Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1102
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1102_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; februar 2011)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

občutek pripadnosti, zgodovinski dogodki, osebnostne značilnosti, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, NARODNA IDENTITETA, NARODNA KULTURA, NARODNOST, VREDNOTA, STALIŠČE, STRANKARSKA PRIPADNOST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Slovenska identiteta


Abstract:

V okviru sklopa vprašanj o slovenski identiteti in zgodovini se je preverjalo, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije čutijo pripadnike svojega naroda, države, občine, regije, Evrope, družine, poklica, organizacije in političnega prepričanja. Povprašalo se jih je tudi, katera je najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini in koliko pomembni se jim zdijo posamezni zgodovinski dogodki. Raziskovalo se je tudi katere naj bi bile tipične slovenske lastnosti – smo Slovenci delavni, pošteni, zavistni, strpni, inovativni, zaprti, odločni, tekmovalni, pogumni, solidarni? Pokazalo se je tudi, do kolikšnih sprememb je prišlo v primerjavi z lanskim letom. Med aktualnimi vprašanji se je ugotavljalo, ali je predsednik vlade Pahor z vidika javnega mnenja ravnal pravilno ali dvolično, ko kljub pozivu Računskega sodišča ni zamenjal ministra Križaniča. Raziskovalo se je tudi ali po mnenju anketirancev potrebujemo korenito spremembo Ustave in ureditve Slovenije, le manjše popravke ali pa bi morali Ustavo ohraniti takšno, kakršna je. Preverjalo se je kolikšna bi utegnila biti udeležba na referendumu o Zakonu o malem delu in kakšna bi bila usoda tega zakona. Kot vedno pa se je ugotavljalo tudi razmerja med političnimi strankami in (ne)podporo sedanji vladi.

Methodology


Collection date: februar 2011
Date of production: 2011-02
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 45
 • number of units: 907

Version: februar 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 906.749 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_obc Šifra občine

Value 22 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 31 Frequency
1 Urbano 418
2 Ruralno 489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

tip_kraj Naselje

Value 145 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 906.749 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_obc Šifra občine

Value 244 Frequency
0 Zakrita vrednost 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 343 Frequency
1 Urbano 418
2 Ruralno 489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 442 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 127
3 Koroška 39
4 Savinjska 116
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 62
12 Obalno-kraška 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Svojemu narodu

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - svojemu narodu

Value 541 Frequency
1 povsem nepomembno 22
2 2 24
3 3 83
4 4 137
5 zelo pomembno 639
6 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 2

Valid range from 1 to 5

q1_2 Slovenski državi

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - slovenski državi

Value 640 Frequency
1 povsem nepomembno 32
2 2 39
3 3 91
4 4 147
5 zelo pomembno 597
6 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 1

Valid range from 1 to 5

q1_3 Vaši občini

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - vaši občini

Value 739 Frequency
1 povsem nepomembno 54
2 2 64
3 3 198
4 4 225
5 zelo pomembno 362
6 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 4

Valid range from 1 to 5

q1_4 Vaši regiji

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - vaši regiji

Value 838 Frequency
1 povsem nepomembno 48
2 2 69
3 3 209
4 4 232
5 zelo pomembno 334
6 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 15

Valid range from 1 to 5

q1_5 Evropi

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - Evropi

Value 937 Frequency
1 povsem nepomembno 70
2 2 131
3 3 296
4 4 211
5 zelo pomembno 187
6 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 12

Valid range from 1 to 5

q1_6 Vaši družini

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - vaši družini

Value 1036 Frequency
1 povsem nepomembno 4
2 2 5
3 3 16
4 4 52
5 zelo pomembno 822
6 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 8

Valid range from 1 to 5

q1_7 Vašemu poklicu

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - vašemu poklicu

Value 1135 Frequency
1 povsem nepomembno 33
2 2 28
3 3 104
4 4 242
5 zelo pomembno 433
6 ne vem 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 67

Valid range from 1 to 5

q1_8 Organizaciji, v kateri ste zaposleni

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - organizaciji, v kateri ste zaposleni

Value 1234 Frequency
1 povsem nepomembno 40
2 2 51
3 3 149
4 4 227
5 zelo pomembno 303
6 ne vem 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 137

Valid range from 1 to 5

q1_9 Vašemu političnemu prepričanj

1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost: - vašemu političnemu prepričanju

Value 1333 Frequency
1 povsem nepomembno 211
2 2 141
3 3 241
4 4 125
5 zelo pomembno 141
6 ne vem 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 48

