Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MTUSW552
Glavni avtor(ji):
  • MTUS
Izdelal datoteko podatkov:
MTUS - Multinational Time Use Study skupina, ISER (Colchester, Velika Britanija; 2006)

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
  • APC/Anketa o porabi časa

    ija anket sledi priporočilom delovne skupine v okviru Evroststata Harmonised European Time Use Surveys (HETUS). V Sloveniji je edina sistematična splošna raziskava o porabi časa nastala v šestdesetih letih v okviru znanega mednarodnega projekta Szalai Time Budget Survey (ADP IdNo: TBS65). Po tridesetih letih je anketa iz leta 2001 prva ponovno vključevala tehniko vodenja dnevnikov aktivnosti skupaj z osebnim anketiranjem o demografskih karakteristikah posameznika in gospodinjstva. Anketo naj bi ponavljali na vsakih 7 do 10 let, podatki pa so primerljivi z vzporednimi raziskavami v drugih evropskih državah. Mednarodni primerjalni podatki so zbrani ter dostopni v okviru Mednarodne ankete o porabi časa - Multinational Time Use Survey (ADP IdNo: MTUSW552). Predhodno so v Sloveniji tako kot v nekaterih drugih državah izvedli Poskusno anketo o porabi časa z namenom oblikovanja šifrantov in preverjanja metodologije izvedbe. Ta datoteka ni na voljo v ADP, niti ni objavljenih rezultatov.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

poraba časa, prosti čas, neplačano delo, čas porabljen za delo, hišna opravila, kuhanje, uživanje hrane, varstvo otrok, čas za nakupe, potovanja, čaps za osebno nego, prehrana zunaj doma, obiski lokalov, ogledi športnih prireditev, športno udejstvovanje, sprehodi, obiski prijateljev, branje knjig, časopisov, revij, izobraževanje, spol, starost, status družine, neporočeni otroci v gospodinstvu, tip gospodinjstva, enostarševska družina, število oseb v gospodinjstvu, število otrok v gospodinjstvu, sorodstvo z referenčno osebo, zakonski stan, živi v zunajzakonski skupnosti, zaposlitveni status, zaposlen, nezaposlen, študent, upokojen, zaposlitveni status partnerja, število opravljenih ur plačanega dela v preteklem tednu, mesečni dohodek gospodinjstva, mesečni dohodek anketiranca, izobrazba, težave povezane z zdravjem, invalidnost, stopnja urbanizacije, zaposlitev, skrb za gospodinjstvo, hranjenje, nakupovanje, premikanje, osebna nega in spanje, participativne (udeležbene) aktivnosti, udeležba na prireditvah, športne aktivnosti, družabno življenje, spremljanje radia in televizije, pogovarjanje in počitek, druga gospodinjska opravila in vrtnarjenje, konjički in ročna dela, študij, zaposlitev doma, dodatna zaposlitev, priprava hrane, skrb za otroke, osebne storitve, izleti, šport in aktivnosti na prostem, športne aktivnosti, hoja in pohodništvo, verske aktivnosti, prostovoljno delo, obisk gledališča ali kina, gostilna, hranjenje v restavracijah, obiskovanje in sprejemanje obiskov, poslušanje radia, televizija in video, poslušanje posnete glasbe, računalništvo, počitek - odmori, pogovarjanje, ročno delo in izdelovanje oblek, ostali konjički in igre, nenatačne opredelitve porabe časa

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo


Povzetek:

Datoteka vsebuje podatke iz večih držav in skozi daljše časovno obdobje. Predstavlja napor različnih skupin, da bi podatke iz raziskav o porabi časa z uporabo metode vodenja dnevnikov združili na enotni osnovi. Več inforamcij o postopkih združevanja je dostopnih v spremljajočih virih. Slovenski podatki so vključeni v mednarodno datoteko, ki je dostopna na enem mestu pri izdelovalcu datoteteke. Ločena datoteka s samo slovenskimi podatki iz zadnje izvedbe leta 2001 je dostopna preko ADP (ADP IdNo: APC01). glej: Multinational Time Use Study (MTUS) [ostali dokumenti]

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1961 - 2004
Čas izdelave: 2006
Država: Slovenija, Avstralija, Avstrija, Belgija, Bulgarija, Kanada, Češka, Slovaška, Danska, Finska, Francija, Estonija, Nemčija, Madžarska, Izrael, Italija, Nizozemska, Norveška, Nova Zelandija, Peru, Poljska, Portugalska, Južna Afrika, Švedeska, VB, ZDA, Rusija, Yugoslavija
Geografsko pokritje: ni podatka
Enota za analizo:

posameznik

gospodinjstvo

Populacija:

Natančne informacije v publikaciji MTUS User Guide.

