Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2004: Razumevanje vloge državljana

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP04
Glavni avtor(ji):
 • ISSP raziskovalna skupina
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Shaun Wilson
 • Juan José Goyeneche, Guellermo Zoppolo
 • Roberto Briceno-León
 • James A. Davis, Tom W. Smith, Peter V. Marsden
 • Yang-chih Fu, Ying-hwa Chang
 • Zuleika Ferre, Giorgina Piani, Máximo Rossi
 • Dominique Joye
 • Jonas Edlund, Stefan Svallfors
 • Natalia Garcia Pardo
 • Hyunho Seok, Sang-Wook Kim
 • Juan Díez-Nicolás
 • Jare Struwig, S. P. Rule
 • Mitja Hafner-Fink, Niko Toš
 • Magdalena Piscova
 • Ludmila Khakhulina
 • Manuel Villaverde Cabral, Jorge Vala, Alice Ramos
 • Bogdan Cichomski
 • Mahar Mangahas
 • Lawrence E. Rose
 • Torill Aalberg, Anders Todal Jenssen
 • Knut Kalgraff Skjak, Bjorn Henrichsen, Kirstine Kolsrud
 • Philip Gendall
 • Federico Curiel Gutierrez, Jorge Godinez
 • Harry Ganzeboom
 • Aivars Tabuns, Ausma Tabuna
 • Hiroshi Aramaki, Toshiyuki Kobayashi
 • Noah Lewin-Epstein, Eppie Yuchtman-Yaar
 • Marie Nic Ghiolla Phadraig, Conor Ward, Philippa Caithness
 • Peter Robert
 • Alison Park, Roger Jowell
 • Janet Harkness, Peter Mohler, Evi Scholz, Sabine Klein
 • M. Forsé
 • A. Degenne
 • Pierre Bréchon, Bruno Cautres
 • Yannick Lemel
 • Jaak Billiet, Geert Loosveldt, Marc Swyngedouw
 • Ann Carton, Hendrik Van Geel
 • Eero Tanskanen
 • Raimo Blom, Harri Melin
 • Jorgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Henrik Lolle, Mette Tobiasen
 • Bambos Papageorgiou
 • Petr Mateju, Petra Rakusavonva
 • Carolina Segovia
 • Heather Pyman, Jon Pammett
 • Lilia Dimova
 • Maria Celi Scalon
 • Max Haller, Franz Hoellinger, Markus Hadler, Regina Ressler
 • Rachel Gibson
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Nemčija (Köln, Nemčija; 2004)

Finančna podpora:

Vsaka raziskovalna organizacija krije svoje stroške raziskave. Skupnega financiranja ni.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka raziskava vsebuje vprašanja o odnosu posameznika do različnih družbenih tem kot so pravni sistem, spol in gospodarstvo. Poglobljeno obravnavane teme zajemajo okolje, vlogo vlade, družbeno neenakost, socialno podporo, vlogo družine in spola, delovno usmeritev, vpliv religije, vedenja in verovanj na družbene in politične preference, ter nacionalno identiteto. Sodelujoče države so različne od enega do drugega tematskega modula. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP 40 držav članic po vsem svetu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

članstvo, demokracija, družbena in politična participacija, izobrazba, javna zborovanja, javne službe, korupcija v javnih službah, mednarodna vprašanja, mnenjski voditelji v politiki, odnos do politike, razumevanje vloge državljana, religija, spremljanje množičnih medijev, volitve, vrednote, zanimanje za politiko, zaupanje, zaupanje v politiko, zaupanje v sočloveka

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
DRUŽBA
KULTURA
MEDNARODNI ODNOSI


Povzetek:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dodati medkulturno perspektivo. Vprašanja zastavljena v tokratni anketi (modul o razumevanju vloge državljana) so spraševala o lastnostih dobrega državljana, družbeni in politični participaciji, pomembnosti različnih pravic ljudi v demokraciji, zanimanje za politiko, zaupanje v politike in ljudi na splošno, mnenjskih voditeljih v politiki, državni suverenosti in odnosu do mednarodnih organizacij, odnosu do referenduma, korupciji v javnih službah, pogostosti uporabe različnih medijev ter spoštovanje drugih in toleranca do različnih mnenj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov v sodelujočih državah je potekalo od 2. marca 2003 - do 12. februarja 2006., Avstralija: 07. september 2005 - 29. december 2005;, Avstrija: november - december 2004;, Brazilija: 05. januar 2006 - 29. januar 2006;, Bolgarija: 15. julij 2005 - 26. julij 2005;, Kanada: 29. januar 2004 - 31. marec 2004;, Čile: 11. junij 2005 - 03. julij 2005;, Ciper: 15. april 2004 - 20. september 2004;, Češka: 27. september 2004 - 29. oktober 2004;, Danska: 27. oktober 2004 - 15. junij 2005;, Finska: 08. september 2004 - 01. november 2004;, Belgija: 17. marec 2004 - 12. julij 2004;, Nemčija: 02. marec 2003 - 12. julij 2003;, Velika Britanija: junij 2004 - november 2004;, Madžarska: 03. december 2004 - 20. december 2004;, Irska: 1. oktober 2003 - 15. november 2003;, Izrael: 15. februar 2005 - 01. september 2005;, Japonska: 13. november 2004 - 21. november 2004;, Latvija: 24. november 2004 - 16. december 2004;, Mehika: 03. februar 2006 - 12. februar 2006;, Nizozemska: 12. december 2004 - 31. marec 2005;, Nova Zelandija: 29. junij 2004 - 07. september 2004;, Norveška: 29. september 2004 - 26. november 2004;, Filipini: 04. junij 2004 - 29. junij 2004;, Poljska: januar 2005;, Portugalska: april - september 2004;, Rusija: 26. februar 2005 - 15. marec 2005;, Slovaška: 06. april 2005 - 20. april 2005;, Slovenija: oktober 2003 - november 2003;, Južna Afrika: august 2004 - september 2004;, Južna Koreja: 24. junij 2004 - 30. august 2004;, Španija: august 2004 - oktober 2004;, Švedska: februar 2004 - april 2004;, Švica: 16. marec 2005 - 07. julij 2005;, Tajvan: april 2004 - maj 2004;, Urugvaj: 12. julij 2004 - 16. august 2004;, ZDA: august 2004 - januar 2005;, Venezuela: 22. marec 2004 - 08. april 2004.
Čas izdelave: 2004
Država: Avstralija, Avstrija, Brazilija, Bolgarija, Kanada, Čile, Ciper, Češka, Danska, Finska, Flandrija (Belgija), Francija, Nemčija, Velika Britanija, Madžarska, Irska, Izrael, Japonska, Latvija, Mehika, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Filipini, Poljska, Portugalska, Rusija, Slovaška, Slovenija, Južna Afrika, Južna Koreja, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Urugvaj, ZDA, Venezuela
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

