Evrobarometer 73.5: Državljanska pravičnost, razvojna pomoč, Afrika in Evropska unija ter prehrambeno tveganje, junij 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB735
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Papacostas, Antonis
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2012

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zadovoljstvo z življenjem, zaposlitvene razmere, kulturne razmere, Evropska Unija, Evropski socialni sklad, državljanska poštenost, tveganje povezano s hrano, sodišča, pravo, države v razvoju
Ključne besede ELSST:
GOSPODARSKE RAZMERE, GOSPODINJSTVO, POMOČ DRŽAVAM, DRUŽINSKO PRAVO

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
Vsebinsko področja CERIF
Civilno pravo: osebe, družina, poročne pogodbe, nasledstva, darila, posesti, obveze, garancije
Vsebinska področja ADP
DRŽAVLJANSKA PRAVIČNOST
RAZVOJNA POMOČ
AFRIKA IN EVROPSKA UNIJA
PREHRAMBENO TVEGANJE


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot so: zadovoljstvo anketirancev s sedanjim življenjem ter pričakovanja v naslednjih 12 mesecih. Dodatna vprašanja so se osredotočala na to, kako bi anketiranci presodili gospodarske, zaposlitvene ali kulturne razmere v svojem gospodinjstvu oz. državi danes in pred petimi leti, katera vprašanja bi morala Evropska unija (EU) obravnavati prednostno ter, ali so že slišali za Evropski socialni sklad. Nadaljnja vprašanja so bila razdeljena na štiri glavne teme: državljanska pravičnost, razvojna pomoč, Afrika in EU, ter prehrambeno tveganje. Prvi sklop vprašanj respondente sprašuje, če so bili kadarkoli vključeni v civilni sodni postopek, o glavnih skrbeh pri sodnih postopkih ter o njihovem poznavanju čezmejnega in družinskega prava. Pri naslednjem sklopu vprašanj anketiranci opredelijo dva svoja največja izziva, s katerimi se srečujejo države v razvoju, kako pomembno je pomagati tem državam ter ,ali bi morala EU zaradi trenutne gospodarske situacije povečati ali zmanjšati pomoč državam v razvoju. Pri tretjem sklopu vprašanj se respondenti opredelijo, ali bo Afrika postala pomembnejši ali manj pomemben partner za EU do leta 2020, prav tako se opredelijo tudi do dveh najpomembnejših področij sodelovanja med EU in Afriko ter dveh najpomembnejših vprašanj za afriške države. Zadnji sklop vprašanj pa respondente sprašuje o možnih težavah ali tveganjih, povezanih s prehranjevanjem in v kolikšni meri so zaradi teh tveganj zaskrbljeni. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, o posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji bivanja ter o jeziku ankete.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 10. junij 2010 - 28. junij 2010, Belgija: 11. junij 2010 - 30. junij 2010, Bolgarija: 11. junij 2010 - 21. junij 2010, Ciper: 11. junij 2010 - 27. junij 2010, Češka: 11. junij 2010 - 25. junij 2010, Danska: 11. junij 2010 - 28. junij 2010, Estonija: 12. junij 2010 - 28. junij 2010, Finska: 09. junij 2010 - 27. junij 2010, Francija: 11. junij 2010 - 28. junij 2010, Grčija: 11. junij 2010 - 26. junij 2010, Irska: 11. junij 2010 - 27. junij 2010, Italija: 11. junij 2010 - 29. junij 2010, Latvija: 10. junij 2010 - 28. junij 2010, Litva: 12. junij 2010 - 27. junij 2010, Luksemburg: 11. junij 2010 - 28. junij 2010, Madžarska: 11. junij 2010 - 27. junij 2010, Malta: 11. junij 2010 - 25. junij 2010, Nemčija: 11. junij 2010 - 30. junij 2010, Nizozemska: 11. junij 2010 - 29. junij 2010, Poljska: 12. junij 2010 - 28. junij 2010, Portugalska: 11. junij 2010 - 27. junij 2010, Romunija: 11. junij 2010 - 22. junij 2010, Severna Irska: 11. junij 2010 - 28. junij 2010, Slovaška: 12. junij 2010 - 27. junij 2010, Slovenija: 10. junij 2010 - 27. junij 2010, Španija: 13. junij 2010 - 28. junij 2010, Švedska: 10. junij 2010 - 29. junij 2010, Velika Britanija : 11. junij 2010 - 27. junij 2010
Čas izdelave: 2012
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11432.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11432.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11432.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11432.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11432.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11432.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5235: Eurobarometer 73.5 (Jun 2010) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 502
  • število enot: 26691

