Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0506
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0506_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2005)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, pričakovanja v zvezi z evrom, Evropska ustavna pogodba, predlog spremembe zakona o RTV, reforma davčnega sistema

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o denarni valuti Evro, o predlogu spremembe zakona o RTV ter o davčni reformi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. junij 2005 - 22. junij 2005
Čas izdelave: 2005-06
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0506 - Politbarometer PB6/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 73
 • število enot: 874

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2005-06-14 874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 2005-06-14 2005-06-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 364
2 ni zadovoljen 458
3 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 558
2 ni zadovoljen 310
3 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA

Vrednost 173 Frekvenca
2005-06-14 874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 2005-06-14 2005-06-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 272 Frekvenca
1 zadovoljen 364
2 ni zadovoljen 458
3 ne vem, b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 371 Frekvenca
1 zadovoljen 558
2 ni zadovoljen 310
3 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481C PODPIRA VLADO JANŠE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 470 Frekvenca
1 da, podpiram 453
2 ne, ne podpiram 310
3 ne vem, b.o. 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 569 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 152
3 nekje vmes 399
4 . 191
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 4b. JANŠA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 668 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 111
3 nekje vmes 266
4 . 257
5 zelo uspešno 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 767 Frekvenca
1 zelo neuspešno 104
2 . 239
3 nekje vmes 338
4 . 121
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 4e. CUKJATI

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 866 Frekvenca
1 zelo neuspešno 79
2 . 149
3 nekje vmes 282
4 . 185
5 zelo uspešno 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 965 Frekvenca
1 zelo neuspešno 84
2 . 223
3 nekje vmes 347
4 . 85
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 4h. DRNOVŠEK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1064 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 83
3 nekje vmes 227
4 . 340
5 zelo uspešno 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M1 5a. DELO,DRUŽINA

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Vrednost 1163 Frekvenca
1 zelo neuspešno 99
2 . 184
3 nekje vmes 273
4 . 143
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 151
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
722 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M3 5b. FINANCE

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 1262 Frekvenca
1 zelo neuspešno 125
2 . 212
3 nekje vmes 266
4 . 112
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M4 5c. GOSPODARSTVO

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Vrednost 1361 Frekvenca
1 zelo neuspešno 53
2 . 144
3 nekje vmes 320
4 . 145
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 188
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
685 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M5 5d. KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Vrednost 1460 Frekvenca
1 zelo neuspešno 209
2 . 194
3 nekje vmes 229
4 . 76
5 zelo uspešno 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
716 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M6 5e. KULTURA

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 1559 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 127
3 nekje vmes 289
4 . 174
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 183
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M7 5f. NOTRANJE ZADEVE

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 1658 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 100
3 nekje vmes 286
4 . 200
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 223
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M8 5g. OBRAMBA

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 1757 Frekvenca
1 zelo neuspešno 77
2 . 141
3 nekje vmes 261
4 . 171
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 179
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M9 5h. OKOLJE IN PROSTOR

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Vrednost 1856 Frekvenca
1 zelo neuspešno 108
2 . 169
3 nekje vmes 310
4 . 140
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 122
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M10 5i. PRAVOSODJE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 1955 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 116
3 nekje vmes 268
4 . 195
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 180
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
692 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M11 5j. PROMET

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Vrednost 2054 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 89
3 nekje vmes 286
4 . 183
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 259
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
614 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M21 5k. ŠOLSTVO,ŠPORT

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 2153 Frekvenca
1 zelo neuspešno 61
2 . 141
3 nekje vmes 257
4 . 228
5 zelo uspešno 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M22 5l. VIS.ŠOLSTVO,ZNANOST,TEHNOL.

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Vrednost 2252 Frekvenca
1 zelo neuspešno 24
2 . 61
3 nekje vmes 235
4 . 180
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 323
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 325

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M13 5m. ZDRAVJE

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 2351 Frekvenca
1 zelo neuspešno 78
2 . 167
3 nekje vmes 241
4 . 211
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 119
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M15 5n. ZUNANJE ZADEVE

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2450 Frekvenca
1 zelo neuspešno 105
2 . 144
3 nekje vmes 256
4 . 213
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M23 5o. JAVNA UPRAVA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Vrednost 2549 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 88
3 nekje vmes 236
4 . 195
5 zelo uspešno 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 221
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M20_1 5p. LOK. SAMOUPRAVA,REG.POLITIKA

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Vrednost 2648 Frekvenca
1 zelo neuspešno 28
2 . 76
3 nekje vmes 242
4 . 97
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 416
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 417

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M17 5r. EVROPSKE ZADEVE

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Vrednost 2747 Frekvenca
1 zelo neuspešno 26
2 . 78
3 nekje vmes 230
4 . 150
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 371
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I1 6a. VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2846 Frekvenca
1 najmanj zaupa 74
2 . 164
3 nekaj vmes 375
4 . 194
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 6b. PRED. VLADE

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2945 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 126
3 nekaj vmes 256
4 . 270
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 6c. DRŽAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3044 Frekvenca
1 najmanj zaupa 86
2 . 193
3 nekaj vmes 396
4 . 135
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 6d. PRED. REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3143 Frekvenca
1 najmanj zaupa 37
2 . 82
3 nekaj vmes 219
4 . 364
5 najbolj zaupa 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I5 6e. POLITIČNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3242 Frekvenca
1 najmanj zaupa 128
2 . 283
3 nekaj vmes 337
4 . 55
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 6f. SODIŠČEM

SODIŠČEM?

