Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJMUST90
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJMUST90_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Klinar, Peter
  • Markič, Boštjan
  • Roter, Zdenko
  • Trampuž, Cveto
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana; december 1990)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

življenjski standard, družbene razlike, socialna varnost, privatna lastnina, zaposlovanje, denacionalizacija, odnos do zgodovine, državni simboli, državljanstvo, človekove pravice, smrtna kazen, socialna država, financiranje družbenih področij, pravice manjšin in priseljencev, kupovanje nepremičnin tujcev, sindikalne pravice, volilni sistem, odnos do splava, pristojnosti predsednika parlamenta in ustavnega sodišča, odnosi med narodi in narodnostmi v Sloveniji, etnična distanca, osamosvajanje Slovenije, plebiscit, pričakovanja glede osamosvojitve, zaželjene povezave Slovenije s tujino, pripravljenost na žrtve, vernost, Strankarske simpatije, ugledni in neugledni politiki, volilna napoved, ocena dela politikov, vojska, pripravljenost na žrtve za obrambo Slovenije, vloga armade v družbi, služenje vojaškega roka, civilno služenje vojaškega roka, religija, vernost in verske prakse, vloga cerkve, kriminal, korupcija, odnos do medvojnega dogajanja, odnos do socialističnega sistema

Keywords ELSST:
VREDNOTA, STALIŠČE, JAVNO MNENJE, USTAVNA SPREMEMBA, DRŽAVNA POLITIKA, GOSPODARSKE RAZMERE, VOLITVE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Ustavno pravo
Topic Classification ADP
DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE
OB NOVI SLOVENSKI USTAVI
MEDNACIONALNI ODNOSI, PLEBISCIT
POLITIČNE STRANKE, VOLITVE
OBRAMBA, VOJSKA
RELIGIJA, CERKEV
AKTUALNO, RAZNO
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Anketa vsebuje v pretežnem delu ponovitve standardnih vprašanj SJM. Osrednje poglavje ankete zadeva odnos do predloga nove ustavne ureditve Republike Slovenije, ki je nastal na pobudo tedanje skupščine. Od aktualnih tem so zajeta mnenja glede denacionalizacije in privatizacije stanovanj ter podpora plebiscitu in pričakovanja glede posledic te odločitve.

Methodology


Collection date: november 1990 - december 1990
Date of production: 1990-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJMUST90.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

  • number of variables: 348
  • number of units: 2074

Variable list

ID

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
2511 1
2512 1
2513 1
2514 1

Valid range from 1 to 2514

A1A A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 22 Frequency
1 danes dosti slabše 317
2 danes boljše 1220
3 enako 290
4 danes boljše 184
5 danes dosti slabše 10
6 ne vem 53

Valid range from 1 to 5

A1B A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 31 Frequency
1 danes dosti slabše 78
2 danes boljše 306
3 enako 340
4 danes boljše 895
5 danes dosti slabše 211
6 ne vem 244

Valid range from 1 to 5

ID

ID

Value 1348 Frequency
1 1
2 1
3 1
2511 1
2512 1
2513 1
2514 1

Valid range from 1 to 2514

A1A A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 2347 Frequency
1 danes dosti slabše 317
2 danes boljše 1220
3 enako 290
4 danes boljše 184
5 danes dosti slabše 10
6 ne vem 53

Valid range from 1 to 5

A1B A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 3346 Frequency
1 danes dosti slabše 78
2 danes boljše 306
3 enako 340
4 danes boljše 895
5 danes dosti slabše 211
6 ne vem 244

Valid range from 1 to 5

A1C A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 4345 Frequency
1 danes dosti slabše 97
2 danes boljše 386
3 enako 468
4 danes boljše 789
5 danes dosti slabše 163
6 ne vem 171

Valid range from 1 to 5

A1D A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 5344 Frequency
1 danes dosti slabše 170
2 danes boljše 646
3 enako 530
4 danes boljše 501
5 danes dosti slabše 84
6 ne vem 143

Valid range from 1 to 5

A1E A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 6343 Frequency
1 danes dosti slabše 724
2 danes boljše 876
3 enako 154
4 danes boljše 83
5 danes dosti slabše 13
6 ne vem 224

Valid range from 1 to 5

A1F A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 7342 Frequency
1 danes dosti slabše 1300
2 danes boljše 677
3 enako 25
4 danes boljše 8
5 danes dosti slabše 15
6 ne vem 49

Valid range from 1 to 5

A1G A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 8341 Frequency
1 danes dosti slabše 132
2 danes boljše 444
3 enako 708
4 danes boljše 331
5 danes dosti slabše 26
6 ne vem 433

Valid range from 1 to 5

A1H A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Value 9340 Frequency
1 danes dosti slabše 99
2 danes boljše 610
3 enako 782
4 danes boljše 370
5 danes dosti slabše 63
6 ne vem 150

Valid range from 1 to 5

A1I A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 10339 Frequency
1 danes dosti slabše 96
2 danes boljše 550
3 enako 796
4 danes boljše 388
5 danes dosti slabše 61
6 ne vem 183

Valid range from 1 to 5

A1J A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 11338 Frequency
1 danes dosti slabše 526
2 danes boljše 1145
3 enako 236
4 danes boljše 64
5 danes dosti slabše 8
6 ne vem 95

Valid range from 1 to 5

A1K A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 12337 Frequency
1 danes dosti slabše 208
2 danes boljše 730
3 enako 779
4 danes boljše 205
5 danes dosti slabše 25
6 ne vem 127

Valid range from 1 to 5

A2

A2. ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Value 13336 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se nič posebej ne omejujete 211
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 685
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 1011
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 87
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 40
6 da živite v revščini 13
7 ne vem, neopredeljen 27

Valid range from 1 to 6

A3

A3. KAJ MENITE, ALI SE V ZADNJEM ČASU SOCIALNE RAZLIKE MED LJUDMI PRI NAS V SLOVENIJI POGLABLJAJO, ALI SE NE POGLABLJAJO?

Value 14335 Frequency
1 poglabljajo se 1637
2 ni sprememb 177
3 ne, razlike so vse manjše 57
4 ne vem, neodločen 203

Valid range from 1 to 3

A4

A4. ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 15334 Frequency
1 razlike naj se povečajo 321
2 sedanje razlike so primerne 210
3 razlike naj se zmanjšajo 1301
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 106
5 ne vem 136

Valid range from 1 to 4

A5

A5. KAKO BI MORAL PO VAŠEM MNENJU RAVNATI ČLOVEK, KI IMA VEČ DENARJA, DA BI OHRANIL NJEGOVO VREDNOST? ALI BI GA MORAL VLOŽITI: (izberite najustreznejši odgovor)

Value 16333 Frequency
1 v banko, na hranilno vlogo 192
2 "pretopiti" v devize 307
3 v gradnjo hiše, nakup stanovanja 476
4 v nakup zemlje 197
5 v nakup, gradnjo vikenda 6
6 v nakup umetniških vrednosti 15
7 v lastno podjetje, obrt, kmetijo 577
8 v nakup avtomobila 15
9 v nakup delnic, vrednostnih papirjev 118
0 ne vem, neodločen 171

Valid range from 1 to 9

A6

A6. KDO MORA PO VAŠEM MNENJU SKRBETI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV, KI OSTANEJO BREZ ZAPOSLITVE KOT "TEHNOLOŠKI OZ. EKONOMSKI VIŠEK"?

Value 17332 Frequency
1 odpuščeni delavci vsak sam zase 41
2 podjetje, ki jih je odpustilo 346
3 podjetje, skupaj z republiko 1250
4 samo republika 297
5 kdo drug 25
6 ne vem, neodločen 115

Valid range from 1 to 5

A7

A7. V SLOVENIJI JE VEČINA ŽENSK ZAPOSLENIH. KAJ JE PO VAŠE BOLJE GLEDE ZAPOSLITVE ŽENSK:

Value 18331 Frequency
1 da ženske, če je le mogoče, ostanejo doma 1108
2 da so ženske zaposlene 846
3 ne vem, o tem nisem razmišljal 120

Valid range from 1 to 2

A8

A8. ZARADI PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA IN REŠEVANJA KRIZE SE OBETA V PRIHODNJE V SLOVENIJI ODPUŠČANJE DELAVCEV. KAKO BI PO VAŠEM MNE- NJU KAZALO RAVNATI PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK?

Value 19330 Frequency
1 odpustiti bi kazalo odvečne delavce, ne glede na narodno pripadnost 755
2 najprej bi morali odpustiti delavce iz drugih republik, potem šele Slovence 1081
3 najprej bi kazalo odpustiti domače delavce, potem šele Neslovence, ker je delavce iz drugih okolij Jugoslavije potrebno zaščititi 13
4 drugo 75
5 ne vem 150

Valid range from 1 to 4

A9

A9. OB MOŽNOSTI UVEDBE EVROPSKEGA (DELJENEGA) DELOVNEGA ČASA OMENJAJO TUDI MOŽNOST T.I. SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (PART-TIME) ZA ZAPOSLENE (Z MAJHNIMI OTROCI, S TRAJNO ZMANJŠANIMI DELOVNIMI ZMOGLJIVOSTMI, Z BOLNIMI DRUŽINSKIMI ČLANI, MLADE MATERE). ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE?

Value 20329 Frequency
1 da 1629
2 ne 246
3 ne vem 199

Valid range from 1 to 2

A10

A10. V SLOVENIJI SE UVELJAVLJA ZASEBNA LASTNINA IN IN PODJETNIŠTVO. KAKAO V ZVEZI S TEM NAČRTUJETE SVOJO POKLICNO PRIHODNOST?

Value 21328 Frequency
1 poskusil bom postati samostojni podjetnik, obrtnik, trgovec itd. 371
2 poskušal bom dobiti zaposlitev v privatnem podjetju 136
3 ostal bom v državni službi 818
4 čimprej bom poskusil oditi v tujino 51
5 drugo 413
6 ne vem 285

Valid range from 1 to 5

A11

A11. NOVA STANOVANJSKA UREDITEV PREDVIDEVA, DA BO VEČINA SEDANJIH DRUŽBENIH NAJEMNIH STANOVANJ PONUJENIH V PRODAJO PO TRŽNIH CENAH Z OLAJŠAVAMI SEDANJIM NOSILCEM STANOVANJSKE PRAVICE. ALI S TEM SOGLAŠATE - ALI NE SOGLAŠATE?

Value 22327 Frequency
1 da 1315
2 ne 438
3 ne vem, neodločen 321

Valid range from 1 to 2

A12

A12. NOVA VLADA PRIPRAVLJA ZAKON O PRIVATIZACIJI GOSPODARSKIH PODJETIJ TAKO, DA BI BILA VELIKA VEČINA TEH PODJETIJ PRIVATNA V TAKŠNI ALI DRUGAČNI OBLIKI (DELNIŠKE DRUŽBE...). KAJ MISLITE O TEM?

