Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0404
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0404_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; april 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

mnenje o oceni Slovenije kot najbolje pripravljene nove članice EU, zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, pereči problemi v Sloveniji, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, zaupanje najodgovornejših funkcij vidnim slovenskim politikom, stališče o t. im. izbrisanih, stališče o izgradnji džamije, mnenje o sporazumu Drnovšek-Račan

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o sporazumu Drnovšek-Račan, o izbrisanih ter o izgradnji džamije.

Methodology


Collection date: 19. april 2004 - 21. april 2004
Date of production: 2004-04
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0404 - Politbarometer PB4/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 77
 • number of units: 892

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2004-04-14 892
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 2004-04-14 2004-04-14

Q711 OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM ČASU D

OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM ČASU DOBIVA IZ TUJINE, SO UGODNE IN GOVORIJO O TEM, DA JE NAJBOLJE PRIPRAVLJENA NOVA ČLANICA. ALI SOGLAŠATE S TO OCENO, ALI NE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA S TO OCENO SPLOH NE SOGLAŠATE, 5 PA DA POVSEM SOGLAŠATE.

Value 22 Frequency
1 sploh ne soglaša 55
2 . 48
3 nekaj vmes 301
4 . 270
5 popolnoma soglaša 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 55

Valid range from 1 to 6

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 290
2 ni zadovoljen 556
3 ne vem, b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 46

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 177 Frequency
2004-04-14 892
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 2004-04-14 2004-04-14

Q711 OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM ČASU D

OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM ČASU DOBIVA IZ TUJINE, SO UGODNE IN GOVORIJO O TEM, DA JE NAJBOLJE PRIPRAVLJENA NOVA ČLANICA. ALI SOGLAŠATE S TO OCENO, ALI NE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA S TO OCENO SPLOH NE SOGLAŠATE, 5 PA DA POVSEM SOGLAŠATE.

Value 276 Frequency
1 sploh ne soglaša 55
2 . 48
3 nekaj vmes 301
4 . 270
5 popolnoma soglaša 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 55

Valid range from 1 to 6

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 375 Frequency
1 zadovoljen 290
2 ni zadovoljen 556
3 ne vem, b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 46

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 474 Frequency
1 zadovoljen 517
2 ni zadovoljen 362
3 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 13

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 573 Frequency
1 da, podpiram 409
2 ne, ne podpiram 387
3 ne vem, b.o. 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 96

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 672 Frequency
1 da 624
2 ne 235
3 ne vem, b.o. 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 33

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 771 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 183
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SLS - slovenska ljudska stranka 28
5 SMS - stranka mladih Slovenije 3
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 13
7 SDS - slovenska demokratska stranka 96
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 36
9 drugo 8
0 ne vem, b.o. 235
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 503

Valid range from 0 to 9

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 870 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 60
3 NSI - krscanska ljudska stranka 9
4 SLS - slovenska ljudska stranka 7
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 11
7 SDS - slovenska demokratska stranka 30
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 10
9 drugo 11
0 ne vem, b.o 349
Sysmiss 391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 740

Valid range from 0 to 9

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 969 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 8
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 291
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 21
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 38
5 SMS-stranko mladih Slovenije 9
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 19
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 84
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 36
9 nisem šel na volitve 131
0 ne vem, b.o., drugo 252
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
637 255

Valid range from 0 to 9

Q712 ...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, ČE BI VA

...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, ČE BI VAS O TEM POVPRAŠALI NA PRIMER DECEMBRA LANI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 1068 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 241
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SLS - slovenska ljudska stranka 25
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 21
7 SDS - slovenska demokratska stranka 114
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 39
9 drugo 10
0 ne vem, b.o. 398
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 409

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 1167 Frequency
1 prej levo 266
2 v sredino 142
3 prej desno 180
4 b.o. 301
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 304

Valid range from 1 to 4

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 1266 Frequency
1 zelo neuspešno 86
2 . 192
3 nekje vmes 397
4 . 160
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 26

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 1365 Frequency
1 zelo neuspešno 86
2 . 151
3 nekje vmes 269
4 . 256
5 zelo uspešno 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 36

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1464 Frequency
1 zelo neuspešno 96
2 . 225
3 nekje vmes 372
4 . 125
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 48

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 1563 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 . 82
3 nekje vmes 280
4 . 337
5 zelo uspešno 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 38

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1662 Frequency
1 zelo neuspešno 95
2 . 166
3 nekje vmes 327
4 . 164
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 108

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1761 Frequency
1 zelo neuspešno 146
2 . 239
3 nekje vmes 280
4 . 110
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 81

Valid range from 1 to 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJE GENERA

