Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR0906
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0906_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
Co-workers:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi, volilna namera, stališče do dela ministra Gregorja Golobiča

Keywords ELSST:
POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
politični pluralizem


Abstract:

Raziskava je namenjena ugotavljanju pripadnosti določenim skupinam vrednot, samoopredeljevanja na levico ali desnico ter uvrščanju posameznih političnih strank na spekter med levico in desnico. Tako zastavljena raziskava omogoča analizo v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Methodology


Collection date: 15. junij 2009 - 19. junij 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 54
 • number of units: 903

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 22 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 298
2 vas (500-1999 prebivalcev) 178
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 141
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Value 154 Frequency
0 Zakrita vrednost 903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 253 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 298
2 vas (500-1999 prebivalcev) 178
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 141
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 352 Frequency
0 Zakrita vrednost 903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 451 Frequency
1 Urbano 448
2 Ruralno 455
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 550 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 140
3 Koroška 34
4 Savinjska 117
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 SVOBODA

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 649 Frequency
1 povsem negativen odnos 10
2 16
3 105
4 148
5 povsem pozitiven odnos 621
6 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 3

Valid range from 1 to 5

q1_2 ODGOVORNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 748 Frequency
1 povsem negativen odnos 41
2 44
3 101
4 167
5 povsem pozitiven odnos 545
6 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 5

Valid range from 1 to 5

q1_3 ENAKOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 847 Frequency
1 povsem negativen odnos 47
2 75
3 157
4 192
5 povsem pozitiven odnos 424
6 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 8

Valid range from 1 to 5

q1_4 TEKMOVALNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 946 Frequency
1 povsem negativen odnos 59
2 109
3 346
4 226
5 povsem pozitiven odnos 153
6 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 10

Valid range from 1 to 5

q1_5 ČLOVEKOVE PRAVICE

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 1045 Frequency
1 povsem negativen odnos 46
2 65
3 124
4 159
5 povsem pozitiven odnos 505
6 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 4

Valid range from 1 to 5

q1_6 RED

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 1144 Frequency
1 povsem negativen odnos 45
2 67
3 151
4 210
5 povsem pozitiven odnos 423
6 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 7

Valid range from 1 to 5

q1_7 VARNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 1243 Frequency
1 povsem negativen odnos 23
2 36
3 135
4 183
5 povsem pozitiven odnos 519
6 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 7

Valid range from 1 to 5

q1_8 KAPITALIZEM

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 1342 Frequency
1 povsem negativen odnos 235
2 201
3 289
4 106
5 povsem pozitiven odnos 61
6 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 11

Valid range from 1 to 5

q1_9 DEMOKRACIJA

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 1441 Frequency
1 povsem negativen odnos 67
2 104
3 228
4 244
5 povsem pozitiven odnos 251
6 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 9

Valid range from 1 to 5

q1_10 SOCIALIZEM

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 1540 Frequency
1 povsem negativen odnos 127
2 158
3 309
4 190
5 povsem pozitiven odnos 107
6 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 12

Valid range from 1 to 5

q1_11 LIBERALNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 1639 Frequency
1 povsem negativen odnos 77
2 125
3 326
4 237
5 povsem pozitiven odnos 112
6 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 26

Valid range from 1 to 5

q1_12 KONSERVATIVNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 1738 Frequency
1 povsem negativen odnos 150
2 240
3 331
4 105
5 povsem pozitiven odnos 47
6 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 30

Valid range from 1 to 5

q1_13 NAROD

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 1837 Frequency
1 povsem negativen odnos 21
2 37
3 194
4 288
5 povsem pozitiven odnos 346
6 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 17

Valid range from 1 to 5

q1_14 DRŽAVA

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 1936 Frequency
1 povsem negativen odnos 38
2 61
3 207
4 230
5 povsem pozitiven odnos 359
6 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 8

Valid range from 1 to 5

q1_15 RESNICA

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 2035 Frequency
1 povsem negativen odnos 60
2 60
3 93
4 117
5 povsem pozitiven odnos 563
6 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 10

Valid range from 1 to 5

q1_16 RELIGIJA

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 2134 Frequency
1 povsem negativen odnos 127
2 144
3 281
4 192
5 povsem pozitiven odnos 146
6 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 13