V splošnem gre za prebivalce države stare 18 let in več (Finska 15 let in več), kjer je bila izvedena anketa. Za več informacij glej povezavo: http://www.za.uni-koeln.de/data/en/issp/nspub/ZA3950_StudyDescriptions.pdf

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

AT - Institute for Empirical Social Research (IFES), Vienna; AU - Australian Social Science Data Archive; BR - Sensus - Data World; BG - Agency for Social Analyses and PDP; BE - TNS Dimarso; CA - Carleton University Survey Centre; CL - ICCOM; CY - Center of Applied Research, Cyprus College; CZ - SC nad C s s.r.o., Prague; DK - SFI Survey; FI - Statistics Finland; DE - TNS Infratest Sozialforschung; GB - National Centre for Social Research; HU - TÁRKI RT Social Research Institute; IL - B.I. and Lucille Cohen; JP - Central Research Services, Inc; MX - Instituto de Mercadotecnia y Opinion (IMO); NL - Free Universitiy Amsterdam; NO - TNS Gallup; PL - Public Opinion Research Center (CBOS), Warsaw; PT - TNS-Euroteste; RU - Levada Analytic Center; SK - TNS SK; SI - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK), Ljubljana; ZA - Human Science Research Council; KR - Survey Research Center, Sungyunkwan University; ES - CIS; SE - SIFO; CH - MIS Trend, Institut pour l'etude des marches et les sondages d'opinion; TW - Center for Survey Research, Academica Sinica; US - National Opinion Research Center (NORC); UY - Departamento de Economia, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la Republica; VE - Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO; FR, IE, LV, NZ, PH - not reported

Tip vzorca:

Vzorčenje se razlikuje glede na posamezne države: deloma enostaven, deloma večstopenjski stratificiran naključni vzorec. Podrobnosti na: http://www.za.uni-koeln.de/data/en/issp/nspub/ZA3950_StudyDescriptions.pdf

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju, poštna anketa in samo-anketiranje (odvisno od države).

Uteževanje:

Da (AT, BG, CA, CH, CL, CZ, DE, FI, BE (FLA), FR, GB, HU, PH, PT, TW, US, UY, VE, ZA). Za podrobnosti o uteževanju glej: http://www.za.uni-koeln.de/data/en/issp/nspub/ZA3950_StudyDescriptions.pdf

Omejitve dostopa

Več o omejitvah dostopa in pogojih uporabe na naslovu: http://www.gesis.org/en/services/data/retrieval-data-access/data-archive-service/usage-regulations/.

Več o pravilnem navajanju podatkov na naslovu: http://www.gesis.org/en/services/data/retrieval-data-access/data-archive-service/usage-regulations/.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na naslovu: http://www.gesis.org/en/services/data/retrieval-data-access/data-archive-service/usage-regulations/.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP04 - ISSP: Citizenship [ZA3950] [datoteka podatkov], 2009

Format: OSTALO

 • število spremenljivk: 252
 • število enot: 52550

Spremenljivke

v1 ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
3950 52550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52550 0

Vrednosti spremenljivk od 3950 do 3950

v2 Respondent Number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52550 0

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 4201108

v3 Country

Vrednost 31 Frekvenca
1 AU-Australia 1914
2 DE-W-Germany-West 896
3 DE-E-Germany-East 436
4 GB-Great Britain 853
6 US-United States 1472
7 AT-Austria 1006
8 HU-Hungary 1035
10 IE-Ireland 1065
11 NL-Netherlands 1823
12 NO-Norway 1404
13 SE-Sweden 1295
14 CZ-Czech Republic 1322
15 SI-Slovenia 1054
16 PL-Poland 1277
17 BG-Bulgaria 1121
18 RU-Russia 1789
19 NZ-New Zealand 1370
20 CA-Canada 1211
21 PH-Philippines 1200
22 IL-Israel 1184
24 JP-Japan 1343
25 ES-Spain 2481
26 LV-Latvia 1000
27 SK-Slovak Republic 1072
28 FR-France 1419
29 CY-Cyprus 1000
30 PT-Portugal 1602
31 CL-Chile 1505
32 DK-Denmark 1186
33 CH-Switzerland 1078
34 FLA-Flanders 1398
35 BR-Brazil 2000
36 VE-Venezuela 1199
37 FI-Finland 1354
38 MX-Mexico 1201
39 TW-Taiwan 1781
40 ZA-South Africa 2784
41 KR-South Korea 1312
42 UY-Uruguay 1108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52550 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

v1 ZA Study Number

Vrednost 1252 Frekvenca
3950 52550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52550 0

Vrednosti spremenljivk od 3950 do 3950

v2 Respondent Number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52550 0

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 4201108

v3 Country

Vrednost 3250 Frekvenca
1 AU-Australia 1914
2 DE-W-Germany-West 896
3 DE-E-Germany-East 436
4 GB-Great Britain 853
6 US-United States 1472
7 AT-Austria 1006
8 HU-Hungary 1035
10 IE-Ireland 1065
11 NL-Netherlands 1823
12 NO-Norway 1404
13 SE-Sweden 1295
14 CZ-Czech Republic 1322
15 SI-Slovenia 1054
16 PL-Poland 1277
17 BG-Bulgaria 1121
18 RU-Russia 1789
19 NZ-New Zealand 1370
20 CA-Canada 1211
21 PH-Philippines 1200
22 IL-Israel 1184
24 JP-Japan 1343
25 ES-Spain 2481
26 LV-Latvia 1000
27 SK-Slovak Republic 1072
28 FR-France 1419
29 CY-Cyprus 1000
30 PT-Portugal 1602
31 CL-Chile 1505
32 DK-Denmark 1186
33 CH-Switzerland 1078
34 FLA-Flanders 1398
35 BR-Brazil 2000
36 VE-Venezuela 1199
37 FI-Finland 1354
38 MX-Mexico 1201
39 TW-Taiwan 1781
40 ZA-South Africa 2784
41 KR-South Korea 1312
42 UY-Uruguay 1108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52550 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

v4 Good citizen: Always vote in elections

Vrednost 4249 Frekvenca
1 Not at all important, 1 2074
2 2 1355
3 3 2175
4 4 4339
5 5 6353
6 6 8456
7 Very important, 7 26759
8 Cant choose 743
9 NA, refused 296
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51511 1039

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v5 Good citizen: Never try to evade taxes

Vrednost 5248 Frekvenca
1 Not at all important, 1 1184
2 2 859
3 3 1597
4 4 3907
5 5 6197
6 6 9796
7 Very important, 7 27339
8 Cant choose 1244
9 NA, refused 427
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50879 1671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v6 Good citizen: Always obey laws

