Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJMUST90
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Klinar, Peter
  • Markič, Boštjan
  • Roter, Zdenko
  • Trampuž, Cveto
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana; december 1990)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

življenjski standard, družbene razlike, socialna varnost, privatna lastnina, zaposlovanje, denacionalizacija, odnos do zgodovine, državni simboli, državljanstvo, človekove pravice, smrtna kazen, socialna država, financiranje družbenih področij, pravice manjšin in priseljencev, kupovanje nepremičnin tujcev, sindikalne pravice, volilni sistem, odnos do splava, pristojnosti predsednika parlamenta in ustavnega sodišča, odnosi med narodi in narodnostmi v Sloveniji, etnična distanca, osamosvajanje Slovenije, plebiscit, pričakovanja glede osamosvojitve, zaželjene povezave Slovenije s tujino, pripravljenost na žrtve, vernost, Strankarske simpatije, ugledni in neugledni politiki, volilna napoved, ocena dela politikov, vojska, pripravljenost na žrtve za obrambo Slovenije, vloga armade v družbi, služenje vojaškega roka, civilno služenje vojaškega roka, religija, vernost in verske prakse, vloga cerkve, kriminal, korupcija, odnos do medvojnega dogajanja, odnos do socialističnega sistema

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Ustavno pravo
Vsebinska področja ADP
DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE
OB NOVI SLOVENSKI USTAVI
MEDNACIONALNI ODNOSI, PLEBISCIT
POLITIČNE STRANKE, VOLITVE
OBRAMBA, VOJSKA
RELIGIJA, CERKEV
AKTUALNO, RAZNO
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Anketa vsebuje v pretežnem delu ponovitve standardnih vprašanj SJM. Osrednje poglavje ankete zadeva odnos do predloga nove ustavne ureditve Republike Slovenije, ki je nastal na pobudo tedanje skupščine. Od aktualnih tem so zajeta mnenja glede denacionalizacije in privatizacije stanovanj ter podpora plebiscitu in pričakovanja glede posledic te odločitve.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 1990 - december 1990
Čas izdelave: 1990-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJMUST90.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

  • število spremenljivk: 348
  • število enot: 2074

Spremenljivke

ID

ID

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2511 1
2512 1
2513 1
2514 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2514

A1A A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 22 Frekvenca
1 danes dosti slabše 317
2 danes boljše 1220
3 enako 290
4 danes boljše 184
5 danes dosti slabše 10
6 ne vem 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1B A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 31 Frekvenca
1 danes dosti slabše 78
2 danes boljše 306
3 enako 340
4 danes boljše 895
5 danes dosti slabše 211
6 ne vem 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID

ID

Vrednost 1348 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2511 1
2512 1
2513 1
2514 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2514

A1A A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 2347 Frekvenca
1 danes dosti slabše 317
2 danes boljše 1220
3 enako 290
4 danes boljše 184
5 danes dosti slabše 10
6 ne vem 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1B A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 3346 Frekvenca
1 danes dosti slabše 78
2 danes boljše 306
3 enako 340
4 danes boljše 895
5 danes dosti slabše 211
6 ne vem 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1C A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 4345 Frekvenca
1 danes dosti slabše 97
2 danes boljše 386
3 enako 468
4 danes boljše 789
5 danes dosti slabše 163
6 ne vem 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1D A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Vrednost 5344 Frekvenca
1 danes dosti slabše 170
2 danes boljše 646
3 enako 530
4 danes boljše 501
5 danes dosti slabše 84
6 ne vem 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1E A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 6343 Frekvenca
1 danes dosti slabše 724
2 danes boljše 876
3 enako 154
4 danes boljše 83
5 danes dosti slabše 13
6 ne vem 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1F A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 7342 Frekvenca
1 danes dosti slabše 1300
2 danes boljše 677
3 enako 25
4 danes boljše 8
5 danes dosti slabše 15
6 ne vem 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1G A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Vrednost 8341 Frekvenca
1 danes dosti slabše 132
2 danes boljše 444
3 enako 708
4 danes boljše 331
5 danes dosti slabše 26
6 ne vem 433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1H A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Vrednost 9340 Frekvenca
1 danes dosti slabše 99
2 danes boljše 610
3 enako 782
4 danes boljše 370
5 danes dosti slabše 63
6 ne vem 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1I A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Vrednost 10339 Frekvenca
1 danes dosti slabše 96
2 danes boljše 550
3 enako 796
4 danes boljše 388
5 danes dosti slabše 61
6 ne vem 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1J A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 11338 Frekvenca
1 danes dosti slabše 526
2 danes boljše 1145
3 enako 236
4 danes boljše 64
5 danes dosti slabše 8
6 ne vem 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1K A. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE RAZMERE A1.ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Vrednost 12337 Frekvenca
1 danes dosti slabše 208
2 danes boljše 730
3 enako 779
4 danes boljše 205
5 danes dosti slabše 25
6 ne vem 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A2

A2. ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Vrednost 13336 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se nič posebej ne omejujete 211
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 685
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 1011
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 87
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 40
6 da živite v revščini 13
7 ne vem, neopredeljen 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A3

A3. KAJ MENITE, ALI SE V ZADNJEM ČASU SOCIALNE RAZLIKE MED LJUDMI PRI NAS V SLOVENIJI POGLABLJAJO, ALI SE NE POGLABLJAJO?

Vrednost 14335 Frekvenca
1 poglabljajo se 1637
2 ni sprememb 177
3 ne, razlike so vse manjše 57
4 ne vem, neodločen 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4

A4. ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Vrednost 15334 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 321
2 sedanje razlike so primerne 210
3 razlike naj se zmanjšajo 1301
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 106
5 ne vem 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A5

A5. KAKO BI MORAL PO VAŠEM MNENJU RAVNATI ČLOVEK, KI IMA VEČ DENARJA, DA BI OHRANIL NJEGOVO VREDNOST? ALI BI GA MORAL VLOŽITI: (izberite najustreznejši odgovor)

Vrednost 16333 Frekvenca
1 v banko, na hranilno vlogo 192
2 "pretopiti" v devize 307
3 v gradnjo hiše, nakup stanovanja 476
4 v nakup zemlje 197
5 v nakup, gradnjo vikenda 6
6 v nakup umetniških vrednosti 15
7 v lastno podjetje, obrt, kmetijo 577
8 v nakup avtomobila 15
9 v nakup delnic, vrednostnih papirjev 118
0 ne vem, neodločen 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A6

A6. KDO MORA PO VAŠEM MNENJU SKRBETI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV, KI OSTANEJO BREZ ZAPOSLITVE KOT "TEHNOLOŠKI OZ. EKONOMSKI VIŠEK"?

Vrednost 17332 Frekvenca
1 odpuščeni delavci vsak sam zase 41
2 podjetje, ki jih je odpustilo 346
3 podjetje, skupaj z republiko 1250
4 samo republika 297
5 kdo drug 25
6 ne vem, neodločen 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A7

A7. V SLOVENIJI JE VEČINA ŽENSK ZAPOSLENIH. KAJ JE PO VAŠE BOLJE GLEDE ZAPOSLITVE ŽENSK:

Vrednost 18331 Frekvenca
1 da ženske, če je le mogoče, ostanejo doma 1108
2 da so ženske zaposlene 846
3 ne vem, o tem nisem razmišljal 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A8

A8. ZARADI PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA IN REŠEVANJA KRIZE SE OBETA V PRIHODNJE V SLOVENIJI ODPUŠČANJE DELAVCEV. KAKO BI PO VAŠEM MNE- NJU KAZALO RAVNATI PRI ODPUŠČANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK?

Vrednost 19330 Frekvenca
1 odpustiti bi kazalo odvečne delavce, ne glede na narodno pripadnost 755
2 najprej bi morali odpustiti delavce iz drugih republik, potem šele Slovence 1081
3 najprej bi kazalo odpustiti domače delavce, potem šele Neslovence, ker je delavce iz drugih okolij Jugoslavije potrebno zaščititi 13
4 drugo 75
5 ne vem 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A9

A9. OB MOŽNOSTI UVEDBE EVROPSKEGA (DELJENEGA) DELOVNEGA ČASA OMENJAJO TUDI MOŽNOST T.I. SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA (PART-TIME) ZA ZAPOSLENE (Z MAJHNIMI OTROCI, S TRAJNO ZMANJŠANIMI DELOVNIMI ZMOGLJIVOSTMI, Z BOLNIMI DRUŽINSKIMI ČLANI, MLADE MATERE). ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE?

Vrednost 20329 Frekvenca
1 da 1629
2 ne 246
3 ne vem 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A10

A10. V SLOVENIJI SE UVELJAVLJA ZASEBNA LASTNINA IN IN PODJETNIŠTVO. KAKAO V ZVEZI S TEM NAČRTUJETE SVOJO POKLICNO PRIHODNOST?

Vrednost 21328 Frekvenca
1 poskusil bom postati samostojni podjetnik, obrtnik, trgovec itd. 371
2 poskušal bom dobiti zaposlitev v privatnem podjetju 136
3 ostal bom v državni službi 818
4 čimprej bom poskusil oditi v tujino 51
5 drugo 413
6 ne vem 285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A11

A11. NOVA STANOVANJSKA UREDITEV PREDVIDEVA, DA BO VEČINA SEDANJIH DRUŽBENIH NAJEMNIH STANOVANJ PONUJENIH V PRODAJO PO TRŽNIH CENAH Z OLAJŠAVAMI SEDANJIM NOSILCEM STANOVANJSKE PRAVICE. ALI S TEM SOGLAŠATE - ALI NE SOGLAŠATE?

Vrednost 22327 Frekvenca
1 da 1315
2 ne 438
3 ne vem, neodločen 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A12

A12. NOVA VLADA PRIPRAVLJA ZAKON O PRIVATIZACIJI GOSPODARSKIH PODJETIJ TAKO, DA BI BILA VELIKA VEČINA TEH PODJETIJ PRIVATNA V TAKŠNI ALI DRUGAČNI OBLIKI (DELNIŠKE DRUŽBE...). KAJ MISLITE O TEM?

