Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR0906
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0906_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi, volilna namera, stališče do dela ministra Gregorja Golobiča

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
politični pluralizem


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju pripadnosti določenim skupinam vrednot, samoopredeljevanja na levico ali desnico ter uvrščanju posameznih političnih strank na spekter med levico in desnico. Tako zastavljena raziskava omogoča analizo v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 15. junij 2009 - 19. junij 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 54
 • število enot: 903

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 298
2 vas (500-1999 prebivalcev) 178
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 141
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 154 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 253 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 298
2 vas (500-1999 prebivalcev) 178
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 141
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 352 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 451 Frekvenca
1 Urbano 448
2 Ruralno 455
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 550 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 140
3 Koroška 34
4 Savinjska 117
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 SVOBODA

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 649 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 10
2 16
3 105
4 148
5 povsem pozitiven odnos 621
6 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 ODGOVORNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 748 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 41
2 44
3 101
4 167
5 povsem pozitiven odnos 545
6 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 ENAKOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 847 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 47
2 75
3 157
4 192
5 povsem pozitiven odnos 424
6 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 TEKMOVALNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 946 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 59
2 109
3 346
4 226
5 povsem pozitiven odnos 153
6 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 ČLOVEKOVE PRAVICE

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 1045 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 46
2 65
3 124
4 159
5 povsem pozitiven odnos 505
6 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 RED

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 1144 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 45
2 67
3 151
4 210
5 povsem pozitiven odnos 423
6 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 VARNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 1243 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 23
2 36
3 135
4 183
5 povsem pozitiven odnos 519
6 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 KAPITALIZEM

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 1342 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 235
2 201
3 289
4 106
5 povsem pozitiven odnos 61
6 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 DEMOKRACIJA

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 1441 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 67
2 104
3 228
4 244
5 povsem pozitiven odnos 251
6 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_10 SOCIALIZEM

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 1540 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 127
2 158
3 309
4 190
5 povsem pozitiven odnos 107
6 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_11 LIBERALNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 1639 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 77
2 125
3 326
4 237
5 povsem pozitiven odnos 112
6 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_12 KONSERVATIVNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 1738 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 150
2 240
3 331
4 105
5 povsem pozitiven odnos 47
6 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_13 NAROD

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 1837 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 21
2 37
3 194
4 288
5 povsem pozitiven odnos 346
6 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_14 DRŽAVA

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 1936 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 38
2 61
3 207
4 230
5 povsem pozitiven odnos 359
6 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_15 RESNICA

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 2035 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 60
2 60
3 93
4 117
5 povsem pozitiven odnos 563
6 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_16 RELIGIJA

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 2134 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 127
2 144
3 281
4 192
5 povsem pozitiven odnos 146
6 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_17 PATRIOTIZEM

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 2233 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 54
2 139
3 294
4 195
5 povsem pozitiven odnos 181
6 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_18 ODPRTOST V SVET

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 2332 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 7
2 20
3 182
4 350
5 povsem pozitiven odnos 331
6 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_19 EVROPEJSTVO

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 2431 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 25
2 80
3 288
4 312
5 povsem pozitiven odnos 186
6 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_20 MULTIKULTURNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 2530 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 16
2 63
3 291
4 299
5 povsem pozitiven odnos 208
6 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_21 PARTIZANSTVO

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 2629 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 108
2 131
3 259
4 221
5 povsem pozitiven odnos 159
6 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_22 DOMOBRANSTVO

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Vrednost 2728 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 359
2 193
3 193
4 80
5 povsem pozitiven odnos 40
6 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Vzdrževati red v družbi

2. Če bi morali izbrati med naslednjim stvarmi, kateri DVE bi bili po vašem mnenu najbolj pomembni za slovensko družbo?

Vrednost 2827 Frekvenca
1 IZBRAN 469
2 NI IZBRAN 434
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_2 Dati ljudem več besede pri pomembnih političnih odločitvah

2. Če bi morali izbrati med naslednjim stvarmi, kateri DVE bi bili po vašem mnenu najbolj pomembni za slovensko družbo?

Vrednost 2926 Frekvenca
1 IZBRAN 477
2 NI IZBRAN 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_3 Boriti se proti rasti cen

2. Če bi morali izbrati med naslednjim stvarmi, kateri DVE bi bili po vašem mnenu najbolj pomembni za slovensko družbo?

Vrednost 3025 Frekvenca
1 IZBRAN 382
2 NI IZBRAN 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_4 Varovati svobodo govora

2. Če bi morali izbrati med naslednjim stvarmi, kateri DVE bi bili po vašem mnenu najbolj pomembni za slovensko družbo?