Value 23326 Frequency
1 odobravam 862
2 ne odobravam 329
3 deloma odobravam 611
4 ne vem 272

Valid range from 1 to 3

A13A A13. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PRIPRAVLJA UKREPE ZA POVRNITEV PO VOJNI Z AGRARNO REFORMO IN NACIONALIZACIJO ODVZETEGA PREMOŽENJA. ALI SE STRINJATE, DA SE LASTNIKOM IN DEDIČEM PREMOŽENJE VRNE V NARAVI, KOT ODŠKODNINA (DELNICA), ALI SPLOH NE?

a) vrnitev tovarn, podjetij, trgovin nekdanjim lastnikom

Value 24325 Frequency
1 v naravi 526
2 kot odškodnina 985
3 sploh ne 539
0 b. o. 24

Valid range from 1 to 3

A13B A13. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PRIPRAVLJA UKREPE ZA POVRNITEV PO VOJNI Z AGRARNO REFORMO IN NACIONALIZACIJO ODVZETEGA PREMOŽENJA. ALI SE STRINJATE, DA SE LASTNIKOM IN DEDIČEM PREMOŽENJE VRNE V NARAVI, KOT ODŠKODNINA (DELNICA), ALI SPLOH NE?

b) vrnitev odvzete kmetijske zemlje

Value 25324 Frequency
1 v naravi 1276
2 kot odškodnina 524
3 sploh ne 258
0 b. o. 16

Valid range from 1 to 3

A13C A13. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PRIPRAVLJA UKREPE ZA POVRNITEV PO VOJNI Z AGRARNO REFORMO IN NACIONALIZACIJO ODVZETEGA PREMOŽENJA. ALI SE STRINJATE, DA SE LASTNIKOM IN DEDIČEM PREMOŽENJE VRNE V NARAVI, KOT ODŠKODNINA (DELNICA), ALI SPLOH NE?

c) vrnitev cerkvenih objektov in gozdov cerkvi

Value 26323 Frequency
1 v naravi 659
2 kot odškodnina 606
3 sploh ne 787
0 b. o. 22

Valid range from 1 to 3

A13D A13. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PRIPRAVLJA UKREPE ZA POVRNITEV PO VOJNI Z AGRARNO REFORMO IN NACIONALIZACIJO ODVZETEGA PREMOŽENJA. ALI SE STRINJATE, DA SE LASTNIKOM IN DEDIČEM PREMOŽENJE VRNE V NARAVI, KOT ODŠKODNINA (DELNICA), ALI SPLOH NE?

d) vrnitev sanatorijev, zasebnih bolnic

Value 27322 Frequency
1 v naravi 619
2 kot odškodnina 732
3 sploh ne 696
0 b. o. 27

Valid range from 1 to 3

A13E A13. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PRIPRAVLJA UKREPE ZA POVRNITEV PO VOJNI Z AGRARNO REFORMO IN NACIONALIZACIJO ODVZETEGA PREMOŽENJA. ALI SE STRINJATE, DA SE LASTNIKOM IN DEDIČEM PREMOŽENJE VRNE V NARAVI, KOT ODŠKODNINA (DELNICA), ALI SPLOH NE?

e) vrnitev umetniških predmetov

Value 28321 Frequency
1 v naravi 1148
2 kot odškodnina 520
3 sploh ne 384
0 b. o. 22

Valid range from 1 to 3

A14

A14. ALI SODITE, DA JE TREBA VRNITI PREMOŽENJE TUDI TISTIM, KI SO BILI OBSOJENI ZARADI SODELOVANJA Z OKUPATORJEM?

Value 29320 Frequency
1 da 374
2 ne 1153
3 ne vem, neodločen 547

Valid range from 1 to 2

A15

A15. ALI BI REPUBLIKA SLOVENIJA MORALA ZAGOTOVITI VRAČILO PO VOJNI ODVZETEGA PREMOŽENJA TUDI TUJCEM (NEMCEM, AVSTRIJCEM)?

Value 30319 Frequency
1 da 390
2 ne 1230
3 ne vem, neodločen 454

Valid range from 1 to 2

A16A A16. ZANIMA NAS,ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - stanovanje, stanovanjsko hišo

Value 31318 Frequency
3 (izbere) 69
1 (ne izbere) 378
4 drugo 1627

Valid range from 1 to 3

A16B A16. ZANIMA NAS,ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - podjetje, tovarna

Value 32317 Frequency
3 (izbere) 24
1 (ne izbere) 427
4 drugo 1623

Valid range from 1 to 3

A16C A16. ZANIMA NAS,ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - trgovina, gostilna, delavnica

Value 33316 Frequency
3 (izbere) 49
1 (ne izbere) 402
4 drugo 1623

Valid range from 1 to 3

A16D A16. ZANIMA NAS,ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - zemlja, gozd

Value 34315 Frequency
3 (izbere) 257
1 (ne izbere) 194
4 drugo 1623

Valid range from 1 to 3

A16E A16. ZANIMA NAS,ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - vredni predmeti

Value 35314 Frequency
3 (izbere) 38
1 (ne izbere) 395
4 drugo 1641

Valid range from 1 to 3

A17

A17. (Če da) ALI BOSTE ZAHTEVALI POVRAČILO ODŠKODNINE OZIROMA VRNITEV ODVZETEGA, ČE SE BODO ZA TO POKAZALE ZAKONSKE MOŽNOSTI?

Value 36313 Frequency
1 da, zahteval bom vrnitev 126
2 da, zahteval bom odškodnino 73
3 ne bom zahteval vrnitve oziroma odškodnine 96
4 ne vem 105
5 nič nam ni bilo odvzeto 1674

Valid range from 1 to 3

A18

A18. SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KATERA OD SPODNJIH NAVEDB PO VAŠI OCENI NAJBOLJ USTREZA RAZPOLOŽENJU MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, V SLOVENIJI?

Value 37312 Frequency
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 275
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 313
3 upanje in strah obenem 587
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 54
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 704
6 kaj drugega 10
7 ne ve, ne more oceniti 131

Valid range from 1 to 6

B1

B. OB NOVI SLOVENSKI USTAVI B1. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM, DA V SLOVENSKI SKUPŠČINI PRIPRAVLJAJO NOVO SLOVENSKO USTAVO? (če da) ALI STE MORDA PREBRALI OSNUTEK USTAVE?

Value 38311 Frequency
1 nič nisem slišal o tem 132
2 nekaj sem slišal, bral 1734
3 bral sem osnutek ustave 208

Valid range from 1 to 3

B2

B2. V OSNUTKU UVODA V SLOVENSKO USTAVO JE POJEM SVETOSTI ŽIVLJENJA. NEKATERI BI RA NADOMESTILI S POJMOM NEDOTAKLJIVOSTI ŽIVLJENJA, DRUGI BI GA PREPROSTO IZPUSTILI IZ UVODA, NEKATERI PA SO SPLOH ZA USTAVO BREZ UVODA. KATERI OD TEH RAZLIČIC DAJETE PREDNOST?

Value 39310 Frequency
1 naj ostane "svetost življenja" 402
2 nadomesti naj se s pojmom "nedotakljivost življenja" 559
3 pojme se sploh izpusti iz uvoda 186
4 uvod v ustavo sploh ni potreben 188
5 ne vem 739

Valid range from 1 to 4

B3

B3. ALI SODITE, DA BI V UVODU OB BESEDILU O SPOŠTOVANJU NAŠE DEDIŠČINE POSEBEJ POIMENOVALI ŠE NOB KOT SESTAVNI DEL DEDIŠČINE, ALI NE?

Value 40309 Frequency
1 soglašam z navedbo NOB 798
2 ne soglašam z navedbo NOB 472
3 uvod sploh ni potreben 271
4 ne vem 533

Valid range from 1 to 3

B4

B4. KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA ZASTAVA V PRIHODNJE?

Value 41308 Frequency
1 takšna kot doslej 585
2 bela-modra-rdeča, vendar brez zvezde 628
3 izbrali naj bi novo zastavo 561
4 ne vem 300

Valid range from 1 to 3

B5

B5. KAKŠEN NAJ BI BIL PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE SLOVENSKI GRB?

Value 42307 Frequency
1 takšen kot doslej 646
2 sedanji grb, vendar brez zvezde 601
3 izbrali naj bi nov grb 510
4 ne vem 317

Valid range from 1 to 3

B6

B6. IZ PREDVERJA SLOVENSKE SKUPŠČINE SO ODSTRANILI TITOV KIP. ALI SE VAM ZDI TO PRIMERNO, ALI NE?

Value 43306 Frequency
1 da 509
2 ne 1166
3 ne vem 399

Valid range from 1 to 2

B7A B7. Z RAZGLASITVIJO NOVE USTAVE BO TREBA NA NOVO UREDITI TUDI VPRAŠANJE DRŽAVLJANSTVA SLOVENSKE DRŽAVE. KDO IN POD KAKŠNIMI POGOJI NAJ IMA MOŽNOST PRIDOBITI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE?

a) avtomatično vsi Slovenci, Italijani in Madžari, ki trajno živijo v Sloveniji in imajo po sedanjih zakonih državljanstvo Slovenije

Value 44305 Frequency
1 da 1792
2 ne 95
3 ne vem 187

Valid range from 1 to 2

B7B B7. Z RAZGLASITVIJO NOVE USTAVE BO TREBA NA NOVO UREDITI TUDI VPRAŠANJE DRŽAVLJANSTVA SLOVENSKE DRŽAVE. KDO IN POD KAKŠNIMI POGOJI NAJ IMA MOŽNOST PRIDOBITI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE?

b) avtomatično vsi pripadniki drugih jugoslovanskih narodov, ki trajno živijo v Sloveniji in imajo po sedanjih zakonih državljanstvo Slovenije

Value 45304 Frequency
1 da 1346
2 ne 449
3 ne vem 279

Valid range from 1 to 2

B7C B7. Z RAZGLASITVIJO NOVE USTAVE BO TREBA NA NOVO UREDITI TUDI VPRAŠANJE DRŽAVLJANSTVA SLOVENSKE DRŽAVE. KDO IN POD KAKŠNIMI POGOJI NAJ IMA MOŽNOST PRIDOBITI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE?

c) vsi slovenski izseljenci, če to želijo

Value 46303 Frequency
1 da 1671
2 ne 166
3 ne vem 237

Valid range from 1 to 2

B7D B7. Z RAZGLASITVIJO NOVE USTAVE BO TREBA NA NOVO UREDITI TUDI VPRAŠANJE DRŽAVLJANSTVA SLOVENSKE DRŽAVE. KDO IN POD KAKŠNIMI POGOJI NAJ IMA MOŽNOST PRIDOBITI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE?

d) vsi pripadniki drugih jugosloslovanskih narodov, ki trajno živijo in delajo v Sloveniji, če to želijo

Value 47302 Frequency
1 da 1366
2 ne 399
3 ne vem 309

Valid range from 1 to 2

B8A B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da niso bili kaznovani s strogim zaporom

Value 48301 Frequency
3 (izbere) 838
1 (ne izbere) 872
4 nobeni od teh 149
5 ne vem 215

Valid range from 1 to 3

B8B B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da opravijo neke vrste "državljanski izpit"

Value 49300 Frequency
3 (izbere) 424
1 (ne izbere) 1280
4 nobeni od teh 154
5 ne vem 216

Valid range from 1 to 3

B8C B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da razumejo slovensko

Value 50299 Frequency
3 (izbere) 994
1 (ne izbere) 717
4 nobeni od teh 151
5 ne vem 212

Valid range from 1 to 3

B8D B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da govorijo slovensko

Value 51298 Frequency
3 (izbere) 1181
1 (ne izbere) 533
4 nobeni od teh 149
5 ne vem 211

Valid range from 1 to 3

B8E B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da so v Sloveniji določeno dobo redno zaposleni

Value 52297 Frequency
3 (izbere) 1160
1 (ne izbere) 551
4 nobeni od teh 150
5 ne vem 213

Valid range from 1 to 3

B8F B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da so v Sloveniji določeno dobo trajno naseljeni

Value 53296 Frequency
3 (izbere) 1230
1 (ne izbere) 478
4 nobeni od teh 151
5 ne vem 215

Valid range from 1 to 3

B9

B9. KOLIKO LET STALNEGA BIVANJA OZ. ZAPOSLITVE V SLOVENIJI NAJ BI BIL POGOJ ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA ZA DELAVCE IZ DRUGIH REPUBLIK?

Value 54295 Frequency
1 31
2 26
3 30
4 8
5 299
6 5
7 1
8 7
10 674
12 4
13 1
15 269
16 2
18 1
20 141
25 6
30 13
35 2
40 2
45 1
50 7
0 ne ve 544

Valid range from 1 to 50

B10

B10. ALI LAHKO NPR. SRB, KI TRAJNO ŽIVI V SLOVENIJI IN IMA SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO, PRIDOBI ŠE SRBSKO (DVOJNO) DRŽAVLJANSTVO - ALI NE?