Verzija: 4.0.0, doi:10.4232/1.11432

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5235 26691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 5235 do 5235

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5235 26691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 5235 do 5235

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
4.0.0 (2012-08-31) 26691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1502 Frekvenca
5235 26691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 5235 do 5235

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2501 Frekvenca
5235 26691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 5235 do 5235

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3500 Frekvenca
4.0.0 (2012-08-31) 26691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4499 Frekvenca
735 Eurobarometer 73.5 26691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 735 do 735

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 1000001 42001087 21507022.265 14158795.917

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001087

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6497 Frekvenca
1 France 1003
2 Belgium 1000
3 The Netherlands 1021
4 Germany West 1003
5 Italy 1036
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1040
8 Ireland 1008
9 Great Britain 1017
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1007
14 Germany East 543
16 Finland 1007
17 Sweden 1010
18 Austria 996
19 Cyprus (Republic) 502
20 Czech Republic 1006
21 Estonia 1000
22 Hungary 1032
23 Latvia 1016
24 Lithuania 1036
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1084
28 Slovenia 1003
29 Bulgaria 1001
30 Romania 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7496 Frekvenca
AT 996
BE 1000
BG 1001
CY 502
CZ 1006
DE-E 543
DE-W 1003
DK 1040
EE 1000
ES 1006
FI 1007
FR 1003
GB-GBN 1017
GB-NIR 301
GR 1000
HU 1032
IE 1008
IT 1036
LT 1036
LU 500
LV 1016
MT 500
NL 1021
PL 1000
PT 1007
RO 1013
SE 1010
SI 1003
SK 1084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0.33 3.033 1 0.299

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.0325

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9494 Frekvenca
0 Other 25373
1 United Kingdom 1318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 3.319 0.0494 0.257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.319451

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11492 Frekvenca
0 Other 25145
1 Germany 1546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 3.26 0.0579 0.277

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.260207

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13490 Frekvenca
0 Other 21128
1 EU6 5563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 4.404 0.208 0.54

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.404438

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15488 Frekvenca
0 Other 17762
1 EU9 8929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 5.263 0.335 0.722

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.263394

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17486 Frekvenca
0 Other 16762
1 EU10 9929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 5.641 0.372 0.771

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.640502

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19484 Frekvenca
0 Other 14749
1 EU12 11942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 5.669 0.447 0.803

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.669225

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21482 Frekvenca
0 Other 14206
1 EU12+ 12485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 5.65 0.468 0.807

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.649937

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23480 Frekvenca
0 Other 23678
1 EU NMS 3 3013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 3.26 0.113 0.353

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.259691

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25478 Frekvenca
0 Other 11193
1 EU15 15498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 6.594 0.581 0.928

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.594465

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27476 Frekvenca
0 Other 17512
1 EU NMS 10 9179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 8.192 0.344 0.98

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.191501

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29474 Frekvenca
0 Other 2014
1 EU25 24677
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 8.793 0.925 1.217

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.792831

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31472 Frekvenca
0 Other 24677
1 AC (BG RO) 2014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 2.086 0.0755 0.298

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.086206

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33470 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 26691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0.0236 8.93 1 1.213

Vrednosti spremenljivk od 0.023627 do 8.92997

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 35468 Frekvenca
0 Other 15498
1 EU NMS 12 11193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 7.136 0.419 0.938

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.136014

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 37466 Frekvenca
0 Other 11472
1 EURO ZONE 2009 15219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 7.852 0.57 1.011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.851577

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 39464 Frekvenca
0 Other 15219
1 NON EURO ZONE 2009 11472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 0 10.321 0.43 0.951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.320992

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0 360.124 136113.844 15242.38 18485.179