Izključeni: ni podatka

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MTUSW552 - World 5.5.2 (new version with diarists of all ages and new variables) [datoteka podatkov], 2006

Format: *.sav - SPSS WIN 7. 0

  • število spremenljivk: 109
  • število enot: 321390

Spremenljivke

COUNTRY Country of survey

Vrednost 13 Frekvenca
1 Canada
2 Denmark
3 France
4 Netherlands
5 Norway
6 UK
7 USA
8 Hungary
9 West Germany
10 Poland
11 Belgium
12 Bulgaria
13 Czech
14 East Germany
15 Peru
16 Yugoslavia
17 Finland
18 Italy
19 Australia
20 Israel
21 Sweden
22 Germany
23 Austria
24 South Africa
25 Brazil
26 Estonia
27 India
28 Japan
29 South Korea
30 Mexico
31 New Zealand
32 Portugal
33 Romania
34 Slovenia
35 Spain
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 35

PERIOD Time survey period

Vrednost 22 Frekvenca
1 1961-1969
2 1970-1975
3 1976-1984
4 1985-1989
5 1990-1994
6 1995-1999
7 2000-2004
8 2005-2009
9 2010-2014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

SURVEY Survey identifier

Vrednost 31 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Missing
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

COUNTRY Country of survey

Vrednost 1109 Frekvenca
1 Canada
2 Denmark
3 France
4 Netherlands
5 Norway
6 UK
7 USA
8 Hungary
9 West Germany
10 Poland
11 Belgium
12 Bulgaria
13 Czech
14 East Germany
15 Peru
16 Yugoslavia
17 Finland
18 Italy
19 Australia
20 Israel
21 Sweden
22 Germany
23 Austria
24 South Africa
25 Brazil
26 Estonia
27 India
28 Japan
29 South Korea
30 Mexico
31 New Zealand
32 Portugal
33 Romania
34 Slovenia
35 Spain
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 35

PERIOD Time survey period

Vrednost 2108 Frekvenca
1 1961-1969
2 1970-1975
3 1976-1984
4 1985-1989
5 1990-1994
6 1995-1999
7 2000-2004
8 2005-2009
9 2010-2014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

SURVEY Survey identifier

Vrednost 3107 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Missing
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

SWAVE longitudinal study wave marker

Vrednost 4106 Frekvenca
0 not longit study (not longit case Denmark 87/01)
1 Wave 1 (longit case Denmark 87)
2 Wave 2 (longit case Denmark 01)
3 Wave 3
4 Wave 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

MSAMP multiple samples in study

Vrednost 5105 Frekvenca
0 1 sample
1 Szalai USA 65 sample
2 national USA 65 sample
3 original NHAPS
4 95 NHAPS supplement
5 USA 85 mail back sample
6 USA 85 phone interview
7 USA 85 personal interview
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

HLDID Household identifier

Vrednost 6104 Frekvenca
-8 missing
0 1 person sampled per household
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -8 do 0

PERSID Person level identifier

Vrednost 7103 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Missing
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

ID Diary case identifier

Vrednost 8102 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Missing
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

DAY Day diary kept

Vrednost 9101 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Missing
1 Sunday
2 Monday
3 Tuesday
4 Wednesday
5 Thursday
6 Friday
7 Saturday
8 Whole week average
9 Unspecified weekday
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 9

MONTH Month diary kept

Vrednost 10100 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Missing
1 January
2 February
3 March
4 April
5 May
6 June
7 July
8 August
9 September
10 October
11 November
12 December
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 12

YEAR year diary kept

Vrednost 1199 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Missing
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