Vrednost 23326 Frekvenca
1 odobravam 862
2 ne odobravam 329
3 deloma odobravam 611
4 ne vem 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A13A A13. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PRIPRAVLJA UKREPE ZA POVRNITEV PO VOJNI Z AGRARNO REFORMO IN NACIONALIZACIJO ODVZETEGA PREMOŽENJA. ALI SE STRINJATE, DA SE LASTNIKOM IN DEDIČEM PREMOŽENJE VRNE V NARAVI, KOT ODŠKODNINA (DELNICA), ALI SPLOH NE?

a) vrnitev tovarn, podjetij, trgovin nekdanjim lastnikom

Vrednost 24325 Frekvenca
1 v naravi 526
2 kot odškodnina 985
3 sploh ne 539
0 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A13B A13. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PRIPRAVLJA UKREPE ZA POVRNITEV PO VOJNI Z AGRARNO REFORMO IN NACIONALIZACIJO ODVZETEGA PREMOŽENJA. ALI SE STRINJATE, DA SE LASTNIKOM IN DEDIČEM PREMOŽENJE VRNE V NARAVI, KOT ODŠKODNINA (DELNICA), ALI SPLOH NE?

b) vrnitev odvzete kmetijske zemlje

Vrednost 25324 Frekvenca
1 v naravi 1276
2 kot odškodnina 524
3 sploh ne 258
0 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A13C A13. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PRIPRAVLJA UKREPE ZA POVRNITEV PO VOJNI Z AGRARNO REFORMO IN NACIONALIZACIJO ODVZETEGA PREMOŽENJA. ALI SE STRINJATE, DA SE LASTNIKOM IN DEDIČEM PREMOŽENJE VRNE V NARAVI, KOT ODŠKODNINA (DELNICA), ALI SPLOH NE?

c) vrnitev cerkvenih objektov in gozdov cerkvi

Vrednost 26323 Frekvenca
1 v naravi 659
2 kot odškodnina 606
3 sploh ne 787
0 b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A13D A13. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PRIPRAVLJA UKREPE ZA POVRNITEV PO VOJNI Z AGRARNO REFORMO IN NACIONALIZACIJO ODVZETEGA PREMOŽENJA. ALI SE STRINJATE, DA SE LASTNIKOM IN DEDIČEM PREMOŽENJE VRNE V NARAVI, KOT ODŠKODNINA (DELNICA), ALI SPLOH NE?

d) vrnitev sanatorijev, zasebnih bolnic

Vrednost 27322 Frekvenca
1 v naravi 619
2 kot odškodnina 732
3 sploh ne 696
0 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A13E A13. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PRIPRAVLJA UKREPE ZA POVRNITEV PO VOJNI Z AGRARNO REFORMO IN NACIONALIZACIJO ODVZETEGA PREMOŽENJA. ALI SE STRINJATE, DA SE LASTNIKOM IN DEDIČEM PREMOŽENJE VRNE V NARAVI, KOT ODŠKODNINA (DELNICA), ALI SPLOH NE?

e) vrnitev umetniških predmetov

Vrednost 28321 Frekvenca
1 v naravi 1148
2 kot odškodnina 520
3 sploh ne 384
0 b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A14

A14. ALI SODITE, DA JE TREBA VRNITI PREMOŽENJE TUDI TISTIM, KI SO BILI OBSOJENI ZARADI SODELOVANJA Z OKUPATORJEM?

Vrednost 29320 Frekvenca
1 da 374
2 ne 1153
3 ne vem, neodločen 547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A15

A15. ALI BI REPUBLIKA SLOVENIJA MORALA ZAGOTOVITI VRAČILO PO VOJNI ODVZETEGA PREMOŽENJA TUDI TUJCEM (NEMCEM, AVSTRIJCEM)?

Vrednost 30319 Frekvenca
1 da 390
2 ne 1230
3 ne vem, neodločen 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A16A A16. ZANIMA NAS,ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - stanovanje, stanovanjsko hišo

Vrednost 31318 Frekvenca
3 (izbere) 69
1 (ne izbere) 378
4 drugo 1627

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A16B A16. ZANIMA NAS,ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - podjetje, tovarna

Vrednost 32317 Frekvenca
3 (izbere) 24
1 (ne izbere) 427
4 drugo 1623

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A16C A16. ZANIMA NAS,ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - trgovina, gostilna, delavnica

Vrednost 33316 Frekvenca
3 (izbere) 49
1 (ne izbere) 402
4 drugo 1623

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A16D A16. ZANIMA NAS,ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - zemlja, gozd

Vrednost 34315 Frekvenca
3 (izbere) 257
1 (ne izbere) 194
4 drugo 1623

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A16E A16. ZANIMA NAS,ČE JE BILO VAM, VAŠIM STARŠEM ALI STARIM STARŠEM PO VOJNI NA PODLAGI ZAKONA O NACIONALIZACIJI KAJ ODVZETO? ALI LAHKO NAVEDETE, KAJ:

O3 - vredni predmeti

Vrednost 35314 Frekvenca
3 (izbere) 38
1 (ne izbere) 395
4 drugo 1641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A17

A17. (Če da) ALI BOSTE ZAHTEVALI POVRAČILO ODŠKODNINE OZIROMA VRNITEV ODVZETEGA, ČE SE BODO ZA TO POKAZALE ZAKONSKE MOŽNOSTI?

Vrednost 36313 Frekvenca
1 da, zahteval bom vrnitev 126
2 da, zahteval bom odškodnino 73
3 ne bom zahteval vrnitve oziroma odškodnine 96
4 ne vem 105
5 nič nam ni bilo odvzeto 1674

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A18

A18. SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KATERA OD SPODNJIH NAVEDB PO VAŠI OCENI NAJBOLJ USTREZA RAZPOLOŽENJU MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, V SLOVENIJI?

Vrednost 37312 Frekvenca
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 275
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 313
3 upanje in strah obenem 587
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 54
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 704
6 kaj drugega 10
7 ne ve, ne more oceniti 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

B1

B. OB NOVI SLOVENSKI USTAVI B1. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM, DA V SLOVENSKI SKUPŠČINI PRIPRAVLJAJO NOVO SLOVENSKO USTAVO? (če da) ALI STE MORDA PREBRALI OSNUTEK USTAVE?

Vrednost 38311 Frekvenca
1 nič nisem slišal o tem 132
2 nekaj sem slišal, bral 1734
3 bral sem osnutek ustave 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B2

B2. V OSNUTKU UVODA V SLOVENSKO USTAVO JE POJEM SVETOSTI ŽIVLJENJA. NEKATERI BI RA NADOMESTILI S POJMOM NEDOTAKLJIVOSTI ŽIVLJENJA, DRUGI BI GA PREPROSTO IZPUSTILI IZ UVODA, NEKATERI PA SO SPLOH ZA USTAVO BREZ UVODA. KATERI OD TEH RAZLIČIC DAJETE PREDNOST?

Vrednost 39310 Frekvenca
1 naj ostane "svetost življenja" 402
2 nadomesti naj se s pojmom "nedotakljivost življenja" 559
3 pojme se sploh izpusti iz uvoda 186
4 uvod v ustavo sploh ni potreben 188
5 ne vem 739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B3

B3. ALI SODITE, DA BI V UVODU OB BESEDILU O SPOŠTOVANJU NAŠE DEDIŠČINE POSEBEJ POIMENOVALI ŠE NOB KOT SESTAVNI DEL DEDIŠČINE, ALI NE?

Vrednost 40309 Frekvenca
1 soglašam z navedbo NOB 798
2 ne soglašam z navedbo NOB 472
3 uvod sploh ni potreben 271
4 ne vem 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B4

B4. KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA ZASTAVA V PRIHODNJE?

Vrednost 41308 Frekvenca
1 takšna kot doslej 585
2 bela-modra-rdeča, vendar brez zvezde 628
3 izbrali naj bi novo zastavo 561
4 ne vem 300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B5

B5. KAKŠEN NAJ BI BIL PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE SLOVENSKI GRB?

Vrednost 42307 Frekvenca
1 takšen kot doslej 646
2 sedanji grb, vendar brez zvezde 601
3 izbrali naj bi nov grb 510
4 ne vem 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B6

B6. IZ PREDVERJA SLOVENSKE SKUPŠČINE SO ODSTRANILI TITOV KIP. ALI SE VAM ZDI TO PRIMERNO, ALI NE?

Vrednost 43306 Frekvenca
1 da 509
2 ne 1166
3 ne vem 399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B7A B7. Z RAZGLASITVIJO NOVE USTAVE BO TREBA NA NOVO UREDITI TUDI VPRAŠANJE DRŽAVLJANSTVA SLOVENSKE DRŽAVE. KDO IN POD KAKŠNIMI POGOJI NAJ IMA MOŽNOST PRIDOBITI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE?

a) avtomatično vsi Slovenci, Italijani in Madžari, ki trajno živijo v Sloveniji in imajo po sedanjih zakonih državljanstvo Slovenije

Vrednost 44305 Frekvenca
1 da 1792
2 ne 95
3 ne vem 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B7B B7. Z RAZGLASITVIJO NOVE USTAVE BO TREBA NA NOVO UREDITI TUDI VPRAŠANJE DRŽAVLJANSTVA SLOVENSKE DRŽAVE. KDO IN POD KAKŠNIMI POGOJI NAJ IMA MOŽNOST PRIDOBITI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE?

b) avtomatično vsi pripadniki drugih jugoslovanskih narodov, ki trajno živijo v Sloveniji in imajo po sedanjih zakonih državljanstvo Slovenije

Vrednost 45304 Frekvenca
1 da 1346
2 ne 449
3 ne vem 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B7C B7. Z RAZGLASITVIJO NOVE USTAVE BO TREBA NA NOVO UREDITI TUDI VPRAŠANJE DRŽAVLJANSTVA SLOVENSKE DRŽAVE. KDO IN POD KAKŠNIMI POGOJI NAJ IMA MOŽNOST PRIDOBITI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE?

c) vsi slovenski izseljenci, če to želijo

Vrednost 46303 Frekvenca
1 da 1671
2 ne 166
3 ne vem 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B7D B7. Z RAZGLASITVIJO NOVE USTAVE BO TREBA NA NOVO UREDITI TUDI VPRAŠANJE DRŽAVLJANSTVA SLOVENSKE DRŽAVE. KDO IN POD KAKŠNIMI POGOJI NAJ IMA MOŽNOST PRIDOBITI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE?

d) vsi pripadniki drugih jugosloslovanskih narodov, ki trajno živijo in delajo v Sloveniji, če to želijo

Vrednost 47302 Frekvenca
1 da 1366
2 ne 399
3 ne vem 309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B8A B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da niso bili kaznovani s strogim zaporom

Vrednost 48301 Frekvenca
3 (izbere) 838
1 (ne izbere) 872
4 nobeni od teh 149
5 ne vem 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B8B B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da opravijo neke vrste "državljanski izpit"

Vrednost 49300 Frekvenca
3 (izbere) 424
1 (ne izbere) 1280
4 nobeni od teh 154
5 ne vem 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B8C B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da razumejo slovensko

Vrednost 50299 Frekvenca
3 (izbere) 994
1 (ne izbere) 717
4 nobeni od teh 151
5 ne vem 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B8D B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da govorijo slovensko

Vrednost 51298 Frekvenca
3 (izbere) 1181
1 (ne izbere) 533
4 nobeni od teh 149
5 ne vem 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B8E B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da so v Sloveniji določeno dobo redno zaposleni

Vrednost 52297 Frekvenca
3 (izbere) 1160
1 (ne izbere) 551
4 nobeni od teh 150
5 ne vem 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B8F B8. ALI BI ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK ALI TUJCI MORALI VELJATI ŠE KATERI OD NASLEDNJIH POGOJEV? (Izberi vse ustrezne)

O3 - da so v Sloveniji določeno dobo trajno naseljeni

Vrednost 53296 Frekvenca
3 (izbere) 1230
1 (ne izbere) 478
4 nobeni od teh 151
5 ne vem 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B9

B9. KOLIKO LET STALNEGA BIVANJA OZ. ZAPOSLITVE V SLOVENIJI NAJ BI BIL POGOJ ZA PRIDOBITEV DRŽAVLJANSTVA ZA DELAVCE IZ DRUGIH REPUBLIK?

Vrednost 54295 Frekvenca
1 31
2 26
3 30
4 8
5 299
6 5
7 1
8 7
10 674
12 4
13 1
15 269
16 2
18 1
20 141
25 6
30 13
35 2
40 2
45 1
50 7
0 ne ve 544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

B10

B10. ALI LAHKO NPR. SRB, KI TRAJNO ŽIVI V SLOVENIJI IN IMA SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO, PRIDOBI ŠE SRBSKO (DVOJNO) DRŽAVLJANSTVO - ALI NE?

Vrednost 55294 Frekvenca
1 lahko pridobi 484
2 ne sme pridobiti 1208
3 neopredeljen, ne ve 382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B11

B11. ALI LAHKO NPR. ITALIJAN, KI TRAJNO ŽIVI V SLOVENIJI IN IMA SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO, PRIDOBI ŠE ITALIJANSKO (DVOJNO) DRŽAVLJANSTVO - ALI NE?