Valid range from 1 to 5

q2_1 Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

2. Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

Value 1432 Frequency
.,m,.mm,., 1
9999 52
AVSENIK 1
CANKAR 4
COIZ 1
Celjski 1
DRNOVSEK 1
DRNOVĹ EK 6
Drnovsek 1
Drnovšek 8
Erjavec 1
FraNCE PREĹ ERN 1
Ipavec 1
JAKOB ALJAĹ˝ 1
JANĹ A 1
Janez DRnovšek 1
JelinÄŤiÄŤ 1
KARDELJ 1
KIDRIÄŚ 1
KUCAN 1
KULTURNIKI 1
KUÄŚAN 11
KavÄŤiÄŤ 1
Kramberger 1
Kucan 2
KuÄŤan 4
Linhart 1
MAISTER 9
Maister 12
NE VE 2
Ne ve 1
PAHOR 1
PAVLINEMIR 1
PETRA MAJDUÄŚ 1
PEZDIR 1
PLEÄŚNIK 1
PRESEREN 2
PREĹ EREN 15
PREĹ ERN 3
PTRUBAR 1
PUÄŚNIK 2
Pahor 1
Preseren 4
Prešeren 29
Prešern 1
Pucnik 1
PuÄŤnik 10
SLOMĹ EK 2
STANOVNIK 1
Slomšek 5
TITO 11
TRUBAR 32
TURK 1
TUrk 1
Tito 11
Trubar 22
Turk 1
VALVASOR 3
Valvasor 2
ZAVEC 1
Zois 1
avsenik 8
avsenika 1
bohoriÄŤ 1
boris pahor 1
buÄŤar 6
cankar 7
cerar 1
dfs 1
drnovšek 29
erjavec 1
evangelist krek 1
france presern 1
gubec 3
hRIBAR 1
jANSA 1
janez drnovšek 1
janša 12
jelinÄŤiÄŤ 2
jože štefan 1
kardelj 1
kerkoli znanstvenik 1
kidriÄŤ 1
kocbek 1
kojc 1
korošec 1
košir 1
kramberger 1
kriĹľaj 1
kuhar 1
kuÄŤan 48
maister 46
maitser 1
majdiÄŤ 1
meister 1
ne more se odloÄŤit 1
ne ve 3
nihÄŤe 3
nobeden 1
oman 1
pRESEREN 1
pREĹ EREN 1
pahor 2
peterle 3
preseren 3
preserna 1
prešeren 141
prešern 3
prešren 1
primoĹľ trubar 4
puh 1
puÄŤnik 16
rudolf maister 1
simon gregorÄŤiÄŤ 1
slomšek 14
stanovnik janez 1
tRUBAR 2
tURK 1
tesla 1
tito 50
trstenjak 1
trubAR 1
trubar 140
turk 4
valvasor 2
valvazor 2
vega 5
walter wolf 1
zois 1
Ĺ TUKELJ 2
ĹľiĹľek 1
šTAINER 1
štefan 1
štukelj 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

q3_1 Natis prvih slovenskih knjig v 16. stoletju

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - Natis prvih slovenskih knjig v 16. stoletju

Value 1531 Frequency
1 povsem nepomembno 8
2 2 21
3 3 112
4 4 140
5 zelo pomembno 606
6 ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 20

Valid range from 1 to 5

q3_2 Program Zedinjene Slovenije leta 1848

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - Program Zedinjene Slovenije leta 1848

Value 1630 Frequency
1 povsem nepomembno 15
2 2 30
3 3 164
4 4 262
5 zelo pomembno 358
6 ne vem 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 78

Valid range from 1 to 5

q3_3 Boj generala Maistra za severno mejo

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - Boj generala Maistra za severno mejo 1

Value 1729 Frequency
1 povsem nepomembno 14
2 2 18
3 3 83
4 4 184
5 zelo pomembno 589
6 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 19

Valid range from 1 to 5

q3_4 Odpor proti okupatorjem med 2. svetovno vojno

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - Odpor proti okupatorjem med 2. svetovno vojno

Value 1828 Frequency
1 povsem nepomembno 16
2 2 20
3 3 95
4 4 163
5 zelo pomembno 591
6 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 22

Valid range from 1 to 5

q3_5 prve demokratične volitve leta 1990

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - prve demokratične volitve leta 1990

Value 1927 Frequency
1 povsem nepomembno 22
2 2 19
3 3 88
4 4 161
5 zelo pomembno 610
6 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 7

Valid range from 1 to 5

q3_6 osamosvojitev Slovenije leta 1991

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - osamosvojitev Slovenije leta 1991

Value 2026 Frequency
1 povsem nepomembno 19
2 2 8
3 3 61
4 4 105
5 zelo pomembno 708
6 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 6

Valid range from 1 to 5

q3_7 vstop v Evropsko unijo leta 2004

3. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben: - vstop v Evropsko unijo leta 2004

Value 2125 Frequency
1 povsem nepomembno 49
2 2 90
3 3 299
4 4 266
5 zelo pomembno 192
6 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 11

Valid range from 1 to 5

q4_1 Poštenost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Poštenost

Value 2224 Frequency
1 DA 508
2 NE 346
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 53

Valid range from 1 to 2

q4_2 Zavist

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Zavist

Value 2323 Frequency
1 DA 731
2 NE 153
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 23

