Evrobarometer držav kandidatk, 2004.1; februar - marec 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: CCEB041
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Data file producer:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; marec 2004)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Study Content

Keywords:

pričakovanja o življenju na splošno, pričakovanja o ekonomski situaciji v državi, pričakovanja o finančni situaciji respondentovega gospodinjstva, pričakovanja o zaposlitveni situaciji, pričakovanja o situaciji v službi, zaupanje v tisk, zaupanje v radio, zaupanje v televizijo, zaupanje v pravni sistem države, zaupanje v policijo, zaupanje v vojsko, zaupanje v verske institucije, zaupanje v vlado, zaupanje v parlament, zaupanje v Evropsko Unijo, zaupanje v politične stranke, podpora članstvu v Evropski Uniji, koristi od članstva v EU, vedenje o EU, informacije o širitvi, podoba EU v medijih, zaupanje v evropski parlament, zaupanje v evropsko komisijo, kriminal v državi, brezposlenost, imigracije, okolje, podpora enotni valuti, podpora skupni zunanji politiki, podpora skupni obrambni politiki, podpora ustavi EU, mnenje o globalizaciji, evropska identiteta, zadovoljstvo z demokracijo, volilna namera na prihajajočih volitvah v evropski parlament, pomembnost volitev v evropski parlament

Keywords ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNO VEDENJE, ZAUPANJE, SOCIALNA VARNOST, EVROPSKA UNIJA, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, MEDNARODNA POLITIKA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
SPLOŠEN RAZVOJ
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI
ZDRAVSTVO
INTERNET
VARNOST NA INTERNETU
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo odnos in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi z življenjem v državi kandidatki, politično participacijo in zaupanjem v institucije, nacionalno in evropsko identiteto, informiranostjo in stališčih do EU, pomembnimi nacionalnimi in mednarodnimi temami, skupno zunanjo in varnostno politiko, znanjem in stališčih do širitve EU, volitvami v Evropski Parlament, globalizacijo, javnim zdravstvom in do otrok primernejše vsebine na medmrežju.

Methodology


Collection date: 20. februar - 17. marec 2004
Date of production: 2004-03
Country: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Sampling procedure:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CCEB041 - Candidate Countries Eurobarometer, 2004.1; February - March 2004 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 474
  • number of units: 12124

Version: september 2005

Variable list

ZANR ZA STUDY ID

Value 13 Frequency
4246 12124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 4246 to 4246

EDITION ZA edition

Value 22 Frequency
1 1st za edition - Sep 21, 2005 12124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 1

ID Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0 1 9374 555.343 449.153

Valid range from 1 to 9374

ZANR ZA STUDY ID

Value 1474 Frequency
4246 12124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 4246 to 4246

EDITION ZA edition

Value 2473 Frequency
1 1st za edition - Sep 21, 2005 12124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 1

ID Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0 1 9374 555.343 449.153

Valid range from 1 to 9374

COUNTRY Country code

Value 4471 Frequency
1 Bulgaria 1000
2 Cyprus 500
3 Czech Rep. 1000
4 Estonia 1004
5 Hungary 1012
6 Latvia 1006
7 Lithuania 1016
8 Malta 500
9 Poland 1000
10 Romania 1019
11 Slovakia 1053
12 Slovenia 1014
13 Turkey 1000
14 Northern Cyprus 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 14

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0 0.339 2.703 1 0.61

Valid range from 0.338535872813076 to 2.702806386

WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0 0.0199 10.894 1 1.576

Valid range from 0.0199048230458294 to 10.8936692514565

W_2004 weight separating the groups of member / non member countries (laeken)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0 0.033 11.925 1 1.579

Valid range from 0.0329597296480988 to 11.9250572031058

Q0 RESPONDENTS STATUS

Value 8467 Frequency
0 INAP - COUNTRY NE 2 4 6 7 9 12 13 5584
1 citizen 6133
2 permanent resident 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 2

Q2 Discuss political matters with others

Value 9466 Frequency
1 frequently 2278
2 occasionally 6732
3 never 3053
8 DK / no opinion (spontaneous) 42
9 NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q3 Pesuading others to share view

Value 10465 Frequency
1 often 1768
2 from time to time 3890
3 rarely 3207
4 never 3158
8 DK / no opinion (spontaneous) 78
9 NA 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q4.A Expectations next year: your life in general

Value 11464 Frequency
1 the same 5188
2 worse 2955
3 better 3242
8 DK / no opinion (spontaneous) 712
9 NA 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q4.B Expectations next year: economic situation in [COUNTRY]

Value 12463 Frequency
1 the same 3633
2 worse 4664
3 better 2684
8 DK / no opinion (spontaneous) 1105
9 NA 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q4.C Expectations next year: financial situation of your household

Value 13462 Frequency
1 the same 5254
2 worse 3728
3 better 2428
8 DK / no opinion (spontaneous) 665
9 NA 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q4.D Expectations next year: employment situation in [COUNTRY]

Value 14461 Frequency
1 the same 3787
2 worse 4348
3 better 2532
8 DK / no opinion (spontaneous) 1387
9 NA 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q4.E Expectations next year: your personal job situation

