Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1110
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1110_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, mnenje o aferi Patria, gospodarska kriza

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop kontinuiranih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom državnih organov in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi stopnjo zaupanja v ključne institucije sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o aferi 'patria' ter o gospodarski in finančni krizi.

Methodology


Collection date: 3. oktober 2011 - 5. oktober 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Uteži so oblikovane s poststratifikacijskim usklajevanjem na spol, starost, izobrazbo in velikost naselja (do 500 p., 500-4000 p., 4000-50000 p., nad 50000 p.).

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1110 - Politbarometer PB10/11, Slovenija [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 53
 • number of units: 953

Version: februar 2013

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2011-10-15 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 2011-10-15 2011-10-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 22 Frequency
1 sploh nisem srečen 35
2 . 50
3 nekaj vmes 328
4 . 349
5 zelo sem srečen 184
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 7

Valid range from 1 to 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 31 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 26
2 . 53
3 nekaj vmes 293
4 . 387
5 zelo sem zadovoljen 185
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 9

Valid range from 1 to 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 152 Frequency
2011-10-15 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 2011-10-15 2011-10-15

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 251 Frequency
1 sploh nisem srečen 35
2 . 50
3 nekaj vmes 328
4 . 349
5 zelo sem srečen 184
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 7

Valid range from 1 to 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 350 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 26
2 . 53
3 nekaj vmes 293
4 . 387
5 zelo sem zadovoljen 185
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 9

Valid range from 1 to 5

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 449 Frequency
1 zadovoljen 102
2 ni zadovoljen 811
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 40

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 548 Frequency
1 zadovoljen 577
2 ni zadovoljen 347
3 ne vem, b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 29

Valid range from 1 to 2

v1x VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO 2011? OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 647 Frequency
1 zelo neuspešno 333
2 . 296
3 nekje vmes 256
4 . 39
5 zelo uspešno 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 24

Valid range from 1 to 5

v2x BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 746 Frequency
1 zelo neuspešno 263
2 . 235
3 nekje vmes 284
4 . 101
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 32

Valid range from 1 to 5

v3x DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 845 Frequency
1 zelo neuspešno 257
2 . 343
3 nekje vmes 261
4 . 34
5 zelo uspešno 4
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 54

Valid range from 1 to 5

v9x OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 944 Frequency
1 zelo neuspešno 282
2 . 294
3 nekje vmes 227
4 . 55
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 84

Valid range from 1 to 5

v5x DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1043 Frequency
1 zelo neuspešno 87
2 . 134
3 nekje vmes 269
4 . 292
5 zelo uspešno 144
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 27

Valid range from 1 to 5

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 1142 Frequency
1 najmanj zaupa 295
2 . 305
3 nekaj vmes 279
4 . 42
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 22

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1241 Frequency
1 najmanj zaupa 285
2 . 235
3 nekaj vmes 252
4 . 119
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 18

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1340 Frequency
1 najmanj zaupa 260
2 . 324
3 nekaj vmes 284
4 . 47
5 najbolj zaupa 4
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 34

Valid range from 1 to 5

i4 PREDSEDNIK REP.

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 1439 Frequency
1 najmanj zaupa 117
2 . 135
3 nekaj vmes 257
4 . 280
5 najbolj zaupa 141
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 23

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1538 Frequency
1 najmanj zaupa 350
2 . 312
3 nekaj vmes 218
4 . 19
5 najbolj zaupa 2
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 52

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Value 1637 Frequency
1 najmanj zaupa 276
2 . 281
3 nekaj vmes 250
4 . 83
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 49

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Value 1736 Frequency
1 najmanj zaupa 104
2 . 136
3 nekaj vmes 369
4 . 257
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 33

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Value 1835 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 70
3 nekaj vmes 276
4 . 353
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 95

Valid range from 1 to 5

i9 CERKEV,DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1934 Frequency
1 najmanj zaupa 288
2 . 228
3 nekaj vmes 248
4 . 122
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 25

Valid range from 1 to 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 2033 Frequency
1 najmanj zaupa 187
2 . 227
3 nekaj vmes 339
4 . 125
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 48

Valid range from 1 to 5

i13 ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2132 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 121
3 nekaj vmes 382
4 . 293
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 48

Valid range from 1 to 5

i14 ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2231 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 148
3 nekaj vmes 367
4 . 299
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 15

Valid range from 1 to 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 2330 Frequency
1 najmanj zaupa 97
2 . 178
3 nekaj vmes 434
4 . 145
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 79

Valid range from 1 to 5

i21 NATO

NATU?

