Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0506
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0506_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2005)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, pričakovanja v zvezi z evrom, Evropska ustavna pogodba, predlog spremembe zakona o RTV, reforma davčnega sistema

Keywords ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o denarni valuti Evro, o predlogu spremembe zakona o RTV ter o davčni reformi.

Methodology


Collection date: 20. junij 2005 - 22. junij 2005
Date of production: 2005-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0506 - Politbarometer PB6/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 73
 • number of units: 874

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2005-06-14 874
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 2005-06-14 2005-06-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 364
2 ni zadovoljen 458
3 ne vem, b.o. 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 52

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 558
2 ni zadovoljen 310
3 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 6

Valid range from 1 to 2

ANKETA

Value 173 Frequency
2005-06-14 874
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 2005-06-14 2005-06-14

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 272 Frequency
1 zadovoljen 364
2 ni zadovoljen 458
3 ne vem, b.o. 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 52

Valid range from 1 to 2

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 371 Frequency
1 zadovoljen 558
2 ni zadovoljen 310
3 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 6

Valid range from 1 to 2

Q481C PODPIRA VLADO JANŠE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 470 Frequency
1 da, podpiram 453
2 ne, ne podpiram 310
3 ne vem, b.o. 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 111

Valid range from 1 to 2

V1 4a. VLADA

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 569 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 152
3 nekje vmes 399
4 . 191
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 44

Valid range from 1 to 5

V2 4b. JANŠA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 668 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 111
3 nekje vmes 266
4 . 257
5 zelo uspešno 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 55

Valid range from 1 to 5

V3 4c. DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 767 Frequency
1 zelo neuspešno 104
2 . 239
3 nekje vmes 338
4 . 121
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 56

Valid range from 1 to 5

V10 4e. CUKJATI

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 866 Frequency
1 zelo neuspešno 79
2 . 149
3 nekje vmes 282
4 . 185
5 zelo uspešno 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 115

Valid range from 1 to 5

V9 4f. OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 965 Frequency
1 zelo neuspešno 84
2 . 223
3 nekje vmes 347
4 . 85
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 119

Valid range from 1 to 5

V5 4h. DRNOVŠEK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1064 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 83
3 nekje vmes 227
4 . 340
5 zelo uspešno 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 40

Valid range from 1 to 5

M1 5a. DELO,DRUŽINA

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1163 Frequency
1 zelo neuspešno 99
2 . 184
3 nekje vmes 273
4 . 143
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 151
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 152

Valid range from 1 to 5

M3 5b. FINANCE

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1262 Frequency
1 zelo neuspešno 125
2 . 212
3 nekje vmes 266
4 . 112
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 124

Valid range from 1 to 5

M4 5c. GOSPODARSTVO

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 1361 Frequency
1 zelo neuspešno 53
2 . 144
3 nekje vmes 320
4 . 145
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 188
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 189

Valid range from 1 to 5

M5 5d. KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 1460 Frequency
1 zelo neuspešno 209
2 . 194
3 nekje vmes 229
4 . 76
5 zelo uspešno 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
716 158

Valid range from 1 to 5

M6 5e. KULTURA

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 1559 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 127
3 nekje vmes 289
4 . 174
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 183
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 184

Valid range from 1 to 5

M7 5f. NOTRANJE ZADEVE

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 1658 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 100
3 nekje vmes 286
4 . 200
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 223
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 224

Valid range from 1 to 5

M8 5g. OBRAMBA

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 1757 Frequency
1 zelo neuspešno 77
2 . 141
3 nekje vmes 261
4 . 171
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 179
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 180

Valid range from 1 to 5

M9 5h. OKOLJE IN PROSTOR

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 1856 Frequency
1 zelo neuspešno 108
2 . 169
3 nekje vmes 310
4 . 140
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 122
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 123

Valid range from 1 to 5

M10 5i. PRAVOSODJE

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 1955 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 116
3 nekje vmes 268
4 . 195
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 180
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 182

Valid range from 1 to 5

M11 5j. PROMET

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 2054 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 89
3 nekje vmes 286
4 . 183
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 259
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
614 260

Valid range from 1 to 5

M21 5k. ŠOLSTVO,ŠPORT

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 2153 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 141
3 nekje vmes 257
4 . 228
5 zelo uspešno 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 119

Valid range from 1 to 5

M22 5l. VIS.ŠOLSTVO,ZNANOST,TEHNOL.