DIARY Diary day

Vrednost 1298 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Missing
1 1st diary day
2 2nd diary day
3 3rd diary day
4 4th diary day
5 5th diary day
6 6th diary day
7 7th diary day
8 Weekly average
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 8

SEX Sex

Vrednost 1397 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
1 Man
2 Woman
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2

AGE2 Age

Vrednost 1496 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 not asked
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -7

AGEGR5Y Five-year age groups

Vrednost 1595 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 not asked
1 0-4
2 5-9
3 10-14
4 15-19
5 20-24
6 25-29
7 30-34
8 35-39
9 40-44
10 45-49
11 50-54
12 55-59
13 60-64
14 65-69
15 70-74
16 75-79
17 80 +
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 17

FAMSTAT Individual level family status

Vrednost 1694 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
0 Aged 18 to 39 with no coresident children <18
1 Aged 18+ living with 1+ coresident children aged <5
2 Aged 18+ living with 1+ coresident children 5-17, none <5
3 Aged 40+ with no coresident children <18
4 Aged <18 and living with parent(s)/guardian(s)
5 Aged <18, living arrangement other or unknown
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 5

CPHOME Unmarried child in parental home

Vrednost 1793 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
0 No
1 Yes
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

HHTYPE Household type

Vrednost 1892 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
1 One person household
2 Married/cohabiting couple alone
3 Married/cohabiting couple + others
4 Other household types
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 4

SINGPAR diarist a single parent

Vrednost 1991 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
0 No
1 Yes
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

HHLDSIZE # people in household

Vrednost 2090 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -7

NCHILD # child aged<18 in hhold

Vrednost 2189 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -7

AGEKID Age youngest child in hhold

Vrednost 2288 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
-7 Not applicable/not asked
1 age 0-4
2 age 5-12
3 age 13-17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 3

RELREFP Relation to hhold ref person

Vrednost 2387 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 person 1
2 spouse/partner
3 child
4 parent
5 sibling
6 son/daughter-in-law
7 parent-in-law
8 brother/sister-in-law
9 other relative
10 not related
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 10

CIVSTAT Civic status

Vrednost 2486 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 married/cohabiting
2 Not live with a spouse/partner
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2

COHAB diarist cohabiting

Vrednost 2585 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 no
1 yes
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

EMPSTAT3 New employment status

Vrednost 2684 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 full-time
2 part-time
3 unknown job hours
4 not in paid work
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 4

EMP in paid work

Vrednost 2783 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 not in paid work
1 in paid work
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

UNEMP unemployed

Vrednost 2882 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 no
1 yes
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

STUDENT Student status

Vrednost 2981 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 not student
1 student
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

RETIRED Retirement status

Vrednost 3080 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 not retired
1 retired
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

EMPSP Emp status spouse/partner

Vrednost 3179 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 full-time
2 part-time
3 unknown job hours
4 not in paid work
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 4

WORKHRS Hours paid work last week inc overtime

Vrednost 3278 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 not applicable/not asked
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -7

INCORIG Original household income

Vrednost 3377 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

INCOME Total hhold income grouped

Vrednost 3476 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 lowest 25%
2 middle 50%
3 highest 25%
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 3

EMPINCLM Orig monthly labour income

Vrednost 3575 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 not applicable/not asked
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -7

EDUCA Education-original study codes

Vrednost 3674 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
1 elementary school
3 neduyn vocational
4 higher general
5 higher vocational
6 university
7 unknown
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 7

EDTRY Harmonised education

Vrednost 3773 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 inc 2ndry or less
2 completed secondary
3 above 2ndry education
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 3

DISAB has disability/l-term hlth cond

Vrednost 3872 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
0 no
1 yes
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

URBAN Urban or rural hhold

Vrednost 3971 Frekvenca
-9 could not be created
-8 non-response
-7 Not applicable/not asked
1 urban/suburban
2 rural/semi-rural
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2

PAIDETC Paid work, etc.