Value 2429 Frequency
1 najmanj zaupa 122
2 . 186
3 nekaj vmes 355
4 . 139
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 132

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2528 Frequency
1 najmanj zaupa 112
2 . 192
3 nekaj vmes 326
4 . 194
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 90

Valid range from 1 to 5

i15 MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2627 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 186
3 nekaj vmes 396
4 . 225
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 15

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2726 Frequency
1 najmanj zaupa 108
2 . 232
3 nekaj vmes 409
4 . 118
5 najbolj zaupa 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 79

Valid range from 1 to 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2825 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 173
3 nekaj vmes 377
4 . 248
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 31

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Value 2924 Frequency
1 najmanj zaupa 211
2 . 264
3 nekaj vmes 295
4 . 116
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 43

Valid range from 1 to 5

w20b VOLIL 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3023 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 33
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 28
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SDS - slovenska demokratska stranka 154
5 SLS - slovenska ljudska stranka 28
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 22
7 SD - socialni demokrati 246
8 ZARES - nova stranka 21
9 drugo stranko 10
99 ni volil 184
0 ne vem, b.o. 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 211

Valid range from 1 to 99

wx1 BO VOLIL 4. DECEMBRA?

VERJETNO VESTE, DA BODO 4. DECEMBRA PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. ALI SE BOSTE TEH VOLITEV UDELEŽILI, ALI NE?

Value 3122 Frequency
1 ZAGOTOVO DA 560
2 VERJETNO DA 161
3 VERJETNO NE 76
4 ZAGOTOVO NE 77
5 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 79

Valid range from 1 to 4

wx2 ZA KATERO STRANKO BO VOLIL 4.12.?

IN ZA KATERO STRANKO BOSTE NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3221 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 19
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 8
3 NSI - krscanska ljudska stranka 11
4 SDS - slovenska demokratska stranka 95
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 SD - socialni demokrati 53
8 ZARES - nova stranka 1
9 STR - Stranka za trajnostni razvoj 14
10 lista Zorana Jankovića 6
11 županska lista 0
12 drugo stranko 27
0 ne vem, b.o. 460
Sysmiss 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 691

Valid range from 1 to 12

wx3 KATERA STRANKA VAM JE NEKOLIKO BLIŽJA?

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3320 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 36
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 13
3 NSI - krscanska ljudska stranka 5
4 SDS - slovenska demokratska stranka 41
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 SD - socialni demokrati 54
8 ZARES - nova stranka 8
9 STR - Stranka za trajnostni razvoj 12
10 lista Zorana Jankovića 0
11 županska lista 1
12 drugo stranko 32
0 ne vem, b.o. 461
Sysmiss 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 723

Valid range from 1 to 12

q950 ALI BOSTE ZARADNI NOVIH STRANK/LIST ŠLI NA VOLITVE?

V ZADNJIH DNEH NASTAJAJO NOVE LISTE IN STRANKE, KI BODO VERJETNO NASTOPILE NA DECEMBRSKIH VOLITVAH. TO SO: STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, LISTA ZORANA JANKOVIĆA, T.I. ŽUPANSKA LISTA. ALI SE BOSTE OB NASTOPU TEH NOVIH LIST IN STRANK VOLITEV VENDARLE UDELEŽILI, ALI NE?

Value 3419 Frequency
1 verjetno da 151
2 verjetno ne 108
3 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 694

Valid range from 1 to 2

q950a ZA KATERO NOVO LISTO/STRANKO BI SE VERJETNO ODLOČILI?

... IN ZA KATERO NOVO LISTO ALI STRANKO BI SE VERJETNO ODLOČILI?