Vrednost 6247 Frekvenca
1 Not at all important, 1 433
2 2 466
3 3 1040
4 4 3025
5 5 6246
6 6 11045
7 Very important, 7 29400
8 Cant choose 539
9 NA, refused 356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51655 895

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v7 Good citizen: Keep watch on government

Vrednost 7246 Frekvenca
1 Not at all important, 1 1588
2 2 1650
3 3 2956
4 4 6815
5 5 9390
6 6 9434
7 Very important, 7 18702
8 Cant choose 1468
9 NA, refused 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50535 2015

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v8 Good citizen: Active in associations

Vrednost 8245 Frekvenca
1 Not at all important, 1 5733
2 2 4978
3 3 6668
4 4 10255
5 5 9211
6 6 5857
7 Very important, 7 7467
8 Cant choose 1803
9 NA, refused 578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50169 2381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v9 Good citizen: Understand other opinions

Vrednost 9244 Frekvenca
1 Not at all important, 1 988
2 2 924
3 3 1952
4 4 5353
5 5 9269
6 6 11905
7 Very important, 7 17970
0 Not available 2784
8 Cant choose 994
9 NA, refused 411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48361 4189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v10 Good citizen: Choose products environmt

Vrednost 10243 Frekvenca
1 Not at all important, 1 5669
2 2 3472
3 3 4533
4 4 8099
5 5 9205
6 6 7609
7 Very important, 7 8372
0 Not available 2784
8 Cant choose 2204
9 NA, refused 603
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46959 5591

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v11 Good citizen: Help less privileged-ctry

Vrednost 11242 Frekvenca
1 Not at all important, 1 769
2 2 960
3 3 2164
4 4 5710
5 5 9585
6 6 11697
7 Very important, 7 20498
8 Cant choose 798
9 NA, refused 369
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51383 1167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v12 Good citizen: Help less privileged-wrld

Vrednost 12241 Frekvenca
1 Not at all important, 1 2537
2 2 2750
3 3 4599
4 4 8133
5 5 9719
6 6 8823
7 Very important, 7 14339
8 Cant choose 1161
9 NA, refused 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50900 1650

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v13 Good citizen: Serve in the military

Vrednost 13240 Frekvenca
1 Not at all important, 1 7151
2 2 3071
3 3 3532
4 4 5676
5 5 6409
6 6 6786
7 Very important, 7 13021
0 Not available 2784
8 Cant choose 3338
9 NA, refused 782
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45646 6904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v14 Allow public meetings-relig extremists

Vrednost 14239 Frekvenca
1 Definitely allowed 4573
2 Probably allowed 9353
3 Probably not allowed 11221
4 Definitely not allowed 21484
0 Not available 2000
8 Cant choose 3513
9 NA, refused 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46631 5919

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v15 Allow public meetgs-p overthrow governm

Vrednost 15238 Frekvenca
1 Definitely allowed 2869
2 Probably allowed 5050
3 Probably not allowed 10121
4 Definitely not allowed 31224
8 Cant choose 2778
9 NA, refused 508
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49264 3286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v16 Allow public meetings-racist people

Vrednost 16237 Frekvenca
1 Definitely allowed 2771
2 Probably allowed 6157
3 Probably not allowed 11795
4 Definitely not allowed 28410
8 Cant choose 2963
9 NA, refused 454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49133 3417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v17 Pol actions: Sign a petition

Vrednost 17236 Frekvenca
1 In the past year done 10305
2 In more distant past done 12518
3 Not done, might do 13276
4 Not done, never do 14900
8 Cant choose 1064
9 NA, refused 487
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50999 1551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v18 Pol actions: Boycot certain products

Vrednost 18235 Frekvenca
1 In the past year done 7842
2 In more distant past done 5365
3 Not done, might do 14423
4 Not done, never do 22180
8 Cant choose 2003
9 NA, refused 737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49810 2740

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v19 Pol actions: Take part in demonstration

Vrednost 19234 Frekvenca
1 In the past year done 3213
2 In more distant past done 8983
3 Not done, might do 14991
4 Not done, never do 23983
8 Cant choose 867
9 NA, refused 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51170 1380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v20 Pol actions: Attend pol meeting or rally

Vrednost 20233 Frekvenca
1 In the past year done 4135
2 In more distant past done 9751
3 Not done, might do 14200
4 Not done, never do 22985
8 Cant choose 903
9 NA, refused 576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51071 1479

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v21 Pol actions: Contact a politician

Vrednost 21232 Frekvenca
1 In the past year done 3974
2 In more distant past done 5242
3 Not done, might do 18964
4 Not done, never do 22860
8 Cant choose 1022
9 NA, refused 488
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51040 1510

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v22 Pol actions: Donate money or raise funds

Vrednost 22231 Frekvenca
1 In the past year done 10062
2 In more distant past done 8606
3 Not done, might do 12571
4 Not done, never do 19856
8 Cant choose 946
9 NA, refused 509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51095 1455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v23 Pol actions: Contact media

Vrednost 23230 Frekvenca
1 In the past year done 1874
2 In more distant past done 3066
3 Not done, might do 17543
4 Not done, never do 28497
8 Cant choose 1073
9 NA, refused 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50980 1570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v24 Pol actions: Join an Internet pol forum

Vrednost 24229 Frekvenca
1 In the past year done 1266
2 In more distant past done 865
3 Not done, might do 12119
4 Not done, never do 33691
0 Not available 2784
8 Cant choose 1303
9 NA, refused 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47941 4609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v25 Status of belonging: Political party

Vrednost 25228 Frekvenca
1 Belong and participate 1577
2 Belong not participate 3376
3 Used to belong 4338
4 Never belonged to 39628
0 Not available 2784
8 Cant choose 324
9 NA, refused 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48919 3631

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v26 Status of belonging: Trade union etc.

Vrednost 26227 Frekvenca
1 Belong and participate 3498
2 Belong not participate 7949
3 Used to belong 10528
4 Never belonged to 26907
0 Not available 2784
8 Cant choose 364
9 NA, refused 520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48882 3668

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v27 Status of belonging: Church, rel org

Vrednost 27226 Frekvenca
1 Belong and participate 7613
2 Belong not participate 11320
3 Used to belong 5143
4 Never belonged to 24702
0 Not available 2784
8 Cant choose 419
9 NA, refused 569
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48778 3772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v28 Status of belonging: Sports group etc.