Value 15460 Frequency
1 the same 5633
2 worse 1773
3 better 1901
8 DK / no opinion (spontaneous) 2200
9 NA 617
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q5 Present personal situation comparing with five years ago

Value 16459 Frequency
1 improved 3497
2 stayed about the same 3934
3 got worse 4523
8 DK / no opinion (spontaneous) 149
9 NA 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q6 Expected personal situation in 5 years

Value 17458 Frequency
1 improved 4541
2 stayed about the same 3600
3 get worse 2362
8 DK / no opinion (spontaneous) 1596
9 NA 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.1 Trust or NOT: The press

Value 18457 Frequency
1 tend to trust 5874
2 tend not to trust 5186
8 DK / no opinion (spontaneous) 1014
9 NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.2 Trust or NOT: Radio

Value 19456 Frequency
1 tend to trust 7428
2 tend not to trust 3610
8 DK / no opinion (spontaneous) 1028
9 NA 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.3 Trust or NOT: Television

Value 20455 Frequency
1 tend to trust 7638
2 tend not to trust 3833
8 DK / no opinion (spontaneous) 611
9 NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.4 Trust or NOT: Justice / the [COUNTRY] legal system

Value 21454 Frequency
1 tend to trust 4124
2 tend not to trust 6747
8 DK / no opinion (spontaneous) 1186
9 NA 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.5 Trust or NOT: The police

Value 22453 Frequency
1 tend to trust 5369
2 tend not to trust 5753
8 DK / no opinion (spontaneous) 942
9 NA 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.6 Trust or NOT: The army

Value 23452 Frequency
1 tend to trust 7390
2 tend not to trust 3049
8 DK / no opinion (spontaneous) 1608
9 NA 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.7 Trust or NOT: The religious institutions

Value 24451 Frequency
1 tend to trust 5761
2 tend not to trust 4607
8 DK / no opinion (spontaneous) 1642
9 NA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.8 Trust or NOT: Trade unions

Value 25450 Frequency
1 tend to trust 3119
2 tend not to trust 5959
8 DK / no opinion (spontaneous) 2895
9 NA 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.9 Trust or NOT: Political parties

Value 26449 Frequency
1 tend to trust 1594
2 tend not to trust 9160
8 DK / no opinion (spontaneous) 1268
9 NA 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.10 Trust or NOT: Big companies

Value 27448 Frequency
1 tend to trust 3315
2 tend not to trust 6386
8 DK / no opinion (spontaneous) 2315
9 NA 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.11 Trust or NOT: The [COUNTRY] government

Value 28447 Frequency
1 tend to trust 4097
2 tend not to trust 7009
8 DK / no opinion (spontaneous) 936
9 NA 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.12 Trust or NOT: The [COUNTRY] parliament

Value 29446 Frequency
1 tend to trust 3531
2 tend not to trust 7524
8 DK / no opinion (spontaneous) 987
9 NA 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.13 Trust or NOT: The European Union

Value 30445 Frequency
1 tend to trust 6072
2 tend not to trust 3651
8 DK / no opinion (spontaneous) 2340
9 NA 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.14 Trust or NOT: The United Nations

Value 31444 Frequency
1 tend to trust 6148
2 tend not to trust 3281
8 DK / no opinion (spontaneous) 2607
9 NA 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q7.15 Trust or NOT: Charitable or voluntary organizations

Value 32443 Frequency
1 tend to trust 5932
2 tend not to trust 3796
8 DK / no opinion (spontaneous) 2297
9 NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q8 EU membership - good/bad

Value 33442 Frequency
1 a good thing 5957
2 a bad thing 1613
3 neither good nor bad 3685
8 DK / no opinion (spontaneous) 847
9 NA 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q9 EU membership - country advantages

Value 34441 Frequency
1 yes, it will 7185
2 no, it will not 2958
8 DK / no opinion (spontaneous) 1938
9 NA 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q10 Image of the European Union

Value 35440 Frequency
1 very negative 450
2 fairly negative 1635
3 neutral 3796
4 fairly positive 4293
5 very positive 1475
8 DK / no opinion (spontaneous) 449
9 NA 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q11.1 EU means personally - PEACE

Value 36439 Frequency
0 not mentioned 6368
1 Mentioned 5167
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 523
9 NA 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.2 EU means personally - ECONOMIC PROSPERITY

Value 37438 Frequency
0 not mentioned 6840
1 Mentioned 4699
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 519
9 NA 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.3 EU means personally - DEMOCRACY

Value 38437 Frequency
0 not mentioned 7032
1 Mentioned 4496
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 529
9 NA 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.4 EU means personally - SOCIAL PROTECTION

Value 39436 Frequency
0 not mentioned 7632
1 Mentioned 3902
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 522
9 NA 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.5 EU means personally - FREEDOM TO TRAVEL, STUDY AND WORK ANYWHERE IN THE EU

Value 40435 Frequency
0 not mentioned 4089
1 Mentioned 7446
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 528
9 NA 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.6 EU means personally - CULTURAL DIVERSITY

