF OUR CULTURAL IDENTITY

Vrednost 47428 Frekvenca
0 not mentioned 9531
1 Mentioned 1991
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 528
9 NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.13 EU means personally - MORE CRIME

Vrednost 48427 Frekvenca
0 not mentioned 8813
1 Mentioned 2701
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 539
9 NA 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.14 EU means personally - NOT ENOUGH CONTROL AT EXTERNAL FRONTIERS

Vrednost 49426 Frekvenca
0 not mentioned 9434
1 Mentioned 2074
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 547
9 NA 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q11.15 EU means personally - OTHER (SPONTANEOUS)

Vrednost 50425 Frekvenca
0 not mentioned 11222
1 Mentioned 240
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 518
9 NA 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q12.1 Agree or Not - I will be safer because (COUNTRY) will be a member of the EU

Vrednost 51424 Frekvenca
1 Tend to agree 6722
2 Tend to disagree 3598
8 DK / no opinion (spontaneous) 1750
9 NA 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.2 Agree or Not - We will be more stable economically because (COUNTRY) will be a member of the EU

Vrednost 52423 Frekvenca
1 Tend to agree 6892
2 Tend to disagree 3342
8 DK / no opinion (spontaneous) 1839
9 NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.3 Agree or Not - We will be more stable politically because (COUNTRY) will be a member of the EU

Vrednost 53422 Frekvenca
1 Tend to agree 6677
2 Tend to disagree 3292
8 DK / no opinion (spontaneous) 2082
9 NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.4 Agree or Not - My voice will count in the EU

Vrednost 54421 Frekvenca
1 Tend to agree 3159
2 Tend to disagree 6712
8 DK / no opinion (spontaneous) 2166
9 NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.5 Agree or Not - I understand how the EU works

Vrednost 55420 Frekvenca
1 Tend to agree 4756
2 Tend to disagree 4945
8 DK / no opinion (spontaneous) 2308
9 NA 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.6 Agree or Not - (COUNTRY)s voice will count in the EU

Vrednost 56419 Frekvenca
1 Tend to agree 5643
2 Tend to disagree 4280
8 DK / no opinion (spontaneous) 2112
9 NA 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.7 Agree or Not - (COUNTRY) will become more influential in the EU in the future

Vrednost 57418 Frekvenca
1 Tend to agree 5360
2 Tend to disagree 4256
8 DK / no opinion (spontaneous) 2435
9 NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q12.8 Agree or Not - The biggest countries have the most power in the EU

Vrednost 58417 Frekvenca
1 Tend to agree 8953
2 Tend to disagree 1527
8 DK / no opinion (spontaneous) 1568
9 NA 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13A Current speed of BUILDING EU

Vrednost 59416 Frekvenca
1 stands still 355
2 2 682
3 3 1818
4 4 2838
5 5 2325
6 6 1123
7 run as fast as possible 1602
8 DK / no opinion (spontaneous) 1326
9 NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q13B Desired speed of BUILDING EU

Vrednost 60415 Frekvenca
1 stands still 450
2 2 417
3 3 835
4 4 1663
5 5 2263
6 6 1974
7 run as fast as possible 2889
8 DK / no opinion (spontaneous) 1528
9 NA 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14A EU role in your daily life in 5 Years - expectation

Vrednost 61414 Frekvenca
1 more important 6048
2 less important 941
3 same role 3833
8 DK / no opinion (spontaneous) 1274
9 NA 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q14B EU role in your daily life in 5 Years - preference

Vrednost 62413 Frekvenca
1 more important 6744
2 less important 1151
3 same role 2978
8 DK / no opinion (spontaneous) 1182
9 NA 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.1 Fears: A loss of power for smaller member states

Vrednost 63412 Frekvenca
1 Currently afraid of it 5146
2 Not currently afraid of it 5601
8 DK / no opinion (spontaneous) 1332
9 NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.2 Fears: An increase in drug trafficking and international organized crime

Vrednost 64411 Frekvenca
1 Currently afraid of it 7025
2 Not currently afraid of it 4105
8 DK / no opinion (spontaneous) 937
9 NA 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.3 Fears: Our language being used less and less

Vrednost 65410 Frekvenca
1 Currently afraid of it 4200
2 Not currently afraid of it 7132
8 DK / no opinion (spontaneous) 723
9 NA 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.4 Fears: COUNTRY paying more and more to the EU

