Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUPG06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPG06_V1
Glavni avtor(ji):
  • GfK Gral - Iteo
Izdelal datoteko podatkov:
GfK - GfK Gral-Iteo, tržne raziskave d.o.o. (Ljubljana, Slovenija; 2006)

Finančna podpora:

Komisija za preprečevanje korupcije

Serija:
  • KORUPG/Stališča o korupciji v gospodarstvu

    Serija raziskav o korupciji v gospodarstvu se izvaja med vodilnimi delavci slovenskih malih, srednjih in velikih podjetij, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo. Raziskava sprašuje o oceni razširjenosti korupcije, o sprejemanju podkupnin v javnih službah, o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, vplivu različnih oblik korupcije na delovanje podjetja in o etičnem kodeksu podjetja. V letu 2006 je bil obstoječemu vprašalniku dodan sklop, ki se nanaša na javne razpise. V letu 2009 pa je bil vprašalnik ustrezno nadgrajen na podlagi preteklih rezultatov, zato primerjava s preteklimi izvedbami raziskave ni mogoča. Dodan pa je bil tudi sklop, ki se nanaša na vplive vladajočih političnih strank in lobiranje.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena razmer v slovenskem gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, ocena oviranosti posameznih dejavnikov za rast podjetja, mnenje o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, zahteva po pričakovanem dodatnem neuradnem plačilu, delež pogodbene vrednosti ponujen za dodatna neuradna plačila, vpliv različnih oblik korupcije na delovanje podjetja, vpliv korupcije na razvoj podjetja, vpliv korupcije na razvoj slovenskega ekonomskega sistema, vpliv korupcije na razvoj svetovnega ekonomskega sistema, mnenje o neizbežnosti korupcije, obstoj etičnega kodeksa v podjetju, načini izboljšave stanja poslovne etike, javni razpisi, uspešnost javljanja na javne razpise, velikost podjetja, dejavnost podjetja

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
GOSPODARSTVO
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
STANJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA PO VSTOPU V EU
STANJE POJAVA KORUPCIJE V SLOVENIJI
ETIČNI KODEKS
JAVNI RAZPISI
PODATKI O PODJETJU


Povzetek:

Raziskava vsebinsko in strokovno sledi že opravljenim preteklim raziskavam iz leta 2002 in 2004. Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije v gospodarstvu, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med vodstvenimi delavci slovenskih velikih, srednjih in malih podjetij. Zajema analizo gospodarskega in poslovnega okolja, poslovne etike in neuradnih plačil na Slovenskem. V raziskavi se je spraševalo o oceni razširjenosti korupcije, mnenju o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, vplivu različnih oblik korupcije na delovanje podjetja, o izkušnjah s korupcijo, podkupninah v javnih službah, etičnem kodeksu podjetja in uspešnosti na javnih razpisih. Primerjava z raziskavami iz preteklih let je možna le na neuteženih podatkih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 8. november 2006 - 11. december 2006
Čas izdelave: 2006
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

podjetje

Populacija:

Vodilni kadri v majhnih, srednjih in velikih podjetjih, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

GfK Gral-Iteo, tržne raziskave d.o.o.

Tip vzorca:

Neverjetnostno: kvotno. Iz Poslovnega informatorja Republike Slovenije (IPIS, september 2006) je bil izbran seznam podjetij, ki je bil v sodelovanju z naročnikom omejen na izbrane dejavnosti podjetij, pri čemer so bila upoštevana le podjetja, ki se ukvarjajo s profitno dejavnostjo. Kvote so bile postavljene glede na velikost podjetij (mala podjetja od 5 do 49 zaposlenih, srednja podjetja od 50 do 249 zaposlenih in velika podjetja nad 250 zaposlenih). Vzorec po velikosti podjetij odraža strukturo populacije podjetij s profitno dejavnostjo. Raziskava je bila opravljena med 107 malimi podjetji, 74 srednjimi ter 51 velikimi podjetji.

Način zbiranja podatkov:

Spletna anketa. Podjetjem, izbranim s predhodnim telefonskim naborom, se je preko e-pošte poslala povezava do spletne ankete.

Uteževanje:

Podatki so uteženi glede na velikost in dejavnost podjetja. Utež predstavlja spremenljivka ww, ki se nahaja na koncu podatkovne datoteke.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUPG06 - Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 59
  • število enot: 231

Verzija: december 2017

Spremenljivke

id Id

Id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 231 0 0 3 377 206.403 178.94 111.492 109.769

Vrednosti spremenljivk od 3 do 377

v1_1 stanje

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno je po vašem mnenju trenutno stanje slovenskega gospodarstva?

