Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2001-2002: Kumulativna datoteka prvih treh izvedb

Basic Study Information

ADP - IDNo: EUIND02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EUIND02_V1
Main author(s):
  • Tavčar, Rudi
Data file producer:
Gral-Iteo - Tržne raziskave d.o.o. (Ljubljana; 2002)

Funding agency:

Samo-financiranje.

Project number:

no information

Series:
  • EUIND/EU INDEX

    EU INDEX je mednarodna raziskava, ki jo je razvila slovenska tržnoraziskovalna hiša Gral-Iteo. Od leta 2001 naprej se izvaja dvakrat letno. Namen raziskave EU INDEX je raziskati: zaupanje v Evropsko unijo, pripravljenost na vključitev ter ekonomska pričakovanja po vključitvi v EU. Prednost raziskave je primerljivost rezultatov med državami in v času, ki omogoča kontinuirano spremljanje sprememb javnega mnenja glede EU.

Study Content

Keywords:

sprememba mnenja o EU v zadnjih šestih mesecih, pričakovanja o ekonomskem položaju po priključitvi EU, ocenitev trenutnega stanja v državi, glasovanje na hipotetičnem referendumu za članstvo v EU, demografija

Keywords ELSST:
JAVNO MNENJE, EVROPSKA UNIJA, REFERENDUM, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Evropska unija
referendum za članstvo v evropski uniji


Abstract:

Namen raziskave EU INDEX je raziskati zaupanje državljanov v državah kandidatkah v Evropsko unijo, pripravljenost na vključitev ter ekonomska pričakovanja po vključitvi v EU. Raziskava se izvaja v vseh državah kandidatkah, kar omogoča primerjavo indeksov vseh držav. Primerjamo pa jih lahko tudi v različnih časovnih obdobjih, kar omogoča kontinuirano spremljanje sprememb javnega mnenja glede EU.

Methodology


Collection date: maj 2001, november 2001, april 2002
Date of production: 2002
Country: Slovenija, Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija.
Geographic coverage:

Ozemlje naštetih držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let.

Excluded: no information
Data collected by:

Tržne raziskave d.o.o., Slovenija

Gfk Bulgarija, Bolgarija

Gfk Croatia, Hrvaška

Cypronetwork, Ciper

Gfk Praha, Češka

ES Turu-uuringute, Estonija

Gfk Hungaria, Madžarska

Latvian facts, Latvija

Vilmorus Ltd., Litva

Misco International/MEMRB Malta, Malta

Gfk Polonia, Poljska

Gfk Romania, Romunija

Gfk Slovakia, Slovaška

ProCon Gfk, Turčija

Sampling procedure:

Reprezentativen vzorec, z izjemo Turčije.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Izjema je Turčija, kjer je bila izvedena telefonska raziskava.

Weighting:

Uteži so generirane in v datoteki posebej označene.

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EUIND02 - Podatki za raziskavo EU INDEX, prve tri izvedbe, za vse države [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 17
  • number of units: 38335

Variable list

COUNTRY Country code

COUNTRY Country code

Value 13 Frequency
1 Bulgaria 3063
2 Croatia 2927
3 Cyprus 999
4 Czech Republic 2959
5 Estonia 2892
6 Hungary 2955
7 Latvia 2967
8 Lithuania 3184
9 Poland 3047
10 Romania 3100
11 Slovakia 2965
12 Slovenia 3144
13 Turkey 3131
14 Malta 1000

Valid range from 1 to 14

EU1 How has your opinion changed in last six months regarding `your country` joining the EU?

EU1 How has your opinion changed in last six months regarding 'your country' joining the EU?

Value 22 Frequency
1 It's rather more positive now 8022
2 no changes in last 6 months 19450
3 I am more against now 5549
4 I can not answer/don't know 5274
" " 38

Valid range from 1 to 3

EU2 How do you think that the public opinion will change in next six months regarding `your country` joining the EU?

EU2 How do you think that the public opinion will change in next six months regarding 'your country' joining the EU?

Value 31 Frequency
1 It will probably be more positive. 9622
2 no changes in next 6 months 14460
3 It will be probably more against it 6349
4 I can not answer/don't know 7845
" " 57

Valid range from 1 to 3

COUNTRY Country code

COUNTRY Country code

Value 117 Frequency
1 Bulgaria 3063
2 Croatia 2927
3 Cyprus 999
4 Czech Republic 2959
5 Estonia 2892
6 Hungary 2955
7 Latvia 2967
8 Lithuania 3184
9 Poland 3047
10 Romania 3100
11 Slovakia 2965
12 Slovenia 3144
13 Turkey 3131
14 Malta 1000

Valid range from 1 to 14

EU1 How has your opinion changed in last six months regarding `your country` joining the EU?

EU1 How has your opinion changed in last six months regarding 'your country' joining the EU?

Value 216 Frequency
1 It's rather more positive now 8022
2 no changes in last 6 months 19450
3 I am more against now 5549
4 I can not answer/don't know 5274
" " 38

Valid range from 1 to 3

EU2 How do you think that the public opinion will change in next six months regarding `your country` joining the EU?

