Evrobarometer 73.5: Državljanska pravičnost, razvojna pomoč, Afrika in Evropska unija ter prehrambeno tveganje, junij 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB735
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Co-workers:
  • Papacostas, Antonis
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2012

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: zadovoljstvo z življenjem, zaposlitvene razmere, kulturne razmere, Evropska Unija, Evropski socialni sklad, državljanska poštenost, tveganje povezano s hrano, sodišča, pravo, države v razvoju

Keywords ELSST:
GOSPODARSKE RAZMERE, GOSPODINJSTVO, POMOČ DRŽAVAM, DRUŽINSKO PRAVO

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
Topic Classification CERIF
Civilno pravo: osebe, družina, poročne pogodbe, nasledstva, darila, posesti, obveze, garancije
Topic Classification ADP
DRŽAVLJANSKA PRAVIČNOST
RAZVOJNA POMOČ
AFRIKA IN EVROPSKA UNIJA
PREHRAMBENO TVEGANJE


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot so: zadovoljstvo anketirancev s sedanjim življenjem ter pričakovanja v naslednjih 12 mesecih. Dodatna vprašanja so se osredotočala na to, kako bi anketiranci presodili gospodarske, zaposlitvene ali kulturne razmere v svojem gospodinjstvu oz. državi danes in pred petimi leti, katera vprašanja bi morala Evropska unija (EU) obravnavati prednostno ter, ali so že slišali za Evropski socialni sklad. Nadaljnja vprašanja so bila razdeljena na štiri glavne teme: državljanska pravičnost, razvojna pomoč, Afrika in EU, ter prehrambeno tveganje. Prvi sklop vprašanj respondente sprašuje, če so bili kadarkoli vključeni v civilni sodni postopek, o glavnih skrbeh pri sodnih postopkih ter o njihovem poznavanju čezmejnega in družinskega prava. Pri naslednjem sklopu vprašanj anketiranci opredelijo dva svoja največja izziva, s katerimi se srečujejo države v razvoju, kako pomembno je pomagati tem državam ter ,ali bi morala EU zaradi trenutne gospodarske situacije povečati ali zmanjšati pomoč državam v razvoju. Pri tretjem sklopu vprašanj se respondenti opredelijo, ali bo Afrika postala pomembnejši ali manj pomemben partner za EU do leta 2020, prav tako se opredelijo tudi do dveh najpomembnejših področij sodelovanja med EU in Afriko ter dveh najpomembnejših vprašanj za afriške države. Zadnji sklop vprašanj pa respondente sprašuje o možnih težavah ali tveganjih, povezanih s prehranjevanjem in v kolikšni meri so zaradi teh tveganj zaskrbljeni. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, o posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji bivanja ter o jeziku ankete.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 10. junij 2010 - 28. junij 2010, Belgija: 11. junij 2010 - 30. junij 2010, Bolgarija: 11. junij 2010 - 21. junij 2010, Ciper: 11. junij 2010 - 27. junij 2010, Češka: 11. junij 2010 - 25. junij 2010, Danska: 11. junij 2010 - 28. junij 2010, Estonija: 12. junij 2010 - 28. junij 2010, Finska: 09. junij 2010 - 27. junij 2010, Francija: 11. junij 2010 - 28. junij 2010, Grčija: 11. junij 2010 - 26. junij 2010, Irska: 11. junij 2010 - 27. junij 2010, Italija: 11. junij 2010 - 29. junij 2010, Latvija: 10. junij 2010 - 28. junij 2010, Litva: 12. junij 2010 - 27. junij 2010, Luksemburg: 11. junij 2010 - 28. junij 2010, Madžarska: 11. junij 2010 - 27. junij 2010, Malta: 11. junij 2010 - 25. junij 2010, Nemčija: 11. junij 2010 - 30. junij 2010, Nizozemska: 11. junij 2010 - 29. junij 2010, Poljska: 12. junij 2010 - 28. junij 2010, Portugalska: 11. junij 2010 - 27. junij 2010, Romunija: 11. junij 2010 - 22. junij 2010, Severna Irska: 11. junij 2010 - 28. junij 2010, Slovaška: 12. junij 2010 - 27. junij 2010, Slovenija: 10. junij 2010 - 27. junij 2010, Španija: 13. junij 2010 - 28. junij 2010, Švedska: 10. junij 2010 - 29. junij 2010, Velika Britanija : 11. junij 2010 - 27. junij 2010
Date of production: 2012
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11432.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11432.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11432.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11432.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11432.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11432.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5235: Eurobarometer 73.5 (Jun 2010) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 502
  • number of units: 26691

Version: 4.0.0, doi:10.4232/1.11432

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5235 26691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 5235 to 5235

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5235 26691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 5235 to 5235

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
4.0.0 (2012-08-31) 26691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1502 Frequency
5235 26691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 5235 to 5235

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2501 Frequency
5235 26691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 5235 to 5235