Valid range from 1 to 2

q4_3 Delavnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Delavnost

Value 2422 Frequency
1 DA 830
2 NE 53
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 24

Valid range from 1 to 2

q4_4 Inovativnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Inovativnost

Value 2521 Frequency
1 DA 654
2 NE 213
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 40

Valid range from 1 to 2

q4_5 Strpnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Strpnost

Value 2620 Frequency
1 DA 370
2 NE 489
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 48

Valid range from 1 to 2

q4_6 Zaprtost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Zaprtost

Value 2719 Frequency
1 DA 647
2 NE 233
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 27

Valid range from 1 to 2

q4_7 Odločnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Odločnost

Value 2818 Frequency
1 DA 377
2 NE 495
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 35

Valid range from 1 to 2

q4_8 Tekmovalnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Tekmovalnost

Value 2917 Frequency
1 DA 679
2 NE 200
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 28

Valid range from 1 to 2

q4_9 Pogum

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Pogum

Value 3016 Frequency
1 DA 613
2 NE 253
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 41

Valid range from 1 to 2

q4_10 Solidarnost

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Solidarnost

Value 3115 Frequency
1 DA 713
2 NE 171
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 23

Valid range from 1 to 2

q4_11 Poznavanje slovenske zgodovine

4. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne? Poznavanje slovenske zgodovine

Value 3214 Frequency
1 DA 397
2 NE 443
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 67

Valid range from 1 to 2

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

5. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 3313 Frequency
1 Da 197
2 Ne 651
3 Ne vem 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 59

Valid range from 1 to 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

6. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 3412 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 79
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 167
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 28
4 ZARES 12
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 25
6 Nova Slovenija- NSI 16
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 52
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 21
9 drugo 23
11 nobene 243
10 ne vem 144
99 ne bi šel na volitve 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 241

Valid range from 1 to 11

q7 Pred enim letom je predsednik vlade Borut Pahor na poziv Računskega sodišča zamenjal Erjavca, tokrat pa se kljub pozivu Računskega sodišča ni odločil za zamenjavo ministra Križaniča. Se zdi vam osebno to ravnanje predsednika pravilno ali dvolično?

7. Pred enim letom je predsednik vlade Borut Pahor na poziv Računskega sodišča zamenjal Erjavca, tokrat pa se kljub pozivu Računskega sodišča ni odločil za zamenjavo ministra Križaniča. Se zdi vam osebno to ravnanje predsednika pravilno ali dvolično?

Value 3511 Frequency
1 Pravilno 130
2 Dvolično 674
3 Ne vem, nič od tega 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 103

Valid range from 1 to 2

q8 V zadnjem času se v javnosti pojavljajo razmišljanja s spremembah slovenske Ustave. S katerim od naslednjih stališč se najbolj strinjate?

8. V zadnjem času se v javnosti pojavljajo razmišljanja s spremembah slovenske Ustave. S katerim od naslednjih stališč se najbolj strinjate?

Value 3610 Frequency
1 Ustava ne potrebuje nobenih sprememb. 138
2 Ustava potrebuje nekaj manjših sprememb. 334
3 Ustava in ureditev slovenske države potrebujeta večje spreme 367
4 Ne vem 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 68

Valid range from 1 to 3

q9 Se boste udeležili referenduma o zakonu o malem delu?

9. Se boste udeležili referenduma o zakonu o malem delu?

Value 379 Frequency
1 Da 476
2 Ne 345
3 Ne vem 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 86

Valid range from 1 to 2

q10 Bi na referendumu glasovali za zakon o malem delu, kot je bil sprejet v državnem zboru ZA, ali PROTI njemu?

10. Bi na referendumu glasovali za zakon o malem delu, kot je bil sprejet v državnem zboru, ali proti njemu?

Value 388 Frequency
1 Za 155
2 Proti 238
3 Ne vem 83
Sysmiss 431
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
393 514

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

11. spol

Value 397 Frequency
1 M 415
2 Ž 492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

12. Stopnja izobrazbe

Value 406 Frequency
1 Osnovna ali manj 80
2 Poklicna 119
3 Srednja 417
4 Višja, visoka ali več 290
9 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 1

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 16 1923 1992 1959.744 15.41

Valid range from 1923 to 1992

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 424 Frequency
1 Pod 500 EUR 177
2 od 500 do 1000 419
3 Nad 1000 do 2000 174
4 Nad 2000 EUR 28
5 Nima dohodkov 61
9 brez odgovora 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 48

Valid range from 1 to 5

STAROST Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 16 18 87 50.256 15.41

Valid range from 18 to 87

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Value 442 Frequency
1 18-34 let 169
2 35-54 let 318
3 55 in več 404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 16 1 3

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0.136 3.89 1 0.971

Valid range from 0.136050730854198 to 3.8904609475032

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1102. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1102_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si