Stališča o korupciji 2007

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUP07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP07_V1
Glavni avtor(ji):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Kurdija, Slavko
 • Uhan, Samo
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2007)

Finančna podpora:

Komisija za preprečevanje korupcije

Serija:
 • KORUP/Stališča o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena razširjenosti korupcije, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o vzrokih za korupcijo, izkušnje s korupcijo, mnenje o krivdi za podkupovanje, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, strankarske preference, referendum o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
IZKUŠNJE S KORUPCIJO
PRIJAVA KORUPCIJE
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med državljankami in državljani. Večina vprašanj se nanaša na problemska področja kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in boj proti korupciji, ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference ter referendum o ukinitvi komisije za preprečevanje korupcije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 4. februar 2008 - 8. februar 2008
Čas izdelave: 2007
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUP07 - Stališča o korupciji 2007 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 73
 • število enot: 908

Spremenljivke

regija Regija

Vrednost 13 Frekvenca
1 POMURSKA 47
2 PODRAVSKA 107
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 100
5 GORENJSKA 61
6 ZASAVSKA 10
7 OSREDNJA 255
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 122
10 GORIŠKA 60
11 OBALNO-KRAŠKA 57
12 KRAŠKA 22
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 VELIKOST NASELJA

Vrednost 22 Frekvenca
1 ->500 306
2 500-4000 232
3 4000-50000 193
4 NAD 50000 177
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1 ALI STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, imel 39
2 ne, ni imel 864
3 ne vem, b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

regija Regija

Vrednost 173 Frekvenca
1 POMURSKA 47
2 PODRAVSKA 107
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 100
5 GORENJSKA 61
6 ZASAVSKA 10
7 OSREDNJA 255
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 122
10 GORIŠKA 60
11 OBALNO-KRAŠKA 57
12 KRAŠKA 22
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 VELIKOST NASELJA

Vrednost 272 Frekvenca
1 ->500 306
2 500-4000 232
3 4000-50000 193
4 NAD 50000 177
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1 ALI STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 371 Frekvenca
1 da, imel 39
2 ne, ni imel 864
3 ne vem, b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2 ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE?

ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJEJO?

Vrednost 470 Frekvenca
1 V CELOTI 245
2 V PRECEJŠNJI MERI 234
3 LE V MANJŠI MERI 291
4 SPLOH NE 133
5 ne prejema dohodkov 5
6 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAV

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: "BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE".

Vrednost 569 Frekvenca
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 342
2 NAJ PONUDI URADNIKU "NAPITNINO" 17
3 NAJ UPORABI ZVEZE 134
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 186
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA 27
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 148
7 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

Vrednost 668 Frekvenca
1 zelo majhen problem 10
2 majhen problem 42
3 niti velik niti majhen problem 246
4 velik problem 276
5 zelo velik problem 293
6 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v6 KAKO RAZŠIRJENA JE V SLOVENIJI KORUPCIJA V JAVNIH SLUŽBAH?

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Vrednost 767 Frekvenca
1 SKORAJ NOBEN NE POČNE TEGA 40
2 TO JIH POČNE LE NEKAJ 356
3 TO JIH POČNE KAR PRECEJ 350
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI 73
5 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Vrednost 866 Frekvenca
1 KAR STE PREBRALI V MEDIJIH 296
2 KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO 71
3 IZKUŠNJE IN PRIPOVEDOVANJA TISTIH, KI JIM ZAUPATE 102
4 VAŠE OSEBNE IZKUŠNJE 174
5 VSE OD NAVEDENEGA 198
6 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v8 ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED 1990 KORUPCIJA V DANAŠNJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Vrednost 965 Frekvenca
1 MOČNO NARASLA 334
2 NEKOLIKO NARASLA 233
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 173
4 NEKOLIKO UPADLA 67
5 MOČNO UPADLA 21
6 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9k INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1064 Frekvenca
1 je verjetno 373
2 ni verjetno 440
3 ne vem, b.o. 89
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9b SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1163 Frekvenca
1 je verjetno 346
2 ni verjetno 404
3 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9c ODVETNIKI IN NOTARJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1262 Frekvenca
1 je verjetno 455
2 ni verjetno 337
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9d POLICISTI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1361 Frekvenca
1 je verjetno 382
2 ni verjetno 419
3 ne vem, b.o. 99
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9e CARINIKI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1460 Frekvenca
1 je verjetno 363
2 ni verjetno 395
3 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9f DAVČNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1559 Frekvenca
1 je verjetno 300
2 ni verjetno 474
3 ne vem, b.o. 126
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9g UČITELJI IN PROFESORJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1658 Frekvenca
1 je verjetno 242
2 ni verjetno 545
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9h POSLANCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1757 Frekvenca
1 je verjetno 380
2 ni verjetno 359
3 ne vem, b.o. 162
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9i URADNIKI NA MINISTRSTVIH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1856 Frekvenca
1 je verjetno 336
2 ni verjetno 367
3 ne vem, b.o. 198
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9j ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1955 Frekvenca
1 je verjetno 306
2 ni verjetno 482
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9a ZDRAVNIKI, DELAVCI V ZDRAVSTVU