Vrednost 22 Frekvenca
1 1 ZELO SLABO 1
2 2 SLABO 25
3 3 NITI SLABO NITI DOBRO 103
4 4 DOBRO 94
5 5 ZELO DOBRO 3
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 224.792 5 6.208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_1 rezultati

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali so se poslovni rezultati vašega podjetja po vstopu v Evropsko unijo poslabšali ali izboljšali?

Vrednost 31 Frekvenca
1 1 POSLOVNI REZULTATI SO SE ZELO POSLABŠALI 4
2 2 POSLOVNI REZULTATI SO SE POSLABŠALI 22
3 3 NITI IZBOLJŠALI NITI POSLABŠALI (NI SPREMEMB) 137
4 4 POSLOVNI REZULTATI SO SE IZBOLJŠALI 59
5 5 POSLOVNI REZULTATI SO SE ZELO IZBOLJŠALI 5
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
227 229.002 4 1.998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

id Id

Id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 231 0 0 3 377 206.403 178.94 111.492 109.769

Vrednosti spremenljivk od 3 do 377

v1_1 stanje

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kakšno je po vašem mnenju trenutno stanje slovenskega gospodarstva?

Vrednost 258 Frekvenca
1 1 ZELO SLABO 1
2 2 SLABO 25
3 3 NITI SLABO NITI DOBRO 103
4 4 DOBRO 94
5 5 ZELO DOBRO 3
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 224.792 5 6.208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_1 rezultati

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali so se poslovni rezultati vašega podjetja po vstopu v Evropsko unijo poslabšali ali izboljšali?

Vrednost 357 Frekvenca
1 1 POSLOVNI REZULTATI SO SE ZELO POSLABŠALI 4
2 2 POSLOVNI REZULTATI SO SE POSLABŠALI 22
3 3 NITI IZBOLJŠALI NITI POSLABŠALI (NI SPREMEMB) 137
4 4 POSLOVNI REZULTATI SO SE IZBOLJŠALI 59
5 5 POSLOVNI REZULTATI SO SE ZELO IZBOLJŠALI 5
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
227 229.002 4 1.998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_1 položaj

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, ali se je položaj vaše panoge kot celote po vstopu v Evropsko unijo poslabšal ali izboljšal?

Vrednost 456 Frekvenca
1 1 POLOŽAJ NAŠE PANOGE SE JE ZELO POSLABŠAL 7
2 2 POLOŽAJ NAŠE PANOGE SE JE POSLABŠAL 47
3 3 POLOŽAJ NAŠE PANOGE SE NI NITI IZBOLJŠAL NITI POSLABŠAL (N 123
4 4 POLOŽAJ NAŠE PANOGE SE JE IZBOLJŠAL 45
5 5 POLOŽAJ NAŠE PANOGE SE JE ZELO IZBOLJŠAL 1
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 221.176 8 9.824

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v4_1 problem

Ali nam lahko na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako velik problem se vam zdi korupcija v današnji Sloveniji?

Vrednost 555 Frekvenca
1 1 ZELO MAJHEN PROBLEM 2
2 2 MAJHEN PROBLEM 31
3 3 NITI VELIK NITI MAJHEN PROBLEM 59
4 4 VELIK PROBLEM 87
5 5 ZELO VELIK PROBLEM 33
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
212 207.188 19 23.812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje podkupnine v javnih službah? Možen je en odgovor.

Kako razširjena sta po vaši oceni v Sloveniji pojava korupcije in sprejemanje podkupnine v javnih službah? Možen je en odgovor.

Vrednost 654 Frekvenca
1 skoraj noben javni uslužbenec ne počne tega 8
2 to počne le nekaj javnih uslužbencev 73
3 to počne kar precej javnih uslužbencev 73
4 to počnejo skoraj vsi javni uslužbenci 4
5 ne vem, ne morem oceniti 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
158 163.037 73 67.963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v6 Na čem predvsem temelji to vaše mnenje? Je utemeljeno predvsem.... Odgovarjajo vsi (iz v5) razen tisti, ki so dejali, da ne morejo oceniti!

Na čem predvsem temelji to vaše mnenje? Je utemeljeno predvsem…..