Vrednost 56293 Frekvenca
1 lahko pridobi 833
2 ne sme pridobiti 878
3 neopredeljen, ne ve 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B12

B12. ALI LAHKO SLOVENEC, KI ŽIVI V TUJINI IN JE DRŽAVLJAN TUJE DRŽAVE, DOBI TUDI SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO - ALI NE?

Vrednost 57292 Frekvenca
1 lahko dobi 1106
2 ne sme dobiti 628
3 neopredeljen 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B13A B13. ALI BI ZARADI KATEREGA OD SPODAJ NAVEDENIH RAZLOGOV LAHKO V SLOVENIJI RAZVELJAVILI ALI OMEJILI NEKATERE TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE? (če da) IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - kadar je ogrožen obstoj slovenske države

Vrednost 58291 Frekvenca
3 (izbere) 646
1 (ne izbere) 193
4 človekove pravice ne morejo biti omejene v nobenem primeru 913
5 ne vem 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B13B B13. ALI BI ZARADI KATEREGA OD SPODAJ NAVEDENIH RAZLOGOV LAHKO V SLOVENIJI RAZVELJAVILI ALI OMEJILI NEKATERE TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE? (če da) IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če tuja država napade Slovenijo

Vrednost 59290 Frekvenca
3 (izbere) 531
1 (ne izbere) 311
4 človekove pravice ne morejo biti omejene v nobenem primeru 913
5 ne vem 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B13C B13. ALI BI ZARADI KATEREGA OD SPODAJ NAVEDENIH RAZLOGOV LAHKO V SLOVENIJI RAZVELJAVILI ALI OMEJILI NEKATERE TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE? (če da) IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - v času večjih socialnih nemirov, demonstracij, političnega nereda

Vrednost 60289 Frekvenca
3 (izbere) 429
1 (ne izbere) 406
4 človekove pravice ne morejo biti omejene v nobenem primeru 913
5 ne vem 326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B13D B13. ALI BI ZARADI KATEREGA OD SPODAJ NAVEDENIH RAZLOGOV LAHKO V SLOVENIJI RAZVELJAVILI ALI OMEJILI NEKATERE TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE? (če da) IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to zahteva stranka na oblasti

Vrednost 61288 Frekvenca
3 (izbere) 151
1 (ne izbere) 666
4 človekove pravice ne morejo biti omejene v nobenem primeru 931
5 ne vem 326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B14

B14. OSNUTEK USTAVE PREDVIDEVA POPOLNO UKINITEV SMRTNE KAZNI. ALI S TEM SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

Vrednost 62287 Frekvenca
1 soglašam 1127
2 ne soglašam 690
3 neopredeljen, ne vem 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B15A B15. IZ KATERIH RAZLOGOV SE BI SMELA OMEJITI SVOBODA GIBANJA ZNOTRAJ SLOVENIJE IN SVOBODA IZBIRATI SI SVOJE PREBIVALIŠČE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi zavarovanja javnega reda

Vrednost 63286 Frekvenca
3 (izbere) 563
1 (ne izbere) 453
4 nikoli, v nobenem primeru 777
5 ne vem 281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B15B B15. IZ KATERIH RAZLOGOV SE BI SMELA OMEJITI SVOBODA GIBANJA ZNOTRAJ SLOVENIJE IN SVOBODA IZBIRATI SI SVOJE PREBIVALIŠČE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi zavarovanja zdravja

Vrednost 64285 Frekvenca
3 (izbere) 660
1 (ne izbere) 360
4 nikoli, v nobenem primeru 774
5 ne vem 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B15C B15. IZ KATERIH RAZLOGOV SE BI SMELA OMEJITI SVOBODA GIBANJA ZNOTRAJ SLOVENIJE IN SVOBODA IZBIRATI SI SVOJE PREBIVALIŠČE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to zahteva nacionalna in javna varnost

Vrednost 65284 Frekvenca
3 (izbere) 518
1 (ne izbere) 501
4 nikoli, v nobenem primeru 775
5 ne vem 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B15D B15. IZ KATERIH RAZLOGOV SE BI SMELA OMEJITI SVOBODA GIBANJA ZNOTRAJ SLOVENIJE IN SVOBODA IZBIRATI SI SVOJE PREBIVALIŠČE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to zahteva stranka na oblasti

Vrednost 66283 Frekvenca
3 (izbere) 135
1 (ne izbere) 864
4 nikoli, v nobenem primeru 788
5 ne vem 287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B16A B16. ALI BI ZAKON LAHKO PREDPISAL, DA SE NA PODLAGI SKLEPA SODIŠČA SME V NEKATERIH PRIMERIH:

a) stopiti v tuje stanovanje

Vrednost 67282 Frekvenca
1 da 764
2 ne 1167
3 ne vem 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B16B B16. ALI BI ZAKON LAHKO PREDPISAL, DA SE NA PODLAGI SKLEPA SODIŠČA SME V NEKATERIH PRIMERIH:

b) odpreti zasebno pismo (prekrši pisemsko tajnost)

Vrednost 68281 Frekvenca
1 da 368
2 ne 1569
3 ne vem 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B16C B16. ALI BI ZAKON LAHKO PREDPISAL, DA SE NA PODLAGI SKLEPA SODIŠČA SME V NEKATERIH PRIMERIH:

c) prisluškovati telefonskim pogovorom

Vrednost 69280 Frekvenca
1 da 316
2 ne 1633
3 ne vem 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B17A B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zato, da se prime storilca kaznivega dejanja

Vrednost 70279 Frekvenca
3 (izbere) 758
1 (ne izbere) 175
4 drugo 15
5 v nobenem primeru 1008
6 ne vem 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B17B B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - da se zavarujejo ljudje in premoženje

Vrednost 71278 Frekvenca
3 (izbere) 673
1 (ne izbere) 261
4 drugo 15
5 v nobenem primeru 1005
6 ne vem 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B17C B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to predlaga šef policije

Vrednost 72277 Frekvenca
3 (izbere) 135
1 (ne izbere) 794
4 drugo 15
5 v nobenem primeru 1007
6 ne vem 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B17D B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - da se zavaruje dokaze v kazenskem postopku

Vrednost 73276 Frekvenca
3 (izbere) 451
1 (ne izbere) 482
4 drugo 15
5 v nobenem primeru 1005
6 ne vem 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B17E B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če je to potrebno za varnost države

Vrednost 74275 Frekvenca
3 (izbere) 487
1 (ne izbere) 446
4 drugo 15
5 v nobenem primeru 1006
6 ne vem 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B17F B17. (če da) V KATERIH PRIMERIH SO TAKI POSEGI V ČLOVEKOVE PRAVICE DOPUSTNE? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to zahteva politična stranka na oblasti

Vrednost 75274 Frekvenca
3 (izbere) 93
1 (ne izbere) 829
4 drugo 17
5 v nobenem primeru 1011
6 ne vem 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B18

B18. ALI SE LAHKO Z ZAKONOM OMEJI SVOBODA IZRAŽANJA MISLI, GOVORA, JAVNEGA NASTOPANJA, SVOBODA TISKA TER PRAVICA DO MIRNEGA ZBIRANJA IN JAVNIH ZBOROVANJ?

Vrednost 76273 Frekvenca
1 da 362
2 ne 1486
3 ne vem 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B19A B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi zavarovanja nacionalne varnosti

Vrednost 77272 Frekvenca
3 (izbere) 272
1 (ne izbere) 241
4 v nobenem primeru 1303
5 ne vem 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19B B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi zavarovanja javnega reda

Vrednost 78271 Frekvenca
3 (izbere) 306
1 (ne izbere) 211
4 v nobenem primeru 1300
5 ne vem 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19C B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi zavarovanja javne morale

Vrednost 79270 Frekvenca
3 (izbere) 177
1 (ne izbere) 340
4 v nobenem primeru 1300
5 ne vem 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19D B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - zaradi ugleda vlade

Vrednost 80269 Frekvenca
3 (izbere) 105
1 (ne izbere) 412
4 v nobenem primeru 1300
5 ne vem 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19E B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - za zavarovanje interesov politične stranke na oblasti

Vrednost 81268 Frekvenca
3 (izbere) 85
1 (ne izbere) 432
4 v nobenem primeru 1300
5 ne vem 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B19F B19. (če da) KDAJ, IZ KATERIH RAZLOGOV? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - če to zahtevajo interesi zdravja

Vrednost 82267 Frekvenca
3 (izbere) 183
1 (ne izbere) 330
4 v nobenem primeru 1304
5 ne vem 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B20

B20. ALI NAJ SLOVENSKA DRŽAVA OMOGOČA AZIL TUJCEM, KI SO V LASTNI DRŽAVI PREGANJANI ZARADI ZAVZEMANJA ZA SVOBODO IN PRAVICE ČLOVEKA?

Vrednost 83266 Frekvenca
1 da 1153
2 ne 492
3 ne vem, neopredeljen 429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B21

B21. PO SEDANJIH PREDPISIH STA ZAKONSKA ZVEZA IN IZVENZAKONSKA SKUPNOST IZENAČENI. ALI NAJ BI TAKO OSTALO TUDI V NOVI USTAVI?

Vrednost 84265 Frekvenca
1 da 1487
2 ne 368
3 ne vem, neopredeljen 219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22A B22. ALI NAJ BO V SLOVENIJI V PRIHODNJE OSNOVNO, SREDNJE, STROKOVNO IN VISOKO ŠOLANJE BREZPLAČNO ALI Z DOPLAČILOM?

a) osnovno šolanje

Vrednost 85264 Frekvenca
1 brezplačno 1987
2 z doplačilom 54
3 ne vem 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22B B22. ALI NAJ BO V SLOVENIJI V PRIHODNJE OSNOVNO, SREDNJE, STROKOVNO IN VISOKO ŠOLANJE BREZPLAČNO ALI Z DOPLAČILOM?

b) srednje šolanje

Vrednost 86263 Frekvenca
1 brezplačno 1729
2 z doplačilom 284
3 ne vem 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22C B22. ALI NAJ BO V SLOVENIJI V PRIHODNJE OSNOVNO, SREDNJE, STROKOVNO IN VISOKO ŠOLANJE BREZPLAČNO ALI Z DOPLAČILOM?

c) strokovno šolanje

Vrednost 87262 Frekvenca
1 brezplačno 1236
2 z doplačilom 723
3 ne vem 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B22D B22. ALI NAJ BO V SLOVENIJI V PRIHODNJE OSNOVNO, SREDNJE, STROKOVNO IN VISOKO ŠOLANJE BREZPLAČNO ALI Z DOPLAČILOM?