Vrednost 28225 Frekvenca
1 Belong and participate 9792
2 Belong not participate 4481
3 Used to belong 11488
4 Never belonged to 23175
0 Not available 2784
8 Cant choose 331
9 NA, refused 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48936 3614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v29 Status of belonging: Oth voluntary assoc

Vrednost 29224 Frekvenca
1 Belong and participate 5503
2 Belong not participate 3084
3 Used to belong 6670
4 Never belonged to 32041
0 Not available 2784
8 Cant choose 1295
9 NA, refused 1173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47298 5252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v30 Rights in democr: All adeq stand o livng

Vrednost 30223 Frekvenca
1 Not at all important, 1 394
2 2 308
3 3 578
4 4 1805
5 5 4503
6 6 8760
7 Very important, 7 35348
8 Cant choose 534
9 NA, refused 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51696 854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v31 Rights in democr: Gov respect minorities

Vrednost 31222 Frekvenca
1 Not at all important, 1 712
2 2 615
3 3 1156
4 4 3122
5 5 5949
6 6 9920
7 Very important, 7 29422
8 Cant choose 1199
9 NA, refused 455
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50896 1654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v32 Rights in democr: Gov equal treatment

Vrednost 32221 Frekvenca
1 Not at all important, 1 446
2 2 356
3 3 561
4 4 1607
5 5 3285
6 6 7728
7 Very important, 7 37536
8 Cant choose 680
9 NA, refused 351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51519 1031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v33 Rights in democr:Citiz oriented decision

Vrednost 33220 Frekvenca
1 Not at all important, 1 435
2 2 295
3 3 561
4 4 1690
5 5 4088
6 6 8955
7 Very important, 7 35412
8 Cant choose 754
9 NA, refused 360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51436 1114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v34 Rights in democr:Citiz involved decision

Vrednost 34219 Frekvenca
1 Not at all important, 1 496
2 2 479
3 3 1035
4 4 3251
5 5 7220
6 6 10837
7 Very important, 7 27411
8 Cant choose 1398
9 NA, refused 423
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50729 1821

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v35 Rights in democr:Civil disobedience acts

Vrednost 35218 Frekvenca
1 Not at all important, 1 4781
2 2 2891
3 3 3494
4 4 6633
5 5 7784
6 6 6923
7 Very important, 7 13125
0 Not available 2000
8 Cant choose 4248
9 NA, refused 671
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45631 6919

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v36 Agree: No influence on what gov does

Vrednost 36217 Frekvenca
1 Strongly agree 9828
2 Agree 14805
3 Neither agree nor disagree 8086
4 Disagree 12037
5 Strongly disagree 6133
8 Cant choose 1211
9 NA, refused 450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50889 1661

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v37 Agree: Gov does not care what I think

Vrednost 37216 Frekvenca
1 Strongly agree 12410
2 Agree 17760
3 Neither agree nor disagree 8351
4 Disagree 9933
5 Strongly disagree 2470
8 Cant choose 1222
9 NA, refused 404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50924 1626

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v38 Agree:Good understandg of imp pol issues

Vrednost 38215 Frekvenca
1 Strongly agree 6024
2 Agree 20925
3 Neither agree nor disagree 12132
4 Disagree 8247
5 Strongly disagree 2750
8 Cant choose 1906
9 NA, refused 566
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50078 2472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v39 Agree: Most p better informed than I am

Vrednost 39214 Frekvenca
1 Strongly agree 4770
2 Agree 12563
3 Neither agree nor disagree 13607
4 Disagree 14645
5 Strongly disagree 4018
8 Cant choose 2396
9 NA, refused 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49603 2947

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v40 Unjust law: Likeliness of counter-action

Vrednost 40213 Frekvenca
1 Very likely 4445
2 Fairly likely 12273
3 Not very likely 18119
4 Not at all likely 11743
0 Not available 2784
8 Cant choose 2709
9 NA, refused 477
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46580 5970

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v41 Unjust law: Likeliness serious attention

Vrednost 41212 Frekvenca
1 Very likely 1349
2 Fairly likely 7620
3 Not very likely 20479
4 Not at all likely 15450
0 NAV;PL:not asked,c 3-8 in V40 3746
8 Cant choose 3350
9 NA, refused 556
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44898 7652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v42 Level of personal interest in politics

Vrednost 42211 Frekvenca
1 Very interested 5021
2 Fairly interested 19305
3 Not very interested 17716
4 Not at all interestd 9563
8 Cant choose 592
9 NA, refused 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51605 945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v43 Agree: Mostly we can trust people in gov

Vrednost 43210 Frekvenca
1 Strongly agree 1560
2 Agree 13408
3 Neither agree nor disagree 14333
4 Disagree 14964
5 Strongly disagree 6380
8 Cant choose 1466
9 NA, refused 439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50645 1905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v44 Agree: Politicians only personal profit

Vrednost 44209 Frekvenca
1 Strongly agree 12251
2 Agree 17569
3 Neither agree nor disagree 10994
4 Disagree 8007
5 Strongly disagree 1443
8 Cant choose 1851
9 NA, refused 435
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50264 2286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v45 How often p take advantage / act fairly?

Vrednost 45208 Frekvenca
1 ADV: All of the time 4628
2 ADV: Most of the time 14766
3 FAIR: Most of the time 22873
4 FAIR: All of the time 5351
8 Cant choose 4361
9 NA, refused 571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47618 4932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v46 People: Be trusted or faced carefully?

Vrednost 46207 Frekvenca
1 Always be trusted 1981
2 Usually be trusted 19207
3 Usually careful 21564
4 Always careful 8161
8 Cant choose 1331
9 NA, refused 306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50913 1637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v47 Pol Discussion - Frequency

Vrednost 47206 Frekvenca
1 Often 6237
2 Sometimes 18569
3 Rarely 16550
4 Never 10665
8 Cant choose 318
9 NA, refused 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52021 529

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v48 Pol Discussion - Convince friends

Vrednost 48205 Frekvenca
1 Often 4051
2 Sometimes 13919
3 Rarely 15809
4 Never 17617
8 Cant choose 874
9 NA, refused 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51396 1154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v49 Opinion: United Nations - level of power

Vrednost 49204 Frekvenca
1 Too much power 7342
2 Right amount o power 16237
3 Too little power 15536
4 DK what the UN is 5427
8 Cant choose 7306
9 NA, refused 702
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44542 8008

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v50 Pref: Two statements about internat org

Vrednost 50203 Frekvenca
1 Decisions to nat gov 16834
2 Involve citizen org 20548
0 Not available 2784
8 Cant choose 11277
9 NA, refused 1107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37382 15168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v51 Preference: Intervention of the UN

Vrednost 51202 Frekvenca
1 UN should intervene 32281
2 UN sh not intervene 8400
3 DK what the UN is 3022
0 Not available 2784
8 Cant choose 5170
9 NA, refused 893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43703 8847

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v52 Pol parties - encourage to become active

Vrednost 52201 Frekvenca
1 Strongly agree 3133
2 Agree 15040
3 Neither agree nor disagree 12893
4 Disagree 12943
5 Strongly disagree 3749
8 Cant choose 3662
9 NA, refused 1130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47758 4792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v53 Pol parties - no real policy choices