Vrednost 4070 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

HWORK Routine housework

Vrednost 4169 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

COOKING Food preparation and cooking

Vrednost 4268 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

EATING Meals and snacks

Vrednost 4367 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

KIDCARE Childcare

Vrednost 4466 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

SHOPPING Shopping (all sorts)

Vrednost 4565 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

DTRAVEL Domestic-related travel

Vrednost 4664 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

OTRAVEL Other non-work travel

Vrednost 4763 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

PERSCARE Personal care activities

Vrednost 4862 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

EATOUT Eating out

Vrednost 4961 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

PUBCLUBS At pubs, clubs

Vrednost 5060 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

SPECTAT Spectator

Vrednost 5159 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

ASPORTS Active sporting activity

Vrednost 5258 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

WALKING Walking

Vrednost 5357 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

VISITS Visiting or entertaining friends

Vrednost 5456 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

TVRAD Television, radio, etc.

Vrednost 5555 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

READING Reading books, papers or magazines

Vrednost 5654 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

CHATSETC Talking, relaxing

Vrednost 5753 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

ODDJOBS Non-routine domestic work

Vrednost 5852 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

HOBBIES Other at-home leisure

Vrednost 5951 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

MEDICAL Medically-related personal care

Vrednost 6050 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

EDUC Education

Vrednost 6149 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

TOTTIME Total diary minutes per day

Vrednost 6248 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV1 paid work

Vrednost 6347 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV2 paid work at home

Vrednost 6446 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV3 second job

Vrednost 6545 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV4 school/classes

Vrednost 6644 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV5 travel to/from work

Vrednost 6743 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV6 cooking, washing up

Vrednost 6842 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV7 housework

Vrednost 6941 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV8 odd jobs

Vrednost 7040 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV9 gardening

Vrednost 7139 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV10 shopping

Vrednost 7238 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV11 childcare

Vrednost 7337 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV12 domestic travel

Vrednost 7436 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV13 dressing/toilet

Vrednost 7535 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV14 personal services

Vrednost 7634 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV15 meals, snacks

Vrednost 7733 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV16 sleep

Vrednost 7832 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV17 leisure travel

Vrednost 7931 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV18 excursions

Vrednost 8030 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV19 active sport

Vrednost 8129 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV20 passive sport

Vrednost 8228 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV21 walks

Vrednost 8327 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV22 religious activities

Vrednost 8426 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV23 civic duties

Vrednost 8525 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV24 cinema, theatre

Vrednost 8624 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV25 dances, parties

Vrednost 8723 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV26 social club

Vrednost 8822 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV27 pub

Vrednost 8921 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV28 restaurant

Vrednost 9020 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV29 visit friends

Vrednost 9119 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV30 listen to radio

Vrednost 9218 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV31 TV, video

Vrednost 9317 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV32 listen to tapes, etc.

Vrednost 9416 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV33 study

Vrednost 9515 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV34 reading books

Vrednost 9614 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV35 reading papers, magazines

Vrednost 9713 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV36 relaxing

Vrednost 9812 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV37 conversation

Vrednost 9911 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV38 entertaining friends

Vrednost 10010 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV39 knitting, sewing, etc.

Vrednost 1019 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV40 other hobbies and pastimes

Vrednost 1028 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

AV41 unclassifiable or missing

Vrednost 1037 Frekvenca
-9 could not be created for study
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -9

OPOPWT Original population weight

Vrednost 1046 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

ODAYWT Original day weight

Vrednost 1055 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

OCOMBWT Original combined weight

Vrednost 1064 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

POPWT2 Age/gender population weights

Vrednost 1073 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

DAYWT2 Age/gender day weights

Vrednost 1082 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

PROPWT Proposed weight

Vrednost 1091 Frekvenca
-9 Could not be created
-8 Non-response
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do -8

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Multinational Time Use Study skupina (2005). MTUS User Guide [datoteka kodirne knjige].
  2. Eurostat (2004). Guidelines on harmonised European time use survey [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

  1. Multinational Time Use Study skupina (2006). Multinational Time Use Study (MTUS) [ostali dokumenti].

Povezane objave

  1. Eurostat (2005). Comparable time use statistics - National tables from 10 European countries [ostalo gradivo].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

MTUS. Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta [datoteka podatkov]. Colchester: Multinational Time Use Study skupina [izdelava, distribucija], 2006. ADP - IDNo: MTUSW552.

Več informacij lahko najdete na strani izdajatelja.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2006
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si