Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta

Basic Study Information

ADP - IDNo: MTUSW552
Main author(s):
  • MTUS
Data file producer:
MTUS - Multinational Time Use Study skupina, ISER (Colchester, Velika Britanija; 2006)

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Series:
  • APC/Anketa o porabi časa

    ija anket sledi priporočilom delovne skupine v okviru Evroststata Harmonised European Time Use Surveys (HETUS). V Sloveniji je edina sistematična splošna raziskava o porabi časa nastala v šestdesetih letih v okviru znanega mednarodnega projekta Szalai Time Budget Survey (ADP IdNo: TBS65). Po tridesetih letih je anketa iz leta 2001 prva ponovno vključevala tehniko vodenja dnevnikov aktivnosti skupaj z osebnim anketiranjem o demografskih karakteristikah posameznika in gospodinjstva. Anketo naj bi ponavljali na vsakih 7 do 10 let, podatki pa so primerljivi z vzporednimi raziskavami v drugih evropskih državah. Mednarodni primerjalni podatki so zbrani ter dostopni v okviru Mednarodne ankete o porabi časa - Multinational Time Use Survey (ADP IdNo: MTUSW552). Predhodno so v Sloveniji tako kot v nekaterih drugih državah izvedli Poskusno anketo o porabi časa z namenom oblikovanja šifrantov in preverjanja metodologije izvedbe. Ta datoteka ni na voljo v ADP, niti ni objavljenih rezultatov.

Study Content

Keywords:

poraba časa, prosti čas, neplačano delo, čas porabljen za delo, hišna opravila, kuhanje, uživanje hrane, varstvo otrok, čas za nakupe, potovanja, čaps za osebno nego, prehrana zunaj doma, obiski lokalov, ogledi športnih prireditev, športno udejstvovanje, sprehodi, obiski prijateljev, branje knjig, časopisov, revij, izobraževanje, spol, starost, status družine, neporočeni otroci v gospodinstvu, tip gospodinjstva, enostarševska družina, število oseb v gospodinjstvu, število otrok v gospodinjstvu, sorodstvo z referenčno osebo, zakonski stan, živi v zunajzakonski skupnosti, zaposlitveni status, zaposlen, nezaposlen, študent, upokojen, zaposlitveni status partnerja, število opravljenih ur plačanega dela v preteklem tednu, mesečni dohodek gospodinjstva, mesečni dohodek anketiranca, izobrazba, težave povezane z zdravjem, invalidnost, stopnja urbanizacije, zaposlitev, skrb za gospodinjstvo, hranjenje, nakupovanje, premikanje, osebna nega in spanje, participativne (udeležbene) aktivnosti, udeležba na prireditvah, športne aktivnosti, družabno življenje, spremljanje radia in televizije, pogovarjanje in počitek, druga gospodinjska opravila in vrtnarjenje, konjički in ročna dela, študij, zaposlitev doma, dodatna zaposlitev, priprava hrane, skrb za otroke, osebne storitve, izleti, šport in aktivnosti na prostem, športne aktivnosti, hoja in pohodništvo, verske aktivnosti, prostovoljno delo, obisk gledališča ali kina, gostilna, hranjenje v restavracijah, obiskovanje in sprejemanje obiskov, poslušanje radia, televizija in video, poslušanje posnete glasbe, računalništvo, počitek - odmori, pogovarjanje, ročno delo in izdelovanje oblek, ostali konjički in igre, nenatačne opredelitve porabe časa

Keywords ELSST:
ČAS, PROSTI ČAS, RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA, MERJENJE ČASA, PROSTOČASNA DEJAVNOST, ŽIVLJENJSKE RAZMERE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo


Abstract:

Datoteka vsebuje podatke iz večih držav in skozi daljše časovno obdobje. Predstavlja napor različnih skupin, da bi podatke iz raziskav o porabi časa z uporabo metode vodenja dnevnikov združili na enotni osnovi. Več inforamcij o postopkih združevanja je dostopnih v spremljajočih virih. Slovenski podatki so vključeni v mednarodno datoteko, ki je dostopna na enem mestu pri izdelovalcu datoteteke. Ločena datoteka s samo slovenskimi podatki iz zadnje izvedbe leta 2001 je dostopna preko ADP (ADP IdNo: APC01). glej: Multinational Time Use Study (MTUS) [ostali dokumenti]