Vrednost 53200 Frekvenca
1 Strongly agree 5768
2 Agree 18480
3 Neither agree nor disagree 12272
4 Disagree 9027
5 Strongly disagree 1571
8 Cant choose 4271
9 NA, refused 1161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47118 5432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v54 Referendum - a good way to decide

Vrednost 54199 Frekvenca
1 Strongly agree 11703
2 Agree 21446
3 Neither agree nor disagree 8716
4 Disagree 4526
5 Strongly disagree 1550
8 Cant choose 3625
9 NA, refused 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47941 4609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v55 Last nat election: level of honesty

Vrednost 55198 Frekvenca
1 Very honest 16147
2 Somewhat honest 16559
3 Neither honest nor dishonest 6523
4 Somewhat dishonest 3843
5 Very dishonest 2056
8 Cant choose 6661
9 NA, refused 761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45128 7422

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v56 Last nat election: level of fairness

Vrednost 56197 Frekvenca
1 Very fair 9343
2 Somewhat fair 18176
3 Neither fair nor unfair 8887
4 Somewhat unfair 5602
5 Very unfair 2348
8 Cant choose 7358
9 NA, refused 836
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44356 8194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v57 Public service: Commitment to serve p

Vrednost 57196 Frekvenca
1 Very committed 5678
2 Somewhat committed 21112
3 Not very committed 17312
4 Not at all committed 4756
8 Cant choose 3268
9 NA, refused 424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48858 3692

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v58 Public service: Correcting own mistakes

Vrednost 58195 Frekvenca
1 Very likely 3581
2 Somewhat likely 15997
3 Not very likely 20619
4 Not at all likely 6175
0 Not available 2000
8 Cant choose 3765
9 NA, refused 413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46372 6178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v59 Public service:Involvement in corruption

Vrednost 59194 Frekvenca
1 Hardly anyone inv 2026
2 A small number inv 12941
3 A moderate numbr inv 14433
4 A lot of people inv 12659
5 Almost everyone inv 5631
8 Cant choose 4407
9 NA, refused 453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47690 4860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v60 Democracy in (COUNTRY): Today

Vrednost 60193 Frekvenca
0 Very poorly, 00 1660
1 01,CZ,JP,NL,NZ:Very poorly 1370
2 02 1808
3 03 3083
4 04 3717
5 05 9563
6 06 6563
7 07 8360
8 08 7472
9 09 3067
10 Very well, 10 2957
98 Cant choose 2444
99 NA, refused 486
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49620 2930

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

v61 Democracy in (COUNTRY): 10 years ago

Vrednost 61192 Frekvenca
0 Very poorly, 00 1688
1 01,CZ,JP,NL,NZ:Very poorly 2037
2 02 2600
3 03 3656
4 04 4022
5 05 7776
6 06 5381
7 07 6582
8 08 6307
9 09 3141
10 Very well, 10 2662
98 Cant choose 5961
99 NA, refused 737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45852 6698

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

v62 Democracy in (COUNTRY): 10 years fr now

Vrednost 62191 Frekvenca
0 Very poorly, 00 1534
1 01,CZ,JP,NL,NZ:Very poorly 1327
2 02 1746
3 03 2322
4 04 2446
5 05 5443
6 06 4390
7 07 5884
8 08 6703
9 09 3992
10 Very well, 10 3398
97 Not available 2784
98 Cant choose 9344
99 NA, refused 1237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39185 13365

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

v63 Pref:Restriction of democr rights by gov

Vrednost 63190 Frekvenca
1 Gov sh NOT restrict 30454
2 Gov should restrict 11375
0 Not available 2784
8 Cant choose, DK 6694
9 NA, refused 1243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41829 10721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v64 Pol media use: Frequency - read newspapr

Vrednost 64189 Frekvenca
1 Every day 6196
2 3-4 days a week 4641
3 1-2 days a week 6040
4 Fewer than CODE 3 7655
5 Never 8335
0 Not available 19099
8 Cant choose, DK 258
9 NA, refused 326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32867 19683

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v65 Pol media use: Frequency - watch TV

Vrednost 65188 Frekvenca
1 Every day 14897
2 3-4 days a week 6362
3 1-2 days a week 4659
4 Fewer than CODE 3 4145
5 Never 2939
0 Not available 19099
8 Cant choose, DK 177
9 NA, refused 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33002 19548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v66 Pol media use: Frequency - listen radio

Vrednost 66187 Frekvenca
1 Every day 7745
2 3-4 days a week 4191
3 1-2 days a week 4209
4 Fewer than CODE 3 6954
5 Never 9709
0 Not available 19099
8 Cant choose, DK 291
9 NA, refused 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32808 19742

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v67 Pol media use: Frequency - use Internet

Vrednost 67186 Frekvenca
1 Every day 1096
2 3-4 days a week 928
3 1-2 days a week 1440
4 Fewer than CODE 3 4463
5 Never 24418
0 Not available 19099
8 Cant choose, DK 617
9 NA, refused 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32345 20205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v68 Meet people: respect at first encounter

Vrednost 68185 Frekvenca
1 Not at all important, 1 521
2 2 479
3 3 868
4 4 2369
5 5 4134
6 6 5892
7 Very important, 7 7414
0 Not available 29778
8 Cant choose 797
9 NA, refused 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21677 30873

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v69 Meet people: tolerance of disagreement

Vrednost 69184 Frekvenca
1 Not at all important, 1 991
2 2 1083
3 3 1781
4 4 3932
5 5 5230
6 6 4420
7 Very important, 7 3860
0 Not available 29778
8 Cant choose 1073
9 NA, refused 402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21297 31253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v200 R: Sex

Vrednost 70183 Frekvenca
1 Male 24493
2 Female 28024
9 NA, refused 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52517 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v201 R: Age

Vrednost 71182 Frekvenca
15 15
16 90
17 97
18 849
19 882
20 857
21 885
22 868
23 852
24 888
25 918
26 889
27 946
28 944
29 926
30 988
31 899
32 988
33 957
34 999
35 1057
36 976
37 964
38 996
39 997
40 1158
41 932
42 1099
43 1006
44 978
45 1042
46 938
47 916
48 1021
49 978
50 1026
51 819
52 979
53 882
54 965
55 829
56 864
57 835
58 807
59 743
60 886
61 678
62 736
63 691
64 698
65 707
66 661
67 650
68 633
69 574
70 605
71 484
72 545
73 478
74 481
75 461
76 389
77 355
78 299
79 292
80 232
81 202
82 209
83 183
84 132
85 89
86 73
87 42
88 37
89 45
90 30
91 27
92 24
93 15
94 3
95 4
96 3
97 2
98 98 yrs and more 4
99 NA, refused 347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52203 347

