Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1102
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1102_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; februar 2011)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

občutek pripadnosti, zgodovinski dogodki, osebnostne značilnosti, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Slovenska identiteta


Povzetek:

V okviru sklopa vprašanj o slovenski identiteti in zgodovini se je preverjalo, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije čutijo pripadnike svojega naroda, države, občine, regije, Evrope, družine, poklica, organizacije in političnega prepričanja. Povprašalo se jih je tudi, katera je najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini in koliko pomembni se jim zdijo posamezni zgodovinski dogodki. Raziskovalo se je tudi katere naj bi bile tipične slovenske lastnosti – smo Slovenci delavni, pošteni, zavistni, strpni, inovativni, zaprti, odločni, tekmovalni, pogumni, solidarni? Pokazalo se je tudi, do kolikšnih sprememb je prišlo v primerjavi z lanskim letom. Med aktualnimi vprašanji se je ugotavljalo, ali je predsednik vlade Pahor z vidika javnega mnenja ravnal pravilno ali dvolično, ko kljub pozivu Računskega sodišča ni zamenjal ministra Križaniča. Raziskovalo se je tudi ali po mnenju anketirancev potrebujemo korenito spremembo Ustave in ureditve Slovenije, le manjše popravke ali pa bi morali Ustavo ohraniti takšno, kakršna je. Preverjalo se je kolikšna bi utegnila biti udeležba na referendumu o Zakonu o malem delu in kakšna bi bila usoda tega zakona. Kot vedno pa se je ugotavljalo tudi razmerja med političnimi strankami in (ne)podporo sedanji vladi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: februar 2011
Čas izdelave: 2011-02
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 45
 • število enot: 907

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 906.749 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_obc Šifra občine

Vrednost 22 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 31 Frekvenca
1 Urbano 418
2 Ruralno 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj Naselje

Vrednost 145 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 906.749 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_obc Šifra občine

Vrednost 244 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 343 Frekvenca
1 Urbano 418
2 Ruralno 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 442 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 127
3 Koroška 39
4 Savinjska 116
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 62
12 Obalno-kraška 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Svojemu narodu

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - svojemu narodu

Vrednost 541 Frekvenca
1 povsem nepomembno 22
2 2 24
3 3 83
4 4 137
5 zelo pomembno 639
6 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 Slovenski državi

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - slovenski državi

Vrednost 640 Frekvenca
1 povsem nepomembno 32
2 2 39
3 3 91
4 4 147
5 zelo pomembno 597
6 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 Vaši občini

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - vaši občini

Vrednost 739 Frekvenca
1 povsem nepomembno 54
2 2 64
3 3 198
4 4 225
5 zelo pomembno 362
6 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 Vaši regiji

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - vaši regiji

Vrednost 838 Frekvenca
1 povsem nepomembno 48
2 2 69
3 3 209
4 4 232
5 zelo pomembno 334
6 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 Evropi

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - Evropi

Vrednost 937 Frekvenca
1 povsem nepomembno 70
2 2 131
3 3 296
4 4 211
5 zelo pomembno 187
6 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 Vaši družini

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - vaši družini

Vrednost 1036 Frekvenca
1 povsem nepomembno 4
2 2 5
3 3 16
4 4 52
5 zelo pomembno 822
6 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 Vašemu poklicu

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - vašemu poklicu

Vrednost 1135 Frekvenca
1 povsem nepomembno 33
2 2 28
3 3 104
4 4 242
5 zelo pomembno 433
6 ne vem 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 Organizaciji, v kateri ste zaposleni

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - organizaciji, v kateri ste zaposleni

Vrednost 1234 Frekvenca
1 povsem nepomembno 40
2 2 51
3 3 149
4 4 227
5 zelo pomembno 303
6 ne vem 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 Vašemu političnemu prepričanj

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - vašemu političnemu prepričanju

Vrednost 1333 Frekvenca
1 povsem nepomembno 211
2 2 141
3 3 241
4 4 125
5 zelo pomembno 141
6 ne vem 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

2. Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

Vrednost 1432 Frekvenca
.,m,.mm,., 1
9999 52
AVSENIK 1
CANKAR 4
COIZ 1
Celjski 1
DRNOVSEK 1
DRNOVĹ EK 6
Drnovsek 1
Drnovšek 8
Erjavec 1
FraNCE PREĹ ERN 1
Ipavec 1
JAKOB ALJAĹ˝ 1
JANĹ A 1
Janez DRnovšek 1
JelinÄŤiÄŤ 1
KARDELJ 1
KIDRIÄŚ 1
KUCAN 1
KULTURNIKI 1
KUÄŚAN 11
KavÄŤiÄŤ 1
Kramberger 1
Kucan 2
KuÄŤan 4
Linhart 1
MAISTER 9
Maister 12
NE VE 2
Ne ve 1
PAHOR 1
PAVLINEMIR 1
PETRA MAJDUÄŚ 1
PEZDIR 1
PLEÄŚNIK 1
PRESEREN 2
PREĹ EREN 15
PREĹ ERN 3
PTRUBAR 1
PUÄŚNIK 2
Pahor 1
Preseren 4
Prešeren 29
Prešern 1
Pucnik 1
PuÄŤnik 10
SLOMĹ EK 2
STANOVNIK 1
Slomšek 5
TITO 11
TRUBAR 32
TURK 1
TUrk 1
Tito 11
Trubar 22
Turk 1
VALVASOR 3
Valvasor 2
ZAVEC 1
Zois 1
avsenik 8
avsenika 1
bohoriÄŤ 1
boris pahor 1
buÄŤar 6
cankar 7
cerar 1
dfs 1
drnovšek 29
erjavec 1
evangelist krek 1
france presern 1
gubec 3
hRIBAR 1
jANSA 1
janez drnovšek 1
janša 12
jelinÄŤiÄŤ 2
jože štefan 1
kardelj 1
kerkoli znanstvenik 1
kidriÄŤ 1
kocbek 1
kojc 1
korošec 1
košir 1
kramberger 1
kriĹľaj 1
kuhar 1
kuÄŤan 48
maister 46
maitser 1
majdiÄŤ 1
meister 1
ne more se odloÄŤit 1
ne ve 3
nihÄŤe 3
nobeden 1
oman 1
pRESEREN 1
pREĹ EREN 1
pahor 2
peterle 3
preseren 3
preserna 1
prešeren 141
prešern 3
prešren 1
primoĹľ trubar 4
puh 1
puÄŤnik 16
rudolf maister 1
simon gregorÄŤiÄŤ 1
slomšek 14
stanovnik janez 1
tRUBAR 2
tURK 1
tesla 1
tito 50
trstenjak 1
trubAR 1
trubar 140
turk 4
valvasor 2
valvazor 2
vega 5
walter wolf 1
zois 1
Ĺ TUKELJ 2
ĹľiĹľek 1
šTAINER 1
štefan 1
štukelj 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

q3_1 Natis prvih slovenskih knjig v 16. stoletju

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - Natis prvih slovenskih knjig v 16. stoletju

Vrednost 1531 Frekvenca
1 povsem nepomembno 8
2 2 21
3 3 112
4 4 140
5 zelo pomembno 606
6 ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_2 Program Zedinjene Slovenije leta 1848

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - Program Zedinjene Slovenije leta 1848

Vrednost 1630 Frekvenca
1 povsem nepomembno 15
2 2 30
3 3 164
4 4 262
5 zelo pomembno 358
6 ne vem 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_3 Boj generala Maistra za severno mejo

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - Boj generala Maistra za severno mejo 1

Vrednost 1729 Frekvenca
1 povsem nepomembno 14
2 2 18
3 3 83
4 4 184
5 zelo pomembno 589
6 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_4 Odpor proti okupatorjem med 2. svetovno vojno

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - Odpor proti okupatorjem med 2. svetovno vojno

Vrednost 1828 Frekvenca
1 povsem nepomembno 16
2 2 20
3 3 95
4 4 163
5 zelo pomembno 591
6 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_5 prve demokratične volitve leta 1990

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - prve demokratične volitve leta 1990

Vrednost 1927 Frekvenca
1 povsem nepomembno 22
2 2 19
3 3 88
4 4 161
5 zelo pomembno 610
6 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_6 osamosvojitev Slovenije leta 1991

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - osamosvojitev Slovenije leta 1991

Vrednost 2026 Frekvenca
1 povsem nepomembno 19
2 2 8
3 3 61
4 4 105
5 zelo pomembno 708
6 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_7 vstop v Evropsko unijo leta 2004

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - vstop v Evropsko unijo leta 2004

Vrednost 2125 Frekvenca
1 povsem nepomembno 49
2 2 90
3 3 299
4 4 266
5 zelo pomembno 192
6 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_1 Poštenost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Poštenost

Vrednost 2224 Frekvenca
1 DA 508
2 NE 346
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_2 Zavist