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3500 Frequency
4.0.0 (2012-08-31) 26691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4499 Frequency
735 Eurobarometer 73.5 26691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 735 to 735

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 1000001 42001087 21507022.265 14158795.917

Valid range from 1000001 to 42001087

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6497 Frequency
1 France 1003
2 Belgium 1000
3 The Netherlands 1021
4 Germany West 1003
5 Italy 1036
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1040
8 Ireland 1008
9 Great Britain 1017
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1006
13 Portugal 1007
14 Germany East 543
16 Finland 1007
17 Sweden 1010
18 Austria 996
19 Cyprus (Republic) 502
20 Czech Republic 1006
21 Estonia 1000
22 Hungary 1032
23 Latvia 1016
24 Lithuania 1036
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1084
28 Slovenia 1003
29 Bulgaria 1001
30 Romania 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 1 30

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7496 Frequency
AT 996
BE 1000
BG 1001
CY 502
CZ 1006
DE-E 543
DE-W 1003
DK 1040
EE 1000
ES 1006
FI 1007
FR 1003
GB-GBN 1017
GB-NIR 301
GR 1000
HU 1032
IE 1008
IT 1036
LT 1036
LU 500
LV 1016
MT 500
NL 1021
PL 1000
PT 1007
RO 1013
SE 1010
SI 1003
SK 1084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0.33 3.033 1 0.299

Valid range from 0.33 to 3.0325

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9494 Frequency
0 Other 25373
1 United Kingdom 1318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 3.319 0.0494 0.257

Valid range from 0 to 3.319451

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11492 Frequency
0 Other 25145
1 Germany 1546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 3.26 0.0579 0.277

Valid range from 0 to 3.260207

v13 NATION GROUP EU6

Value 13490 Frequency
0 Other 21128
1 EU6 5563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 4.404 0.208 0.54

Valid range from 0 to 4.404438

v15 NATION GROUP EU9

Value 15488 Frequency
0 Other 17762
1 EU9 8929
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 5.263 0.335 0.722

Valid range from 0 to 5.263394

v17 NATION GROUP EU10

Value 17486 Frequency
0 Other 16762
1 EU10 9929
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 5.641 0.372 0.771

Valid range from 0 to 5.640502

v19 NATION GROUP EU12

Value 19484 Frequency
0 Other 14749
1 EU12 11942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 5.669 0.447 0.803

Valid range from 0 to 5.669225

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21482 Frequency
0 Other 14206
1 EU12+ 12485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 5.65 0.468 0.807

Valid range from 0 to 5.649937

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23480 Frequency
0 Other 23678
1 EU NMS 3 3013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 3.26 0.113 0.353

Valid range from 0 to 3.259691

v25 NATION GROUP EU15

Value 25478 Frequency
0 Other 11193
1 EU15 15498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 6.594 0.581 0.928

Valid range from 0 to 6.594465

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27476 Frequency
0 Other 17512
1 EU NMS 10 9179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 8.192 0.344 0.98

Valid range from 0 to 8.191501

v29 NATION GROUP EU25

Value 29474 Frequency
0 Other 2014
1 EU25 24677
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 8.793 0.925 1.217

Valid range from 0 to 8.792831

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31472 Frequency
0 Other 24677
1 AC (BG RO) 2014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 2.086 0.0755 0.298

Valid range from 0 to 2.086206

v33 NATION GROUP EU27

Value 33470 Frequency
0 Other 0
1 EU27 26691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0.0236 8.93 1 1.213

Valid range from 0.023627 to 8.92997

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Value 35468 Frequency
0 Other 15498
1 EU NMS 12 11193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 7.136 0.419 0.938

Valid range from 0 to 7.136014

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 37466 Frequency
0 Other 11472
1 EURO ZONE 2009 15219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 7.852 0.57 1.011

Valid range from 0 to 7.851577

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 39464 Frequency
0 Other 15219
1 NON EURO ZONE 2009 11472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 0 10.321 0.43 0.951

Valid range from 0 to 10.320992

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0 360.124 136113.844 15242.38 18485.179

