Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUPG06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPG06_V1
Main author(s):
  • GfK Gral - Iteo
Data file producer:
GfK - GfK Gral-Iteo, tržne raziskave d.o.o. (Ljubljana, Slovenija; 2006)

Funding agency:

Komisija za preprečevanje korupcije

Project number:

DN 147 008 (Komisija za preprečevanje korupcije)

Series:
  • KORUPG/Stališča o korupciji v gospodarstvu

    Serija raziskav o korupciji v gospodarstvu se izvaja med vodilnimi delavci slovenskih malih, srednjih in velikih podjetij, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo. Raziskava sprašuje o oceni razširjenosti korupcije, o sprejemanju podkupnin v javnih službah, o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, vplivu različnih oblik korupcije na delovanje podjetja in o etičnem kodeksu podjetja. V letu 2006 je bil obstoječemu vprašalniku dodan sklop, ki se nanaša na javne razpise. V letu 2009 pa je bil vprašalnik ustrezno nadgrajen na podlagi preteklih rezultatov, zato primerjava s preteklimi izvedbami raziskave ni mogoča. Dodan pa je bil tudi sklop, ki se nanaša na vplive vladajočih političnih strank in lobiranje.

Study Content

Keywords:

ocena razmer v slovenskem gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, ocena oviranosti posameznih dejavnikov za rast podjetja, mnenje o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, zahteva po pričakovanem dodatnem neuradnem plačilu, delež pogodbene vrednosti ponujen za dodatna neuradna plačila, vpliv različnih oblik korupcije na delovanje podjetja, vpliv korupcije na razvoj podjetja, vpliv korupcije na razvoj slovenskega ekonomskega sistema, vpliv korupcije na razvoj svetovnega ekonomskega sistema, mnenje o neizbežnosti korupcije, obstoj etičnega kodeksa v podjetju, načini izboljšave stanja poslovne etike, javni razpisi, uspešnost javljanja na javne razpise, velikost podjetja, dejavnost podjetja

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
GOSPODARSTVO
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
STANJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA PO VSTOPU V EU
STANJE POJAVA KORUPCIJE V SLOVENIJI
ETIČNI KODEKS
JAVNI RAZPISI
PODATKI O PODJETJU


Abstract:

Raziskava vsebinsko in strokovno sledi že opravljenim preteklim raziskavam iz leta 2002 in 2004. Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije v gospodarstvu, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med vodstvenimi delavci slovenskih velikih, srednjih in malih podjetij. Zajema analizo gospodarskega in poslovnega okolja, poslovne etike in neuradnih plačil na Slovenskem. V raziskavi se je spraševalo o oceni razširjenosti korupcije, mnenju o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, vplivu različnih oblik korupcije na delovanje podjetja, o izkušnjah s korupcijo, podkupninah v javnih službah, etičnem kodeksu podjetja in uspešnosti na javnih razpisih. Primerjava z raziskavami iz preteklih let je možna le na neuteženih podatkih.

Methodology


Collection date: 8. november 2006 - 11. december 2006
Date of production: 2006
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

podjetje

Universe:

Vodilni kadri v majhnih, srednjih in velikih podjetjih, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo.

Excluded: no information
Data collected by:

GfK Gral-Iteo, tržne raziskave d.o.o.

Sampling procedure:

Neverjetnostno: kvotno. Iz Poslovnega informatorja Republike Slovenije (IPIS, september 2006) je bil izbran seznam podjetij, ki je bil v sodelovanju z naročnikom omejen na izbrane dejavnosti podjetij, pri čemer so bila upoštevana le podjetja, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo. Kvote so bile postavljene glede na velikost podjetij (mala podjetja od 5 do 49 zaposlenih, srednja podjetja od 50 do 249 zaposlenih in velika podjetja nad 250 zaposlenih). Vzorec po velikosti podjetij odraža strukturo populacije podjetij s profitno dejavnostjo. Raziskava je bila opravljena med 107 malimi podjetji, 74 srednjimi ter 51 velikimi podjetji.

Mode of data collection:

Spletna anketa. Podjetjem, izbranim s predhodnim telefonskim naborom, se je preko e-pošte poslala povezava do spletne ankete.