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 2252 Frequency
1 zelo neuspešno 24
2 . 61
3 nekje vmes 235
4 . 180
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 323
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 325

Valid range from 1 to 5

M13 5m. ZDRAVJE

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 2351 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 167
3 nekje vmes 241
4 . 211
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 119
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 120

Valid range from 1 to 5

M15 5n. ZUNANJE ZADEVE

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2450 Frequency
1 zelo neuspešno 105
2 . 144
3 nekje vmes 256
4 . 213
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 97

Valid range from 1 to 5

M23 5o. JAVNA UPRAVA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 2549 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 88
3 nekje vmes 236
4 . 195
5 zelo uspešno 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 221
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
652 222

Valid range from 1 to 5

M20_1 5p. LOK. SAMOUPRAVA,REG.POLITIKA

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Value 2648 Frequency
1 zelo neuspešno 28
2 . 76
3 nekje vmes 242
4 . 97
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 416
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 417

Valid range from 1 to 5

M17 5r. EVROPSKE ZADEVE

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Value 2747 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 78
3 nekje vmes 230
4 . 150
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 371
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 372

Valid range from 1 to 5

I1 6a. VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2846 Frequency
1 najmanj zaupa 74
2 . 164
3 nekaj vmes 375
4 . 194
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 23

Valid range from 1 to 5

I2 6b. PRED. VLADE

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2945 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 126
3 nekaj vmes 256
4 . 270
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 23

Valid range from 1 to 5

I3 6c. DRŽAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3044 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 193
3 nekaj vmes 396
4 . 135
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 36

Valid range from 1 to 5

I4 6d. PRED. REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3143 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 82
3 nekaj vmes 219
4 . 364
5 najbolj zaupa 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 19

Valid range from 1 to 5

I5 6e. POLITIČNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3242 Frequency
1 najmanj zaupa 128
2 . 283
3 nekaj vmes 337
4 . 55
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 62

Valid range from 1 to 5

I6 6f. SODIŠČEM

SODIŠČEM?

Value 3341 Frequency
1 najmanj zaupa 155
2 . 224
3 nekaj vmes 301
4 . 128
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 46

Valid range from 1 to 5

I7 6g. POLICIJI

POLICIJI?

Value 3440 Frequency
1 najmanj zaupa 92
2 . 156
3 nekaj vmes 315
4 . 228
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 29

Valid range from 1 to 5

I8 6h. VOJSKI

VOJSKI?

Value 3539 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 96
3 nekaj vmes 269
4 . 295
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 78

Valid range from 1 to 5

I9 6i. CERKVI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3638 Frequency
1 najmanj zaupa 189
2 . 177
3 nekaj vmes 239
4 . 155
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 51

Valid range from 1 to 5

I10 6j. BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 3737 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 75
3 nekaj vmes 305
4 . 324
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 42

Valid range from 1 to 5

I11 6k. TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3836 Frequency
1 najmanj zaupa 24
2 . 52
3 nekaj vmes 262
4 . 384
5 najbolj zaupa 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 35

Valid range from 1 to 5

I13 6m. ŠOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3935 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 128
3 nekaj vmes 334
4 . 258
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 47

Valid range from 1 to 5

I14 6n. ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4034 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 175
3 nekaj vmes 310
4 . 238
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 17

Valid range from 1 to 5

I23 6u. EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 4133 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 162
3 nekaj vmes 347
4 . 202
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 67

Valid range from 1 to 5

I21 6s. NATU

NATU?