Vrednosti spremenljivk od 360.124359 do 136113.84375

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 42461 Frekvenca
0 Not mentioned 25689
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 43460 Frekvenca
0 Not mentioned 25651
1 Mentioned 1040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 44459 Frekvenca
0 Not mentioned 25138
1 Mentioned 1553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 45458 Frekvenca
0 Not mentioned 25684
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 46457 Frekvenca
0 Not mentioned 25687
1 Mentioned 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 47456 Frekvenca
0 Not mentioned 25642
1 Mentioned 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 48455 Frekvenca
0 Not mentioned 25699
1 Mentioned 992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 49454 Frekvenca
0 Not mentioned 25605
1 Mentioned 1086
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 50453 Frekvenca
0 Not mentioned 26350
1 Mentioned 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 51452 Frekvenca
0 Not mentioned 25659
1 Mentioned 1032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 52451 Frekvenca
0 Not mentioned 25605
1 Mentioned 1086
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 53450 Frekvenca
0 Not mentioned 25402
1 Mentioned 1289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 54449 Frekvenca
0 Not mentioned 25689
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 55448 Frekvenca
0 Not mentioned 25691
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 56447 Frekvenca
0 Not mentioned 25675
1 Mentioned 1016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 57446 Frekvenca
0 Not mentioned 26204
1 Mentioned 487
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 58445 Frekvenca
0 Not mentioned 25683
1 Mentioned 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 59444 Frekvenca
0 Not mentioned 25686
1 Mentioned 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 60443 Frekvenca
0 Not mentioned 25652
1 Mentioned 1039
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 61442 Frekvenca
0 Not mentioned 25667
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 62441 Frekvenca
0 Not mentioned 25637
1 Mentioned 1054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 63440 Frekvenca
0 Not mentioned 26196
1 Mentioned 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 64439 Frekvenca
0 Not mentioned 25645
1 Mentioned 1046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 65438 Frekvenca
0 Not mentioned 25594
1 Mentioned 1097
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 66437 Frekvenca
0 Not mentioned 25685
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 67436 Frekvenca
0 Not mentioned 25667
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 68435 Frekvenca
0 Not mentioned 25635
1 Mentioned 1056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 69434 Frekvenca
0 Not mentioned 26596
1 Mentioned 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 QA1 LIFE SATISFACTION

Vrednost 70433 Frekvenca
1 Very satisfied 6110
2 Fairly satisfied 14185
3 Not very satisfied 4594
4 Not at all satisfied 1612
5 DK 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26501 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v71 QA2 SITUATION: AREA YOU LIVE IN

Vrednost 71432 Frekvenca
1 Very good 7619
2 Rather good 15366
3 Rather bad 3032
4 Very bad 586
5 DK 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26603 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v72 QA2 SITUATION: HEALTHCARE PROVISION

Vrednost 72431 Frekvenca
1 Very good 3214
2 Rather good 12795
3 Rather bad 7684
4 Very bad 2525
5 DK 473
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26218 473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v73 QA2 SITUATION: PROVISION OF PENSIONS

Vrednost 73430 Frekvenca
1 Very good 1387
2 Rather good 9055
3 Rather bad 9811
4 Very bad 4197
5 DK 2241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24450 2241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v74 QA2 SITUATION: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Vrednost 74429 Frekvenca
1 Very good 1425
2 Rather good 7816
3 Rather bad 9089
4 Very bad 4169
5 DK 4192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22499 4192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v75 QA2 SITUATION: COST OF LIVING

Vrednost 75428 Frekvenca
1 Very good 536
2 Rather good 7124
3 Rather bad 12227
4 Very bad 6522
5 DK 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26409 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v76 QA2 SITUATION: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Vrednost 76427 Frekvenca
1 Very good 1391
2 Rather good 13739
3 Rather bad 8496
4 Very bad 1751
5 DK 1314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25377 1314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v77 QA2 SITUATION: WAY ADDRESSING POVERTY

Vrednost 77426 Frekvenca
1 Very good 576
2 Rather good 7350
3 Rather bad 12573
4 Very bad 4797
5 DK 1395
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25296 1395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v78 QA2 SITUATION: AFFORDABILITY OF ENERGY

Vrednost 78425 Frekvenca
1 Very good 1230
2 Rather good 8695
3 Rather bad 11090
4 Very bad 4880
5 DK 796
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25895 796

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v79 QA2 SITUATION: AFFORDABILITY OF HOUSING

Vrednost 79424 Frekvenca
1 Very good 726
2 Rather good 7622
3 Rather bad 11370
4 Very bad 5825
5 DK 1148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25543 1148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v80 QA2 SITUATION: PUBLIC ADMINISTRATION

Vrednost 80423 Frekvenca
1 Very good 843
2 Rather good 9932
3 Rather bad 9970
4 Very bad 4239
5 DK 1707
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24984 1707

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v81 QA2 SITUATION: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Vrednost 81422 Frekvenca
1 Very good 540
2 Rather good 6149
3 Rather bad 11344
4 Very bad 8099
5 DK 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26132 559

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v82 QA2 SITUATION: PERSONAL JOB SITUATION

Vrednost 82421 Frekvenca
1 Very good 3967
2 Rather good 10649
3 Rather bad 4540
4 Very bad 2565
5 DK 4970
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21721 4970