Weighting:

Podatki so uteženi glede na velikost in dejavnost podjetja. Utež predstavlja spremenljivka ww, ki se nahaja na koncu podatkovne datoteke.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUPG06 - Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 59
  • number of units: 231

Version: december 2017

Variable list

id Id

Id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 231 0 0 3 377 206.403 178.94 111.492 109.769

Valid range from 3 to 377

v1_1 stanje

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno je po vašem mnenju trenutno stanje slovenskega gospodarstva?

Value 22 Frequency
1 1 ZELO SLABO 1
2 2 SLABO 25
3 3 NITI SLABO NITI DOBRO 103
4 4 DOBRO 94
5 5 ZELO DOBRO 3
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
226 224.792 5 6.208

Valid range from 1 to 5

v2_1 rezultati

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali so se poslovni rezultati vašega podjetja po vstopu v Evropsko unijo poslabšali ali izboljšali?

Value 31 Frequency
1 1 POSLOVNI REZULTATI SO SE ZELO POSLABŠALI 4
2 2 POSLOVNI REZULTATI SO SE POSLABŠALI 22
3 3 NITI IZBOLJŠALI NITI POSLABŠALI (NI SPREMEMB) 137
4 4 POSLOVNI REZULTATI SO SE IZBOLJŠALI 59
5 5 POSLOVNI REZULTATI SO SE ZELO IZBOLJŠALI 5
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 229.002 4 1.998

Valid range from 1 to 5

id Id

Id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 231 0 0 3 377 206.403 178.94 111.492 109.769

Valid range from 3 to 377

v1_1 stanje

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno je po vašem mnenju trenutno stanje slovenskega gospodarstva?

Value 258 Frequency
1 1 ZELO SLABO 1
2 2 SLABO 25
3 3 NITI SLABO NITI DOBRO 103
4 4 DOBRO 94
5 5 ZELO DOBRO 3
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
226 224.792 5 6.208

Valid range from 1 to 5

v2_1 rezultati

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali so se poslovni rezultati vašega podjetja po vstopu v Evropsko unijo poslabšali ali izboljšali?

Value 357 Frequency
1 1 POSLOVNI REZULTATI SO SE ZELO POSLABŠALI 4
2 2 POSLOVNI REZULTATI SO SE POSLABŠALI 22
3 3 NITI IZBOLJŠALI NITI POSLABŠALI (NI SPREMEMB) 137
4 4 POSLOVNI REZULTATI SO SE IZBOLJŠALI 59
5 5 POSLOVNI REZULTATI SO SE ZELO IZBOLJŠALI 5
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 229.002 4 1.998

Valid range from 1 to 5

v3_1 položaj

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali se je položaj vaše panoge kot celote po vstopu v Evropsko unijo poslabšal ali izboljšal?

Value 456 Frequency
1 1 POLOŽAJ NAŠE PANOGE SE JE ZELO POSLABŠAL 7
2 2 POLOŽAJ NAŠE PANOGE SE JE POSLABŠAL 47
3 3 POLOŽAJ NAŠE PANOGE SE NI NITI IZBOLJŠAL NITI POSLABŠAL (N 123
4 4 POLOŽAJ NAŠE PANOGE SE JE IZBOLJŠAL 45
5 5 POLOŽAJ NAŠE PANOGE SE JE ZELO IZBOLJŠAL 1
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 221.176 8 9.824

Valid range from 1 to 5

v4_1 problem

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako velik problem se vam zdi korupcija v današnji Sloveniji?

Value 555 Frequency
1 1 ZELO MAJHEN PROBLEM 2
2 2 MAJHEN PROBLEM 31
3 3 NITI VELIK NITI MAJHEN PROBLEM 59
4 4 VELIK PROBLEM 87
5 5 ZELO VELIK PROBLEM 33
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
212 207.188 19 23.812

Valid range from 1 to 5

v5 Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje podkupnine v javnih službah? Možen je en odgovor.

Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje podkupnine v javnih službah? Možen je en odgovor.

Value 654 Frequency
1 skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega 8
2 to počne le nekaj javnih uslužbencev 73
3 to počne kar precej javnih uslužbencev 73
4 to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci 4
5 ne vem, ne morem oceniti 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 163.037 73 67.963

Valid range from 1 to 4

v6 Na čem predvsem temelji to vaše mnenje? Je utemeljeno predvsem.... Odgovarjajo vsi (iz v5) razen tisti, ki so dejali, da ne morejo oceniti!

Na čem predvsem temelji to vaše mnenje? Je utemeljeno predvsem…..