Value 55294 Frequency
1 lahko pridobi 484
2 ne sme pridobiti 1208
3 neopredeljen, ne ve 382

Valid range from 1 to 2

B11

B11. ALI LAHKO NPR. ITALIJAN, KI TRAJNO ŽIVI V SLOVENIJI IN IMA SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO, PRIDOBI ŠE ITALIJANSKO (DVOJNO) DRŽAVLJANSTVO - ALI NE?

Value 56293 Frequency
1 lahko pridobi 833
2 ne sme pridobiti 878
3 neopredeljen, ne ve 363

Valid range from 1 to 2

B12

B12. ALI LAHKO SLOVENEC, KI ŽIVI V TUJINI IN JE DRŽAVLJAN TUJE DRŽAVE, DOBI TUDI SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO - ALI NE?

Value 57292 Frequency
1 lahko dobi 1106
2 ne sme dobiti 628
3 neopredeljen 340

Valid range from 1 to 2

B13A B13. ALI BI ZARADI KATEREGA OD SPODAJ NAVEDENIH RAZLOGOV LAHKO V SLOVENIJI RAZVELJAVILI ALI OMEJILI NEKATERE TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE? (če da) IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - kadar je ogrožen obstoj slovenske države

Value 58291 Frequency
3 (izbere) 646
1 (ne izbere) 193
4 človekove pravice ne morejo biti omejene v nobenem primeru 913
5 ne vem 322

Valid range from 1 to 3

B13B B13. ALI BI ZARADI KATEREGA OD SPODAJ NAVEDENIH RAZLOGOV LAHKO V SLOVENIJI RAZVELJAVILI ALI OMEJILI NEKATERE TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE? (če da) IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če tuja država napade Slovenijo

Value 59290 Frequency
3 (izbere) 531
1 (ne izbere) 311
4 človekove pravice ne morejo biti omejene v nobenem primeru 913
5 ne vem 319

Valid range from 1 to 3

B13C B13. ALI BI ZARADI KATEREGA OD SPODAJ NAVEDENIH RAZLOGOV LAHKO V SLOVENIJI RAZVELJAVILI ALI OMEJILI NEKATERE TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE? (če da) IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - v času večjih socialnih nemirov, demonstracij, političnega nereda

Value 60289 Frequency
3 (izbere) 429
1 (ne izbere) 406
4 človekove pravice ne morejo biti omejene v nobenem primeru 913
5 ne vem 326

Valid range from 1 to 3

B13D B13. ALI BI ZARADI KATEREGA OD SPODAJ NAVEDENIH RAZLOGOV LAHKO V SLOVENIJI RAZVELJAVILI ALI OMEJILI NEKATERE TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE? (če da) IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to zahteva stranka na oblasti

Value 61288 Frequency
3 (izbere) 151
1 (ne izbere) 666
4 človekove pravice ne morejo biti omejene v nobenem primeru 931
5 ne vem 326

Valid range from 1 to 3

B14

B14. OSNUTEK USTAVE PREDVIDEVA POPOLNO UKINITEV SMRTNE KAZNI. ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

Value 62287 Frequency
1 soglašam 1127
2 ne soglašam 690
3 neopredeljen, ne vem 257

Valid range from 1 to 2

B15A B15. IZ KATERIH RAZLOGOV SE BI SMELA OMEJITI SVOBODA GIBANJA ZNOTRAJ SLOVENIJE IN SVOBODA IZBIRATI SI SVOJE PREBIVALIŠČE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi zavarovanja javnega reda

Value 63286 Frequency
3 (izbere) 563
1 (ne izbere) 453
4 nikoli, v nobenem primeru 777
5 ne vem 281

Valid range from 1 to 3

B15B B15. IZ KATERIH RAZLOGOV SE BI SMELA OMEJITI SVOBODA GIBANJA ZNOTRAJ SLOVENIJE IN SVOBODA IZBIRATI SI SVOJE PREBIVALIŠČE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi zavarovanja zdravja

Value 64285 Frequency
3 (izbere) 660
1 (ne izbere) 360
4 nikoli, v nobenem primeru 774
5 ne vem 280

Valid range from 1 to 3

B15C B15. IZ KATERIH RAZLOGOV SE BI SMELA OMEJITI SVOBODA GIBANJA ZNOTRAJ SLOVENIJE IN SVOBODA IZBIRATI SI SVOJE PREBIVALIŠČE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to zahteva nacionalna in javna varnost

Value 65284 Frequency
3 (izbere) 518
1 (ne izbere) 501
4 nikoli, v nobenem primeru 775
5 ne vem 280

Valid range from 1 to 3

B15D B15. IZ KATERIH RAZLOGOV SE BI SMELA OMEJITI SVOBODA GIBANJA ZNOTRAJ SLOVENIJE IN SVOBODA IZBIRATI SI SVOJE PREBIVALIŠČE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to zahteva stranka na oblasti

Value 66283 Frequency
3 (izbere) 135
1 (ne izbere) 864
4 nikoli, v nobenem primeru 788
5 ne vem 287

Valid range from 1 to 3

B16A B16. ALI BI ZAKON LAHKO PREDPISAL, DA SE NA PODLAGI SKLEPA SODIŠČA SME V NEKATERIH PRIMERIH:

a) stopiti v tuje stanovanje

Value 67282 Frequency
1 da 764
2 ne 1167
3 ne vem 143

Valid range from 1 to 2

B16B B16. ALI BI ZAKON LAHKO PREDPISAL, DA SE NA PODLAGI SKLEPA SODIŠČA SME V NEKATERIH PRIMERIH:

b) odpreti zasebno pismo (prekrši pisemsko tajnost)

Value 68281 Frequency
1 da 368
2 ne 1569
3 ne vem 137

Valid range from 1 to 2

B16C B16. ALI BI ZAKON LAHKO PREDPISAL, DA SE NA PODLAGI SKLEPA SODIŠČA SME V NEKATERIH PRIMERIH:

c) prisluškovati telefonskim pogovorom

Value 69280 Frequency
1 da 316
2 ne 1633
3 ne vem 125

Valid range from 1 to 2

B17A B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zato, da se prime storilca kaznivega dejanja

Value 70279 Frequency
3 (izbere) 758
1 (ne izbere) 175
4 drugo 15
5 v nobenem primeru 1008
6 ne vem 118

Valid range from 1 to 3

B17B B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - da se zavarujejo ljudje in premoženje

Value 71278 Frequency
3 (izbere) 673
1 (ne izbere) 261
4 drugo 15
5 v nobenem primeru 1005
6 ne vem 120

Valid range from 1 to 3

B17C B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to predlaga šef policije

Value 72277 Frequency
3 (izbere) 135
1 (ne izbere) 794
4 drugo 15
5 v nobenem primeru 1007
6 ne vem 123

Valid range from 1 to 3

B17D B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - da se zavaruje dokaze v kazenskem postopku

Value 73276 Frequency
3 (izbere) 451
1 (ne izbere) 482
4 drugo 15
5 v nobenem primeru 1005
6 ne vem 121

Valid range from 1 to 3

B17E B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če je to potrebno za varnost države

Value 74275 Frequency
3 (izbere) 487
1 (ne izbere) 446
4 drugo 15
5 v nobenem primeru 1006
6 ne vem 120

Valid range from 1 to 3

B17F B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to zahteva politična stranka na oblasti

Value 75274 Frequency
3 (izbere) 93
1 (ne izbere) 829
4 drugo 17
5 v nobenem primeru 1011
6 ne vem 124

Valid range from 1 to 3

B18

B18. ALI SE LAHKO Z ZAKONOM OMEJI SVOBODA IZRAŽANJA MISLI, GOVORA, JAVNEGA NASTOPANJA, SVOBODA TISKA TER PRAVICA DO MIRNEGA ZBIRANJA IN JAVNIH ZBOROVANJ?

Value 76273 Frequency
1 da 362
2 ne 1486
3 ne vem 226

Valid range from 1 to 2

B19A B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi zavarovanja nacionalne varnosti

Value 77272 Frequency
3 (izbere) 272
1 (ne izbere) 241
4 v nobenem primeru 1303
5 ne vem 258

Valid range from 1 to 3

B19B B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi zavarovanja javnega reda

Value 78271 Frequency
3 (izbere) 306
1 (ne izbere) 211
4 v nobenem primeru 1300
5 ne vem 257

Valid range from 1 to 3

B19C B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi zavarovanja javne morale

Value 79270 Frequency
3 (izbere) 177
1 (ne izbere) 340
4 v nobenem primeru 1300
5 ne vem 257

Valid range from 1 to 3

B19D B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi ugleda vlade

Value 80269 Frequency
3 (izbere) 105
1 (ne izbere) 412
4 v nobenem primeru 1300
5 ne vem 257

Valid range from 1 to 3

B19E B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - za zavarovanje interesov politične stranke na oblasti

Value 81268 Frequency
3 (izbere) 85
1 (ne izbere) 432
4 v nobenem primeru 1300
5 ne vem 257

Valid range from 1 to 3

B19F B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to zahtevajo interesi zdravja

Value 82267 Frequency
3 (izbere) 183
1 (ne izbere) 330
4 v nobenem primeru 1304
5 ne vem 257

Valid range from 1 to 3

B20

B20. ALI NAJ SLOVENSKA DRŽAVA OMOGOČA AZIL TUJCEM, KI SO V LASTNI DRŽAVI PREGANJANI ZARADI ZAVZEMANJA ZA SVOBODO IN PRAVICE ČLOVEKA?

Value 83266 Frequency
1 da 1153
2 ne 492
3 ne vem, neopredeljen 429

Valid range from 1 to 2

B21

B21. PO SEDANJIH PREDPISIH STA ZAKONSKA ZVEZA IN IZVENZAKONSKA SKUPNOST IZENAČENI. ALI NAJ BI TAKO OSTALO TUDI V NOVI USTAVI?

Value 84265 Frequency
1 da 1487
2 ne 368
3 ne vem, neopredeljen 219

Valid range from 1 to 2

B22A B22. ALI NAJ BO V SLOVENIJI V PRIHODNJE OSNOVNO, SREDNJE, STROKOVNO IN VISOKO ŠOLANJE BREZPLAČNO ALI Z DOPLAČILOM?

a) osnovno šolanje

Value 85264 Frequency
1 brezplačno 1987
2 z doplačilom 54
3 ne vem 33

Valid range from 1 to 2

B22B B22. ALI NAJ BO V SLOVENIJI V PRIHODNJE OSNOVNO, SREDNJE, STROKOVNO IN VISOKO ŠOLANJE BREZPLAČNO ALI Z DOPLAČILOM?

b) srednje šolanje

Value 86263 Frequency
1 brezplačno 1729
2 z doplačilom 284
3 ne vem 61

Valid range from 1 to 2

B22C B22. ALI NAJ BO V SLOVENIJI V PRIHODNJE OSNOVNO, SREDNJE, STROKOVNO IN VISOKO ŠOLANJE BREZPLAČNO ALI Z DOPLAČILOM?

c) strokovno šolanje

Value 87262 Frequency
1 brezplačno 1236
2 z doplačilom 723
3 ne vem 115

Valid range from 1 to 2

B22D B22. ALI NAJ BO V SLOVENIJI V PRIHODNJE OSNOVNO, SREDNJE, STROKOVNO IN VISOKO ŠOLANJE BREZPLAČNO ALI Z DOPLAČILOM?

d) visoko šolanje

Value 88261 Frequency
1 brezplačno 1179
2 z doplačilom 775
3 ne vem 120

Valid range from 1 to 2

B23A B23. ALI JE PREDVSEM STVAR DRŽAVE ALI POSAMEZNIKOV, DA ZAGOTOVIJO:

a) osnovno pokojninsko zavarovanje

Value 89260 Frequency
1 da, v celoti stvar države 1377
2 deloma države, deloma posameznikov 518
3 v celoti posameznikov 73
4 ne vem 106

