Stališča o korupciji 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUP07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP07_V1
Main author(s):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Kurdija, Slavko
 • Uhan, Samo
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2007)

Funding agency:

Komisija za preprečevanje korupcije

Project number:

no information

Series:
 • KORUP/Stališča o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Study Content

Keywords:

ocena razširjenosti korupcije, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o vzrokih za korupcijo, izkušnje s korupcijo, mnenje o krivdi za podkupovanje, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, strankarske preference, referendum o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, POLITIČNA KORUPCIJA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, JAVNO MNENJE, GOSPODARSKI SISTEM, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
IZKUŠNJE S KORUPCIJO
PRIJAVA KORUPCIJE
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med državljankami in državljani. Večina vprašanj se nanaša na problemska področja kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in boj proti korupciji, ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference ter referendum o ukinitvi komisije za preprečevanje korupcije.

Methodology


Collection date: 4. februar 2008 - 8. februar 2008
Date of production: 2007
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUP07 - Stališča o korupciji 2007 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 73
 • number of units: 908

Variable list

regija Regija

Value 13 Frequency
1 POMURSKA 47
2 PODRAVSKA 107
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 100
5 GORENJSKA 61
6 ZASAVSKA 10
7 OSREDNJA 255
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 122
10 GORIŠKA 60
11 OBALNO-KRAŠKA 57
12 KRAŠKA 22
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 5

Valid range from 1 to 12

veln2 VELIKOST NASELJA

Value 22 Frequency
1 ->500 306
2 500-4000 232
3 4000-50000 193
4 NAD 50000 177
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 4

v1 ALI STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 31 Frequency
1 da, imel 39
2 ne, ni imel 864
3 ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 5

Valid range from 1 to 2

regija Regija

Value 173 Frequency
1 POMURSKA 47
2 PODRAVSKA 107
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 100
5 GORENJSKA 61
6 ZASAVSKA 10
7 OSREDNJA 255
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 122
10 GORIŠKA 60
11 OBALNO-KRAŠKA 57
12 KRAŠKA 22
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 5

Valid range from 1 to 12

veln2 VELIKOST NASELJA

Value 272 Frequency
1 ->500 306
2 500-4000 232
3 4000-50000 193
4 NAD 50000 177
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 4

v1 ALI STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 371 Frequency
1 da, imel 39
2 ne, ni imel 864
3 ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 5

Valid range from 1 to 2

v2 ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE?

ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJEJO?

Value 470 Frequency
1 V CELOTI 245
2 V PRECEJŠNJI MERI 234
3 LE V MANJŠI MERI 291
4 SPLOH NE 133
5 ne prejema dohodkov 5
6 ne vem, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 5

v4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAV

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: "BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE".

Value 569 Frequency
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 342
2 NAJ PONUDI URADNIKU "NAPITNINO" 17
3 NAJ UPORABI ZVEZE 134
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 186
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA 27
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 148
7 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 54

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

Value 668 Frequency
1 zelo majhen problem 10
2 majhen problem 42
3 niti velik niti majhen problem 246
4 velik problem 276
5 zelo velik problem 293
6 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 41

Valid range from 1 to 5

v6 KAKO RAZŠIRJENA JE V SLOVENIJI KORUPCIJA V JAVNIH SLUŽBAH?

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Value 767 Frequency
1 SKORAJ NOBEN NE POČNE TEGA 40
2 TO JIH POČNE LE NEKAJ 356
3 TO JIH POČNE KAR PRECEJ 350
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI 73
5 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 89

Valid range from 1 to 4

v7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Value 866 Frequency
1 KAR STE PREBRALI V MEDIJIH 296
2 KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO 71
3 IZKUŠNJE IN PRIPOVEDOVANJA TISTIH, KI JIM ZAUPATE 102
4 VAŠE OSEBNE IZKUŠNJE 174
5 VSE OD NAVEDENEGA 198
6 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 67

