Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0911
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0911_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Rajšp, Simona
 • Hočevar, Martina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, delovno mesto, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, podpora vladi, zaupanje v institucije, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum, ukrepi vlade za izboljšanje gospodarskega položaja, uspešnost vlade, kreditiranje ljudi

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o odnosu do podpore aktualnega in bivšega predsednika republike predsedniku vlade in vprašanja o naklonjenosti arbitražnemu sporazumu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 9. november 2009 - 11. november 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0911 - Politbarometer PB11/09 [datoteka podatkov], 2009

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 70
 • število enot: 904

Spremenljivke

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2009-11-14 904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 2009-11-14 2009-11-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 265
2 ni zadovoljen 585
3 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 513
2 ni zadovoljen 353
3 ne vem, b.o. 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Vrednost 170 Frekvenca
2009-11-14 904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 2009-11-14 2009-11-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 269 Frekvenca
1 zadovoljen 265
2 ni zadovoljen 585
3 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 368 Frekvenca
1 zadovoljen 513
2 ni zadovoljen 353
3 ne vem, b.o. 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481D PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 467 Frekvenca
1 da, podpiram 445
2 ne, ne podpiram 388
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 566 Frekvenca
1 zelo neuspešno 107
2 . 210
3 nekje vmes 425
4 . 126
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 4b. BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 665 Frekvenca
1 zelo neuspešno 99
2 . 192
3 nekje vmes 270
4 . 244
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 764 Frekvenca
1 zelo neuspešno 84
2 . 252
3 nekje vmes 403
4 . 84
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 4e. PAVLE GANTAR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Vrednost 863 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 149
3 nekje vmes 327
4 . 197
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 962 Frekvenca
1 zelo neuspešno 118
2 . 223
3 nekje vmes 305
4 . 138
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9A 4i. KOALICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Vrednost 1061 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 226
3 nekje vmes 404
4 . 118
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 4h. DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1160 Frekvenca
1 zelo neuspešno 65
2 . 88
3 nekje vmes 208
4 . 315
5 zelo uspešno 208
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I1 5a. VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Vrednost 1259 Frekvenca
1 najmanj zaupa 119
2 . 186
3 nekaj vmes 358
4 . 189
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 5b. PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1358 Frekvenca
1 najmanj zaupa 109
2 . 186
3 nekaj vmes 264
4 . 251
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 5c. DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1457 Frekvenca
1 najmanj zaupa 74
2 . 214
3 nekaj vmes 423
4 . 122
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 5d. PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 1556 Frekvenca
1 najmanj zaupa 72
2 . 99
3 nekaj vmes 193
4 . 314
5 najbolj zaupa 209
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I5 5e POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1655 Frekvenca
1 najmanj zaupa 114
2 . 276
3 nekaj vmes 399
4 . 44
5 najbolj zaupa 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 5f. SODIŠČA

SODIŠČEM?

Vrednost 1754 Frekvenca
1 najmanj zaupa 197
2 . 248
3 nekaj vmes 274
4 . 123
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 5g. POLICIJA

POLICIJI?

Vrednost 1853 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 127
3 nekaj vmes 314
4 . 308
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 5h. VOJSKA

VOJSKI?

Vrednost 1952 Frekvenca
1 najmanj zaupa 31
2 . 87
3 nekaj vmes 318
4 . 268
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 5i. CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2051 Frekvenca
1 najmanj zaupa 252
2 . 208
3 nekaj vmes 241
4 . 112
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 5j. BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2150 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 107
3 nekaj vmes 370
4 . 230
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I13 5m. SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2249 Frekvenca
1 najmanj zaupa 30
2 . 112
3 nekaj vmes 320
4 . 328
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I14 5n. SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2348 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 178
3 nekaj vmes 363
4 . 219
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I23 5u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2447 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 137
3 nekaj vmes 404
4 . 203
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I21 5s. NATO

NATU?