Valid range from 1 to 3

B23B B23. ALI JE PREDVSEM STVAR DRŽAVE ALI POSAMEZNIKOV, DA ZAGOTOVIJO:

b) invalidsko zavarovanje

Value 90259 Frequency
1 da, v celoti stvar države 1433
2 deloma države, deloma posameznikov 486
3 v celoti posameznikov 49
4 ne vem 106

Valid range from 1 to 3

B23C B23. ALI JE PREDVSEM STVAR DRŽAVE ALI POSAMEZNIKOV, DA ZAGOTOVIJO:

c) zdravstveno zavarovanje

Value 91258 Frequency
1 da, v celoti stvar države 1360
2 deloma države, deloma posameznikov 579
3 v celoti posameznikov 47
4 ne vem 88

Valid range from 1 to 3

B23D B23. ALI JE PREDVSEM STVAR DRŽAVE ALI POSAMEZNIKOV, DA ZAGOTOVIJO:

d) socialno varstvo

Value 92257 Frequency
1 da, v celoti stvar države 1390
2 deloma države, deloma posameznikov 541
3 v celoti posameznikov 36
4 ne vem 107

Valid range from 1 to 3

B23E B23. ALI JE PREDVSEM STVAR DRŽAVE ALI POSAMEZNIKOV, DA ZAGOTOVIJO:

e) varstvo borcev NOB

Value 93256 Frequency
1 da, v celoti stvar države 1153
2 deloma države, deloma posameznikov 389
3 v celoti posameznikov 211
4 ne vem 321

Valid range from 1 to 3

B24A B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

a) kulturo

Value 94255 Frequency
1 v celoti 687
2 delno 1181
3 sploh ne 55
4 ne vem 151

Valid range from 1 to 3

B24B B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

b) šport

Value 95254 Frequency
1 v celoti 379
2 delno 1393
3 sploh ne 171
4 ne vem 131

Valid range from 1 to 3

B24C B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

c) cerkev

Value 96253 Frequency
1 v celoti 162
2 delno 1046
3 sploh ne 660
4 ne vem 206

Valid range from 1 to 3

B24D B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

d) znanost

Value 97252 Frequency
1 v celoti 1156
2 delno 759
3 sploh ne 23
4 ne vem 136

Valid range from 1 to 3

B24E B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

e) pomoč manj razvitim občinam

Value 98251 Frequency
1 v celoti 790
2 delno 1118
3 sploh ne 62
4 ne vem 104

Valid range from 1 to 3

B24F B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

f) programe mladine

Value 99250 Frequency
1 v celoti 567
2 delno 1257
3 sploh ne 85
4 ne vem 165

Valid range from 1 to 3

B24G B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

g) programe narodnih manjšin

Value 100249 Frequency
1 v celoti 388
2 delno 1299
3 sploh ne 155
4 ne vem 232

Valid range from 1 to 3

B24H B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

h) programe Slovencev v tujini

Value 101248 Frequency
1 v celoti 342
2 delno 1239
3 sploh ne 268
4 ne vem 225

Valid range from 1 to 3

B24I B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

i) vzdrževanje zdravega okolja

Value 102247 Frequency
1 v celoti 1262
2 delno 708
3 sploh ne 14
4 ne vem 90

Valid range from 1 to 3

B25AA B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

a) svobodna raba svojega jezika

Value 103246 Frequency
1 da 1734
2 ne 324
0 b. o. 16

Valid range from 1 to 2

B25AB B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

b) izražajo ... lastno kulturo

Value 104245 Frequency
1 da 1151
2 ne 903
0 b. o. 20

Valid range from 1 to 2

B25AC B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

c) ustanavljajo lastne kulturne organizacije in ustanove

Value 105244 Frequency
1 da 1779
2 ne 274
0 b. o. 21

Valid range from 1 to 2

B25AD B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

d) imajo pravico do javne uporabe nacionalnih simbolov

Value 106243 Frequency
1 da 1397
2 ne 652
0 b. o. 25

Valid range from 1 to 2

B25AE B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

e) razvijajo svoje gospodarske dejavnosti

Value 107242 Frequency
1 da 1597
2 ne 459
0 b. o. 18

Valid range from 1 to 2

B25AF B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

f) organizirajo svoj časopis, radio in TV

Value 108241 Frequency
1 da 1165
2 ne 890
0 b. o. 19

Valid range from 1 to 2

B25AG B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

g) oblikujejo samostojno šolstvo

Value 109240 Frequency
1 da 1168
2 ne 875
0 b. o. 31

Valid range from 1 to 2

B25AH B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

h) gojijo odnose z matičnim narodom

Value 110239 Frequency
1 da 668
2 ne 1372
0 b. o. 34

Valid range from 1 to 2

B25AI B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

i) da v območjih, kjer živijo, ustanovijo posebne narodnostne skupnosti

Value 111238 Frequency
1 da 1613
2 ne 436
0 b. o. 25

Valid range from 1 to 2

B25AJ B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

j) da imajo svoje odbornike v občinski skupščini

Value 112237 Frequency
1 da 1279
2 ne 770
0 b. o. 25

Valid range from 1 to 2

B25AK B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

k) da imajo svoje poslance v republiški skupščini

Value 113236 Frequency
1 da 1415
2 ne 637
0 b. o. 22

Valid range from 1 to 2

B25AL B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

l) da ustanavljajo lastne politične stranke

Value 114235 Frequency
1 da 792
2 ne 1258
0 b. o. 24

Valid range from 1 to 2

B25BA B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

a) svobodna raba svojega jezika

Value 115234 Frequency
1 da 1116
2 ne 935
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 2

B25BB B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

b) izražajo ... lastno kulturo

Value 116233 Frequency
1 500
2 1550
0 b. o. 24

Valid range from 1 to 2

B25BC B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

c) ustanavljajo lastne kulturne organizacije in ustanove

Value 117232 Frequency
1 1862
2 187
0 b. o. 25

Valid range from 1 to 2

B25BD B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

d) imajo pravico do javne uporabe nacionalnih simbolov

Value 118231 Frequency
1 1636
2 412
0 b. o. 26

Valid range from 1 to 2

B25BE B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

e) razvijajo svoje gospodarske dejavnosti

Value 119230 Frequency
1 1290
2 754
0 b. o. 30

Valid range from 1 to 2

B25BF B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

f) organizirajo svoj časopis, radio in TV

Value 120229 Frequency
1 735
2 1303
0 b. o. 36

Valid range from 1 to 2

B25BG B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

g) oblikujejo samostojno šolstvo

Value 121228 Frequency
1 1598
2 450
0 b. o. 26

Valid range from 1 to 2

B25BH B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

h) gojijo odnose z matičnim narodom

Value 122227 Frequency
1 1040
2 1007
0 b. o. 27

Valid range from 1 to 2

B25BI B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

i) da v območjih, kjer živijo, ustanovijo posebne narodnostne skupnosti

Value 123226 Frequency
1 1497
2 551
0 b. o. 26

Valid range from 1 to 2

B25BJ B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

j) da imajo svoje odbornike v občinski skupščini

Value 124225 Frequency
1 870
2 1177
0 b. o. 27

Valid range from 1 to 2

B25BK B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

k) da imajo svoje poslance v republiški skupščini

Value 125224 Frequency
1 896
2 1151
0 b. o. 27

Valid range from 1 to 2

B25BL B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

l) da ustanavljajo lastne politične stranke

Value 126223 Frequency
1 517
2 1529
0 b. o. 28

Valid range from 1 to 2

B26

B26. ALI NAJ IMAJO NARODNE MANJŠINE PRAVICO DO SVOJIH POSLANCEV V PARLAMENTU, NE GLEDE NA ŠTEVILO PRIPADNIKOV MANJŠINE?

Value 127222 Frequency
1 da 893
2 ne 663
3 ne vem, neopredeljen 518

Valid range from 1 to 2

B27A B27. ALI NAJ USTAVA DOVOLI, DA TUJCI V SLOVENIJI LAHKO KUPUJEJO:

a) stanovanjske hiše in stanovanja

Value 128221 Frequency
1 da 406
2 v določenih primerih 653
3 ne 900
4 ne vem 115

Valid range from 1 to 3

B27B B27. ALI NAJ USTAVA DOVOLI, DA TUJCI V SLOVENIJI LAHKO KUPUJEJO:

b) obdelovalno zemljo, gozdove

Value 129220 Frequency
1 da 226
2 v določenih primerih 384
3 ne 1358
4 ne vem 106

Valid range from 1 to 3

B27C B27. ALI NAJ USTAVA DOVOLI, DA TUJCI V SLOVENIJI LAHKO KUPUJEJO:

c) podjetja, tovarne

Value 130219 Frequency
1 da 401
2 v določenih primerih 630
3 ne 907
4 ne vem 136

Valid range from 1 to 3

B27D B27. ALI NAJ USTAVA DOVOLI, DA TUJCI V SLOVENIJI LAHKO KUPUJEJO:

d) gradbene parcele

Value 131218 Frequency
1 da 319
2 v določenih primerih 462
3 ne 1158
4 ne vem 135

Valid range from 1 to 3

B28

B28. ALI NAJ NOVA USTAVA DOPUŠČA OMEJITEV ALI RAZLASTITEV ZASEBNE LASTNINE V SPLOŠNEM INTERESU? (če da) ZA KAKŠNO ODŠKODNINO?

Value 132217 Frequency
1 ne, v nobenem primeru 547
2 za odškodnino, ki jo določi država 191
3 za odškodnino v višini tržne vrednosti 918
4 ne vem 418

Valid range from 1 to 3

B29

B29. ALI BI BILO PO VAŠEM MNENJU POTREBNO Z USTAVO DOLOČITI PRAVICE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU (SOUPRAVLJANJU) V PODJETJIH?

Value 133216 Frequency
1 potrebno bi bilo 1575
2 ni potrebno 302
3 ne vem 197

Valid range from 1 to 2

B30

B30. ALI NAJ IMA SLOVENIJA SVOJ LASTEN DENAR?

Value 134215 Frequency
1 da 1418
2 ne 239
3 ne vem, neodločen 417

Valid range from 1 to 2

B31

B31. KAKO NAJ SE IMENUJE NOV SLOVENSKI PARLAMENT?

Value 135214 Frequency
1 Državni zbor 124
2 Skupščina 397
3 Parlament 890
4 kako drugače 57
5 ne vem 606

Valid range from 1 to 4

B32

B32. IZ KOLIKO ZBOROV OZIROMA DOMOV NAJ BO SESTAVLJEN NOV SLOVENSKI PARLAMENT?

Value 136213 Frequency
1 ima naj le en dom, zbor 650
2 ima naj dva doma, zbora 621
3 ne vem, neodločen 803

Valid range from 1 to 2

B33

B33. ČE NAJ IMA DVA DOMA, KAKŠNA NAJ BO VLOGA TISTEGA (DRUGEGA?) DOMA, KI NI OBLIKOVAN NA PODLAGI SPLOŠNEGA PREDSTAVNIŠTVA VSEH DRŽAVLJANOV?

Value 137212 Frequency
1 naj bo to zbor regij 293
2 naj bo to zbor občin 346
3 naj bo predstavništvo lokalnih ekonomskih in socialnih ustanov oz. interesov (državni svet, senat) 201
4 kaj drugega 133
5 ne vem, neodločen 1038
0 b. o. 63

Valid range from 1 to 4

B34

B34. KOMU NAJ PREDVSEM ODGOVARJAJO POSLANCI PO SVOJI IZVOLITVI?