Valid range from 360.124359 to 136113.84375

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 42461 Frequency
0 Not mentioned 25689
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 43460 Frequency
0 Not mentioned 25651
1 Mentioned 1040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 44459 Frequency
0 Not mentioned 25138
1 Mentioned 1553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 45458 Frequency
0 Not mentioned 25684
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 46457 Frequency
0 Not mentioned 25687
1 Mentioned 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 47456 Frequency
0 Not mentioned 25642
1 Mentioned 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 48455 Frequency
0 Not mentioned 25699
1 Mentioned 992
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 49454 Frequency
0 Not mentioned 25605
1 Mentioned 1086
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 50453 Frequency
0 Not mentioned 26350
1 Mentioned 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 51452 Frequency
0 Not mentioned 25659
1 Mentioned 1032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 52451 Frequency
0 Not mentioned 25605
1 Mentioned 1086
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 53450 Frequency
0 Not mentioned 25402
1 Mentioned 1289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 54449 Frequency
0 Not mentioned 25689
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 55448 Frequency
0 Not mentioned 25691
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 56447 Frequency
0 Not mentioned 25675
1 Mentioned 1016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 57446 Frequency
0 Not mentioned 26204
1 Mentioned 487
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 58445 Frequency
0 Not mentioned 25683
1 Mentioned 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 59444 Frequency
0 Not mentioned 25686
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 60443 Frequency
0 Not mentioned 25652
1 Mentioned 1039
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 61442 Frequency
0 Not mentioned 25667
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 62441 Frequency
0 Not mentioned 25637
1 Mentioned 1054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 63440 Frequency
0 Not mentioned 26196
1 Mentioned 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 64439 Frequency
0 Not mentioned 25645
1 Mentioned 1046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 65438 Frequency
0 Not mentioned 25594
1 Mentioned 1097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 66437 Frequency
0 Not mentioned 25685
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 67436 Frequency
0 Not mentioned 25667
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 68435 Frequency
0 Not mentioned 25635
1 Mentioned 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 69434 Frequency
0 Not mentioned 26596
1 Mentioned 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v70 QA1 LIFE SATISFACTION

Value 70433 Frequency
1 Very satisfied 6110
2 Fairly satisfied 14185
3 Not very satisfied 4594
4 Not at all satisfied 1612
5 DK 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26501 190

Valid range from 1 to 4

v71 QA2 SITUATION: AREA YOU LIVE IN

Value 71432 Frequency
1 Very good 7619
2 Rather good 15366
3 Rather bad 3032
4 Very bad 586
5 DK 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26603 88

Valid range from 1 to 4

v72 QA2 SITUATION: HEALTHCARE PROVISION

Value 72431 Frequency
1 Very good 3214
2 Rather good 12795
3 Rather bad 7684
4 Very bad 2525
5 DK 473
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26218 473

Valid range from 1 to 4

v73 QA2 SITUATION: PROVISION OF PENSIONS

Value 73430 Frequency
1 Very good 1387
2 Rather good 9055
3 Rather bad 9811
4 Very bad 4197
5 DK 2241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24450 2241

Valid range from 1 to 4

v74 QA2 SITUATION: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Value 74429 Frequency
1 Very good 1425
2 Rather good 7816
3 Rather bad 9089
4 Very bad 4169
5 DK 4192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22499 4192

Valid range from 1 to 4

v75 QA2 SITUATION: COST OF LIVING

Value 75428 Frequency
1 Very good 536
2 Rather good 7124
3 Rather bad 12227
4 Very bad 6522
5 DK 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26409 282

Valid range from 1 to 4

v76 QA2 SITUATION: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Value 76427 Frequency
1 Very good 1391
2 Rather good 13739
3 Rather bad 8496
4 Very bad 1751
5 DK 1314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25377 1314

Valid range from 1 to 4

v77 QA2 SITUATION: WAY ADDRESSING POVERTY

Value 77426 Frequency
1 Very good 576
2 Rather good 7350
3 Rather bad 12573
4 Very bad 4797
5 DK 1395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25296 1395

Valid range from 1 to 4

v78 QA2 SITUATION: AFFORDABILITY OF ENERGY

Value 78425 Frequency
1 Very good 1230
2 Rather good 8695
3 Rather bad 11090
4 Very bad 4880
5 DK 796
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25895 796

Valid range from 1 to 4

v79 QA2 SITUATION: AFFORDABILITY OF HOUSING

Value 79424 Frequency
1 Very good 726
2 Rather good 7622
3 Rather bad 11370
4 Very bad 5825
5 DK 1148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25543 1148

Valid range from 1 to 4

v80 QA2 SITUATION: PUBLIC ADMINISTRATION

Value 80423 Frequency
1 Very good 843
2 Rather good 9932
3 Rather bad 9970
4 Very bad 4239
5 DK 1707
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24984 1707

Valid range from 1 to 4

v81 QA2 SITUATION: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Value 81422 Frequency
1 Very good 540
2 Rather good 6149
3 Rather bad 11344
4 Very bad 8099
5 DK 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26132 559

Valid range from 1 to 4

v82 QA2 SITUATION: PERSONAL JOB SITUATION

Value 82421 Frequency
1 Very good 3967
2 Rather good 10649
3 Rather bad 4540
4 Very bad 2565
5 DK 4970
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21721 4970

Valid range from 1 to 4

v83 QA2 SITUATION: FINANCIAL SITUATION HH

Value 83420 Frequency
1 Very good 2463
2 Rather good 14373
3 Rather bad 7222
4 Very bad 2226
5 DK 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26284 407

Valid range from 1 to 4

v84 QA2 SITUATION: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Value 84419 Frequency
1 Very good 316
2 Rather good 4857
3 Rather bad 12648
4 Very bad 8264
5 DK 606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26085 606