Vrednost 3124 Frekvenca
1 IZBRAN 558
2 NI IZBRAN 345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

3. Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Vrednost 3223 Frekvenca
1 desnico 114
2 desno sredino 180
3 levo sredino 183
4 levico 168
5 ne vem, drugo, brez odgovora 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
645 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q4_1 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Vrednost 3322 Frekvenca
1 1 Skrajno Desno 67
2 2 33
3 3 47
4 4 35
5 5 214
6 6 56
7 7 86
8 8 120
9 9 74
10 10 Skrajno Levo 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q4_2 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Vrednost 3421 Frekvenca
1 1 Skrajno Desno 161
2 2 98
3 3 135
4 4 90
5 5 255
6 6 24
7 7 35
8 8 25
9 9 17
10 10 Skrajno Levo 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q4_3 Zares

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Vrednost 3520 Frekvenca
1 1 Skrajno Desno 66
2 2 27
3 3 36
4 4 42
5 5 244
6 6 60
7 7 84
8 8 109
9 9 77
10 10 Skrajno Levo 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q4_4 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Vrednost 3619 Frekvenca
1 1 Skrajno Desno 51
2 2 36
3 3 61
4 4 67
5 5 363
6 6 94
7 7 88
8 8 55
9 9 24
10 10 Skrajno Levo 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q4_5 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Vrednost 3718 Frekvenca
1 1 Skrajno Desno 53
2 2 45
3 3 57
4 4 33
5 5 235
6 6 68
7 7 78
8 8 109
9 9 76
10 10 Skrajno Levo 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q4_6 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Vrednost 3817 Frekvenca
1 1 Skrajno Desno 78
2 2 101
3 3 154
4 4 129
5 5 276
6 6 44
7 7 34
8 8 28
9 9 17
10 10 Skrajno Levo 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q4_7 SNS- SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Vrednost 3916 Frekvenca
1 1 Skrajno Desno 134
2 2 74
3 3 84
4 4 63
5 5 359
6 6 58
7 7 36
8 8 26
9 9 16
10 10 Skrajno Levo 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q4_8 NSi- NOVA SLOVENIJA

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Vrednost 4015 Frekvenca
1 1 Skrajno Desno 214
2 2 147
3 3 134
4 4 61
5 5 229
6 6 28
7 7 25
8 8 14
9 9 6
10 10 Skrajno Levo 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q5 Ali je označevanje posameznih političnih strank in politikov za leve ali desne v današnjem času še primerno?

5. Ali je označevanje posameznih političnih strank in politikov za leve ali desne v današnjem času še primerno?

Vrednost 4114 Frekvenca
1 Da 268
2 Ne 574
3 Ne vem 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 4213 Frekvenca
1 Da 432
2 Ne 394
3 Ne vem (N.B.) 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 4312 Frekvenca
1 SD 200
2 SDS 203
3 LDS 43
4 ZARES 63
5 SLS 20
6 NSI 36
7 DESUS 27
8 SNS 44
9 drugo 16
11 nobene 77
99 ne bi šel na volitve 56
10 ne vem 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q8 Ali je po vašem mnenju prav, da Gregor Golobič ostaja minister?

8. Ali je po vašem mnenju prav, da Gregor Golobič ostaja minister?

Vrednost 4411 Frekvenca
1 Da 334
2 Ne 484
3 Ne vem 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Ali menite, da lahko minister Golobič še naprej verodostojno vodi javno politiko na področju visokega šolstva, znanosti in tehnologije?

9. Ali menite, da lahko minister Golobič še naprej verodostojno vodi javno politiko na področju visokega šolstva, znanosti in tehnologije?

Vrednost 4510 Frekvenca
1 Da 362
2 Ne 472
3 Ne vem 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Ali menite, da bi bilo potrebno proti ministru Golobiču v parlamentu vložiti interpelacijo?

10. Ali menite, da bi bilo potrebno proti ministru Golobiču v parlamentu vložiti interpelacijo?

Vrednost 469 Frekvenca
1 Da 351
2 Ne 474
3 Ne vem 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q16 Ali menite, DA BO vladajoča koalicija v sedanji strankarski sestavi zdržala do naslednjih rednih parlamentarnih volitvah?

11. Ali menite, da bo vladajoča koalicija v sedanji strankarski sestavi zdržala do naslednjih rednih parlamentarnih volitvah?

Vrednost 478 Frekvenca
1 da 481
2 ne 302
3 nem vem, b.o. 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

spol Spol?

Vrednost 487 Frekvenca
1 M 411
2 Ž 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 496 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 77
2 Poklicna 97
3 Srednja 432
4 Višja, visoka ali več 295
9 Brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q13_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 1 1921 1992 1958.875 16.295

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1992

q14 Bi bili načeloma pripravljeni v primeru, da bi vas povabili, sodelovati v krajšem, največ dve uri dolgem, sp.. SEDAJ PA IMAMO ZA VAS ŠE ENO POVABILO. Vaši odgovori so zelo dragoceni za raziskovalna spoznanja o odnosu slovenskih volivcev do političnih strank.

Bi bili načeloma pripravljeni v primeru, da bi vas povabili, sodelovati v krajšem, največ dve uri dolgem, sp..

Vrednost 514 Frekvenca
1 DA 152
2 NE 751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 1 18 88 50.126 16.293

Vrednosti spremenljivk od 18 do 88

kstarost Starost po kategorijah

Vrednost 532 Frekvenca
1 do 30 139
2 31-55 377
3 nad 55 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

utez Utež po spolu, izobrazbi in tipu kraja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0.385 3.101 1 0.825

Vrednosti spremenljivk od 0.384773639647483 do 3.10116147207831

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR0906. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0906_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si