Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev

Basic Study Information

ADP - IDNo: APMR11
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_APMR11_V1
Main author(s):
  • Košmrlj, Katarina
  • Arzenšek, Ana
  • Trunk Širca, Nada
Co-workers:
  • Novak, Matic
  • Jošt Lešter, Valentina
  • Barle Lakota, Andreja
  • Lesjak, Dušan
Data file producer:
FM - Fakulteta za management (Koper, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Hruška d.o.o.
Visport d.o.o.

Project number:

L5–2313 (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

Study Content

Keywords:

doktorski študij, program mladi raziskovalci, odnos mentor-doktorand, motivacija za raziskovanje, motivacija za prenos znanja, prenos znanja v prakso, sodelovanje s končnimi uporabniki

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Sociologija znanosti
Topic Classification ADP
organizacijski vidik programa MR
ustreznost usposabljanja
odnos z akademskim mentorjem
odnos z mentorjem iz gospodarstva (za MRG)
motivacija za usposabljanje
prenos znanja končnim uporabnikom
demografija


Abstract:

Program usposabljanja mladih raziskovalcev (v nadaljevanju program MR) se v Sloveniji v različnih oblikah izvaja že od leta 1985. Gre za izobraževanje perspektivnih študentov, ki so prepoznani kot nosilci razvoja znanosti in za katere država zato namenja obsežna finančna sredstva. Izhodišče raziskave je bilo preučiti, kako program MR uresničuje svoj cilj vzpostavljanja družbe znanja. Namen je bil preveriti, kako se znanje implementira v praksi ter če se sredstva, ki jih država vlaga v program, na dolgi rok povrnejo družbi. Za analizo programa so bile izvedene tri fokusne skupine in anketa. Dodatna cilja raziskave sta bila izpostaviti primere dobre prakse in področja, kjer bi bilo mogoče program dodatno izboljšati.

Methodology


Collection date: 16. maj 2011 - 24. junij 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

1) Vsi posamezniki, ki so bili (od začetka izvajanja programa v letu 1985 do študijskega leta 2010/2011) kadarkoli vključeni v program Mladi raziskovalci (MR) in Mladi raziskovalci iz gospodarstva (MRG), ne glede na to, ali so usposabljanje takrat že zaključili, ali je še trajalo, ali so ga predčasno prekinili. Število vseh enot v populaciji je 6264. Seznam sta posredovala ARRS (MR) in TIA (MRG). Končni vzorčni okvir je bil seznam oseb, ki so imele podan elektronski naslov (3763).

2) Vsi posamezniki, ki so bili (od začetka izvajanja programa v letu 1985 do študijskega leta 2010/2011) kadarkoli vključeni v program Mladi raziskovalci (MR) in Mladi raziskovalci iz gospodarstva (MRG), ne glede na to, ali so usposabljanje takrat že zaključili, ali je še trajalo, ali so ga predčasno prekinili. Število vseh enot v populaciji je 6264. Seznam sta posredovala ARRS (MR) in TIA (MRG). Končni vzorčni okvir je bil seznam oseb, ki so imele podan elektronski naslov (3763). V eni fokusni skupini so sodelovali še mentorji mladim raziskovalcem.

Excluded:

1) Izključeni so bili posamezniki, za katere ni bilo možno pridobiti elektronskega naslova. Število takih posameznikov je bilo 2501.

Data collected by:

Fakulteta za management

Sampling procedure:

Neverjetnostno: s pomočjo respondentov

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Fokusna skupina v živo

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: APMR11 - Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.pdf - GRAFIČNA

Version: 24. januar 2018

Additional information:

DOSTOPNO NA ZAHTEVO

Title of Data file: APMR11 - Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko instituta mladih raziskovalcev, 2011: Med produkcijo in prenosom znanja: analiza programa mladih raziskovalcev [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 112
  • number of units: 694

Version: 24. januar 2018

Variable list

id ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
78 1
79 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
100 1
101 1
102 1
103 1
104 1
105 1
106 1
107 1
108 1
109 1
110 1
111 1
112 1
113 1
114 1
115 1
116 1
117 1
118 1
119 1
120 1
121 1
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
138 1
139 1
140 1
141 1
142 1
143 1
144 1
145 1
146 1
147 1
148 1
149 1
150 1
151 1
152 1
153 1
154 1
155 1
156 1
157 1
158 1
159 1
160 1
161 1
162 1
163 1
164 1
165 1
166 1
167 1
168 1
169 1
170 1
171 1
172 1
173 1
174 1
175 1
176 1
177 1
178 1
179 1
180 1
181 1
182 1
183 1
184 1
185 1
186 1
187 1
188 1
189 1
190 1
191 1
192 1
193 1
194 1
195 1
196 1
197 1
198 1
199 1
200 1
201 1
202 1
203 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
210 1
211 1
212 1
213 1
214 1
215 1
216 1
217 1
218 1
219 1
220 1
221 1
222 1
223 1
224 1
225 1
226 1
227 1
228 1
229 1
230 1
231 1
232 1
233 1
234 1
235 1
236 1
237 1
238 1
239 1
240 1
241 1
242 1
243 1
244 1
245 1
246 1
247 1
248 1
249 1
250 1
251 1
252 1
253 1
254 1
255 1
256 1
257 1
258 1
259 1
260 1
261 1
262 1
263 1
264 1
265 1
266 1
267 1
268 1
269 1
270 1
271 1
272 1
273 1
274 1
275 1
276 1
277 1
278 1
279 1
280 1
281 1
282 1
283 1
284 1
285 1
286 1
287 1
288 1
289 1
290 1
291 1
292 1
293 1
294 1
295 1
296 1
297 1
298 1
299 1
300 1
301 1
302 1
303 1
304 1
305 1
306 1
307 1
308 1
309 1
310 1
311 1
312 1
313 1
314 1
315 1
316 1
317 1
318 1
319 1
320 1
321 1
322 1
323 1
324 1
325 1
326 1
327 1
328 1
329 1
330 1
331 1
332 1
333 1
334 1
335 1
336 1
337 1
338 1
339 1
340 1
341 1
342 1
343 1
344 1
345 1
346 1
347 1
348 1
349 1
350 1
351 1
352 1
353 1
354 1
355 1
356 1
357 1
358 1
359 1
360 1
361 1
362 1
363 1
364 1
365 1
366 1
367 1
368 1
369 1
370 1
371 1
372 1
373 1
374 1
375 1
376 1
377 1
378 1
379 1
380 1
381 1
382 1
383 1
384 1
385 1
386 1
387 1
388 1
389 1
390 1
391 1
392 1
393 1
394 1
395 1
396 1
397 1
398 1
399 1
400 1
401 1
402 1
403 1
404 1
405 1
406 1
407 1
408 1
409 1
410 1
411 1
412 1
413 1
414 1
415 1
416 1
417 1
418 1
419 1
420 1
421 1
422 1
423 1
424 1
425 1
426 1
427 1
428 1
429 1
430 1
431 1
432 1
433 1
434 1
435 1
436 1
437 1
438 1
439 1
440 1
441 1
442 1
443 1
444 1
445 1
446 1
447 1
448 1
449 1
450 1
451 1
452 1
453 1
454 1
455 1
456 1
457 1
458 1
459 1
460 1
461 1
462 1
463 1
464 1
465 1
466 1
467 1
468 1
469 1
470 1
471 1
472 1
473 1
474 1
475 1
476 1
477 1
478 1
479 1
480 1
481 1
482 1
483 1
484 1
485 1
486 1
487 1
488 1
489 1
490 1
491 1
492 1
493 1
494 1
495 1
496 1
497 1
498 1
499 1
500 1
501 1
502 1
503 1
504 1
505 1
506 1
507 1
508 1
509 1
510 1
511 1
512 1
513 1
514 1
515 1
516 1
517 1
518 1
519 1
520 1
521 1
522 1
523 1
524 1
525 1
526 1
527 1
528 1
529 1
530 1
531 1
532 1
533 1
534 1
535 1
536 1
537 1
538 1
539 1
540 1
541 1
542 1
543 1
544 1
545 1
546 1
547 1
548 1
549 1
550 1
551 1
552 1
553 1
554 1
555 1
556 1
557 1
558 1
559 1
560 1
561 1
562 1
563 1
564 1
565 1
566 1
567 1
568 1
569 1
570 1
571 1
572 1
573 1
574 1
575 1
576 1
577 1
578 1
579 1
580 1
581 1
582 1
583 1
584 1
585 1
586 1
587 1
588 1
589 1
590 1
591 1
592 1
593 1
594 1
595 1
596 1
597 1
598 1
599 1
600 1
601 1
602 1
603 1
604 1
605 1
606 1
607 1
608 1
609 1
610 1
611 1
612 1
613 1
614 1
615 1
616 1
617 1
618 1
619 1
621 1
622 1
623 1
624 1
625 1
626 1
627 1
628 1
629 1
630 1
631 1
632 1
633 1
634 1
635 1
636 1
637 1
638 1
639 1
640 1
641 1
642 1
643 1
644 1
645 1
646 1
647 1
648 1
649 1
650 1
651 1
652 1
653 1
654 1
655 1
656 1
657 1
658 1
659 1
660 1
661 1
662 1
663 1
664 1
665 1
666 1
667 1
668 1
669 1
670 1
671 1
672 1
673 1
674 1
675 1
676 1
677 1
678 1
679 1
680 1
681 1
682 1
683 1
684 1
685 1
686 1
687 1
688 1
689 1
690 1
691 1
692 1
693 1
694 1
695 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 0