d) visoko šolanje

Vrednost 88261 Frekvenca
1 brezplačno 1179
2 z doplačilom 775
3 ne vem 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B23A B23. ALI JE PREDVSEM STVAR DRŽAVE ALI POSAMEZNIKOV, DA ZAGOTOVIJO:

a) osnovno pokojninsko zavarovanje

Vrednost 89260 Frekvenca
1 da, v celoti stvar države 1377
2 deloma države, deloma posameznikov 518
3 v celoti posameznikov 73
4 ne vem 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B23B B23. ALI JE PREDVSEM STVAR DRŽAVE ALI POSAMEZNIKOV, DA ZAGOTOVIJO:

b) invalidsko zavarovanje

Vrednost 90259 Frekvenca
1 da, v celoti stvar države 1433
2 deloma države, deloma posameznikov 486
3 v celoti posameznikov 49
4 ne vem 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B23C B23. ALI JE PREDVSEM STVAR DRŽAVE ALI POSAMEZNIKOV, DA ZAGOTOVIJO:

c) zdravstveno zavarovanje

Vrednost 91258 Frekvenca
1 da, v celoti stvar države 1360
2 deloma države, deloma posameznikov 579
3 v celoti posameznikov 47
4 ne vem 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B23D B23. ALI JE PREDVSEM STVAR DRŽAVE ALI POSAMEZNIKOV, DA ZAGOTOVIJO:

d) socialno varstvo

Vrednost 92257 Frekvenca
1 da, v celoti stvar države 1390
2 deloma države, deloma posameznikov 541
3 v celoti posameznikov 36
4 ne vem 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B23E B23. ALI JE PREDVSEM STVAR DRŽAVE ALI POSAMEZNIKOV, DA ZAGOTOVIJO:

e) varstvo borcev NOB

Vrednost 93256 Frekvenca
1 da, v celoti stvar države 1153
2 deloma države, deloma posameznikov 389
3 v celoti posameznikov 211
4 ne vem 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B24A B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

a) kulturo

Vrednost 94255 Frekvenca
1 v celoti 687
2 delno 1181
3 sploh ne 55
4 ne vem 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B24B B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

b) šport

Vrednost 95254 Frekvenca
1 v celoti 379
2 delno 1393
3 sploh ne 171
4 ne vem 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B24C B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

c) cerkev

Vrednost 96253 Frekvenca
1 v celoti 162
2 delno 1046
3 sploh ne 660
4 ne vem 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B24D B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

d) znanost

Vrednost 97252 Frekvenca
1 v celoti 1156
2 delno 759
3 sploh ne 23
4 ne vem 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B24E B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

e) pomoč manj razvitim občinam

Vrednost 98251 Frekvenca
1 v celoti 790
2 delno 1118
3 sploh ne 62
4 ne vem 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B24F B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

f) programe mladine

Vrednost 99250 Frekvenca
1 v celoti 567
2 delno 1257
3 sploh ne 85
4 ne vem 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B24G B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

g) programe narodnih manjšin

Vrednost 100249 Frekvenca
1 v celoti 388
2 delno 1299
3 sploh ne 155
4 ne vem 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B24H B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

h) programe Slovencev v tujini

Vrednost 101248 Frekvenca
1 v celoti 342
2 delno 1239
3 sploh ne 268
4 ne vem 225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B24I B24. V KOLIKŠNI MERI NAJ DRŽAVA ZAGOTAVLJA DENAR OZ. PODPIRA NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

i) vzdrževanje zdravega okolja

Vrednost 102247 Frekvenca
1 v celoti 1262
2 delno 708
3 sploh ne 14
4 ne vem 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B25AA B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

a) svobodna raba svojega jezika

Vrednost 103246 Frekvenca
1 da 1734
2 ne 324
0 b. o. 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25AB B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

b) izražajo ... lastno kulturo

Vrednost 104245 Frekvenca
1 da 1151
2 ne 903
0 b. o. 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25AC B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

c) ustanavljajo lastne kulturne organizacije in ustanove

Vrednost 105244 Frekvenca
1 da 1779
2 ne 274
0 b. o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25AD B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

d) imajo pravico do javne uporabe nacionalnih simbolov

Vrednost 106243 Frekvenca
1 da 1397
2 ne 652
0 b. o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25AE B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

e) razvijajo svoje gospodarske dejavnosti

Vrednost 107242 Frekvenca
1 da 1597
2 ne 459
0 b. o. 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25AF B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

f) organizirajo svoj časopis, radio in TV

Vrednost 108241 Frekvenca
1 da 1165
2 ne 890
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25AG B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

g) oblikujejo samostojno šolstvo

Vrednost 109240 Frekvenca
1 da 1168
2 ne 875
0 b. o. 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25AH B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

h) gojijo odnose z matičnim narodom

Vrednost 110239 Frekvenca
1 da 668
2 ne 1372
0 b. o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25AI B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

i) da v območjih, kjer živijo, ustanovijo posebne narodnostne skupnosti

Vrednost 111238 Frekvenca
1 da 1613
2 ne 436
0 b. o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25AJ B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

j) da imajo svoje odbornike v občinski skupščini

Vrednost 112237 Frekvenca
1 da 1279
2 ne 770
0 b. o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25AK B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

k) da imajo svoje poslance v republiški skupščini

Vrednost 113236 Frekvenca
1 da 1415
2 ne 637
0 b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25AL B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! A - za avtohtone manjšine

l) da ustanavljajo lastne politične stranke

Vrednost 114235 Frekvenca
1 da 792
2 ne 1258
0 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BA B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

a) svobodna raba svojega jezika

Vrednost 115234 Frekvenca
1 da 1116
2 ne 935
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BB B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

b) izražajo ... lastno kulturo

Vrednost 116233 Frekvenca
1 500
2 1550
0 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BC B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

c) ustanavljajo lastne kulturne organizacije in ustanove

Vrednost 117232 Frekvenca
1 1862
2 187
0 b. o. 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BD B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

d) imajo pravico do javne uporabe nacionalnih simbolov

Vrednost 118231 Frekvenca
1 1636
2 412
0 b. o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BE B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

e) razvijajo svoje gospodarske dejavnosti

Vrednost 119230 Frekvenca
1 1290
2 754
0 b. o. 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BF B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

f) organizirajo svoj časopis, radio in TV

Vrednost 120229 Frekvenca
1 735
2 1303
0 b. o. 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BG B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

g) oblikujejo samostojno šolstvo

Vrednost 121228 Frekvenca
1 1598
2 450
0 b. o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BH B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

h) gojijo odnose z matičnim narodom

Vrednost 122227 Frekvenca
1 1040
2 1007
0 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BI B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

i) da v območjih, kjer živijo, ustanovijo posebne narodnostne skupnosti

Vrednost 123226 Frekvenca
1 1497
2 551
0 b. o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BJ B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

j) da imajo svoje odbornike v občinski skupščini

Vrednost 124225 Frekvenca
1 870
2 1177
0 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BK B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

k) da imajo svoje poslance v republiški skupščini

Vrednost 125224 Frekvenca
1 896
2 1151
0 b. o. 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B25BL B25. KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH PRAVIC NAJ USTAVA PRIZNA AVTOHTONIM NARODNIM MANJŠINAM V SLOVENIJI, ZLASTI ITALIJANOM IN MADŽAROM, KAKŠNE PA TISTIM DRŽAVLJANOM, KI SO SE V SLOVENIJO PRISELILI (Albanci, Srbi, Hrvati, Muslimani...)? NAVODILO: Obkroži izbrane pravice v vsaki koloni posebej! B - za priseljence

l) da ustanavljajo lastne politične stranke

Vrednost 126223 Frekvenca
1 517
2 1529
0 b. o. 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B26

B26. ALI NAJ IMAJO NARODNE MANJŠINE PRAVICO DO SVOJIH POSLANCEV V PARLAMENTU, NE GLEDE NA ŠTEVILO PRIPADNIKOV MANJŠINE?

Vrednost 127222 Frekvenca
1 da 893
2 ne 663
3 ne vem, neopredeljen 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B27A B27. ALI NAJ USTAVA DOVOLI, DA TUJCI V SLOVENIJI LAHKO KUPUJEJO:

a) stanovanjske hiše in stanovanja

Vrednost 128221 Frekvenca
1 da 406
2 v določenih primerih 653
3 ne 900
4 ne vem 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B27B B27. ALI NAJ USTAVA DOVOLI, DA TUJCI V SLOVENIJI LAHKO KUPUJEJO:

b) obdelovalno zemljo, gozdove

Vrednost 129220 Frekvenca
1 da 226
2 v določenih primerih 384
3 ne 1358
4 ne vem 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B27C B27. ALI NAJ USTAVA DOVOLI, DA TUJCI V SLOVENIJI LAHKO KUPUJEJO:

c) podjetja, tovarne

Vrednost 130219 Frekvenca
1 da 401
2 v določenih primerih 630
3 ne 907
4 ne vem 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B27D B27. ALI NAJ USTAVA DOVOLI, DA TUJCI V SLOVENIJI LAHKO KUPUJEJO:

d) gradbene parcele

Vrednost 131218 Frekvenca
1 da 319
2 v določenih primerih 462
3 ne 1158
4 ne vem 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B28

B28. ALI NAJ NOVA USTAVA DOPUŠČA OMEJITEV ALI RAZLASTITEV ZASEBNE LASTNINE V SPLOŠNEM INTERESU? (če da) ZA KAKŠNO ODŠKODNINO?

Vrednost 132217 Frekvenca
1 ne, v nobenem primeru 547
2 za odškodnino, ki jo določi država 191
3 za odškodnino v višini tržne vrednosti 918
4 ne vem 418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B29

B29. ALI BI BILO PO VAŠEM MNENJU POTREBNO Z USTAVO DOLOČITI PRAVICE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU (SOUPRAVLJANJU) V PODJETJIH?

Vrednost 133216 Frekvenca
1 potrebno bi bilo 1575
2 ni potrebno 302
3 ne vem 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B30

B30. ALI NAJ IMA SLOVENIJA SVOJ LASTEN DENAR?

Vrednost 134215 Frekvenca
1 da 1418
2 ne 239
3 ne vem, neodločen 417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B31

B31. KAKO NAJ SE IMENUJE NOV SLOVENSKI PARLAMENT?

Vrednost 135214 Frekvenca
1 Državni zbor 124
2 Skupščina 397
3 Parlament 890
4 kako drugače 57
5 ne vem 606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B32

B32. IZ KOLIKO ZBOROV OZIROMA DOMOV NAJ BO SESTAVLJEN NOV SLOVENSKI PARLAMENT?

Vrednost 136213 Frekvenca
1 ima naj le en dom, zbor 650
2 ima naj dva doma, zbora 621
3 ne vem, neodločen 803

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B33

B33. ČE NAJ IMA DVA DOMA, KAKŠNA NAJ BO VLOGA TISTEGA (DRUGEGA?) DOMA, KI NI OBLIKOVAN NA PODLAGI SPLOŠNEGA PREDSTAVNIŠTVA VSEH DRŽAVLJANOV?

Vrednost 137212 Frekvenca
1 naj bo to zbor regij 293
2 naj bo to zbor občin 346
3 naj bo predstavništvo lokalnih ekonomskih in socialnih ustanov oz. interesov (državni svet, senat) 201
4 kaj drugega 133
5 ne vem, neodločen 1038
0 b. o. 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B34

B34. KOMU NAJ PREDVSEM ODGOVARJAJO POSLANCI PO SVOJI IZVOLITVI?

