Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: EQLS03
Main author(s):
  • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
  • Wissenschaftszentrum Berlin fuer Sozialforschung
Data file producer:
EUROFOUND - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Dublin, Irska; 2003)

Funding agency:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Study Content

Keywords:

delovna razmerja, delovna sila, delovne izkušnje, delovni čas, dnevni prevozi, dobrodelne organizacije, dohodek, dolgovi, doma pridelana hrana, dopolnilna zaposlitev, družabno življenje, socialna izključenost, družbena stališča, družbeni indikatorji, družinske obveznosti, družinsko življenje, ekonomska dejavnost, finančni viri, gospodinjsko delo, gospodinjstvo, invalidnost, izobrazba, izobraževalni tečaji, kmetijstvo, konflikti med skupinami, usposobljenost, kakovost vode, kakovost življenja, lastništvo zemlje, motorna vozila, obiskovanje verskih obredov, obremenitev s hrupom, odločanje, odnos do dela, onesnaževanje, osebni kontakt, osebni računalnik, plače, podeželje, stanovanjski pogoji, pogoji dela, poklici, poklicni razvoj, pokojnina, politična participacija, poraba v gospodinjstvu, prejemanje socialnega nadomestila, prenehanje zaposlitve, pričakovanja, prihodnost, prikrajšane skupine, prosti čas, prostovoljne družbene aktivnosti, rekreacijske površine, revščina, skrb za otroke, skrb za vzdrževane osebe, socialna podpora, soseske, splošni zdravniki, spol, sreča, sredstva lokalne skupnosti, stališča, starost, starši, stres, študij, urbano okolje, varnost, varstvo pri delu, vsakdanje življenje, zadovoljstvo, zadovoljstvo z zaposlitvijo, zadovoljstvo z življenjem, zaposlitveni status, zaposlovanje, zaupanje, zdravstvena dejavnost, potrošniške dobrine, življenjski pogoji, življenjski standard, usposabljanje, življenjski stili

Keywords ELSST:
BLAGINJA, DRUŽBENA IZKLJUČENOST, ZAPOSLITEV, VARNOST ZAPOSLITVE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo


Abstract:

Evropska raziskava kvalitete življenja (EQLS) je reprezentativna raziskava, ki temelji na anketiranju gospodinjstev. Predstavlja ambiciozen poskus raziskati kvaliteto življenja med številnimi državami (25 držav Evropske unije (EU) ter Romunija, Bulgarija in Turčija). Raziskava je osrednji vir informacij, ki poudarja izzive, s katerimi se sooča na novo razširjena Evropska unija. Z raziskavo lahko prikažemo natančno sliko socialnih razmer razširjene EU, sliko, ki vključuje tako objektivne kot subjektivne elemente. Obnem pa naj se opozori, da obstajajo omejitve pri zbranih podatkih. Opozoriti je potrebno, da obstajajo omejitve pri uporabnosti zbranih podatkov za določene namene. Velikost vzorca približno 1000 enot na državo sicer zagotavlja splošen profil populacije, je pa premajhen za podrobno analizo podvzorcev, kot so na primer imigranti ali enostarševske družine. Poleg tega velik razpon tem, ki jih pokriva raziskava, na eni strani očitna prednost raziskave, po drugi strani pa to pomeni, da nobena izmed tem ni bila obdelana podrobno. Nekatere dimenzije so izmerjene z manjšim naborom indikatorjev, kot bi se jih uporabilo pri bolj specifičnih raziskavah. Vendar pa je moč raziskave v tem, da nudi sintezo informacij glavnih vidikov kvalitete življenja, tako objektivnih kot subjektivnih. Več informacij o raziskavi je mogoče najti na spletni strani European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (znana tudi kot Eurofound oz. EFILWC) EQLS: http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eqls/2003/eqls.htm.

Methodology


Collection date: 12. maj 2003 - 5. avgust 2003
Date of production: 2003
Country: Avstrija, Belgija, Bulgarija, Ciper, Češka, Danska, Države Evropske unije (1993-), Estonia, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija (oktober 1990-), Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geographic coverage:

Ozemlje posameznih držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Odrasli (stari 18 let ali več v letu 2003) prebivalci 25 držav Evropske unije ter Bulgarije, Romunije in Turčije.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Intomart GfK (Hilversum, Netherlands)

Sampling procedure:

Večstopenjski stratificiran naključni vzorec.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Podatki so uteženi. Za podrobnosti glej: http://www.data-archive.ac.uk/doc/5260%5Cmrdoc%5Cpdf%5C5260userguide3.pdf.

Access restrictions

Podatki so dostopni za registrirane uporabnike, ki se strinjajo s standardnimi pogoji UK Data Archive (http://www.data-archive.ac.uk/orderingdata/termsandConditions.asp).

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Publikacije, ki se nanašajo na material UK Data Archive, morajo biti citirane. Citati naj se nahajajo v nogi dokumenta ali v referencah publikacije. Bibliografsko citiranje te baze podatkov je: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions and Wissenschaftszentrum Berlin fuer Sozialforschung, European Quality of Life Survey, 2003 [computer file]. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor], February 2006. SN: 5260.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Naslov podatkovne datoteke: EQLS03 - European Quality of Life Survey [datoteka podatkov], 2003

Format: SPSS (*.por); STATA (*.dta); Tab-delimited text (*.tab); MS Excel (*.xls files); SAS (supplied as *.dat and *.sas); MS Access (*.mdb files)

  • number of units: 26824

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
eqls03

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
eqls03

Materials of the Study

  1. (2003). Quality of life in Europe (EN) [poročilo raziskave = Study report].
  2. (2003). EQLS03 - European Quality of Life Survey [Vprašalnik], 2003.
  3. Ahrendt, Daphne (2003). EQLS03 Fieldwork technical report.

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. in Wissenschaftszentrum Berlin fuer Sozialforschung. (2007). Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EQLS03. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/eqls03/

COBISS.SI
Publication date: 2009
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si