Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij

Basic Study Information

ADP - IDNo: IKTSLO03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_IKTSLO03_V1
Main author(s):
  • Škerlavaj, Miha
Data file producer:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2003)

Funding agency:

Ekonomska fakulteta

Project number:

no information

Series:
  • ORGU/Organizacijsko učenje

    Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo in Španijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Zadnji dve raziskavi iz te serije sta bili narejeni leta 2008 v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij.

Study Content

Keywords:

Informacijske in komunikacijske tehnologije, pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, ocena uspešnosti poslovanja

Keywords ELSST:
PODJETJE, PODJETJE, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, USPEŠNOST DELOVANJA, KAZALEC USPEŠNOSTI, UPORABA INFORMACIJ

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Vodenje podjetij
Topic Classification ADP
Informacijsko-komunikacijske tehnologije
Organizacijsko učenje
Uspešnost poslovanja


Abstract:

Cilj raziskave je bil raziskati vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij ter predstaviti in preizkusiti model izboljšanja uspešnosti poslovanja na podlagi vpliva kulture organizacijskega učenja (KOU). Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni so: pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter zaznavne in vedenjske spremembe. Znotraj teoretičnega okvira konkurenčnih vrednot KOU pokriva nekatere vidike vseh tipov organizacijskih kultur: timske, razvojne, hierarhične in racionalne. Zbrani podatki so pridobljeni iz 220 slovenskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 100 ljudi.

Methodology


Collection date: junij 2003 - avgust 2003
Date of production: 2003-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

podjetje

Universe:

Slovenska podjetja, ki zaposlujejo več kot 100 ljudi.

Excluded: no information
Data collected by:

Škerlavaj, Miha

Sampling procedure:

Brez vzorčenja. Zajeta je bila celotna populacija slovenskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 100 ljudi - 867 podjetij. Vzorčni okvir je zagotovil Poslovni imenik Slovenije.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: IKTSLO03 - Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 68
  • number of units: 220

Variable list

sw1 groupware A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

4. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za ravnanje odnosov s kupci (CRM)?

Value 13 Frequency
1 sploh nimamo 107
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 24
3 občasno - približno enkrat tedensko 20
4 v povprečju vsak drugi dan 8
5 vsakodnevno 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

sw2 ERP A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

3. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za celovito podporo poslovanju (ERP) - npr. SAP, BAAN, NaVision, Birokrat ipd.?

Value 22 Frequency
1 sploh nimamo 79
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 7
3 občasno - približno enkrat tedensko 7
4 v povprečju vsak drugi dan 10
5 vsakodnevno 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

sw3 intranet A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

1. Kako pogosto uporabljajo zaposleni v vaši organizaciji intranet, da bi izboljšali komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Value 31 Frequency
1 sploh nimamo 40
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 16
3 občasno - približno enkrat tedensko 31
4 v povprečju vsak drugi dan 21
5 vsakodnevno 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

sw1 groupware A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

4. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za ravnanje odnosov s kupci (CRM)?

Value 168 Frequency
1 sploh nimamo 107
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 24
3 občasno - približno enkrat tedensko 20
4 v povprečju vsak drugi dan 8
5 vsakodnevno 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

sw2 ERP A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

3. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sistem za celovito podporo poslovanju (ERP) - npr. SAP, BAAN, NaVision, Birokrat ipd.?

Value 267 Frequency
1 sploh nimamo 79
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 7
3 občasno - približno enkrat tedensko 7
4 v povprečju vsak drugi dan 10
5 vsakodnevno 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

sw3 intranet A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

1. Kako pogosto uporabljajo zaposleni v vaši organizaciji intranet, da bi izboljšali komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju?