Valid range from 1 to 695

v01 Vrsta usposabljanja v okviru programa MR

Prosimo, označite, v katero vrsto usposabljanja v okviru programa mladih raziskovalcev ste oz. ste bili vključeni.

Value 22 Frequency
1 Mladi raziskovalec 0
2 Mladi raziskovalec v gospodarstvu 0
3 694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 0

Valid range from 1 to 3

v02 Podiplomski študijski program

Prosimo, označite, v kakšen podiplomski študijski program ste oz. ste bili vključeni v okviru usposabljanja MR.

Value 31 Frequency
1 Specialistični študijski program 0
2 Drugostopenjski (magistrski strokovni) študijski program 0
3 Magistrski (znanstveni) študijski program 0
4 Doktorski študijski program 0
5 694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 0

Valid range from 1 to 5

id ID

Value 1112 Frequency
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
78 1
79 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 1
88 1
89 1
90 1
91 1
92 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
100 1
101 1
102 1
103 1
104 1
105 1
106 1
107 1
108 1
109 1
110 1
111 1
112 1
113 1
114 1
115 1
116 1
117 1
118 1
119 1
120 1
121 1
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
138 1
139 1
140 1
141 1
142 1
143 1
144 1
145 1
146 1
147 1
148 1
149 1
150 1
151 1
152 1
153 1
154 1
155 1
156 1
157 1
158 1
159 1
160 1
161 1
162 1
163 1
164 1
165 1
166 1
167 1
168 1
169 1
170 1
171 1
172 1
173 1
174 1
175 1
176 1
177 1
178 1
179 1
180 1
181 1
182 1
183 1
184 1
185 1
186 1
187 1
188 1
189 1
190 1
191 1
192 1
193 1
194 1
195 1
196 1
197 1
198 1
199 1
200 1
201 1
202 1
203 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
210 1
211 1
212 1
213 1
214 1
215 1
216 1
217 1
218 1
219 1
220 1
221 1
222 1
223 1
224 1
225 1
226 1
227 1
228 1
229 1
230 1
231 1
232 1
233 1
234 1
235 1
236 1
237 1
238 1
239 1
240 1
241 1
242 1
243 1
244 1
245 1
246 1
247 1
248 1
249 1
250 1
251 1
252 1
253 1
254 1
255 1
256 1
257 1
258 1
259 1
260 1
261 1
262 1
263 1
264 1
265 1
266 1
267 1
268 1
269 1
270 1
271 1
272 1
273 1
274 1
275 1
276 1
277 1
278 1
279 1
280 1
281 1
282 1
283 1
284 1
285 1
286 1
287 1
288 1
289 1
290 1
291 1
292 1
293 1
294 1
295 1
296 1
297 1
298 1
299 1
300 1
301 1
302 1
303 1
304 1
305 1
306 1
307 1
308 1
309 1
310 1
311 1
312 1
313 1
314 1
315 1
316 1
317 1
318 1
319 1
320 1
321 1
322 1
323 1
324 1
325 1
326 1
327 1
328 1
329 1
330 1
331 1
332 1
333 1
334 1
335 1
336 1
337 1
338 1
339 1
340 1
341 1
342 1
343 1
344 1
345 1
346 1
347 1
348 1
349 1
350 1
351 1
352 1
353 1
354 1
355 1
356 1
357 1
358 1
359 1
360 1
361 1
362 1
363 1
364 1
365 1
366 1
367 1
368 1
369 1
370 1
371 1
372 1
373 1
374 1
375 1
376 1
377 1
378 1
379 1
380 1
381 1
382 1
383 1
384 1
385 1
386 1
387 1
388 1
389 1
390 1
391 1
392 1
393 1
394 1
395 1
396 1
397 1
398 1
399 1
400 1
401 1
402 1
403 1
404 1
405 1
406 1
407 1
408 1
409 1
410 1
411 1
412 1
413 1
414 1
415 1
416 1
417 1
418 1
419 1
420 1
421 1
422 1
423 1
424 1
425 1
426 1
427 1
428 1
429 1
430 1
431 1
432 1
433 1
434 1
435 1
436 1
437 1
438 1
439 1
440 1
441 1
442 1
443 1
444 1
445 1
446 1
447 1
448 1
449 1
450 1
451 1
452 1
453 1
454 1
455 1
456 1
457 1
458 1
459 1
460 1
461 1
462 1
463 1
464 1
465 1
466 1
467 1
468 1
469 1
470 1
471 1
472 1
473 1
474 1
475 1
476 1
477 1
478 1
479 1
480 1
481 1
482 1
483 1
484 1
485 1
486 1
487 1
488 1
489 1
490 1
491 1
492 1
493 1
494 1
495 1
496 1
497 1
498 1
499 1
500 1
501 1
502 1
503 1
504 1
505 1
506 1
507 1
508 1
509 1
510 1
511 1
512 1
513 1
514 1
515 1
516 1
517 1
518 1
519 1
520 1
521 1
522 1
523 1
524 1
525 1
526 1
527 1
528 1
529 1
530 1
531 1
532 1
533 1
534 1
535 1
536 1
537 1
538 1
539 1
540 1
541 1
542 1
543 1
544 1
545 1
546 1
547 1
548 1
549 1
550 1
551 1
552 1
553 1
554 1
555 1
556 1
557 1
558 1
559 1
560 1
561 1
562 1
563 1
564 1
565 1
566 1
567 1
568 1
569 1
570 1
571 1
572 1
573 1
574 1
575 1
576 1
577 1
578 1
579 1
580 1
581 1
582 1
583 1
584 1
585 1
586 1
587 1
588 1
589 1
590 1
591 1
592 1
593 1
594 1
595 1
596 1
597 1
598 1
599 1
600 1
601 1
602 1
603 1
604 1
605 1
606 1
607 1
608 1
609 1
610 1
611 1
612 1
613 1
614 1
615 1
616 1
617 1
618 1
619 1
621 1
622 1
623 1
624 1
625 1
626 1
627 1
628 1
629 1
630 1
631 1
632 1
633 1
634 1
635 1
636 1
637 1
638 1
639 1
640 1
641 1
642 1
643 1
644 1
645 1
646 1
647 1
648 1
649 1
650 1
651 1
652 1
653 1
654 1
655 1
656 1
657 1
658 1
659 1
660 1
661 1
662 1
663 1
664 1
665 1
666 1
667 1
668 1
669 1
670 1
671 1
672 1
673 1
674 1
675 1
676 1
677 1
678 1
679 1
680 1
681 1
682 1
683 1
684 1
685 1
686 1
687 1
688 1
689 1
690 1
691 1
692 1
693 1
694 1
695 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 0