Vrednost 138211 Frekvenca
1 svoji stranki 261
2 volilcem, ki so jih volili (v volilnem okolišu) 1467
3 ravnajo naj po svoji latni vesti, prepričanju 187
4 ne vem 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B35A B35. V KATERIH PRIMERIH NAJ USTAVA DOLOČI DVOTRETJINSKO VEČINO ZA SPREJEM KAKE ODLOČITVE V PARLAMENTU? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - pri imenovanju najvišjih državnih funkcionarjev

Vrednost 139210 Frekvenca
3 (izbere) 1151
1 (ne izbere) 352
4 ne vem 571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B35B B35. V KATERIH PRIMERIH NAJ USTAVA DOLOČI DVOTRETJINSKO VEČINO ZA SPREJEM KAKE ODLOČITVE V PARLAMENTU? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - pri imenovanju direktorjev pomembnih nacionalnih ustanov

Vrednost 140209 Frekvenca
3 (izbere) 700
1 (ne izbere) 802
4 ne vem 572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B35C B35. V KATERIH PRIMERIH NAJ USTAVA DOLOČI DVOTRETJINSKO VEČINO ZA SPREJEM KAKE ODLOČITVE V PARLAMENTU? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - pri imenovanju sodnikov

Vrednost 141208 Frekvenca
3 (izbere) 718
1 (ne izbere) 785
4 ne vem 571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B35D B35. V KATERIH PRIMERIH NAJ USTAVA DOLOČI DVOTRETJINSKO VEČINO ZA SPREJEM KAKE ODLOČITVE V PARLAMENTU? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - pri zelo pomembnih zakonih

Vrednost 142207 Frekvenca
3 (izbere) 1237
1 (ne izbere) 269
4 ne vem 568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B35E B35. V KATERIH PRIMERIH NAJ USTAVA DOLOČI DVOTRETJINSKO VEČINO ZA SPREJEM KAKE ODLOČITVE V PARLAMENTU? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - pri sprejemanju poslovnika skupščine

Vrednost 143206 Frekvenca
3 (izbere) 764
1 (ne izbere) 728
4 ne vem 582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B36

B36. ALI NAJ IMAJO V PARLAMENTU PREDSTAVNIKI NARODNIH MANJŠIN IN REGIJ POSEBNE PRAVICE, KO SE ODLOČA O VPRAŠANJIH, KI JIH NEPOSREDNO PRIZADEVAJO?

Vrednost 144205 Frekvenca
1 ne, naj nimajo posebnih pravic 548
2 da, naj imajo pravico zadržati za določen čas sprejem takih odločitev, vendar pa jih ne morejo preprečiti 715
3 da, naj imajo pravico preprečiti tako odločitev 373
4 ne vem 438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B37

B37. KAKO NAJ BO VOLJEN PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE?

Vrednost 145204 Frekvenca
1 voljen naj bo na neposrednih volitvah 1709
2 voli naj ga skupščina z dvotretinjsko večino 161
3 voli naj ga skupščina z enostavno večino 92
4 ne vem 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B38

B38. ALI NAJ USTAVA DOLOČI NAJNIŽJO STAROST KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE?

Vrednost 146203 Frekvenca
1 ne, naj bo polnoletna oseba 640
2 da, naj bo starejši od 30 let 608
3 da, naj bo starejši od 40 let 688
4 ne vem 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B39A B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

a) razpisuje volitve v parlament

Vrednost 147202 Frekvenca
1 da 1062
2 ne 368
3 ne vem 644

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B39B B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

b) razglaša zakone

Vrednost 148201 Frekvenca
1 da 857
2 ne 721
3 ne vem 496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B39C B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

c) imenuje določene državne funkcionarje

Vrednost 149200 Frekvenca
1 da 1046
2 ne 566
3 ne vem 462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B39D B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

d) postavlja, odpokliče veleposlanika

Vrednost 150199 Frekvenca
1 da 1085
2 ne 475
3 ne vem 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B39E B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

e) daje parlamentu mnenje o pomembnih vprašanjih

Vrednost 151198 Frekvenca
1 da 1586
2 ne 101
3 ne vem 387

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B39F B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

f) sklicuje seje vlade

Vrednost 152197 Frekvenca
1 da 1479
2 ne 234
3 ne vem 361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B39G B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

g) predseduje seji vlade, ki jo skliče

Vrednost 153196 Frekvenca
1 da 1451
2 ne 250
3 ne vem 373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B39H B39. KAKŠNE PRISTOJNOSTI NAJ IMA PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE PO NOVI USTAVI? ALI NAJ...

h) je vrhovni poveljnik oboroženih sil

Vrednost 154195 Frekvenca
1 da 903
2 ne 677
3 ne vem 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B40

B40. KAKO NAJ BO V USTAVI DOLOČENO: S KOLIKŠNO VEČINO GLASOV LAHKO PARLAMENT IZREČE NEZAUPNICO VLADI?

Vrednost 155194 Frekvenca
1 z navadno večino 595
2 z dvotretinjsko veČino 1098
3 ne vem 381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B41

B41. ALI LAHKO PARLAMENT IZREČE NEZAUPNICO LE VLADI KOT CELOTI, ALI PA TUDI POSAMEZNEMU MINISTRU?

Vrednost 156193 Frekvenca
1 le celotni vladi 240
2 tudi posameznim ministrom 1579
3 ne vem 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B42

B42. PO USTAVI SO SODNIKI NEODVISNI IN VEZANI NA USTAVO TER ZAKON. KDO NAJ PO VAŠEM MNENJU VOLI OZIROMA IMENUJE SODNIKE?

Vrednost 157192 Frekvenca
1 parlament (skupščina) 628
2 sodni svet uglednih pravnikov 925
3 predsednik republike 129
4 kdo drug 23
5 ne vem, neodločen 369

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B43

B43. PO NOVI USTAVI NAJ BI PRIŠLO DO PREUREDITEV OBČIN V SLOVENIJI. ČE POMISLITE NA SVOJO SEDANJO OBČINO, ALI NAJ BI BILA V PRIHODNJE:

Vrednost 158191 Frekvenca
1 enaka kot doslej 1415
2 razdeli naj se v več občin 152
3 vključi naj se v novo večjo občino 294
4 ne vem 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B44A B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - komunalne zadeve

Vrednost 159190 Frekvenca
3 (izbere) 1753
1 (ne izbere) 143
4 ne vem 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B44B B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - občinske ceste

Vrednost 160189 Frekvenca
3 (izbere) 1754
1 (ne izbere) 143
4 ne vem 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B44C B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - turizem

Vrednost 161188 Frekvenca
3 (izbere) 1473
1 (ne izbere) 424
4 ne vem 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B44D B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - kmetijstvo

Vrednost 162187 Frekvenca
3 (izbere) 1559
1 (ne izbere) 335
4 ne vem 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B44E B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - urbanistično planiranje

Vrednost 163186 Frekvenca
3 (izbere) 1610
1 (ne izbere) 288
4 ne vem 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B44F B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - gradbena in lokacijska dovoljenja

Vrednost 164185 Frekvenca
3 (izbere) 1681
1 (ne izbere) 215
4 ne vem 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B44G B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - nadzor nad policijo

Vrednost 165184 Frekvenca
3 (izbere) 965
1 (ne izbere) 927
4 ne vem 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B44H B44. KATERE OD NAVEDENIH ZADEV NAJ BI UREJALA TAKA OBČINA? (Izberi ustrezne odgovore)

O3 - kontrola cen

Vrednost 166183 Frekvenca
3 (izbere) 1236
1 (ne izbere) 653
4 ne vem 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B45

B45. KDO NAJ VODI OBČINO?

Vrednost 167182 Frekvenca
1 župan, ki imenuje svoje referente (poverjenike, odbornike) 724
2 občinski odbor - nekakšna občinska "vlada" 409
3 občinski svet ali skupščina 713
4 ne vem 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B46

B46. ALI NAJ OBČINA V BODOČE UREJA (UPRAVLJA) NA SVOJEM OBMOČJU TUDI ZADEVE, ZA KATERE JE PRISTOJNA REPUBLIKA, ALI NE?

Vrednost 168181 Frekvenca
1 republika naj preko svojih upravnih organov sama ureja vse zadeve iz lastne pristojnosti 358
2 republika naj pooblasti občino, da zanjo ureja določene zadeve, vendar naj v te namene da občini denar 1314
3 drugo 25
4 ne vem 377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B47

B47. KAKO SAMOSTOJNA NAJ BO NOVA OBČINA V ODNOSU DO REPUBLIKE?

Vrednost 169180 Frekvenca
1 popolnoma samostojna 245
2 samostojna v okviru svojih pristojnosti in podrejena republiki, ko opravlja zadeve iz njene pristojnosti 1421
3 naj bo popolnoma podrejena republiki 151
4 ne vem 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B48

B48. V PREDLOGIH ZA NOVO SLOVENSKO USTAVO JE PRIPRAVLJENIH VEČ ZAMISLI REGIONALNEGA RAZVOJA SLOVENIJE. ZANIMA NAS, S KATERO OD NAVEDENIH ZAMISLI SOGLAŠATE?

Vrednost 170179 Frekvenca
1 razdeljenost na regije je nepotrebna, Slovenija naj bo vodena iz republiškega središča, deluje naj kot enoten sistem 604
2 Slovenija naj bo razdeljena na regije, območja, ki tudi samostojno usmerjajo svoj razvoj 1078
3 kaj drugega 37
4 ne vem 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B49

B49. ČE BO PRIŠLO DO USTANOVITVE REGIJ, KAJ NAJ BI TE REGIJE PO VAŠEM MNENJU BILE?

Vrednost 171178 Frekvenca
1 enote republiške uprave, ki bi bile zadolžene za izvajanje nalog republike 407
2 samostojne enote z lastnimi v regiji izvoljenimi organi 499
3 oblike povezovanja in skupnega urejanja zadev nekaj sosednjih občin 549
4 kaj drugega 66
5 ne vem 553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B50

B50. V KATERO REGIJO UVRŠČATE SVOJ KRAJ? (Izpiši!)

Vrednost 172177 Frekvenca
1 pomurska 87
2 podravska 61
3 koroška 79
4 savinjska 5
5 gorenjska 237
6 zasavska 48
7 osrednje-slovenska 1
8 spodnje-posavska 18
9 dolenjska 97
10 goriška 8
11 obalno-kraška 30
12 kraška 8
13 ljubljanska 311
14 mariborska 66
15 celjska 212
17 primorska 143
18 štajerska 163
19 notranjska 33
21 kranjska 18
22 prlekija 9
98 drugo 188
99 ne vem 96
0 b. o. 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

B51

B51. V USTAVNEM GRADIVU SO RAZLIČNE FORMULACIJE V ZVEZI S SVOBODO ODLOČANJA O ROJSTVU OTROK. NEKAJ JIH BOMO NAVEDLI, VI PA POVEJTE, S KATERIMI OD TEH SE NAJBOLJ STRINJATE? (Anketar: beri!)

Vrednost 173176 Frekvenca
1 "Vsakdo ima pravico, da svobodno odloča o rojstvu otroka..." 222
2 "Mati ima pravico, da svobodno odloča o rojstvu otroka..." 164
3 "Starša imata pravico, da svobodno odločata o rojstvu otroka.." 1014
4 "Vsakdo ima pravico, da svobodno odloča o številu svojih otrok..." 128
5 "Vsakdo (mati, starši) ima pravico do svobodnega načrtovanja družine..." 489
6 z nobenim od teh 24
7 ne vem 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

B52

B52. V ZADNJEM ČASU SO ZNOVA ZELO AKTUALNE RAZPRAVE ZA IN PROTI SPLAVU. KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE GLEDE TEGA VPRAŠANJA?

