BSE v Sloveniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: BSE01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_BSE01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

BSE - Bovine Spongiform Encephalopathy - "bolezen norih krav", uživanje govejega mesa, ocene učinkovitost državnega nadzora nad delom kmetov

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Ekonomika kmetijstva
Vsebinska področja ADP
BSE - Bovine Spongiform Encephalopathy - bolezen norih krav v Sloveniji
črni zakol


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do aktualnega vprašanja pojava BSE, Bovine Spongiform Encephalopathy imenovane tudi "bolezen norih krav". Predvsem ali še vedno uživajo goveje meso, o nakupu govedine neposredno na kmetiji in mnenje t.i. črnem zakolu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 23 november 2001 - 25 november 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 65 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 65 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: BSE01 - BSE v Sloveniji [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 8
  • število enot: 327

Spremenljivke

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 13 Frekvenca
1936 8
1937 3
1938 4
1939 7
1940 3
1941 6
1942 3
1943 5
1944 7
1945 3
1946 4
1947 7
1948 7
1949 8
1950 9
1951 4
1952 4
1953 6
1954 3
1955 5
1956 6
1957 5
1958 8
1959 7
1960 5
1961 7
1962 6
1963 5
1964 6
1965 14
1966 10
1967 10
1968 8
1969 6
1970 7
1971 8
1972 10
1973 5
1974 4
1975 5
1976 5
1977 6
1978 7
1979 11
1980 8
1981 9
1982 8
1983 7
1984 6
1985 5
1986 4
1987 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 1936 1987 1962.8 14.3068

Vrednosti spremenljivk od 1936 do 1987

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 22 Frekvenca
1 januar 14
2 februar 17
3 marec 26
4 april 18
5 maj 27
6 junij 23
7 julij 28
8 avgust 35
9 september 29
10 oktober 47
11 november 49
12 december 13
97 drugo 0
98 b.o. 1
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 31 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 5
2 osnovna šola 40
3 poklicna šola 69
4 štiriletna srednja šola 104
5 višja šola 21
6 visoka šola 30
7 magisterij 2
8 doktorat 1
97 drugo 0
98 b.o. 1
99 ne vem 0
SYSMISS 54

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 18 Frekvenca
1936 8
1937 3
1938 4
1939 7
1940 3
1941 6
1942 3
1943 5
1944 7
1945 3
1946 4
1947 7
1948 7
1949 8
1950 9
1951 4
1952 4
1953 6
1954 3
1955 5
1956 6
1957 5
1958 8
1959 7
1960 5
1961 7
1962 6
1963 5
1964 6
1965 14
1966 10
1967 10
1968 8
1969 6
1970 7
1971 8
1972 10
1973 5
1974 4
1975 5
1976 5
1977 6
1978 7
1979 11
1980 8
1981 9
1982 8
1983 7
1984 6
1985 5
1986 4
1987 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 1936 1987 1962.8 14.3068

Vrednosti spremenljivk od 1936 do 1987

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 27 Frekvenca
1 januar 14
2 februar 17
3 marec 26
4 april 18
5 maj 27
6 junij 23
7 julij 28
8 avgust 35
9 september 29
10 oktober 47
11 november 49
12 december 13
97 drugo 0
98 b.o. 1
99 ne vem 0

X3 Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 36 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 5
2 osnovna šola 40
3 poklicna šola 69
4 štiriletna srednja šola 104
5 višja šola 21
6 visoka šola 30
7 magisterij 2
8 doktorat 1
97 drugo 0
98 b.o. 1
99 ne vem 0
SYSMISS 54

SPOL Spol

Vrednost 45 Frekvenca
1 moški 142
2 ženski 185
97 drugo 0
98 b.o. 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 1 2 1.56575 0.496418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MADCOW1 Na koncu še nekaj vprašanj o drugi temi. Zanima nas ali je po odkritju prvega primera bolezni norih krav V SLOVENIJI goveje meso še na vašem jedilniku?

Vrednost 54 Frekvenca
1 da, v isti meri kot prej 242
2 da, vendar v manjši meri 45
3 ne, govedine ne uživam več 9
4 govedine že prej nisem užival 29
97 drugo 0
98 b.o. 1
99 ne vem 1

MADCOW2 Ali v vašem gospodinjstvu goveje meso kdaj dobite oziroma kupite neposredno na kmetiji?

Vrednost 63 Frekvenca
1 da 132
2 ne 183
3 ne kupuje/ne uživa govedine 8
97 drugo 0
98 b.o. 3
99 ne vem 1

MADCOW3 Ali menite, da slovenski kmetje še vedno koljejo govedo na črno, mimo nadzora države?

Vrednost 72 Frekvenca
1 da 225
2 ne 61
97 drugo 0
98 b.o. 0
99 ne vem 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
286 1 2 1.21329 0.410346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

WRAKIN1 Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 0.256244 3.26847 1 0.508791

Vrednosti spremenljivk od 0.256244 do 3.26847

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). BSE01 - BSE v Sloveniji [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). BSE v Sloveniji: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). BSE v Sloveniji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: BSE01. https://doi.org/10.17898/ADP_BSE01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si