Vrednost 3341 Frekvenca
1 najmanj zaupa 155
2 . 224
3 nekaj vmes 301
4 . 128
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 6g. POLICIJI

POLICIJI?

Vrednost 3440 Frekvenca
1 najmanj zaupa 92
2 . 156
3 nekaj vmes 315
4 . 228
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 6h. VOJSKI

VOJSKI?

Vrednost 3539 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 96
3 nekaj vmes 269
4 . 295
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 6i. CERKVI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3638 Frekvenca
1 najmanj zaupa 189
2 . 177
3 nekaj vmes 239
4 . 155
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 6j. BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3737 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 75
3 nekaj vmes 305
4 . 324
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I11 6k. TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3836 Frekvenca
1 najmanj zaupa 24
2 . 52
3 nekaj vmes 262
4 . 384
5 najbolj zaupa 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I13 6m. ŠOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3935 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 128
3 nekaj vmes 334
4 . 258
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I14 6n. ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4034 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 175
3 nekaj vmes 310
4 . 238
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I23 6u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4133 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 162
3 nekaj vmes 347
4 . 202
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I21 6s. NATU

NATU?

Vrednost 4232 Frekvenca
1 najmanj zaupa 112
2 . 180
3 nekaj vmes 287
4 . 173
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I22 6t. OZN

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4331 Frekvenca
1 najmanj zaupa 56
2 . 132
3 nekaj vmes 299
4 . 236
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 6l. USTAVNEMU SODIŠČU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4430 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 154
3 nekaj vmes 324
4 . 189
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I15 6o. MEDIJEM

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4529 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 112
3 nekaj vmes 349
4 . 264
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I24 6v. DRŽAVNI UPRAVI

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 4628 Frekvenca
1 najmanj zaupa 42
2 . 135
3 nekaj vmes 428
4 . 147
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I25 6z. EVRU

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 4727 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 82
3 nekaj vmes 255
4 . 314
5 najbolj zaupa 112
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W10 STE VOLIL OKTOBRA 2004?

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Vrednost 4826 Frekvenca
1 je volil 679
2 ni volil 175
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W20 OKTOBRA 2004 JE VOLIL...

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4925 Frekvenca
1 DESUS 11
2 LDS 107
3 NSI 25
4 SDS 192
5 SLS 18
6 SNS 28
7 ZLSD 57
9 drugo stranko 18
0 ne vem, b.o. 223
Sysmiss 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5024 Frekvenca
1 da 649
2 ne 172
3 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5123 Frekvenca
1 DESUS 8
2 LDS 69
3 NSI 21
4 SDS 193
5 SLS 9
6 SNS 25
7 ZLSD - SD 61
9 drugo stranko 15
0 ne vem, b.o. 248
Sysmiss 225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 5222 Frekvenca
1 DESUS 4
2 LDS 27
3 NSI 6
4 SDS 44
5 SLS 4
6 SNS 15
7 ZLSD - SD 30
9 drugo stranko 11
0 ne vem, b.o. 328
Sysmiss 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
141 733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5321 Frekvenca
1 prej levo 251
2 v sredino 153
3 prej desno 184
4 b.o. 281
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q796D PRIČAKOVANJA OB PREVZEMU EVRA

1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREVZELA EVRO. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V ZVEZI S TEM. ALI BO TO SLOVENCEM PRINESLO VEČ DOBRIH ALI VEČ SLABIH STVARI?

Vrednost 5420 Frekvenca
1 več dobrih 223
2 več slabih 479
3 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q800 KAJ POMENI ZAVRNITEV EVROPSKE USTAVNE POGODBE ZA EU?

KOT VESTE, EVROPSKA USTAVNA POGODBA NI DOBILA PODPORE NA REFERENDUMIH V FRANCIJI IN NA NIZOZEMSKEM. PA TUDI DOGOVORA O FINANČNI PERSPEKTIVI EVROPSKE UNIJE ČLANICE NISO DOSEGLE. POSLEDICE TEGA POLITIKI OCENJUJEJO RAZLIČNO. NEKATERI SO BOLJ NEKATERI MANJ SKRBLJENI. KAJ MENITE VI, ALI TO ZA EU POMENI?