Valid range from 1 to 4

v85 QA3 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 85418 Frequency
1 Better 6093
2 Worse 4657
3 Same 15230
4 DK 711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25980 711

Valid range from 1 to 3

v86 QA3 EXPECTATIONS: AREA YOU LIVE IN

Value 86417 Frequency
1 Better 3763
2 Worse 2686
3 Same 19875
4 DK 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26324 367

Valid range from 1 to 3

v87 QA3 EXPECTATIONS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 87416 Frequency
1 Better 3323
2 Worse 7888
3 Same 14609
4 DK 871
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25820 871

Valid range from 1 to 3

v88 QA3 EXPECTATIONS: PROVISION OF PENSIONS

Value 88415 Frequency
1 Better 2145
2 Worse 10392
3 Same 12403
4 DK 1751
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24940 1751

Valid range from 1 to 3

v89 QA3 EXPECTATIONS: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Value 89414 Frequency
1 Better 2117
2 Worse 10144
3 Same 11752
4 DK 2678
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24013 2678

Valid range from 1 to 3

v90 QA3 EXPECTATIONS: COST OF LIVING

Value 90413 Frequency
1 Better 2142
2 Worse 14314
3 Same 9623
4 DK 612
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26079 612

Valid range from 1 to 3

v91 QA3 EXPECTATIONS: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Value 91412 Frequency
1 Better 3191
2 Worse 6105
3 Same 16226
4 DK 1169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25522 1169

Valid range from 1 to 3

v92 QA3 EXPECTATIONS: WAY ADDRESSING POVERTY

Value 92411 Frequency
1 Better 2982
2 Worse 8009
3 Same 14430
4 DK 1270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25421 1270

Valid range from 1 to 3

v93 QA3 EXPECTATIONS: AFFORDABILITY OF ENERGY

Value 93410 Frequency
1 Better 2467
2 Worse 11815
3 Same 11429
4 DK 980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25711 980

Valid range from 1 to 3

v94 QA3 EXPECTATIONS: AFFORDABILITY OF HOUSING

Value 94409 Frequency
1 Better 2893
2 Worse 10256
3 Same 12362
4 DK 1180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25511 1180

Valid range from 1 to 3

v95 QA3 EXPECTATIONS: PUBLIC ADMINISTRATION

Value 95408 Frequency
1 Better 3072
2 Worse 6654
3 Same 15427
4 DK 1538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25153 1538

Valid range from 1 to 3

v96 QA3 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Value 96407 Frequency
1 Better 5703
2 Worse 10619
3 Same 9443
4 DK 926
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25765 926

Valid range from 1 to 3

v97 QA3 EXPECTATIONS: PERSONAL JOB SITUATION

Value 97406 Frequency
1 Better 3981
2 Worse 3495
3 Same 16080
4 DK 3135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23556 3135

Valid range from 1 to 3

v98 QA3 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION HH

Value 98405 Frequency
1 Better 4222
2 Worse 5780
3 Same 15963
4 DK 726
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25965 726

Valid range from 1 to 3

v99 QA3 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Value 99404 Frequency
1 Better 5611
2 Worse 10400
3 Same 9553
4 DK 1127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25564 1127

Valid range from 1 to 3

v100 QA4 CHANGE 5 YRS: LIFE IN GENERAL

Value 100403 Frequency
1 Improved 7008
2 Got worse 9446
3 Stayed about the same 10059
4 DK 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26513 178

Valid range from 1 to 3

v101 QA4 CHANGE 5 YRS: AREA YOU LIVE IN

Value 101402 Frequency
1 Improved 5670
2 Got worse 4949
3 Stayed about the same 15657
4 DK 415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26276 415

Valid range from 1 to 3

v102 QA4 CHANGE 5 YRS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 102401 Frequency
1 Improved 3516
2 Got worse 11069
3 Stayed about the same 11329
4 DK 777
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25914 777

Valid range from 1 to 3

v103 QA4 CHANGE 5 YRS: PROVISION OF PENSIONS

Value 103400 Frequency
1 Improved 2256
2 Got worse 12063
3 Stayed about the same 10190
4 DK 2182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24509 2182

Valid range from 1 to 3

v104 QA4 CHANGE 5 YRS: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Value 104399 Frequency
1 Improved 2288
2 Got worse 11526
3 Stayed about the same 9121
4 DK 3756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22935 3756

Valid range from 1 to 3

v105 QA4 CHANGE 5 YRS: COST OF LIVING

Value 105398 Frequency
1 Improved 1323
2 Got worse 19819
3 Stayed about the same 5116
4 DK 433
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26258 433

Valid range from 1 to 3

v106 QA4 CHANGE 5 YRS: CROSS-CULTURAL RELATIONS

Value 106397 Frequency
1 Improved 3337
2 Got worse 8714
3 Stayed about the same 13397
4 DK 1243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25448 1243

