ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.11.2019

List of studies by topic DELO IN ZAPOSLOVANJE

Study ID Title of the study
ADS Anketa o delovni sili: Opis serije
ADS00 Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo
ADS001 Anketa o delovni sili, 2000/1
ADS002 Anketa o delovni sili, 2000/2
ADS003 Anketa o delovni sili, 2000/3
ADS004 Anketa o delovni sili, 2000/4
ADS01 Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS02 Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS03 Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS04 Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS05 Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS06 Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS07 Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS08 Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS09 Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS10 Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS10P Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana
ADS11 Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS12 Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS13 Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS14 Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS972 Anketa o delovni sili, 1997/2
ADS973 Anketa o delovni sili, 1997/3
ADS974 Anketa o delovni sili, 1997/4
ADS981 Anketa o delovni sili, 1998/1
ADS982 Anketa o delovni sili, 1998/2
ADS983 Anketa o delovni sili, 1998/3
ADS984 Anketa o delovni sili, 1998/4
ADS991 Anketa o delovni sili, 1999/1
ADS992 Anketa o delovni sili, 1999/2
ADS993 Anketa o delovni sili, 1999/3
ADS994 Anketa o delovni sili, 1999/4
AKP89 Anketa o kadrovskem potencialu 1989
AKP91 Anketa o kadrovskem potencialu 1991
AKP92 Anketa o kadrovskem potencialu 1992
AKP93 Anketa o kadrovskem potencialu 1993
AKP94 Anketa o kadrovskem potencialu 1994
CVSV Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe
CVSVPR09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Pogodbeni pripadniki rezervne sestave
CVSVRC09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva
DOP14 Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014
DPZ11 Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti
EB762 Evrobarometer 76.2: Zaposlovanje in socialna politika, zaposlitvena varnost ter aktivno staranje, september-oktober 2011
EKOMIG10 Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih
EMCOSU14 Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
ESWT04 Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih, 2004-2005
EWCS01 Raziskava delovnih pogojev v kandidatkah članicah EU 2001
EWCS05 Evropska raziskava delovnih pogojev 2005
HEGESCO Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih kompetenc
HRMSI01 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001: Mednarodna primerjalna študija
HRMSI04 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2004: Mednarodna primerjalna študija
HRMSI08 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008: Mednarodna primerjalna študija
ISSP05 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2005: Stališča o delu III
ISSP15 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2015: Stališča o delu IV
ISSP89 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I
ISSP97 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II
PD80 Pomen dela, 1980
PSTVEG11 Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM011 Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih
SJM051 Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu
SJM973 Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža
SPORIN71 Vzroki, tipologija in oblike razreševanja individualnih sporov v industrijskih delovnih organizacijah
USPINV12 Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide, 2012
ZAPOSL01 Pravice zaposlenih
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si