Vrednost 5519 Frekvenca
1 GLOBOKO KRIZO 274
2 TRENUTNO KRIZO IN ZASTOJ 445
3 TO ZA EU NI PROBLEM 73
4 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q795B_1 UČINKI PREDLAGANEGA ZAKONA-VPLIV POLITIKE NA JAVNO TV

V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH NOVEGA VLADNEGA PREDLOGA ZAKONA O JAVNI RTV. ALI BO TA ZAKON PO VAŠEM MNENJU POVEČAL, OHRANIL V ENAKI MERI ALI ZMANJŠAL VPLIV POLITIKE NA JAVNO TELEVIZIJO?

Vrednost 5618 Frekvenca
1 povečal 305
2 ohranil v enaki meri 154
3 zmanjšal 137
4 ne vem, ne poznam, b.o. 273
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q795C PODPORA PREDLOGU NOVEGA ZAKONA RTV

ALI PREDLOG NOVEGA ZAKONA PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 5717 Frekvenca
1 da, podpiram 195
2 ne, ne podpiram 364
3 ne vem, b.o. 310
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
559 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q795D ALI PODPIRA PREDLOG ZA RAZPIS REFERENDUMA O PRIMERNOSTI ZAKO

SKUPINA DRŽAVLJANOV, S PRVOPODPISANIM NOVINARJEM MARJANOM SEDMAKOM, JE V DRŽAVNI ZBOR VLOŽILA PREDLOG ZA RAZPISU REFERENDUMA O PRIMERNOSTI ZAKONA O RTV, KOT GA PREDLAGA VLADA. ALI TO PREDLOG ZA REFERENDUM PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 5816 Frekvenca
1 da, podpiram 179
2 ne, ne podpiram 328
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
507 367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q801 STE KAJ SLIŠALI O REFORMI DAVČNEGA SISTEMA?

V ZVEZI Z REFORMO DAVČNEGA SISTEMA SE GOVORI O DVEH MODELIH. O T.I. ENOTNI DAVČNI STOPNJI IN O PROGRESIVNEM OBDAVČENJU. ALI STE O TEM ŽE KAJ SLIŠALI, OZ. O TEM KAJ VESTE?

Vrednost 5915 Frekvenca
1 NISTE SLIŠALI, NE POZNATE 237
2 NEKAJ STE SLIŠALI, DELNO POZNATE 348
3 STE SLIŠALI, POZNATE 227
4 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q801A KATERI OD MODELOV JE ZA SLOVENIJO PRIMERNEJŠI?

KATERI OD TEH DVEH MODELOV JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO PRIMERNEJŠI?

Vrednost 6014 Frekvenca
1 enotna davčna stopnja 93
2 progresivno obdavčenje 325
3 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
418 456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 3 11 87 56.456 18.052

Vrednosti spremenljivk od 11 do 87

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6212 Frekvenca
1 OSNOVNA 131
2 POKLICNA 112
3 SREDNJA 407
4 VIŠJA, VISOKA 221
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6311 Frekvenca
1 PODEŽELJE 345
2 MANJŠI KRAJ 282
3 VEČJE MESTO 98
4 LJ ALI MB 146
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6410 Frekvenca
1 GOSPODARSTVU 233
2 NEGOSPODARSTVU 130
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 16
6 UPOKOJENEC 305
7 ŠTUDENT, DIJAK 89
8 BREZPOSELN 47
9 DRUGO... 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 659 Frekvenca
1 ZELO ME SKRBI 44
2 DO NEKE MERE 119
3 TO ME NE SKRBI 195
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
358 516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 668 Frekvenca
1 sem veren 426
2 nisem veren 267
3 nekaj vmes... 156
4 zavrnil odg.,b.o. 21
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 677 Frekvenca
1 moški 342
2 ženska 532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 686 Frekvenca
Zakrita vrednost 874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 0

REGIJA Regija

Vrednost 695 Frekvenca
1 POMURSKA 60
2 PODRAVSKA 102
3 KORO[KA 18
4 SAVINJSKA 105
5 GORENJSKA 64
6 ZASAVSKA 18
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 107
10 GORIŠKA 43
11 OBALNO-KRAŠKA 44
12 KRAŠKA 32
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2 Veln2

Vrednost 704 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 296
2 500-4000 209
3 4000-50000 212
4 NAD 50000 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

RSTAR STAROST

Vrednost 713 Frekvenca
30 ->30 178
45 31 - 45 221
60 46 - 60 217
99 61 -> 255
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 3

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 722 Frekvenca
1 DESUS 12
2 LDS 96
3 NSI 27
4 SDS 237
5 SLS 13
6 SNS 40
7 ZLSD - SD 91
9 drugo 26
0 ne vem 328
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
542 332

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 0 0.3 5 0.998 0.802

Vrednosti spremenljivk od 0.3 do 5

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0506. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0506_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si