Methodology


Collection date: 1961 - 2004
Date of production: 2006
Country: Slovenija, Avstralija, Avstrija, Belgija, Bulgarija, Kanada, Češka, Slovaška, Danska, Finska, Francija, Estonija, Nemčija, Madžarska, Izrael, Italija, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Peru, Poljska, Portugalska, Južna Afrika, Švedeska, VB, ZDA, Rusija, Yugoslavija
Geographic coverage: no information
Unit of analysis:

posameznik

gospodinjstvo

Universe:

Natančne informacije v publikaciji MTUS User Guide.

Excluded: no information

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MTUSW552 - World 5.5.2 (new version with diarists of all ages and new variables) [datoteka podatkov], 2006

Format: *.sav - SPSS WIN 7. 0

  • number of variables: 109
  • number of units: 321390

Variable list

COUNTRY Country of survey

Value 13 Frequency
1 Canada
2 Denmark
3 France
4 Netherlands
5 Norway
6 UK
7 USA
8 Hungary
9 West Germany
10 Poland
11 Belgium
12 Bulgaria
13 Czech
14 East Germany
15 Peru
16 Yugoslavia
17 Finland
18 Italy
19 Australia
20 Israel
21 Sweden
22 Germany
23 Austria
24 South Africa
25 Brazil
26 Estonia
27 India
28 Japan
29 South Korea
30 Mexico
31 New Zealand
32 Portugal
33 Romania
34 Slovenia
35 Spain
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 35

PERIOD Time survey period

Value 22 Frequency
1 1961-1969
2 1970-1975
3 1976-1984
4 1985-1989
5 1990-1994
6 1995-1999
7 2000-2004
8 2005-2009
9 2010-2014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 9

SURVEY Survey identifier

Value 31 Frequency
-9 Could not be created
-8 Missing
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

COUNTRY Country of survey

Value 1109 Frequency
1 Canada
2 Denmark
3 France
4 Netherlands
5 Norway
6 UK
7 USA
8 Hungary
9 West Germany
10 Poland
11 Belgium
12 Bulgaria
13 Czech
14 East Germany
15 Peru
16 Yugoslavia
17 Finland
18 Italy
19 Australia
20 Israel
21 Sweden
22 Germany
23 Austria
24 South Africa
25 Brazil
26 Estonia
27 India
28 Japan
29 South Korea
30 Mexico
31 New Zealand
32 Portugal
33 Romania
34 Slovenia
35 Spain
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 35

PERIOD Time survey period

Value 2108 Frequency
1 1961-1969
2 1970-1975
3 1976-1984
4 1985-1989
5 1990-1994
6 1995-1999
7 2000-2004
8 2005-2009
9 2010-2014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 1 to 9

SURVEY Survey identifier

Value 3107 Frequency
-9 Could not be created
-8 Missing
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

SWAVE longitudinal study wave marker

Value 4106 Frequency
0 not longit study (not longit case Denmark 87/01)
1 Wave 1 (longit case Denmark 87)
2 Wave 2 (longit case Denmark 01)
3 Wave 3
4 Wave 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 4

MSAMP multiple samples in study

Value 5105 Frequency
0 1 sample
1 Szalai USA 65 sample
2 national USA 65 sample
3 original NHAPS
4 95 NHAPS supplement
5 USA 85 mail back sample
6 USA 85 phone interview
7 USA 85 personal interview
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from 0 to 7

HLDID Household identifier

Value 6104 Frequency
-8 missing
0 1 person sampled per household
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -8 to 0

PERSID Person level identifier

Value 7103 Frequency
-9 Could not be created
-8 Missing
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

ID Diary case identifier

Value 8102 Frequency
-9 Could not be created
-8 Missing
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

