Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: NSRAO99
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NSRAO99_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kos, Drago
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Polič, Marko
  • Kline, Miro
  • Šribar, Renata
  • Skušek, Zoja
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Inštitut za družbene vede, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1999)

Finančna podpora:

Agencija za radioaktivne odpadke

Vsebina raziskave

Ključne besede:

radioaktivni odpadki, lokacija odlagališča, komuniciranje z lokalnimi skupnostmi, komunikacijski načrt, obvladovanje komunikacijskih kriz, proces komuniciranja

Vsebinska področja CESSDA
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
strateški načrt komuniciranja z lokalnimi skupnostmi
operativni načrt komuniciranja z lokalnimi skupnostmi
komunikacijsko spremljanje selitve odpadkov iz Zavratca v Brinje
spoprijemanje z možnimi krizami


Povzetek:

Namen raziskave je bil izdelati načelno komunikacijsko strategijo pri lociranju in urejanju trajnega odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov in konkretni operativni načrt komuniciranja s prizadetimi lokalnimi skupnostmi. Raziskava je izhajala iz teoretskih spoznanj o odnosu do rizičnih tehnologij v družbah visoke moderne in iz praktičnih izkušenj z dosedanjim urejanjem te problematike v Sloveniji. Rezultat je bil pregled ključnih načel za interaktivno komuniciranje z lokalnimi skupnostmi. Na tej osnovi je bil izdelan konkretni operativni načrt za komuniciranje z lokalnimi skupnostmi pri selitvi radioaktivnih odadkov in pri urejanju trajnega odlagališča.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 19981999
Čas izdelave: 1999
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Brinje, Zavratec; ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

interakcija med akterji lokalnih skupnosti

Populacija: ni podatka
Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo, Inštitut za družbene vede, Fakulteta za družbene vede

Način zbiranja podatkov:

Posredno medijsko komuniciranje; evalvacija uspešnosti medijske kampanije; neposredna komunikacija s prizadetimi.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke:

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
NSRAO99

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
NSRAO99

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

  1. Kos, Drago (1999). NSRAO99 - Zaključno poročilo raziskave [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kos, D. (2010). Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: NSRAO99. https://doi.org/10.17898/ADP_NSRAO99_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2010
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si