Valid range from 1 to 5

v8 ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED 1990 KORUPCIJA V DANAŠNJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Value 965 Frequency
1 MOČNO NARASLA 334
2 NEKOLIKO NARASLA 233
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 173
4 NEKOLIKO UPADLA 67
5 MOČNO UPADLA 21
6 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 80

Valid range from 1 to 5

v9k INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1064 Frequency
1 je verjetno 373
2 ni verjetno 440
3 ne vem, b.o. 89
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 95

Valid range from 1 to 2

v9b SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1163 Frequency
1 je verjetno 346
2 ni verjetno 404
3 ne vem, b.o. 150
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 158

Valid range from 1 to 2

v9c ODVETNIKI IN NOTARJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1262 Frequency
1 je verjetno 455
2 ni verjetno 337
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 116

Valid range from 1 to 2

v9d POLICISTI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1361 Frequency
1 je verjetno 382
2 ni verjetno 419
3 ne vem, b.o. 99
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 107

Valid range from 1 to 2

v9e CARINIKI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1460 Frequency
1 je verjetno 363
2 ni verjetno 395
3 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 150

Valid range from 1 to 2

v9f DAVČNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1559 Frequency
1 je verjetno 300
2 ni verjetno 474
3 ne vem, b.o. 126
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 134

Valid range from 1 to 2

v9g UČITELJI IN PROFESORJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1658 Frequency
1 je verjetno 242
2 ni verjetno 545
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 121

Valid range from 1 to 2

v9h POSLANCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1757 Frequency
1 je verjetno 380
2 ni verjetno 359
3 ne vem, b.o. 162
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 169

Valid range from 1 to 2

v9i URADNIKI NA MINISTRSTVIH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1856 Frequency
1 je verjetno 336
2 ni verjetno 367
3 ne vem, b.o. 198
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 205

Valid range from 1 to 2

v9j ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1955 Frequency
1 je verjetno 306
2 ni verjetno 482
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 120

Valid range from 1 to 2

v9a ZDRAVNIKI, DELAVCI V ZDRAVSTVU

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 2054 Frequency
1 je verjetno 483
2 ni verjetno 341
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 84

Valid range from 1 to 2

v10 NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI? IZ NAVEDENIH MOŽNIH VZROKOV IZBERITE POGLAVITNEGA...

Value 2153 Frequency
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 193
2 PRENIZKE KAZNI 137
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 222
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH POSTOPKOV 61
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE 56
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 144
7 drugo 53
8 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 42

Valid range from 1 to 7

v11a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA, ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

Value 2252 Frequency
1 DA 134
2 NE 765
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 9

Valid range from 1 to 2

v11b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2351 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 55
2 DENAR ALI DARILA 68
3 drugo 8
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 775
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131 777

Valid range from 1 to 3

v11c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 2450 Frequency
1 da 65
2 ne 62
3 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 774
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
127 781

Valid range from 1 to 2

v12a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO ALI OPRAVLJANJU IZPITOV

Value 2549 Frequency
1 DA 39
2 NE 860
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 9

Valid range from 1 to 2

v12b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2648 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 25
2 DENAR ALI DARILA 10
3 drugo 4
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 869
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 869

Valid range from 1 to 3

v12c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 2747 Frequency
1 da 20
2 ne 15
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 869
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 873

Valid range from 1 to 2

v13a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

Value 2846 Frequency
1 DA 14
2 NE 885
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 9

Valid range from 1 to 2

v13b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2945 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 6
2 DENAR ALI DARILA 5
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 894

Valid range from 1 to 3

v13c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3044 Frequency
1 da 7
2 ne 5
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 896

Valid range from 1 to 2

v14a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLADOV, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE

Value 3143 Frequency
1 DA 41
2 NE 859
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 8

Valid range from 1 to 2

v14b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3242 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 24
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 8
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 867
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 869

Valid range from 1 to 3

v14c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3341 Frequency
1 da 20
2 ne 16
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 867
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 872