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v83 QA2 SITUATION: FINANCIAL SITUATION HH

Vrednost 83420 Frekvenca
1 Very good 2463
2 Rather good 14373
3 Rather bad 7222
4 Very bad 2226
5 DK 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26284 407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v84 QA2 SITUATION: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Vrednost 84419 Frekvenca
1 Very good 316
2 Rather good 4857
3 Rather bad 12648
4 Very bad 8264
5 DK 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26085 606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v85 QA3 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 85418 Frekvenca
1 Better 6093
2 Worse 4657
3 Same 15230
4 DK 711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25980 711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v86 QA3 EXPECTATIONS: AREA YOU LIVE IN

Vrednost 86417 Frekvenca
1 Better 3763
2 Worse 2686
3 Same 19875
4 DK 367
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26324 367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v87 QA3 EXPECTATIONS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 87416 Frekvenca
1 Better 3323
2 Worse 7888
3 Same 14609
4 DK 871
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25820 871

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v88 QA3 EXPECTATIONS: PROVISION OF PENSIONS

Vrednost 88415 Frekvenca
1 Better 2145
2 Worse 10392
3 Same 12403
4 DK 1751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24940 1751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v89 QA3 EXPECTATIONS: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Vrednost 89414 Frekvenca
1 Better 2117
2 Worse 10144
3 Same 11752
4 DK 2678
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24013 2678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v90 QA3 EXPECTATIONS: COST OF LIVING

Vrednost 90413 Frekvenca
1 Better 2142
2 Worse 14314
3 Same 9623
4 DK 612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26079 612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v91 QA3 EXPECTATIONS: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Vrednost 91412 Frekvenca
1 Better 3191
2 Worse 6105
3 Same 16226
4 DK 1169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25522 1169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v92 QA3 EXPECTATIONS: WAY ADDRESSING POVERTY

Vrednost 92411 Frekvenca
1 Better 2982
2 Worse 8009
3 Same 14430
4 DK 1270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25421 1270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v93 QA3 EXPECTATIONS: AFFORDABILITY OF ENERGY

Vrednost 93410 Frekvenca
1 Better 2467
2 Worse 11815
3 Same 11429
4 DK 980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25711 980

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v94 QA3 EXPECTATIONS: AFFORDABILITY OF HOUSING

Vrednost 94409 Frekvenca
1 Better 2893
2 Worse 10256
3 Same 12362
4 DK 1180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25511 1180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v95 QA3 EXPECTATIONS: PUBLIC ADMINISTRATION

Vrednost 95408 Frekvenca
1 Better 3072
2 Worse 6654
3 Same 15427
4 DK 1538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25153 1538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v96 QA3 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Vrednost 96407 Frekvenca
1 Better 5703
2 Worse 10619
3 Same 9443
4 DK 926
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25765 926

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v97 QA3 EXPECTATIONS: PERSONAL JOB SITUATION

Vrednost 97406 Frekvenca
1 Better 3981
2 Worse 3495
3 Same 16080
4 DK 3135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23556 3135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v98 QA3 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION HH

Vrednost 98405 Frekvenca
1 Better 4222
2 Worse 5780
3 Same 15963
4 DK 726
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25965 726

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v99 QA3 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Vrednost 99404 Frekvenca
1 Better 5611
2 Worse 10400
3 Same 9553
4 DK 1127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25564 1127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v100 QA4 CHANGE 5 YRS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 100403 Frekvenca
1 Improved 7008
2 Got worse 9446
3 Stayed about the same 10059
4 DK 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26513 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v101 QA4 CHANGE 5 YRS: AREA YOU LIVE IN

Vrednost 101402 Frekvenca
1 Improved 5670
2 Got worse 4949
3 Stayed about the same 15657
4 DK 415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26276 415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v102 QA4 CHANGE 5 YRS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 102401 Frekvenca
1 Improved 3516
2 Got worse 11069
3 Stayed about the same 11329
4 DK 777
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25914 777

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v103 QA4 CHANGE 5 YRS: PROVISION OF PENSIONS

Vrednost 103400 Frekvenca
1 Improved 2256
2 Got worse 12063
3 Stayed about the same 10190
4 DK 2182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24509 2182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v104 QA4 CHANGE 5 YRS: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Vrednost 104399 Frekvenca
1 Improved 2288
2 Got worse 11526
3 Stayed about the same 9121
4 DK 3756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22935 3756

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v105 QA4 CHANGE 5 YRS: COST OF LIVING

