ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.11.2019

List of studies by topic DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE

Study ID Title of the study
CCEB031Y Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - maj 2003: Mladina v Novi Evropi
CCS91 Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003
DET2000 Detomor
DPS70 Anketa o družbenem položaju Slovencev, 1970
DPZ11 Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti
DRV76 Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze
EB691 Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008
ELITE96 Elite, 1996
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
EUSILC Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)
FEMAKT16 Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu
FFS97 Raziskava rodnostnih in družinskih vzorcev 1997: Rodnostno vedenje Slovencev
FNS73 Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973
GLASOT12 Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju
ISJP91 Raziskava o socialni pravičnosti 1991
ISSP02 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III
ISSP09 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV
ISSP12 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2012: Družina in spreminjanje spolnih vlog IV
ISSP87 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I
ISSP88 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I
ISSP92 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II
ISSP94 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II
ISSP99 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III
KB87 Razredna bit sodobne jugoslovanske družbe, 1987
KONSL87 Kreativnost in odkrivanje talentov: Primer Škofja Loka
KONTAL88 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988
KONTAL90 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990
MANJ06 Primerjalna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji
MIM99 Mladi in mediji: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
MLA00 Mladina, 2000
MLA10 Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji
MLA13 Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti
MLA70 Študentje in sodobna družba
MLA84 Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984
MLA85 Mladina 1985: Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije
MLA93 Mladina '93: Vrednote in življenjski stili mladih
MLA95 Mladina '95: Mladi in družbene spremembe
MLA97 Mladina '97: Prosti čas mladih v Ljubljani
MLA98 Mladina '98: Socialna ranljivost mladih
MLAALK07 Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia
MLAHR12 Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih
MLAMIR Mladina in mir
MODJES01 Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NASILD05 Nasilje v družini: Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
OBCORG67 Vpliv in metode delovanja občinskih organizacij Socialistične zveze v Sloveniji
ODA15 Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti
POLMR Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji: Opis serije
POLMR12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012
POLMR96 Oblikovanje policy mrež in lobiranje, 1996
POLMR_12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 1996 in 2012
POSTAR12 Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012
PSIP03 Percepcije slovenske integracijske politike
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM002 Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)
SJM032 Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji
SJM121 Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
SJM922 Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah
SJM932 Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini
SJM981 Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji
SOCOM Socialna omrežja: Opis serije
SOCOM00 Socialna opora dijakov Gimnazije Poljane (2000)
SOCOM92 Socialna opora študentske vlade UL (1992)
SOCOM98 Socialna opora dijakov Gimnazije Bežigrad (1998)
SOCOP02 Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije
SOCO_01 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2000-2001)
SOCO_02 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2001-2002)
SOCO_05 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2004-2005)
SOCO_93 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
SOCO_93 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
SPFND75 Socialno psihološki faktorji v načrtovanju družine 1975
SPSTUD08 Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji
SSMYS74 Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974
STARSI04 Starši med delom in družino
STARSI05 Usklajevanje dela in starševstva 2005
STUD05 Družbeni profil študentov Slovenije, 2005
STUDKO01 Študentska košarica: Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani
STUDMB01 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2001
STUDMB02 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002
STUDMB03 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2003
STUDMB04 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2004
SUTR0904 Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1004 Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1104 Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1204 Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1304 Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1404 Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost
SVETDZ98 Državni svet v političnem sistemu Republike Slovenije
ZKS67 Stališča in politična aktivnost članov ZKS v zvezi s temeljnimi in aktualnimi idejnimi vprašanji
ZKSLO78 Idejna zavest Zveze Komunistov Slovenije
ZKSRB76 Idejna zavest Zveze Komunistov Srbije
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si