Valid range from 1 to 695

v01 Vrsta usposabljanja v okviru programa MR

Prosimo, označite, v katero vrsto usposabljanja v okviru programa mladih raziskovalcev ste oz. ste bili vključeni.

Value 2111 Frequency
1 Mladi raziskovalec 0
2 Mladi raziskovalec v gospodarstvu 0
3 694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 0

Valid range from 1 to 3

v02 Podiplomski študijski program

Prosimo, označite, v kakšen podiplomski študijski program ste oz. ste bili vključeni v okviru usposabljanja MR.

Value 3110 Frequency
1 Specialistični študijski program 0
2 Drugostopenjski (magistrski strokovni) študijski program 0
3 Magistrski (znanstveni) študijski program 0
4 Doktorski študijski program 0
5 694
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 0

Valid range from 1 to 5

v03_r Področje rekodirano v tri kategorije

Prosimo, označite, v katero področje spada vaše podiplomsko izobraževanje, v katerega ste oz. ste bili vključeni med usposabljanjem MR (KLASIUS-P široka področja).

Value 4109 Frequency
1 Družboslovje in humanistika 125
2 Naravoslovje in tehnika 488
3 Zdravstvo in drugo 35
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 46

Valid range from 1 to 3

v04 Stanje usposabljanja

Prosimo, označite, v kakšnem stanju je vaše usposabljanje MR v tem trenutku.

Value 5108 Frequency
1 Usposabljanje uspešno zaključeno (zagovor zaključne naloge) 367
2 Usposabljanje še traja (kandidat/ka se še izobražuje) 272
3 Usposabljanje predčasno prekinjeno oz. neuspešno zaključeno 5
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
644 50

Valid range from 1 to 3

v05 Razlog predčasne prekinitve usposabljanja MR

Prosimo, navedite razlog predčasne prekinitve usposabljanja MR.

Value 6107 Frequency
Nesoglasja z mentorjem... 1
pogodba s TIA je bila zaključena zaradi izdelave magistrske naloge 1
prenehanje delovnega razmerja, razočaranje nad programom študija, ki sploh ni ustrezal potrebam v gospodarstvu 1
zaradi naloženih drugih obveznosti delodajalca ni bilo časa za izdelavo naloge 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4

v06_01 Visokošolski zavod mi je nudil popolno podporo pri … Pomislite na svoje usposabljanje MR in vaš odnos z visokošolskim zavodom, na katerem ste se usposabljali. V kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas?

Visokošolski zavod mi je nudil popolno podporo pri urejanju administrativnih zadev v zvezi z mojim usposabljanjem.

Value 7106 Frequency
1 Sploh ne drži 22
2 Pretežno ne drži 32
3 Bolj ne drži kot drži 42
4 Bolj drži kot ne drži 54
5 Pretežno drži 223
6 Popolnoma drži 233
7 Ne morem odgovoriti 10
Sysmiss 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
616 78

Valid range from 1 to 7

v06_02 Na visokošolskem zavodu sem imel/a dobre pogoje dela … Pomislite na svoje usposabljanje MR in vaš odnos z visokošolskim zavodom, na katerem ste se usposabljali. V kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas?

Na visokošolskem zavodu sem imel/a dobre pogoje dela, vključno z dostopom do literature in laboratorijev.

Value 8105 Frequency
1 Sploh ne drži 23
2 Pretežno ne drži 32
3 Bolj ne drži kot drži 49
4 Bolj drži kot ne drži 63
5 Pretežno drži 183
6 Popolnoma drži 254
7 Ne morem odgovoriti 12
Sysmiss 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
616 78

Valid range from 1 to 7

v06_03 V zvezi z usposabljanjem je bilo preveč administrativnega … Pomislite na svoje usposabljanje MR in vaš odnos z visokošolskim zavodom, na katerem ste se usposabljali. V kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas?

V zvezi z usposabljanjem MR je bilo preveč administrativnega dela.

Value 9104 Frequency
1 Sploh ne drži 85
2 Pretežno ne drži 135
3 Bolj ne drži kot drži 101
4 Bolj drži kot ne drži 81
5 Pretežno drži 97
6 Popolnoma drži 109
7 Ne morem odgovoriti 8
Sysmiss 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
616 78

Valid range from 1 to 7

v07_01 Nadrejeni so mi dodelili več zadolžitev, kot jih je … Pomislite na svoje delo/zaposlitev v času usposabljanja MR in ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Nadrejeni so mi dodelili več zadolžitev, kot jih je predvidevala moja pogodba.