Value 4232 Frequency
1 najmanj zaupa 112
2 . 180
3 nekaj vmes 287
4 . 173
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 76

Valid range from 1 to 5

I22 6t. OZN

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4331 Frequency
1 najmanj zaupa 56
2 . 132
3 nekaj vmes 299
4 . 236
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 92

Valid range from 1 to 5

I12 6l. USTAVNEMU SODIŠČU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4430 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 154
3 nekaj vmes 324
4 . 189
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 117

Valid range from 1 to 5

I15 6o. MEDIJEM

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4529 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 112
3 nekaj vmes 349
4 . 264
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 29

Valid range from 1 to 5

I24 6v. DRŽAVNI UPRAVI

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4628 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 135
3 nekaj vmes 428
4 . 147
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 91

Valid range from 1 to 5

I25 6z. EVRU

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 4727 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 82
3 nekaj vmes 255
4 . 314
5 najbolj zaupa 112
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 72

Valid range from 1 to 5

W10 STE VOLIL OKTOBRA 2004?

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Value 4826 Frequency
1 je volil 679
2 ni volil 175
3 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 20

Valid range from 1 to 2

W20 OKTOBRA 2004 JE VOLIL...

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4925 Frequency
1 DESUS 11
2 LDS 107
3 NSI 25
4 SDS 192
5 SLS 18
6 SNS 28
7 ZLSD 57
9 drugo stranko 18
0 ne vem, b.o. 223
Sysmiss 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 418

Valid range from 1 to 9

W BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5024 Frequency
1 da 649
2 ne 172
3 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 53

Valid range from 1 to 2

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5123 Frequency
1 DESUS 8
2 LDS 69
3 NSI 21
4 SDS 193
5 SLS 9
6 SNS 25
7 ZLSD - SD 61
9 drugo stranko 15
0 ne vem, b.o. 248
Sysmiss 225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 473

Valid range from 1 to 9

W3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5222 Frequency
1 DESUS 4
2 LDS 27
3 NSI 6
4 SDS 44
5 SLS 4
6 SNS 15
7 ZLSD - SD 30
9 drugo stranko 11
0 ne vem, b.o. 328
Sysmiss 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 733

Valid range from 1 to 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5321 Frequency
1 prej levo 251
2 v sredino 153
3 prej desno 184
4 b.o. 281
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 286

Valid range from 1 to 3

Q796D PRIČAKOVANJA OB PREVZEMU EVRA

1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREVZELA EVRO. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V ZVEZI S TEM. ALI BO TO SLOVENCEM PRINESLO VEČ DOBRIH ALI VEČ SLABIH STVARI?

Value 5420 Frequency
1 več dobrih 223
2 več slabih 479
3 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 172

Valid range from 1 to 2

Q800 KAJ POMENI ZAVRNITEV EVROPSKE USTAVNE POGODBE ZA EU?

KOT VESTE, EVROPSKA USTAVNA POGODBA NI DOBILA PODPORE NA REFERENDUMIH V FRANCIJI IN NA NIZOZEMSKEM. PA TUDI DOGOVORA O FINANČNI PERSPEKTIVI EVROPSKE UNIJE ČLANICE NISO DOSEGLE. POSLEDICE TEGA POLITIKI OCENJUJEJO RAZLIČNO. NEKATERI SO BOLJ NEKATERI MANJ SKRBLJENI. KAJ MENITE VI, ALI TO ZA EU POMENI?

Value 5519 Frequency
1 GLOBOKO KRIZO 274
2 TRENUTNO KRIZO IN ZASTOJ 445
3 TO ZA EU NI PROBLEM 73
4 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 82

Valid range from 1 to 3

Q795B_1 UČINKI PREDLAGANEGA ZAKONA-VPLIV POLITIKE NA JAVNO TV

V STROKOVNI IN SPLOŠNI JAVNOSTI OBSTAJAJO RAZLIČNE OCENE O UČINKIH NOVEGA VLADNEGA PREDLOGA ZAKONA O JAVNI RTV. ALI BO TA ZAKON PO VAŠEM MNENJU POVEČAL, OHRANIL V ENAKI MERI ALI ZMANJŠAL VPLIV POLITIKE NA JAVNO TELEVIZIJO?

Value 5618 Frequency
1 povečal 305
2 ohranil v enaki meri 154
3 zmanjšal 137
4 ne vem, ne poznam, b.o. 273
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
596 278

Valid range from 1 to 3

Q795C PODPORA PREDLOGU NOVEGA ZAKONA RTV

ALI PREDLOG NOVEGA ZAKONA PODPIRATE ALI NE?