Vrednost 174175 Frekvenca
1 sem v vsakem primeru poponoma proti splavu, čeprav bi se ta zgodil iz zdravstvenih razlogov in za ohranitev življenja matere 144
2 sem izjemoma za splav, kadar to zahtevajo izjemno važni zdravstveni razlogi 421
3 sem za splav iz zdravstvenih ali socialnih razlogov (mladoletnost matere, slab materialni položaj staršev, že preveliko število otrok ipd.) 1023
4 sem za splav, gledam nanj kot na normalno sredstvo za uravnavanje rojstev 335
5 ne želim odgovoriti 25
6 ne vem, ne morem se odločiti 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C1A C. MEDNACIONALNI ODNOSI, PLEBISCIT C1. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

a) v Jugoslaviji

Vrednost 175174 Frekvenca
1 zelo dobri 20
2 dobri 157
3 niti dobri, niti slabi 444
4 slabi 816
5 zelo slabi 478
6 ne vem, neodločen 107
7 ni zaposlen 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C1B C. MEDNACIONALNI ODNOSI, PLEBISCIT C1. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

b) v Sloveniji

Vrednost 176173 Frekvenca
1 zelo dobri 24
2 dobri 621
3 niti dobri, niti slabi 846
4 slabi 363
5 zelo slabi 63
6 ne vem, neodločen 107
7 ni zaposlen 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C1C C. MEDNACIONALNI ODNOSI, PLEBISCIT C1. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

c) žive v vašem kraju, mestu

Vrednost 177172 Frekvenca
1 zelo dobri 67
2 dobri 963
3 niti dobri, niti slabi 607
4 slabi 146
5 zelo slabi 24
6 ne vem, neodločen 203
7 ni zaposlen 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C1D C. MEDNACIONALNI ODNOSI, PLEBISCIT C1. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED PRIPADNIKI RAZLIČNIH NARODOV IN NARODNOSTI, KI ŽIVE ... V JUGOSLAVIJI, V SLOVENIJI, V VAŠEM KRAJU, KI DELAJO V VAŠEM PODJETJU?

d) delajo v vašem podjetju

Vrednost 178171 Frekvenca
1 zelo dobri 110
2 dobri 774
3 niti dobri, niti slabi 354
4 slabi 111
5 zelo slabi 18
6 ne vem, neodločen 135
7 ni zaposlen 572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2

C2. ALI SE ZARADI RAZMER V JUGOSLAVIJI POČUTITE OGROŽENE - ALI NIMATE OBČUTKA, DA STE OGROŽENI?

Vrednost 179170 Frekvenca
1 počutim se ogroženega 964
2 ne počutim se ogroženega 818
3 neopredeljen 210
4 ne vem 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C3A C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

a) Slovenci

Vrednost 180169 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 1040
2 v prijateljskih stikih 525
3 v dobrih sosedskih odnosih 293
4 v dobrih delovnih odnosih 145
5 da bi se čim manj družil 3
6 izogibal bi se jih 0
7 ne vem neodločen 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C3B C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

b) Hrvati

Vrednost 181168 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 220
2 v prijateljskih stikih 751
3 v dobrih sosedskih odnosih 624
4 v dobrih delovnih odnosih 284
5 da bi se čim manj družil 45
6 izogibal bi se jih 18
7 ne vem neodločen 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C3C C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

c) Srbi

Vrednost 182167 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 114
2 v prijateljskih stikih 459
3 v dobrih sosedskih odnosih 433
4 v dobrih delovnih odnosih 368
5 da bi se čim manj družil 315
6 izogibal bi se jih 171
7 ne vem neodločen 214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C3D C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

d) Makedonci

Vrednost 183166 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 99
2 v prijateljskih stikih 519
3 v dobrih sosedskih odnosih 487
4 v dobrih delovnih odnosih 430
5 da bi se čim manj družil 211
6 izogibal bi se jih 82
7 ne vem neodločen 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C3E C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

e) Črnogorci

Vrednost 184165 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 102
2 v prijateljskih stikih 491
3 v dobrih sosedskih odnosih 412
4 v dobrih delovnih odnosih 418
5 da bi se čim manj družil 267
6 izogibal bi se jih 125
7 ne vem neodločen 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C3F C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

f) Muslimani

Vrednost 185164 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 91
2 v prijateljskih stikih 498
3 v dobrih sosedskih odnosih 426
4 v dobrih delovnih odnosih 434
5 da bi se čim manj družil 240
6 izogibal bi se jih 113
7 ne vem neodločen 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C3G C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

g) Albanci

Vrednost 186163 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 83
2 v prijateljskih stikih 471
3 v dobrih sosedskih odnosih 421
4 v dobrih delovnih odnosih 418
5 da bi se čim manj družil 266
6 izogibal bi se jih 132
7 ne vem neodločen 283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C3H C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

h) Italijani

Vrednost 187162 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 126
2 v prijateljskih stikih 572
3 v dobrih sosedskih odnosih 607
4 v dobrih delovnih odnosih 372
5 da bi se čim manj družil 106
6 izogibal bi se jih 51
7 ne vem neodločen 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C3I C3. ZANIMA NAS, KAKO STE SE VI OSEBNO PRIPRAVLJENI POVEZOVATI S PRIPADNIKI RAZLIČNIH JUGOSLOVANSKIH NARODOV IN NARODNOSTI: (v vsaki vrsti en odgovor)

i) Madžari

Vrednost 188161 Frekvenca
1 najtesneje, s poroko 108
2 v prijateljskih stikih 563
3 v dobrih sosedskih odnosih 598
4 v dobrih delovnih odnosih 363
5 da bi se čim manj družil 119
6 izogibal bi se jih 53
7 ne vem neodločen 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C4A C4. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

1. odgovor

Vrednost 189160 Frekvenca
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 317
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 1192
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 24
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 17
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 412
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 97
0 b. o. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C4B C4. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

2. odgovor

Vrednost 190159 Frekvenca
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 247
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 511
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 44
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 78
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 904
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 232
0 b. o. 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C4C C4. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

3. odgovor

Vrednost 191158 Frekvenca
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 288
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 205
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 118
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 60
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 393
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 895
0 b. o. 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5

C5. KAKO NAJ RAVNAJO DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK, KI ŽE DALJ ČASA ŽIVIJO V SLOVENIJI?

Vrednost 192157 Frekvenca
1 opustijo naj svojo kulturo in jezik in sprejmejo slovensko 154
2 ohranijo naj svojo kulturo in jezik in živijo sami zase 36
3 po obdobju bivanja v Sloveniji naj se vrnejo domov 87
4 naučijo naj se slovenskega jezika in naj se prilagodijo na tukajšnje razmere, med seboj naj uporabljajo svoj jezik in gojijo svojo kulturo 1425
5 omogočiti jim je treba, da se šolajo v svojem jeziku in razvijajo svojo kulturo, hkrati pa naj se prilagodijo na razmere v Sloveniji 260
6 ne ve, neodločen 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C6

C6. KAJ STORITI S ŠTEVILNIMI DELAVCI IZ DRUGIH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIK, KI ŽIVIJO IN DELAJO V SLOVENIJI?

Vrednost 193156 Frekvenca
1 vse je treba sprejeti, saj že dolgo živijo in delajo med nami 331
2 sprejeti le tiste, ki so se prilagodili in ki jih slovensko gospodarstvo rabi 1201
3 večina naj se vrne, saj ogrožajo delovna mesta domačinov 332
4 ne vem, neodločen 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C7A C7. KAKO PA BI MORALI RAVNATI S SKUPINAMI NOVIH PRISELJENCEV V PRIHODNJE - ALI BI JIH MORALI SPREJEMATI ALI ZAVRAČATI?

a) delavci iz drugih republik, ki iščejo delo

Vrednost 194155 Frekvenca
1 sprejemati 130
2 zavračati 1683
3 ne vem 261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C7B C7. KAKO PA BI MORALI RAVNATI S SKUPINAMI NOVIH PRISELJENCEV V PRIHODNJE - ALI BI JIH MORALI SPREJEMATI ALI ZAVRAČATI?

b) politični begunci (iz Kosova, itd.)

Vrednost 195154 Frekvenca
1 sprejemati 311
2 zavračati 1313
3 ne vem 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C7C C7. KAKO PA BI MORALI RAVNATI S SKUPINAMI NOVIH PRISELJENCEV V PRIHODNJE - ALI BI JIH MORALI SPREJEMATI ALI ZAVRAČATI?

c) strokovnjaki in podjetniki

Vrednost 196153 Frekvenca
1 sprejemati 1123
2 zavračati 649
3 ne vem 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C7D C7. KAKO PA BI MORALI RAVNATI S SKUPINAMI NOVIH PRISELJENCEV V PRIHODNJE - ALI BI JIH MORALI SPREJEMATI ALI ZAVRAČATI?

d) žene in otroci v Sloveniji zaposlenih delavcev iz drugih republik

Vrednost 197152 Frekvenca
1 sprejemati 724
2 zavračati 909
3 ne vem 441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C8

C8. KAKŠNA JE VAŠA ZAMISEL O PRIHODNOSTI SLOVENIJE? ALI NAJ BO SLOVENIJA V PRIHODNJE:

Vrednost 198151 Frekvenca
1 kot sedaj, republika v okviru SFR Jugoslavije 109
2 samostojna v okviru jugoslovanske konfederacije - z veliko samostojnostjo posameznih republik 670
3 povsem neodvisna in suverena država 1091
4 drugo 7
5 ne vem, neodločen 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C9

C9. ALI VESTE, DA V SLOVENSKI SKUPšČINI PRIPRAVLJAJO ZAKON ZA PLEBISCIT O SAMOSTOJNOSTI OZIROMA ODCEPITVI REPUBLIKE SLOVENIJE?

Vrednost 199150 Frekvenca
1 nič ne vem o tem 54
2 nekaj sem slišal, bral 1201
3 dobro sem obveščen 819

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C10A C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

a) osebno sem dovolj informiran, da se bom zlahka odločil na plebiscitu

Vrednost 200149 Frekvenca
1 strinjam se 1275
2 ne strinjam se 408
3 ne vem neodločen 391

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C10B C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

b) drugi ljudje v glavnem ne bodo vedeli, za kaj se odločajo

Vrednost 201148 Frekvenca
1 strinjam se 737
2 ne strinjam se 824
3 ne vem neodločen 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C10C C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

c) o plebiscitu ne kaže dosti razpravljati, ampak ga čimprej izpeljati

Vrednost 202147 Frekvenca
1 strinjam se 1183
2 ne strinjam se 520
3 ne vem neodločen 371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C10D C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

d) vlada naj pred plebiscitom pove, kako ocenjuje prednosti in težave po osamojitvi Slovenije

Vrednost 203146 Frekvenca
1 strinjam se 1853
2 ne strinjam se 60
3 ne vem neodločen 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C10E C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

e) evropske države in ZDA v glavnem podpirajo prizadevanja Slovenije za osamosvojitev

Vrednost 204145 Frekvenca
1 strinjam se 703
2 ne strinjam se 789
3 ne vem neodločen 582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C10F C10. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O PLEBISCITU, VI PA POVEJTE ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI SE Z NJIMI NE STRINJATE.

f) pred plebiscitom je treba storiti vse, da ohranimo Jugoslavijo

Vrednost 205144 Frekvenca
1 strinjam se 644
2 ne strinjam se 932
3 ne vem neodločen 498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11

C11. ALI SE BOSTE UDELEŽILI NAPOVEDANEGA PLEBISCITA O OSAMOSVOJITVI OZIROMA ODCEPITVI REPUBLIKE SLOVENIJE?

Vrednost 206143 Frekvenca
1 da, udeležil se bom 1676
2 ne vem še, če se bom udeležil 334
3 ne, ne bom se udeležil 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12

C12. ZAUPAJTE NAM, KAKO BI GLASOVALI, ČE BI BIL PLEBISCIT DANES. NA VPRAŠANJE: "ALI NAJ REPUBLIKA SLOVENIJA POSTANE NEODVISNA IN SUVERENA DRžAVA", BI ODGOVORILI Z:

Vrednost 207142 Frekvenca
1 DA 1599
2 NE 148
3 DRUGO 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C13

C13. NA VPRAŠANJE: "ALI NAJ SE PO VAŠI PRESOJI REPUBLIKA SLOVENIJA ODCEPI IZ SFR JUGOSLAVIJE", BI ODGOVORILI Z:

Vrednost 208141 Frekvenca
1 DA 1351
2 NE 371
3 DRUGO 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C14

C14. NA VPRAŠANJE: "ALI NAJ SE REPUBLIKA SLOVENIJA PO ODCEPITVI POGAJA Z DRUGIMI REPUBLIKAMI O OBLIKOVANJU KONFEDERACIJE", BI ODGOVORILI Z:

Vrednost 209140 Frekvenca
1 DA 1295
2 NE 461
3 DRUGO 318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C15A C15. ALI LAHKO NAVEDETE VSAJ EN RAZLOG V PRID SVOJE ODLOČITVE?

