Državljanstvo in diskriminacija: Intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti, 2017

Basic Study Information

ADP - IDNo: INTERD17
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INTERD17_V1
Main author(s):
 • Kuhar, Roman
 • Pajnik, Mojca
 • Učakar, Tjaša
 • Ješe Perković, Ana
 • Zalta, Anja
 • Mandelc, Damjan
 • Banjac, Marinko
 • Antić Gaber, Milica
 • Smrdelj, Rok
 • Podreka, Jasna
 • Šori, Iztok
Data file producer:
FF - Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2017)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P6-9381 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: diskriminacija, manjšine, etnične manjšine, spol, spolna diskriminacija, mediji, izključenost in vključenost v družbeno življenje

Keywords ELSST:
IDENTITETA, MANJŠINA, SPOLNA VLOGA

Topic Classification CESSDA
Enakost, neenakost in družbena izključenost
Topic Classification CERIF
Sociologija


Abstract:

Raziskovalni projekt družbeno izključevanje pretresa skozi intersekcijsko součinkovanje diskriminatornih praks. S tem raziskujemo skupne mehanizme izključevanja, ki se ne ustavijo na meji posamezne identitete. Projekt vzpostavlja inovativni teoretski in metodološki prijem, ki izključevanja in diskriminacije obravnava z istimi orodji in ugotavlja skupne izvore diskriminatornih praks. Osnovna teza raziskovalnega projekta je troplastna: (1) diskriminacija različnih družbenih manjšin temelji na istih ali podobnih mehanizmih družbenega izključevanja, ki jih v osnovi poganja ista interpretativna shema politik, diskurza in praks o ogroženosti; (2) isti oziroma podobni mehanizmi družbenega izključevanja medsebojno krepijo posamezne oblike diskriminacije, zato projekt v ospredje postavlja intersekcijsko perspektivo; (3) mehanizmi izključevanja in diskriminacije imajo pomemben vpliv tudi na širšo družbo v kontekstih spreminjanja vloge nacionalne države v pogojih globalizacije in evropeizacije. Projekt v široko zasnovani empirični bazi diskriminacijo naslavlja intersekcijsko, z upoštevanjem njenih širših strukturnih, političnih in reprezentativnih vidikov. Empirični del raziskave vključuje izvedbo mešanih fokusnih skupin, kjer bo interakcija med akterji različnih manjšinskih skupin ključno prispevala k preseganju enodimenzionalnega razumevanja diskriminacije, vključuje pa tudi kritično analizo okvirov (Verloo, 2006) antidiskriminacijskih politik in kritično diskurzivno analizo (Fairclough, 2010) reprezentacij diskriminiranih manjšin. Rezultate analize izključevanja na marginah nato aplicira na širše polje raziskovanja državljanstva kot tistega statusa, ki naj bi vsem zagotavljal polnopravno članstvo v skupnosti, a se v spremenjenih pogojih globalizacije, razraščajoče ekonomske izključenosti ter krize nacionalne države in globalnega vzpona populističnih (radikalnih) skupin vedno bolj kažejo njegove izključevalne prvine. Osrednji raziskovalni cilj je teoretsko osmisliti nove modele demokratične participacije s perspektive pogojev pluralnih religijskih, političnih, etničnih in spolnih identitet v luči identificiranih modelov diskriminacije in izključevanja. V ADP hranimo le seznam medijskih poročil spletnih portalov MMC (Rtvslo.si), 24ur, Siol in Nova24 na izbrane teme - Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (istospolno usmerjeni) in Zakon o tujcih (tujci), ki se v povezavi z izbrano manjšino in nanjo vezanim zakonom pojavijo pretežno v obdobju 14 dni pred in 14 dni po obravnavi zakona na parlamentarnem odboru.

Methodology


Collection date: 1. januar 2015 - 31. december 2015 (Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), 20. september 2017 - 31. oktober 2017 (Zakon o tujcih)
Date of production: 2017
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Dogodek/proces/dejavnost

Besedilna enota

Universe:

Medijska poročila spletnih portalov MMC (Rtvslo.si), 24ur, Siol in Nova24 na izbrane teme (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (istospolno usmerjeni), Zakon o tujcih).

Excluded:

Izključitev je zgolj časovno zamejena - izbran je bil časovni okvir poročanja, ki je vezan na posamezni zakon.

Data collected by:

Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo - Rok Smrdelj (istospolno usmerjeni), Tjaša Učakar (tujci).

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Iskanje člankov je potekalo v povezavi z izbrano manjšino in nanjo vezanim zakonom. V nabor člankov/prispevkov so bili vključeni tisti, ki se pojavijo v obdobju 14 dni pred in 14 dni po obravnavi zakona na parlamentarnem odboru. V primeru daljše razprave (npr. ZZZDR in s tem povezan referendum) so časovni okvir ustrezno razširili. Prva tema: Medijski zapisi o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (istospolno usmerjeni) – iskanje relevantnih zadetkov je bilo usrediščeno na leto 2015, ko so potekali glavni, s predlogom zakona, povezani dogodki. Iskanje je temeljilo na kombinaciji naslednjih ključnih besed: »ZZZDR«; »Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih«; »Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih«; »istospolni pari«; »referendum«. V iskalnik na izbranem spletnem portalu je vsaka ključna beseda bila vključena posebej. Zbrani zadetki so bili združeni, podvojitve so bile odstranjene. Iskanje je potekalo za obdobje med 1. 1. in 31. 12. 2015. Druga tema: Medijski zapisi o Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (tujci) - Iskanje po točnem imenu novele zakona ne da dovolj rezultatov, bolje je uporabiti iskalni niz samo imena “zakon o tujcih”. Iskanje je potekalo za obdobje med 20. 9. in 31. 10. 2017.

Mode of data collection:

Drugo

Iskanje empiričnega gradiva na novičarskih portalih po ključnih besedah.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZZZDR: EMPIRIČNO GRADIVO ZA MEDIJSKO ANALIZO [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Kuhar, Roman

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 0

License: ccby

Version: 3. januar 2022

Title of Data file: Medijska analiza – nabor člankov. Ime zakona: predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Kuhar, Roman

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 0

License: ccby

Version: 3. januar 2021

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

 1. Kuhar, Roman (2022). INTERD17 - ZZZDR: EMPIRIČNO GRADIVO ZA MEDIJSKO ANALIZO, format txt, verzija s trajnimi povezavami [Ostalo gradivo].
 2. Kuhar, Roman (2022). INTERD17 - Medijska analiza – nabor člankov, format txt, verzija s trajnimi povezavami [Ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Kuhar, R., Pajnik, M., Učakar, T., Ješe Perković, A., Zalta, A., Mandelc, D., ... Šori, I. (2021). Državljanstvo in diskriminacija: Intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti, 2017 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: INTERD17. https://doi.org/10.17898/ADP_INTERD17_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si