Value 366 Frequency
1 sploh nimamo 40
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 16
3 občasno - približno enkrat tedensko 31
4 v povprečju vsak drugi dan 21
5 vsakodnevno 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

sw4 baze podatkov A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

6. V kakšni meri uporablja vaša organizacija sisteme za upravljanje z bazami podatkov (npr. MS SQL, Oracle)?

Value 465 Frequency
1 sploh nimamo 41
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 4
3 občasno - približno enkrat tedensko 18
4 v povprečju vsak drugi dan 16
5 vsakodnevno 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

sw5 spletna stran A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

5. V kolikšni meri uporabljate sistem za ravnanje s preskrbovalno verigo (SCM)?

Value 564 Frequency
1 sploh nimamo 20
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 115
3 občasno - približno enkrat tedensko 66
4 v povprečju vsak drugi dan 6
5 vsakodnevno 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

sw6 e-forum A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

2. Kako pogosto uporablja vaša organizacija elektronsko pošto, da bi izboljšala komunikacijo med različnimi oddelki ali funkcijami v vašem podjetju in komunikacijo z okoljem?

Value 663 Frequency
1 sploh nimamo 148
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 40
3 občasno - približno enkrat tedensko 19
4 v povprečju vsak drugi dan 5
5 vsakodnevno 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

tkm1 videokonference A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

7. Kako pogosto uporablja vaša organizacija sistem za videokonference?

Value 762 Frequency
1 sploh nimamo 187
2 redko-približno enkrat do dvakrat mesečno 20
3 občasno - približno enkrat tedensko 8
4 v povprečju vsak drugi dan 3
5 vsakodnevno 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

tkm2 mobilni telefoni A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

8. Kako pogosto uporabljajo zaposleni v vaši organizaciji ekstranet, da bi se izboljšala komunikacija med vašim podjetjem, dobavitelji in kupci?

Value 861 Frequency
1 do pod 1% zaposlenih 8
2 od 1% do pod 5% 47
3 od 5% do pod 15% 93
4 od 15 do pod 30% zaposlenih 46
5 nad 30% zaposlenih 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

tkm3 internet - delež zaposlenih A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

9. Kakšnemu deležu zaposlenih je omogočen v vašem podjetju dostop do Interneta?

Value 960 Frequency
1 do pod 10% 33
2 od 10% do pod 25% 76
3 od 25% do pod 75% 67
4 od 75% do pod 100% 24
5 vsi zaposleni 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

tkm4 internet - hitrost dostopa A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

10. Hitrost dostopa v Internet je v naši organizaciji:

Value 1059 Frequency
1 nimamo 0
2 zelo počasna (analogna) 5
3 zadovoljiva (ISDN) 43
4 dobra (najeta linija) 45
5 visoka (ADSL ipd) 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 2 5

Valid range from 1 to 5

hw1 PC/terminal - delež zaposlenih A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

12. Kakšen delež zaposlenih v vašem podjetju ima svoj lasten osebni računalnik ali terminal na delovnem mestu?

Value 1158 Frequency
1 do pod 10% 12
2 od 10% do pod 25% 68
3 od 25% do pod 75% 92
4 od 75% do pod 100% 35
5 vsi zaposleni 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

hw2 prenosni računalniki/PDA - d.zap. A: Ocenite v kakšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami v zvezi z informacijskimi tehnologijami: Obkrožite ustrezen odgovor. V primeru, da vam odgovori niso znani predlagamo, da se za vprašanja 1-12 posvetujete npr. z direktorjem oddelka za informatiko.

13. Kakšnemu deležu zaposlenih je v vašem podjetju omogočena uporaba prenosnih računalnikov?

Value 1257 Frequency
1 do pod 1% zaposlenih 93
2 od 1% do pod 5% 85
3 od 5% do pod 15% 26
4 od 15 do pod 30% zaposlenih 10
5 nad 30% zaposlenih 4
7 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 2 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf1 1. Zaposleni v naši organizaciji so izjemno pomemben vir informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

1. Zaposleni v naši organizaciji so izjemno pomemben vir informacij.

Value 1356 Frequency
1 sploh ne drži 1
2 ne drži 3
3 niti drži niti ne drži 50
4 drži 111
5 popolnoma drži 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf2 2. Pretekle odločitve so zelo uporaben vir informacij za trenutne odločitve. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

2. Pretekle odločitve so zelo uporaben vir informacij za trenutne odločitve.

Value 1455 Frequency
1 sploh ne drži 1
2 ne drži 12
3 niti drži niti ne drži 60
4 drži 117
5 popolnoma drži 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf3 3. Vedno se izplača preizkusiti nove metode in storitve, tudi če je to tvegano. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

