MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki

Basic Study Information

ADP - IDNo: MICREE19
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MICREE19_V1
Main author(s):
 • Sedmak, Mateja
 • Gornik, Barbara
 • Medarić, Zorana
 • Dežan, Lucija
 • Zadel, Maja
 • Bajt, Veronika
Data file producer:
IZDS - Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2019)

Funding agency:

Evropska Unija - OBZORJE2020, SC6-CHANGING WORLD. Europe in a changing world

Project number:

822664 (EU)

Study Content

Keywords ADP: otroci priseljenci, otrokosrediščni pristop, izobraževanje, integracija, integracijske politike, migracije, šola, otroštvo, vključenost, sprejem

Keywords ELSST:
IZOBRAŽEVANJE, INTEGRACIJA, INTEGRACIJA V ŠOLO, OTROŠTVO , STROKOVNJAK

Topic Classification CESSDA
Družbena slojevitost in skupine
Otroci
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
SPLOŠNE INFORMACIJE
OCENE POLITIK IN PRAKS VKLJUČEVANJA PRISELJENSKIH OTROK
POTREBE PRISELJENSKIH OTROK
INTEGRACIJA, PRIPRAVLJENOST NA SPREMEMBE


Abstract:

Projekt MiCreate (Migrant Children and Communities in a Transforming Europe) je mednarodni projekt, v okviru katerega je bila opravljena primerjalna raziskava v šolah, kjer so poleg Slovenije (koordinator projekta) sodelovale tudi Avstrija, Danska, Poljska, Španija, Združeno Kraljestvo, Grčija in Francija. Projekt preučuje vključevanje otrok priseljencev v evropske družbe in vlogo izobraževalnih institucij v procesu njihove integracije. Osrednji cilj projekta je bil spodbujati vključevanje različnih skupin priseljenih otrok s pomočjo otrokosrediščnega pristopa tako na področju izobraževanja kakor tudi politik. V okviru projekta so bili zbrani kvantitativni in kvalitativni podatki. Pričujoča raziskava vključuje kvalitatine podatke, tj. 10 intervjujev s strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem integracije otrok in mladostnikov. Intervjuji predstavljajo poglede in stališča članov izobraževalne skupnosti glede vključevanja priseljenih otrok v slovenski šolski sistem in širšo družbo ter organizacijo vsakdanjega šolskega življenja v večkulturnih šolah. Za ostale kvalitativne podatke glej ADP – IDNo: MICRES19, za kvantitativne podatke glej ADP – IDNo: MICREO21, podatki iz ostalih držav pa so dostopni v drugih repozitorijih (glej seznam v spremnih gradivih).

Methodology


Collection date: 4. julij 2019 - 8. avgust 2019
Date of production: 2019
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem integracije v Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Inštitut za družboslovne študije

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Kontaktirane so bile nacionalne institucije, pristojne za izobraževanje ali integracijo migrantov. Intervjuvani so bili predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada Vlade RS za podporo in integracijo migrantov, Zavoda RS za šolstvo in lokalne samouprave, kot so občine. Poleg strokovnjakov za integracijo otrok migrantov, je bilo v vzorec vključenih tudi več strokovnjakov iz akademskega sveta, kulturni mediator in nevladna organizacija.

Mode of data collection:

Osebni intervju

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki. Intervju 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Sedmak, Mateja; Gornik, Barbara; Medarić, Zorana; Dežan, Lucija; Zadel, Maja; Bajt, Veronika

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 2

License: ccbync

Version: 18. november 2022

Title of Data file: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki. Intervju 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Sedmak, Mateja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 18. november 2022

Title of Data file: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki. Intervju 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Sedmak, Mateja; Gornik, Barbara; Medarić, Zorana; Dežan, Lucija; Zadel, Maja; Bajt, Veronika

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 18. november 2022

Title of Data file: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki. Intervju 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Sedmak, Mateja; Gornik, Barbara; Medarić, Zorana; Dežan, Lucija; Zadel, Maja; Bajt, Veronika

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 18. november 2022

Title of Data file: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki. Intervju 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Sedmak, Mateja; Gornik, Barbara; Medarić, Zorana; Dežan, Lucija; Zadel, Maja; Bajt, Veronika

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 18. november 2022

Title of Data file: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki. Intervju 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Sedmak, Mateja; Gornik, Barbara; Medarić, Zorana; Dežan, Lucija; Zadel, Maja; Bajt, Veronika

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 2

License: ccbync

Version: 18. november 2022

Title of Data file: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki. Intervju 7 [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Sedmak, Mateja; Gornik, Barbara; Medarić, Zorana; Dežan, Lucija; Zadel, Maja; Bajt, Veronika

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 2

License: ccbync

Version: 18. november 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki. Intervju 8 [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Sedmak, Mateja; Gornik, Barbara; Medarić, Zorana; Dežan, Lucija; Zadel, Maja; Bajt, Veronika

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 18. november 2022

Title of Data file: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki. Intervju 9 [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Sedmak, Mateja; Gornik, Barbara; Medarić, Zorana; Dežan, Lucija; Zadel, Maja; Bajt, Veronika

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 18. november 2022

Title of Data file: MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki. Intervju 10 [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Sedmak, Mateja; Gornik, Barbara; Medarić, Zorana; Dežan, Lucija; Zadel, Maja; Bajt, Veronika

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 18. november 2022

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

NOTE: Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Sedmak, M., Gornik, B., Medarić, Z., Dežan, L., Zadel, M. and Bajt, V. (2022). MiCREATE - Priseljeni otroci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, 2019: Intervjuji s strokovnjaki [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MICREE19. https://doi.org/10.17898/ADP_MICREE19_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si