4. Register

Publication Year: 28. 09. 2017   Date of last inspection: 20. 02. 2020

Za dostop do večine raziskovalnih podatkov iz kataloga ADP je potrebno izpolniti registracijski obrazec. V postopku registracije:

Nekateri podatki iz kataloga ADP so dodatno zaščiteni. Za dostop do teh podatkov mora uporabnik izpolniti tudi vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Registracijski obrazec za dostop do gradiv kataloga ADP

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«.

Fields marked with * are mandatory. Please fill them out.

Npr.: Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 
 
 
 

Mark down whether the results of your work will be used for commercial or non-commercial purposes.

 
 
Select how you are going to use the material. You can choose between online data analysis or downloading data. In the latter case you will have to analyse data in a suitable statistical program.

Kako dostopam do gradiva na zahtevo?

To access data under special conditions an additional applications needs to be filled-in. More on this under »Access under special conditions«.

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si