Valid range from 1 to 3

v107 QA4 CHANGE 5 YRS: WAY ADDRESSING POVERTY

Value 107396 Frequency
1 Improved 2390
2 Got worse 11046
3 Stayed about the same 11849
4 DK 1406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25285 1406

Valid range from 1 to 3

v108 QA4 CHANGE 5 YRS: AFFORDABILITY OF ENERGY

Value 108395 Frequency
1 Improved 1888
2 Got worse 16212
3 Stayed about the same 7738
4 DK 853
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25838 853

Valid range from 1 to 3

v109 QA4 CHANGE 5 YRS: AFFORDABILITY OF HOUSING

Value 109394 Frequency
1 Improved 2470
2 Got worse 15463
3 Stayed about the same 7638
4 DK 1120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25571 1120

Valid range from 1 to 3

v110 QA4 CHANGE 5 YRS: PUBLIC ADMINISTRATION

Value 110393 Frequency
1 Improved 2175
2 Got worse 9613
3 Stayed about the same 13274
4 DK 1629
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25062 1629

Valid range from 1 to 3

v111 QA4 CHANGE 5 YRS: ECONOMIC SITUATION CNTRY

Value 111392 Frequency
1 Improved 1702
2 Got worse 20423
3 Stayed about the same 4015
4 DK 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26140 551

Valid range from 1 to 3

v112 QA4 CHANGE 5 YRS: PERSONAL JOB SITUATION

Value 112391 Frequency
1 Improved 4321
2 Got worse 7106
3 Stayed about the same 12575
4 DK 2689
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24002 2689

Valid range from 1 to 3

v113 QA4 CHANGE 5 YRS: FINANCIAL SITUATION HH

Value 113390 Frequency
1 Improved 4671
2 Got worse 10584
3 Stayed about the same 11101
4 DK 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26356 335

Valid range from 1 to 3

v114 QA4 CHANGE 5 YRS: EMPLOYMENT SITUATION CNTRY

Value 114389 Frequency
1 Improved 1310
2 Got worse 20196
3 Stayed about the same 4381
4 DK 804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25887 804

Valid range from 1 to 3

v115 QB1 EU PRIORITIES: AGEING POPULATION

Value 115388 Frequency
0 Not mentioned 21651
1 Mentioned 5040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v116 QB1 EU PRIORITIES: UNEMPLOYMENT

Value 116387 Frequency
0 Not mentioned 9472
1 Mentioned 17219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v117 QB1 EU PRIORITIES: POVERTY

Value 117386 Frequency
0 Not mentioned 15193
1 Mentioned 11498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v118 QB1 EU PRIORITIES: EQUAL OPPORTUNITIES

Value 118385 Frequency
0 Not mentioned 20098
1 Mentioned 6593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v119 QB1 EU PRIORITIES: INTEGRATION OF MINORITIES

Value 119384 Frequency
0 Not mentioned 24066
1 Mentioned 2625
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v120 QB1 EU PRIORITIES: HEALTH

Value 120383 Frequency
0 Not mentioned 16796
1 Mentioned 9895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v121 QB1 EU PRIORITIES: CLIMATE CHANGE

Value 121382 Frequency
0 Not mentioned 21729
1 Mentioned 4962
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v122 QB1 EU PRIORITIES: CRIME

Value 122381 Frequency
0 Not mentioned 19532
1 Mentioned 7159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v123 QB1 EU PRIORITIES: EDUCATION AND TRAINING

Value 123380 Frequency
0 Not mentioned 19575
1 Mentioned 7116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v124 QB1 EU PRIORITIES: OTHER

Value 124379 Frequency
0 Not mentioned 26335
1 Mentioned 356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v125 QB1 EU PRIORITIES: NONE

Value 125378 Frequency
0 Not mentioned 26617
1 Mentioned 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v126 QB1 EU PRIORITIES: DK

Value 126377 Frequency
0 Not mentioned 26512
1 Mentioned 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v127 QB2 EU SOCIAL ISSUES: EDUCATION AND TRAINING

Value 127376 Frequency
0 Not mentioned 15292
1 Mentioned 11399
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v128 QB2 EU SOCIAL ISSUES: HEALTHCARE

Value 128375 Frequency
0 Not mentioned 14068
1 Mentioned 12623
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v129 QB2 EU SOCIAL ISSUES: ENTREPRENEURSHIP

Value 129374 Frequency
0 Not mentioned 23008
1 Mentioned 3683
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v130 QB2 EU SOCIAL ISSUES: JOB CREATION

Value 130373 Frequency
0 Not mentioned 11281
1 Mentioned 15410
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v131 QB2 EU SOCIAL ISSUES: SOCIAL SECURITY

Value 131372 Frequency
0 Not mentioned 18897
1 Mentioned 7794
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v132 QB2 EU SOCIAL ISSUES: CULTURE