Valid range from 1 to 2

v15a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

Value 3440 Frequency
1 DA 57
2 NE 842
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 9

Valid range from 1 to 2

v15b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3539 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 41
2 DENAR ALI DARILA 10
3 drugo 5
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 852

Valid range from 1 to 3

v15c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3638 Frequency
1 da 30
2 ne 23
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 855

Valid range from 1 to 2

v16a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU, PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC

Value 3737 Frequency
1 DA 36
2 NE 863
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 9

Valid range from 1 to 2

v16b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3836 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 20
2 DENAR ALI DARILA 11
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 876

Valid range from 1 to 3

v16c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3935 Frequency
1 da 15
2 ne 12
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 881

Valid range from 1 to 2

v17a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISAR

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA

Value 4034 Frequency
1 DA 39
2 NE 860
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 9

Valid range from 1 to 2

v17b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4133 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 12
2 DENAR ALI DARILA 20
3 drugo 5
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 869
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 871

Valid range from 1 to 3

v17c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4232 Frequency
1 da 20
2 ne 16
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 869
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 872

Valid range from 1 to 2

v18a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE

Value 4331 Frequency
1 DA 50
2 NE 848
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 10

Valid range from 1 to 2

v18b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4430 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 34
2 DENAR ALI DARILA 11
3 drugo 4
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 859

Valid range from 1 to 3

v18c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4529 Frequency
1 da 21
2 ne 25
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 862

Valid range from 1 to 2

v19a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽB

Value 4628 Frequency
1 DA 21
2 NE 879
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 8

Valid range from 1 to 2

v19b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4727 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 12
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 887
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 887

Valid range from 1 to 3

v19c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4826 Frequency
1 da 12
2 ne 8
3 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 887
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 888

Valid range from 1 to 2

v20 KDO JE BOLJ KRIV: TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI S

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV: ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Value 4925 Frequency
1 tisti, ki jo daje 142
2 tisti, ki jo sprejema 343
3 oba enako 399
4 ne vem, nimam mnenja, b.o. 16
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 24

Valid range from 1 to 3

v21 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Value 5024 Frequency
1 da 471
2 ne 314
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 123

Valid range from 1 to 2

v22 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Value 5123 Frequency
1 POLICIJI 155
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 23
3 SODIŠČU 8
4 URADU ZA PREPREČ. KORUPCIJE 188
5 URADU ZA PREPREČ. PRANJA DENARJA 3
6 MEDIJEM 42
7 drugo 26
8 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 463

Valid range from 1 to 7

v23 ZAKAJ NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Value 5222 Frequency
1 NE VESTE, KJE BI PRIJAVILI 17
2 PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 66
3 TO JE PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 10
4 PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 69
5 SKRB ZARADI MAŠČEVALNIH UKREPOV 112
6 drugo 33
7 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 601

Valid range from 1 to 6

v24a SODIŠČA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5321 Frequency
1 sploh niso pripomogle 175
2 . 187
3 nekaj vmes 324
4 . 105
5 močno so pripomogle 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 83

Valid range from 1 to 5

v24b VLADA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5420 Frequency
1 sploh niso pripomogle 240
2 . 194
3 nekaj vmes 229
4 . 121
5 močno so pripomogle 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 77

Valid range from 1 to 5

v24c POLICIJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5519 Frequency
1 sploh niso pripomogle 118
2 . 190
3 nekaj vmes 342
4 . 144
5 močno so pripomogle 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 82

Valid range from 1 to 5

v24d URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5618 Frequency
1 sploh niso pripomogle 75
2 . 96
3 nekaj vmes 220
4 . 274
5 močno so pripomogle 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 98

Valid range from 1 to 5

v24e URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5717 Frequency
1 sploh niso pripomogle 104
2 . 129
3 nekaj vmes 244
4 . 148
5 močno so pripomogle 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 212