Value 10103 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 114
2 Pretežno se ne strinjam 96
3 Bolj se ne kot se strinjam 57
4 Bolj se kot se ne strinjam 58
5 Pretežno se strinjam 119
6 Popolnoma se strinjam 131
7 Ne morem odgovoriti 11
Sysmiss 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
586 108

Valid range from 1 to 7

v07_02 Kot MR-ju so mi dodelili zahtevnejše naloge kot drugim … Pomislite na svoje delo/zaposlitev v času usposabljanja MR in ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Kot MR-ju so mi dodelili zahtevnejše naloge kot drugim zaposlenim na primerljivem delovnem mestu.

Value 11102 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 175
2 Pretežno se ne strinjam 130
3 Bolj se ne kot se strinjam 73
4 Bolj se kot se ne strinjam 55
5 Pretežno se strinjam 65
6 Popolnoma se strinjam 53
7 Ne morem odgovoriti 33
Sysmiss 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
584 110

Valid range from 1 to 7

v07_03 Čeprav sem bil/a vključen/a v drugo delo, sem imel/a … Pomislite na svoje delo/zaposlitev v času usposabljanja MR in ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Čeprav sem bil/a vključen/a v drugo delo, sem imel/a dovolj časa za poglobljen študij.

Value 12101 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 35
2 Pretežno se ne strinjam 58
3 Bolj se ne kot se strinjam 65
4 Bolj se kot se ne strinjam 75
5 Pretežno se strinjam 158
6 Popolnoma se strinjam 171
7 Ne morem odgovoriti 22
Sysmiss 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
584 110

Valid range from 1 to 7

v07_04 Naloge […] niso bile povezane z mojim podiplomskim študijem. Pomislite na svoje delo/zaposlitev v času usposabljanja MR in ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Naloge, ki sem jih delal/a za delodajalca, niso bile povezane z mojim podiplomskim študijem.

Value 13100 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 137
2 Pretežno se ne strinjam 127
3 Bolj se ne kot se strinjam 86
4 Bolj se kot se ne strinjam 70
5 Pretežno se strinjam 97
6 Popolnoma se strinjam 53
7 Ne morem odgovoriti 14
Sysmiss 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
584 110

Valid range from 1 to 7

v07_05 Naloge [… ]niso bile povezane z mojo zaključno nalogo. Pomislite na svoje delo/zaposlitev v času usposabljanja MR in ocenite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Naloge, ki sem jih delal/a za delodajalca, niso bile povezane z mojo zaključno nalogo.

Value 1499 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 115
2 Pretežno se ne strinjam 132
3 Bolj se ne kot se strinjam 80
4 Bolj se kot se ne strinjam 62
5 Pretežno se strinjam 95
6 Popolnoma se strinjam 81
7 Ne morem odgovoriti 19
Sysmiss 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
584 110

Valid range from 1 to 7

v08 Ur na teden za naloge, ki niso neposredno povezane … MR lahko v okviru zaposlitve/pogodbe o usposabljanju opravljajo tudi določena dela, ki niso neposredno povezana s študijem in/ali pripravo zaključne naloge, npr. sodelovanje v pedagoškem procesu, administrativna opravila, sodelovanje pri drugih projektih, podpora mentorju itd.

Prosimo, ocenite, koliko ur na teden ste v povprečju opravljali take naloge. Prosimo, napišite število ur.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 278 0 64 10.913 9.626

Valid range from 0 to 64

v09_01 Z mentorjem sva odlično sodelovala. Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Z mentorjem sva odlično sodelovala.

Value 1697 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 22
2 Pretežno se ne strinjam 42
3 Bolj se ne kot se strinjam 33
4 Bolj se kot se ne strinjam 52
5 Pretežno se strinjam 158
6 Popolnoma se strinjam 235
7 Ne morem odgovoriti 6
Sysmiss 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
548 146

Valid range from 1 to 7

v09_02 Mentor mi je bil na razpolago vedno, ko sem ga potreboval/a. Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor mi je bil na razpolago vedno, ko sem ga potreboval/a.

Value 1796 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 20
2 Pretežno se ne strinjam 38
3 Bolj se ne kot se strinjam 42
4 Bolj se kot se ne strinjam 47
5 Pretežno se strinjam 157
6 Popolnoma se strinjam 238
7 Ne morem odgovoriti 6
Sysmiss 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
548 146

Valid range from 1 to 7

v09_03 Mentor mi je posvečal več pozornosti kot ostalim študentom. Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor mi je posvečal več pozornosti kot ostalim študentom.

Value 1895 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 97
2 Pretežno se ne strinjam 84
3 Bolj se ne kot se strinjam 71
4 Bolj se kot se ne strinjam 81
5 Pretežno se strinjam 76
6 Popolnoma se strinjam 72
7 Ne morem odgovoriti 67
Sysmiss 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
548 146

Valid range from 1 to 7

v09_04 Mentor se je hitro odzival na moja vprašanja. Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor se je hitro odzival na moja vprašanja.

Value 1994 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 28
2 Pretežno se ne strinjam 32
3 Bolj se ne kot se strinjam 34
4 Bolj se kot se ne strinjam 62
5 Pretežno se strinjam 132
6 Popolnoma se strinjam 251
7 Ne morem odgovoriti 9
Sysmiss 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
548 146

Valid range from 1 to 7

v09_05 Mentor mi je pomagal na vsebinskih področjih pri pripravi … Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor mi je pomagal na vsebinskih področjih pri pripravi zaključne naloge.

Value 2093 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 50
2 Pretežno se ne strinjam 53
3 Bolj se ne kot se strinjam 45
4 Bolj se kot se ne strinjam 65
5 Pretežno se strinjam 113
6 Popolnoma se strinjam 176
7 Ne morem odgovoriti 46
Sysmiss 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
548 146

Valid range from 1 to 7

v09_06 Mentor mi je pomagal pri metodoloških vprašanjih. Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor mi je pomagal pri metodoloških vprašanjih.

Value 2192 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 46
2 Pretežno se ne strinjam 62
3 Bolj se ne kot se strinjam 52
4 Bolj se kot se ne strinjam 79
5 Pretežno se strinjam 131
6 Popolnoma se strinjam 161
7 Ne morem odgovoriti 17
Sysmiss 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
548 146

Valid range from 1 to 7

v09_07 Z izjemo raziskovanja v okviru svoje zaključne naloge z … Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Z izjemo raziskovanja v okviru svoje zaključne naloge z mentorjem nisem sodeloval/a v raziskovalnem smislu.

Value 2291 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 194
2 Pretežno se ne strinjam 103
3 Bolj se ne kot se strinjam 58
4 Bolj se kot se ne strinjam 30
5 Pretežno se strinjam 67
6 Popolnoma se strinjam 71
7 Ne morem odgovoriti 23
Sysmiss 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 148

Valid range from 1 to 7

v09_08 Občutek sem imel/a, da mentor od mene pričakuje več kot … Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Občutek sem imel/a, da mentor od mene pričakuje več kot od drugih študentov.