3. Vedno se izplača preizkusiti nove metode in storitve, tudi če je to tvegano.

Value 1554 Frequency
1 sploh ne drži 5
2 ne drži 29
3 niti drži niti ne drži 80
4 drži 85
5 popolnoma drži 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf4 4. Poročila zunanjih strokovnjakov so izjemno pomemben vir informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

4. Poročila zunanjih strokovnjakov so izjemno pomemben vir informacij.

Value 1653 Frequency
1 sploh ne drži 0
2 ne drži 12
3 niti drži niti ne drži 67
4 drži 115
5 popolnoma drži 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 2 5

Valid range from 1 to 5

pridinf5 5. Naša organizacija uporablja storitev clippinga -rednega zbiranja člankov o določenih za nas zanimivih temah. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

5. Naša organizacija uporablja storitev clippinga -rednega zbiranja člankov o določenih za nas zanimivih temah.

Value 1752 Frequency
1 sploh ne drži 43
2 ne drži 45
3 niti drži niti ne drži 44
4 drži 43
5 popolnoma drži 44
44 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 1 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf6 6. Konkurenčna podjetja so izredno pomemben vir učenja novih metod in storitev. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

6. Konkurenčna podjetja so izredno pomemben vir učenja novih metod in storitev.

Value 1851 Frequency
1 sploh ne drži 4
2 ne drži 22
3 niti drži niti ne drži 51
4 drži 108
5 popolnoma drži 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf7 7. Znanje o panogi, proizvodih in storitvah je pomemben kriterij pri zaposlovanju novih sodelavcev. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

7. Znanje o panogi, proizvodih in storitvah je pomemben kriterij pri zaposlovanju novih sodelavcev.

Value 1950 Frequency
1 sploh ne drži 0
2 ne drži 16
3 niti drži niti ne drži 63
4 drži 103
5 popolnoma drži 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 2 5

Valid range from 1 to 5

pridinf8 8. Skupni projekti in združitve prispevajo k dvigu ravni znanja o panogi, ekonomskem okolju, novih metodah in proizvodih /storitvah. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

8. Skupni projekti in združitve prispevajo k dvigu ravni znanja o panogi, ekonomskem okolju, novih metodah in proizvodih /storitvah.

Value 2049 Frequency
1 sploh ne drži 1
2 ne drži 11
3 niti drži niti ne drži 56
4 drži 125
5 popolnoma drži 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridinf9 9. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet od nadzornega sveta (za d.d.) oz. lastnikov. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

9. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet od nadzornega sveta (za d.d.) oz. lastnikov.

Value 2148 Frequency
1 sploh ne drži 7
2 ne drži 46
3 niti drži niti ne drži 68
4 drži 69
5 popolnoma drži 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridin10 10. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet iz virov izven podjetja (najemanje strokovnjakov, kontaktiranje vrhnjih managerjev v drugih podjetjih). B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

10. Vrhnji managerji pri vsaki pomembni odločitvi poskušajo pridobiti informacije ali nasvet iz virov izven podjetja (najemanje strokovnjakov, kontaktiranje vrhnjih managerjev v drugih podjetjih).

Value 2247 Frequency
1 sploh ne drži 5
2 ne drži 42
3 niti drži niti ne drži 92
4 drži 71
5 popolnoma drži 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridin11 11. Naša organizacija ima zaposlene, katerih delo je iskanje in pridobivanje zunanjih informacij. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

11. Naša organizacija ima zaposlene, katerih delo je iskanje in pridobivanje zunanjih informacij.

Value 2346 Frequency
1 sploh ne drži 64
2 ne drži 64
3 niti drži niti ne drži 55
4 drži 30
5 popolnoma drži 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

pridin12 12. Zunanji viri (poročila, svetovalci, časniki, revije, Internet…) so zelo pomembni za delovanje naše organizacije. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Obkrožite odgovor, ki najboljše opisuje stanje v vašem podjetju.

