Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0911
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0911_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Rajšp, Simona
 • Hočevar, Martina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, delovno mesto, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, podpora vladi, zaupanje v institucije, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum, ukrepi vlade za izboljšanje gospodarskega položaja, uspešnost vlade, kreditiranje ljudi

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o odnosu do podpore aktualnega in bivšega predsednika republike predsedniku vlade in vprašanja o naklonjenosti arbitražnemu sporazumu.

Methodology


Collection date: 9. november 2009 - 11. november 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0911 - Politbarometer PB11/09 [datoteka podatkov], 2009

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 70
 • number of units: 904

Variable list

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2009-11-14 904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 2009-11-14 2009-11-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 265
2 ni zadovoljen 585
3 ne vem, b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 54

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 513
2 ni zadovoljen 353
3 ne vem, b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 38

Valid range from 1 to 2

ANKETA Datum izvedbe raziskave

Value 170 Frequency
2009-11-14 904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 2009-11-14 2009-11-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 269 Frequency
1 zadovoljen 265
2 ni zadovoljen 585
3 ne vem, b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 54

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 368 Frequency
1 zadovoljen 513
2 ni zadovoljen 353
3 ne vem, b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 38

Valid range from 1 to 2

Q481D PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 467 Frequency
1 da, podpiram 445
2 ne, ne podpiram 388
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 71

Valid range from 1 to 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 566 Frequency
1 zelo neuspešno 107
2 . 210
3 nekje vmes 425
4 . 126
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 19

Valid range from 1 to 5

V2 4b. BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 665 Frequency
1 zelo neuspešno 99
2 . 192
3 nekje vmes 270
4 . 244
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 27

Valid range from 1 to 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 764 Frequency
1 zelo neuspešno 84
2 . 252
3 nekje vmes 403
4 . 84
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 70

Valid range from 1 to 5

V10 4e. PAVLE GANTAR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Value 863 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 149
3 nekje vmes 327
4 . 197
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 120

Valid range from 1 to 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 962 Frequency
1 zelo neuspešno 118
2 . 223
3 nekje vmes 305
4 . 138
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 97

Valid range from 1 to 5

V9A 4i. KOALICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Value 1061 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 226
3 nekje vmes 404
4 . 118
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 85

Valid range from 1 to 5

V5 4h. DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1160 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 88
3 nekje vmes 208
4 . 315
5 zelo uspešno 208
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 20

Valid range from 1 to 5

I1 5a. VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Value 1259 Frequency
1 najmanj zaupa 119
2 . 186
3 nekaj vmes 358
4 . 189
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 17

Valid range from 1 to 5

I2 5b. PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1358 Frequency
1 najmanj zaupa 109
2 . 186
3 nekaj vmes 264
4 . 251
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 16

Valid range from 1 to 5

I3 5c. DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1457 Frequency
1 najmanj zaupa 74
2 . 214
3 nekaj vmes 423
4 . 122
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 49

Valid range from 1 to 5

I4 5d. PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 1556 Frequency
1 najmanj zaupa 72
2 . 99
3 nekaj vmes 193
4 . 314
5 najbolj zaupa 209
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 17

Valid range from 1 to 5

I5 5e POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1655 Frequency
1 najmanj zaupa 114
2 . 276
3 nekaj vmes 399
4 . 44
5 najbolj zaupa 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 65

Valid range from 1 to 5

I6 5f. SODIŠČA

SODIŠČEM?

Value 1754 Frequency
1 najmanj zaupa 197
2 . 248
3 nekaj vmes 274
4 . 123
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 48

Valid range from 1 to 5

I7 5g. POLICIJA

POLICIJI?

Value 1853 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 127
3 nekaj vmes 314
4 . 308
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 25

Valid range from 1 to 5

I8 5h. VOJSKA

VOJSKI?

Value 1952 Frequency
1 najmanj zaupa 31
2 . 87
3 nekaj vmes 318
4 . 268
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 93

Valid range from 1 to 5

I9 5i. CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2051 Frequency
1 najmanj zaupa 252
2 . 208
3 nekaj vmes 241
4 . 112
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 45

Valid range from 1 to 5

I10 5j. BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 2150 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 107
3 nekaj vmes 370
4 . 230
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 61

Valid range from 1 to 5

I13 5m. SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2249 Frequency
1 najmanj zaupa 30
2 . 112
3 nekaj vmes 320
4 . 328
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 58

Valid range from 1 to 5

I14 5n. SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2348 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 178
3 nekaj vmes 363
4 . 219
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 22

Valid range from 1 to 5

I23 5u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 2447 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 137
3 nekaj vmes 404
4 . 203
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 70

Valid range from 1 to 5

I21 5s. NATO

NATU?

Value 2546 Frequency
1 najmanj zaupa 91
2 . 185
3 nekaj vmes 319
4 . 138
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 137

Valid range from 1 to 5

I12 5l. USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2645 Frequency
1 najmanj zaupa 89
2 . 170
3 nekaj vmes 312
4 . 203
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 85

Valid range from 1 to 5

I15 5o. ČASOPISI, TELEVIZIJA, RADIO

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2744 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 162
3 nekaj vmes 392
4 . 199
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 29

Valid range from 1 to 5

I24 5v. DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2843 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 166
3 nekaj vmes 425
4 . 165
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 77

Valid range from 1 to 5

I25 5z. EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2942 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 66
3 nekaj vmes 253
4 . 380
5 najbolj zaupa 130
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 34

Valid range from 1 to 5

I28 5w. SINDIKATI

SINDIKATOM?

Value 3041 Frequency
1 najmanj zaupa 180
2 . 259
3 nekaj vmes 256
4 . 116
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 66

Valid range from 1 to 5

I16 5r. VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 3140 Frequency
1 najmanj zaupa 72
2 . 109
3 nekaj vmes 262
4 . 277
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 102

Valid range from 1 to 5

I27 5y. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Value 3239 Frequency
1 najmanj zaupa 122
2 . 125
3 nekaj vmes 230
4 . 258
5 najbolj zaupa 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 63

Valid range from 1 to 5

I30 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI

IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 3338 Frequency
1 najmanj zaupa 68
2 . 82
3 nekaj vmes 226
4 . 277
5 najbolj zaupa 149
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 102

Valid range from 1 to 5

I33 GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Value 3437 Frequency
1 najmanj zaupa 103
2 . 176
3 nekaj vmes 300
4 . 195
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 75

Valid range from 1 to 5

I34 GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Value 3536 Frequency
1 najmanj zaupa 28
2 . 81
3 nekaj vmes 292
4 . 290
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 138

Valid range from 1 to 5

W20B ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3635 Frequency
1 DESUS 19
2 LDS 39
3 NSI 18
4 SDS 155
5 SLS 28
6 SNS 22
7 SD 226
8 ZARES 42
9 drugo 13
10 LIPA 0
99 179
0 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 163

Valid range from 1 to 99

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3734 Frequency
1 da 647
2 ne 187
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 70

Valid range from 1 to 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3833 Frequency
1 DESUS 18
2 LDS 38
3 NSI 12
4 SDS 146
5 SLS 16
6 SNS 34
7 SD 159
8 ZARES 26
9 drugo 13
10 LIPA 0
0 ne vem, b.o. 185
Sysmiss 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 442

Valid range from 1 to 10

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3932 Frequency
1 DESUS 12
2 LDS 9
3 NSI 5
4 SDS 29
5 SLS 7
6 SNS 15
7 SD 42
8 ZARES 13
9 drugo 7
0 ne vem, b.o. 288
Sysmiss 477
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 765

Valid range from 1 to 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4031 Frequency
1 prej levo 345
2 v sredino 181
3 prej desno 172
4 b.o. 196
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 206

Valid range from 1 to 3

Q911 OCENA GOSPODARSKE KRIZE:

GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE V SVETU IN PRI NAS POVEJTE, ALI JE...

Value 4130 Frequency
1 KRIZA ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE... 192
2 KRIZA SE BO ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO... 632
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 80

Valid range from 1 to 2

Q906A ZMANJŠANJE DOHODKA

ALI JE ZARADI TE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Value 4229 Frequency
1 da 426
2 ne 462
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 16

Valid range from 1 to 2

Q906B KRAJŠI DELOVNIK

KRAJŠI DELOVNIK

Value 4328 Frequency
1 da 117
2 ne 761
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 26

Valid range from 1 to 2

Q906C OGROŽENOST ZAPOSLITVE

OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Value 4427 Frequency
1 da 201
2 ne 667
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 36

Valid range from 1 to 2

Q906D IZGUBA ZAPOSLITVE

IZGUBA ZAPOSLITVE

Value 4526 Frequency
1 da 107
2 ne 758
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 39

Valid range from 1 to 2

Q916A DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA SERIJO UKREPOV. NAŠTEVILI VAM JIH BOMO, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

Value 4625 Frequency
1 da podpira 652
2 ne, ne podpira 163
3 ne ve, b.o. 77
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 89

Valid range from 1 to 2

Q916B PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

PREPREČEVANJE NADALJNJEGA KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

Value 4724 Frequency
1 da podpira 607
2 ne, ne podpira 218
3 ne ve, b.o. 65
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 79

Valid range from 1 to 2

Q916C ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV ZA KREDITIRANJA G

ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

Value 4823 Frequency
1 da podpira 664
2 ne, ne podpira 138
3 ne ve, b.o. 87
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 102

Valid range from 1 to 2

Q916D SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN DELOVIH NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU

Value 4922 Frequency
1 da podpira 612
2 ne, ne podpira 204
3 ne ve, b.o. 76
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 88

Valid range from 1 to 2

Q918A STE SE V ZADNJIH 5 LETIH ZADOLŽILI?

POVEJTE ŠE, ALI STE SE V ZADNJIH PETIH LETIH ZADOLŽILI OZIROMA NAJELI KREDIT?

Value 5021 Frequency
1 da 297
2 ne 590
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 17

Valid range from 1 to 2

Q918B ALI NE MORETE PRAVOČASNO PORAVNATI SPROTNIH STROŠKOV?

ALI SE VAM DOGAJA, DA ZARADI ODPLAČEVANJA KREDITOV NE MORETE PRAVOČASNO PORAVNATI SPROTNIH STROŠKOV ZA OSNOVNE ŽIVLJENJSKE POTREBŠČINE?

Value 5120 Frequency
1 da 58
2 ne 236
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 610

Valid range from 1 to 2

Q919 ODOBRAVA PODPORO SPORAZUMA TÜRKA IN KUČANA?

PREDSEDNIK TÜRK IN BIVŠI PREDSEDNIK KUČAN STA JAVNO PODPRLA PREDSEDNIKA VLADE V ZVEZI S PODPISANIM ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM O MEJI S HRVAŠKO. ALI ODOBRAVATE TO PODPORO SEADNJEGA IN BIVŠEGA PREDSEDNIKA, ALI NE?

Value 5219 Frequency
1 odobravam 506
2 ne odobravam 263
3 ne vem, b.o. 124
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 135

Valid range from 1 to 2

Q920 PODPIRATE PREDLOG PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZA REFERENDUM O ARBI

ALI PODPIRATE PREDLOG PREDSEDNIKA REPUBLIKE, DA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU PRED DOKONČNO POTRDITVIJO V PARLAMENTU ODLOČAJO VSE VOLIVKE IN VOLIVCI NA POSVETOVALNEM REFERENDUMU?

Value 5318 Frequency
1 da 498
2 ne 327
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 79

Valid range from 1 to 2

Q921 BI GLASOVALI ZA ALI PROTI SPORAZUMU?

ČE BI DO REFERENDUMA PRIŠLO, KAKO BOSTE NA NJEM GLASOVALI - ZA SPORAZUM ALI PROTI?

Value 5417 Frequency
1 glasoval bo za 403
2 glasoval bo proti 191
3 ne bo se udeležil referenduma 103
4 ne ve, b.o. 196
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 207

Valid range from 1 to 3

Q922A SE BODO URESNIČILE PREŠERNOVE BESEDE?

SLOVENSKA HIMNA PRAVI: KODER SONCE HODI PREPIR IZ SVETA BO PREGNAN... IN ŠE: NE VRAG LE SOSED BO MEJAK. ...ALI JE PODPISAN ARBITRAŽNI SPORAZUM O MEJI PRILOŽNOST, DA SE TA PREŠERNOVA MISEL URESNIČI, ALI NE?

Value 5516 Frequency
1 da 539
2 ne 200
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 165

Valid range from 1 to 2

Q922B ZAKAJ SE NE BODO URESNIČILE PREŠERNOVE BESEDE?

ZAKAJ NE? - vpiši

Value 5615 Frequency
Dokler bo taka miselnost v Sleniji in na Hrvaškem ne - hrvaš 1
ENI LAŽJO ,,, 1
HR se ne bo nikoli poboljšala in bo vedno nekaj novega 1
Hr.hočejo imeti vse zase 1
Hr.so nam že pobrali del Slo pa še več hočejo 1
Hrvati eno govorijo,drugo delajo,kradejo nam 1
Hrvati nas bodo izigrali 1
Hrvati nas ne bodo upoštevali 1
Hrvati preveč agresivni za mejaša 1
Hrvati se ne bojo spremenili. 1
Hrvati so pač Hrvati, jim ne gre zaupati! 1
Hrvati so skozi proti Slovencem 1
Hrvati uganjajo intrige,so nevoščljivi 1
Hrvatje nas bodo poteptali 1
Hrvaška strani preveč tiha zadnje čase, kot da bi bili zadov 1
Ker Hrvatov ne maram in jih nikoli nisem, ker so hinavci. 1
Ker bodo Hrvati vedno drezali v nas 1
Ker bomo še to izgubili kar imamo. 1
Ker je že vse predaleč šlo, da že sosed soseda ne mara več. 1
Ker ne bomo zadovoljni z izzidom. 1
Ker ni pravično narejeno. Se strinjam z Starmanom 1
Ker nismo izkoristili naše ugodne trenutke.Smo negativni 1
Ker politika ne dela v pravo smer. 1
Ker s Hrvati ne bomo prišli nikoli do konca 1
Ker s Hrvati pač ne gre. 1
Ker se to,kar si predstavljajo,ne bo zgodilo. 1
Ker smo se že prodali. 1
Ker so Hrvati neiskreni in zviti. 1
Ker za Slovenijo ni dobro, kar sta se vladi dogovorili. 1
Narobe zastavljen in ne upošteva zgodovinskih dejstev 1
Nas izhod na morje ne bo tak kot si mi predstavljamo. 1
Ne verjame Hrvatom 1
Ne verjame v rešitev 1
Ne verjame v sporazum 1
Ni popolnoma jasno kaj se lahko zgodi 1
Nima smisla, ker naši niso sposobni tega izpeljati 1
Politika se je premalo podala na to področje. 1
Potrebno bi bilo reči bobu bob in potem pripraviti sporazum 1
Preslab sporazum 1
S Hrvati bo zmeraj zamera 1
S tem sporazumom ne bomo resili odnosov s Hrvasko. 1
SOSEDOM NA ZAUPAM 1
Samo če bi šli na 25.6., ne pa po sredini Piranskega zaliva 1
Zaradi polit. teženj,bolj zagnani,Hr.več podpore v svetu 1
arbitražni soprazum ni v redu 1
arbitri ne bodo pravični ker bodo gledali strogo skozi zakon 1
bo še več prepira 1
danes več ni možno to, kar si je P.zamislil 1
dvomi v to 1
glede na slov.zg v preteklosti, se to ne bo uresničilo 1
hinavščina 1
hr je narod nesporazumov in nikoli ne bo dober sosed,žal 1
hrvaska hinavscina 1
hrvat je hrvat 1
hrvati bodo zmeraj nasprotniki slovencev 1
hrvati nas bodo prelisičili 1
hrvati ne stremijo k prijateljstvu 1
hrvati s figo v žepu 1
hrvati se ne držijo nobenega dogovora, ne gre jim zaupati 1
hrvati so sovražniki 1
hrvati tega ne želijo-sporazuma 1
hrvatje niso nič prida 1
hrvatom ne zaupa 2
imamo slabega soseda 1
izkušnje kažejo, da hrvati ne bodo nikoli dobri sosedje 1
ker bo Slovenija izgubila v sporu 1
ker bodo hrvati naredili vse po svoje 1
ker bomo s tem izgubili zemljo na račun miru 1
ker do sporazuma še nekaj časa ne bo prišlo 1
ker do uresničitve zamisli ne bo prišlo 1
ker hrvati želijo vse zavzeti 1
ker je HR vedno izigravala dogovore in bo tudi sedaj tako 1
ker je to to običaj, da se kregamo 1
ker je treba doseči soglasje ljudi doma 1
ker je ze prevec sovrastva 1
ker nas bodo hrvati izigrali 1
ker nas bodo sosedje prevarali 1
ker ne bomo zadovoljni s sporazumom 1
ker ne vemo kaj nam bo prinesla arbitraža 1
ker ni pravičnosti 1
ker pogajanja niso pravilno zastavljena 1
ker se bo spor se poglobil 1
ker se bodo Hrvati vedno nekaj izmišljevali 1
ker se morajo odnosi slej kot prej izboljsati 1
ker smo le figure v igri ki jo vodijo velike države 1
ker smo pomorska država in ne ve zakaj zdaj ne bi bili več 1
ker smo slovenci narod hlapcevž 1
ker smo v 21.st. in ta njegova zamisel je zastarela 1
ker so na obeh straneh samo več nemirov 1
ker so strasti spet razvnete na obeh straneh 1
ker sosedi niso verodostojni, jim ni za zaupat 1
ker to bi mogla biti skupna lastnina, 1
ker trenutno ne sije sonce 1
ker še vsak dogovr se je izkazal da ni za verjet 1
ker, od vsega začetka vem , da je trst naš in piranski zaliv 1
ljudje ne poznajo sporazuma 1
meja je mejnik dveh straneh, vrag je na obeh straneh 1
misel je preveč iluzorna 1
mislim da ne 1
mislim, da to ni (še) to, kar bi moralo biti 1
na slovenskem prostoru ni se nič dorečenega o arb.sporazumu 1
na zalost 1
ne bo prineslo rezultatov 1
ne bo se nič rešilo 1
ne bo se to zgladilo na nobrn način 1
ne bo šlo skozi 1
ne bomo dosegli sporazuma s katerim bi bili vsi zadovoljni 1
ne da se preprosto rešiti 1
ne poznamo podrobnosti sporazuma, kaj to pomeni za nas 1
ne ve 3
ne vem 5
ne vem, hrvati bdod vedno vragi in ne prijatelji 1
ne vemo kaj piše v sporazumu 1
ne zaupa Hrvatom 1
ne zaupa hrvatom, pa tud na naše ni ponosen 1
ne zaupa hrvaški politiki 1
ne zaupam Hrvatom 1
ne, ker moramo v svetlobo verjet 1
nezaupanje sosedom 1
ni dobro spisano, hrvati nas bodo ogoljufali 1
ni dodelano dobro 1
ni odvisno samo od nas Slovencev 1
ni pošteno razdeljeno 1
ni pravičen dogovor 1
ni priložnost 1
ni take rešitve, da bi bili obe strni zadovoljni 1
ni zagotovljeno da bomo z arbitražo dobili kar hočemo 1
nikoli ne bo boljše 1
nič ne bo iz tega, samo denar služijo 1
npošteni interesi slovenskih ministrov 1
odločitev ne prelagati na državljane 1
odnosi ne bodo boljši 1
pač ne 1
podarjamo jim morje, ki je že od nekdaj naše 1
politiki bi morali za to poskrbeti že leta 91 1
politiki niso sposobni razumeti pomena teh besed 1
politiki tega ne bodo rešili 1
potrebno bi bilo drugače obrniti sporazum 1
potrebno urediti celotno vprašanje 1
prehitro podpisali,hrvati na naši zemlji, morajo iti stran 1
prepir bo ostal kljub sporazumom zaradi hinavščine 1
prevelika popustljivost slovenije 1
preveč dvignjenega prahu in nedorečenih stvari 1
preveč sovraštva 1
prinesli nas bodo okrog 1
računam, da je pahor premislil 1
s Hrvati nikoli ne bomo našli skupne besede 1
s Hrvati so slabe izkušnje, Kosorjeva se pogaja v ozadju 1
s hrvati se ne da meniti, ne bodo popustili,ne bomo dobili k 1
s hrvati se ne da pogajati 1
se ne strinja z sporazumom 1
slab sporazum,hrvatom dajemo zemljo zastonj 1
slovenci in hrvati se ne bodo nikoli razumeli 1
slovenija bi si morala izboriti teritorij 1
so proti nam 1
so čisto ob meji in na to gledajo drugače 1
so še drugi problemi s hrvaško 1
sosedje nagajajo 1
sporazum je narobe zastavljen 1
sporazum ne bo nikoli uresničen 1
svojo zemljo moraš branit, ne pa podarjat 1
ta spor se vleče že predolgo in za tako spravo je prepozno 1
težko se je zmenit s hrvati, ne spoštujejo dogovorov 1
to dandanes ni možno 1
to je banda 1
to je samo pravljica , dvakrat so se setali . Hrvatje nas pr 1
to ne bo pripomoglo k rešitvi spora 1
to ni dobra rešitev 1
to nima veze s tem 1
to se ne bo rešilo nič, vmešavanje amerike in eu 1
trenutno stanje ne daje upanja 1
utopično je skozi isto. Lepa želja 1
vrniti se na prvotno izhodišče iz leta 1991 1
vse je zelo nerealno 1
vsi so nezadovoljni 1
vsi so preveč pametni 1
zamudili smo 1918 in 1945 1
zaradi drugih incidentov 1
zaradi nadaljnih dogodkov 1
zaradi nedodelanosti nas bodo hrvatje okrog prinesli 1
zaradi politikov 1
zato ker Slovenija tega sporazuma ni zastavila pravilno 1
zgodovinska dejstva 1
če ne bomo imeli dostopa do odprtega morja 1
čes se ne znajo ni bilo organizacije, javnost ni bila obvešč 1
še druge nerešene zadeve 1
še nismo prerasli naše miselnosti 1
živim blizu meje in vem kako ljudje razmišljajo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195