IN KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJE GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 1860 Frequency
1 zelo neuspešno 131
2 . 168
3 nekje vmes 270
4 . 149
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 108

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1959 Frequency
1 zelo neuspešno 49
2 . 117
3 nekje vmes 276
4 . 273
5 zelo uspešno 135
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 42

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2058 Frequency
1 najmanj zaupa 96
2 . 184
3 nekaj vmes 352
4 . 192
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 21

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?/

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2157 Frequency
1 najmanj zaupa 88
2 . 156
3 nekaj vmes 285
4 . 258
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 25

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2256 Frequency
1 najmanj zaupa 87
2 . 186
3 nekaj vmes 409
4 . 144
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 28

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2355 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 110
3 nekaj vmes 277
4 . 289
5 najbolj zaupa 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 27

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2454 Frequency
1 najmanj zaupa 148
2 . 280
3 nekaj vmes 348
4 . 56
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 47

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2553 Frequency
1 najmanj zaupa 157
2 . 283
3 nekaj vmes 278
4 . 115
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 26

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2652 Frequency
1 najmanj zaupa 94
2 . 169
3 nekaj vmes 334
4 . 227
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 15

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2751 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 70
3 nekaj vmes 274
4 . 328
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 66

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2850 Frequency
1 najmanj zaupa 209
2 . 199
3 nekaj vmes 277
4 . 125
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 38

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 2949 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 100
3 nekaj vmes 319
4 . 305
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 26

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3048 Frequency
1 najmanj zaupa 26
2 . 57
3 nekaj vmes 257
4 . 375
5 najbolj zaupa 152
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 25

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3147 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 123
3 nekaj vmes 336
4 . 278
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 27

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3246 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 158
3 nekaj vmes 354
4 . 252
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 9

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 3345 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 87
3 nekaj vmes 325
4 . 268
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 101

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 3444 Frequency
1 najmanj zaupa 114
2 . 159
3 nekaj vmes 289
4 . 184
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 83

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 3543 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 113
3 nekaj vmes 279
4 . 269
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 91

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3642 Frequency
1 najmanj zaupa 85
2 . 190
3 nekaj vmes 338
4 . 173
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 65

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3741 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 120
3 nekaj vmes 356
4 . 280
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 16

Valid range from 1 to 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 3840 Frequency
1 najmanj zaupa 72
2 . 178
3 nekaj vmes 377
4 . 176
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 60

Valid range from 1 to 6

Q7141 NAVEDITE DVE NAJBOLJ PEREČI PROBLEMSKI P

NAVEDITE DVE NAJBOLJ PEREČI PROBLEMSKI PODROČJI ZA SLOVENIJO, KI BI JIMA MORALA DRŽAVA TA HIP POSVEČATI NAJVEČ POZORNOSTI?

Value 3939 Frequency
1 zaposlovanje 188
2 socialne razlike, plače 159
3 Evropa 19
4 razvoj gospodarstva 79
5 zunanja politika 12
6 kriminal, korupcija 52
7 pokojnine, zdravstvena in socialna varnost 109
8 pravna država 29
9 politična kultura 10
10 izbrisani 26
11 šolstvo 66
12 kmetijstvo 24
88 drugo 50
99 b.o. 65
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 69

Valid range from 1 to 99

Q7142 NAVEDITE DVE NAJBOLJ PEREČI PROBLEMSKI P

NAVEDITE DVE NAJBOLJ PEREČI PROBLEMSKI PODROČJI ZA SLOVENIJO, KI BI JIMA MORALA DRŽAVA TA HIP POSVEČATI NAJVEČ POZORNOSTI?

Value 4038 Frequency
1 zaposlovanje 69
2 socialne razlike, plače 109
3 Evropa 14
4 razvoj gospodarstva 47
5 zunanja politika 7
6 kriminal, korupcija 33
7 pokojnine, zdravstvena in socialna varnost 126
8 pravna država 35
9 politična kultura 17
10 izbrisani 14
11 šolstvo 63
12 kmetijstvo 17
88 drugo 137
99 b.o. 35
Sysmiss 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 204

Valid range from 1 to 99

Q715A PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA

PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITA NASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROČJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIMEREN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Value 4137 Frequency
1 anton rop 456
2 janez jansa 260
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
716 176

Valid range from 1 to 3

Q715B ...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARST

...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Value 4236 Frequency
1 anton rop 497
2 janez jansa 214
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 181

Valid range from 1 to 3

Q715C ...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

Value 4335 Frequency
1 anton rop 497
2 janez jansa 214
3 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 181