Vrednost 2546 Frekvenca
1 najmanj zaupa 91
2 . 185
3 nekaj vmes 319
4 . 138
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 5l. USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2645 Frekvenca
1 najmanj zaupa 89
2 . 170
3 nekaj vmes 312
4 . 203
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I15 5o. ČASOPISI, TELEVIZIJA, RADIO

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2744 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 162
3 nekaj vmes 392
4 . 199
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I24 5v. DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2843 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 166
3 nekaj vmes 425
4 . 165
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I25 5z. EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2942 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 66
3 nekaj vmes 253
4 . 380
5 najbolj zaupa 130
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I28 5w. SINDIKATI

SINDIKATOM?

Vrednost 3041 Frekvenca
1 najmanj zaupa 180
2 . 259
3 nekaj vmes 256
4 . 116
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I16 5r. VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 3140 Frekvenca
1 najmanj zaupa 72
2 . 109
3 nekaj vmes 262
4 . 277
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I27 5y. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Vrednost 3239 Frekvenca
1 najmanj zaupa 122
2 . 125
3 nekaj vmes 230
4 . 258
5 najbolj zaupa 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I30 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI

IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 3338 Frekvenca
1 najmanj zaupa 68
2 . 82
3 nekaj vmes 226
4 . 277
5 najbolj zaupa 149
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I33 GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Vrednost 3437 Frekvenca
1 najmanj zaupa 103
2 . 176
3 nekaj vmes 300
4 . 195
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I34 GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Vrednost 3536 Frekvenca
1 najmanj zaupa 28
2 . 81
3 nekaj vmes 292
4 . 290
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W20B ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3635 Frekvenca
1 DESUS 19
2 LDS 39
3 NSI 18
4 SDS 155
5 SLS 28
6 SNS 22
7 SD 226
8 ZARES 42
9 drugo 13
10 LIPA 0
99 179
0 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3734 Frekvenca
1 da 647
2 ne 187
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3833 Frekvenca
1 DESUS 18
2 LDS 38
3 NSI 12
4 SDS 146
5 SLS 16
6 SNS 34
7 SD 159
8 ZARES 26
9 drugo 13
10 LIPA 0
0 ne vem, b.o. 185
Sysmiss 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
462 442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3932 Frekvenca
1 DESUS 12
2 LDS 9
3 NSI 5
4 SDS 29
5 SLS 7
6 SNS 15
7 SD 42
8 ZARES 13
9 drugo 7
0 ne vem, b.o. 288
Sysmiss 477
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
139 765

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4031 Frekvenca
1 prej levo 345
2 v sredino 181
3 prej desno 172
4 b.o. 196
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q911 OCENA GOSPODARSKE KRIZE:

GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE V SVETU IN PRI NAS POVEJTE, ALI JE...

Vrednost 4130 Frekvenca
1 KRIZA ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE... 192
2 KRIZA SE BO ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO... 632
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906A ZMANJŠANJE DOHODKA

ALI JE ZARADI TE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Vrednost 4229 Frekvenca
1 da 426
2 ne 462
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906B KRAJŠI DELOVNIK

KRAJŠI DELOVNIK

Vrednost 4328 Frekvenca
1 da 117
2 ne 761
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906C OGROŽENOST ZAPOSLITVE

OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Vrednost 4427 Frekvenca
1 da 201
2 ne 667
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q906D IZGUBA ZAPOSLITVE

IZGUBA ZAPOSLITVE

Vrednost 4526 Frekvenca
1 da 107
2 ne 758
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916A DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA SERIJO UKREPOV. NAŠTEVILI VAM JIH BOMO, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

Vrednost 4625 Frekvenca
1 da podpira 652
2 ne, ne podpira 163
3 ne ve, b.o. 77
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916B PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

PREPREČEVANJE NADALJNJEGA KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

Vrednost 4724 Frekvenca
1 da podpira 607
2 ne, ne podpira 218
3 ne ve, b.o. 65
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916C ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV ZA KREDITIRANJA G

ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

Vrednost 4823 Frekvenca
1 da podpira 664
2 ne, ne podpira 138
3 ne ve, b.o. 87
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q916D SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN DELOVIH NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU

Vrednost 4922 Frekvenca
1 da podpira 612
2 ne, ne podpira 204
3 ne ve, b.o. 76
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q918A STE SE V ZADNJIH 5 LETIH ZADOLŽILI?

POVEJTE ŠE, ALI STE SE V ZADNJIH PETIH LETIH ZADOLŽILI OZIROMA NAJELI KREDIT?

Vrednost 5021 Frekvenca
1 da 297
2 ne 590
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q918B ALI NE MORETE PRAVOČASNO PORAVNATI SPROTNIH STROŠKOV?

ALI SE VAM DOGAJA, DA ZARADI ODPLAČEVANJA KREDITOV NE MORETE PRAVOČASNO PORAVNATI SPROTNIH STROŠKOV ZA OSNOVNE ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE?

Vrednost 5120 Frekvenca
1 da 58
2 ne 236
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 610

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q919 ODOBRAVA PODPORO SPORAZUMA TÜRKA IN KUČANA?

PREDSEDNIK TÜRK IN BIVŠI PREDSEDNIK KUČAN STA JAVNO PODPRLA PREDSEDNIKA VLADE V ZVEZI S PODPISANIM ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM O MEJI S HRVAŠKO. ALI ODOBRAVATE TO PODPORO SEADNJEGA IN BIVŠEGA PREDSEDNIKA, ALI NE?

Vrednost 5219 Frekvenca
1 odobravam 506
2 ne odobravam 263
3 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q920 PODPIRATE PREDLOG PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZA REFERENDUM O ARBI

ALI PODPIRATE PREDLOG PREDSEDNIKA REPUBLIKE, DA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU PRED DOKONČNO POTRDITVIJO V PARLAMENTU ODLOČAJO VSE VOLIVKE IN VOLIVCI NA POSVETOVALNEM REFERENDUMU?

Vrednost 5318 Frekvenca
1 da 498
2 ne 327
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q921 BI GLASOVALI ZA ALI PROTI SPORAZUMU?

ČE BI DO REFERENDUMA PRIŠLO, KAKO BOSTE NA NJEM GLASOVALI - ZA SPORAZUM ALI PROTI?

Vrednost 5417 Frekvenca
1 glasoval bo za 403
2 glasoval bo proti 191
3 ne bo se udeležil referenduma 103
4 ne ve, b.o. 196
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
697 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q922A SE BODO URESNIČILE PREŠERNOVE BESEDE?

SLOVENSKA HIMNA PRAVI: KODER SONCE HODI PREPIR IZ SVETA BO PREGNAN... IN ŠE: NE VRAG LE SOSED BO MEJAK. ...ALI JE PODPISAN ARBITRAŽNI SPORAZUM O MEJI PRILOŽNOST, DA SE TA PREŠERNOVA MISEL URESNIČI, ALI NE?

Vrednost 5516 Frekvenca
1 da 539
2 ne 200
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q922B ZAKAJ SE NE BODO URESNIČILE PREŠERNOVE BESEDE?

ZAKAJ NE? - vpiši

Vrednost 5615 Frekvenca
Dokler bo taka miselnost v Sleniji in na Hrvaškem ne - hrvaš 1
ENI LAŽJO ,,, 1
HR se ne bo nikoli poboljšala in bo vedno nekaj novega 1
Hr.hočejo imeti vse zase 1
Hr.so nam že pobrali del Slo pa še več hočejo 1
Hrvati eno govorijo,drugo delajo,kradejo nam 1
Hrvati nas bodo izigrali 1
Hrvati nas ne bodo upoštevali 1
Hrvati preveč agresivni za mejaša 1
Hrvati se ne bojo spremenili. 1
Hrvati so pač Hrvati, jim ne gre zaupati! 1
Hrvati so skozi proti Slovencem 1
Hrvati uganjajo intrige,so nevoščljivi 1
Hrvatje nas bodo poteptali 1
Hrvaška strani preveč tiha zadnje čase, kot da bi bili zadov 1
Ker Hrvatov ne maram in jih nikoli nisem, ker so hinavci. 1
Ker bodo Hrvati vedno drezali v nas 1
Ker bomo še to izgubili kar imamo. 1
Ker je že vse predaleč šlo, da že sosed soseda ne mara več. 1
Ker ne bomo zadovoljni z izzidom. 1
Ker ni pravično narejeno. Se strinjam z Starmanom 1
Ker nismo izkoristili naše ugodne trenutke.Smo negativni 1
Ker politika ne dela v pravo smer. 1
Ker s Hrvati ne bomo prišli nikoli do konca 1
Ker s Hrvati pač ne gre. 1
Ker se to,kar si predstavljajo,ne bo zgodilo. 1
Ker smo se že prodali. 1
Ker so Hrvati neiskreni in zviti. 1
Ker za Slovenijo ni dobro, kar sta se vladi dogovorili. 1
Narobe zastavljen in ne upošteva zgodovinskih dejstev 1
Nas izhod na morje ne bo tak kot si mi predstavljamo. 1
Ne verjame Hrvatom 1
Ne verjame v rešitev 1
Ne verjame v sporazum 1
Ni popolnoma jasno kaj se lahko zgodi 1
Nima smisla, ker naši niso sposobni tega izpeljati 1
Politika se je premalo podala na to področje. 1
Potrebno bi bilo reči bobu bob in potem pripraviti sporazum 1
Preslab sporazum 1
S Hrvati bo zmeraj zamera 1
S tem sporazumom ne bomo resili odnosov s Hrvasko. 1
SOSEDOM NA ZAUPAM 1
Samo če bi šli na 25.6., ne pa po sredini Piranskega zaliva 1
Zaradi polit. teženj,bolj zagnani,Hr.več podpore v svetu 1
arbitražni soprazum ni v redu 1
arbitri ne bodo pravični ker bodo gledali strogo skozi zakon 1
bo še več prepira 1
danes več ni možno to, kar si je P.zamislil 1
dvomi v to 1
glede na slov.zg v preteklosti, se to ne bo uresničilo 1
hinavščina 1
hr je narod nesporazumov in nikoli ne bo dober sosed,žal 1
hrvaska hinavscina 1
hrvat je hrvat 1
hrvati bodo zmeraj nasprotniki slovencev 1
hrvati nas bodo prelisičili 1
hrvati ne stremijo k prijateljstvu 1
hrvati s figo v žepu 1
hrvati se ne držijo nobenega dogovora, ne gre jim zaupati 1
hrvati so sovražniki 1
hrvati tega ne želijo-sporazuma 1
hrvatje niso nič prida 1
hrvatom ne zaupa 2
imamo slabega soseda 1
izkušnje kažejo, da hrvati ne bodo nikoli dobri sosedje 1
ker bo Slovenija izgubila v sporu 1
ker bodo hrvati naredili vse po svoje 1
ker bomo s tem izgubili zemljo na račun miru 1
ker do sporazuma še nekaj časa ne bo prišlo 1
ker do uresničitve zamisli ne bo prišlo 1
ker hrvati želijo vse zavzeti 1
ker je HR vedno izigravala dogovore in bo tudi sedaj tako 1
ker je to to običaj, da se kregamo 1
ker je treba doseči soglasje ljudi doma 1
ker je ze prevec sovrastva 1
ker nas bodo hrvati izigrali 1
ker nas bodo sosedje prevarali 1
ker ne bomo zadovoljni s sporazumom 1
ker ne vemo kaj nam bo prinesla arbitraža 1
ker ni pravičnosti 1
ker pogajanja niso pravilno zastavljena 1
ker se bo spor se poglobil 1
ker se bodo Hrvati vedno nekaj izmišljevali 1
ker se morajo odnosi slej kot prej izboljsati 1
ker smo le figure v igri ki jo vodijo velike države 1
ker smo pomorska država in ne ve zakaj zdaj ne bi bili več 1
ker smo slovenci narod hlapcevž 1
ker smo v 21.st. in ta njegova zamisel je zastarela 1
ker so na obeh straneh samo več nemirov 1
ker so strasti spet razvnete na obeh straneh 1