Value 138211 Frequency
1 svoji stranki 261
2 volilcem, ki so jih volili (v volilnem okolišu) 1467
3 ravnajo naj po svoji latni vesti, prepričanju 187
4 ne vem 159

Valid range from 1 to 3

B35A B35. V KATERIH PRIMERIH NAJ USTAVA DOLOČI DVOTRETJINSKO VEČINO ZA SPREJEM KAKE ODLOČITVE V PARLAMENTU? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - pri imenovanju najvišjih državnih funkcionarjev

Value 139210 Frequency
3 (izbere) 1151
1 (ne izbere) 352
4 ne vem 571

Valid range from 1 to 3

B35B B35. V KATERIH PRIMERIH NAJ USTAVA DOLOČI DVOTRETJINSKO VEČINO ZA SPREJEM KAKE ODLOČITVE V PARLAMENTU? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - pri imenovanju direktorjev pomembnih nacionalnih ustanov

Value 140209 Frequency
3 (izbere) 700
1 (ne izbere) 802
4 ne vem 572

Valid range from 1 to 3

B35C B35. V KATERIH PRIMERIH NAJ USTAVA DOLOČI DVOTRETJINSKO VEČINO ZA SPREJEM KAKE ODLOČITVE V PARLAMENTU? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - pri imenovanju sodnikov

Value 141208 Frequency
3 (izbere) 718
1 (ne izbere) 785
4 ne vem 571

Valid range from 1 to 3

B35D B35. V KATERIH PRIMERIH NAJ USTAVA DOLOČI DVOTRETJINSKO VEČINO ZA SPREJEM KAKE ODLOČITVE V PARLAMENTU? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - pri zelo pomembnih zakonih

Value 142207 Frequency
3 (izbere) 1237
1 (ne izbere) 269
4 ne vem 568

Valid range from 1 to 3

B35E B35. V KATERIH PRIMERIH NAJ USTAVA DOLOČI DVOTRETJINSKO VEČINO ZA SPREJEM KAKE ODLOČITVE V PARLAMENTU? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - pri sprejemanju poslovnika skupščine

Value 143206 Frequency
3 (izbere) 764
1 (ne izbere) 728
4 ne vem 582

Valid range from 1 to 3

B36

B36. ALI NAJ IMAJO V PARLAMENTU PREDSTAVNIKI NARODNIH MANJŠIN IN REGIJ POSEBNE PRAVICE, KO SE ODLOČA O VPRAŠANJIH, KI JIH NEPOSREDNO PRIZADEVAJO?

Value 144205 Frequency
1 ne, naj nimajo posebnih pravic 548
2 da, naj imajo pravico zadržati za določen čas sprejem takih odločitev, vendar pa jih ne morejo preprečiti 715
3 da, naj imajo pravico preprečiti tako odločitev 373
4 ne vem 438

Valid range from 1 to 3

B37

B37. KAKO NAJ BO VOLJEN PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE?

Value 145204 Frequency
1 voljen naj bo na neposrednih volitvah 1709
2 voli naj ga skupščina z dvotretinjsko večino 161
3 voli naj ga skupščina z enostavno večino 92
4 ne vem 112

Valid range from 1 to 3

B38

B38. ALI NAJ USTAVA DOLOČI NAJNIŽJO STAROST KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE?

Value 146203 Frequency
1 ne, naj bo polnoletna oseba 640
2 da, naj bo starejši od 30 let 608
3 da, naj bo starejši od 40 let 688
4 ne vem 138

Valid range from 1 to 3

B39A B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

a) razpisuje volitve v parlament

Value 147202 Frequency
1 da 1062
2 ne 368
3 ne vem 644

Valid range from 1 to 2

B39B B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

b) razglaša zakone

Value 148201 Frequency
1 da 857
2 ne 721
3 ne vem 496

Valid range from 1 to 2

B39C B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

c) imenuje določene državne funkcionarje

Value 149200 Frequency
1 da 1046
2 ne 566
3 ne vem 462

Valid range from 1 to 2

B39D B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

d) postavlja, odpokliče veleposlanika

Value 150199 Frequency
1 da 1085
2 ne 475
3 ne vem 514

Valid range from 1 to 2

B39E B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

e) daje parlamentu mnenje o pomembnih vprašanjih

Value 151198 Frequency
1 da 1586
2 ne 101
3 ne vem 387

Valid range from 1 to 2

B39F B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

f) sklicuje seje vlade

Value 152197 Frequency
1 da 1479
2 ne 234
3 ne vem 361

Valid range from 1 to 2

B39G B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

g) predseduje seji vlade, ki jo skliče

Value 153196 Frequency
1 da 1451
2 ne 250
3 ne vem 373

Valid range from 1 to 2

B39H B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

h) je vrhovni poveljnik oboroženih sil

Value 154195 Frequency
1 da 903
2 ne 677
3 ne vem 494

Valid range from 1 to 2

B40

B40. KAKO NAJ BO V USTAVI DOLOČENO: S KOLIKŠNO VEČINO GLASOV LAHKO PARLAMENT IZREČE NEZAUPNICO VLADI?

Value 155194 Frequency
1 z navadno večino 595
2 z dvotretinjsko veČino 1098
3 ne vem 381

Valid range from 1 to 2

B41

B41. ALI LAHKO PARLAMENT IZREČE NEZAUPNICO LE VLADI KOT CELOTI, ALI PA TUDI POSAMEZNEMU MINISTRU?

Value 156193 Frequency
1 le celotni vladi 240
2 tudi posameznim ministrom 1579
3 ne vem 255

Valid range from 1 to 2

B42

B42. PO USTAVI SO SODNIKI NEODVISNI IN VEZANI NA USTAVO TER ZAKON. KDO NAJ PO VAŠEM MNENJU VOLI OZIROMA IMENUJE SODNIKE?

Value 157192 Frequency
1 parlament (skupščina) 628
2 sodni svet uglednih pravnikov 925
3 predsednik republike 129
4 kdo drug 23
5 ne vem, neodločen 369

Valid range from 1 to 4

B43

B43. PO NOVI USTAVI NAJ BI PRIŠLO DO PREUREDITEV OBČIN V SLOVENIJI. ČE POMISLITE NA SVOJO SEDANJO OBČINO, ALI NAJ BI BILA V PRIHODNJE:

Value 158191 Frequency
1 enaka kot doslej 1415
2 razdeli naj se v več občin 152
3 vključi naj se v novo večjo občino 294
4 ne vem 213

Valid range from 1 to 3

B44A B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - komunalne zadeve

Value 159190 Frequency
3 (izbere) 1753
1 (ne izbere) 143
4 ne vem 178

Valid range from 1 to 3

B44B B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - občinske ceste

Value 160189 Frequency
3 (izbere) 1754
1 (ne izbere) 143
4 ne vem 177

Valid range from 1 to 3

B44C B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - turizem

Value 161188 Frequency
3 (izbere) 1473
1 (ne izbere) 424
4 ne vem 177

Valid range from 1 to 3

B44D B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - kmetijstvo

Value 162187 Frequency
3 (izbere) 1559
1 (ne izbere) 335
4 ne vem 180

Valid range from 1 to 3

B44E B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - urbanistično planiranje

Value 163186 Frequency
3 (izbere) 1610
1 (ne izbere) 288
4 ne vem 176

Valid range from 1 to 3

B44F B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - gradbena in lokacijska dovoljenja

Value 164185 Frequency
3 (izbere) 1681
1 (ne izbere) 215
4 ne vem 178

Valid range from 1 to 3

B44G B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - nadzor nad policijo

Value 165184 Frequency
3 (izbere) 965
1 (ne izbere) 927
4 ne vem 182

Valid range from 1 to 3

B44H B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - kontrola cen

Value 166183 Frequency
3 (izbere) 1236
1 (ne izbere) 653
4 ne vem 185

Valid range from 1 to 3

B45

B45. KDO NAJ VODI OBČINO?

Value 167182 Frequency
1 župan, ki imenuje svoje referente (poverjenike, odbornike) 724
2 občinski odbor - nekakšna občinska "vlada" 409
3 občinski svet ali skupščina 713
4 ne vem 228

Valid range from 1 to 3

B46

B46. ALI NAJ OBČINA V BODOČE UREJA (UPRAVLJA) NA SVOJEM OBMOČJU TUDI ZADEVE, ZA KATERE JE PRISTOJNA REPUBLIKA, ALI NE?

Value 168181 Frequency
1 republika naj preko svojih upravnih organov sama ureja vse zadeve iz lastne pristojnosti 358
2 republika naj pooblasti občino, da zanjo ureja določene zadeve, vendar naj v te namene da občini denar 1314
3 drugo 25
4 ne vem 377

Valid range from 1 to 3

B47

B47. KAKO SAMOSTOJNA NAJ BO NOVA OBČINA V ODNOSU DO REPUBLIKE?

Value 169180 Frequency
1 popolnoma samostojna 245
2 samostojna v okviru svojih pristojnosti in podrejena republiki, ko opravlja zadeve iz njene pristojnosti 1421
3 naj bo popolnoma podrejena republiki 151
4 ne vem 257

Valid range from 1 to 3

B48

B48. V PREDLOGIH ZA NOVO SLOVENSKO USTAVO JE PRIPRAVLJENIH VEČ ZAMISLI REGIONALNEGA RAZVOJA SLOVENIJE. ZANIMA NAS, S KATERO OD NAVEDENIH ZAMISLI SOGLAŠATE?

Value 170179 Frequency
1 razdeljenost na regije je nepotrebna, Slovenija naj bo vodena iz republiškega središča, deluje naj kot enoten sistem 604
2 Slovenija naj bo razdeljena na regije, območja, ki tudi samostojno usmerjajo svoj razvoj 1078
3 kaj drugega 37
4 ne vem 355

Valid range from 1 to 3

B49

B49. ČE BO PRIŠLO DO USTANOVITVE REGIJ, KAJ NAJ BI TE REGIJE PO VAŠEM MNENJU BILE?

Value 171178 Frequency
1 enote republiške uprave, ki bi bile zadolžene za izvajanje nalog republike 407
2 samostojne enote z lastnimi v regiji izvoljenimi organi 499
3 oblike povezovanja in skupnega urejanja zadev nekaj sosednjih občin 549
4 kaj drugega 66
5 ne vem 553

Valid range from 1 to 4

B50

B50. V KATERO REGIJO UVRŠČATE SVOJ KRAJ? (Izpiši!)

Value 172177 Frequency
1 pomurska 87
2 podravska 61
3 koroška 79
4 savinjska 5
5 gorenjska 237
6 zasavska 48
7 osrednje-slovenska 1
8 spodnje-posavska 18
9 dolenjska 97
10 goriška 8
11 obalno-kraška 30
12 kraška 8
13 ljubljanska 311
14 mariborska 66
15 celjska 212
17 primorska 143
18 štajerska 163
19 notranjska 33
21 kranjska 18
22 prlekija 9
98 drugo 188
99 ne vem 96
0 b. o. 156

Valid range from 1 to 22

B51

B51. V USTAVNEM GRADIVU SO RAZLIČNE FORMULACIJE V ZVEZI S SVOBODO ODLOČANJA O ROJSTVU OTROK. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, S KATERIMI OD TEH SE NAJBOLJ STRINJATE? (Anketar: beri!)

Value 173176 Frequency
1 "Vsakdo ima pravico, da svobodno odloča o rojstvu otroka..." 222
2 "Mati ima pravico, da svobodno odloča o rojstvu otroka..." 164
3 "Starša imata pravico, da svobodno odločata o rojstvu otroka.." 1014
4 "Vsakdo ima pravico, da svobodno odloča o številu svojih otrok..." 128
5 "Vsakdo (mati, starši) ima pravico do svobodnega načrtovanja družine..." 489
6 z nobenim od teh 24
7 ne vem 33

Valid range from 1 to 6

B52

B52. V ZADNJEM ČASU SO ZNOVA ZELO AKTUALNE RAZPRAVE ZA IN PROTI SPLAVU. KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE GLEDE TEGA VPRAŠANJA?