12. Zunanji viri (poročila, svetovalci, časniki, revije, Internet…) so zelo pomembni za delovanje naše organizacije.

Value 2445 Frequency
1 sploh ne drži 5
2 ne drži 24
3 niti drži niti ne drži 75
4 drži 87
5 popolnoma drži 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf1 1. Osebni kontakti B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

1. Osebni kontakti

Value 2544 Frequency
1 sploh ni pomembno 3
2 ni pomembno 6
3 niti pomembno niti nepomembno 17
4 pomembno 109
5 zelo pomembno 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf2 2. Srečanja timov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

2. Srečanja timov

Value 2643 Frequency
1 sploh ni pomembno 3
2 ni pomembno 3
3 niti pomembno niti nepomembno 39
4 pomembno 117
5 zelo pomembno 57
44 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 1 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf3 3. Timi kot organi odločanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

3. Timi kot organi odločanja

Value 2742 Frequency
1 sploh ni pomembno 7
2 ni pomembno 27
3 niti pomembno niti nepomembno 61
4 pomembno 89
5 zelo pomembno 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf4 4. Telefonski kontakti B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

4. Telefonski kontakti

Value 2841 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 ni pomembno 13
3 niti pomembno niti nepomembno 59
4 pomembno 115
5 zelo pomembno 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf5 5. Zapiski, memorandumi, pisma,… B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

5. Zapiski, memorandumi, pisma,…

Value 2940 Frequency
1 sploh ni pomembno 1
2 ni pomembno 18
3 niti pomembno niti nepomembno 88
4 pomembno 94
5 zelo pomembno 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf6 6. Posebna poročila B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

6. Posebna poročila

Value 3039 Frequency
1 sploh ni pomembno 2
2 ni pomembno 13
3 niti pomembno niti nepomembno 67
4 pomembno 122
5 zelo pomembno 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf7 7. Formalna veriga ukazovanja (v smislu poročanja) B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

7. Formalna veriga ukazovanja (v smislu poročanja)

Value 3138 Frequency
1 sploh ni pomembno 3
2 ni pomembno 29
3 niti pomembno niti nepomembno 85
4 pomembno 85
5 zelo pomembno 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf8 8. Intranet podjetja kot način interpretacije informacij B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

8. Intranet podjetja kot način interpretacije informacij

Value 3237 Frequency
1 sploh ni pomembno 35
2 ni pomembno 51
3 niti pomembno niti nepomembno 58
4 pomembno 61
5 zelo pomembno 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf9 9. Forumi (e-klepetalnice, e-razprave)) B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite pomen naslednjih trditev o sredstvih komuniciranja med managementom in ostalimi zaposlenimi v vaši organizaciji.

9. Forumi (e-klepetalnice, e-razprave))

Value 3336 Frequency
1 sploh ni pomembno 94
2 ni pomembno 48
3 niti pomembno niti nepomembno 54
4 pomembno 21
5 zelo pomembno 2
11 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 1 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf10 10. Več informacij, kot ima podrejeni/a, boljše in uspešneje bo deloval/a. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Kakšen je vaš osebni odnos (v funkciji managerja) do informiranja zaposlenih v vaši organizaciji?

10. Več informacij, kot ima podrejeni/a, boljše in uspešneje bo deloval/a.

Value 3435 Frequency
1 močno nasprotujem 1
2 nasprotujem 1
3 niti nasprotujem niti se strinjam 15
4 se strinjam 90
5 popolnoma se strinjam 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

intinf11 11. Informacije podrejenim morajo biti vedno preproste in jedrnate. B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Kakšen je vaš osebni odnos (v funkciji managerja) do informiranja zaposlenih v vaši organizaciji?

11. Informacije podrejenim morajo biti vedno preproste in jedrnate.

Value 3534 Frequency
1 močno nasprotujem 0
2 nasprotujem 2
3 niti nasprotujem niti se strinjam 19
4 se strinjam 82
5 popolnoma se strinjam 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 2 5

Valid range from 1 to 5

zvs1 1. Prilagodljivost na pritiske iz okolja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

1. Prilagodljivost na pritiske iz okolja

Value 3633 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 15
3 ni spremembe 51
4 zmeren porast 118
5 znaten porast/izboljšanje 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 2 5

Valid range from 1 to 5

zvs2 2. Kvaliteta proizvodov ali storitev B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

2. Kvaliteta proizvodov ali storitev

Value 3732 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 4
3 ni spremembe 41
4 zmeren porast 131
5 znaten porast/izboljšanje 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 2 5

