Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0404
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0404_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; april 2004)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

mnenje o oceni Slovenije kot najbolje pripravljene nove članice EU, zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, pereči problemi v Sloveniji, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, zaupanje najodgovornejših funkcij vidnim slovenskim politikom, stališče o t. im. izbrisanih, stališče o izgradnji džamije, mnenje o sporazumu Drnovšek-Račan

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o sporazumu Drnovšek-Račan, o izbrisanih ter o izgradnji džamije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 19. april 2004 - 21. april 2004
Čas izdelave: 2004-04
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0404 - Politbarometer PB4/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 77
 • število enot: 892

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2004-04-14 892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 2004-04-14 2004-04-14

Q711 OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM ČASU D

OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM ČASU DOBIVA IZ TUJINE, SO UGODNE IN GOVORIJO O TEM, DA JE NAJBOLJE PRIPRAVLJENA NOVA ČLANICA. ALI SOGLAŠATE S TO OCENO, ALI NE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA S TO OCENO SPLOH NE SOGLAŠATE, 5 PA DA POVSEM SOGLAŠATE.

Vrednost 22 Frekvenca
1 sploh ne soglaša 55
2 . 48
3 nekaj vmes 301
4 . 270
5 popolnoma soglaša 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 290
2 ni zadovoljen 556
3 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 177 Frekvenca
2004-04-14 892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 2004-04-14 2004-04-14

Q711 OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM ČASU D

OCENE, KI JIH SLOVENIJA V ZADNJEM ČASU DOBIVA IZ TUJINE, SO UGODNE IN GOVORIJO O TEM, DA JE NAJBOLJE PRIPRAVLJENA NOVA ČLANICA. ALI SOGLAŠATE S TO OCENO, ALI NE? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA S TO OCENO SPLOH NE SOGLAŠATE, 5 PA DA POVSEM SOGLAŠATE.

Vrednost 276 Frekvenca
1 sploh ne soglaša 55
2 . 48
3 nekaj vmes 301
4 . 270
5 popolnoma soglaša 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 375 Frekvenca
1 zadovoljen 290
2 ni zadovoljen 556
3 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 474 Frekvenca
1 zadovoljen 517
2 ni zadovoljen 362
3 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 573 Frekvenca
1 da, podpiram 409
2 ne, ne podpiram 387
3 ne vem, b.o. 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 672 Frekvenca
1 da 624
2 ne 235
3 ne vem, b.o. 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 771 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 183
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SLS - slovenska ljudska stranka 28
5 SMS - stranka mladih Slovenije 3
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 13
7 SDS - slovenska demokratska stranka 96
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 36
9 drugo 8
0 ne vem, b.o. 235
Sysmiss 268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 503

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 870 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 60
3 NSI - krscanska ljudska stranka 9
4 SLS - slovenska ljudska stranka 7
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 11
7 SDS - slovenska demokratska stranka 30
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 10
9 drugo 11
0 ne vem, b.o 349
Sysmiss 391
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
152 740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 969 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 8
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 291
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 21
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 38
5 SMS-stranko mladih Slovenije 9
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 19
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 84
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 36
9 nisem šel na volitve 131
0 ne vem, b.o., drugo 252
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
637 255

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q712 ...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, ČE BI VA

...IN KATERO STRANKO BI VOLILI, ČE BI VAS O TEM POVPRAŠALI NA PRIMER DECEMBRA LANI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 1068 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 241
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SLS - slovenska ljudska stranka 25
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 21
7 SDS - slovenska demokratska stranka 114
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 39
9 drugo 10
0 ne vem, b.o. 398
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
483 409

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 1167 Frekvenca
1 prej levo 266
2 v sredino 142
3 prej desno 180
4 b.o. 301
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1266 Frekvenca
1 zelo neuspešno 86
2 . 192
3 nekje vmes 397
4 . 160
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1365 Frekvenca
1 zelo neuspešno 86
2 . 151
3 nekje vmes 269
4 . 256
5 zelo uspešno 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 1464 Frekvenca
1 zelo neuspešno 96
2 . 225
3 nekje vmes 372
4 . 125
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 1563 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 . 82
3 nekje vmes 280
4 . 337
5 zelo uspešno 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1662 Frekvenca
1 zelo neuspešno 95
2 . 166
3 nekje vmes 327
4 . 164
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1761 Frekvenca
1 zelo neuspešno 146
2 . 239
3 nekje vmes 280
4 . 110
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJE GENERA