Valid range from 1 to 3

Q715D ...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN

...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Value 4434 Frequency
1 anton rop 407
2 janez jansa 272
3 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 213

Valid range from 1 to 3

IME_BAJ NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH

NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH SLOVENSKIH POLITIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH OCENITE, ALI BI MU, NE GLEDE NA VAŠO STRANKARSKO OPREDELJENOST, KAZALO V PRIHODNJE ZAUPATI NAJODGOVORNEJŠE FUNKCIJE V SLOVENSKI DRŽAVI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA NAVEDENI OSEBI SPLOH NE BI KAZALO ZAUPATI IN 5, DA BI JI KAZALO POVSEM ZAUPATI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, ANDREJ BAJUK

Value 4533 Frequency
1 sploh ne zaupati 212
2 . 216
3 nekaj vmes 236
4 . 109
5 povsem zaupati 50
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 69

Valid range from 1 to 6

IME_BRJ MIHA BREJC

MIHA BREJC

Value 4632 Frequency
1 sploh ne zaupati 141
2 . 198
3 nekaj vmes 272
4 . 132
5 povsem zaupati 28
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 121

Valid range from 1 to 6

IME_BUT FRANCI BUT

FRANCI BUT

Value 4731 Frequency
1 sploh ne zaupati 72
2 . 173
3 nekaj vmes 332
4 . 199
5 povsem zaupati 40
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 76

Valid range from 1 to 6

IME_DRN JANEZ DRNOVŠEK

JANEZ DRNOVŠEK

Value 4830 Frequency
1 sploh ne zaupati 46
2 . 79
3 nekaj vmes 242
4 . 309
5 povsem zaupati 169
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 47

Valid range from 1 to 6

IME_GAB SLAVKO GABER

SLAVKO GABER

Value 4929 Frequency
1 sploh ne zaupati 108
2 . 153
3 nekaj vmes 288
4 . 199
5 povsem zaupati 79
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 65

Valid range from 1 to 6

IME_JAN JANEZ JANŠA

JANEZ JANŠA

Value 5028 Frequency
1 sploh ne zaupati 115
2 . 170
3 nekaj vmes 280
4 . 207
5 povsem zaupati 75
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 45

Valid range from 1 to 6

IME_KUC MILAN KUČAN

MILAN KUČAN

Value 5127 Frequency
1 sploh ne zaupati 74
2 . 78
3 nekaj vmes 172
4 . 258
5 povsem zaupati 248
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 62

Valid range from 1 to 6

IME_PAH BORUT PAHOR

BORUT PAHOR

Value 5226 Frequency
1 sploh ne zaupati 20
2 . 71
3 nekaj vmes 244
4 . 339
5 povsem zaupati 172
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 46

Valid range from 1 to 6

IME_PET LOJZE PETERLE

LOJZE PETERLE

Value 5325 Frequency
1 sploh ne zaupati 59
2 . 138
3 nekaj vmes 318
4 . 258
5 povsem zaupati 72
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 47

Valid range from 1 to 6

IME_POD JANEZ PODOBNIK

JANEZ PODOBNIK

Value 5424 Frequency
1 sploh ne zaupati 88
2 . 219
3 nekaj vmes 322
4 . 177
5 povsem zaupati 36
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 50

Valid range from 1 to 6

IME_JUR AVRELIO JURI

AVRELIO JURI

Value 5523 Frequency
1 sploh ne zaupati 94
2 . 143
3 nekaj vmes 243
4 . 154
5 povsem zaupati 24
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 234

Valid range from 1 to 6

IME_ROP ANTON ROP

ANTON ROP

Value 5622 Frequency
1 sploh ne zaupati 66
2 . 115
3 nekaj vmes 270
4 . 279
5 povsem zaupati 112
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 50

Valid range from 1 to 6

IME_KAC JELKO KACIN

JELKO KACIN

Value 5721 Frequency
1 sploh ne zaupati 72
2 . 162
3 nekaj vmes 318
4 . 223
5 povsem zaupati 60
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 57

Valid range from 1 to 6

LISTA2 JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVE

JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO LISTO BI SE ODLOČILI?

Value 5820 Frequency
2 LDS + DESUS - NOSILEC LISTE JELKO KACIN 204
3 NSI - NOSILEC LISTE LOJZE PETERLE 88
4 SLS - NOSILEC LISTE FRANCI BUT 61
5 SMS + ZELENI SLOVENIJE - NOSILKA LISTE ALENKA PAVLIN 42
6 SNS - NOSILEC LISTE SAŠO PEČE 29
7 SDS - NOSILEC LISTE MIHA BREJC 85
8 ZLSD - NOSILEC LISTE BORUT PAHOR OZ. AVRELIO JURI 195
33 drugo 10
0 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 178

Valid range from 0 to 33

Q695A V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEM

V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEMU T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOČAJO ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA, ALI NE?