Vrednost 105398 Frekvenca
1 Improved 1323
2 Got worse 19819
3 Stayed about the same 5116
4 DK 433
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26258 433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v106 QA4 CHANGE 5 YRS: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Vrednost 106397 Frekvenca
1 Improved 3337
2 Got worse 8714
3 Stayed about the same 13397
4 DK 1243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25448 1243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v107 QA4 CHANGE 5 YRS: WAY ADDRESSING POVERTY

Vrednost 107396 Frekvenca
1 Improved 2390
2 Got worse 11046
3 Stayed about the same 11849
4 DK 1406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25285 1406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v108 QA4 CHANGE 5 YRS: AFFORDABILITY OF ENERGY

Vrednost 108395 Frekvenca
1 Improved 1888
2 Got worse 16212
3 Stayed about the same 7738
4 DK 853
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25838 853

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v109 QA4 CHANGE 5 YRS: AFFORDABILITY OF HOUSING

Vrednost 109394 Frekvenca
1 Improved 2470
2 Got worse 15463
3 Stayed about the same 7638
4 DK 1120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25571 1120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v110 QA4 CHANGE 5 YRS: PUBLIC ADMINISTRATION

Vrednost 110393 Frekvenca
1 Improved 2175
2 Got worse 9613
3 Stayed about the same 13274
4 DK 1629
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25062 1629

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v111 QA4 CHANGE 5 YRS: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Vrednost 111392 Frekvenca
1 Improved 1702
2 Got worse 20423
3 Stayed about the same 4015
4 DK 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26140 551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v112 QA4 CHANGE 5 YRS: PERSONAL JOB SITUATION

Vrednost 112391 Frekvenca
1 Improved 4321
2 Got worse 7106
3 Stayed about the same 12575
4 DK 2689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24002 2689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v113 QA4 CHANGE 5 YRS: FINANCIAL SITUATION HH

Vrednost 113390 Frekvenca
1 Improved 4671
2 Got worse 10584
3 Stayed about the same 11101
4 DK 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26356 335

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v114 QA4 CHANGE 5 YRS: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Vrednost 114389 Frekvenca
1 Improved 1310
2 Got worse 20196
3 Stayed about the same 4381
4 DK 804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25887 804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v115 QB1 EU PRIORITIES: AGEING POPULATION

Vrednost 115388 Frekvenca
0 Not mentioned 21651
1 Mentioned 5040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QB1 EU PRIORITIES: UNEMPLOYMENT

Vrednost 116387 Frekvenca
0 Not mentioned 9472
1 Mentioned 17219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QB1 EU PRIORITIES: POVERTY

Vrednost 117386 Frekvenca
0 Not mentioned 15193
1 Mentioned 11498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QB1 EU PRIORITIES: EQUAL OPPORTUNITIES

Vrednost 118385 Frekvenca
0 Not mentioned 20098
1 Mentioned 6593
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QB1 EU PRIORITIES: INTEGRATION OF MINORITIES

Vrednost 119384 Frekvenca
0 Not mentioned 24066
1 Mentioned 2625
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QB1 EU PRIORITIES: HEALTH

Vrednost 120383 Frekvenca
0 Not mentioned 16796
1 Mentioned 9895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QB1 EU PRIORITIES: CLIMATE CHANGE

Vrednost 121382 Frekvenca
0 Not mentioned 21729
1 Mentioned 4962
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QB1 EU PRIORITIES: CRIME

Vrednost 122381 Frekvenca
0 Not mentioned 19532
1 Mentioned 7159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QB1 EU PRIORITIES: EDUCATION AND TRAINING

Vrednost 123380 Frekvenca
0 Not mentioned 19575
1 Mentioned 7116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QB1 EU PRIORITIES: OTHER

Vrednost 124379 Frekvenca
0 Not mentioned 26335
1 Mentioned 356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QB1 EU PRIORITIES: NONE

Vrednost 125378 Frekvenca
0 Not mentioned 26617
1 Mentioned 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QB1 EU PRIORITIES: DK

Vrednost 126377 Frekvenca
0 Not mentioned 26512
1 Mentioned 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QB2 EU SOCIAL ISSUES: EDUCATION AND TRAINING

Vrednost 127376 Frekvenca
0 Not mentioned 15292
1 Mentioned 11399
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QB2 EU SOCIAL ISSUES: HEALTHCARE

Vrednost 128375 Frekvenca
0 Not mentioned 14068
1 Mentioned 12623
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QB2 EU SOCIAL ISSUES: ENTREPRENEURSHIP