Vrednost 66409 Frekvenca
1 Currently afraid of it 5824
2 Not currently afraid of it 4282
8 DK / no opinion (spontaneous) 1944
9 NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.5 Fears: The loss of social benefits

Vrednost 67408 Frekvenca
1 Currently afraid of it 3639
2 Not currently afraid of it 6674
8 DK / no opinion (spontaneous) 1739
9 NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.6 Fears: The loss of national identity and culture

Vrednost 68407 Frekvenca
1 Currently afraid of it 3755
2 Not currently afraid of it 7248
8 DK / no opinion (spontaneous) 1047
9 NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.7 Fears: Economic Crisis

Vrednost 69406 Frekvenca
1 Currently afraid of it 4449
2 Not currently afraid of it 5907
8 DK / no opinion (spontaneous) 1689
9 NA 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.8 Fears: The transfer of jobs to countries which have lower production costs

Vrednost 70405 Frekvenca
1 Currently afraid of it 4943
2 Not currently afraid of it 3109
8 DK / no opinion (spontaneous) 1009
9 NA 3063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.9 Fears: More difficulties for [NATIONALITY] farmers

Vrednost 71404 Frekvenca
1 Currently afraid of it 6907
2 Not currently afraid of it 3826
8 DK / no opinion (spontaneous) 1322
9 NA 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q15.10 Fears: The end of [NATIONAL CURRENCY]

Vrednost 72403 Frekvenca
1 Currently afraid of it 5280
2 Not currently afraid of it 5842
8 DK / no opinion (spontaneous) 926
9 NA 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q16 How much do you feel you know about the EU, its policies, its institutions?

Vrednost 73402 Frekvenca
0 DK / no opinion 0
1 Knows nothing at all 942
2 2 1490
3 3 2192
4 4 1859
5 5 2319
6 6 1245
7 7 944
8 8 555
9 9 182
10 Knows a great deal 155
98 DK / no opinion (spontaneous) 192
99 NA 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q17 How well informed do you feel about the enlargement, that IN MAY new countries joining the EU?

Vrednost 74401 Frekvenca
1 Not at all informed 1574
2 Not very well informed 5836
3 Well informed 4016
4 Very well informed 451
8 DK / no opinion (spontaneous) 224
9 NA 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q17B And how well informed do you feel about [COUNTRY]’s accession process IN MAY? Do you feel...?

Vrednost 75400 Frekvenca
0 INAP - COUNTRY EQ 1 10 13 3019
1 Not at all informed 633
2 Not very well informed 3629
3 Well informed 3998
4 Very well informed 702
8 DK / no opinion (spontaneous) 126
9 NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q18.1 True or False - The EU consists of 12 member states

Vrednost 76399 Frekvenca
1 True 5538
2 False 3432
8 DK / no opinion (spontaneous) 3091
9 NA 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.2 True or False - The European Community was created after WW1

Vrednost 77398 Frekvenca
1 True 2796
2 False 3855
8 DK / no opinion (spontaneous) 5373
9 NA 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.3 True or False - The European flag is blue with yellow stars

Vrednost 78397 Frekvenca
1 True 10145
2 False 352
8 DK / no opinion (spontaneous) 1558
9 NA 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.4 True or False - There a star for each country on the European flag

Vrednost 79396 Frekvenca
1 True 7644
2 False 1744
8 DK / no opinion (spontaneous) 2658
9 NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.5 True or False - The HQs of the EU are in Strasbourg

Vrednost 80395 Frekvenca
1 True 5625
2 False 3120
8 DK / no opinion (spontaneous) 3294
9 NA 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.6 True or False - The members of the EP are directly elected by the citizens of the EU

Vrednost 81394 Frekvenca
1 True 5278
2 False 2045
8 DK / no opinion (spontaneous) 4698
9 NA 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.7 True or False - There is a President of the EU elected directly the citizens of EU

Vrednost 82393 Frekvenca
1 True 2403
2 False 4079
8 DK / no opinion (spontaneous) 5520
9 NA 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.8 True or False - The EU has its own anthem

Vrednost 83392 Frekvenca
1 True 4629
2 False 2318
8 DK / no opinion (spontaneous) 5074
9 NA 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.9 True or False - Each year, there is a Europe Day in all theEU members

Vrednost 84391 Frekvenca
1 True 4794
2 False 1270
8 DK / no opinion (spontaneous) 5952
9 NA 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q18.10 True or False - The next elections to the EP will take place in June 2006