Value 753 Frequency
1 kar ste prebrali v časopisih in slišali po televiziji in na 33
2 na tistem, kar ljudje na splošno govorijo o javnih uslužbenc 13
3 na izkušnjah in pripovedovanju tistih, ki jim zaupate 57
4 na vaših osebnih izkušnjah 14
5 na vsem od navedenega 38
6 ne vem, ne morem oceniti 3
97 se ne nanaša 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 159.924 76 71.076

Valid range from 1 to 5

v7_1 pogoji financiranja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Pogoji financiranja

Value 852 Frequency
1 1 TO NI OVIRA 33
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 48
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 85
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 62
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 223.797 3 7.203

Valid range from 1 to 4

v7_2 zagotavljanje infrastrukture (telefonija, električna energija, voda, ceste) Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Zagotavljanje infrastrukture (telefonija, električna energija, voda, ceste)

Value 951 Frequency
1 1 TO NI OVIRA 90
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 58
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 49
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 32
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 226.466 2 4.534

Valid range from 1 to 4

v7_3 cene najema in nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Cene najema in nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov

Value 1050 Frequency
1 1 TO NI OVIRA 52
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 55
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 49
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 67
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 221.748 8 9.252

Valid range from 1 to 4

v7_4 davki Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Davki

Value 1149 Frequency
1 1 TO NI OVIRA 9
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 18
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 66
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 137
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 229.135 1 1.865

Valid range from 1 to 4

v7_5 obstoječa zakonska in druga regulativa Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Obstoječa zakonska in druga regulativa

Value 1248 Frequency
1 1 TO NI OVIRA 9
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 22
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 71
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 121
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 217.796 8 13.204

Valid range from 1 to 4

v7_6 delovanje sodstva Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Delovanje sodstva

Value 1347 Frequency
1 1 TO NI OVIRA 19
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 30
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 54
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 110
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 200.577 18 30.423

Valid range from 1 to 4

v7_7 aktualne politične razmere Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Aktualne politične razmere

Value 1446 Frequency
1 1 TO NI OVIRA 47
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 49
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 83
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 39
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 216.184 13 14.816

Valid range from 1 to 4

v7_8 inflacija Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Inflacija

Value 1545 Frequency
1 1 TO NI OVIRA 64
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 70
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 75
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 19
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 223.797 3 7.203

Valid range from 1 to 4

v7_9 menjalni tečaj tolarja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Menjalni tečaj tolarja

Value 1644 Frequency
1 1 TO NI OVIRA 84
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 64
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 64
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 16
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 225.814 3 5.186

Valid range from 1 to 4

v7_10 korupcija v javnem sektorju na splošno Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Korupcija v javnem sektorju na splošno

Value 1743 Frequency
1 1 TO NI OVIRA 46
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 50
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 60
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 30
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 184.785 45 46.215

Valid range from 1 to 4

v7_11 korupcija pri pridobivanju poslov preko postopkov javnega naročanja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Korupcija pri pridobivanju poslov preko postopkov javnega naročanja

Value 1842 Frequency
1 1 TO NI OVIRA 48
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 26
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 45
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 62
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 182.416 50 48.584

Valid range from 1 to 4

v8_1 Podjetja v moji panogi morajo običajno izplačati nekaj dodatnih neuradnih plačil v obliki denarja, usluge ali darila, da se stvari uredijo. Ko pomislite na javne uslužbence in funkcionarje, kako pogosto po vašem mnenju držita navedeni trditvi?

Podjetja v moji panogi morajo običajno izplačati nekaj dodatnih neuradnih plačil v obliki denarja, usluge ali darila, da se stvari uredijo.

Value 1941 Frequency
1 1 NIKOLI 49
2 2 REDKO 47
3 3 VČASIH 44
4 4 POGOSTO 20
5 5 VEDNO 7
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
167 165.567 64 65.433

Valid range from 1 to 5

v8_2 Podjetja v moji panogi običajno že vnaprej vedo, kolikšen je znesek tega dodatnega plačila v obliki denarja, uslug ali daril. Ko pomislite na javne uslužbence in funkcionarje, kako pogosto po vašem mnenju držita navedeni trditvi?

Podjetja v moji panogi običajno že vnaprej vedo, kolikšen je znesek tega dodatnega plačila v obliki denarja, uslug ali daril.