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 2054 Frekvenca
1 je verjetno 483
2 ni verjetno 341
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10 NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI? IZ NAVEDENIH MOŽNIH VZROKOV IZBERITE POGLAVITNEGA...

Vrednost 2153 Frekvenca
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 193
2 PRENIZKE KAZNI 137
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 222
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH POSTOPKOV 61
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE 56
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 144
7 drugo 53
8 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v11a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA, ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

Vrednost 2252 Frekvenca
1 DA 134
2 NE 765
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2351 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 55
2 DENAR ALI DARILA 68
3 drugo 8
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 775
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
131 777

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 2450 Frekvenca
1 da 65
2 ne 62
3 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 774
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
127 781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO ALI OPRAVLJANJU IZPITOV

Vrednost 2549 Frekvenca
1 DA 39
2 NE 860
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2648 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 25
2 DENAR ALI DARILA 10
3 drugo 4
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 869
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 869

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v12c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 2747 Frekvenca
1 da 20
2 ne 15
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 869
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35 873

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

Vrednost 2846 Frekvenca
1 DA 14
2 NE 885
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2945 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 6
2 DENAR ALI DARILA 5
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 894

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v13c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3044 Frekvenca
1 da 7
2 ne 5
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 896

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v14a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLADOV, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE

Vrednost 3143 Frekvenca
1 DA 41
2 NE 859
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v14b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3242 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 24
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 8
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 867
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 869

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v14c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3341 Frekvenca
1 da 20
2 ne 16
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 867
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v15a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

Vrednost 3440 Frekvenca
1 DA 57
2 NE 842
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v15b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3539 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 41
2 DENAR ALI DARILA 10
3 drugo 5
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 851
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 852

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v15c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3638 Frekvenca
1 da 30
2 ne 23
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 851
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v16a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU, PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC

Vrednost 3737 Frekvenca
1 DA 36
2 NE 863
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v16b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3836 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 20
2 DENAR ALI DARILA 11
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 876

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v16c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3935 Frekvenca
1 da 15
2 ne 12
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27 881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v17a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISAR

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA

Vrednost 4034 Frekvenca
1 DA 39
2 NE 860
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v17b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4133 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 12
2 DENAR ALI DARILA 20
3 drugo 5
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 869
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 871

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v17c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4232 Frekvenca
1 da 20
2 ne 16
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 869
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v18a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE

Vrednost 4331 Frekvenca
1 DA 50
2 NE 848
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v18b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4430 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 34
2 DENAR ALI DARILA 11
3 drugo 4
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 859

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v18c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4529 Frekvenca
1 da 21
2 ne 25
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 862

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v19a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽB

Vrednost 4628 Frekvenca
1 DA 21
2 NE 879
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v19b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4727 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 12
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 887
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v19c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4826 Frekvenca
1 da 12
2 ne 8
3 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 887
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20 888

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v20 KDO JE BOLJ KRIV: TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI S

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV: ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Vrednost 4925 Frekvenca
1 tisti, ki jo daje 142
2 tisti, ki jo sprejema 343
3 oba enako 399
4 ne vem, nimam mnenja, b.o. 16
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v21 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Vrednost 5024 Frekvenca
1 da 471
2 ne 314
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v22 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Vrednost 5123 Frekvenca
1 POLICIJI 155
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 23
3 SODIŠČU 8
4 URADU ZA PREPREČ. KORUPCIJE 188
5 URADU ZA PREPREČ. PRANJA DENARJA 3
6 MEDIJEM 42
7 drugo 26
8 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 463

