ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 22.05.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic DELO IN ZAPOSLOVANJE

Study ID Title of the study
ADS Anketa o delovni sili: Opis serije
ADS001 Anketa o delovni sili, 2000/1
ADS002 Anketa o delovni sili, 2000/2
ADS003 Anketa o delovni sili, 2000/3
ADS004 Anketa o delovni sili, 2000/4
ADS01 Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS02 Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS03 Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS04 Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS05 Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS06 Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS07 Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS08 Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS09 Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS10 Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS10P Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana
ADS11 Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS12 Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS13 Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS14 Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti
ADS972 Anketa o delovni sili, 1997/2
ADS973 Anketa o delovni sili, 1997/3
ADS974 Anketa o delovni sili, 1997/4
ADS981 Anketa o delovni sili, 1998/1
ADS982 Anketa o delovni sili, 1998/2
ADS983 Anketa o delovni sili, 1998/3
ADS984 Anketa o delovni sili, 1998/4
ADS991 Anketa o delovni sili, 1999/1
ADS992 Anketa o delovni sili, 1999/2
ADS993 Anketa o delovni sili, 1999/3
ADS994 Anketa o delovni sili, 1999/4
AKP89 Anketa o kadrovskem potencialu 1989
AKP91 Anketa o kadrovskem potencialu 1991
AKP92 Anketa o kadrovskem potencialu 1992
AKP93 Anketa o kadrovskem potencialu 1993
AKP94 Anketa o kadrovskem potencialu 1994
CVSV Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe
CVSVPR09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Pogodbeni pripadniki rezervne sestave
CVSVRC09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva
DOA20 Anketa o opravljanju osebne asistence v času covid-19, 2020
DOP14 Delovni odnosi in pogoji raznašalcev časopisov v Sloveniji, 2014
DPZ11 Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti
EB762 Evrobarometer 76.2: Zaposlovanje in socialna politika, zaposlitvena varnost ter aktivno staranje, september-oktober 2011
EKOMIG10 Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih
EMCOSU14 Nastajajoče oblike sodelovanja med organizacijami zasebnega sektorja in visokošolskimi ustanovami, 2014
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
ESWT04 Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih, 2004-2005
EWCS01 Raziskava delovnih pogojev v kandidatkah članicah EU 2001
EWCS05 Evropska raziskava delovnih pogojev 2005
HEGESCO Visokošolsko izobraževanje kot generator ključnih kompetenc
HRMSI01 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2001: Mednarodna primerjalna študija
HRMSI04 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2004: Mednarodna primerjalna študija
HRMSI08 Upravljanje človeških virov, Slovenija 2008: Mednarodna primerjalna študija
ISSP05 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2005: Stališča o delu III
ISSP15 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2015: Stališča o delu IV
ISSP89 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I
ISSP97 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II
PSTVEG11 Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih
SB19 Sirski begunci v Turčiji, 2019: Sirski begunci na neformalnem trgu delovne sile v Turčiji
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM011 Slovensko javno mnenje 2001/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih
SJM051 Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu
SJM973 Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža
USPINV12 Dejavniki, ki vplivajo na prilagoditve delovnih mest za invalide, 2012
ZAPOSL01 Pravice zaposlenih
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si