Value 3518 Frequency
1 STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 28
2 LISTA ZORANA JANKOVIĆA 17
3 FORUM ZA NAPREDEK 14
4 drugo 14
5 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 802
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 880

Valid range from 1 to 4

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3617 Frequency
1 prej levo 289
2 v sredino 262
3 prej desno 202
4 b.o. 194
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 200

Valid range from 1 to 3

q951 KOGA BI PODPRL ZA PREDSEDNIKA VLADE?

ČE BI IMELI MOŽNOST NEPOSREDNO VOLITI PREDSEDNIKA VLADE, KOGA IZMED NAVEDENIH BI NAJPREJ PODPRLI?

Value 3716 Frequency
1 BORUTA PAHORJA 109
2 JANEZA JANŠO 188
3 ZORANA JANKOVIĆA 153
4 OZ. KOGA DRUGEGA 183
5 nobenega 195
6 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 125

Valid range from 1 to 5

q951aa Za mandatarja predlaga:

Value 3815 Frequency
1 Potočnik 9
2 Lahovnik 10
3 Žerjav 9
4 Jelinčič 7
5 Gaspari 4
6 Erjavec 5
7 Virant 5
8 Hanžek 5
9 Peterle 2
10 drugo 14
Sysmiss 883
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 883

Valid range from 1 to 10

q952 SO OBTOŽBE V PRIMERU PATRIA UTEMELJENE?

NA LJUBLJANJSKEM SODIŠČU POTEKA SODNI PROCES O ZADEVI 'PATRIA'. MED OBTOŽENIMI JE TUDI JANEZ JANŠA. ALI SE VAM ZDI, DA JE OBTOŽNICA PROTI NJEMU IN SKUPINI OBTOŽENIH UTEMELJENA, ALI NE?

Value 3914 Frequency
1 da, je utemeljena 401
2 ne, ni utemeljena 271
3 ne vem, b.o. 280
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 281

Valid range from 1 to 2

q911 GOSPODARSKA IN FINANČNA KRIZA...

ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

Value 4013 Frequency
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, ALI 126
2 SE BO KRIZA PRI NAS ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE NAPREJ SLABŠALO 754
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 73

Valid range from 1 to 2

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0 0 93 54.248 16.672

Valid range from 0 to 93

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 4211 Frequency
1 OSNOVNA 149
2 KONČANA POKLICNA 128
3 KONČANA SREDNJA 378
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 295
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 3

Valid range from 1 to 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 4310 Frequency
1 NA PODEŽELJU 382
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 314
3 V VEČJEM MESTU 111
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 145
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 1

Valid range from 1 to 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 449 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 162
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 132
3 SAMOZAPOSLEN 40
4 KMET 15
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 488
7 ŠTUDENT, DIJAK 44
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 8
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 1

Valid range from 1 to 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 458 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 34
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 82
3 NE, TO ME NE SKRBI 178
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 659

Valid range from 1 to 3

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 467 Frequency
1 sem veren 462
2 nisem veren 288
3 nekaj vmes... 188
4 zavrnil odg.,b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 15

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

SPOL

Value 476 Frequency
1 moški 347
2 ženska 606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0

Valid range from 1 to 2

kraj Kraj

Kraj

Value 485 Frequency
Zakrita vrednost 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0

regija Regija

Regija

Value 494 Frequency
1 POMURSKA 54
2 PODRAVSKA 138
3 KOROŠKA 34
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 112
6 ZASAVSKA 27
7 OSREDNJA 224
8 SPOD. POSAVSKA 24
9 DOLENJSKA 66
10 GORIŠKA 65
11 OBALNO-KRAŠKA 47
12 KRAŠKA 20
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 27

Valid range from 1 to 12

veln2 Velikost naselja

Veln2

Value 503 Frequency
0 miss 0
1 ->500 330
2 500-4000 227
3 4000-50000 241
4 NAD 50000 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0

Valid range from 0 to 4

rstar STAROST

Value 512 Frequency
30 ->30 77
45 31 - 45 169
60 46 - 60 286
99 61 -> 421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0

Valid range from 30 to 99

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0 0.211 5.277 1 1.029

Valid range from 0.2110741972 to 5.27685493

Materials of the Study

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1110 - Politbarometer PB10/11, Slovenija [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 10/2011 : oktober 2011.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kurdija, S. and Toš, N. (2012). Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1110. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1110_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer