Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0312
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0312_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; oktober 2003)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, odnos države do t.im. izbrisanih, stališče o izgradnji džamije, podpora podpisu Vatikanskega sporazuma

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o priseljencih, izbrisanih ter izgradnji džamije.

Methodology


Collection date: 15. oktober 2003 - 17. oktober 2003
Date of production: 2003-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0312 - Politbarometer PB12/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 75
 • number of units: 958

Variable list

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 367
2 NEZADOVOLJNI 530
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 61

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 570
2 NEZADOVOLJNI 366
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 22

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 da, podpiram 500
2 ne, ne podpiram 348
3 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 110

Valid range from 1 to 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 174 Frequency
1 ZADOVOLJNI 367
2 NEZADOVOLJNI 530
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 61

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 273 Frequency
1 ZADOVOLJNI 570
2 NEZADOVOLJNI 366
3 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 22

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 372 Frequency
1 da, podpiram 500
2 ne, ne podpiram 348
3 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 110

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 471 Frequency
1 zelo neuspešno 89
2 . 176
3 nekje vmes 486
4 . 162
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 23

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 570 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 154
3 nekje vmes 300
4 . 284
5 zelo uspešno 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 58

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 669 Frequency
1 zelo neuspešno 98
2 . 251
3 nekje vmes 417
4 . 130
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 39

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 768 Frequency
1 zelo neuspešno 36
2 . 89
3 nekje vmes 304
4 . 358
5 zelo uspešno 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 48

Valid range from 1 to 6

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 867 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 160
3 nekje vmes 387
4 . 127
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 194
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 197

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 966 Frequency
1 zelo neuspešno 67
2 . 179
3 nekje vmes 367
4 . 180
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 121

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1065 Frequency
1 zelo neuspešno 180
2 . 255
3 nekje vmes 286
4 . 122
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 89

Valid range from 1 to 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 1164 Frequency
1 zelo neuspešno 148
2 . 196
3 nekje vmes 267
4 . 191
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 90

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1263 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 . 112
3 nekje vmes 277
4 . 293
5 zelo uspešno 159
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 57

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1362 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 186
3 nekje vmes 350
4 . 180
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 158
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 162

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 1461 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 139
3 nekje vmes 335
4 . 243
5 zelo uspešno 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 121

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1560 Frequency
1 zelo neuspešno 112
2 . 244
3 nekje vmes 360
4 . 110
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 114

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1659 Frequency
1 zelo neuspešno 89
2 . 214
3 nekje vmes 359
4 . 175
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 76

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1758 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 . 108
3 nekje vmes 349
4 . 265
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 147

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1857 Frequency
1 zelo neuspešno 66
2 . 196
3 nekje vmes 356
4 . 187
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 103
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 108

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1956 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 135
3 nekje vmes 345
4 . 217
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 139
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 144

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 2055 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 196
3 nekje vmes 367
4 . 180
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 97
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 102

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2154 Frequency
1 zelo neuspešno 118
2 . 229
3 nekje vmes 319
4 . 154
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 105

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2253 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 186
3 nekje vmes 324
4 . 169
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 172
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 177

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 2352 Frequency
1 zelo neuspešno 76
2 . 135
3 nekje vmes 281
4 . 285
5 zelo uspešno 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 58

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2451 Frequency
1 zelo neuspešno 187
2 . 237
3 nekje vmes 267
4 . 159
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 53

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2550 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 137
3 nekje vmes 309
4 . 287
5 zelo uspešno 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 57

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2649 Frequency
1 zelo neuspešno 48
2 . 124
3 nekje vmes 361
4 . 164
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 233
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 238

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2748 Frequency
1 zelo neuspešno 17
2 . 38
3 nekje vmes 197
4 . 321
5 zelo uspešno 237
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 142
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 148

Valid range from 1 to 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 2847 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 . 128
3 nekje vmes 317
4 . 115
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 331
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
622 336

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2946 Frequency
1 najmanj zaupa 103
2 . 181
3 nekaj vmes 399
4 . 208
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 25

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3045 Frequency
1 najmanj zaupa 77
2 . 130
3 nekaj vmes 295
4 . 309
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 25

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3144 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 206
3 nekaj vmes 452
4 . 147
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 35

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3243 Frequency
1 najmanj zaupa 63
2 . 113
3 nekaj vmes 261
4 . 336
5 najbolj zaupa 159
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 26

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3342 Frequency
1 najmanj zaupa 155
2 . 297
3 nekaj vmes 373
4 . 66
5 najbolj zaupa 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 52

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3441 Frequency
1 najmanj zaupa 179
2 . 307
3 nekaj vmes 301
4 . 106
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 35

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3540 Frequency
1 najmanj zaupa 101
2 . 209
3 nekaj vmes 364
4 . 202
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 24

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3639 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 112
3 nekaj vmes 330
4 . 289
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 73

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3738 Frequency
1 najmanj zaupa 258
2 . 213
3 nekaj vmes 262
4 . 123
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 29

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3837 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 158
3 nekaj vmes 368
4 . 241
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 29

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3936 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 92
3 nekaj vmes 313
4 . 350
5 najbolj zaupa 149
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 20

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4035 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 121
3 nekaj vmes 327
4 . 339
5 najbolj zaupa 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 31

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4134 Frequency
1 najmanj zaupa 80
2 . 213
3 nekaj vmes 329
4 . 232
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 14

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4233 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 124
3 nekaj vmes 323
4 . 273
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 97
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 103

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 4332 Frequency
1 najmanj zaupa 131
2 . 190
3 nekaj vmes 307
4 . 171
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 102

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4431 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 113
3 nekaj vmes 313
4 . 292
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 98

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4530 Frequency
1 najmanj zaupa 106
2 . 201
3 nekaj vmes 362
4 . 157
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 86

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4629 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 146
3 nekaj vmes 379
4 . 268
5 najbolj zaupa 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 20

Valid range from 1 to 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 4728 Frequency
1 najmanj zaupa 98
2 . 172
3 nekaj vmes 296
4 . 254
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 41

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4827 Frequency
1 da 677
2 ne 237
3 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 44

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4926 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 174
3 NSI - krscanska ljudska stranka 30
4 SLS - slovenska ljudska stranka 28
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 23
7 SDS - slovenska demokratska stranka 80
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 49
9 drugo 5
0 ne vem, b.o. 274
Sysmiss 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
402 556

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5025 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 76
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SLS - slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 13
7 SDS - slovenska demokratska stranka 33
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 26
9 drugo 9
0 ne vem, b.o. 333
Sysmiss 411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 744

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5124 Frequency
1 prej levo 295
2 v sredino 156
3 prej desno 216
4 b.o. 285
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 291

Valid range from 1 to 4

Q682 POMLADI PRIHODNJE LETO BODO V SLOVENIJI

POMLADI PRIHODNJE LETO BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO STRANKO BI SE ODLOČILI?

Value 5223 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 119
3 NSI - krscanska ljudska stranka 28
4 SLS - slovenska ljudska stranka 19
5 SMS - stranka mladih Slovenije 11
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 13
7 SDS - slovenska demokratska stranka 47
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 46
9 drugo 4
0 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 667

Valid range from 0 to 9

Q682B PA VENDARLE NAS ZANIMA KATERA STRANKA VA

PA VENDARLE NAS ZANIMA KATERA STRANKA VAM JE V TEM SMISLU VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?7

Value 5322 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 18
3 NSI - krscanska ljudska stranka 2
4 SLS - slovenska ljudska stranka 0
5 SMS - stranka mladih Slovenije 4
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 2
7 SDS - slovenska demokratska stranka 7
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 3
9 drugo 1
0 ne vem, b.o. 167
Sysmiss 754
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 921

Valid range from 0 to 9

Q693N NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ IMEN MOŽNIH KANDI

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ IMEN MOŽNIH KANDIDATOV ZA EVROPSKEGA POSLANCA. ALI BI, OZ. ZA KATEREGA OD NJIH BI VI GLASOVALI?

Value 5421 Frequency
1 MOJCA DRČAR MURKO 31
2 PAVLE GANTAR 12
3 JELKO KACIN 91
4 JOŽE MENCINGER 75
5 MARKO PAVLIHA 6
6 DIMITRIJ RUPEL 102
7 MAJDA ŠIRCA 14
8 ZORAN THALER 48
9 nobenega od teh 58
0 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 465
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
437 521

Valid range from 0 to 9

Q694 ALI STE KAJ SLIŠALI O SPORIH O T.I. IZBR

ALI STE KAJ SLIŠALI O SPORIH O T.I. IZBRISANIH, TISTIH, KI JIH JE DRŽAVNA UPRAVA LETA 1992 ČRTALA IZ EVIDENCE PREBIVALCEV SLOVENIJE?

