Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: IKTSLO03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_IKTSLO03_V1
Glavni avtor(ji):
  • Škerlavaj, Miha
Izdelal datoteko podatkov:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2003)

Finančna podpora:

Ekonomska fakulteta

Serija:
  • ORGU/Organizacijsko učenje

    Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo in Španijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Zadnji dve raziskavi iz te serije sta bili narejeni leta 2008 v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, ocena uspešnosti poslovanja

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Vodenje podjetij
Vsebinska področja ADP
Informacijsko-komunikacijske tehnologije
Organizacijsko učenje
Uspešnost poslovanja


Povzetek:

Cilj raziskave je bil raziskati vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij ter predstaviti in preizkusiti model izboljšanja uspešnosti poslovanja na podlagi vpliva kulture organizacijskega učenja (KOU). Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni so: pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter zaznavne in vedenjske spremembe. Znotraj teoretičnega okvira konkurenčnih vrednot KOU pokriva nekatere vidike vseh tipov organizacijskih kultur: timske, razvojne, hierarhične in racionalne. Zbrani podatki so pridobljeni iz 220 slovenskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 100 ljudi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 2003 - avgust 2003
Čas izdelave: 2003-06
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

podjetje

Populacija:

Slovenska podjetja, ki zaposlujejo več kot 100 ljudi.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Škerlavaj, Miha

Tip vzorca:

Brez vzorčenja. Zajeta je bila celotna populacija slovenskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 100 ljudi - 867 podjetij. Vzorčni okvir je zagotovil Poslovni imenik Slovenije.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: IKTSLO03 - Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 68
  • število enot: 220

Spremenljivke

sw1 groupware A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

4. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za ravnanje odnosov s kupci (CRM)?

Vrednost 13 Frekvenca
1 sploh nimamo 107
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 24
3 občasno - približno enkrat tedensko 20
4 v povprečju vsak drugi dan 8
5 vsakodnevno 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw2 ERP A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

3. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za celovito podporo poslovanju (ERP) - npr. SAP, BAAN, NaVision, Birokrat ipd.?

Vrednost 22 Frekvenca
1 sploh nimamo 79
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 7
3 občasno - približno enkrat tedensko 7
4 v povprečju vsak drugi dan 10
5 vsakodnevno 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw3 intranet A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

1. Kako pogosto uporabljajo zaposleni v vaši organizaciji intranet, da bi izboljšali komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh nimamo 40
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 16
3 občasno - približno enkrat tedensko 31
4 v povprečju vsak drugi dan 21
5 vsakodnevno 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw1 groupware A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

4. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za ravnanje odnosov s kupci (CRM)?

Vrednost 168 Frekvenca
1 sploh nimamo 107
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 24
3 občasno - približno enkrat tedensko 20
4 v povprečju vsak drugi dan 8
5 vsakodnevno 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw2 ERP A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

3. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za celovito podporo poslovanju (ERP) - npr. SAP, BAAN, NaVision, Birokrat ipd.?

Vrednost 267 Frekvenca
1 sploh nimamo 79
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 7
3 občasno - približno enkrat tedensko 7
4 v povprečju vsak drugi dan 10
5 vsakodnevno 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw3 intranet A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

1. Kako pogosto uporabljajo zaposleni v vaši organizaciji intranet, da bi izboljšali komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Vrednost 366 Frekvenca
1 sploh nimamo 40
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 16
3 občasno - približno enkrat tedensko 31
4 v povprečju vsak drugi dan 21
5 vsakodnevno 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw4 baze podatkov A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

6. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sisteme za upravljanje z bazami podatkov (npr. MS SQL, Oracle)?