Valid range from 1 to 5

zvs3 3. Število ponujenih storitev ali proizvodov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

3. Število ponujenih storitev ali proizvodov

Value 3831 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 1
2 zmeren padec 8
3 ni spremembe 56
4 zmeren porast 112
5 znaten porast/izboljšanje 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs4 4. Kvaliteta tehnologije poslovanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

4. Kvaliteta tehnologije poslovanja

Value 3930 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 7
3 ni spremembe 38
4 zmeren porast 138
5 znaten porast/izboljšanje 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 2 5

Valid range from 1 to 5

zvs5 5. Hitrost poslovanja B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

5. Hitrost poslovanja

Value 4029 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 4
3 ni spremembe 46
4 zmeren porast 132
5 znaten porast/izboljšanje 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 2 5

Valid range from 1 to 5

zvs6 6. Uvedba novih trženjskih pristopov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

6. Uvedba novih trženjskih pristopov

Value 4128 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 3
2 zmeren padec 9
3 ni spremembe 67
4 zmeren porast 117
5 znaten porast/izboljšanje 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs7 7. Povprečna produktivnost zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

7. Povprečna produktivnost zaposlenih

Value 4227 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 0
2 zmeren padec 14
3 ni spremembe 42
4 zmeren porast 137
5 znaten porast/izboljšanje 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 2 5

Valid range from 1 to 5

zvs8 8. Zadovoljstvo zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

8. Zadovoljstvo zaposlenih

Value 4326 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 6
2 zmeren padec 29
3 ni spremembe 98
4 zmeren porast 77
5 znaten porast/izboljšanje 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs9 9. Splošna atmosfera v podjetju B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

9. Splošna atmosfera v podjetju

Value 4425 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 7
2 zmeren padec 32
3 ni spremembe 92
4 zmeren porast 76
5 znaten porast/izboljšanje 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs10 10. Osebno komuniciranje med vrhnjimi managerji in zaposlenimi B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

10. Osebno komuniciranje med vrhnjimi managerji in zaposlenimi

Value 4524 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 4
2 zmeren padec 21
3 ni spremembe 78
4 zmeren porast 97
5 znaten porast/izboljšanje 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs11 11. Učinkovitost timskih sestankov B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

11. Učinkovitost timskih sestankov

Value 4623 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 2
2 zmeren padec 14
3 ni spremembe 84
4 zmeren porast 112
5 znaten porast/izboljšanje 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs12 12. Razumevanje strateške usmeritve organizacije s strani zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

12. Razumevanje strateške usmeritve organizacije s strani zaposlenih

Value 4722 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 5
2 zmeren padec 22
3 ni spremembe 91
4 zmeren porast 89
5 znaten porast/izboljšanje 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs13 13. Razumevanje glavnih problemov organizacije s strani zaposlenih B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

13. Razumevanje glavnih problemov organizacije s strani zaposlenih

Value 4821 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 1
2 zmeren padec 24
3 ni spremembe 88
4 zmeren porast 95
5 znaten porast/izboljšanje 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

zvs14 14. Učinkovitost informacijskih sistemov znotraj organizacije B: Ocenite v kakšni meri veljajo naslednje trditve v zvezi z organizacijskim učenjem v primeru vaše organizacije: Označite stopnjo spremembe, ki najboljše odraža dogajanje v vaši organizaciji v zadnjih treh letih.

14. Učinkovitost informacijskih sistemov znotraj organizacije

Value 4920 Frequency
1 znaten padec/poslabšanje 1
2 zmeren padec 9
3 ni spremembe 73
4 zmeren porast 111
5 znaten porast/izboljšanje 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

fin1 ROA C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

1. TRDITEV A: Dobičkovnost sredstev (ROA , v %) v našem podjetju je bila precej pod povprečjem panoge. TRDITEV B: Dobičkovnost sredstev (ROA, v %) v našem podjetju je bila precej nad povprečjem panoge.

Value 5019 Frequency
1 precej pod povprečjem panoge 11
2 nekoliko pod povprečjem panoge 33
3 približno enako povprečju panoge 79
4 nekoliko nad povprečjem panoge 65
5 precej nad povprečjem panoge 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

fin2 DV na zaposlenega glede na panogo C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

2. TRDITEV A: Dodana vrednost na zaposlenega v našem podjetju je bila precej pod povprečjem panoge. TRDITEV B: Dodana vrednost na zaposlenega v našem podjetju je bila precej nad povprečjem panoge.