Value 41434 Frequency
0 not mentioned 7205
1 Mentioned 4320
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 533
9 NA 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.7 EU means personally - STRONGER SAY IN THE WORLD

Value 42433 Frequency
0 not mentioned 8064
1 Mentioned 3442
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 543
9 NA 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.8 EU means personally - EURO

Value 43432 Frequency
0 not mentioned 6024
1 Mentioned 5495
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 538
9 NA 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.9 EU means personally - UNEMPLOYMENT

Value 44431 Frequency
0 not mentioned 8775
1 Mentioned 2745
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 533
9 NA 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.10 EU means personally - BUREAUCRACY

Value 45430 Frequency
0 not mentioned 8822
1 Mentioned 2663
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 567
9 NA 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.11 EU means personally - WASTE OF MONEY

Value 46429 Frequency
0 not mentioned 9327
1 Mentioned 2167
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 558
9 NA 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.12 EU means personally - LOSS OF OUR CULTURAL IDENTITY

Value 47428 Frequency
0 not mentioned 9531
1 Mentioned 1991
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 528
9 NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.13 EU means personally - MORE CRIME

Value 48427 Frequency
0 not mentioned 8813
1 Mentioned 2701
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 539
9 NA 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.14 EU means personally - NOT ENOUGH CONTROL AT EXTERNAL FRONTIERS

Value 49426 Frequency
0 not mentioned 9434
1 Mentioned 2074
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 547
9 NA 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q11.15 EU means personally - OTHER (SPONTANEOUS)

Value 50425 Frequency
0 not mentioned 11222
1 Mentioned 240
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 518
9 NA 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q12.1 Agree or Not - I will be safer because (COUNTRY) will be a member of the EU

Value 51424 Frequency
1 Tend to agree 6722
2 Tend to disagree 3598
8 DK / no opinion (spontaneous) 1750
9 NA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q12.2 Agree or Not - We will be more stable economically because (COUNTRY) will be a member of the EU

Value 52423 Frequency
1 Tend to agree 6892
2 Tend to disagree 3342
8 DK / no opinion (spontaneous) 1839
9 NA 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q12.3 Agree or Not - We will be more stable politically because (COUNTRY) will be a member of the EU

Value 53422 Frequency
1 Tend to agree 6677
2 Tend to disagree 3292
8 DK / no opinion (spontaneous) 2082
9 NA 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q12.4 Agree or Not - My voice will count in the EU

Value 54421 Frequency
1 Tend to agree 3159
2 Tend to disagree 6712
8 DK / no opinion (spontaneous) 2166
9 NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q12.5 Agree or Not - I understand how the EU works

Value 55420 Frequency
1 Tend to agree 4756
2 Tend to disagree 4945
8 DK / no opinion (spontaneous) 2308
9 NA 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q12.6 Agree or Not - (COUNTRY)s voice will count in the EU

Value 56419 Frequency
1 Tend to agree 5643
2 Tend to disagree 4280
8 DK / no opinion (spontaneous) 2112
9 NA 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q12.7 Agree or Not - (COUNTRY) will become more influential in the EU in the future

Value 57418 Frequency
1 Tend to agree 5360
2 Tend to disagree 4256
8 DK / no opinion (spontaneous) 2435
9 NA 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q12.8 Agree or Not - The biggest countries have the most power in the EU

Value 58417 Frequency
1 Tend to agree 8953
2 Tend to disagree 1527
8 DK / no opinion (spontaneous) 1568
9 NA 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q13A Current speed of BUILDING EU

Value 59416 Frequency
1 stands still 355
2 2 682
3 3 1818
4 4 2838
5 5 2325
6 6 1123
7 run as fast as possible 1602
8 DK / no opinion (spontaneous) 1326
9 NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q13B Desired speed of BUILDING EU

Value 60415 Frequency
1 stands still 450
2 2 417
3 3 835
4 4 1663
5 5 2263
6 6 1974
7 run as fast as possible 2889
8 DK / no opinion (spontaneous) 1528
9 NA 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q14A EU role in your daily life in 5 Years - expectation

Value 61414 Frequency
1 more important 6048
2 less important 941
3 same role 3833
8 DK / no opinion (spontaneous) 1274
9 NA 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q14B EU role in your daily life in 5 Years - preference

Value 62413 Frequency
1 more important 6744
2 less important 1151
3 same role 2978
8 DK / no opinion (spontaneous) 1182
9 NA 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q15.1 Fears: A loss of power for smaller member states

Value 63412 Frequency
1 Currently afraid of it 5146
2 Not currently afraid of it 5601
8 DK / no opinion (spontaneous) 1332
9 NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q15.2 Fears: An increase in drug trafficking and international organized crime

Value 64411 Frequency
1 Currently afraid of it 7025
2 Not currently afraid of it 4105
8 DK / no opinion (spontaneous) 937
9 NA 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q15.3 Fears: Our language being used less and less

Value 65410 Frequency
1 Currently afraid of it 4200
2 Not currently afraid of it 7132
8 DK / no opinion (spontaneous) 723
9 NA 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q15.4 Fears: COUNTRY paying more and more to the EU