DAY Day diary kept

Value 9101 Frequency
-9 Could not be created
-8 Missing
1 Sunday
2 Monday
3 Tuesday
4 Wednesday
5 Thursday
6 Friday
7 Saturday
8 Whole week average
9 Unspecified weekday
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 9

MONTH Month diary kept

Value 10100 Frequency
-9 Could not be created
-8 Missing
1 January
2 February
3 March
4 April
5 May
6 June
7 July
8 August
9 September
10 October
11 November
12 December
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 12

YEAR year diary kept

Value 1199 Frequency
-9 Could not be created
-8 Missing
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

DIARY Diary day

Value 1298 Frequency
-9 Could not be created
-8 Missing
1 1st diary day
2 2nd diary day
3 3rd diary day
4 4th diary day
5 5th diary day
6 6th diary day
7 7th diary day
8 Weekly average
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 8

SEX Sex

Value 1397 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
1 Man
2 Woman
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 2

AGE2 Age

Value 1496 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 not asked
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -7

AGEGR5Y Five-year age groups

Value 1595 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 not asked
1 0-4
2 5-9
3 10-14
4 15-19
5 20-24
6 25-29
7 30-34
8 35-39
9 40-44
10 45-49
11 50-54
12 55-59
13 60-64
14 65-69
15 70-74
16 75-79
17 80 +
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 17

FAMSTAT Individual level family status

Value 1694 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
0 Aged 18 to 39 with no coresident children <18
1 Aged 18+ living with 1+ coresident children aged <5
2 Aged 18+ living with 1+ coresident children 5-17, none <5
3 Aged 40+ with no coresident children <18
4 Aged <18 and living with parent(s)/guardian(s)
5 Aged <18, living arrangement other or unknown
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 5

CPHOME Unmarried child in parental home

Value 1793 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
0 No
1 Yes
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 1

HHTYPE Household type

Value 1892 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
1 One person household
2 Married/cohabiting couple alone
3 Married/cohabiting couple + others
4 Other household types
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 4

SINGPAR diarist a single parent

Value 1991 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
0 No
1 Yes
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 1

HHLDSIZE # people in household

Value 2090 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -7

NCHILD # child aged<18 in hhold

Value 2189 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -7

AGEKID Age youngest child in hhold

Value 2288 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
1 age 0-4
2 age 5-12
3 age 13-17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 3

RELREFP Relation to hhold ref person

Value 2387 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 person 1
2 spouse/partner
3 child
4 parent
5 sibling
6 son/daughter-in-law
7 parent-in-law
8 brother/sister-in-law
9 other relative
10 not related
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 10

CIVSTAT Civic status

Value 2486 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 married/cohabiting
2 Not live with a spouse/partner
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 2

COHAB diarist cohabiting

Value 2585 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 no
1 yes
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 1

EMPSTAT3 New employment status

Value 2684 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 full-time
2 part-time
3 unknown job hours
4 not in paid work
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 4

EMP in paid work

Value 2783 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 not in paid work
1 in paid work
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 1

UNEMP unemployed

Value 2882 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 no
1 yes
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 1

STUDENT Student status

Value 2981 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 not student
1 student
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 1

RETIRED Retirement status

Value 3080 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 not retired
1 retired
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 1

EMPSP Emp status spouse/partner

Value 3179 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 full-time
2 part-time
3 unknown job hours
4 not in paid work
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 4

WORKHRS Hours paid work last week inc overtime

Value 3278 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 not applicable/not asked
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -7

INCORIG Original household income

Value 3377 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

INCOME Total hhold income grouped

Value 3476 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 lowest 25%
2 middle 50%
3 highest 25%
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 3

EMPINCLM Orig monthly labour income

Value 3575 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 not applicable/not asked
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -7

EDUCA Education-original study codes

Value 3674 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
1 elementary school
3 neduyn vocational
4 higher general
5 higher vocational
6 university
7 unknown
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 7

EDTRY Harmonised education

Value 3773 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 inc 2ndry or less
2 completed secondary
3 above 2ndry education
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 3

DISAB has disability/l-term hlth cond

Value 3872 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 no
1 yes
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 1

URBAN Urban or rural hhold

Value 3971 Frequency
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 urban/suburban
2 rural/semi-rural
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to 2

PAIDETC Paid work, etc.

