Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2001-2002: Kumulativna datoteka prvih treh izvedb

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EUIND02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EUIND02_V1
Glavni avtor(ji):
  • Tavčar, Rudi
Izdelal datoteko podatkov:
Gral-Iteo - Tržne raziskave d.o.o. (Ljubljana; 2002)

Finančna podpora:

Samo-financiranje.

Serija:
  • EUIND/EU INDEX

    EU INDEX je mednarodna raziskava, ki jo je razvila slovenska tržnoraziskovalna hiša Gral-Iteo. Od leta 2001 naprej se izvaja dvakrat letno. Namen raziskave EU INDEX je raziskati: zaupanje v Evropsko unijo, pripravljenost na vključitev ter ekonomska pričakovanja po vključitvi v EU. Prednost raziskave je primerljivost rezultatov med državami in v času, ki omogoča kontinuirano spremljanje sprememb javnega mnenja glede EU.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sprememba mnenja o EU v zadnjih šestih mesecih, pričakovanja o ekonomskem položaju po priključitvi EU, ocenitev trenutnega stanja v državi, glasovanje na hipotetičnem referendumu za članstvo v EU, demografija

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Evropska unija
referendum za članstvo v evropski uniji


Povzetek:

Namen raziskave EU INDEX je raziskati zaupanje državljanov v državah kandidatkah v Evropsko unijo, pripravljenost na vključitev ter ekonomska pričakovanja po vključitvi v EU. Raziskava se izvaja v vseh državah kandidatkah, kar omogoča primerjavo indeksov vseh držav. Primerjamo pa jih lahko tudi v različnih časovnih obdobjih, kar omogoča kontinuirano spremljanje sprememb javnega mnenja glede EU.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 2001, november 2001, april 2002
Čas izdelave: 2002
Država: Slovenija, Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška in Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje naštetih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Tržne raziskave d.o.o., Slovenija

Gfk Bulgarija, Bolgarija

Gfk Croatia, Hrvaška

Cypronetwork, Ciper

Gfk Praha, Češka

ES Turu-uuringute, Estonija

Gfk Hungaria, Madžarska

Latvian facts, Latvija

Vilmorus Ltd., Litva

Misco International/MEMRB Malta, Malta

Gfk Polonia, Poljska

Gfk Romania, Romunija

Gfk Slovakia, Slovaška

ProCon Gfk, Turčija

Tip vzorca:

Reprezentativen vzorec, z izjemo Turčije.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Izjema je Turčija, kjer je bila izvedena telefonska raziskava.

Uteževanje:

Uteži so generirane in v datoteki posebej označene.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EUIND02 - Podatki za raziskavo EU INDEX, prve tri izvedbe, za vse države [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 17
  • število enot: 38335

Spremenljivke

COUNTRY Country code

COUNTRY Country code

Vrednost 13 Frekvenca
1 Bulgaria 3063
2 Croatia 2927
3 Cyprus 999
4 Czech Republic 2959
5 Estonia 2892
6 Hungary 2955
7 Latvia 2967
8 Lithuania 3184
9 Poland 3047
10 Romania 3100
11 Slovakia 2965
12 Slovenia 3144
13 Turkey 3131
14 Malta 1000

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

EU1 How has your opinion changed in last six months regarding `your country` joining the EU?

EU1 How has your opinion changed in last six months regarding 'your country' joining the EU?

Vrednost 22 Frekvenca
1 It's rather more positive now 8022
2 no changes in last 6 months 19450
3 I am more against now 5549
4 I can not answer/don't know 5274
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EU2 How do you think that the public opinion will change in next six months regarding `your country` joining the EU?

EU2 How do you think that the public opinion will change in next six months regarding 'your country' joining the EU?

Vrednost 31 Frekvenca
1 It will probably be more positive. 9622
2 no changes in next 6 months 14460
3 It will be probably more against it 6349
4 I can not answer/don't know 7845
" " 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

COUNTRY Country code

COUNTRY Country code

Vrednost 117 Frekvenca
1 Bulgaria 3063
2 Croatia 2927
3 Cyprus 999
4 Czech Republic 2959
5 Estonia 2892
6 Hungary 2955
7 Latvia 2967
8 Lithuania 3184
9 Poland 3047
10 Romania 3100
11 Slovakia 2965
12 Slovenia 3144
13 Turkey 3131
14 Malta 1000

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

EU1 How has your opinion changed in last six months regarding `your country` joining the EU?

EU1 How has your opinion changed in last six months regarding 'your country' joining the EU?

Vrednost 216 Frekvenca
1 It's rather more positive now 8022
2 no changes in last 6 months 19450
3 I am more against now 5549
4 I can not answer/don't know 5274
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EU2 How do you think that the public opinion will change in next six months regarding `your country` joining the EU?