Vrednost 465 Frekvenca
1 sploh nimamo 41
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 4
3 občasno - približno enkrat tedensko 18
4 v povprečju vsak drugi dan 16
5 vsakodnevno 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw5 spletna stran A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

5. V kolikšni meri uporabljate sistem za ravnanje s preskrbovalno verigo (SCM)?

Vrednost 564 Frekvenca
1 sploh nimamo 20
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 115
3 občasno - približno enkrat tedensko 66
4 v povprečju vsak drugi dan 6
5 vsakodnevno 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

sw6 e-forum A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

2. Kako pogosto uporablja vaša organizacija elektronsko pošto, da bi izboljšala komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju in komunikacijo z okoljem?

Vrednost 663 Frekvenca
1 sploh nimamo 148
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 40
3 občasno - približno enkrat tedensko 19
4 v povprečju vsak drugi dan 5
5 vsakodnevno 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tkm1 videokonference A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

7. Kako pogosto uporablja vaša organizacija sistem za videokonference?

Vrednost 762 Frekvenca
1 sploh nimamo 187
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 20
3 občasno - približno enkrat tedensko 8
4 v povprečju vsak drugi dan 3
5 vsakodnevno 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tkm2 mobilni telefoni A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

8. Kako pogosto uporabljajo zaposleni v vaši organizaciji ekstranet, da bi se izboljšala komunikacija med vašim podjetjem, dobavitelji in kupci?

Vrednost 861 Frekvenca
1 do pod 1% zaposlenih 8
2 od 1% do pod 5% 47
3 od 5% do pod 15% 93
4 od 15 do pod 30% zaposlenih 46
5 nad 30% zaposlenih 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tkm3 internet - delež zaposlenih A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

9. Kakšnemu deležu zaposlenih je omogočen v vašem podjetju dostop do Interneta?

Vrednost 960 Frekvenca
1 do pod 10% 33
2 od 10% do pod 25% 76
3 od 25% do pod 75% 67
4 od 75% do pod 100% 24
5 vsi zaposleni 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tkm4 internet - hitrost dostopa A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

10. Hitrost dostopa v Internet je v naši organizaciji:

Vrednost 1059 Frekvenca
1 nimamo 0
2 zelo počasna (analogna) 5
3 zadovoljiva (ISDN) 43
4 dobra (najeta linija) 45
5 visoka (ADSL ipd) 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

hw1 PC/terminal - delež zaposlenih A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

12. Kakšen delež zaposlenih v vašem podjetju ima svoj lasten osebni računalnik ali terminal na delovnem mestu?

Vrednost 1158 Frekvenca
1 do pod 10% 12
2 od 10% do pod 25% 68
3 od 25% do pod 75% 92
4 od 75% do pod 100% 35
5 vsi zaposleni 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

hw2 prenosni računalniki/PDA - d.zap. A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

13. Kakšnemu deležu zaposlenih je v vašem podjetju omogočena uporaba prenosnih računalnikov?

Vrednost 1257 Frekvenca
1 do pod 1% zaposlenih 93
2 od 1% do pod 5% 85
3 od 5% do pod 15% 26
4 od 15 do pod 30% zaposlenih 10
5 nad 30% zaposlenih 4
7 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf1 1. Zaposleni v naši organizaciji so izjemno pomemben vir informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

1. Zaposleni v naši organizaciji so izjemno pomemben vir informacij.

Vrednost 1356 Frekvenca
1 sploh ne drži 1
2 ne drži 3
3 niti drži niti ne drži 50
4 drži 111
5 popolnoma drži 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf2 2. Pretekle odločitve so zelo uporaben vir informacij za trenutne odločitve. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

2. Pretekle odločitve so zelo uporaben vir informacij za trenutne odločitve.

Vrednost 1455 Frekvenca
1 sploh ne drži 1
2 ne drži 12
3 niti drži niti ne drži 60
4 drži 117
5 popolnoma drži 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf3 3. Vedno se izplača preizkusiti nove metode in storitve, tudi če je to tvegano. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

3. Vedno se izplača preizkusiti nove metode in storitve, tudi če je to tvegano.

Vrednost 1554 Frekvenca
1 sploh ne drži 5
2 ne drži 29
3 niti drži niti ne drži 80
4 drži 85
5 popolnoma drži 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf4 4. Poročila zunanjih strokovnjakov so izjemno pomemben vir informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

4. Poročila zunanjih strokovnjakov so izjemno pomemben vir informacij.

Vrednost 1653 Frekvenca
1 sploh ne drži 0
2 ne drži 12
3 niti drži niti ne drži 67
4 drži 115
5 popolnoma drži 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf5 5. Naša organizacija uporablja storitev clippinga -rednega zbiranja člankov o določenih za nas zanimivih temah. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

5. Naša organizacija uporablja storitev clippinga -rednega zbiranja člankov o določenih za nas zanimivih temah.

Vrednost 1752 Frekvenca
1 sploh ne drži 43
2 ne drži 45
3 niti drži niti ne drži 44
4 drži 43
5 popolnoma drži 44
44 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf6 6. Konkurenčna podjetja so izredno pomemben vir učenja novih metod in storitev. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

6. Konkurenčna podjetja so izredno pomemben vir učenja novih metod in storitev.

Vrednost 1851 Frekvenca
1 sploh ne drži 4
2 ne drži 22
3 niti drži niti ne drži 51
4 drži 108
5 popolnoma drži 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf7 7. Znanje o panogi, proizvodih in storitvah je pomemben kriterij pri zaposlovanju novih sodelavcev. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

7. Znanje o panogi, proizvodih in storitvah je pomemben kriterij pri zaposlovanju novih sodelavcev.

Vrednost 1950 Frekvenca
1 sploh ne drži 0
2 ne drži 16
3 niti drži niti ne drži 63
4 drži 103
5 popolnoma drži 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf8 8. Skupni projekti in združitve prispevajo k dvigu ravni znanja o panogi, ekonomskem okolju, novih metodah in proizvodih /storitvah. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

8. Skupni projekti in združitve prispevajo k dvigu ravni znanja o panogi, ekonomskem okolju, novih metodah in proizvodih /storitvah.

Vrednost 2049 Frekvenca
1 sploh ne drži 1
2 ne drži 11
3 niti drži niti ne drži 56
4 drži 125
5 popolnoma drži 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridinf9 9. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet od nadzornega sveta (za d.d.) oz. lastnikov. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

9. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet od nadzornega sveta (za d.d.) oz. lastnikov.

Vrednost 2148 Frekvenca
1 sploh ne drži 7
2 ne drži 46
3 niti drži niti ne drži 68
4 drži 69
5 popolnoma drži 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridin10 10. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet iz virov izven podjetja (najemanje strokovnjakov, kontaktiranje vrhnjih managerjev v drugih podjetjih). B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

10. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet iz virov izven podjetja (najemanje strokovnjakov, kontaktiranje vrhnjih managerjev v drugih podjetjih).

Vrednost 2247 Frekvenca
1 sploh ne drži 5
2 ne drži 42
3 niti drži niti ne drži 92
4 drži 71
5 popolnoma drži 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridin11 11. Naša organizacija ima zaposlene, katerih delo je iskanje in pridobivanje zunanjih informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

11. Naša organizacija ima zaposlene, katerih delo je iskanje in pridobivanje zunanjih informacij.

Vrednost 2346 Frekvenca
1 sploh ne drži 64
2 ne drži 64
3 niti drži niti ne drži 55
4 drži 30
5 popolnoma drži 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pridin12 12. Zunanji viri (poročila, svetovalci, časniki, revije, Internet…) so zelo pomembni za delovanje naše organizacije. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

12. Zunanji viri (poročila, svetovalci, časniki, revije, Internet…) so zelo pomembni za delovanje naše organizacije.

Vrednost 2445 Frekvenca
1 sploh ne drži 5
2 ne drži 24
3 niti drži niti ne drži 75
4 drži 87
5 popolnoma drži 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf1 1. Osebni kontakti B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

1. Osebni kontakti

Vrednost 2544 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 3
2 ni pomembno 6
3 niti pomembno niti nepomembno 17
4 pomembno 109
5 zelo pomembno 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf2 2. Srečanja timov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

2. Srečanja timov

Vrednost 2643 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 3
2 ni pomembno 3
3 niti pomembno niti nepomembno 39
4 pomembno 117
5 zelo pomembno 57
44 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf3 3. Timi kot organi odločanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

3. Timi kot organi odločanja

Vrednost 2742 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 7
2 ni pomembno 27
3 niti pomembno niti nepomembno 61
4 pomembno 89
5 zelo pomembno 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf4 4. Telefonski kontakti B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

4. Telefonski kontakti

Vrednost 2841 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 1
2 ni pomembno 13
3 niti pomembno niti nepomembno 59
4 pomembno 115
5 zelo pomembno 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf5 5. Zapiski, memorandumi, pisma,… B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

5. Zapiski, memorandumi, pisma,…

Vrednost 2940 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 1
2 ni pomembno 18
3 niti pomembno niti nepomembno 88
4 pomembno 94
5 zelo pomembno 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf6 6. Posebna poročila B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

6. Posebna poročila

Vrednost 3039 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 2
2 ni pomembno 13
3 niti pomembno niti nepomembno 67
4 pomembno 122
5 zelo pomembno 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf7 7. Formalna veriga ukazovanja (v smislu poročanja) B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

7. Formalna veriga ukazovanja (v smislu poročanja)

Vrednost 3138 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 3
2 ni pomembno 29
3 niti pomembno niti nepomembno 85
4 pomembno 85
5 zelo pomembno 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf8 8. Intranet podjetja kot način interpretacije informacij B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

8. Intranet podjetja kot način interpretacije informacij

Vrednost 3237 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 35
2 ni pomembno 51
3 niti pomembno niti nepomembno 58
4 pomembno 61
5 zelo pomembno 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf9 9. Forumi (e-klepetalnice, e-razprave)) B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

9. Forumi (e-klepetalnice, e-razprave))

Vrednost 3336 Frekvenca
1 sploh ni pomembno 94
2 ni pomembno 48
3 niti pomembno niti nepomembno 54
4 pomembno 21
5 zelo pomembno 2
11 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf10 10. Več informacij, kot ima podrejeni/a, boljše in uspešneje bo deloval/a. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Kakšen je vaš osebni odnos (v funkciji managerja) do informiranja zaposlenih v vaši organizaciji?

10. Več informacij, kot ima podrejeni/a, boljše in uspešneje bo deloval/a.

Vrednost 3435 Frekvenca
1 močno nasprotujem 1
2 nasprotujem 1
3 niti nasprotujem niti se strinjam 15
4 se strinjam 90
5 popolnoma se strinjam 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

intinf11 11. Informacije podrejenim morajo biti vedno preproste in jedrnate. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Kakšen je vaš osebni odnos (v funkciji managerja) do informiranja zaposlenih v vaši organizaciji?

11. Informacije podrejenim morajo biti vedno preproste in jedrnate.

Vrednost 3534 Frekvenca
1 močno nasprotujem 0
2 nasprotujem 2
3 niti nasprotujem niti se strinjam 19
4 se strinjam 82
5 popolnoma se strinjam 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs1 1. Prilagodljivost na pritiske iz okolja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

1. Prilagodljivost na pritiske iz okolja

Vrednost 3633 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 15
3 ni spremembe 51
4 zmeren porast 118
5 znaten porast/izboljšanje 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs2 2. Kvaliteta proizvodov ali storitev B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

2. Kvaliteta proizvodov ali storitev

Vrednost 3732 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 4
3 ni spremembe 41
4 zmeren porast 131
5 znaten porast/izboljšanje 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs3 3. Število ponujenih storitev ali proizvodov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

3. Število ponujenih storitev ali proizvodov

Vrednost 3831 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 1
2 zmeren padec 8
3 ni spremembe 56
4 zmeren porast 112
5 znaten porast/izboljšanje 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs4 4. Kvaliteta tehnologije poslovanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

4. Kvaliteta tehnologije poslovanja

Vrednost 3930 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 7
3 ni spremembe 38
4 zmeren porast 138
5 znaten porast/izboljšanje 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs5 5. Hitrost poslovanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

5. Hitrost poslovanja

Vrednost 4029 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 4
3 ni spremembe 46
4 zmeren porast 132
5 znaten porast/izboljšanje 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs6 6. Uvedba novih trženjskih pristopov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

6. Uvedba novih trženjskih pristopov

Vrednost 4128 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 3
2 zmeren padec 9
3 ni spremembe 67
4 zmeren porast 117
5 znaten porast/izboljšanje 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs7 7. Povprečna produktivnost zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

7. Povprečna produktivnost zaposlenih

Vrednost 4227 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 14
3 ni spremembe 42
4 zmeren porast 137
5 znaten porast/izboljšanje 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 2 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs8 8. Zadovoljstvo zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

8. Zadovoljstvo zaposlenih

Vrednost 4326 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 6
2 zmeren padec 29
3 ni spremembe 98
4 zmeren porast 77
5 znaten porast/izboljšanje 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs9 9. Splošna atmosfera v podjetju B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

9. Splošna atmosfera v podjetju

Vrednost 4425 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 7
2 zmeren padec 32
3 ni spremembe 92
4 zmeren porast 76
5 znaten porast/izboljšanje 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs10 10. Osebno komuniciranje med vrhnjimi managerji in zaposlenimi B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

10. Osebno komuniciranje med vrhnjimi managerji in zaposlenimi

Vrednost 4524 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 4
2 zmeren padec 21
3 ni spremembe 78
4 zmeren porast 97
5 znaten porast/izboljšanje 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs11 11. Učinkovitost timskih sestankov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

11. Učinkovitost timskih sestankov

Vrednost 4623 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 2
2 zmeren padec 14
3 ni spremembe 84
4 zmeren porast 112
5 znaten porast/izboljšanje 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs12 12. Razumevanje strateške usmeritve organizacije s strani zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

12. Razumevanje strateške usmeritve organizacije s strani zaposlenih

Vrednost 4722 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 5
2 zmeren padec 22
3 ni spremembe 91
4 zmeren porast 89
5 znaten porast/izboljšanje 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs13 13. Razumevanje glavnih problemov organizacije s strani zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

13. Razumevanje glavnih problemov organizacije s strani zaposlenih

Vrednost 4821 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 1
2 zmeren padec 24
3 ni spremembe 88
4 zmeren porast 95
5 znaten porast/izboljšanje 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zvs14 14. Učinkovitost informacijskih sistemov znotraj organizacije B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

14. Učinkovitost informacijskih sistemov znotraj organizacije

Vrednost 4920 Frekvenca
1 znaten padec/poslabšanje 1
2 zmeren padec 9
3 ni spremembe 73
4 zmeren porast 111
5 znaten porast/izboljšanje 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

fin1 ROA C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

1. TRDITEV A: Dobičkovnost sredstev (ROA , v %) v našem podjetju je bila precej pod povprečjem panoge. TRDITEV B: Dobičkovnost sredstev (ROA, v %) v našem podjetju je bila precej nad povprečjem panoge.

Vrednost 5019 Frekvenca
1 precej pod povprečjem panoge 11
2 nekoliko pod povprečjem panoge 33
3 približno enako povprečju panoge 79
4 nekoliko nad povprečjem panoge 65
5 precej nad povprečjem panoge 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

fin2 DV na zaposlenega glede na panogo C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

2. TRDITEV A: Dodana vrednost na zaposlenega v našem podjetju je bila precej pod povprečjem panoge. TRDITEV B: Dodana vrednost na zaposlenega v našem podjetju je bila precej nad povprečjem panoge.