Value 5717 Frequency
1 da, podpiram 195
2 ne, ne podpiram 364
3 ne vem, b.o. 310
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
559 315

Valid range from 1 to 2

Q795D ALI PODPIRA PREDLOG ZA RAZPIS REFERENDUMA O PRIMERNOSTI ZAKO

SKUPINA DRŽAVLJANOV, S PRVOPODPISANIM NOVINARJEM MARJANOM SEDMAKOM, JE V DRŽAVNI ZBOR VLOŽILA PREDLOG ZA RAZPISU REFERENDUMA O PRIMERNOSTI ZAKONA O RTV, KOT GA PREDLAGA VLADA. ALI TO PREDLOG ZA REFERENDUM PODPIRATE ALI NE?

Value 5816 Frequency
1 da, podpiram 179
2 ne, ne podpiram 328
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
507 367

Valid range from 1 to 2

Q801 STE KAJ SLIŠALI O REFORMI DAVČNEGA SISTEMA?

V ZVEZI Z REFORMO DAVČNEGA SISTEMA SE GOVORI O DVEH MODELIH. O T.I. ENOTNI DAVČNI STOPNJI IN O PROGRESIVNEM OBDAVČENJU. ALI STE O TEM ŽE KAJ SLIŠALI, OZ. O TEM KAJ VESTE?

Value 5915 Frequency
1 NISTE SLIŠALI, NE POZNATE 237
2 NEKAJ STE SLIŠALI, DELNO POZNATE 348
3 STE SLIŠALI, POZNATE 227
4 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 62

Valid range from 1 to 3

Q801A KATERI OD MODELOV JE ZA SLOVENIJO PRIMERNEJŠI?

KATERI OD TEH DVEH MODELOV JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO PRIMERNEJŠI?

Value 6014 Frequency
1 enotna davčna stopnja 93
2 progresivno obdavčenje 325
3 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
418 456

Valid range from 1 to 2

LROJ LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 3 11 87 56.456 18.052

Valid range from 11 to 87

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6212 Frequency
1 OSNOVNA 131
2 POKLICNA 112
3 SREDNJA 407
4 VIŠJA, VISOKA 221
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 3

Valid range from 1 to 4

TIPK KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 6311 Frequency
1 PODEŽELJE 345
2 MANJŠI KRAJ 282
3 VEČJE MESTO 98
4 LJ ALI MB 146
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 3

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6410 Frequency
1 GOSPODARSTVU 233
2 NEGOSPODARSTVU 130
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 16
6 UPOKOJENEC 305
7 ŠTUDENT, DIJAK 89
8 BREZPOSELN 47
9 DRUGO... 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 2

Valid range from 1 to 9

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 659 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 44
2 DO NEKE MERE 119
3 TO ME NE SKRBI 195
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
358 516

Valid range from 1 to 3

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 668 Frequency
1 sem veren 426
2 nisem veren 267
3 nekaj vmes... 156
4 zavrnil odg.,b.o. 21
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 25

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

SPOL

Value 677 Frequency
1 moški 342
2 ženska 532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 686 Frequency
Zakrita vrednost 874
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 0

REGIJA Regija

Value 695 Frequency
1 POMURSKA 60
2 PODRAVSKA 102
3 KORO[KA 18
4 SAVINJSKA 105
5 GORENJSKA 64
6 ZASAVSKA 18
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 107
10 GORIŠKA 43
11 OBALNO-KRAŠKA 44
12 KRAŠKA 32
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 13

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 704 Frequency
0 miss 0
1 ->500 296
2 500-4000 209
3 4000-50000 212
4 NAD 50000 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 0

Valid range from 0 to 4

RSTAR STAROST

Value 713 Frequency
30 ->30 178
45 31 - 45 221
60 46 - 60 217
99 61 -> 255
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 3

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 722 Frequency
1 DESUS 12
2 LDS 96
3 NSI 27
4 SDS 237
5 SLS 13
6 SNS 40
7 ZLSD - SD 91
9 drugo 26
0 ne vem 328
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
542 332

Valid range from 1 to 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 0 0.3 5 0.998 0.802

Valid range from 0.3 to 5

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0506. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0506_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si