Value 5919 Frequency
1 je prav 392
2 ni prav 293
3 ne vem, b.o. 200
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 207

Valid range from 1 to 3

Q709BB V APRILU JE BIL REFERENDUM O TEHNIČNEM Z

V APRILU JE BIL REFERENDUM O TEHNIČNEM ZAKONU O T.I. IZBRISANIH. ALI STE SE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Value 6018 Frequency
1 je udeležil 351
2 ni udeležil 524
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 17

Valid range from 1 to 3

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI

V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Value 6117 Frequency
1 da, je primerno 429
2 ne, ni primerno 376
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 87

Valid range from 1 to 3

Q718 ANTON ROP JE TE DNI PARLAMENTU PODAL PRE

ANTON ROP JE TE DNI PARLAMENTU PODAL PREDLOG ZA PET NOVIH MINISTROV. ALI TA NJEGOV PREDLOG PODPIRATE ALI NE?

Value 6216 Frequency
1 podpira 438
2 ne podpira 242
3 ne vem, ne pozna, b.o. 204
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 212

Valid range from 1 to 3

Q719 V UREJANJU MEDSEBOJNIH ODNOSOV STA SLOVE

V UREJANJU MEDSEBOJNIH ODNOSOV STA SLOVENIJA IN HRVAŠKA V PRETEKLOSTI DOSEGLI T.I. SPORAZUM DRNOVŠEK-RAČAN. ALI NAJ SLOVENIJA V NADALJEVANJU POGAJANJ VZTRAJA NA TEM SPORAZUMU ALI NE?

Value 6315 Frequency
1 naj vztraja 601
2 naj ne vztraja 96
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 195

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6414 Frequency
8 1
12 1
13 1
16 1
18 4
20 4
21 2
22 5
23 6
24 2
25 6
26 8
27 6
28 5
29 7
30 13
31 9
32 8
33 9
34 14
35 13
36 19
37 10
38 16
39 13
40 17
41 15
42 20
43 18
44 7
45 18
46 12
47 10
48 12
49 10
50 13
51 22
52 15
53 14
54 15
55 21
56 21
57 9
58 12
59 20
60 20
61 19
62 27
63 13
64 24
65 9
66 17
67 21
68 18
69 17
70 14
71 15
72 14
73 17
74 4
75 19
76 14
77 18
78 15
79 10
80 12
81 7
82 15
83 14
84 12
85 14
86 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 0 8 86 55.917 17.276

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6513 Frequency
1 OSNOVNA 133
2 KONČANA POKLICNA 116
3 KONČANA SREDNJA 405
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 237
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 1

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6612 Frequency
1 NA PODEŽELJU 318
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 301
3 V VEČJEM MESTU 110
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 161
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 2

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6711 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 233
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 175
3 SAMOZAPOSLEN 33
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 309
7 ŠTUDENT, DIJAK 66
8 BREZPOSELN 49
9 DRUGO... 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 1

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6810 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 66
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 129
3 NE, TO ME NE SKRBI 212
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
407 485

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 699 Frequency
1 sem veren 452
2 nisem veren 279
3 nekaj vmes... 134
4 zavrnil odg.,b.o. 25
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 27

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 708 Frequency
1 moški 380
2 ženska 512
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 717 Frequency
Zakrita vrednost 892
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 0

RSTAR STAROST

Value 726 Frequency
30 ->30 163
45 30 - 45 265
60 46 - 60 211
99 61 -> 253
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 0

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 735 Frequency
1 DESUS 12
2 LDS 243
3 NSI 25
4 SLS 35
5 SMS 11
6 SNS 24
7 SDS 126
8 ZLSD 46
9 drugo 19
0 ne vem 349
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 351

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 744 Frequency
1 01 - Ljubljana 254
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 224
3 03 - Celje, Trbovlje 131
4 04 - Kranj 97
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 108
7 07 - Novo Mesto, Krsko 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 753 Frequency
1 POMURSKA 51
2 PODRAVSKA 128
3 KOROSKA 42
4 SAVINJSKA 112
5 GORENJSKA 95
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 247
8 SPOD. POSAVSKA 32
9 DOLENJSKA 46
10 GORISKA 48
11 OBALNO-KRASKA 47
12 KRASKA 18
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 9

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 762 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 279
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 139
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 72
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 109
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 115
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 0 0.318 3.387 1 0.768

Valid range from 0.318373431847387 to 3.38652768404377

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0404. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0404_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si