Value 5118 Frequency
1 precej pod povprečjem panoge 10
2 nekoliko pod povprečjem panoge 28
3 približno enako povprečju panoge 85
4 nekoliko nad povprečjem panoge 73
5 precej nad povprečjem panoge 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nef1 odnosi z dobavitelji C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

3. TRDITEV A: Odnosi z dobavitelji so zelo slabi in nestabilni ter ponavadi tudi zelo kratkotrajni. TRDITEV B: Odnose z dobavitelji smatramo za odlične, saj z njimi vzdržujemo trajne in partnerske odnose.

Value 5217 Frequency
1 zelo nestabilni in kratkotrajni 2
2 relativno nestabilni in kratkotrajni 8
3 povprečni 41
4 dobri 130
5 odlični 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nef2 neto fluktuacija zaposlenih C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

4. TRDITEV A: Neto fluktuacija zaposlenih (število zamenjanega osebja v obdobju zaradi nezadovoljnosti s plačo, možnostmi za napredovanje, delovnimi odnosi ipd. - notranji vzroki) je v našem podjetju zelo visoka. TRDITEV B: V našem podjetju ni primerov, da bi ljudje odhajali zaradi tega, ker bi bili nezadovoljni s plačo, možnostmi za napredovanje, delovnimi odnosi ipd. - notranji vzroki.

Value 5316 Frequency
1 zelo visoka neto fluktuacija 8
2 visoka 19
3 povprečna 65
4 nizka 90
5 zelo nizka 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

nef3 pritožbe kupcev C: Prosimo ocenite uspešnost poslovanja v zadnjih treh letih s pomočjo naslednjih dvopolnih trditev: Obkrožite številko, ki ustreza vaši organizaciji (v smislu bližine eni izmed dveh danih dvopolnih trditev)

5. TRDITEV A: Število pritožb kupcev v obdobju se je zelo povečalo. TRDITEV B: Število pritožb kupcev v obdobju se je zelo zmanjšalo.

Value 5415 Frequency
1 močno povečanje pritožb kupcev 3
2 zmerno povečanje pritožb kupcev 13
3 nespremenjeno število pritožb 101
4 zmerno zmanjšanje pritožb kupcev 90
5 zelo zmanjšano število pritožb kupcev 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0 1 5

Valid range from 1 to 5

dejavnos glavna dejavnost podjetja Prosimo vas še za nekaj podatkov o vašem podjetju:

Katera je vaša glavna dejavnost (obkrožite ustrezno črko):

Value 5514 Frequency
a 8
c 1
d 107
e 14
f 23
g 20
h 6
i 12
j 13
k 1
l 1
n 1
o 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0

stevzap povprečno število zaposlenih 2002

Value 5613 Frequency
1 1-49 0
2 50-249 113
3 250-499 54
4 500-999 26
5 1000 in več 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0

Valid range from 1 to 5

letprom čisti prihodki od prodaje 2002

Value 5712 Frequency
1 do pod 1 mrd SIT 14
2 od 1 mrd SIT do pod 4 mrd SIT 100
3 od 4 mrd SIT 105
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 1

Valid range from 1 to 3

velikost velikost podjetja po ZGD Prosimo vas še za nekaj podatkov o vašem podjetju:

Velikost vašega podjetja (v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah):

Value 5811 Frequency
1 malo 0
2 srednje 0
3 veliko 0
Sysmiss 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 220

Valid range from 1 to 3

priimek Priimek: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Priimek:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

ime Ime: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Ime:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

funkcija Funkcija v organizaciji: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Funkcija v organizaciji:

Value 618 Frequency
HR manager 1
IT manager 1
administrator 1
analitik 1
analitik-planer 1
direktor 27
direktor IT 1
direktor družbe 1
direktor informatike 3
direktor informatike in organizacije 1
direktor kadrovske službe 1
direktor kadrovskega sektorja 1
direktor komerciale 2
direktor maloprodaje 1
direktor organizacijskega razvoja 1
direktor proizvodnje 1
direktor razvoja in tehnologije 1
direktor sektorja informatike 1
direktor sektorja za informatiko 1
direktor sektorja za informatiko in organizacijo 1
direktor splošnih služb 1
direktor splošno kadrovske službe 1
direktor uprave 1
direktorica 1
direktorica FRS 2
direktorica ekonomskega področja 1
direktorica informacijske tehnologije 1
direktorica informatike 1
direktorica inženiringa 1
direktorica za odnose z javnostmi 1
generalni direktor 1
glavni direktor 3
informatik 3
informatika 1
izvršni direktor 1
komerciala, logistika 1
komercialistka 1
koordinatorka informatike 1
marketing 1
marketing in razvoj 1
namestnik direktorja 2
namestnik generalnega direktorja 1
namestnik glavnega direktorja 1
namestnik predsednika uprave 1
organizacija 1
organizator programer 1
planer-analitik 1
pomočnica generalnega direktorja za informatiko 1
pomočnik direktorja 1
pomočnik direktorja programa opažnih plošč 1
pomočnik direktorja za ekonomsko finančne zadeve 1
pomočnik direktorja za finance 1
pomočnik glavnega direktorja 2
poslovni sekretar 1
predsednica uprave 1
predsednik uprave 5
projektni vodja 1
prokurist 3
prokurist in vodja uprave 1
računalniški operater 1
računovodja 2
referent v marketingu 1
strokovni sodelavec v kadrovski službi 1
strokovni sodelavec za razvoj 1
svetovalec direktorja 1
svetovalec uprave 1
svetovalec uprave za informatiko, predstavnik vodstv 1
tehnični direktor 1
tehnologija 1
v.d. direktor 1
vodja AOP 1
vodja FRS 2
vodja IS 2
vodja IT 1
vodja PVC oddelka 1
vodja ekonomike, financ in informatike 1
vodja financ in računovodstva 1
vodja gospodarskega sektorja 1
vodja informacijskega sistema 1
vodja informatike 7
vodja kadrovske službe 2
vodja kadrovskega področja 1
vodja kakovosti 1
vodja kakovosti in informatike 1
vodja kontrolinga 3
vodja oddelka 1
vodja oddelka FRS 1
vodja oddelka za finance, računovodstvo in revizijo 1
vodja plansko analitske službe 1
vodja plansko-analitske službe 1
vodja področja informatike in organizacije 1
vodja priprave dela 1
vodja prodaje 1
vodja projekta 1
vodja razvoja in informatike 1
vodja računovodstva 1
vodja računovodstva in financ 1
vodja sektorja proizvodnje 1
vodja skupnih služb 1
vodja službe informatike 1
vodja službe za HR 1
vodja službe za informacijske storitve 1
vodja službe za teleinformatiko 1
vodja splošne službe 1
vodja splošnega področja 1
vodja splošnega sektorja 2
vodja tehničnih služb 1
vodja tehnično pripravljalne službe 1
vodja zagotavljanja kakovosti 1
vodstvo podjetja (informatika) 1
zunanji sodelavec 1
član uprave 4
članica uprave 1
šef službe za kontroling 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
172 0

funksifr funkcija respondenta sifrirano

Value 627 Frequency
FRSdir direktor FRS 20
HRMdir direktor HRM 14
INFOdir direktor informatike 37
KOMERdir direktor prodaje 4
MARKTdir direktor marketinga 2
PROIZdir direktor proizvodnje 11
direktor direktor 48
drugo drugo: nižji nivoji odločanja 24
neznano ni podatka 48
svetupr svetovalec uprave 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0

telefon Telefonska številka: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Telefonska številka:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

elposta Vaš naslov elektronske pošte: V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, bi vam bili hvaležni za podatke o osebi, ki je izpolnila ta vprašalnik.

Vaš naslov elektronske pošte:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

poroilo poslati poročilo?

Value 654 Frequency
0 ne 216
1 da 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0

pota Pošta

Value 663 Frequency
0 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0

opombe Opombe

Value 672 Frequency
0 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 0

podjetje Podjetje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Škerlavaj, M. (2010). Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja slovenskih podjetij [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: IKTSLO03. https://doi.org/10.17898/ADP_IKTSLO03_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si