Vrednosti spremenljivk od 15 do 98

v202 R: Marital status

Vrednost 72181 Frekvenca
1 Marr,livg as married 29850
2 Widowed 4411
3 Divorced 3182
4 Separated, but married 1138
5 Single, never married 13707
9 NA, refused 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52288 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v203 R: Steady life-partner

Vrednost 73180 Frekvenca
1 Yes 4318
2 No 17711
0 NAP,married 29227
9 NA,refused 1294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22029 30521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v204 R: Education I: years of schooling

Vrednost 74179 Frekvenca
1 1 yr 272
2 280
3 3 yrs 602
4 1298
5 540
6 1950
7 1120
8 3859
9 3196
10 10 yrs 3577
11 4878
12 8127
13 3296
14 2978
15 15 yrs 2332
16 3211
17 1697
18 1610
19 589
20 20 yrs 474
21 160
22 118
23 67
24 54
25 29
26 16
27 7
28 8
29 12
30 30 yrs 6
31 4
32 2
33 1
34 7
35 1
38 1
40 1
95 Still at school 936
96 Still at college,uni 1610
97 No formal schooling 995
0 Not available 1199
98 Dont know 368
99 NA, refused 1062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49921 2629

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

v205 R: Education II-highest education level

Vrednost 75178 Frekvenca
0 No formal qualification 4231
1 Lowest formal qualification 9782
2 Above lowest qualification 10626
3 Higher secondary completed 12193
4 Above higher sec level,other educ 7674
5 University degree completed 7647
8 Dont know 1
9 NA 396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52153 397

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

v206 Country spec.education categ: Austria

Vrednost 76177 Frekvenca
1 Primary compl Hauptschule 202
2 Apprenticeship compl 358
3 Middle school vocational 148
4 Second compl, Matura 88
5 Higher prof school,BHS 102
6 University complete 106
0 Not available 51544
99 NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 51546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v207 Country spec.education categ: Australia

Vrednost 77176 Frekvenca
1 Incompl High School to year 10 262
2 High S to yr 10 compl 272
3 High S to yr 12 compl 168
4 Trade qualific or apprenticeship 281
5 Certificate or Diploma 476
6 Bachelor Degree (incl. Honors) 255
7 Postgraduate Degree or Diploma 168
0 Not available 50636
99 NA 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1882 50668

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v208 Country spec.education categ: Bulgaria

Vrednost 78175 Frekvenca
1 None 12
2 Primary+basic education 64
3 Lower secondary 248
4 Upper Secondary 225
5 Secondary technical 307
6 College, 2-4 yrs 72
7 Higher education 170
8 University and higher 18
0 Not available 51429
99 NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1116 51434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v209 Country spec.education categ: Brazil

Vrednost 79174 Frekvenca
1 None, still at school 53
2 Incomplete primary 929
3 Primary completed 222
4 Incomplete secondary 146
5 Secondary completed 391
6 University incomplete 109
7 University completed,MA,PhD 131
0 Not available 50550
99 NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1981 50569

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v210 Country specific education: Canada

Vrednost 80173 Frekvenca
1 None, still at school 7
2 Some grade school 25
3 Finished grade school 52
4 Some high school 136
5 Finished high school 299
6 Some college, CEGEP 357
7 Completed university 205
8 Graduate studies 110
0 Not available 51339
99 NA,refused 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1191 51359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v211 Country specific education: Switzerland

Vrednost 81172 Frekvenca
1 Incompl compulsory education 10
2 Compulsory education 120
3 Elementary vocational traing 53
4 Secondary education, maturity 63
5 Graduation diploma school 10
6 Trade school, 1 year 23
7 Apprenticeship 441
8 2-3 yrs general traing school 21
9 2-3 yrs full time vocat educ 42
10 Higher vocational education 107
11 Technical or vocational college 15
12 Advanced technical college 60
13 University, 3 yrs 20
14 University,bachelor,techn 55
15 University,master post-grade 28
95 Other education 10
0 Not available 51472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1078 51472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

v212 Country specific education: Rep.o Chile

Vrednost 82171 Frekvenca
1 None 23
2 Incomplete primary 315
3 Primary completed 165
4 Incomplete secondary 247
5 Secondary completed 377
6 University incomplete 83
7 University completed 108
8 Incompl non-university higher 36
9 Compl non-university higher 114
0 Not available 51045
99 NA 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1468 51082

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v213 Country specific education: Cyprus

Vrednost 83170 Frekvenca
1 None 20
2 Incomplete primary 43
3 Primary completed 145
4 Incomplete secondary 71
5 Secondary completed 473
6 Higher vocational studies 85
7 University completed 163
0 Not available 51550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 51550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v214 Country specific educ: Czech Republic

Vrednost 84169 Frekvenca
1 Incomplete primary 6
2 Primary completed 148
3 Lower vocational 443
4 General sec.,no diploma 89
5 Vocational,diploma 58
6 Technical secondary 326
7 Academic secondary 107
8 Post secondary 24
9 Tertiary,bachelor degr 20
10 Tertiary,master degr 83
11 Post gradual 9
0 Not available 51228
99 NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1313 51237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v215 Country specific education: Germany

Vrednost 85168 Frekvenca
1 Still at school 14
2 School left without certificate 25
3 Lower secondary, Hauptschule 523
4 Middle school, mittlere Reife 444
5 Secondary, technical 48
6 Higher secondary, Abitur 96
7 Special university, Fachhochschule 55
8 University 124
9 Other qualification 2
0 Not available 51218
99 NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1331 51219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v216 Country specific education: Denmark

Vrednost 86167 Frekvenca
1 7 yrs primary school or shorter 69
2 8 yrs primary school 9
3 9 yrs primary school 20
4 10 yrs primary or similar 40
5 Gymnasium, general 25
6 Gymnasium, technical 10
7 Other 2
8 Basic vocational+apprenticeship 197
9 Other compl.vocational educ 103
10 Short advanced education < 3 yrs 114
11 Middlerange advanced, 3-4 yrs 265
12 Further advanced >4 yrs 169
13 Other vocational education 111
0 Not available 51364
99 DK, NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1134 51416

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v217 Country specific education: Spain

Vrednost 87166 Frekvenca
1 No formal schooling 168
2 Incomplete primary school 100
3 Primary school completed 521
4 Incomplete secondary 572
5 1st degree professional traing 151
6 Secondary school completed 321
7 Secondary professional traing 191
8 Technical architecture etc,3 yrs 27
9 3 yrs university 160
10 Architecture a engineering 28
11 College degree,4 yrs 220
12 PhD, other official degree 17
0 Not available 50069
99 NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2476 50074

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v218 Country specific education: Finland