Value 66409 Frequency
1 Currently afraid of it 5824
2 Not currently afraid of it 4282
8 DK / no opinion (spontaneous) 1944
9 NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q15.5 Fears: The loss of social benefits

Value 67408 Frequency
1 Currently afraid of it 3639
2 Not currently afraid of it 6674
8 DK / no opinion (spontaneous) 1739
9 NA 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q15.6 Fears: The loss of national identity and culture

Value 68407 Frequency
1 Currently afraid of it 3755
2 Not currently afraid of it 7248
8 DK / no opinion (spontaneous) 1047
9 NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q15.7 Fears: Economic Crisis

Value 69406 Frequency
1 Currently afraid of it 4449
2 Not currently afraid of it 5907
8 DK / no opinion (spontaneous) 1689
9 NA 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q15.8 Fears: The transfer of jobs to countries which have lower production costs

Value 70405 Frequency
1 Currently afraid of it 4943
2 Not currently afraid of it 3109
8 DK / no opinion (spontaneous) 1009
9 NA 3063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q15.9 Fears: More difficulties for [NATIONALITY] farmers

Value 71404 Frequency
1 Currently afraid of it 6907
2 Not currently afraid of it 3826
8 DK / no opinion (spontaneous) 1322
9 NA 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q15.10 Fears: The end of [NATIONAL CURRENCY]

Value 72403 Frequency
1 Currently afraid of it 5280
2 Not currently afraid of it 5842
8 DK / no opinion (spontaneous) 926
9 NA 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q16 How much do you feel you know about the EU, its policies, its institutions?

Value 73402 Frequency
0 DK / no opinion 0
1 Knows nothing at all 942
2 2 1490
3 3 2192
4 4 1859
5 5 2319
6 6 1245
7 7 944
8 8 555
9 9 182
10 Knows a great deal 155
98 DK / no opinion (spontaneous) 192
99 NA 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 99

Q17 How well informed do you feel about the enlargement, that IN MAY new countries joining the EU?

Value 74401 Frequency
1 Not at all informed 1574
2 Not very well informed 5836
3 Well informed 4016
4 Very well informed 451
8 DK / no opinion (spontaneous) 224
9 NA 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q17B And how well informed do you feel about [COUNTRY]’s accession process IN MAY? Do you feel...?

Value 75400 Frequency
0 INAP - COUNTRY EQ 1 10 13 3019
1 Not at all informed 633
2 Not very well informed 3629
3 Well informed 3998
4 Very well informed 702
8 DK / no opinion (spontaneous) 126
9 NA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q18.1 True or False - The EU consists of 12 member states

Value 76399 Frequency
1 True 5538
2 False 3432
8 DK / no opinion (spontaneous) 3091
9 NA 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q18.2 True or False - The European Community was created after WW1

Value 77398 Frequency
1 True 2796
2 False 3855
8 DK / no opinion (spontaneous) 5373
9 NA 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q18.3 True or False - The European flag is blue with yellow stars

Value 78397 Frequency
1 True 10145
2 False 352
8 DK / no opinion (spontaneous) 1558
9 NA 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q18.4 True or False - There a star for each country on the European flag

Value 79396 Frequency
1 True 7644
2 False 1744
8 DK / no opinion (spontaneous) 2658
9 NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q18.5 True or False - The HQs of the EU are in Strasbourg

Value 80395 Frequency
1 True 5625
2 False 3120
8 DK / no opinion (spontaneous) 3294
9 NA 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q18.6 True or False - The members of the EP are directly elected by the citizens of the EU

Value 81394 Frequency
1 True 5278
2 False 2045
8 DK / no opinion (spontaneous) 4698
9 NA 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q18.7 True or False - There is a President of the EU elected directly the citizens of EU

Value 82393 Frequency
1 True 2403
2 False 4079
8 DK / no opinion (spontaneous) 5520
9 NA 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q18.8 True or False - The EU has its own anthem

Value 83392 Frequency
1 True 4629
2 False 2318
8 DK / no opinion (spontaneous) 5074
9 NA 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q18.9 True or False - Each year, there is a Europe Day in all theEU members

Value 84391 Frequency
1 True 4794
2 False 1270
8 DK / no opinion (spontaneous) 5952
9 NA 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q18.10 True or False - The next elections to the EP will take place in June 2006

Value 85390 Frequency
1 True 2817
2 False 2326
8 DK / no opinion (spontaneous) 6869
9 NA 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q19.1 EU information sources - Meetings

Value 86389 Frequency
0 not mentioned 11066
1 Mentioned 751
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 208
9 NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.2 EU information sources - Discussions with relatives, friends

Value 87388 Frequency
0 not mentioned 7781
1 Mentioned 4054
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 203
9 NA 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.3 EU information sources - Daily newspapers

Value 88387 Frequency
0 not mentioned 5842
1 Mentioned 6004
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 199
9 NA 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.4 EU information sources - Other newspapers, magazines