Vrednost 129374 Frekvenca
0 Not mentioned 23008
1 Mentioned 3683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QB2 EU SOCIAL ISSUES: JOB CREATION

Vrednost 130373 Frekvenca
0 Not mentioned 11281
1 Mentioned 15410
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QB2 EU SOCIAL ISSUES: SOCIAL SECURITY

Vrednost 131372 Frekvenca
0 Not mentioned 18897
1 Mentioned 7794
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QB2 EU SOCIAL ISSUES: CULTURE

Vrednost 132371 Frekvenca
0 Not mentioned 25574
1 Mentioned 1117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QB2 EU SOCIAL ISSUES: FIGHTING DISCRIMINATION

Vrednost 133370 Frekvenca
0 Not mentioned 23454
1 Mentioned 3237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QB2 EU SOCIAL ISSUES: EFF PUBL ADMINSTRATION

Vrednost 134369 Frekvenca
0 Not mentioned 23262
1 Mentioned 3429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QB2 EU SOCIAL ISSUES: RESEARCH AND INNOVATION

Vrednost 135368 Frekvenca
0 Not mentioned 23209
1 Mentioned 3482
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QB2 EU SOCIAL ISSUES: INTEGRATION OF EXCLUDED

Vrednost 136367 Frekvenca
0 Not mentioned 24028
1 Mentioned 2663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QB2 EU SOCIAL ISSUES: ACCESS TO EMPLOYMENT

Vrednost 137366 Frekvenca
0 Not mentioned 19270
1 Mentioned 7421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QB2 EU SOCIAL ISSUES: OTHER

Vrednost 138365 Frekvenca
0 Not mentioned 26510
1 Mentioned 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QB2 EU SOCIAL ISSUES: NONE

Vrednost 139364 Frekvenca
0 Not mentioned 26615
1 Mentioned 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QB2 EU SOCIAL ISSUES: DK

Vrednost 140363 Frekvenca
0 Not mentioned 26422
1 Mentioned 269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QB3 EU SOCIAL ISSUES - FOCUS PREFERENCE

Vrednost 141362 Frekvenca
1 Whole EU 14348
2 Poorest countries/regions of EU 9254
3 Depends on issue (SPONT.) 2287
4 DK 802
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25889 802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v142 QB4 EU SOCIAL FUND ESF - AWARENESS

Vrednost 142361 Frekvenca
1 Yes, know it 3300
2 Yes, don't know it 7673
3 No 15378
4 DK 340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26351 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v143 QC1 CIV JUSTICE EU - BEEN INVOLVED

Vrednost 143360 Frekvenca
1 Yes, involved 649
2 No, but possible 2560
3 No, and unlikely 23026
4 DK 456
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26235 456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v144 QC1 CIV JUSTICE NON-EU - BEEN INVOLVED

Vrednost 144359 Frekvenca
1 Yes, involved 331
2 No, but possible 2223
3 No, and unlikely 23626
4 DK 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26180 511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v145 QC2 CIV JUSTICE ACCESS - IN OTHER EU CTR

Vrednost 145358 Frekvenca
1 Very easy 417
2 Fairly easy 3383
3 Fairly difficult 9889
4 Very difficult 5784
5 DK 7218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19473 7218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v146 QC3 CIV JUSTICE ACCESS - HELP MEASURES

Vrednost 146357 Frekvenca
1 Yes, common rules at EU level 13425
2 Yes, bilateral at national level 6129
3 No, no need 2997
4 DK 4140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22551 4140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v147 QC4 LEGAL PROCEEDINGS ABROAD - MATTER

Vrednost 147356 Frekvenca
1 Matrimonial matter 192
2 Relating to children 80
3 Contractual dispute 172
4 Other dispute 164
5 Other (SPONT.) 93
7 Refusal (SPONT.) 29
8 DK 65
9 Inap. (not 1 in V143 or V144) 25896
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 25990

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v148 QC5 LEGAL PROCEEDINGS ABROAD - NON-EU COUNTRY

Vrednost 148355 Frekvenca
1 Norway 20
2 Iceland 10
3 Switzerland 22
4 Russia 22
5 Ukraine 6
6 Western Balkans 26
7 Turkey 15
8 North Africa 7
9 Middle-East 14
10 Elsewhere in Africa 9
11 USA 38
12 Asia (except Russia) 20
13 Other (SPONT.) 79
14 DK 43
99 Inap. (not 1 in V144) 26360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
288 26403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v149 QC6A CIV JUSTICE ACCESS - CONCERN IN EU (1ST)

