Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EQLS03
Glavni avtor(ji):
  • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
  • Wissenschaftszentrum Berlin fuer Sozialforschung
Izdelal datoteko podatkov:
EUROFOUND - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Dublin, Irska; 2003)

Finančna podpora:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Vsebina raziskave

Ključne besede:

delovna razmerja, delovna sila, delovne izkušnje, delovni čas, dnevni prevozi, dobrodelne organizacije, dohodek, dolgovi, doma pridelana hrana, dopolnilna zaposlitev, družabno življenje, socialna izključenost, družbena stališča, družbeni indikatorji, družinske obveznosti, družinsko življenje, ekonomska dejavnost, finančni viri, gospodinjsko delo, gospodinjstvo, invalidnost, izobrazba, izobraževalni tečaji, kmetijstvo, konflikti med skupinami, usposobljenost, kakovost vode, kakovost življenja, lastništvo zemlje, motorna vozila, obiskovanje verskih obredov, obremenitev s hrupom, odločanje, odnos do dela, onesnaževanje, osebni kontakt, osebni računalnik, plače, podeželje, stanovanjski pogoji, pogoji dela, poklici, poklicni razvoj, pokojnina, politična participacija, poraba v gospodinjstvu, prejemanje socialnega nadomestila, prenehanje zaposlitve, pričakovanja, prihodnost, prikrajšane skupine, prosti čas, prostovoljne družbene aktivnosti, rekreacijske površine, revščina, skrb za otroke, skrb za vzdrževane osebe, socialna podpora, soseske, splošni zdravniki, spol, sreča, sredstva lokalne skupnosti, stališča, starost, starši, stres, študij, urbano okolje, varnost, varstvo pri delu, vsakdanje življenje, zadovoljstvo, zadovoljstvo z zaposlitvijo, zadovoljstvo z življenjem, zaposlitveni status, zaposlovanje, zaupanje, zdravstvena dejavnost, potrošniške dobrine, življenjski pogoji, življenjski standard, usposabljanje, življenjski stili

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo


Povzetek:

Evropska raziskava kvalitete življenja (EQLS) je reprezentativna raziskava, ki temelji na anketiranju gospodinjstev. Predstavlja ambiciozen poskus raziskati kvaliteto življenja med številnimi državami (25 držav Evropske unije (EU) ter Romunija, Bulgarija in Turčija). Raziskava je osrednji vir informacij, ki poudarja izzive, s katerimi se sooča na novo razširjena Evropska unija. Z raziskavo lahko prikažemo natančno sliko socialnih razmer razširjene EU, sliko, ki vključuje tako objektivne kot subjektivne elemente. Obnem pa naj se opozori, da obstajajo omejitve pri zbranih podatkih. Opozoriti je potrebno, da obstajajo omejitve pri uporabnosti zbranih podatkov za določene namene. Velikost vzorca približno 1000 enot na državo sicer zagotavlja splošen profil populacije, je pa premajhen za podrobno analizo podvzorcev, kot so na primer imigranti ali enostarševske družine. Poleg tega velik razpon tem, ki jih pokriva raziskava, na eni strani očitna prednost raziskave, po drugi strani pa to pomeni, da nobena izmed tem ni bila obdelana podrobno. Nekatere dimenzije so izmerjene z manjšim naborom indikatorjev, kot bi se jih uporabilo pri bolj specifičnih raziskavah. Vendar pa je moč raziskave v tem, da nudi sintezo informacij glavnih vidikov kvalitete življenja, tako objektivnih kot subjektivnih. Več informacij o raziskavi je mogoče najti na spletni strani European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (znana tudi kot Eurofound oz. EFILWC) EQLS: http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eqls/2003/eqls.htm.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 12. maj 2003 - 5. avgust 2003
Čas izdelave: 2003
Država: Avstrija, Belgija, Bulgarija, Ciper, Češka, Danska, Države Evropske unije (1993-), Estonia, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija (oktober 1990-), Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Ozemlje posameznih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Odrasli (stari 18 let ali več v letu 2003) prebivalci 25 držav Evropske unije ter Bulgarije, Romunije in Turčije.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Intomart GfK (Hilversum, Netherlands)

Tip vzorca:

Večstopenjski stratificiran naključni vzorec.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Podatki so uteženi. Za podrobnosti glej: http://www.data-archive.ac.uk/doc/5260%5Cmrdoc%5Cpdf%5C5260userguide3.pdf.

Omejitve dostopa

Podatki so dostopni za registrirane uporabnike, ki se strinjajo s standardnimi pogoji UK Data Archive (http://www.data-archive.ac.uk/orderingdata/termsandConditions.asp).

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Publikacije, ki se nanašajo na material UK Data Archive, morajo biti citirane. Citati naj se nahajajo v nogi dokumenta ali v referencah publikacije. Bibliografsko citiranje te baze podatkov je: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions and Wissenschaftszentrum Berlin fuer Sozialforschung, European Quality of Life Survey, 2003 [computer file]. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor], February 2006. SN: 5260.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EQLS03 - European Quality of Life Survey [datoteka podatkov], 2003

Format: SPSS (*.por); STATA (*.dta); Tab-delimited text (*.tab); MS Excel (*.xls files); SAS (supplied as *.dat and *.sas); MS Access (*.mdb files)

  • število enot: 26824

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
eqls03

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
eqls03

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. (2003). Quality of life in Europe (EN) [poročilo raziskave = Study report].
  2. (2003). EQLS03 - European Quality of Life Survey [Vprašalnik], 2003.
  3. Ahrendt, Daphne (2003). EQLS03 Fieldwork technical report.

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. in Wissenschaftszentrum Berlin fuer Sozialforschung. (2007). Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EQLS03. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/eqls03/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si