IN KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJE GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 1860 Frekvenca
1 zelo neuspešno 131
2 . 168
3 nekje vmes 270
4 . 149
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1959 Frekvenca
1 zelo neuspešno 49
2 . 117
3 nekje vmes 276
4 . 273
5 zelo uspešno 135
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2058 Frekvenca
1 najmanj zaupa 96
2 . 184
3 nekaj vmes 352
4 . 192
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?/

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2157 Frekvenca
1 najmanj zaupa 88
2 . 156
3 nekaj vmes 285
4 . 258
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2256 Frekvenca
1 najmanj zaupa 87
2 . 186
3 nekaj vmes 409
4 . 144
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 2355 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 110
3 nekaj vmes 277
4 . 289
5 najbolj zaupa 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2454 Frekvenca
1 najmanj zaupa 148
2 . 280
3 nekaj vmes 348
4 . 56
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 2553 Frekvenca
1 najmanj zaupa 157
2 . 283
3 nekaj vmes 278
4 . 115
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 2652 Frekvenca
1 najmanj zaupa 94
2 . 169
3 nekaj vmes 334
4 . 227
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 2751 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 70
3 nekaj vmes 274
4 . 328
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2850 Frekvenca
1 najmanj zaupa 209
2 . 199
3 nekaj vmes 277
4 . 125
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2949 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 100
3 nekaj vmes 319
4 . 305
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3048 Frekvenca
1 najmanj zaupa 26
2 . 57
3 nekaj vmes 257
4 . 375
5 najbolj zaupa 152
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3147 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 123
3 nekaj vmes 336
4 . 278
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 3246 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 158
3 nekaj vmes 354
4 . 252
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 3345 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 87
3 nekaj vmes 325
4 . 268
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 3444 Frekvenca
1 najmanj zaupa 114
2 . 159
3 nekaj vmes 289
4 . 184
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 3543 Frekvenca
1 najmanj zaupa 44
2 . 113
3 nekaj vmes 279
4 . 269
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3642 Frekvenca
1 najmanj zaupa 85
2 . 190
3 nekaj vmes 338
4 . 173
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3741 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 120
3 nekaj vmes 356
4 . 280
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 3840 Frekvenca
1 najmanj zaupa 72
2 . 178
3 nekaj vmes 377
4 . 176
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q7141 NAVEDITE DVE NAJBOLJ PEREČI PROBLEMSKI P

NAVEDITE DVE NAJBOLJ PEREČI PROBLEMSKI PODROČJI ZA SLOVENIJO, KI BI JIMA MORALA DRŽAVA TA HIP POSVEČATI NAJVEČ POZORNOSTI?

Vrednost 3939 Frekvenca
1 zaposlovanje 188
2 socialne razlike, plače 159
3 Evropa 19
4 razvoj gospodarstva 79
5 zunanja politika 12
6 kriminal, korupcija 52
7 pokojnine, zdravstvena in socialna varnost 109
8 pravna država 29
9 politična kultura 10
10 izbrisani 26
11 šolstvo 66
12 kmetijstvo 24
88 drugo 50
99 b.o. 65
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7142 NAVEDITE DVE NAJBOLJ PEREČI PROBLEMSKI P

NAVEDITE DVE NAJBOLJ PEREČI PROBLEMSKI PODROČJI ZA SLOVENIJO, KI BI JIMA MORALA DRŽAVA TA HIP POSVEČATI NAJVEČ POZORNOSTI?

