Gradiva za knjižnjičarje

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Vsebina je v pripravi.

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Gradiva za knjižnjičarje. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/gradiva/knjiznicarji/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Evropska družboslovna raziskava 2008, NSD

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si