Value 5520 Frequency
1 da, slišal 896
2 ne, ni slišal 47
3 b.o. 8
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 15

Valid range from 1 to 3

Q695A KAJ MENITE, ALI JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI

KAJ MENITE, ALI JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOČA ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA

Value 5619 Frequency
1 je prav 453
2 ni prav 279
3 ne vem, b.o. 164
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 226

Valid range from 1 to 3

Q695B ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O

ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O PRAVICAH POSAMEZNIKA ALI DOLOČENE SKUPINE LJUDI ODLOČA NA REFERENDUMU?

Value 5718 Frequency
1 je primerno 287
2 ni primerno 568
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 103

Valid range from 1 to 3

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI

V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Value 5817 Frequency
1 da, je primerno 479
2 ne, ni primerno 407
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 72

Valid range from 1 to 3

Q697 KAKO SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO:

KAKO SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: PRISELJENCI BI MORALI IMETI ENAKE PRAVICE KOT VSI OSTALI. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, 1 POMENI DA SPLOH NE SOGLAŠATE, 5 PA DA POPOLNOMA SOGLAŠATE

Value 5916 Frequency
1 sploh ne soglašam 120
2 . 110
3 nekaj vmes 276
4 . 167
5 popolnoma soglašam 227
6 ne vem/b.o. 45
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 58

Valid range from 1 to 6

Q698 USTAVNO SODIŠČE JE NEDAVNO PRESODILO, DA

USTAVNO SODIŠČE JE NEDAVNO PRESODILO, DA VATIKANSKI SPORAZUM NI V NASPROTJU Z USTAVO. ALI SOGLAŠATE ALI NE, DA DRŽAVNI ZBOR POTRDI TA SPORAZUM?

Value 6015 Frequency
1 da, soglašam, naj potrdi 407
2 ne, ne soglašam 239
3 ne vem, b.o. 299
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
646 312

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6114 Frequency
11 1
13 2
15 2
17 1
18 1
19 2
20 6
21 4
22 9
23 8
24 2
25 4
26 6
27 10
28 10
29 12
30 20
31 11
32 10
33 13
34 5
35 15
36 16
37 19
38 15
39 9
40 18
41 20
42 16
43 14
44 16
45 9
46 24
47 14
48 19
49 17
50 23
51 12
52 18
53 14
54 18
55 11
56 17
57 16
58 20
59 9
60 16
61 16
62 15
63 14
64 18
65 21
66 16
67 20
68 22
69 15
70 12
71 17
72 21
73 14
74 15
75 11
76 21
77 18
78 21
79 14
80 13
81 14
82 13
83 13
84 12
85 13
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 5 11 85 54.964 17.683

Valid range from 0 to 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6213 Frequency
1 OSNOVNA 168
2 KONČANA POKLICNA 165
3 KONČANA SREDNJA 401
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 219
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 5

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6312 Frequency
1 NA PODEŽELJU 289
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 336
3 V VEČJEM MESTU 143
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 184
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 6

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6411 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 250
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 160
3 SAMOZAPOSLEN 40
4 KMET 14
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 347
7 ŠTUDENT, DIJAK 75
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 2
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 5

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6510 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 56
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 148
3 NE, TO ME NE SKRBI 205
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 549

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 669 Frequency
1 sem veren 488
2 nisem veren 315
3 nekaj vmes... 128
4 zavrnil odg.,b.o. 22
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 27

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 678 Frequency
1 moški 396
2 ženska 562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 687 Frequency
30 ->30 213
45 30 - 45 247
60 46 - 60 242
99 61 -> 251
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 5

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 696 Frequency
0 ne vem 333
1 DESUS 12
2 LDS 250
3 NSI 42
4 SLS 48
5 SMS 26
6 SNS 36
7 SDS 113
8 ZLSD 75
9 drugo 14
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 9

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 705 Frequency
1 01 - Ljubljana 271
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 204
3 03 - Celje, Trbovlje 169
4 04 - Kranj 106
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 137
7 07 - Novo Mesto, Krsko 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 714 Frequency
1 POMURSKA 55
2 PODRAVSKA 123
3 KOROSKA 22
4 SAVINJSKA 147
5 GORENJSKA 104
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 263
8 SPOD. POSAVSKA 31
9 DOLENJSKA 39
10 GORISKA 61
11 OBALNO-KRASKA 62
12 KRASKA 23
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 8

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 723 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 293
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 143
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 80
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 111
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 139
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 0 0.388 2.903 1 0.592

Valid range from 0.388276582863154 to 2.90303669823503

ANKETA

Value 741 Frequency
2003-12-14 958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 2003-12-14 2003-12-14

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0312. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0312_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si