Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - II. del)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: UMOPL201
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL201_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

referendum o umetnem oplojevanju, udeležba in glasovanje na referendumu, umetna oploditev zdrave samske ženske

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
referendum o umetnem uplojevanju


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti seznanjenost anketiranih z referendumom o strninjanju z uveljavitvijo spremembe zakona o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Namen je bil tudi ugotoviti ali se sploh nameravajo udeležiti referenduma ali ne.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 27 maj 2001 - 2 junij 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 75 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 75 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: UMOPL201 - Referendum o umetnem oplojevanju ( del II) [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 13
  • število enot: 903

Spremenljivke

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 13 Frekvenca
1923 1
1925 2
1926 7
1927 9
1928 12
1929 13
1930 13
1931 15
1932 14
1933 10
1934 10
1935 10
1936 12
1937 15
1938 10
1939 11
1940 19
1941 21
1942 16
1943 26
1944 12
1945 7
1946 11
1947 14
1948 15
1949 12
1950 22
1951 10
1952 18
1953 17
1954 20
1955 14
1956 16
1957 20
1958 11
1959 18
1960 23
1961 11
1962 20
1963 17
1964 24
1965 21
1966 22
1967 23
1968 18
1969 13
1970 17
1971 16
1972 14
1973 16
1974 21
1975 14
1976 17
1977 14
1978 8
1979 13
1980 19
1981 17
1982 14
1983 19
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 1923 1983 1956.17 16.0217

Vrednosti spremenljivk od 1923 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 22 Frekvenca
1 januar 84
2 februar 82
3 marec 123
4 april 135
5 maj 148
6 junij 33
7 julij 38
8 avgust 49
9 september 35
10 oktober 47
11 november 43
12 december 82
98 zavrnil 4
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Vrednost 31 Frekvenca
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 403
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 370
3 nisem se še odločil, ne vem 120
4 sploh ne vem da bo referendum 10
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas. Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 113 Frekvenca
1923 1
1925 2
1926 7
1927 9
1928 12
1929 13
1930 13
1931 15
1932 14
1933 10
1934 10
1935 10
1936 12
1937 15
1938 10
1939 11
1940 19
1941 21
1942 16
1943 26
1944 12
1945 7
1946 11
1947 14
1948 15
1949 12
1950 22
1951 10
1952 18
1953 17
1954 20
1955 14
1956 16
1957 20
1958 11
1959 18
1960 23
1961 11
1962 20
1963 17
1964 24
1965 21
1966 22
1967 23
1968 18
1969 13
1970 17
1971 16
1972 14
1973 16
1974 21
1975 14
1976 17
1977 14
1978 8
1979 13
1980 19
1981 17
1982 14
1983 19
SYSMISS 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 1923 1983 1956.17 16.0217

Vrednosti spremenljivk od 1923 do 1983

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 212 Frekvenca
1 januar 84
2 februar 82
3 marec 123
4 april 135
5 maj 148
6 junij 33
7 julij 38
8 avgust 49
9 september 35
10 oktober 47
11 november 43
12 december 82
98 zavrnil 4
99 ne vem 0

RF1 V Sloveniji bo 17. junija potekal referendum o strinjanju z uveljavitvijo sprememb zakona o postopkih umetne oploditve. Se boste referenduma bolj verjeno udeležili ali se ga bolj verjetno ne boste udeležili?

Vrednost 311 Frekvenca
1 bolj verjetno se ga bom udeležil 403
2 bolj verjetno se ga ne bom udeležil 370
3 nisem se še odločil, ne vem 120
4 sploh ne vem da bo referendum 10
5 nima volilne pravice, tujec 0
98 zavrnil 0

RF2 Se ga boste udeležili zagotovo ali samo verjetno?

Vrednost 410 Frekvenca
1 zagotovo se ga bom udeležil 294
2 verjetno se ga bom udeležil 102
98 zavrnil 0
99 ne vem 7
SYSMISS 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
396 1 2 1.25758 0.437852

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF3 Se ga zagotovo ne boste udeležili ali samo verjetno?