Vrednost 753 Frekvenca
1 kar ste prebrali v časopisih in slišali po televiziji in na 33
2 na tistem, kar ljudje na splošno govorijo o javnih uslužbenc 13
3 na izkušnjah in pripovedovanju tistih, ki jim zaupate 57
4 na vaših osebnih izkušnjah 14
5 na vsem od navedenega 38
6 ne vem, ne morem oceniti 3
97 se ne nanaša 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
155 159.924 76 71.076

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v7_1 pogoji financiranja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Pogoji financiranja

Vrednost 852 Frekvenca
1 1 TO NI OVIRA 33
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 48
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 85
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 62
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 223.797 3 7.203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7_2 zagotavljanje infrastrukture (telefonija, električna energija, voda, ceste) Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Zagotavljanje infrastrukture (telefonija, električna energija, voda, ceste)

Vrednost 951 Frekvenca
1 1 TO NI OVIRA 90
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 58
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 49
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 32
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 226.466 2 4.534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7_3 cene najema in nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Cene najema in nakupa zemljišč ter poslovnih prostorov

Vrednost 1050 Frekvenca
1 1 TO NI OVIRA 52
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 55
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 49
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 67
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 221.748 8 9.252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7_4 davki Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Davki

Vrednost 1149 Frekvenca
1 1 TO NI OVIRA 9
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 18
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 66
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 137
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 229.135 1 1.865

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7_5 obstoječa zakonska in druga regulativa Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Obstoječa zakonska in druga regulativa

Vrednost 1248 Frekvenca
1 1 TO NI OVIRA 9
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 22
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 71
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 121
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 217.796 8 13.204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7_6 delovanje sodstva Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Delovanje sodstva

Vrednost 1347 Frekvenca
1 1 TO NI OVIRA 19
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 30
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 54
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 110
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 200.577 18 30.423

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7_7 aktualne politične razmere Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Aktualne politične razmere

Vrednost 1446 Frekvenca
1 1 TO NI OVIRA 47
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 49
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 83
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 39
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 216.184 13 14.816

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7_8 inflacija Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Inflacija

Vrednost 1545 Frekvenca
1 1 TO NI OVIRA 64
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 70
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 75
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 19
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 223.797 3 7.203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7_9 menjalni tečaj tolarja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Menjalni tečaj tolarja

Vrednost 1644 Frekvenca
1 1 TO NI OVIRA 84
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 64
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 64
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 16
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 225.814 3 5.186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7_10 korupcija v javnem sektorju na splošno Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Korupcija v javnem sektorju na splošno

Vrednost 1743 Frekvenca
1 1 TO NI OVIRA 46
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 50
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 60
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 30
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
186 184.785 45 46.215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7_11 korupcija pri pridobivanju poslov preko postopkov javnega naročanja Ali nam lahko na lestvici ocenite, kako problematični so za delovanje in rast vašega podjetja spodaj našteti dejavniki:

Korupcija pri pridobivanju poslov preko postopkov javnega naročanja

Vrednost 1842 Frekvenca
1 1 TO NI OVIRA 48
2 2 TO JE MAJHNA OVIRA 26
3 3 TO JE ŠE ZNOSNA OVIRA 45
4 4 TO JE VELIKA OVIRA 62
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 182.416 50 48.584

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v8_1 Podjetja v moji panogi morajo običajno izplačati nekaj dodatnih neuradnih plačil v obliki denarja, usluge ali darila, da se stvari uredijo. Ko pomislite na javne uslužbence in funkcionarje, kako pogosto po vašem mnenju držita navedeni trditvi?

Podjetja v moji panogi morajo običajno izplačati nekaj dodatnih neuradnih plačil v obliki denarja, usluge ali darila, da se stvari uredijo.

Vrednost 1941 Frekvenca
1 1 NIKOLI 49
2 2 REDKO 47
3 3 VČASIH 44
4 4 POGOSTO 20
5 5 VEDNO 7
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
167 165.567 64 65.433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v8_2 Podjetja v moji panogi običajno že vnaprej vedo, kolikšen je znesek tega dodatnega plačila v obliki denarja, uslug ali daril. Ko pomislite na javne uslužbence in funkcionarje, kako pogosto po vašem mnenju držita navedeni trditvi?

Podjetja v moji panogi običajno že vnaprej vedo, kolikšen je znesek tega dodatnega plačila v obliki denarja, uslug ali daril.