Value 132371 Frequency
0 Not mentioned 25574
1 Mentioned 1117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v133 QB2 EU SOCIAL ISSUES: FIGHTING DISCRIMINATION

Value 133370 Frequency
0 Not mentioned 23454
1 Mentioned 3237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v134 QB2 EU SOCIAL ISSUES: EFF PUBL ADMINSTRATION

Value 134369 Frequency
0 Not mentioned 23262
1 Mentioned 3429
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v135 QB2 EU SOCIAL ISSUES: RESEARCH AND INNOVATION

Value 135368 Frequency
0 Not mentioned 23209
1 Mentioned 3482
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v136 QB2 EU SOCIAL ISSUES: INTEGRATION OF EXCLUDED

Value 136367 Frequency
0 Not mentioned 24028
1 Mentioned 2663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v137 QB2 EU SOCIAL ISSUES: ACCESS TO EMPLOYMENT

Value 137366 Frequency
0 Not mentioned 19270
1 Mentioned 7421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v138 QB2 EU SOCIAL ISSUES: OTHER

Value 138365 Frequency
0 Not mentioned 26510
1 Mentioned 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v139 QB2 EU SOCIAL ISSUES: NONE

Value 139364 Frequency
0 Not mentioned 26615
1 Mentioned 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v140 QB2 EU SOCIAL ISSUES: DK

Value 140363 Frequency
0 Not mentioned 26422
1 Mentioned 269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v141 QB3 EU SOCIAL ISSUES - FOCUS PREFERENCE

Value 141362 Frequency
1 Whole EU 14348
2 Poorest countries/regions of EU 9254
3 Depends on issue (SPONT.) 2287
4 DK 802
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25889 802

Valid range from 1 to 3

v142 QB4 EU SOCIAL FUND ESF - AWARENESS

Value 142361 Frequency
1 Yes, know it 3300
2 Yes, don't know it 7673
3 No 15378
4 DK 340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26351 340

Valid range from 1 to 3

v143 QC1 CIV JUSTICE EU - BEEN INVOLVED

Value 143360 Frequency
1 Yes, involved 649
2 No, but possible 2560
3 No, and unlikely 23026
4 DK 456
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26235 456

Valid range from 1 to 3

v144 QC1 CIV JUSTICE NON-EU - BEEN INVOLVED

Value 144359 Frequency
1 Yes, involved 331
2 No, but possible 2223
3 No, and unlikely 23626
4 DK 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26180 511

Valid range from 1 to 3

v145 QC2 CIV JUSTICE ACCESS - IN OTHER EU CTR

Value 145358 Frequency
1 Very easy 417
2 Fairly easy 3383
3 Fairly difficult 9889
4 Very difficult 5784
5 DK 7218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19473 7218

Valid range from 1 to 4

v146 QC3 CIV JUSTICE ACCESS - HELP MEASURES

Value 146357 Frequency
1 Yes, common rules at EU level 13425
2 Yes, bilateral at national level 6129
3 No, no need 2997
4 DK 4140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22551 4140

Valid range from 1 to 3

v147 QC4 LEGAL PROCEEDINGS ABROAD - MATTER

Value 147356 Frequency
1 Matrimonial matter 192
2 Relating to children 80
3 Contractual dispute 172
4 Other dispute 164
5 Other (SPONT.) 93
7 Refusal (SPONT.) 29
8 DK 65
9 Inap. (not 1 in V143 or V144) 25896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 25990

Valid range from 1 to 5

v148 QC5 LEGAL PROCEEDINGS ABROAD - NON-EU COUNTRY

Value 148355 Frequency
1 Norway 20
2 Iceland 10
3 Switzerland 22
4 Russia 22
5 Ukraine 6
6 Western Balkans 26
7 Turkey 15
8 North Africa 7
9 Middle-East 14
10 Elsewhere in Africa 9
11 USA 38
12 Asia (except Russia) 20
13 Other (SPONT.) 79
14 DK 43
99 Inap. (not 1 in V144) 26360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
288 26403

Valid range from 1 to 13

v149 QC6A CIV JUSTICE ACCESS - CONCERN IN EU (1ST)

Value 149354 Frequency
1 Not knowing legal rules 7130
2 Not knowing legal procedures 5423
3 Cost of legal action 4183
4 Lack of trust in legal procedures 1695
5 Length of legal proceedings 1392
6 Language barriers 3978
7 Distance (OUR COUNTRY)/Member State 832
8 Other (SPONT.) 192
9 None (SPONT.) 359
10 DK 1507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25184 1507

Valid range from 1 to 9

v150 QC6B CIV JUSTICE ACCESS - CONCERN IN EU (2ND)