EU2 How do you think that the public opinion will change in next six months regarding 'your country' joining the EU?

Value 315 Frequency
1 It will probably be more positive. 9622
2 no changes in next 6 months 14460
3 It will be probably more against it 6349
4 I can not answer/don't know 7845
" " 57

Valid range from 1 to 3

EU3 In case that `your country` joined the EU in next 12 months do you expect our economic situation soon after the joining to be:

SHOW CARD EU3 In case that 'your country' joined the EU in next 12 months do you expect our economic situation soon after the joining to be

Value 414 Frequency
1 better 3669
2 better but not overall 9541
3 not better not worse 10765
4 worse but not overall 4999
5 worse 4083
6 I can not answer/don't know 5216
" " 60

Valid range from 1 to 5

EU4 Let`s try to look in to the future. In case that 'your country` joined the EU in next 12 months do you expect our economic situation in five years after the joining to be:

SHOW CARD EU4 Let's try to look in to the future. In case that 'your country' joined the EU in next 12 months do you expect our economic situation in five years after the joining to be

Value 513 Frequency
1 better 7625
2 better but not overall 12424
3 not better not worse 6310
4 worse but not overall 2875
5 worse 2463
6 I can not answer/don't know 6584
" " 53

Valid range from 1 to 5

EU5 If we speak about the current situation in 'your country` do you think that the time regarding joining 'your country` to EU is now:

EU5 If we speak about the current situation in 'your country' do you think that the time regarding joining 'your country' to EU is now

Value 612 Frequency
1 good 9052
2 not good but not bad also 11435
3 bad 11148
4 I can not answer/don't know 6653
" " 45

Valid range from 1 to 3

EU6 Let`s try to look into the future again. In case that 'your country` joined the EU in five years from now do you expect our economic situation soon after the joining to be:

SHOW CARD EU6 Let's try to look into the future again. In case that 'your country' joined the EU in five years from now do you expect our economic situation soon after the joining to be

Value 711 Frequency
1 better 6344
2 better but not overall 11154
3 not better not worse 7258
4 worse but not overall 2957
5 worse 2775
6 I can not answer/don't know 7779
" " 65

Valid range from 1 to 5

EU7 Now, please, tell me: if you would take part in referendum on (name of local country) EU-membership, would you vote for or against?

EU7 Now, please, tell me: if you would take part in referendum on (NAME OF LOCAL COUNTRY) EU-membership, would you vote for or against?

Value 810 Frequency
1 for membership 21655
2 or against 8830
3 D.K. 7777
" " 71

Valid range from 1 to 2

R1 Sex

Q1 Gender:

Value 99 Frequency
1 male 18426
2 female 19906

Valid range from 1 to 2

R2 Age

Q2 How old are you?

Value 108 Frequency
1 15 - 29 years 10172
2 30 - 49 years 14424
3 50 years and more 13735
" " 1

Valid range from 1 to 3

R3 Education

Q3 What is your education?

Value 117 Frequency
1 primary 9423
2 vocational 10706
3 secundary 13008
4 university 5121
" " 75

Valid range from 1 to 4

R4 Working status

Q4 Now you work as ...

Value 126 Frequency
1 blue collar 7739
2 white collar 8819
3 self employed 1987
4 farmer 444
5 student 2739
6 housewife 3211
7 retired 9595
8 unemployed 3590
9 N.A. 1
" " 208

Valid range from 1 to 8

R5 Monthly net income in of the household ( use your scale )

Q5 Monthly net income in the household

Value 135 Frequency
1 lower 7962
2 middle 19917
3 upper 8188
" " 2266

Valid range from 1 to 3

R6 City size

Q6 City size:

Value 144 Frequency
1 city 14312
2 small town 12059
3 village 11859
" " 103

Valid range from 1 to 3

R7 Household size

Q7 Household size

Value 153 Frequency
1 one person 4222
2 two persons 8588
3 three persons 8425
4 four persons 9626
5 five persons 3645
6 six persons 1115
7 seven persons 379
8 eight persons 211
9 nine persons 66
10 ten persons 18
11 eleven persons 6
12 twelve persons 2
13 thirteen persons 1
14 fourteen persons 1
" " 2027

Valid range from 1 to 14

WW Weighting factor

WW Weighting factor

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38335 0.435745 2.62229 0.999934 0.244941

Valid range from 0.435745 to 2.62229

WAVE Wave

Wave

Value 171 Frequency
1 first wave 12472
2 second wave 13600
3 third wave 12261

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

  1. Tavčar, Rudi (2002). EUIND02 - Vprašalnik za raziskavo EUIND02 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Tavčar, Rudi (2002). EUIND02 - Povzetki raziskave EU INDEX 02, poročila za medije [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Tavčar, R. (2002). Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2001-2002: Kumulativna datoteka prvih treh izvedb [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: EUIND02. https://doi.org/10.17898/ADP_EUIND02_V1

COBISS.SI
Publication date: 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si