Value 2040 Frequency
1 1 NIKOLI 51
2 2 REDKO 45
3 3 VČASIH 31
4 4 POGOSTO 15
5 5 VEDNO 5
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 150.505 84 80.495

Valid range from 1 to 5

v9 Ko pride do dodatnih neuradnih plačil, kaj od naštetega se zgodi najpogosteje? Prosim izberite le eno trditev!

Ko pride do dodatnih neuradnih plačil, kaj od naštetega se zgodi najpogosteje? Prosim izberite le eno trditev!

Value 2139 Frequency
1 Javni uslužbenec ali funkcionar zahteva oziroma nakaže, da p 23
2 Podjetje na lastno pobudo ponudi tovrstno plačilo. 12
3 V naprej je znano, kako in koliko plačati, kakšna naj bo usl 18
4 Ne vem, ne morem oceniti. 168
5 Ne želim povedati. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 64.607 178 166.393

Valid range from 1 to 3

v10 Ali nam lahko zaupate, kolikšen delež pogodbene vrednosti morajo podjetja v vaši panogi običajno ponuditi za dodatna neuradna plačila, da pridobijo posle...

Ali nam lahko zaupate, kolikšen delež pogodbene vrednosti morajo podjetja v vaši panogi običajno ponuditi za dodatna neuradna plačila (v obliki denarja, uslug ali daril) javnim uslužbencem ali funkcionarjem, da pridobijo posle preko postopkov oddaje javnih naročil?

Value 2238 Frequency
1 nič 50
2 do 2 % 7
3 nad 2 do 3 % 2
4 nad 3 do 5 % 8
5 nad 5 do 10 % 4
6 več kot 20 % 1
7 ne vem, ne morem oceniti 146
8 ne želim povedati 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 67.363 159 163.637

Valid range from 1 to 6

v11_1 politični pritiski na poslovanje slovenskih bank Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Politični pritiski na poslovanje slovenskih bank:

Value 2337 Frequency
1 1 SPLOH NE VPLIVA 79
2 2 MALO VPLIVA 62
3 3 ZNATNO VPLIVA 27
4 4 ZELO VPLIVA 6
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
174 174.061 57 56.939

Valid range from 1 to 4

v11_2 korupcija poslancev pri sprejemanju zakonov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija poslancev pri sprejemanju zakonov:

Value 2436 Frequency
1 1 SPLOH NE VPLIVA 56
2 2 MALO VPLIVA 52
3 3 ZNATNO VPLIVA 32
4 4 ZELO VPLIVA 20
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 159.342 71 71.658

Valid range from 1 to 4

v11_3 korupcija vladnih funkcionarjev pri oblikovanju zakonov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija vladnih funkcionarjev pri oblikovanju zakonov:

Value 2535 Frequency
1 1 SPLOH NE VPLIVA 51
2 2 MALO VPLIVA 50
3 3 ZNATNO VPLIVA 39
4 4 ZELO VPLIVA 19
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 157.47 72 73.53

Valid range from 1 to 4

v11_4 korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri pridobivanju poslov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri pridobivanju poslov:

Value 2634 Frequency
1 1 SPLOH NE VPLIVA 57
2 2 MALO VPLIVA 48
3 3 ZNATNO VPLIVA 40
4 4 ZELO VPLIVA 23
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
168 172.222 63 58.778

Valid range from 1 to 4

v11_5 korupcija davčnih uradnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija davčnih uradnikov:

Value 2733 Frequency
1 1 SPLOH NE VPLIVA 79
2 2 MALO VPLIVA 51
3 3 ZNATNO VPLIVA 22
4 4 ZELO VPLIVA 9
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 163.335 70 67.665

Valid range from 1 to 4

v11_6 korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri oddaji javnih naročil Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri oddaji javnih naročil:

Value 2832 Frequency
1 1 SPLOH NE VPLIVA 55
2 2 MALO VPLIVA 43
3 3 ZNATNO VPLIVA 38
4 4 ZELO VPLIVA 23
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 164.142 72 66.858

Valid range from 1 to 4

v11_7 korupcija sodnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija sodnikov:

Value 2931 Frequency
1 1 SPLOH NE VPLIVA 78
2 2 MALO VPLIVA 29
3 3 ZNATNO VPLIVA 22
4 4 ZELO VPLIVA 11
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 146.91 91 84.09

Valid range from 1 to 4

v11_8 korupcija odvetnikov z namenom podkupovanja sodnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija odvetnikov z namenom podkupovanja sodnikov:

Value 3030 Frequency
1 1 SPLOH NE VPLIVA 76
2 2 MALO VPLIVA 31
3 3 ZNATNO VPLIVA 20
4 4 ZELO VPLIVA 11
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 141.203 93 89.797

Valid range from 1 to 4

v11_9 patronaža in nepotizem (nameščanje sorodnikov in prijateljev na uradne položaje) Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Patronaža in nepotizem (nameščanje sorodnikov in prijateljev na uradne položaje):

Value 3129 Frequency
1 1 SPLOH NE VPLIVA 51
2 2 MALO VPLIVA 49
3 3 ZNATNO VPLIVA 33
4 4 ZELO VPLIVA 33
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
166 170.028 65 60.972

Valid range from 1 to 4

v11_10 finančni prispevki političnim strankam Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Finančni prispevki političnim strankam:

Value 3228 Frequency
1 1 SPLOH NE VPLIVA 74
2 2 MALO VPLIVA 57
3 3 ZNATNO VPLIVA 19
4 4 ZELO VPLIVA 14
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 161.171 67 69.829

Valid range from 1 to 4

v12_1 lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti vašega podjetja Ali menite, da:

Lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti vašega podjetja?

Value 3327 Frequency
1 1 DA 8
2 2 DA, DO NEKE MERE 48
3 3 NE 133
4 4 NE VEM 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 184.18 42 46.82

Valid range from 1 to 3

v12_2 lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti slovenskega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema Ali menite, da:

Lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti slovenskega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema?

Value 3426 Frequency
1 1 DA 4
2 2 DA, DO NEKE MERE 29
3 3 NE 155
4 4 NE VEM 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 173.567 43 57.433

Valid range from 1 to 3

v12_3 lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti svetovnega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema Ali menite, da:

Lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti svetovnega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema?

Value 3525 Frequency
1 1 DA 4
2 2 DA, DO NEKE MERE 32
3 3 NE 148
4 4 NE VEM 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
184 177.562 47 53.438

Valid range from 1 to 3

v12_4 je korupcija neizbežen del slovenskega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema Ali menite, da:

Je korupcija neizbežen del slovenskega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema?

Value 3624 Frequency
1 1 DA 21
2 2 DA, DO NEKE MERE 83
3 3 NE 84
4 4 NE VEM 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 187.226 43 43.774

Valid range from 1 to 3

v12_5 je korupcija neizbežen del svetovnega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema Ali menite, da:

Je korupcija neizbežen del svetovnega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema?

Value 3723 Frequency
1 1 DA 25
2 2 DA, DO NEKE MERE 89
3 3 NE 67
4 4 NE VEM 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 177.156 50 53.844

Valid range from 1 to 3

v13 Ali ste v vašem podjetju sprejeli etični kodeks?

Ali ste v vašem podjetju sprejeli etični kodeks?

Value 3822 Frequency
1 da 47
2 ne, vendar ga imamo namen sprejeti 48
3 ne, kodeksa ne potrebujemo 86
4 ne vem 36
5 ne želim povedati 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 188.428 50 42.572

Valid range from 1 to 3

v14_1 etično izobraževanje menedžerjev in podjetnikov na področju poslovne etike Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo. Predstavljamo vam nekaj predlogov, vas pa naprošamo, da na lestvici od 1 do 5, ocenite, kako učinkoviti se vam zdijo ti predlogi:

Etično izobraževanje menedžerjev in podjetnikov na področju poslovne etike

Value 3921 Frequency
1 1 ZELO NEUČINKOVITO 7
2 2 NEUČINKOVITO 27
3 3 NITI NEUČINKOVITO NITI UČINKOVITO 44
4 4 UČINKOVITO 104
5 5 ZELO UČINKOVITO 31
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 211.243 18 19.757

Valid range from 1 to 5

v14_2 vzpostavitev učinkovitejše zunanje (inšpekcijske in revizijske službe) in notranje (samoregulacija znotraj podjetij) kontrole menedžmenta Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo. Predstavljamo vam nekaj predlogov, vas pa naprošamo, da na lestvici od 1 do 5, ocenite, kako učinkoviti se vam zdijo ti predlogi:

Vzpostavitev učinkovitejše zunanje (inšpekcijske in revizijske službe) in notranje (samoregulacija znotraj podjetij) kontrole menedžmenta