Value 2390 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 109
2 Pretežno se ne strinjam 102
3 Bolj se ne kot se strinjam 72
4 Bolj se kot se ne strinjam 66
5 Pretežno se strinjam 70
6 Popolnoma se strinjam 61
7 Ne morem odgovoriti 66
Sysmiss 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 148

Valid range from 1 to 7

v09_09 Mentor me je vključeval v svoje znanstveno-raziskovalne … Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor me je vključeval v svoje znanstveno-raziskovalne projekte, tako da sem aktivno sodeloval/a pri njih.

Value 2489 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 87
2 Pretežno se ne strinjam 56
3 Bolj se ne kot se strinjam 46
4 Bolj se kot se ne strinjam 63
5 Pretežno se strinjam 93
6 Popolnoma se strinjam 180
7 Ne morem odgovoriti 21
Sysmiss 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 148

Valid range from 1 to 7

v09_10 Mentor mi v zvezi s problematiko moje zaključne naloge ni … Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor mi v zvezi s problematiko moje zaključne naloge ni mogel ustrezno pomagati.

Value 2588 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 208
2 Pretežno se ne strinjam 117
3 Bolj se ne kot se strinjam 45
4 Bolj se kot se ne strinjam 53
5 Pretežno se strinjam 51
6 Popolnoma se strinjam 44
7 Ne morem odgovoriti 28
Sysmiss 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 148

Valid range from 1 to 7

v09_11 Če je mentor sodeloval pri projektih s končnimi uporabniki … Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Če je mentor sodeloval pri projektih s končnimi uporabniki znanja (gospodarstvo, negospodarstvo), me je v take projekte aktivno vključeval.

Value 2687 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 86
2 Pretežno se ne strinjam 49
3 Bolj se ne kot se strinjam 37
4 Bolj se kot se ne strinjam 70
5 Pretežno se strinjam 84
6 Popolnoma se strinjam 118
7 Ne morem odgovoriti 102
Sysmiss 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 148

Valid range from 1 to 7

v09_12 Čeprav je bil uradno moj mentor, nisva vzpostavila … Pomislite na svoje sodelovanje z mentorjem v visokošolskem zavodu (mentor usposabljanja) in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Čeprav je bil uradno moj mentor, nisva vzpostavila nikakršnega sodelovanja.

Value 2786 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 392
2 Pretežno se ne strinjam 59
3 Bolj se ne kot se strinjam 26
4 Bolj se kot se ne strinjam 19
5 Pretežno se strinjam 18
6 Popolnoma se strinjam 18
7 Ne morem odgovoriti 14
Sysmiss 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 148

Valid range from 1 to 7

v10 Mentor MR je bil tudi mentor pri zaključni nalogi.

Mentor MR je bil tudi mentor pri zaključni nalogi.

Value 2885 Frequency
1 da 465
2 ne 81
Sysmiss 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 148

Valid range from 1 to 2

v11_01 Z mentorjem sva odlično sodelovala. Pomislite na sodelovanje z mentorjem v gospodarski organizaciji in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Z mentorjem sva odlično sodelovala.

Value 2984 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 8
2 Pretežno se ne strinjam 7
3 Bolj se ne kot se strinjam 13
4 Bolj se kot se ne strinjam 11
5 Pretežno se strinjam 26
6 Popolnoma se strinjam 50
7 Ne morem odgovoriti 7
Sysmiss 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 572

Valid range from 1 to 7

v11_02 Mentor mi je bil na razpolago vedno, ko sem ga potreboval/a. Pomislite na sodelovanje z mentorjem v gospodarski organizaciji in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor mi je bil na razpolago vedno, ko sem ga potreboval/a.

Value 3083 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 5
2 Pretežno se ne strinjam 12
3 Bolj se ne kot se strinjam 12
4 Bolj se kot se ne strinjam 12
5 Pretežno se strinjam 25
6 Popolnoma se strinjam 49
7 Ne morem odgovoriti 7
Sysmiss 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 572

Valid range from 1 to 7

v11_03 Mentor se je hitro odzival na moja vprašanja. Pomislite na sodelovanje z mentorjem v gospodarski organizaciji in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor se je hitro odzival na moja vprašanja.

Value 3182 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 7
2 Pretežno se ne strinjam 12
3 Bolj se ne kot se strinjam 6
4 Bolj se kot se ne strinjam 13
5 Pretežno se strinjam 27
6 Popolnoma se strinjam 49
7 Ne morem odgovoriti 8
Sysmiss 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 572

Valid range from 1 to 7

v11_04 Mentor mi je ustrezno pomagal pri vseh težavah, na katere … Pomislite na sodelovanje z mentorjem v gospodarski organizaciji in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor mi je ustrezno pomagal pri vseh težavah, na katere sem naletel/a med delom.

Value 3281 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 11
2 Pretežno se ne strinjam 12
3 Bolj se ne kot se strinjam 10
4 Bolj se kot se ne strinjam 17
5 Pretežno se strinjam 27
6 Popolnoma se strinjam 37
7 Ne morem odgovoriti 8
Sysmiss 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 572

Valid range from 1 to 7

v11_05 Mentor je z menoj ravnal povsem enako kot z drugimi … Pomislite na sodelovanje z mentorjem v gospodarski organizaciji in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor je z menoj ravnal povsem enako kot z drugimi zaposlenimi na primerljivem delovnem mestu.

Value 3380 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 6
2 Pretežno se ne strinjam 5
3 Bolj se ne kot se strinjam 10
4 Bolj se kot se ne strinjam 14
5 Pretežno se strinjam 22
6 Popolnoma se strinjam 47
7 Ne morem odgovoriti 18
Sysmiss 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 572

Valid range from 1 to 7

v11_06 Mentor me je aktivno vključeval v svoje delovne projekte. Pomislite na sodelovanje z mentorjem v gospodarski organizaciji in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Mentor me je aktivno vključeval v svoje delovne projekte.

Value 3479 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 20
2 Pretežno se ne strinjam 12
3 Bolj se ne kot se strinjam 5
4 Bolj se kot se ne strinjam 10
5 Pretežno se strinjam 29
6 Popolnoma se strinjam 34
7 Ne morem odgovoriti 12
Sysmiss 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 572

Valid range from 1 to 7

v11_07 Čeprav je bil uradno moj mentor, nisva vzpostavila … Pomislite na sodelovanje z mentorjem v gospodarski organizaciji in označite, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo za vas.

Čeprav je bil uradno moj mentor, nisva vzpostavila nikakršnega sodelovanja.

Value 3578 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 74
2 Pretežno se ne strinjam 11
3 Bolj se ne kot se strinjam 7
4 Bolj se kot se ne strinjam 6
5 Pretežno se strinjam 5
6 Popolnoma se strinjam 12
7 Ne morem odgovoriti 7
Sysmiss 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 572

Valid range from 1 to 7

v12 Zadovoljstvo z mentorjem usposabljanja MR v vis. zavodu Prosimo, označite, v kolikšni meri ste zadovoljni z mentorjem usposabljanja MR v visokošolskem zavodu.