Value 89386 Frequency
0 not mentioned 7987
1 Mentioned 3853
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 200
9 NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.5 EU information sources - Television

Value 90385 Frequency
0 not mentioned 2376
1 Mentioned 9480
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 197
9 NA 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.6 EU information sources - Radio

Value 91384 Frequency
0 not mentioned 5951
1 Mentioned 5896
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 199
9 NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.7 EU information sources - The Internet

Value 92383 Frequency
0 not mentioned 9876
1 Mentioned 1967
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 199
9 NA 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.8 EU information sources - Books, brochures, information leaflets

Value 93382 Frequency
0 not mentioned 10205
1 Mentioned 1635
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 201
9 NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.9 EU information sources - CD-Rom

Value 94381 Frequency
0 not mentioned 11627
1 Mentioned 200
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 208
9 NA 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.10 EU information sources - EU information offices, Euro-info Centres

Value 95380 Frequency
0 not mentioned 11430
1 Mentioned 398
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 212
9 NA 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.11 EU information sources - National or regional government information offices

Value 96379 Frequency
0 not mentioned 11611
1 Mentioned 221
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 209
9 NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.12 EU information sources - Trade unions or professional associations

Value 97378 Frequency
0 not mentioned 11648
1 Mentioned 189
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 205
9 NA 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.13 EU information sources - Other organisations

Value 98377 Frequency
0 not mentioned 11597
1 Mentioned 240
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 206
9 NA 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.14 EU information sources - A member of the EP

Value 99376 Frequency
0 not mentioned 11665
1 Mentioned 165
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 211
9 NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.15 EU information sources - Other politicians

Value 100375 Frequency
0 not mentioned 11391
1 Mentioned 445
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 206
9 NA 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.16 EU information sources - Other

Value 101374 Frequency
0 not mentioned 11659
1 Mentioned 164
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 202
9 NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q19.17 EU information sources - Not interested

Value 102373 Frequency
0 not mentioned 10500
1 Mentioned 1363
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 195
9 NA 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q20 Amount of Appearance of EU in the NATIONAL media

Value 103372 Frequency
1 Too much 1938
2 About the right amount 5456
3 Too little 3591
8 DK / no opinion (spontaneous) 1104
9 NA 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q21 Adjudication of EU in the NATIONAL media

Value 104371 Frequency
1 Too positively 4819
2 Objectively 4742
3 Too negatively 590
8 DK / no opinion (spontaneous) 1914
9 NA 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q22.1 Awareness: The European Parliament

Value 105370 Frequency
1 Have heard of 10392
2 Haven’t heard of 1376
8 DK / no opinion (spontaneous) 304
9 NA 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q23.1 Plays important role: The European Parliament

Value 106369 Frequency
1 Plays important role 9178
2 Does not play important role 418
8 DK / no opinion (spontaneous) 2309
9 NA 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q24.1 Trust: The European Parliament

Value 107368 Frequency
1 Tend to trust 6673
2 Tend not to trust 1672
8 DK / no opinion (spontaneous) 3457
9 NA 322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q22.2 Awareness: The European Commission

Value 108367 Frequency
1 Have heard of 9072
2 Haven’t heard of 2491
8 DK / no opinion (spontaneous) 500
9 NA 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q23.2 Plays important role: The European Commission

Value 109366 Frequency
1 Plays important role 8064
2 Does not play important role 571
8 DK / no opinion (spontaneous) 3157
9 NA 332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q24.2 Trust: The European Commission

Value 110365 Frequency
1 Tend to trust 5877
2 Tend not to trust 1677
8 DK / no opinion (spontaneous) 4124
9 NA 446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q22.3 Awareness: The Council of Ministers of the European Union

Value 111364 Frequency
1 Have heard of 7084
2 Haven’t heard of 4206
8 DK / no opinion (spontaneous) 761
9 NA 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q23.3 Plays important role: The Council of Ministers of the European Union

Value 112363 Frequency
1 Plays important role 6586
2 Does not play important role 784
8 DK / no opinion (spontaneous) 4203
9 NA 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q24.3 Trust: The Council of Ministers of the European Union

Value 113362 Frequency
1 Tend to trust 4601
2 Tend not to trust 1786
8 DK / no opinion (spontaneous) 5066
9 NA 671
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q22.4 Awareness: The Court of Justice of the European Communities

Value 114361 Frequency
1 Have heard of 7287
2 Haven’t heard of 4051
8 DK / no opinion (spontaneous) 716
9 NA 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q23.4 Plays important role: The Court of Justice of the European Communities

Value 115360 Frequency
1 Plays important role 6722
2 Does not play important role 772
8 DK / no opinion (spontaneous) 4054
9 NA 576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q24.4 Trust: The Court of Justice of the European Communities

Value 116359 Frequency
1 Tend to trust 5451
2 Tend not to trust 1304
8 DK / no opinion (spontaneous) 4662
9 NA 707
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q22.5 Awareness: The European Ombudsman

Value 117358 Frequency
1 Have heard of 5157
2 Haven’t heard of 5951
8 DK / no opinion (spontaneous) 938
9 NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q23.5 Plays important role: The European Ombudsman