Vrednost 2040 Frekvenca
1 1 NIKOLI 51
2 2 REDKO 45
3 3 VČASIH 31
4 4 POGOSTO 15
5 5 VEDNO 5
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
147 150.505 84 80.495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9 Ko pride do dodatnih neuradnih plačil, kaj od naštetega se zgodi najpogosteje? Prosim izberite le eno trditev!

Ko pride do dodatnih neuradnih plačil, kaj od naštetega se zgodi najpogosteje? Prosim izberite le eno trditev!

Vrednost 2139 Frekvenca
1 Javni uslužbenec ali funkcionar zahteva oziroma nakaže, da p 23
2 Podjetje na lastno pobudo ponudi tovrstno plačilo. 12
3 V naprej je znano, kako in koliko plačati, kakšna naj bo usl 18
4 Ne vem, ne morem oceniti. 168
5 Ne želim povedati. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 64.607 178 166.393

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v10 Ali nam lahko zaupate, kolikšen delež pogodbene vrednosti morajo podjetja v vaši panogi običajno ponuditi za dodatna neuradna plačila, da pridobijo posle...

Ali nam lahko zaupate, kolikšen delež pogodbene vrednosti morajo podjetja v vaši panogi običajno ponuditi za dodatna neuradna plačila (v obliki denarja, uslug ali daril) javnim uslužbencem ali funkcionarjem, da pridobijo posle preko postopkov oddaje javnih naročil?

Vrednost 2238 Frekvenca
1 nič 50
2 do 2 % 7
3 nad 2 do 3 % 2
4 nad 3 do 5 % 8
5 nad 5 do 10 % 4
6 več kot 20 % 1
7 ne vem, ne morem oceniti 146
8 ne želim povedati 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 67.363 159 163.637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v11_1 politični pritiski na poslovanje slovenskih bank Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Politični pritiski na poslovanje slovenskih bank:

Vrednost 2337 Frekvenca
1 1 SPLOH NE VPLIVA 79
2 2 MALO VPLIVA 62
3 3 ZNATNO VPLIVA 27
4 4 ZELO VPLIVA 6
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
174 174.061 57 56.939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_2 korupcija poslancev pri sprejemanju zakonov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija poslancev pri sprejemanju zakonov:

Vrednost 2436 Frekvenca
1 1 SPLOH NE VPLIVA 56
2 2 MALO VPLIVA 52
3 3 ZNATNO VPLIVA 32
4 4 ZELO VPLIVA 20
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
160 159.342 71 71.658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_3 korupcija vladnih funkcionarjev pri oblikovanju zakonov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija vladnih funkcionarjev pri oblikovanju zakonov:

Vrednost 2535 Frekvenca
1 1 SPLOH NE VPLIVA 51
2 2 MALO VPLIVA 50
3 3 ZNATNO VPLIVA 39
4 4 ZELO VPLIVA 19
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
159 157.47 72 73.53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_4 korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri pridobivanju poslov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri pridobivanju poslov:

Vrednost 2634 Frekvenca
1 1 SPLOH NE VPLIVA 57
2 2 MALO VPLIVA 48
3 3 ZNATNO VPLIVA 40
4 4 ZELO VPLIVA 23
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
168 172.222 63 58.778

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_5 korupcija davčnih uradnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija davčnih uradnikov:

Vrednost 2733 Frekvenca
1 1 SPLOH NE VPLIVA 79
2 2 MALO VPLIVA 51
3 3 ZNATNO VPLIVA 22
4 4 ZELO VPLIVA 9
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 163.335 70 67.665

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_6 korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri oddaji javnih naročil Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija javnih uslužbencev in funkcionarjev pri oddaji javnih naročil:

Vrednost 2832 Frekvenca
1 1 SPLOH NE VPLIVA 55
2 2 MALO VPLIVA 43
3 3 ZNATNO VPLIVA 38
4 4 ZELO VPLIVA 23
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
159 164.142 72 66.858

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_7 korupcija sodnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija sodnikov:

Vrednost 2931 Frekvenca
1 1 SPLOH NE VPLIVA 78
2 2 MALO VPLIVA 29
3 3 ZNATNO VPLIVA 22
4 4 ZELO VPLIVA 11
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
140 146.91 91 84.09

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_8 korupcija odvetnikov z namenom podkupovanja sodnikov Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Korupcija odvetnikov z namenom podkupovanja sodnikov:

Vrednost 3030 Frekvenca
1 1 SPLOH NE VPLIVA 76
2 2 MALO VPLIVA 31
3 3 ZNATNO VPLIVA 20
4 4 ZELO VPLIVA 11
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
138 141.203 93 89.797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_9 patronaža in nepotizem (nameščanje sorodnikov in prijateljev na uradne položaje) Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Patronaža in nepotizem (nameščanje sorodnikov in prijateljev na uradne položaje):

Vrednost 3129 Frekvenca
1 1 SPLOH NE VPLIVA 51
2 2 MALO VPLIVA 49
3 3 ZNATNO VPLIVA 33
4 4 ZELO VPLIVA 33
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
166 170.028 65 60.972

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v11_10 finančni prispevki političnim strankam Prosimo, ocenite v kolikšnem obsegu spodaj naštete oblike korupcije vplivajo na poslovanje vašega podjetja:

Finančni prispevki političnim strankam:

Vrednost 3228 Frekvenca
1 1 SPLOH NE VPLIVA 74
2 2 MALO VPLIVA 57
3 3 ZNATNO VPLIVA 19
4 4 ZELO VPLIVA 14
5 5 NE VEM, NE MOREM OCENITI 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
164 161.171 67 69.829

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v12_1 lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti vašega podjetja Ali menite, da:

Lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti vašega podjetja?

Vrednost 3327 Frekvenca
1 1 DA 8
2 2 DA, DO NEKE MERE 48
3 3 NE 133
4 4 NE VEM 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 184.18 42 46.82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v12_2 lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti slovenskega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema Ali menite, da:

Lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti slovenskega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema?

Vrednost 3426 Frekvenca
1 1 DA 4
2 2 DA, DO NEKE MERE 29
3 3 NE 155
4 4 NE VEM 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 173.567 43 57.433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v12_3 lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti svetovnega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema Ali menite, da:

Lahko korupcija pripomore k razvoju in rasti svetovnega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema?

Vrednost 3525 Frekvenca
1 1 DA 4
2 2 DA, DO NEKE MERE 32
3 3 NE 148
4 4 NE VEM 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
184 177.562 47 53.438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v12_4 je korupcija neizbežen del slovenskega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema Ali menite, da:

Je korupcija neizbežen del slovenskega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema?

Vrednost 3624 Frekvenca
1 1 DA 21
2 2 DA, DO NEKE MERE 83
3 3 NE 84
4 4 NE VEM 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 187.226 43 43.774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v12_5 je korupcija neizbežen del svetovnega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema Ali menite, da:

Je korupcija neizbežen del svetovnega ekonomskega oziroma gospodarskega sistema?

Vrednost 3723 Frekvenca
1 1 DA 25
2 2 DA, DO NEKE MERE 89
3 3 NE 67
4 4 NE VEM 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 177.156 50 53.844

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v13 Ali ste v vašem podjetju sprejeli etični kodeks?

Ali ste v vašem podjetju sprejeli etični kodeks?

Vrednost 3822 Frekvenca
1 da 47
2 ne, vendar ga imamo namen sprejeti 48
3 ne, kodeksa ne potrebujemo 86
4 ne vem 36
5 ne želim povedati 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 188.428 50 42.572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v14_1 etično izobraževanje menedžerjev in podjetnikov na področju poslovne etike Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo. Predstavljamo vam nekaj predlogov, vas pa naprošamo, da na lestvici od 1 do 5, ocenite, kako učinkoviti se vam zdijo ti predlogi:

Etično izobraževanje menedžerjev in podjetnikov na področju poslovne etike

Vrednost 3921 Frekvenca
1 1 ZELO NEUČINKOVITO 7
2 2 NEUČINKOVITO 27
3 3 NITI NEUČINKOVITO NITI UČINKOVITO 44
4 4 UČINKOVITO 104
5 5 ZELO UČINKOVITO 31
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 211.243 18 19.757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v14_2 vzpostavitev učinkovitejše zunanje (inšpekcijske in revizijske službe) in notranje (samoregulacija znotraj podjetij) kontrole menedžmenta Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo. Predstavljamo vam nekaj predlogov, vas pa naprošamo, da na lestvici od 1 do 5, ocenite, kako učinkoviti se vam zdijo ti predlogi:

Vzpostavitev učinkovitejše zunanje (inšpekcijske in revizijske službe) in notranje (samoregulacija znotraj podjetij) kontrole menedžmenta

Vrednost 4020 Frekvenca
1 1 ZELO NEUČINKOVITO 7
2 2 NEUČINKOVITO 20
3 3 NITI NEUČINKOVITO NITI UČINKOVITO 49
4 4 UČINKOVITO 99
5 5 ZELO UČINKOVITO 38
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 213.086 18 17.914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v14_3 zaostritev regulative Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo. Predstavljamo vam nekaj predlogov, vas pa naprošamo, da na lestvici od 1 do 5, ocenite, kako učinkoviti se vam zdijo ti predlogi:

Zaostritev regulative

Vrednost 4119 Frekvenca
1 1 ZELO NEUČINKOVITO 8
2 2 NEUČINKOVITO 30
3 3 NITI NEUČINKOVITO NITI UČINKOVITO 75
4 4 UČINKOVITO 76
5 5 ZELO UČINKOVITO 18
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 200.15 24 30.85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v14_4 spontana sprememba pravil delovanja v podjetjih Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo. Predstavljamo vam nekaj predlogov, vas pa naprošamo, da na lestvici od 1 do 5, ocenite, kako učinkoviti se vam zdijo ti predlogi:

Spontana sprememba pravil delovanja v podjetjih

Vrednost 4218 Frekvenca
1 1 ZELO NEUČINKOVITO 10
2 2 NEUČINKOVITO 24
3 3 NITI NEUČINKOVITO NITI UČINKOVITO 55
4 4 UČINKOVITO 91
5 5 ZELO UČINKOVITO 28
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 201.452 23 29.548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v14_5 aktivno uvajanje etične klime v podjetjih Kako bi se stanje poslovne etike pri nas lahko izboljšalo. Predstavljamo vam nekaj predlogov, vas pa naprošamo, da na lestvici od 1 do 5, ocenite, kako učinkoviti se vam zdijo ti predlogi:

Aktivno uvajanje etične klime v podjetjih

Vrednost 4317 Frekvenca
1 1 ZELO NEUČINKOVITO 3
2 2 NEUČINKOVITO 9
3 3 NITI NEUČINKOVITO NITI UČINKOVITO 35
4 4 UČINKOVITO 104
5 5 ZELO UČINKOVITO 65
6 6 NE VEM, NE MOREM OCENITI 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 208.019 15 22.981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v15 Kolikšen delež vaših letnih prihodkov podjetja predstavlja prodaja izdelkov oziroma storitev javnemu sektorju?

Kolikšen delež vaših letnih prihodkov podjetja predstavlja prodaja izdelkov oziroma storitev javnemu sektorju?

Vrednost 4416 Frekvenca
1 nič 61
2 do 2 % 52
3 nad 2 do 5 % 23
4 nad 5 do 10 % 26
5 nad 10 do 20 % 18
6 nad 20 do 50% 10
7 nad 50 do 70% 8
8 nad 70 do 90% 5
9 nad 90 do 100% 5
10 ne vem, ne morem oceniti 15
11 ne želim povedati 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 208.012 23 22.988

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v16 Veliko podjetij se javlja na javne razpise. Kako uspešno je vaše podjetje pri javnih razpisih?

Veliko podjetij se javlja na javne razpise. Kako uspešno je vaše podjetje pri javnih razpisih?

Vrednost 4515 Frekvenca
1 posel dobimo v manj kot 30% 57
2 posel dobimo v približno 50% 39
3 posel dobimo v več kot 75% 5
4 naše podjetje se ne javlja na javne razpise 94
5 ne vem, ne morem oceniti 31
6 ne želim povedati 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 197.472 36 33.528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v17 Kaj je po vašem mnenju glavni razlog, da niste izbrani na javnih razpisih? Na to vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri v16=posel dobimo v manj kot 30 %!

Kaj je po vašem mnenju glavni razlog, da niste izbrani na javnih razpisih?

Vrednost 4614 Frekvenca
1 smo predrag ponudnik 5
2 ostali ponudniki ponujajo izdelke(storitve) pod tržno ceno, 26
3 osebna poznanstva konkurenčnih podjetij 16
4 slabe reference našega podjetja 0
5 pomanjkljiva ali slabo izpolnjena razpisna dokumentacija 0
6 neizpolnjevanje razpisnih pogojev 3
7 ne vem, ne morem oceniti 6
8 ne želim povedati 1
97 se ne nanaša 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 56.058 181 174.942

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v18 Ali ste pri svojem delu zasledili, da se na tistih razpisih, na katerih niste izbrani, naročniki najpogosteje kot najugodnejše izberejo večkrat zapored iste ponudnike-dobavitelje?