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v23 ZAKAJ NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Vrednost 5222 Frekvenca
1 NE VESTE, KJE BI PRIJAVILI 17
2 PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 66
3 TO JE PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 10
4 PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 69
5 SKRB ZARADI MAŠČEVALNIH UKREPOV 112
6 drugo 33
7 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 601

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v24a SODIŠČA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5321 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 175
2 . 187
3 nekaj vmes 324
4 . 105
5 močno so pripomogle 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24b VLADA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5420 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 240
2 . 194
3 nekaj vmes 229
4 . 121
5 močno so pripomogle 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24c POLICIJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5519 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 118
2 . 190
3 nekaj vmes 342
4 . 144
5 močno so pripomogle 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24d URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5618 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 75
2 . 96
3 nekaj vmes 220
4 . 274
5 močno so pripomogle 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24e URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5717 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 104
2 . 129
3 nekaj vmes 244
4 . 148
5 močno so pripomogle 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24f DRŽAVNO TOŽILSTVO

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5816 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 113
2 . 183
3 nekaj vmes 329
4 . 130
5 močno so pripomogle 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 106
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24g ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5915 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 211
2 . 242
3 nekaj vmes 232
4 . 72
5 močno so pripomogle 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24h OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6014 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 149
2 . 213
3 nekaj vmes 272
4 . 105
5 močno so pripomogle 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 125
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24i ZDRAVSTVENE USTANOVE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6113 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 178
2 . 160
3 nekaj vmes 262
4 . 140
5 močno so pripomogle 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 114
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24j MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6212 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 66
2 . 92
3 nekaj vmes 233
4 . 274
5 močno so pripomogle 158
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24k INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6311 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 99
2 . 144
3 nekaj vmes 353
4 . 149
5 močno so pripomogle 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25 KOGA BI VOLILI?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 6410 Frekvenca
1 DESUS 32
2 LDS 48
3 NSI 14
4 SLS 20
5 SNS 41
6 SDS 140
7 SD 180
8 ZARES 72
9 drugo 16
0 ne vem, b.o. 330
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
563 345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v26 ALI NAJ T.I. KOSOVA KOMISIJA DELUJE NAPREJ?

V NAČRTU TE VLADE JE ŠE VEDNO UKINITEV KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - T.I. KOSOVE KOMISIJE. KAJ MENITE VI, ALI NAJ TA KOMISJA DELUJE NAPREJ, ALI NAJ SE UKINE?

Vrednost 659 Frekvenca
1 naj deluje naprej 678
2 naj se ukine 140
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0 18 90 55.66 17.372

Vrednosti spremenljivk od 18 do 90

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 677 Frekvenca
1 OSNOVNA 133
2 POKLICNA 129
3 SREDNJA 399
4 VIŠJA, VISOKA 243
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 686 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 233
2 NEGOSPODARSTVO 151
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 7
6 UPOKOJENEC 369
7 ŠTUDENT, DIJAK 65
8 BREZPOSELN 27
9 DRUGO... 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 695 Frekvenca
1 PODEŽELJE 337
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 305
3 VEČJE MESTO 105
4 LJ, MB 154
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK

V SLOVENIJI JE POVPREČNI MESEČNI OSEBNI DOHODEK PRIBLIŽNO 850 EVROV NETO. KAM BI UVRSTILI VAŠ NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK...?

Vrednost 704 Frekvenca
1 POD POVPREČJE 483
2 NEKJE OKROG POVPREČJA 198
3 NAD POVPREČJE 205
4 b.o. 17
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

Vrednost 713 Frekvenca
1 moški 387
2 ženska 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

Vrednost 722 Frekvenca
30 ->30 133
45 31 - 45 197
60 46 - 60 246
99 61 -> 332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wutez POSTSTRATIFIKACIJSKA UTEZ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0 0.301 4.009 1 0.801

Vrednosti spremenljivk od 0.3006622518 do 4.008830024

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Komisija za preprečevanje korupcije (2008). KORUP07 - Stališča o korupciji 2007 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].

Povezane objave

 1. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2008). Stališča o korupciji 2007 [poročilo].
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2012). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2009). Stališča o korupciji 2007 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KORUP07. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP07_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si