Vrednost 88165 Frekvenca
1 None, still at school 68
2 Primary school 170
3 Comprehensive, prim.+lower secondary 84
4 Post-comprehensive, vocational educ 319
5 Post-comprehensive, upper secondary 115
6 Post-comprehensive, voc college 285
7 Polytechnics 77
8 University,BA,lower academic 49
9 University,MA,higher academic 163
0 Not available 51196
99 NA 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1330 51220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v219 Country specific education: Flanders

Vrednost 89164 Frekvenca
1 None 30
2 Primary education 172
3 Lower general secondary 79
4 Lower technical secondary 128
5 Lower secondary vocational 115
6 Lower special secondary 6
7 Higher general secondary 184
8 Higher technical secondary 201
9 Higher vocational secondary 98
10 Higher special secondary 8
11 Non-university,higher,short 222
12 Non-university,higher,long 46
13 University 109
0 Not available 51152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1398 51152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v220 Country specific education: France

Vrednost 90163 Frekvenca
1 None 33
2 Primary incomplete 43
3 Primary completed 141
4 General secondary level 1 108
5 Vocat.sec. level 1 266
6 Voc. sec. level 2 55
7 Incompl gen.sec. level 2 74
8 General sec.level 2 82
9 College 221
10 University 384
0 Not available 51131
99 NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1407 51143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v221 Country spec education: Great Britain

Vrednost 91162 Frekvenca
1 No sec. qualifications 204
2 CSE, GCSE or equivalent 87
3 O-level or equivalent 179
4 A-level or equivalent 130
5 Higher below degree level 95
6 Degree, university o CNAA o diploma 144
7 Foreign or other 14
0 Not available 51697
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 51697

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v222 Country specific education: Hungary

Vrednost 92161 Frekvenca
1 Less than primary 97
2 8 years elementary 212
3 Vocational 289
4 Vocational+maturity 130
5 Gymnasium+maturity 113
6 Sec tech after maturity 67
7 High tech after maturity 16
8 College 68
9 University 43
0 Not available 51515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1035 51515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v223 Country specific education: Ireland

Vrednost 93160 Frekvenca
1 None 7
2 Incomplete primary education 31
3 Primary completed, compulsory 167
4 Some second level 63
5 Completed first cycle 177
6 Secondary completed 301
7 Incompl third level 53
8 Certif or Diploma 103
9 University first degree 98
10 University higher degree 65
0 Not available 51485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 51485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v224 Country specific education: Israel

Vrednost 94159 Frekvenca
1 No formal schooling 42
2 Lowest formal qualification 97
3 Incompl vocational 50
4 Vocational completed without matricul 115
5 Vocational compl with matriculation 89
6 Incomplete academic secondary 46
7 Full general without matricul 61
8 Academic secondary compl with matric 147
9 Yeshiva without matric 7
10 Yeshiva with matric 9
11 Semi higher, post secondary 153
12 Incompl university 56
13 University compl, BA or more 298
0 Not available 51366
99 NA, refused 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1170 51380

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v225 Country specific education: Japan

Vrednost 95158 Frekvenca
1 Junior high school completed 262
2 High school completed 600
3 Junior college completed 192
4 Finished university 193
5 Still at High school 55
6 Still Junior college 30
7 Others 5
0 Not available 51207
99 NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1337 51213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v226 Country specific education: South Korea

Vrednost 96157 Frekvenca
1 Elementary incompleted 22
2 Elementary completed 107
3 Middle school incompl 17
4 Compl Middle school 100
5 High school incompl 26
6 Compl High school 412
7 Junior college incompl 33
8 Compl Junior college 98
9 University incomplete 123
10 Compl University 248
11 Graduate school incompl 12
12 Compl Graduate school 35
97 Informal education 76
0 Not available 51238
99 NA 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1309 51241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

v227 Country specific education: Latvia

Vrednost 97156 Frekvenca
1 Incomplete primary 37
2 Primary completed 83
3 Incompl sec, voc traing 98
4 Secondary completed 220
5 Voc with sec qualif 402
7 University completed 160
0 Not available 51550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 51550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v228 Country specific education: Mexico

Vrednost 98155 Frekvenca
1 None, still at school 215
2 Primary school completed 221
3 Technical traing without sec. qualif 37
4 Secondary school completed 261
5 Technical traing after sec. qualif 54
6 High school completed 196
7 Technical traing after high school qualif 43
8 University completed 158
9 Master, doctorate degree 14
0 Not available 51349
99 NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1199 51351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v229 Country specific education: Netherlands

Vrednost 99154 Frekvenca
1 None, incomplete primary 16
2 Primary compl,basic educ,compuls 138
3 Lower vocational, LBO-VBO-VMBob 291
4 Lower academic, MAVO-MULO-VMBot 240
5 Middle academic, HAVO-MMS 102
6 Higher acad, VWO-HBS-Athen-Gymn 88
7 Middle voacational, MBO 317
8 Higher vocational, HBO 437
9 University competed 163
0 Not available 50727
99 NA 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1792 50758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v230 Country specific education: Norway

Vrednost 100153 Frekvenca
1 Primary completed 151
2 Secondary,vocational,incomplete 92
3 Secondary,academic, incomplete 110
4 Secondary,vocational, complete 218
5 Secondary,academic, complete 269
6 Univ, college < 1 yr 43
7 Univ, college 1-2 yrs 108
8 Univ, college 3-4 yrs 242
9 Univ, college >=5 yrs 153
0 Not available 51146
99 NA 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 51164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v231 Country specific education: New Zealand

Vrednost 101152 Frekvenca
1 No formal qualification 303
2 School qualification only 317
3 Trade or professional certificate 318
4 Diploma below Bachelor 120
5 Bachelor degree 175
6 Post-graduate qualification or higher 111
0 Not available 51180
99 NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1344 51206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v232 Country specific education: Philippines

Vrednost 102151 Frekvenca
1 None 20
2 Incomplete primary 158
3 Primary completed 164
4 Incomplete secondary 191
5 Secondary completed 248
6 Incomplete university 172
7 University completed 168
8 Some vocational 22
9 Completed vocational 48
10 Post college 9
0 Not available 51350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 51350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v233 Country specific education: Poland

Vrednost 103150 Frekvenca
1 No formal schooling 5
2 Incompl elementary 42
3 Elementary 279
4 Basic vocational 353
5 Incomplete secondary 51
6 Secondary general 95
7 Secondary vocational 232
8 Post secondary 44
9 Incomplete higher 25
10 Completed higher 151
0 Not available 51273
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1277 51273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v234 Country specific education: Portugal

Vrednost 104149 Frekvenca
1 No formal schooling 101
2 Basic level 1 693
3 Basic levels 2 and 3 283
4 Secondary incomplete 195
5 Sec compl.,12 yrs 85
6 University incompl 99
7 Compl University 140
0 Not available 50948
98 DK 1
99 NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1596 50954

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v235 Country specific education: Russia