Value 4020 Frequency
1 1 ZELO NEUČINKOVITO 7
2 2 NEUČINKOVITO 20
3 3 NITI NEUČINKOVITO NITI UČINKOVITO 49
4 4 UČINKOVITO 99
5 5 ZELO UČINKOVITO 38
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 213.086 18 17.914

Valid range from 1 to 5

v14_3 zaostritev regulative Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo. Predstavljamo vam nekaj predlogov, vas pa naprošamo, da na lestvici od 1 do 5, ocenite, kako učinkoviti se vam zdijo ti predlogi:

Zaostritev regulative

Value 4119 Frequency
1 1 ZELO NEUČINKOVITO 8
2 2 NEUČINKOVITO 30
3 3 NITI NEUČINKOVITO NITI UČINKOVITO 75
4 4 UČINKOVITO 76
5 5 ZELO UČINKOVITO 18
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 200.15 24 30.85

Valid range from 1 to 5

v14_4 spontana sprememba pravil delovanja v podjetjih Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo. Predstavljamo vam nekaj predlogov, vas pa naprošamo, da na lestvici od 1 do 5, ocenite, kako učinkoviti se vam zdijo ti predlogi:

Spontana sprememba pravil delovanja v podjetjih

Value 4218 Frequency
1 1 ZELO NEUČINKOVITO 10
2 2 NEUČINKOVITO 24
3 3 NITI NEUČINKOVITO NITI UČINKOVITO 55
4 4 UČINKOVITO 91
5 5 ZELO UČINKOVITO 28
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 201.452 23 29.548

Valid range from 1 to 5

v14_5 aktivno uvajanje etične klime v podjetjih Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo. Predstavljamo vam nekaj predlogov, vas pa naprošamo, da na lestvici od 1 do 5, ocenite, kako učinkoviti se vam zdijo ti predlogi:

Aktivno uvajanje etične klime v podjetjih

Value 4317 Frequency
1 1 ZELO NEUČINKOVITO 3
2 2 NEUČINKOVITO 9
3 3 NITI NEUČINKOVITO NITI UČINKOVITO 35
4 4 UČINKOVITO 104
5 5 ZELO UČINKOVITO 65
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 208.019 15 22.981

Valid range from 1 to 5

v15 Kolikšen delež vaših letnih prihodkov podjetja predstavlja prodaja izdelkov oziroma storitev javnemu sektorju?

Kolikšen delež vaših letnih prihodkov podjetja predstavlja prodaja izdelkov oziroma storitev javnemu sektorju?

Value 4416 Frequency
1 nič 61
2 do 2 % 52
3 nad 2 do 5 % 23
4 nad 5 do 10 % 26
5 nad 10 do 20 % 18
6 nad 20 do 50% 10
7 nad 50 do 70% 8
8 nad 70 do 90% 5
9 nad 90 do 100% 5
10 ne vem, ne morem oceniti 15
11 ne želim povedati 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 208.012 23 22.988

Valid range from 1 to 9

v16 Veliko podjetij se javlja na javne razpise. Kako uspešno je vaše podjetje pri javnih razpisih?

Veliko podjetij se javlja na javne razpise. Kako uspešno je vaše podjetje pri javnih razpisih?

Value 4515 Frequency
1 posel dobimo v manj kot 30% 57
2 posel dobimo v približno 50% 39
3 posel dobimo v več kot 75% 5
4 naše podjetje se ne javlja na javne razpise 94
5 ne vem, ne morem oceniti 31
6 ne želim povedati 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 197.472 36 33.528

Valid range from 1 to 4

v17 Kaj je po vašem mnenju glavni razlog, da niste izbrani na javnih razpisih? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri v16=posel dobimo v manj kot 30 %!

Kaj je po vašem mnenju glavni razlog, da niste izbrani na javnih razpisih?

Value 4614 Frequency
1 smo predrag ponudnik 5
2 ostali ponudniki ponujajo izdelke(storitve) pod tržno ceno, 26
3 osebna poznanstva konkurenčnih podjetij 16
4 slabe reference našega podjetja 0
5 pomanjkljiva ali slabo izpolnjena razpisna dokumentacija 0
6 neizpolnjevanje razpisnih pogojev 3
7 ne vem, ne morem oceniti 6
8 ne želim povedati 1
97 se ne nanaša 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 56.058 181 174.942

Valid range from 1 to 6

v18 Ali ste pri svojem delu zasledili, da se na tistih razpisih, na katerih niste izbrani, naročniki najpogosteje kot najugodnejše izberejo večkrat zapored iste ponudnike-dobavitelje?