Z mentorjem usposabljanja MR v visokošolskem zavodu...

Value 3677 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen/a 27
2 pretežno nisem zadovoljen/a 41
3 bolj nisem kot sem zadovoljen/a 60
4 bolj sem kot nisem zadovoljen/a 63
5 večinoma sem zadovoljen/a 171
6 popolnoma sem zadolovljen/a 175
Sysmiss 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 157

Valid range from 1 to 6

v13 Zadovoljstvo z mentorjem MR v gospodarstvu Prosimo, označite, v kolikšni meri ste zadovoljni z mentorjem MR v gospodarski organizaciji.

Z mentorjem MR v gospodarstvu...

Value 3776 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen/a 13
2 pretežno nisem zadovoljen/a 10
3 bolj nisem kot sem zadovoljen/a 16
4 bolj sem kot nisem zadovoljen/a 15
5 večinoma sem zadovoljen/a 24
6 popolnoma sem zadolovljen/a 42
Sysmiss 574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 574

Valid range from 1 to 6

v14 Poglavitni razlog za usposabljanje

Prosimo, navedite poglavitni razlog, zaradi katerega ste se odločili za usposabljanje MR.

Value 3875 Frequency
- slabe razmere v prejšni službi- želja po meritvah, analizah, raziskavah 1
- zanimivost tematike 1
- zaradi možnosti napredovanja 1
/ 1
1. ZANIMANJE ZA PREUČEVANO TEMATIKO,2. PRIDOBITEV ŽELENE IZOBRAZBE,3. MOŽNOST KASNEJŠE ZAPOSLITVE. 1
Ambicije, želja prispevati k razumevanju okolja in družbe 1
Bil je to edini možni način da sem se izpopolnil v raziskovalnem področju, ki me je zanimalo. 1
Bil sem štipendist na raziskovalnem zavodu in moral sem se vključiti v program usposabljanja MR 1
Bilo je edini način, da pridem do zaposlitve na področju, ki me zanima. 1
Boljša plača in pridobljeni naziv. 1
Brezposelnost in želja po dodatnem usposabljanju. 1
Dobiti službo na raziskovalni inštituciji 1
Dobra priložnost za nadaljevanje študija, dober kolektiv in pogoji v laboratoriju. 1
Dodanta razgledanost, možnost boljše zaposlitve 1
Doktorat, sofinanciranje zaposlitve 1
Dolg čas 1
Edina moznost za zaposlitev 1
Ekonomska varnost med pridobivanjem raziskovalnih kompetenc. 1
Financiranje doktorata 1
Financiranje podiplomskega študija in zaposlitev za vsaj 4,5 let. 1
Finančna pomoč, predvsem za financiranje raziskovalnega dela v tujini. 1
Glede na dobro povprečje in delodajalec je izrazil željo, kot tudi lastna motivacija pridobivanja dodatnega znanja. 1
Globlje poznavanje področja dela (IKT). 1
Hitra in učinkovita pot do doktorskega naziva. Povezava fakultete in realnosti. 1
Interes do raziskovanja in odkrivanja novih interdisciplinarnih metod dela. 1
Interes po nadaljnjem študiji in raziskovalno-pedagoški karieri ter ponujeno mesto MR. 1
Iskreno zaupanje v znanost. 1
Izobrazba 1
Izobrazba (doktorat) 1
Kariera na akademsko-raziskovalnem področju 1
Kasnejša možnost akademske kariere. 1
Ker bi bil drugače doktorski študij zame predrag. 1
Ker bi de v vsakem primeru vpisala na podiplomski študij (ne sicer iste smeri)in ker me je mentorica povabila, naj se prijavim za usposabljanje pod njenim mentorstvom. 1
Ker je to edina moznost, kako v Sloveniji priti do ustreznega doktorata, drugace pa je glavni razlog za tako odlocitev zelja po karieri v raziskovalnem svetu. 1
Ker mi je to omogočilo delo na področju ki me je zanimalo 1
Ker se mi je zakrat zdela to odlična ideja in ker sem mislila, da si to želim v življenju. 1
Ker sem hotel delati v raziskovalni sferi, za kar pa je na začetku trenutno MR najbolj primerna oblika. 1
Ker sem skozi MR lahko dobil zaposlitev kot specializant 1
Ker sem želel biti raziskovalec. 1
Ker sem želel postati raziskovalec in učitelj na visokošolski ustanovi. 1
Ker želi postati profesor-strokovnjak in izboljšati razmere v republiki Sloveniji na področju znanosti, tehnologije in vsesplošnega tako socialnega kot tehnološkega razvoja. 1
Kot kandidata za MR so me povabili na inštitut, kjer so potrebovali kandidata za MR za mentorja MR na inštitutu, ki je dobil mesto za MRja. 1
Lastna ambicija. 1
Logičen korak v nadaljevanju izobraževanja, ki ima za posledico boljšo izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in razširitev socialnega omrežja, ki ga potrebuješ za uspešno delo. 1
MOžnost zaposlitve in financiranje študija 1
MR mi je predstavljal mnogo boljše možnosti za (tudi formalno) izobraževanje in izpopolnjevanje znanj, kot bi to bilo možno ob katerikoli od drugih ponujenih zaposlitev. 1
MRjevstvo mi je bilo ponujeno po diplomi. 1
Moznost dodatnega usposabljanja na podrocju, v katerem bom deloval tudi v prihodnje 1
Možnost akademske kariere 1
Možnost akademske kariere. 1
Možnost kariernega napredovanja. Želja po dodatnem izobraževanju. 1
Možnost nadaljevanja študija 1
Možnost nadaljnje zaposlitve v težko zaposljivem kadru oziroma pomanjkanjem le-tega na slovenskem ozemlju. 1
Možnost nadaljnjega izobražvanja, raziskovanja in poučevanja. 1
Možnost podiplomsekga študija z delom v raziskovalni organizaciji in za to delo prejemati dobro plačilo. Na takšen način je najlažje stopiti v raziskovalno organizacijo in kasneje nadaljevati kariero. 1
Možnost pridobitve višjega naziva in izkušenj za naprej. 1
Možnost prve zaposlitve in možnost začetka znanstvene kariere. 1
Možnost raziskovalnega dela na vrhunskem nivoju in prenosa znanja v prakso 1
Možnost raziskovanja interdisciplinarnega in še neraziskanega področja 1
Možnost raziskovanja. 1
Možnost za podiplomski študij. 1
Možnost zaposlitve. 1
Na inštitutu sem bil že predhodno zaposlen kot asistent stažist. 1
Na začetku podiplomca sem bil na magistrskem študiju, MR je bila priložnost za širše in natančnejše raziskovalno delo - zato je sledil prehod na doktorski študij. 1
Nadaljnje izobraževanje 1