Vrednost 105148 Frekvenca
1 Primary education compl 75
2 Incomplete secondary educ 228
3 Secondary completed 455
4 Incompl higher education 556
5 Semi-higher educ 94
6 Higher educ,university 378
7 Higher with academic degree 3
0 Not available 50761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1789 50761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v236 Country specific education: Sweden

Vrednost 106147 Frekvenca
1 Primary or comprehensive 264
2 Vocational school (72-92) 153
3 Vocational school(post 92) 57
4 Vocational school (pre 72) 88
5 Alternative secondary school 44
6 Lower secondary school 51
7 3 o 4 yrs gymnasium 142
8 Gymnasium (academic) 28
9 Higher secondary school 47
10 University studies without degr 125
11 University degree 264
0 Not available 51255
99 NA 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1263 51287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v237 Country specific education: Slovenia

Vrednost 107146 Frekvenca
1 Incomplete primary 53
2 Primary completed 182
3 Incomplete vocational 29
4 2-3 yrs vocational 255
5 4 yrs middle school 328
6 Incomplete university 31
7 Higher degree completed 47
8 University completed 123
0 Not available 51496
99 NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1048 51502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v238 Country specific education: Slovak Rep.

Vrednost 108145 Frekvenca
1 Elementary 159
2 Vocational 313
3 Secondary 467
4 University 124
0 Not available 51478
99 NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 51487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v239 Country specific education: Taiwan

Vrednost 109144 Frekvenca
1 None 130
2 Self-study 18
3 Elementary school 373
4 Junior high school 244
5 Vocational junior high school 2
6 Senior high school general 88
7 Senior high school vocat subject 85
8 Vocational senior high school 265
9 Cadet school,senior high level 6
10 5 yrs vocational academy 73
11 2 yrs vocational academy 140
12 3 yrs vocational academy 12
13 Military,police traing course 4
14 Military special course 7
15 Open college 7
16 Military,police officers academy 7
17 College 50
18 Graduate school, college graduate 223
19 Graduate school, master degree 40
20 Graduate, doctorate degree 7
0 Not available 50769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1781 50769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v240 Country specific education: USA

Vrednost 110143 Frekvenca
1 Less th High school 191
2 High school 737
3 Junior college 112
4 Bachelor 287
5 Graduate 145
0 Not available 51078
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1472 51078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v241 Country specific education: Uruguay

Vrednost 111142 Frekvenca
1 None 18
2 Incomplete primary school 139
3 Compl Primary school 209
4 Incomplete secondary 289
5 Completed secondary 112
6 Incomplete technical educ 57
7 Completed technical educ 74
8 Incomplete university 88
9 Completed university 69
10 Incompl non-univ high educ 14
11 Compl non-univ high educ 39
0 Not available 51442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1108 51442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v242 Country specific education: Venezuela

Vrednost 112141 Frekvenca
2 Before primary school 45
3 Basic school,1-9,primary 1-6 5
4 Special education 608
5 High school, 1-2 1
6 Technical school, 1-3 209
7 Secondary school, 1-5 34
8 University, technician 46
9 University completed 248
0 Not available 51351
98 Dont know 2
99 NA 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1196 51354

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

v243 Country specific education:South Africa

Vrednost 113140 Frekvenca
1 No school+grade 0-9 1287
2 Grade 10,Standard 8,Form 3 336
3 Grade 11,NTCI-NTCIII,Certif 304
4 Grade 12,Standard 10, Form 5 584
5 Dipl with Grade 12 107
6 Degree,postgrad degree 141
0 Not available 49766
98 Dont know, other 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2759 49791

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v244 R: Current employment status

Vrednost 114139 Frekvenca
1 Employed-full time 22921
2 Employed-part time 4159
3 Empl-< part-time 971
4 Helpg family member 440
5 Unemployed 3949
6 Studt,school,vocat.traing 2877
7 Retired 9981
8 Housewife,-man,home duties 5035
9 Permanently disabled 1018
10 Other,not in labour force 672
97 Refused 33
98 Dont know 12
99 NA 482
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52023 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v245 R: Hours worked weekly

Vrednost 115138 Frekvenca
1 1 hour 12
2 16
3 28
4 59
5 61
6 68
7 36
8 191
9 47
10 287
11 29
12 223
13 25
14 82
15 298
16 147
17 27
18 136
19 55
20 914
21 73
22 84
23 47
24 316
25 450
26 51
27 62
28 186
29 24
30 1164
31 22
32 343
33 77
34 71
35 1185
36 626
37 918
38 1270
39 347
40 8120
41 98
42 938
43 185
44 442
45 1860
46 200
47 72
48 1551
49 65
50 2254
51 16
52 86
53 30
54 125
55 426
56 282
57 12
58 42
59 8
60 1421
61 3
62 15
63 37
64 29
65 140
66 31
67 2
68 17
69 4
70 498
71 2
72 198
73 6
74 11
75 54
76 6
77 24
78 18
80 151
81 2
82 6
83 1
84 153
85 16
86 4
87 1
88 2
89 9
90 64
91 14
92 1
93 1
94 5
95 6
96 96 hrs and more 132
0 NAP; NAV 20522
97 Refused 122
98 DK,cant say,varies too much 585
99 NA 1368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29953 22597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

v246 R: Occupation ILO,ISCO 1988 4-digit

Vrednost 116137 Frekvenca
1 6
2 1
100 65
110 165
111 1
112 3
1000 68
1110 28
1120 137
1130 13
1140 4
1141 2
1142 9
1143 4
1200 13
1210 309
1220 127
1221 25
1222 86
1223 40
1224 37
1225 46
1226 37
1227 24
1228 16
1229 306
1230 88
1231 142
1232 65
1233 156
1234 23
1235 39
1236 27
1237 25
1238 3
1239 183
1240 6
1250 5
1251 4
1252 2
1300 54
1310 210
1311 38
1312 75
1313 84
1314 439
1315 130
1316 46
1317 70
1318 25
1319 125
2000 169
2100 41
2110 9
2111 2
2112 2
2113 43
2114 12
2120 1
2121 9
2122 9
2130 107
2131 123
2132 98
2139 37
2140 119
2141 89
2142 82
2143 52
2144 32
2145 81
2146 28
2147 11
2148 15
2149 113
2200 2
2210 10
2211 23
2212 18
2213 40
2220 47
2221 197
2222 40
2223 25
2224 46
2229 41
2230 344
2300 95
2310 236
2320 546
2321 84
2322 10
2330 41
2331 475
2332 102
2340 61
2350 39
2351 34
2352 18
2359 80
2400 39
2410 168
2411 287
2412 75
2419 201
2420 14
2421 103
2422 11
2429 47
2430 12
2431 14
2432 44
2440 35
2441 99
2442 21
2443 6
2444 29
2445 45
2446 115