Vrednost 59 Frekvenca
1 zagotovo se ga ne bom udeležil 231
2 najbrž se ga ne bom udeležil 129
98 zavrnil 0
99 ne vem 10
SYSMISS 533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
360 1 2 1.35833 0.480178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF4 Nam lahko zaupate tudi, kako nameravate glasovati?

Vrednost 68 Frekvenca
1 zagotovo bom glasoval za 149
2 verjetno bom glasoval za 30
3 verjetno bom glasoval proti 22
4 zagotovo bom glasoval proti 135
98 zavrnil 26
99 ni se ae odločil 41
SYSMISS 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
336 1 4 2.4256 1.3931

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF5 Ali nam lahko, ne glede na to ali se boste referenduma udeležili ali ne zaupate, kakšno je vaše mnenje o referendumskem vprašanju. Ali bi v primeru, da bi se ga udeležili glasovali:

Vrednost 77 Frekvenca
1 zagotovo bi glasoval za 82
2 verjetno bi glasoval za 71
3 verjetno bi glasoval proti 69
4 zagotovo bi glasoval proti 132
98 zavrnil 20
99 ni se ae odlo0il 116
SYSMISS 413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
354 1 4 2.70904 1.19137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

RF6 V razpravah okoli referenduma je najbolj aktualno vprašanje, ali omogočiti pravico do umetne oploditve tudi samskim ženskam. Ali vi osebno menite, da bi morale imeti samske ženske pravico do umetne oploditve ali ne?

Vrednost 86 Frekvenca
1 da 417
2 ne 341
3 neodločen 121
98 zavrnil 24

RFSTR1 Se morda še spomnite, za katero stranko oziroma kandidata katere stranke za Državni zbor ste volili na zadnjih državnozborskih volitvah oktobra 2000?

Vrednost 95 Frekvenca
0 nobene, ni volil 187
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 260
2 SDS Social demokratska stranka 69
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 28
6 ZL Združena lista social demokratov 63
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 20
8 ZS Zeleni Slovenije 3
9 DS Demokratska stranka 1
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 18
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 19
12 SMS - stranka mladih 28
13 NOVA stranka (ženska stranka) 1
30 LEVE - lds, združena lista, desus 1
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 0
97 drugo 3
98 zavrnil 64
99 ne vem 138

POL43 Katero stranko pa bi volili, če bi bile državnozborske volitve prihodnjo nedeljo? Upoštevate lahko čisto vse politične stranke.

Vrednost 104 Frekvenca
0 ne bi volil nikogar 140
1 LDS Liberalna demokracija Slovenije 36
2 SDS Social demokratska stranka 11
5 SKD+SLS Slovenska ljudska stranka 5
6 ZL Združena lista social demokratov 5
7 SNS Slovenska nacionalna stranka 0
8 ZS Zeleni Slovenije 0
9 DS Demokratska stranka 1
10 Desus - demokratična stranka upokojencev 1
11 Nova Slovenija (Bajuk in Peterle) 1
12 SMS - stranka mladih 7
13 NOVA stranka (ženska stranka) 0
30 LEVE - lds, združena lista, desus 1
40 DESNE - sds, sls, skd, nova slovenija 0
88 ne bo odgovarjal na politiko 10
97 drugo 0
98 zavrnil 39
99 ne vem 132
SYSMISS 514

X3 Kakana je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 113 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 25
2 osnovna šola 197
3 poklicna šola 200
4 štiriletna srednja šola 305
5 višja šola 70
6 visoka šola 95
7 magisterij 6
8 doktorat 4
98 zavrnil 1
99 ne vem 0

SPOL Spol

Vrednost 122 Frekvenca
1 moški 401
2 ženski 502
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

WRAKIN1 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0.331586 2.60057 1 0.721095

Vrednosti spremenljivk od 0.331586 do 2.60057

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). UMOPL201 - Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - II.del) [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - 2. del): Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - II. del) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: UMOPL201. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPL201_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si