Value 118357 Frequency
1 Plays important role 4623
2 Does not play important role 1269
8 DK / no opinion (spontaneous) 5711
9 NA 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q24.5 Trust: The European Ombudsman

Value 119356 Frequency
1 Tend to trust 3738
2 Tend not to trust 1568
8 DK / no opinion (spontaneous) 6170
9 NA 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q22.6 Awareness: The European Central Bank

Value 120355 Frequency
1 Have heard of 7475
2 Haven’t heard of 3877
8 DK / no opinion (spontaneous) 694
9 NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q23.6 Plays important role: The European Central Bank

Value 121354 Frequency
1 Plays important role 6844
2 Does not play important role 661
8 DK / no opinion (spontaneous) 4018
9 NA 601
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q24.6 Trust: The European Central Bank

Value 122353 Frequency
1 Tend to trust 4880
2 Tend not to trust 1517
8 DK / no opinion (spontaneous) 5007
9 NA 720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q22.7 Awareness: The European Court of Auditors

Value 123352 Frequency
1 Have heard of 3820
2 Haven’t heard of 7164
8 DK / no opinion (spontaneous) 1047
9 NA 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q23.7 Plays important role: The European Court of Auditors

Value 124351 Frequency
1 Plays important role 3936
2 Does not play important role 1105
8 DK / no opinion (spontaneous) 6276
9 NA 807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q24.7 Trust: The European Court of Auditors

Value 125350 Frequency
1 Tend to trust 2884
2 Tend not to trust 1462
8 DK / no opinion (spontaneous) 6838
9 NA 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q22.8 Awareness: The Committee of the Regions of the European Union

Value 126349 Frequency
1 Have heard of 3514
2 Haven’t heard of 7404
8 DK / no opinion (spontaneous) 1120
9 NA 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q23.8 Plays important role: The Committee of the Regions of the European Union

Value 127348 Frequency
1 Plays important role 3686
2 Does not play important role 1158
8 DK / no opinion (spontaneous) 6259
9 NA 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q24.8 Trust: The Committee of the Regions of the European Union

Value 128347 Frequency
1 Tend to trust 2751
2 Tend not to trust 1470
8 DK / no opinion (spontaneous) 6768
9 NA 1135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q22.9 Awareness: The Social and Economic Committee of the European Union

Value 129346 Frequency
1 Have heard of 4084
2 Haven’t heard of 6908
8 DK / no opinion (spontaneous) 1049
9 NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q23.9 Plays important role: The Social and Economic Committee of the European Union

Value 130345 Frequency
1 Plays important role 4168
2 Does not play important role 965
8 DK / no opinion (spontaneous) 5951
9 NA 1040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q24.9 Trust: The Social and Economic Committee of the European Union

Value 131344 Frequency
1 Tend to trust 3102
2 Tend not to trust 1380
8 DK / no opinion (spontaneous) 6480
9 NA 1162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q27.1 Most important issues [COUNTRY] facing - Crime

Value 132343 Frequency
0 not mentioned 8555
1 mentioned 3268
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 137
9 NA 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.2 Most important issues [COUNTRY] facing - Public transports

Value 133342 Frequency
0 not mentioned 11622
1 mentioned 168
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 138
9 NA 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.3 Most important issues [COUNTRY] facing - Economic Situation

Value 134341 Frequency
0 not mentioned 7468
1 mentioned 4379
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 134
9 NA 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.4 Most important issues [COUNTRY] facing - Rising prices/inflation

Value 135340 Frequency
0 not mentioned 8932
1 mentioned 2898
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 136
9 NA 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.5 Most important issues [COUNTRY] facing - Taxation

Value 136339 Frequency
0 not mentioned 10716
1 mentioned 1086
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 135
9 NA 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.6 Most important issues [COUNTRY] facing - Unemployment

Value 137338 Frequency
0 not mentioned 5782
1 mentioned 6048
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 129
9 NA 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.7 Most important issues [COUNTRY] facing - Terrorism

Value 138337 Frequency
0 not mentioned 11454
1 mentioned 351
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 130
9 NA 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.8 Most important issues [COUNTRY] facing - Defence/Foreign affairs

Value 139336 Frequency
0 not mentioned 11654
1 mentioned 145
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 133
9 NA 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.9 Most important issues [COUNTRY] facing - Housing

Value 140335 Frequency
0 not mentioned 11246
1 mentioned 551
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 137
9 NA 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.10 Most important issues [COUNTRY] facing - Immigration

Value 141334 Frequency
0 not mentioned 11435
1 mentioned 363
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 135
9 NA 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.11 Most important issues [COUNTRY] facing - Health care system

Value 142333 Frequency
0 not mentioned 9601
1 mentioned 2209
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 134
9 NA 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.12 Most important issues [COUNTRY] facing - The educational system

Value 143332 Frequency
0 not mentioned 11087
1 mentioned 715
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 133
9 NA 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.13 Most important issues [COUNTRY] facing - Pensions