Value 150353 Frequency
1 Not knowing legal rules 3711
2 Not knowing legal procedures 4799
3 Cost of legal action 4865
4 Lack of trust in legal procedures 2241
5 Length of legal proceedings 3031
6 Language barriers 4038
7 Distance (OUR COUNTRY)/Member State 1547
8 Other (SPONT.) 111
9 None (SPONT.) 169
10 DK 313
99 Inap. (9 or 10 in V149) 1866
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24512 2179

Valid range from 1 to 9

v151 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: RULES

Value 151352 Frequency
0 Not mentioned 15850
1 Mentioned 10841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v152 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: PROCEDURES

Value 152351 Frequency
0 Not mentioned 16469
1 Mentioned 10222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v153 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: COSTS

Value 153350 Frequency
0 Not mentioned 17643
1 Mentioned 9048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v154 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: TRUST

Value 154349 Frequency
0 Not mentioned 22755
1 Mentioned 3936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v155 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: LENGTH

Value 155348 Frequency
0 Not mentioned 22268
1 Mentioned 4423
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v156 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: LANGUAGE

Value 156347 Frequency
0 Not mentioned 18675
1 Mentioned 8016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v157 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: DISTANCE

Value 157346 Frequency
0 Not mentioned 24312
1 Mentioned 2379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v158 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: OTHER

Value 158345 Frequency
0 Not mentioned 26441
1 Mentioned 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v159 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: NONE

Value 159344 Frequency
0 Not mentioned 26163
1 Mentioned 528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v160 QC6AB CIV JUSTICE ACCESS CONCERN: DK (QC6A ONLY)

Value 160343 Frequency
0 Not mentioned 25184
1 Mentioned 1507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v161 QC7A LEGAL DECISION ENFORCEMENT EU - CONCERN (1ST)

Value 161342 Frequency
1 Identifying right authorities 8381
2 Notifying to authorities 3978
3 Language barriers 5770
4 Cost of enforcement 3926
5 Time needed to enforce 2236
6 Other (SPONT.) 118
7 None (SPONT.) 317
8 DK 1965
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24726 1965

Valid range from 1 to 7

v162 QC7B LEGAL DECISION ENFORCEMENT EU - CONCERN (2ND)

Value 162341 Frequency
1 Identifying right authorities 4302
2 Notifying to authorities 4629
3 Language barriers 4530
4 Cost of enforcement 6302
5 Time needed to enforce 3951
6 Other (SPONT.) 120
7 None (SPONT.) 167
8 DK 408
9 Inap. (7 or 8 in V161) 2282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24001 2690

Valid range from 1 to 7

v163 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: AUTHORITY

Value 163340 Frequency
0 Not mentioned 14008
1 Mentioned 12683
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v164 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: NOTIFYING

Value 164339 Frequency
0 Not mentioned 18084
1 Mentioned 8607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v165 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: LANGUAGE

Value 165338 Frequency
0 Not mentioned 16391
1 Mentioned 10300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v166 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: COSTS

Value 166337 Frequency
0 Not mentioned 16463
1 Mentioned 10228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v167 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: LENGTH

Value 167336 Frequency
0 Not mentioned 20504
1 Mentioned 6187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v168 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: OTHER

Value 168335 Frequency
0 Not mentioned 26493
1 Mentioned 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v169 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: NONE

Value 169334 Frequency
0 Not mentioned 26207
1 Mentioned 484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v170 QC7AB LEGAL DECISION ENFORCEMENT CONCERN: DK (QC7A ONLY)

Value 170333 Frequency
0 Not mentioned 24726
1 Mentioned 1965
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26691 0

Valid range from 0 to 1

v171 QC8 LEGAL DECISION ENFORCEMENT - PROCEDURE

Value 171332 Frequency
1 Yes, definitely 6757
2 Yes, probably 9616
3 No, probably not 4813
4 No, definitely not 2034
5 DK 3471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23220 3471

Valid range from 1 to 4

v172 QC9 LEGAL DECISION ENFORCEMENT - EU MEASURES

Value 172331 Frequency
1 Very important 12049
2 Fairly important 10416
3 Not very important 1701
4 Not important at all 425
5 DK 2100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24591 2100

Valid range from 1 to 4

v173 QC10 EU SMALL CLAIMS PROCEDURE - AWARENESS

Value 173330 Frequency
1 Yes, already used 194
2 Yes, never used 1905
3 No 23772
4 DK 820
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25871 820

Valid range from 1 to 3

v174 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: LAWYER

Value 174329 Frequency
0 Not mentioned 1947
1 Mentioned 152
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 24592

Valid range from 0 to 1

v175 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: INTERNET

Value 175328 Frequency
0 Not mentioned 1619
1 Mentioned 480
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 24592

Valid range from 0 to 1

v176 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: NEWSP MAG

Value 176327 Frequency
0 Not mentioned 1439
1 Mentioned 660
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 24592

Valid range from 0 to 1

v177 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: TELEVISON

Value 177326 Frequency
0 Not mentioned 1283
1 Mentioned 816
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 24592