Ali ste pri svojem delu zasledili, da se na tistih razpisih, na katerih niste izbrani, naročniki najpogosteje kot najugodnejše izberejo večkrat zapored iste ponudnike-dobavitelje?

Value 4713 Frequency
1 da, to opažam že nekaj časa 55
2 da, to opažam v zadnjem času 9
3 ne, tega do sedaj še nisem zasledil 26
4 ne vem 135
5 ne želim povedati 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90 101.587 141 129.413

Valid range from 1 to 3

v19 Ali bi se vaš tržni delež bistveno povečal, če bi bili na javnih razpisih uspešnejši?

Ali bi se vaš tržni delež bistveno povečal, če bi bili na javnih razpisih uspešnejši?

Value 4812 Frequency
1 da, vsekakor 70
2 ne preveč 44
3 ne 86
4 ne vem 27
5 ne želim povedati 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 191.265 31 39.735

Valid range from 1 to 3

s2 Število zaposlenih Za konec bi vas prosili še za nekaj podatkov o podjetju, ki jih potrebujemo za strukturo vzorca.

Koliko zaposlenih ima vaše podjetje?

Value 4911 Frequency
1 do 49 zaposlenih 106
2 50 do 249 zaposlenih 72
3 nad 250 zaposlenih 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 231 0 0

Valid range from 1 to 3

s3 Funkcija znotraj podjetja

Prosimo, če lahko opredelite vašo funkcijo znotraj podjetja!

Value 5010 Frequency
1 direktor podjetja 54
2 lastnik podjetja 13
3 finančni direktor 41
4 izvršni direktor 6
5 predsednik upravnega odbora 0
6 član upravnega odbora 2
7 vodja financ 38
8 vodja računovodstva 47
9 drugo 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 231 0 0

Valid range from 1 to 9

s3_dr Prosimo, če lahko opredelite vašo funkcijo znotraj podjetja! - Drugo

Prosimo, če lahko opredelite vašo funkcijo znotraj podjetja! - Drugo

Value 519 Frequency
DIR. SPLOŠNE SLUŽBE 1
Ekonomist analitik 1
POSLOVNI SEKRETAR 1
VODAJ OBRAČUNA 1
Vodja kontrolinga 1
administrativno-računovodstvo-namestnica direktorja 1
administrator 1
direktor prodaje 1
direktor sektorja 1
direktorica ekonomike 1
hnamestnik generalnega direktorja 1
komercalist 1
komercialist 1
koordinator financ(plačilnega prometa) 1
namestnik direktorja 1
namestnik direktorja - finance in kakovost 1
nič od naštetega 1
pomočnik direktorice 1
pomočnik direktorja 2
poslovna sekretarka 1
poslovni sekretar 1
računovodja 4
računovodja-knjigovodja 1
vodja finančno računovodske službe 1
vodja splošnega sektorja 1
vodnja knjigovodstva 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 34.895 0 0

s3x_1 Prosimo, če lahko opredelite vašo funkcijo znotraj podjetja! - Šifrirano

Prosimo, če lahko opredelite vašo funkcijo znotraj podjetja! - Šifrirano

Value 528 Frequency
1 direktor podjetja 57
2 lastnik podjetja 13
3 finančni direktor 41
4 izvršni direktor 6
5 predsednik upravnega odbora 0
6 član upravnega odbora 2
7 vodja financ 40
8 vodja računovodstva 50
9 drugo (prosimo vpišite): 0
21 POMOČNIK DIREKTORJA 3
22 RAČUNOVODJA 5
23 VODJA SPLOŠNEGA SEKTORJA 1
24 VODJA MARKETINGA 1
26 TAJNIK 0
27 POSLOVNI SEKRETAR 7
28 NAMESTNIK DIREKTORJA 4
666 OSTALO 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 231 0 0 1 666