1. odgovor

Vrednost 210139 Frekvenca
1 izboljšanje gospodarskih razmer, višji standard 325
2 potreba po ekonomski avtonomiji 126
3 sodelovanje z drugimi republikami je nemogoče 97
4 več demokracije, politična in kulturna avtonomija 43
5 boljše perspektive, boljši obeti za prihodnost 101
6 pravica do samoodločbe kot načelna pravica 36
7 Slovenija je bla v Jugoslaviji izkoriščana 184
8 slovenija je premajhna, da bi gospodarsko preživela, prevelika ekonomska povezanost z Jugoslavijo 259
9 Slovenijo in Jugoslavijo veže skupšna preteklost (NOB, Tito) 71
10 Slovenija je premajhna, da bi vojaško, politično in strateško preživela 44
11 strah pred negotovostjo 47
12 neznana modaliteta 14
97 neustrezen odgovor 74
98 drugo 94
99 ne vem 98
0 b. o. 461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

C15B C15. ALI LAHKO NAVEDETE VSAJ EN RAZLOG V PRID SVOJE ODLOČITVE?

2. odgovor

Vrednost 211138 Frekvenca
1 izboljšanje gospodarskih razmer, višji standard 19
2 potreba po ekonomski avtonomiji 19
3 sodelovanje z drugimi republikami je nemogoče 8
4 več demokracije, politična in kulturna avtonomija 44
5 boljše perspektive, boljši obeti za prihodnost 16
6 pravica do samoodločbe kot načelna pravica 12
7 Slovenija je bla v Jugoslaviji izkoriščana 18
8 slovenija je premajhna, da bi gospodarsko preživela, prevelika ekonomska povezanost z Jugoslavijo 11
9 Slovenijo in Jugoslavijo veže skupšna preteklost (NOB, Tito) 17
10 Slovenija je premajhna, da bi vojaško, politično in strateško preživela 21
11 strah pred negotovostjo 1
12 neznana modaliteta 1
97 neustrezen odgovor 3
98 drugo 6
99 ne vem 103
0 b. o. 1775

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

C16

C16. KAJ MENITE, ALI SE BODO ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI, ČE PRIDE DO OSAMOSVOJITVE, V NASLEDNJIH TREH LETIH IZBOLJŠALE, ALI POSLABŠALE?

Vrednost 212137 Frekvenca
1 bistveno se bodo izboljšale 124
2 izboljšale se bodo 626
3 ostale bodo enake kot doslej 221
4 poslabšale se bodo 653
5 močno se bodo poslabšale 98
6 ne vem, neodločen 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C17

C17. IN NA DALJŠI ROK - ALI SE BODO ŽIVLJENJSKE RAZMERE V NASLEDNJIH DESETIH LETIH PO ODCEPITVI (IN OSAMOSVOJITVI) IZBOLJŠALE ALI POSLABŠALE?

Vrednost 213136 Frekvenca
1 bistveno se bodo izboljšale 523
2 izboljšale se bodo 1020
3 ostale bodo enake kot doslej 53
4 poslabšale se bodo 72
5 močno se bodo poslabšale 15
6 ne vem, neodločen 391

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C18A C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

a) vojska

Vrednost 214135 Frekvenca
1 ohranja stike 616
2 pretrga stike 1049
3 ne vem 409

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C18B C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

b) zunanja politika

Vrednost 215134 Frekvenca
1 ohranja stike 948
2 pretrga stike 800
3 ne vem 326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C18C C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

c) gospodarstvo

Vrednost 216133 Frekvenca
1 ohranja stike 1568
2 pretrga stike 299
3 ne vem 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C18D C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

d) kultura,znanost

Vrednost 217132 Frekvenca
1 ohranja stike 1474
2 pretrga stike 340
3 ne vem 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C18E C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

e) solidarnostna pomoč ob nesrečaj,ujmah

Vrednost 218131 Frekvenca
1 ohranja stike 1600
2 pretrga stike 280
3 ne vem 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C18F C18. ALI NAJ SLOVENIJA KOT SAMOSTOJNA DRŽAVA OHRANI ALI PRETRGA STIKE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI?

f) znanstveno raziskovanje

Vrednost 219130 Frekvenca
1 ohranja stike 1585
2 pretrga stike 253
3 ne vem 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C19

C19. HRVAŠKA IN SLOVENIJA STA SKUPAJ PRIPRAVILI OSNUTEK KONFEDERALNE UREDITVE JUGOSLAVIJE KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O MOŽNI KONFEDERACIJI MED HRVAŠKO IN SLOVENIJO?

Vrednost 220129 Frekvenca
1 je smiselna, kulturno in civilizacijsko smo si blizu 568
2 je smiselna, saj je prav, da smo z neko jugoslovansko republiko tesneje povezani 506
3 ni smiselna, saj bodo Hrvati v stalnih konfliktih s Srbi 232
4 ni smiselna, Hrvatom ne kaže zaupati 330
5 ne vem 438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C20A C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Avstrija

Vrednost 221128 Frekvenca
3 (izbere) 155
1 (ne izbere) 949
4 nobena od teh 546
5 ne vem 424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C20B C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Madžarska

Vrednost 222127 Frekvenca
3 (izbere) 80
1 (ne izbere) 1026
4 nobena od teh 545
5 ne vem 423

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C20C C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Hrvatska

Vrednost 223126 Frekvenca
3 (izbere) 78
1 (ne izbere) 1027
4 nobena od teh 545
5 ne vem 424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C20D C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Italija

Vrednost 224125 Frekvenca
3 (izbere) 194
1 (ne izbere) 912
4 nobena od teh 546
5 ne vem 422

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C20E C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Nemčija

Vrednost 225124 Frekvenca
3 (izbere) 66
1 (ne izbere) 1040
4 nobena od teh 546
5 ne vem 422

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C20F C20. ALI BI LAHKO, PO VAŠEM MNENJU, KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO, KO BO TA POSTALA NEODVISNA IN SAMOSTOJNA DRŽAVA? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - Srbija

Vrednost 226123 Frekvenca
3 (izbere) 974
1 (ne izbere) 131
4 nobena od teh 545
5 ne vem 424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C21A C21. KAKŠNE ŽRTVE IN NAPORE STE PRIPRAVLJENI PRENAŠATI ZA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - več in bolje delati

Vrednost 227122 Frekvenca
3 (izbere) 1414
1 (ne izbere) 188
4 nisem pripravljen na nikakršne žrtve 173
5 ne vem, neodločen 299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C21B C21. KAKŠNE ŽRTVE IN NAPORE STE PRIPRAVLJENI PRENAŠATI ZA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - živeti bolj skromno kot sedaj, se odpovedati delu dohodka

Vrednost 228121 Frekvenca
3 (izbere) 614
1 (ne izbere) 985
4 nisem pripravljen na nikakršne žrtve 174
5 ne vem, neodločen 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C21C C21. KAKŠNE ŽRTVE IN NAPORE STE PRIPRAVLJENI PRENAŠATI ZA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - prenašati revščino in brezposelnost

Vrednost 229120 Frekvenca
3 (izbere) 134
1 (ne izbere) 1460
4 nisem pripravljen na nikakršne žrtve 175
5 ne vem, neodločen 305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C21D C21. KAKŠNE ŽRTVE IN NAPORE STE PRIPRAVLJENI PRENAŠATI ZA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - živeti v napetosti in negotovosti

Vrednost 230119 Frekvenca
3 (izbere) 141
1 (ne izbere) 1453
4 nisem pripravljen na nikakršne žrtve 175
5 ne vem, neodločen 305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C21E C21. KAKŠNE ŽRTVE IN NAPORE STE PRIPRAVLJENI PRENAŠATI ZA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE? (izberite ustrezne odgovore)

O3 - se boriti, če bo potrebno z orožjem, za njeno samostojnost

Vrednost 231118 Frekvenca
3 (izbere) 403
1 (ne izbere) 1188
4 nisem pripravljen na nikakršne žrtve 176
5 ne vem, neodločen 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C22

C22. KAKŠEN BO PO VAŠEM MNENJU POTEK RAZHAJANJA MED NARODI JUGOSLAVIJE V PRIHODNJEM LETU?

Vrednost 232117 Frekvenca
1 nasilje, spopadi, državljanska vojna 177
2 hudi konflikti, ki pa ne bodo prerasli v nasilje 1131
3 miren, sporazumen, demokratičen potek 418
4 kako drugačen 25
5 ne vem, neodločen 323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1

D. POLITIČNE STRANKE, VOLITVE D1. ALI IMA PO VAŠI OCENI "NAVADEN" DRŽAVLJAN V NAŠI DRUŽBI DANES DOVOLJ MOŽNOSTI ZA VPLIVANJE NA ODLOČITVE O POMEMBNIH DRUŽBENIH PROBLEMIH, ALI NE?

Vrednost 233116 Frekvenca
1 vse možnosti ima 133
2 dovolj možnosti ima 506
3 nima dovolj možnosti 965
4 sploh nima možnosti 242
5 ne vem, neodločen 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D2

D2. H KATERI OD SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ SE NAGIBAJO V TEM TRENUTKU VAŠE SIMPATIJE? (en odgovor)

Vrednost 234115 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije 104
2 Stranka demokratične prenove 284
3 Liberalna demokratska stranka 245
4 Slovenska demokratska zveza 103
5 Socialdemokratska zveza slovenije 94
6 Slovenski krščanski demokrati 162
7 Slovenska kmečka zveza 153
8 Zeleni Slovenije 197
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) 38
0 nič od tega, drugo, ne vem kaj 694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D3A D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

a) Socialistična stranka Slovenije

Vrednost 235114 Frekvenca
1 sem član 20
2 sem pripadnik 90
3 nisem niti član niti pripadnik 1941
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3B D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

b) Stranka demokratične prenove

Vrednost 236113 Frekvenca
1 sem član 52
2 sem pripadnik 154
3 nisem niti član niti pripadnik 1845
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3C D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

c) Liberalna demokratska stranka

Vrednost 237112 Frekvenca
1 sem član 16
2 sem pripadnik 157
3 nisem niti član niti pripadnik 1877
0 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3D D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

d) Slovenska demokratska zveza

Vrednost 238111 Frekvenca
1 sem član 10
2 sem pripadnik 89
3 nisem niti član niti pripadnik 1951
0 b. o. 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3E D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

e) Socialdemokratska zveza Slov.

Vrednost 239110 Frekvenca
1 sem član 7
2 sem pripadnik 86
3 nisem niti član niti pripadnik 1958
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3F D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

f) Slovenski krščanski demokrati

Vrednost 240109 Frekvenca
1 sem član 19
2 sem pripadnik 151
3 nisem niti član niti pripadnik 1883
0 b. o. 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3G D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

g) Slovenska kmečka zveza

Vrednost 241108 Frekvenca
1 sem član 29
2 sem pripadnik 151
3 nisem niti član niti pripadnik 1872
0 b. o. 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3H D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

h) Zeleni Slovenije

Vrednost 242107 Frekvenca
1 sem član 8
2 sem pripadnik 237
3 nisem niti član niti pripadnik 1810
0 b. o. 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3I D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

i) Liberalna stranka (prej obrtn.)