EU2 How do you think that the public opinion will change in next six months regarding 'your country' joining the EU?

Vrednost 315 Frekvenca
1 It will probably be more positive. 9622
2 no changes in next 6 months 14460
3 It will be probably more against it 6349
4 I can not answer/don't know 7845
" " 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EU3 In case that `your country` joined the EU in next 12 months do you expect our economic situation soon after the joining to be:

SHOW CARD EU3 In case that 'your country' joined the EU in next 12 months do you expect our economic situation soon after the joining to be

Vrednost 414 Frekvenca
1 better 3669
2 better but not overall 9541
3 not better not worse 10765
4 worse but not overall 4999
5 worse 4083
6 I can not answer/don't know 5216
" " 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU4 Let`s try to look in to the future. In case that 'your country` joined the EU in next 12 months do you expect our economic situation in five years after the joining to be:

SHOW CARD EU4 Let's try to look in to the future. In case that 'your country' joined the EU in next 12 months do you expect our economic situation in five years after the joining to be

Vrednost 513 Frekvenca
1 better 7625
2 better but not overall 12424
3 not better not worse 6310
4 worse but not overall 2875
5 worse 2463
6 I can not answer/don't know 6584
" " 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU5 If we speak about the current situation in 'your country` do you think that the time regarding joining 'your country` to EU is now:

EU5 If we speak about the current situation in 'your country' do you think that the time regarding joining 'your country' to EU is now

Vrednost 612 Frekvenca
1 good 9052
2 not good but not bad also 11435
3 bad 11148
4 I can not answer/don't know 6653
" " 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EU6 Let`s try to look into the future again. In case that 'your country` joined the EU in five years from now do you expect our economic situation soon after the joining to be:

SHOW CARD EU6 Let's try to look into the future again. In case that 'your country' joined the EU in five years from now do you expect our economic situation soon after the joining to be

Vrednost 711 Frekvenca
1 better 6344
2 better but not overall 11154
3 not better not worse 7258
4 worse but not overall 2957
5 worse 2775
6 I can not answer/don't know 7779
" " 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EU7 Now, please, tell me: if you would take part in referendum on (name of local country) EU-membership, would you vote for or against?

EU7 Now, please, tell me: if you would take part in referendum on (NAME OF LOCAL COUNTRY) EU-membership, would you vote for or against?

Vrednost 810 Frekvenca
1 for membership 21655
2 or against 8830
3 D.K. 7777
" " 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

R1 Sex

Q1 Gender:

Vrednost 99 Frekvenca
1 male 18426
2 female 19906

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

R2 Age

Q2 How old are you?

Vrednost 108 Frekvenca
1 15 - 29 years 10172
2 30 - 49 years 14424
3 50 years and more 13735
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

R3 Education

Q3 What is your education?

Vrednost 117 Frekvenca
1 primary 9423
2 vocational 10706
3 secundary 13008
4 university 5121
" " 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

R4 Working status

Q4 Now you work as ...

Vrednost 126 Frekvenca
1 blue collar 7739
2 white collar 8819
3 self employed 1987
4 farmer 444
5 student 2739
6 housewife 3211
7 retired 9595
8 unemployed 3590
9 N.A. 1
" " 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

R5 Monthly net income in of the household ( use your scale )

Q5 Monthly net income in the household

Vrednost 135 Frekvenca
1 lower 7962
2 middle 19917
3 upper 8188
" " 2266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

R6 City size

Q6 City size:

Vrednost 144 Frekvenca
1 city 14312
2 small town 12059
3 village 11859
" " 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

R7 Household size

Q7 Household size

Vrednost 153 Frekvenca
1 one person 4222
2 two persons 8588
3 three persons 8425
4 four persons 9626
5 five persons 3645
6 six persons 1115
7 seven persons 379
8 eight persons 211
9 nine persons 66
10 ten persons 18
11 eleven persons 6
12 twelve persons 2
13 thirteen persons 1
14 fourteen persons 1
" " 2027

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

WW Weighting factor

WW Weighting factor

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38335 0.435745 2.62229 0.999934 0.244941

Vrednosti spremenljivk od 0.435745 do 2.62229

WAVE Wave

Wave

Vrednost 171 Frekvenca
1 first wave 12472
2 second wave 13600
3 third wave 12261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Tavčar, Rudi (2002). EUIND02 - Vprašalnik za raziskavo EUIND02 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Tavčar, Rudi (2002). EUIND02 - Povzetki raziskave EU INDEX 02, poročila za medije [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Tavčar, R. (2002). Mednarodna javnomnenjska raziskava EU INDEX 2001-2002: Kumulativna datoteka prvih treh izvedb [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EUIND02. https://doi.org/10.17898/ADP_EUIND02_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si