Value 174175 Frequency
1 sem v vsakem primeru poponoma proti splavu, čeprav bi se ta zgodil iz zdravstvenih razlogov in za ohranitev življenja matere 144
2 sem izjemoma za splav, kadar to zahtevajo izjemno važni zdravstveni razlogi 421
3 sem za splav iz zdravstvenih ali socialnih razlogov (mladoletnost matere, slab materialni položaj staršev, že preveliko število otrok ipd.) 1023
4 sem za splav, gledam nanj kot na normalno sredstvo za uravnavanje rojstev 335
5 ne želim odgovoriti 25
6 ne vem, ne morem se odločiti 126

Valid range from 1 to 5

C1A C. MEDNACIONALNI ODNOSI, PLEBISCIT C1. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

a) v Jugoslaviji

Value 175174 Frequency
1 zelo dobri 20
2 dobri 157
3 niti dobri, niti slabi 444
4 slabi 816
5 zelo slabi 478
6 ne vem, neodločen 107
7 ni zaposlen 52

Valid range from 1 to 5

C1B C. MEDNACIONALNI ODNOSI, PLEBISCIT C1. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

b) v Sloveniji

Value 176173 Frequency
1 zelo dobri 24
2 dobri 621
3 niti dobri, niti slabi 846
4 slabi 363
5 zelo slabi 63
6 ne vem, neodločen 107
7 ni zaposlen 50

Valid range from 1 to 5

C1C C. MEDNACIONALNI ODNOSI, PLEBISCIT C1. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

c) žive v vašem kraju, mestu

Value 177172 Frequency
1 zelo dobri 67
2 dobri 963
3 niti dobri, niti slabi 607
4 slabi 146
5 zelo slabi 24
6 ne vem, neodločen 203
7 ni zaposlen 64

Valid range from 1 to 5

C1D C. MEDNACIONALNI ODNOSI, PLEBISCIT C1. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

d) delajo v vašem podjetju

Value 178171 Frequency
1 zelo dobri 110
2 dobri 774
3 niti dobri, niti slabi 354
4 slabi 111
5 zelo slabi 18
6 ne vem, neodločen 135
7 ni zaposlen 572

Valid range from 1 to 5

C2

C2. ALI SE ZARADI RAZMER V JUGOSLAVIJI POČUTITE OGROŽENE - ALI NIMATE OBČUTKA, DA STE OGROŽENI?

Value 179170 Frequency
1 počutim se ogroženega 964
2 ne počutim se ogroženega 818
3 neopredeljen 210
4 ne vem 82

Valid range from 1 to 3

C3A C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

a) Slovenci

Value 180169 Frequency
1 najtesneje, s poroko 1040
2 v prijateljskih stikih 525
3 v dobrih sosedskih odnosih 293
4 v dobrih delovnih odnosih 145
5 da bi se čim manj družil 3
6 izogibal bi se jih 0
7 ne vem neodločen 68

Valid range from 1 to 6

C3B C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

b) Hrvati

Value 181168 Frequency
1 najtesneje, s poroko 220
2 v prijateljskih stikih 751
3 v dobrih sosedskih odnosih 624
4 v dobrih delovnih odnosih 284
5 da bi se čim manj družil 45
6 izogibal bi se jih 18
7 ne vem neodločen 132

Valid range from 1 to 6

C3C C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

c) Srbi

Value 182167 Frequency
1 najtesneje, s poroko 114
2 v prijateljskih stikih 459
3 v dobrih sosedskih odnosih 433
4 v dobrih delovnih odnosih 368
5 da bi se čim manj družil 315
6 izogibal bi se jih 171
7 ne vem neodločen 214

Valid range from 1 to 6

C3D C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

d) Makedonci

Value 183166 Frequency
1 najtesneje, s poroko 99
2 v prijateljskih stikih 519
3 v dobrih sosedskih odnosih 487
4 v dobrih delovnih odnosih 430
5 da bi se čim manj družil 211
6 izogibal bi se jih 82
7 ne vem neodločen 246

Valid range from 1 to 6

C3E C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

e) Črnogorci

Value 184165 Frequency
1 najtesneje, s poroko 102
2 v prijateljskih stikih 491
3 v dobrih sosedskih odnosih 412
4 v dobrih delovnih odnosih 418
5 da bi se čim manj družil 267
6 izogibal bi se jih 125
7 ne vem neodločen 259

Valid range from 1 to 6

C3F C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

f) Muslimani

Value 185164 Frequency
1 najtesneje, s poroko 91
2 v prijateljskih stikih 498
3 v dobrih sosedskih odnosih 426
4 v dobrih delovnih odnosih 434
5 da bi se čim manj družil 240
6 izogibal bi se jih 113
7 ne vem neodločen 272

Valid range from 1 to 6

C3G C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

g) Albanci

Value 186163 Frequency
1 najtesneje, s poroko 83
2 v prijateljskih stikih 471
3 v dobrih sosedskih odnosih 421
4 v dobrih delovnih odnosih 418
5 da bi se čim manj družil 266
6 izogibal bi se jih 132
7 ne vem neodločen 283

Valid range from 1 to 6

C3H C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

h) Italijani

Value 187162 Frequency
1 najtesneje, s poroko 126
2 v prijateljskih stikih 572
3 v dobrih sosedskih odnosih 607
4 v dobrih delovnih odnosih 372
5 da bi se čim manj družil 106
6 izogibal bi se jih 51
7 ne vem neodločen 240

Valid range from 1 to 6

C3I C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

i) Madžari

Value 188161 Frequency
1 najtesneje, s poroko 108
2 v prijateljskih stikih 563
3 v dobrih sosedskih odnosih 598
4 v dobrih delovnih odnosih 363
5 da bi se čim manj družil 119
6 izogibal bi se jih 53
7 ne vem neodločen 270

Valid range from 1 to 6

C4A C4. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

1. odgovor

Value 189160 Frequency
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 317
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 1192
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 24
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 17
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 412
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 97
0 b. o. 15

Valid range from 1 to 6

C4B C4. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

2. odgovor

Value 190159 Frequency
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 247
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 511
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 44
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 78
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 904
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 232
0 b. o. 58

Valid range from 1 to 6

C4C C4. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

3. odgovor

Value 191158 Frequency
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 288
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 205
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 118
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 60
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 393
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 895
0 b. o. 115

Valid range from 1 to 6

C5

C5. KAKO NAJ RAVNAJO DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK, KI ŽE DALJ ČASA ŽIVIJO V SLOVENIJI?

Value 192157 Frequency
1 opustijo naj svojo kulturo in jezik in sprejmejo slovensko 154
2 ohranijo naj svojo kulturo in jezik in živijo sami zase 36
3 po obdobju bivanja v Sloveniji naj se vrnejo domov 87
4 naučijo naj se slovenskega jezika in naj se prilagodijo na tukajšnje razmere, med seboj naj uporabljajo svoj jezik in gojijo svojo kulturo 1425
5 omogočiti jim je treba, da se šolajo v svojem jeziku in razvijajo svojo kulturo, hkrati pa naj se prilagodijo na razmere v Sloveniji 260
6 ne ve, neodločen 112

Valid range from 1 to 5

C6

C6. KAJ STORITI S ŠTEVILNIMI DELAVCI IZ DRUGIH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIK, KI ŽIVIJO IN DELAJO V SLOVENIJI?

Value 193156 Frequency
1 vse je treba sprejeti, saj že dolgo živijo in delajo med nami 331
2 sprejeti le tiste, ki so se prilagodili in ki jih slovensko gospodarstvo rabi 1201
3 večina naj se vrne, saj ogrožajo delovna mesta domačinov 332
4 ne vem, neodločen 210

Valid range from 1 to 3

C7A C7. KAKO PA BI MORALI RAVNATI S SKUPINAMI NOVIH PRISELJENCEV V PRIHODNJE - ALI BI JIH MORALI SPREJEMATI ALI ZAVRAČATI?

a) delavci iz drugih republik, ki iščejo delo

Value 194155 Frequency
1 sprejemati 130
2 zavračati 1683
3 ne vem 261

Valid range from 1 to 2

C7B C7. KAKO PA BI MORALI RAVNATI S SKUPINAMI NOVIH PRISELJENCEV V PRIHODNJE - ALI BI JIH MORALI SPREJEMATI ALI ZAVRAČATI?

b) politični begunci (iz Kosova, itd.)

Value 195154 Frequency
1 sprejemati 311
2 zavračati 1313
3 ne vem 450

Valid range from 1 to 2

C7C C7. KAKO PA BI MORALI RAVNATI S SKUPINAMI NOVIH PRISELJENCEV V PRIHODNJE - ALI BI JIH MORALI SPREJEMATI ALI ZAVRAČATI?

c) strokovnjaki in podjetniki

Value 196153 Frequency
1 sprejemati 1123
2 zavračati 649
3 ne vem 302

Valid range from 1 to 2

C7D C7. KAKO PA BI MORALI RAVNATI S SKUPINAMI NOVIH PRISELJENCEV V PRIHODNJE - ALI BI JIH MORALI SPREJEMATI ALI ZAVRAČATI?

d) žene in otroci v Sloveniji zaposlenih delavcev iz drugih republik

Value 197152 Frequency
1 sprejemati 724
2 zavračati 909
3 ne vem 441

Valid range from 1 to 2

C8

C8. KAKŠNA JE VAŠA ZAMISEL O PRIHODNOSTI SLOVENIJE? ALI NAJ BO SLOVENIJA V PRIHODNJE:

Value 198151 Frequency
1 kot sedaj, republika v okviru SFR Jugoslavije 109
2 samostojna v okviru jugoslovanske konfederacije - z veliko samostojnostjo posameznih republik 670
3 povsem neodvisna in suverena država 1091
4 drugo 7
5 ne vem, neodločen 197

Valid range from 1 to 4

C9

C9. ALI VESTE, DA V SLOVENSKI SKUPšČINI PRIPRAVLJAJO ZAKON ZA PLEBISCIT O SAMOSTOJNOSTI OZIROMA ODCEPITVI REPUBLIKE SLOVENIJE?

Value 199150 Frequency
1 nič ne vem o tem 54
2 nekaj sem slišal, bral 1201
3 dobro sem obveščen 819

Valid range from 1 to 3

C10A C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

a) osebno sem dovolj informiran, da se bom zlahka odločil na plebiscitu

Value 200149 Frequency
1 strinjam se 1275
2 ne strinjam se 408
3 ne vem neodločen 391

Valid range from 1 to 2

C10B C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

b) drugi ljudje v glavnem ne bodo vedeli, za kaj se odločajo

Value 201148 Frequency
1 strinjam se 737
2 ne strinjam se 824
3 ne vem neodločen 513

Valid range from 1 to 2

C10C C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

c) o plebiscitu ne kaže dosti razpravljati, ampak ga čimprej izpeljati

Value 202147 Frequency
1 strinjam se 1183
2 ne strinjam se 520
3 ne vem neodločen 371

Valid range from 1 to 2

C10D C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

d) vlada naj pred plebiscitom pove, kako ocenjuje prednosti in težave po osamojitvi Slovenije

Value 203146 Frequency
1 strinjam se 1853
2 ne strinjam se 60
3 ne vem neodločen 161

Valid range from 1 to 2

C10E C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

e) evropske države in ZDA v glavnem podpirajo prizadevanja Slovenije za osamosvojitev

Value 204145 Frequency
1 strinjam se 703
2 ne strinjam se 789
3 ne vem neodločen 582

Valid range from 1 to 2

C10F C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

f) pred plebiscitom je treba storiti vse, da ohranimo Jugoslavijo

Value 205144 Frequency
1 strinjam se 644
2 ne strinjam se 932
3 ne vem neodločen 498

Valid range from 1 to 2

C11

C11. ALI SE BOSTE UDELEŽILI NAPOVEDANEGA PLEBISCITA O OSAMOSVOJITVI OZIROMA ODCEPITVI REPUBLIKE SLOVENIJE?

Value 206143 Frequency
1 da, udeležil se bom 1676
2 ne vem še, če se bom udeležil 334
3 ne, ne bom se udeležil 64

Valid range from 1 to 3

C12

C12. ZAUPAJTE NAM, KAKO BI GLASOVALI, ČE BI BIL PLEBISCIT DANES. NA VPRAŠANJE: "ALI NAJ REPUBLIKA SLOVENIJA POSTANE NEODVISNA IN SUVERENA DRžAVA", BI ODGOVORILI Z:

Value 207142 Frequency
1 DA 1599
2 NE 148
3 DRUGO 327

Valid range from 1 to 3

C13

C13. NA VPRAŠANJE: "ALI NAJ SE PO VAŠI PRESOJI REPUBLIKA SLOVENIJA ODCEPI IZ SFR JUGOSLAVIJE", BI ODGOVORILI Z:

Value 208141 Frequency
1 DA 1351
2 NE 371
3 DRUGO 352

Valid range from 1 to 3

C14

C14. NA VPRAŠANJE: "ALI NAJ SE REPUBLIKA SLOVENIJA PO ODCEPITVI POGAJA Z DRUGIMI REPUBLIKAMI O OBLIKOVANJU KONFEDERACIJE", BI ODGOVORILI Z:

Value 209140 Frequency
1 DA 1295
2 NE 461
3 DRUGO 318

Valid range from 1 to 3

C15A C15. ALI LAHKO NAVEDETE VSAJ EN RAZLOG V PRID SVOJE ODLOČITVE?

1. odgovor

Value 210139 Frequency
1 izboljšanje gospodarskih razmer, višji standard 325
2 potreba po ekonomski avtonomiji 126
3 sodelovanje z drugimi republikami je nemogoče 97
4 več demokracije, politična in kulturna avtonomija 43
5 boljše perspektive, boljši obeti za prihodnost 101
6 pravica do samoodločbe kot načelna pravica 36
7 Slovenija je bla v Jugoslaviji izkoriščana 184
8 slovenija je premajhna, da bi gospodarsko preživela, prevelika ekonomska povezanost z Jugoslavijo 259
9 Slovenijo in Jugoslavijo veže skupšna preteklost (NOB, Tito) 71
10 Slovenija je premajhna, da bi vojaško, politično in strateško preživela 44
11 strah pred negotovostjo 47
12 neznana modaliteta 14
97 neustrezen odgovor 74
98 drugo 94
99 ne vem 98
0 b. o. 461

Valid range from 1 to 12

C15B C15. ALI LAHKO NAVEDETE VSAJ EN RAZLOG V PRID SVOJE ODLOČITVE?

2. odgovor

Value 211138 Frequency
1 izboljšanje gospodarskih razmer, višji standard 19
2 potreba po ekonomski avtonomiji 19
3 sodelovanje z drugimi republikami je nemogoče 8
4 več demokracije, politična in kulturna avtonomija 44
5 boljše perspektive, boljši obeti za prihodnost 16
6 pravica do samoodločbe kot načelna pravica 12
7 Slovenija je bla v Jugoslaviji izkoriščana 18
8 slovenija je premajhna, da bi gospodarsko preživela, prevelika ekonomska povezanost z Jugoslavijo 11
9 Slovenijo in Jugoslavijo veže skupšna preteklost (NOB, Tito) 17
10 Slovenija je premajhna, da bi vojaško, politično in strateško preživela 21
11 strah pred negotovostjo 1
12 neznana modaliteta 1
97 neustrezen odgovor 3
98 drugo 6
99 ne vem 103
0 b. o. 1775

Valid range from 1 to 12

C16

C16. KAJ MENITE, ALI SE BODO ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI, ČE PRIDE DO OSAMOSVOJITVE, V NASLEDNJIH TREH LETIH IZBOLJŠALE, ALI POSLABŠALE?

Value 212137 Frequency
1 bistveno se bodo izboljšale 124
2 izboljšale se bodo 626
3 ostale bodo enake kot doslej 221
4 poslabšale se bodo 653
5 močno se bodo poslabšale 98
6 ne vem, neodločen 352

Valid range from 1 to 5

C17

C17. IN NA DALJŠI ROK - ALI SE BODO ŽIVLJENJSKE RAZMERE V NASLEDNJIH DESETIH LETIH PO ODCEPITVI (IN OSAMOSVOJITVI) IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE?

Value 213136 Frequency
1 bistveno se bodo izboljšale 523
2 izboljšale se bodo 1020
3 ostale bodo enake kot doslej 53
4 poslabšale se bodo 72
5 močno se bodo poslabšale 15
6 ne vem, neodločen 391

Valid range from 1 to 5

C18A C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

a) vojska

Value 214135 Frequency
1 ohranja stike 616
2 pretrga stike 1049
3 ne vem 409

Valid range from 1 to 2

C18B C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

b) zunanja politika

Value 215134 Frequency
1 ohranja stike 948
2 pretrga stike 800
3 ne vem 326

Valid range from 1 to 2

C18C C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

c) gospodarstvo

Value 216133 Frequency
1 ohranja stike 1568
2 pretrga stike 299
3 ne vem 207

Valid range from 1 to 2

C18D C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

d) kultura,znanost

Value 217132 Frequency
1 ohranja stike 1474
2 pretrga stike 340
3 ne vem 260

Valid range from 1 to 2

C18E C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

e) solidarnostna pomoč ob nesrečaj,ujmah

Value 218131 Frequency
1 ohranja stike 1600
2 pretrga stike 280
3 ne vem 194

Valid range from 1 to 2

C18F C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

f) znanstveno raziskovanje

Value 219130 Frequency
1 ohranja stike 1585
2 pretrga stike 253
3 ne vem 236

Valid range from 1 to 2

C19

C19. HRVAŠKA IN SLOVENIJA STA SKUPAJ PRIPRAVILI OSNUTEK KONFEDERALNE UREDITVE JUGOSLAVIJE KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O MOŽNI KONFEDERACIJI MED HRVAŠKO IN SLOVENIJO?

Value 220129 Frequency
1 je smiselna, kulturno in civilizacijsko smo si blizu 568
2 je smiselna, saj je prav, da smo z neko jugoslovansko republiko tesneje povezani 506
3 ni smiselna, saj bodo Hrvati v stalnih konfliktih s Srbi 232
4 ni smiselna, Hrvatom ne kaže zaupati 330
5 ne vem 438

Valid range from 1 to 4

C20A C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Avstrija

Value 221128 Frequency
3 (izbere) 155
1 (ne izbere) 949
4 nobena od teh 546
5 ne vem 424

Valid range from 1 to 3

C20B C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Madžarska

Value 222127 Frequency
3 (izbere) 80
1 (ne izbere) 1026
4 nobena od teh 545
5 ne vem 423

Valid range from 1 to 3

C20C C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Hrvatska

Value 223126 Frequency
3 (izbere) 78
1 (ne izbere) 1027
4 nobena od teh 545
5 ne vem 424

Valid range from 1 to 3

C20D C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Italija

Value 224125 Frequency
3 (izbere) 194
1 (ne izbere) 912
4 nobena od teh 546
5 ne vem 422

Valid range from 1 to 3

C20E C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Nemčija

Value 225124 Frequency
3 (izbere) 66
1 (ne izbere) 1040
4 nobena od teh 546
5 ne vem 422

Valid range from 1 to 3

C20F C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Srbija

Value 226123 Frequency
3 (izbere) 974
1 (ne izbere) 131
4 nobena od teh 545
5 ne vem 424

Valid range from 1 to 3

C21A C21. KAKŠNE ŽRTVE IN NAPORE STE PRIPRAVLJENI PRENAŠATI ZA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - več in bolje delati

Value 227122 Frequency
3 (izbere) 1414
1 (ne izbere) 188
4 nisem pripravljen na nikakršne žrtve 173
5 ne vem, neodločen 299

Valid range from 1 to 3

C21B C21. KAKŠNE ŽRTVE IN NAPORE STE PRIPRAVLJENI PRENAŠATI ZA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - živeti bolj skromno kot sedaj, se odpovedati delu dohodka

Value 228121 Frequency
3 (izbere) 614
1 (ne izbere) 985
4 nisem pripravljen na nikakršne žrtve 174
5 ne vem, neodločen 301

Valid range from 1 to 3

C21C C21. KAKŠNE ŽRTVE IN NAPORE STE PRIPRAVLJENI PRENAŠATI ZA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - prenašati revščino in brezposelnost

Value 229120 Frequency
3 (izbere) 134
1 (ne izbere) 1460
4 nisem pripravljen na nikakršne žrtve 175
5 ne vem, neodločen 305

Valid range from 1 to 3

C21D C21. KAKŠNE ŽRTVE IN NAPORE STE PRIPRAVLJENI PRENAŠATI ZA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - živeti v napetosti in negotovosti

Value 230119 Frequency
3 (izbere) 141
1 (ne izbere) 1453
4 nisem pripravljen na nikakršne žrtve 175
5 ne vem, neodločen 305

Valid range from 1 to 3

C21E C21. KAKŠNE ŽRTVE IN NAPORE STE PRIPRAVLJENI PRENAŠATI ZA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - se boriti, če bo potrebno z orožjem, za njeno samostojnost

Value 231118 Frequency
3 (izbere) 403
1 (ne izbere) 1188
4 nisem pripravljen na nikakršne žrtve 176
5 ne vem, neodločen 307

Valid range from 1 to 3

C22

C22. KAKŠEN BO PO VAŠEM MNENJU POTEK RAZHAJANJA MED NARODI JUGOSLAVIJE V PRIHODNJEM LETU?

Value 232117 Frequency
1 nasilje, spopadi, državljanska vojna 177
2 hudi konflikti, ki pa ne bodo prerasli v nasilje 1131
3 miren, sporazumen, demokratičen potek 418
4 kako drugačen 25
5 ne vem, neodločen 323

Valid range from 1 to 4

D1

D. POLITIČNE STRANKE, VOLITVE D1. ALI IMA PO VAŠI OCENI "NAVADEN" DRŽAVLJAN V NAŠI DRUŽBI DANES DOVOLJ MOŽNOSTI ZA VPLIVANJE NA ODLOČITVE O POMEMBNIH DRUŽBENIH PROBLEMIH, ALI NE?

Value 233116 Frequency
1 vse možnosti ima 133
2 dovolj možnosti ima 506
3 nima dovolj možnosti 965
4 sploh nima možnosti 242
5 ne vem, neodločen 228

Valid range from 1 to 4

D2

D2. H KATERI OD SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ SE NAGIBAJO V TEM TRENUTKU VAŠE SIMPATIJE? (en odgovor)

Value 234115 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije 104
2 Stranka demokratične prenove 284
3 Liberalna demokratska stranka 245
4 Slovenska demokratska zveza 103
5 Socialdemokratska zveza slovenije 94
6 Slovenski krščanski demokrati 162
7 Slovenska kmečka zveza 153
8 Zeleni Slovenije 197
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) 38
0 nič od tega, drugo, ne vem kaj 694

Valid range from 1 to 9

D3A D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

a) Socialistična stranka Slovenije

Value 235114 Frequency
1 sem član 20
2 sem pripadnik 90
3 nisem niti član niti pripadnik 1941
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 3

D3B D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

b) Stranka demokratične prenove

Value 236113 Frequency
1 sem član 52
2 sem pripadnik 154
3 nisem niti član niti pripadnik 1845
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 3

D3C D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

c) Liberalna demokratska stranka

Value 237112 Frequency
1 sem član 16
2 sem pripadnik 157
3 nisem niti član niti pripadnik 1877
0 b. o. 24

Valid range from 1 to 3

D3D D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

d) Slovenska demokratska zveza

Value 238111 Frequency
1 sem član 10
2 sem pripadnik 89
3 nisem niti član niti pripadnik 1951
0 b. o. 24

Valid range from 1 to 3

D3E D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

e) Socialdemokratska zveza Slov.

Value 239110 Frequency
1 sem član 7
2 sem pripadnik 86
3 nisem niti član niti pripadnik 1958
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 3

D3F D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

f) Slovenski krščanski demokrati

Value 240109 Frequency
1 sem član 19
2 sem pripadnik 151
3 nisem niti član niti pripadnik 1883
0 b. o. 21

Valid range from 1 to 3

D3G D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

g) Slovenska kmečka zveza

Value 241108 Frequency
1 sem član 29
2 sem pripadnik 151
3 nisem niti član niti pripadnik 1872
0 b. o. 22

Valid range from 1 to 3

D3H D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

h) Zeleni Slovenije

Value 242107 Frequency
1 sem član 8
2 sem pripadnik 237
3 nisem niti član niti pripadnik 1810
0 b. o. 19

Valid range from 1 to 3

D3I D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

i) Liberalna stranka (prej obrtn.)

Value 243106 Frequency
1 sem član 7
2 sem pripadnik 46
3 nisem niti član niti pripadnik 1998
0 b. o. 23

Valid range from 1 to 3

D3J D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

j) druge

Value 244105 Frequency
1 sem član 10
2 sem pripadnik 12
3 nisem niti član niti pripadnik 2011
0 b. o. 41

Valid range from 1 to 3

D4

D4. ALI BI NAM LAHKO ZAUPALI, KAKO STE GLASOVALI PRI VOLITVAH ZA DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR SKUPŠČINE SLOVENIJE, KI SO POTEKALE NA PODLAGI GLASOVANJA ZA LISTE POSAMEZNIH STRANK ALI POSAMEZNIH KANDIDATOV RAZLIČNIH STRANK?

Value 245104 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 64
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 274
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 136
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 84
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 74
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 124
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 88
8 Zeleni Slovenije (ZS) 72
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 19
10 za drugo listo 7
11 glasoval sem za kandidate z različnih list 721
12 nisem glasoval 116
13 ne vem 290
0 b. o. 5

Valid range from 1 to 12

D5A D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

1. odgovor

Value 246103 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 31
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 314
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 64
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 30
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 51
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 6
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 8
8 Zeleni Slovenije (ZS) 14
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 6
0 ne vem, katero 1550

Valid range from 1 to 9

D5B D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

2. odgovor

Value 247102 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 315
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 14
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 114
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 22
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 24
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 6
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 6
8 Zeleni Slovenije (ZS) 9
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 5
0 ne vem, katero 1559

Valid range from 1 to 9

D5C D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

3. odgovor

Value 248101 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 84
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 134
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 23
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 47
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 26
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 11
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 6
8 Zeleni Slovenije (ZS) 75
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 32
0 ne vem, katero 1636

Valid range from 1 to 9

D5D D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

4. odgovor

Value 249100 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 47
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 18
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 41
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 15
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 190
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 40
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 27
8 Zeleni Slovenije (ZS) 12
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 13
0 ne vem, katero 1671

Valid range from 1 to 9

D5E D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

5. odgovor

Value 25099 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 65
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 23
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 21
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 187
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 15
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 61
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 16
8 Zeleni Slovenije (ZS) 9
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 10
0 ne vem, katero 1667

Valid range from 1 to 9

D5F D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

6. odgovor

Value 25198 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 28
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 6
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 9
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 33
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 65
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 17
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 253
8 Zeleni Slovenije (ZS) 12
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 6
0 ne vem, katero 1645

Valid range from 1 to 9

D5G D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

7. odgovor

Value 25297 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 30
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 6
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 10
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 27
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 21
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 245
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 15
8 Zeleni Slovenije (ZS) 99
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 15
0 ne vem, katero 1606

Valid range from 1 to 9

D5H D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

8. odgovor

Value 25396 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 38
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 16
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 99
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 21
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 13
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 17
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 106
8 Zeleni Slovenije (ZS) 25
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 18
0 ne vem, katero 1721

Valid range from 1 to 9

D5I D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

9. odgovor

Value 25495 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 31
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 11
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 53
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 36
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 24
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 17
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 20
8 Zeleni Slovenije (ZS) 20
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 8
0 ne vem, katero 1854

Valid range from 1 to 9

D6

D6. KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POLITIČNE OPOZICIJE V SLOVENIJI? ALI NJENO DELOVANJE ŠKODI ALI KORISTI RAZVOJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 25594 Frequency
1 opozicija škodi 176
2 opozicija koristi 1047
3 ne vem, ali škodi ali koristi 457
4 ne vem, neodločen 394

Valid range from 1 to 3

D7

D7. ZA POLITIČNE STRANKE V ZAHODNI EVROPI VELJA, DA JAVNO PRIKAŽEJO PODATKE O VIRIH IN PORABI DENARJA. ALI NAJ TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO?

Value 25693 Frequency
1 da 1870
2 ne 63
3 ne vem 141

Valid range from 1 to 2

D8A D8. ALI NAM LAHKO NEVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

1. odgovor

Value 25792 Frequency
1 France Bučar 20
2 Janez Drnovšek 282
3 Milan Kučan 1301
4 Ivan Oman 12
5 Lojze Peterle 171
6 Dušan Plut 3
7 Jože Pučnik 53
8 Ciril Ribičič 3
9 Dimitrij Rupel 13
10 Jožef Školč 12
11 Viktor Žakelj 1
12 Janez Janša 10
13 Igor Bavčar 2
15 Ivan Kramberger 5
16 Ciril Ribičič 1
17 Matjaž Kmecl 2
18 Ciril Zlobec 8
20 Jože Mencinger 3
23 neznani politik 1
27 neznani politik 1
33 neznani politik 4
36 Miran Potrč 2
37 neznani politik 1
38 neznani politik 3
39 neznani politik 1
98 drugi 2
99 ne vem 28
0 b. o. 129

Valid range from 1 to 98

D8B

2. odgovor

Value 25891 Frequency
1 France Bučar 70
2 Janez Drnovšek 417
42 neznani politik 2
97 ni na seznamu 2
98 drugi 10
99 ne vem 35
0 b. o. 292

Valid range from 1 to 98

D9A D9. ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

3. odgovor

Value 25990 Frequency
1 France Bučar 108
2 Janez Drnovšek 126
42 neznani politik 3
97 ni na seznamu 3
98 drugi 13
99 ne vem 79
0 b. o. 792

Valid range from 1 to 98

D9B D9. ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

4. odgovor

Value 26089 Frequency
1 France Bučar 88
2 Janez Drnovšek 81
42 neznani politik 4
97 ni na seznamu 2
98 drugi 20
99 ne vem 83
0 b. o. 1077

Valid range from 1 to 98

D10A D10. ALI NAM LAHKO NEVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

1. odgovor

Value 26188 Frequency
1 France Bučar 76
3 Janez Drnovšek 15
41 neznani politik 4
97 ni na seznamu 11
98 drugi 29
99 ne vem 169
0 b. o. 695

Valid range from 1 to 98

D10B

2. odgovor

Value 26287 Frequency
1 France Bučar 67
2 Janez Drnovšek 1
41 neznani politik 6
97 ni na seznamu 7
98 drugi 40
99 ne vem 177
0 b. o. 1088

Valid range from 1 to 98

D11

D11. V ZVEZI Z VOLILNIM ZAKONOM SE POSTAVLJA VPRAŠANJE, ALI NAJ BO V PARLAMENTU ZASTOPANA... (Obkrožite ustrezno)

Value 26386 Frequency
1 vsaka stranka in gibanje, ki na volitvah dobi dovolj glasov za vsaj enega poslanca, ali pa 996
2 naj bo postavljena višja meja (2 ali več poslancev) tako, da male stranke in gibanja v parlamentu niso zastopana 509
3 kaj drugega 49
4 ne vem 520

Valid range from 1 to 3

D12

D12. ALI NAJ NOVA USTAVA DOLOČI, DA JE ZA SPREJEM OZ. SPREMEMBO USTAVE OBVEZEN REFERENDUM - ALI NE?

Value 26485 Frequency
1 da, obvezen za novo ustavo 1085
2 da, tudi za spremembe ustave 452
3 ne, ni potreben 261
4 ne vem 276

Valid range from 1 to 3

D13

D13. PO SPREJETJU NOVE USTAVE MORA PRITI DO VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN POSLANCEV PARLAMENTA. KAKŠEN BI BIL PO VAŠE RAZUMEN ROK ZA IZVEDBO VOLITEV?

Value 26584 Frequency
1 takoj po sprejetju ustave 604
2 do treh mesecev 619
3 do šest mesecev 326
4 do enega leta 173
5 kasneje 43
6 ne vem 309

Valid range from 1 to 5

D14

D14. ZA KANDIDATE KATERE POLITIČNE STRANKE BI GLASOVALI, ČE BI BILE VOLITVE V REPUBLIŠKO SKUPŠČINO OB KONCU PRIHODNJEGA TEDNA?

Value 26683 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije 124
2 Stranka demokratične prenove 324
3 Liberalna demokratska stranka 239
4 Slovenska demokratska zveza 99
5 Socialdemokratska zveza slovenije 102
6 Slovenski krščanski demokrati 176
7 Slovenska kmečka zveza 154
8 Zeleni Slovenije 140
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) 33
10 za drugo stranko 26
11 ne vem, za katero 657

Valid range from 1 to 10

D15

D15. KATERI OD STRANK OB TEM GLASOVANJU NE BI V NOBENEM PRIMERU DALI SVOJEGA GLASU? KATERI NAJBOLJ NASPROTUJETE? (obkrožite samo eno od navedenih):

Value 26782 Frequency
1 Socialistična stranka Slovenije 74
2 Stranka demokratične prenove 358
3 Liberalna demokratska stranka 42
4 Slovenska demokratska zveza 55
5 Socialdemokratska zveza slovenije 106
6 Slovenski krščanski demokrati 245
7 Slovenska kmečka zveza 23
8 Zeleni Slovenije 35
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) 53
10 ne vem, neodločen 1083

Valid range from 1 to 9

D16A D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

a) Franc Bučar

Value 26881 Frequency
1 pretežno pozitivno 748
2 neopredeljeno, nevtralno 651
3 pretežno negativno 305
4 ne vem, ne poznam 370

Valid range from 1 to 3

D16B D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

b) Janez Drnovšek

Value 26980 Frequency
1 pretežno pozitivno 1814
2 neopredeljeno, nevtralno 131
3 pretežno negativno 22
4 ne vem, ne poznam 107

Valid range from 1 to 3

D16C D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

c) Milan Kučan

Value 27079 Frequency
1 pretežno pozitivno 1760
2 neopredeljeno, nevtralno 204
3 pretežno negativno 29
4 ne vem, ne poznam 81

Valid range from 1 to 3

D16D D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

d) Ivan Oman

Value 27178 Frequency
1 pretežno pozitivno 919
2 neopredeljeno, nevtralno 670
3 pretežno negativno 172
4 ne vem, ne poznam 313

Valid range from 1 to 3

D16E D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

e) Lojze Peterle

Value 27277 Frequency
1 pretežno pozitivno 1153
2 neopredeljeno, nevtralno 499
3 pretežno negativno 266
4 ne vem, ne poznam 156

Valid range from 1 to 3

D16F D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

f) Dušan Plut

Value 27376 Frequency
1 pretežno pozitivno 815
2 neopredeljeno, nevtralno 622
3 pretežno negativno 133
4 ne vem, ne poznam 504

Valid range from 1 to 3

D16G D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

g) Jože Pučnik

Value 27475 Frequency
1 pretežno pozitivno 533
2 neopredeljeno, nevtralno 595
3 pretežno negativno 742
4 ne vem, ne poznam 204

Valid range from 1 to 3

D16H D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

h) Ciril Ribičič

Value 27574 Frequency
1 pretežno pozitivno 831
2 neopredeljeno, nevtralno 713
3 pretežno negativno 275
4 ne vem, ne poznam 255

Valid range from 1 to 3

D16I D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

i) Dimitrij Rupel