Vrednost 4038 Frekvenca
1 zaposlovanje 69
2 socialne razlike, plače 109
3 Evropa 14
4 razvoj gospodarstva 47
5 zunanja politika 7
6 kriminal, korupcija 33
7 pokojnine, zdravstvena in socialna varnost 126
8 pravna država 35
9 politična kultura 17
10 izbrisani 14
11 šolstvo 63
12 kmetijstvo 17
88 drugo 137
99 b.o. 35
Sysmiss 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q715A PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA

PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITA NASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROČJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIMEREN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Vrednost 4137 Frekvenca
1 anton rop 456
2 janez jansa 260
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
716 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715B ...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARST

...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Vrednost 4236 Frekvenca
1 anton rop 497
2 janez jansa 214
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715C ...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

Vrednost 4335 Frekvenca
1 anton rop 497
2 janez jansa 214
3 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715D ...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN

...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Vrednost 4434 Frekvenca
1 anton rop 407
2 janez jansa 272
3 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
679 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

IME_BAJ NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH

NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH SLOVENSKIH POLITIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH OCENITE, ALI BI MU, NE GLEDE NA VAŠO STRANKARSKO OPREDELJENOST, KAZALO V PRIHODNJE ZAUPATI NAJODGOVORNEJŠE FUNKCIJE V SLOVENSKI DRŽAVI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA NAVEDENI OSEBI SPLOH NE BI KAZALO ZAUPATI IN 5, DA BI JI KAZALO POVSEM ZAUPATI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, ANDREJ BAJUK

Vrednost 4533 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 212
2 . 216
3 nekaj vmes 236
4 . 109
5 povsem zaupati 50
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_BRJ MIHA BREJC

MIHA BREJC

Vrednost 4632 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 141
2 . 198
3 nekaj vmes 272
4 . 132
5 povsem zaupati 28
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_BUT FRANCI BUT

FRANCI BUT

Vrednost 4731 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 72
2 . 173
3 nekaj vmes 332
4 . 199
5 povsem zaupati 40
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_DRN JANEZ DRNOVŠEK

JANEZ DRNOVŠEK

Vrednost 4830 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 46
2 . 79
3 nekaj vmes 242
4 . 309
5 povsem zaupati 169
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_GAB SLAVKO GABER

SLAVKO GABER

Vrednost 4929 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 108
2 . 153
3 nekaj vmes 288
4 . 199
5 povsem zaupati 79
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_JAN JANEZ JANŠA

JANEZ JANŠA

Vrednost 5028 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 115
2 . 170
3 nekaj vmes 280
4 . 207
5 povsem zaupati 75
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_KUC MILAN KUČAN

MILAN KUČAN

Vrednost 5127 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 74
2 . 78
3 nekaj vmes 172
4 . 258
5 povsem zaupati 248
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_PAH BORUT PAHOR

BORUT PAHOR

Vrednost 5226 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 20
2 . 71
3 nekaj vmes 244
4 . 339
5 povsem zaupati 172
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_PET LOJZE PETERLE

LOJZE PETERLE

Vrednost 5325 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 59
2 . 138
3 nekaj vmes 318
4 . 258
5 povsem zaupati 72
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_POD JANEZ PODOBNIK

JANEZ PODOBNIK

Vrednost 5424 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 88
2 . 219
3 nekaj vmes 322
4 . 177
5 povsem zaupati 36
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_JUR AVRELIO JURI

AVRELIO JURI

Vrednost 5523 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 94
2 . 143
3 nekaj vmes 243
4 . 154
5 povsem zaupati 24
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_ROP ANTON ROP

ANTON ROP

Vrednost 5622 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 66
2 . 115
3 nekaj vmes 270
4 . 279
5 povsem zaupati 112
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_KAC JELKO KACIN

JELKO KACIN

Vrednost 5721 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 72
2 . 162
3 nekaj vmes 318
4 . 223
5 povsem zaupati 60
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LISTA2 JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVE

JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO LISTO BI SE ODLOČILI?

Vrednost 5820 Frekvenca
2 LDS + DESUS - NOSILEC LISTE JELKO KACIN 204
3 NSI - NOSILEC LISTE LOJZE PETERLE 88
4 SLS - NOSILEC LISTE FRANCI BUT 61
5 SMS + ZELENI SLOVENIJE - NOSILKA LISTE ALENKA PAVLIN 42
6 SNS - NOSILEC LISTE SAŠO PEČE 29
7 SDS - NOSILEC LISTE MIHA BREJC 85
8 ZLSD - NOSILEC LISTE BORUT PAHOR OZ. AVRELIO JURI 195
33 drugo 10
0 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 178

Vrednosti spremenljivk od 0 do 33

Q695A V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEM

V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEMU T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOČAJO ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA, ALI NE?