Vrednost 149354 Frekvenca
1 Not knowing legal rules 7130
2 Not knowing legal procedures 5423
3 Cost of legal action 4183
4 Lack of trust in legal procedures 1695
5 Length of legal proceedings 1392
6 Language barriers 3978
7 Distance (OUR COUNTRY)/Member State 832
8 Other (SPONT.) 192
9 None (SPONT.) 359
10 DK 1507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25184 1507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v150 QC6B CIV JUSTICE ACCESS - CONCERN IN EU (2ND)

Vrednost 150353 Frekvenca
1 Not knowing legal rules 3711
2 Not knowing legal procedures 4799
3 Cost of legal action 4865
4 Lack of trust in legal procedures 2241
5 Length of legal proceedings 3031
6 Language barriers 4038
7 Distance (OUR COUNTRY)/Member State 1547
8 Other (SPONT.) 111
9 None (SPONT.) 169
10 DK 313
99 Inap. (9 or 10 in V149) 1866
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24512 2179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v151 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: RULES

Vrednost 151352 Frekvenca
0 Not mentioned 15850
1 Mentioned 10841
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: PROCEDURES

Vrednost 152351 Frekvenca
0 Not mentioned 16469
1 Mentioned 10222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: COSTS

Vrednost 153350 Frekvenca
0 Not mentioned 17643
1 Mentioned 9048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: TRUST

Vrednost 154349 Frekvenca
0 Not mentioned 22755
1 Mentioned 3936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: LENGTH

Vrednost 155348 Frekvenca
0 Not mentioned 22268
1 Mentioned 4423
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: LANGUAGE

Vrednost 156347 Frekvenca
0 Not mentioned 18675
1 Mentioned 8016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: DISTANCE

Vrednost 157346 Frekvenca
0 Not mentioned 24312
1 Mentioned 2379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: OTHER

Vrednost 158345 Frekvenca
0 Not mentioned 26441
1 Mentioned 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: NONE

Vrednost 159344 Frekvenca
0 Not mentioned 26163
1 Mentioned 528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: DK (QC6A ONLY)

Vrednost 160343 Frekvenca
0 Not mentioned 25184
1 Mentioned 1507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QC7A LEGAL DECISION ENFORCEMENT EU - CONCERN (1ST)

Vrednost 161342 Frekvenca
1 Identifying right authorities 8381
2 Notifying to authorities 3978
3 Language barriers 5770
4 Cost of enforcement 3926
5 Time needed to enforce 2236
6 Other (SPONT.) 118
7 None (SPONT.) 317
8 DK 1965
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24726 1965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v162 QC7B LEGAL DECISION ENFORCEMENT EU - CONCERN (2ND)

Vrednost 162341 Frekvenca
1 Identifying right authorities 4302
2 Notifying to authorities 4629
3 Language barriers 4530
4 Cost of enforcement 6302
5 Time needed to enforce 3951
6 Other (SPONT.) 120
7 None (SPONT.) 167
8 DK 408
9 Inap. (7 or 8 in V161) 2282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24001 2690

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v163 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: AUTHORITY

Vrednost 163340 Frekvenca
0 Not mentioned 14008
1 Mentioned 12683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: NOTIFYING

Vrednost 164339 Frekvenca
0 Not mentioned 18084
1 Mentioned 8607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: LANGUAGE

Vrednost 165338 Frekvenca
0 Not mentioned 16391
1 Mentioned 10300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: COSTS

Vrednost 166337 Frekvenca
0 Not mentioned 16463
1 Mentioned 10228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: LENGTH

Vrednost 167336 Frekvenca
0 Not mentioned 20504
1 Mentioned 6187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: OTHER

Vrednost 168335 Frekvenca
0 Not mentioned 26493
1 Mentioned 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: NONE

Vrednost 169334 Frekvenca
0 Not mentioned 26207
1 Mentioned 484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: DK (QC7A ONLY)

Vrednost 170333 Frekvenca
0 Not mentioned 24726
1 Mentioned 1965
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26691 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QC8 LEGAL DECISION ENFORCEMENT - PROCEDURE

Vrednost 171332 Frekvenca
1 Yes, definitely 6757
2 Yes, probably 9616
3 No, probably not 4813
4 No, definitely not 2034
5 DK 3471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23220 3471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v172 QC9 LEGAL DECISION ENFORCEMENT - EU MEASURES

Vrednost 172331 Frekvenca
1 Very important 12049
2 Fairly important 10416
3 Not very important 1701
4 Not important at all 425
5 DK 2100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24591 2100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v173 QC10 EU SMALL CLAIMS PROCEDURE - AWARENESS