Ali ste pri svojem delu zasledili, da se na tistih razpisih, na katerih niste izbrani, naročniki najpogosteje kot najugodnejše izberejo večkrat zapored iste ponudnike-dobavitelje?

Vrednost 4713 Frekvenca
1 da, to opažam že nekaj časa 55
2 da, to opažam v zadnjem času 9
3 ne, tega do sedaj še nisem zasledil 26
4 ne vem 135
5 ne želim povedati 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90 101.587 141 129.413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v19 Ali bi se vaš tržni delež bistveno povečal, če bi bili na javnih razpisih uspešnejši?

Ali bi se vaš tržni delež bistveno povečal, če bi bili na javnih razpisih uspešnejši?

Vrednost 4812 Frekvenca
1 da, vsekakor 70
2 ne preveč 44
3 ne 86
4 ne vem 27
5 ne želim povedati 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 191.265 31 39.735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s2 Število zaposlenih Za konec bi vas prosili še za nekaj podatkov o podjetju, ki jih potrebujemo za strukturo vzorca.

Koliko zaposlenih ima vaše podjetje?

Vrednost 4911 Frekvenca
1 do 49 zaposlenih 106
2 50 do 249 zaposlenih 72
3 nad 250 zaposlenih 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 231 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

s3 Funkcija znotraj podjetja

Prosimo, če lahko opredelite vašo funkcijo znotraj podjetja!

Vrednost 5010 Frekvenca
1 direktor podjetja 54
2 lastnik podjetja 13
3 finančni direktor 41
4 izvršni direktor 6
5 predsednik upravnega odbora 0
6 član upravnega odbora 2
7 vodja financ 38
8 vodja računovodstva 47
9 drugo 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 231 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

s3_dr Prosimo, če lahko opredelite vašo funkcijo znotraj podjetja! - Drugo

Prosimo, če lahko opredelite vašo funkcijo znotraj podjetja! - Drugo

Vrednost 519 Frekvenca
DIR. SPLOŠNE SLUŽBE 1
Ekonomist analitik 1
POSLOVNI SEKRETAR 1
VODAJ OBRAČUNA 1
Vodja kontrolinga 1
administrativno-računovodstvo-namestnica direktorja 1
administrator 1
direktor prodaje 1
direktor sektorja 1
direktorica ekonomike 1
hnamestnik generalnega direktorja 1
komercalist 1
komercialist 1
koordinator financ(plačilnega prometa) 1
namestnik direktorja 1
namestnik direktorja - finance in kakovost 1
nič od naštetega 1
pomočnik direktorice 1
pomočnik direktorja 2
poslovna sekretarka 1
poslovni sekretar 1
računovodja 4
računovodja-knjigovodja 1
vodja finančno računovodske službe 1
vodja splošnega sektorja 1
vodnja knjigovodstva 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30 34.895 0 0

s3x_1 Prosimo, če lahko opredelite vašo funkcijo znotraj podjetja! - Šifrirano

Prosimo, če lahko opredelite vašo funkcijo znotraj podjetja! - Šifrirano

Vrednost 528 Frekvenca
1 direktor podjetja 57
2 lastnik podjetja 13
3 finančni direktor 41
4 izvršni direktor 6
5 predsednik upravnega odbora 0
6 član upravnega odbora 2
7 vodja financ 40
8 vodja računovodstva 50
9 drugo (prosimo vpišite): 0
21 POMOČNIK DIREKTORJA 3
22 RAČUNOVODJA 5
23 VODJA SPLOŠNEGA SEKTORJA 1
24 VODJA MARKETINGA 1
26 TAJNIK 0
27 POSLOVNI SEKRETAR 7
28 NAMESTNIK DIREKTORJA 4
666 OSTALO 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 231 0 0 1 666