ker sosedi niso verodostojni, jim ni za zaupat 1
ker to bi mogla biti skupna lastnina, 1
ker trenutno ne sije sonce 1
ker še vsak dogovr se je izkazal da ni za verjet 1
ker, od vsega začetka vem , da je trst naš in piranski zaliv 1
ljudje ne poznajo sporazuma 1
meja je mejnik dveh straneh, vrag je na obeh straneh 1
misel je preveč iluzorna 1
mislim da ne 1
mislim, da to ni (še) to, kar bi moralo biti 1
na slovenskem prostoru ni se nič dorečenega o arb.sporazumu 1
na zalost 1
ne bo prineslo rezultatov 1
ne bo se nič rešilo 1
ne bo se to zgladilo na nobrn način 1
ne bo šlo skozi 1
ne bomo dosegli sporazuma s katerim bi bili vsi zadovoljni 1
ne da se preprosto rešiti 1
ne poznamo podrobnosti sporazuma, kaj to pomeni za nas 1
ne ve 3
ne vem 5
ne vem, hrvati bdod vedno vragi in ne prijatelji 1
ne vemo kaj piše v sporazumu 1
ne zaupa Hrvatom 1
ne zaupa hrvatom, pa tud na naše ni ponosen 1
ne zaupa hrvaški politiki 1
ne zaupam Hrvatom 1
ne, ker moramo v svetlobo verjet 1
nezaupanje sosedom 1
ni dobro spisano, hrvati nas bodo ogoljufali 1
ni dodelano dobro 1
ni odvisno samo od nas Slovencev 1
ni pošteno razdeljeno 1
ni pravičen dogovor 1
ni priložnost 1
ni take rešitve, da bi bili obe strni zadovoljni 1
ni zagotovljeno da bomo z arbitražo dobili kar hočemo 1
nikoli ne bo boljše 1
nič ne bo iz tega, samo denar služijo 1
npošteni interesi slovenskih ministrov 1
odločitev ne prelagati na državljane 1
odnosi ne bodo boljši 1
pač ne 1
podarjamo jim morje, ki je že od nekdaj naše 1
politiki bi morali za to poskrbeti že leta 91 1
politiki niso sposobni razumeti pomena teh besed 1
politiki tega ne bodo rešili 1
potrebno bi bilo drugače obrniti sporazum 1
potrebno urediti celotno vprašanje 1
prehitro podpisali,hrvati na naši zemlji, morajo iti stran 1
prepir bo ostal kljub sporazumom zaradi hinavščine 1
prevelika popustljivost slovenije 1
preveč dvignjenega prahu in nedorečenih stvari 1
preveč sovraštva 1
prinesli nas bodo okrog 1
računam, da je pahor premislil 1
s Hrvati nikoli ne bomo našli skupne besede 1
s Hrvati so slabe izkušnje, Kosorjeva se pogaja v ozadju 1
s hrvati se ne da meniti, ne bodo popustili,ne bomo dobili k 1
s hrvati se ne da pogajati 1
se ne strinja z sporazumom 1
slab sporazum,hrvatom dajemo zemljo zastonj 1
slovenci in hrvati se ne bodo nikoli razumeli 1
slovenija bi si morala izboriti teritorij 1
so proti nam 1
so čisto ob meji in na to gledajo drugače 1
so še drugi problemi s hrvaško 1
sosedje nagajajo 1
sporazum je narobe zastavljen 1
sporazum ne bo nikoli uresničen 1
svojo zemljo moraš branit, ne pa podarjat 1
ta spor se vleče že predolgo in za tako spravo je prepozno 1
težko se je zmenit s hrvati, ne spoštujejo dogovorov 1
to dandanes ni možno 1
to je banda 1
to je samo pravljica , dvakrat so se setali . Hrvatje nas pr 1
to ne bo pripomoglo k rešitvi spora 1
to ni dobra rešitev 1
to nima veze s tem 1
to se ne bo rešilo nič, vmešavanje amerike in eu 1
trenutno stanje ne daje upanja 1
utopično je skozi isto. Lepa želja 1
vrniti se na prvotno izhodišče iz leta 1991 1
vse je zelo nerealno 1
vsi so nezadovoljni 1
vsi so preveč pametni 1
zamudili smo 1918 in 1945 1
zaradi drugih incidentov 1
zaradi nadaljnih dogodkov 1
zaradi nedodelanosti nas bodo hrvatje okrog prinesli 1
zaradi politikov 1
zato ker Slovenija tega sporazuma ni zastavila pravilno 1
zgodovinska dejstva 1
če ne bomo imeli dostopa do odprtega morja 1
čes se ne znajo ni bilo organizacije, javnost ni bila obvešč 1
še druge nerešene zadeve 1
še nismo prerasli naše miselnosti 1
živim blizu meje in vem kako ljudje razmišljajo 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195