Valid range from 1 to 5

q1_17 PATRIOTIZEM

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 2233 Frequency
1 povsem negativen odnos 54
2 139
3 294
4 195
5 povsem pozitiven odnos 181
6 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 40

Valid range from 1 to 5

q1_18 ODPRTOST V SVET

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 2332 Frequency
1 povsem negativen odnos 7
2 20
3 182
4 350
5 povsem pozitiven odnos 331
6 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 13

Valid range from 1 to 5

q1_19 EVROPEJSTVO

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 2431 Frequency
1 povsem negativen odnos 25
2 80
3 288
4 312
5 povsem pozitiven odnos 186
6 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 12

Valid range from 1 to 5

q1_20 MULTIKULTURNOST

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 2530 Frequency
1 povsem negativen odnos 16
2 63
3 291
4 299
5 povsem pozitiven odnos 208
6 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 26

Valid range from 1 to 5

q1_21 PARTIZANSTVO

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 2629 Frequency
1 povsem negativen odnos 108
2 131
3 259
4 221
5 povsem pozitiven odnos 159
6 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 25

Valid range from 1 to 5

q1_22 DOMOBRANSTVO

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Value 2728 Frequency
1 povsem negativen odnos 359
2 193
3 193
4 80
5 povsem pozitiven odnos 40
6 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 38

Valid range from 1 to 5

q2_1 Vzdrževati red v družbi

2. Če bi morali izbrati med naslednjim stvarmi, kateri DVE bi bili po vašem mnenu najbolj pomembni za slovensko družbo?

Value 2827 Frequency
1 IZBRAN 469
2 NI IZBRAN 434
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q2_2 Dati ljudem več besede pri pomembnih političnih odločitvah

2. Če bi morali izbrati med naslednjim stvarmi, kateri DVE bi bili po vašem mnenu najbolj pomembni za slovensko družbo?

Value 2926 Frequency
1 IZBRAN 477
2 NI IZBRAN 426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q2_3 Boriti se proti rasti cen

2. Če bi morali izbrati med naslednjim stvarmi, kateri DVE bi bili po vašem mnenu najbolj pomembni za slovensko družbo?

Value 3025 Frequency
1 IZBRAN 382
2 NI IZBRAN 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q2_4 Varovati svobodo govora

2. Če bi morali izbrati med naslednjim stvarmi, kateri DVE bi bili po vašem mnenu najbolj pomembni za slovensko družbo?

Value 3124 Frequency
1 IZBRAN 558
2 NI IZBRAN 345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

q3 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

3. Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Value 3223 Frequency
1 desnico 114
2 desno sredino 180
3 levo sredino 183
4 levico 168
5 ne vem, drugo, brez odgovora 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
645 258

Valid range from 1 to 4

q4_1 SD- SOCIALNI DEMOKRATI

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Value 3322 Frequency
1 1 Skrajno Desno 67
2 2 33
3 3 47
4 4 35
5 5 214
6 6 56
7 7 86
8 8 120
9 9 74
10 10 Skrajno Levo 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 10

q4_2 SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Value 3421 Frequency
1 1 Skrajno Desno 161
2 2 98
3 3 135
4 4 90
5 5 255
6 6 24
7 7 35
8 8 25
9 9 17
10 10 Skrajno Levo 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 10

q4_3 Zares

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Value 3520 Frequency
1 1 Skrajno Desno 66
2 2 27
3 3 36
4 4 42
5 5 244
6 6 60
7 7 84
8 8 109
9 9 77
10 10 Skrajno Levo 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 10

q4_4 DeSUS- DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Value 3619 Frequency
1 1 Skrajno Desno 51
2 2 36
3 3 61
4 4 67
5 5 363
6 6 94
7 7 88
8 8 55
9 9 24
10 10 Skrajno Levo 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 10

q4_5 LDS- LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Value 3718 Frequency
1 1 Skrajno Desno 53
2 2 45
3 3 57
4 4 33
5 5 235
6 6 68
7 7 78
8 8 109
9 9 76
10 10 Skrajno Levo 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 10

q4_6 SLS- SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Value 3817 Frequency
1 1 Skrajno Desno 78
2 2 101
3 3 154
4 4 129
5 5 276
6 6 44
7 7 34
8 8 28
9 9 17
10 10 Skrajno Levo 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 10

q4_7 SNS- SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Value 3916 Frequency
1 1 Skrajno Desno 134
2 2 74
3 3 84
4 4 63
5 5 359
6 6 58
7 7 36
8 8 26
9 9 16
10 10 Skrajno Levo 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 10

q4_8 NSi- NOVA SLOVENIJA

4. Prosim, da z oceno od 1 do 10 označite usmeritev naslednjih slovenskih političnih strank na liniji levo-desno, pri čemer pomeni vrednost 1 skrajno desnico, vrednost 10 pa skrajno levico.