Value 144331 Frequency
0 not mentioned 10486
1 mentioned 1339
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 132
9 NA 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.14 Most important issues [COUNTRY] facing - Protecting the environment

Value 145330 Frequency
0 not mentioned 11506
1 mentioned 294
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 131
9 NA 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q27.15 Most important issues [COUNTRY] facing - Other (SPONTANEOUS)

Value 146329 Frequency
0 not mentioned 11540
1 mentioned 227
2 0
8 DK / no opinion (spontaneous) 131
9 NA 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 0 to 9

Q28.1 Role of EU in - Fighting crime

Value 147328 Frequency
1 Positive 6011
2 Negative 1193
3 Neither positive nor negative 3506
8 DK / no opinion (spontaneous) 1349
9 NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.2 Role of EU in - Public transports

Value 148327 Frequency
1 Positive 3731
2 Negative 903
3 Neither positive nor negative 5577
8 DK / no opinion (spontaneous) 1834
9 NA 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.3 Role of EU in - Economic Situation

Value 149326 Frequency
1 Positive 5879
2 Negative 2293
3 Neither positive nor negative 2383
8 DK / no opinion (spontaneous) 1480
9 NA 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.4 Role of EU in - Rising prices/inflation

Value 150325 Frequency
1 Positive 2805
2 Negative 5295
3 Neither positive nor negative 2379
8 DK / no opinion (spontaneous) 1556
9 NA 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.5 Role of EU in - Taxation

Value 151324 Frequency
1 Positive 2609
2 Negative 4131
3 Neither positive nor negative 3103
8 DK / no opinion (spontaneous) 2181
9 NA 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.6 Role of EU in - Fighting unemployment

Value 152323 Frequency
1 Positive 4807
2 Negative 2552
3 Neither positive nor negative 3171
8 DK / no opinion (spontaneous) 1507
9 NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.7 Role of EU in - Fighting terrorism

Value 153322 Frequency
1 Positive 6756
2 Negative 1198
3 Neither positive nor negative 2562
8 DK / no opinion (spontaneous) 1511
9 NA 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.8 Role of EU in - Defence

Value 154321 Frequency
1 Positive 6622
2 Negative 830
3 Neither positive nor negative 2839
8 DK / no opinion (spontaneous) 1725
9 NA 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.9 Role of EU in - Foreign affairs

Value 155320 Frequency
1 Positive 6654
2 Negative 863
3 Neither positive nor negative 2484
8 DK / no opinion (spontaneous) 2013
9 NA 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.10 Role of EU in - Housing

Value 156319 Frequency
1 Positive 2436
2 Negative 1981
3 Neither positive nor negative 5345
8 DK / no opinion (spontaneous) 2263
9 NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.11 Role of EU in - Immigration

Value 157318 Frequency
1 Positive 3351
2 Negative 3324
3 Neither positive nor negative 3259
8 DK / no opinion (spontaneous) 2084
9 NA 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.12 Role of EU in - Health care system

Value 158317 Frequency
1 Positive 4346
2 Negative 1890
3 Neither positive nor negative 4054
8 DK / no opinion (spontaneous) 1735
9 NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.13 Role of EU in - The educational system

Value 159316 Frequency
1 Positive 5463
2 Negative 1363
3 Neither positive nor negative 3545
8 DK / no opinion (spontaneous) 1650
9 NA 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.14 Role of EU in - Pensions

Value 160315 Frequency
1 Positive 3368
2 Negative 2296
3 Neither positive nor negative 4320
8 DK / no opinion (spontaneous) 2039
9 NA 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q28.15 Role of EU in - Protecting the environment

Value 161314 Frequency
1 Positive 6858
2 Negative 905
3 Neither positive nor negative 2599
8 DK / no opinion (spontaneous) 1663
9 NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q29.1 For or against - European Monetary Union with one single currency

Value 162313 Frequency
1 For 7577
2 Against 3040
8 DK / no opinion (spontaneous) 1428
9 NA 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q29.2 For or against - one common foreign policy

Value 163312 Frequency
1 For 8228
2 Against 1748
8 DK / no opinion (spontaneous) 2050
9 NA 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q29.3 For or against - common defence and security policy

Value 164311 Frequency
1 For 9259
2 Against 1109
8 DK / no opinion (spontaneous) 1648
9 NA 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q29.4 For or against - enlargement of the EU in MAY

Value 165310 Frequency
1 For 8549
2 Against 1304
8 DK / no opinion (spontaneous) 2154
9 NA 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q29.5 For or against - further enlargement of the EU to include other countries

Value 166309 Frequency
1 For 7527
2 Against 1688
8 DK / no opinion (spontaneous) 2779
9 NA 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q29.6 For or against - A constitution for the EU

Value 167308 Frequency
1 For 7568
2 Against 1307
8 DK / no opinion (spontaneous) 3110
9 NA 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q29.7 For or against - the EC commissioners coming from each of the member states

Value 168307 Frequency
1 For 8880
2 Against 645
8 DK / no opinion (spontaneous) 2475
9 NA 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q29.8 For or against - the speed of building Europe being faster in some of countries than in the others

