Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 16.10.2019

Seznam raziskav za področje DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE

ID raziskave Naslov raziskave
CCEB031Y Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - maj 2003: Mladina v Novi Evropi
CCS91 Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003
DET2000 Detomor
DPS70 Anketa o družbenem položaju Slovencev, 1970
DPZ11 Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti
DRV76 Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze
EB691 Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008
ELITE96 Elite, 1996
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
EUSILC Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)
FEMAKT16 Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu
FFS97 Raziskava rodnostnih in družinskih vzorcev 1997: Rodnostno vedenje Slovencev
FNS73 Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973
GLASOT12 Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju
ISJP91 Raziskava o socialni pravičnosti 1991
ISSP12 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2012: Družina in spreminjanje spolnih vlog IV
ISSP09 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV
ISSP02 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III
ISSP99 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III
ISSP94 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II
ISSP92 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II
ISSP88 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I
ISSP87 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I
KB87 Razredna bit sodobne jugoslovanske družbe, 1987
KONSL87 Kreativnost in odkrivanje talentov: Primer Škofja Loka
KONTAL90 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990
KONTAL88 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988
MANJ06 Primerjalna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji
MIM99 Mladi in mediji: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
MLA13 Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti
MLA10 Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji
MLA00 Mladina, 2000
MLA98 Mladina '98: Socialna ranljivost mladih
MLA97 Mladina '97: Prosti čas mladih v Ljubljani
MLA95 Mladina '95: Mladi in družbene spremembe
MLA93 Mladina '93: Vrednote in življenjski stili mladih
MLA85 Mladina 1985: Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije
MLA84 Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984
MLA70 Študentje in sodobna družba
MLAALK07 Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia
MLAHR12 Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih
MLAMIR Mladina in mir
MODJES01 Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NASILD05 Nasilje v družini: Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
OBCORG67 Vpliv in metode delovanja občinskih organizacij Socialistične zveze v Sloveniji
ODA15 Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti
POLMR Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji: Opis serije
POLMR12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012
POLMR_12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 1996 in 2012
POLMR96 Oblikovanje policy mrež in lobiranje, 1996
POSTAR12 Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012
PSIP03 Percepcije slovenske integracijske politike
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM121 Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
SJM032 Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji
SJM002 Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)
SJM981 Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji
SJM932 Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini
SJM922 Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah
SOCO_05 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2004-2005)
SOCO_02 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2001-2002)
SOCO_01 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2000-2001)
SOCO_93 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
SOCO_93 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
SOCOM Socialna omrežja: Opis serije
SOCOM00 Socialna opora dijakov Gimnazije Poljane (2000)
SOCOM98 Socialna opora dijakov Gimnazije Bežigrad (1998)
SOCOM92 Socialna opora študentske vlade UL (1992)
SOCOP02 Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije
SPFND75 Socialno psihološki faktorji v načrtovanju družine 1975
SPSTUD08 Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji
SSMYS74 Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974
STARSI05 Usklajevanje dela in starševstva 2005
STARSI04 Starši med delom in družino
STUD05 Družbeni profil študentov Slovenije, 2005
STUDKO01 Študentska košarica: Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani
STUDMB04 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2004
STUDMB03 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2003
STUDMB02 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002
STUDMB01 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2001
SUTR1404 Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1304 Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1204 Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1104 Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1004 Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost
SUTR0904 Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost
SVETDZ98 Državni svet v političnem sistemu Republike Slovenije
ZKS67 Stališča in politična aktivnost članov ZKS v zvezi s temeljnimi in aktualnimi idejnimi vprašanji
ZKSLO78 Idejna zavest Zveze Komunistov Slovenije
ZKSRB76 Idejna zavest Zveze Komunistov Srbije
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si