Vrednost 85390 Frekvenca
1 True 2817
2 False 2326
8 DK / no opinion (spontaneous) 6869
9 NA 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q19.1 EU information sources - Meetings

Vrednost 86389 Frekvenca
0 not mentioned 11066
1 Mentioned 751
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 208
9 NA 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.2 EU information sources - Discussions with relatives, friends

Vrednost 87388 Frekvenca
0 not mentioned 7781
1 Mentioned 4054
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 203
9 NA 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.3 EU information sources - Daily newspapers

Vrednost 88387 Frekvenca
0 not mentioned 5842
1 Mentioned 6004
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 199
9 NA 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.4 EU information sources - Other newspapers, magazines

Vrednost 89386 Frekvenca
0 not mentioned 7987
1 Mentioned 3853
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 200
9 NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.5 EU information sources - Television

Vrednost 90385 Frekvenca
0 not mentioned 2376
1 Mentioned 9480
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 197
9 NA 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.6 EU information sources - Radio

Vrednost 91384 Frekvenca
0 not mentioned 5951
1 Mentioned 5896
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 199
9 NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.7 EU information sources - The Internet

Vrednost 92383 Frekvenca
0 not mentioned 9876
1 Mentioned 1967
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 199
9 NA 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.8 EU information sources - Books, brochures, information leaflets

Vrednost 93382 Frekvenca
0 not mentioned 10205
1 Mentioned 1635
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 201
9 NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.9 EU information sources - CD-Rom

Vrednost 94381 Frekvenca
0 not mentioned 11627
1 Mentioned 200
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 208
9 NA 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.10 EU information sources - EU information offices, Euro-info Centres

Vrednost 95380 Frekvenca
0 not mentioned 11430
1 Mentioned 398
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 212
9 NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.11 EU information sources - National or regional government information offices

Vrednost 96379 Frekvenca
0 not mentioned 11611
1 Mentioned 221
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 209
9 NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.12 EU information sources - Trade unions or professional associations

Vrednost 97378 Frekvenca
0 not mentioned 11648
1 Mentioned 189
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 205
9 NA 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.13 EU information sources - Other organisations

Vrednost 98377 Frekvenca
0 not mentioned 11597
1 Mentioned 240
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 206
9 NA 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.14 EU information sources - A member of the EP

Vrednost 99376 Frekvenca
0 not mentioned 11665
1 Mentioned 165
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 211
9 NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.15 EU information sources - Other politicians

Vrednost 100375 Frekvenca
0 not mentioned 11391
1 Mentioned 445
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 206
9 NA 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.16 EU information sources - Other

Vrednost 101374 Frekvenca
0 not mentioned 11659
1 Mentioned 164
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 202
9 NA 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q19.17 EU information sources - Not interested

Vrednost 102373 Frekvenca
0 not mentioned 10500
1 Mentioned 1363
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 195
9 NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q20 Amount of Appearance of EU in the NATIONAL media

Vrednost 103372 Frekvenca
1 Too much 1938
2 About the right amount 5456
3 Too little 3591
8 DK / no opinion (spontaneous) 1104
9 NA 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q21 Adjudication of EU in the NATIONAL media

Vrednost 104371 Frekvenca
1 Too positively 4819
2 Objectively 4742
3 Too negatively 590
8 DK / no opinion (spontaneous) 1914
9 NA 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.1 Awareness: The European Parliament

Vrednost 105370 Frekvenca
1 Have heard of 10392
2 Haven’t heard of 1376
8 DK / no opinion (spontaneous) 304
9 NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.1 Plays important role: The European Parliament

Vrednost 106369 Frekvenca
1 Plays important role 9178
2 Does not play important role 418
8 DK / no opinion (spontaneous) 2309
9 NA 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24.1 Trust: The European Parliament

Vrednost 107368 Frekvenca
1 Tend to trust 6673
2 Tend not to trust 1672
8 DK / no opinion (spontaneous) 3457
9 NA 322
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.2 Awareness: The European Commission

Vrednost 108367 Frekvenca
1 Have heard of 9072
2 Haven’t heard of 2491
8 DK / no opinion (spontaneous) 500
9 NA 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.2 Plays important role: The European Commission

Vrednost 109366 Frekvenca
1 Plays important role 8064
2 Does not play important role 571
8 DK / no opinion (spontaneous) 3157
9 NA 332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24.2 Trust: The European Commission

