ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 27.09.2023

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE

Study ID Title of the study
CCEB031Y Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - maj 2003: Mladina v Novi Evropi
DET2000 Detomor
DPZ11 Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti
DRV76 Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze
EB691 Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
EUSILC Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)
FEMAKT16 Intersekcionalnost in feministični aktivizem, 2016: študentska feministična društva v Združenem Kraljestvu
FNS73 Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973
GLASOT12 Glasovi otrok, 2012: Raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju
ISJP91 Raziskava o socialni pravičnosti 1991
ISSP02 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III
ISSP09 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV
ISSP12 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2012: Družina in spreminjanje spolnih vlog IV
ISSP87 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I
ISSP88 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I
ISSP92 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II
ISSP94 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II
ISSP99 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III
KB87 Razredna bit sodobne jugoslovanske družbe, 1987
KONSL87 Kreativnost in odkrivanje talentov: Primer Škofja Loka
KONTAL88 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988
KONTAL90 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990
MANJ06 Primerjalna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji
MLA00 Mladina, 2000
MLA10 Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji
MLA13 Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti
MLA70 Študentje in sodobna družba
MLA84 Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984
MLA85 Mladina 1985: Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije
MLA93 Mladina '93: Vrednote in življenjski stili mladih
MLA95 Mladina '95: Mladi in družbene spremembe
MLA97 Mladina '97: Prosti čas mladih v Ljubljani
MLA98 Mladina '98: Socialna ranljivost mladih
MLAALK07 Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia
MLAHR12 Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih
MLAMIR Mladina in mir
MODJES01 Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NADLOS18 Odklikni, 2018: Raziskava o spletnem nadlegovanju med mladimi v Sloveniji
NASILD05 Nasilje v družini: Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
ODA15 Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti
POLMR Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji: Opis serije
POLMR12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 2012
POLMR96 Oblikovanje policy mrež in lobiranje, 1996
POLMR_12 Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji, 1996 in 2012
POSTAR12 Ugotavljanje potreb starejših na območju Mestne občine Ljubljana, 2012
PSIP03 Percepcije slovenske integracijske politike
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM002 Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)
SJM032 Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji
SJM121 Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
SJM192 Slovensko javno mnenje 2019/2: Stališča o neenakosti (ISSP), Ogledalo javnega mnenja, Odnos do dela in družine
SJM922 Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah
SJM932 Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini
SJM981 Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji
SOCOM Socialna omrežja: Opis serije
SOCOM00 Socialna opora dijakov Gimnazije Poljane (2000)
SOCOM92 Socialna opora študentske vlade UL (1992)
SOCOM98 Socialna opora dijakov Gimnazije Bežigrad (1998)
SOCOP02 Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije
SOCO_01 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2000-2001)
SOCO_02 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2001-2002)
SOCO_05 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2004-2005)
SOCO_93 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
SPFND75 Socialno psihološki faktorji v načrtovanju družine 1975
SPSTUD08 Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji
SSMYS74 Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974
STARSI04 Starši med delom in družino
STARSI05 Usklajevanje dela in starševstva 2005
STUD05 Družbeni profil študentov Slovenije, 2005
STUDKO01 Študentska košarica: Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani
STUDMB01 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2001
STUDMB02 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002
STUDMB03 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2003
STUDMB04 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2004
SUTR0904 Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1004 Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1104 Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1204 Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1304 Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost
SUTR1404 Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost
SVETDZ98 Državni svet v političnem sistemu Republike Slovenije
SZ07 Raziskava o spletnih zmenkarijah, 2007
VZGL03 Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, 2003
WELSOC15 Prihodnost držav blaginje, 2015: Evropa naših otrok
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si