Vrednost 5919 Frekvenca
1 je prav 392
2 ni prav 293
3 ne vem, b.o. 200
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
685 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q709BB V APRILU JE BIL REFERENDUM O TEHNIČNEM Z

V APRILU JE BIL REFERENDUM O TEHNIČNEM ZAKONU O T.I. IZBRISANIH. ALI STE SE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 6018 Frekvenca
1 je udeležil 351
2 ni udeležil 524
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI

V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Vrednost 6117 Frekvenca
1 da, je primerno 429
2 ne, ni primerno 376
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q718 ANTON ROP JE TE DNI PARLAMENTU PODAL PRE

ANTON ROP JE TE DNI PARLAMENTU PODAL PREDLOG ZA PET NOVIH MINISTROV. ALI TA NJEGOV PREDLOG PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 6216 Frekvenca
1 podpira 438
2 ne podpira 242
3 ne vem, ne pozna, b.o. 204
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q719 V UREJANJU MEDSEBOJNIH ODNOSOV STA SLOVE

V UREJANJU MEDSEBOJNIH ODNOSOV STA SLOVENIJA IN HRVAŠKA V PRETEKLOSTI DOSEGLI T.I. SPORAZUM DRNOVŠEK-RAČAN. ALI NAJ SLOVENIJA V NADALJEVANJU POGAJANJ VZTRAJA NA TEM SPORAZUMU ALI NE?

Vrednost 6315 Frekvenca
1 naj vztraja 601
2 naj ne vztraja 96
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
697 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6414 Frekvenca
8 1
12 1
13 1
16 1
18 4
20 4
21 2
22 5
23 6
24 2
25 6
26 8
27 6
28 5
29 7
30 13
31 9
32 8
33 9
34 14
35 13
36 19
37 10
38 16
39 13
40 17
41 15
42 20
43 18
44 7
45 18
46 12
47 10
48 12
49 10
50 13
51 22
52 15
53 14
54 15
55 21
56 21
57 9
58 12
59 20
60 20
61 19
62 27
63 13
64 24
65 9
66 17
67 21
68 18
69 17
70 14
71 15
72 14
73 17
74 4
75 19
76 14
77 18
78 15
79 10
80 12
81 7
82 15
83 14
84 12
85 14
86 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 0 8 86 55.917 17.276

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6513 Frekvenca
1 OSNOVNA 133
2 KONČANA POKLICNA 116
3 KONČANA SREDNJA 405
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 237
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6612 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 318
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 301
3 V VEČJEM MESTU 110
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 161
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6711 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 233
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 175
3 SAMOZAPOSLEN 33
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 309
7 ŠTUDENT, DIJAK 66
8 BREZPOSELN 49
9 DRUGO... 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 6810 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 66
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 129
3 NE, TO ME NE SKRBI 212
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
407 485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 699 Frekvenca
1 sem veren 452
2 nisem veren 279
3 nekaj vmes... 134
4 zavrnil odg.,b.o. 25
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 708 Frekvenca
1 moški 380
2 ženska 512
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 717 Frekvenca
Zakrita vrednost 892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 0

RSTAR STAROST

Vrednost 726 Frekvenca
30 ->30 163
45 30 - 45 265
60 46 - 60 211
99 61 -> 253
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 0

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 735 Frekvenca
1 DESUS 12
2 LDS 243
3 NSI 25
4 SLS 35
5 SMS 11
6 SNS 24
7 SDS 126
8 ZLSD 46
9 drugo 19
0 ne vem 349
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
541 351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 744 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 254
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 224
3 03 - Celje, Trbovlje 131
4 04 - Kranj 97
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 108
7 07 - Novo Mesto, Krsko 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 753 Frekvenca
1 POMURSKA 51
2 PODRAVSKA 128
3 KOROSKA 42
4 SAVINJSKA 112
5 GORENJSKA 95
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 247
8 SPOD. POSAVSKA 32
9 DOLENJSKA 46
10 GORISKA 48
11 OBALNO-KRASKA 47
12 KRASKA 18
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 762 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 279
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 139
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 72
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 109
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 115
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 0 0.318 3.387 1 0.768

Vrednosti spremenljivk od 0.318373431847387 do 3.38652768404377

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0404. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0404_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si