Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - II. del)

Basic Study Information

ADP - IDNo: UMOPL201
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL201_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

referendum o umetnem oplojevanju, udeležba in glasovanje na referendumu, umetna oploditev zdrave samske ženske

Keywords ELSST:
UMETNA OPLODITEV, STALIŠČE, JAVNO MNENJE, MEDICINSKA BIOTEHNOLOGIJA, REFERENDUM

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
referendum o umetnem uplojevanju


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti seznanjenost anketiranih z referendumom o strninjanju z uveljavitvijo spremembe zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Namen je bil tudi ugotoviti ali se sploh nameravajo udeležiti referenduma ali ne.

Methodology


Collection date: 27 maj 2001 - 2 junij 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: UMOPL201 - Referendum o umetnem oplojevanju ( del II) [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 13
  • number of units: 903

Variable list

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 13 Frequency
1923 1
1925 2
1926 7
1927 9
1928 12
1929 13
1930 13
1931 15
1932 14
1933 10
1934 10
1935 10
1936 12
1937 15
1938 10
1939 11
1940 19
1941 21
1942 16
1943 26
1944 12
1945 7
1946 11
1947 14
1948 15
1949 12
1950 22
1951 10
1952 18
1953 17
1954 20
1955 14
1956 16
1957 20
1958 11
1959 18
1960 23
1961 11
1962 20
1963 17
1964 24
1965 21
1966 22
1967 23
1968 18
1969 13
1970 17
1971 16
1972 14
1973 16
1974 21
1975 14
1976 17
1977 14
1978 8
1979 13
1980 19
1981 17
1982 14
1983 19
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 1923 1983 1956.17 16.0217

Valid range from 1923 to 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 22 Frequency
1 januar 84
2 februar 82
3 marec 123
4 april 135
5 maj 148
6 junij 33
7 julij 38
8 avgust 49
9 september 35
10 oktober 47
11 november 43
12 december 82
98 zavrnil 4
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Value 31 Frequency
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 403
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 370
3 nisem se še odločil, ne vem 120
4 sploh ne vem da bo referendum 10
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 113 Frequency
1923 1
1925 2
1926 7
1927 9
1928 12
1929 13
1930 13
1931 15
1932 14
1933 10
1934 10
1935 10
1936 12
1937 15
1938 10
1939 11
1940 19
1941 21
1942 16
1943 26
1944 12
1945 7
1946 11
1947 14
1948 15
1949 12
1950 22
1951 10
1952 18
1953 17
1954 20
1955 14
1956 16
1957 20
1958 11
1959 18
1960 23
1961 11
1962 20
1963 17
1964 24
1965 21
1966 22
1967 23
1968 18
1969 13
1970 17
1971 16
1972 14
1973 16
1974 21
1975 14
1976 17
1977 14
1978 8
1979 13
1980 19
1981 17
1982 14
1983 19
SYSMISS 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 1923 1983 1956.17 16.0217

Valid range from 1923 to 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 212 Frequency
1 januar 84
2 februar 82
3 marec 123
4 april 135
5 maj 148
6 junij 33
7 julij 38
8 avgust 49
9 september 35
10 oktober 47
11 november 43
12 december 82
98 zavrnil 4
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Value 311 Frequency
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 403
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 370
3 nisem se še odločil, ne vem 120
4 sploh ne vem da bo referendum 10
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

RF2 Se ga boste udeležili zagotovo ali samo verjetno?

Value 410 Frequency
1 zagotovo se ga bom udeležil 294
2 verjetno se ga bom udeležil 102
98 zavrnil 0
99 ne vem 7
SYSMISS 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
396 1 2 1.25758 0.437852

Valid range from 1 to 99

RF3 Se ga zagotovo ne boste udeležili ali samo verjetno?

Value 59 Frequency
1 zagotovo se ga ne bom udeležil 231
2 najbrž se ga ne bom udeležil 129
98 zavrnil 0
99 ne vem 10
SYSMISS 533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
360 1 2 1.35833 0.480178

Valid range from 1 to 99

RF4 Nam lahko zaupate tudi, kako nameravate glasovati?

Value 68 Frequency
1 zagotovo bom glasoval za 149
2 verjetno bom glasoval za 30
3 verjetno bom glasoval proti 22
4 zagotovo bom glasoval proti 135
98 zavrnil 26
99 ni se ae odločil 41
SYSMISS 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 1 4 2.4256 1.3931

Valid range from 1 to 99

RF5 Ali nam lahko, ne glede na to ali se boste referenduma udeležili ali ne zaupate, kakšno je vaše mnenje o referendumskem vprašanju. Ali bi v primeru, da bi se ga udeležili glasovali:

Value 77 Frequency
1 zagotovo bi glasoval za 82
2 verjetno bi glasoval za 71
3 verjetno bi glasoval proti 69
4 zagotovo bi glasoval proti 132
98 zavrnil 20
99 ni se ae odlo0il 116
SYSMISS 413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
354 1 4 2.70904 1.19137

Valid range from 1 to 99

RF6 V razpravah okoli referenduma je najbolj aktualno vprašanje, ali omogočiti pravico do umetne oploditve tudi samskim ženskam. Ali vi osebno menite, da bi morale imeti samske ženske pravico do umetne oploditve ali ne?

Value 86 Frequency
1 da 417
2 ne 341
3 neodločen 121
98 zavrnil 24

RFSTR1 Se morda še spomnite, za katero stranko oziroma kandidata katere stranke za Državni zbor ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah oktobra 2000?

Value 95 Frequency
0 nobene, ni volil 187
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 260
2 SDS Social demokratska stranka 69
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 28
6 ZL Združena lista social demokratov 63
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 20
8 ZS Zeleni Slovenije 3
9 DS Demokratska stranka 1
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 18
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 19
12 SMS - stranka mladih 28
13 NOVA stranka (ženska stranka) 1
30 LEVE - lds, združena lista, desus 1
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 0
97 drugo 3
98 zavrnil 64
99 ne vem 138

POL43 Katero stranko pa bi volili, če bi bile državnozborske volitve prihodnjo nedeljo? Upoštevate lahko čisto vse politične stranke.

Value 104 Frequency
0 ne bi volil nikogar 140
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 36
2 SDS Social demokratska stranka 11
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 5
6 ZL Združena lista social demokratov 5
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 0
8 ZS Zeleni Slovenije 0
9 DS Demokratska stranka 1
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 1
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 1
12 SMS - stranka mladih 7
13 NOVA stranka (ženska stranka) 0
30 LEVE - lds, združena lista, desus 1
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 0
88 ne bo odgovarjal na politiko 10
97 drugo 0
98 zavrnil 39
99 ne vem 132
SYSMISS 514

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Value 113 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 25
2 osnovna šola 197
3 poklicna šola 200
4 štiriletna srednja šola 305
5 višja šola 70
6 visoka šola 95
7 magisterij 6
8 doktorat 4
98 zavrnil 1
99 ne vem 0

SPOL Spol

Value 122 Frequency
1 moški 401
2 ženski 502
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

WRAKIN1 Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0.331586 2.60057 1 0.721095

Valid range from 0.331586 to 2.60057

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). UMOPL201 - Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - II.del) [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - 2. del): Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - II. del) [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: UMOPL201. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL201_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si