Nadaljnje pridobivanje znanja in širjenje socialnega omrežja na strokovnem področju, kjer se želim udejstvovati. 1
Nadgraditev že osvojenih znanj. 1
Nadgradnja znanja in stopnje izobrazbe, možnost vključitve v program. 1
Nadgrajevanje, specializacija in odkrivanje ter raziskovanje 1
Najboljša finančna rešitev v tistem trenutku (možnost odpovedi delovnega razmerja pri štipenditorju dodiplomskega študija - zaposlitev pri štipenditorju ni obetala svetle prihodnosti) 1
Najboljša pot za pridobitev magisterija oz. doktorata. 1
Najlažja pot do večjega znanja in stopnje izobrazbe. 1
Najlažje pridobljena zaposlitev(zame, v tistem trenutku). 1
Najlažji izhod iz brezposelnosti. 1
Nezadostno (oziroma preveč posplošeno) pridobljeno znanje na dodiplomskem študiju. 1
Nov izziv na področju znanosti 1
Nova znanja, izobraževanje. 1
Občutek, da s svojim delom rešujem pomemben problem družbe, poleg tega pa še dobri pogoji za nadaljnje usposabljanje, zanimiva tematika... 1
POKLICANOST ZA AKADEMSKI POKLIC 1
Po končanem dodiplomskem študiju je bila to služba, ki se je ponujala. 1
Podiplomski študij in doktorat. 1
Poglobitev teoretičnega znanja, ki je potreben v moji stroki (med MR sem prišel iz industrije z že nekaj raziskovalnega staža) 1
Poglobitev znanja, ambicije po napredovanju. 1
Poglobiti in razsiriti znanje. Priti v stik in postati del skupnosti vrhunskih znanstvenikov 1
Poglobiti svoje znanje na tem področju in pridobiti ustrezna znanja za uspešno nadaljevanje poklicne kariere. 1
Poglobljeno znanje in zaključek doktorskega študija. 1
Ponudba s strani institucije za nadaljnje izobraževanje 1
Ponujena mi je bila možnost usposabljanja. 1
Ponujena priložnost s strani delodajalca 1
Ponujena priložnost, ki jo je bilo težko zavrniti, saj je nudila hkrati odlične pogoje za nadaljevanje izobraževanja in tudi službo oz finančno neodvisnost 1
Ponujena služba. 1
Potreba po višji izobrazbi na mestu zaposlitve in splošno pomanjkanje znanja na mojem področju raziskovanja. 1
Prakticno ni druge smiselne poti. 1
Prepričal me je mentor, ki je bil moj profesor že v času dodiplomskega študija. 1
Pridobitev določenih specifičnih znanj 1
Pridobitev financiranja 1
Pridobitev magisterskega naziva 1
Pridobitev novega znaja in doprinos k razvoju. 1
Pridobitev novih znanj in doktorskega naziva 1
Pridobitev ustrezne izobrazbe za akademsko oz. raziskovalno kariero 1
Pridobitev ustreznega specilaističnega znanja in možnost akademske kariere. 1
Pridobitev višje stopnje izobrazbe in možnost zaposlitve. 1
Pridobitev znanj, ki jih v okviru dodiplomskega študija ni bilo mogoče pridobiti. 1
Pridobitev znanja in izkušenj ter posledično več možnosti za zaposlitev. 1
Pridobitev znanja računalništva v sodobnih tehnologijah in reševanje težjih problemov v računalništvu. 1
Pridobiti nova znanja na področju dela v podjetju, kjer sem bil zaposlen. 1
Pridobivanje izkušenj v aplikativnih raziskavah. 1
Pridobivanje novih znanj in obojestranska korist za mene in delodajalca. 1
Priloznost 1
Priložnost je bila ponujena, možnost pridobivanja dodatnega znanja, možnost potovanja. 1
Primeren uvod v vrh stroke, s katero se ukvarjam. Pridobivanje novega znanja in izpopolnjevanje obstoječega, pridobljenega na dodiplomskem študiju. 1
Program MR daje status redno zaposlene osebe (socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, pokojninska doba)Zanimivo nadaljevanje diplomske teme. 1
Program se mi je zdel (in se mi se vedno zdi) odlična ideja, kako omogočiti financiranje za kvalitetni doktorski študij. 1
Radovednost 1
Radovednost. 1
Raziskovalno delo 1
Raziskovanje in apliciranje pridobljenega znanja v gospodarstvo. 1
Raziskovanje je moj način razmišljanja in delovanja. 1
Raziskovanje. 2
Redna zaposlitev 1
Redni priliv finančnih sredstev in izjemno delovno okolje 1
Služba za določen čas in možnost poglabljanja znanja 1
Sodelovati z elito raziskovalne in akademske sfere in se od njih veliko naučiti. 1
Spodbuda podjetja 1
Spoznati in izpopolniti se pri raziskovalnem delu. 1
Sprememba vsebine dela po 5 letih delovnih izkušenj. 1
Takojšnja zaposlitev po diplomi. 1
Takrat je bila to priložnost za službo, ki se je obetala kot zanimiva. 1
Tema naloge in delovno mesto (zaposlitev). 1
Tematika študija; Pridobivanje znanja, izkušenj za prihodnost...; Pogoj za zaposlitev na delovnem mestu v podjetju, kjer sem; 1
To mi je omogočilo doktroski študij. Brez tega bi težko hodil v službo in ob tem še študiral. 1
Ugodno zaradi financiranja studija. 1
Unovčitev dobrih ocen iz dodiplomskega študija. 1
Uporabiti svoje sposobnosti. 1
Uporabno znanje v področju, možnost akademske kariere 1
Uporabno znanje. 1
V sredini 90h je bila to pravzaprav edina moznost za zaposlitev za diplomante naravoslovnih ved. 1
Varnost zaposlitve (MR ali na cesto) 1
Varnost, možnost napredovanja 1
Vedno sem imela namen vpisati še podiplomski študij. V zadnjem letniku dodiplomskega študija sem začela tudi sicer raziskovalno sodelovati s sedanjim mentorjem, s katerim sva nato ugotovila, da bi bil ta način ugoden za oba. 1
Veselje do raziskovalnega dela 2
Veselje do raziskovalnega dela, eksperimentalnega dela v laboratoriju, spoznavanje analiznih metod. 1
Veselje do raziskovalnega dela. 1
Vstop v akademsko okolje. 1
ZARADI PODIPLOMSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN MOŽNOSTI RAZISKOVANJA 1
Zame je največja motivacija program MR v gospodarstvu, to da vidiš morebitno kasnejšo aplikativno vrednost svojega raziskovalnega dela. 1
Zanimalo me je nadaljevati raziskave. 1
Zanimalo me je raziskovalno delo, ki hkrati omogoča zaposlitev oz. sodelovanje v pedagoškem procesu na fakulteti. 1
Zanimanje po dodatnem izobraževanju 1