Vrednost 5118 Frekvenca
1 precej pod povprečjem panoge 10
2 nekoliko pod povprečjem panoge 28
3 približno enako povprečju panoge 85
4 nekoliko nad povprečjem panoge 73
5 precej nad povprečjem panoge 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nef1 odnosi z dobavitelji C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

3. TRDITEV A: Odnosi z dobavitelji so zelo slabi in nestabilni ter ponavadi tudi zelo kratkotrajni. TRDITEV B: Odnose z dobavitelji smatramo za odlične, saj z njimi vzdržujemo trajne in partnerske odnose.

Vrednost 5217 Frekvenca
1 zelo nestabilni in kratkotrajni 2
2 relativno nestabilni in kratkotrajni 8
3 povprečni 41
4 dobri 130
5 odlični 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nef2 neto fluktuacija zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

4. TRDITEV A: Neto fluktuacija zaposlenih (število zamenjanega osebja v obdobju zaradi nezadovoljnosti s plačo, možnostmi za napredovanje, delovnimi odnosi ipd. - notranji vzroki) je v našem podjetju zelo visoka. TRDITEV B: V našem podjetju ni primerov, da bi ljudje odhajali zaradi tega, ker bi bili nezadovoljni s plačo, možnostmi za napredovanje, delovnimi odnosi ipd. - notranji vzroki.

Vrednost 5316 Frekvenca
1 zelo visoka neto fluktuacija 8
2 visoka 19
3 povprečna 65
4 nizka 90
5 zelo nizka 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

nef3 pritožbe kupcev C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

5. TRDITEV A: Število pritožb kupcev v obdobju se je zelo povečalo. TRDITEV B: Število pritožb kupcev v obdobju se je zelo zmanjšalo.

Vrednost 5415 Frekvenca
1 močno povečanje pritožb kupcev 3
2 zmerno povečanje pritožb kupcev 13
3 nespremenjeno število pritožb 101
4 zmerno zmanjšanje pritožb kupcev 90
5 zelo zmanjšano število pritožb kupcev 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

dejavnos glavna dejavnost podjetja Prosimo vas še za nekaj podatkov o vašem podjetju:

Katera je vaša glavna dejavnost (obkrožite ustrezno črko):

Vrednost 5514 Frekvenca
a 8
c 1
d 107
e 14
f 23
g 20
h 6
i 12
j 13
k 1
l 1
n 1
o 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0

stevzap povprečno število zaposlenih 2002

Vrednost 5613 Frekvenca
1 1-49 0
2 50-249 113
3 250-499 54
4 500-999 26
5 1000 in več 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

letprom čisti prihodki od prodaje 2002

Vrednost 5712 Frekvenca
1 do pod 1 mrd SIT 14
2 od 1 mrd SIT do pod 4 mrd SIT 100
3 od 4 mrd SIT 105
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

velikost velikost podjetja po ZGD Prosimo vas še za nekaj podatkov o vašem podjetju:

Velikost vašega podjetja (v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah):

Vrednost 5811 Frekvenca
1 malo 0
2 srednje 0
3 veliko 0
Sysmiss 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

priimek Priimek: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Priimek:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

ime Ime: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Ime:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

funkcija Funkcija v organizaciji: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Funkcija v organizaciji:

Vrednost 618 Frekvenca
HR manager 1
IT manager 1
administrator 1
analitik 1
analitik-planer 1
direktor 27
direktor IT 1
direktor družbe 1
direktor informatike 3
direktor informatike in organizacije 1
direktor kadrovske službe 1
direktor kadrovskega sektorja 1
direktor komerciale 2
direktor maloprodaje 1
direktor organizacijskega razvoja 1
direktor proizvodnje 1
direktor razvoja in tehnologije 1
direktor sektorja informatike 1
direktor sektorja za informatiko 1
direktor sektorja za informatiko in organizacijo 1
direktor splošnih služb 1
direktor splošno kadrovske službe 1
direktor uprave 1
direktorica 1
direktorica FRS 2
direktorica ekonomskega področja 1
direktorica informacijske tehnologije 1
direktorica informatike 1
direktorica inženiringa 1
direktorica za odnose z javnostmi 1
generalni direktor 1
glavni direktor 3
informatik 3
informatika 1
izvršni direktor 1
komerciala, logistika 1
komercialistka 1
koordinatorka informatike 1
marketing 1
marketing in razvoj 1
namestnik direktorja 2
namestnik generalnega direktorja 1
namestnik glavnega direktorja 1
namestnik predsednika uprave 1
organizacija 1
organizator programer 1
planer-analitik 1
pomočnica generalnega direktorja za informatiko 1
pomočnik direktorja 1
pomočnik direktorja programa opažnih plošč 1
pomočnik direktorja za ekonomsko finančne zadeve 1
pomočnik direktorja za finance 1
pomočnik glavnega direktorja 2
poslovni sekretar 1
predsednica uprave 1
predsednik uprave 5
projektni vodja 1
prokurist 3
prokurist in vodja uprave 1
računalniški operater 1
računovodja 2
referent v marketingu 1
strokovni sodelavec v kadrovski službi 1
strokovni sodelavec za razvoj 1
svetovalec direktorja 1
svetovalec uprave 1
svetovalec uprave za informatiko, predstavnik vodstv 1
tehnični direktor 1
tehnologija 1
v.d. direktor 1
vodja AOP 1
vodja FRS 2
vodja IS 2
vodja IT 1
vodja PVC oddelka 1
vodja ekonomike, financ in informatike 1
vodja financ in računovodstva 1
vodja gospodarskega sektorja 1
vodja informacijskega sistema 1
vodja informatike 7
vodja kadrovske službe 2
vodja kadrovskega področja 1
vodja kakovosti 1
vodja kakovosti in informatike 1
vodja kontrolinga 3
vodja oddelka 1
vodja oddelka FRS 1
vodja oddelka za finance, računovodstvo in revizijo 1
vodja plansko analitske službe 1
vodja plansko-analitske službe 1
vodja področja informatike in organizacije 1
vodja priprave dela 1
vodja prodaje 1
vodja projekta 1
vodja razvoja in informatike 1
vodja računovodstva 1
vodja računovodstva in financ 1
vodja sektorja proizvodnje 1
vodja skupnih služb 1
vodja službe informatike 1
vodja službe za HR 1
vodja službe za informacijske storitve 1
vodja službe za teleinformatiko 1
vodja splošne službe 1
vodja splošnega področja 1
vodja splošnega sektorja 2
vodja tehničnih služb 1
vodja tehnično pripravljalne službe 1
vodja zagotavljanja kakovosti 1
vodstvo podjetja (informatika) 1
zunanji sodelavec 1
član uprave 4
članica uprave 1
šef službe za kontroling 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
172 0

funksifr funkcija respondenta sifrirano

Vrednost 627 Frekvenca
FRSdir direktor FRS 20
HRMdir direktor HRM 14
INFOdir direktor informatike 37
KOMERdir direktor prodaje 4
MARKTdir direktor marketinga 2
PROIZdir direktor proizvodnje 11
direktor direktor 48
drugo drugo: nižji nivoji odločanja 24
neznano ni podatka 48
svetupr svetovalec uprave 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0

telefon Telefonska številka: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Telefonska številka:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

elposta Vaš naslov elektronske pošte: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaš naslov elektronske pošte:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

poroilo poslati poročilo?

Vrednost 654 Frekvenca
0 ne 216
1 da 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0

pota Pošta

Vrednost 663 Frekvenca
0 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0

opombe Opombe

Vrednost 672 Frekvenca
0 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 0

podjetje Podjetje

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Škerlavaj, M. (2010). Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: IKTSLO03. https://doi.org/10.17898/ADP_IKTSLO03_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si