Value 169306 Frequency
1 For 4528
2 Against 3685
8 DK / no opinion (spontaneous) 3752
9 NA 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q29.9 For or against - teaching school children about the way EU institutions work

Value 170305 Frequency
1 For 9227
2 Against 984
8 DK / no opinion (spontaneous) 1795
9 NA 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q30.1 Agree ot not - The EU should have a rapid military reaction force

Value 171304 Frequency
1 Tend to agree 8532
2 Tend to disagree 1788
8 DK / no opinion (spontaneous) 1670
9 NA 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q30.2 Agree ot not - When an international crisis occurs, EU member states should agree a common position

Value 172303 Frequency
1 Tend to agree 9728
2 Tend to disagree 829
8 DK / no opinion (spontaneous) 1403
9 NA 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q30.3 Agree ot not - The EU should have its own Foreign Minister, who can be the spokesperson for a common EU position

Value 173302 Frequency
1 Tend to agree 7973
2 Tend to disagree 1568
8 DK / no opinion (spontaneous) 2421
9 NA 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q30.4 Agree ot not - The EU should have its own seat on the United Nations Security Council

Value 174301 Frequency
1 Tend to agree 8056
2 Tend to disagree 1289
8 DK / no opinion (spontaneous) 2624
9 NA 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q30.5 Agree ot not - Member states which have opted for neutrality should have a say in EU foreign policy

Value 175300 Frequency
1 Tend to agree 6234
2 Tend to disagree 2766
8 DK / no opinion (spontaneous) 2961
9 NA 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q30.6 Agree ot not - EU foreign policy should be independent of United States foreign policy

Value 176299 Frequency
1 Tend to agree 9103
2 Tend to disagree 1055
8 DK / no opinion (spontaneous) 1809
9 NA 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q30.7 Agree ot not - The EU should guarantee Human Rights in each member state

Value 177298 Frequency
1 Tend to agree 9252
2 Tend to disagree 975
8 DK / no opinion (spontaneous) 1744
9 NA 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q30.8 Agree ot not - The EU should work to guarantee Human Rights around the world

Value 178297 Frequency
1 Tend to agree 8002
2 Tend to disagree 1826
8 DK / no opinion (spontaneous) 2135
9 NA 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q30.9 Agree ot not - The EU should have a common immigration policy towards people from outside the EU

Value 179296 Frequency
1 Tend to agree 8005
2 Tend to disagree 1683
8 DK / no opinion (spontaneous) 2276
9 NA 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q30.10 Agree ot not - The EU should have a common asylum policy towards asylum seekers

Value 180295 Frequency
1 Tend to agree 8233
2 Tend to disagree 1556
8 DK / no opinion (spontaneous) 2176
9 NA 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q31 In your opinion, should decisions concerning European defence policy be taken by national government, NATO or EU?

Value 181294 Frequency
1 National governments 2863
2 NATO 1538
3 The European Union 5953
4 Other (spontaneous) 102
8 DK / no opinion (spontaneous) 1598
9 NA 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q32 The presidency of the Council is taken by each country in turn, for a period of six months. Do you think that…?

Value 182293 Frequency
1 the six-month period should be retained 4579
2 the period of the Presidency should be extended 4971
8 DK / no opinion (spontaneous) 2491
9 NA 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q33 Opinion about the right of veto

Value 183292 Frequency
1 be retained as it is in order to preserve essential national 6021
2 be limited to a very few essential areas 2250
3 be given up for all decisions in order to make the EU more e 1221
8 DK / no opinion (spontaneous) 2540
9 NA 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q34 Preferred voting method within the EU Council of Ministers

Value 184291 Frequency
1 Each member state should have one vote 7113
2 number of votes state should be proportional to population 2987
3 Another solution 394
8 DK / no opinion (spontaneous) 1542
9 NA 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q35 On which of the following most of the EU budget is spent?

Value 185290 Frequency
1 Employment and social affairs 1844
2 Agriculture 1700
3 Scientific research 707
4 Regional aid 1035
5 Foreign policy and aid to countries outside the EU 1622
6 Administrative and personnel costs, buildings 1854
7 Other 136
8 DK / no opinion (spontaneous) 3148
9 NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q36.1 Agree or NOT - Overall, globalisation is a good thing for (COUNTRY)

Value 186289 Frequency
1 Tend to agree 4350
2 Tend to disagree 3725
8 DK / no opinion (spontaneous) 3896
9 NA 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q36.2 Agree or NOT - Overall, globalisation is a good thing for me

Value 187288 Frequency
1 Tend to agree 3153
2 Tend to disagree 4291
8 DK / no opinion (spontaneous) 4485
9 NA 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q36.3 Agree or NOT - Globalisation leads to power being concentrated in large companies, at the expense of others

Value 188287 Frequency
1 Tend to agree 6199
2 Tend to disagree 1815
8 DK / no opinion (spontaneous) 3912
9 NA 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12124 0

Valid range from 1 to 9

Q36.4 Agree or NOT - Globalisation increases global environmental problems

Value 189286 Frequency
1 Tend to agree 5409
2 Tend to disagree 2372