Vrednost 110365 Frekvenca
1 Tend to trust 5877
2 Tend not to trust 1677
8 DK / no opinion (spontaneous) 4124
9 NA 446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.3 Awareness: The Council of Ministers of the European Union

Vrednost 111364 Frekvenca
1 Have heard of 7084
2 Haven’t heard of 4206
8 DK / no opinion (spontaneous) 761
9 NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.3 Plays important role: The Council of Ministers of the European Union

Vrednost 112363 Frekvenca
1 Plays important role 6586
2 Does not play important role 784
8 DK / no opinion (spontaneous) 4203
9 NA 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24.3 Trust: The Council of Ministers of the European Union

Vrednost 113362 Frekvenca
1 Tend to trust 4601
2 Tend not to trust 1786
8 DK / no opinion (spontaneous) 5066
9 NA 671
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.4 Awareness: The Court of Justice of the European Communities

Vrednost 114361 Frekvenca
1 Have heard of 7287
2 Haven’t heard of 4051
8 DK / no opinion (spontaneous) 716
9 NA 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.4 Plays important role: The Court of Justice of the European Communities

Vrednost 115360 Frekvenca
1 Plays important role 6722
2 Does not play important role 772
8 DK / no opinion (spontaneous) 4054
9 NA 576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24.4 Trust: The Court of Justice of the European Communities

Vrednost 116359 Frekvenca
1 Tend to trust 5451
2 Tend not to trust 1304
8 DK / no opinion (spontaneous) 4662
9 NA 707
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.5 Awareness: The European Ombudsman

Vrednost 117358 Frekvenca
1 Have heard of 5157
2 Haven’t heard of 5951
8 DK / no opinion (spontaneous) 938
9 NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.5 Plays important role: The European Ombudsman

Vrednost 118357 Frekvenca
1 Plays important role 4623
2 Does not play important role 1269
8 DK / no opinion (spontaneous) 5711
9 NA 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24.5 Trust: The European Ombudsman

Vrednost 119356 Frekvenca
1 Tend to trust 3738
2 Tend not to trust 1568
8 DK / no opinion (spontaneous) 6170
9 NA 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.6 Awareness: The European Central Bank

Vrednost 120355 Frekvenca
1 Have heard of 7475
2 Haven’t heard of 3877
8 DK / no opinion (spontaneous) 694
9 NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.6 Plays important role: The European Central Bank

Vrednost 121354 Frekvenca
1 Plays important role 6844
2 Does not play important role 661
8 DK / no opinion (spontaneous) 4018
9 NA 601
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24.6 Trust: The European Central Bank

Vrednost 122353 Frekvenca
1 Tend to trust 4880
2 Tend not to trust 1517
8 DK / no opinion (spontaneous) 5007
9 NA 720
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.7 Awareness: The European Court of Auditors

Vrednost 123352 Frekvenca
1 Have heard of 3820
2 Haven’t heard of 7164
8 DK / no opinion (spontaneous) 1047
9 NA 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.7 Plays important role: The European Court of Auditors

Vrednost 124351 Frekvenca
1 Plays important role 3936
2 Does not play important role 1105
8 DK / no opinion (spontaneous) 6276
9 NA 807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24.7 Trust: The European Court of Auditors

Vrednost 125350 Frekvenca
1 Tend to trust 2884
2 Tend not to trust 1462
8 DK / no opinion (spontaneous) 6838
9 NA 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.8 Awareness: The Committee of the Regions of the European Union

Vrednost 126349 Frekvenca
1 Have heard of 3514
2 Haven’t heard of 7404
8 DK / no opinion (spontaneous) 1120
9 NA 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.8 Plays important role: The Committee of the Regions of the European Union

Vrednost 127348 Frekvenca
1 Plays important role 3686
2 Does not play important role 1158
8 DK / no opinion (spontaneous) 6259
9 NA 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24.8 Trust: The Committee of the Regions of the European Union

Vrednost 128347 Frekvenca
1 Tend to trust 2751
2 Tend not to trust 1470
8 DK / no opinion (spontaneous) 6768
9 NA 1135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q22.9 Awareness: The Social and Economic Committee of the European Union

Vrednost 129346 Frekvenca
1 Have heard of 4084
2 Haven’t heard of 6908
8 DK / no opinion (spontaneous) 1049
9 NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q23.9 Plays important role: The Social and Economic Committee of the European Union

Vrednost 130345 Frekvenca
1 Plays important role 4168
2 Does not play important role 965
8 DK / no opinion (spontaneous) 5951
9 NA 1040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q24.9 Trust: The Social and Economic Committee of the European Union

Vrednost 131344 Frekvenca
1 Tend to trust 3102
2 Tend not to trust 1380
8 DK / no opinion (spontaneous) 6480
9 NA 1162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q27.1 Most important issues [COUNTRY] facing - Crime

Vrednost 132343 Frekvenca
0 not mentioned 8555
1 mentioned 3268
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 137
9 NA 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.2 Most important issues [COUNTRY] facing - Public transports

Vrednost 133342 Frekvenca
0 not mentioned 11622
1 mentioned 168
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 138
9 NA 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.3 Most important issues [COUNTRY] facing - Economic Situation

Vrednost 134341 Frekvenca
0 not mentioned 7468
1 mentioned 4379
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 134
9 NA 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.4 Most important issues [COUNTRY] facing - Rising prices/inflation

Vrednost 135340 Frekvenca
0 not mentioned 8932
1 mentioned 2898
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 136
9 NA 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.5 Most important issues [COUNTRY] facing - Taxation

Vrednost 136339 Frekvenca
0 not mentioned 10716
1 mentioned 1086
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 135
9 NA 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.6 Most important issues [COUNTRY] facing - Unemployment

Vrednost 137338 Frekvenca
0 not mentioned 5782
1 mentioned 6048
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 129
9 NA 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.7 Most important issues [COUNTRY] facing - Terrorism

Vrednost 138337 Frekvenca
0 not mentioned 11454
1 mentioned 351
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 130
9 NA 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.8 Most important issues [COUNTRY] facing - Defence/Foreign affairs

Vrednost 139336 Frekvenca
0 not mentioned 11654
1 mentioned 145
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 133
9 NA 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.9 Most important issues [COUNTRY] facing - Housing

Vrednost 140335 Frekvenca
0 not mentioned 11246
1 mentioned 551
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 137
9 NA 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.10 Most important issues [COUNTRY] facing - Immigration

Vrednost 141334 Frekvenca
0 not mentioned 11435
1 mentioned 363
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 135
9 NA 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.11 Most important issues [COUNTRY] facing - Health care system

Vrednost 142333 Frekvenca
0 not mentioned 9601
1 mentioned 2209
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 134
9 NA 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.12 Most important issues [COUNTRY] facing - The educational system

Vrednost 143332 Frekvenca
0 not mentioned 11087
1 mentioned 715
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 133
9 NA 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.13 Most important issues [COUNTRY] facing - Pensions

Vrednost 144331 Frekvenca
0 not mentioned 10486
1 mentioned 1339
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 132
9 NA 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.14 Most important issues [COUNTRY] facing - Protecting the environment

Vrednost 145330 Frekvenca
0 not mentioned 11506
1 mentioned 294
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 131
9 NA 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q27.15 Most important issues [COUNTRY] facing - Other (SPONTANEOUS)

Vrednost 146329 Frekvenca
0 not mentioned 11540
1 mentioned 227
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 131
9 NA 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q28.1 Role of EU in - Fighting crime

Vrednost 147328 Frekvenca
1 Positive 6011
2 Negative 1193
3 Neither positive nor negative 3506
8 DK / no opinion (spontaneous) 1349
9 NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.2 Role of EU in - Public transports

Vrednost 148327 Frekvenca
1 Positive 3731
2 Negative 903
3 Neither positive nor negative 5577
8 DK / no opinion (spontaneous) 1834
9 NA 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.3 Role of EU in - Economic Situation

Vrednost 149326 Frekvenca
1 Positive 5879
2 Negative 2293
3 Neither positive nor negative 2383
8 DK / no opinion (spontaneous) 1480
9 NA 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.4 Role of EU in - Rising prices/inflation

Vrednost 150325 Frekvenca
1 Positive 2805
2 Negative 5295
3 Neither positive nor negative 2379
8 DK / no opinion (spontaneous) 1556
9 NA 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.5 Role of EU in - Taxation

Vrednost 151324 Frekvenca
1 Positive 2609
2 Negative 4131
3 Neither positive nor negative 3103
8 DK / no opinion (spontaneous) 2181
9 NA 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.6 Role of EU in - Fighting unemployment

Vrednost 152323 Frekvenca
1 Positive 4807
2 Negative 2552
3 Neither positive nor negative 3171
8 DK / no opinion (spontaneous) 1507
9 NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.7 Role of EU in - Fighting terrorism

Vrednost 153322 Frekvenca
1 Positive 6756
2 Negative 1198
3 Neither positive nor negative 2562
8 DK / no opinion (spontaneous) 1511
9 NA 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.8 Role of EU in - Defence

Vrednost 154321 Frekvenca
1 Positive 6622
2 Negative 830
3 Neither positive nor negative 2839
8 DK / no opinion (spontaneous) 1725
9 NA 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.9 Role of EU in - Foreign affairs

Vrednost 155320 Frekvenca
1 Positive 6654
2 Negative 863
3 Neither positive nor negative 2484
8 DK / no opinion (spontaneous) 2013
9 NA 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.10 Role of EU in - Housing

Vrednost 156319 Frekvenca
1 Positive 2436
2 Negative 1981
3 Neither positive nor negative 5345
8 DK / no opinion (spontaneous) 2263
9 NA 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.11 Role of EU in - Immigration

Vrednost 157318 Frekvenca
1 Positive 3351
2 Negative 3324
3 Neither positive nor negative 3259
8 DK / no opinion (spontaneous) 2084
9 NA 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.12 Role of EU in - Health care system

Vrednost 158317 Frekvenca
1 Positive 4346
2 Negative 1890
3 Neither positive nor negative 4054
8 DK / no opinion (spontaneous) 1735
9 NA 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.13 Role of EU in - The educational system

Vrednost 159316 Frekvenca
1 Positive 5463
2 Negative 1363
3 Neither positive nor negative 3545
8 DK / no opinion (spontaneous) 1650
9 NA 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.14 Role of EU in - Pensions

Vrednost 160315 Frekvenca
1 Positive 3368
2 Negative 2296
3 Neither positive nor negative 4320
8 DK / no opinion (spontaneous) 2039
9 NA 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.15 Role of EU in - Protecting the environment

Vrednost 161314 Frekvenca
1 Positive 6858
2 Negative 905
3 Neither positive nor negative 2599
8 DK / no opinion (spontaneous) 1663
9 NA 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.1 For or against - European Monetary Union with one single currency

Vrednost 162313 Frekvenca
1 For 7577
2 Against 3040
8 DK / no opinion (spontaneous) 1428
9 NA 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.2 For or against - one common foreign policy

Vrednost 163312 Frekvenca
1 For 8228
2 Against 1748
8 DK / no opinion (spontaneous) 2050
9 NA 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.3 For or against - common defence and security policy

Vrednost 164311 Frekvenca
1 For 9259
2 Against 1109
8 DK / no opinion (spontaneous) 1648
9 NA 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.4 For or against - enlargement of the EU in MAY

Vrednost 165310 Frekvenca
1 For 8549
2 Against 1304
8 DK / no opinion (spontaneous) 2154
9 NA 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.5 For or against - further enlargement of the EU to include other countries

Vrednost 166309 Frekvenca
1 For 7527
2 Against 1688
8 DK / no opinion (spontaneous) 2779
9 NA 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.6 For or against - A constitution for the EU

Vrednost 167308 Frekvenca
1 For 7568
2 Against 1307
8 DK / no opinion (spontaneous) 3110
9 NA 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.7 For or against - the EC commissioners coming from each of the member states

Vrednost 168307 Frekvenca
1 For 8880
2 Against 645
8 DK / no opinion (spontaneous) 2475
9 NA 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.8 For or against - the speed of building Europe being faster in some of countries than in the others

Vrednost 169306 Frekvenca
1 For 4528
2 Against 3685
8 DK / no opinion (spontaneous) 3752
9 NA 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.9 For or against - teaching school children about the way EU institutions work

Vrednost 170305 Frekvenca
1 For 9227
2 Against 984
8 DK / no opinion (spontaneous) 1795
9 NA 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.1 Agree ot not - The EU should have a rapid military reaction force

Vrednost 171304 Frekvenca
1 Tend to agree 8532
2 Tend to disagree 1788
8 DK / no opinion (spontaneous) 1670
9 NA 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.2 Agree ot not - When an international crisis occurs, EU member states should agree a common position

Vrednost 172303 Frekvenca
1 Tend to agree 9728
2 Tend to disagree 829
8 DK / no opinion (spontaneous) 1403
9 NA 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.3 Agree ot not - The EU should have its own Foreign Minister, who can be the spokesperson for a common EU position

Vrednost 173302 Frekvenca
1 Tend to agree 7973
2 Tend to disagree 1568
8 DK / no opinion (spontaneous) 2421
9 NA 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.4 Agree ot not - The EU should have its own seat on the United Nations Security Council

Vrednost 174301 Frekvenca
1 Tend to agree 8056
2 Tend to disagree 1289
8 DK / no opinion (spontaneous) 2624
9 NA 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.5 Agree ot not - Member states which have opted for neutrality should have a say in EU foreign policy

Vrednost 175300 Frekvenca
1 Tend to agree 6234
2 Tend to disagree 2766
8 DK / no opinion (spontaneous) 2961
9 NA 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.6 Agree ot not - EU foreign policy should be independent of United States foreign policy

Vrednost 176299 Frekvenca
1 Tend to agree 9103
2 Tend to disagree 1055
8 DK / no opinion (spontaneous) 1809
9 NA 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.7 Agree ot not - The EU should guarantee Human Rights in each member state

Vrednost 177298 Frekvenca
1 Tend to agree 9252
2 Tend to disagree 975
8 DK / no opinion (spontaneous) 1744
9 NA 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.8 Agree ot not - The EU should work to guarantee Human Rights around the world

Vrednost 178297 Frekvenca
1 Tend to agree 8002
2 Tend to disagree 1826
8 DK / no opinion (spontaneous) 2135
9 NA 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.9 Agree ot not - The EU should have a common immigration policy towards people from outside the EU

Vrednost 179296 Frekvenca
1 Tend to agree 8005
2 Tend to disagree 1683
8 DK / no opinion (spontaneous) 2276
9 NA 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.10 Agree ot not - The EU should have a common asylum policy towards asylum seekers

Vrednost 180295 Frekvenca
1 Tend to agree 8233
2 Tend to disagree 1556
8 DK / no opinion (spontaneous) 2176
9 NA 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31 In your opinion, should decisions concerning European defence policy be taken by national government, NATO or EU?

Vrednost 181294 Frekvenca
1 National governments 2863
2 NATO 1538
3 The European Union 5953
4 Other (spontaneous) 102
8 DK / no opinion (spontaneous) 1598
9 NA 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32 The presidency of the Council is taken by each country in turn, for a period of six months. Do you think that…?

Vrednost 182293 Frekvenca
1 the six-month period should be retained 4579
2 the period of the Presidency should be extended 4971
8 DK / no opinion (spontaneous) 2491
9 NA 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33 Opinion about the right of veto

Vrednost 183292 Frekvenca
1 be retained as it is in order to preserve essential national 6021
2 be limited to a very few essential areas 2250
3 be given up for all decisions in order to make the EU more e 1221
8 DK / no opinion (spontaneous) 2540
9 NA 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34 Preferred voting method within the EU Council of Ministers

Vrednost 184291 Frekvenca
1 Each member state should have one vote 7113
2 number of votes state should be proportional to population 2987
3 Another solution 394
8 DK / no opinion (spontaneous) 1542
9 NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35 On which of the following most of the EU budget is spent?

Vrednost 185290 Frekvenca
1 Employment and social affairs 1844
2 Agriculture 1700
3 Scientific research 707
4 Regional aid 1035
5 Foreign policy and aid to countries outside the EU 1622
6 Administrative and personnel costs, buildings 1854
7 Other 136
8 DK / no opinion (spontaneous) 3148
9 NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q36.1 Agree or NOT - Overall, globalisation is a good thing for (COUNTRY)

Vrednost 186289 Frekvenca
1 Tend to agree 4350
2 Tend to disagree 3725
8 DK / no opinion (spontaneous) 3896
9 NA 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q36.2 Agree or NOT - Overall, globalisation is a good thing for me

Vrednost 187288 Frekvenca
1 Tend to agree 3153
2 Tend to disagree 4291
8 DK / no opinion (spontaneous) 4485
9 NA 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q36.3 Agree or NOT - Globalisation leads to power being concentrated in large companies, at the expense of others

Vrednost 188287 Frekvenca
1 Tend to agree 6199
2 Tend to disagree 1815
8 DK / no opinion (spontaneous) 3912
9 NA 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12124 0