Vrednost 173330 Frekvenca
1 Yes, already used 194
2 Yes, never used 1905
3 No 23772
4 DK 820
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25871 820

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v174 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: LAWYER

Vrednost 174329 Frekvenca
0 Not mentioned 1947
1 Mentioned 152
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 24592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: INTERNET

Vrednost 175328 Frekvenca
0 Not mentioned 1619
1 Mentioned 480
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 24592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: NEWSP MAG

Vrednost 176327 Frekvenca
0 Not mentioned 1439
1 Mentioned 660
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 24592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: TELEVISON

Vrednost 177326 Frekvenca
0 Not mentioned 1283
1 Mentioned 816
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 24592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: RADIO

Vrednost 178325 Frekvenca
0 Not mentioned 1910
1 Mentioned 189
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 24592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: BROCHURES

Vrednost 179324 Frekvenca
0 Not mentioned 1936
1 Mentioned 163
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 24592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: DISCUSSION

Vrednost 180323 Frekvenca
0 Not mentioned 1693
1 Mentioned 406
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 24592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: EU OFFICE

Vrednost 181322 Frekvenca
0 Not mentioned 2051
1 Mentioned 48
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 24592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: OTHER

Vrednost 182321 Frekvenca
0 Not mentioned 2012
1 Mentioned 87
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 24592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: DK

Vrednost 183320 Frekvenca
0 Not mentioned 2035
1 Mentioned 64
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 24592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QC12 EUROPEAN PAYMENT ORDER - AWARENESS AND USE

Vrednost 184319 Frekvenca
1 Yes, already used 125
2 Yes, never used 1672
3 No 24118
4 DK 776
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v185 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: LAWYER

Vrednost 185318 Frekvenca
0 Not mentioned 1662
1 Mentioned 135
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 24894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: INTERNET

Vrednost 186317 Frekvenca
0 Not mentioned 1370
1 Mentioned 427
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 24894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: NEWSP MAG

Vrednost 187316 Frekvenca
0 Not mentioned 1252
1 Mentioned 545
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 24894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: TELEVISION

Vrednost 188315 Frekvenca
0 Not mentioned 1135
1 Mentioned 662
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 24894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: RADIO

Vrednost 189314 Frekvenca
0 Not mentioned 1610
1 Mentioned 187
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 24894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: BROCHURES

Vrednost 190313 Frekvenca
0 Not mentioned 1666
1 Mentioned 131
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 24894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: DISCUSSION

Vrednost 191312 Frekvenca
0 Not mentioned 1446
1 Mentioned 351
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 24894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: EU OFFICE

Vrednost 192311 Frekvenca
0 Not mentioned 1755
1 Mentioned 42
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 24894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: OTHER

Vrednost 193310 Frekvenca
0 Not mentioned 1714
1 Mentioned 83
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 24894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: DK

Vrednost 194309 Frekvenca
0 Not mentioned 1739
1 Mentioned 58
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 24894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QC14 LEGAL AID EU STANDARD - AWARENESS AND USE

Vrednost 195308 Frekvenca
1 Yes, already benefited 200
2 Yes, never benefited 3710
3 No 22001
4 DK 780
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25911 780

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v196 QC10/12/14 CIVIL JUSTICE EU PROCED - AWARENESS

Vrednost 196307 Frekvenca
1 None 20124
2 One procedure 3634
3 Two procedures 1057
4 All three procedures 686
5 DK 1190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25501 1190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v197 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: LAWYER

Vrednost 197306 Frekvenca
0 Not mentioned 3655
1 Mentioned 255
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3910 22781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: INTERNET

Vrednost 198305 Frekvenca
0 Not mentioned 3179
1 Mentioned 731
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3910 22781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: NEWSP MAG

Vrednost 199304 Frekvenca
0 Not mentioned 2657
1 Mentioned 1253
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3910 22781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: TELEVISION

Vrednost 200303 Frekvenca
0 Not mentioned 2050
1 Mentioned 1860
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3910 22781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: RADIO

Vrednost 201302 Frekvenca
0 Not mentioned 3448
1 Mentioned 462
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3910 22781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v202 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: BROCHURES

Vrednost 202301 Frekvenca
0 Not mentioned 3665
1 Mentioned 245
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3910 22781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v203 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: DISCUSSION

Vrednost 203300 Frekvenca
0 Not mentioned 3236
1 Mentioned 674
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3910 22781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v204 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: EU OFFICE