Valid range from 1 to 5

v24f DRŽAVNO TOŽILSTVO

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5816 Frequency
1 sploh niso pripomogle 113
2 . 183
3 nekaj vmes 329
4 . 130
5 močno so pripomogle 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 106
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 119

Valid range from 1 to 5

v24g ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5915 Frequency
1 sploh niso pripomogle 211
2 . 242
3 nekaj vmes 232
4 . 72
5 močno so pripomogle 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 122

Valid range from 1 to 5

v24h OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6014 Frequency
1 sploh niso pripomogle 149
2 . 213
3 nekaj vmes 272
4 . 105
5 močno so pripomogle 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 125
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 139

Valid range from 1 to 5

v24i ZDRAVSTVENE USTANOVE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6113 Frequency
1 sploh niso pripomogle 178
2 . 160
3 nekaj vmes 262
4 . 140
5 močno so pripomogle 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 114
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 128

Valid range from 1 to 5

v24j MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6212 Frequency
1 sploh niso pripomogle 66
2 . 92
3 nekaj vmes 233
4 . 274
5 močno so pripomogle 158
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 85

Valid range from 1 to 5

v24k INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6311 Frequency
1 sploh niso pripomogle 99
2 . 144
3 nekaj vmes 353
4 . 149
5 močno so pripomogle 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 126

Valid range from 1 to 5

v25 KOGA BI VOLILI?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 6410 Frequency
1 DESUS 32
2 LDS 48
3 NSI 14
4 SLS 20
5 SNS 41
6 SDS 140
7 SD 180
8 ZARES 72
9 drugo 16
0 ne vem, b.o. 330
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 345

Valid range from 1 to 9

v26 ALI NAJ T.I. KOSOVA KOMISIJA DELUJE NAPREJ?

V NAČRTU TE VLADE JE ŠE VEDNO UKINITEV KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - T.I. KOSOVE KOMISIJE. KAJ MENITE VI, ALI NAJ TA KOMISJA DELUJE NAPREJ, ALI NAJ SE UKINE?

Value 659 Frequency
1 naj deluje naprej 678
2 naj se ukine 140
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 90

Valid range from 1 to 2

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0 18 90 55.66 17.372

Valid range from 18 to 90

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 677 Frequency
1 OSNOVNA 133
2 POKLICNA 129
3 SREDNJA 399
4 VIŠJA, VISOKA 243
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 4

Valid range from 1 to 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 686 Frequency
1 GOSPODARSTVO 233
2 NEGOSPODARSTVO 151
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 7
6 UPOKOJENEC 369
7 ŠTUDENT, DIJAK 65
8 BREZPOSELN 27
9 DRUGO... 8
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 1

Valid range from 1 to 9

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 695 Frequency
1 PODEŽELJE 337
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 305
3 VEČJE MESTO 105
4 LJ, MB 154
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 7

Valid range from 1 to 4

doh NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK

V SLOVENIJI JE POVPREČNI MESEČNI OSEBNI DOHODEK PRIBLIŽNO 850 EVROV NETO. KAM BI UVRSTILI VAŠ NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK...?

Value 704 Frequency
1 POD POVPREČJE 483
2 NEKJE OKROG POVPREČJA 198
3 NAD POVPREČJE 205
4 b.o. 17
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 22

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

Value 713 Frequency
1 moški 387
2 ženska 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

Value 722 Frequency
30 ->30 133
45 31 - 45 197
60 46 - 60 246
99 61 -> 332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 30 to 99

wutez POSTSTRATIFIKACIJSKA UTEZ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0 0.301 4.009 1 0.801

Valid range from 0.3006622518 to 4.008830024

Materials of the Study

 1. Komisija za preprečevanje korupcije (2008). KORUP07 - Stališča o korupciji 2007 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].

Related Publications

 1. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2008). Stališča o korupciji 2007 [poročilo].
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2012). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2009). Stališča o korupciji 2007 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KORUP07. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP07_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si