Valid range from 1 to 666

IPIS Baza iz IPIS-a

Baza iz IPIS-a

Value 537 Frequency
1001 MALA PODJETJA, (A) Kmetijstvo, lov gozdarstvo 0
1002 MALA PODJETJA, (B) Ribištvo 0
1003 MALA PODJETJA, C rudarstvo 0
1004 MALA PODJETJA, (D) predelovalne dejavnosti 22
1005 MALA PODJETJA, (F) gradbeništvo 10
1006 MALA PODJETJA, (G) trgovina; popravila motornih vozil 35
1007 MALA PODJETJA, (H) gostinstvo 7
1008 MALA PODJETJA, (I) promet, skladiščenje, zveze 7
1009 MALA PODJETJA, (J) finančno posredništvo 1
1010 MALA PODJETJA, (K) nepremičnine, najem, poslovne storitve 24
1015 MALA PODJETJA, E oskrba z elektriko, plinom, vodo 1
2001 SREDNJA PODJETJA, (A) Kmetijstvo, lov gozdarstvo 0
2003 SREDNJA PODJETJA, C rudarstvo 1
2004 SREDNJA PODJETJA, (D) predelovalne dejavnosti 39
2005 SREDNJA PODJETJA, (F) gradbeništvo 8
2006 SREDNJA PODJETJA, (G) trgovina; popravila motornih vozil 9
2007 SREDNJA PODJETJA, (H) gostinstvo 3
2008 SREDNJA PODJETJA, (I) promet, skladiščenje, zveze 2
2009 SREDNJA PODJETJA, (J) finančno posredništvo 1
2010 SREDNJA PODJETJA, (K) nepremičnine, najem, poslovne storitve 6
2015 SREDNJA PODJETJA, E oskrba z elektriko, plinom, vodo 4
3001 VELIKA PODJETJA, (A) Kmetijstvo, lov gozdarstvo 0
3003 VELIKA PODJETJA, C rudarstvo 1
3004 VELIKA PODJETJA, (D) predelovalne dejavnosti 27
3005 VELIKA PODJETJA, (F) gradbeništvo 4
3006 VELIKA PODJETJA, (G) trgovina; popravila motornih vozil 3
3007 VELIKA PODJETJA, (H) gostinstvo 3
3008 VELIKA PODJETJA, (I) promet, skladiščenje, zveze 3
3009 VELIKA PODJETJA, (J) finančno posredništvo 3
3010 VELIKA PODJETJA, (K) nepremičnine, najem, poslovne storitve 5
3015 VELIKA PODJETJA, E oskrba z elektriko, plinom, vodo 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 231 0 0 1004 3015

Valid range from 1001 to 3015

velikost Velikost podjetja

Velikost podjetja

Value 546 Frequency
1 mala podjetja 107
2 srednja podjetja 73
3 velika podjetja 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 231 0 0 1 3

Valid range from 1 to 3

dejavnost Dejavnost

Dejavnost podjetja

Value 555 Frequency
1 (A) Kmetijstvo, lov gozdarstvo 0
3 (C) rudarstvo 2
4 (D) predelovalne dejavnosti 88
5 (E) oskrba z elektriko, plinom, vodo 7
6 (F) gradbeništvo 22
7 (G) trgovina; popravila motornih vozil 47
8 (H) gostinstvo 13
9 (I) promet, skladiščenje, zveze 12
10 (J) finančno posredništvo 5
11 (K) nepremičnine, najem, poslovne storitve 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 231 0 0 3 11

Valid range from 1 to 11

t_day Dan prejema odgovora ankete

Dan prejema odgovora ankete

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 231 0 0 1 30 14.216 15.099 8.861 8.734

Valid range from 1 to 30

t_month Mesec prejema odgovora ankete

Mesec prejema odgovora ankete

Value 573 Frequency
11 127
12 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 231 0 0

Valid range from 11 to 12

t_year Leto prejema odgovora ankete

Leto prejema odgovora ankete

Value 582 Frequency
2006 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 231 0 0

Valid range from 2006 to 2006

ww Utež po velikosti in dejavnosti podjetij

Utež po velikosti in dejavnosti podjetij

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 0 0.0445 2.808 1 0.891

Valid range from 0.044543532781352 to 2.80832830857928

Materials of the Study

  1. Komisija za preprečevanje korupcije in GfK Gral - Iteo (2006). KORUPG06 - Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006 [Vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Oseli, Petra in Mrkun, Mateja (2007). Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006.

Related Publications

  1. Komisija za preprečevanje korupcije (2014). Raziskave in statistika.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

GfK Gral - Iteo. (2017). Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KORUPG06. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPG06_V1

COBISS.SI
Publication date: 2017
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si