Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Basic Study Information

ADP - IDNo: NSRAO99
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NSRAO99_V1
Main author(s):
  • Kos, Drago
Co-workers:
  • Polič, Marko
  • Kline, Miro
  • Šribar, Renata
  • Skušek, Zoja
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Inštitut za družbene vede, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1999)

Funding agency:

Agencija za radioaktivne odpadke

Study Content

Keywords:

radioaktivni odpadki, lokacija odlagališča, komuniciranje z lokalnimi skupnostmi, komunikacijski načrt, obvladovanje komunikacijskih kriz, proces komuniciranja

Keywords ELSST:
RADIOAKTIVNI ODPADKI, KOMUNIKACIJSKI PROCES, NEVARNOST SEVANJA, NEVARNOST, SKUPNOST, ODLAGANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI, RADIOAKTIVNI ODPADKI, KOMUNIKACIJSKI PROCES, NEVARNOST SEVANJA, NEVARNOST, SKUPNOST, ODLAGANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

Topic Classification CESSDA
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
strateški načrt komuniciranja z lokalnimi skupnostmi
operativni načrt komuniciranja z lokalnimi skupnostmi
komunikacijsko spremljanje selitve odpadkov iz Zavratca v Brinje
spoprijemanje z možnimi krizami


Abstract:

Namen raziskave je bil izdelati načelno komunikacijsko strategijo pri lociranju in urejanju trajnega odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov in konkretni operativni načrt komuniciranja s prizadetimi lokalnimi skupnostmi. Raziskava je izhajala iz teoretskih spoznanj o odnosu do rizičnih tehnologij v družbah visoke moderne in iz praktičnih izkušenj z dosedanjim urejanjem te problematike v Sloveniji. Rezultat je bil pregled ključnih načel za interaktivno komuniciranje z lokalnimi skupnostmi. Na tej osnovi je bil izdelan konkretni operativni načrt za komuniciranje z lokalnimi skupnostmi pri selitvi radioaktivnih odadkov in pri urejanju trajnega odlagališča.

Methodology


Collection date: 19981999
Date of production: 1999
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Brinje, Zavratec; ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

interakcija med akterji lokalnih skupnosti

Universe: no information
Excluded: no information
Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo, Inštitut za družbene vede, Fakulteta za družbene vede

Mode of data collection:

Posredno medijsko komuniciranje; evalvacija uspešnosti medijske kampanije; neposredna komunikacija s prizadetimi.

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Naslov podatkovne datoteke:

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
NSRAO99

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
NSRAO99

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

  1. Kos, Drago (1999). NSRAO99 - Zaključno poročilo raziskave [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Kos, D. (2010). Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: NSRAO99. https://doi.org/10.17898/ADP_NSRAO99_V1

COBISS.SI
Publication date: 2010
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si