Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1110
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1110_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, mnenje o aferi Patria, gospodarska kriza

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop kontinuiranih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom državnih organov in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi stopnjo zaupanja v ključne institucije sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o aferi 'patria' ter o gospodarski in finančni krizi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 3. oktober 2011 - 5. oktober 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Uteži so oblikovane s poststratifikacijskim usklajevanjem na spol, starost, izobrazbo in velikost naselja (do 500 p., 500-4000 p., 4000-50000 p., nad 50000 p.).

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1110 - Politbarometer PB10/11, Slovenija [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 53
 • število enot: 953

Verzija: februar 2013

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2011-10-15 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 2011-10-15 2011-10-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 22 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 35
2 . 50
3 nekaj vmes 328
4 . 349
5 zelo sem srečen 184
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 26
2 . 53
3 nekaj vmes 293
4 . 387
5 zelo sem zadovoljen 185
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 152 Frekvenca
2011-10-15 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 2011-10-15 2011-10-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 251 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 35
2 . 50
3 nekaj vmes 328
4 . 349
5 zelo sem srečen 184
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 350 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 26
2 . 53
3 nekaj vmes 293
4 . 387
5 zelo sem zadovoljen 185
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 449 Frekvenca
1 zadovoljen 102
2 ni zadovoljen 811
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 548 Frekvenca
1 zadovoljen 577
2 ni zadovoljen 347
3 ne vem, b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1x VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO 2011? OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 647 Frekvenca
1 zelo neuspešno 333
2 . 296
3 nekje vmes 256
4 . 39
5 zelo uspešno 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2x BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 746 Frekvenca
1 zelo neuspešno 263
2 . 235
3 nekje vmes 284
4 . 101
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3x DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 845 Frekvenca
1 zelo neuspešno 257
2 . 343
3 nekje vmes 261
4 . 34
5 zelo uspešno 4
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9x OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 944 Frekvenca
1 zelo neuspešno 282
2 . 294
3 nekje vmes 227
4 . 55
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5x DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1043 Frekvenca
1 zelo neuspešno 87
2 . 134
3 nekje vmes 269
4 . 292
5 zelo uspešno 144
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 1142 Frekvenca
1 najmanj zaupa 295
2 . 305
3 nekaj vmes 279
4 . 42
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1241 Frekvenca
1 najmanj zaupa 285
2 . 235
3 nekaj vmes 252
4 . 119
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1340 Frekvenca
1 najmanj zaupa 260
2 . 324
3 nekaj vmes 284
4 . 47
5 najbolj zaupa 4
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 PREDSEDNIK REP.

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 1439 Frekvenca
1 najmanj zaupa 117
2 . 135
3 nekaj vmes 257
4 . 280
5 najbolj zaupa 141
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1538 Frekvenca
1 najmanj zaupa 350
2 . 312
3 nekaj vmes 218
4 . 19
5 najbolj zaupa 2
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Vrednost 1637 Frekvenca
1 najmanj zaupa 276
2 . 281
3 nekaj vmes 250
4 . 83
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Vrednost 1736 Frekvenca
1 najmanj zaupa 104
2 . 136
3 nekaj vmes 369
4 . 257
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Vrednost 1835 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 70
3 nekaj vmes 276
4 . 353
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKEV,DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1934 Frekvenca
1 najmanj zaupa 288
2 . 228
3 nekaj vmes 248
4 . 122
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2033 Frekvenca
1 najmanj zaupa 187
2 . 227
3 nekaj vmes 339
4 . 125
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2132 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 121
3 nekaj vmes 382
4 . 293
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2231 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 148
3 nekaj vmes 367
4 . 299
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2330 Frekvenca
1 najmanj zaupa 97
2 . 178
3 nekaj vmes 434
4 . 145
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATO

NATU?

Vrednost 2429 Frekvenca
1 najmanj zaupa 122
2 . 186
3 nekaj vmes 355
4 . 139
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2528 Frekvenca
1 najmanj zaupa 112
2 . 192
3 nekaj vmes 326
4 . 194
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2627 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 186
3 nekaj vmes 396
4 . 225
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2726 Frekvenca
1 najmanj zaupa 108
2 . 232
3 nekaj vmes 409
4 . 118
5 najbolj zaupa 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2825 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 173
3 nekaj vmes 377
4 . 248
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Vrednost 2924 Frekvenca
1 najmanj zaupa 211
2 . 264
3 nekaj vmes 295
4 . 116
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w20b VOLIL 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3023 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 33
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 28
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SDS - slovenska demokratska stranka 154
5 SLS - slovenska ljudska stranka 28
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 22
7 SD - socialni demokrati 246
8 ZARES - nova stranka 21
9 drugo stranko 10
99 ni volil 184
0 ne vem, b.o. 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

wx1 BO VOLIL 4. DECEMBRA?

VERJETNO VESTE, DA BODO 4. DECEMBRA PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. ALI SE BOSTE TEH VOLITEV UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 3122 Frekvenca
1 ZAGOTOVO DA 560
2 VERJETNO DA 161
3 VERJETNO NE 76
4 ZAGOTOVO NE 77
5 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

wx2 ZA KATERO STRANKO BO VOLIL 4.12.?

IN ZA KATERO STRANKO BOSTE NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3221 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 19
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 8
3 NSI - krscanska ljudska stranka 11
4 SDS - slovenska demokratska stranka 95
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 SD - socialni demokrati 53
8 ZARES - nova stranka 1
9 STR - Stranka za trajnostni razvoj 14
10 lista Zorana Jankovića 6
11 županska lista 0
12 drugo stranko 27
0 ne vem, b.o. 460
Sysmiss 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
262 691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

wx3 KATERA STRANKA VAM JE NEKOLIKO BLIŽJA?