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Zavist

Vrednost 2323 Frekvenca
1 DA 731
2 NE 153
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_3 Delavnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Delavnost

Vrednost 2422 Frekvenca
1 DA 830
2 NE 53
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_4 Inovativnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Inovativnost

Vrednost 2521 Frekvenca
1 DA 654
2 NE 213
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_5 Strpnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Strpnost

Vrednost 2620 Frekvenca
1 DA 370
2 NE 489
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_6 Zaprtost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Zaprtost

Vrednost 2719 Frekvenca
1 DA 647
2 NE 233
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_7 Odločnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Odločnost

Vrednost 2818 Frekvenca
1 DA 377
2 NE 495
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_8 Tekmovalnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Tekmovalnost

Vrednost 2917 Frekvenca
1 DA 679
2 NE 200
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_9 Pogum

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Pogum

Vrednost 3016 Frekvenca
1 DA 613
2 NE 253
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_10 Solidarnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Solidarnost

Vrednost 3115 Frekvenca
1 DA 713
2 NE 171
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4_11 Poznavanje slovenske zgodovine

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Poznavanje slovenske zgodovine

Vrednost 3214 Frekvenca
1 DA 397
2 NE 443
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

5. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 3313 Frekvenca
1 Da 197
2 Ne 651
3 Ne vem 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

6. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 3412 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 79
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 167
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 28
4 ZARES 12
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 25
6 Nova Slovenija- NSI 16
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 52
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 21
9 drugo 23
11 nobene 243
10 ne vem 144
99 ne bi šel na volitve 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
666 241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q7 Pred enim letom je predsednik vlade Borut Pahor na poziv Računskega sodišča zamenjal Erjavca, tokrat pa se kljub pozivu Računskega sodišča ni odločil za zamenjavo ministra Križaniča. Se zdi vam osebno to ravnanje predsednika pravilno ali dvolično?

7. Pred enim letom je predsednik vlade Borut Pahor na poziv Računskega sodišča zamenjal Erjavca, tokrat pa se kljub pozivu Računskega sodišča ni odločil za zamenjavo ministra Križaniča. Se zdi vam osebno to ravnanje predsednika pravilno ali dvolično?

Vrednost 3511 Frekvenca
1 Pravilno 130
2 Dvolično 674
3 Ne vem, nič od tega 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 V zadnjem času se v javnosti pojavljajo razmišljanja s spremembah slovenske Ustave. S katerim od naslednjih stališč se najbolj strinjate?

8. V zadnjem času se v javnosti pojavljajo razmišljanja s spremembah slovenske Ustave. S katerim od naslednjih stališč se najbolj strinjate?

Vrednost 3610 Frekvenca
1 Ustava ne potrebuje nobenih sprememb. 138
2 Ustava potrebuje nekaj manjših sprememb. 334
3 Ustava in ureditev slovenske države potrebujeta večje spreme 367
4 Ne vem 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q9 Se boste udeležili referenduma o zakonu o malem delu?

9. Se boste udeležili referenduma o zakonu o malem delu?

Vrednost 379 Frekvenca
1 Da 476
2 Ne 345
3 Ne vem 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Bi na referendumu glasovali za zakon o malem delu, kot je bil sprejet v državnem zboru ZA, ali PROTI njemu?

10. Bi na referendumu glasovali za zakon o malem delu, kot je bil sprejet v državnem zboru, ali proti njemu?

Vrednost 388 Frekvenca
1 Za 155
2 Proti 238
3 Ne vem 83
Sysmiss 431
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
393 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

11. spol

Vrednost 397 Frekvenca
1 M 415
2 Ž 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

12. Stopnja izobrazbe

Vrednost 406 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 80
2 Poklicna 119
3 Srednja 417
4 Višja, visoka ali več 290
9 Brez odgovora 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 16 1923 1992 1959.744 15.41

Vrednosti spremenljivk od 1923 do 1992

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 424 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 177
2 od 500 do 1000 419
3 Nad 1000 do 2000 174
4 Nad 2000 EUR 28
5 Nima dohodkov 61
9 brez odgovora 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

STAROST Starost

Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 16 18 87 50.256 15.41

Vrednosti spremenljivk od 18 do 87

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Vrednost 442 Frekvenca
1 18-34 let 169
2 35-54 let 318
3 55 in več 404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 16 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0.136 3.89 1 0.971

Vrednosti spremenljivk od 0.136050730854198 do 3.8904609475032

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1102. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1102_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si