Value 4015 Frequency
1 1 Skrajno Desno 214
2 2 147
3 3 134
4 4 61
5 5 229
6 6 28
7 7 25
8 8 14
9 9 6
10 10 Skrajno Levo 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 10

q5 Ali je označevanje posameznih političnih strank in politikov za leve ali desne v današnjem času še primerno?

5. Ali je označevanje posameznih političnih strank in politikov za leve ali desne v današnjem času še primerno?

Value 4114 Frequency
1 Da 268
2 Ne 574
3 Ne vem 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 61

Valid range from 1 to 2

q6 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 4213 Frequency
1 Da 432
2 Ne 394
3 Ne vem (N.B.) 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 77

Valid range from 1 to 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 4312 Frequency
1 SD 200
2 SDS 203
3 LDS 43
4 ZARES 63
5 SLS 20
6 NSI 36
7 DESUS 27
8 SNS 44
9 drugo 16
11 nobene 77
99 ne bi šel na volitve 56
10 ne vem 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 118

Valid range from 1 to 99

q8 Ali je po vašem mnenju prav, da Gregor Golobič ostaja minister?

8. Ali je po vašem mnenju prav, da Gregor Golobič ostaja minister?

Value 4411 Frequency
1 Da 334
2 Ne 484
3 Ne vem 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 85

Valid range from 1 to 2

q9 Ali menite, da lahko minister Golobič še naprej verodostojno vodi javno politiko na področju visokega šolstva, znanosti in tehnologije?

9. Ali menite, da lahko minister Golobič še naprej verodostojno vodi javno politiko na področju visokega šolstva, znanosti in tehnologije?

Value 4510 Frequency
1 Da 362
2 Ne 472
3 Ne vem 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 69

Valid range from 1 to 2

q10 Ali menite, da bi bilo potrebno proti ministru Golobiču v parlamentu vložiti interpelacijo?

10. Ali menite, da bi bilo potrebno proti ministru Golobiču v parlamentu vložiti interpelacijo?

Value 469 Frequency
1 Da 351
2 Ne 474
3 Ne vem 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 78

Valid range from 1 to 2

q16 Ali menite, DA BO vladajoča koalicija v sedanji strankarski sestavi zdržala do naslednjih rednih parlamentarnih volitvah?

11. Ali menite, da bo vladajoča koalicija v sedanji strankarski sestavi zdržala do naslednjih rednih parlamentarnih volitvah?

Value 478 Frequency
1 da 481
2 ne 302
3 nem vem, b.o. 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 120

Valid range from 1 to 2

spol Spol?

Value 487 Frequency
1 M 411
2 Ž 492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 496 Frequency
1 Osnovna ali manj 77
2 Poklicna 97
3 Srednja 432
4 Višja, visoka ali več 295
9 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 2

Valid range from 1 to 4

q13_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 1 1921 1992 1958.875 16.295

Valid range from 1921 to 1992

q14 Bi bili načeloma pripravljeni v primeru, da bi vas povabili, sodelovati v krajšem, največ dve uri dolgem, sp.. SEDAJ PA IMAMO ZA VAS ŠE ENO POVABILO. Vaši odgovori so zelo dragoceni za raziskovalna spoznanja o odnosu slovenskih volivcev do političnih strank.

Bi bili načeloma pripravljeni v primeru, da bi vas povabili, sodelovati v krajšem, največ dve uri dolgem, sp..

Value 514 Frequency
1 DA 152
2 NE 751
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 1 18 88 50.126 16.293

Valid range from 18 to 88

kstarost Starost po kategorijah

Value 532 Frequency
1 do 30 139
2 31-55 377
3 nad 55 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 1 1 3

Valid range from 1 to 3

utez Utež po spolu, izobrazbi in tipu kraja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0.385 3.101 1 0.825

Valid range from 0.384773639647483 to 3.10116147207831

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR0906. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0906_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si