Zanimanje za poglobljen študij predmetnega področja. 1
Zanimanje za raziskave in nadaljevanje izobraževanja. 1
Zanimanje za raziskave in razvoj. 1
Zanimanje za raziskovalno ali razvojno delo. 1
Zanimanje za raziskovalno dejavnost... 1
Zanimanje za raziskovalno delo in raziskovalno temo. 1
Zanimanje za to znanstveno področje!Plus, nisem hotel v jugo vojsko in sem zavlačeval in mi je ratalo, Dve muhi na en mah.Hvala! 1
Zanimanje. Želja po spoznavanju novega. 1
Zanimiva tema dela 1
Zanimiva tema doktorske teme! 1
Zanimivo in aktivno podrocje raziskovanja.. 1
Zanimivo področje raziskovanja 1
Zaposlitev 1
Zaposlitev in izobrazevanje, placan studij in nadaljevanje izobrazevanja. 1
Zaposlitev na biomedicinskem področju (raziskovanje) na Obali in ne v Ljubljani. 1
Zaposlitev na delovnem mestu, kjer je bil pogoj končan podiplomski študij. 1
Zaposlitev, akademsko okolje kot intelektualni izziv. 1
Zaposlitev. 1
Zaposlitvena priložnost in možnost pridobitve novega znanja 1
Zaradi financiranega doktorskega študija s področja realnih industrijskih problemov. 1
Zaradi ljudi, s katerimi naj bi sodeloval. 1
Zaradi osebne rasti 1
Zaradi raziskovalne teme. 1
Zaradi zaposlitve ter možnosti nadaljnjega študija - zaradi kariere. 1
Zaradi želje do dela v akademskih sferah. 1
Zavod mi je sam ponudil to možnost. Možnost pridobitve dodatnega podrobnega znanja iz omejene tematike. 1
Zelja po raziskovalnem delu. 1
Znanstvena kariera 1
Znanstveni interes. 1
Znanstveno izpopolnjevanje 1
Znanstveno raziskovanje 1
akademska kariera 1
akademska kariera, nezadovoljstvo s takratnim delom v podjetju in sploh s takratno izobrazbo 1
ambicija 1
badaljevanje znanstveno raziskovalnega dela 1
bil je edini način, da dobim službo na željenem področju. 1
bila sem brezposelna 1
boljsa izobrazba, bolj zanimivo delovno mesto in vec kreativnosti 1
delovno okolje 1
dodatna znanjaizkušnjeizpopolnjevanje v tujini 1
doktorat in akademska kariera 1
doktorat, raziskovalno delo 1
domnevna dinamičnost, raznolikost dela, veselje do raziskovanja (dobre izkušnje pri pisanju diplome), višja plača kot pri prejšnji zaposlitvi, olajšane možnosti podiplomskega študij, na katerega sem pred nastopom MR že bil vpisan 1
dopolnitev obstoječega strokovnega znanja oz. izkušenj z akademskim 1
ena od redkih možnosti zaposlitve na raziskovalnem področju, želja po nadaljevanju dela v znanosti 1
finančna varnost,pedagoško delo 1
finančno najugodnejša možnost pridobitve doktorata 1
gospodasrka organizacija, kjer sem bila zaposlena, je videla priložnost za dodaten vir financiranja moje plače. sama bi v vsakem slučaju naredila doktorat. zame se s financiranjem ni nič spremenilo v službi in pri delovnih obveznostih. 1
idealna priložnost za nadaljevanje podiplomskega študija 1
imam rad proces raziskovanja rad bi postal raziskovalec 1
interes spoznati raziskovanje 1
interes za raziskovanje, možnost dela v akademskem okolju, na aktualnih in uporabnih problemih... 1
iz radovednosti 1
izobrazba 1
izobraževanje 2
izobraževanje in druga znanja 1
izpolnjeval sem pogoje in izkoristil priložnost. Zavedal sem se, da če ne bom doštudiral sedaj, najbrž ne bom nikoli. 1
izpopolnjevanje 1
kariera 1
kasnejša zaposlitev 1
ker me je izjemno zanimalo področje raziskovalnega dela, s katerim sem se prvič srečala že v srednji šoli 1
ljubezen do svoje raziskovalne teme, katere poglobljeno raziskovanje naj bi bilo s strani inštitucije podprto. 1
magisterij: želja po nadaljnjem študijudoktorat: tovarna, v kateri sem se zaposlila po magisteriju, je šla v stečaj in ni več izplačevala plač, tako da sem bila prisiljena poiskati drugo službo - mesto MR je bilo pač takrat edino primerno delo, ki se 1
motivacija za znanstveno delo in doseganje najvišje stopnje izobrazbe 1
možnost nadaljnjega podiplomskega izobraževanja brez stroškov 1
možnost nadgradnje izobrazbe in delna preusmeritev v stroki 1
možnost nadgradnje znanja v raziskovalni inštituciji pod mentorstvom 1
možnost raziskovanja, pridobivanje novih znanj in študij in ne opravljanje bolj (pričakovanega) rutinskega dela drugje 1
možnost za delo na področju, ki me zanima 1
možnost zaposlitve 3
možnost zaposlitve na področju, ki me je stokovno in znanstveno zelo zanimalo 1
nadaljevanje usposabljanja in kariera 1
nadaljevanje študija, zaposlitev 1
nadaljni študij, ki temelji na povezovanju teorije in prakse 1
najenostavnejši način podiplomskega študija 1
ni bilo druge možne zaposlitve 1
ni bilo druge sluzbe 1
nisem imel ze drugih nacrtov 1
nisem si predstavljal da bi zmogel delati v podjetju z ustaljenim delovnim casom in togo hierarhijo; iskal sem izzive 1
nova znanja 1
osebnostna rast 1
po zaključku mi je bilo ''obljubljeno'' delavno mesto 1
podaljšanje zaposlitve 1
poglabljanje znanja 1
poglobiti znanje, izkusnje v raziskovalnem delu 1
ponujena mozno0st 1
povabil me je direktor delodajalca 1
povabilo mentorja 1
povabilo mentorja in želja po podiplomskem študiju 1
pridobitev dodatnega znanjadoktoratsodelovanje s končnim porabnikomželja za ohranjanje okolja 1
pridobitev dodatnih znanj oziroma želja po raziskovanju 1
pridobitev naziva, akademska kariera 1
pridobitev poglobljenega znanja in začetek akademske raziskovalne kareire 1
pridobiti več poznanstva v socialnem in družbenem okolju in več znanja v znanstveni sferi (v okviru svojega raziskovalnega področja) 1
pridobivanje novih znanj, raziskovanje, zaposlitev 1
pridobivanje praktičnega znanja, podiplomski študij 1
pridobivanje znanja, raziskovalno in strokovno delo 1
priloznost 1
priložnost 1
priložnost za akademsko kariero, izziv 1
priložnost za razvijanje znanj in varna zaposlitev 1
prva zaposlitev, primerna plača