Value 4070 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

HWORK Routine housework

Value 4169 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

COOKING Food preparation and cooking

Value 4268 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

EATING Meals and snacks

Value 4367 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

KIDCARE Childcare

Value 4466 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

SHOPPING Shopping (all sorts)

Value 4565 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

DTRAVEL Domestic-related travel

Value 4664 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

OTRAVEL Other non-work travel

Value 4763 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

PERSCARE Personal care activities

Value 4862 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

EATOUT Eating out

Value 4961 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

PUBCLUBS At pubs, clubs

Value 5060 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

SPECTAT Spectator

Value 5159 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

ASPORTS Active sporting activity

Value 5258 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

WALKING Walking

Value 5357 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

VISITS Visiting or entertaining friends

Value 5456 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

TVRAD Television, radio, etc.

Value 5555 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

READING Reading books, papers or magazines

Value 5654 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

CHATSETC Talking, relaxing

Value 5753 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

ODDJOBS Non-routine domestic work

Value 5852 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

HOBBIES Other at-home leisure

Value 5951 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

MEDICAL Medically-related personal care

Value 6050 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

EDUC Education

Value 6149 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

TOTTIME Total diary minutes per day

Value 6248 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV1 paid work

Value 6347 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV2 paid work at home

Value 6446 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV3 second job

Value 6545 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV4 school/classes

Value 6644 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV5 travel to/from work

Value 6743 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV6 cooking, washing up

Value 6842 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV7 housework

Value 6941 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV8 odd jobs

Value 7040 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV9 gardening

Value 7139 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV10 shopping

Value 7238 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV11 childcare

Value 7337 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV12 domestic travel

Value 7436 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV13 dressing/toilet

Value 7535 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV14 personal services

Value 7634 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV15 meals, snacks

Value 7733 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV16 sleep

Value 7832 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV17 leisure travel

Value 7931 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV18 excursions

Value 8030 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV19 active sport

Value 8129 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV20 passive sport

Value 8228 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV21 walks

Value 8327 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV22 religious activities

Value 8426 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV23 civic duties

Value 8525 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV24 cinema, theatre

Value 8624 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV25 dances, parties

Value 8723 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV26 social club

Value 8822 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV27 pub

Value 8921 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV28 restaurant

Value 9020 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV29 visit friends

Value 9119 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV30 listen to radio

Value 9218 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV31 TV, video

Value 9317 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV32 listen to tapes, etc.

Value 9416 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV33 study

Value 9515 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV34 reading books

Value 9614 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV35 reading papers, magazines

Value 9713 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV36 relaxing

Value 9812 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV37 conversation

Value 9911 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV38 entertaining friends

Value 10010 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV39 knitting, sewing, etc.

Value 1019 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV40 other hobbies and pastimes

Value 1028 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

AV41 unclassifiable or missing

Value 1037 Frequency
-9 could not be created for study
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -9

OPOPWT Original population weight

Value 1046 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

ODAYWT Original day weight

Value 1055 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

OCOMBWT Original combined weight

Value 1064 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

POPWT2 Age/gender population weights

Value 1073 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

DAYWT2 Age/gender day weights

Value 1082 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

PROPWT Proposed weight

Value 1091 Frequency
-9 Could not be created
-8 Non-response
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Valid range from -9 to -8

Materials of the Study

  1. Multinational Time Use Study skupina (2005). MTUS User Guide [datoteka kodirne knjige].
  2. Eurostat (2004). Guidelines on harmonised European time use survey [ostalo gradivo].

Study Results Materials

  1. Multinational Time Use Study skupina (2006). Multinational Time Use Study (MTUS) [ostali dokumenti].

Related Publications

  1. Eurostat (2005). Comparable time use statistics - National tables from 10 European countries [ostalo gradivo].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

MTUS. Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta [datoteka podatkov]. Colchester: Multinational Time Use Study skupina [izdelava, distribucija], 2006. ADP - IDNo: MTUSW552.

More information can be found on the publisher's page.

COBISS.SI
Publication date: 2006
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si