Vrednost 243106 Frekvenca
1 sem član 7
2 sem pripadnik 46
3 nisem niti član niti pripadnik 1998
0 b. o. 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3J D3. ALI STE ČLAN OZIROMA SE ČUTITE PRIPADNIKA KATERE OD NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK IN ZVEZ V SLOVENIJI?

j) druge

Vrednost 244105 Frekvenca
1 sem član 10
2 sem pripadnik 12
3 nisem niti član niti pripadnik 2011
0 b. o. 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D4

D4. ALI BI NAM LAHKO ZAUPALI, KAKO STE GLASOVALI PRI VOLITVAH ZA DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR SKUPŠČINE SLOVENIJE, KI SO POTEKALE NA PODLAGI GLASOVANJA ZA LISTE POSAMEZNIH STRANK ALI POSAMEZNIH KANDIDATOV RAZLIČNIH STRANK?

Vrednost 245104 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 64
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 274
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 136
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 84
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 74
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 124
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 88
8 Zeleni Slovenije (ZS) 72
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 19
10 za drugo listo 7
11 glasoval sem za kandidate z različnih list 721
12 nisem glasoval 116
13 ne vem 290
0 b. o. 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

D5A D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

1. odgovor

Vrednost 246103 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 31
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 314
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 64
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 30
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 51
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 6
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 8
8 Zeleni Slovenije (ZS) 14
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 6
0 ne vem, katero 1550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D5B D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

2. odgovor

Vrednost 247102 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 315
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 14
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 114
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 22
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 24
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 6
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 6
8 Zeleni Slovenije (ZS) 9
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 5
0 ne vem, katero 1559

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D5C D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

3. odgovor

Vrednost 248101 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 84
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 134
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 23
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 47
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 26
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 11
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 6
8 Zeleni Slovenije (ZS) 75
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 32
0 ne vem, katero 1636

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D5D D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

4. odgovor

Vrednost 249100 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 47
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 18
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 41
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 15
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 190
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 40
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 27
8 Zeleni Slovenije (ZS) 12
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 13
0 ne vem, katero 1671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D5E D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

5. odgovor

Vrednost 25099 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 65
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 23
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 21
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 187
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 15
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 61
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 16
8 Zeleni Slovenije (ZS) 9
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 10
0 ne vem, katero 1667

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D5F D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

6. odgovor

Vrednost 25198 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 28
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 6
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 9
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 33
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 65
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 17
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 253
8 Zeleni Slovenije (ZS) 12
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 6
0 ne vem, katero 1645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D5G D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

7. odgovor

Vrednost 25297 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 30
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 6
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 10
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 27
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 21
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 245
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 15
8 Zeleni Slovenije (ZS) 99
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 15
0 ne vem, katero 1606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D5H D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

8. odgovor

Vrednost 25396 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 38
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 16
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 99
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 21
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 13
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 17
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 106
8 Zeleni Slovenije (ZS) 25
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 18
0 ne vem, katero 1721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D5I D5. ALI BI LAHKO OB VSAKI POSAMEZNI STRANKI NAVEDLI DRUGO STRANKO, KI JE TEJ PO SVOJI USMERJENOSTI NAJBLIŽJA? (Anketar: vpiši šifro "najbližje stranke"!)

9. odgovor

Vrednost 25495 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije (SSS) 31
2 Stranka demokratične prenove (SDP) 11
3 Liberalna demokratska stranka (LDS) 53
4 Slovenska demokratska zveza (SDZ) 36
5 Socialdemokratska zveza slovenije (SDZS) 24
6 Slovenski krščanski demokrati (SKD) 17
7 Slovenska kmečka zveza (SKZ) 20
8 Zeleni Slovenije (ZS) 20
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) (LS) 8
0 ne vem, katero 1854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D6

D6. KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO POLITIČNE OPOZICIJE V SLOVENIJI? ALI NJENO DELOVANJE ŠKODI ALI KORISTI RAZVOJU DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 25594 Frekvenca
1 opozicija škodi 176
2 opozicija koristi 1047
3 ne vem, ali škodi ali koristi 457
4 ne vem, neodločen 394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D7

D7. ZA POLITIČNE STRANKE V ZAHODNI EVROPI VELJA, DA JAVNO PRIKAŽEJO PODATKE O VIRIH IN PORABI DENARJA. ALI NAJ TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO?

Vrednost 25693 Frekvenca
1 da 1870
2 ne 63
3 ne vem 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D8A D8. ALI NAM LAHKO NEVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

1. odgovor

Vrednost 25792 Frekvenca
1 France Bučar 20
2 Janez Drnovšek 282
3 Milan Kučan 1301
4 Ivan Oman 12
5 Lojze Peterle 171
6 Dušan Plut 3
7 Jože Pučnik 53
8 Ciril Ribičič 3
9 Dimitrij Rupel 13
10 Jožef Školč 12
11 Viktor Žakelj 1
12 Janez Janša 10
13 Igor Bavčar 2
15 Ivan Kramberger 5
16 Ciril Ribičič 1
17 Matjaž Kmecl 2
18 Ciril Zlobec 8
20 Jože Mencinger 3
23 neznani politik 1
27 neznani politik 1
33 neznani politik 4
36 Miran Potrč 2
37 neznani politik 1
38 neznani politik 3
39 neznani politik 1
98 drugi 2
99 ne vem 28
0 b. o. 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

D8B

2. odgovor

Vrednost 25891 Frekvenca
1 France Bučar 70
2 Janez Drnovšek 417
42 neznani politik 2
97 ni na seznamu 2
98 drugi 10
99 ne vem 35
0 b. o. 292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

D9A D9. ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

3. odgovor

Vrednost 25990 Frekvenca
1 France Bučar 108
2 Janez Drnovšek 126
42 neznani politik 3
97 ni na seznamu 3
98 drugi 13
99 ne vem 79
0 b. o. 792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

D9B D9. ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

4. odgovor

Vrednost 26089 Frekvenca
1 France Bučar 88
2 Janez Drnovšek 81
42 neznani politik 4
97 ni na seznamu 2
98 drugi 20
99 ne vem 83
0 b. o. 1077

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

D10A D10. ALI NAM LAHKO NEVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

1. odgovor

Vrednost 26188 Frekvenca
1 France Bučar 76
3 Janez Drnovšek 15
41 neznani politik 4
97 ni na seznamu 11
98 drugi 29
99 ne vem 169
0 b. o. 695

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

D10B

2. odgovor

Vrednost 26287 Frekvenca
1 France Bučar 67
2 Janez Drnovšek 1
41 neznani politik 6
97 ni na seznamu 7
98 drugi 40
99 ne vem 177
0 b. o. 1088

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

D11

D11. V ZVEZI Z VOLILNIM ZAKONOM SE POSTAVLJA VPRAŠANJE, ALI NAJ BO V PARLAMENTU ZASTOPANA... (Obkrožite ustrezno)

Vrednost 26386 Frekvenca
1 vsaka stranka in gibanje, ki na volitvah dobi dovolj glasov za vsaj enega poslanca, ali pa 996
2 naj bo postavljena višja meja (2 ali več poslancev) tako, da male stranke in gibanja v parlamentu niso zastopana 509
3 kaj drugega 49
4 ne vem 520

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D12

D12. ALI NAJ NOVA USTAVA DOLOČI, DA JE ZA SPREJEM OZ. SPREMEMBO USTAVE OBVEZEN REFERENDUM - ALI NE?

Vrednost 26485 Frekvenca
1 da, obvezen za novo ustavo 1085
2 da, tudi za spremembe ustave 452
3 ne, ni potreben 261
4 ne vem 276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D13

D13. PO SPREJETJU NOVE USTAVE MORA PRITI DO VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN POSLANCEV PARLAMENTA. KAKŠEN BI BIL PO VAŠE RAZUMEN ROK ZA IZVEDBO VOLITEV?

Vrednost 26584 Frekvenca
1 takoj po sprejetju ustave 604
2 do treh mesecev 619
3 do šest mesecev 326
4 do enega leta 173
5 kasneje 43
6 ne vem 309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D14

D14. ZA KANDIDATE KATERE POLITIČNE STRANKE BI GLASOVALI, ČE BI BILE VOLITVE V REPUBLIŠKO SKUPŠČINO OB KONCU PRIHODNJEGA TEDNA?

Vrednost 26683 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije 124
2 Stranka demokratične prenove 324
3 Liberalna demokratska stranka 239
4 Slovenska demokratska zveza 99
5 Socialdemokratska zveza slovenije 102
6 Slovenski krščanski demokrati 176
7 Slovenska kmečka zveza 154
8 Zeleni Slovenije 140
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) 33
10 za drugo stranko 26
11 ne vem, za katero 657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D15

D15. KATERI OD STRANK OB TEM GLASOVANJU NE BI V NOBENEM PRIMERU DALI SVOJEGA GLASU? KATERI NAJBOLJ NASPROTUJETE? (obkrožite samo eno od navedenih):

Vrednost 26782 Frekvenca
1 Socialistična stranka Slovenije 74
2 Stranka demokratične prenove 358
3 Liberalna demokratska stranka 42
4 Slovenska demokratska zveza 55
5 Socialdemokratska zveza slovenije 106
6 Slovenski krščanski demokrati 245
7 Slovenska kmečka zveza 23
8 Zeleni Slovenije 35
9 Liberalna stranka (obrtniška stranka) 53
10 ne vem, neodločen 1083

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D16A D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

a) Franc Bučar

Vrednost 26881 Frekvenca
1 pretežno pozitivno 748
2 neopredeljeno, nevtralno 651
3 pretežno negativno 305
4 ne vem, ne poznam 370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D16B D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

b) Janez Drnovšek

Vrednost 26980 Frekvenca
1 pretežno pozitivno 1814
2 neopredeljeno, nevtralno 131
3 pretežno negativno 22
4 ne vem, ne poznam 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D16C D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

c) Milan Kučan

Vrednost 27079 Frekvenca
1 pretežno pozitivno 1760
2 neopredeljeno, nevtralno 204
3 pretežno negativno 29
4 ne vem, ne poznam 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D16D D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

d) Ivan Oman

Vrednost 27178 Frekvenca
1 pretežno pozitivno 919
2 neopredeljeno, nevtralno 670
3 pretežno negativno 172
4 ne vem, ne poznam 313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D16E D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

e) Lojze Peterle

Vrednost 27277 Frekvenca
1 pretežno pozitivno 1153
2 neopredeljeno, nevtralno 499
3 pretežno negativno 266
4 ne vem, ne poznam 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D16F D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

f) Dušan Plut

Vrednost 27376 Frekvenca
1 pretežno pozitivno 815
2 neopredeljeno, nevtralno 622
3 pretežno negativno 133
4 ne vem, ne poznam 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D16G D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

g) Jože Pučnik

Vrednost 27475 Frekvenca
1 pretežno pozitivno 533
2 neopredeljeno, nevtralno 595
3 pretežno negativno 742
4 ne vem, ne poznam 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D16H D16. KAKO OCENJUJETE DELOVANJE SPODAJ NAVEDENIH VODILNIH SLOVENSKIH POLITIKOV? ALI PRETEŽNO POZITIVNO, ALI PRETEŽNO NEGATIVNO?

h) Ciril Ribičič

Vrednost 27574 Frekvenca
1 pretežno pozitivno 831
2 neopredeljeno, nevtralno 713
3 pretežno negativno 275
4 ne vem, ne poznam 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D16I D16. KAKO