Valid range from 0 to 1

v178 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: RADIO

Value 178325 Frequency
0 Not mentioned 1910
1 Mentioned 189
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 24592

Valid range from 0 to 1

v179 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: BROCHURES

Value 179324 Frequency
0 Not mentioned 1936
1 Mentioned 163
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 24592

Valid range from 0 to 1

v180 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: DISCUSSION

Value 180323 Frequency
0 Not mentioned 1693
1 Mentioned 406
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 24592

Valid range from 0 to 1

v181 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: EU OFFICE

Value 181322 Frequency
0 Not mentioned 2051
1 Mentioned 48
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 24592

Valid range from 0 to 1

v182 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: OTHER

Value 182321 Frequency
0 Not mentioned 2012
1 Mentioned 87
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 24592

Valid range from 0 to 1

v183 QC11 EU SMALL CLAIMS PROC INFO SRC: DK

Value 183320 Frequency
0 Not mentioned 2035
1 Mentioned 64
9 Inap. (not 1 or 2 in V173) 24592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 24592

Valid range from 0 to 1

v184 QC12 EUROPEAN PAYMENT ORDER - AWARENESS AND USE

Value 184319 Frequency
1 Yes, already used 125
2 Yes, never used 1672
3 No 24118
4 DK 776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 776

Valid range from 1 to 3

v185 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: LAWYER

Value 185318 Frequency
0 Not mentioned 1662
1 Mentioned 135
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1797 24894

Valid range from 0 to 1

v186 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: INTERNET

Value 186317 Frequency
0 Not mentioned 1370
1 Mentioned 427
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1797 24894

Valid range from 0 to 1

v187 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: NEWSP MAG

Value 187316 Frequency
0 Not mentioned 1252
1 Mentioned 545
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1797 24894

Valid range from 0 to 1

v188 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: TELEVISION

Value 188315 Frequency
0 Not mentioned 1135
1 Mentioned 662
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1797 24894

Valid range from 0 to 1

v189 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: RADIO

Value 189314 Frequency
0 Not mentioned 1610
1 Mentioned 187
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1797 24894

Valid range from 0 to 1

v190 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: BROCHURES

Value 190313 Frequency
0 Not mentioned 1666
1 Mentioned 131
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1797 24894

Valid range from 0 to 1

v191 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: DISCUSSION

Value 191312 Frequency
0 Not mentioned 1446
1 Mentioned 351
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1797 24894

Valid range from 0 to 1

v192 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: EU OFFICE

Value 192311 Frequency
0 Not mentioned 1755
1 Mentioned 42
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1797 24894

Valid range from 0 to 1

v193 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: OTHER

Value 193310 Frequency
0 Not mentioned 1714
1 Mentioned 83
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1797 24894

Valid range from 0 to 1

v194 QC13 EUROP PAYMENT ORDER INFO SRC: DK

Value 194309 Frequency
0 Not mentioned 1739
1 Mentioned 58
9 Inap. (not 1 or 2 in V184) 24894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1797 24894

Valid range from 0 to 1

v195 QC14 LEGAL AID EU STANDARD - AWARENESS AND USE

Value 195308 Frequency
1 Yes, already benefited 200
2 Yes, never benefited 3710
3 No 22001
4 DK 780
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25911 780

Valid range from 1 to 3

v196 QC10/12/14 CIVIL JUSTICE EU PROCED - AWARENESS

Value 196307 Frequency
1 None 20124
2 One procedure 3634
3 Two procedures 1057
4 All three procedures 686
5 DK 1190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25501 1190

Valid range from 1 to 4

v197 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: LAWYER

Value 197306 Frequency
0 Not mentioned 3655
1 Mentioned 255
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3910 22781

Valid range from 0 to 1

v198 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: INTERNET

Value 198305 Frequency
0 Not mentioned 3179
1 Mentioned 731
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3910 22781

Valid range from 0 to 1

v199 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: NEWSP MAG

Value 199304 Frequency
0 Not mentioned 2657
1 Mentioned 1253
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3910 22781

Valid range from 0 to 1

v200 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: TELEVISION

Value 200303 Frequency
0 Not mentioned 2050
1 Mentioned 1860
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3910 22781

Valid range from 0 to 1

v201 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: RADIO

Value 201302 Frequency
0 Not mentioned 3448
1 Mentioned 462
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3910 22781

Valid range from 0 to 1

v202 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: BROCHURES

Value 202301 Frequency
0 Not mentioned 3665
1 Mentioned 245
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3910 22781

Valid range from 0 to 1

v203 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: DISCUSSION

Value 203300 Frequency
0 Not mentioned 3236
1 Mentioned 674
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3910 22781

Valid range from 0 to 1

v204 QC15 LEGAL AID EU STANDARD INFO SRC: EU OFFICE

Value 204299 Frequency
0 Not mentioned 3839
1 Mentioned 71
9 Inap. (not 1 or 2 in V195) 22781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3910