Q923 BI BILA V DANIH RAZMERAH JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT PAHO

KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Vrednost 5714 Frekvenca
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 366
2 enako uspešna 160
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 229
4 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KRAJ Kraj

Vrednost 5813 Frekvenca
Zakrita vrednost 904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

REGIJA Regija

Vrednost 5912 Frekvenca
1 POMURSKA 52
2 PODRAVSKA 135
3 KOROŠKA 25
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 85
6 ZASAVSKA 26
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 31
9 DOLENJSKA 62
10 GORIŠKA 55
11 OBALNO-KRAŠKA 37
12 KRAŠKA 26
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2 Veln2

Vrednost 6011 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 328
2 500-4000 211
3 4000-50000 171
4 NAD 50000 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 9 20 91 54.432 16.048

Vrednosti spremenljivk od 20 do 91

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 629 Frekvenca
1 OSNOVNA 118
2 POKLICNA 130
3 SREDNJA 379
4 VIŠJA, VISOKA 270
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 638 Frekvenca
1 PODEŽELJE 318
2 MANJŠI KRAJ 311
3 VECJE MESTO 97
4 LJ ALI MB 171
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 647 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 206
2 NEGOSPODARSTVO 148
3 SAMOZAPOSLEN 27
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 417
7 ŠTUDENT, DIJAK 37
8 BREZPOSELN 41
9 DRUGO... 3
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 656 Frekvenca
1 ZELO ME SKRBI 43
2 DO NEKE MERE 96
3 TO ME NE SKRBI 213
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 665 Frekvenca
1 sem veren 443
2 nisem veren 287
3 nekaj vmes... 146
4 zavrnil odg.,b.o. 21
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 674 Frekvenca
1 moški 356
2 ženska 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 683 Frekvenca
30 ->30 83
45 31 - 45 172
60 46 - 60 295
99 61 -> 345
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 9

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 692 Frekvenca
1 DESUS 30
2 LDS 47
3 NSI 17
4 SDS 175
5 SLS 23
6 SNS 49
7 SD 201
8 ZARES 39
9 drugo 20
10 LIPA 0
0 ne vem 288
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
601 303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0 0.318 4.239 1 0.849

Vrednosti spremenljivk od 0.3179367 do 4.239156

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2010). PBSI0911 - Politbarometer PB11/09 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Toš, Niko (2009). Politbarometer 11/2009: november 2009.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2011). Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0911. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0911_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si