Q923 BI BILA V DANIH RAZMERAH JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT PAHO

KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Value 5714 Frequency
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 366
2 enako uspešna 160
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 229
4 ne vem, b.o. 137
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 149

Valid range from 1 to 3

KRAJ Kraj

Value 5813 Frequency
Zakrita vrednost 904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

REGIJA Regija

Value 5912 Frequency
1 POMURSKA 52
2 PODRAVSKA 135
3 KOROŠKA 25
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 85
6 ZASAVSKA 26
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 31
9 DOLENJSKA 62
10 GORIŠKA 55
11 OBALNO-KRAŠKA 37
12 KRAŠKA 26
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 14

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 6011 Frequency
0 miss 0
1 ->500 328
2 500-4000 211
3 4000-50000 171
4 NAD 50000 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 0 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 9 20 91 54.432 16.048

Valid range from 20 to 91

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 629 Frequency
1 OSNOVNA 118
2 POKLICNA 130
3 SREDNJA 379
4 VIŠJA, VISOKA 270
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 7

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 638 Frequency
1 PODEŽELJE 318
2 MANJŠI KRAJ 311
3 VECJE MESTO 97
4 LJ ALI MB 171
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 7

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 647 Frequency
1 GOSPODARSTVO 206
2 NEGOSPODARSTVO 148
3 SAMOZAPOSLEN 27
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 417
7 ŠTUDENT, DIJAK 37
8 BREZPOSELN 41
9 DRUGO... 3
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 6

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 656 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 43
2 DO NEKE MERE 96
3 TO ME NE SKRBI 213
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 552

Valid range from 1 to 3

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 665 Frequency
1 sem veren 443
2 nisem veren 287
3 nekaj vmes... 146
4 zavrnil odg.,b.o. 21
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 28

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

SPOL

Value 674 Frequency
1 moški 356
2 ženska 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 683 Frequency
30 ->30 83
45 31 - 45 172
60 46 - 60 295
99 61 -> 345
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 9

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 692 Frequency
1 DESUS 30
2 LDS 47
3 NSI 17
4 SDS 175
5 SLS 23
6 SNS 49
7 SD 201
8 ZARES 39
9 drugo 20
10 LIPA 0
0 ne vem 288
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
601 303

Valid range from 1 to 10

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 0 0.318 4.239 1 0.849

Valid range from 0.3179367 to 4.239156

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2010). PBSI0911 - Politbarometer PB11/09 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Toš, Niko (2009). Politbarometer 11/2009: november 2009.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2011). Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0911. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0911_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si