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3320 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 36
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 13
3 NSI - krscanska ljudska stranka 5
4 SDS - slovenska demokratska stranka 41
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 SD - socialni demokrati 54
8 ZARES - nova stranka 8
9 STR - Stranka za trajnostni razvoj 12
10 lista Zorana Jankovića 0
11 županska lista 1
12 drugo stranko 32
0 ne vem, b.o. 461
Sysmiss 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 723

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q950 ALI BOSTE ZARADNI NOVIH STRANK/LIST ŠLI NA VOLITVE?

V ZADNJIH DNEH NASTAJAJO NOVE LISTE IN STRANKE, KI BODO VERJETNO NASTOPILE NA DECEMBRSKIH VOLITVAH. TO SO: STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, LISTA ZORANA JANKOVIĆA, T.I. ŽUPANSKA LISTA. ALI SE BOSTE OB NASTOPU TEH NOVIH LIST IN STRANK VOLITEV VENDARLE UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 3419 Frekvenca
1 verjetno da 151
2 verjetno ne 108
3 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
259 694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q950a ZA KATERO NOVO LISTO/STRANKO BI SE VERJETNO ODLOČILI?

... IN ZA KATERO NOVO LISTO ALI STRANKO BI SE VERJETNO ODLOČILI?

Vrednost 3518 Frekvenca
1 STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 28
2 LISTA ZORANA JANKOVIĆA 17
3 FORUM ZA NAPREDEK 14
4 drugo 14
5 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 802
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 880

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3617 Frekvenca
1 prej levo 289
2 v sredino 262
3 prej desno 202
4 b.o. 194
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q951 KOGA BI PODPRL ZA PREDSEDNIKA VLADE?

ČE BI IMELI MOŽNOST NEPOSREDNO VOLITI PREDSEDNIKA VLADE, KOGA IZMED NAVEDENIH BI NAJPREJ PODPRLI?

Vrednost 3716 Frekvenca
1 BORUTA PAHORJA 109
2 JANEZA JANŠO 188
3 ZORANA JANKOVIĆA 153
4 OZ. KOGA DRUGEGA 183
5 nobenega 195
6 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q951aa Za mandatarja predlaga:

Vrednost 3815 Frekvenca
1 Potočnik 9
2 Lahovnik 10
3 Žerjav 9
4 Jelinčič 7
5 Gaspari 4
6 Erjavec 5
7 Virant 5
8 Hanžek 5
9 Peterle 2
10 drugo 14
Sysmiss 883
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70 883

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q952 SO OBTOŽBE V PRIMERU PATRIA UTEMELJENE?

NA LJUBLJANJSKEM SODIŠČU POTEKA SODNI PROCES O ZADEVI 'PATRIA'. MED OBTOŽENIMI JE TUDI JANEZ JANŠA. ALI SE VAM ZDI, DA JE OBTOŽNICA PROTI NJEMU IN SKUPINI OBTOŽENIH UTEMELJENA, ALI NE?

Vrednost 3914 Frekvenca
1 da, je utemeljena 401
2 ne, ni utemeljena 271
3 ne vem, b.o. 280
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
672 281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q911 GOSPODARSKA IN FINANČNA KRIZA...

ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

Vrednost 4013 Frekvenca
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, ALI 126
2 SE BO KRIZA PRI NAS ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE NAPREJ SLABŠALO 754
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0 0 93 54.248 16.672

Vrednosti spremenljivk od 0 do 93

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 4211 Frekvenca
1 OSNOVNA 149
2 KONČANA POKLICNA 128
3 KONČANA SREDNJA 378
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 295
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 4310 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 382
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 314
3 V VEČJEM MESTU 111
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 145
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 449 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 162
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 132
3 SAMOZAPOSLEN 40
4 KMET 15
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 488
7 ŠTUDENT, DIJAK 44
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 458 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 34
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 82
3 NE, TO ME NE SKRBI 178
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 659

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 467 Frekvenca
1 sem veren 462
2 nisem veren 288
3 nekaj vmes... 188
4 zavrnil odg.,b.o. 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

SPOL

Vrednost 476 Frekvenca
1 moški 347
2 ženska 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj Kraj

Kraj

Vrednost 485 Frekvenca
Zakrita vrednost 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0

regija Regija

Regija

Vrednost 494 Frekvenca
1 POMURSKA 54
2 PODRAVSKA 138
3 KOROŠKA 34
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 112
6 ZASAVSKA 27
7 OSREDNJA 224
8 SPOD. POSAVSKA 24
9 DOLENJSKA 66
10 GORIŠKA 65
11 OBALNO-KRAŠKA 47
12 KRAŠKA 20
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Velikost naselja

Veln2

Vrednost 503 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 330
2 500-4000 227
3 4000-50000 241
4 NAD 50000 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

rstar STAROST

Vrednost 512 Frekvenca
30 ->30 77
45 31 - 45 169
60 46 - 60 286
99 61 -> 421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0 0.211 5.277 1 1.029

Vrednosti spremenljivk od 0.2110741972 do 5.27685493

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1110 - Politbarometer PB10/11, Slovenija [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 10/2011 : oktober 2011.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Toš, N. (2012). Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1110. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1110_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2012

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si