Vrednosti spremenljivk od 1 do 666

IPIS Baza iz IPIS-a

Baza iz IPIS-a

Vrednost 537 Frekvenca
1001 MALA PODJETJA, (A) Kmetijstvo, lov gozdarstvo 0
1002 MALA PODJETJA, (B) Ribištvo 0
1003 MALA PODJETJA, C rudarstvo 0
1004 MALA PODJETJA, (D) predelovalne dejavnosti 22
1005 MALA PODJETJA, (F) gradbeništvo 10
1006 MALA PODJETJA, (G) trgovina; popravila motornih vozil 35
1007 MALA PODJETJA, (H) gostinstvo 7
1008 MALA PODJETJA, (I) promet, skladiščenje, zveze 7
1009 MALA PODJETJA, (J) finančno posredništvo 1
1010 MALA PODJETJA, (K) nepremičnine, najem, poslovne storitve 24
1015 MALA PODJETJA, E oskrba z elektriko, plinom, vodo 1
2001 SREDNJA PODJETJA, (A) Kmetijstvo, lov gozdarstvo 0
2003 SREDNJA PODJETJA, C rudarstvo 1
2004 SREDNJA PODJETJA, (D) predelovalne dejavnosti 39
2005 SREDNJA PODJETJA, (F) gradbeništvo 8
2006 SREDNJA PODJETJA, (G) trgovina; popravila motornih vozil 9
2007 SREDNJA PODJETJA, (H) gostinstvo 3
2008 SREDNJA PODJETJA, (I) promet, skladiščenje, zveze 2
2009 SREDNJA PODJETJA, (J) finančno posredništvo 1
2010 SREDNJA PODJETJA, (K) nepremičnine, najem, poslovne storitve 6
2015 SREDNJA PODJETJA, E oskrba z elektriko, plinom, vodo 4
3001 VELIKA PODJETJA, (A) Kmetijstvo, lov gozdarstvo 0
3003 VELIKA PODJETJA, C rudarstvo 1
3004 VELIKA PODJETJA, (D) predelovalne dejavnosti 27
3005 VELIKA PODJETJA, (F) gradbeništvo 4
3006 VELIKA PODJETJA, (G) trgovina; popravila motornih vozil 3
3007 VELIKA PODJETJA, (H) gostinstvo 3
3008 VELIKA PODJETJA, (I) promet, skladiščenje, zveze 3
3009 VELIKA PODJETJA, (J) finančno posredništvo 3
3010 VELIKA PODJETJA, (K) nepremičnine, najem, poslovne storitve 5
3015 VELIKA PODJETJA, E oskrba z elektriko, plinom, vodo 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 231 0 0 1004 3015

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 3015

velikost Velikost podjetja

Velikost podjetja

Vrednost 546 Frekvenca
1 mala podjetja 107
2 srednja podjetja 73
3 velika podjetja 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 231 0 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

dejavnost Dejavnost

Dejavnost podjetja

Vrednost 555 Frekvenca
1 (A) Kmetijstvo, lov gozdarstvo 0
3 (C) rudarstvo 2
4 (D) predelovalne dejavnosti 88
5 (E) oskrba z elektriko, plinom, vodo 7
6 (F) gradbeništvo 22
7 (G) trgovina; popravila motornih vozil 47
8 (H) gostinstvo 13
9 (I) promet, skladiščenje, zveze 12
10 (J) finančno posredništvo 5
11 (K) nepremičnine, najem, poslovne storitve 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 231 0 0 3 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

t_day Dan prejema odgovora ankete

Dan prejema odgovora ankete

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 231 0 0 1 30 14.216 15.099 8.861 8.734

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

t_month Mesec prejema odgovora ankete

Mesec prejema odgovora ankete

Vrednost 573 Frekvenca
11 127
12 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 231 0 0

Vrednosti spremenljivk od 11 do 12

t_year Leto prejema odgovora ankete

Leto prejema odgovora ankete

Vrednost 582 Frekvenca
2006 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 231 0 0

Vrednosti spremenljivk od 2006 do 2006

ww Utež po velikosti in dejavnosti podjetij

Utež po velikosti in dejavnosti podjetij

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 0 0.0445 2.808 1 0.891

Vrednosti spremenljivk od 0.044543532781352 do 2.80832830857928

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Komisija za preprečevanje korupcije in GfK Gral - Iteo (2006). KORUPG06 - Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Oseli, Petra in Mrkun, Mateja (2007). Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006.

Povezane objave

  1. Komisija za preprečevanje korupcije (2014). Raziskave in statistika.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

GfK Gral - Iteo. (2017). Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KORUPG06. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPG06_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2017
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si